Giriş

Bu makine, yamaçlardaki, sıkı dalgalanmalardaki, suya yakın alanlardaki veya depo kenarlarındaki çimlerin bakımı için, işe alınmış, ticari operatörler ve konut sahipleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ürünün kullanım amacı dışındaki amaçlar için kullanılması, siz ve çevrenizdeki kişiler için tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Ürününüzü nasıl düzgün şekilde çalıştırıp koruyacağınızı ve yaralanmaları ve ürüne hasar gelmesini nasıl önleyebileceğinizi öğrenmek için bu bilgileri dikkatlice okuyun. Ürünü düzgün ve güvenli bir şekilde çalıştırmak sizin sorumluluğunuzdur.

Güvenlik ipuçları, eğitim materyalleri, aksesuar bilgileri, bir satıcı bulmakla ilgili yardım veya ürün kaydı gibi konularda daha fazla bilgi için www.Toro.com adresini ziyaret edin.

Servis, orijinal Toro parçaları veya ilave bilgilere ihtiyaç duyduğunuzda, bir Yetkili Servis Satıcısı veya Toro Müşteri Hizmetleriyle irtibata geçin ve ürününüzün model ve seri numaralarını hazır bulundurun. Şekil 1 ürünün model ve seri numaralarının yerini tanımlar. Numaraları ilgili yere yazın.

g017415

Bu kılavuz potansiyel tehlikeleri tanımlar, (Şekil 2) güvenlik uyarısı sembolüyle tanımlanan güvenlik mesajlarına sahiptir, bu mesajlar tavsiye edilen önlemlere uymamanız halinde ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir tehlike hakkında uyarı verir.

g000502

Bu kılavuzda bilgileri vurgulamak için 2 kelime kullanılır. Önemli kelimesi özel mekanik bilgilere dikkat çekerken Not kelimesi özel dikkat gerektiren genel bilgileri vurgular.

Bu ürün, ilgili tüm Avrupa direktiflerine uygundur; detaylar için lütfen ürüne özel ayrı Uygunluk Beyannamesi (DOC) sayfasına bakın.

Kaliforniya Kamu Kaynakları Yasası Bölüm 4442 veya 4443 uyarınca, motorun, Bölüm 4442'de belirtildiği gibi iyi çalışır durumdaki bir kıvılcım tutucuyla donatılmadığı veya yangının önlenmesine uygun bir şekilde üretilip tasarlanmadığı takdirde orman, çalı veya çimle kaplı bir yerde kullanılması veya çalıştırılması yasaktır.

Belirtilmiş motor beygir gücüne sahip modellerde, motorun brüt beygir gücü, SAE J1349'a uygun şekilde motor üreticisi tarafından laboratuvarda ölçülmüştür. Güvenlik, emisyon ve çalıştırma gerekliliklerini karşılamak amacıyla ayarlama yapıldığı için bu sınıfa ait makinelerin motorlarında gerçek beygir gücü önemli ölçüde daha düşük olacaktır.

Uyarı

CALIFORNIA

Öneri 65 Uyarısı

Bu ürünün motor egzozu ve içerdiği bazı maddelerin Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğuştan rahatsızlıklara ve başka zararlara neden olduğu kayda geçirilmiştir.

Bu ürünün kullanılması, Kaliforniya Eyaleti'nce kansere, doğum kusurlarına ve üreme sorunlarına yol açtığı bilinen kimyasallara maruz kalınmasına neden olabilir.

Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik bölümü ANSI B71.4–2017 ve EN 14910:2007+A1:2009'dan uyarlanmıştır.

Genel Güvenlik

Bu ürün eller ve ayaklarda yaralanmaya neden olabilir ve cisimleri fırlatabilir. Ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için daima tüm güvenlik talimatlarına uyun.

 • Motoru çalıştırmadan önce bu Kullanıcı Kılavuzu’nu okuyun ve içeriğini özümseyin.

 • Ellerinizi veya ayaklarınızı, makinenin hareketli bileşenlerinin yakınına koymayın.

 • Tüm koruyucular ve diğer güvenlik tertibatları mevcut ve düzgün şekilde işler durumda olmadıkça makineyi çalıştırmayın.

 • Çevredeki kişilerin ve çocukların çalışma alanına girmelerine izin vermeyin. Çocukların makineyi çalıştırmasına izin vermeyin. Sadece sorumlu, eğitimli, talimatları bilen ve fiziksel olarak makineyi kullanmaya yeterli kişilere izin verin.

 • Makinede herhangi bir servis, yakıt dolumu veya tıkanıklık açma işlemi yapmadan önce motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

Bu makinenin uygunsuz bir şekilde kullanılması veya uygun bakım işlemlerinin yapılmaması yaralanmaya yol açabilir. Yaralanma olasılığını azaltmak için bu güvenlik talimatlarına uyun ve Dikkat, Uyarı veya Tehlike (kişisel güvenlik talimatı) anlamına gelen emniyet uyarısı simgesineGraphic her zaman dikkat edin. Talimatlara uyulmaması kişisel yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.

Güvenlik ve Talimat Etiketi

Graphic

Güvenlik ve talimatlara dair etiketler kolayca görülebilir bir şekilde potansiyel tehlike taşıyan alanların yakınına yerleştirilir. Hasar görmüş ya da eksik etiketleri yenileyin.

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
decal133-8062

Kurulum

Note: Normal çalıştırma konumundan makinenin sağ ve sol tarafını belirleyin.

Kolun Montajı

 1. Alt kolu gövdenin içine doğru kaydırın (Şekil 3).

  g017374
 2. Her iki tarafı bir tutma pimi ve firketeyle sabitleyin (Şekil 3).

 3. Bir M6 somun, M6 cıvata ve 2 rondela kullanarak ayak kalkanını alt kolun sağ tarafına sabitleyin (Şekil 3).

 4. Ayak kalkanını gövdeye bir tutma pimi ve firketeyle sabitleyin(Şekil 3).

 5. Üst kolu alt kola, her iki tarafı bir U-cıvata, bir M6 rondela ve bir el çarkı kullanarak sabitleyerek bağlayın (Şekil 4).

  g017373

Motora Yağ Doldurma

Important: Makineniz motorda yağla birlikte gönderilmez. Motoru çalıştırmadan önce, motora yağ doldurun.

Motor Yağı Teknik Özellikleri

Motor yağı kapasitesi0,59 l (20 fl oz)
Yağ viskozitesiSAE 10W-30 çok mevsimli madeni yağ
API servis sınıflandırmasıSJ veya üzeri
 1. Makineyi düz bir yüzeye alın.

 2. Kapağı saat yönünün tersine döndürüp çekerek yağ çubuğunu çıkarın (Şekil 5).

  g017530
 3. Yağ doldurma borusundan, motor yağ kapasitesinin yaklaşık dörtte üçlük bir bölümünü doldurun (Şekil 6).

  g017532
 4. Yağın motorda yerleşmesi için 3 dakika kadar bekleyin.

 5. Yağ çubuğunu temiz bir bezle silerek temizleyin.

 6. Yağ çubuğunu yağ doldurma borusuna sokun, ama vidalamayın, ardından çıkarın.

 7. Yağ çubuğunun üzerinden yağ seviyesine bakın (Şekil 5).

  • Yağ çubuğundaki yağ seviyesi çok düşükse, yağ doldurma borusundan az miktarda yağ ekleyin, 3 dakika bekleyin ve yağ çubuğundaki yağ seviyesi doğru seviyeye gelene kadar 5 ile 7 arası adımları tekrarlayın.

  • Yağ çubuğundaki yağ seviyesi çok yüksekse, yağ çubuğunda doğru seviyeyi görene kadar fazla yağı boşaltın; bkz. Motorun Yağını Değiştirme.

  Important: Motordaki yağ seviyesi çok düşük veya çok yüksekken motoru çalıştırmanız durumunda motora zarar verebilirsiniz.

 8. Yağ çubuğunu yerine takın ve elinizle iyice sıkın.

  Important: Motor yağını ilk 5 saatlik çalışma sonrasında değiştirin; bundan sonra yılda bir kez değişim yapın. Bkz. Motorun Yağını Değiştirme.

Ürüne genel bakış

g017382
g017377
ModelKesim genişliğiÜrün genişliği
0261540 cm50 cm

Ekler/Aksesuarlar

Makinenin becerilerini artırmak amacıyla makineyle birlikte kullanılmak üzere Toro tarafından onaylanmış çeşitli ekler ve aksesuarlar vardır. Onaylı tüm eklerin ve aksesuarların bir listesi için Yetkili Servis Satıcınızla ya da yetkili Toro distribütörüyle iletişim kurun veya www.Toro.com adresini ziyaret edin.

Makinenin optimum performans sergilemesi ve güvenlik sertifikasyonuna sürekli uymasını sağlamak için sadece orijinal Toro yedek parçalarını ve aksesuarlarını kullanın. Başka üreticilere ait yedek parçalar ve aksesuarlar tehlikeli olabilir ve bu tür kullanımlar ürün garantisini geçersiz kılabilir.

Çalıştırma

Note: Normal çalıştırma konumundan makinenin sol ve sağ tarafını belirleyin.

Çalışmadan Önce

Çalıştırma Öncesi Güvenlik

Genel Güvenlik

 • Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makineyi mutlaka kapatın, tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin ve makinenin soğumasını bekleyin.

 • Ekipmanı güvenli şekilde çalıştırmayı, operatör kontrollerini ve güvenlik işaretlerini öğrenin.

 • Tüm kalkanların ve güvenlik tertibatlarının yerinde ve düzgün işler halde olduklarından emin olun.

 • Kesme ünitesi cıvatası, kesme hattı ve kesme diskinin aşınmadığından veya hasar görmediğinden emin olmak için makineyi her zaman kontrol edin.

 • Makineyi kullanacağınız alanı inceleyin ve makinenin çalışmasını ya da makinenin fırlatacağı nesneleri engelleyebilecek her türlü nesneyi kaldırın.

 • Kesim yüksekliğini ayarlamak, hareketli diskle temas etmenize ve ciddi şekilde yaralanmanıza neden olabilir.

Yakıt Güvenliği

 • Yakıt son derece yanıcı ve son derece de patlayıcıdır. Yakıttan kaynaklanan bir ateş veya patlama sizi ve başkalarını yakabilir ve maddi zarara yol açabilir.

  • Yakıt ateşlenirken statik yük oluşumunu önlemek için, kabı ve/veya makineyi dolum öncesi bir aracın içine veya cismin üstüne değil, doğrudan yere koyun.

  • Yakıt deposunu dış mekanda, açık havada, motor soğukken doldurun. Yakıt dökülürse silin.

  • Yakıtı sigara içerken veya bir açık alev veya kıvılcım yakınında taşımayın.

  • Motor çalışır durumdayken ya da sıcakken yakıt kapağını çıkarmayın ya da depoya yakıt eklemeyin.

  • Yakıtı dökmeniz durumunda kesinlikle motoru çalıştırmaya kalkışmayın. Yakıt buharı tamamen dağılana kadar herhangi bir ateşleme kaynağı oluşturmaktan kaçının.

  • Yakıtı onaylanmış bir kapta ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

 • Yakıt, yutulması halinde zararlı veya öldürücüdür. Buharlara uzun süre maruz kalmak ciddi yaralanma ve hastalıklara neden olabilir.

  • Buharları uzun süre solumaktan kaçının.

  • Ellerinizi ve yüzünüzü memeden ve yakıt deposu açıklığından uzak tutun.

  • Yakıtınızı gözlerinizden ve cildinizden uzak tutun.

Yakıt Tankını Doldurma

 • En iyi sonuçları elde etmek için yalnızca temiz, taze 87 veya üstü oktan değerine sahip ((R+M)/2 derecelendirme yöntemi) kurşunsuz benzin kullanın.

 • Hacmen %10’a kadar etanol veya %15 oranında MTBE içeren oksijenli yakıtlar kabul edilebilir.

 • E15 veya E85 gibi hacimce %10’dan fazla etanol içeren etanol benzin karışımları kullanmayın. Bu, garanti kapsamında olmayan sorunlara ve/veya motor arızalarına sebep olabilir.

 • Metanol içeren benzinler kullanmayın.

 • Yakıta yakıt stabilizatörü eklenmediği sürece, yakıt deposunda veya yakıt kabında kış boyunca yakıt bırakmayın.

 • Benzine yağ eklemeyin.

Yakıt deposunu bilinen bir markanın benzin istasyonunda, temiz, kurşunsuz normal benzinle doldurun (Şekil 9).

Important: Başlatma problemlerini azaltmak için, yakıt stabilizatörü üreticisinin talimatlarına uyarak taze yakıta yakıt stabilizatörü/yakıt şartlandırıcı ekleyin.

Daha fazla bilgi için motorun kullanıcı kılavuzuna bakın.

g017531

Motor Yağı Seviyesinin Kontrolü

 1. Makineyi düz bir yüzeye alın.

 2. Kapağı saat yönünün tersine döndürüp çekerek yağ çubuğunu çıkarın (Şekil 10).

  g017530
 3. Yağ çubuğunu temiz bir bezle silerek temizleyin.

 4. Yağ çubuğunu yağ doldurma borusuna sokun, ama vidalamayın, ardından çıkarın.

 5. Yağ çubuğunun üzerinden yağ seviyesine bakın (Şekil 10).

  • Yağ çubuğundaki yağ seviyesi çok düşükse(Şekil 10), yağ doldurma borusundan, SJ veya daha yüksek API serisi sınıflandırmasına sahip az miktarda SAE 10W-30 çok mevsimli madeni yağ dökün, 3 dakika bekleyin ve yağ çubuğundaki yağ seviyesi doğru seviyeye gelene kadar 3 ile 5 arası adımları tekrarlayın.

  • Yağ çubuğundaki yağ seviyesi çok yüksekse (Şekil 10), yağ çubuğunda doğru seviyeyi görene kadar fazla yağı boşaltın; bkz. Motorun Yağını Değiştirme.

  Important: Motordaki yağ seviyesi çok düşük veya çok yüksekken motoru çalıştırmanız durumunda motora zarar verebilirsiniz.

 6. Yağ çubuğunu yağ dolum borusuna güvenli bir şekilde takın.

  Important: Motor yağını ilk 5 saatlik çalışma sonrasında değiştirin; bundan sonra yılda bir kez değişim yapın. Bkz. Motorun Yağını Değiştirme.

Kesim Yüksekliğini Ayarlama

Uyarı

Kesim yüksekliğini ayarlamak, hareketli kesme ünitesiyle temas etmenize ve ciddi şekilde yaralanmanıza neden olabilir.

 • Motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

 • Kesme ünitesini kullanırken eldiven giyin.

Dikkat

Eğer motor çalışıyorsa, kıvılcım tutucu sıcak olacaktır ve sizi ciddi şekilde yakabilir.

Sıcak kıvılcım tutucudan uzak durun.

Kesim yüksekliğini istenen şekilde ayarlayın.

 1. Yakıt anahtarını KAPALı konuma getirin.

 2. Bujinin telini sökün.

 3. Yağ çubuğu içerideyken makineyi yana yatırın.

 4. Koruyucu eldiven giyerek, naylon kesme hattını sökün.

 5. Kesme hattını istediğiniz yüksekliğe monte edin.

  g017371

Çalışma Sırasında

Çalıştırma Sırasında Güvenlik

Genel Güvenlik

 • Göz koruyucusu, uzun pantolon, kaymaz, dayanıklı ayakkabılar ve kulak tıkacı dahil olmak üzere uygun giysiler giyin. Uzun saçlarınızı arkada toplayın ve bol kıyafetler giymeyin veya sarkan takılar takmayın.

 • Makineyi çalıştırırken dikkatinizi tam olarak bu işe verin. Dikkatinizi dağıtacak aktivitelerden kaçının, aksi halde yaralanma veya hasar riski söz konusu olabilir.

 • Hasta, yorgun veya alkol / uyuşturucu etkisi altındayken makineyi çalıştırmayın.

 • Diskle ya da hatla temas etmek kişisel yaralanmaya neden olabilir. Çalıştırma konumundan ayrılmadan önce motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

 • Operatör varlığı kontrol kolunu (OPC) bıraktığınızda, motor ve kesme ünitesi 7 saniye içinde durmalıdır. Durmazlarsa, makinenizi kullanmayı derhal bırakın ve bir Yetkili Servis Satıcısıyla irtibata geçin.

 • Çevredeki kişilerin çalışma alanına girmelerine izin vermeyin. Küçük çocukları çalışma alanından uzakta ve makineyi kullanmayan sorumlu bir yetişkinin gözetimi altında tutun. Eğer biri sahaya girerse makineyi durdurun.

 • Makineyi yalnızca iyi görüş koşullarında ve uygun hava şartları altında çalıştırın. Yıldırım düşme riski olan zamanlarda makineyi çalıştırmayın.

 • Görünmeyen köşelere, çalılara, ağaçlara veya görüşünüzü engelleyebilecek diğer cisimlere yaklaşırken son derece dikkatli olun.

 • Delikler, palet izleri, tümsekler, taşlar veya diğer gizli cisimlere dikkat edin. Düzgün olmayan zemin, dengenizi kaybetmenize veya ayağınızın kaymasına neden olabilir.

 • Eğer makine bir cisme vurur veya titremeye başlarsa, derhal motoru kapatın, tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin ve makinede hasar kontrolü yapmadan önce bujinin telini sökün. Çalışmaya devam etmeden önce gerekli tüm onarımları yapın.

 • Eğer motor çalışıyorsa sıcak olacaktır ve sizi ciddi şekilde yakabilir. Sıcak motordan uzak durun.

 • Yalnızca Toro tarafından onaylanmış aksesuarlar ve ek parçalar kullanın.

Motoru Çalıştırma

 1. Havalandırma düğmesini saat yönünün tersine en az 2 veya 3 tur çevirerek yakıt deposunu açın.

 2. Yakıt valfini AçıK konuma getirin (Şekil 12).

  g017375
 3. Operatör varlığı kontrolünü kola karşı tutun (Şekil 13).

  g017334
 4. Ayağınızı kaputun üzerine koyun ve makineyi kendinize doğru yatırın (Şekil 14).

  g017329
 5. Bobinli marş kolunu çekin.

  Note: Bobinli marş kolunun motora geri çarpmasına izin vermeyin. Marşa hasar gelmesini önlemek için yavaşça geri bırakın.

Note: Eğer birçok deneme sonrası makine çalışmazsa, bir Yetkili Servis Satıcısıyla irtibata geçin.

Kol Konumunu Ayarlama

Farklı kol konumlarını görmek için bkz. Şekil 15.

g025627

Note: Uygun depolama prosedürü için bkz. Depolamadan önce.

Motorun Durdurulması

Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
Her kullanımdan önce veya günlük
 • Operatör varlığı kontrolü bırakıldıktan sonra 7 saniye içinde motorun durduğundan emin olun.
 • Motoru kapatmak için operatör varlığı kontrol kolunu bırakın (Şekil 16).

  Important: Operatör varlığı kontrol kolunu bıraktığınızda, motor kapanmalı ve kesme hattı 7 saniye içinde durmalıdır. Eğer düzgün şekilde durmuyorlarsa, makinenizi kullanmayı derhal bırakın ve bir Yetkili Servis Satıcısıyla irtibata geçin.

  g017546

  Çalıştırma İpuçları

  Genel Biçme İşlemi İpuçları

  Important: Makinenin 25 derecenin üzerindeki eğimlerde çalıştırılması yetersiz yağ dolaşımı nedeniyle motorda ağır hasara neden olur. Makineyi 25 dereceden daha dik eğimlerde çalıştırmayın.

  • Makineyi kullanacağınız alanı inceleyin ve makinenin fırlatabileceği tüm nesneleri çıkarın.

  • Kesme hattıyla katı cisimlere vurmaktan kaçının. Herhangi bir cismin üzerinde asla kasıtlı olarak biçme işlemi yapmayın.

  • Eğer makine bir cisme vurur veya titremeye başlarsa, derhal motoru kapatın, bujinin telini sökün ve makinede hasar kontrolü yapın.

  • En iyi performans için, kesme sezonu başlamadan önce yeni kesme hatları takın.

  • Gerektiğinde, kesme hattını Toro yedek kesme hattıyla değiştirin.

  • Yedek kesme hattının sağlam kesme hattıyla aynı uzunlukta olmasına dikkat edin.

  Çimleri Kesme

  • Çimlerin tek seferde sadece yaklaşık üçte birini kesin. Çimlerin seyrek olduğu durumlarda veya çim büyüme hızının yavaşladığı sonbaharın son aylarında en yüksek ayarın (30 mm) altında kesim yapmayın. Bkz. Kesim Yüksekliğini Ayarlama.

  • Uzunluğu 15 cm'yi aşan çimlerin biçilmesi tavsiye edilmez. Eğer çimler çok uzunsa, makine tıkanabilir ve motorun istop etmesine yol açabilir.

  • Islak çim ve yapraklar, makine haznesinde kolayca yığınlaşabilir ve makinenin tıkanmasına veya motorun istop etmesine neden olabilir. Islak koşullarda hareket etmekten kaçının.

  • Çok kuru ortam koşullarında olası yangın tehlikelerine karşı tetikte olun, yerel yangın uyarılarını takip edin ve makineyi kuru ot ve yaprak birikintilerinden uzak tutun.

  • Eğer tamamlanan bahçenin görünümü tatmin edici değilse, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

   • Kesme ünitesinin alt kısmında aşınmış veya yıpranmış bileşenler (örneğin kesme hattı) var mı kontrol edin ve gerekirse bunları tamir edin veya değiştirin.

   • Biçme işlemi esnasında daha yavaş yürüyün.

   • Makinenizin kesim yüksekliğini arttırın.

   • Çimleri daha sık biçin.

   • Her bir geçişte tam bir biçme alanını kesmek yerine biçme alanlarını örtüştürün.

  Yaprakları Biçme

  • Bahçeyi biçtikten sonra, bahçenin en az yarısının kesilmiş yaprak örtüsünün altından görülebildiğinden emin olun. Yaprakların üzerinden bir defadan fazla geçmeniz gerekebilir.

  • Uzunluğu 15 cm'yi aşan çimlerin biçilmesi tavsiye edilmez. Eğer yaprak tabakası çok kalınsa, makine tıkanabilir ve motorun istop etmesine yol açabilir.

  • Eğer makineniz yaprakları yeterince iyi kesmiyorsa, biçme hızınızı düşürün.

  Çalışmadan Sonra

  Çalıştırma Sonrası Güvenlik

  Genel Güvenlik

  • Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makineyi mutlaka kapatın, tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin ve makinenin soğumasını bekleyin.

  • Yangınları önlemek için makinedeki çim ve artıkları temizleyin. Dökülen yağ veya yakıtı temizleyin.

  • Bir su ısıtıcısı veya diğer cihazlarda bulunan tipte açık alev, kıvılcım veya tutuşturma alevi olan yerlerde makineyi veya yakıt kabını asla depolamayın.

  Taşıma Güvenliği

  • Makineyi sabitleyin.

  • Makinede yükleme ve boşaltma yaparken dikkatli olun.

  Bakım

  Önerilen Bakım Çizelgesi

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan önce veya günlük
 • Operatör varlığı kontrolü bırakıldıktan sonra 7 saniye içinde motorun durduğundan emin olun.
 • Her kullanımdan sonra
 • Makinenin altındaki çim kırpıntılarını ve kiri temizleyin.
 • Her 100 saatte
 • Bujiyi kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 • Depolamadan önce
 • Yakıt deposunu onarımlardan önce verilen talimatlara göre ve yıllık depolama öncesi boşaltın.
 • Soğutma sistemini temizleyin; motorun hava soğutma kanatları ve marş birimindeki çim kırpıntıları, kalıntı veya kirleri ortadan kaldırın. Tozlu veya çok anızlı koşullarda sistemi daha sık temizleyin.
 • Yıllık
 • Hava filtresinin bakımını yapın; tozlu çalıştırma koşullarında daha sık bakım yapın.
 • Motorun yağını değiştirin.
 • Kesme hattını değiştirin.
 • Bakım Güvenliği

  • Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce, bujiden buji telini sökün.

  • Makineye bakım yaparken eldiven ve koruyucu gözlük takın.

  • Güvenli cihazlarının ayarlarıyla asla oynamayın. Düzgün şekilde çalıştıklarını düzenli olarak kontrol edin.

  • Makineyi yana devirmek yakıt sızıntısına neden olabilir. Yakıt yanıcı ve patlayıcıdır; kişisel yaralanmaya yol açabilir. Motoru kuru çalıştırın veya yakıtı bir el pompasıyla boşaltın; yakıtı asla sifonla çekmeyin.

  • Makinenin optimum performans sergilemesi için sadece orijinal Toro yedek parçalarını ve aksesuarlarını kullanın. Başka üreticilere ait yedek parçalar ve aksesuarlar tehlikeli olabilir ve bu tür kullanımlar ürün garantisini geçersiz kılabilir.

  Bakım için Hazırlık

  Uyarı

  Makineyi yana devirmek yakıt sızıntısına neden olabilir. Yakıt yanıcı ve patlayıcıdır; kişisel yaralanmaya yol açabilir.

  Motoru kuru çalıştırın veya yakıtı bir el pompasıyla boşaltın; asla sifonla çekmeyin.

  1. Motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  2. Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce, bujiden (Şekil 17) buji telini sökün.

   Important: Yağ çubuğu içerideyken makineyi daima yana yatırın. Makine başka bir yönde yatırılırsa, yağ valf mekanizmasını doldurabilir ve boşaltılması en az 30 dakika sürebilir.

   g017533
  3. Bakım prosedürlerini yerine getirdikten sonra buji telini bujiye bağlayın.

  Hava Filtresi Servis İşlemleri

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Yıllık
 • Hava filtresinin bakımını yapın; tozlu çalıştırma koşullarında daha sık bakım yapın.
  1. Hava filtresi kapağının tepesindeki mandal klapalarına (Şekil 18) aşağı doğru bastırın.

   g017381
  2. Kapağı açın (Şekil 18).

  3. Hava filtresini çıkarın (Şekil 18).

  4. Hava filtresini kontrol edin.

   1. Eğer hava filtresi hasar görmüş veya yağ veya yakıtla ıslanmışsa değiştirin.

   2. Eğer hava filtresi kirliyse, sert bir yüzeye birkaç kez hafifçe vurun veya filtrenin motora bakan tarafından 207 kPa (30 psi) altı bir değerde düşük basınçlı sıkıştırılmış hava püskürtün.

    Note: Filtredeki birikmiş kiri fırçalamayın; fırçalamak kiri liflerin içine doğru iter.

  5. Hava filtresi gövdesindeki ve kapağındaki kirleri nemli bir bezle silin. Kirleri hava kanalının içine süpürmeyin.

  6. Hava filtresini hava filtresi gövdesine (Şekil 18) monte edin.

  7. Kapağı takın (Şekil 18).

  Motorun Yağını Değiştirme

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Yıllık
 • Motorun yağını değiştirin.
 • Note: Yağı değiştirmeden önce ısıtmak için motoru birkaç dakika çalıştırın. Ilık yağ daha iyi akar ve daha fazla kontaminant taşır.

  Motor Yağı Teknik Özellikleri

  Motor yağı kapasitesi0,59 l (20 fl oz)
  Yağ viskozitesiSAE 10W-30 çok mevsimli madeni yağ
  API servis sınıflandırmasıSJ veya üzeri
  1. Yakıt deposunda çok az veya hiç yakıt bulunmadığından emin olun, bu şekilde motoru yana yatırdığınız zaman dışarı yakıt sızmaz.

  2. Bkz. Motor Yağı Seviyesinin Kontrolü.

  3. Kapağı saat yönünün tersine döndürüp çekerek yağ çubuğunu çıkarın (Şekil 19).

   g017530
  4. Kullanılmış yağı yağ dolum borusundan dışarı boşaltmak için makineyi yan tarafına yatırın (hava filtresi üstte olacak şekilde).

  5. Kullanılmış yağı boşalttıktan sonra makineyi çalışma pozisyonuna geri alın.

  6. Yağ doldurma borusundan, motor yağ kapasitesinin yaklaşık dörtte üçlük bir bölümünü dökün.

  7. Yağın motorda yerleşmesi için 3 dakika kadar bekleyin.

  8. Yağ çubuğunu temiz bir bezle silerek temizleyin.

  9. Yağ çubuğunu yağ doldurma borusuna sokun, ama vidalamayın, ardından çıkarın.

  10. Yağ çubuğunun üzerinden yağ seviyesine bakın (Şekil 19).

   • Yağ çubuğundaki yağ seviyesi çok düşükse, yağ doldurma borusundan az miktarda yağ dökün, 3 dakika bekleyin ve yağ çubuğundaki yağ seviyesi doğru olana kadar 8 ile 10 arası adımları tekrarlayın.

   • Yağ çubuğundaki yağ seviyesi çok yüksekse, yağ çubuğu doğru seviyeyi gösterene kadar fazla yağı boşaltın.

   Important: Motordaki yağ seviyesi çok düşük veya çok yüksekken motoru çalıştırmanız durumunda motora zarar verebilirsiniz.

  11. Yağ çubuğunu yağ dolum borusuna güvenli bir şekilde takın.

  12. Kullanılmış yağı düzgün şekilde geri dönüştürün.

  Bujinin Bakımı

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her 100 saatte
 • Bujiyi kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
 • Champion RN9YC marka veya dengi bir buji kullanın.

  1. Motoru durdurun ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

  2. Bujinin telini sökün.

  3. Bujinin etrafını temizleyin.

  4. Bujiyi silindir kapağından sökün.

   Important: Buji çatlamış, bozulmuş veya kirliyse değiştirin. Elektrotları temizlemeyin, çünkü silindire giren tanecikler motora hasar verebilir.

  5. Tapanın açıklığını, Şekil 20 bölümünde gösterildiği gibi 0,76 mm'ye ayarlayın.

   g000533
  6. Bujiyi takın.

  7. Tapayı 20 N∙m değerinde sıkın.

  8. Teli bujiye takın.

  Kesme Hattını Değiştirme

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Yıllık
 • Kesme hattını değiştirin.
  1. Yakıt valfini KAPALı konuma çevirin ve havalandırma düğmesini kapatın.

  2. Bujinin telini sökün.

  3. Yağ çubuğu aşağı bakacak şekilde makineyi döndürerek yan tarafı üzerine çevirin.

  4. Koruyucu eldiven giyerek, naylon kesme hattını sökün.

  5. 1 birim uzunluktaki naylon kesme hattını istenen kesim yüksekliği ayar noktasına yerleştirin. Aynı uzunlukta ikinci bir hattın, kesme diskinin öteki tarafında karşılık gelen kesim yüksekliğine yerleştirildiğinden emin olun.

  Note: Yedek bobin kullanıyorsanız, hattı 20 cm uzunlukta kesin.

  Makineyi Temizleme

  Bakım Servisi AralıklarıBakım Prosedürü
  Her kullanımdan sonra
 • Makinenin altındaki çim kırpıntılarını ve kiri temizleyin.
 • Uyarı

  Makine gövdesinin altından malzemeler dökülebilir.

  • Koruyucu gözlük takın.

  • Çalışma konumunda durun (kolun arkasında).

  • Alanda izleyenler olmasına izin vermeyin.

  1. Yağ çubuğu içerideyken makineyi yana devirin.

  2. Bir fırça veya sıkıştırılmış hava kullanarak egzoz kalkanı, üst kapak ve çevresindeki kaporta alanlarında bulunan çim ve kalıntıları temizleyin.

  Depolama

  Makineyi serin, temiz, kuru bir yerde saklayın.

  Genel Güvenlik

  • Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makineyi mutlaka kapatın, tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin ve makinenin soğumasını bekleyin.

  • Makineyi herhangi bir kapalı mekanda depolamadan önce motorun soğumasını bekleyin.

  • Bir su ısıtıcısı veya diğer cihazlarda bulunan tipte açık alev, kıvılcım veya tutuşturma alevi olan yerlerde makineyi veya yakıt kabını asla depolamayın.

  Makinenin Depolama için Hazırlanması

  Uyarı

  Yakıt buharları patlayabilir.

  • Yakıt 30 günden fazla depolamayın.

  • Makineyi bir açık alevin yakınında bulunan kutu içinde depolamayın.

  • Depolamadan önce motorun soğumasını bekleyin.

  1. Yılın son yakıt ikmali esnasında, yakıta motor üreticisinin verdiği talimatlara göre yakıt stabilizatörü ekleyin.

  2. Yakıtı biten motor kapanana kadar makineyi çalıştırın.

  3. Motoru hazırlayın ve tekrar çalıştırın.

  4. Kapanana kadar motoru çalışmaya bırakın. Motoru artık çalıştıramadığınız zaman, yeteri kadar kurumuş demektir.

  5. Makineyi duvara asarak saklayacaksanız, yakıt valfini kapalı konuma getirin ve yakıt tapasının havalandırma deliğini kapatın.

  6. Bujinin telini sökün.

  7. Bujiyi sökün, 30 ml yağı buji deliğinden içeri dökün ve marş ipini yavaşça birçok defa çekerek yağın silindire dağılmasını sağlayın; bu işlem, kullanılmadığı dönemde silindirin paslanmasını önleyecektir.

  8. Bujiyi yerine takın ve bir tork anahtarıyla 20 N∙m değerinde sıkın.

  9. Tüm somun, cıvata ve vidaları sıkın.

  Sorun giderme

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motor çalışmıyor.
  1. Tel bujiye bağlı değil.
  2. Yakıt kapağının havalandırma deliği tıkalıdır.
  3. Buji çukurlaşmış, bozulmuş veya boşluk yanlış.
  4. Yakıt deposu boş veya yakıt sisteminde bayat yakıt var.
  1. Teli bujiye takın.
  2. Yakıt tapasının havalandırma deliğini temizleyin veya yakıt tapasını değiştirin.
  3. Bujiyi kontrol edin ve gerekirse boşluğu ayarlayın. Eğer buji çukurlaşmış, bozulmuş veya çatlamışsa değiştirin.
  4. Yakıt deposunu boşaltın ve/veya taze yakıtla doldurun. Eğer sorun devam ederse, Yetkili Servis Satıcısıyla irtibata geçin.
  Motor zor çalışıyor veya güç kaybediyor.
  1. Yakıt kapağının havalandırma deliği tıkalı.
  2. Hava filtresi elemanı kirli ve hava akımını kısıtlıyor.
  3. Makine gövdesinin alt tarafından kırpıntı ve kalıntılar var.
  4. Buji çukurlaşmış, bozulmuş veya boşluk yanlış.
  5. Motorun yağ seviyesi çok düşük, çok yüksek veya aşırı kirli.
  6. Yakıt deposunda bayat yakıt var.
  1. Yakıt tapasının havalandırma deliğini temizleyin veya yakıt kapağını değiştirin.
  2. Hava filtre elemanını temizleyin ve/veya değiştirin.
  3. Makine gövdesinin altını temizleyin.
  4. Bujiyi kontrol edin ve gerekirse boşluğu ayarlayın. Eğer buji çukurlaşmış, bozulmuş veya çatlamışsa değiştirin.
  5. Motor yağını kontrol edin. Eğer yağ kirliyse değiştirin; yağ çubuğu üzerindeki yağ seviyesini Dolu işaretine getirmek için yağ ekleyin veya boşaltın.
  6. Yakıt deposunu boşaltın ve taze yakıtla doldurun.
  Motor kötü çalışıyor.
  1. Tel bujiye bağlı değil.
  2. Buji çukurlaşmış, bozulmuş veya boşluk yanlış.
  3. Hava filtresi elemanı kirli ve hava akımını kısıtlıyor.
  1. Teli bujiye takın.
  2. Bujiyi kontrol edin ve gerekirse boşluğu ayarlayın. Eğer buji çukurlaşmış, bozulmuş veya çatlamışsa değiştirin.
  3. Hava filtre elemanını temizleyin ve/veya değiştirin.
  Makine veya motor aşırı miktarda titriyor.
  1. Makine gövdesinin alt tarafından kırpıntı ve kalıntılar var.
  2. Motorun montaj cıvataları gevşek.
  3. Kesme diskinin cıvatası gevşek.
  1. Makine gövdesinin altını temizleyin.
  2. Motorun montaj cıvatalarını sıkın.
  3. Kesme diskinin cıvatasını sıkın.
  Kesme güzergahında eşitsizlik var.
  1. Aynı güzergahta tekrar tekrar biçme işlemi yapıyorsunuz.
  2. Makine gövdesinin alt tarafından kırpıntı ve kalıntılar var.
  1. Biçme güzergahını değiştirin.
  2. Makine gövdesinin altını temizleyin.