Bevezetés

A gép bérmunkában dolgozók, kereskedelmi üzemeltetők és lakóingatlanok tulajdonosai számára készült a lejtőkön, a talaj keskeny egyenetlenségein, a víz közelében lévő területeken vagy az aknaszegélyeken való munkavégzéshez. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben állók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com weboldalon további információk is találhatók, például munkavédelmi tippek, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint termék regisztráció is végezhető itt.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. A(z) Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

g017415

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben Ön nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve akkor, kivéve ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeresen karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A megadott teljesítményű motoroknál a motor összteljesítményét a motorgyártó laboratóriumban határozta meg a SAE J1349 előírásai szerint. A biztonsági, a károsanyag-kibocsátási és az üzemeltetési követelmények teljesítéséhez a motor tényleges teljesítménye ebben a géposztályban jelentősen alacsonyabb.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A motor kipufogógáza olyan kémiai anyagokat tartalmaz, melyek Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

A biztonsági előírásokkal foglalkozó következő rész az ANSI B71.4–2017 és az EN 14910:2007+A1:2009 szabványokból származik.

Általános óvintézkedések

A fűnyíró kéz- és lábsérülést okozhat, továbbá tárgyakat dobhat ki. A súlyos sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Olvassa el és minden részletében értse meg a Kezelői kézikönyvet, mielőtt elindítja a motort.

 • Ne tegye kezét vagy lábát a gép mozgó részei közelébe.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és egyéb védőelemek nincsenek a helyükön és nem működnek.

 • Tartsa távol a bámészkodókat és gyerekeket a működtetési területtől. Ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék. Csak olyan személyek dolgozhatnak vele, akik felelősek, képzettek, ismerik az utasításokat és fizikailag is képesek működtetni a gépet.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort ,és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt nekikezdene a gép karbantartásához, tankolásához, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumraGraphic, melynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági és utasító címkék a potenciális veszélyhez közeli területeken kerültek könnyen észrevehetően elhelyezésre. A sérült vagy hiányzó címkét cserélje le vagy pótolja.

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
decal133-8062

Felszerelés

Note: Határozza meg a gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben.

A fogantyú összeszerelése

 1. Csúsztassa a fogantyú alsó részét a keretbe (Ábra 3).

  g017374
 2. Rögzítse mindkét oldalt egy-egy rögzítőcsappal és sasszeggel (Ábra 3).

 3. Rögzítse a lábütközőt a fogantyú alsó részének jobb oldalán egy M6 csavaranyával, M6 csavarral és 2 alátéttel (Ábra 3).

 4. Erősítse a lábütközőt a kerethez egy rögzítőcsappal és egy sasszeggel (Ábra 3).

 5. Csatlakoztassa a fogantyú felső részét az alsó részéhez mindkét oldalt egy-egy U-csavarral, M6 alátéttel és kézikerékkel (Ábra 4).

  g017373

A motor feltöltése olajjal

Important: A gépét nem olajjal feltöltött állapotban szállítjuk. A motor indítását megelőzően töltse fel a motort olajjal.

Motorolaj-előírások

Motorolaj mennyisége0,59 l
Az olaj viszkozitásaSAE 10W-30 többfokozatú ásványi olaj
API besorolásSJ vagy magasabb
 1. Helyezze a gépet sík felületre.

 2. A sapkáját balra elforgatva húzza ki a nívópálcát (Ábra 5).

  g017530
 3. Töltse be óvatosan az előírt olajmennyiség 3/4-ét az olajbetöltő csőbe (Ábra 6).

  g017532
 4. Várjon 3 percet, hogy az olaj elhelyezkedjen a motorban.

 5. Törölje meg a nívópálcát egy tiszta ronggyal.

 6. Dugja vissza nívópálcát az olajbetöltő csőbe, de ne csavarja be, majd húzza ki.

 7. Ellenőrizze az olajszintet a nívópálcán (Ábra 5).

  • Ha a nívópálca alapján az olajszint túl alacsony, töltsön óvatosan némi olajat az olajbetöltő csőbe, várjon 3 percet, majd ismételje addig az 5–7. lépést, amíg a nívópálca alapján az olaj el nem éri a megfelelő szintet.

  • Ha az olajszint a nívópálca szerint túl magas, engedjen le az olajból annyit, hogy nívópálca alapján elérje a megfelelő szintet; lásd: A motorolaj cseréje .

  Important: Ha túl alacsony vagy túl magas olajszinttel járatja, a motor károsodhat.

 8. Helyezze be a nívópálcát, és kézzel húzza meg.

  Important: Cseréljen motorolajat az első 5 üzemórát követően; ezután évente cserélje. Lásd: A motorolaj cseréje .

Termékáttekintés

g017382
g017377
ModellVágásszélességTermék szélessége
0261540 cm50 cm

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, melyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com oldalra.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Működtetés előtt

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Általános óvintézkedések

 • Mindig állítsa le a gépet, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, mielőtt a beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Ellenőrizze, hogy a védőburkolatok és ez egyéb védőelemek a helyükön vannak és működőképesek.

 • Mindig ellenőrizze a gépet, hogy a vágóegység csavarja, a huzal és a lemez nem kopott és nem sérült.

 • Vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el onnan minden olyan tárgyat, amely zavarhatja a munkát vagy amelyet a gép eldobhat.

 • A vágási magasság beállításakor kapcsolatba kerülhet a mozgó tárcsával, amely súlyos sérülést okozhat.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  • Annak megakadályozására, hogy a sztatikus feltöltődés begyújtsa az üzemanyagot, tankolás előtt a tartályt és/vagy a gépet közvetlenül a földre helyezze, ne egy járműre vagy tárgyra.

  • A tankolást kültéren, nyílt területen végezze, amikor a motor hideg. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

  • Ne kezeljen üzemanyagot dohányzás közben vagy nyílt láng és szikrák közelében.

  • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát és ne tankoljon.

  • Ha az üzemanyag kiömlött, ne kísérelje meg beindítani a motort. Kerülje gyújtóforrás létrehozását, amíg az üzemanyag teljesen el nem párolgott.

  • Üzemanyagot csak jóváhagyott üzemanyagtartályban tároljon, gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.

 • Az üzemanyag lenyelése sérülést vagy halált okozhat. A gőzök belégzése hosszabb távon súlyos sérülést és megbetegedést okozhat.

  • Kerülje a gőzök hosszabb távú belégzését.

  • Tartsa arcát és kezeit távol a fúvókától és az üzemanyag-betöltő nyílástól.

  • Az üzemanyag szemtől és bőrtől távol tartandó.

Üzemanyag-utántöltés

 • A legjobb eredmény elérése érdekében csak tiszta, friss, ((R+M)/2 besorolási módszer szerint) legalább 87-es oktánszámú ólommentes benzint használjon.

 • Legfeljebb 10%(V/V) etanolt vagy 15%(V/V) MTBE-t tartalmazó, oxigéntartalmú üzemanyag használható.

 • Ne használjon etanolt vagy olyan benzinkeveréket, mint az E15 vagy E85, amely több mint 10%(V/V) etanolt tartalmaz. Ez teljesítményproblémákat és/vagy olyan motorkárosodást okozhat, amelyre a garancia nem terjed ki.

 • Ne használjon metanolt tartalmazó benzint.

 • Ne tároljon télen üzemanyagot sem az üzemanyagtartályban, sem más tartályban, kivéve, ha üzemanyag-stabilizátort kever az üzemanyaghoz.

 • Ne adjon olajat a benzinhez.

A tankot ismert márkanevű töltőállomásról származó ólmozatlan, normál benzinnel (Ábra 9) töltse fel.

Important: Az indítási problémák csökkentése érdekében töltsön a friss üzemanyaghoz stabilizátor/kondicionálót az üzemanyag-stabilizátor gyártójának utasításai szerint.

További tájékoztatásért lásd a motor kezelői kézikönyvét.

g017531

A motor olajszintjének ellenőrzése

 1. Helyezze a gépet sík felületre.

 2. A sapkáját balra elforgatva húzza ki a nívópálcát (Ábra 10).

  g017530
 3. Törölje meg a nívópálcát egy tiszta ronggyal.

 4. Dugja vissza nívópálcát az olajbetöltő csőbe, de ne csavarja be, majd húzza ki.

 5. Ellenőrizze az olajszintet a nívópálcán (Ábra 10).

  • Ha a nívópálca alapján az olajszint túl alacsony (Ábra 10), töltsön óvatosan némi többfokozatú SAE 10W-30 minőségű, API SJ vagy magasabb minősítésű ásványi olajat az olajbetöltő csőbe, várjon 3 percet, majd ismételje addig a 3–5 lépést, amíg a nívópálca alapján az olaj el nem éri a megfelelő szintet.

  • Ha az olajszint a nívópálca szerint túl magas (Ábra 10), engedjen le az olajból annyit, hogy nívópálca alapján elérje a megfelelő szintet; lásd: A motorolaj cseréje .

  Important: Ha túl alacsony vagy túl magas olajszinttel járatja, a motor károsodhat.

 6. Szerelje be biztonságosan a nívópálcát az olajbetöltő csőbe.

  Important: Cseréljen motorolajat az első 5 üzemórát követően; ezután évente cserélje. Lásd: A motorolaj cseréje .

A vágási magasság állítása

Figyelmeztetés

A vágási magasság állításakor kapcsolatba kerülhet a mozgó vágóegységgel, amely súlyos sérülést okozhat.

 • Állítsa le a motort, és várja meg, amíg leállnak a mozgó alkatrészek.

 • Viseljen védőkesztyűt a vágóegység kezelésekor.

Vigyázat

Ha járt a motor, a kipufogódob forró, ami súlyos égési sérülést okozhat.

Maradjon távol a forró kipufogódobtól.

Állítsa be a kívánt vágási magasságot.

 1. Fordítsa az üzemanyagcsapot ZáRT helyzetbe.

 2. Kösse le a gyújtógyertya kábelét.

 3. Döntse oldalra a gépet úgy, hogy a nívópálca lefelé nézzen.

 4. Védőkesztyűt viselve távolítsa el a nejlon vágószálat.

 5. Szerelje fel a vágószálat a kívánt vágási magasságba.

  g017371

Működtetés közben

Üzem közben betartandó óvintézkedések

Általános óvintézkedések

 • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Kösse hátra a hosszú hajat, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, ami elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne üzemeltesse a gépet betegen, fáradtan, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.

 • A korong vagy a szál érintése személyi sérülést okozhat Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek mielőtt a gépet üzemi helyzetből elmozdítaná.

 • Amikor elengedi a motorleállító kart, mind a motornak, mind a vágóegységnek 7 másodpercen belül le kell állnia. Ha nem így történik, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

 • Tartsa távol a járókelőket a működtetési területtől. Tartsa a kisgyerekeket a működtetési területen kívül olyan felelős felnőtt felügyelete alatt, aki nem a gépet kezeli. Ha valaki a területre lép, állítsa le a gépet.

 • A gépet csak megfelelő időjárás és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

 • Különösen ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz, vagy más olyan tárgyakhoz közelít, melyek eltakarhatják a kilátást.

 • Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, zökkenőkre, kövekre vagy egyéb rejtett tárgyakra. Egyenetlen terepen elveszítheti az egyensúlyát.

 • Ha a gép valamilyen tárgyba ütközik, vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, kösse le a gyújtógyertyáról a kábelét, majd vizsgálja át a gépet, hogy nem sérült-e meg. Az üzemeltetés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

 • Ha járt a motor, forró lehet, és súlyos égési sérülést okozhat. Maradjon távol a forró motortól.

 • Csak a Toro által jóváhagyott tartozékokat vagy adaptereket alkalmazzon.

A motor beindítása

 1. Nyissa ki az üzemanyagtankot a szellőzőfurat 2 vagy 3 fordulattal történő elfordításával az óramutató járásával ellentétes irányban.

 2. Fordítsa az üzemanyagcsapot NYITOTT helyzetbe (Ábra 12).

  g017375
 3. Tartsa behúzva a motorleállító kart (Ábra 13).

  g017334
 4. Helyezze lábát a fűnyíróasztalra, és billentse a gépet önmaga felé (Ábra 14).

  g017329
 5. Húzza meg a berántózsinór fogantyúját.

  Note: Ne engedje, hogy a berántózsinór fogantyúja visszacsapódjon a motorra. Finoman engedje vissza, hogy megakadályozza az indítószerkezet sérülését.

Note: Ha a gép néhány próbálkozás után nem indul be, lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

A fogantyú helyzetének beállítása

A fogantyú különböző helyzeteivel kapcsolatban lásd: Ábra 15.

g025627

Note: A megfelelő tárolási eljárással kapcsolatban lásd: Tárolás előtt.

A motor leállítása

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Győződjön meg arról, hogy a motor a motorleállító kar elengedését követően 7 másodpercen belül leáll.
 • A motor leállításához engedje el a motorleállító kart (Ábra 16).

  Important: Amikor elengedi a motorleállító kart, mind a motornak, mind a vágószálnak 7 másodpercen belül le kell állnia. Ha nem állnak le megfelelően, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

  g017546

  Üzemeltetési tanácsok

  Általános fűnyírási tanácsok

  Important: A motor üzemeltetése 25°-nál meredekebb lejtőn súlyos motorkárosodást okoz, mivel megszűnik a kenés. Ne használja a gépet 25°-nál meredekebb lejtőn.

  • Vizsgálja meg a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a gép feldobhat.

  • Kerülje el, hogy a vágószál szilárd tárgyakba ütközzön. Szándékosan soha ne nyírjon tárgyak felett.

  • Ha a gép valamilyen tárgyba ütközik vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, kösse le a gyújtógyertyáról a kábelét, és vizsgálja át a gépet, nem sérült-e meg.

  • A legjobb teljesítmény eléréséhez szereljen be új vágószálakat az idény kezdete előtt.

  • Ha cserélni kell a vágószálat, használjon Toro-vágószálat a cseréhez.

  • Győződjön meg arról, hogy a tartalék vágószál hossza megegyezik a sértetlen vágószáléval.

  Fűkaszálás

  • Egyszerre a fűszálaknak csak mintegy harmadrészét vágja le. Ne vágjon a legfelső (30 mm-es) beállítás alatt, hacsak nem gyér a fű, vagy késő ősszel, amikor lelassul a fű növekedése. Lásd: A vágási magasság állítása.

  • 15 cm-nél hosszabb fű nyírását nem javasoljuk. Ha a fű túl hosszú, a gép eltömődhet, és a motor lefulladhat.

  • A nedves fű és levelek hajlamosak összetapadni az udvaron, és a gép eltömődését vagy a motor leállását okozhatják. Kerülje a fűnyírást nedves füvön.

  • Vegye figyelembe a rendkívül száraz időjárás esetén fennálló potenciális tűzveszélyt, kövesse e helyi tűzvédelmi figyelmeztetéseket és tartsa tisztán a gépet a száraz fűtől és törmelékektől.

  • Ha nem kielégítő a kész pázsit megjelenése, próbáljon ki egyet vagy akár többet a következő javaslatok közül:

   • Vizsgálja meg alulról a nyíróegységet kopott vagy sérült alkatrészeket keresve (pl. vágószál), és javítsa meg vagy cserélje ki azokat szükség szerint.

   • Fűnyírás közben haladjon lassabb ütemben.

   • Növelje fel gépén a vágási magasságot.

   • Nyírja gyakrabban a füvet.

   • Alkalmazzon átfedést a rendek között, ahelyett, hogy külön minden soron teljes szélességű rendet nyírna.

  Levelek vágása

  • A pázsit nyírását követően győződjön meg arról, hogy a fű fele kilátszik a levágott levéllepel alól. Lehetséges, hogy egynél többször kell áthaladnia egy soron a levelek felett.

  • 15 cm-nél hosszabb fű nyírását nem javasoljuk. Ha a levéltakaró túl vastag, a gép eltömődhet, és a motor lefulladhat.

  • Ha a gép nem vágja elég finomra a leveleket, csökkentse a nyírás sebességét.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • Mindig állítsa le a gépet, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, mielőtt a beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

  • A tűzesetek megelőzése érdekében tisztítsa meg a gépet a fűtől és a törmeléktől. Törölje fel a kiömlött olajat és üzemanyagot.

  • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más berendezéseken.

  Biztonsági tudnivalók szállításkor

  • Rögzítse a gépet.

  • Járjon el fokozott körültekintéssel a gép be- és kirakodásakor.

  Karbantartás

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Győződjön meg arról, hogy a motor a motorleállító kar elengedését követően 7 másodpercen belül leáll.
 • Minden használat után
 • Takarítsa le a gépről a szecskát és a szennyeződést.
 • Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség esetén cserélje ki.
 • Tárolás előtt
 • Az útmutatás szerint ürítse le az üzemanyagtartályt javítás előtt, valamint az éves eltárolást megelőzően.
 • Tisztítsa meg a hűtési rendszert; távolítsa el a fűkaszálékot, törmeléket, vagy szennyeződést a motor hűtőbordáiról és az indítószerkezetről. Tisztítsa a rendszert gyakrabban erősen szennyezett, vagy sok szecskával járó körülmények között.
 • Évente
 • A légszűrő karbantartása; poros üzemeltetési körülmények esetén a légszűrő karbantartását gyakrabban végezze el.
 • A motorolaj cseréje.
 • Cseréljen vágószálat.
 • Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • Kösse le a gyújtógyertya kábelét, mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene.

  • A gép karbantartása során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.

  • Soha ne változtasson a biztonsági berendezéseken. Rendszeresen ellenőrizze a megfelelő működésüket.

  • A gép felbillentése az üzemanyag szivárgását okozhatja. Az üzemanyag gyúlékony, robbanásveszélyes és személyi sérülést okozhat. Járassa a gépet az üzemanyag kifogyásáig, vagy távolítsa el az üzemanyagot kézi szivattyúval (soha ne használjon leszívócsövet).

  • Az optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

  Felkészülés karbantartásra

  Figyelmeztetés

  A gép felbillentése az üzemanyag szivárgását okozhatja. Az üzemanyag gyúlékony, robbanásveszélyes, és személyi sérülést okozhat.

  Járassa a gépet az üzemanyag kifogyásáig, vagy az üzemanyagot kézi szivattyúval távolítsa el; soha ne leszívócsővel.

  1. Állítsa le a motort, és várja meg, amíg leállnak a mozgó alkatrészek.

  2. Mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene, húzza le a gyertyapipát (Ábra 17).

   Important: A gép oldalra billentésekor a nívópálca nézzen lefelé. Ha a gépet más irányba dönti, akkor az olaj feltöltheti a vezérműrendszert, és a visszafolyás legalább 30 percig tart.

   g017533
  3. A karbantartási munka elvégzését követően dugja vissza a gyertyapipát.

  A légszűrő karbantartása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • A légszűrő karbantartása; poros üzemeltetési körülmények esetén a légszűrő karbantartását gyakrabban végezze el.
  1. Nyomja le a légszűrő tetején található biztosítófüleket (Ábra 18).

   g017381
  2. Nyissa fel a fedelet (Ábra 18).

  3. Vegye ki a légszűrőt (Ábra 18).

  4. Vizsgálja meg a légszűrőt.

   1. Ha a légszűrő sérült, esetleg olajtól vagy üzemanyagtól nedves, cserélje ki.

   2. Ha a légszűrő szennyezett, ütögesse több alkalommal egy kemény felülethez vagy fúvassa át sűrített levegővel a gép felőli oldala felől kevesebb mint 2,07 bar nyomáson.

    Note: A szűrőből a szennyeződést ne keféléssel távolítsa el; a kefélés a szennyeződést a rostok közé erőlteti.

  5. Távolítsa el a szennyeződést a légszűrőházból és a fedélről egy nedves törlőruhával. Ne törölje bele a port a szívócsatornába.

  6. Helyezze vissza a légszűrőt a szűrőházba (Ábra 18).

  7. Szerelje helyére a fedelet (Ábra 18).

  A motorolaj cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • A motorolaj cseréje.
 • Note: Néhány percig járassa a motort az olaj cseréje előtt, hogy felmelegedjen. A meleg olaj jobban folyik, és több szennyezőanyagot szállít.

  Motorolaj-előírások

  Motorolaj mennyisége0,59 l
  Az olaj viszkozitásaSAE 10W-30 többfokozatú ásványi olaj
  API besorolásSJ vagy magasabb
  1. Győződön meg arról, hogy az üzemanyagtartály kevés üzemanyagot tartalmaz vagy üres, így nem szivárog az üzemanyag, ha a gépet az oldalára billenti.

  2. Lásd: A motor olajszintjének ellenőrzése.

  3. A sapkáját balra elforgatva húzza ki a nívópálcát (Ábra 19).

   g017530
  4. Az elhasznált olaj olajbetöltő csövön keresztüli kiürítéséhez billentse az oldalára a gépet (a légszűrő nézzen felfelé).

  5. Az elhasznált olaj kiürítése után fordítsa a gépet üzemi helyzetbe.

  6. Töltse be óvatosan az előírt olajmennyiség 3/4-ét az olajbetöltő csőbe.

  7. Várjon 3 percet, hogy az olaj elhelyezkedjen a motorban.

  8. Törölje meg a nívópálcát egy tiszta ronggyal.

  9. Dugja vissza nívópálcát az olajbetöltő csőbe, de ne csavarja be, majd húzza ki.

  10. Ellenőrizze az olajszintet a nívópálcán (Ábra 19).

   • Ha a nívópálca alapján az olajszint túl alacsony, töltsön óvatosan némi olajat az olajbetöltő csőbe, várjon 3 percet, majd ismételje addig a(z) 8–10. lépést, amíg a nívópálca alapján az olaj el nem éri a megfelelő szintet.

   • Ha az olajszint a nívópálca szerint túl magas, engedjen le az olajból annyit, hogy nívópálca alapján elérje a megfelelő szintet.

   Important: Ha túl alacsony vagy túl magas olajszinttel járatja, a motor károsodhat.

  11. Szerelje be biztonságosan a nívópálcát az olajbetöltő csőbe.

  12. Hasznosítsa újra az olajat környezetbarát módon.

  A gyújtógyertya szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség esetén cserélje ki.
 • Használjon Champion RN9YC, vagy azzal egyenértékű gyújtógyertyát.

  1. Állítsa le a motort, és várja meg, amíg leállnak a mozgó alkatrészek.

  2. Kösse le a gyújtógyertya kábelét.

  3. Tisztítsa körbe a gyújtógyertyát.

  4. Szerelje ki a gyújtógyertyát a hengerfejből.

   Important: Cserélje ki a repedt, elszennyeződött, vagy piszkos gyújtógyertyát. Az elektródákat ne tisztítsa, mert a hengerbe bejutó szemcsék a motort károsíthatják.

  5. Állítsa a gyertyahézagot 0,76 mm-re a(z) Ábra 20. ábrán látható módon.

   g000533
  6. Szerelje be a gyújtógyertyát.

  7. Húzza meg a gyertyát 20 N∙m nyomatékkal.

  8. Csatlakoztassa a gyertyakábelt a gyújtógyertyára.

  A vágószál cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Cseréljen vágószálat.
  1. Fordítsa az üzemanyagcsapot ZáRT helyzetbe, és zárja le a szellőzőgombot.

  2. Kösse le a gyújtógyertya kábelét.

  3. Fordítsa a gépet oldalra úgy, hogy a nívópálca lefelé nézzen.

  4. Védőkesztyűt viselve távolítsa el a nejlon vágószálat.

  5. Helyezze el az egyik nejlon vágószálat a kívánt vágási magasságba. Győződjön meg arról, hogy a másik, azonos hosszúságú szál is a helyén van, a megfelelő vágási magasságban, a vágótárcsa ellentétes oldalán.

  Note: Ha tartalék tárcsát használ, vágja a damilt 20 cm-es hosszúságúra.

  A gép tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden használat után
 • Takarítsa le a gépről a szecskát és a szennyeződést.
 • Figyelmeztetés

  A gép burkolata alól szilárd anyag repülhet ki.

  • Viseljen szemvédő eszközt.

  • Maradjon az üzemeltetési helyzetben (a fogantyú mögött).

  • Ne engedjen nézelődőket erre a területre.

  1. Döntse oldalra a gépet, úgy, hogy a nívópálca lefelé nézzen.

  2. Használjon kefét vagy sűrített levegőt a fű és a törmelék eltávolítására a kipufogó védőeleméről, a felső burkolatról és a nyíróasztalt környező területekről.

  Tárolás

  A gépet hűvös, tiszta, száraz helyen tárolja.

  Általános óvintézkedések

  • Mindig állítsa le a gépet, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, mielőtt a beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

  • Zárt térben való tárolás előtt mindig hagyja a gépet lehűlni.

  • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más berendezéseken.

  A gép felkészítése tárolásra

  Figyelmeztetés

  Az üzemanyag gőzei robbanást okozhatnak.

  • Ne tároljon üzemanyagot 30 napnál tovább.

  • Ne tárolja a gépet nyílt láng közelében.

  • Tárolás előtt hagyja a gépet lehűlni.

  1. Az év utolsó tankolásakor adjon az üzemanyaghoz stabilizálót, a motorgyártó utasításainak megfelelően.

  2. Járassa addig a gépet, amíg az üzemanyag elfogyasztása miatt a motor le nem áll.

  3. A hidegindító pumpával töltse fel a karburátort, és indítsa be újra a motort.

  4. Hagyja a motort járni, amíg le nem áll. Ha már nem képes újraindítani a motort, akkor kellően száraz.

  5. Ha a gépet falra felakasztva tárolja, zárja el az üzemanyagcsapot és a tanksapka szellőzőfuratát is.

  6. Kösse le a gyújtógyertya kábelét.

  7. Szerelje ki a gyújtógyertyát, töltsön be 30 ml olajat a gyújtógyertya furatán keresztül, és húzza meg az indítókötelet lassan több alkalommal, hogy jól eloszlassa az olajat a henger körül, amivel megakadályozható a henger korróziója az üzemen kívüli időszak során.

  8. Szerelje be a gyújtógyertyát, és húzza meg nyomatékkulccsal 20 N∙m nyomatékkal.

  9. Húzzon meg minden csavart és csavaranyát.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A motor nem indul.
  1. A kábel nincs a gyújtógyertyára csatlakoztatva.
  2. A tanksapka szellőzőfurata eltömődött.
  3. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  4. Az üzemanyagtartály üres, vagy az üzemanyagrendszer állott üzemanyagot tartalmaz.
  1. Csatlakoztassa a gyertyakábelt a gyújtógyertyára.
  2. Tisztítsa ki a tanksapka szellőzőfuratát vagy cserélje ki a tanksapkát.
  3. Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint állítson az elektródahézagon. Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha az rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy repedt.
  4. Ürítse le a tartályt, és/vagy töltse fel friss üzemanyaggal. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.
  A motor nehezen indul, vagy veszít az erejéből.
  1. A tanksapka szellőzőfurata eltömődött.
  2. A légszűrő elszennyeződött, és korlátozza a légáramlást.
  3. A gép burkolatának alsó része kaszálékot és törmeléket tartalmaz.
  4. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  5. A motorolaj szintje túl alacsony, túl magas, vagy az olaj túlzottan szennyezett.
  6. Az üzemanyagtartály állott üzemanyagot tartalmaz.
  1. Tisztítsa meg a tanksapka szellőzőfuratát, vagy cserélje ki a tanksapkát.
  2. Tisztítsa ki, majd szerelje vissza vagy cserélje ki a légszűrőbetétet.
  3. Tisztítsa meg alulról a gép burkolatát.
  4. Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint állítson az elektródahézagon. Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha az rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy repedt.
  5. Ellenőrizze a motorolajat. Cserélje le az olajat, ha szennyezett; töltsön hozzá olajat, vagy eresszen le belőle, hogy az olajszintet a nívópálca tele jelzéséhez állítsa be.
  6. Ürítse le a tartályt, és töltse fel friss üzemanyaggal.
  A motor egyenetlenül jár.
  1. A kábel nincs a gyújtógyertyára csatlakoztatva.
  2. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  3. A légszűrő elszennyeződött, és korlátozza a légáramlást.
  1. Csatlakoztassa a gyertyakábelt a gyújtógyertyára.
  2. Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség szerint állítson az elektródahézagon. Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha az rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy repedt.
  3. Tisztítsa ki, majd szerelje vissza vagy cserélje ki a légszűrőbetétet.
  A gép vagy a motor túlzottan remeg.
  1. A gép burkolatának alsó része kaszálékot és törmeléket tartalmaz.
  2. A motor rögzítőcsavarjai kilazultak.
  3. A vágótárcsa csavarja kilazult.
  1. Tisztítsa meg alulról a gép burkolatát.
  2. Húzza meg a motor rögzítőcsavarjait.
  3. Húzza meg a vágótárcsa csavarját.
  Egyenetlen a vágásminta.
  1. Ismételten ugyanabban a vágásmintában dolgozik.
  2. A gép burkolatának alsó része kaszálékot és törmeléket tartalmaz.
  1. Változtasson a vágásmintán.
  2. Tisztítsa meg alulról a gép burkolatát.