Wprowadzenie

Ten aerator jest przeznaczony do użytku przez profesjonalnych operatorów w zastosowaniach przydomowych i komercyjnych. Został on zaprojektowany głównie do napowietrzania dużych obszarów dobrze utrzymanych trawników przy budynkach mieszkalnych, w parkach, na boiskach sportowych i na terenach komercyjnych.

Należy przeczytać uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR (jeśli występuje) na tabliczce z numerem seryjnym, aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g265026

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Po zainstalowaniu zestawu CE 95-3350 produkt ten spełnia wymagania wszystkich stosownych dyrektyw europejskich. Szczegółowe informacje można znaleźć na osobnej deklaracji zgodności (DOC) dołączonej do produktu.

Z boku każdej opony znajduje się oznaczenie DOT. Informacje te zawierają dopuszczalne obciążenie i maksymalną prędkość. Opony zamienne powinny mieć te same lub lepsze parametry. Patrz Specyfikacje, aby sprawdzić czy opony spełniają czy przekraczają wymagania związane z ciężarem Twojej maszyny.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Zapoznaj się z instrukcją obsługi zarówno aeratora jak i zespołu jezdnego.

 • Wszyscy pracownicy użytkujący i obsługujący aerator powinni zostać przeszkoleni.

 • Unieś zęby, zwolnij i zachowaj ostrożność podczas przejeżdżania przez powierzchnie inne niż trawa lub podczas transportu maszyny.

 • Nie obsługuj maszyny, gdy jesteś zmęczony, chory, pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas ładowania aeratora na naczepę lub ciężarówkę lub rozładowywania z nich.

 • Na zboczach należy pracować aeratorem z niższą prędkością niż normalnie.

 • Nie używaj aeratora w pobliżu uskoków, rowów, wałów lub zbiorników wodnych. Nagłe zjechanie koła z obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się aeratora.

 • Przed przystąpieniem do regulacji, czyszczenia lub naprawy aeratora zatrzymaj zespół jezdny, podnieś zęby (aerator model 44867) wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 • Podczas serwisowania zębów należy koniecznie stosować rękawice ochronne. Wymieniaj uszkodzone zęby.

 • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal106-0229
decal58-6520
decal133-8061

Montaż

Należy ustalić lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Instalacja kół

model 44856

Części potrzebne do tej procedury:

Zespół koła2
Rozpórka4
2
Nakrętka koronowa2
Zawleczka2
 1. Umieść zespół koła i 2 dystansowniki (po jednym po każdej stronie piasty koła) wewnątrz ramy w sposób pokazany na Rysunek 3.

  g029051
 2. Przełóż oś przez ramę, dystansowniki i koło (Rysunek 3).

 3. Nakręć na oś nakrętkę koronową (Rysunek 3) i dokręć ją kluczem z momentem od 8 do 20 N∙m.

 4. Kręć kołem, aby prawidłowo osadzić łożyska, po czym skasuj luzy.

 5. Poluzuj nakrętkę koronową tak, aby oddaliła się od ramy, w tym momencie na piaście koła pojawi się luz.

 6. Dokręć nakrętkę koronową z momentem od 1,5 do 2 N∙m, jednocześnie kręcąc kołem.

  Note: Jeżeli otwór zawleczki w wale osi nie jest ustawiony równo z gniazdem w nakrętce, poluzuj nakrętkę tak, aby otwór i gniazdo były równo ustawione.

 7. Włóż zawleczkę (Rysunek 3).

 8. Nasmaruj łożyska koła, aż wnętrze piasty całkowicie wypełni się smarem, a jego niewielka ilość zacznie wydostawać się spod uszczelek.

Montaż obciążników

Części potrzebne do tej procedury:

Masa 12
Śruba (½ x 2¾ cala)6
Nakrętka zabezpieczająca kołnierzowa (½ cala)6

Zamontuj obciążniki zgodnie z Rysunek 4.

g214817

Montaż zespołu dyszla

model 44856

Części potrzebne do tej procedury:

Zespół dyszla1
Wspornik 2
Śruba (½ x 2½ cala)6
Nakrętka, ½ cala6
Podkładka (½ cala)6
Podkładka zabezpieczająca (½ cala)6
Sworzeń blokujący1
Sworzeń z zawleczką (mniejszy)1
 1. Odkręć wsporniki, sworzeń blokujący i elementy mocujące od punktów zamocowania dyszla na aeratorze.

 2. Przystaw zespół dyszla do aeratora w sposób pokazany na Rysunek 5.

  g216322
 3. Zrównaj uchwyty na aeratorze w sposób pokazany na Rysunek 6.

  g216319
 4. Zamontuj zespół dyszla i wsporniki za pomocą elementów mocujących w sposób pokazany na Rysunek 7, po czym dokręć nakrętki z momentem od 54 do 74 N∙m.

  g216320
 5. Zamontuj sworzeń blokujący i zabezpiecz go za pomocą małego sworznia z zawleczką w sposób pokazany na Rysunek 8.

  g216321

Montaż zespołu pompy i siłownika

model 44856

Części potrzebne do tej procedury:

Zespół pompy i siłownika1
Śruba (⅜ x 1¼ cala)2
Podkładka (⅜ cala)2
Przeciwnakrętka (⅜ cala)2
Śruba (½ x 1¼ cala)1
Nakrętka, ½ cala1
Podkładka zabezpieczająca (½ cala)1
Pasek antywibracyjny1
Sworzeń siłownika2
Sworzeń z zawleczką (większy)2

Note: Nie zaginaj ani nie ściskaj przewodów hydraulicznych.

Ustaw pompę i siłownik na swoich miejscach i zamocuj je w sposób pokazany na Rysunek 9.

g216317g216318

Przegląd produktu

RamaSpawana stalowa konstrukcja rurowa, dzielona na 3 sekcje. Każda sekcja porusza się poziomo i ukośnie podążając za ukształtowaniem, każda sekcja zawieszona sprężynowo
Koła aeratora12 odlewanych kół, 31,5 kg, 4 szt. na każdą sekcję, z montowanym na stałe kołkiem sprężystym w co drugim otworze
WałŚrednica 31,8 mm, miejscowo stoczony do 25,4 mm
Zęby96 szt., 8 na każde koło, mocowane jedną śrubą, ząb mocowany do koła za pomocą kołka sprężystego przechodzącego przez drugi otwór, średnica ½ lub ¾ cala, konstrukcja pełna lub drążona, dostępne ostrza tnące o długości 4 cali
ŁożyskaUszczelnione, samonastawne
Opony transportowe (dotyczy tylko modelu 44856)4,80 x 8 — 2-warstwowe
HakWsuwany sworzeń (model 44856) Mocowanie TUZ - do traktora typu 1 (model 44867)
Mechanizm podnoszenia (dotyczy tylko modelu 44856)Ręczna pompa hydrauliczna z cylindrem o skoku 25 cm. Stosowany jest olej hydrauliczny Mobil DTE 15 M lub odpowiednik
Sprężyny6 sprężyn wspomagających docisk zębów
Szerokość pasa aeracji2 m
Układ15 cm od środka
Prędkość roboczaOd 1 do 16 km/h w zależności od warunków
Szerokość całkowita2,2 m (model 44856)
2 m (model 44867)
Masa674 kg (model 44856)
569 kg (model 44867)

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z maszyną i zwiększających jej możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Note: Określ lewą i prawą stronę zespołu jezdnego ze standardowego stanowiska operatora.

Montaż aeratora na zespole jezdnym

Przygotowanie zespołu jezdnego

 1. Przed opuszczeniem maszyny zaparkuj zespół jezdny na równej nawierzchni, wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 2. Wizualnie sprawdź zespół jezdny pod kątem poluzowanych elementów mocujących lub innych możliwych problemów. Przed przystąpieniem do użytkowania dokręć poluzowane elementy mocujące i napraw wszelkie problemy.

Mocowanie aeratora

model 44856

Zamocuj hak aeratora do zaczepu zespołu jezdnego korzystając z elementów mocujących przy zespole jezdnym.

Important: Nie unoś dyszla rękoma. Użyj podnośnika przy dyszlu lub podnośnika hydraulicznego do podniesienia dyszla na wysokość haka zespołu jezdnego.

 1. Sprawdź ciśnienie w oponach; patrz Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach.

 2. Opuść 3-punktowy układ zaczepienia, patrz instrukcja obsługi zespołu jezdnego.

 3. Wyciągnij zawleczkę, sworzeń z łbem płaskim i otworem na zawleczkę oraz górny łącznik 3-punktowy z wspornika górnego łącznika, jeżeli są zamontowane (Rysunek 10).

  g250419
 4. Podnieś całkowicie dolne łączniki 3-punktowego układu zawieszenia (Rysunek 11).

  g264991
 5. Skorzystaj z ręcznej pompy hydraulicznej, przesuń ramię podnoszące (Rysunek 12) bezpośrednio za przednie otwory we wsporniku pręta blokady (położenie transportowe).

  Note: Ramię podnoszące znajduje się w położeniu transportowym, gdy pręt blokady jest ustawiony za przednim otworem wspornika pręta blokady.

  g265013
 6. Wsuń sworzeń pręta blokady w przednie otwory wspornika pręta blokady i zamocuj sworzeń pręta blokady do wspornika zawleczką (Rysunek 12).

 7. Ustaw dyszel aeratora z zaczepem zespołu jezdnego i zamocuj aerator elementami mocującymi zaczepu pojazdu (Rysunek 13).

  g265012

Mocowanie aeratora

Model 44867
 1. Opuść ramiona dolnego łącznika zespołu jezdnego (Rysunek 14).

  g265078
 2. Rozsuń ramiona dolnego łącznika (Rysunek 15) całkowicie na zewnątrz, patrz instrukcja obsługi zespołu jezdnego.

  g264148
 3. Zamocuj górny łącznik 3-punktowy (Rysunek 16) w zespole jezdnym, jeżeli został zdemontowany.

  g265074
 4. Ustaw aerator tak, aby ramiona dolnego łącznika zespołu jezdnego ustawiły się w równej linii ze sworzniami ramion podnoszących w aeratorze (Rysunek 17).

  g265123
 5. Zamocuj ramiona dolnego łącznika na sworznie ramion podnoszących i zabezpiecz ramiona zawleczkami (Rysunek 17).

 6. Zmontuj drugi koniec górnego 3-punktowego układu zawieszenia z ramionami podnoszącymi aeratora (Rysunek 18), wykorzystując śrubę (¾ x 4 cale), nakrętkę (¾ cala) i nakrętkę kontrującą (¾ cala).

  g265124
 7. Ustaw łączniki 3-punktowego zawieszenia tak, aby wypoziomować aerator w osi przód-tył i w osi lewo-prawo (Rysunek 19), patrz instrukcja obsługi zespołu jezdnego.

  g265125

Montaż zębów

Important: Zęby zamocuj dopiero po podłączeniu aeratora do zespołu jezdnego.

 1. Zacznij od zewnętrznego koła metalowego i montuj zęby w sposób pokazany na Rysunek 20.

  g029052
 2. Do każdego koła metalowego zamontuj wszystkie 8 zębów używając kołka sprężystego i śrub (½ x 1¾ cala), pilnując, aby kołek sprężysty znajdował się w przedniej pozycji (Rysunek 20).

  Note: Upewnij się, że kołek sprężysty znajduje się w przednim otworze, a śruba w otworze kolejnym.

Użytkowanie aeratora

Praca z modelem 44856

 1. Zamknij zawór przy podstawie ręcznej pompy hydraulicznej (Rysunek 21) i poruszaj uchwytem pompy tak, aby zawleczka obróciła się we wsporniku pręta blokady.

  g265130
 2. Wyjmij wsuwkę i przesuń zawleczką do tylnych otworów (położenie zamocowane/aeracji) we wsporniku pręta blokującego, wsuwką zamocuj zawleczkę we wsporniku (Rysunek 22).

  Note: Przesunięcie zawleczki do położenia zamocowania/aeracji umożliwia podnoszenie i opuszczanie aeratora podczas pracy ze swojego stanowiska.

  g265163
 3. Otwórz zawór przy podstawie ręcznej pompy hydraulicznej, aby opuścić aerator na podłoże.

 4. Zajmij miejsce na fotelu operatora i postępuj według instrukcji sterowania osprzętem; patrz instrukcja obsługi zespołu jezdnego.

 5. Pod koniec pracy na obszarze aeracji zatrzymaj zespół jezdny, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk, zanim opuścisz fotel operatora.

 6. Zamknij zawór ręcznej pompy hydraulicznej (Rysunek 21) i poruszając uchwytem pompy unieś aerator do położenia transportowego.

 7. Wyjmij wsuwkę i przesuń zawleczką do przednich otworów (położenie transportowe) we wsporniku pręta blokującego, wsuwką zamocuj zawleczkę we wsporniku (Rysunek 22).

Praca z modelem 44867

 1. Uruchom silnik zespołu jezdnego i pozostaw go na niskich obrotach.

 2. Za pomocą trzypunktowego układu zawieszenia lub dźwigni zdalnego sterowania hydrauliką zespołu jezdnego powoli opuść aerator, jednocześnie jadąc powoli zespołem jezdnym do przodu (Rysunek 23).

  g265323
 3. Po rozpoczęciu aeracji zwiększ prędkość jazdy zespołu jezdnego.

 4. Unieś aerator pod koniec przejazdu przed rozpoczęciem skręcania (Rysunek 24).

  g265324

Konserwacja

Ostrożnie

Jeśli pozostawisz kluczyk we włączniku, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk z włącznika.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Sprawdź zęby pod kątem zużycia.
 • Co 40 godzin
 • Wtłocz smar przez smarowniczki.
 • Co 100 godzin
 • Sprawdź tuleje ramion głównych.
 • Smarowanie

  Smarowanie łożysk

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 40 godzin
 • Wtłocz smar przez smarowniczki.
 • Parametry smaru: smar litowy ogólnego zastosowania nr 2

  Nasmaruj aerator określonym smarem tak, jak pokazano na Rysunek 25 lub Rysunek 26.

  g265329
  g265328

  Serwisowanie podwozia

  Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach

  model 44856
  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
  1. Sprawdź ciśnienie w oponach (Rysunek 27).

   Ciśnienie powinno wynosić 4,13 bara.

   g265014
  2. W razie potrzeby dopompuj powietrze do opon lub spuść z nich powietrze, aby uzyskać wartość 4,13 bara.

  Sprawdzenie tulei ramion głównych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź tuleje ramion głównych.
 • Ramiona główne (6 szt.) obracają się swobodnie w poziomie i pionie, umożliwiając podążanie urządzenia za profilem podłoża. W otworach osi obrotu ramion głównych względem wsporników montażowych ramy znajdują się montowane na wcisk tuleje mosiężne (Rysunek 28).

  g265377g265376
  1. Przestaw aerator do położenia transportowego, patrz Użytkowanie aeratora.

  2. Sprawdź, czy 6 ramion głównych obraca się swobodnie (Rysunek 28).

  3. Jeżeli ramię zacina się:

   1. Poluzuj naprężenie sprężyny, patrz Regulacja sprężyn.

   2. Odkręć śrubę, nakrętkę, zdejmij podkładki i tuleję mocujące ramię główne do wspornika montażowego ramy (Rysunek 28) i sprawdź elementy mocujące pod kątem zużycia.

    Note: Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy mocujące. Tuleja z brązu jest o 3 mm dłuższa niż łączna grubość ramienia głównego i blachy wspornika montażowego.

   3. Zamocuj ramię główne do wspornika montażowego ramy z wykorzystaniem śruby, nakrętki, podkładek i tulei (Rysunek 28).

   4. Aby umożliwić swobodne obracanie, dokręć śrubę (⅝ x 2 cale) i nakrętkę (⅝ cala) tak, aby docisnąć tuleje, ale nie ramiona.

   5. Wyreguluj naprężenie sprężyny, patrz Regulacja sprężyn.

  Regulacja sprężyn

  Sprężyny mają za zadanie równomierne rozłożenie masy i zmniejszenie obciążeń udarowych przenoszonych na osie obrotu. Równomiernie wyreguluj wszystkie sprężyny, aby wypoziomować maszynę. Do regulacji naprężenia sprężyn służą nakrętki u góry drążków sprężyn (Rysunek 29).

  Important: Przy regulacji naprężenia sprężyny nie ściskaj zwojów całkowicie. Należy pozostawić przynajmniej 1,6 mm odstępu między zwojami.

  g265341

  Sprawdzenie zębów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź zęby pod kątem zużycia.
 • Aby uzyskać maksymalną wydajność aeracji, należy przed każdym użyciem sprawdzić zęby pod kątem zużycia i uszkodzeń. Znaczne zużycie zębów będzie sprzyjać ich zginaniu lub łamaniu się oraz pozostawianiu wykorków w podłożu. Przykłady zużycia przedstawiono na Rysunek 30.

  g029056

  Przed przechowywaniem należy zawsze usuwać wykorki z zębów. Wykorki pozostawione na dłużej w zębach mogą spowodować korozję wżerową w wewnętrznej powierzchni zęba, co będzie uniemożliwiać prawidłowe usuwanie wykorków.

  Przechowywanie

  1. Unieś zęby.

  2. Zatrzymaj zespół jezdny, wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy i wyciągnij kluczyk zapłonu.

  3. Usuń zanieczyszczenia i brud z całego urządzenia. Usuń wykorki z zębów.

   Important: Aerator można myć łagodnym detergentem i wodą. Nie myj aeratora metodami ciśnieniowymi.

  4. Nasmaruj aerator, patrz Smarowanie.

  5. Sprawdź stan zębów. Wymień wszystkie pęknięte lub zużyte zęby.

  6. Sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Naprawić lub wymienić wszystkie części, które są uszkodzone.

  7. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe. Lakier jest do zakupu w autoryzowanym punkcie serwisowym.

  8. Aerator należy przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu.

  9. Przykryj aerator w sposób, który pozwoli go ochronić i utrzymać w czystości.