Inleiding

Deze beluchter is bedoeld voor gebruik door daarvoor opgeleide bestuurders in particuliere en commerciële toepassingen. De machine is voornamelijk ontworpen voor het beluchten van goed onderhouden gazons in particuliere tuinen, parken, sportvelden en commerciële terreinen.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u dit product op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.Toro.com voor documentatie over productveiligheid en bedieningsinstructies, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Important: U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code (indien aanwezig) op het plaatje met het serienummer scannen om toegang te krijgen tot de garantie, onderdelen en andere productinformatie.

g265026

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd met de volgende veiligheidssymbolen (Figuur 2), die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben als u de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt.

g000502

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen wanneer de CE-set 95-3350 gemonteerd is; zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring.

De DOT-code bevindt zich aan de zijkant van elke band. Deze code biedt informatie over het draagvermogen en de snelheidsindex. Vervangingsbanden dienden hetzelfde of een beter draagvermogen en dezelfde of een betere snelheidsindex te hebben. Raadpleeg de specificaties om zeker te zijn dat de banden minstens voldoen aan de gewichtsvereisten van uw machine.

Waarschuwing

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Algemene veiligheid

 • Lees de Gebruikershandleiding van de beluchter en de tractie-eenheid en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt.

 • Geef alle bestuurders en monteurs instructies over de beluchter.

 • Laat de tanden omhoog komen, vertraag en wees voorzichtig als u over zones zonder gras rijdt en bij het transport van de machine.

 • Gebruik de machine niet als u ziek, moe of onder de invloed van alcohol of drugs bent.

 • Wees zeer voorzichtig als u de machine inlaadt op een aanhanger of een vrachtwagen of uitlaadt.

 • Gebruik de beluchter tegen een tragere snelheid wanneer u zich op een helling bevindt.

 • Gebruik de beluchter niet in de buurt van steile hellingen, greppels, oevers of water. De beluchter kan plotseling omslaan als een wiel over de rand komt.

 • Breng de tractie-eenheid tot stilstand, breng de tanden omhoog (beluchter model 44876), zet de motor af, stel de parkeerrem in werking, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de beluchter afstelt, reinigt of repareert.

 • Gebruik altijd handschoenen terwijl u onderhoudswerkzaamheden verricht aan de tanden. Vervang beschadigde tanden.

 • Houd handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen van de machine.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool Graphic te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

U vindt bijkomende veiligheidsinformatie op de betreffende plaatsen in deze handleiding.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

decal106-0229
decal58-6520
decal133-8061

Montage

Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

De wielen monteren

Model 44856

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Wielset2
Afstandsstuk 4
As2
Gleufmoer2
Borgpen2
 1. Plaats het wiel en 2 afstandsstukken (1 aan elke kant van de wielnaaf) tussen het frame; zie Figuur 3.

  g029051
 2. Steek de as door het frame, de tussenstukken en het wiel (Figuur 3).

 3. Schroef de gleufmoer op de as (Figuur 3) en draai met een sleutel aan tot 8 à 20 Nm.

 4. Draai het wiel zodat de lagers op hun plaats zitten en er geen eindspeling is.

 5. Draai de kroonmoer los totdat deze vrijkomt van het frame en de wielnaaf speling vertoont.

 6. Haal de gleufmoer aan met 1,5 tot 2 N·m terwijl u het wiel draait.

  Note: Als het gat van de borgpen in de as niet op een lijn staat met een sleuf in de moer, draai de moer dan los tot het gat en de sleuf op een lijn liggen.

 7. Monteer de borgpen (Figuur 3).

 8. Smeer vet in de wiellagers tot de holte van de wielnaaf volledig gevuld is en u ziet dat de pakkingen ietwat beginnen te lekken.

De gewichten monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Gewicht 12
Bout (½" x 2¾")6
Flensborgmoer (½")6

Plaats de gewichten zoals wordt getoond in Figuur 4.

g214817

De koppelinrichting monteren

Model 44856

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Koppelinrichting1
Beugel 2
Bout (½" x 2½")6
Moer (½")6
Ring (½")6
Borgring (½")6
Vergrendelpen1
R-pen (klein)1
 1. Verwijder de beugels, de vergrendelpen en het bevestigingsmateriaal uit de bevestigingspunten van de koppelinrichting van de beluchter.

 2. Lijn de koppelinrichting uit met de beluchter zoals wordt afgebeeld op Figuur 5.

  g216322
 3. Lijn de beugels van de beluchter uit zoals wordt afgebeeld op Figuur 6.

  g216319
 4. Bevestig de koppelinrichting en de beugels met het bevestigingsmateriaal zoals wordt afgebeeld op Figuur 7 en draai de moeren vast met een torsie van 54 tot 74 N·m.

  g216320
 5. Plaats de vergrendelpen en bevestig deze met de kleine R-pen zoals afgebeeld op Figuur 8.

  g216321

De pomp en de cilinder bevestigen

Model 44856

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Pomp en cilinder1
Schroef (⅜" x 1¼")2
Ring (⅜")2
Borgmoer (⅜")2
Schroef (½" x 1¼")1
Moer (½")1
Borgring (½")1
Trillingsband1
Cilinderpen2
R-pen (groot)2

Note: Zorg dat er geen slag of knelpunten in de hydraulische slang zitten.

Lijn de pomp en de cilinder uit en bevestig ze zoals op Figuur 9.

g216317g216318

Algemeen overzicht van de machine

FrameGelast buisstaal, verdeeld in 3 secties, elke sectie beweegt horizontaal en diagonaal volgens de grondcontouren, veerbelast
Beluchtingswielen12 gietstukken, 31,75 kg, 4 per sectie, met vaste rolpen om de twee gaten
As3,18 cm, machinaal bewerkt tot 2,54 cm
Tanden96, 8 per wiel, bevestigd met 1 bout, rolpen in het wiel bevestigt het tweede gat in de tand; ½ of ¾" open of gesloten, snijmessen van 4" verkrijgbaar
LagersZelfdichtend, zelfinstellend
Transportbanden (uitsluitend model 44856)4,80 x 8 – 2 ply
TrekhaakVerlaagde trekhaak (model 44856) 3 punts – tractor type categorie 1 (model 44867)
Hefmechanisme (uitsluitend model 44856)Handbediende hydraulische pomp met cilinder met slag van 25,4 cm Vereiste hydraulische vloeistof Mobil DTE 15 M of gelijkwaardig
Veren6 voor levering van neerwaartse druk op tanden
Beluchtingsbreedte2 m
Beluchtingspatroon15 cm op midden
Werksnelheid1 tot 16 km/uur, afhankelijk van de omstandigheden
Totale breedte2,2 m (model 44856)
2 m (model 44867)
Gewicht 674 kg (model 44856)
569 kg (model 44867)

Werktuigen/accessoires

Een selectie van door Toro goedgekeurde werktuigen en accessoires is verkrijgbaar voor gebruik met de machine om de mogelijkheden daarvan te verbeteren en uit te breiden. Neem contact op met een erkende servicedealer of een erkende Toro distributeur, of bezoek www.Toro.com voor een lijst van alle goedgekeurde werktuigen en accessoires.

Om de beste prestaties te verkrijgen en ervoor te zorgen dat de veiligheidscertificaten van de machine blijven gelden, moet u ter vervanging altijd originele onderdelen en accessoires van Toro aanschaffen. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie kan tenietdoen.

Gebruiksaanwijzing

Note: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de tractie-eenheid.

De beluchter aan de tractie-eenheid koppelen

De tractie-eenheid voorbereiden

 1. Parkeer de tractie-eenheid op een horizontaal oppervlak, zet de motor uit, stel de parkeerrem in werking, verwijder het sleuteltje en wacht tot alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de machine verlaat.

 2. Controleer de tractie-eenheid visueel op los bevestigingsmateriaal en andere mogelijke problemen. Zet loszittend bevestigingsmateriaal vast en verhelp eventuele problemen voordat u de machine gaat gebruiken.

De beluchter aankoppelen

Model 44856

Koppel de trekhaak van de beluchter aan op het koppel van de tractie-eenheid; gebruik hierbij het bevestigingsmateriaal van de tractie-eenheid.

Important: Het koppel niet met de hand optillen. Gebruik de krik van het koppel of het hydraulische systeem om de trekhaak uit te lijnen met de tractie-eenheid.

 1. Controleer de luchtdruk in de banden; zie Bandenspanning controleren.

 2. Laat de 3-punts trekhaak zakken; raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tractie-eenheid.

 3. Verwijder, indien aanwezig, de borgpen, de gaffelpen en de bovenste verbindingsarm van de 3-punts trekhaak van de beugel voor de bovenkoppeling (Figuur 10).

  g250419
 4. Breng de onderste verbindingsarmen van de 3-punts trekhaak zo ver mogelijk naar boven (Figuur 11).

  g264991
 5. Plaats met behulp van de hydraulische handpomp de hefarm (Figuur 12) net achter de voorste gaten in de beugel van de grendelstang (transportstand).

  Note: De hefarm staat in de transportstand wanneer de stang achter het voorste gat van de beugel van de grendelstang staat.

  g265013
 6. Breng de pen van de grendelstang aan in de voorste gaten in de beugel van de grendelstang, en bevestig de pen van de grendelstang door middel van de haarspeldveer aan de beugel (Figuur 12).

 7. Zet het koppel van de beluchter op een lijn met de trekstang van de tractie-eenheid, en zet de beluchter vast met het bevestigingsmateriaal van de trekhaak van het voertuig (Figuur 13).

  g265012

De beluchter aankoppelen

Model 44867
 1. Laat de onderste verbindingsarmen van de tractie-eenheid zakken (Figuur 14).

  g265078
 2. Zet de onderste verbindingsarmen (Figuur 15) helemaal naar buiten; raadpleeg de gebruikershandleiding van de tractie-eenheid.

  g264148
 3. Monteer de bovenste verbindingsarm van de 3-punts trekhaak (Figuur 16) (indien verwijderd) op de tractie-eenheid.

  g265074
 4. Plaats de beluchter zo dat de onderste verbindingsarmen van de tractie-eenheid op een lijn staan met de pennen van de hefarm van de beluchter (Figuur 17).

  g265123
 5. Monteer de onderste verbindingsarmen op de pennen van de hefarm en bevestig de armen met de borgpennen (Figuur 17).

 6. Monteer het andere uiteinde van de bovenste verbindingsarm van de 3-punts trekhaak op de hefarmen van de beluchter (Figuur 18); gebruik hierbij de bout (¾" x 4"), moer (¾") en contramoer (¾").

  g265124
 7. Stel de verbindingsarmen van de 3-punts trekhaak zo af dat de beluchter in de breedte- en lengterichting waterpas staat (Figuur 19); raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tractie-eenheid.

  g265125

De tanden monteren

Important: Monteer de tanden pas als u de beluchter aan de tractie-eenheid gekoppeld hebt.

 1. Begin bij het buitenste gietstuk en monteer de tanden zoals afgebeeld in Figuur 20.

  g029052
 2. Monteer de 8 tanden op het gietstuk door middel van een rolpen en bouten (½" x 1¾"), en zorg dat de rolpen in de voorste stand staat (Figuur 20).

  Note: Zorg dat de rolpen in het voorste gat zit en de bout in het tweede gat.

De beluchter gebruiken

Model 44856 gebruiken

 1. Sluit het ventiel onderaan de hydraulische handpomp (Figuur 21) en maak enkele slagen met de handpomp tot de vergrendelpen in de beugel van de grendelstang draait.

  g265130
 2. Verwijder de haarspeldveer en zet de vergrendelpen in de achterste gaten (opslag-/beluchtingsstand) in de beugel van de beugel van de grendelstang, en bevestig de vergrendelpen met de haarspeldveer aan de beugel (Figuur 22).

  Note: Door de vergrendelpen in de opslag-/beluchtingsstand te zetten, kunt u de beluchter tijdens het werk omhoog en omlaag zetten.

  g265163
 3. Zet het ventiel onderaan de hydraulische handpomp open om de beluchter neer te laten op de grond.

 4. Ga terug op de bestuurdersstoel zitten en volg de procedures voor het slepen van een werktuig; raadpleeg de gebruikershandleiding van de tractie-eenheid.

 5. Breng de tractie-eenheid tot stilstand aan het eind van de gewenste beluchtingszone, stel de parkeerrem in werking, schakel de motor uit en verwijder het sleuteltje voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

 6. Sluit het ventiel van de hydraulische handpomp (Figuur 21) en gebruik de handgreep van de pomp om de beluchter omhoog te brengen naar de transportstand.

 7. Verwijder de haarspeldveer en zet de vergrendelpen in de voorste gaten (transportstand) in de beugel van de grendelstang, en bevestig de vergrendelpen met de haarspeldveer aan de beugel (Figuur 22).

Model 44867 gebruiken

 1. Start de motor van de tractie-eenheid en laat hem op lage snelheid lopen.

 2. Laat de beluchter langzaam zakken met behulp van het 3-puntsmechanisme of de hydraulische afstandsbediening van de tractie-eenheid; tegelijkertijd rijdt de tractie-eenheid langzaam vooruit (Figuur 23).

  g265323
 3. Verhoog de snelheid van de tractie-eenheid wanneer u begint te beluchten.

 4. Breng de beluchter omhoog aan het eind van de werkgang, voordat u omkeert (Figuur 24).

  g265324

Onderhoud

Voorzichtig

Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

Verwijder het sleuteltje uit het contact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine.

Aanbevolen onderhoudsschema

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Bij elk gebruik of dagelijks
 • De bandenspanning controleren.
 • Controleer de tanden op slijtage.
 • Om de 40 bedrijfsuren
 • De fittings smeren.
 • Om de 100 bedrijfsuren
 • De lagerbussen van de hoofdarmen controleren.
 • Smering

  De lagers smeren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 40 bedrijfsuren
 • De fittings smeren.
 • Specificatie vet: Nr. 2 vet op lithiumbasis

  Smeer de beluchter met het aanbevolen vet (zie Figuur 25 of Figuur 26).

  g265329
  g265328

  Onderhoud van het chassis

  Bandenspanning controleren

  Model 44856
  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • De bandenspanning controleren.
  1. De bandenspanning controleren (Figuur 27).

   De bandenspanning moet 4,13 bar bedragen.

   g265014
  2. Indien nodig de banden oppompen of aflaten tot u 4,13 bar meet.

  De lagerbussen van de hoofdarmen controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 100 bedrijfsuren
 • De lagerbussen van de hoofdarmen controleren.
 • De 6 hoofdarmen kunnen vrij in horizontale en verticale richting bewegen zodat ze de contouren van de grond kunnen volgen. Tussen de hoofdarmen en de montagebeugels van het frame is een bronzen lager in de scharniergaten gedrukt (Figuur 28).

  g265377g265376
  1. Zet de beluchter in de transportstand; zie De beluchter gebruiken.

  2. Controleer of de 6 hoofdarmen vrij kunnen draaien (Figuur 28).

  3. Ga als volgt te werk als een hoofdarm vastzit:

   1. Laat de spanning van de veer; zie De veren afstellen.

   2. Verwijder de bout, moer, ringen en lagerbus waarmee de hoofdarm bevestigd is aan de montagebeugel van het frame (Figuur 28) en controleer het bevestigingsmateriaal op slijtage.

    Note: Vervang versleten of beschadigd bevestigingsmateriaal. Het bronzen lager is 3 mm langer dan de dikte van de hoofdarm en de plaat van de montagebeugel samen.

   3. Monteer de hoofdarm op de montagebeugel van de hoofdarm; gebruik hierbij de bout, de moer, de ringen en het lager (Figuur 28).

   4. Draai de bout (⅝" x 2") en moer (⅝") tegen de lagers, niet de armen, om een vrije draaibeweging mogelijk te maken.

   5. Stel de veerspanning af; zie De veren afstellen.

  De veren afstellen

  De veren dienen om het gewicht gelijkmatig te verspreiden en de schokbelasting op de scharnierputen te reduceren. Stel de veren gelijkmatig af zodat de machine parallel met de grond staat. Stel de veerspanning af met de moeren bovenaan de veerstang (Figuur 29).

  Important: Druk de spiralen niet volledig in wanneer u de veerspanning afstelt. Laat ten minste 1,6 mm ruimte tussen de spiralen.

  g265341

  De tanden controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer de tanden op slijtage.
 • Om de beste beluchtingsprestaties te verkrijgen, dient u de tanden telkens voor gebruik op slijtage en beschadiging te controleren. Zeer versleten tanden kunnen gemakkelijk buigen of breken en laten pluggen achter in de grond. Zie Figuur 30 voor voorbeelden van versleten tanden.

  g029056

  Verwijder altijd de pluggen uit de tanden alvorens de machine te stallen. Pluggen die voor lange tijd in de tanden blijven zitten, kunnen putjes vormen aan de binnenkant van de tand, hetgeen verhindert dat de plug uitgeworpen wordt.

  Stalling

  1. Breng de tanden omhoog.

  2. Breng de tractie-eenheid tot stilstand, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje.

  3. Verwijder vuil en afval van alle delen van de beluchter. Reinig de pluggen uit de tanden.

   Important: U kunt de beluchter met een mild reinigingsmiddel en water wassen. Was de beluchter nooit met een hogedrukreiniger.

  4. Smeer de beluchter; zie Smering.

  5. Controleer de conditie van de tanden. Vervang kapotte of versleten tanden.

  6. Controleer alle bouten, schroeven en moeren en draai deze vast. Repareer of vervang beschadigde delen.

  7. Werk alle krassen of afgebladderde metaaloppervlakken bij. Lak is verkrijgbaar bij uw erkende servicedealer.

  8. Berg de beluchter op in een schone, droge garage of opslagruimte.

  9. Dek de beluchter af om deze te beschermen en schoon te houden.