Johdanto

Tämä ilmastaja on tarkoitettu koulutettujen käyttäjien käyttöön asuinalueilla ja kaupallisissa ympäristöissä. Se on tarkoitettu pääasiassa hyvin hoidettujen pihojen, puistojen, urheilukenttien sekä kaupallisten kiinteistöjen ja asuinrakennusten viheralueiden ilmastukseen.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Vieraile osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja tai tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä olevan QR-koodin (jos varusteena) mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g265026

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen, kun CE-sarja 95-3350 on asennettu. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Renkaiden DOT-tiedot sijaitsevat kunkin renkaan sivulla. Näissä tiedoissa annetaan kuorman ja nopeuden luokitukset. Vaihtorenkaissa pitää olla samat tai paremmat luokitukset. Varmista teknisistä tiedoista, että renkaat täyttävät tai ylittävät koneen painovaatimukset.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

 • Perehdy huolellisesti sekä ilmastajan että ajoyksikön käyttöoppaiden sisältöön.

 • Opasta kaikkia käyttäjiä ja huoltohenkilöstöä ilmastajan käytössä.

 • Nosta piikit, hidasta ja ole varovainen, kun ylität muita kuin ruohoalueita ja kun kuljetat konetta.

 • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Ole äärimmäisen varovainen siirtäessäsi ilmastajaa perävaunuun tai kuorma-autoon tai sieltä pois.

 • Käytä ilmastajaa rinteissä pienemmällä nopeudella.

 • Älä käytä ilmastajaa pudotusten, ojien, maavallien tai vesialueiden lähellä. Ilmastaja voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli.

 • Pysäytä ajoyksikkö, nosta piikit (ilmastajan malli 44867), sammuta moottori, kytke seisontajarru, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyneet ennen ilmastajan säätämistä, puhdistamista tai korjaamista.

 • Käytä aina käsineitä, kun huollat piikkejä. Vaihda vaurioituneet piikit.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri kohdissa.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal106-0229
decal58-6520
decal133-8061

Käyttöönotto

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Pyörien asennus

Malli 44856

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Pyöräkokoonpano2
Välikappale4
Akseli2
Lovettu mutteri2
Sokka2
 1. Kohdista pyöräkokoonpano ja kaksi välikappaletta (yksi pyörännavan kummallekin puolelle) rungon väliin kuvan mukaisesti (Kuva 3).

  g029051
 2. Työnnä akseli rungon, välikappaleiden ja pyörän läpi (Kuva 3).

 3. Kierrä lovettu mutteri akseliin (Kuva 3) ja kiristä se käsikäyttöisellä avaimella momenttiin 8–20 N·m.

 4. Käännä pyörää siten, että laakerit asettuvat paikoilleen ja päittäisvälys poistuu.

 5. Löysää kruunumutteria, kunnes se ei kosketa runkoa ja pyörännavassa on päittäisvälystä.

 6. Kiristä lovettu mutteri momenttiin 1,5–2 N·m samalla kun käännät pyörää.

  Note: Jos akselissa oleva sokan reikä ja mutterin lovi eivät ole kohdakkain, löysää mutteria, kunnes ne ovat kohdakkain.

 7. Asenna sokka (Kuva 3).

 8. Rasvaa pyörän laakereita, kunnes pyörännavan syvennys on kokonaan täynnä ja voiteluainetta tulee hieman ulos tiivisteistä.

Painojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Paino 12
Pultti (½ × 2¾ tuumaa)6
Laippalukkomutteri (½ tuumaa)6

Asenna painot kuvan mukaisesti (Kuva 4).

g214817

Vetoaisakokoonpanon asennus

Malli 44856

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Vetoaisakokoonpano1
Kannatin2
Pultti (½ × 2½ tuumaa)6
Mutteri (½ tuumaa)6
Aluslaatta (½ tuumaa)6
Varmistuslaatta (½ tuumaa)6
Lukitustappi1
Sokka (neula) (pieni)1
 1. Irrota kannattimet, lukitustappi ja kiinnitysosat ilmastajan vetoaisan liitoskohdista.

 2. Kohdista vetoaisakokoonpano ja ilmastaja kuvan mukaisesti (Kuva 5).

  g216322
 3. Kohdista kannattimet ilmastajaan kuvan mukaisesti (Kuva 6).

  g216319
 4. Kiinnitä vetoaisakokoonpano ja kannattimet kiinnitysosilla kuvan mukaisesti (Kuva 7). Kiristä mutterit momenttiin 54–74 N·m.

  g216320
 5. Asenna lukitustappi ja kiinnitä se pienellä sokalla kuvan mukaisesti (Kuva 8).

  g216321

Pumppu-sylinterikokoonpanon asennus

Malli 44856

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Pumppu-sylinterikokoonpano1
Ruuvi (⅜ × 1¼ tuumaa)2
Aluslaatta (⅜ tuumaa)2
Lukkomutteri (⅜ tuumaa)2
Ruuvi (½ × 1¼ tuumaa)1
Mutteri (½ tuumaa)1
Varmistuslaatta (½ tuumaa)1
Värinähihna1
Sylinterin tappi2
Sokka (neula) (suuri)2

Note: Hydrauliletku ei saa kiertyä eikä jäädä puristuksiin.

Kohdista pumppu-sylinterikokoonpano ja asenna ne kuvan mukaisesti (Kuva 9).

g216317g216318

Laitteen yleiskatsaus

RunkoHitsattua teräsputkea; jaettu kolmeen osaan, joista kukin liikkuu vaakasuunnassa ja diagonaalisesti ja myötäilee maaston muotoja; jousikuormitteinen
Ilmastuspyörät12 valukappaletta, paino 32 kg, 4 kpl / osa, pysyvä putkisokka joka toisessa reiässä
Akseli1¼ tuumaa, koneistettu 1 tuumaan
Piikit96 kpl, 8 kpl / pyörä, kiinnitetty yhdellä pultilla, pyörän putkisokka kiinnittää toisen reiän piikkiin; 1,3 tai 1,9 cm auki tai suljettuna, 10,2 cm:n viipalointiterät saatavana
LaakeritItsetiivistyvät, itsekohdistuvat
Kuljetusrenkaat (vain malli 44856)4,8–8; 2-vahvikekerroksinen
VetokoukkuPudotintappi (malli 44856) kolmipiste; luokan 1 vetoajoneuvotyyppi (malli 44867)
Nostomekanismi (vain malli 44856)Käsikäyttöinen hydraulipumppu 25 cm:n iskusylinteriin. Vaadittu hydraulineste on MobilDTE 15 M tai vastaava.
Jouset6 kpl, lisäävät piikkeihin alaspäin kohdistuvaa painetta
Ilmastuskaista2 m
Kuvio15 cm keskellä
Käyttönopeus1–16 km/h olosuhteiden mukaan
Kokonaisleveys2,2 m (malli 44856)
2 m (malli 44867)
Paino674 kg (malli 44856)
569 kg (malli 44867)

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Ajoyksikön vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ilmastajan asennus ajoyksikköön

Ajoyksikön valmistelu

 1. Pysäköi ajoyksikkö tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

 2. Tarkista ajoyksikkö silmämääräisesti löysien kiinnikkeiden tai muiden ongelmien varalta. Kiristä löysät kiinnikkeet ja korjaa mahdolliset ongelmat, ennen kuin käytät konetta.

Ilmastajan kiinnitys

Malli 44856

Kiinnitä ilmastajan vetokoukku ajoyksikön aisaan ajoyksikön kiinnikkeillä.

Important: Älä nosta aisaa käsin. Kohdista vetokoukku ajoyksikköön tunkin tai sähkökäyttöisen nostolaitteen avulla.

 1. Tarkista rengaspaine. Katso kohta Rengaspaineen tarkistus.

 2. Laske kolmipistenostolaite alas. Katso ajoyksikön käyttöopas.

 3. Irrota lukitussokka, liitintappi ja kolmipistenostolaitteen yläsylinteri yläsylinterin kannattimesta, jos ne on asennettu (Kuva 10).

  g250419
 4. Nosta kolmipistenostolaitteen alasylinterit kokonaan ylös (Kuva 11).

  g264991
 5. Siirrä nostovartta (Kuva 12) käsikäyttöisellä hydraulipumpulla suoraan taaksepäin lukitustangon kannattimen etuaukoista (kuljetusasento).

  Note: Nostovarsi on kuljetusasennossa, kun tanko on suunnattu taaksepäin lukitustangon kannattimen etuaukosta.

  g265013
 6. Työnnä lukitustangon tappi lukitustangon kannattimen etuaukkoihin ja kiinnitä lukitustangon tappi kannattimeen sokalla (Kuva 12).

 7. Kohdista ilmastajan aisa ajoyksikön vetotankoon ja kiinnitä ilmastaja ajoneuvon vetolaitteen kiinnikkeillä (Kuva 13).

  g265012

Ilmastajan kiinnitys

Malli 44867
 1. Laske ajoyksikön alavarret alas (Kuva 14).

  g265078
 2. Säädä alavarret (Kuva 15) kokonaan ulospäin. Katso ajoyksikön käyttöopas.

  g264148
 3. Jos kolmipistenostolaitteen yläsylinteri (Kuva 16) on irrotettu, asenna se ajoyksikköön.

  g265074
 4. Aseta ilmastaja siten, että ajoyksikön alavarret ovat kohdakkain ilmastajan nostovarren tappien kanssa (Kuva 17).

  g265123
 5. Kiinnitä alavarret nostovarren tappeihin ja kiinnitä varret lukitussokilla (Kuva 17).

 6. Kiinnitä kolmipistenostolaitteen yläsylinterin toinen pää ilmastajan nostovarsiin (Kuva 18) pultilla (¾ × 4 tuumaa), mutterilla (¾ tuumaa) ja vastamutterilla (¾ tuumaa).

  g265124
 7. Tasaa ilmastaja leveys- ja pituussuunnassa säätämällä kolmipistenostolaitteen sylintereitä (Kuva 19). Katso ajoyksikön käyttöopas.

  g265125

Piikkien asennus

Important: Asenna piikit vasta sen jälkeen, kun ilmastaja on kiinnitetty ajoyksikköön.

 1. Aloita ulommasta valukappaleesta ja asenna piikit kuvan mukaisesti (Kuva 20).

  g029052
 2. Asenna valukappaleeseen kaikki kahdeksan piikkiä putkisokalla ja pulteilla (½ × 1¾ tuumaa) ja varmista, että putkisokka tulee piikin etuosaan (Kuva 20).

  Note: Varmista, että putkisokka on etummaisessa reiässä ja pultti toisessa reiässä.

Ilmastajan käyttö

Mallin 44856 käyttö

 1. Sulje käsikäyttöisen hydraulipumpun alaosassa oleva venttiili (Kuva 21) ja käytä pumpun kahvaa, kunnes lukitustappi kääntyy lukitustangon kannattimeen.

  g265130
 2. Irrota sokka, siirrä lukitustappi lukitustangon kannattimen taka-aukkoihin (säilytys-/ilmastusasento) ja kiinnitä lukitustappi kannattimeen sokalla (Kuva 22).

  Note: Kun lukitustappi siirretään säilytys-/ilmastusasentoon, ilmastaja voidaan nostaa ja laskea työmaalla työskentelyn aikana.

  g265163
 3. Laske ilmastaja maahan avaamalla käsikäyttöisen hydraulipumpun alaosassa oleva venttiili.

 4. Palaa käyttäjän paikalle ja toimi työkoneen vetämistä koskevien menettelyjen mukaisesti. Katso ajoyksikön käyttöopas.

 5. Kun haluttu ilmastusalue on käsitelty kokonaan, pysäytä ajoyksikkö, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

 6. Sulje käsikäyttöisen hydraulipumpun venttiili (Kuva 21) ja nosta ilmastaja kuljetusasentoon pumpun kahvalla.

 7. Irrota sokka, siirrä lukitustappi lukitustangon kannattimen etuaukkoihin (kuljetusasento) ja kiinnitä lukitustappi kannattimeen sokalla (Kuva 22).

Mallin 44867 käyttö

 1. Käynnistä ajoyksikön moottori ja anna sen käydä alhaisella nopeudella.

 2. Laske ilmastajaa hitaasti alas ajoyksikön kolmipistetoiminnolla tai hydrauliikan etäohjaimella samalla kun ajoyksikkö liikkuu hitaasti eteenpäin (Kuva 23).

  g265323
 3. Kun ilmastus alkaa, lisää ajoyksikön nopeutta.

 4. Nosta ilmastaja ylös ajoväylän päässä ennen kääntymistä (Kuva 24).

  g265324

Kunnossapito

Varoitus

Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

Kunnossapitotaulukko

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista, ovatko piikit kuluneet.
 • 40 käyttötunnin välein
 • Rasvaa nipat.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista päävarsien holkit.
 • Voitelu

  Laakerien voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  40 käyttötunnin välein
 • Rasvaa nipat.
 • Käytettävä rasva: litiumpohjainen yleisrasva nro 2

  Voitele ilmastaja määrityksen mukaisella rasvalla kuvan mukaisesti (Kuva 25 tai Kuva 26).

  g265329
  g265328

  Rungon kunnossapito

  Rengaspaineen tarkistus

  Malli 44856
  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
  1. Tarkista rengaspaine (Kuva 27).

   Paineen pitäisi olla 4,13 bar.

   g265014
  2. Lisää tai poista ilmaa tarvittaessa, kunnes paine on 4,13 bar.

  Päävarsien holkkien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista päävarsien holkit.
 • Päävarret, joita on kuusi, kääntyvät vapaasti vaaka- ja pystysuunnassa, jotta yksikkö voi myötäillä maanpinnan muotoja. Pronssiholkki on painettu päävarsien ja rungon asennuskannattimien välissä olevien tapinreikien sisään (Kuva 28).

  g265377g265376
  1. Siirrä ilmastaja kuljetusasentoon. Katso kohta Ilmastajan käyttö.

  2. Tarkista, että kuusi päävartta kääntyvät vapaasti (Kuva 28).

  3. Jos jokin päävarsista jumiutuu, toimi seuraavasti:

   1. Löysää jousien kireyttä. Katso kohta Jousien säätö.

   2. Irrota pultti, mutteri, aluslaatat ja holkki, joilla päävarsi on kiinnitetty rungon asennuskannattimeen (Kuva 28) ja tarkista, ovatko kiinnikkeet kuluneet.

    Note: Vaihda kaikki kuluneet ja vaurioituneet kiinnikkeet. Pronssiholkki on 3 millimetriä pidempi kuin päävarren ja asennuskannatinlevyn paksuus yhteensä.

   3. Kiinnitä päävarsi rungon asennuskannattimeen pultilla, mutterilla, aluslaatoilla ja holkilla (Kuva 28).

   4. Kiristä pultti (⅝ × 2 tuumaa) ja mutteri (⅝ tuumaa) holkkeja (ei varsia) vasten, jotta se kääntyy vapaasti.

   5. Säädä jousien kireyttä. Katso kohta Jousien säätö.

  Jousien säätö

  Jousien tarkoitus on jakaa paino tasaisesti ja vähentää nivelkohtien iskukuormitusta. Säädä jouset tasaisesti koko alueelta koneen tasaamiseksi. Säädä jousien kireys jousitangon päällä olevien mutterien avulla (Kuva 29).

  Important: Älä säädä jousien kireyttä siten, että niiden kierteet puristuvat täysin kokoon. Jätä kierteiden väliin tilaa vähintään 1,6 millimetriä.

  g265341

  Piikkien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, ovatko piikit kuluneet.
 • Jotta ilmastusteho olisi paras mahdollinen, tarkista ennen jokaista käyttöä, ovatko piikit kuluneet tai vaurioituneet. Voimakkaasti kuluneet piikit taipuvat tai katkeavat helposti ja jättävät ilmastusjätettä maahan. Esimerkkejä piikkien kulumisesta on kuvassa (Kuva 30).

  g029056

  Puhdista ilmastusjäte piikeistä aina ennen niiden varastointia. Piikkeihin pitkäksi aikaa jäänyt ilmastusjäte voi aiheuttaa piikin sisäosan syöpymistä, mikä estää ilmastusjätteen poistumista.

  Varastointi

  1. Nosta piikit.

  2. Pysäytä ajoyksikkö, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

  3. Poista lika ja roskat koko ilmastajasta. Puhdista ilmastusjäte piikeistä.

   Important: Ilmastaja voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese ilmastajaa painepesurilla.

  4. Voitele ilmastaja. Katso kohta Voitelu.

  5. Tarkista piikkien kunto. Vaihda rikkinäiset tai kuluneet piikit.

  6. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.

  7. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat. Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  8. Varastoi ilmastaja puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan.

  9. Peitä ilmastaja suojataksesi sen ja pitääksesi sen puhtaana.