Wprowadzenie

Ta maszyna jest przeznaczona do użytku przez profesjonalnych operatorów do zastosowań komercyjnych. Jej przeznaczeniem jest koszenie trawy na dobrze utrzymanych trawnikach w parkach, na polach golfowych, boiskach sportowych i na terenach komercyjnych.

Important: Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g249978

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Niniejsze urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą ANSI B71.4-2012.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niniejszy produkt może obciąć dłonie lub stopy oraz wyrzucać przedmioty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

 • Przed rozpoczęciem pracy z kosiarką przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.

 • Podczas obsługi pojazdu holowniczego i kosiarki zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie kosiarki bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zbliżać się do wyrzutnika. Osoby postronne i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od kosiarki.

 • Nie zezwalać dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać pojazdu holowniczego ani kosiarki.

 • Przed przystąpieniem do serwisowania czy usuwania przyczyny zatkania się kosiarki zatrzymaj maszynę, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa konserwacja kosiarki może spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal110-4668
decal117-4979
decal119-6807
decal120-0625
decal120-6604
decal125-6110
decal133-8061
decal138-3078
decal138-3087

Naklejka ostrzegająca o ryzyku wciągnięcia ze znakiem WE 138-9038

decal138-9038

Montaż

Mocowanie naklejki ostrzegającej o ryzyku wciągnięcia

Kosiarki WE

Części potrzebne do tej procedury:

Naklejka ostrzegająca o ryzyku wciągnięcia ze znakiem WE4

Important: Procedura ta obowiązuje we wszystkich krajach WE oraz w krajach, w których język angielski nie jest powszechnie wykorzystywany.

 1. Obróć osłonę wału , aby uzyskać dostęp do dotychczasowej naklejki ostrzegającej o ryzyku wciągnięcia (Rysunek 3).

  g270806
 2. Wyczyść dotychczasową naklejkę i obszar osłony wokół naklejki.

 3. Zdejmij warstwę zabezpieczającą z tyłu naklejki ostrzegającej o ryzyku wciągnięcia ze znakiem WE.

 4. Umieść naklejką ostrzegającą o ryzyku wciągnięcia ze znakiem WE na dotychczasowej naklejce (Rysunek 3).

 5. Powtórz czynności od 1 do 4 dla pozostałych 3 osłon wału.

Montaż gałek na pokrywie podwozia tnącego

Kosiarki spoza WE

Części potrzebne do tej procedury:

Gałka6
 1. Zdejmij pokrywy podwozia tnącego, patrz Zdejmowanie pokryw podwozi tnących.

 2. Usuń nakrętkę wciskaną mocującą śrubę do pokrywy podwozia tnącego i wyjmij śrubę z pokrywy (Rysunek 4).

  g264078
 3. Zamocuj pokrywę podwozia tnącego z gałką, patrz Montaż pokryw podwozia tnącego.

 4. Powtórz czynności od 1 do 3 dla pozostałych pokryw podwozia tnącego.

Regulacja położenia dyszla w pojeździe holowniczym

Przestaw dyszel (Rysunek 5) w pojeździe holowniczym do położenia wysuniętego, patrz instrukcja obsługi pojazdu holowniczego.

g250235

Regulacja zaczepu holowniczego kosiarki

Ocena terenu robót

Aby określić ustawienie zaczepu holowniczego kosiarki weź pod uwagę następujące warunki terenu robót:

 • Teren z wzniesieniami i obniżeniami – ustaw zaczep holowniczy na krótko.

 • Teren głównie płaski – ustaw zaczep holowniczy na długo.

Note: Jeżeli teren robót jest mieszany i obejmuje zarówno teren płaski i jak i wzniesienia można rozważyć pośrednie położenie długości zaczepu holowniczego.

Regulacja długości zaczepu holowniczego

Note: Zaczep holowniczy kosiarki ma 5 położeń zaczepu holowniczego, co umożliwia regulację długości o 20 cm.

 1. Odkręć 2 nakrętki kołnierzowe, 2 śruby mocujące i 2 podkładki mocujące rurę zaczepu do rury ramy (Rysunek 6).

  g250236
 2. Ustaw położenie rury zaczepu w rurze ramy zgodnie z położeniem w określonym w Ocena terenu robót.

 3. Zamocuj rurę zaczepu w rurze ramy z wykorzystaniem nakrętek kołnierzowych, śrub mocujących i podkładek usuniętych w kroku 1.

 4. Dokręć nakrętki i śruby mocujące z momentem od 91 do 113 N·m.

Zmiana zaczepu holowniczego ze sworzniem w zaczep holowniczy z czopem

 1. Wyjmij zawleczkę mocującą zaczep do dyszla i zdejmij zaczep (Rysunek 7).

  g250399
 2. Zdemontuj tuleję kołnierzową z otworu czopu (Rysunek 7).

 3. Odkręć 2 nakrętki zabezpieczające kołnierzowe i 2 śruby mocujące wspornik sworznia do zaczepu holowniczego i zdejmij wspornik sworznia (Rysunek 7).

  Note: Zachowaj zawleczkę, sworzeń zaczepowy, nakrętki zabezpieczające kołnierzowe i wspornik sworznia do zmiany zaczepu holowniczego z czopem w zaczep holowniczy ze sworzniem.

Montaż wału napędu PTO

Części potrzebne do tej procedury:

(Przednia) połowa wału napędu PTO1
 1. Ustaw wewnętrzną rurę tylnej połowy wału napędu PTO równo z przednią połową wału napędu PTO i nasuń rury na siebie (Rysunek 8).

  Important: Końce wewnętrznej i zewnętrznej rury wału napędu PTO można zmontować tylko w 1 sposób – nie składaj ich na siłę.

  g270859
 2. Przesuń wał napędu PTO na podpórkę wału napędowego na uchwycie przewodów (Rysunek 9).

  g270860
 3. Częściowo rozsuń wał napędowy PTO, aby uzyskać dostęp do smarowniczki znajdującej się w pobliżu wewnętrznej osłony wału napędowego (Rysunek 10).

  g264298
 4. Nałóż smar do smarowniczki przegubu teleskopowego wału napędowego, jak pokazano na Rysunek 10.

Montaż liny blokady podwozia tnącego do kosiarki

Części potrzebne do tej procedury:

Lina blokady podwozia tnącego1
 1. Poprowadź koniec liny blokady podwozia tnącego przez otwór w dźwigni blokady i bezpiecznie przywiąż linę (Rysunek 11).

  g272421
 2. Poprowadź wolny koniec liny blokady podwozia tnącego przez 2 uchwyty przewodów (Rysunek 12).

  g260004

Przegląd produktu

g262052
g262053

Note: Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Specyfikacja pojazdu holowniczego

Minimalna znamionowa moc wyjściowa PTO26 kW (35 KM)
Zalecana prędkość obrotowa PTO540 obr./min
Kierunek obrotów PTOW prawo (patrząc od tyłu pojazdu holowniczego)
Wrzeciono PTOo średnicy 34,8 mm z 6 wypustami
Minimalne ciśnienie hydrauliczne137,89 bara
Układ holowniczyDyszel i zawleczka – średnica 25 mm
Czop

Specyfikacja kosiarki

Masa 1354 kg
Maksymalny nacisk pionowy na hak 313 kg
SzerokośćPrzygotowana do koszenia381 cm
 Przygotowana do transportu – wys. cięcia 13 mm218 cm
WysokośćPrzygotowana do koszenia78 cm
 Pozycja transportowa193 cm
DługośćZaczep całkowicie wysunięty371 cm
Szerokość koszenia 365 cm
Wysokość koszenia od 13 do 102 mm
Szybkość koszenia9,7 km/h 3,5 hektara/godzinę
Maksymalna prędkość podczas transportu 30 km/h

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama zatwierdzonego przez firmę Toro sprzętu i akcesoriów przeznaczonych do stosowania z maszyną, zwiększających jej możliwości. Lista wszystkich zaakceptowanych rodzajów sprzętu i akcesoriów jest dostępna u autoryzowanych przedstawicieli serwisu i dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.Toro.com.

Aby zapewnić maksymalną wydajność i zachować certyfikat bezpieczeństwa maszyny, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

Działanie

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Podczas obsługi wału napędowego PTO nie zbliżaj rąk do obszaru przegubu łączącego.

 • Nie stawaj na, nad ani pod PTO lub wałami napędowymi.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

 • Nie korzystaj z adapterów wypustów PTO ani przedłużek.

 • Z kosiarką wykorzystuj jedynie pojazd holowniczy o maksymalnej prędkości PTO wynoszącej 540 obr./min. (9 obr./s).

 • Dopilnuj, aby osłony i zabezpieczenia były poprawnie zamocowane i dobrze utrzymane. Wymień brakujące, uszkodzone lub zużyte osłony i zabezpieczenia przed rozpoczęciem pracy z maszyną.

 • Dopilnuj, aby wał napędowy PTO nie stykał się z dyszlem

 • Przed użyciem sprawdź, czy ostrza, śruby ostrzy i zespoły tnące są w dobrym stanie technicznym. Aby zachować równowagę zespołu tnącego, wymieniaj cały zestaw zużytych lub uszkodzonych ostrzy i śrub.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

 • Upewnij się, że pojazd holowniczy przeznaczony jest do stosowania z kosiarką o tej masie – skonsultuj się z dostawcą lub producentem pojazdu holowniczego.

Elementy sterowania traktorem

Zanim uruchomisz kosiarkę, zapoznaj się z następującymi elementami sterowania traktora:

 • Załączanie napędu PTO

 • Prędkość obrotowa silnika/PTO

 • Dźwignia sterująca tylnym osprzętem (podnoszenie/opuszczanie)

 • Obsługa zaworów hydrauliki pomocniczej

 • Sprzęgło

 • Przepustnica

 • Wybór biegu

 • Hamulec postojowy

  Important: W celu uzyskania informacji o obsłudze zapoznaj się z instrukcją obsługi traktora.

Sterowanie jednostką jezdną OutCross

Więcej informacji dotyczących sterowania i obsługi oraz dodatkowe informacje dotyczące ustawiania pojazdu do tego osprzętu można znaleźć w instrukcji obsługi jednostki jezdnej Outcross.

Prędkość napędu PTO

Kosiarka zaprojektowana jest do pracy z prędkością PTO maksymalnie 540 obr./min. Większość pojazdów holowniczych wskazuje na obrotomierzu prędkość obrotową PTO – 540 obr./min.

Okres próbny

Przed użyciem kosiarki należy wybrać nieużywany obszar i na nim poćwiczyć eksploatację maszyny. Jedź pojazdem holowniczym na zalecanym przełożeniu, utrzymując podaną prędkość obrotową PTO, aby zapoznać się z zachowaniem pojazdu holowniczego i kosiarki podczas jazdy. Przećwicz unoszenie i opuszczanie podwozi tnących kosiarki, zatrzymywanie i uruchamianie napędu PTO i równanie maszyny do poprzednich przejść. Sesja próbna zwiększa pewność obsługi kosiarki i pomoże w opanowaniu właściwych technik koszenia trawy.

Ostrożnie

Pracujący osprzęt może spowodować obrażenia ciała.

Aby uniknąć obrażeń ciała, nie opuszczaj fotela operatora bez uprzedniego rozłączenia napędu PTO, załączenia hamulca postojowego, wyłączenia silnika i wyjęcia kluczyka. Przed kontynuowaniem pracy pamiętaj o zamocowaniu wszystkich urządzeń zabezpieczających w odpowiednich miejscach.

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Niebezpieczeństwo

  Niskie ciśnienie w oponach obniża stabilność kosiarki podczas transportu. Może to przyczynić się do wywrotki i w konsekwencji do obrażeń lub śmierci operatora.

  Nie używaj kosiarki ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach.

  1. Codziennie sprawdzaj ciśnienie w oponach.

   Ciśnienie powinno wynosić 2,07 bara.

   g001055
  2. Jeżeli ciśnienie powietrza w oponach nie wynosi 2,07 bara, dopompuj lub spuść powietrze z opon.

  Sprawdzanie osłon PTO i wału napędowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź osłony PTO i wału napędowego.
  1. Jeżeli wał napędowy jest sprzęgnięty z pojazdem holowniczym, odłącz go.

  2. Obróć przednią połowę osłony wału PTO o pełen obrót (Rysunek 16).

   Note: Wyczyść lub wymień osłonę wału, jeżeli nie obraca się swobodnie.

   g262236
  3. Zbliżaj i oddalaj przednią połowę osłony wału PTO, aby upewnić się, że rozciąga się swobodnie (Rysunek 16).

   Note: Wyczyść lub wymień osłonę wału, jeżeli nie rozciąga się swobodnie.

  4. Jeżeli wał napędowy został odłączony od pojazdu holowniczego, podłącz go, patrz Sprzęganie wału napędowego z PTO.

  5. Sprawdź, czy łańcuch ograniczający jest zamocowany pomiędzy przednią osłoną wału PTO i częścią nieruchomą na pojeździe holowniczym (Rysunek 17).

   g264215
  6. Sprawdź, czy łańcuch ograniczający jest podłączony do tylnej osłony wału PTO, osłon wału napędowego i ramy kosiarki (Rysunek 18 i Rysunek 21).

   g271527
   g271528
   g271526
   g271550
  7. Sprawdź, czy 7 zacisków przewodów bezpiecznie mocuje osłony wału napędowego do przekładni środkowej i podwozia tnącego (Rysunek 22).

   g264297

  Używanie podnośnika zaczepu holowniczego

  Podpieranie kosiarki na podnośniku

  1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni i ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu NEUTRALNYM.

  2. Załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  3. Wyjmij zawleczk i obróć podnośnik zaczepu holowniczego do położenia poziomego (Rysunek 23).

   g250413
  4. Ustaw otwór w zaczepie holowniczym równo z otworem w podnośniku (Rysunek 23).

  5. Włóż sworzeń przez otwory w zaczepie holowniczym i podnośniku (Rysunek 23).

  6. Obracaj uchwyt podnośnika tak, aby podnośnik całkowicie podpierał ciężar kosiarki.

  7. Zablokuj oba koła kosiarki (Rysunek 24).

   g256133
  8. Odłącz przewody hydrauliczne i wał napędowy PTO od pojazdu holowniczego.

  9. Odłącz dyszel z zaczepu holowniczego.

  10. Odjedź pojazdem holowniczym prosto od kosiarki.

  Chowanie podnośnika

  1. Upewnij się, że kosiarka jest bezpiecznie zamocowana do pojazdu holowniczego.

  2. Obracaj uchwytem podnośnika, aby całkowicie podnieść stopę podnośnika, patrz Rysunek 23 na Podpieranie kosiarki na podnośniku.

  3. Wyjmij sworzeń i obróć podnośnik zaczepu holowniczego do położenia poziomego.

  4. Ustaw otwór w zaczepie holowniczym równo z otworem w podnośniku.

  5. Włóż sworzeń przez otwory w zaczepie holowniczym i podnośniku.

  Mocowanie kosiarki na pojeździe holowniczym

  Przygotowywanie pojazdu holowniczego i kosiarki

  1. Upewnij się, że kosiarka jest oparta na podnośniku zaczepu holowniczego, patrz Podpieranie kosiarki na podnośniku.

  2. Opuść 3-punktowy układ zaczepienia, patrz instrukcja obsługi pojazdu holowniczego.

  3. Wyciągnij zawleczkę, sworzeń z łbem płaskim i otworem na zawleczkę oraz górny łącznik 3-punktowy z wspornika górnego łącznika, jeżeli są zamontowane (Rysunek 25).

   g250419
  4. Ustaw ramiona stabilizatora (Rysunek 26) całkowicie rozchylone, patrz instrukcja obsługi pojazdu holowniczego.

   g264148
  5. Jeżeli kosiarka ma zaczep holowniczy z zawleczką, wyjmij zawleczkę i sworzeń zaczepu z zaczepu holowniczego.

  6. Jeżeli pojazd holowniczy ma zaczep na czop, otwórz zaczep.

  Wybór dyszla do kosiarki

  • Średnica otworu sworznia w zaczepie holowniczym: 31,75 mm.

  • Wysokość robocza: od 33,4 do 40 cm, patrz Rysunek 27.

   g250512
  • Dopilnuj, aby dyszel nie kolidował z wałem napędowym PTO.

  Podłączanie kosiarki do pojazdu holowniczego

  1. Przy pomocy uchwytu podnośnika podnieś lub opuść podnośnik zaczepu holowniczego i ustaw zaczep holowniczy równo z dyszlem lub zaczepem czopowym (Rysunek 28).

   g250416
  2. Całkowicie podnieś 3-punktowy układ zaczepienia, patrz instrukcja obsługi pojazdu holowniczego.

   Note: Po wyposażeniu zablokuj 3-punktowy układ zawieszenia.

  3. Ustaw dyszel lub zaczep czopowy pojazdu holowniczego równo z zaczepem holowniczym kosiarki (Rysunek 28).

  4. Ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu NEUTRALNYM, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  5. Zamocuj zaczep holowniczy:

   • Jeżeli kosiarka wyposażona jest w zaczep na sworzeń, włóż zawleczkę zaczepu przez otwory w zaczepie holowniczym i dyszlu i zabezpiecz ją zawleczką (Rysunek 29).

    g250418
   • Jeżeli pojazd holowniczy ma zaczep na sworzeń, zamknij i zabezpiecz zaczep.

  6. Całkowicie podnieś podnośnik (Rysunek 29).

  7. Wyjmij sworzeń mocujący podnośnik do zaczepu holowniczego, obróć podnośnik do położenia poziomowego i zamocuj podnośnik do zaczepu z wykorzystaniem sworznia (Rysunek 29).

  Sprzęganie wału napędowego z PTO

  1. Ustaw szybkozłącze wału napędowego PTO równo z wałem wyjściowym PTO (Rysunek 30).

   g250417
  2. Pociągnij do tyłu kołnierz blokujący szybkozłącza (Rysunek 31).

   g250500
  3. Odciągając kołnierz blokujący pociągnij widełki wału napędowego PTO do przodu i nasuń gniazdo sprzęgła na wypusty wału wyjściowego PTO (Rysunek 31).

  4. Upewnij się, że blokada na szybkozłączu dokładnie zatrzasnęła się w rowku wału wyjściowego PTO.

  5. Upewnij się, że osłona znajduje się nad widełkami wału napędowego (Rysunek 31).

  6. Zamocuj łańcuch ograniczający do stałej części pojazdu holowniczego (Rysunek 32).

   Important: Upewnij się, że łańcuch ograniczający ma wystarczający luz, aby móc obracać maszynę w obie strony.

   g264215

  Podłączanie wężów hydraulicznych

  1. Odszukaj szybkozłącze obwodów podnoszenia i opuszczania tylnego osprzętu w pojeździe holowniczym.

  2. Zdejmij osłony z szybkozłącza w pojeździe holowniczym.

  3. Zdejmij czarną osłonę z wtyku szybkozłącza na przewodzie wysuwania siłownika kosiarki.

  4. Podłącz wtyk szybkozłącza na przewodzie wysuwania siłownika do szybkozłącza obwodu opuszczania osprzętu tylnego (Rysunek 33).

   g250538
  5. Zdejmij czerwoną osłonę z wtyku szybkozłącza na przewodzie wsuwania siłownika kosiarki.

  6. Podłącz wtyk szybkozłącza na przewodzie wsuwania siłownika do szybkozłącza obwodu podnoszenia osprzętu tylnego.

  Prowadzenie liny blokady podwozia tnącego do maszyny

  1. Poprowadź linę blokady podwozia tnącego z uchwytu przewodów w stronę fotela operatora (Rysunek 34).

   Important: Upewnij się, że lina ma odpowiedni luz umożliwiający pełny skręt kosiarki w prawo i lewo za pojazdem holowniczym bez jej dodatkowego naprężania oraz że nie styka się z wałem napędowym PTO.

   g250665
  2. Przywiąż linę do nieruchomego elementu podwozia pojazdu holowniczego, np. rury pałąka bezpieczeństwa (Rysunek 34).

   Important: Nie przywiązuj liny blokady podwozia tnącego do fotela, kierownicy ani dźwigni sterowania.

  3. Wyciągnij kliny spod kół kosiarki.

  Before Operation

  Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

  • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii.

  • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • W żadnym wypadku nie przewoź pasażerów na kosiarce ani nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny podczas pracy.

  • Aby uniknąć dziur lub niewidocznych zagrożeń, korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności.

  • Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że wszystkie napędy są w położeniu neutralnym, napęd PTO jest rozłączony, hamulec postojowy jest załączony i że siedzisz w fotelu operatora.

  • Ręce i nogi operatora muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od części obracających się. Wylot wyrzutnika zawsze powinien być drożny.

  • Zanim rozpoczniesz cofanie obejrzyj się, aby upewnić się, że teren za kosiarką jest pusty.

  • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

  • Nie uruchamiaj PTO, jeżeli podwozie tnące jest podniesione powyżej położenia częściowego zatrzymania.

  • Wyłączaj kosiarkę zawsze, gdy nie wykonujesz koszenia.

  • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj maszynę, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i odczekaj, aż zatrzymają się wszystkie ruchome elementy, a następnie sprawdź osprzęt. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas skręcania i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zawsze ustępujemy drogi takim pojazdom.

  • Na nierównych drogach i nawierzchniach zmniejsz prędkość.

  • Kosiarka jest ciężka. Po zamocowaniu go do pojazdu holowniczego i uniesieniu, masa kosiarki wpływa na stabilność oraz zdolność hamowania i kierowania. Podczas przemieszczania się między obszarami pracy zachowuj ostrożność.

  • Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora (w tym w celu regulacji wysokości koszenia):

   • Upewnij się, że napęd PTO jest odłączony.

   • Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

   • Załącz hamulec postojowy.

   • Opuść podwozia tnące.

   • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

   • Zanim opuścisz maszynę, zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Stosuj wyłącznie akcesoria, osprzęt i części zamienne zatwierdzone przez firmę Toro®.

  • W celu demontażu lub naprawy wszystkich stalowych elementów wału napędowego PTO (rury, łożyska, przeguby itp.) skontaktuj się z autoryzowanym dealerem firmy Toro. Demontaż podzespołów w celu dokonania napraw oraz ponowny montaż, jeśli nie są wykonywane z użyciem specjalnych narzędzi przez przeszkolony personel, może skutkować uszkodzeniem niektórych elementów.

  • Nie korzystaj z kosiarki bez osłon PTO lub wału napędowego.

  • Zachowaj ostrożność przy skręcaniu maszyną, aby koła pojazdu holowniczego nie zetknęły się z wałem napędowym PTO.

  • Zabezpiecz przewody hydrauliczne, przewody elektryczne, liny i inne elementy przed zetknięciem się z osłoną wału napędowego PTO.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi.

  • Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi eksploatacji pojazdu holowniczego na zboczach zawartymi w instrukcji i na maszynie oraz zrozum je.

  • Oceń warunki miejscowe w danym dniu, w tym zbadaj lokalizację, aby określić, czy praca maszyny na zboczu będzie bezpieczna. Podczas dokonywania takiej oceny powinieneś zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

  • Aby określić, czy maszynę można obsługiwać w warunkach występujących danego dnia w danym miejscu, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi użytkowania maszyny na zboczach. Zmiany terenowe mogą skutkować zmianą kierunku zbocza dla maszyny.

  • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy. Skręcaj powoli i stopniowo.

  • Nie używaj maszyny w warunkach, w których przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne.

  • Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Przeszkody mogą być ukryte w wysokiej trawie. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.

  • Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności przez koła napędowe może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub zapadnięcie się obrzeża może spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowuj bezpieczną odległość maszyny od wszelkich zagrożeń.

  • Zidentyfikować zagrożenia przy podstawie zbocza. Jeżeli występują zagrożenia, zbocza koś za pomocą kosiarki ręcznej z napędem.

  • W miarę możliwości podczas pracy na zboczach, jednostki tnące maszyny powinny być obniżone. Podniesienie jednostek tnących podczas pracy na zboczu może powodować niestabilność maszyny.

  • Podczas używania innego osprzętu zachowaj szczególną ostrożność. Mogą one spowodować zmianę stabilności maszyny i utratę kontroli. Podczas jazdy w dół zbocza należy mieć zawsze włączony bieg. Nie wolno zjeżdżać w dół na wybiegu (dotyczy tylko urządzeń z przekładnią napędową).

  Opuszczanie podwozi tnących z położenia transportowego

  1. Upewnij się, że napęd PTO jest w położeniu WYłąCZONYM, patrz instrukcja obsługi pojazdu holowniczego.

  2. Przejedź kosiarką na płaski teren, na którym zmieszczą się podwozia tnące.

  3. Upewnij się, że w pobliżu nie ma osób postronnych.

  4. Przestaw dźwignię sterującą obwodu osprzętu tylnego do położenia PODNOSZENIA, patrz instrukcja obsługi pojazdu holowniczego.

   Podwozia tnące mogą delikatnie się unieść, a ciśnienie na blokadach podwozi tnących obniży się.

  5. Pociągnij i przytrzymaj linę blokady podwozia tnącego (Rysunek 35).

   Blokady podwozia tnącego zostają zwolnione.

   g250665
  6. Przestaw dźwignię sterującą obwodu osprzętu tylnego do położenia OPUSZCZANIA, patrz instrukcja obsługi pojazdu holowniczego.

   Podwozia tnące opuszczą się na podłoże (Rysunek 36).

   g250705
  7. Po całkowitym opuszczeniu podwozi tnących na podłoże puść linę i dźwignię sterowania osprzętem.

  8. Przestaw dźwignię sterującą obwodu osprzętu tylnego do położenia UNOSZENIA, patrz instrukcja obsługi pojazdu holowniczego.

  Podnoszenie podwozi tnących podczas koszenia

  Postępuj zgodnie z tą procedurą do podnoszenia podwozi tnących w niewielkim zakresie podczas zawracania maszyną po zakończeniu danego przejazdu koszenia.

  Instrukcje dotyczące korzystania z elementów sterujących tylnym osprzętem znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu holowniczego.

  1. Przestaw dźwignię sterującą obwodu osprzętu tylnego do położenia PODNOSZENIA.

   Podwozia tnące podnoszą się, a sworznie podnoszenia dotykają części blokad podwozi tnących odpowiadających za częściowe zatrzymanie podnoszenia.

   Note: Nie ciągnij za linę blokady podwozia tnącego.

   g250716g250715
  2. Zawróć pojazdem holowniczym i ustaw go do kolejnego przejazdu z koszeniem.

  3. Przestaw dźwignię sterującą obwodu osprzętu tylnego do położenia OPUSZCZANIA.

  Podnoszenie podwozi tnących do położenia transportowego

  Instrukcje dotyczące korzystania z PTO i elementów sterujących tylnym osprzętem znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu holowniczego.

  1. Przejedź kosiarką na płaski teren.

  2. Wyłącz napęd PTO.

  3. Pociągnij i przytrzymaj linę blokady podwozia tnącego (Rysunek 38).

   g250665
  4. Przestaw dźwignię sterującą obwodu osprzętu tylnego do położenia PODNOSZENIA.

   Podwozia tnące podniosą się do położenia TRANSPORTOWEGO (Rysunek 39).

   g250706
  5. Po całkowitym podniesieniu podwozi tnących puść linę i dźwignię sterowania osprzętem.

   Blokady podwozia tnącego zamykają sworznie podwozi tnących (Rysunek 40).

   g250714
  6. Przestaw dźwignię sterującą obwodu osprzętu tylnego do położenia OPUSZCZANIA tak, aby ciężar podwozi tnących spoczywał na blokadach.

  Regulacja wysokości cięcia

  1. Jeżeli kosiarka jest zamontowana na pojeździe holowniczym:

   1. Upewnij się, że napęd PTO jest odłączony.

   2. Jeżeli podwozia tnące znajdują się w położeniu transportowym, opuść je, patrz Opuszczanie podwozi tnących z położenia transportowego.

   3. Załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  2. Określ wysokość koszenia, jaką chcesz uzyskać.

  3. Poluzuj 4 nakrętki zabezpieczające mocujące 4 elementy odpowiadające za regulację wysokości cięcia (Rysunek 41) podwozia tnącego.

   g250931g250930
  4. Pracując przy jednej z rolek podwozia tnącego obracaj śrubę mocującą elementu regulacyjnego, aby podnieść lub obniżyć kosiarkę, tak aby wskaźnik ustawił się na wysokości koszenia wybranej w kroku 2.

  5. Dokręć nakrętki zabezpieczające 2 elementów regulujących wysokość cięcia.

  6. Powtórz czynności 4 oraz 5 dla elementów regulujących wysokość cięcia przy drugiej rolce.

  7. Powtórz czynności od 3 do 6 dla pozostałych podwozi tnących.

  Ciasne skręty

  1. Ustaw pojazd holowniczy w NISKIM PRZEłOżENIU lub NISKIM ZASIęGU.

  2. Powoli jadąc maszyną skręcaj, aby uzyskać ciasny skręt.

   Important: Nie przekraczaj maksymalnego kąta między pojazdem holowniczym a kosiarką wynoszącego 75°.

   g264251
  3. Podczas skręcania sprawdzaj odstęp między kołem pojazdu holowniczego i częściami kosiarki (Rysunek 43).

   Note: Jeżeli koło znajdzie się zbyt blisko kosiarki, zwiększ promień skrętu.

   g264252

  After Operation

  Bezpieczeństwo po skończonej pracy

  • Przed opuszczeniem maszyny zaparkują ją na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  • Nie stawaj na, nad ani pod wałem napędowym.

  • Nie używaj łańcucha ograniczającego osłony wału PTO do podtrzymywania wału podczas przewozu lub przechowywania kosiarki.

  • Nie opieraj wału PTO na podłożu.

  • Nie dopuść do odpadnięcia osłon wału PTO.

  • Utrzymuj wszystkie części maszyny w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone.

  • Należy wymieniać/uzupełniać wszystkie zużyte, uszkodzone oraz brakujące naklejki.

  Czyszczenie i kontrola

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Wyczyść i skontroluj kosiarkę.
 • Podnieś podwozia tnące i dokładnie je umyj.

  Punkty mocowania

  g264216

  Transportowanie urządzenia

  Important: Podnieś i zablokuj podwozia tnące przed załadowaniem kosiarki na przyczepę lub rozładowaniem jej.

  • Zachowaj ostrożność podczas załadunku urządzenia na przyczepę lub ciężarówkę i rozładunku z nich.

  • Do ładowania maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy używaj platformy o pełnej szerokości.

  Aby ustalić punkty mocowania maszyny, patrz instrukcja obsługi podwozia holowanego i pojazdu holowniczego.

  1. Wjedź pojazdem holowniczym po pochylni.

  2. Zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i załącz hamulec postojowy.

  3. Opuść podnośnik.

  4. Unieruchom maszynę w pobliżu kół stosując pasy, łańcuchy lub liny.

   Note: Przestrzegaj lokalnych wymagań dotyczących mocowań.

  5. Kliny przy kołach maszyny zamocuj do platformy przyczepy lub ciężarówki.

  6. Upewnij się, że wał napędowy PTO jest sprzęgnięty z pojazdem holowniczym lub zamocowany do zaczepu holowniczego kosiarki.

  Konserwacja

  Ostrożnie

  Jeśli pozostawisz kluczyk w stacyjce, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

  Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

  Ostrzeżenie

  Jeżeli podwozia tnące są podniesione, ale nie są zablokowane, mogą nagle obniżyć się i spowodować poważne obrażenia ciała u operatora lub osób postronnych.

  Całkowicie podnieś wszystkie podwozia tnące i dopilnuj, aby sworznie na wszystkich ramionach podnoszących zablokowały blokady.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej w środkowej przekładni.
 • Wymień olej w środkowej przekładni.
 • Sprawdź paski kosiarki.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Sprawdź osłony PTO i wału napędowego.
 • Nasmaruj przegub synchroniczny wału napędowego PTO.
 • Sprawdź ostrza kosiarki.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Wyczyść i skontroluj kosiarkę.
 • Co 50 godzin
 • Nasmaruj przeguby wału teleskopowego.
 • Nasmaruj złącza w kształcie litery U wału napędowego.
 • Nasmaruj złącza osłony wału napędowego.
 • Nasmaruj ramiona podnoszące, siłowniki hydrauliczne, zamki i amortyzatory (oraz nasmaruj kosiarkę bezpośrednio po każdym myciu).
 • Nasmaruj wrzeciona.
 • Nasmaruj napinacz paska.
 • Nasmaruj rolki podwozia tnącego (oraz nasmaruj rolki bezpośrednio po każdym myciu).
 • Sprawdź poziom oleju przekładniowego.
 • Co 500 godzin
 • Sprawdź łożyska przekładni i wrzeciona.W razie potrzeby wymień zużyte lub uszkodzone łożyska przekładni i wrzeciona.
 • Przed składowaniem
 • Wykonuj wszystkie procedury konserwacji co 50 godzin.
 • Usuń wszelkie zanieczyszczenia.
 • Sprawdź łożyska rolkowe.W razie potrzeby wymień zużyte lub uszkodzone łożyska rolkowe.
 • Zamalować wszelkie odpryski farby.
 • Co rok
 • Wymień olej w środkowej przekładni.
 • Wymień olej w środkowej przekładni.
 • Sprawdź wypusty wału PTO pod kątem zużycia.
 • Podnoszenie kosiarki

  1. Podnieś kosiarkę za półosie, jak pokazano na Rysunek 45.

   g264176
  2. Oprzyj kosiarkę na podpórkach.

  Dostęp do podwozi tnących

  Zdejmowanie pokryw podwozi tnących

  1. Zwolnij 3 zamki mocujące pokrywę podwozia tnącego (Rysunek 46).

   g251061
  2. Poluzuj gałkę lub śrubę (podwozie tnące kosiarki WE) mocującą pokrywę podwozia tnącego do podwozia tnącego (Rysunek 46).

  3. Podnieś pokrywę i zdejmij ją z podwozia tnącego.

  4. Powtórz czynności 1 i 2 dla drugiej pokrywy (Rysunek 46).

  Montaż pokryw podwozia tnącego

  1. Ustaw zamki w pokrywie podwozia tnącego równo z otworami w podwoziu tnącym (Rysunek 47).

   g254821
  2. Zamontuj pokrywę podwozia tnącego na podwoziu tnącym kosiarki (Rysunek 47).

  3. Zamocuj pokrywę (Rysunek 47):

   • Kosiarki spoza WE: wkręć gałkę przez pokrywę i podwozie tnące, a następnie dokręć ją.

   • Kosiarki WE: wkręć śrubę w podwozie tnące kosiarki i dokręć ją.

  4. Zamknij 3 zamki pokrywy na podwoziu tnącym (Rysunek 47).

  5. Powtórz czynności od 1 do 4 dla pozostałych zdemontowanych pokryw (Rysunek 47).

  Smarowanie

  Specyfikacja smaru

  Litowy smar ogólnego zastosowania nr 2

  Smarowanie przegubu synchronicznego wału PTO

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj przegub synchroniczny wału napędowego PTO.
 • Nałóż wskazany smar do 3 smarowniczek na przednim końcu wału napędowego PTO (Rysunek 48).

  g255325g255326

  Smarowanie przegubów wału teleskopowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj przeguby wału teleskopowego.
  1. Częściowo rozsuń wał napędowy PTO, aby uzyskać dostęp do smarowniczki znajdującej się w pobliżu wewnętrznej osłony wału napędowego (Rysunek 49).

   g264299g264298
  2. Nałóż smar do 4 smarowniczek przegubów teleskopowego wału napędowego, jak pokazano na Rysunek 49.

  Smarowanie złącz w kształcie litery U wału napędowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj złącza w kształcie litery U wału napędowego.
 • Nałóż wskazany smar do 7 smarowniczek złącza w kształcie litery U wału napędowego, jak pokazano na Rysunek 50.

  g255328g255327

  Smarowanie złączy osłony wału napędowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj złącza osłony wału napędowego.
 • Nałóż wskazany smar do 6 smarowniczek złącza osłony wału napędowego, jak pokazano na Rysunek 51.

  g264214g264213

  Smarowanie ramion podnoszących, siłowników hydraulicznych, zamków i amortyzatorów

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj ramiona podnoszące, siłowniki hydrauliczne, zamki i amortyzatory (oraz nasmaruj kosiarkę bezpośrednio po każdym myciu).
  • Nałóż określony smar na ramiona podnoszące, siłowniki hydrauliczne i amortyzatory lewego i prawego podwozia tnącego (Rysunek 52).

   g251060
  • Nałóż smar na ramiona podnoszące, siłowniki hydrauliczne i amortyzatory środkowego podwozia tnącego (Rysunek 53).

   g251059

  Smarowanie wrzecion

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj wrzeciona.
 • Nałóż wskazany smar do smarowniczek na 3 wrzecionach każdego podwozia tnącego (Rysunek 53).

  g251062

  Smarowanie napinaczy paska

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj napinacz paska.
 • Nałóż wskazany smar do smarowniczek na 2 napinaczach paska każdego podwozia tnącego.

  g264169

  Smarowanie rolek podwozia tnącego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Nasmaruj rolki podwozia tnącego (oraz nasmaruj rolki bezpośrednio po każdym myciu).
  1. Nałóż wskazany smar do łożysk rolek podwozia tnącego z lewej strony podwozia tnącego (Rysunek 56).

   g254862
  2. Nasmaruj łożyska rolek podwozia tnącego z prawej strony podwozia tnącego (Rysunek 56).

  3. Powtórz czynności 1 i 2 dla rolek podwozia tnącego na pozostałych podwoziach tnących.

  Serwisowanie przekładni

  Materiał zapewniany przez użytkownika: taśma uszczelniająca PTFE do gwintów i mała pompka ręczna.

  Specyfikacja oleju przekładniowego

  • Olej Toro Premium Tractor

  • Olej hydrauliczny do ciągników Mobilfluid™ 424

  Sprawdzanie poziomu oleju w przekładni

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź poziom oleju przekładniowego.
  1. Wyjmij wskaźnik poziomu z otworu bagnetu oleju na górze środkowej przekładni (Rysunek 57 lub Rysunek 58).

   g255251
   g255263
  2. Sprawdź poziom oleju wskazany na bagnecie (Rysunek 57 lub Rysunek 58).

   Poziom oleju powinien mieścić się pomiędzy oznaczeniami pełny” i uzupełnij” na bagnecie.

   Note: Dolej taką ilość oleju, jaka jest niezbędna, aby podnieść poziom pomiędzy oznaczenia pełny” i uzupełnij”, patrz Napełnianie środkowej przekładni lub Napełnianie przekładni podwozia tnącego.

  3. Oczyść gwint bagnetu i korka, a następnie nałóż taśmę uszczelniającą PTFE na gwinty.

  4. Wkręć bagnet poziomu oleju do otworu i dokręć bagnet (Rysunek 57 lub Rysunek 58).

  5. Powtórz czynności od 1 do 4 dla pozostałych przekładni podwozi tnących.

  Wymiana oleju w środkowej przekładni

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej w środkowej przekładni.
 • Co rok
 • Wymień olej w środkowej przekładni.
 • Spuszczanie oleju ze środkowej przekładni

  g255203
  1. Pracując przez otwór dostępowy w dolnej płycie ramy kosiarki, ustaw tacę ociekową pod otworem (Rysunek 60).

   g255204
  2. Wyjmij korek z otworu spustowego środkowej przekładni i odczekaj, aż cały olej spłynie (Rysunek 60).

  3. Oczyść gwint korka spustowego, a następnie nałóż taśmę uszczelniającą PTFE na gwint.

  4. Włóż korek spustowy do otworu i dokręć go.

  Napełnianie środkowej przekładni

  Objętość oleju w środkowej przekładni: 2484 ml

  1. Wyjmij wskaźnik poziomu z otworu bagnetu oleju na górze środkowej przekładni i wytrzyj go do czysta (Rysunek 61).

   g255252
  2. Zdejmij korek do napełniania z otworu do napełniania na górze przekładni (Rysunek 61).

  3. Wlej 2484 ml wskazanego oleju przekładniowego do przekładni przez otwór do napełniania (Rysunek 61).

  4. Wkręć bagnet do otworu, wyjmij bagnet i sprawdź poziom oleju (Rysunek 61).

   Poziom oleju powinien mieścić się pomiędzy oznaczeniami pełny” i uzupełnij” na bagnecie.

   Note: Dolej taką ilość oleju, jaka jest niezbędna, aby podnieść poziom pomiędzy oznaczenia pełny” i uzupełnij”.

  5. Oczyść gwint bagnetu i korka, a następnie nałóż taśmę uszczelniającą PTFE na gwinty.

  6. Wkręć bagnet poziomu oleju do otworu i dokręć bagnet (Rysunek 61).

  7. Wkręć korek wlewu w otwór do napełniania i dokręć korek (Rysunek 61).

  Wymiana oleju w przekładni podwozia tnącego.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Wymień olej w środkowej przekładni.
 • Co rok
 • Wymień olej w środkowej przekładni.
 • Opróżnianie przekładni podwozia tnącego

  1. Wyjmij bagnet poziomu z góry przekładni (Rysunek 62).

   g255295
  2. Przez otwór bagnetu włóż pompkę i odciągnij olej z przekładni (Rysunek 62).

  3. Powtórz czynności 1 i 2 dla przekładni pozostałych podwozi tnących.

  Napełnianie przekładni podwozia tnącego

  Objętość oleju w przekładni podwozia tnącego: 1064 ml

  1. Wlej 1064 ml wskazanego oleju przekładniowego do przekładni przez otwór bagnetu (Rysunek 63).

   g255294
  2. Wkręć bagnet do otworu, wyjmij bagnet i sprawdź poziom oleju (Rysunek 63).

   Poziom oleju powinien mieścić się pomiędzy oznaczeniami pełny” i uzupełnij” na bagnecie.

   Note: Dolej taką ilość oleju, jaka jest niezbędna, aby podnieść poziom pomiędzy oznaczenia pełny” i uzupełnij”.

  3. Oczyść gwint bagnetu, a następnie nałóż taśmę uszczelniającą PTFE na gwint.

  4. Wkręć bagnet poziomu oleju do otworu i dokręć bagnet (Rysunek 63).

  5. Powtórz czynności od 1 do 4 dla przekładni pozostałych podwozi tnących.

  Sprawdzanie pasków kosiarki

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 50 godzinach
 • Sprawdź paski kosiarki.
 • Paski napędu ostrzy, naprężone przez sprężynowe koła pasowe luźne są bardzo trwałe. Po wielu godzinach użytkowania pasek będzie wykazywać jednak oznaki zużycia. Oznakami zużycia paska są: piski podczas ruchu paska, ślizganie się ostrzy podczas koszenia trawy, wystrzępione krawędzie paska, ślady przypalenia i pęknięcia na pasku, a także niska jakość koszenia. Jeśli pojawią się jakiekolwiek z powyższych oznak, wymień paski.

  g251058
  1. Zdejmij pokrywy podwozia tnącego, patrz Zdejmowanie pokryw podwozi tnących.

  2. Sprawdź, czy krótki i długi pasek wykazują oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.

   Wymień uszkodzone lub zużyte paski, patrz Wymiana pasków kosiarki.

  3. Zamontuj pokrywy podwozia tnącego, patrz Montaż pokryw podwozia tnącego.

  Wymiana pasków kosiarki

  Note: Wymiana krótkiego paska wymaga zdemontowania długiego paska.

  Zdejmowanie długiego paska

  1. Zdejmij pokrywy paska, patrz Zdejmowanie pokryw podwozi tnących.

  2. Przy pomocy pokrętła do klucza nasadowego lub podobnego narzędzia obróć napinacz długiego paska w lewo i zsuń pasek z koła napinającego (Rysunek 65).

   g255022
  3. Zsuń długi pasek z koła pasowego napędowego, koła pasowego wrzeciona środkowego i koła pasowego prawego wrzeciona (Rysunek 65).

  4. Wyjmij pasek z kosiarki.

   Note: Podczas ściągania paska z koła pasowego środkowego wrzeciona może być konieczne obracanie paskiem.

  Zdejmowanie krótkiego paska

  1. Zdejmij pokrywy paska, patrz Zdejmowanie pokryw podwozi tnących.

  2. Zdejmij długi pasek, jeżeli jest zamontowany, patrz Zdejmowanie długiego paska.

  3. Przy pomocy pokrętła do klucza nasadowego lub podobnego narzędzia obróć napinacz krótkiego paska w lewo i zsuń pasek z koła napinającego (Rysunek 66).

   g255020
  4. Zsuń krótki pasek z koła pasowego napędowego, koła pasowego wrzeciona środkowego i koła pasowego prawego wrzeciona

  5. Wyjmij pasek z kosiarki.

   Note: Podczas ściągania paska z koła pasowego środkowego wrzeciona może być konieczne obracanie paskiem.

  Zakładanie krótkiego paska

  1. Poprowadź krótki pasek wokół koła pasowego lewego wrzeciona i dolnego rowka koła pasowego środkowego wrzeciona (Rysunek 67).

   g255021
  2. Przy pomocy pokrętła do klucza nasadowego lub podobnego narzędzia obróć napinacz w lewo i nasuń pasek na koło napinające (Rysunek 67).

  Zakładanie długiego paska

  1. Poprowadź długi pasek wokół koła pasowego napędzającego, górnego rowka koła pasowego środkowego wrzeciona i koła pasowego prawego wrzeciona (Rysunek 68).

   g255023
  2. Przy pomocy pokrętła do klucza nasadowego lub podobnego narzędzia obróć napinacz w lewo i nasuń pasek na koło napinające (Rysunek 68).

  3. Zamontuj pokrywy podwozia tnącego, patrz Montaż pokryw podwozia tnącego.

  Konserwacja ostrzy

  Ostrza przez cały sezon koszenia muszą być ostre, ponieważ wtedy tną czysto bez ciągnięcia ani urywania źdźbeł. Ciągnięcie i urywanie sprawia, że trawa staje się brązowa na krawędziach, co spowalnia jej wzrost i zwiększa ryzyko chorób.

  Codziennie sprawdzaj ostrość ostrzy oraz ich zużycie i uszkodzenia. W razie potrzeby naostrz ostrza. Jeśli ostrze jest uszkodzone lub zużyte, wymień je na oryginalne ostrze zamienne firmy Toro.

  Niebezpieczeństwo

  Ostrza jednostek tnących są ostre i grożą zranieniem.

  Wykonując czynności związane z ostrzami zakładaj grube rękawice skórzane lub z innego materiału odpornego na przecięcie.

  Niebezpieczeństwo

  Uszkodzone lub zużyte ostrze może się złamać, a jego kawałki mogą być wyrzucone w kierunku operatora lub osób postronnych powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

  • Regularnie sprawdzaj ostrze pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  • Wymień zużyte lub uszkodzone ostrza.

  Przygotowanie do konserwacji ostrzy kosiarki

  Note: Konserwacja ostrzy kosiarki wymaga, aby kosiarka była zamocowana na pojeździe holowniczym.

  1. Rozłącz napęd PTO, przejedź maszyną na płaską powierzchnię i załącz hamulec postojowy.

  2. Podnieś i zablokuj podwozia tnące, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki (Rysunek 69).

   g255457

  Sprawdzanie ostrzy kosiarki po kątem wygięcia

  1. Ustaw ostrze kosiarki, jak pokazano na Rysunek 70.

   g256136
  2. Wyczyść podwozie tnące od spodu oraz obszar przylegający do krawędzi tnącej z tyłu ostrza (Rysunek 71).

   g255531
  3. Kątomierzem nastawnym zmierz odległość od obszaru czystego podwozia tnącego do końcówki krawędzi tnącej (Rysunek 72).

   Zapisz wynik tego pomiaru. .

   g255530
  4. Obróć ostrze o 180° (Rysunek 72).

  5. Zmierz odległość od obszaru czystego podwozia tnącego do końcówki krawędzi tnącej (Rysunek 72).

   Zapisz wynik tego pomiaru. .

   Jeśli różnica pomiędzy pomiarami wykonanymi w kroku 4 i 6 przekracza 3 mm, ostrze jest wygięte i musi zostać wymienione; patrz Demontaż ostrzy i Montaż ostrzy.

  6. Powtórz czynności od 3 do 5 dla pozostałych ostrzy w podwoziu tnącym lub czynności od 1 do 6 dla pozostałych podwozi tnących.

  Sprawdzanie ostrzy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ostrza kosiarki.
  1. Sprawdź krawędzie tnące (Rysunek 73). Jeżeli krawędzie nie są ostre lub mają wyszczerbienia, należy zdjąć ostrza i je naostrzyć. Patrz Ostrzenie ostrzy.

  2. Sprawdź ostrza, a w szczególności obszar łopatki (Rysunek 73). Jeżeli zauważysz uszkodzenie, zużycie lub szczeliny w tym obszarze (Rysunek 73), zamontuj nowe ostrza.

   Niebezpieczeństwo

   Dopuszczenie do zużycia ostrza spowoduje utworzenie szczeliny między łopatką a płaską częścią ostrza. Kawałek ostrza może odłamać się i może zostać wyrzucony spod obudowy, stwarzając ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci operatora lub osób postronnych.

   • Okresowo sprawdzaj ostrze pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

   • Nigdy nie próbuj prostować zgiętego ostrza ani spawać złamanego lub pękniętego ostrza.

   • Wymień zużyte lub uszkodzone ostrza.

   g004653

  Demontaż ostrzy

  Gdy ostrze uderzy w twardy przedmiot, należy je wymienić, jeśli nie jest wyważone lub jest zgięte. Aby zapewnić optymalną wydajność i stałą zgodność z wymogami bezpieczeństwa maszyny, należy używać tylko oryginalnych ostrzy zamiennych firmy Toro. Ostrza zamienne wyprodukowane przez innych producentów mogą spowodować niezgodność ze standardami bezpieczeństwa.

  Ostrzeżenie

  Kontakt z ostrym ostrzem może spowodować poważne obrażenia.

  Używaj rękawic lub owiń ostre krawędzie ostrza szmatką.

  1. Trzymaj koniec ostrza przez szmatkę lub grube wykładane rękawice.

  2. Obracaj śrubę ostrza w prawo, aby ją odkręcić (Rysunek 74).

   Important: Śruby ostrza mają gwint lewy

   g004480
  3. Zdejmij płytę zapobiegającą zdzieraniu darni i ostrze z wału wrzeciona (Rysunek 74).

  Ostrzenie ostrzy

  Ostrzeżenie

  Podczas ostrzenia fragmenty ostrza mogą być wyrzucane i mogą powodować poważne obrażenia.

  Podczas ostrzenia używaj odpowiednich środków ochrony oczu.

  1. Naostrz krawędź tnącą na obu końcach ostrza (Rysunek 75).

   Note: Zachowaj oryginalny kąt ostrza. Ostrze będzie wyważone, jeśli usuniesz tę samą ilość materiału z obu krawędzi tnących.

   g000276
  2. Sprawdź wyważenie ostrza, układając je na równoważniku ostrzy (Rysunek 76).

   Note: Jeżeli ostrze pozostaje w położeniu poziomym, wówczas jest wyważone i można je stosować. Jeżeli ostrze nie jest wyważone, spiłuj nieco metalu z obszaru łopatki (Rysunek 77). Powtarzaj tę procedurę do momentu wyważenia ostrza.

   g000277
   g004480

  Montaż ostrzy

  1. Zamontuj ostrze na wale wrzeciona (Rysunek 77).

   Important: Aby koszenie było prawidłowe, zagięta część ostrza musi być skierowana w górę do wnętrza kosiarki.

  2. Zamocuj płytę zapobiegającą zdzieraniu darni i przykręć śrubę ostrza (Rysunek 77).

   Important: Śruby ostrza mają gwint lewy.

  3. Dokręć śrubę ostrza momentem od 115 do 150 N∙m.

  Regulacja nachylenia kosiarki

  Fabrycznie podwozie tnące ma ustawione nachylenie, w którym tył podwozia tnącego znajduje się wyżej niż jego przód.

  Przygotowanie do regulacji nachylenia kosiarki

  Materiał zapewniany przez klienta: drewniany klocek o wys. 51 mm

  1. W każdym podwoziu tnącym, w którym regulujesz nachylenie kosiarki ustaw środkowe ostrze kosiarki jak pokazano na Rysunek 78.

   g255552
  2. Opuść podwozia tnące na ziemię.

  Poziomowanie podwozia tnącego

  1. Poluzuj nakrętkę mocującą blok regulacji wysokości cięcia (Rysunek 79).

   g256062
  2. Przesuwaj element regulacji wysokości cięcia w górę lub w dół tak, aby uzyskać odległość 124 mm między górą bloku regulacji a podłożem (Rysunek 79).

  3. Powtórz czynności 1 oraz 2 na pozostałych elementach regulacji wysokości cięcia.

  Ustawianie nachylenia podwozia tnącego

  Materiał zapewniany przez klienta: drewniany klocek dystansowy o wys. 51 mm

  1. Pracując z tyłu podwozia tnącego, podnieś tylną klapę i ustaw 51 mm drewniany klocek pomiędzy tylnym końcem środkowego ostrza kosiarki a podłożem (Rysunek 80).

   Powinieneś poczuć lekki opór podczas wsuwania klocka pomiędzy ostrze i podłoże.

   • Jeżeli pomiędzy ostrzem i podłożem jest zbyt duża odległość, obniż podwozie tnące przy pomocy 4 elementów regulacji wysokości cięcia.

   • Jeżeli nie możesz wsunąć drewnianego klocka pomiędzy ostrze i podłoże, podnieś podwozie tnące przy pomocy 4 elementów regulacji wysokości cięcia.

   g256063
  2. Zmierz odległość między górą blok regulacji a podłożem (Rysunek 81).

   Obracaj element regulacji wysokości cięcia do uzyskania następujących efektów:

   • Pomiar odległości między blokiem wysokości cięcia a podłożem jest taki sam we wszystkich 4 punktach.

   • Drewniany klocek idealnie pasuje pomiędzy środkowym ostrzem kosiarki a podłożem.

   g256087
  3. Poluzuj 2 śruby imbusowe mocujące wskaźnik do bloku regulacji wysokości cięcia, ustaw wskaźnik na oznaczeniu 51 mm na etykiecie i dokręć śruby (Rysunek 82).

   g256085
  4. Powtórz czynność 3 na pozostałych elementach regulacji wysokości cięcia.

  5. Przy tylnej rolce podnieś lewy i prawy element regulacji wysokości cięcia do oznaczenia 57 mm na etykiecie (Rysunek 83).

   g256086
  6. Poluzuj 2 śruby imbusowe mocujące 2 wskaźniki do bloku regulacji wysokości cięcia, ustaw wskaźniki na oznaczeniu 51 mm na etykiecie i dokręć śruby (Rysunek 84).

   g256116
  7. Dokręć 4 śruby mocujące 4 bloki regulacji wysokości cięcia (Rysunek 82 i Rysunek 84) przednich i tylnych rolek z momentem od 322 do 396 N∙m.

  Przechowywanie

  Przechowywanie maszyny

  Na koniec sezonu koszenia lub przy przechowywaniu kosiarki przez dłuższy czas należy przeprowadzać następujące procedury konserwacji prewencyjnej:

  1. Przed opuszczeniem maszyny zaparkują ją na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  2. Usuń wszelkie zabrudzenia lub smar, które mogły zgromadzić się na maszynie lub jej częściach ruchomych.

  3. Nasmarować wszystkie smarowniczki.

  4. Zamaluj wszelkie zadrapania powierzchni malowanych maszyny.

  5. Uzupełnij brakujące lub uszkodzone etykiety.

  6. W miarę możliwości przechowuj kosiarkę wewnątrz suchego i bezpiecznego budynku. Jeżeli nie ma możliwości przechowywania maszyny w pomieszczeniu, nakryj ją ciężkim materiałem lub plandeką i ciasno zwiąż.