Johdanto

Tämä kone on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohon leikkaamiseen.

Important: Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Käy osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä (jos varusteena) olevan QR-koodin mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g249978

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Tämä kone on suunniteltu ANSI B71.4-2012 -standardin mukaisesti.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen leikkurin käyttöä.

 • Vetoajoneuvon ja leikkurin käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä leikkuria ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset ja lemmikit turvallisen matkan päässä leikkurista.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna vetoajoneuvoa tai leikkuria lasten käyttöön.

 • Pysäytä kone, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen leikkurin huoltoa tai tukosten poistamista.

Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal110-4668
decal117-4979
decal119-6807
decal120-0625
decal120-6604
decal125-6110
decal133-8061
decal138-3078
decal138-3087

Takertumisvaaran CE-varoitustarra 138-9038

decal138-9038

Käyttöönotto

Takertumisvaaran varoitustarran kiinnitys

CE-leikkurit

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Takertumisvaaran CE-varoitustarra4

Important: Tämä toimenpide vaaditaan kaikissa CE-maissa ja kaikissa maissa, joissa ei yleisesti puhuta englantia.

 1. Käännä akselin suojusta, jotta pääset käsiksi vanhaan takertumisvaaran varoitustarraan (Kuva 3).

  g270806
 2. Puhdista vanha takertumisvaaran varoitustarra ja suojuksen alue tarran ympäriltä.

 3. Irrota takertumisvaaran CE-varoitustarran taustamateriaali.

 4. Aseta takertumisvaaran CE-varoitustarra vanhan varoitustarran päälle (Kuva 3).

 5. Toista vaiheet 1–4 kolmelle muulle akselin suojukselle.

Leikkuupöydän suojusten nuppien asennus

Muut kuin CE-leikkurit

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Nuppi6
 1. Irrota leikkuupöydän suojukset. Katso kohta Leikkuupöytien suojusten irrotus.

 2. Irrota työntömutteri, jolla pultti on kiinnitetty leikkuupöydän suojukseen, ja irrota pultti suojuksesta (Kuva 4).

  g264078
 3. Asenna nuppi leikkuupöydän suojukseen. Katso kohta Leikkuupöytien asennus.

 4. Toista vaiheet 1–3 muille leikkuupöytien suojuksille.

Vetoajoneuvon hinausaisan asennon säätö

Säädä vetoajoneuvon hinausaisa (Kuva 5) pidennysasentoon. Katso vetoajoneuvon käyttöopas.

g250235

Leikkurin vetoaisan säätö

Työalueen arviointi

Huomioi seuraavat työalueen olosuhteet ja määritä leikkurin vetoaisan sijainti niiden perusteella:

 • Mäkisessä ja kuoppaisessa maastossa sijaitseva nurmi – säädä hinausaisa lyhyemmäksi.

 • Enimmäkseen tasainen nurmi – säädä hinausaisa pidemmäksi.

Note: Keskiasennon kokeileminen voi olla tarpeen, kun työalueella on sekä tasaisia että mäkisiä osioita.

Vetoaisan pituuden säätö

Note: Leikkurin vetoaisassa on viisi vetokohtaa, joiden avulla pituutta voidaan säätää 20 cm.

 1. Irrota kaksi laippalukkomutteria, kaksi kantaruuvia ja kaksi aluslaattaa, joilla vetokoukun putki on kiinnitetty vastaputkeen (Kuva 6).

  g250236
 2. Säädä vetokoukun putken asento vastaputkeen kohdassa Työalueen arviointi määritetyn asennon mukaisesti.

 3. Asenna vetokoukun putki vastaputkeen laippalukkomuttereilla, kantaruuveilla ja aluslaatoilla, jotka irrotettiin vaiheessa 1.

 4. Kiristä mutterit ja kantaruuvit momenttiin 91–113 N·m.

Vetoaisan tapin vaihtaminen vetokitaan

 1. Irrota sokka, jolla hinaustappi on kiinnitetty vetoaisaan, ja irrota hinaustappi (Kuva 7).

  g250399
 2. Irrota laippaholkki vetokidan silmukasta (Kuva 7).

 3. Irrota kaksi laippalukkomutteria ja kaksi kantaruuvia, joilla haarukkalevy on kiinnitetty vetotankoon, ja irrota haarukkalevy (Kuva 7).

  Note: Säilytä sokka, hinaustappi, laippalukkomutterit, kantaruuvit ja haarukkalevy; niitä tarvitaan vaihdettaessa vetoaisan vetokita tappikiinnitykseen.

Voimanulosoton vetoakselin asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Voimanulosoton vetoakselin puolikas (etu)1
 1. Kohdista voimanulosoton vetoakselin takapuoliskon sisäputki voimanulosoton vetoakselin etupuoliskon ulkoputkeen ja liu’uta putket yhteen (Kuva 8).

  Important: Voimanulosoton vetoakselin sisä- ja ulkoputkien päät on mahdollista asentaa vain yhdellä tavalla, eikä niitä saa pakottaa yhteen.

  g270859
 2. Siirrä voimanulosoton vetoakseli letkunohjaimessa olevaan vetoakselin tukeen (Kuva 9).

  g270860
 3. Pidennä voimanulosoton vetoakselia osittain, jotta pääset käsiksi vetoakselin sisäsuojuksen keskiosassa olevaan rasvanippaan (Kuva 10).

  g264298
 4. Lisää rasvaa teleskooppivetoakselin nivelen rasvanippaan kuvan mukaisesti (Kuva 10).

Leikkuupöydän lukitusvaijerin asennus leikkuriin

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Leikkuupöydän lukitusvaijeri1
 1. Vie leikkuupöydän lukitusvaijerin pää lukitusvivun reiän läpi ja sido vaijeri tiukasti (Kuva 11).

  g272421
 2. Vie leikkuupöydän lukitusvaijerin vapaa pää lukitusvivusta kahden letkunohjaimen läpi (Kuva 12).

  g260004

Laitteen yleiskatsaus

g262052
g262053

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Vetoajoneuvon tiedot

Voimanulosoton vähimmäislähtöteho26 kW (35 hv)
Voimanulosoton suositusnopeus540 kierr./min
Voimanulosoton pyörintäMyötäpäivään (vetoajoneuvon takaa katsottuna)
Voimanulosoton karaHalkaisija 34,8 mm, 6-urainen
Vähimmäishydraulipaine137,9 bar
VetojärjestelmäHinausaisa ja tappi – 25 mm:n halkaisija
Vetokita

Leikkurin tekniset tiedot

Paino 1 354 kg
Aisapaino 313 kg
LeveysLeikkuuasento381 cm
 Kuljetusasento – leikkuukorkeus 13 mm218 cm
KorkeusLeikkuuasento78 cm
 Kuljetusasento193 cm
PituusHinausaisa kokonaan pidennettynä371 cm
Leikkuuleveys 365 cm
Leikkuukorkeus 13–102 mm
Leikkuukapasiteetti9,7 km/h3,5 ha/h
Enimmäiskuljetusnopeus 30 km/h

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Pidä kädet poissa nivelkohdista, kun käsittelet voimanulosoton vetoakselia.

 • Älä ole voimanulosoton tai vetoakselien päällä tai alla äläkä astu niiden yli.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Älä käytä voimanulosoton uritettuja vetopyöriä tai jatkeita.

 • Käytä vetoajoneuvoa vain sellaisten ruohonleikkurien kanssa, joiden voimanulosoton enimmäisnopeus on 540 kierr./min (9 kierrosta sekunnissa).

 • Varmista, että suojukset on asennettu ja huollettu oikein. Vaihda puuttuvat, vaurioituneet tai kuluneet suojukset ennen laitteen käyttämistä.

 • Varmista, että voimanulosoton vetoakseli ei osu hinausaisaan.

 • Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyisi.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

 • Tarkista vetoajoneuvon toimittajalta tai valmistajalta, että vetoajoneuvo soveltuu käytettäväksi tämän painoisen leikkurin kanssa.

Ajoneuvon hallintalaitteet

Tutustu seuraavien ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöön ennen kuin käytät leikkuria:

 • Voimanulosoton kytkentä

 • Moottorin/voimanulosoton nopeus

 • Takalisälaitteen ohjaus (nosto/lasku)

 • Apulaiteventtiilin käyttö

 • Kytkin

 • Nopeuden säädin

 • Vaihteenvalitsin

 • Seisontajarru

  Important: Käyttöohjeet löytyvät ajoneuvon käyttöoppaasta.

OutCross-ajoyksikön hallintalaitteet

OutCross-ajoyksikön käyttöoppaassa on tietoja hallintalaitteista ja käytöstä sekä lisätietoja ajoneuvon valmistelusta tälle lisälaitteelle.

Voimanulosoton nopeus

Leikkuri on suunniteltu käytettäväksi voimanulosoton nopeudella, joka on enintään 540 kierr./min. Useimpien vetoajoneuvojen käyntinopeusmittareissa on voimanulosoton nopeuden merkintä 540 kierr./min.

Harjoittelu

Harjoittele leikkurin käyttöä rauhallisella alueella ennen varsinaista käyttöä. Käytä vetoajoneuvossa suositeltuja vaihdeasetuksia ja voimanulosoton ajonopeuksia ja tutustu huolellisesti vetoajoneuvon ja leikkurin ajo-ominaisuuksiin. Harjoittele leikkuupöytien nostamista ja laskemista, voimanulosoton päälle- ja poiskytkemistä ja koneen kohdistamista aikaisempiin ajoväyliin. Harjoittelu lisää leikkurin käytön varmuutta ja varmistaa oikeat ruohonleikkuutekniikat.

Varoitus

Käynnissä oleva lisälaite voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Henkilövahinkojen välttämiseksi voimanulosotto on vapautettava, seisontajarru kytkettävä, moottori sammutettava ja virta-avain irrotettava ennen käyttäjän paikalta poistumista. Varmista ennen toiminnan jatkamista, että kaikki turvalaitteet ovat kiinni oikeilla paikoillaan.

Rengaspaineen tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Hengenvaara

  Alhainen rengaspaine vähentää leikkurin vakautta kuljetuksen aikana. Sen seurauksena kone voi kaatua, mikä voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.

  Älä käytä leikkuria liian alhaisella rengaspaineella.

  1. Tarkista rengaspaine päivittäin.

   Sen on oltava 2,07 baaria.

   g001055
  2. Jos renkaiden ilmanpaine ei ole 2,07 baaria, lisää tai poista ilmaa renkaista.

  Voimanulosoton ja vetoakselin suojusten tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista voimanulosoton ja vetoakselin suojukset.
  1. Jos vetoakseli on asennettu vetoajoneuvoon, irrota se.

  2. Käännä voimanulosoton akselin suojuksen etupuoliskoa täysi kierros (Kuva 16).

   Note: Puhdista tai vaihda akselin suojus, jos se ei pyöri vapaasti.

   g262236
  3. Liikuta voimanulosoton akselin suojuksen etupuoliskoa yhteen ja erilleen ja varmista, että ne työntyvät toistensa sisään vapaasti (Kuva 16).

   Note: Puhdista tai vaihda akselin suojus, jos se ei liiku vapaasti sisään.

  4. Jos vetoakseli on irrotettu vetoajoneuvosta, asenna se. Katso kohta Vetoakselin kytkentä voimanulosoton akseliin.

  5. Tarkista, että turvaketju on asennettu voimanulosoton etuakselin suojuksen ja vetoajoneuvon liikkumattoman osan väliin (Kuva 17).

   g264215
  6. Tarkista, että turvaketju on kiinnitetty voimanulosoton taka-akselin suojukseen, vetoakselin suojuksiin ja leikkurin runkoon (Kuva 18 ja Kuva 21).

   g271527
   g271528
   g271526
   g271550
  7. Tarkista, että vetoakselin suojukset on kiinnitetty tukevasti keskimmäiseen vaihteistoon ja leikkuupöydän vaihteistoon seitsemällä letkunkiristimellä (Kuva 22).

   g264297

  Vetoaisan tunkin käyttö

  Leikkurin tukeminen tunkilla

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.

  2. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  3. Irrota tappi ja käännä vetoaisan tunkki pystysuoraan (Kuva 23).

   g250413
  4. Kohdista vetoaisan reikä tunkin reikään (Kuva 23).

  5. Työnnä tappi vetoaisan ja tunkin reikien läpi (Kuva 23).

  6. Pyöritä tunkin kahvaa, kunnes leikkurin paino on kokonaan tunkin varassa.

  7. Kiilaa leikkurin molemmat renkaat (Kuva 24).

   g256133
  8. Irrota hydrauliletkut ja voimanulosoton vetoakseli vetoajoneuvosta.

  9. Irrota vetokoukku vetoaisasta.

  10. Aja vetoajoneuvo pois suorassa linjassa leikkuriin nähden.

  Tunkin asettaminen säilytysasentoon

  1. Varmista, että leikkuri on kiinnitetty vetoajoneuvoon tukevasti.

  2. Pyöritä tunkin kahvaa niin, että tunkin nostokohta nousee kokonaan ylös. Katso Kuva 23 kohdassa Leikkurin tukeminen tunkilla.

  3. Irrota tappi ja käännä vetoaisan tunkki vaakasuoraan.

  4. Kohdista vetoaisan reikä tunkin reikään.

  5. Työnnä tappi vetoaisan ja tunkin reikien läpi.

  Leikkurin asennus vetoajoneuvoon

  Vetoajoneuvon ja leikkurin valmistelu

  1. Varmista, että leikkuri on tuettu vetotangon tunkin varaan. Katso kohta Leikkurin tukeminen tunkilla.

  2. Laske kolmipistekiinnitys alas. Katso vetoajoneuvon käyttöopas.

  3. Irrota lukitussokka, liitintappi ja kolmipistekiinnityksen ylävarsi ylävarren kannattimesta, jos ne on asennettu (Kuva 25).

   g250419
  4. Käännä vakaajavarret (Kuva 26) kokonaan ulos. Katso vetoajoneuvon käyttöopas.

   g264148
  5. Jos leikkurissa on tappikiinnityksellä varustettu vetoaisa, irrota sokka ja hinaustappi vetoaisasta.

  6. Jos vetoajoneuvossa on vetokita, avaa se.

  Hinausaisan valitseminen ruohonleikkurille

  • Hinaustapin reiän läpimitta: 31,75 mm.

  • Työkorkeus: 33,4–40 cm. Katso kohta Kuva 27.

   g250512
  • Varmista, että hinausaisa ei häiritse voimanulosoton vetoakselin toimintaa.

  Leikkurin kytkentä vetoajoneuvoon

  1. Nosta tai laske vetoaisan tunkkia kahvalla ja kohdista vetoaisa hinausaisaan tai vetokitaan (Kuva 28).

   g250416
  2. Nosta kolmipistekiinnitys kokonaan ylös. Katso vetoajoneuvon käyttöopas.

   Note: Lukitse kolmipistekiinnitys asennuksen jälkeen.

  3. Kohdista vetoajoneuvon hinausaisa tai vetokita leikkurin vetoaisaan (Kuva 28).

  4. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  5. Kiinnitä vetoaisa seuraavasti:

   • Jos leikkurissa on tapilla varustettu vetoaisa, työnnä hinaustappi vetoaisan ja hinausaisan reikien läpi ja kiinnitä tappi sokalla (Kuva 29).

    g250418
   • Jos vetoajoneuvossa on vetokita, sulje ja kiinnitä se.

  6. Nosta tunkki kokonaan ylös (Kuva 29).

  7. Irrota tappi, jolla tunkki on kiinnitetty vetoaisaan, käännä tunkki vaakasuoraan ja kiinnitä tunkki vetoaisaan tapilla (Kuva 29).

  Vetoakselin kytkentä voimanulosoton akseliin

  1. Kohdista voimanulosoton vetoakselin pikaliitin voimanulosoton ulostuloakseliin (Kuva 30).

   g250417
  2. Vedä pikaliittimen lukitusholkki taakse (Kuva 31).

   g250500
  3. Samalla kun vedät lukitusholkin taakse, vedä voimanulosoton vetoakselin haarukka eteen ja liu’uta liittimen istukka voimanulosoton ulostuloakselin urien yli (Kuva 31).

  4. Varmista, että pikaliittimen lukko napsahtaa kiinni voimanulosoton ulostuloakselin uraan.

  5. Varmista, että suojus on vetoakselin haarukan päällä (Kuva 31).

  6. Kiinnitä turvaketju vetoajoneuvon kiinteään osaan (Kuva 32).

   Important: Varmista, että turvaketju on riittävän löysällä, jotta konetta voidaan kääntää kumpaankin suuntaan.

   g264215

  Hydrauliletkujen asennus

  1. Paikanna takalisälaitteen noston ja laskun kytkentäpiirien pikaliittimet vetoajoneuvossa.

  2. Irrota pölysuojukset vetoajoneuvon pikaliittimistä.

  3. Irrota musta pölysuojus leikkurin sylinterin pidennysletkun pikaliittimestä.

  4. Kytke sylinterin pidennysletkun pikaliitin takalisälaitteen laskun kytkentäpiirin pikaliittimeen (Kuva 33).

   g250538
  5. Irrota punainen pölysuojus leikkurin sylinterin sisäänvetoletkun pikaliittimestä.

  6. Kytke sylinterin sisäänvetoletkun pikaliitin takalisälaitteen noston kytkentäpiirin pikaliittimeen.

  Leikkuupöydän lukitusvaijerin reititys koneeseen

  1. Vie leikkuupöydän lukitusvaijeri letkunohjaimesta kohti kuljettajan istuinta (Kuva 34).

   Important: Löysää vaijeria sopivasti, jotta leikkuri voi kääntyä kokonaan oikealle ja vasemmalle vetoajoneuvon takana siten, että vaijeri ei kiristy eikä toisaalta osu voimanulosoton vetoakseliin.

   g250665
  2. Sido vaijeri vetoajoneuvon kiinteään runko-osaan, esimerkiksi kaatumissuojausjärjestelmän putkeen (Kuva 34).

   Important: Älä sido leikkuupöydän lukitusvaijeria istuimeen, ohjauspyörään tai ohjainkahvaan.

  3. Poista kiilat leikkurin renkaista.

  Käytön aikana

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Turvallisuus käytön aikana

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

  • Älä kuljeta ruohonleikkurin kyydissä matkustajia, ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla, voimanulosotto on poissa käytöstä ja seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä pyörivistä osista. Pysy aina etäällä heittoaukosta.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Älä käytä voimanulosottoa, kun leikkuupöydät on nostettu osittaisen ylä-pysäytysasennon yläpuolelle.

  • Pysäytä leikkuri, kun sillä ei leikata ruohoa.

  • Pysäytä kone, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin tarkistat lisälaitteen, jos kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Alenna nopeutta kuoppaisilla teillä ja alustoilla.

  • Leikkuri on painava. Kun leikkuri on kiinnitetty vetoajoneuvoon ja se on nostetussa asennossa, leikkurin paino vaikuttaa vakauteen, jarrutukseen ja ohjaukseen. Ole erityisen varovainen, kun kuljetat ajoneuvoa työskentelyalueelta toiselle.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta (myös leikkuukorkeuden säädön jälkeen), tee seuraavat toimenpiteet:

   • Tarkista, että voimanulosotto on pois käytöstä.

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Kytke seisontajarru.

   • Laske leikkuupöydät.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Käytä vain Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita, varusteita ja varaosia.

  • Kaikkien voimanulosoton vetoakselin teräsosien (putkien, laakereiden, nivelten jne.) purkamisen tai korjauksen osalta on otettava yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään. Jotkin osat saattavat vaurioitua irrotuksen, korjauksen ja uudelleenasennuksen yhteydessä, jos tehtävää ei anneta koulutetulle teknikolle, jolla on käytössään erikoistyökalut.

  • Älä käytä leikkuria, jos voimanulosoton tai vetoakselin suojukset puuttuvat.

  • Ole varovainen kääntäessäsi konetta, jotta vetoajoneuvon renkaat eivät osu voimanulosoton vetoakseliin.

  • Kiinnitä hydrauliletkut, sähköjohdot, vaijerit ja muut esineet, jotta ne eivät osu voimanulosoton vetoakselin suojukseen.

  Turvallisuus rinteissä

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Lue ja sisäistä käyttöoppaassa ja vetoajoneuvossa olevat rinnekäytön ohjeet.

  • Käyttäjän on arvioitava leikkuupaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Kun käytät konetta rinteissä, tarkista alla olevat ohjeet ja määritä, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja kyseisissä olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

  • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus ovat kyseenalaisia.

  • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

  • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

  • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

  • Tunnista vaarat rinteen juurella. Jos vaaroja on, leikkaa rinne työnnettävällä ruohonleikkurilla.

  • Jos mahdollista, pidä leikkuuyksiköt laskettuina alas rinteissä käytön aikana. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi muita lisälaitteita. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen ja aiheuttaa hallinnan menetyksen. Pidä vaihde kytkettynä, kun ajat rinnettä alas. Älä laskeudu alamäkeen vapaalla (koskee ainoastaan​​vaihteistolla varustettuja yksiköitä).

  Leikkuupöytien laskeminen alas kuljetusasennosta

  1. Varmista, että voimanulosotto on POIS-asennossa. Katso vetoajoneuvon käyttöopas.

  2. Siirrä leikkuri tasaiselle alueelle, jolle leikkuupöydät mahtuvat kokonaan.

  3. Varmista, että lähellä ei ole sivullisia.

  4. Siirrä takalisälaitteen kytkentäpiirin ohjain NOSTOASENTOON. Katso vetoajoneuvon käyttöopas.

   Leikkuupöydät voivat nousta hieman, jolloin leikkuupöytien lukkoihin kohdistuu vähemmän painetta.

  5. Vedä leikkuupöydän lukitusvaijeri ja pidä se paikallaan (Kuva 35).

   Leikkuupöytien lukot vapautuvat.

   g250665
  6. Siirrä takalisälaitteen kytkentäpiirin ohjain LASKUASENTOON. Katso vetoajoneuvon käyttöopas.

   Leikkuupöydät laskeutuvat maahan (Kuva 36).

   g250705
  7. Kun leikkuupöydät ovat kokonaan maata vasten, vapauta vaijeri ja lisälaitteen ohjain.

  8. Siirrä takalisälaitteen kytkentäpiirin ohjain KELLUNTA-ASENTOON. Katso vetoajoneuvon käyttöopas.

  Leikkuupöytien nostaminen ruohonleikkuun aikana

  Kun kone käännetään leikkuukaistan päässä, leikkuupöytiä voidaan hieman nostaa toimimalla seuraavasti.

  Lue takalisälaitteen ohjaimen käyttöohjeet vetoajoneuvon käyttöoppaasta.

  1. Siirrä takalisälaitteen kytkentäpiirin ohjain NOSTOASENTOON.

   Leikkuupöydät nousevat ja nostotapit koskettavat leikkuupöytien lukkojen osittaista ylä-pysäytysosaa.

   Note: Älä vedä leikkuupöydän lukitusvaijeria.

   g250716g250715
  2. Käännä vetoajoneuvo ja kohdista se seuraavalle leikkuukaistalle.

  3. Siirrä takalisälaitteen kytkentäpiirin ohjain LASKUASENTOON.

  Leikkuupöytien nostaminen kuljetusasentoon

  Katso voimanulosoton ja takalisälaitteen ohjaimen käyttöohjeet vetoajoneuvon käyttöoppaasta.

  1. Siirrä leikkuri tasaiselle alueelle.

  2. Sammuta voimanulosotto.

  3. Vedä leikkuupöydän lukitusvaijeri ja pidä se paikallaan (Kuva 38).

   g250665
  4. Siirrä takalisälaitteen kytkentäpiirin ohjain NOSTOASENTOON.

   Leikkuupöydät nousevat KULJETUSASENTOON (Kuva 39).

   g250706
  5. Kun leikkuupöydät ovat kokonaan ylhäällä, vapauta vaijeri ja lisälaitteen ohjain.

   Leikkuupöytien lukot kytkeytyvät leikkuupöydän tappeihin (Kuva 40).

   g250714
  6. Siirrä takalisälaitteen kytkentäpiirin ohjain LASKUASENTOON niin, että leikkuupöytien lukot tukevat leikkuupöytien painoa.

  Leikkuukorkeuden säätö

  1. Jos leikkuri on asennettu vetoajoneuvoon, tee seuraavat toimet:

   1. Tarkista, että voimanulosotto on pois käytöstä.

   2. Jos leikkuupöydät ovat kuljetusasennossa, laske ne alas. Katso kohta Leikkuupöytien laskeminen alas kuljetusasennosta.

   3. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Määritä, miltä korkeudelta leikkaat ruohon.

  3. Löysää neljää lukkomutteria, joilla neljä leikkuupöydän leikkuukorkeuden säädintä on kiinnitetty (Kuva 41).

   g250931g250930
  4. Nosta tai laske leikkuria kääntämällä säätimen kantaruuvia yhden leikkuupöydän rullan osalta siten, että osoitin on vaiheessa 2 määritetyn leikkuukorkeuden kohdalla.

  5. Kiristä kahden leikkuukorkeuden säätimen lukkomutterit.

  6. Toista vaiheet 4 ja 5 toisen rullan leikkuukorkeuden säätimille.

  7. Toista vaiheet 3–6 muille leikkuupöydille.

  Jyrkät käännökset

  1. Vaihda vetoajoneuvo HITAALLE VAIHTEELLE tai ALEMMALLE NOPEUSALUEELLE.

  2. Aja koneella hitaasti jyrkissä käännöksissä.

   Important: Vetoajoneuvon ja leikkurin välinen kulma ei saa olla yli 75 astetta.

   g264251
  3. Tarkista kääntäessä, että vetoajoneuvon renkaan ja leikkurin osien välinen etäisyys on riittävä (Kuva 43).

   Note: Jos rengas on liian lähellä leikkuria, käännä konetta hitaammin.

   g264252

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

  • Älä ole vetoakselin päällä tai alla äläkä astu sen yli.

  • Älä käytä voimanulosoton akselin suojuksen turvaketjua akselin tukemiseen leikkurin kuljettamisen tai varastoinnin yhteydessä.

  • Älä pidä voimanulosoton akselia maata vasten.

  • Voimanulosoton akselin suojukset eivät saa olla irti toisistaan.

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitystarvikkeet tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet, vaurioituneet tai puuttuvat tarrat.

  Puhdistus ja tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista ja tarkasta leikkuri.
 • Nosta leikkuupöydät ja pese ne huolellisesti.

  Kiinnityspisteet

  g264216

  Koneen kuljetus

  Important: Nosta ja lukitse leikkuupöydät ennen leikkurin lastaamista perävaunuun tai pois perävaunusta.

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  Katso koneen kiinnityspisteet hinausalustan ja vetoajoneuvon käyttöoppaasta.

  1. Aja vetoajoneuvo ramppia ylös.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja kytke seisontajarru.

  3. Laske tunkki alas.

  4. Sido kone pyörien läheltä hihnoilla, ketjuilla tai köysillä.

   Note: Noudata kiinnitysvaatimuksia koskevia paikallisia määräyksiä.

  5. Aseta kiilat koneen pyörien eteen perävaunun tai kuorma-auton lavalla.

  6. Varmista, että voimanulosoton vetoakseli on kytketty vetoajoneuvoon tai kiinnitetty leikkurin vetoaisaan.

  Kunnossapito

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

  Vaara

  Jos leikkuupöydät nostetaan mutta niitä ei salvata, ne voivat laskeutua vahingossa ja aiheuttaa vakavan tapaturman käyttäjälle tai sivullisille.

  Nosta kaikki leikkuupöydät kokonaan ja varmista, että kaikkien nostovarsien tapit ovat salvoissa.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda keskimmäisen vaihteiston voiteluaine.
 • Vaihda keskimmäisen vaihteiston voiteluaine.
 • Tarkista leikkurin hihnat.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkista voimanulosoton ja vetoakselin suojukset.
 • Rasvaa voimanulosoton vetoakselin vakionopeusnivel.
 • Tarkista leikkurin terät.
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Puhdista ja tarkasta leikkuri.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa teleskooppivetoakselin nivelet.
 • Rasvaa vetoakselin U-liitokset.
 • Rasvaa vetoakselin suojuksen liukunivelet.
 • Rasvaa nostovarret, hydraulisylinterit, salvat ja iskutuet (voitele leikkuri myös välittömästi jokaisen pesun jälkeen).
 • Rasvaa karat.
 • Rasvaa hihnankiristin.
 • Rasvaa leikkuupöytien rullat (voitele rullat myös välittömästi jokaisen pesun jälkeen).
 • Tarkista vaihteiston nestetaso.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Tarkasta vaihteiston ja karojen laakerit.Vaihda kuluneet tai vaurioituneet vaihteiston ja karojen laakerit tarvittaessa.
 • Ennen varastointia
 • Tee kaikki 50 tunnin huoltotoimenpiteet.
 • Poista kaikki roskat.
 • Tarkasta rullalaakerit.Vaihda kuluneet tai vaurioituneet rullalaakerit tarvittaessa.
 • Maalaa kuluneet pinnat.
 • Vuosittain
 • Vaihda keskimmäisen vaihteiston voiteluaine.
 • Vaihda keskimmäisen vaihteiston voiteluaine.
 • Tarkista voimanulosoton akselin urat kulumien varalta.
 • Leikkurin nostaminen

  1. Nosta leikkuria akselin puolikkaista kuvan mukaisesti (Kuva 45).

   g264176
  2. Tue leikkuri pukeilla.

  Leikkuupöytien käsittely

  Leikkuupöytien suojusten irrotus

  1. Vapauta kolme salpaa, joilla leikkuupöydän suojus on kiinnitetty (Kuva 46).

   g251061
  2. Löysää nuppia tai pulttia (CE-leikkuupöytä), jolla leikkuupöydän suojus on kiinnitetty leikkuupöytään (Kuva 46).

  3. Nosta ja irrota leikkuupöydän suojus.

  4. Toista vaiheet 1 ja 2 toiselle suojukselle (Kuva 46).

  Leikkuupöytien asennus

  1. Kohdista leikkuupöydän suojuksen salvat leikkuupöydän reikiin (Kuva 47).

   g254821
  2. Asenna leikkuupöydän suojus leikkuupöytään (Kuva 47).

  3. Kiinnitä suojus (Kuva 47) seuraavasti:

   • Muut kuin CE-leikkurit: kierrä nuppi suojuksen läpi leikkuupöytään ja kiristä nuppi.

   • CE-leikkurit: kierrä pultti leikkuupöytään ja kiristä pultti.

  4. Kiinnitä suojuksen kolme salpaa leikkuupöytään (Kuva 47).

  5. Toista vaiheet 1–4 muille irrotetuille suojuksille (Kuva 47).

  Voitelu

  Rasvan tiedot

  Litiumpohjainen rasva nro 2

  Voimanulosoton akselin vakionopeusnivelen rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rasvaa voimanulosoton vetoakselin vakionopeusnivel.
 • Lisää määrityksen mukaista rasvaa voimanulosoton vetoakselin etupään kolmeen rasvanippaan (Kuva 48).

  g255325g255326

  Teleskooppivetoakselin nivelten rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa teleskooppivetoakselin nivelet.
  1. Pidennä voimanulosoton vetoakselia osittain, jotta pääset käsiksi vetoakselin sisäsuojuksen keskiosassa olevaan rasvanippaan (Kuva 49).

   g264299g264298
  2. Lisää rasvaa teleskooppivetoakselin nivelten neljään rasvanippaan kuvan mukaisesti (Kuva 49).

  Vetoakselin U-liitosten rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa vetoakselin U-liitokset.
 • Lisää määrityksen mukaista rasvaa käyttöakselin U-nivelten seitsemään nippaan kuvan mukaisesti (Kuva 50).

  g255328g255327

  Vetoakselin suojuksen liukunivelten rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa vetoakselin suojuksen liukunivelet.
 • Lisää määrityksen mukaista rasvaa vetoakselin suojuksen liukunivelten kuuteen rasvanippaan kuvan mukaisesti (Kuva 51).

  g264214g264213

  Nostovarsien, hydraulisylinterien, salpojen ja iskutukien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa nostovarret, hydraulisylinterit, salvat ja iskutuet (voitele leikkuri myös välittömästi jokaisen pesun jälkeen).
  • Lisää määrityksen mukaista rasvaa nostovarsiin, hydraulisylintereihin sekä vasemman ja oikean leikkuupöydän iskutukiin (Kuva 52).

   g251060
  • Lisää rasvaa nostovarsiin ja hydraulisylintereihin sekä keskimmäisen leikkuupöydän iskutukiin (Kuva 53).

   g251059

  Karojen rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa karat.
 • Lisää määrityksen mukaista rasvaa kunkin leikkuupöydän kolmen karan rasvanippoihin (Kuva 53).

  g251062

  Hihnankiristimien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa hihnankiristin.
 • Lisää määrityksen mukaista rasvaa kunkin leikkuupöydän kahden hihnankiristimen rasvanippoihin.

  g264169

  Leikkuupöytien rullien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa leikkuupöytien rullat (voitele rullat myös välittömästi jokaisen pesun jälkeen).
  1. Lisää määrityksen mukaista rasvaa leikkuupöydän vasemmalla puolella oleviin rullalaakereihin (Kuva 56).

   g254862
  2. Rasvaa leikkuupöytien rullalaakerit leikkuupöytien oikealta puolelta (Kuva 56).

  3. Toista vaiheet 1 ja 2 muiden leikkuupöytien rullille.

  Vaihteistojen huolto

  Asiakkaan toimittama materiaali: PTFE-kierretiiviste ja pieni käsikäyttöinen pumppu.

  Vaihteistonesteen tiedot

  • Toro Premium Tractor Fluid

  • Vetoajoneuvon hydraulineste Mobilfluid™ 424

  Vaihteiston nestetason tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkista vaihteiston nestetaso.
  1. Irrota mittatikku keskimmäisen vaihteiston päällä olevasta aukosta (Kuva 57 tai Kuva 58).

   g255251
   g255263
  2. Tarkista mittatikussa näkyvä nestetaso (Kuva 57 tai Kuva 58).

   Nestetason on oltava mittatikun täynnä- ja lisää-merkkien välissä.

   Note: Lisää voiteluainetta tarvittaessa, jotta pinta nousee täynnä- ja lisää-merkkien väliin. Katso kohta Keskimmäisen vaihteiston täyttö tai Leikkuupöydän vaihteiston täyttö.

  3. Puhdista mittatikun ja täyttötulpan kierteet ja levitä niihin PTFE-kierretiivistettä.

  4. Kierrä mittatikku täyttöaukkoon ja kiristä se (Kuva 57 tai Kuva 58).

  5. Toista vaiheet 1–4 leikkuupöytien vaihteistoille.

  Keskimmäisen vaihteiston voiteluaineen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda keskimmäisen vaihteiston voiteluaine.
 • Vuosittain
 • Vaihda keskimmäisen vaihteiston voiteluaine.
 • Keskimmäisen vaihteiston tyhjennys

  g255203
  1. Aseta tyhjennysastia aukon alle leikkurin alarunkolevyn huoltoaukon kautta (Kuva 60).

   g255204
  2. Irrota tyhjennystulppa keskimmäisen vaihteiston tyhjennysaukosta ja anna voiteluaineen valua kokonaan pois (Kuva 60).

  3. Puhdista tyhjennystulpan kierteet ja levitä niihin PTFE-kierretiivistettä.

  4. Asenna tyhjennystulppa tyhjennysaukkoon ja kiristä se.

  Keskimmäisen vaihteiston täyttö

  Keskimmäisen vaihteiston nestemäärä: 2 484 ml

  1. Irrota mittatikku keskimmäisen vaihteiston päällä olevasta aukosta ja pyyhi mittatikku puhtaaksi (Kuva 61).

   g255252
  2. Irrota täyttötulppa vaihteiston päällä olevasta täyttöaukosta (Kuva 61).

  3. Lisää vaihteiston täyttöaukkoon 2 484 ml määrityksen mukaista vaihteiston voiteluainetta (Kuva 61).

  4. Kierrä mittatikku aukkoon, irrota mittatikku ja tarkista voiteluaineen taso (Kuva 61).

   Nestetason on oltava mittatikun täynnä- ja lisää-merkkien välissä.

   Note: Lisää voiteluainetta tarvittaessa, jotta pinta nousee täynnä- ja lisää-merkkien väliin.

  5. Puhdista mittatikun ja täyttötulpan kierteet ja levitä niihin PTFE-kierretiivistettä.

  6. Kierrä mittatikku täyttöaukkoon ja kiristä se (Kuva 61).

  7. Asenna täyttötulppa täyttöaukkoon ja kiristä se (Kuva 61).

  Leikkuupöydän vaihteiston voiteluaineen vaihtaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda keskimmäisen vaihteiston voiteluaine.
 • Vuosittain
 • Vaihda keskimmäisen vaihteiston voiteluaine.
 • Leikkuupöydän vaihteiston tyhjennys

  1. Irrota vaihteiston päällä oleva mittatikku (Kuva 62).

   g255295
  2. Poista neste vaihteistosta imupumpulla mittatikun aukon kautta (Kuva 62).

  3. Toista vaiheet 1 ja 2 muille leikkuupöytien vaihteistoille.

  Leikkuupöydän vaihteiston täyttö

  Leikkuupöydän vaihteiston nestemäärä: 1 064 ml

  1. Lisää vaihteiston mittatikun aukkoon 1 064 ml määrityksen mukaista vaihteiston voiteluainetta (Kuva 63).

   g255294
  2. Kierrä mittatikku aukkoon, irrota mittatikku ja tarkista voiteluaineen taso (Kuva 63).

   Nestetason on oltava mittatikun täynnä- ja lisää-merkkien välissä.

   Note: Lisää voiteluainetta tarvittaessa, jotta pinta nousee täynnä- ja lisää-merkkien väliin.

  3. Puhdista mittatikun kierteet ja levitä niihin PTFE-kierretiivistettä.

  4. Kierrä mittatikku täyttöaukkoon ja kiristä se (Kuva 63).

  5. Toista vaiheet 1–4 muille leikkuupöytien vaihteistoille.

  Leikkurin hihnojen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista leikkurin hihnat.
 • Jousikuormitettujen hihnapyörien avulla kiristettävät terän käyttöhihnat ovat kestäviä. Hihnat kuitenkin kuluvat ajan mittaan. Kuluneen hihnan merkkejä ovat vinkuminen hihnan pyöriessä, luistavat terät ruohoa leikattaessa, hihnan rispaantuneet reunat, palojäljet ja murtumat sekä huono leikkuujälki. Vaihda hihna, jos havaitset jotakin näistä.

  g251058
  1. Irrota leikkuupöytien suojukset. Katso kohta Leikkuupöytien suojusten irrotus.

  2. Tarkista lyhyt ja pitkä hihna vaurioiden ja liiallisen kulumisen varalta.

   Vaihda vaurioituneet tai kuluneet hihnat. Katso kohta Leikkurin hihnojen vaihto.

  3. Asenna leikkuupöytien suojukset. Katso kohta Leikkuupöytien asennus.

  Leikkurin hihnojen vaihto

  Note: Pitkä hihna on irrotettava ennen lyhyen hihnan vaihtoa.

  Pitkän hihnan irrotus

  1. Irrota hihnasuojukset. Katso kohta Leikkuupöytien suojusten irrotus.

  2. Käännä pitkän hihnan kiristintä vastapäivään T-vääntimellä tai vastaavalla työkalulla ja liu’uta hihna pois kiristimen hihnapyörältä (Kuva 65).

   g255022
  3. Liu’uta pitkä hihna pois käyttöpyörästä sekä keskimmäisen ja oikean karan hihnapyörästä (Kuva 65).

  4. Irrota hihna leikkurista.

   Note: Hihnaa on ehkä käännettävä, kun se irrotetaan keskimmäisen karan hihnapyörästä.

  Lyhyen hihnan irrotus

  1. Irrota hihnasuojukset. Katso kohta Leikkuupöytien suojusten irrotus.

  2. Jos pitkä hihna on asennettu, irrota se. Katso kohta Pitkän hihnan irrotus.

  3. Käännä lyhyen hihnan kiristintä vastapäivään T-vääntimellä tai vastaavalla työkalulla ja liu’uta hihna pois kiristimen hihnapyörältä (Kuva 66).

   g255020
  4. Liu’uta lyhyt hihna pois käyttöpyörästä sekä keskimmäisen ja oikean karan hihnapyörästä.

  5. Irrota hihna leikkurista.

   Note: Hihnaa on ehkä käännettävä, kun se irrotetaan keskimmäisen karan hihnapyörästä.

  Lyhyen hihnan asennus

  1. Vie lyhyt hihna vasemman karan hihnapyörälle ja keskimmäisen karan hihnapyörän alauralle (Kuva 67).

   g255021
  2. Käännä hihnankiristintä vastapäivään T-vääntimellä tai vastaavalla työkalulla ja liu’uta hihna kiristimen hihnapyörälle (Kuva 67).

  Pitkän hihnan asennus

  1. Vie pitkä hihna käyttöpyörälle, keskimmäisen karan hihnapyörän alauralle ja oikean karan hihnapyörälle (Kuva 68).

   g255023
  2. Käännä hihnankiristintä vastapäivään T-vääntimellä tai vastaavalla työkalulla ja liu’uta hihna kiristimen hihnapyörälle (Kuva 68).

  3. Asenna leikkuupöytien suojukset. Katso kohta Leikkuupöytien asennus.

  Terien huolto

  Pidä terät terävinä koko leikkuukauden ajan. Terävät terät leikkaavat ruohon siistimmin ruohonkorsia repimättä. Repeytymien vuoksi ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, mikä heikentää kasvua ja altistaa kasvisairauksille.

  Tarkista päivittäin, että terät ovat terävät ja että ne eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Teroita terät tarpeen vaatiessa. Jos terä on vaurioitunut tai kulunut, vaihda se aitoon Toro-vaihtoterään.

  Hengenvaara

  Ruohonleikkurin terät ovat terävät ja voivat aiheuttaa haavoja.

  Käytä paksuja nahka- tai viiltosuojakäsineitä, kun huollat teriä.

  Hengenvaara

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin aiheuttaen vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

  Leikkuuterien huollon valmistelu

  Note: Leikkurin on oltava asennettu vetoajoneuvoon leikkuuterien huollon aikana.

  1. Kytke voimanulosotto pois, siirrä kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.

  2. Nosta ja salpaa leikkuupöydät, sammuta moottori ja irrota virta-avain (Kuva 69).

   g255457

  Taipuneiden leikkuuterien tarkistus

  1. Kohdista leikkuuterä kuvan mukaisesti (Kuva 70).

   g256136
  2. Puhdista leikkuupöydän alaosassa terän takana oleva leikkuusärmän viereinen alue (Kuva 71).

   g255531
  3. Mittaa leikkuupöydän puhtaan alueen ja leikkuusärmän kärjen välinen etäisyys yhdistelmämitalla (Kuva 72).

   Merkitse mittaustulos:

   g255530
  4. Käännä terää 180 astetta (Kuva 72).

  5. Mittaa leikkuupöydän puhtaan alueen ja leikkuusärmän kärjen välinen etäisyys (Kuva 72).

   Merkitse mittaustulos:

   Jos vaiheissa 4 ja 6 mitattujen etäisyyksien ero on yli 3 mm, terä on taipunut ja se on vaihdettava. Katso kohdat Terien irrotus ja Terien asennus.

  6. Toista vaiheet 3–5 muille leikkuupöydän terille tai vaiheet 1–6 muille leikkuupöydille.

  Terien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista leikkurin terät.
  1. Tarkasta leikkuusärmät (Kuva 73). Jos särmät eivät ole terävät tai niissä on lovia, irrota terät ja teroita ne. Katso Terien teroitus.

  2. Tarkista terät, etenkin siipialue (Kuva 73). Jos havaitset vähäisiäkään vaurioitumisen, kulumisen tai urautumisen merkkejä tällä alueella (Kuva 73), asenna uusi terä välittömästi.

   Hengenvaara

   Jos terän annetaan kulua, siiven ja terän tasaisen osan väliin muodostuu ura. Terästä voi lopulta irrota pala, joka voi sinkoutua kotelon alta ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman käyttäjälle tai sivullisille.

   • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

   • Älä yritä suoristaa taipunutta terää tai hitsata murtunutta tai lohjennutta terää.

   • Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava.

   g004653

  Terien irrotus

  Terä on vaihdettava, jos se osunut kiinteään esineeseen, jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä aina aitoja Toro-vaihtoteriä koneen parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Muiden valmistajien vaihtoterien käyttö saattaa aiheuttaa sen, että kone ei ole enää turvallisuusstandardien mukainen.

  Vaara

  Terävän terän koskettaminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

  Käytä hansikkaita tai kääri terän terävät reunat liinaan.

  1. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla.

  2. Irrota teräpultti kääntämällä sitä myötäpäivään (Kuva 74).

   Important: Teräpulteissa on vasenkätiset kierteet.

   g004480
  3. Irrota nurmisuojalevy ja terä kara-akselista (Kuva 74).

  Terien teroitus

  Vaara

  Terää teroitettaessa siitä saattaa sinkoutua palasia, jotka voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

  Käytä kunnollisia silmäsuojaimia, kun teroitat teriä.

  1. Teroita leikkuusärmä terän molemmista päistä (Kuva 75).

   Note: Säilytä alkuperäinen kulma. Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan materiaalia yhtä paljon.

   g000276
  2. Tarkista terän tasapaino asettamalla se terän tasaimeen (Kuva 76).

   Note: Jos terä pysyy vaaka-asennossa, se on tasapainossa ja sitä voidaan käyttää. Jos terä ei ole tasapainossa, viilaa sitä vähän vain siipialueelta (Kuva 77). Toista, kunnes terä on tasapainossa.

   g000277
   g004480

  Terien asennus

  1. Asenna terä kara-akseliin (Kuva 77).

   Important: Terän kuperan puolen on osoitettava ylöspäin leikkurin sisäpuolta kohti, jotta leikkuujäljestä tulee kunnollinen.

  2. Asenna nurmisuojalevy ja teräpultti (Kuva 77).

   Important: Teräpulteissa on vasenkätiset kierteet.

  3. Kiristä teräpultti momenttiin 115–150 N·m.

  Leikkurin kaltevuuden säätö

  Leikkuupöydän kaltevuus on asetettu tehtaalla siten, että leikkuupöydän takaosa on korkeammalla kuin etuosa.

  Leikkurin kaltevuuden säädön valmistelu

  Asiakkaan toimittama materiaali: puukappale, 51 mm

  1. Kohdista kuvassa (Kuva 78) näkyvä keskimmäinen leikkuuterä leikkuupöydissä, joiden kaltevuutta säädät.

   g255552
  2. Laske leikkuupöydät maahan.

  Leikkuupöydän tasaus

  1. Löysää mutteria, jolla leikkuukorkeuden säätökappale on kiinnitetty (Kuva 79).

   g256062
  2. Siirrä leikkuukorkeuden säädintä ylös tai alas siten, että säätökappaleen yläreunan ja maanpinnan etäisyydeksi tulee 124 mm (Kuva 79).

  3. Toista vaiheet 1 ja 2 muille leikkuukorkeuden säätimille.

  Leikkuupöydän kaltevuuden säätö

  Asiakkaan toimittama materiaali: puinen välikappale, 51 mm

  1. Nosta leikkuupöydän takaosassa olevaa takaläppää ja aseta 51 mm:n puukappale leikkurin keskiterän takapään ja maanpinnan väliin (Kuva 80).

   Puukappaleen liu’uttaminen terän ja maanpinnan väliin aiheuttaa pienen vastuksen.

   • Jos terän ja maanpinnan väli on liian suuri, laske leikkuupöytää neljällä leikkuukorkeuden säätimellä.

   • Jos puukappaletta ei voi liu’uttaa terän ja maanpinnan väliin, nosta leikkuupöytää neljällä leikkuukorkeuden säätimellä.

   g256063
  2. Mittaa säätökappaleen yläreunan ja maanpinnan välinen etäisyys (Kuva 81).

   Käännä leikkuukorkeuden säädintä, kunnes saavutat seuraavat tulokset:

   • Leikkuukorkeuden säätökappaleen etäisyys maanpintaan on sama kaikissa neljässä kohdassa.

   • Puukappale mahtuu liu’uttamalla leikkurin keskiterän ja maanpinnan väliin.

   g256087
  3. Löysää kahta kuusiokoloruuvia, joilla osoitin on kiinnitetty leikkuukorkeuden säätökappaleeseen, kohdista osoitin tarrassa olevaan kahden tuuman merkkiin ja kiristä ruuvit (Kuva 82).

   g256085
  4. Toista vaihe 3 muille leikkuukorkeuden säätimille.

  5. Nosta takarullan vasen ja oikea leikkuukorkeuden säädin tarrassa olevan 2-¼ tuuman merkin kohdalle (Kuva 83).

   g256086
  6. Löysää kuusiokoloruuveja, joilla kaksi osoitinta on kiinnitetty leikkuukorkeuden säätökappaleeseen, kohdista osoittimet tarrassa olevaan kahden tuuman merkkiin ja kiristä ruuvit (Kuva 84).

   g256116
  7. Kiristä momenttiin 322–396 N·m neljä mutteria, joilla etu- ja takarullien neljä leikkuukorkeuden säätökappaletta (Kuva 82 ja Kuva 84) on kiinnitetty.

  Varastointi

  Koneen varastointi

  Tee seuraavat ehkäisevät kunnossapitotoimet ruohonleikkuukauden lopussa tai jos leikkuri varastoidaan pitkäksi aikaa:

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

  2. Puhdista lika ja rasva, jota on saattanut kerääntyä koneeseen tai liikkuviin osiin.

  3. Voitele kaikki rasvanipat.

  4. Korjaa maalipinnan muut mahdolliset naarmut.

  5. Lisää puuttuvat tai korjaa vaurioituneet tarrat.

  6. Jos mahdollista, säilytä leikkuria sisätiloissa kuivassa ja turvallisessa rakennuksessa. Jos konetta ei ole mahdollista säilyttää sisätiloissa, peitä ilmastaja paksulla kankaalla tai peitteellä ja kiinnitä peite tukevasti paikoilleen.