Wprowadzenie

Ta maszyna jest przeznaczona do użytku przez profesjonalnych operatorów do zastosowań komercyjnych. Maszyna została zasadniczo zaprojektowana pod kątem transportowania, odmierzania i rozprowadzania materiałów do nawożenia pogłównego.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i dla osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zapoznać się z zasadami właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie doprowadzić do jego uszkodzenia i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Rysunek 1 przedstawia położenie oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego na urządzeniu. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR (jeśli występuje) na tabliczce z numerem seryjnym, aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g269187

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnej deklaracji zgodności produktu (DOC) dotyczącej tego wyrobu.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Produkt może spowodować obrażenia ciała. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed rozpoczęciem pracy z tą maszyną należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Każdy użytkownik tego urządzenia musi zaznajomić się ze sposobem jego obsługi i z podanymi ostrzeżeniami.

 • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Podczas jazdy maszyną zachowuj bezpieczną odległość od osób postronnych.

 • Nie zezwalaj dzieciom na przebywanie w pobliżu miejsca wykonywania prac. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny.

 • Przed przystąpieniem do serwisowania lub odblokowania maszyny zaparkuj ją na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik jednostki jezdnej, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

Nieprawidłowe używanie tej maszyny może być przyczyną obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub do śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal58-6520
decal98-3114
decal93-9092
decal100-7679

Etykieta 105-0698 dotyczy produktów ze znakiem CE.

decal105-0698
decal105-0707
decal105-0708
decal105-4586
decal99-0016
decal106-7750
decal133-8061

Montaż

Specjalne instrukcje dotyczące pojazdu Workman i innych jednostek jezdnych

Important: Jednostki jezdnej należy używać z zaczepem i hamulcami o obciążeniu znamionowym 680 kg.

Note: W celu poprawy trakcji i podczas holowania maszyny należy dodać ciężar na platformę jednostki jezdnej.

 • W przypadku pracy na greenach golfowych maszynę może holować większość jednostek jezdnych wyposażonych w opony terenowe.

 • Jednostka jezdna z napędem na 4 koła najlepiej sprawdza się na podejściach do greenów umieszczonych na wzniesieniu lub nasypie.

 • Zalecamy zastosowanie hamulców przyczepy podczas stosowania maszyny na terenie pagórkowatym. Dostępny jest specjalny zestaw hamulców do przyczepy dla pojazdu Workman. Zestaw ten można również dostosować do jednostek jezdnych z 12-woltowym źródłem świateł hamulcowych.

Montaż etykiety CE

Części potrzebne do tej procedury:

Etykieta CE1
 1. Oczyść powierzchnię etykiety z przestrogą (Rysunek 3).

  g270554
 2. Zdejmij folię ochroną z etykiety CE.

 3. Naklej etykietę CE na etykiecie z przestrogą.

Montaż dyszla

Części potrzebne do tej procedury:

Zespół dyszla1
Przetyczka4
Sworzeń z łbem płaskim i otworem na zawleczkę2
 1. Przełóż dyszel przez przednią rurę odbiorczą, ramę maszyny i tylną rurę odbiorczą (Rysunek 4).

  g269253
 2. Wyrównaj otwory w dyszlu względem otworów w rurach odbiorczych i przymocuj dyszel do rur za pomocą 2 sworzni i 4 przetyczek.Rysunek 5

  g269254

Montaż zaczepu na belce zaczepowej jednostki jezdnej

 1. Wyreguluj położenie klamry zaczepu względem dyszla tak, aby dyszel był ustawiony równo z belką zaczepową jednostki jezdnej (Rysunek 6).

  g269296
 2. Przymocuj klamrę zaczepu do dyszla za pomocą 2 śrub mocujących, 4 podkładek i 2 przeciwnakrętek (Rysunek 6).

 3. Dokręć śruby i przeciwnakrętki momentem od 183 do 223 Nm.

 4. Przymocuj zaczep do belki zaczepowej za pomocą sworznia i zawleczki (Rysunek 6).

Montaż opcjonalnej stopy podporowej dyszla

Części potrzebne do tej procedury:

Stopa podporowa (opcjonalna)1
 1. Wsuń stopę podporową na rurę montażową na dyszlu (Rysunek 7).

  g012646
 2. Wyrównaj otwory w podporze względem otworów w rurze montażowej i zamocuj podporę za pomocą sworznia (Rysunek 7).

 3. Ustaw podporę w następujący sposób:

  • Podczas podłączania maszyny do jednostki jezdnej —

   1. Podnieś podporę.

   2. Obróć ją do poziomu.

   3. Przymocuj podporę do rury montażowej za pomocą sworznia.

  • Podczas odłączania maszyny od jednostki jezdnej —

   1. Obróć podporę do pionu.

   2. Przymocuj ją do rury montażowej za pomocą sworznia.

   3. Podeprzyj maszynę za pomocą podpory.

Instalowanie wiązki przewodów

Części potrzebne do tej procedury:

Zespół wiązek przewodów (wiązki posypywarki, wiązki sterownika i wiązki pojazdu holowniczego)1
 1. Podłącz złącze wiązki przewodów posypywarki do złącza elektrycznego zaworu elektromagnetycznego maszyny (Rysunek 8).

  g012647
 2. Przeprowadź zaciski oczkowe wiązki przewodów pojazdu holowniczego do akumulatora jednostki jezdnej.

 3. Podłącz zacisk oczkowy czarnego przewodu wiązki przewodów pojazdu holowniczego do przewodu ujemnego akumulatora.

 4. Podłącz zacisk oczkowy czerwonego przewodu do przewodu dodatniego akumulatora.

 5. Odłącz złączki zwrotne od każdej wiązki przewodów, a następnie połącz ze sobą wiązkę posypywarki, wiązkę sterownika i wiązkę pojazdu holowniczego.

  Note: Aby zapobiec zabrudzeniu lub korozji styków złączy wiązek przewodów, podłącz złączki zwrotne do złączy elektrycznych każdorazowo po odłączeniu wiązki pojazdu od wiązki posypywarki.

 6. Przeprowadź wiązkę przewodów posypywarki wzdłuż dyszla i zamocuj ją na dyszlu za pomocą opasek zaciskowych.

 7. Podłącz złączkę wiązki przewodów sterownika do złączki wiązki przewodów posypywarki.

 8. Przeprowadź wiązkę przewodów sterownika do stanowiska operatora na jednostce jezdnej i przymocuj wiązkę do podłużnicy ramy za pomocą opasek zaciskowych.

Note: Wiązki przewodów mają zdejmowane złącza, które umożliwiają trwałe połączenie wiązki pojazdu holowniczego z jednostką jezdną oraz wiązki posypywarki z maszyną.

Montaż płóz

Części potrzebne do tej procedury:

Płoza4
Śruba podsadzana8
Podkładka płaska8
Przeciwnakrętka8
 1. Ustaw płozę, jak pokazano na Rysunek 9.

  g012648
 2. Przymocuj płozę do wspornika mocującego za pomocą 2 śrub podsadzanych, 2 płaskich podkładek i 2 przeciwnakrętek.

 3. Powtórz kroki 1 i 2 w celu przymocowania płóz do pozostałych 3 wsporników mocujących.

Przegląd produktu

Sterowanie wysokością śluzy

g012650

Pokrętło blokady śluzy i uchwyt regulacyjny znajdują się po lewej stronie z tyłu maszyny. Służą one do regulacji i blokowania śluzy na wymaganej wysokości otwarcia (Rysunek 10).

 1. Wystarczająco poluzuj pokrętło blokady śluzy pokręt, aby śluza i pokrętło mogły się swobodnie przesuwać w szczelinie.

 2. Przesuń uchwyt regulacyjny, aby ustawić śluzę w żądanym położeniu, a następnie dokręć pokrętło blokady, aby zablokować śluzę.

Przełącznik sterowania ręcznego

Naciśnij przełącznik sterowania ręcznego, aby włączyć lub wyłączyć przepływ materiału z posypywarki (Rysunek 11).

g269331
DługośćZ dyszlem254 cm
Bez dyszla153,7 cm
Szerokość 185 cm
Wysokość 107,9 cm
Masa netto 660 kg
Objętość kosza samowyładowczego 0,7 m³
Maksymalny ładunek materiału 930 kg
Maksymalna prędkość holowaniaPusta24 km/h
W pełni załadowana13 km/h

Wymagany osprzęt

Zestaw hamulca hydraulicznego posypywarkiNr części 106-9680

Akcesoria opcjonalne

Stopa podporowa dyszla (CE)Nr części 106-9699
Biodegradowalny płyn hydrauliczny Mobil EAL 224 H (pojemnik o pojemności 5 galonów amerykańskich)Nr części 100-7674
Filtr olejuNr części 86-3010
Dodatkowa wiązka przewodów pojazduNr części 99-0198

Zalecane akcesoria

Zestaw ręcznej przepustnicyNr modelu 07420

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z maszyną i zwiększających jej możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

 • Maszyna posiada różne charakterystyki wyważenia, masy i prowadzenia się w porównaniu do innych rodzajów sprzętu holowanego. Przed rozpoczęciem pracy z maszyną należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zrozumieć jej treść. Należy zapoznać się ze wszystkimi mechanizmami sterującymi i dowiedzieć się, jak szybko zatrzymać urządzenie.

 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny. Nie pozwól dorosłym obsługiwać maszyny bez odpowiednich instrukcji. Jedynie przeszkolone i upoważnione osoby mogą obsługiwać ten pojazd.

 • Należy zadbać o to, aby wszystkie osłony i urządzenia bezpieczeństwa znajdowały się na miejscu. Jeżeli osłona lub urządzenie zabezpieczające nie działa poprawnie lub nie jest na swoim miejscu lub jeśli etykieta jest nieczytelna lub jej brakuje, należy przed rozpoczęciem pracy z maszyną naprawić lub zamontować je na swoim miejscu.

 • Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi. Maksymalna zalecana prędkość bez załadunku wynosi 24 km/h oraz 13 km/h z pełnym załadunkiem.

 • Dokręć wszystkie obluzowane nakrętki, śruby i wkręty w celu upewnienia się, że maszyna może bezpiecznie pracować. Sprawdź, czy sworznie mocujące dyszla maszyny, sworznie zaczepowe i podpora dyszla znajdują się na miejscu i są zamocowane w bezpieczny sposób.

 • Nie należy w żaden sposób modyfikować tego sprzętu.

 • Dyszel znajduje się po stronie maszyny w miejscu podłączenia zaczepu pojazdu holowniczego. Masa dyszla może mieć wpływ na stabilność maszyny.

  • Ujemna lub dodatnia masa dyszla może wywołać obrażenia w momencie podłączania lub odłączania maszyny od pojazdu holowniczego. Po zamontowaniu opcjonalnej stopy podporowej należy się upewnić, że jest ona prawidłowo zablokowana.

  • Gdy masa dyszla wywiera nacisk w górę na zaczep pojazdu holowniczego, nacisk na zaczep holowniczy jest ujemny.

  • Gdy masa dyszla wywiera nacisk w dół na zaczep pojazdu holowniczego, nacisk na zaczep holowniczy jest dodatni.

 • Nigdy nie podłączać/odłączać maszyny do/od jednostki jezdnej, gdy w koszu samowyładowczym znajduje się materiał. Dyszel może przechylić się do góry, powodując obrażenia.

Kontrola maszyny przed rozpoczęciem pracy

Before Operation

Bezpieczeństwo w czasie pracy

 • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

 • Nie obsługuj maszyny, gdy jesteś zmęczony, chory, pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii.

 • W żadnym wypadku nie przewoź pasażerów na maszynie ani nie pozwalaj osobom postronnym i zwierzętom przebywać w pobliżu maszyny podczas pracy.

 • Ręce i stopy operatora muszą znajdować się z dala od kosza samowyładowczego podczas pracy maszyny lub pracy silnika pojazdu holowniczego.

 • Operator musi znajdować się w swoim fotelu, gdy pojazd holowniczy znajduje się w ruchu.

 • Korzystanie z maszyny wymaga szczególnej uwagi. Jeżeli pojazd holowniczy nie jest prowadzony bezpiecznie, może to doprowadzić do wypadku, przewrócenia się pojazdu holowniczego oraz poważnych obrażeń lub śmierci. Należy jechać zachowując ostrożność, a w celu zapobieżenia przewróceniu lub utracie kontroli:

  • Zachowaj najwyższą ostrożność, zmniejsz prędkość i zachowaj bezpieczną odległość od piaskowników, rowów, mogących stanowić zagrożenie obiektów wodnych, podjazdów, nieznanych obszarów i innych zagrożeń.

  • Podczas jazdy z załadowaną maszyną po nierównym terenie zmniejsz prędkość jazdy, aby uniknąć utraty stabilności maszyny.

  • Uważaj na dziury i inne ukryte zagrożenia.

  • Zachowaj ostrożność podczas użytkowania pojazdu na zboczu. Po terenie stromym jeździj w linii prostej zarówno pod górę jak i z górki. Zwalniaj podczas wykonywania ostrych skrętów lub podczas skręcania na zboczach. W miarę możliwości unikaj skręcania na zboczach.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy na mokrych nawierzchniach, z dużą prędkością lub gdy pojazd jest w pełni załadowany. Czas zatrzymywania wydłuża się w przypadku pełnego obciążenia. Zmień bieg na niższy przed wjazdem pod górę lub zjazdem w dół zbocza.

  • Unikaj gwałtownego zatrzymywania i ruszania. Nie przechodź z jazdy wstecz do jazdy do przodu lub z jazdy do przodu do jazdy wstecz bez pełnego zatrzymania.

  • Podczas prowadzenia pojazdu nie próbuj wykonywać ostrych skrętów ani nagłych manewrów lub innych niebezpiecznych manewrów, które mogą doprowadzić do utraty kontroli.

  • Podczas skręcania lub cofania maszyną zwracaj uwagę na otoczenie. Upewnij się, że na obszarze nie znajdują się żadne osoby postronne lub są obecne w bezpiecznej odległości. Jedź powoli.

  • Zwracaj uwagę na pozostałych uczestników ruchu drogowego podczas przejeżdżania przez jezdnię lub poruszania się w jej pobliżu. Zawsze ustępuj pierwszeństwa pieszym i innym pojazdom. Przestrzegaj wszystkich przepisów ruchu drogowego i sprawdź lokalne przepisy dotyczące obsługi maszyny na autostradach lub w ich pobliżu.

  • Zawsze zwracaj uwagę na nisko wiszące elementy, takie jak konary drzew, ościeżnice drzwi, kładki dla pieszych itp., i staraj się ich unikać. Upewnij się, że nad pojazdem znajduje się wystarczająca ilość przestrzeni na pojazd holowniczy i Twoją osobę.

  • Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Jeżeli masz wątpliwości dotyczące bezpiecznej obsługi pojazdu, przerwij pracę i zapytaj przełożonego.

  • Nie pozostawiaj pracującej maszyny bez nadzoru.

 • Upewnij się, że maszyna jest podłączona do pojazdu holowniczego przed załadunkiem.

 • Nie przewoź ładunków, które przekraczają wartości graniczne ładowności maszyny lub pojazdu holowniczego.

 • Stabilność ładunków jest różna. Na przykład, w przypadku dużych ładunków, środek ciężkości znajduje się wyżej. W razie potrzeby zmniejsz wartości graniczne obciążenia maksymalnego, aby zapewnić lepszą stabilność.

 • Zastosuj się do poniższych zaleceń, aby uniknąć przewrócenia się maszyny:

  • Dokładnie kontroluj wysokość i masę ładunku. Wyższe i cięższe ładunki mogą zwiększyć ryzyko przewrócenia.

  • Rozłóż ładunek równomiernie, zarówno od przodu do tyłu jak i na boki.

  • Uważaj podczas skręcania i unikaj niebezpiecznych manewrów.

  • Zawsze upewnij się, że maszyna jest podłączona do pojazdu holowniczego przed załadunkiem.

  • Nie wkładaj dużych lub ciężkich obiektów do kosza samowyładowczego. Może to doprowadzić do uszkodzenia taśmy i rolek. Upewnij się też, że ładunek ma jednolitą strukturę. Małe kamienie w piasku mogą wylatywać jak pociski.

 • Nie stój w pobliżu maszyny podczas rozładunku ani rozprowadzania materiału.

 • Rozładowuj maszynę i odłączaj ją od pojazdu holowniczego, gdy znajduje się ona na równym podłożu.

 • Upewnij się, że maszyna jest podłączona do pojazdu holowniczego przed rozładunkiem.

 • Zbliżając się do ludzi, pojazdów, skrzyżowań i przejść dla pieszych, wyłącz maszynę.

 • Jeśli zainstalowano hamulce hydrauliczne przyczepy, mogą one doprowadzić do przegrzania płynu w obwodzie hydraulicznym w przypadku ich ciągłego działania. Podczas długiej jazdy w dół zbocza należy korzystać z biegów niższej prędkości. Korzystaj z hamulców na przemian, aby zarówno pojazd, jak i posypywarka, przeszły cykle chłodzenia.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga zachowania dodatkowej ostrożności. Przed rozpoczęciem pracy z maszyną na zboczu należy:

 • Ocenić warunki miejscowe w danym dniu, w tym zbadać lokalizację, aby określić, czy praca maszyny na zboczu będzie bezpieczna. Podczas dokonywania takiej oceny należy kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Aby określić, czy maszynę można obsługiwać w warunkach występujących konkretnego dnia w danym miejscu, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi użytkowania maszyny na zboczach. Zmiany terenowe mogą skutkować zmianą kierunku pracy maszyny na zboczu.

 • Podczas jazdy po wzgórzach zachowaj szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas skrętów.

  • Jazda po zboczach może doprowadzić do przewrócenia lub utraty przyczepności jednostki jezdnej bądź maszyny.

  • Zawsze jedź prosto w górę i w dół y. Nie prowadź w poprzek zbocza ani po skosie. Podczas jazdy w dół zbocza nie przekraczaj prędkości, z którą możesz jechać w górę zbocza. Droga hamowania wydłuża się podczas jazdy w dół zbocza.

  • Zmniejsz masę ładunku podczas jazdy po stromych zboczach i unikaj zbyt wysokiego ułożenia ładunku.

 • Zidentyfikuj zagrożenia przy podstawie zbocza. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, zbiorników wodnych i innych miejsc niebezpiecznych. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub osunięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Zachowaj bezpieczną odległość pomiędzy maszyną a potencjalnym źródłem niebezpieczeństwa (dwukrotność szerokości maszyny).

 • Usunąć lub oznaczyć przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.

 • Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy; skręcaj powoli i stopniowo.

 • Nie używaj maszyny w warunkach, w których przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne. Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności kół napędowych może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania. Maszyna może ślizgać się nawet z zatrzymanymi kołami.

 • Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności kół napędowych może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania.

 • Zjeżdżając w dół zbocza, należy mieć zawsze włączony bieg w jednostce jezdnej. Nie hamować podczas jazdy w dół zbocza (dotyczy tylko jednostek z napędem zębatym)

Eksploatacja maszyny

Important: Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszej maszyny należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi jednostki jezdnej.

 1. Uruchom jednostkę jezdną; patrz instrukcja obsługi jednostki jezdnej.

 2. Przed dodaniem materiału do kosza samowyładowczego przejedź jednostką jezdną i posypywarką odległość testową, aby sprawdzić, czy taśma płynnie się przesuwa.

  Note: W przypadku obsługi maszyny w niskich temperaturach zapoznaj się z punktem Przygotowanie do pracy w niskich temperaturach.

 3. Umieść piasek lub inny materiał do rozsypania w koszu; patrz punkt Załadunek kosza.

  Important: Przeciążenie kosza może spowodować ugięcie bocznej ściany opony i pozostawienie śladów na greenie podczas pierwszych kilku przejazdów. Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach; patrz punkt Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach.

 4. Przetransportuj maszynę do obszaru, w którym materiał ma być rozsypywany.

 5. Dostosuj śluzę odmierzającą materiał do pożądanej szybkości przepływu i zablokuj śluzę w tym położeniu za pomocą pokrętła blokady.

  W przypadku rozsypywania piasku zapoznaj się z punktem Prędkość posypywania piasku, aby uzyskać więcej informacji.

 6. W celu uzyskania najlepszych rezultatów ustaw NISKI zakres prędkości w jednostce jezdnej. Pojedź jednostką jezdną do przodu z wybraną prędkością.

 7. Naciśnij przełącznik sterowania ręcznego, aby włączyć lub wyłączyć przepływ materiału z posypywarki.

Załadunek kosza

 • Maksymalna objętość materiału w koszu wynosi 0,7 m³.

 • Generalnie suchy piasek waży 1602 kg/m³, a mokry od 1922 do 2082 kg/m³. Załadowanie więcej niż 930 kg piasku do kosza spowoduje przeciążenie maszyny.

 • Rozmieść ładunek równomiernie od przodu do tyłu oraz z boku na bok.

 • Transportowanie lub posypywanie z pełnym ładunkiem może doprowadzić do przemieszczania się piasku. Do przemieszczania dochodzi najczęściej podczas skrętów, wjeżdżania pod górę lub zjeżdżania z góry zbocza, nagłej zmiany prędkości lub jazdy po nierównych powierzchniach. Przemieszczenie się ładunku może doprowadzić do przewrócenia maszyny. Podczas transportu lub posypywania z pełnym ładunkiem należy zachować ostrożność.

 • Ciężkie ładunki zwiększają długość hamowania i zmniejszają zdolność do szybkiego manewru skrętu niegrożącego przewróceniem.

Prędkość posypywania piasku

Prędkość posypywania piasku zależy od ustawień śluzy. Piasek różni się wilgotnością i ziarnistością (wielkością ziaren), co wpływa na szybkość przepływu. Należy uwzględnić powyższe czynniki podczas decydowania o ilości piasku wymaganej w ramach danego zastosowania. Należy przetestować niewielki obszar w celu ustalenia poprawnej ilości. W celu zwiększenia prędkości posypywania należy szerzej otworzyć śluzę.

Maszyna przejeżdża po gruncie, co zapewnia stałe posypywanie na murawach, jeżeli prędkość holowania wynosi od 3,2 do 13 km/h.

Środki ostrożności dotyczące piasku

Maszyna jest wyposażona w elastyczną krawędź śluzy (Rysunek 12) oraz sprężynowy mechanizm zwalniający, co zmniejsza szansę przedostania się zbrylonego piasku lub odłamków skalnych podczas pracy. Aby zapewnić długi okres eksploatacji taśmy należy przesiać lub sprawdzić piasek, usuwając ostro zakończone odłamki skalne, które mogą uszkodzić taśmę przenośnika.

g012651

Przygotowanie do pracy w niskich temperaturach

Maszynę można eksploatować w niskich temperaturach chociaż jest to ograniczone przyczepnością kół napędowych. Maszyny można używać z pewnymi ograniczeniami do posypywania chodników mieszanką soli i piasku w celu usuwania oblodzenia. Taśma przenośnika z PCV staje się bardzo sztywna w niskich temperaturach i w celu jej obsługi konieczne jest zwiększenie mocy. Okres eksploatacji taśmy skraca się o około 50% podczas pracy poniżej temperatury 5 stopni C.

Important: Posypywarki nie wolno używać w temperaturze -7° C (20° F) lub niższej.

 1. Zwiększ naciąg taśmy, ściskając sprężyny do 101 mm; patrz punkt Napinanie łańcucha taśmy przenośnika.

 2. Uruchom taśmę przed załadowaniem kosza, aby upewnić się, że taśma przesuwa się swobodnie.

  Important: Poślizg taśmy / rolki napędowej może spowodować uszkodzenie taśmy lub rolki.

Important: Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny w normalnej temperaturze należy zawsze ponownie wyregulować naciąg taśmy, luzując sprężyny do 112 mm.

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

 • Układ rozsypujący posypywarki działa podczas jazdy po podłożu, dlatego należy holować maszynę, aby sprawdzić działanie taśmy i szczotki.

 • Rezultaty rozsypywania są najlepsze, gdy prędkość holowania wynosi od 3,2 do 13 km/h. Maszyna kompensuje zmiany prędkości ruchu i zachowuje stałą szybkość rozsypywania, nawet wówczas, gdy prędkość ruchu podczas przejazdu przez murawę ulega zmianie. Operator/osoba nadzorująca powinien/powinna wybrać ustawienie śluzy (które może mieć wartość od 1/8 do 13) i dokonać pierwszego przejazdu w celu ustalenia, czy szybkość rozsypywania jest odpowiednia.

  W przypadku rozsypywania piasku zapoznaj się z punktem Prędkość posypywania piasku, aby uzyskać więcej informacji.

 • Po wprawieniu maszyny w ruch praca rozpoczyna się w momencie użycia przycisku sterowania ręcznego. Włączanie i wyłączanie przepływu materiału na wymaganym obszarze murawy lub wzgórka golfowego może wymagać pewnej praktyki.

 • Przed załadowaniem kosza samowyładowczego należy upewnić się, że posypywarka jest odpowiednio połączona z pojazdem holowniczym, aby zapobiec przechyleniu się do góry i wszelkim niezamierzonym ruchom dyszla. Nie wolno odłączać posypywarki od pojazdu holowniczego, gdy w koszu znajduje się materiał. Dyszel może przechylić się do góry, powodując obrażenia.

 • Posypywarka jest szersza od większości jednostek jezdnych. Przed przejazdem przez wąski obszar, np. bramę, drzwi itp. należy sprawdzić szerokość otworu, pamiętając o wolnej przestrzeni wymaganej do skręcania maszyną.

 • Posypywarka stanowi dodatkowe obciążenie dla jednostki jezdnej. Prowadź ją ostrożnie.

  • Nie wjeżdżaj jednostką na autostradę lub drogę publiczną.

  • Zawsze zwalniaj jednostką jezdną podczas dojeżdżania do miejsca zatrzymania i podczas skrętu.

  • Zawsze zwalniaj jednostką jezdną podczas jazdy po nieznanym obszarze lub na nierównym terenie.

  • Zawsze zwalniaj jednostką jezdną podczas zmiany kierunku jazdy lub przygotowywania się do zatrzymania.

  • Zawsze podczas skrętu lub prowadzenia maszyny na zboczach najpierw zwalniaj jednostką jezdną, a następnie wykonuj skręt, aby nie utracić kontroli nad maszyną i jej nie przewrócić.

  • Nie wykonuj nagłych ani ostrych skrętów. Nie zmieniaj nagle kierunku jazdy na wzniesieniach, podjazdach, terenach nachylonych, zboczach ani podobnych nawierzchniach.

  • Staraj się zawsze dostosować prędkość jednostki jezdnej do istniejących warunków glebowych, takich jak mokre lub śliskie nawierzchnie, sypki piasek lub żwir, lub do warunków słabej widoczności, takich jak słabe lub mocne oświetlenie, mgła, zamglenie lub deszcz.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdu ze znacznym ładunkiem w dół wzniesienia lub zbocza. W miarę możliwości prowadź pojazd w górę i w dół powierzchni zboczy, wzniesień lub terenów nachylonych. Jeśli to możliwe, nie prowadź pojazdu w poprzek zbocza. Istnieje ryzyko przewrócenia maszyny, które może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

  Ostrzeżenie

  Przewrócenie się pojazdu lub jego sturlanie się ze wzgórza może doprowadzić do poważnych obrażeń.

  • Jeżeli silnik zgaśnie lub jeśli okaże się, że nie masz wolnej drogi przejazdu na wzgórzu, nie staraj się zawrócić pojazdu.

  • Zawsze cofaj się prosto w dół wzgórza na biegu wstecznym.

  • Nie cofaj się na biegu jałowym ani z naciśniętym sprzęgłem, korzystając jedynie z hamulców.

  • Nie dodawaj paneli ani desek bocznych na górze kosza samowyładowczego, aby zwiększyć jego ładowność. Dodatkowy ciężar może spowodować przewrócenie się pojazdu lub jego sturlanie się ze wzgórza, co może doprowadzić do poważnych obrażeń.

  • Nie prowadź w poprzek zbocza. Zawsze jedź prosto w górę lub w dół. Unikaj skręcania na zboczach. Nie zdejmuj gwałtownie nogi ze sprzęgła ani nie naciskaj gwałtownie hamulców. Nagła zmiana prędkości może spowodować przewrócenie.

 • W ciasnych obszarach, gdzie nie można przejechać prosto przez murawę, można bezpiecznie wycofać maszynę i rozpocząć posypywanie podczas ruchu do przodu.

 • Przed rozpoczęciem cofania spójrz do tyłu i upewnij się, że nikogo tam nie ma. Cofaj wolno i dokładnie obserwuj maszynę.

 • Zachowaj najwyższą ostrożność i zwolnij podczas cofania maszyną i jednostką jezdną.

 • Maksymalna zalecana prędkość holowania maszyny to 24 km/h bez obciążenia i 13 km/h z ładunkiem. Jak w przypadku każdej przyczepy zachowaj ostrożność podczas skręcania lub cofania. Pamiętaj, że na ścieżce ruchu posypywarki mogą się znajdować osoby lub przedmioty.

 • Zwracaj uwagę na pozostałych uczestników ruchu drogowego podczas przejeżdżania przez jezdnię lub poruszania się w jej pobliżu. Zawsze ustępuj pierwszeństwa pieszym i innym pojazdom.

 • Jeśli posypywarka zacznie nadmiernie wibrować, zatrzymaj jednostkę jezdną, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają. Wymień zużyte lub uszkodzone części przed przystąpieniem do holowania maszyny.

 • W przypadku usłyszenia odgłosu kawitacji podczas transportu maszyny na polu golfowym, zwolnij, przeprowadź konserwację i zbadaj przyczynę. Nie przekraczaj prędkości holowania równej 13 km/h. Maszyna nie jest przeznaczona do jazdy po autostradach. Holowanie maszyny z prędkością przekraczającą 24 km/h spowoduje uszkodzenie wewnętrznych elementów hydraulicznych.

 • Przed serwisowaniem lub regulacją posypywarki:

  • Zatrzymaj jednostkę jezdną i włącz hamulec postojowy.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 • Dopilnuj, aby elementy montażowe były zawsze dociśnięte/dokręcone. Zamontuj wszystkie serwisowane części wymontowane podczas konserwacji lub regulacji.

 • Podczas ładowania materiału do kosza samowyładowczego uważaj, aby łyżka ładowarki nie uderzyła w kosz samowyładowczy i go nie uszkodziła. Choć kosz jest wystarczająco szeroki, aby pomieścić większość łyżek, to jednak nie jest wystarczająco wytrzymały, aby wytrzymać uderzenie, które może doprowadzić do deformacji blachy metalowej.

 • Rozsypywanie materiału jest zawsze najlepsze, gdy materiał jest suchy, jednak za pomocą maszyny można również rozsypywać mokry piasek. Konieczne może okazać się wyregulowanie ustawienia śluzy, ale materiał powinien wydostawać się z posypywarki i być rozprowadzany w płynny i równomierny sposób. Jeśli taśma się ślizga, sprawdź jej naprężenie i ją wyczyść.

 • Rozsypywane materiały mogą mieć różną ziarnistość i wilgotność. Mogą również zawierać zanieczyszczenia, które mogą niszczyć kosiarki lub tkankę roślinną. Należy zawsze kontrolować źródło pochodzenia materiału stosowanego do posypywania i zachować ostrożność podczas jego przeładunku i załadunku.

 • Na prawym przednim panelu kosza samowyładowczego znajduje się poziomowskaz umożliwiający monitorowanie ilości pozostałego materiału podczas posypywania. Do dobrych praktyk należy spojrzenie na poziomowskaz i sprawdzenie objętości materiału w koszu przed rozpoczęciem rozsypywania, czyli upewnienie się, że podczas przejazdu nie zabraknie materiału.

 • Specjalne wahliwe osie jezdne maszyny zaprojektowano tak, aby stale dostarczały moc do instalacji hydraulicznej podczas jazdy przez nieregularną powierzchnię murawy lub wzgórka golfowego. Należy zawsze powoli podjeżdżać pod ostro zakończony nasyp, aby uniknąć nagłego zderzenia się osi z terenem oraz aby zmniejszyć możliwość pozostawienia śladów opon pojazdu na murawie.

  Ostrzeżenie

  Obracające się części maszyny mogą wciągnąć lub zranić operatora.

  Zachowaj odpowiednią odległość od szczotki i taśmy przenośnika podczas pracy urządzenia.

 • Bezpieczna obsługa zaczyna się przed uruchomieniem posypywarki w celu wykonania codziennej pracy. Przed przystąpieniem do obsługi posypywarki należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi jednostki Toro Workman lub innej jednostki jezdnej.

After Operation

Bezpieczeństwo po pracy

 • Przed opuszczeniem maszyny zaparkuj ją na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 • Unikaj miękkiego podłoża, ponieważ podpora może się zapaść, co spowoduje przewrócenie się maszyny.

 • Nie odłączaj maszyny od pojazdu holowniczego na zboczach lub bez zablokowania opcjonalnej stopy podporowej.

 • Podczas odłączania maszyny podłóż kliny pod koła, aby zapobiec jej przemieszczeniu.

 • Utrzymuj wszystkie części maszyny w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone.

 • Należy wymieniać wszystkie zużyte lub uszkodzone naklejki.

Konserwacja

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

 • Przed przystąpieniem do serwisowania lub regulacji maszyny zatrzymaj ją, wyłącz silnik, załącz hamulec postojowy, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 • Należy przestrzegać instrukcji konserwacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi. W razie konieczności przeprowadzenia poważnych napraw lub uzyskania pomocy skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem TORO.

 • Zapewnij bezpieczny stan roboczy maszyny poprzez dokręcenie wszystkich poluzowanych nakrętek, śrub i wkrętów.

 • W miarę możliwości nie wykonuj czynności serwisowych przy włączonym silniku. Nie zbliżaj się do ruchomych części.

 • Nie sprawdzaj ani nie reguluj naprężenia łańcucha, gdy silnik pojazdu holowniczego pracuje.

 • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z układów ze zmagazynowaną energią.

 • Podczas pracy pod maszyną podnieś ją na blokach lub podporach.

 • Po zakończeniu konserwacji lub regulacji maszyny upewnij się, że wszystkie osłony zostały z powrotem zainstalowane.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszej godzinie
 • Dokręć śruby kół.
 • Po pierwszych 10 godzinach
 • Dokręć śruby kół.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
 • Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego.
 • Sprawdź przewody i węże hydrauliczne
 • Co 40 godzin
 • Sprawdź szczotkę pod kątem ustawienia i zużycia.
 • Co 200 godzin
 • Nasmaruj wszystkie smarowniczki
 • Dokręć śruby kół.
 • Wymień olej hydrauliczny.Jeśli płyn zostanie zanieczyszczony, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów Toro, ponieważ konieczne będzie opróżnienie całego układu. Zanieczyszczony płyn ma mleczny lub czarny wygląd w porównaniu z czystym olejem.
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
 • Przed wykonaniem konserwacji

  Przygotowanie do konserwacji

  1. Wyłącz przełącznik sterowania ręcznego posypywarką.

  2. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  3. Przed opuszczeniem stanowiska operatora załącz hamulec postojowy jednostki jezdnej, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  Podnoszenie pojazdu

  1. Opróżnij kosz.

  2. Wykonaj czynności opisane w punkcie Przygotowanie do konserwacji.

  3. Użyj płoz jako punktów podparcia.

   g012654
  4. Podeprzyj maszynę za pomocą podpór.

  5. Podczas wykonywania prac przy kołach przesuń je w górę lub w dół, aby odsłonić ich śruby.

   Important: Po demontażu kół i ich ponownym zamontowaniu śruby kół należy dokręcić momentem określonym w punkcie Dokręcanie śrub kół. Nieprawidłowy moment dokręcania śrub może spowodować uszkodzenie lub utratę koła.

  Smarowanie

  Specyfikacja smaru

  Smar nr 2 na bazie litu.

  Smarowanie łożysk i tulei

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Nasmaruj wszystkie smarowniczki
  1. Wykonaj czynności opisane w punkcie Przygotowanie do konserwacji.

  2. Nasmaruj każdą smarowniczkę podaną w tabeli smarowniczek określonym smarem.

  Tabela smarowniczek

  LokalizacjaLiczba
  Łożysko wałka rolki (Rysunek 14)4
  Łożysko wałka szczotki (Rysunek 14)1
  Łożysko obrotu (Rysunek 15)4
  Łożysko koła (Rysunek 15)4

  Important: Należy nasmarować łożyska i utrzymać niewielki prześwit pomiędzy łożyskami a obudową. Zbyt wiele smaru może prowadzić do przegrzania lub uszkodzenia uszczelnień.

  g012652
  g012653

  Note: Nie zalecamy smarowania łańcuchów napędowych, chyba że zesztywnieją wskutek zardzewienia. Jeżeli łańcuch zardzewieje, należy go lekko nasmarować smarem typu suchego. Zmniejszy to prawdopodobieństwo nagromadzenia się piasku lub innego rozsypywanego materiału przyklejającego się do łańcucha.

  Konserwacja układu napędowego

  Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie w oponach.
  1. Wykonaj czynności opisane w punkcie Przygotowanie do konserwacji.

  2. Sprawdź ciśnienie w oponach.

   Ciśnienie powietrza powinno wynosić od 1,38 do 2,07 bar.

  3. Jeśli ciśnienie powietrza w oponach jest zbyt małe lub zbyt duże, dodaj lub usuń powietrze z opon do uzyskania ciśnienia od 1,38 do 2,07 bar.

  Dokręcanie śrub kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Dokręć śruby kół.
 • Po pierwszych 10 godzinach
 • Dokręć śruby kół.
 • Co 200 godzin
 • Dokręć śruby kół.
 • Important: Niezachowanie prawidłowego momentu dokręcenia może doprowadzić do uszkodzenia lub utraty koła.

  1. Wykonaj czynności opisane w punkcie Przygotowanie do konserwacji.

  2. Dokręć 20 śrub kół momentem od 109 do 122 Nm.

  Napinanie łańcucha napędu kół

  1. Wykonaj czynności opisane w punkcie Przygotowanie do konserwacji.

  2. Poluzuj śruby podsadzane i nakrętki mocujące silnik/pompę układu hydraulicznego do podstawy osi (Rysunek 16).

   g012661
  3. Obróć zespół koła łańcuchowego silnika (Rysunek 16), aż ugięcie łańcucha napędu kół będzie wynosić 3,2 mm.

   Note: Dostęp do łańcucha można uzyskać za pomocą prześwitu w dolnej części podstawy osi.

   Important: Nie napinaj łańcucha zbyt mocno, gdyż spowoduje to jego przedwczesne zużycie. Nie napinaj łańcucha zbyt słabo, gdyż spowoduje to zużycie koła łańcuchowego.

  4. Dokręć śruby mocujące.

   Note: Nie zalecamy smarowania łańcuchów napędowych, chyba że zesztywnieją wskutek zardzewienia. Jeżeli łańcuch zardzewieje, należy go lekko nasmarować smarem typu suchego. Zmniejszy to prawdopodobieństwo nagromadzenia się piasku lub innego rozsypywanego materiału przyklejającego się do łańcucha.

  Napinanie łańcucha taśmy przenośnika

  1. Wykonaj czynności opisane w punkcie Przygotowanie do konserwacji.

  2. Usuń pokrywę łańcucha (Rysunek 17).

   g012659
  3. Poluzuj śruby i nakrętki mocujące zespół silnika i koła łańcuchowego do ramy głównej (Rysunek 18).

  4. Obróć zespół silnika i koła łańcuchowego (Rysunek 18), korzystając ze szczelin montażowych, aż ugięcie taśmy przenośnika wyniesie 3,2 mm.

   Important: Nie napinaj łańcucha zbyt mocno, gdyż spowoduje to jego przedwczesne zużycie. Nie napinaj łańcucha zbyt słabo, gdyż spowoduje to zużycie koła łańcuchowego.

   g012660
  5. Dokręć śruby mocujące (Rysunek 18).

  6. Zamontuj pokrywę łańcucha (Rysunek 17).

  Konserwacja pasków napędowych

  Napinanie taśmy przenośnika

  W przypadku prawidłowego napięcia taśmy zakres ściśnięcia każdej sprężyny naciskowej powinna wynosić 112 mm. Wyreguluj taśmę przenośnika w następujący sposób:

  1. Opróżnij kosz.

  2. Wykonaj czynności opisane w punkcie Przygotowanie do konserwacji.

  3. Poluzuj tylną nakrętkę zabezpieczającą (Rysunek 19).

   g012662
  4. Wyreguluj przednią nakrętkę zabezpieczającą tak, aby długość sprężyny naciskowej wyniosła 112 mm.

  5. Dokręć tylną nakrętkę zabezpieczającą.

  6. Powtórz czynności od 3 do 5 po przeciwnej stronie maszyny.

  7. Zmierz odległość między środkami wałów rolek taśmy po każdej stronie maszyny, aby upewnić się, że są one równe (Rysunek 20).

   Równe odległości wynoszą około 895 mm.

   g012663

  Wymiana taśmy przenośnika

  Przygotowanie maszyny

  1. Opróżnij kosz.

  2. Wykonaj czynności opisane w punkcie Przygotowanie do konserwacji.

  3. Sprawdź uszczelnienia kosza samowyładowczego i krawędź śluzy pod kątem zużycia lub rozdarcia krawędzi (Rysunek 21).

   Wymień zużyte lub uszkodzone elementy w celu zapewnienia prawidłowej pracy nowej taśmy przenośnika.

   g012664

  Demontaż łańcucha przenośnika

  1. Usuń pokrywę łańcucha (Rysunek 22).

   g012659
  2. Zdemontuj ogniwo główne z łańcucha i łańcuch z małego koła łańcuchowego (Rysunek 23).

   W razie potrzeby poluzuj śruby mocujące silnika w celu zdemontowania ogniwa głównego.

   g012666

  Rozmontowywanie sań ślizgowych

  1. Poluzuj przednią i tylną nakrętkę zabezpieczającą na cięgnie w celu zwolnienia naciągu sprężyny (Rysunek 24).

   g012667
  2. Po każdej stronie maszyny zdemontuj 2 śruby, 2 podkładki i 2 przeciwnakrętki mocujące kosz do szyn ramy ślizgowej (Rysunek 25).

   g012668
  3. Przechyl kosz do tyłu i oprzyj go o ścianę, drabinę itp. (Rysunek 26).

   Important: Nie opieraj kosza o tył maszyny, aby uniknąć uszkodzenia szczotki lub złącz hydraulicznych.Upewnij się, że kosz samowyładowczy jest uniesiony nad obszarem środkowym i/lub został bezpiecznie przymocowany do ściany lub słupa, co zapobiegnie jego przypadkowemu upadkowi na obszar roboczy (Rysunek 26).

   g012669
  4. Po prawej stronie maszyny poluzuj 2 śruby mocujące szynę ramy ślizgowej do prawego błotnika (Rysunek 27). Upewnij się, że śruby mocujące są wystarczająco poluzowane, aby można było pochylić sanie ślizgowe.

   g012670
  5. Po lewej stronie maszyny wykręć 2 śruby i 2 podkładki mocujące szynę ramy ślizgowej do lewego błotnika (Rysunek 28).

   g012671

  Demontaż taśmy

  Przetnij taśmę i zdejmij ją z rolek.

  Montaż taśmy

  1. Przełóż pręt unoszący przez otwór w lewej szynie ramy ślizgowej i podnieś go, aby lekko pochylić szynę ramy; patrz Rysunek 28 w punkcie Rozmontowywanie sań ślizgowych.

  2. Załóż taśmę na pręt unoszący i rolki najdalej jako to możliwe.

  3. Wsuń przyrząd z tworzywa sztucznego do montażu taśmy pomiędzy każdą rolkę a taśmę.

   Obracaj rolki, aż każdy przyrząd znajdzie się po zewnętrznej stronie każdej rolki. Umieść narzędzie za krawędzią, na środku taśmy.

  4. Przesuń taśmę i przyrządy do montażu taśmy dalej na rolki, aż taśma zostanie wyśrodkowana na rolkach.

  5. Wyjmij przyrząd do montażu taśmy.

  6. Wyrównaj taśmę w taki sposób, aby krawędź wpasowała się w rowki wyrównawcze na każdej z rolek.

  Montaż sań ślizgowych

  1. Po lewej stronie maszyny przymocuj lewą szynę ramy ślizgowej do lewego błotnika (Rysunek 29) za pomocą 2 śrub i 2 podkładek zdemontowanych w ramach procedury Rozmontowywanie sań ślizgowych, następnie dokręć śruby.

   g012671
  2. Po prawej stronie maszyny dokręć 2 śruby mocujące szynę ramy ślizgowej do prawego błotnika (Rysunek 30).

   g012670
  3. Ostrożnie obróć kosz w dół na szyny ramy ślizgowej; patrz Rysunek 26 w punkcie Rozmontowywanie sań ślizgowych.

  4. Po każdej stronie maszyny przymocuj kosz do szyn ramy ślizgowej (Rysunek 31) za pomocą 2 śrub, 2 podkładek i 2 przeciwnakrętek, które zdemontowano w ramach procedury Rozmontowywanie sań ślizgowych.

   g012668
  5. Napnij taśmę przenośnika, patrz punkt Napinanie taśmy przenośnika.

  Montaż łańcucha przenośnika

  1. Załóż łańcuch na małe koło łańcuchowe i zamocuj go za pomocą ogniwa głównego (Rysunek 32).

   g012666
  2. Jeśli poluzowano śruby mocujące silnik, napnij łańcuch taśmy przenośnika, jak opisano w punkcie Napinanie łańcucha taśmy przenośnika.

  3. Załóż pokrywę łańcucha (Rysunek 33).

   g012659

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Bezpieczeństwo układów hydraulicznych

  • Jeśli olej zostanie wstrzyknięty w skórę, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Olej wstrzyknięty pod skórę musi zostać usunięty chirurgicznie w ciągu kilku godzin przez lekarza.

  • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki – szczelne.

  • Trzymaj ciało i ręce z dala od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Wycieki oleju hydraulicznego można zlokalizować za pomocą kartonu lub papieru.

  • Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności przy tym układzie należy dokonać w sposób bezpieczny całkowitej dekompresji w układzie hydraulicznym.

  Specyfikacja płynu hydraulicznego

  Zalecanym olejem jest:

  Toro Premium All Season Hydraulic Fluid: dostępny w pojemnikach o pojemności 19 l lub beczkach o pojemności 208 l – zob. katalog części lub skontaktuj się z dystrybutorem handlowym firmy Toro w celu uzyskania numeru części.

  Alternatywne rodzaje oleju: jeśli olej Toro jest niedostępny, można użyć innego płynu o odpowiednich właściwościach materiałowych i parametrach przemysłowych. Aby określić, jaki produkt będzie odpowiedni, skontaktuj się z dostawcą oleju.

  Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenie powstałe na skutek wykorzystania niewłaściwych zamienników, dlatego też należy korzystać wyłącznie z markowych produktów, których producent gwarantuje ich prawidłową pracę.

  Uniwersalny płyn hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości i niskiej temperaturze krzepnięcia, ISO VG 46
   Właściwości materiału:
    Lepkość ASTM D445cSt przy 40°C: 44 do 48cSt przy 100°C: 7,9 do 9,1
    Wskaźnik lepkości, ASTM D2270140 lub wyższy (wyższy wskaźnik lepkości oznacza olej wielosezonowy)
    Temperatura krzepnięcia, ASTM D97od -36,7°C do -45°C
    FZG, etap błędu11 lub wyższy
    Zawartość wody (nowy płyn)500 ppm (maks.)
   Dane techniczne:
    Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, Vickers 35 VQ 25 (Eaton ATS373-C)

  Odpowiednie płyny hydrauliczne muszą być określone dla urządzeń mobilnych (nie do zastosowań wewnątrzzakładowych), typu multiweight, z dodatkiem środków antyzużyciowych ZnDTP lub ZDDP (nie olej typu bezpopiołowego).

  Important: Większość płynów hydraulicznych jest niemal bezbarwna, co utrudnia obserwację potencjalnych nieszczelności. Czerwony barwnik do oleju układu hydraulicznego jest dostępny w butelkach o pojemności 20 ml. Jedna butelka wystarcza na 15 do 22 litrów oleju hydraulicznego. Zamów część nr 44-2500 u autoryzowanego dystrybutora Toro.

  Syntetyczny, biodegradowalny olej hydrauliczny: dostępny w pojemnikach o pojemności 19 l lub beczkach o pojemności 208 l – zob. katalog części lub skontaktuj się z dystrybutorem handlowym firmy Toro w celu uzyskania numeru części.

  Ten syntetyczny, biodegradowalny olej wysokiej jakości został przetestowany pod kątem kompatybilności z tą maszyną Toro. Inne marki olejów syntetycznych mogą nie być kompatybilne z uszczelkami, w związku z czym firma Toro nie może ponosić odpowiedzialności za zgodność wszystkich niezatwierdzonych produktów.

  Note: Ten olej syntetyczny nie jest kompatybilny z oferowanym wcześniej biodegradowalnym olejem Toro. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora Toro.

  Alternatywne rodzaje oleju:

  • Mobil EAL Envirosyn H klasy ISO 46 (dostępny na terenie USA)

  • Olej hydrauliczny Mobil EAL klasy ISO 46 (dostępny w pozostałych krajach)

  Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego.
  1. Wykonaj czynności w rozdziale Przygotowanie do konserwacji

  2. Wyczyść obszar wokół korka i szyjki wlewu zbiornika hydraulicznego i odkręć korek (Rysunek 34).

   g012649
  3. Sprawdź poziom oleju. Poziom oleju powinien sięgać połowy odległości od szyjki wlewu.

  4. Jeśli poziom jest niski, należy dodać określonego oleju, aby podnieść go do odpowiedniego poziomu.

  Wymiana oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Wymień olej hydrauliczny.Jeśli płyn zostanie zanieczyszczony, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów Toro, ponieważ konieczne będzie opróżnienie całego układu. Zanieczyszczony płyn ma mleczny lub czarny wygląd w porównaniu z czystym olejem.
 • Pojemność zbiornika płynu: około 9,5 l

  1. Wykonaj czynności opisane w punkcie Przygotowanie do konserwacji.

  2. Umieść miskę spustową o pojemności 9,5 l pod zbiornikiem płynu hydraulicznego.

  3. Wykręć korek spustowy u dołu zbiornika płynu hydraulicznego i zaczekaj, aż ścieknie cały płyn hydrauliczny (Rysunek 35).

   g012649
  4. Załóż i dokręć korek spustowy zbiornika płynu hydraulicznego.

  5. Wyczyść obszar wokół korka i szyjki wlewu zbiornika hydraulicznego i odkręć korek (Rysunek 35).

  6. Wlej ok. 9,5 l zalecanego oleju hydraulicznego; patrz punkt Specyfikacja płynu hydraulicznego.

   Important: Stosuj jedynie zalecane oleje hydrauliczne. Inne oleje mogą uszkodzić elementy układu hydraulicznego.

  7. Sprawdź poziom oleju i dodaj go wystarczająco dużo, aby osiągnąć poziom określony w punkcie Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego.

   Important: Nie przepełnij zbiornika olejem hydraulicznym.

  8. Zamontuj korek zbiornika (Rysunek 35).

  Wymiana filtra oleju hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 200 godzin
 • Wymień filtr oleju hydraulicznego.
  1. Wykonaj czynności opisane w punkcie Przygotowanie do konserwacji.

  2. Wyczyść obszar wokół filtra i kolektora układu hydraulicznego, umieść miskę spustową pod filtrem i wymontuj filtr (Rysunek 36).

   g012655
  3. Nasmaruj uszczelkę nowego filtra podanym olejem hydraulicznym; patrz punkt Specyfikacja płynu hydraulicznego.

  4. Wyczyść obszar kolektora układu hydraulicznego, w którym montowany jest filtr.

  5. Przykręć filtr na mocowania, aż uszczelka zetknie się z kolektorem, a następnie dokręć go jeszcze o pół obrotu.

  6. Poholuj maszynę, aby przekazać zasilanie do układu hydraulicznego i sprawdzić, czy jest szczelny.

  Sprawdzanie przewodów hydraulicznych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź przewody i węże hydrauliczne
 • Codziennie sprawdzaj przewody i węże hydrauliczne pod kątem obecności wycieków, załamań, poluzowanych wsporników montażowych, zużycia, poluzowanych mocowań, pogorszenia stanu pod wpływem oddziaływania pogody lub środków chemicznych. Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze .

  Konserwacja szczotki

  Sprawdzanie szczotki pod kątem ustawienia i zużycia

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 40 godzin
 • Sprawdź szczotkę pod kątem ustawienia i zużycia.
 • Szczotka musi wystarczająco stykać się z taśmą przenośnika, aby mogła rozprowadzać rozsypywany materiał oraz aby nie doszło do ograniczenia ruchu obrotowego szczotki. Pomiędzy szczotkę a taśmę przenośnika można wsunąć kawałek sztywnego papieru w celu sprawdzenia regulacji.

  1. Włóż kawałek sztywnego papieru między szczotkę a przenośnik taśmowy, aby sprawdzić regulację.

  2. Sprawdź, czy szczotka znajduje się na tej samej wysokości po obu stronach.

  3. Sprawdź stan włosia szczotki.

   Jeśli włosie jest nadmiernie zużyte, wymień szczotkę. Jeśli włosie jest zużyte nierównomiernie, wymień szczotkę lub dostosuj jej położenie; patrz punkt Regulacja położenia szczotki.

  Regulacja położenia szczotki

  Note: W przypadku używania wilgotnego materiału konieczne może być wyregulowanie położenia szczotki w taki sposób, aby włosie zgarniało materiał spomiędzy wypustek przenośnika, bez znaczącego kontaktu z gładką częścią przenośnika.

  1. Poluzuj nakrętki mocujące obudowę łożyska (Rysunek 37) po prawej stronie maszyny.

   g012657
  2. Poluzuj nakrętki mocujące silnik szczotki (Rysunek 38) po lewej stronie maszyny.

   g012658
  3. Przesuń szczotkę w odpowiednie położenie po prawej stronie i lekko przykręć nakrętki.

  4. Przesuń szczotkę w odpowiednie położenie po lewej stronie i lekko przykręć nakrętki.

  5. Umieść kawałek sztywnego papieru pomiędzy szczotką a taśmą przenośnika.

   Szczotka musi znajdować się na tej samej wysokości po obu stronach.

  6. Jeśli położenie szczotki jest prawidłowe, dokręć nakrętki.

   Jeśli położenie szczotki nie jest prawidłowe, powtórz czynności od 1 do 6.

  Czyszczenie

  Dokładnie wyczyść maszynę, zwłaszcza wnętrze kosza. Usuń cząstki piasku z kosza i obszaru taśmy przenośnika.

  Przechowywanie

  • Przed opuszczeniem maszyny zaparkuj ją na równej nawierzchni, załącz hamulec postojowy wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  • Jeśli zainstalowano opcjonalną podporę, obróć ją z ustawienia poziomego (jazdy) do pionowego.

  • Oczyść dokładnie posypywarkę, a szczególnie wnętrze kosza samowyładowczego. Obszar kosza samowyładowczego i taśma przenośnika powinny być wolne od pozostałości piasku.

  • Dokręć wszystkie elementy mocujące.

  • Nasmaruj wszystkie smarowniczki i łożyska. Usuń nadmiar smaru.

  • Urządzenie należy składować z dala od światła słonecznego, co wydłuży okres eksploatacji taśmy przenośnika. Podczas składowania na zewnątrz zaleca się przykrycie kosza samowyładowczego klapą.

  • Sprawdź napięcie łańcucha napędowego. Wyreguluj napięcie, jeśli jest to konieczne.

  • Sprawdź napięcie taśmy przenośnika. Wyreguluj napięcie, jeśli jest to konieczne.

  • Po przeniesieniu posypywarki z miejsca składowania, a przed załadowaniem materiału do kosza samowyładowczego, sprawdź, czy taśma pracuje prawidłowo.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Trudności z podłączaniem i odłączaniem przewodów sterowania
  1. Jednostka jezdna ma nieprawidłowe złącze.
  2. Połączenia włączenia/wyłączenia są zamienione z przewodami hamulcowymi.
  1. Kup dodatkową wiązkę przewodów od autoryzowanego sprzedawcy Toro.
  2. Skoryguj połączenia.
  Posypywarkę trudno się holuje za pomocą jednostki jezdnej
  1. Silniki/pompy kół nie obracają się.
  2. Hamulcowy zawór elektromagnetyczny został aktywowany.
  3. Olej hydrauliczny jest gorący.
  1. Zamień przewody hydrauliczne miejscami.
  2. Sprawdź przewody.
  3. Skoryguj stan.
  Wycieki oleju hydraulicznego
  1. Obluzowane złącza.
  2. Obluzowany filtr oleju.
  3. Brak pierścienia o-ring na złączu.
  4. Przepełniony zbiornik oleju hydraulicznego.
  1. Dociśnij złącza.
  2. Dociśnij filtr oleju.
  3. Zamontuj brakujący pierścień o-ring.
  4. Spuść część płynu hydraulicznego ze zbiornika.
  Taśma i/lub szczotka nie działają
  1. Okablowanie zaworu elektromagnetycznego nie dostarcza napięcia 12 V.
  2. Przełącznik sterowania ręcznego jest zużyty lub uszkodzony.
  3. Silniki/pompy układu hydraulicznego nie obracają się.
  4. Taśma przenośnika się ślizga.
  1. Sprawdź bezpiecznik i połączenia elektryczne.
  2. Sprawdź ciągłość obwodu w przełączniku i sprawdź diodę na złączu elektrycznym zaworu elektromagnetycznego.
  3. Sprawdź łańcuch napędu kół.
  4. Sprawdź naprężenie taśmy przenośnika.
  Zmiana przebiegu taśmy
  1. Środki rolek nie są rozstawione w równych odległościach.
  2. Naprężenie taśmy jest nieprawidłowe.
  3. Połączenia kołnierzowe łożyska mocujące rolkę są poluzowane.
  4. Krawędź taśmy nie jest wyrównana względem rowków w rolkach.
  1. Wyreguluj odstęp pomiędzy stronami.
  2. Upewnij się, że sprężyny są równomiernie ściśnięte po obu stronach maszyny.
  3. Dokręć połączenia kołnierzowe łożyska mocującego rolkę.
  4. Wyrównaj krawędź taśmy względem rowków w rolkach.

  Schematy

  Schemat hydrauliczny 106-9679

  g269552

  Schemat elektryczny 100-7687

  g269551