Wprowadzenie

Ta ręczna kosiarka z obrotowymi ostrzami jest przeznaczona do użytku domowego lub profesjonalnego. Została zaprojektowana przede wszystkim do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach prywatnych lub publicznych. Nie jest przeznaczona do ścinania krzaków lub zastosowań w rolnictwie.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyskać informacje na temat urządzenia i akcesoriów, znaleźć dealera lub zarejestrować swoje urządzenie, skontaktuj się z firmą Toro bezpośrednio przez stronę www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Używając smartfona lub tableta zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym, aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g226631

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Opisywane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Moment obrotowy na wale lub moment użyteczny: Moment obrotowy na wale silnika lub moment użyteczny silnika został wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) J1940 lub J2723. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w kosiarce tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. Można je znaleźć w dołączonej do maszyny dokumentacji producenta silnika.

Nie wolno ingerować w zabezpieczenia maszyny ani wyłączać ich. Należy regularnie sprawdzać poprawność ich działania. Nie wolno podejmować prób regulacji lub manipulacji przy elementach sterujących prędkością obrotową silnika. Może to spowodować wystąpienie niebezpiecznego stanu, prowadzącego do obrażeń ciała.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO 5395:2013.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt ten może spowodować amputację dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

 • Przed uruchomieniem silnika należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi oraz na maszynie i osprzęcie.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny, ani nie wkładać ich pod nią. Nie zbliżać się do wyrzutnika.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Osoby postronne i dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od maszyny. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny. Obsługiwać maszynę mogą jedynie osoby odpowiedzialne, przeszkolone, zaznajomione z instrukcją i dysponujące odpowiednimi możliwościami fizycznymi.

 • Przed przystąpieniem do serwisowania, uzupełniania paliwa czy usuwania przyczyny zatkania się zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa, który oznacza UWAGA, OSTRZEŻENIE lub NIEBEZPIECZEŃSTWO – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decaloemmarkt
decal93-7009
decal112-8760
decal116-7581
decal116-7583
decal116-8528
decal116-9313
decal120-9570
decal136-9078
decal127-6865
decal130-9656

Montaż

Important: Zdejmij i wyrzuć zabezpieczający arkusz z tworzywa osłaniający silnik oraz wszelkie inne elementy z tworzywa lub folii użyte do zabezpieczenia maszyny.

Instalacja uchwytu

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe złożenie lub rozłożenie uchwytu może spowodować uszkodzenie linek, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

 • Rozkładając lub składając uchwyt, nie wolno dopuść do uszkodzenia linek.

 • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 1. Odkręć 2 śruby od ramy maszyny, ukazane na Rysunek 3.

  g028426
 2. Obróć uchwyt w tył do pozycji roboczej.

 3. Przykręć uchwyt za pomocą śrub usuniętych zgodnie z punktem 1

 4. Dokręć elementy mocujące uchwyt po obu stronach maszyny widoczne na Rysunek 4.

  g028427
 5. Załóż opaskę kablową, aby zamocować linki do dolnego uchwytu w miejscu pokazanym na Rysunek 4.

 6. Zamocuj opaskę kablową na uchwycie, a następnie odetnij zbędną część opaski.

Regulacja wysokości uchwytu

 1. Stań w pozycji roboczej, aby określić najwygodniejszą wysokość uchwytu.

 2. Odkręć śrubę uchwytu i włóż ją w jeden z 3 otworów u dołu wspornika uchwytu (Rysunek 5).

  g021150
 3. Dokręć do oporu nakrętkę śruby uchwytu.

 4. Powtórz powyższe kroki po drugiej stronie maszyny.

Uzupełnianie oleju w silniku

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Należy wlać go samodzielnie używając do tego celu załączonej butelki. Przed uruchomieniem silnika napełnij go olejem.

Specyfikacja oleju silnikowego

Ilość oleju silnikowegoZ filtrem oleju: 0,85 litra;
Lepkość olejuOlej smarowy klasy SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami
Klasa serwisowa APISJ lub wyższa
 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 6).

  g194742
 3. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

 4. Odczekaj 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

 5. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

 6. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

 7. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 6).

  • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolej oleju przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 5 do7 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku będzie prawidłowy.

  • Jeśli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

 8. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

Important: Wymień olej po pierwszych 5 godzinach pracy; następnie wymieniaj go co roku. Patrz Wymiana oleju silnikowego.

Montaż worka na trawę

 1. Nałóż worek na trawę wokół ramy w sposób pokazany na Rysunek 7

  g027717

  Note: Nie nakładaj worka na uchwyt (Rysunek 7).

 2. Zaczep dolny kanał worka na dolną część ramy (Rysunek 8).

  g027718
 3. Zaczep kanały boczne i kanał górny worka odpowiednio na boczne i górne elementy ramy (Rysunek 8).

Przegląd produktu

g028352
g019644
g019652
g019669
ModelWagaDługośćSzerokośćWysokość
22205TE72 kg 175 cm81 cm97 cm

Działanie

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Sprawdź, czy osłony i zabezpieczenia, takie jak deflektory lub wychwytywacze trawy, są prawidłowo zamocowane i działają prawidłowo.

 • Zawsze sprawdzaj maszynę, aby upewnić się, że ostrza, śruby ostrzy oraz zespół tnący nie są zużyte ani uszkodzone.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby wpłynąć na pracę maszyny lub zostać podrzucone przez maszynę.

 • Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z ruchomym ostrzem, ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała.

  • Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym) i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Regulując wysokość koszenia nie wkładaj palców pod obudowę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

  • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie.

  • Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

  • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

  • Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

  • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika. Unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

  • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

 • W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

  • Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa.

  • Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

  • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

Uzupełnianie paliwa

Niebezpieczeństwo

Benzyna jest niezwykle łatwopalna i wybuchowa. Pożar lub wybuch benzyny może poparzyć Ciebie i innych.

 • Aby zapobiec zapaleniu benzyny przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister i/lub maszynę bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe lub na innym przedmiocie.

 • Uzupełniaj paliwo na zewnątrz, kiedy silnik jest zimny. Wytrzyj rozlane paliwo.

 • Nie zbliżaj się do benzyny, kiedy palisz, ani nie przynoś jej w pobliże otwartego płomienia lub iskier.

 • Przechowuj benzynę w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Akceptowalne jest paliwo natlenione, zawierające do 10% objętościowych etanolu lub 15% MTBE.

 • Etanol: Benzyna o zawartości do 10% etanolu (gasohol) lub 15% MTBE (etyl metylowo-tert-butylowy) zgodnie z objętością jest dopuszczalna. Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Zabrania się stosowania benzyny o zawartości powyżej 10% etanolu (zgodnie z objętością), na przykład E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) lub E85 (zawiera do 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością i/lub uszkodzeniem silnika, które może nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, chyba że zastosowano stabilizator paliwa.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Important: Aby zmniejszyć problemy z rozruchem, dodawaj stabilizator do paliwa przez cały sezon. Stabilizator mieszaj z benzyną mającą nie więcej niż 30 dni.

Note: Pojemność zbiornika paliwa wynosi 1,8 litra.

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 13).

  g194742
 3. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

 4. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

 5. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 13).

  • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski (Rysunek 13), ostrożnie dolej niewielką ilość oleju klasy SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 3 do 5 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku będzie prawidłowy. Właściwy rodzaj oleju można sprawdzić w Wymiana oleju silnikowego.

  • Jeśli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt wysoki (Rysunek 13), spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku, patrz Wymiana oleju silnikowego.

  Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

 6. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

Regulacja wysokości cięcia

Zakres wysokości cięcia wynosi od 38 mm do 127 mm i można go ustawić co 13 mm.

g019911

Wysokość cięcia jest regulowana za pomocą przedniej i tylnej dźwigni. Obie dźwignie znajdują się po lewej stronie maszyny (Rysunek 15 oraz Rysunek 16). Aby unieść lub obniżyć maszynę, odblokuj dźwignię, unieś lub obniż maszynę i zablokuj dźwignię zwalniając ją.

g019653
g019645

Before Operation

Bezpieczeństwo w czasie pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Należy nosić odpowiedni ubiór, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, zabezpiecz luźne ubranie, i nie noś luźnej biżuterii.

 • Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym) i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 • Po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami silnik powinien się wyłączyć, a ostrze powinno się zatrzymać w ciągu trzech sekund. Jeżeli tak się nie stanie, natychmiast przestań korzystać z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym, a w szczególności małym dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

 • Przed i podczas wykonywania maszyną ruchu do tyłu patrz zawsze w dół i za siebie.

 • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

 • Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z ostrzem. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

 • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

 • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Nierówne podłoże może spowodować przewrócenie maszyny lub sprawić, że stracisz równowagę lub oparcie dla stóp.

 • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje), odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają i odłącz przewód świecy zapłonowej przed sprawdzeniem, czy maszyna nie jest uszkodzona. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym) i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

 • Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia. Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

 • Sprawdzaj często elementy wychwytywacza trawy oraz wyrzutni pod kątem zużycia lub pogorszenia ich stanu i wymieniaj je w razie potrzeby na części zalecane przez producenta.

 • Używaj wyłącznie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez firmę The Toro® Company.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • Koś zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub w dół. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy zmieniasz kierunek jazdy na zboczach.

 • Nie wolno kosić na nadmiernie stromych zboczach. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.

 • Zachowaj ostrożność przy koszeniu w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów.

Uruchamianie silnika

 1. Podłącz kabel do świecy zapłonowej (Rysunek 9).

 2. Otwórz zawór odcięcia paliwa (Rysunek 17).

  Note: Po otwarciu zaworu odcięcia paliwa dźwignia powinna być ustawiona równolegle do przewodu paliwowego.

  g019651
 3. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji SSANIE (Rysunek 11).

 4. Powoli pociągnij za uchwyt rozrusznika do momentu wyczucia oporu; następnie pociągnij go gwałtownie.

 5. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji SZYBKO po uruchomieniu silnika (Rysunek 10).

  Note: Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony po 3 pociągnięciach, powtórz czynności od 3 do 5.

Zatrzymywanie silnika

 1. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji WYłąCZ i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

 2. Zamknij zawór odcięcia paliwa i odłącz przewód od świecy zapłonowej, gdy maszyna nie będzie eksploatowana lub będzie pozostawiona bez nadzoru.

Używanie napędu trybu samobieżnego oraz włączanie napędu ostrzy

 • Aby korzystać z napędu trybu samobieżnego bez włączania ostrzy, unieś dźwignię sterowania do uchwytu (Rysunek 18).

  g019671
 • Aby korzystać z napędu trybu samobieżnego i włączyć ostrza, przesuń dźwignię sterowania maksymalnie w prawo i unieś ją do uchwytu (Rysunek 18).

  g019672
 • Aby wyłączyć napęd trybu samobieżnego oraz ostrza, zwolnij dźwignię sterowania.

Note: Możesz regulować prędkość zwiększając lub zmniejszając odległość pomiędzy dźwignią sterowania a uchwytem. Obniż dźwignię sterowania, aby zredukować prędkość w czasie zakrętu lub jeżeli maszyna porusza się za szybko. Jeżeli dźwignia sterowania zostanie zbytnio obniżona, maszyna wyłączy tryb samobieżny. Przesuń drążek sterowania w kierunku uchwytu, aby zwiększyć prędkość. Jeżeli dźwignia sterowania jest mocno dociśnięta do uchwytu, napęd układu samobieżnego maszyny działa z maksymalną prędkością.

Załączanie hamulca postojowego

Załącz hamulec postojowy, pociągając dźwignię hamulca w górę w stronę uchwytu (Rysunek 20).

g028360

Note: Po załączeniu hamulca postojowego ogranicznik na dźwigni sterującej uniemożliwia uniesienie dźwigni sterującej w celu załączenia napędu samobieżnego.

Wyłączanie hamulca postojowego

Wyłącz hamulec postojowy, popychając dźwignię hamulca w dół z dala od uchwytu (Rysunek 21).

g028359

Note: Po rozłączeniu hamulca postojowego i ustawieniu dźwigni sterującej w pozycji napędu samobieżnego ogranicznik na dźwigni sterującej uniemożliwia załączenie hamulca postojowego.

Recykling ścinków

Maszyna jest fabrycznie przystosowana do recyklingu ścinków trawy i liści z powrotem na trawnik. Aby przygotować maszynę do recyklingu:

 • Jeśli na maszynie zamontowany jest tunel wyrzutu w bok, zdemontuj go i zainstaluj boczny deflektor wyrzutowy; patrzDemontaż tunelu wyrzutu bocznego.

 • Jeśli na maszynie zamontowany jest worek na trawę, zdemontuj go; patrz Demontaż worka na trawę.

 • Jeśli zaślepka wyrzutu do tyłu nie jest zamontowana, chwyć ją za uchwyt, podnieś tylny deflektor i włóż ją do tunelu wyrzutu w tył tak, aby zatrzask uległ zablokowaniu na miejscu; patrz Rysunek 22.

g019812

Workowanie ścinków

Aby pozbierać ścinki liści z trawnika, użyj worka na trawę.

Jeśli na maszynie zamontowany jest tunel wyrzutu w bok, zdemontuj go i zainstaluj boczny deflektor wyrzutowy przed rozpoczęciem workowania ścinków; patrzDemontaż tunelu wyrzutu bocznego.

Montaż worka na trawę

 1. Podnieś i przytrzymaj w górze tylny deflektor (Rysunek 23).

  g019798
 2. Zdemontuj zaślepkę wyrzutu do tyłu, pociągając kciukiem zatrzask w dół i wyciągając zaślepkę z maszyny (Rysunek 22).

 3. Zamontuj drążek worka w wycięciach na podstawie dźwigni i rozkołysz worek do tyłu i przodu, aby sprawdzić, czy drążek jest osadzony na dole obu wycięć; patrz Rysunek 23.

 4. Opuść tylny deflektor tak, aby spoczął na worku na trawę.

Demontaż worka na trawę

Aby zdemontować worek na trawę, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności niż w punkcie Montaż worka na trawę.

Boczny wyrzut ścinków trawy

Do koszenia bardzo wysokiej trawy użyj bocznego otworu wyrzutowego.

Montaż tunelu wyrzutu bocznego

Important: Przed rozpoczęciem recyklingu ścinków sprawdź, czy zaślepka wyrzutu do tyłu jest zamontowana.

 1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

 2. Jeśli na maszynie zamontowany jest worek na trawę, zdemontuj go; patrz Demontaż worka na trawę.

 3. Włóż zaślepkę wyrzutu do tyłu; patrz Workowanie ścinków.

 4. Zdemontuj boczny deflektor wyrzutowy poprzez pociągnięcie w górę sprężyny mocującej go w danym miejscu, następnie usuń deflektor (Rysunek 24).

  g019649
 5. Zainstaluj tunel wyrzutu w bok (Rysunek 25) pociągając za sprężynę w górę, umieszczając tunel na otworze i nakładając sprężynę na występy w górnej części tunelu wyrzutowego.

  g019647

Demontaż tunelu wyrzutu bocznego

Aby zdemontować tunel wyrzutu bocznego, wykonaj w odwrotnej kolejności kroki opisane w Demontaż tunelu wyrzutu bocznego.

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

Ogólne wskazówki

 • Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny, dokładnie zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi.

 • Usuń z obszaru patyki, kamienie, kable, gałęzie i inne odpady, w które mogą uderzyć ostrza wyrzucając je w powietrze.

 • Nie pozwalaj nikomu, w szczególności dzieciom i zwierzętom, przebywać na terenie pracy.

 • Unikaj uderzania w drzewa, ściany, krawężniki i inne twarde elementy. Nigdy nie koś celowo nad żadnym obiektem.

 • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej i sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona.

 • Dbaj o ostrość elementów tnących przez cały sezon. Okresowo usuwaj zadziory z ostrzy za pomocą pilnika.

 • W razie konieczności wymień ostrza na oryginalne ostrza zamienne firmy Toro.

 • Koś wyłącznie suchą trawę lub liście. Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku i powodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika.

 • Po każdym koszeniu wyczyść dolną część maszyny. Patrz Czyszczenie dolnej części urządzenia..

 • Dbaj o dobry stan silnika.

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ustaw maksymalną prędkość silnika.

 • Należy często czyścić filtr powietrza. Rozdrabnianie powoduje nagromadzenie ścinek i zanieczyszczeń, które zatykają filtr powietrza i redukują wydajność silnika.

Koszenie trawy

 • Trawa rośnie z różną szybkością, w zależności od pory roku. W lecie zaleca się koszenie trawy z ustawieniem na wysokości 51 mm, 64 mm lub 83 mm. Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu wysokości niższym od 51 mm, z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub późnej jesieni, kiedy wzrost jest spowolniony.

 • Kosząc trawę o wysokości powyżej 15 cm najpierw pracuj przy najwyższym ustawieniu wysokości koszenia i poruszaj się wolniej. Następnie koś przy niższym ustawieniu, aby uzyskać najlepszy wygląd trawy. Jeżeli trawa jest za wysoka, a liście tworzą kępy na trawniku, maszyna może się zatkać i unieruchomić silnik.

 • Zmieniaj kierunek koszenia. Ułatwia to rozrzucanie ścinków na trawniku, zapewniające równomierne użyźnienie.

Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod:

 • Naostrz elementy tnące.

 • Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.

 • Zwiększ wysokość koszenia maszyny.

 • Koś trawę częściej.

 • Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem.

Cięcie liści

 • Po skoszeniu trawy sprawdź, czy połowa trawnika jest widoczna spod pokrywy ściętych liści. Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego przejazdu nad liśćmi.

 • W przypadku lekkiego pokrycia liśćmi, ustaw taką samą wysokość cięcia dla wszystkich kół.

 • Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno, zmniejsz prędkość koszenia.

After Operation

Bezpieczeństwo po pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

 • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

 • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

Bezpieczeństwo podczas transportu

 • Wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli występuje) przed załadowaniem maszyny na pojazd w celu jej przewiezienia.

 • Zachowaj ostrożność podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjeżdżania z niej.

 • Zabezpiecz maszynę przed stoczeniem się.

Czyszczenie dolnej części urządzenia.

Aby zapewnić optymalną wydajność koszenia, utrzymuj dolną część maszyny w czystości. Ścinki można usunąć ze spodniej części obudowy maszyny poprzez spłukanie lub zeskrobanie ich.

Mycie maszyny od spodu

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Wyczyść spód obudowy maszyny.
  1. Ustaw maszynę na płaskiej powierzchni betonowej lub asfalcie, w pobliżu węża ogrodowego.

  2. Uruchom silnik.

  3. Przytrzymaj wąż ogrodowy przy dźwigni i skieruj strumień wody na ziemię, przed prawym tylnym kołem (Rysunek 26).

   g002275

   Note: Ostrza wciągną wodę i wymyją ścinki. Kontynuuj polewanie strumieniem wody, aż spod maszyny przestaną wydostawać się ścinki.

  4. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  5. Zakręć wodę.

  6. Uruchom maszynę i zezwól na jej pracę, aż do całkowitego usunięcia wilgoci z maszyny i jej komponentów.

  Zeskrobywanie zanieczyszczeń od spodu maszyny

  Jeżeli podczas mycia nie zostały usunięte wszystkie zanieczyszczenia, należy je zdrapać.

  1. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  2. Spuść paliwo ze zbiornika; patrz Opróżnianie zbiornika paliwa i czyszczenie filtra.

  3. Przechylaj maszynę na bok, utrzymując filtr powietrza w górze, w powietrzu, tak aby górny uchwyt spoczął na podłożu.

  4. Usuń zabrudzenia i ścinki trawy za pomocą drewnianego skrobaka; unikaj zadziorów i ostrych krawędzi.

  5. Ustaw maszynę w pozycji pionowej.

  6. Napełnij zbiornik paliwa.

  7. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Konserwacja

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy; nie wymieniaj filtra oleju.
 • Poddaj serwisowi system napędu ostrzy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Wyczyść spód obudowy maszyny.
 • Sprawdź filtr powietrza.
 • Sprawdź i w razie konieczności, wykonaj serwis ostrzy tnących.
 • Sprawdź ostrza.
 • Co 25 godzin
 • Wyczyść piankowy filtr wstępny (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia).
 • Co 50 godzin
 • Wymień olej silnikowy (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia).
 • Sprawdzić stan pasów.
 • Sprawdź przewód paliwowy wymień go w razie potrzeby.
 • Usuń zanieczyszczenia nagromadzone pod pokrywą pasa.
 • Poddaj serwisowi system napędu ostrzy.
 • Co 100 godzin
 • Wymień filtr oleju.
 • Sprawdź świecę zapłonową.
 • Oczyść filtr paliwa w zbiorniku.
 • Wymień filtr paliwa.
 • Co 250 godzin
 • Wymień pas ostrze-hamulec-sprzęgło.
 • Wymień pas przekładni napędowej.
 • Co 300 godzin
 • Wymieć papierowy filtr powietrza (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia).
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Opróżnij zbiornik paliwa przed naprawami oraz przed magazynowaniem maszyny, zgodnie ze wskazówkami.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy.

  • Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne.

  • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Podczas serwisowania ostrza, należy stosować rękawice ochronne. Zabrania się naprawiania lub modyfikowania ostrzy.

  • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nigdy nie odciągaj paliwa za pomocą lewara.

  • Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

  Konserwacja filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź filtr powietrza.
 • Co 25 godzin
 • Wyczyść piankowy filtr wstępny (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia).
 • Co 300 godzin
 • Wymieć papierowy filtr powietrza (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia).
 • Important: Zabrania się eksploatacji silnika bez filtra powietrza; doprowadzi to do poważnego uszkodzenia silnika.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Usuń pokrywę i oczyść ją dokładnie (Rysunek 27).

   g006591
  4. Usuń piankowy filtr wstępny z filtra papierowego (Rysunek 27) i wymień filtr papierowy, jeżeli jest znacznie zanieczyszczony.

   Important: Zabrania się czyszczenia filtra papierowego.

  5. Umyj piankowy filtr wstępny w wodzie z delikatnym środkiem czyszczącym i dokładnie go osusz.

   Note: Nie dolewaj oleju do piankowego filtra wstępnego.

  6. Zamontuj piankowy filtr wstępny w filtrze papierowym.

  7. Zainstaluj zespół filtra powietrza.

  8. Zamontuj pokrywę.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wymień olej silnikowy; nie wymieniaj filtra oleju.
 • Co 50 godzin
 • Wymień olej silnikowy (częściej podczas pracy w warunkach znacznego zapylenia).
 • Note: Uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać. Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  Specyfikacja oleju silnikowego

  Ilość oleju silnikowego0,65 litra bez filtra oleju; 0,85 litra z filtrem oleju
  Lepkość olejuOlej smarowy klasy SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami
  Klasa serwisowa APISJ lub wyższa
  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Patrz Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji.

  3. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 28).

   g194742
  4. Przechyl maszynę na bok (tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę), aby spuścić zużyty olej przez szyjkę wlewu oleju (Rysunek 29).

   g019648
  5. Po spuszczeniu zużytego oleju ustaw maszynę ponownie w położeniu roboczym.

  6. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

  7. Odczekaj 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

  8. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  9. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

  10. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 28).

   • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolewaj olej niewielkimi porcjami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 8 do 10 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku osiągnie prawidłowy poziom.

   • Jeśli poziom oleju jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku.

   Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  11. Zamocuj prawidłowo wskaźnik poziomu.

  12. Przekaż zużyty olej do recyklingu.

  Wymiana filtra oleju

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wymień filtr oleju.
  1. Uruchom silnik, aby rozgrzać olej.

  2. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  3. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  4. Usuń olej silnikowy; patrz Wymiana oleju silnikowego.

  5. Umieść szmatę pod filtrem oleju, aby wchłonęła olej wyciekający podczas usuwania filtra.

  6. Wyciągnij filtr oleju (Rysunek 30).

   Note: Upewnij się, że wraz z filtrem oleju zostanie zdjęta uszczelka filtra.

   g019650
  7. Nanieś palcami nieco oleju na uszczelkę filtra (Rysunek 31).

   g002805
  8. Zainstaluj nowy filtr tak, aby uszczelka stykała się z podstawą filtra. Następnie ręcznie dokręć filtr o około 2/3 obrotu.

  9. Napełnij skrzynię korbową nowym olejem do właściwego poziomu, wskazywanego przez wskaźnik poziomu; patrz Uzupełnianie oleju w silniku.

  10. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  11. Uruchom silnik na około 3 minuty.

  12. Wyłącz silnik, zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się i sprawdź, czy wokół filtra nie wycieka olej.

  13. Uzupełnij poziom oleju tak, aby skompensować ilość zassaną przez filtr; patrz Uzupełnianie oleju w silniku

  14. Zużyty filtr oleju należy oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Serwisowanie świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź świecę zapłonową.
 • Należy korzystać ze świec NGK BPR5ES lub ich odpowiednika.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Wyczyść obszar wokół świecy zapłonowej.

  4. Wyjmij świecę zapłonową z głowicy cylindra.

   Important: Wymień, jeśli świeca jest pęknięta lub zanieczyszczona. Nie czyść elektrod, ponieważ drobne zanieczyszczenia, które dostaną się do cylindra, mogą uszkodzić silnik.

  5. Ustaw przerwę na świecy na 0,76 mm; patrz Rysunek 32.

   g000533
  6. Zamontuj świecę zapłonową i uszczelkę.

  7. Dokręć świecę z momentem 23 N∙m.

  8. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Kontrola stanu pasów.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdzić stan pasów.
  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Usunąć pokrywę pasa (Rysunek 9) odkręcając 4 śruby mocujące ją do obudowy maszyny.

  3. Sprawdzić, czy pasy nie są pęknięte, czy krawędzie nie są wystrzępione, nie noszą oznak nadpalenia oraz innych uszkodzeń.

  4. Wymienić wszystkie uszkodzone pasy.

  5. Po wymianie pasa napędzającego ostrze należy go wyregulować. Patrz Serwisowanie systemu napędu ostrzy.

  6. Zainstaluj osłonę pasa za pomocą 4 śrub, odkręconych zgodnie z punktem 2.

  Opróżnianie zbiornika paliwa i czyszczenie filtra

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 50 godzin
 • Sprawdź przewód paliwowy wymień go w razie potrzeby.
 • Co 100 godzin
 • Oczyść filtr paliwa w zbiorniku.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Opróżnij zbiornik paliwa przed naprawami oraz przed magazynowaniem maszyny, zgodnie ze wskazówkami.
 • Note: Wkład filtrujący w zbiorniku paliwa (sito) znajduje się wewnątrz zbiornika przy wylocie. Filtr jest częścią zbiornika paliwa i nie może być usuwany.

  1. Zatrzymaj silnik i zaczekaj, aż ostygnie.

   Important: Paliwo spuszczaj tylko z zimnego silnika.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Zamknij zawór odcięcia paliwa.

  4. Odłącz przewód paliwowy, luzując zacisk przy gaźniku.

  5. Otwórz zawór odcięcia paliwa i spuść paliwo całkowicie ze zbiornika i przewodu paliwowego do atestowanego pojemnika.

  6. Usuń zbiornik paliwa z maszyny.

  7. Nalej niewielką ilość paliwa do zbiornika, poruszaj zbiornikiem tak, aby rozprowadzić paliwo i wylej je do atestowanego pojemnika.

  8. Zainstaluj zbiornik paliwa i przewód paliwowy.

  Wymiana filtra paliwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wymień filtr paliwa.
  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Zamknij zawór odcięcia paliwa (Rysunek 33).

   g019924
  4. Usuń filtr paliwa (Rysunek 33) z przewodu paliwowego luzując zaciski otaczające filtr paliwa.

  5. Zainstaluj nowy filtr paliwa na przewodzie za pomocą zacisków, usuniętych zgodnie z punktem 4.

  Serwisowanie systemu napędu ostrzy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Poddaj serwisowi system napędu ostrzy.
 • Co 50 godzin
 • Usuń zanieczyszczenia nagromadzone pod pokrywą pasa.
 • Poddaj serwisowi system napędu ostrzy.
  1. Poluzuj 2 wkręty na panelu dostępu do pokrywy paska i usuń panel (Rysunek 34).

   g208925
  2. Usuń szczotką lub wydmuchaj zanieczyszczenia z wnętrza osłony pasa i z okolicy wszystkich części.

  3. Ustaw szczelinomierz pomiędzy 0,13 i 0,76 mm i wsuń go za sprężynę napinającą pas; patrz Rysunek 35.

   decal116-8528

   Note: Jeśli między szczelinomierzem a sprężyną występuje widoczna szczelina, dokręć śrubę regulującą i nakrętkę tak, aby wsuwanie i wysuwanie szczelinomierza do i ze szczeliny było ledwie możliwe (Rysunek 34).

   Important: Nie dokręcaj nadmiernie śruby regulującej. Może to spowodować uszkodzenie paska napędu ostrzy.

  4. Zamontuj panel dostępu do pokrywy pasa.

  Serwisowanie ostrzy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź i w razie konieczności, wykonaj serwis ostrzy tnących.
 • Important: Aby prawidłowo zainstalować ostrza, należy użyć klucza dynamometrycznego. Jeżeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub nie jesteś pewny swoich działań, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

  Zawsze po wyczerpaniu się benzyny sprawdzaj ostrość i stan zużycia lub uszkodzeń ostrzy, patrz Sprawdzanie ostrzy. Jeżeli krawędź ostrza jest stępiona lub wyszczerbiona, należy je naostrzyć lub wymienić. Jeśli ostrza są zużyte, zgięte, uszkodzone bądź pęknięte, wymień je natychmiast na oryginalne ostrza zamienne Toro.

  Niebezpieczeństwo

  Uszkodzone lub zużyte ostrze może się złamać, a jego kawałki mogą być wyrzucone w kierunku operatora lub osób postronnych, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

  • Regularnie sprawdzaj ostrza pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  • Wymień zużyte lub uszkodzone ostrza.

  Note: Utrzymuj ostrość ostrzy przez cały sezon koszenia, ponieważ ostre ostrza koszą czysto, bez rozdzierania lub rozrywania źdźbeł trawy. Rozdzieranie i rozrywanie powoduje brązowienie trawy na krawędziach, co spowalnia wzrost i zwiększa ryzyko chorób.

  Przygotowanie do serwisu ostrzy tnących

  Przechylaj maszynę na bok, utrzymując filtr powietrza w górze, w powietrzu, tak aby górny uchwyt spoczął na podłożu.

  Ostrzeżenie

  Ostrza są ostre; kontakt z nimi może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  • Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  • Podczas serwisowania ostrzy należy stosować rękawice ochronne.

  Sprawdzanie ostrzy

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ostrza.
  1. Sprawdź krawędzie tnące (Rysunek 36). Jeśli krawędzie nie są ostre lub są postrzępione, zdemontuj ostrza i naostrz je lub wymień.

   g017223
  2. Sprawdź same ostrza, szczególnie powierzchnię zakrzywioną (Rysunek 36). W przypadku dostrzeżenia oznak uszkodzeń, zużycia lub tworzenia się w tym obszarze szczelin, natychmiast wymień ostrza na nowe.

   Niebezpieczeństwo

   Dopuszczenie do zużycia ostrza spowoduje utworzenie szczeliny między łopatką a płaską częścią ostrza. Ostatecznie część ostrza może się odłamać i zostać wyrzucona spod obudowy, co może doprowadzić do poważnych obrażeń operatora lub osób postronnych.

   • Regularnie sprawdzaj ostrza pod kątem zużycia i uszkodzeń.

   • Nigdy nie próbuj prostować zgiętego ostrza lub spawać złamanego bądź pękniętego.

   • Sprawdzaj ostrza pod kątem zgięcia; patrz Sprawdzanie ostrzy pod kątem zgięcia.

  Sprawdzanie ostrzy pod kątem zgięcia

  1. Obracaj ostrza tak, aby zostały ustawione w sposób przedstawiony na Rysunek 37.

   g016532
  2. Wykonaj pomiar od równej powierzchni do krawędzi tnących w położeniach A i B, (Rysunek 37), a następnie zapisz oba wymiary.

  3. Obróć ostrza tak, aby ich przeciwległe końce znalazły się w położeniach A i B.

  4. Powtórzy pomiary z punktu 2 i zapisz ich wyniki.

   Note: Jeśli różnica między wymiarami A i B uzyskanymi w krokach 2 oraz 4 przekracza 3 mm, wymień ostrza, patrz Demontaż ostrzy.

   Ostrzeżenie

   Ostrze, które jest zgięte lub uszkodzone, może pęknąć i spowodować poważne obrażenia bądź nawet zabić operatora lub osoby postronne.

   • Zawsze wymieniaj zgięte lub uszkodzone ostrze na nowe.

   • Nigdy nie piłuj ani nie wykonuj ostrych wycięć na krawędziach bądź powierzchniach ostrza.

  Demontaż ostrzy

  Wymień ostrza po uderzeniu w twardy element, gdy nie są wyważone, są zgięte lub zużyte. Używaj wyłącznie ostrzy zamiennych Toro.

  1. Użyj drewnianego klocka, aby przytrzymać wszystkie ostrza bez ruchu i obróć śrubę ostrza w lewo, jak pokazano na Rysunek 38.

   g016527
  2. Zdemontuj poszczególne ostrza w sposób przedstawiony na Rysunek 39.

   g016530
  3. Sprawdzaj sworznie na członach napędzających ostrze pod kątem zużycia i uszkodzeń.

  Montaż ostrzy

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe zamontowanie ostrzy spowoduje uszkodzenie maszyny lub doprowadzi do obrażeń ciała operatora lub osób postronnych.

  Zamontuj ostrza zgodnie z instrukcjami.

  1. Zamontuj pierwsze ostrze poziomo, razem z całym osprzętem montażowym, w sposób przedstawiony na Rysunek 39.

   Note: Dokręć śrubę palcami.

   Important: Ustaw zakrzywione końce ostrzy w kierunku obudowy maszyny. Zagnieźdź podniesione powierzchnie każdego z członów napędzających ostrzy w zagłębieniach na głowicy odpowiedniego wrzeciona, a sworznie po drugiej stronie każdego z członów napędzających ostrzy w otworach na odpowiednim ostrzu.

  2. Ustal położenie każdego z ostrzy kartonem i obróć śrubę ostrza w prawo używając klucza dynamometrycznego, jak pokazano na Rysunek 40, dokręć śrubę każdego ostrza z momentem 82 N·m.

   g016537

   Important: Śruba dokręcona momentem 82 N∙m jest dokręcona bardzo mocno. Przenieś ciężar ciała na klucz i dokręć śrubę mocno. Pamiętaj, że tę śrubę bardzo trudno przekręcić.

  3. Obróć zamontowane ostrze o ¼ obrotu, tak aby było ustawione pionowo i zamontuj drugie ostrze w ten sam sposób, jak pierwsze (patrz krok 1).

   Note: Ostrza powinny być ustawione prostopadle, tworząc odwróconą literę T, jako pokazano na Rysunek 41.

   g016536
  4. Dokręć drugie ostrze; patrz krok 2.

  5. Obróć ręcznie ostrza o pełne 360°, aby upewnić się, że się nie stykają.

   Note: Jeśli ostrza się dotykają, nie są zamontowane prawidłowo. Powtarzaj kroki od 1 do 3 do momentu, gdy ostrza przestaną się dotykać.

  Wymiana pasa ostrze-napęd

  W razie konieczności wymień pas ostrze-napęd.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Usunąć pokrywę pasa (Rysunek 9) odkręcając 4 śruby mocujące ją do obudowy maszyny.

   Note: Nie wyrzucaj ich. Po zakończeniu pokrywę należy ponownie przymocować.

  4. Usuń wszelkie zanieczyszczenia nagromadzone pod pokrywą pasa.

  5. Usuń pokrywę pasa BBC oraz wszystkie elementy mocujące ją.

   Note: Zachowaj te elementy i pokrywę do późniejszej instalacji.

   g208922
  6. Zdejmij pas BBC z lewego przedniego koła pasowego.

  7. Poluzuj śrubę regulacyjną (Rysunek 34).

  8. Usuń stałe koło pasowe luźne i wszystkie elementy mocujące je (Rysunek 43).

   Note: Zachowaj te elementy i koło pasowe luźne do późniejszej instalacji.

   g208924
  9. Usuń pas ostrze-napęd.

  10. Wyrównaj prawe i lewe otwory prowadzące z otworami w obudowie w sposób przedstawiony na Rysunek 43.

   Note: Przytrzymaj otwory prowadzące w danym miejscu za pomocą pręta lub śrubokręta.

  11. Gdy ustawisz otwory w odpowiednim miejscu, zainstaluj pas ostrze-napęd i stałe koło pasowe luźne.

   Note: Sprawdź, czy zęby weszły w otwory prowadzące.

  12. Napnij pas zgodnie z zalecanymi ustawieniami, patrz Serwisowanie systemu napędu ostrzy.

  13. Wyjmij pręty lub śrubokręt z otworów prowadzących.

  14. Sprawdź, czy ostrza pod obudową są prawidłowo wyrównane; patrz Serwisowanie ostrzy.

  15. Zainstaluj pas BBC wraz z osłoną.

  16. Zainstaluj osłonę pasa za pomocą 4 śrub, odkręconych zgodnie z punktem 3.

  17. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  18. Sprawdź pracę dźwigni sterowania oraz sprzęgła ostrze-hamulec.

  Wymiana pasa ostrze-hamulec-sprzęgło (BBC)

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 250 godzin
 • Wymień pas ostrze-hamulec-sprzęgło.
  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Odkręć 4 śruby mocujące pokrywę pasa do obudowy maszyny.

   Note: Nie wyrzucaj ich. Po zakończeniu pokrywę należy ponownie przymocować.

  4. Zdejmij pokrywę pasa.

  5. Usuń wszelkie zanieczyszczenia nagromadzone pod pokrywą pasa.

  6. Zdejmij pasek napędowy, patrz Wymiana pasa przekładni napędowej.

  7. Zdejmij osłonę pasa BBC (Rysunek 44).

   Note: Zachowaj wszelkie elementy montażowe. Po zakończeniu pokrywę pasa BBC należy ponownie przymocować.

   g208922
  8. Zdejmij pas BBC z koła pasowego bębna hamulcowego i wyjmij pas z maszyny.

   Note: Przytrzymaj jedno z ostrzy (zabezpieczając dłoń szmatą lub rękawicą) i obróć trzpień ostrza, co ułatwia usunięcie pasa BBC.

  9. Aby zainstalować nowy pas BBC, należy wykonywać powyższe czynności w kolejności odwrotnej.

  10. Wyreguluj linkę BBC, patrz Regulacja linki ostrza/hamulca.

  Regulacja linki ostrza/hamulca

  Wyreguluj linkę ostrze-hamulec po instalacji nowej linki lub wymianie pasa BBC.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Usunąć pokrywę pasa (Rysunek 9) odkręcając 4 śruby mocujące ją do obudowy maszyny.

   Note: Nie wyrzucaj ich. Po zakończeniu pokrywę należy ponownie przymocować.

  4. Usuń wszelkie zanieczyszczenia nagromadzone pod pokrywą pasa.

  5. Poluzuj śrubę zaciskową linki (Rysunek 45).

   g208921
  6. Naciągnij pancerz linki, aby zmniejszyć luz (Rysunek 46).

   Note: Nie naciągaj sprężyny.

   g208926
  7. Wykonaj zaznaczenie na lince hamulcowej (Rysunek 47), a następnie wyreguluj pancerzyk tak, aby zostało około 11 mm luzu (Rysunek 48).

   g208923
   g208920
  8. Dokręć śrubę zaciskową linki z momentem od 11 do 14 N∙m tak, aby zablokować ją w żądanym miejscu.

  9. Zainstaluj osłonę pasa za pomocą 4 śrub, odkręconych zgodnie z punktem 3.

  10. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  11. Sprawdź pracę sprzęgła ostrze-hamulec.

  Wymiana pasa przekładni napędowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 250 godzin
 • Wymień pas przekładni napędowej.
  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Odkręć 4 śruby mocujące pokrywę pasa do obudowy maszyny.

   Note: Nie wyrzucaj ich. Po zakończeniu pokrywę należy ponownie przymocować.

  4. Zdejmij pokrywę pasa.

  5. Usuń wszelkie zanieczyszczenia nagromadzone pod pokrywą pasa.

  6. Poluzuj wspornik i przekręć go do przodu (Rysunek 49).

   Note: Wspornik zapobiega odchyleniu pasa do takiego punktu, w którym mógłby on spaść.

   g196531
  7. Usuń sprężynę napinającą przekładnię.

  8. Zdejmij pas transmisyjny z koła pasowego.

  9. Zdejmij pas napędowy.

  10. Aby zainstalować nowy pas napędowy, należy wykonywać powyższe czynności w kolejności odwrotnej.

  Regulacja skrzyni biegów

  Jeśli maszyna zaczyna tracić przyczepność, sprawdź i wyreguluj skrzynię biegów.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Poluzuj śrubę z nakrętką przytrzymujące wspornik.

  4. Wyreguluj wspornik tak, aby dotykał skrzyni biegów.

   Note: Wspornik zapobiega odchyleniu pasa do takiego punktu, w którym mógłby on spaść.

  5. Dokręć śrubę z nakrętką przytrzymujące wspornik.

  Regulacja linki trybu samobieżnego

  Jeżeli maszyna nie włącza trybu samobieżnego lub powoli porusza się do przodu po zwolnieniu dźwigni sterowania, należy wyregulować linkę.

  1. Zatrzymaj maszynę i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  2. Poluzuj nakrętkę wspornika linki (Rysunek 50).

   g019876
  3. Przesuń nakrętkę wspornika linki w kierunku maszyny, aby zwiększyć prędkość trybu samobieżnego; przesuń nakrętkę wspornika linki od maszyny, aby zmniejszyć prędkość trybu samobieżnego.

  4. Dokręć nakrętkę wspornika linki.

  5. Sprawdź, czy tryb samobieżny działa prawidłowo; w razie konieczności, powtórz powyższe czynności.

   Note: Jeżeli maszyna powoli porusza się do przodu bez włączenia dźwigni sterowania lub jeżeli koła obracają się po uniesieniu tylnych kół, linka jest przymocowana za ciasno. Poluzuj nakrętkę wspornika linki, lekko przesuń osłonę linki od maszyny i dokręć nakrętkę.

   Note: Możesz również wyregulować prędkość maksymalną (po maksymalnym przyciągnięciu dźwigni sterowania).

  Przechowywanie

  Informacje ogólne

  Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym miejscu. Nakryj maszynę celem jej zabezpieczenia i utrzymania w czystości.

  1. Wykonaj zalecane procedury rocznej konserwacji; patrz .

  2. Wyczyść spód maszyny; patrz Czyszczenie dolnej części urządzenia..

  3. Usuń sieczkę, zanieczyszczenia i zabrudzenia z zewnętrznych części maszyny, osłony i górnej części maszyny.

  4. Sprawdź stan ostrzy; patrz Sprawdzanie ostrzy.

  5. Przeprowadź serwis filtra powietrza; patrz Konserwacja filtra powietrza.

  6. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.

  7. Pomaluj miejsca zardzewiałe lub takie, w których odprysnął lakier, lakierem dostępnym u przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

  Przygotowanie układu paliwowego

  Przy ostatnim tankowaniu w roku dodaj stabilizatora paliwa, zgodnie z zaleceniami producenta silnika. Przed umieszczeniem maszyny w miejscu przechowywania opróżnij zbiornik paliwa, wykonując ostatnie koszenie.

  1. Uruchom maszynę i pozwól jej pracować, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

  2. Uruchom silnik ponownie.

  3. Uruchom silnik i poczekaj, aż sam się wyłączy. Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie będzie można go uruchomić.

  Przygotowanie silnika

  1. Kiedy silnik będzie jeszcze ciepły, wymień olej silnikowy i filtr oleju; patrz Wymiana oleju silnikowego i Wymiana filtra oleju.

  2. Wyjmij świecę zapłonową.

  3. Używając pojemnika z olejem dodaj ok. 30 ml oleju silnikowego, wlewając go przez otwór świecy zapłonowej.

  4. Pociągnij powoli kilkakrotnie linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze.

  5. Zamontuj świecę zapłonową, ale nie podłączaj do niej kabla. Zamocuj kabel tak, aby nie stykał się ze świecą zapłonową.

  Przygotowanie maszyny po przechowywaniu

  1. Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania.

  2. Wykręć świecę zapłonową i szybko zakręć silnikiem, używając rozrusznika, aby wydmuchać nadmiar oleju z cylindra.

  3. Sprawdź świecę zapłonową i wymień ją, jeśli jest zanieczyszczona, zużyta lub pęknięta; patrz Instrukcja obsługi silnika.

  4. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją z zalecanym momentem 20 N·m.

  5. Wykonaj wszystkie wymagane procedury konserwacji; patrz .

  6. Sprawdź poziom oleju w silniku, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  7. Uzupełnij zbiornik świeżym paliwem; patrz Uzupełnianie paliwa.

  8. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Silnik nie uruchamia się.
  1. Zbiornik paliwa jest pusty lub układ paliwowy zawiera zwietrzałe paliwo.
  2. Zawór odcinający paliwo jest zamknięty.
  3. Przepustnica nie jest w odpowiedniej pozycji.
  4. W układzie paliwowym obecne są zabrudzenia, woda lub zwietrzałe paliwo.
  5. Kabel nie jest podłączony do świecy zapłonowej.
  6. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  7. Filtr paliwa jest zabrudzony.
  1. Opróżnij i/lub napełnij zbiornik paliwa świeżym paliwem. Jeśli problem powtarza się, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  2. Otwórz zawór odcięcia paliwa.
  3. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji Ssanie.
  4. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  5. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.
  6. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  7. Wymień filtr paliwa i wyczyść sito filtrujące wewnątrz zbiornika.
  Problemy z uruchomieniem silnika lub utrata mocy.
  1. Wkład filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepływ powietrza.
  2. Niski poziom oleju silnikowego lub zanieczyszczony olej.
  3. Wąż odpowietrzający zbiornik paliwa jest zatkany.
  4. Filtr paliwa jest zabrudzony.
  5. W układzie paliwowym obecne są zabrudzenia, woda lub zwietrzałe paliwo.
  6. Na spodzie urządzenia znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  7. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  1. Wyczyść wstępny filtr powietrza i/lub wymień filtr papierowy.
  2. Sprawdź olej silnikowy. Wymień olej, jeżeli jest zanieczyszczony lub uzupełnij jego poziom.
  3. Wyczyść lub wymień wąż odpowietrzający zbiornik paliwa.
  4. Wymień filtr paliwa i wyczyść sito filtrujące wewnątrz zbiornika.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  6. Oczyść dolną część urządzenia.
  7. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  Silnik pracuje nierównomiernie.
  1. Kabel nie jest prawidłowo podłączony do świecy zapłonowej.
  2. Świeca zapłonowa jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub przerwa jest nieprawidłowa.
  3. Dźwignia przepustnicy nie jest w pozycji Szybko.
  4. Wkład filtra powietrza jest zanieczyszczony i ogranicza przepływ powietrza.
  5. Filtr paliwa jest zabrudzony.
  1. Podłącz prawidłowo kabel do świecy zapłonowej.
  2. Sprawdź świecę zapłonową i w razie potrzeby ustaw przerwę. Wymień świecę zapłonową, jeśli jest wyszczerbiona, zanieczyszczona lub pęknięta.
  3. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji Szybko.
  4. Wyczyść wstępny filtr powietrza i/lub wymień filtr papierowy.
  5. Wymień filtr paliwa i wyczyść sito filtrujące wewnątrz zbiornika.
  Maszyna lub silnik nadmiernie drga.
  1. Ostrze jest wygięte lub niewyrównane.
  2. Śruba mocująca ostrze jest luźna.
  3. Na spodzie obudowy maszyny znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  4. Śruby mocujące silnika są poluzowane
  5. Koło pasowe silnika, koło pasowe luźne lub koło pasowe ostrza są poluzowane.
  6. Koło pasowe silnika jest uszkodzone.
  7. Trzpień ostrza jest wygięty.
  8. Pas jest uszkodzony.
  1. Wyrównaj ostrze(a). Jeżeli ostrze jest wygięte, wymień je.
  2. Dokręć śruby mocujące ostrze.
  3. Oczyść dolną część urządzenia.
  4. Dokręć śruby mocujące silnika
  5. Dokręć poluzowane koło pasowe.
  6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  7. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  8. Wymień pas.
  Wzór koszenia jest nierówny.
  1. Wszystkie 4 koła nie są na takiej samej wysokości.
  2. Ostrza są tępe.
  3. Poruszasz się powtarzalnie po tym samym wzorze.
  4. Na spodzie urządzenia znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  5. Trzpień ostrza jest wygięty.
  1. Ustaw wszystkie 4 koła na takiej samej wysokości.
  2. Naostrz i wyrównaj ostrza.
  3. Zmień wzór koszenia.
  4. Oczyść dolną część urządzenia.
  5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Tunel wyrzutowy jest blokowany.
  1. Dźwignia przepustnicy nie jest w pozycji Szybko.
  2. Wysokość cięcia jest za mała.
  3. Poruszasz się za szybo.
  4. Trawa jest mokra.
  5. Na spodzie urządzenia znajdują się ścinki i zanieczyszczenia.
  1. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji Szybko.
  2. Zwiększ wysokość cięcia; w razie konieczności koś drugi raz obniżając wysokość cięcia.
  3. Zwolnij.
  4. Należy kosić suchą trawę.
  5. Oczyść dolną część urządzenia.
  Maszyna nie włącza trybu samobieżnego.
  1. Linka napędu trybu samobieżnego nie jest wyregulowana lub jest uszkodzona.
  2. Zanieczyszczenia w pobliżu pasa.
  3. Pas jest uszkodzony.
  1. Wyreguluj linkę napędu trybu samobieżnego. W razie potrzeby wymień linkę.
  2. Usuń zanieczyszczenia z okolic pasa.
  3. Wymień pas.
  Ostrza nie obracają się lub ślizgają.
  1. Pas BBC lub pas rozrządu są zużyte, poluzowane lub uszkodzone.
  2. Pas BBC spadł z koła pasowego.
  3. Linka BBC jest zużyta, poluzowana lub uszkodzona.
  1. Wyreguluj linkę BBC; wyreguluj napięcie pasa rozrządu; wymień je w razie konieczności.
  2. Sprawdź, czy pasek nie jest uszkodzony. W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
  3. Wyreguluj linkę BBC; wymień ją w razie konieczności.
  Ostrza dotykają siebie nawzajem.
  1. Ostrza są zainstalowane lub wyrównane nieprawidłowo.
  2. Adaptery ostrzy są zużyte, poluzowane lub uszkodzone.
  3. Pas rozrządu jest zużyty, poluzowany lub uszkodzony.
  4. Otwory prowadzące lub koło pasowe luźne są zużyte, poluzowane lub uszkodzone.
  1. Zainstaluj ostrza prawidłowo.
  2. Wymień adaptery ostrzy.
  3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego punktu serwisowego.
  4. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego punktu serwisowego.