Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat. Dále získáte informace, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo další informace, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo centrum zákaznických služeb Toro. Připravte si informace o názvu modelu a sériové číslo.

Na adrese www.Toro.com můžete společnost Toro přímo požádat o poskytnutí informací o bezpečnosti výrobku, podkladů pro zaškolení obsluhy a informací o příslušenství, vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Hlavní informační obrazovka

Jedná se o první obrazovku, jež se zobrazí po úvodní obrazovce. K procházení mezi obrazovkami použijte pravou a levou šipku.

g214633
g214634

Chcete-li přepnout mezi tlakem výplachové kapaliny a funkcemi pneumatického kladiva, přejděte na Obrazovka výběru výplachové kapaliny a pneumatického kladiva.

Stiskem tlačítka 1 je možné přepínat mezi funkcemi trubek: tažení trubek, tlačení trubek a neutrál.

Stiskem tlačítka 5 je možné přepínat mezi přítlačnou silou, otáčkami vrtáku (ot/min) a mezním točivým momentem.

S použitím šipek nahoru a dolů nastavíte mezní hodnoty maximálních otáček vrtáku (ot/min), točivého momentu a přítlačné síly.

 • Přítlačná síla: mezní přítlačnou sílu je možné změnit stiskem čísla 6 nebo 7.

 • Otáčky vrtáku (ot/min): mezní otáčky vrtáku je možné změnit stiskem čísla 6 nebo 7.

 • Točivý moment: mezní točivý moment je možné změnit stiskem čísla 6 nebo 7.

g213150

Úvodní obrazovka SmartTouch

V režimu SmartTouch může pracovník obsluhy vkládat a vykládat trubky z tyčové skříně a méně přitom využívat joystick. To přispívá ke snížení únavy obsluhy.

Chcete-li režim SmartTouch zapnout nebo vypnout, použijte Obrazovka nastavení vozíku (Carriage Settings).

Note: Je-li režim SmartTouch zapnut, ikony Tlačit/Táhnout mají zelené pozadí a ve spodní části obrazovky se objeví pruh se sledem kroků.

Important: Nikdy nepřepínejte mezi režimy Tlačit/Táhnout v průběhu zvolené operace. K přepínání mezi funkcí Tlačení/Tažení použijte neutrální (ruční) režim; informace k vypnutí režimu SmartTouch naleznete v části Obrazovka nastavení vozíku (Carriage Settings).

Obrazovka SmartTouch se objeví ve spodní části domovské obrazovky, jak je znázorněno níže.

g231722

Tažení trubky v režimu SmartTouch

Režim SmartTouch zapnete s montážním celkem excentru ve výchozí poloze (4. řada trubkového boxu).

Important: Je nutné, abyste spodní část kolébkového přepínače excentru v levé části joysticku drželi zcela v dolní poloze, dokud nebude činnost v jednotlivých krocích zcela dokončena (Obrázek 5).

g210060

Chcete-li přejít na předchozí krok postupu, držte horní část kolébkového přepínače excentru v levé části joysticku zcela dole, dokud nebudou všechny činnosti dokončeny (Obrázek 6).

g210061
 1. Stiskem tlačítka 1 zvolíte možnost tažení trubky (Obrázek 7).

 2. Stiskem tlačítka 2 a 3 vyberete řadu, kam chcete trubku umístit (Obrázek 7).

  g232381
 3. Podržte spodní část kolébkového přepínače (Obrázek 9), dokud nedojde ke 3 následujícím úkonům (Obrázek 10):

  1. Montážní celek excentru se otočí směrem ke stanici operátora.

  2. Sníží se zdvihadlo.

  3. Nakládací ramena se otočí k vrtací trubce.

  g231712
  g210462
  g232376
 4. Uvolněním kolébkového přepínače přejdete na další krok v tomto postupu (Obrázek 11).

  g231713
 5. Rozpojte trubky podle pokynů v postupu Demontáž vrtacích trubek v provozní příručce.

 6. Podržením horního tlačítka na joysticku uchopte trubku (Obrázek 12 a Obrázek 13) a tlačítko uvolněte.

  g210533
  g232377
 7. Podržte spodní část kolébkového přepínače (Obrázek 15), dokud se ramena neotočí s trubkou zpět do výchozí polohy a upínače neotevřou v okamžik, kdy trubka vstupuje do kapsy montážního celku excentru (Obrázek 16).

  g231714
  g210462
  g232378
 8. Uvolněním kolébkového přepínače přejdete na další krok v tomto postupu (Obrázek 17).

  g231715
 9. Podržte spodní část kolébkového přepínače (Obrázek 18), dokud se montážní celek excentru neotočí ke zvolené řadě pod trubkovým boxem (Obrázek 19).

  g210462
  g232379
 10. Uvolněním kolébkového přepínače přejdete na další krok v tomto postupu (Obrázek 20).

  g231716
 11. Podržte spodní část kolébkového přepínače (Obrázek 21), dokud zdvihadlo neumístí trubku zpět do trubkového boxu a excentr se neotočí do výchozí polohy (Obrázek 22).

  g210462
  g232380
 12. Uvolněním kolébkového přepínače znovu zahájíte postup tažení trubky.

Tlačení trubky v režimu SmartTouch

Režim SmartTouch zapnete s montážním celkem excentru ve výchozí poloze (4. řada trubkového boxu).

Important: Je nutné, abyste spodní část kolébkového přepínače excentru v levé části joysticku drželi zcela v dolní poloze, dokud nebude činnost v jednotlivých krocích zcela dokončena (Obrázek 23).

g210060

Chcete-li přejít na předchozí krok postupu, držte horní část kolébkového přepínače excentru v levé části joysticku zcela dole, dokud nebudou všechny činnosti dokončeny (Obrázek 24).

g210061
 1. Stiskem tlačítka 1 zvolíte možnost tlačení trubky (Obrázek 25).

 2. Stiskem tlačítka 2 a 3 vyberete řadu, odkud chcete trubku získat (Obrázek 25).

  g232387
 3. Podržte spodní část kolébkového přepínače (Obrázek 27), dokud se montážní celek excentru neotočí ke zvolené řadě a zdvihadlo nespustí trubku do otvoru (Obrázek 28).

  g231717
  g210462
  g232382
 4. Uvolněním kolébkového přepínače přejdete na další krok v tomto postupu (Obrázek 29).

  g231718
 5. Podržte spodní část kolébkového přepínače (Obrázek 30), dokud se montážní celek excentru neotočí zcela dopředu k nosiči a zdvihadla nezvednou zbývající trubku do trubkového boxu (Obrázek 31).

  g210462
  g232383
 6. Uvolněním kolébkového přepínače přejdete na další krok v tomto postupu (Obrázek 32).

  g231719
 7. Podržte spodní část kolébkového přepínače (Obrázek 33), dokud se nakládací ramena neotočí k trubkovému boxu. Jakmile se otočí za montážní celek excentru, upínací mechanismy trubek se zavřou na trubce a umístí ji do vrtné kolony (Obrázek 34).

  g210462
  g232384
 8. Uvolněním kolébkového přepínače přejdete na další krok v tomto postupu (Obrázek 35).

  g231720
 9. Proveďte spojení trubek podle pokynů v postupu Doplnění vrtacích trubek v provozní příručce.

 10. Podržením spodního tlačítka na joysticku uvolněte trubku (Obrázek 36 a Obrázek 37) a tlačítko uvolněte.

  g210527
  g232385
 11. Podržte spodní část kolébkového přepínače (Obrázek 39), dokud se nakládací ramena neotočí zpět a montážní celek excentru se nevrátí do výchozí polohy (4. řada) (Obrázek 40).

  g231721
  g210462
  g232386
 12. Uvolněte kolébkový přepínač a znovu zahajte postup tlačení trubky. Montážní celek excentru se přemístí k řadě zvolené v kroku 2 části Tažení trubky v režimu SmartTouch.

Možnosti obrazovky provozních hodin

Obrazovka provozních hodin stroje (Machine Hours)

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 1 na obrazovce provozních hodin.

Na této obrazovce se zobrazují provozní hodiny stroje. Nemůžete měnit Stroj 1, ale můžete resetovat Stroj 2.

g213163

Obrazovka spotřeby výplachové kapaliny (Mud Use)

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 2 na obrazovce provozních hodin.

Na této obrazovce je uvedeno množství spotřebované výplachové kapaliny.

Chcete-li přepnout mezi galony a litry, viz Obrázek 51, Obrazovka nastavení jazyka a jednotek (Language and Units Options).

Není možné změnit celkovou spotřebu výplachové kapaliny, avšak pomocí tlačítka 8 lze vynulovat denní spotřebu výplachové kapaliny.

g034784

Obrazovka mazání a údržby

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 3 na obrazovce provozních hodin.

Na těchto obrazovkách může obsluha kontrolovat plány denní údržby v níže uvedených přírůstcích.

Chcete-li vynulovat interval údržby, přejděte na Obrazovka nastavení parametrů (Parameter Options), stiskem šipky dolů přejděte na obrazovku možností údržby a zadejte kód PIN číslo 12356.

Stiskem níže uvedených tlačítek zvolíte následující program údržby:

 • Tlačítko 3 – po 10 hodinách/denně (Obrázek 43)

 • Tlačítko 5 – po 50 hodinách (Obrázek 44)

 • Tlačítko 6 – po 250 hodinách (Obrázek 45)

 • Tlačítko 7 – po 500 hodinách (Obrázek 46)

 • Tlačítko 8 – po 1 000 hodinách (Obrázek 47)

g034777
g034778
g034779
g034780
g034781

Možnosti obrazovky nastavení (Settings)

Obrazovka nastavení vozíku (Carriage Settings)

Stiskněte tlačítko 1 na obrazovce nastavení.

Na této obrazovce je možné měnit nastavení vozíku. S použitím šipek nahoru a dolů je možné přepínat mezi tlačením trubky, tažením trubky a neutrálem.

Stiskem tlačítka OK zapnete nebo vypnete SmartTouch™.

g233212

Obrazovka režimu ovládání (Control Mode)

Stiskněte tlačítko 2 na obrazovce nastavení.

Na této obrazovce můžete zvolit jednu z 2 možností ovládání joystickem. Stiskem šipky nahoru a dolů přepnete mezi režimem I a režimem II.

g224024
 • Režim I – pravý joystick ovládá funkce přítlaku a otáčení. Levý joystick ovládá klíč a funkce vkládacího zařízení trubek.

 • Režim II – pravý joystick ovládá funkce přítlaku a vkládaní / zdvihadla trubek. Levý joystick ovládá funkce otáčení, klíče a vkládacího zařízení trubek.

Obrazovka nastavení parametrů (Parameter Options)

Stiskněte tlačítko 3 na obrazovce nastavení.

Pro změnu parametrů je nutný kód PIN 73236531.

Chcete-li vynulovat interval údržby, přejděte šipkou dolů na obrazovku možností údržby. Zadejte pin číslo 12356.

g224027

Obrazovka nastavení jazyka a jednotek (Language and Units Options)

Stiskem tlačítka 5 na obrazovce nastavení lze vstoupit na obrazovku Language (Jazyk) a Units (Jednotky). Stiskem šipky nahoru a dolů přepnete mezi anglickými a metrickými jednotkami.

g224026

Obrazovka nastavení obrazovky ( Settings)

Tlačítkem 6 na obrazovce nastavení přepnete mezi zpožděním zvětšení, jasem a denním a nočním režimem. S použitím šipek nahoru a dolů upravíte parametry.

Hlavní obrazovka vrtání se zvětší u funkce vrtání. Toto nastavení slouží k nastavení doby zpoždění zvětšení.

g224028

Obrazovka nastavení času (Clock Settings)

Stiskem tlačítka 7 na obrazovce nastavení lze přepnout mezi možnostmi nastavení času. S použitím šipek nahoru a dolů upravíte parametry.

Jakmile vstoupíte na tuto obrazovku, stiskem tlačítka 7 přepínejte mezi datem, časem a formátem zobrazení 12/24 hodin.

g224023

Obrazovka výběru výplachové kapaliny a pneumatického kladiva

Na tuto obrazovku lze vstoupit stiskem tlačítka 8 na obrazovce Nastavení“ (Settings). Stiskem šipky nahoru a dolů přepnete mezi výplachovou kapalinou a pneumatickým kladivem.

Tím se aktualizuje zobrazení na domovské obrazovce (Obrázek 1).

g233213

Obrazovky pro vstup/výstup (I/O)

Obrazovka pro vstup/výstup joysticku (Joystick I/O)

Stiskem tlačítka 1 na obrazovce pro vstup/výstup přepnete mezi možnostmi vrtání a nastavení. Je-li související funkce aktivní, ikona je zelená.

Je-li kolébkový přepínač na levém ovládacím panelu v poloze vrtání, barva horní levé ikony se změní na zelenou a je možné kontrolovat jak napětí joysticku, tak vstupy 2. rychlosti a uzamykání výstupní strany.

Je-li přepínač v poloze nastavení, pravá horní ikona je zelená. V poloze nastavení je možná přeprava stroje a příprava na vrtání.

g224025
 • Napětí otáčení je v rozsahu od 0,0 do 8,5 V a může platit jak pro spojování (horní ikona), tak pro rozpojování (dolní ikona) při pohybu zvoleným otočným joystickem.

 • Pro přítlak nebo zpětné zavádění indikuje vozík rozsah napětí od 0,0 do 10,0 V ve směru zvoleném joystickem.

 • Dolní levá ikona označuje polohu vozíku/klíče, polohu pro vkládání nebo pozici zadní části vozíku, když se vozík přesunuje do úplné zadní polohy.

 • Dolní středová ikona označuje, zda byla provedena volba 2. rychlosti vozíku.

 • Dolní pravá ikona označuje stav funkce ESL (uzamykání výstupní strany). Je-li indikátor černý, vozík a funkce otáčení jsou vypnuty.

Obrazovka pro vstup/výstup motoru

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 2 na obrazovce pro vstup/výstup.

Na této obrazovce se zobrazují informace o motoru.

g213149

Ikona otáček motoru (ot/min): zde se zobrazují otáčky motoru po krocích v hodnotě 100 (ot/min).

Ikona tlaku motorového oleje: zde se zobrazuje tlak motorového oleje (bary).

Ikona napětí akumulátoru: zde se zobrazuje napětí akumulátoru.

 • Je-li motor vypnutý, napětí měří řídicí jednotka Toro.

 • Je-li motor zapnutý, napětí dodává řídicí jednotka motoru.

Ikona teploty motoru: zde se zobrazuje teplota chladicí kapaliny motoru měřená ve vyrovnávací nádrži. Při vypnutí motoru teplota klesne na 40°F.

Ikona vzduchového filtru: ikona vzduchového filtru je zelená; je-li filtr zanesený, je červená.

Ikona filtru hydraulické kapaliny: ikona filtru hydraulické kapaliny je zelená; je-li filtr zanesený, je červená.

Ikona zatížení motoru: zde se zobrazuje procento zatížení motoru.

Ikona poklesu otáček motoru: přípustný pokles otáček motoru je možné zvolit v 80, 90 nebo 100 %. Hodnota poklesu je nejnižším bodem pod otáčkami při nízkém zatížení (ot/min) (pod 75procentním zatížením), kdy mohou otáčky motoru klesnout před tím, než se otáčky pohonu rotační hlavice sníží za účelem udržení nejnižší hodnoty. S použitím šipek nahoru a dolů zvolíte hodnotu poklesu.

Obrazovka pro rameno excentru - vstup/výstup (Cam Arm I/O)

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 3 na obrazovce pro vstup/výstup.

Na této obrazovce je možné zvolit možnosti kalibrace excentru a vkládacího zařízení trubek.

g213146

Dvě hodnoty napětí ve spodní části označují aktuální napětí nakládacího ramena a excentru ze snímačů. Napětí je v rozsahu 1,0 až 4,0 V. Jakákoli vyšší nebo nižší hodnota poukazuje buď na chybu snímače, nebo nesprávnou kalibraci.

Obrazovka pro vstup/výstup pomocných funkcí (Auxiliary I/O)

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 5 na obrazovce pro vstup/výstup.

Pokud použijete přiřazené funkce, barva všech ikon se změní z černé na zelenou.

g213173

Obrazovka pro vstup/výstup řídicí jednotky (Controller I/O)

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 6 na obrazovce pro vstup/výstup.

g213147

Ikona spínače sedadla: zobrazuje šipku ven, je-li sedadlo obsluhy prázdné; na spínači je zobrazena ikona postavy, pokud jste na sedadle obsluhy

 • Zobrazí sedadlo s chybou, pokud sedadlo obsluhy není obsazeno.

 • Zobrazí sedadlo s osobou, pokud je sedadlo obsluhy obsazeno.

Ikona uzamčení výstupní strany: za provozu se změní z černé na zelenou.

Ikona zábrany pro chodce:

 • Vyobrazena v HORNí poloze s osobou: brána není ve správné poloze pro vrtání

 • Vyobrazena v DOLNí poloze: brána je ve správné poloze pro vrtání

Ikona vstupu potlačení excentru: zobrazí se zeleně, pokud je stisknuto tlačítko potlačení na joysticku.

Ikona stavu čerpadla výplachové kapaliny:

 • Černá: čerpadlo výplachové kapaliny je vypnuto

 • Žlutá: čerpadlo výplachové kapaliny je v pohotovostním režimu

 • Zelená: čerpadlo výplachové kapaliny je zapnuto

 • Zelená s hodnotou 100: čerpadlo výplachové kapaliny má nastaven maximální průtok

Ikona průtoku čerpadla výplachové kapaliny: označuje vstup z kolébkového přepínače na joysticku.

 • Je-li kolébkový přepínač v horní poloze, indikátor se zobrazí zeleně s modrou šipkou směřující nahoru (zvýšení).

 • Je-li kolébkový přepínač v dolní poloze, indikátor se zobrazí zeleně s modrou šipkou směřující dolů (snížení).

 • Ikona je černá, pokud kolébkový přepínač není přepnut do žádné polohy.

Ikona indikátoru procesoru: zobrazí červené X za účelem označení problému s procesorem rozšiřujícího modulu vedle hlavního řadiče.

Obrazovka pro vstup/výstup ovládací skříně pojezdu (Travel Pendant I/O)

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 7 na obrazovce pro vstup/výstup.

Na obrazovce ovládací skříně pojezdu se zobrazuje napětí a poloha joysticku, umístěného na ovládací skříni.

g213169

Ve středu terče se zobrazí tečka a hodnota napětí pro FNR (vpřed, neutrál a vzad) a řízení zobrazí údaj 2,5 V předtím, než se bude vrták moci posunout. Pokud se červená tečka přemístí mimo vnější černý kruh, ovládací skříň je nutné opravit nebo vyměnit za novou. Indikátory napravo a nalevo od kruhu zobrazují směr jízdy pásu. Napětí se zobrazuje v rozsahu 0 až 10,0 V.

Obrazovky chyb a informací o stroji (Errors and Machine Information)

Obrazovky se závadami vrtáku

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 1 na obrazovce chyb a informací o stroji.

Na této obrazovce se zobrazují veškeré chyby související s vrtáním.

S použitím šipek nahoru a dolů procházejte chybami. Pokud nemůžete kódy vymazat, kontaktujte autorizované servisní středisko.

g213168

Obrazovka závad motoru (Engine Errors)

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 2 na obrazovce chyb a informací o stroji.

Na této obrazovce se zobrazují veškeré závady motoru.

S použitím šipek nahoru a dolů procházejte chybami. Pokud nemůžete kódy vymazat, kontaktujte autorizované servisní středisko.

g213170

Informační obrazovka stroje

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 3 na obrazovce chyb a informací o stroji.

Na této obrazovce se zobrazují informace o stroji včetně modelového a sériového čísla a softwarové verze.

g213171

Ikona varování před nárazem vozíku

Pokud nastanou následující situace, otevře se výstražná obrazovka kolize vozíku (Obrázek 64):

 • je vozík v prostoru vrtáku a vy se pokoušíte ovládat nakládací rameno nebo excentr trubek, nebo

 • se pokoušíte ovládat vozík, když nakládací rameno nebo excentr trubek není ve výchozí poloze.

g210794

K odstranění této výstrahy postupujte následovně:

 • přemístěte montážní celek excentru do výchozí polohy, anebo

 • přemístěte vozík vzad

Ikona vyžadované údržby

Tato ikona (Obrázek 65) se zobrazí, je-li vyžadována údržba.

g223939

Výstražná ikona zábrany pro chodce

Tato ikona (Obrázek 66) se zobrazí, pokud zábrana pro chodce není ve snížené poloze.

g223940

Výstražná ikona klece spouštěcího sloupu (pouze modely CE)

Tato ikona (Obrázek 67) se zobrazí, jestliže klec spouštěcího sloupu není zavřena.

g223941