Bezpieczeństwo

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal98-8688
decal98-8687
decal98-8676
decal133-8061

Instalacja

Montaż przyczepy

Części potrzebne do tej procedury:

Platforma przyczepy1
Piasta osi2
Zespół koła2
Zespół dyszla1
Pochylnia przyczepy1
Śruby podsadzane (⅜ x 1 cal)8
Nakrętki zabezpieczające (⅜ cala)8
Nakrętki kół8
Śruba (⅜ x 2¾ cala)2
Nakrętki zabezpieczające Nylonowe (⅜ cala)2
Pręt zawiasu1
Zawleczki sworzni2
 1. Za pomocą 4 śrub podsadzanych i 4 nakrętek zabezpieczających zamocuj oś od góry do wsporników montażowych po każdej ze stron skrzyni przyczepy tak jak pokazano na Rysunek 1.

  g246924
 2. Na każdej piaście osi zamontuj zespół koła wykorzystując 4 nakrętki do kół (Rysunek 1). Dokręć je z momentem 108,5 N·m.

 3. Zmniejsz ciśnienie w oponach do 0,34 bara.

 4. Zamontuj zespół dyszla do wspornika montażowego pod spodem skrzyni przyczepy, używając 2 śrub (⅜ x 2¾ cala) i 2 nakrętek zabezpieczających (Rysunek 2).

  g233569
  g282662
 5. Zamocuj pochylnię przyczepy z tyłu platformy przyczepy, wykorzystując pręt zawiasu i 2 zawleczki (Rysunek 4).

  Note: Przed montażem nanieś cienką warstwę smaru na pręt zawiasu.

  g233570
 6. Obróć pochylnię przyczepy do góry i zaczep zatrzask pochylni w otworze na górze prowadnicy koła (Rysunek 4).

Regulacja zbieżności kół

Aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu opon, koła powinny być ustawione ze zbieżnością od 0 do 3 mm.

Wyreguluj zbieżność kół jak opisano poniżej:

 1. Nanieś linię w płaszczyźnie środkowej każdej opony.

 2. Zmierz odległość między środkami na wysokości piasty z przodu i z tyłu opony (Rysunek 5).

  g012164
 3. Wyreguluj położenie wsporników montażowych, tak aby odległość między środkami z przodu była o około 3 mm mniejsza niż odległość między środkami z tyłu (Rysunek 1).

Regulacja dyszla przyczepy

Przesuń podkładki na górę lub na spód dyszla, aby przyczepa była ustawiona równolegle do podłoża lub żeby możliwe było jej zaczepienie do haka pojazdu holującego (Rysunek 6).

g012166

Załadunek przyczepy

 1. Zwolnij zatrzask pochylni z prowadnicy koła i opuść pochylnię na podłoże.

 2. Obróć pierwszy zestaw prętów kół w górę.

 3. Zdemontuj kosze z holowanej maszyny i odłącz napęd wrzecion.

 4. Przestaw przepustnicę do najwolniejszego położenia i powoli wjedź maszyną na przyczepę tak, aby koła transportowe zetknęły się z ogranicznikami przyczepy (Rysunek 2).

 5. Wyłącz silnik i załącz hamulec postojowy.

 6. Obróć pierwszy zestaw prętów kół w dół za koła transportowe (Rysunek 2).

 7. Jeżeli ciągniesz 2 maszyny, powtórz procedurę.

  Note: Wykorzystaj pierwszy zestaw prętów kół jako ogranicznik dla drugiej maszyny (Rysunek 7).

  g216504
 8. Obróć pochylnię przyczepy do góry i zaczep zatrzask pochylni w otworze na górze prowadnicy koła (Rysunek 4).

 9. Kosze włóż do pojazdu holującego.

Działanie

Maszyny kompatybilne

Przyczepa nadaje się do wielu kosiarek samobieżnych Greensmaster® – dodatkowe szczegóły znajdują się w poniższych listach.

Important: Ta przyczepa jest przeznaczona tylko do przewozu kosiarek samobieżnych serii Greensmaster. Przewóz innych produktów może spowodować uszkodzenie przyczepy.

 • Maszyny, które można holować bez modyfikacji

  • Greensmaster 1000

  • Greensmaster 1010

  • Greensmaster 2000

  • Greensmaster Flex 21

  • Greensmaster Flex 2100

  • Greensmaster Flex 2120

  • Greensmaster eFlex 2100

  • Greensmaster eFlex 2120

 • Maszyny, które można holować jedynie z zamontowanym 46 cm zestawem do przebudowy

  • Greensmaster 800

  • Greensmaster Flex 18

  • Greensmaster Flex 1800

  • Greensmaster Flex 1820

  • Greensmaster eFlex 1800

  • Greensmaster eFlex 1820

 • Maszyny, które można holować jedynie ze zdemontowanymi osiami transportowymi

  • Greensmaster 1600

  • Greensmaster 1610

  • Greensmaster 2600

 • Maszyny, które można holować jedynie z odpowiednimi zestawami szyn lub kół.

  • Greensmaster 1018

  • Greensmaster 1021

  Important: Należy używać wyłącznie pojazdu holującego o właściwym uciągu. Przyczepa i 2 maszyny ważą około 363 kg. Upewnij się, że pojazd holujący ma właściwy uciąg i możliwość hamowania – sprawdź zalecenia producenta pojazdu.

Wskazówki dotyczące obsługi

 • Przed załadunkiem lub wyładunkiem maszyn upewnij się, że przyczepa jest należycie podłączona do pojazdu holującego, aby zapobiec nagłemu ruchowi dyszla lub przewróceniu.

 • Przyczepa to dodatkowy ciężar do holowania przez pojazd. Prowadź pojazd ostrożnie.

  • Nie jeździj maszyną po autostradach ani drogach publicznych.

  • Przy zbliżaniu się do zakrętu i pokonywaniu go, zawsze zwolnij pojazd holujący.

  • Poruszając się po nieznanym lub nierównym terenie zawsze jeźdź powoli.

  • Przy zmienianiu kierunku ruchu lub przygotowywaniu się do zatrzymania zawsze stopniowo zwalniaj pojazd holujący.

  • Skręcając lub jadąc po zboczach zawsze zwalniaj pojazd holujący.

  • Nie dokonuj nagłych lub ostrych zmian kierunku jazdy. Nie dokonuj nagłych zmian kierunku jazdy na zboczach, najazdach, nachyleniach, stokach lub podobnych powierzchniach.

  • Prędkość pojazdu holującego zawsze dostosuj do bieżących warunków lokalnych takich jak wilgotne powierzchnie, luźny piasek lub żwir lub niska widoczność, np. słabe lub bardzo jasne oświetlenie, mgła, mżawka lub deszcz.

  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas zjeżdżania ciężko załadowanym pojazdem ze zbocza. W miarę możliwości po wszelkich nachyleniach terenu jeździj w górę i w dół zbocza. Jeżeli to tylko możliwe nie jeździj w poprzek zbocza. Grozi to przewróceniem pojazdu, co może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

 • Przed cofaniem spójrz do tyłu i upewnij się, że nie ma tam ludzi ani przedmiotów. Cofaj powoli i uważnie obserwuj ruch przyczepy.

 • Zachowaj szczególną ostrożność i niską prędkość podczas cofania pojazdem z przyczepą.

 • Zwracaj uwagę na pozostałych uczestników ruchu drogowego podczas przejeżdżania przez jezdnię lub poruszania się w jej pobliżu. Zawsze ustępuj pierwszeństwa pieszym i innym pojazdom..

 • Jeżeli przyczepa zacznie drgać w sposób odbiegający od normy, natychmiast zatrzymaj pojazd holujący. Wyłącz silnik pojazdu holującego. Napraw wszystkie uszkodzenia przed holowaniem.

 • Przed przeprowadzaniem konserwacji lub regulacji przyczepy:

  • Zatrzymaj pojazd holowniczy i zaciągnij hamulec ręczny.

  • Wyłącz silnik pojazdu holującego i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 • Wszystkie elementy mocujące powinny być dobrze zamocowane. Zamontuj ponownie części usunięte podczas serwisowania lub regulacji.