Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal98-8688
decal98-8687
decal98-8676
decal133-8061

Montering

Montering av tilhengeren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Tilhengerplan1
Akselnav2
Hjulenhet2
Koblingsarmenhet1
Tilhengerrampe1
Låsebolter (3/8 x 1 tommer)8
Låsemuttere (3/8 tomme)8
Hakemutre8
Bolt (3/8 x 2 3/4 tommer)2
Nylonlåsemuttere (3/8 tomme)2
Hengselsstang1
Splinter2
 1. Bruk de fire låseboltene og de fire låsemutterne til å montere en aksel til oversiden av monteringsbrakettene på hver side av tilhengerplanet, som vist i Figur 1.

  g246924
 2. Fest en hjulenhet til hvert nav med fire hjulhakemutterene (Figur 1).

 3. Slipp ut luft fra dekkene til trykket er 0,34 bar.

 4. Fest koblingsarmenheten til monteringsbraketten på undersiden av tilhengerplanet med to bolter (3/8 x 2 3/4 tommer), og to låsemuttere (Figur 2).

  g233569
  g282662
 5. Monter tilhengerrampen bak på tilhengerplanet med hengselsstangen og to splinter (Figur 4).

  Note: Påfør et tynt lag smørefett til hengselsstangen før montering.

  g233570
 6. Sving tilhengerrampen oppover og hekt rampelåsen i hullet øverst på hjulledeskinnen (Figur 4).

Justere spissing av hjul

For å unngå tidlig slitasje på dekkene skal hjulene ha 0 til 3 mm spissing.

Juster hjulspissingen i på følgende måte:

 1. Riss en linje rundt midten av hvert dekk.

 2. Mål avstanden fra midten til midten, foran og bak på hjulene i hjulnavhøyde (Figur 5).

  g012164
 3. Juster posisjonen til akselens monteringsbraketter, slik at frontavstanden fra midten til midten er omtrent 3 mm mindre enn den bakre avstanden fra midten til midten (Figur 1).

Justering av tilhengerkoblingsarmen

Flytt avstandsstykkene til toppen eller bunnen av tungen til tilhengeren er parallell med bakken eller til den passer tauekjøretøyets slepekrok (Figur 6).

g012166

Lasting av traileren

 1. Hekt løs rampelåsen fra hjulledeskinnen, og senk rampen til bakken.

 2. Sving det første settet med hjulstenger oppover.

 3. Fjern kurvene fra maskinen som skal slepes og koble fra spolemotoren.

 4. Sett gassen i sakteste stilling, og kjør maskinen sakte på tilhengeren, til transporthjulene kommer i kontakt med tilhengersperrene (Figur 2).

 5. Slå av motoren og sett på parkeringsbremsen.

 6. Sving det første settet med hjulstengene nedover bak transporthjulene (Figur 2).

 7. Gjenta denne prosedyren hvis du transporterer to maskiner.

  Note: Bruk det første settet med hjulstenger som sperre for den andre maskinen (Figur 7).

  g216504
 8. Sving tilhengerrampen oppover og hekt rampelåsen i hullet øverst på hjulledeskinnen (Figur 4).

 9. Oppbevar kurvene i tauekjøretøyet.

Bruk

Kompatible maskiner

Denne tilhengeren støtter en rekke Greensmaster®-gressklippere av skyvemodellen, se følgende lister for mer informasjon.

Important: Denne tilhengeren er utformet for å transportere kun Greensmaster-skyvemodeller. Transport av andre produkter kan skade tilhengeren.

 • Maskiner kan du slepe uten endringer

  • Greensmaster 1000

  • Greensmaster 1010

  • Greensmaster 2000

  • Greensmaster Flex 21

  • Greensmaster Flex 2100

  • Greensmaster Flex 2120

  • Greensmaster eFlex 2100

  • Greensmaster eFlex 2120

 • Maskiner du kun kan slepe med konverteringssettet på 46 cm montert

  • Greensmaster 800

  • Greensmaster Flex 18

  • Greensmaster Flex 1800

  • Greensmaster Flex 1820

  • Greensmaster eFlex 1800

  • Greensmaster eFlex 1820

 • Maskiner du kun kan slepe med transporteringsakslene fjernet

  • Greensmaster 1600

  • Greensmaster 1610

  • Greensmaster 2600

 • Maskiner du kun kan slepe med tilhørende skinne- eller hjulsett.

  • Greensmaster 1018

  • Greensmaster 1021

  Important: Bruk kun tauekjøretøy med riktig taueklassifikasjon. Tilhengeren og to maskiner veier omtrent 363 kg. Sørg for at slepekjøretøyet har tilstrekkelig bremse- og håndteringskapasitet ved å kontrollere anbefalingene til kjøretøyets produsent.

Brukstips

 • Sikre at tilhengeren er riktig tilkoblet tauekjøretøyet før lasting eller lossing av maskiner for å forhindre at koblingsarmen plutselig beveger seg eller vipper opp.

 • Tilhengeren påfører ekstra tauevekt til kjøretøyet. Kjør kjøretøyet på en trygg måte.

  • Ikke kjør maskinen på motorveier eller offentlige veier.

  • Tau alltid kjøretøyet sakte når du nærmer deg og utfører en sving.

  • Senk alltid hastigheten når du kjører tauekjøretøyet i ukjent eller ulendt terreng.

  • Senk alltid hastigheten på tauekjøretøyet når du endrer kjøreretningen eller skal stoppe.

  • Senk alltid hastigheten på tauekjøretøyet når du svinger eller kjører i skråninger.

  • IKKE foreta plutselige eller skarpe svinger. Ikke endre kjøreretningen plutselig i en oppoverbakke, på en rampe, stigning, skråning eller lignende.

  • Du skal alltid justere tauekjøretøyets hastighet i henhold til eksisterende bakkeforhold som våte, glatte overflater, løs sand eller grus og/eller dårlige siktforhold som dårlig eller skarp belysning, tåke, damp eller regn.

  • Vær spesielt forsiktig når du kjører et tungt belastet kjøretøy ned en bakke eller helling. Kjør kjøretøyet opp og ned skråninger og stigninger når det er mulig. Ikke kjør på tvers av en skråning hvis du kan unngå det. Kjøretøyet kan tippe over, noe som kan føre til alvorlig personskade eller død.

 • Før du rygger må du se bak deg og sikre at det er fritt for personer og gjenstander. Rygg sakte, og følg nøye med på trailerens bevegelser.

 • Vær ekstremt forsiktig, og bruk lav hastighet når traileren og tauekjøretøyet skal rygge.

 • Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier. Gi alltid fotgjengere og andre kjøretøy forkjørsrett.

 • Hvis tilhengeren begynner å vibrere unormalt mye, må du stoppe tauekjøretøyet umiddelbart. Slå av motoren til tauekjøretøyet. Reparer alle skader før du tauer.

 • Før du utfører service eller justeringer på tilhengeren gjør du følgende:

  • Stans tauekjøretøyet og aktiver parkeringsbremsen.

  • Slå av motoren på slepekjøretøyet, og ta ut nøkkelen.

 • Hold alle festene godt strammet. Sett på plass alle deler som ble fjernet under service eller når justeringer ble gjort.