Bezpečnost

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na místě viditelném obsluhou a v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepku novou.

decal98-8688
decal98-8687
decal98-8676
decal133-8061

Instalace

Montáž přívěsu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Plošina přívěsu1
Hlava nápravy2
Montážní celek kola2
Montážní celek oje1
Nájezdová plošina přívěsu1
Vratové šrouby (⅜ x 1 palec)8
Pojistné matice (⅜ palce)8
Upevňovací matice8
Šroub (⅜ x 2 ¾ palce)2
Nylonové pojistné matice (⅜ palce)2
Tyč závěsu1
Závlačky2
 1. Pomocí 4 vratových šroubů a 4 pojistných matic namontujte nápravu k horní straně montážních konzol na každé straně plošiny přívěsu, viz Obrázek 1.

  g246924
 2. Připevněte montážní celek kola ke každé hlavě nápravy pomocí 4 upevňovacích matic (Obrázek 1) a matice utáhněte na utahovací moment 108,5 Nm.

 3. Upravte tlak v pneumatikách na hodnotu 34 kPa.

 4. Připevněte montážní celek oje k montážní konzole na spodní straně plošiny přívěsu pomocí 2 šroubů (⅜ x 2 ¾ palce) a 2 pojistných matic.Obrázek 2

  g233569
  g282662
 5. Připevněte nájezdovou plošinu přívěsu k zadní části plošiny přívěsu pomocí tyče závěsu a 2 závlaček (Obrázek 4).

  Note: Před montáží aplikujte na tyč závěsu tenkou vrstvu maziva.

  g233570
 6. Otočte nájezdovou plošinu přívěsu nahoru a zasuňte západku plošiny do otvoru v horní části vodítka kol (Obrázek 4).

Seřízení sbíhavosti kol

Abyste předešli předčasnému opotřebení pneumatik, kola by měla mít sbíhavost 0 až 3 mm.

Sbíhavost seřiďte následovně:

 1. Kolem středu každé pneumatiky načrtněte čáru.

 2. Změřte vzdálenost mezi středy ve výšce náboje kola jak na přední, tak na zadní straně pneumatik (Obrázek 5).

  g012164
 3. Seřiďte polohu montážních konzol nápravy tak, aby vzdálenost mezi středy vpředu byla přibližně o 3 mm menší než vzdálenost mezi středy vzadu (Obrázek 1).

Nastavení oje přívěsu

Přemístěte vymezovací podložky do horní nebo spodní části oje tak, aby byl přívěs rovnoběžný se zemí, respektive aby bylo možné oj připojit k tažnému závěsu vozidla (Obrázek 6).

g012166

Naložení přívěsu

 1. Uvolněte západku nájezdové plošiny z vodítka kol a sklopte plošinu na zem.

 2. První sadu tyčí kola vyklopte nahoru.

 3. Sejměte koše z vlečeného stroje a uvolněte pohon žacího vřetena.

 4. Posuňte ovládání akcelerátoru do polohy pro nejnižší rychlost a pomalu najíždějte se strojem na přívěs, až přepravní kola přijdou do kontaktu s dorazy přívěsu (Obrázek 2).

 5. Vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

 6. První sadu tyčí kola sklopte dolů za přepravní kola (Obrázek 2).

 7. Tento postup zopakujte, pokud chcete převážet 2 stroje.

  Note: První sadu tyčí kola použijte jako doraz pro druhý stroj (Obrázek 7).

  g216504
 8. Otočte nájezdovou plošinu přívěsu nahoru a zasuňte západku plošiny do otvoru v horní části vodítka kol (Obrázek 4).

 9. Uložte koše do vlečného vozidla.

Obsluha

Kompatibilní stroje

Tento přívěs je vhodný pro různé stroje Greensmaster® ovládané za chůze. Více informací naleznete v následujícím seznamu.

Important: Tento přívěs je určen pouze pro přepravu sekaček Greensmaster ovládaných za chůze. Při přepravě jiných výrobků může dojít k poškození přívěsu.

 • Stroje, které lze vléci bez provedení úprav:

  • Greensmaster 1000

  • Greensmaster 1010

  • Greensmaster 2000

  • Greensmaster Flex 21

  • Greensmaster Flex 2100

  • Greensmaster Flex 2120

  • Greensmaster eFlex 2100

  • Greensmaster eFlex 2120

 • Stroje, které lze vléci jen s namontovanou 18palcovou soupravou pro přestavbu:

  • Greensmaster 800

  • Greensmaster Flex 18

  • Greensmaster Flex 1800

  • Greensmaster Flex 1820

  • Greensmaster eFlex 1800

  • Greensmaster eFlex 1820

 • Stroje, které lze vléci jen s demontovanými přepravními nápravami:

  • Greensmaster 1600

  • Greensmaster 1610

  • Greensmaster 2600

 • Stroje, které lze vléci jen s příslušnou soupravou kolejnic nebo kol:

  • Greensmaster 1018

  • Greensmaster 1021

  Important: Používejte pouze vlečné vozidlo s odpovídající kapacitou pro vlečení. Přívěs a 2 stroje váží přibližně 363 kg. Podle doporučení výrobce tažného vozidla se přesvědčte, zda má brzdový systém a ovládání vozidla odpovídající parametry.

Provozní tipy

 • Před nakládáním nebo vykládáním strojů se přesvědčte, že přívěs je k vlečnému vozidlu správně připojen, aby nedošlo k náhlému neočekávanému pohybu nebo vymrštění oje nahoru.

 • Přívěs zvyšuje zatížení vlečného vozidla. Jezděte s vozidlem bezpečně.

  • Nejezděte se strojem na veřejných komunikacích nebo dálnicích.

  • Při přibližování k zatáčce a jejím projíždění vždy tažné vozidlo zpomalte.

  • Při jízdě v neznámé oblasti nebo náročném terénu vždy tažné vozidlo zpomalte.

  • Vlečné vozidlo vždy zpomalte při změně směru jízdy nebo přípravě k zastavení.

  • Vlečné vozidlo vždy zpomalte při zatáčení nebo jízdě ve svazích.

  • Nezatáčejte náhle nebo prudce. Na svahu, nájezdové plošině, šikmé ploše, kopci nebo na obdobném povrchu neměňte náhle směr jízdy.

  • Při vlečení vždy přizpůsobte rychlost jízdy vozidla stávajícím podmínkách povrchu, jako jsou mokré kluzké povrchy a sypký písek či štěrk, a podmínkám při nízké viditelnosti, jako je tlumené nebo ostré světlo, mlha, opar nebo déšť.

  • Obzvláště opatrně si počínejte při jízdě s vozidlem s těžkým nákladem při sjíždění ze svahu dolů. Po svahu, šikmé ploše či v kopci jezděte s vozidlem ve směru nahoru a dolů, kdykoli je to možné. Nejezděte napříč svahem, je-li to možné. Hrozí totiž nebezpečí převržení vozidla, jež může vést k vážnému zranění nebo smrti.

 • Před jízdou vzad se podívejte dozadu a přesvědčte se, že se za vámi nenacházejí žádné osoby ani předměty. Couvejte pomalu a pozorně sledujte pohyb přívěsu.

 • Při couvání s tažným vozidlem a přívěsem jezděte velmi pomalu a opatrně.

 • Při přejíždění silnic nebo v jejich blízkosti dávejte pozor na provoz. Vždy dejte přednost chodcům a jiným vozidlům..

 • Pokud přívěs začne abnormálně vibrovat, neprodleně vlečný stroj zastavte. Vypněte motor tažného vozidla. Před vlečením odstraňte veškeré závady.

 • Před údržbou nebo jakýmkoli seřizováním přívěsu proveďte následující:

  • zastavte tažné vozidlo a zatáhněte parkovací brzdu;

  • vypněte motor tažného vozidla a vyjměte klíč.

 • Všechny upevňovací prvky udržujte bezpečně utažené. Namontujte zpět všechny díly, které jste demontovali během údržby nebo seřizování.