Montaż

Montaż uchwytu blokady i podkładki regulacyjnej

Części potrzebne do tej procedury:

Uchwyt blokady1
Podkładka regulacyjna1
Śruba (M10 x 30 mm)4
Podkładka zabezpieczająca (M10)4
Podkładka (M10)4
Nakrętka (M10)4
  1. Odszukaj podkładkę regulacyjną pod zespołem zaczepu na skrzyni transportowej.

  2. Ustaw podkładkę tak, jak pokazano na Rysunek 1.

    Note: Otwory na jednym końcu podkładki znajdują się bliżej krawędzi niż otwory na przeciwnym końcu. Obróć podkładkę tak, aby jej górna część znajdowała się na równi z powierzchnią ramy maszyny.

  3. Przykręć uchwyt blokady oraz podkładkę regulacyjną do ramy maszyny, wykorzystując śruby, podkładki zabezpieczające, podkładki i nakrętki.

    Note: Dokręć nakrętki z momentem 52 N∙m.

  4. Zamontuj zespół zaczepu na wsporniku obrotowym zaczepu tak, jak opisano w instrukcji obsługi.

    g284511