Montering

Montera låsfästet och mellanlägget

Delar som behövs till detta steg:

Låsfäste1
Mellanlägg1
Skruv (M10 x 30 mm)4
Låsbricka (M10)4
Bricka (M10)4
Mutter (M10)4
  1. Lokalisera mellanlägget under dragkroksenheten på fraktlådan.

  2. Rikta in mellanlägget enligt Figur 1.

    Note: Hålen i mellanläggets ena ände sitter närmare kanten än hålen i den andra änden. Vrid mellanlägget så att överdelen är i linje med maskinramen.

  3. Fäst låsfästet och mellanlägget vid maskinramen med skruvarna, låsbrickorna, brickorna och muttrarna.

    Note: Dra åt muttrarna till 52 Nm.

  4. Montera dragkroksenheten på dragkrokens tappfäste enligt bruksanvisningen.

    g284511