Montering

Montere låsebraketten og mellomlegget

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Låsebrakett1
Mellomlegg1
Bolt (M10 x 30 mm)4
Låseskive (M10)4
Skive (M10)4
Mutter (M10)4
  1. Finn mellomlegget under trekkoblingsenheten på transportkassen.

  2. Innrett mellomlegget som vist i Figur 1.

    Note: Hullene på den ene enden av mellomlegget er nærmere kanten enn hullene på den andre enden. Roter mellomlegget slik at toppen ligger tett inntil maskinrammen.

  3. Fest låsebraketten og mellomlegget til maskinrammen med boltene, låseskivene, skivene og mutterne.

    Note: Stram mutterne til 52 Nm.

  4. Monter trekkoblingsenheten til koblingsdreiebraketten som beskrevet i brukerhåndboken.

    g284511