Nastavení

Montáž zajišťovacího držáku a vymezovací podložky

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Zajišťovací držák1
Vymezovací podložka1
Šroub (M10 x 30 mm)4
Pojistná podložka (M10)4
Podložka (M10)4
Matice (M10)4
  1. Vyhledejte vymezovací podložku pod montážním celkem závěsu na přepravní bedně.

  2. Vyrovnejte vymezovací podložku, viz Obrázek 1.

    Note: Otvory na 1 konci vymezovací podložky jsou blíž k okraji než otvory na druhé straně. Vymezovací podložku otočte tak, aby byla horní část vyrovnána s rámem stroje.

  3. Připevněte zajišťovací držák a podložku k rámu stroje pomocí šroubů, pojistných podložek, podložek a matic.

    Note: Matice utáhněte na utahovací moment 52 N∙m.

  4. Namontujte montážní celek závěsu na otočnou konzolu držáku podle pokynů v provozní příručce.

    g284511