Uvod

Ovaj je uređaj traktorska rotacijska kosilica namijenjena profesionalnim korisnicima za komercijalnu primjenu. Prvenstveno je namijenjena košenju trave na dobro održavanim travnjacima u parkovima i na sportskim i komercijalnim terenima. Nije namijenjena rezanju grmlja, košenju trave i drugih biljaka uz autoceste ili upotrebi u poljoprivredne svrhe.

Pažljivo pročitajte ove informacije kako biste naučili ispravno upravljati uređajem i održavati ga te kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja uređaja. Odgovorni ste za ispravno i sigurno upravljanje uređajem.

Na internetskoj stranici tvrtke Toro www.Toro.com možete dobiti informacije o uređaju i dodatnoj opremi, pomoć pri nalaženju distributera ili registrirati uređaj.

Ako vam je potreban servis, originalni dijelovi proizvođača Toro ili dodatne informacije, obratite se ovlaštenom serviseru ili službi za korisnike tvrtke Toro i pripremite broj modela i serijski broj svog uređaja. Slika 1 prikazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na uređaju. Upišite brojeve na za to predviđeno mjesto.

g020872

U ovom su priručniku navedene moguće opasnosti i sigurnosne poruke označene simbolom sigurnosnog upozorenja (Slika 2), koji upućuje na opasnost od teških ozljeda ili smrti u slučaju nepridržavanja preporučenih mjera opreza.

g000502

U priručniku se informacije ističu dvjema riječima. Riječ Važno upućuje na posebne mehaničke informacije, a riječ Napomena na opće informacije na koje treba obratiti posebnu pažnju.

Ovaj je uređaj u skladu sa svim relevantnim direktivama EU-a. Za više detalja pogledajte zasebnu izjavu o sukladnosti (DOC) za ovaj uređaj.

Budući da u nekim područjima postoje lokalni, državni ili savezni propisi koji zahtijevaju upotrebu iskrohvatača na motoru ovog uređaja, kao opcija je dostupan i iskrohvatač. Ako vam je potreban iskrohvatač, obratite se svom ovlaštenom serviseru tvrtke Toro.

Originalne iskrohvatače tvrtke Toro odobrila je šumarska služba Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (USDA).

Important: Upotreba ili upravljanje motorom na bilo kojem zemljištu pokrivenom šumom, niskim raslinjem ili travom bez funkcionalnog prigušivača/iskrohvatača ili bez motora koji je prikladno konstruiran, opremljen i održavan u svrhu sprječavanja požara predstavlja kršenje Odjeljka 4442 kalifornijskog Pravilnika o javnim resursima (California Public Resource Code). Druge države ili savezna područja mogu imati slične zakone.

Upozorenje

KALIFORNIJA

Upozorenje prema kalifornijskom zakonu Proposition 65

Savezna država Kalifornija utvrdila je da ispušni plinovi dizelskog motora i neke njihove sastavnice uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Kleme akumulatora, polovi i povezana oprema sadržavaju olovo i olovne spojeve, odnosno kemikalije za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak i posljedice štetne za reproduktivno zdravlje. Operite ruke nakon rukovanja.

Uporabom ovog proizvoda možete biti izloženi kemikalijama za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Sigurnost

Uređaji s brojevima modela 30495 i 30487 zadovoljavaju ili premašuju zahtjeve CEN norme ISO EN 5395 i specifikacije ANSI B71.4-2012 koje su bile na snazi kada su ugrađeni odgovarajući kompleti opreme s oznakom CE u skladu s izjavom o sukladnosti. Uređaj s brojem modela 30487N zadovoljava ili premašuje specifikacije ANSI B71.4–2012 koje su bile na snazi u trenutku proizvodnje.

Ako rukovatelj ili vlasnik neispravno upotrebljava ili održava uređaj, može doći do ozljeda. Kako biste smanjili mogućnost ozljeda, pridržavajte se ovih sigurnosnih uputa i uvijek obraćajte pažnju na simbol sigurnosnog upozorenja, koji označava Oprez, Upozorenje ili Opasnost – upute za osobnu sigurnost. Nepridržavanje uputa može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

Siguran rad s uređajem

Sljedeće se upute temelje na CEN normama EN 836:1997 i specifikacijama ANSI B71.4-2012.

Ovaj uređaj može amputirati ruke i noge i odbacivati predmete. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa kako biste izbjegli teške ozljede ili smrt.

Obuka

 • Pažljivo pročitajte Upute za upotrebu i ostale materijale za obuku. Upoznajte se s komandama, sigurnosnim znakovima i ispravnom upotrebom uređaja.

 • Nikad nemojte dozvoliti djeci ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama da upotrebljavaju kosilicu. Dobna granica za korisnike može biti ograničena lokalnim propisima.

 • Nikad nemojte kositi dok su u blizini ljudi (naročito djeca) ili kućni ljubimci.

 • Imajte na umu da je korisnik uređaja odgovoran za nesreće ili opasnosti koje uzrokuje na štetu drugih osoba ili njihove imovine.

 • Nemojte voziti putnike.

 • Svi vozači trebaju proći profesionalnu i praktičnu obuku. U sklopu obuke treba naglasiti:

  • potrebu za pažnjom i koncentracijom tijekom rada na strojevima s vozačem;

  • da kontrolu nad strojem s vozačem koji proklizava na padini nije moguće vratiti primjenom upravljačkih poluga. Glavni razlozi za gubitak kontrole nad uređajem su:

   • nedovoljna stabilnost kotača na podlozi, naročito na mokroj travi;

   • prebrza vožnja;

   • neispravno kočenje;

   • vrsta stroja nije prikladna za zadatak;

   • nepoznavanje učinka koji uvjeti na terenu, osobito padine, mogu imati na stroj;

   • neispravan raspored tereta.

Priprema

 • Tijekom košenja uvijek nosite otpornu obuću i duge hlače. Ne upravljajte uređajem bosi ili u otvorenoj obući.

 • Temeljito pregledajte područje na kojem namjeravate upotrebljavati uređaj i uklonite sve predmete koje bi uređaj mogao odbaciti.

 • Zamijenite neispravne prigušivače.

 • Prije upotrebe uvijek provjerite jesu li noževi, vijci za noževe i sklop rezača istrošeni ili oštećeni. Zamijenite istrošene ili oštećene noževe i matične vijke u grupama kako bi se održala ravnoteža.

Sigurno rukovanje gorivima

 • Kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja imovine, budite krajnje oprezni pri rukovanju gorivom. Gorivo je vrlo lako zapaljivo, a njegove pare su eksplozivne.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Upotrebljavajte samo odobrene spremnike za gorivo.

 • Nikad nemojte uklanjati poklopac spremnika za gorivo ili dodavati gorivo dok je motor upaljen.

 • Pustite da se motor ohladi prije ponovnog punjenja gorivom.

 • Nikad nemojte puniti uređaj gorivom u zatvorenom prostoru.

 • Nikad nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

 • Nikad nemojte puniti spremnike unutar vozila ili teretnog prostora kamiona/prikolica s plastičnim oblogama. Spremnike prije punjenja uvijek postavite na tlo podalje od vozila.

 • Uklonite uređaj s kamiona ili prikolice i na tlu napunite uređaj gorivom. Ako to nije moguće, nadopunite gorivo koristeći prijenosni spremnik umjesto ubrizgača goriva.

 • Držite ubrizgač u dodiru s rubom otvora spremnika za gorivo dok ga ne napunite do kraja. Nemojte upotrebljavati automatski mehanizam za zaustavljanje punjenja.

 • Ako vam se gorivo prolije po odjeći, odmah se presvucite.

 • Nikad nemojte prepuniti spremnik za gorivo. Vratite poklopac na spremnik i dobro ga zatvorite.

Rad

 • Budite pozorni, oprezni i usporite prilikom skretanja. Pogledajte iza i oko sebe prije mijenjanja smjera.

 • Nemojte paliti motor u skučenom prostoru u kojem se mogu nakupiti opasni plinovi ugljičnog monoksida.

 • Kosite samo po danu ili uz dobro umjetno osvjetljenje.

 • Prije paljenja motora otpustite sve spojke za priključke s noževima i prebacite u prazan hod.

 • Zapamtite da nijedna padina nije sigurna. Vožnja na travnatim padinama zahtijeva poseban oprez. Kako biste spriječili prevrtanje:

  • nemojte naglo kretati ili zaustavljati se na padinama;

  • na padinama i tijekom oštrog skretanja vozite polako;

  • pozorno pratite ima li grba i udubljenja i drugih skrivenih opasnosti;

 • Pazite na promet u blizini cesta ili tijekom prelaženja ceste.

 • Zaustavite okretanje noževa prije prelaženja netravnatih površina.

 • Kada upotrebljavate bilo koji priključak, nikad nemojte izbacivanje materijala usmjeriti prema prolaznicima niti pustiti ikoga blizu stroju dok je u pogonu.

 • Nikad nemojte upravljati uređajem s oštećenim štitnicima i štitovima ili bez sigurnosnih uređaja.

 • Nemojte mijenjati postavke regulatora motora ili opterećivati motor prekomjernom brzinom. Prekomjerna brzina može povećati rizik od tjelesnih ozljeda.

 • Prije napuštanja vozačevog mjesta:

  • isključite priključno vratilo i spustite priključke;

  • prebacite u prazan hod i podignite ručnu kočnicu;

  • zaustavite rad motora i izvadite ključ.

 • Isključite pogon priključaka, zaustavite motor i izvadite ključ za paljenje:

  • prije uklanjanja začepljenja ili odčepljivanja žlijeba;

  • prije provjeravanja, čišćenja ili rada na kosilici;

  • nakon sudara sa stranim tijelom. Provjerite je li kosilica oštećena i izvršite popravke prije ponovnog pokretanja uređaja i upravljanja njime;

  • ako uređaj počne neobično vibrirati (smjesta provjerite).

 • Ne upravljajte kosilicom pod utjecajem alkohola ili droga.

 • Munje mogu uzrokovati teške ozljede ili smrt. Ako u okolici vidite munje ili čujete grmljavinu, nemojte upravljati uređajem nego potražite sklonište.

 • Isključite pogon priključaka tijekom transporta ili kad uređaj nije u upotrebi.

 • Zaustavite motor i isključite pogon priključaka prije punjenja goriva.

Konstrukcija za zaštitu od prevrtanja (Rollover Protection System, ROPS) – upotreba i održavanje

 • ROPS je cjelovit i učinkovit sigurnosni uređaj. Tijekom upravljanja uređajem sklopivi ROPS držite u podignutom i zaključanom položaju i vežite se sigurnosnim pojasom.

 • Sklopivi ROPS privremeno spustite samo kada je to prijeko potrebno. Nemojte se vezati sigurnosnim pojasom kada je spušten.

 • Imajte na umu da spušteni ROPS ne pruža zaštitu od prevrtanja.

 • Provjerite može li se sigurnosni pojas brzo otpustiti u slučaju nesreće.

 • Provjerite površinu na kojoj namjeravate kositi i nikad ne spuštajte sklopivi ROPS na površinama koje imaju padine, litice ili vodu.

 • Prije vožnje ispod bilo kojeg objekta (npr. grane, vrata, električne žice) pažljivo provjerite razmak iznad glave i ne dodirujte ga.

 • Održavajte ROPS u sigurnom radnom stanju tako da povremeno temeljito pregledate ima li oštećenja i jesu li sve pričvrsnice dobro zategnute.

 • Ako je ROPS oštećen, zamijenite ga. Nemojte ga popravljati ili izmjenjivati.

 • Nemojte ukloniti ROPS.

 • Sve izmjene na ROPS-u mora odobriti proizvođač.

Održavanje i skladištenje

 • Održavajte sve matice, matične vijke i vijke čvrsto zategnutima kako biste osigurali da je uređaj u ispravnom radnom stanju.

 • Uređaj s gorivom u spremniku nemojte skladištiti u objektu u kojem plinovi mogu doći u dodir s otvorenim plamenom ili iskrom.

 • Pustite da se motor ohladi prije skladištenja u bilo kojem zatvorenom prostoru.

 • Kako biste smanjili opasnost od požara, osigurajte da motor, prigušivač, kućište akumulatora i prostor za skladištenje goriva nisu prekriveni travom, lišćem ili prekomjernom masnoćom.

 • Zamijenite istrošene ili oštećene dijelove radi sigurnosti.

 • Ako je potrebno isprazniti spremnik za gorivo, učinite to na otvorenom.

 • Budite oprezni s kosilicama s višestrukim noževima jer ručno okretanje jednog noža može uzrokovati okretanje drugih noževa.

 • Kad namjeravate parkirati ili skladištiti uređaj ili ostaviti ga bez nadzora, spustite kosište.

Tegljenje

 • Budite oprezni pri utovaru ili istovaru uređaja na prikolicu ili kamion.

 • Za utovar uređaja na prikolicu ili kamion upotrebljavajte pune rampe.

 • Čvrsto vežite uređaj pomoću remena, lanaca, kabela ili užadi. Prednji i stražnji remeni trebaju biti usmjereni prema dolje i prema van od uređaja.

Sigurnost traktorske kosilice proizvođača Toro

Sljedeći popis sadrži informacije o sigurnosti koje se odnose na proizvode tvrtke Toro ili druge informacije o sigurnosti koje morate znati, a koje nisu dio CEN normi.

 • Ispušni plinovi sadrže ugljični monoksid, koji je smrtonosan otrov bez mirisa. Nemojte pokretati motor u zatvorenom prostoru.

 • Držite ruke, noge, kosu i odjeću dalje od područja izbacivanja, donje strane kosilice i svih pokretnih dijelova dok je motor upaljen.

 • Nemojte dodirivati opremu ili dijelove priključaka koji bi mogli biti vrući uslijed rada uređaja. Pustite da se uređaj ohladi prije održavanja, podešavanja ili servisiranja.

 • Akumulatorska kiselina je otrovna i može uzrokovati opekline. Spriječite dodir s kožom, očima i odjećom. Zaštite lice, oči i odjeću pri radu s akumulatorom.

 • Ovaj uređaj nije predviđen ni opremljen za upotrebu na cesti i pripada kategoriji sporih vozila”. Ako morate prijeći javnu cestu ili voziti se njome, morate biti upoznati s lokalnim propisima, koji se primjerice odnose na upotrebu svjetala, oznake za spora vozila i upotrebu reflektora, i pridržavati ih se.

 • Plinovi akumulatora su eksplozivni. U blizini akumulatora nemojte upotrebljavati cigarete, iskre i plamen.

 • Upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove tvrtke Toro kako biste osigurali održavanje izvornih standarda.

 • Upotrebljavajte samo priključke koje je odobrio Toro. Jamstvo se poništava ako upotrebljavate neodobrene priključke.

Rad na padinama

 • Nemojte kositi u blizini litica, jaraka, strmih obala ili vode. Ako kotači prijeđu preko rubova, može doći do prevrtanja, što može dovesti do teških ozljeda, smrti ili utapanja.

 • Nemojte kositi na padinama kada je trava mokra. Na klizavom se terenu smanjuje trenje, što može dovesti do proklizivanja i gubitka kontrole nad uređajem.

 • Nemojte naglo skretati ili mijenjati brzinu.

 • U blizini litica, jaraka, strmih obala ili vode upotrebljavajte običnu kosilicu i/ili trimer.

 • Usporite i budite krajnje oprezni na padinama.

 • Uklonite ili označite prepreke poput kamenja, grana i sl. na području koje kosite. Visoka trava može zakloniti pogled na prepreke.

 • Pazite na jarke, rupe, kamenje, udubine i izbočine na terenu koje mogu utjecati na kut upravljanja jer neravan teren može uzrokovati prevrtanje uređaja.

 • Izbjegavajte naglo kretanje kada kosite na uzbrdicama jer bi se kosilica mogla prevrnuti unatrag.

 • Imajte na umu da na nizbrdicama može doći do gubitka trenja. Prijenos težine na prednje kotače može uzrokovati proklizavanje pogonskih kotača i nemogućnost kočenja i upravljanja.

 • Na padinama obavezno izbjegavajte naglo kretanje ili zaustavljanje. Ako se izgubi trenje na kotačima, isključite noževe i polako krenite s padine.

 • Da biste poboljšali stabilnost, slijedite upute proizvođača o utezima i protuutezima na kotačima.

 • Budite krajnje oprezni s priključcima. Oni mogu utjecati na stabilnost uređaja i dovesti do gubitka kontrole nad uređajem.

Upotreba konstrukcije za zaštitu od prevrtanja (ROPS)

 • Tijekom upravljanja uređajem zaštitni luk držite u podignutom i zaključanom položaju i vežite se sigurnosnim pojasom.

 • Provjerite može li se sigurnosni pojas brzo otpustiti u slučaju nesreće.

 • Imajte na umu da spušteni zaštitni luk ne pruža zaštitu od prevrtanja.

 • Provjerite površinu na kojoj namjeravate kositi i nikad ne spuštajte ROPS na površinama koje imaju padine, litice ili vodu.

 • Spustite zaštitni luk samo kada je to prijeko potrebno. Nemojte se vezati sigurnosnim pojasom kada je zaštitni luk spušten.

 • Prije vožnje ispod bilo kojeg objekta (npr. grane, vrata, električne žice) pažljivo provjerite razmak iznad glave i ne dodirujte ga.

Informacije o razini buke i vibracija

Pogledajte priručnik kompleta opreme s oznakom CE (30240) za informacije o zajamčenoj razini zvučne snage, razini zvučnog tlaka i razini vibracija.

Tablica padina

Ova tablica sadržava informacije o maksimalnom nagibu na kojem možete sigurno upravljati uređajem.

ABC
16 stupnjeva 17 stupnjeva18 stupnjeva

Modeli 2015+

 30354303533045730456
nastavak za bočno izbacivanje (SDD) 183 cmbaza 183 cmbaza 157,5 cmnastavak za bočno izbacivanje (SDD) 152,4 cm
30495GM7200CCCB
30487(N)GM7210CCCB

Note: Istaknute vrijednosti prikazuju standardnu konfiguraciju modela.

Indikator nagiba

g011841

Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama

Graphic

Sigurnosne naljepnice i upute lako su vidljive korisniku i nalaze se blizu svih područja potencijalne opasnosti. Zamijenite sve naljepnice koje su oštećene ili otpale.

decal120-9195
decal110-8253
decal110-8254
decal110-9796
decal110-8252
decal120-9196
decal93-6696
decal93-6687
decal93-6697
decal100-6578
decal106-6755
decal106-9206
decal107-3069
decal106-9290
decal110-9781
decal106-6754
decal107-1866
decaloemmarkt
decalbatterysymbols

Postavljanje

Podešavanje ROPS-a

 1. Uklonite rascjepke i dva klina sa zaštitnog luka (Slika 4).

  g004634
 2. Podignite zaštitni luk u uspravni položaj, postavite dva klina i učvrstite ih pomoću rascjepki (Slika 4).

  Note: Ako morate spustiti zaštitni luk, gurnite luk prema naprijed kako biste otpustili pritisak na klinovima, uklonite klinove, polako spustite luk i učvrstite ga pomoću klinova tako da ne ošteti poklopac motora.

Postavljanje kosišta

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Upute za postavljanje kosišta1

Postavite kosište prema Uputama za postavljanje za to kosište.

Podešavanje prednjeg lijevog kotača

Za platforme od 183 cm podesite kotač na vanjski položaj, a za platforme od 152,4 i 157,5 cm na unutarnji položaj.

Provjera tlaka u gumama

Gume su prenapuhane radi transporta. Stoga otpustite dio zraka kako biste smanjili tlak. Ispravni tlak zraka u gumama je 1 bar u stražnjim gumama i 1,7 bar u prednjim kotačima.

Postavljanje utega (radi CE usklađenosti)

Uređaji s ugrađenim kosištima od 183 cm bez drugih priključaka ne trebaju dodatne utege za zadovoljavanje CE normi. Međutim, možda ćete morati kupiti i postaviti dodatne utege ovisno o veličini/vrsti kosišta i priključaka koje postavite na uređaj. U sljedećoj su tablici navedene različite konfiguracije priključaka i težina dodatnih prednjih utega koji su potrebni za svaki od modela:

Konfiguracija priključkaObavezna težina utega za bazu od 157,5 cm (30457)Obavezna težina utega za bazu od 183 cm (30353)Obavezna težina utega za dodatak za bočno izbacivanje od 183 cm (30354)
Traktorska kosilica Groundsmaster 7200/7210 bez dodatnih priključaka10 kg0 kg0 kg
Traktorska kosilica Groundsmaster 7200/7210 i krov34 kg9,5 kg15 kg
Traktorska kosilica Groundsmaster 7200/7210, krov i komplet svjetala32,2 kg28,5 kg10 kg
Traktorska kosilica Groundsmaster 7200/7210, krov, komplet svjetala i podmetač18 kg17 kg10 kg
Traktorska kosilica Groundsmaster 7200/7210, krov i podmetač14 kg10 kg10 kg
Traktorska kosilica Groundsmaster 7200/7210, komplet svjetala i podmetač0 kg0 kg0 kg
Traktorska kosilica Groundsmaster 7200/7210 i komplet svjetala11,3 kg0 kg0 kg
Traktorska kosilica Groundsmaster 7200/7210 i podmetač0 kg0 kg0 kg

Kontaktirajte ovlaštenog distributera tvrtke Toro kako biste dobili odgovarajuće komplete i utege za svoj uređaj.

Provjeravanje razine tekućine

 1. Provjerite razinu hidraulične tekućine prije pokretanja motora, pogledajte Održavanje hidrauličkog sustava.

 2. Provjerite razinu motornog ulja prije i nakon pokretanja motora, pogledajte Održavanje motornog ulja.

 3. Provjerite rashladni sustav prije pokretanja motora; pogledajte Provjeravanje rashladnog sustava.

Čitanje uputa i pregledavanje materijala za obuku

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

Upute za upotrebu1
Upute za upotrebu motora1
Katalog dijelova1
Materijali za obuku korisnika1
Jamstvo za motor 1
Izjava o sukladnosti1
Upute za postavljanje kosišta1
 1. Pročitajte upute.

 2. Pregledajte materijale za obuku korisnika.

Pregled proizvoda

g020877
g004492

Upoznajte se sa svim komandama prije pokretanja motora i upravljanja uređajem (Slika 5 i Slika 6).

Upravljačke poluge

Upravljačke poluge služe za kretanje prema naprijed i natrag i skretanje. Pogledajte Vožnja.

Poluga ručne kočnice

Kad god je motor ugašen aktivirajte ručnu kočnicu kako biste spriječili slučajno kretanje uređaja. Kako biste aktivirali ručnu kočnicu, povucite polugu ručne kočnice prema natrag i gore (Slika 7). Kako biste otpustili ručnu kočnicu, gurnite polugu ručne kočnice prema naprijed i dolje.

g020866

Oprez

Nemojte parkirati kosilicu na padini.

Prekidač za paljenje

Prekidač za paljenje ima tri položaja: Isključeno, Uključeno/Predgrijavanje i Start.

Poluga za gas

Polugom za gas regulira se brzina motora. Brzina motora povećava se pomicanjem poluge za gas naprijed prema položaju Brzo. Pomicanje poluge unatrag u položaj Sporo usporava motor. Gas regulira brzinu noževa i zajedno s upravljačkim polugama regulira brzinu kretanja uređaja. Pri košenju trave uvijek držite gas u položaju Brzo.

Prekidač PTO uređaja (Power Take Off)

Prekidač PTO uređaja pokreće i zaustavlja noževe kosilice.

Brojač sati rada

Brojač sati rada bilježi broj sati rada motora. Brojač radi kad je prekidač za paljenje u položaju Run. Vodite se tim brojem sati pri planiranju redovitog održavanja.

Svjetlo žarnice (narančasto svjetlo)

Pokazno svjetlo žarnice pali se kad je prekidač za paljenje u položaju Uključeno. Svjetlo svijetli 6 sekundi. Kad se svjetlo ugasi, motor je spreman za pokretanje.

Kontrolna lampica za temperaturu rashladne tekućine

Lampica svijetli i noževi se zaustavljaju ako je temperatura rashladne tekućine previsoka. Ako se uređaj ne zaustavi i temperatura rashladne tekućine poraste za još 11 °C, motor će se zaustaviti.

Important: Ako se kosište zaustavi i upaljena je kontrolna lampica za temperaturu, pritisnite gumb PTO uređaja, odvezite se do sigurne ravne površine, pomaknite polugu za gas u položaj Sporo, pomaknite upravljačke poluge u neutralni zaključani položaj i aktivirajte ručnu kočnicu. Ostavite motor u praznom hodu nekoliko minuta dok se ne ohladi do sigurne temperature. Zaustavite motor i provjerite rashladni sustav, pogledajte Provjeravanje rashladnog sustava.

Pokazivač napunjenosti akumulatora

Svjetlo se pali kada dođe do greške u strujnom krugu za punjenje sustava.

Kontrolna lampica za tlak ulja

Kontrolna lampica za tlak ulja svijetli kad tlak ulja u motoru padne ispod sigurne razine. Ako dođe do niskog tlaka ulja, zaustavite motor i utvrdite uzrok. Popravite štetu prije ponovnog pokretanja motora.

Mjerač goriva

Mjerač goriva (Slika 8) prikazuje količinu goriva u spremnicima za gorivo.

g004637

Note: Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez obavijesti.

Dužina246,4 cm
Širina (stražnji kotači)144,8 cm
Visina (s podignutim zaštitnim lukom)182,9 cm
Visina (sa spuštenim zaštitnim lukom)121,9 cm
Težina s platformom za bočno izbacivanje (SDD) od 183 cm (30354 ili 30481)934 kg
Težina s platformom za bočno izbacivanje (SDD) od 152,4 cm (30456)900 kg
Težina s bazom od 183 cm (30353)876 kg
Težina s bazom od 157,5 cm (30457)855 kg

Priključci/dodatna oprema

Dostupan je niz priključaka i dodatne opreme za poboljšavanje i proširivanje mogućnosti uređaja koje je odobrila tvrtka Toro. Kontaktirajte ovlaštenog servisera ili distributera ili posjetite stranicu www.Toro.com za popis svih odobrenih priključaka i dodatne opreme.

Rad

Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Oprez

Ovaj uređaj proizvodi razinu buke veću od 85 dBA i može uzrokovati gubitak sluha kod korisnika u slučaju dugotrajnog izlaganja.

Nosite zaštitu sluha pri upravljanju ovim uređajem.

Dolijevanje goriva

Upotrebljavajte samo čisto i svježe dizelsko gorivo s ultra niskim sadržajem sumpora (<15 ppm) koji odgovara ASTM D 975 ili EN 590 specifikacijama. Minimalni cetanski broj treba biti 40. Kupujte gorivo u količinama koje se mogu iskoristiti u roku od 180 dana kako biste osigurali da je gorivo svježe.

Important: Upotreba goriva koje nema ultra nizak sadržaj sumpora dovest će do oštećenja sustava za kontrolu ispušnih plinova motora.

Kapacitet spremnika za gorivo: 43,5 litre

Upotrebljavajte ljetno dizelsko gorivo (Br. 2-D) na temperaturama iznad -7 °C, a zimsko (Br. 1-D ili mješavinu Br. 1-D/2-D) ispod te temperature. Upotreba zimskog goriva na nižim temperaturama osigurava niže plamište i svojstva hladnog toka koji olakšavaju pokretanje i smanjuju začepljenje filtra za gorivo.

Upotreba ljetnog goriva na temperaturama iznad -7 °C pridonijet će dužem trajanju pumpe za gorivo i većoj snazi u usporedbi sa zimskim gorivom.

Important: Ne upotrebljavajte kerozin ili benzin umjesto dizelskog goriva. Nepridržavanje ovog upozorenja dovest će do oštećenja motora.

Upozorenje

Gorivo je štetno ili smrtonosno ako se proguta. Dugotrajno izlaganje ispušnim parama može uzrokovati teške ozljede i bolesti.

 • Izbjegavajte dugotrajno udisanje ispušnih para.

 • Držite lice podalje od ubrizgača i otvora za punjenje ili održavanje spremnika za gorivo.

 • Držite gorivo podalje od lica i kože.

Prikladno za biodizel

Za ovaj se uređaj može upotrebljavati i mješavina biodizela do B20 (20 % biodizel i 80 % fosilni dizel). Fosilni dizel u mješavini mora imati ultra nizak sadržaj sumpora. Pridržavajte se sljedećih upozorenja:

 • Biodizel u mješavini mora zadovoljavati specifikacije ASTM D6751 ili EN14214.

 • Sastav mješavine goriva treba zadovoljavati specifikacije ASTM D975 ili EN590.

 • Mješavine biodizela mogu oštetiti obojene površine.

 • Kontrolirajte dinamičke brtve, crijeva i statičke brtve koje dolaze u dodir s gorivom jer se mogu s vremenom oštetiti.

 • Moguće je da do začepljenja filtra za gorivo dođe i neko vrijeme nakon prelaska na mješavinu biodizela.

 • Kontaktirajte distributera za više informacija o biodizelu.

Opasnost

U određenim uvjetima gorivo je vrlo zapaljivo i eksplozivno. Požar ili eksplozija uzrokovana gorivom mogu uzrokovati opekline kod vas i drugih ljudi i oštetiti imovinu.

 • Punite spremnik za gorivo na otvorenom kad je motor hladan. Obrišite gorivo ako se prolije.

 • Nikad nemojte puniti spremnik za gorivo u zatvorenoj prikolici.

 • Nikad nemojte pušiti dok rukujete gorivom i držite se podalje od otvorenog plamena ili mjesta na kojima bi se pare goriva mogle zapaliti iskrom.

 • Skladištite gorivo u odobrenom spremniku i držite ga izvan dohvata djece. Nikad nemojte kupovati zalihe goriva za više od 180 dana.

 • Ne upravljajte kosilicom koja nema cjelovit ispušni sustav i koji nije u ispravnom radnom stanju.

Opasnost

U određenim uvjetima tijekom punjenja gorivom može doći do otpuštanja statičkog elektriciteta, što može uzrokovati iskru koja može zapaliti pare goriva. Požar ili eksplozija uzrokovana gorivom mogu uzrokovati opekline kod vas i drugih ljudi i oštetiti imovinu.

 • Spremnike za gorivo prije punjenja uvijek postavite na tlo podalje od uređaja.

 • Nemojte puniti spremnike za gorivo unutar vozila ili teretnog prostora kamiona ili prikolica jer unutarnji tepisi ili plastične obloge mogu izolirati spremnik i usporiti gubitak statičkog naboja.

 • Kad bude moguće uklonite uređaj s kamiona ili prikolice i napunite ga gorivom dok su kotači na tlu.

 • Ako to nije moguće, nadopunite gorivo na kamionu ili prikolici koristeći prijenosni spremnik umjesto ubrizgača goriva.

 • Ako morate upotrijebiti ubrizgač goriva, držite ubrizgač u dodiru s rubom otvora spremnika za gorivo dok ga ne napunite do kraja.

Punjenje spremnika za gorivo

 1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  Important: Spremnici za gorivo povezani su, no gorivo se ne prebacuje brzo iz jednog spremnika u drugi. Važno je da punite spremnik na ravnoj površini. Ako to činite na padini, mogli biste nenamjerno prepuniti spremnike.

 2. Ugasite motor i aktivirajte ručnu kočnicu.

 3. Očistite oko oba poklopca spremnika za gorivo i uklonite poklopac.

  Important: Ne otvarajte spremnike za gorivo na padinama. Gorivo bi se moglo izliti.

 4. Dolijevajte gorivo u oba spremnika dok razina ne dosegne dno otvora za ulijevanje (Slika 9). Nemojte prepuniti spremnike za gorivo.

  g004638
 5. Čvrsto postavite poklopce spremnika za gorivo. Obrišite gorivo ako se prolije.

Note: Ako je moguće, napunite spremnike za gorivo nakon svake upotrebe. Time će se smanjiti mogućnost nakupljanja kondenzacije unutar spremnika za gorivo.

Provjeravanje razine motornog ulja

Prije pokretanja motora i korištenja uređaja provjerite razinu motornog ulja u kućištu motora; pogledajte Provjeravanje razine motornog ulja.

Provjeravanje rashladnog sustava

Prije pokretanja motora i korištenja uređaja provjerite rashladni sustav; pogledajte Provjeravanje rashladnog sustava.

Provjeravanje hidrauličkog sustava

Prije pokretanja motora i korištenja uređaja provjerite hidraulički sustav; pogledajte Održavanje hidrauličkog sustava.

Upotreba konstrukcije za zaštitu od prevrtanja (ROPS)

Upozorenje

Kako biste izbjegli ozljede ili smrt u slučaju prevrtanja, držite zaštitni luk u podignutom i zaključanom položaju i vežite se sigurnosnim pojasom.

Osigurajte da je stražnji dio sjedala učvršćen pomoću spojnika sjedala.

Upozorenje

Spušteni zaštitni luk ne pruža zaštitu od prevrtanja.

 • Spustite zaštitni luk samo ako je to neophodno.

 • Nemojte se vezati sigurnosnim pojasom kada je zaštitni luk u spuštenom položaju.

 • Vozite polako i oprezno.

 • Podignite zaštitni luk čim budete imali dovoljno visinskog prostora.

 • Prije vožnje ispod bilo kojeg objekta (npr. grane, vrata, električne žice) pažljivo provjerite razmak iznad glave i ne dodirujte ga.

Important: Spustite zaštitni luk samo ako je to neophodno.

 1. Kako biste spustili zaštitni luk, uklonite rascjepke, gurnite zaštitni luk prema naprijed nasuprot oprugama i uklonite dva klina (Slika 10).

  g004639
 2. Spustite zaštitni luk (Slika 11).

  g004640
 3. Postavite dva klina i učvrstite ih pomoću rascjepki (Slika 10).

  Important: Osigurajte da je stražnji dio sjedala učvršćen pomoću spojnika sjedala.

 4. Kako biste podigli zaštitni luk, uklonite rascjepke i dva klina (Slika 10).

 5. Podignite zaštitni luk u uspravni položaj, postavite dva klina i učvrstite ih pomoću rascjepki (Slika 10).

Important: Uvijek se vežite sigurnosnim pojasom kada je zaštitni luk u podignutom i zaključanom položaju. Nemojte se vezati sigurnosnim pojasom kada je zaštitni luk u spuštenom položaju.

Stavite sigurnost na prvo mjesto

Pročitajte sve sigurnosne upute i simbole u dijelu o sigurnosti. Ove informacije mogu pomoći vama i prolaznicima da izbjegnete ozljede.

Opasnost

Upravljanje uređajem na mokroj travi ili strmim padinama može dovesti do proklizivanja i gubitka kontrole nad uređajem.

Ako kotači prijeđu preko rubova može doći do prevrtanja, što može dovesti do teških ozljeda, smrti ili utapanja.

Nema zaštite od prevrtanja kad je zaštitni luk u spuštenom položaju.

Uvijek držite zaštitni luk u podignutom i zaključanom položaju i vežite se sigurnosnim pojasom.

Pročitajte i pratite upute i upozorenja za zaštitni luk.

Kako biste izbjegli gubitak kontrole nad uređajem i moguće prevrtanje:

 • Ne upravljajte uređajem u blizini litica ili vode.

 • Usporite i budite krajnje oprezni na padinama.

 • Izbjegavajte naglo skretanje ili mijenjanje brzine.

g000963

Oprez

Ovaj uređaj proizvodi razinu buke veću od 85 dBA i može uzrokovati gubitak sluha kod rukovatelja tijekom dužeg razdoblja izlaganja.

Nosite zaštitu sluha pri upravljanju ovim uređajem.

Preporučujemo upotrebu zaštitne opreme za oči, uši, stopala i glavu.

Upravljanje ručnom kočnicom

Uvijek aktivirajte ručnu kočnicu kad zaustavite uređaj ili ga ostavite bez nadzora.

Aktiviranje ručne kočnice

 1. Pomaknite upravljačke poluge (Slika 17) prema van u neutralni zaključani položaj.

 2. Povucite polugu ručne kočnice prema gore i unatrag kako biste aktivirali ručnu kočnicu (Slika 13).

  Note: Poluga ručne kočnice treba ostati čvrsto u aktiviranom položaju.

  g020868

  Upozorenje

  Ručna kočnica možda neće moći držati uređaj na mjestu na padinama i može uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine.

  Nemojte parkirati uređaj na padinama osim ako su kotači imobilizirani klinovima ili blokirani.

Otpuštanje ručne kočnice

Povucite polugu ručne kočnice prema naprijed i dolje kako biste otpustili ručnu kočnicu (Slika 14).

g020869

Pokretanje i zaustavljanje motora

Pokretanje motora

 1. Podignite zaštitni luk u zaključani položaj, sjednite na sjedalo i vežite se sigurnosnim pojasom.

 2. Provjerite jesu li upravljačke poluge u neutralnom zaključanom položaju.

 3. Aktivirajte ručnu kočnicu, pogledajte Aktiviranje ručne kočnice.

 4. Pomaknite prekidač PTO uređaja u ugašeni položaj (Slika 15).

  g004657
 5. Pomaknite polugu za gas na sredinu razmaka između brzog i sporog položaja (Slika 15).

 6. Okrenite ključ za paljenje u smjeru kazaljke na satu u položaj Run (Slika 16).

  Svjetlo žarnice svijetlit će 6 sekundi.

  g004917
 7. Nakon što se indikator žarnice ugasi, okrenite ključ u položaj Start. Kad se motor upali, pustite ključ.

  Important: Ciklusi pokretanja ne bi trebali trajati duže od 15 sekundi po minuti kako bi se izbjeglo pregrijavanje pokretača motora.

  Note: Mogli bi biti potrebni dodatni ciklusi pokretanja tijekom prvog pokretanja motora nakon potpunog pražnjenja sustava goriva.

 8. Ostavite polugu za gas na sredini razmaka između brzog i sporog položaja dok se motor i hidraulički sustav ne zagriju.

  Important: Pri prvom pokretanju motora ili nakon mijenjanja motornog ulja, remonta motora, mjenjača ili motora kotača, upravljajte uređajem minutu do dvije s polugom za gas u sporom položaju i prema naprijed i prema natrag. Također upotrijebite polugu za podizanje i polugu PTO uređaja kako biste osigurali ispravan rad svih dijelova. Zatim ugasite motor i provjerite razinu tekućine te provjerite curi li ulje i ima li neučvršćenih dijelova i drugih primjetnih kvarova.

  Oprez

  Ugasite motor i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije nego što provjerite curi li ulje i ima li neučvršćenih dijelova i drugih kvarova.

Zaustavljanje motora

 1. Isključite PTO uređaj, pomaknite upravljačke poluge u neutralni zaključani položaj, aktivirajte ručnu kočnicu i pomaknite polugu za gas u spori položaj.

 2. Ostavite motor u praznom hodu 60 sekundi.

 3. Okrenite ključ za paljenje u položaj Isključeno (Slika 16). Pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave prije napuštanja položaja upravljanja.

 4. Uklonite ključ prije transporta ili skladištenja uređaja.

  Important: Svakako uklonite ključ jer bi se u suprotnom mogla pokrenuti pumpa za gorivo ili dodatna oprema, što bi uzrokovalo pražnjenje baterije.

  Oprez

  Djeca ili prolaznici mogli bi zadobiti ozljede ako pokušaju pomicati uređaj ili upravljati njime dok nije pod nadzorom.

  Uvijek uklonite ključ za paljenje i aktivirajte ručnu kočnicu kad ostavljate uređaj bez nadzora, čak i ako je u pitanju samo nekoliko minuta.

Vožnja

Poluga za gas regulira brzinu, mjerenu u broju okretaja u minuti (o/min). Pomaknite polugu za gas u brzi položaj za najučinkovitiji rad. Pri košenju uvijek držite polugu za gas u brzom položaju.

Oprez

Kosilica može vrlo brzo skretati. Mogli biste izgubiti kontrolu nad njome i uzrokovati ozljede ili oštećenja na uređaju.

 • Budite pažljivi pri skretanju.

 • Usporite prije naglog skretanja.

 1. Otpustite ručnu kočnicu, pogledajte Otpuštanje ručne kočnice.

  Note: Motor će se ugasiti ako se poluge za upravljanje pomaknu dok je aktivirana ručna kočnica.

 2. Pomaknite poluge u središnji, otključani položaj.

 3. Upravljajte uređajem na sljedeći način:

  • Kako biste se kretali ravno naprijed, polako gurnite upravljačke poluge prema naprijed (Slika 17).

  • Kako biste se kretali ravno unatrag, polako povucite upravljačke poluge prema natrag (Slika 17).

  • Kako biste skrenuli, usporite tako da povučete obje poluge unatrag i zatim gurnite prema naprijed polugu na suprotnoj strani od one na koju želite skrenuti (Slika 17).

  • Kako biste se zaustavili, pomaknite poluge za upravljanje pokretom u neutralni položaj.

  Note: Što dalje pomaknete upravljačke poluge u određenom smjeru, to će se kosilica brže kretati u tom smjeru.

  g004532

Zaustavljanje kosilice

Kako biste zaustavili uređaj, pomaknite upravljačke poluge u neutralni i zaključani položaj, isključite PTO uređaj, pomaknite polugu za gas u spori položaj i zaustavite motor.

Aktivirajte ručnu kočnicu kad ostavljate uređaj; pogledajte odjeljak Aktiviranje ručne kočnice. Ne zaboravite ukloniti ključ iz prekidača za paljenje.

Oprez

Djeca ili prolaznici mogli bi zadobiti ozljede ako pokušaju pomicati uređaj ili upravljati njime dok nije pod nadzorom.

Uvijek uklonite ključ za paljenje i aktivirajte ručnu kočnicu kad ostavljate uređaj bez nadzora, čak i ako je u pitanju samo nekoliko minuta.

Upravljanje kosilicom

Podizanje i spuštanje kosilice pomoću prekidača za podizanje kosišta

Kosište se podiže i spušta pomoću prekidača za podizanje kosišta (Slika 18). Motor mora biti u pogonu kako biste mogli koristiti ovaj prekidač.

g020873
 • Kako biste spustili kosište, pritisnite prekidač za podizanje kosišta prema dolje (Slika 18).

  Important: Kad se kosište spusti, prekidač će ostati u neutralnom položaju.

 • Kako biste podigli kosište, pritisnite prekidač za podizanje kosišta prema gore (Slika 18).

Important: Nemojte nastaviti držati prekidač prema gore ili dolje nakon što se kosište potpuno podigne ili spusti. Time ćete oštetiti hidraulički sustav.

Note: Kako biste zaključali kosište u podignutom položaju, podignite ga iznad položaja od 15 cm, uklonite iglu za podešavanje visine košnje i postavite je na visinu košnje od 15 cm (Slika 20).

Aktiviranje PTO uređaja (Power Take Off)

Prekidač PTO uređaja pokreće i zaustavlja noževe kosilice i neke priključke.

 1. Ako je motor hladan, pustite da se motor grije između 5 i 10 minuta prije nego što aktivirate PTO uređaj.

 2. Dok sjedite na sjedalu otpustite pritisak na polugama za upravljanje i pomaknite ih u neutralni položaj.

 3. Povucite prekidač PTO uređaja prema gore kako biste ga aktivirali (Slika 19).

  g004642

Isključivanje PTO uređaja

Kako biste isključili PTO uređaj, gurnite prekidač u ugašeni položaj.

Podešavanje visine košnje

Možete podesiti visinu košnje na visinu od 2,5 do 15,8 cm u razmacima po 6 mm tako da pomičete iglu za podešavanje u rupe različitih visina.

 1. Dok je motor upaljen, gurajte prekidač za podizanje kosišta prema gore dok se kosište potpuno ne podigne i odmah otpustite prekidač (Slika 18).

 2. Za podešavanje okrećite iglu za podešavanje sve dok se zatik u njoj ne poravna s utorima u rupama nosača za podešavanje visine košnje i uklonite je (Slika 20).

 3. Odaberite rupu na nosaču za podešavanje visine koja odgovara željenoj visini košnje, umetnite iglu i okrenite je prema dolje da biste je učvrstili (Slika 20).

  Note: Nosač ima 4 reda rupa (Slika 20). U gornjem je redu iznad igle zabilježena visina košnje. U drugom je redu visina 6 mm veća od one navedene u gornjem redu. U trećem je redu visina 12 mm veća od one navedene u gornjem redu. U donjem je redu visina 18 mm veća od one navedene u gornjem redu. Samo je jedna rupa za položaj od 15,8 cm, a nalazi se u drugom redu. U tom slučaju ne dodaje se 6 mm položaju od 15,8 cm.

  g020870
 4. Podesite valjke protiv skalpiranja travnjaka i kočnice protiv proklizavanja prema potrebi.

Podešavanje kočnica protiv proklizavanja

Postavite kočnice u niski položaj kad je visina košnje viša od 64 mm i u viši položaj kad je visina košnje niža od 64 mm.

Note: Kad se kočnice protiv proklizavanja na kosilici Guardian® istroše, možete ih premjestiti na suprotne strane kosilice i preokrenuti ih. Tako ćete moći duže koristiti kočnice prije nego što ih bude potrebno zamijeniti.

 1. Isključite PTO uređaj, pomaknite upravljačke poluge u neutralni zaključani položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

 2. Pomaknite polugu za gas u spori položaj, zaustavite motor, uklonite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

 3. Otpustite vijke s prednje strane kočnica (dvije kočnice na kosištima Guardian i jedna kočnica na nastavcima za bočno izbacivanje).

  g004479
 4. Uklonite prirubne vijke i matice s kočnica protiv proklizavanja.

 5. Pomaknite kočnice u željeni položaj i učvrstite ih pomoću prirubnih vijaka i matica.

  Note: Koristite se samo gornjim ili srednjim skupinama rupa za podešavanje kočnica. Donje se rupe koriste kad se kočnice premjeste na suprotnu stranu kosišta Guardian te tada postaju gornje rupe na drugoj strani kosilice.

 6. Zaokrenite vijke s prednje strane kočnica na 9 do 11 Nm.

Podešavanje stražnjih valjaka protiv skalpiranja travnjaka

Svaki put kad mijenjate visinu košnje podesite visinu stražnjih valjaka protiv skalpiranja travnjaka.

 1. Isključite PTO uređaj, pomaknite upravljačke poluge u neutralni zaključani položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

 2. Pomaknite polugu za gas u spori položaj, zaustavite motor, uklonite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

 3. Nakon podešavanja visine košnje podesite valjke tako da uklonite prirubnu maticu, čahuru, odstojnik i matični vijak (Slika 22).

  g004483
 4. Odaberite rupu tako da je valjak postavljen na najbližu željenu visinu košnje (Slika 23).

  g004658
 5. Postavite čahuru prirubne matice, odstojnik i matični vijak.

  Note: Zaokrenite na 54 do 61 Nm (Slika 22).

Podešavanje valjaka

Postavite valjke na niži položaj kad je visina košnje veća od 64 mm i na viši položaj kad je visina košnje manja od 64 mm.

 1. Isključite PTO uređaj, pomaknite upravljačke poluge u neutralni zaključani položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

 2. Pomaknite polugu za gas u spori položaj, zaustavite motor, uklonite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

 3. Podignite prednji dio uređaja i poduprite ga podmetačima.

 4. Uklonite pričvrsnice kojima su valjci učvršćeni na kosištu i po želji pomaknite valjke gore ili dolje; pogledajte slike od Slika 24 do Slika 28, ovisno o tome koje su primjenjive na vašu kosilicu.

  g004487
  g004926
  g004923
  g004925
  g004924
 5. Postavite pričvrsnice kako je prikazano.

Sigurnosni sustav blokiranja

Oprez

Ako su prekidači sigurnosnog sustava blokiranja odspojeni ili oštećeni, uređaj bi se mogao neočekivano pokrenuti i uzrokovati tjelesne ozljede.

 • Nemojte raditi bespotrebne izmjene na prekidačima sustava.

 • Svakodnevno provjeravajte rad prekidača sigurnosnog sustava blokiranja i zamijenite oštećene prekidače prije upravljanja uređajem.

Razumijevanje sigurnosnog sustava blokiranja

Namjena sigurnosnog sustava blokiranja je sprječavanje pokretanja motora osim u sljedećim slučajevima:

 • Sjedite na sjedalu ili je aktivirana ručna kočnica.

 • PTO uređaj je isključen.

 • Poluge za upravljanje pokretom nalaze se u neutralnom zaključanom položaju.

 • Temperatura motora je ispod maksimalne radne temperature.

Sigurnosni sustav blokiranja zaustavlja motor i kada se upravljačke poluge pomaknu iz neutralnog zaključanog položaja dok je aktivirana ručna kočnica. Ako ustanete sa sjedala dok je PTO uređaj aktiviran, motor se gasi nakon 1 sekunde.

Testiranje sigurnosnog sustava blokiranja

Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Testirajte sigurnosni sustav.
 • Testirajte sigurnosni sustav blokiranja prije svake upotrebe uređaja. Ako sigurnosni sustav ne radi na način opisan dolje, neka ga smjesta popravi ovlašteni serviser.

  1. Dok sjedite na sjedalu, aktivirajte ručnu kočnicu i uključite PTO uređaj. Pokušajte pokrenuti motor; motor se ne bi trebao pokrenuti.

  2. Dok sjedite na sjedalu, aktivirajte ručnu kočnicu i isključite PTO uređaj. Pomaknite bilo koju upravljačku polugu (izvan neutralnog zaključanog položaja). Pokušajte pokrenuti motor; motor se ne bi trebao pokrenuti. Ponovite s drugom polugom za upravljanje.

  3. Dok sjedite na sjedalu, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite PTO uređaj i pomaknite poluge za upravljanje pokretom u neutralni zaključani položaj. Pokrenite motor. Dok je motor u pogonu, otpustite ručnu kočnicu, aktivirajte PTO uređaj i malo se podignite sa sjedala; motor bi trebao stati u roku od 2 sekunde.

  4. Dok je sjedalo prazno, aktivirajte ručnu kočnicu, isključite PTO uređaj i pomaknite upravljačke poluge u neutralni zaključani položaj. Pokrenite motor. Dok je motor u pogonu, pomaknite bilo koju polugu za upravljanje u središnji položaj; motor bi trebao stati u roku od 2 sekunde. Ponovite s drugom polugom za upravljanje.

  5. Dok je sjedalo prazno, otpustite ručnu kočnicu, isključite PTO uređaj i pomaknite poluge za upravljanje pokretom u neutralni zaključani položaj. Pokušajte pokrenuti motor; motor se ne bi trebao pokrenuti.

  Korištenje standardnog kontrolnog modula za dijagnosticiranje problema sustava

  Stroj je opremljen standardnim kontrolnim modulom (SCM). SCM se nalazi ispod desne upravljačke ploče. Pristupite mu otvaranjem poklopca bočne ploče (Slika 29). Kako biste otvorili poklopac bočne ploče, otpustite dva zasuna i povucite.

  g004495

  Prednja strana SCM-a ima 11 LED lampica koje svjetlom upućuju na stanje sustava. Sedam od tih lampica možete koristiti za dijagnosticiranje problema sustava. Pogledajte Slika 30 za opis značenja pojedinih lampica. Za detalje o upotrebi ostalih funkcija SCM-a, pogledajte Servisni priručnik, koji je dostupan putem vašeg ovlaštenog distributera.

  g004927

  Podešavanje sjedala

  Mijenjanje položaja sjedala

  Sjedalo se može pomicati prema naprijed i natrag. Postavite sjedalo na položaj u kojem imate najbolju kontrolu nad uređajem i u kojem vam je udobno.

  1. Za podešavanje pomaknite polugu na stranu kako biste otključali sjedalo (Slika 31).

   g004478
  2. Gurnite sjedalo u željeni položaj i otpustite pologu kako biste ga zaključali na odabranom položaju.

  3. Provjerite je li sjedalo nepomično tako da ga pokušate pomicati na više strana.

  Mijenjanje ovjesa sjedala

  Sjedalo se može podesiti za glatku i udobnu vožnju. Postavite sjedalo u položaj u kojem vam je najudobnije.

  Dok je sjedalo prazno, okrećite prednju ručicu u bilo kojem smjeru kako biste postigli maksimalnu udobnost (Slika 31).

  g004489

  Mijenjanje položaja naslona

  Naslon sjedala može se podesiti za udobnu vožnju. Postavite naslon sjedala na položaj koji vam je najudobniji.

  Za podešavanje naslona okrenite ručicu koja se nalazi ispod desnog naslona za ruke u bilo kojem smjeru kako biste postigli maksimalnu udobnost (Slika 31).

  Podešavanje potpore za kralješnicu

  Naslon sjedala može se podesiti tako da pruža personaliziranu potporu za donji dio kralješnice.

  Za podešavanje okrenite ručicu koja se nalazi ispod lijevog naslona za ruke u bilo kojem smjeru kako biste postigli maksimalnu udobnost (Slika 31).

  Otvaranje sjedala

  Za pristup hidrauličkom i drugim sustavima ispod sjedala otvorite sjedalo i pomaknite ga prema naprijed.

  1. Pomoću poluge za podešavanje položaja sjedala gurnite sjedalo skroz naprijed.

  2. Povucite zasun prema naprijed i podignite ga kako biste otvorili sjedalo (Slika 33).

   g020871

  Ručno guranje uređaja

  Important: Nikad nemojte tegliti uređaj jer bi moglo doći do oštećenja hidrauličkog sustava.

  Guranje uređaja

  1. Isključite PTO uređaj i okrenite ključ za paljenje u ugašeni položaj. Pomaknite poluge u neutralni zaključani položaj i aktivirajte ručnu kočnicu. Uklonite ključ.

  2. Podignite sjedalo.

  3. Okrenite sve optočne ventile jednom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (Slika 34).

   To omogućuje hidrauličnoj tekućini da zaobiđe pumpu, što omogućuje okretanje kotača.

   Important: Ne okrećite optočne ventile više od jednog puta. Time se sprječava izlazak ventila iz kućišta, što bi dovelo do ispuštanja tekućine.

   g004644
  4. Otpustite ručnu kočnicu prije nego što počnete gurati uređaj.

  Prebacivanje na strojno upravljanje

  Okrenite sve optočne ventile jednom u smjeru kazaljke na satu i ručno ih pritegnite (zaokrenite na otprilike 8 Nm) (Slika 34).

  Note: Nemojte prejako zategnuti optočne ventile.

  Uređaj neće moći voziti ako optočni ventili nisu okrenuti prema unutra.

  Utovar uređaja

  Budite krajnje oprezni pri utovaru uređaja na prikolice i kamione. Preporučujemo upotrebu jedne pune rampe koja je šira od stražnjih kotača umjesto zasebnih rampi za svaku stranu uređaja (Slika 35). Stražnji donji dio okvira uređaja proteže se između stražnjih kotača i služi kao zaštita protiv prevrtanja unatrag. Puna rampa nudi dovoljno veliku površinu za kontakt s elementima okvira u slučaju prevrtanja uređaja unatrag. Ako niste u mogućnosti upotrijebiti jednu punu rampu, upotrijebite dovoljno pojedinačnih rampi da simulirate jednu neprekinutu punu rampu.

  Rampa treba biti dovoljno duga da nagib ne prelazi 15 stupnjeva (Slika 35). Strmiji nagib može dovesti do toga da komponente kosilice zapnu dok se uređaj kreće s rampe na prikolicu ili kamion. Strmi nagibi također mogu uzrokovati prevrtanje uređaja unatrag. Ako vršite utovar na padini ili blizu nje, postavite prikolicu ili kamion na donju stranu padine s rampom prema gornjoj strani. Na taj ćete način smanjiti nagib rampe. Prikolica ili kamion treba biti u što vodoravnijem položaju.

  Important: Ne skrećite kosilicom dok se ona nalazi na rampi; mogli biste izgubiti kontrolu i pasti preko ruba rampe.

  Izbjegavajte naglo ubrzavanje pri vožnji uz rampu i naglo usporavanje pri vožnji unatrag niz rampu. I jedno i drugo može uzrokovati prevrtanje uređaja unatrag.

  Upozorenje

  Utovar uređaja u prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja unatrag i može dovesti do teških ozljeda ili smrti.

  • Budite krajnje oprezni pri upravljanju uređajem na rampi.

  • Upotrebljavajte samo jednu cjelovitu punu rampu; Ne upotrebljavajte pojedinačne rampe za svaku stranu uređaja.

  • Ako morate upotrijebiti pojedinačne rampe, neka ih bude dovoljno da se od njih sastavi neprekinuta površina šira od uređaja.

  • Nemojte prekoračiti 15 stupnjeva nagiba između rampe i tla ili između rampe i prikolice ili kamiona.

  • Izbjegavajte naglo ubrzavanje pri vožnji uz rampu kako biste izbjegli prevrtanje unatrag.

  • Izbjegavajte naglo usporavanje pri vožnji unatrag niz rampu kako biste izbjegli prevrtanje unatrag.

  g000951

  Transport uređaja

  Upozorenje

  Vožnja na cesti bez pokazivača smjera kretanja, svjetala, reflektirajućih oznaka ili oznake za spora vozila opasna je i može dovesti to nesreća i tjelesnih ozljeda.

  Ne upravljajte uređajem na javnim cestama bez oznaka, svjetala i/ili oznaka koje su propisane lokalnim propisima.

  Za transport uređaja koristite se teškim teretnim vozilima. Osigurajte da prikolica ili kamion ima sva potrebna svjetla i oznake propisane zakonom. Pažljivo pročitajte sve sigurnosne upute. Ove informacije mogu pomoći vama i prolaznicima da izbjegnete ozljede.

  Za transport uređaja:

  • Provjerite jesu li vozilo, vučna kuka, sigurnosni lanci i prikolica prikladni za teret koji teglite i ispunjavaju li sve lokalne prometne propise za vaše područje.

  • Zaključajte kočnicu i blokirajte kotače.

  • Dobro pričvrstite uređaj za prikolicu ili kamion pomoću remena, lanaca, kabela ili užadi u skladu sa zahtjevima lokalnih prometnih propisa za vaše područje (Slika 36).

   g020874

  Savjeti za rad

  Brzi položaj gasa/brzina vozila na tlu

  Kako biste tijekom košnje zadržali dovoljno snage za uređaj i kosište, držite polugu za gas u brzom položaju i prilagodite brzinu vožnje uvjetima. Preporučujemo da smanjujete brzinu vožnje usporedno s povećanjem opterećenja noževa za rezanje i da ubrzavate usporedno sa smanjenjem opterećenja noževa.

  Smjer košenja

  Mijenjajte smjer košenja kako biste izbjegli stvaranje brazda na terenu. Tako se također ravnomjernije raspršuje pokošena trava, čime se potiče razgradnja i gnojidba.

  Brzina rezanja

  Kako biste poboljšali kvalitetu rezanja, u određenim uvjetima vozite sporije.

  Ne režite travu prekratko

  Ako je širina reza kosilice šira od vaše prethodne kosilice, podignite visinu košnje da biste osigurali da trava na neravnom terenu ne bude prekratko odrezana.

  Odaberite i podesite odgovarajuću visinu košnje

  Pri košenju odrežite otprilike 25 mm ili najviše ⅓ vlati trave. Ako je trava iznimno bujna i gusta, možda ćete morati usporiti vožnju i/ili podići visinu košnje na sljedeći stupanj.

  Important: Ako se reže više od ⅓ vlati trave ili ako se kosi duga rijetka trava ili u suhim uvjetima, preporučuje se upotreba plosnatih propelerskih oštrica za smanjivanje količine krhotina i otpadaka nošenih zrakom te smanjivanje opterećenja na komponentama kosišta.

  Rezanje duge trave

  Ako trava ikada naraste duža nego inače ili ako ima visok postotak vlage, podignite visinu košnje više nego inače i tako pokosite travu. Zatim ponovno pokosite travu s nižom, uobičajenom visinom košnje.

  Održavanje čistoće kosilice

  Nakon svake upotrebe očistite pokošenu travu i prljavštinu s donje strane kosilice. Ako se u kosilici nakupe trava i prljavština, kvaliteta rezanja s vremenom će pasti.

  Kako biste smanjili opasnost od požara, osigurajte da motor, prigušivač, kućište akumulatora, ručna kočnica, dijelovi za rezanje i odjeljak za skladištenje goriva nisu prekriveni travom, lišćem ili prekomjernom masnoćom. Obrišite ulje ili gorivo ako se prolije.

  Održavanje noževa

  Održavajte noževe oštrima tijekom cijele sezone košnje jer oštri noževi rade čiste rezove bez trganja ili komadanja vlati trave. Od trganja i komadanja rubovi trave posmeđe, što usporava rast i povećava vjerojatnost bolesti. Svakodnevno provjeravajte jesu li noževi oštri i jesu li istrošeni ili oštećeni. Po potrebi naoštrite noževe. Ako je nož oštećen ili istrošen, smjesta ga zamijenite originalnim zamjenskim nožem tvrtke Toro.

  Održavanje

  Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

  Preporučeni raspored održavanja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 10 sati
 • Zaokrenite montažne vijke za okvir.
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite ulje u mjenjačkoj kutiji kosišta.
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.
 • Nakon prvih 200 sati
 • Zamijenite hidraulično ulje i filtar.
 • Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Testirajte sigurnosni sustav.
 • Provjerite razinu motornog ulja.
 • Provjerite razinu rashladne tekućine.
 • Očistite hladnjak pomoću stlačenog zraka (ne upotrebljavajte vodu).
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Očistite kosište.
 • Svakih 50 sati
 • Podmažite mazalice ležajeva i čahura.
 • Provjerite priključke kabela za akumulator.
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Svakih 100 sati
 • Provjerite napetost remena alternatora.
 • Svakih 150 sati
 • Provjerite ulje u mjenjačkoj kutiji kosišta.
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.
 • Svakih 200 sati
 • Pregledajte cijevi i brtve rashladnog sustava. Zamijenite ih ako su napuknute ili poderane.
 • Zaokrenite pritezne matice kotača.
 • Svakih 400 sati
 • Zamijenite ulje u mjenjačkoj kutiji kosišta.
 • Servisirajte pročistač zraka.
 • Zamijenite kanistar filtar za gorivo za separator vode.
 • Ispustite vodu ili druge onečišćivače iz separatora vode.
 • Provjerite cijevi za dovod goriva i cijevne priključke.
 • Svakih 800 sati
 • Zamijenite hidraulično ulje i filtar.
 • Provjerite zazor ventila motora. Pogledajte Upute za upotrebu motora.
 • Svakih 1500 sati
 • Zamijenite pokretne cijevi.
 • Svake 2 godine
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo.
 • Isperite i zamijenite rashladnu tekućinu.
 • Important: Pročitajte Upute za upotrebu motora za detalje o dodatnim postupcima održavanja. Dostupan je i detaljan servisni priručnik koji možete kupiti kod svog ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

  Popis za svakodnevno održavanje

  Kopirajte ovu stranicu za osobnu upotrebu.

  Stavka za održavanjeZa tjedan:
  Pon.Uto.Sri.Čet.Pet.Sub.Ned.
  Provjerite rad sustava sigurnosnog blokiranja       
  Provjerite je li deflektor trave u spuštenom položaju (ako je primjenjivo)       
  Provjerite rad ručne kočnice       
  Provjerite razinu goriva       
  Provjerite razinu hidrauličnog ulja       
  Provjerite razinu motornog ulja       
  Provjerite razinu tekućine u rashladnom sustavu        
  Provjerite separator vode i goriva       
  Provjerite indikator ograničenja zračnog filtra 3       
  Provjerite čistoću hladnjaka i filtra       
  Provjerite neobične zvukove motora1       
  Provjerite neobične zvukove tijekom rada       
  Provjerite oštećenja hidrauličnih cijevi       
  Provjerite propuštanje tekućine       
  Provjerite tlak u gumama       
  Provjerite rad instrumenata       
  Provjerite stanje noževa       
  Podmažite sve mazalice2       
  Popravite oštećenu boju       

  1. Provjerite žarnicu i mlaznice ako dođe do teškog pokretanja, pretjeranog dima ili teškog rada motora.

  2. Odmah nakon svakog pranja, neovisno o navedenom vremenskom intervalu.

  3. Ako je indikator crven.

  Bilješke o uočenim problemima
  Pregled obavio/la:
  StavkaDatumInformacije
     
     
     
     
     

  Oprez

  Ako ostavite ključ u prekidaču za paljenje, netko bi slučajno mogao pokrenuti motor i nanijeti vama i prolaznicima teške ozljede.

  Uklonite ključ iz prekidača za paljenje prije bilo kakvog održavanja.

  decal110-8252nc

  Postupci prije održavanja

  Important: Pričvrsnice na poklopcima ovog uređaja trebaju ostati na poklopcu nakon uklanjanja. Otpustite sve pričvrsnice na svim poklopcima za nekoliko okreta tako da poklopci budu labavi ali i dalje spojeni, zatim ih dalje odvijajte dok se poklopci ne odvoje. Time ćete spriječiti slučajno ispadanje matičnih vijaka iz držača.

  Podmazivanje

  Podmazivanje ležaja i čahura

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Podmažite mazalice ležajeva i čahura.
 • Uređaj ima mazalice koje se moraju redovito podmazivati litijskom mašću tipa 2 za opću namjenu. Ako uređajem upravljate u normalnim uvjetima, podmažite sve ležajeve i čahure nakon svakih 50 sati rada. Treba svakodnevno podmazivati ležajeve i čahure ako su uvjeti rada iznimno prašnjavi i prljavi. U prašnjavim i prljavim uvjetima rada moguće je da prljavština uđe u ležajeve i čahure, što uzrokuje brže trošenje. Podmažite mazalice odmah nakon svakog pranja, neovisno o navedenom vremenskom intervalu.

  1. Obrišite mazalice kako u ležajeve ili čahure ne bi ušle strane tvari.

  2. Napunite mazalice mašću.

  3. Obrišite višak masti.

  Note: Neispravni postupci pranja mogu negativno utjecati na vijek trajanja ležajeva. Nemojte prati uređaj dok je još vruć i ne usmjeravajte mlazove velikog obujma i visokog pritiska na ležajeve ili dinamičke brtve.

  Održavanje ulja u mjenjačkoj kutiji kosišta

  Za mjenjačku kutiju treba upotrebljavati ulje za zupčanike SAE EP90W. Iako mjenjačka kutija pri kupnji sadrži ulje, prije pokretanja provjerite razinu ulja u jedinici za rezanje prema uputama iz Popis za svakodnevno održavanje.

  Provjeravanje ulja u mjenjačkoj kutiji kosišta

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 150 sati
 • Provjerite ulje u mjenjačkoj kutiji kosišta.
  1. Postavite uređaj i jedinicu za rezanje na ravnu površinu.

  2. Spustite platformu kosilice na visinu košnje od 2,5 cm.

  3. Isključite PTO uređaj, pomaknite upravljačke poluge u neutralni zaključani položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

  4. Pomaknite polugu za gas u spori položaj, zaustavite motor, uklonite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  5. Podignite oslonac za stopala i otvorite gornju stranu kosišta.

  6. Uklonite šipku za mjerenje razine ulja / čep za punjenje s vrha mjenjačke kutije (Slika 38) i osigurajte da ulje bude između oznaka na šipki.

   g004502
  7. Ako je razina ulja niska, dolijevajte ulje dok razina ne bude između oznaka na šipki.

   Note: Nemojte prepuniti mjenjačku kutiju; prepunjavanje je može oštetiti.

  Mijenjanje ulja u mjenjačkoj kutiji kosišta

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite ulje u mjenjačkoj kutiji kosišta.
 • Svakih 400 sati
 • Zamijenite ulje u mjenjačkoj kutiji kosišta.
  1. Postavite uređaj i jedinicu za rezanje na ravnu površinu.

  2. Spustite platformu kosilice na visinu košnje od 2,5 cm.

  3. Isključite PTO uređaj, pomaknite upravljačke poluge u neutralni zaključani položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

  4. Pomaknite polugu za gas u spori položaj, zaustavite motor, uklonite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  5. Podignite oslonac za stopala i otvorite gornju stranu kosišta.

  6. Uklonite šipku za mjerenje razine ulja / čep za punjenje s vrha mjenjačke kutije (Slika 38).

  7. Postavite lijevak i posudu za ispuštanje ulja ispod čepa za pražnjenje koji se nalazi ispod prednje strane mjenjačke kutije i uklonite čep te tako ispustite ulje u posudu.

  8. Vratite čep na mjesto.

  9. Dolijte dovoljno ulja, otprilike 283 ml, dok razina ne bude između oznaka na šipki.

   Note: Nemojte prepuniti mjenjačku kutiju; prepunjavanje je može oštetiti.

  Održavanje motora

  Provjeravanje pročistača zraka

  1. Provjerite ima li kućište pročistača zraka oštećenja koja bi mogla uzrokovati ispuštanje zraka. Ako je kućište pročistača zraka oštećeno, zamijenite ga. Pregledajte cijeli usisni sustav zraka i provjerite ima li napuklina, oštećenja ili neučvršćenih stezaljki.

  2. Servisirajte filtar pročistača zraka kad indikator pročistača (Slika 39) pokazuje crveno ili svakih 400 sati (češće u iznimno prašnjavim ili prljavim uvjetima). Nemojte previše servisirati zračni filtar.

   g004501
  3. Osigurajte da je poklopac ispravno postavljen i da je zabrtvljen s kućištem pročistača zraka.

  Servisiranje pročistača zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Servisirajte pročistač zraka.
  1. Povucite zasun prema van i okrenite poklopac pročistača zraka u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (Slika 39).

  2. Uklonite poklopac s kućišta pročistača (Slika 39).

  3. Prije uklanjanja filtra pomoću niskotlačnog zraka (2,8 bar, čist i suh) uklonite velike nakupine prljavštine između vanjske strane primarnog filtra i kanistra.

   Taj postupak čišćenja sprječava ulaz prljavštine u usis zraka kad je primarni filtar uklonjen.

   Important: Izbjegavajte upotrebu visokotlačnog zraka zbog kojeg bi prljavština mogla kroz filtar prodrijeti u usisni trakt.

  4. Uklonite i zamijenite primarni filtar (Slika 39).

   Important: Nemojte čistiti korišteni filtar kako biste izbjegli oštećenja medija za filtriranje.

  5. Provjerite je li novi filtar oštećen pri transportu, provjerite zabrtvljeni kraj filtra i kućište.

   Important: Ne koristite oštećene dijelove.

  6. Osigurajte da je pjenasta brtva u poklopcu i da nije poderana ili oštećena (Slika 39).

   Note: Ako je oštećena, zamijenite je.

  7. Umetnite novi filtar tako da pritisnete vanjski okvir filtra kako bi sjeo u kanistar.

   Important: Nemojte pritiskati savitljivu sredinu filtra.

  8. Očistite otvor za izbacivanje prljavštine (smješten u odvojivom poklopcu) na sljedeći način:

   1. Uklonite gumeni izlazni ventil s poklopca (Slika 39).

   2. Očistite šupljinu.

   3. Vratite izlazni ventil na mjesto.

  9. Postavite poklopac tako da je gumeni izlazni ventil okrenut prema dolje – otprilike između položaja kazaljke 5:00 i 7:00 gledano s kraja.

  10. Resetirajte indikator (Slika 39) ako pokazuje crveno.

  Održavanje motornog ulja

  Provjeravanje razine motornog ulja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu motornog ulja.
 • Motor se dostavlja s uljem u kućištu motora; međutim, razina ulja mora se provjeriti prije i poslije prvog pokretanja motora. Provjerite razinu ulja svaki dan prije pokretanja ili svaki put kad koristite uređaj.

  Kapacitet kućišta motora je otprilike 3,8 litara s filtrom. Upotrebljavajte visokokvalitetno motorno ulje koje ispunjava sljedeće specifikacije:

  • Potrebna razina API klasifikacije: CH-4, CI-4 ili više.

  • Poželjno ulje: SAE 15W-40 (iznad -17 °C)

  • Zamjensko ulje: SAE 10W-30 ili 5W-30 (sve temperature)

  Note: Motorno ulje tvrtke Toro viskozne gradacije 15W-40 ili 10W-30 dostupno je preko vašeg distributera. Pogledajte katalog dijelova za brojeve dijelova.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite kosište, pomaknite polugu za gas u spori položaj, zaustavite motor i izvadite ključ iz prekidača za paljenje.

  2. Otvorite poklopac motora.

  3. Uklonite šipku za mjerenje razine ulja (Slika 40), obrišite je i zatim postavite. Uklonite šipku za mjerenje razine ulja i provjerite razinu ulja.

   Razina ulja trebala bi biti do oznake Puno na šipki.

   g004500
  4. Ako je razina ulja ispod oznake Puno, uklonite čep otvora za ulje (Slika 40) i dolijevajte ulje dok razina ne dosegne oznaku Puno na šipki.

   Important: Nemojte prepuniti spremnik.

   Note: Upotrijebite čist lijevak kako biste spriječili prolijevanje.

  5. Postavite čep otvora za ulje.

  6. Zatvorite poklopac motora.

  Mijenjanje motornog ulja i filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 50 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.
 • Svakih 150 sati
 • Zamijenite motorno ulje i filtar.
 • Prvi put zamijenite ulje i filtar nakon prvih 50 sati rada, a nakon toga svakih 150 sati rada. Ako je moguće, pokrenite motor neposredno prije mijenjanja ulja jer toplo ulje lakše teče i sa sobom nosi više onečišćivača nego hladno ulje.

  1. Postavite uređaj na ravnu površinu.

  2. Otvorite poklopac motora.

  3. Postavite posudu za ispuštanje ulja ispod posude za ulje i poravnajte je s čepom za pražnjenje (Slika 41).

   g004498
  4. Očistite područje oko čepa za pražnjenje.

  5. Uklonite čep za pražnjenje i pustite da se ulje izlije u posudu za ispuštanje.

  6. Uklonite i zamijenite filtar ulja (Slika 41).

  7. Nakon što se ulje isprazni, vratite čep za pražnjenje na mjesto i obrišite ulje koje se prolilo.

  8. Napunite kućište motora uljem; pogledajte odjeljak Provjeravanje razine motornog ulja.

  Održavanje sustava goriva

  Opasnost

  U određenim su uvjetima dizelsko gorivo i pare goriva iznimno zapaljivi i eksplozivni. Vatre ili eksplozije uzrokovane gorivom mogu dovesti do opeklina vas i drugih ljudi i oštećenja imovine.

  • Koristeći lijevak punite spremnik za gorivo na otvorenom kad je motor ugašen i hladan. Obrišite gorivo ako se prolije.

  • Nemojte do kraja napuniti spremnik za gorivo. Dolijevajte gorivo u spremnik dok razina ne dosegne dno otvora za ulijevanje.

  • Nikad nemojte pušiti dok rukujete gorivom i držite se podalje od otvorenog plamena ili mjesta na kojima bi se pare goriva mogle zapaliti iskrom.

  • Skladištite gorivo u čistom, sigurnosno odobrenom spremniku i držite čep zatvorenim.

  Održavanje separatora vode

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Zamijenite kanistar filtar za gorivo za separator vode.
 • Ispustite vodu ili druge onečišćivače iz separatora vode.
 • Svakodnevno ispuštajte vodu ili druge onečišćivače iz separatora vode (Slika 42).

  1. Postavite čist spremnik ispod filtra za gorivo.

  2. Otpustite čep za pražnjenje na dnu kanistar filtra.

   g007367
  3. Očistite područje gdje je postavljen kanistar filtar.

  4. Uklonite kanistar filtar i očistite pričvrsnu površinu.

  5. Podmažite brtvu na kanistar filtru čistim uljem.

  6. Ručno postavite kanistar filtar dok brtva ne dodirne pričvrsnu površinu i zatim je okrenite još pola okreta.

  7. Pritegnite čep za pražnjenje na dnu kanistar filtra.

  Čišćenje spremnika za gorivo

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svake 2 godine
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo.
 • Ispraznite i očistite spremnik za gorivo svake dvije godine. Također uklonite i očistite linijski filtar nakon pražnjenja spremnika. Isperite spremnik čistim dizelskim gorivom.

  Important: Ispraznite i očistite spremnik ako sustav goriva postane onečišćen ili ako namjeravate skladištiti uređaj na duže vrijeme.

  Cijevi za dovod goriva i cijevni priključci

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 400 sati
 • Provjerite cijevi za dovod goriva i cijevne priključke.
 • Provjerite cijevi za dovod goriva i cijevne priključke. Provjerite jesu li istrošeni, oštećeni, izgrebani i imaju li labave priključke.

  Odzračivanje sustava goriva

  1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini. Osigurajte da spremnik za gorivo bude barem napola pun.

  2. Otvorite i podignite poklopac motora.

  3. Postavite krpu ispod vijka za odzračivanje na pumpi za ubrizgavanje goriva i otvorite ga (Slika 43).

   g007882
  4. Okrenite ključ u prekidaču za paljenje u položaj Uključeno.

   Električna pumpa za gorivo započet će s radom i tako istisnuti zrak oko vijka za odzračivanje.

   Oprez

   Motor se tijekom tog postupka može upaliti. Pomicanje ventilatora i remena u motoru koji je u pogonu može teško ozlijediti vas ili prolaznike.

   Tijekom postupka držite ruke, prste, odjeću/nakit i kosu dalje od ventilatora motora i remena.

  5. Ostavite ključ u položaju Uključeno dok oko vijka ne iscuri mlaz goriva.

  6. Pritegnite vijak i okrenite ključ u položaj Isključeno.

   Note: Motor bi se trebao moći pokrenuti nakon odzračivanja prema navedenim uputama. Međutim, ako se motor ne pokrene, moguće je da je između pumpe za ubrizgavanje i ubrizgača zapeo zrak; pogledajte Odzračivanje kroz ubrizgače.

  Odzračivanje kroz ubrizgače

  Note: Slijedite ovaj postupak samo ako je sustav već odzračen uobičajenim metodama, a motor se neće pokrenuti; pogledajte Odzračivanje sustava goriva.

  1. Postavite krpu ispod cijevnog priključka koji ide od pumpe za ubrizgavanje do ubrizgača označenog brojem 1, kao što je prikazano na Slika 44.

   g007881
  2. Pomaknite gas u položaj Brzo.

  3. Okrenite ključ za paljenje u položaj Start i gledajte tok goriva oko cijevnog priključka.

   Oprez

   Motor se tijekom tog postupka može upaliti. Pomicanje ventilatora i remena u motoru koji je u pogonu može teško ozlijediti vas ili prolaznike.

   Tijekom postupka držite ruke, prste, odjeću/nakit i kosu dalje od ventilatora motora i remena.

  4. Čvrsto pritegnite cijevni priključak kada tok postane stabilan.

  5. Okrenite ključ u položaj Isključeno.

  6. Ponovite postupak za preostale ubrizgače.

  Održavanje električnog sustava

  Important: Pri radu s električnim sustavom uvijek odspojite kabele za akumulator, počevši od negativnog (-) kabela, kako biste spriječili moguća oštećenja ožičenja uzrokovana kratkim spojevima.

  Održavanje akumulatora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Provjerite priključke kabela za akumulator.
 • Upozorenje

  Kleme i priključci akumulatora i povezana dodatna oprema sadrže olovo i spojeve olova, kemikalije za koje se u saveznoj državi Kaliforniji zna da uzrokuju rak i štete reproduktivnom sustavu. Operite ruke nakon rukovanja.

  Održavajte gornju stranu akumulatora čistom. Ako skladištite uređaj na lokaciji gdje je temperatura iznimno visoka, akumulator će se isprazniti brže nego na hladnoj lokaciji.

  Održavajte gornju stranu akumulatora čistom tako da je povremeno operete četkom umočenom u otopinu amonijaka ili sode bikarbone. Nakon čišćenja isperite gornju površinu vodom. Pri čišćenju akumulatora ne uklanjajte čepove otvora za ulje.

  Kabeli za akumulator moraju biti učvršćeni na priključcima kako bi pružili dobar električni kontakt.

  Ako dođe do korozije na priključcima, odspojite kabele, počevši od negativnog (-) kabela, i odvojeno ostružite stezaljke i priključke. Spojite kabele, počevši od pozitivnog (+) kabela, i premažite priključke vazelinom.

  Upozorenje

  Priključci akumulatora ili metalni alati mogu uzrokovati kratki spoj s metalnim komponentama uređaja i tako izazvati iskrenje. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora ne dopustite da priključci akumulatora dođu u dodir s bilo kojim metalnim dijelom uređaja.

  • Ne dopustite da dođe do kratkog spoja s metalnim alatima između priključaka akumulatora i metalnih dijelova uređaja.

  Upozorenje

  Neispravno usmjeravanje kabela može uzrokovati oštećenja uređaja i kabela uslijed iskrenja. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Uvijek odspojite negativni (crni) kabel akumulatora prije odspajanja pozitivnog (crvenog) kabela.

  • Uvijek spojite pozitivni (crveni) kabel akumulatora prije spajanja negativnog (crnog) kabela.

  Skladištenje akumulatora

  Ako ćete skladištiti uređaj duže od 30 dana, uklonite akumulator i napunite ga do kraja. Skladištite ga na polici ili u uređaju. Ako ga skladištite u uređaju, odspojite kabele. Skladištite akumulator u hladnom okruženju kako biste spriječili brzo pražnjenje akumulatora. Osigurajte da je akumulator potpuno napunjen kako biste spriječili smrzavanje akumulatora. Specifična težina potpuno napunjenog akumulatora je između 1,265 i 1,299.

  Provjeravanje osigurača

  Osigurači se nalaze ispod upravljačke ploče. Možete im pristupiti kroz poklopac bočne ploče (Slika 45). Kako biste otvorili poklopac bočne ploče, otpustite dva zasuna i povucite.

  Ako uređaj stane ili ima drugih problema s električnim sustavom, provjerite osigurače. Primite i uklonite svaki osigurač pojedinačno kako biste provjerili koji je od njih pregorio. Ako trebate zamijeniti osigurač, uvijek upotrijebite isti tip osigurača s istom jakosti struje kao onaj koji zamjenjujete, u suprotnom biste mogli oštetiti električni sustav (pogledajte naljepnicu pored osigurača (Slika 46) za dijagram svakog osigurača i njegove jakosti).

  Note: Ako osigurači često pregorijevaju, vjerojatno imate kratki spoj u električnom sustavu i trebao bi ga servisirati kvalificirani serviser.

  g004495
  decal110-9796nc

  Održavanje pogonskog sustava

  Provjera tlaka u gumama

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Provjerite tlak nakon svakih 50 sati rada ili jednom mjesečno; ovisno o tome što nastupi ranije (Slika 47).

  Održavajte tlak zraka u prednjim i stražnjim gumama. Ispravni tlak zraka u gumama je 1,2 bar u stražnjim gumama i 1,7 bar u prednjim kotačima. Neujednačen tlak u gumama može uzrokovati neravnu košnju. Provjeravajte gume dok su hladne radi što preciznijeg očitavanja tlaka.

  g001055

  Zamjena prednjih kotača i ležajeva

  1. Od svog ovlaštenog distributera tvrtke Toro nabavite novi sklop prednjih kotača, konusne ležajeve i brtve ležaja.

  2. Uklonite sigurnosnu maticu s matičnog vijka koji drži sklop prednjih kotača između krakova vilice kotača (Slika 48).

   g004760
  3. Primite prednji kotač i izvucite matični vijak iz kraka vilice kotača ili osovine.

  4. Bacite stari prednji kotač i ležajeve.

  5. Sastavite prednji kotač tako da gurnete konusne ležajeve i premazane brtve u glavčinu kotača kao što je prikazano na Slika 48.

  6. Ugurajte odstojnik u glavčinu kotača kroz ležajeve i zadržite ga unutar glavčine pomoću dvaju odstojnika ležaja.

   Important: Osigurajte da rubovi brtve nisu savijeni prema unutra.

  7. Postavite sklop prednjeg kotača između krakova vilice kotača i učvrstite ga pomoću matičnog vijka i sigurnosne matice.

  8. Zatežite maticu dok se kotač ne prestane okretati i zatim je otpustite tek dovoljno da se kotač opet može slobodno okretati.

  9. Priključite pištolj za mazivo na mazalicu prednjeg kotača i napunite je litijskom mašću tipa 2 za opću upotrebu.

  Održavanje sustava hlađenja

  Opasnost

  Izbacivanje vruće rashladne tekućine pod tlakom ili diranje vrućeg hladnjaka ili okolnih dijelova može uzrokovati teške opekline.

  • Ne ukljanjajte čep hladnjaka dok je motor vruć. Uvijek prije uklanjanja čepa hladnjaka pustite da se motor hladi najmanje 15 minuta ili dok se čep ne ohladi dovoljno da ga se može dodirnuti bez opasnosti od opeklina.

  • Nemojte dodirivati hladnjak i okolne vruće dijelove.

  Opasnost

  Rotirajući ventilator i pogonski remen mogu uzrokovati tjelesne ozljede.

  • Ne upravljajte uređajem bez poklopaca.

  • Držite prste, ruke i odjeću podalje od rotirajućeg ventilatora i pogonskog remena.

  • Prije održavanja ugasite motor i uklonite ključ za paljenje.

  Oprez

  Gutanje rashladne tekućine može uzrokovati trovanje.

  • Nemojte gutati rashladnu tekućinu.

  • Držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.

  Provjeravanje rashladnog sustava

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu rashladne tekućine.
 • Rashladni sustav napunjen je otopinom vode i trajnog antifriza na bazi etilen glikola u omjeru 50:50. Svaki dan prije pokretanja motora provjerite razinu rashladne tekućine u ekspanzijskoj posudi. Kapacitet rashladnog sustava je 7,5 litara.

  1. Provjerite razinu rashladne tekućine u ekspanzijskoj posudi (Slika 49). Razina rashladne tekućine treba biti između oznaka na strani spremnika.

   g004649
  2. Ako je razina rashladne tekućine niska, uklonite čep ekspanzijske posude i dopunite sustav. Nemojte prepuniti spremnik.

  3. Postavite čep ekspanzijske posude.

  Čišćenje hladnjaka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Očistite hladnjak pomoću stlačenog zraka (ne upotrebljavajte vodu).
 • Svakih 200 sati
 • Pregledajte cijevi i brtve rashladnog sustava. Zamijenite ih ako su napuknute ili poderane.
 • Svakih 1500 sati
 • Zamijenite pokretne cijevi.
 • Svake 2 godine
 • Isperite i zamijenite rashladnu tekućinu.
 • Hladnjak se mora održavati čistim kako bi se spriječilo pregrijavanje motora. Svakodnevno provjeravajte hladnjak i po potrebi očistite navedene dijelove. Međutim, u vrlo prašnjavim i prljavim uvjetima potrebno je često provjeravati i čistiti hladnjak.

  Note: Ako se kosište ili motor ugasi zbog pregrijavanja, prvo provjerite ima li hladnjak prekomjerne nakupine prljavštine.

  Očistite hladnjak na sljedeći način:

  1. Otvorite poklopac motora.

  2. Počevši od strane hladnjaka na kojoj je ventilator ispušite prljavštinu pomoću stlačenog zraka niskog tlaka (3,4 bar) (ne upotrebljavajte vodu). Ponovite postupak s prednje strane hladnjaka i ponovno sa strane na kojoj je ventilator.

  3. Nakon što hladnjak bude temeljito očišćen, očistite prljavštinu koja se možda nakupila u žlijebu na bazi hladnjaka.

  4. Zatvorite poklopac motora.

  Održavanje kočnica

  Podešavanje prekidača za blokiranje ručne kočnice

  1. Zaustavite uređaj, pomaknite prekidač za podizanje kosišta u neutralni zaključani položaj, aktivirajte ručnu kočnicu i uklonite ključ za paljenje.

  2. Uklonite matične vijke koji pridržavaju prednju ploču i uklonite ploču (Slika 50).

   g020875
  3. Otpustite dvije plosnate matice koje pričvršćuju prekidač za blokiranje ručne kočnice za montažni nosač.

   g012074
  4. Pomičite prekidač uz nosač ili niz njega dok udaljenost između senzora kočenja i klipa prekidača ne bude 3,9 mm (Slika 51).

   Note: Pazite da senzor kočenja ne dodirne klip prekidača.

  5. Učvrstite plosnate matice prekidača.

  6. Provjerite jeste li ispravno podesili prekidač na sljedeći način:

   1. Provjerite je li ručna kočnica aktivirana, nemojte sjediti na sjedalu i zatim pokrenite motor.

   2. Pomaknite poluge za upravljanje iz neutralnog zaključanog položaja.

    Motor bi trebao stati. Ako ne stane, ponovno provjerite kako ste podesili prekidač.

  7. Postavite prednju ploču.

  Održavanje remena

  Provjeravanje remena alternatora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Provjerite napetost remena alternatora.
 • Provjerite stanje i napetost remena (Slika 52) nakon svakih 100 sati rada.

  1. Ispravna napetost dopustit će otklon od 10 mm kad se sila od 44 N primijeni na remen na pola puta između remenica.

  2. Ako otklon nije 10 mm, otpustite montažne vijke alternatora (Slika 52). Povećajte ili smanjite napetost remena alternatora i pritegnite vijke. Ponovno provjerite otklon remena kako biste osigurali da je napetost ispravna.

   g008932

  Održavanje sustava upravljanja

  Podešavanje prekidača za blokiranje upravljačkih poluga u neutralnom položaju

  1. Zaustavite uređaj, pomaknite prekidač za podizanje kosišta u neutralni zaključani položaj, aktivirajte ručnu kočnicu i uklonite ključ za paljenje.

  2. Uklonite matične vijke koji pridržavaju prednju ploču i uklonite ploču (Slika 53).

   g020875
  3. Otpustite dva vijka koja pridržavaju prekidač za blokiranje (Slika 54).

   g004763
  4. Držite polugu za upravljanje pritisnutu uz okvir i pomičite prekidač prema poluzi dok udaljenost između poluge i kućišta prekidača ne bude između 0,4 i 1 mm (Slika 54).

  5. Učvrstite prekidač.

  6. Ponovite korake od 3 do 5 za drugu polugu.

  7. Postavite prednju ploču.

  Podešavanje povrata upravljačkih poluga u neutralni položaj

  Ako poluge za upravljanje pokretom nisu poravnate s neutralnim utorima kad se otpuste iz položaja vožnje unatrag, potrebno ih je podesiti. Podesite svaku polugu, oprugu i šipku odvojeno.

  1. Isključite PTO uređaj, pomaknite poluge za upravljanje pokretom u neutralni zaključani položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Pomaknite polugu za gas u spori položaj, zaustavite motor, uklonite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Uklonite matične vijke koji pridržavaju prednju ploču i uklonite ploču (Slika 55).

   g020875
  4. Pomaknite polugu za upravljanje u neutralni otključani položaj (Slika 57).

  5. Vucite polugu prema natrag sve dok svornjak s poprečnim provrtom (na kraku iznad stožerne osovine) ne dodirne kraj utora (da blago pritišće oprugu) (Slika 56).

   g004651
  6. Provjerite gdje se poluga za upravljanje nalazi u odnosu na urez na konzoli (Slika 57).

   Note: Trebala bi biti centrirana tako da se poluga može okrenuti prema van u neutralni zaključani položaj.

   g004918
  7. Ako je potrebno podešavanje, otpustite maticu i plosnatu maticu od jarma (Slika 56).

  8. Dok blago pritišćete polugu za upravljanje unatrag, okrenite glavu vijka za podešavanje u odgovarajućem smjeru dok poluga za upravljanje ne bude centrirana u neutralnom zaključanom položaju (Slika 56).

   Note: Pritiskanje poluge unatrag zadržat će klin na kraju utora i dozvoliti vijku za podešavanje da pomakne polugu u ispravan položaj.

  9. Pritegnite maticu i plosnatu maticu (Slika 56).

  10. Ponovite korake od 4 do 9 za drugu polugu za upravljanje.

  11. Postavite prednju ploču.

  Podešavanje vučnog pogona za neutralni položaj

  Podešavanje se mora obaviti dok se pogonski kotači okreću.

  Opasnost

  Mehaničke ili hidraulične dizalice možda neće moći podržati uređaj i tako uzrokovati teške ozljede.

  • Upotrebljavajte podmetače pri podržavanju uređaja.

  • Ne upotrebljavajte hidraulične dizalice.

  Upozorenje

  Motor mora biti u pogonu kako biste obavili podešavanje. Dodirivanje pomičnih dijelova ili vrućih površina može uzrokovati tjelesne ozljede.

  Držite ruke, noge, lice, odjeću i druge dijelove tijela podalje od rotirajućih dijelova, prigušivača i drugih vrućih površina.

  1. Podignite okvir na stabilne podmetače kako bi se kotači mogli slobodno okretati.

  2. Gurnite sjedalo prema naprijed, otvorite ga i podignite ga prema naprijed.

  3. Odspojite električni priključak od sigurnosnog prekidača sjedala.

  4. Privremeno postavite spojne žice na priključke kabelskog svežnja.

  5. Pokrenite motor, osigurajte da je poluga za gas na pola puta između brzog i sporog položaja i otpustite ručnu kočnicu.

   Note: Poluge za upravljanje pokretom moraju biti u neutralnom zaključanom položaju za vrijeme podešavanja.

  6. Podesite dužinu šipke pumpe na jednoj strani tako da okrenete šesterokutnu osovinu u prikladnom smjeru dok se odgovarajući kotač ne zaustavi ili se polako okreće unatrag (Slika 58).

   g004488
  7. Pomaknite upravljačku polugu prema naprijed i prema natrag i zatim opet u neutralni položaj. Kotač se mora zaustaviti ili se polako okretati unatrag.

  8. Pomaknite polugu za gas u položaj Brzo. Provjerite je li kotač zaustavljen ili se polako okreće unatrag; podesite ako je to potrebno.

  9. Ponovite korake od 6 do 8 na drugoj strani uređaja.

  10. Pritegnite plosnate matice na kuglastim zglobovima (Slika 56).

  11. Pomaknite polugu za gas u položaj Sporo i zaustavite motor.

  12. Uklonite spojne žice iz priključaka kabelskog svežnja i uključite priključke u prekidač sjedala.

   Upozorenje

   Električni sustav neće izvršiti ispravno sigurnosno gašenje s postavljenim spojnim žicama.

   • Nakon podešavanja uklonite spojne žice iz priključaka kabelskog svežnja i uključite priključke u prekidač sjedala.

   • Nikad ne upravljajte uređajem s postavljenim spojnim žicama i zaobiđenim prekidačem.

  13. Spustite sjedalo na svoje mjesto.

  14. Uklonite podmetače.

  Podešavanje maksimalne brzine vožnje

  1. Isključite PTO uređaj, pomaknite upravljačke poluge u neutralni zaključani položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Pomaknite polugu za gas u spori položaj, zaustavite motor, uklonite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Uklonite matične vijke koji pridržavaju prednju ploču i uklonite ploču (Slika 59).

   g020875
  4. Otpustite plosnatu maticu na zapornom vijku za jednu od poluga za upravljanje (Slika 60).

   g004766
  5. Navijte zaporni vijak do kraja prema unutra (dalje od poluge za upravljanje).

  6. Gurnite polugu za upravljanje skroz prema naprijed dok ne stane i držite je ondje.

  7. Navijajte zaporni vijak (prema poluzi za upravljanje) dok razmak između glave zapornog vijka i poluge za upravljanje ne bude 1,5 mm.

  8. Pritegnite plosnatu maticu kako biste učvrstili zaporni vijak.

  9. Ponovite korake od 4 do 8 za drugu polugu za upravljanje.

  10. Postavite prednju ploču.

  Note: Ako želite smanjiti maksimalnu brzinu uređaja, postavite brzinu za obje poluge za upravljanje prema gore navedenim uputama, zatim izvucite sve zaporne vijke jednako prema poluzi za upravljanje dok ne dosegnete željenu maksimalnu brzinu (vjerojatno ćete morati više puta provjeriti podešavanje). Osigurajte da uređaj vozi ravno i da ne skreće kad su obje poluge za upravljanje gurnute skroz prema naprijed. Ako uređaj skrene, to znači da niste jednako postavili zaporne vijke i morat ćete ih ponovno podesiti.

  Podešavanje stabilnosti smjera vožnje

  1. Isključite PTO uređaj, pomaknite upravljačke poluge u neutralni zaključani položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Pomaknite polugu za gas u spori položaj, zaustavite motor, uklonite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Otpustite vijke koji pridržavaju poluge za upravljanje (Slika 61)

   g004919
  4. Neka netko gurne nosače poluga (ne poluge) skroz naprijed u položaj maksimalne brzine i drži ih ondje.

  5. Podesite poluge za upravljanje tako da se poravnaju (Slika 62) i pritegnite matične vijke i tako pričvrstite poluge na nosače.

   g001656

  Održavanje hidrauličkog sustava

  Spremnik je u tvornici napunjen s otprilike 4,7 litara visokokvalitetne tekućine za prijenos / hidraulične tekućine za traktore. Preporučena tekućina:

   Toro Premium tekućina za prijenos / hidraulična tekućina za traktore (dostupna u kantama od 19 litara i bačvama od 208 litara. Za brojeve dijelova pogledajte katalog dijelova ili se obratite distributeru tvrtke Toro.)

  Zamjenske tekućine: Ako tekućina tvrtke Toro nije dostupna, možete upotrijebiti hidrauličnu tekućinu Mobil® 424.

  Note: Toro ne preuzima odgovornost za štetu uzrokovanu upotrebom neprikladnih zamjenskih tekućina.

  Note: Mnoge hidraulične tekućine nemaju miris, što otežava uočavanje curenja. Dostupno je crveno bojilo za hidraulično ulje u bočicama od 20 ml. Jedna bočica dovoljna je za količinu od 15 do 22 litre hidrauličnog ulja. Naručite dio br. 44-2500 od svog ovlaštenog distributera tvrtke Toro.

  Provjeravanje hidrauličkog sustava

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine prije prvog pokretanja motora i svakodnevno nakon toga.

  1. Postavite uređaj na ravnu površinu.

  2. Postavite poluge za upravljanje u neutralni zaključani položaj i pokrenite motor.

   Note: Pustite motor da radi na najmanjem mogućem broju okretaja kako biste izbacili zrak iz sustava. Nemojte aktivirati PTO.

  3. Podignite kosište kako biste produžili podizne cilindre, zaustavite motor i uklonite ključ.

  4. Podignite sjedalo kako biste pristupili spremniku hidraulične tekućine.

  5. Uklonite čep spremnika hidraulične tekućine (Slika 63) s otvora za ulijevanje.

   g004494
  6. Uklonite šipku za mjerenje razine tekućine i obrišite je čistom krpom (Slika 63).

  7. Umetnite šipku u otvor za ulijevanje; zatim je uklonite i provjerite razinu tekućine (Slika 63).

   Note: Ako razina nije unutar područja zareza na šipki, dodajte dovoljno visokokvalitetne hidraulične tekućine da se razina podigne do zareza. Nemojte prepuniti spremnik.

  8. Vratite šipku i navijte čep spremnika na otvor za ulijevanje najčvršće što možete.

  9. Pregledajte sva crijeva i opremu za znakove curenja.

  Mijenjanje hidrauličnog ulja i filtra

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 200 sati
 • Zamijenite hidraulično ulje i filtar.
 • Svakih 800 sati
 • Zamijenite hidraulično ulje i filtar.
  1. Isključite PTO uređaj, pomaknite upravljačke poluge u neutralni zaključani položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Pomaknite polugu za gas u spori položaj, zaustavite motor, uklonite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Postavite veliku posudu ispod spremnika hidraulične tekućine i kućišta mjenjača i uklonite čepove te tako ispustite svu hidrauličnu tekućinu (Slika 64).

   g004652
  4. Očistite područje oko filtra hidrauličnog ulja i uklonite ga (Slika 64).

  5. Odmah postavite novi filtar hidrauličnog ulja.

  6. Postavite čepove spremnika hidraulične tekućine i kućišta mjenjača.

  7. Napunite spremnik do prikladne razine; pogledajte Održavanje hidrauličkog sustava.

  8. Pokrenite motor i provjerite curi li ulje. Pustite motor da radi otprilike 5 minuta i zatim ga ugasite.

  9. Nakon dvije minute provjerite razinu hidraulične tekućine; pogledajte Održavanje hidrauličkog sustava.

  Održavanje kosišta

  Podešavanje uspona kosišta

  Uspon jedinice za rezanje je razlika u visini košnje između prednje i stražnje strane plohe noža. Koristite uspon noža od otprilike 8 mm. To znači da je stražnja strana plohe noža 8 mm više od prednje strane.

  1. Postavite uređaj na ravnu površinu na podu radionice.

  2. Podesite jedinicu za rezanje na željenu visinu košnje, pomaknite polugu za gas u spori položaj, zaustavite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i uklonite ključ za paljenje.

  3. Okrenite središnji nož tako da je usmjeren prema naprijed.

  4. Pomoću kratkog ravnala izmjerite udaljenost od poda do prednjeg vrha noža.

  5. Okrenite taj vrh noža prema stražnjoj strani i izmjerite udaljenost od poda do vrha noža na stražnjoj strani kosišta.

  6. Oduzmite prednju mjeru od stražnje mjere kako biste izračunali uspon noža.

  7. Podesite plosnate matice koje pridržavaju jarmove/lance stražnjeg dijela kosišta kako biste podigli stražnji dio kosišta tako da uspon noža bude 8 mm (Slika 65).

   g004497

  Čišćenje

  Čišćenje ispod kosilice

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Očistite kosište.
 • Svakodnevno uklanjajte nakupine trave ispod kosilice.

  1. Isključite PTO uređaj, pomaknite upravljačke poluge u neutralni zaključani položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Pomaknite polugu za gas u spori položaj, zaustavite motor, uklonite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Podignite kosilicu u položaj za transport.

  4. Podignite prednji dio uređaja pomoću podmetača.

  5. Temeljito očistite donju stranu kosilice vodom.

  Odlaganje otpada

  Motorno ulje, akumulatori, hidraulično ulje i rashladna tekućina su zagađivači. Odložite ih u skladu s vašim državnim i lokalnim propisima.

  Skladištenje

  Uređaj

  1. Temeljito očistite uređaj, kosište i motor, a posebnu pažnju posvetite ovim dijelovima:

   • Hladnjak i filtar hladnjaka

   • Ispod kosišta

   • Ispod poklopaca remena kosišta

   • Protutežne opruge

   • Sklop osovine PTO uređaja

   • Sve mazalice i okretne točke

   • Uklonite upravljačku ploču i očistite unutrašnjost upravljačke kutije

   • Ispod ploče sjedala i na gornjoj strani mjenjačke kutije

  2. Provjerite i podesite tlak u prednjim i stražnjim gumama; pogledajte Provjera tlaka u gumama.

  3. Uklonite, naoštrite i uravnotežite noževe kosilice. Postavite noževe i zaokrenite pričvrsnice noževa na 115 do 149 Nm.

  4. Provjerite čvrstoću svih pričvrsnica i učvrstite ih po potrebi. Posebno zaokrenite šest matičnih vijaka koji pričvršćuju okvir kosišta za kosilicu (Slika 66) na 359 Nm.

   g004905
  5. Podmažite sve mazalice, okretne točke i klinove optočnih ventila mjenjačke kutije. Obrišite višak maziva.

  6. Lagano obrusite i upotrijebite boju za popravak na obojenim površinama koje su izgrebane, oguljene ili zahrđale. Popravite udubljenja na karoseriji ako ih ima.

  7. Održavajte akumulator i kabele na sljedeći način:

   1. Uklonite priključke akumulatora iz klema.

   2. Očistite akumulator, priključke i kleme pomoću žičane četke i otopine sode bikarbone.

   3. Kako biste spriječili koroziju, premažite kabelske priključke i kleme mašću za popravak Grafo 112X (Toro, dio br. 505-47) ili vazelinom.

   4. Polako punite akumulator 24 sata svakih 60 dana kako biste spriječili sulfataciju.

  Motor

  1. Ispraznite motorno ulje iz posude za ulje i vratite čep za pražnjenje na mjesto.

  2. Zamijenite filtar ulja.

  3. Napunite motor preporučenim motornim uljem.

  4. Pokrenite motor i pustite da radi u praznom hodu otprilike dvije minute.

  5. Ispraznite gorivo iz spremnika za gorivo, cijevi za dovod goriva, filtra i separatora. Isperite spremnik čistim dizelskim gorivom i spojite sve cijevi za dovod goriva.

  6. Temeljito očistite i servisirajte sklop pročistača zraka.

  7. Zabrtvite ulaz pročistača zraka i ispušni otvor pomoću maskirne trake otporne na vremenske uvjete.

  8. Provjerite jesu li čep otvora za ulje i čep spremnika za gorivo dobro učvršćeni.