Uvod

Ta traktorska kosilnica z rotacijskimi rezili je namenjena komercialni in domači uporabi. Stroj je primarno zasnovan za košnjo trave na dobro vzdrževanih tratah v stanovanjskih naseljih in na poslovnih zemljiščih. Stroj ni zasnovan za rezanje grmičevja ali za uporabo v kmetijstvu.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem stroja ter preprečite telesne poškodbe in škodo na izdelku. Vi ste odgovorni za pravilno in varno upravljanje izdelka.

Če potrebujete dokumentacijo o usposabljanju za varno uporabo izdelka, podatke o dodatni opremi ali pomoč pri iskanju zastopnika oziroma če želite registrirati izdelek, se lahko obrnete neposredno na podjetje Toro na naslovu www.Toro.com.

Če potrebujete uporabniški priročnik, podrobne garancijske določbe ali če želite registrirati izdelek, uporabite kodo QR ali obiščite www.Toro.com. Če želite kopijo garancijskega lista v pisni obliki, nas lahko pokličete na 1-888-384-9939.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele Toro ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega servisnega zastopnika oziroma službo za pomoč strankam družbe Toro, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. Diagram 1 označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

g188704

Serijsko številko in oznako modela zapišite v spodnje okence:

V tem priročniku so navedene morebitne nevarnosti, pri čemer so varnostna opozorila označena s posebnim simbolom (Diagram 2), ki označuje nevarnost, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt, če ne upoštevate priporočenih previdnostnih ukrepov.

g000502

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni 2 besedi. Pomembno opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko Opomba označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Izdelek je skladen z vsemi veljavnimi evropskimi direktivami; za podrobnosti glejte poseben list z izjavo o skladnosti izdelka.

Bruto in neto navor

Bruto in neto navor motorja je laboratorijsko ocenil proizvajalec motorja skladno s standardom J1940 ali J2723 združenja avtomobilskih inženirjev (Society of Automotive Engineers, SAE). Zaradi skladnosti z varnostnimi, emisijskimi in delovnimi zahtevami je dejanska moč motorja tega razreda kosilnice bistveno manjša. Glejte dokumentacijo proizvajalca motorja, ki je priložena stroju.

Opozorilo

Odstranitev standardne originalne opreme lahko vpliva na veljavnost garancije, vlek in varnost stroja. Uporaba drugih delov kot originalnih delov Toro lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. Nepooblaščeno poseganje v motor, gorivo ali prezračevalni sistem.

Vse dele zamenjujte z originalnimi deli Toro, med drugim tudi pnevmatike, jermene, rezila in sestavne dele sistema za gorivo.

Tehnične specifikacije za svoj model kosilnice najdete na www.Toro.com.

Important: Če stroj z motorjem Toro dlje časa neprekinjeno uporabljate na nadmorski višini nad 1500 m, morate namestiti komplet za visoko nadmorsko višino, da bo motor skladen z emisijskimi zahtevami predpisov CARB/EPA. Komplet za visoko nadmorsko višino poveča zmogljivost motorja in hkrati preprečuje onesnaženje svečk, težek zagon in večje emisije. Ko namestite komplet, ob ploščico s serijsko številko stroja namestite nalepko z oznako za visoko nadmorsko višino. Glede nakupa ustreznega kompleta za visoko nadmorsko višino se obrnite na pooblaščenega prodajalca znamke Toro. Če želite poiskati najbližjega prodajalca, obiščite naše spletno mesto na naslovu www.Toro.com ali pa se obrnite na našo službo za pomoč strankam, ki je navedena na izjavi o nadzoru emisij.Če nameravate stroj znova uporabljati na višini pod 1500 m, komplet odstranite s stroja in motor nastavite nazaj na tovarniško konfiguracijo. Stroja, ki je bil prilagojen za delo na visoki nadmorski višini, ne uporabljajte na nižji nadmorski višini, saj lahko pride do pregrevanja in poškodb motorja.Če niste prepričani, ali je bil vaš stroj prilagojen za delo na visoki nadmorski višini, preverite, ali je na njem spodnja oznaka.

decal127-9363

Varnost

Ta stroj je bil zasnovan v skladu s standardom EN ISO 5395:2013.

Splošna varnost

Ta izdelek lahko amputira roke in noge oziroma izvrže predmete z veliko hitrostjo. Da se izognete hudim telesnim poškodbam, vedno upoštevajte vsa varnostna navodila.

Uporaba izdelka za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

 • Ne upravljajte stroja v bližini prepadov, jarkov, nasipov, vode ali drugih nevarnosti oziroma na naklonih, ki so večji od 15 stopinj.

 • Pred zagonom motorja morate prebrati in razumeti vsebino tega Priročnika za upravljanje.

 • Ne postavljajte rok ali nog blizu premičnih delov stroja.

 • Stroja ne smete upravljati, če vse varnostne zaščitne naprave in ščitniki niso nameščeni in ne delujejo pravilno.

 • Otroci in druge navzoče osebe ne smejo biti v območju delovanja. Nikoli ne dovolite otrokom, da upravljajo stroj.

 • Pred servisiranjem, dolivanjem goriva ali odmaševanjem ustavite stroj in ugasnite motor.

Nepravilna uporaba ali vzdrževanje stroja lahko privedeta do poškodb. Zaradi preprečevanja nevarnosti poškodb upoštevajte ta varnostna navodila in vedno upoštevajte varnostni simbol, ki lahko pomeni: svarilo, opozorilo ali nevarnost – navodilo za osebno varnost. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do telesnih poškodb ali smrti.

Dodatne varnostne informacije lahko najdete drugje v tem priročniku.

Kazalnik naklona

g011841

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Graphic

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7009
decal99-3943
decal105-7015
decal106-8717
decal112-9840
decal120-5469
decal120-5469
decal121-0772
decal121-0773
decal121-2989b
decal131-1097
decal131-3620
decal131-3621b
decal131-3664
decal131-3665
decal131-3954
decal131-3955
decal132-6863
decal132-0872
decal138-2456
decal132-0870

Pregled izdelka

g027935

Pred zagonom motorja in upravljanjem se seznanite s krmilnimi elementi stroja.

Nadzorna plošča

g028250
g028251

Stikalo za vžig na ključ

Stikalo na ključ, ki omogoča zagon in ugašanje motorja, ima 3 položaje: IZKLOP, KONTAKT in ZAGON. Glejte Zagon motorja.

Ročica za plin

Ročica za plin omogoča upravljanje hitrosti motorja z brezstopenjsko nastavitvijo od SLOW (Počasi) do FAST (Hitro) (Diagram 6).

Vzvod dušilne lopute

Pri zagonu hladnega motorja uporabljajte vzvod dušilne lopute.

Stikalo za upravljanje rezil (priključna gred)

Stikalo za upravljanje rezil, označen s simbolom priključne gredi (odjema moči), omogoča vklop in izklop odjema moči za pogon rezil kosilnice (Diagram 6).

Okence za preverjanje nivoja goriva

Okence za preverjanje nivoja goriva, ki je na levi strani stroja, se uporablja za preverjanje prisotnosti goriva v rezervoarju (Diagram 7).

Vzvod za nastavitev višine košnje

Z vzvodom za nastavitev višine košnje lahko okrov dvignete ali spustite, ne da bi vstali z voznikovega sedeža. S pomikom vzvoda navzgor (proti sebi) dvignete okrov višje od tal, s pomikom navzdol (stran od sebe) pa ga spustite bližje k tlom. Višino košnje nastavite, med tem ko stroj ne kosi (Diagram 28).

Stikalo Key Choice

S tem stikalom lahko kosite v vzvratni smeri, če je vklopljeno. Če želite vklopiti to funkcijo, stikalo preklopite v položaj VKLOP in ga spustite, ko vklopite priključno gred. Če želite izklopiti to funkcijo, izklopite priključno gred (odjem moči) (Diagram 7).

Opozorilna lučka za vzvratno vožnjo

Opozorilna lučka za vzvratno vožnjo utripa, če je s stikalom Key Choice izklopite blokado delovanja kosilnice pri vzvratni vožnji. To je opomnik, da je sistem blokade izklopljen. Če izklopite priključno gred ali ugasnete motor, lučka ugasne. Kadar lučka sveti, glejte nazaj in vozite zelo previdno.

Stikalo Smart Park

Parkirna zavora se vklaplja elektronsko.

Parkirno zavoro lahko vklopite na enega od spodnjih načinov:

 • Stikalo Smart Park preklopite v položaj VKLOP (Diagram 6).

 • Parkirna zavora se samodejno vklopi, ko zapustite sedež in je stopalka za nadzor vlečnega pogona v NEVTRALNEM položaju.

 • Parkirna zavora se samodejno vklopi 5 do 6 po izklopu stikala na ključ (v položaj IZKLOP), če prej še ni bila vklopljena.

Če želite izklopiti parkirno zavoro, stikalo Smart Park preklopite v položaj IZKLOP, ko je stikalo na ključ v položaju KONTAKT.

Delovni priključki/dodatna oprema

Za povečanje in razširitev zmogljivosti stroja podjetje Toro ponuja širok nabor odobrenih delovnih priključkov in dodatne opreme. Za seznam vseh odobrenih delovnih priključkov in dodatne opreme se obrnite na pooblaščenega zastopnika ali distributerja oziroma obiščite www.Toro.com.

Da zaščitite svojo naložbo in zagotovite optimalno zmogljivost opreme Toro, uporabljajte samo originalne nadomestne dele Toro. Za zagotavljanje zanesljivosti Toro ponuja nadomestne dele, ki so zasnovani v skladu z natančnimi tehničnimi specifikacijami za vašo opremo. Da boste brez skrbi, zahtevajte originalne nadomestne dele Toro.

Delovanje

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Pred uporabo

Varnost pred upravljanjem

Splošna varnost

 • Otrokom ali neusposobljenim osebam ne smete nikoli dovoliti, da upravljajo ali servisirajo stroj. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca. Za usposabljanje vseh upravljavcev in mehanikov je odgovoren lastnik.

 • Seznanite se s postopki za varno upravljanje opreme, krmilniki za upravljavca in varnostnimi oznakami.

 • Vedeti morate, kako lahko hitro zaustavite stroj in ugasnete motor.

 • Preverite, ali so krmilniki za zaznavanje prisotnosti upravljavca, varnostna stikala in ščitniki nameščeni in delujejo pravilno. Ne upravljajte stroja, če ti deli ne delujejo pravilno.

 • Pred košenjem vedno preglejte stroj in se prepričajte, da so rezila, vijaki rezila in rezalni sklopi v dobrem stanju. Zamenjajte izrabljena ali poškodovana rezila in vijake v kompletih, da ohranite ravnotežje.

 • Preverite območje, kjer boste uporabljali stroj in odstranite vse predmete, ki jih lahko stroj izvrže.

 • Preverite teren, da ugotovite primernost opreme in katere priključke ali dodatno opremo potrebujete za pravilno in varno upravljanje stroja.

Varnost pri ravnanju z gorivom

 • Pri ravnanju z gorivom bodite zelo pazljivi, da preprečite hude telesne poškodbe ali premoženjsko škodo. Hlapi goriva so zelo vnetljivi in eksplozivni.

 • Ugasnite vse cigarete, cigare, pipe in druge možne vire vžiga.

 • Uporabljajte samo odobrene posode za gorivo.

 • Ne odstranjujte pokrovčka za gorivo oziroma ne dolivajte goriva v rezervoar za gorivo, ko motor teče ali ko je vroč.

 • V zaprtih prostorih ne smete dolivati goriva v stroj.

 • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprti plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

 • Posod ne smete nikoli polniti v vozilu ali na tovornjaku ali na prikolici, ki ima keson s plastično oblogo. Pred dolivanjem vedno odstranite posode iz vozila in jih postavite na tla.

 • Odstranite opremo s tovornjaka ali prikolice in dolijte gorivo na tleh. Če to ni možno, je bolje, da opravite dolivanje s prenosno posodo, namesto s pištolo za dolivanje goriva.

 • Ne upravljajte stroja, če celotni izpušni sistem ni nameščen in če ne deluje pravilno.

 • Pištola za dolivanje goriva mora biti vedno v stiku z robom odprtine nastavka rezervoarja za gorivo ali odprtine posode za gorivo, dokler dolivanje goriva ni končano. Ne uporabljate naprave za odpiranje pištole.

 • Če se gorivo razlije po oblačilih, se takoj preoblecite. Pobrišite razlito gorivo.

 • Rezervoarja za gorivo ne smete nikoli napolniti preveč. Namestite pokrovček nastavka rezervoarja za gorivo in ga dobro privijte.

 • Gorivo hranite v odobrenih posodah in izven dosega otrok. Vedno kupite samo 30-dnevno zalogo goriva.

 • Rezervoarja za gorivo ne smete napolniti do konca. V rezervoar za gorivo dolivajte gorivo, dokler raven goriva ni od 6 do 13 mm pod spodnjim delom nastavka za dolivanje. Ta prazni prostor v rezervoarju omogoča raztezanje goriva.

  • Izogibajte se daljšemu vdihavanju hlapov.

  • Obraza ne približujte pištoli za dolivanje in odprtini rezervoarja za gorivo.

  • Preprečite stik s kožo; vsa razlitja očistite z milom in vodo.

Dolivanje goriva

Priporočeno gorivo

 • Zaradi boljšega delovanja uporabljajte samo čist, svež (star manj kot 30 dni), neosvinčen bencin z oktanskim številom 87 ali več (metoda ocenjevanja (R + M)/2).

 • Etanol: dovoljena je mešanica bencina z največ 10 % prostorninskim deležem etanola (gasohol) ali s 15 % MTBE-ja (metilterciarnega-butiletra). Etanol in MTBE nista ista snov. Bencin s 15 % prostorninskim deležem etanola (E15) ni odobren za uporabo. Ne uporabljajte bencina, ki vsebuje več kot 10 % prostorninski delež etanola, npr. mešanice E15 (ki vsebuje 15 % etanola), E20 (ki vsebuje 20 % etanola) ali E85 (ki vsebuje do 85 % etanola). Uporaba neodobrenega goriva lahko povzroči težave v delovanju in/ali poškodbe motorja, ki jih garancija morda ne krije.

 • Ne uporabljajte bencina, ki vsebuje metanol.

 • Ne shranjujte goriva v rezervoarju ali posodah za gorivo čez zimo, razen če uporabite stabilizator goriva.

 • Bencinu ne dodajajte olja.

Uporaba stabilizatorja/dodatka za obstojnost goriva

V stroju uporabljajte stabilizator/dodatek za obstojnost goriva, ki ima naslednje prednosti:

 • Gorivo bo v uskladiščenem stroju ostalo sveže največ 90 dni (če boste stroj uskladiščili za več kot 90 dni, izpraznite rezervoar za gorivo).

 • Očisti motor med delovanjem.

 • Prepreči nastajanje gostih in lepljivih oblog v sistemu za gorivo, ki lahko otežijo zagon.

  Important: Ne uporabljajte dodatkov za gorivo, ki vsebujejo metanol ali etanol.

  Gorivu dodajte ustrezno količino stabilizatorja/dodatka za obstojnost goriva.

  Note: Stabilizator/dodatek za obstojnost goriva je najbolj učinkovit, če ga zmešate s svežim gorivom. Zaradi preprečevanja nastajanja oblog v sistemu za gorivo vedno uporabljajte stabilizator za gorivo.

Polnjenje rezervoarja za gorivo

 1. Parkirajte stroj na ravni površini.

 2. Vklopite parkirno zavoro.

 3. Ugasnite motor in odstranite ključ.

 4. Očistite predel okrog pokrovčka rezervoarja za gorivo.

 5. Rezervoar za gorivo napolnite do spodnjega dela nastavka za dolivanje (Diagram 8).

  Note: Rezervoarja za gorivo ne smete napolniti do konca. Prazen prostor v rezervoarju omogoča raztezanje goriva.

  g027243

Vsakodnevna vzdrževalna dela

Vsak dan morate pred zagonom stroja opraviti vzdrževalna dela po vsaki uporabi/za vsak dan, ki so navedena v .

Utekanje novega stroja

Nov motor potrebuje nekaj časa, da razvije polno moč. Nov okrov kosilnice in pogonski sistem imata večje trenje, kar dodatno obremeni motor. Utekanje novega stroja izvajajte od 40 do 50, da omogočite, da zagotovite polno moč in učinkovito delovanje stroja.

Uporaba varnostnega zapornega sistema

Opozorilo

Če so varnostna zaporna stikala odklopljena ali poškodovana, lahko stroj začne delovati nepričakovano, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

 • Ne posegajte v zaporna stikala.

 • Vsak dan preverite delovanje zapornih stikal in pred začetkom upravljanja stroja zamenjajte vsa poškodovana stikala.

Opis delovanja varnostnega zapornega sistema

Varnostni zaporni sistem je zasnovan za naslednje namene:

 • Preprečuje zagon motorja, če stopalka za vožnjo ni v NEVTRALNEM položaju.

 • Samodejno poskrbi za to, da je ob zagonu stroja parkirna zavora vklopljena, priključna gred pa izklopljena.

 • Ugasne motor, če stopalka za vožnjo ni v NEVTRALNEM položaju, ko vstanete s sedeža.

 • Samodejno vklopi parkirno zavoro in izklopi priključno gred, ko vstanete s sedeža in je stopalka za vožnjo v NEVTRALNEM položaju.

 • Ugasne motor, če parkirna zavora ni vklopljena, ko vstanete s sedeža.

Preizkušanje varnostnega zapornega sistema

 1. Pri izklopljenem motorju sedite na sedež in poskrbite, da bo stikalo priključne gredi v IZKLOPLJENEM položaju.

 2. Stikalo na ključ preklopite v položaj za ZAGON; zaganjalnik se mora zagnati. Motorja ne poskušajte zagnati ali ugasniti pred korakom 3.

 3. Stikalo na ključ preklopite v položaj za KONTAKT, stikalo Smart Park pa IZKLOPITE. Zavora se mora izklopiti, lučka zavore pa ugasniti.

 4. Ko je zavora izklopljena in stopalka za vožnjo v NEVTRALNEM položaju, stikalo na ključ obrnite v položaj za ZAGON. Zavora se mora samodejno vklopiti, motor se mora zagnati in zavorna luč zasvetiti.

 5. Ugasnite motor, stikalo na ključ preklopite v položaj za KONTAKT in vklopite priključno gred tako, da stikalo za upravljanje rezil povlečete navzgor. Slišati morate, kako se sklopka sklene.

 6. Stopalko za vožnjo premaknite v nevtralni položaj, stikalo na ključ pa v položaj za ZAGON. Priključna gred se mora izklopiti, motor pa se mora zagnati, ne da bi se rezila začela premikati.

 7. Pustite motor teči in vstanite s sedeža. Motor se ne sme zaustaviti, zavorna luč pa mora svetiti.

 8. Znova se usedite in izklopite parkirno zavoro tako, da stikalo Smart Park preklopite v položaj za IZKLOP. Motor bi moral še naprej teči.

 9. Znova vstanite s sedeža. Zavora se mora samodejno vklopiti, motor pa mora še naprej teči.

 10. Znova se usedite in vklopite rezila tako, da povlečete stikalo za upravljanje rezil.

 11. Vstanite s sedeža. Rezila se morajo samodejno izklopiti, motor pa mora še naprej teči.

 12. Znova se usedite in povlecite stikalo za upravljanje rezil. Rezila se morajo vklopiti. Izklopite rezila tako, da stikalo za upravljanje rezil potisnete navzdol.

 13. Stikalo za upravljanje rezil povlecite navzgor, da vklopite rezila. Premaknite stopalko za vožnjo v položaj za VZVRATNO vožnjo. Rezila se morajo izklopiti. Premaknite stopalko za vožnjo v NEVTRALNI položaj.

 14. Stikalo za upravljanje rezil povlecite navzgor, da vklopite rezila. Obrnite stikalo Key Choice v položaj za VKLOP in ga spustite. Lučka za delovanje kosilnice pri vzvratni vožnji mora delovati.

 15. Premaknite stopalko za vožnjo v položaj za VZVRATNO vožnjo. Rezila morajo ostati vklopljena. Stikalo za upravljanje rezil potisnite navzdol, da izklopite rezila. Lučka za delovanje kosilnice pri vzvratni vožnji mora ugasniti. Premaknite stopalko za vožnjo v NEVTRALNI položaj.

 16. Če stikalo Smart Park ni vklopljeno, ga VKLOPITE in rahlo pritisnite ter spustite stopalko za vožnjo, da začnete vožnjo NAPREJ ali NAZAJ. Zavora se mora izklopiti, lučka zavore pa ugasniti.

  Note: Rahlo pritisnite in spustite stopalko. Ne pritisnite je popolnoma, saj bi to sprožilo popolno zaviranje namesto sprostitve zavor.

 17. Sprostite zavoro, rahlo pritisnite stopalko za vožnjo in vstanite s sedeža. Motor se mora ugasniti.

 18. Znova se usedite in obrnite ključ v položaj za IZKLOP. Po nekaj sekundah bi se moral vklopiti zavorni sistem.

  Note: Če je ključ v položaju za IZKLOP, zavorna luč ne sveti.

Nastavitev sedeža

Sedež lahko premikate naprej in nazaj. Sedež postavite v položaj, v katerem boste najlažje in najudobneje upravljali stroj (Diagram 9).

g027249

Nastavitev položaja volana

Volan ima 3 položaje za vožnjo in en popolnoma dvignjen položaj. Popolnoma dvignjen položaj se uporablja za vstopanje in izstopanje ter vstajanje s sedeža. Za upravljanje stroja volan premaknite v položaj, v katerem boste najlažje in najudobneje upravljali stroj.

 1. S stopalom pritisnite ročico za sprostitev krmilnega droga.

 2. Premaknite volan v želeni položaj (Diagram 10).

  g027751

Nastavitev stranskega izmeta

Stroji z okrovom kosilnice velikosti 107 cm

Okrov in rezila kosilnice, ki so dobavljeni s strojem, so zasnovani za optimalno mulčenje in uporabo stranskega izmeta.

Odstranitev pokrova izmeta za uporabo stranskega izmeta

 1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil in vklopite parkirno zavoro.

 2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

 3. Prilagodljivi zapah sprostite iz držala zapaha na pokrovu izmeta ter pokrov obrnite na desno (Diagram 11).

  g230251
 4. Zapah v obliki kavlja na vrhu pokrova izmeta odpnite iz tečaja (Diagram 15).

 5. Kovinski jeziček na pokrovu izmeta potisnite iz zareze na držalu, ki je privarjeno na okrov kosilnice (Diagram 12).

  g230250

Namestitev pokrova izmeta za mulčenje

 1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil in vklopite parkirno zavoro.

 2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

 3. Kovinski jeziček na pokrovu izmeta potisnite v zarezo na držalu, ki je privarjeno na okrov kosilnice (Diagram 13).

  g230248
 4. Pokrov izmeta obrnite nazaj proti okrovu kosilnice, tako da bo pokrov izmeta poravnan z okrovom (Diagram 14).

  g230249
 5. Na vrhu pokrova izmeta zapnite zapah v obliki kavlja za tečaj na sklopu usmerjevalnika (Diagram 15).

  g230253
 6. Pokrov izmeta pritrdite na okrov kosilnice tako, da prilagodljivi zapah na pokrovu izmeta zataknete v držalo na okrovu (Diagram 11).

Stroji z okrovom kosilnice velikosti 127 cm

Okrov in rezila kosilnice, ki so dobavljeni s strojem, so zasnovani za optimalno mulčenje in uporabo stranskega izmeta.

Odstranitev desne lopute za uporabo stranskega izmeta

 1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil in vklopite parkirno zavoro.

 2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

 3. Odstranite desno rezilo kosilnice, glejte Odstranjevanje rezil.

 4. Odstranite 2 ročna vijaka in ukrivljeni podložki, s katerima je desna loputa pritrjena na kosilnico (Diagram 16).

  g005655
 5. Odstranite desno loputo in spustite usmerjevalnik trave na odprtino izmeta, kot je prikazano na Diagram 16 in Diagram 17.

  g024261
 6. V luknje na zgornjem delu namestite pritrditvene elemente, da preprečite izmet trdih predmetov.

  Opozorilo

  Če so na stroju odprtine, boste vi in navzoče osebe izpostavljeni izmetu trdih, predmetov, ki lahko povzročijo poškodbe.

  • Stroja ne uporabljate, če v kateri od odprtin na stroju ni nameščena ustrezna oprema.

  • Ko odstranite loputo za mulčenje, v luknje za pritrditev namestite pritrditvene elemente.

 7. Namestite desno rezilo kosilnice, glejte Namestitev rezil.

 8. Dvignite usmerjevalnik trave. V 2 luknji, ki sta ob odprtini okrova, vstavite 2 vijaka (5/16 x ¾").

 9. Na okrov kosilnice namestite zaporno loputo (Diagram 18).

  Note: Loputo pritrdite na okrov kosilnice z dvema maticama (5/16").

  Note: Zaporna loputa je bila ob dobavi priložena stroju.

  g015321
 10. Privijte matice z zateznim navorom od 7 do 9 Nm.

 11. Usmerjevalnik trave položite na odprtino izmeta.

  Important: Poskrbite, da bo na kosilnici nameščen usmerjevalnik trave s tečajno pritrditvijo, ki bo pokošeno travo v načinu stranskega izmeta usmerjal tako, da se bo odlagala stransko za strojem.

Namestitev desne lopute za mulčenje

 1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil in vklopite parkirno zavoro.

 2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

 3. Z okrova kosilnice odstranite zaporno loputo (Diagram 18).

 4. Odstranite desno rezilo kosilnice, glejte Odstranjevanje rezil.

 5. Desno loputo potisnite pod okrov kosilnice in jo pritrdite z 2 ročnima vijakoma in ukrivljenima podložkama (z vbočeno stranjo obrnjeno proti kosilnici), kot je prikazano na Diagram 16 in Diagram 17.

  Important: Poskrbite, da bo jeziček na drugem koncu lopute štrlel iz kosilnice in da bo poravnan z ohišjem.

 6. Namestite desno rezilo kosilnice, glejte Namestitev rezil.

Med uporabo

Varnost med upravljanjem

Splošna varnost

 • Lastnik/upravljavec je odgovoren za preprečevanje nesreč, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali premoženjsko škodo.

 • Nosite ustrezna zaščitna oblačila, vključno z opremo za zaščito za oči, dolgimi hlačami, zaščitno in nedrsečo obutvijo ter opremo za zaščito sluha. Spnite dolge lase in ne nosite nakita.

 • Stroja ne upravljajte, če ste bolni, utrujeni ali pod vplivom alkohola oziroma drog.

 • Na stroju nikoli ne prevažajte potnikov in ne dovolite navzočim osebam ter ljubljenčkom, da bi se približali stroju med delovanjem.

 • Stroj upravljajte le pri dobri vidljivosti, da se tako izognete luknjam ali drugim skritim nevarnostim.

 • Izogibajte se košnji na mokri travi. Slabši oprijem lahko povzroči zdrs stroja.

 • Pred zagonom motorja se prepričajte, da so vsi krmilniki za nadzor vožnje v nevtralnem položaju, da je parkirna zavora vklopljena in da pravilno sedite na upravljavčevem sedežu.

 • Roke in noge ne smejo biti v bližini rezalnih enot. Nikoli se ne smete približati izpustnim odprtinam.

 • Pred vzvratno vožnjo poglejte nazaj in navzdol, da se prepričate, da imate prosto pot.

 • Bodite previdni pri približevanju nepreglednim ovinkom, grmom, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko omejijo vaš pogled.

 • Ne kosite v bližini prepadov, jarkov ali strmih nabrežij. Stroj bi se lahko nenadoma prevrnil, če s kolesom zapeljete čez rob ali če se rob udre.

 • Ko ne kosite, ustavite rezila.

 • Če zadenete ob predmet ali če zaznate neobičajne vibracije stroja, ustavite stroj in preglejte rezila. Pred nadaljevanjem upravljanja opravite vsa potrebna popravila.

 • Pri zavijanju in prečkanju cest in pločnikov s strojem upočasnite in bodite previdni. Dajte prednost drugim udeležencem v prometu.

 • Izklopite pogon rezalne enote in ugasnite motor pred nastavljanjem višine košnje (razen v primerih, ko to lahko storite z upravljavčevega položaja).

 • Motor ne sme delovati na območjih, kjer ni mogoče odvajati izpušnih plinov.

 • Delujočega stroja ne smete nikoli pustiti brez nadzora.

 • Preden zapustite upravljavčev položaj, morate opraviti naslednje (vključno s praznjenjem lovilnikov in odmaševanjem izmetne cevi):

  • Stroj zaustavite na ravnih tleh.

  • Izklopite priključno gred in spustite priključke.

  • Vklopite parkirno zavoro.

  • Ugasnite motor in odstranite ključ.

  • Počakajte, da se vsi gibljivi deli ustavijo.

 • Ne upravljajte stroja, če obstaja nevarnost za udar strele.

 • Stroja ne smete uporabljati kot vlečno vozilo, razen če ima nameščeno kljuko.

 • Ne spreminjajte regulatorja vrtljajev oziroma ne nastavljajte previsokega števila vrtljajev.

 • Uporabljajte samo dodatno opremo in priključke, ki jih je odobrila družba Toro.

 • Glasnost stroja pri upravljavčevem ušesu lahko preseže tudi 85 dBA, kar lahko pri dolgotrajni izpostavljenosti privede do okvar sluha.

  g229846

Varna uporaba na pobočjih

 • Pobočja so najpogostejši dejavnik pri nesrečah zaradi izgube nadzora in prevračanja, ki imajo lahko za posledico hude telesne poškodbe ali celo smrt. Upravljavec odgovarja za varno uporabo na pobočjih. Uporaba stroja na pobočjih zahteva dodatno previdnost. Pred uporabo stroja na pobočju opravite naslednje:

  • Preberite navodila za uporabo na pobočjih v priročniku in na stroju in poskrbite, da jih boste razumeli.

  • Z merilom naklona izmerite približni naklon pobočja na delovnem območju.

  • Stroja ne uporabljajte na pobočjih z naklonom, ki je večji od 15 stopinj.

  • Na dan, ko izvajate delo, ocenite, ali so razmere na pobočju varne za uporabo stroja. Med pregledom vedno uporabljajte zdravo pamet in razumsko presojo. Spremembe na terenu, na primer vlaga, lahko močno spremenijo delovanje stroja na pobočju.

 • Ob vznožju pobočja si oglejte morebitne nevarnosti. Stroja ne upravljajte v bližini prepadov, jarkov, nasipov, vodnih teles in drugih nevarnosti. Stroj bi se lahko nenadoma prevrnil, če s kolesom zapeljete čez rob ali če se rob udre. Stroj naj bo vedno na varni razdalji (za dve širini stroja) od morebitne nevarnosti. Te predele pokosite s samohodno ali ročno kosilnico.

 • Izogibajte zaganjanju, zaustavljanju in obračanju stroja na pobočjih. Pazite, da ne boste preveč sunkovito spreminjali hitrosti ali smeri; zavijajte počasi in postopoma.

 • Stroja ne uporabljajte pri pogojih, ki lahko bistveno vplivajo na oprijem koles, krmiljenje ali stabilnost stroja. Upoštevajte, da ima lahko stroj na mokri travi, pobočju ali vožnji navzdol po klancu slabši oprijem koles. V primeru izgube oprijema pogonskih koles lahko pride do drsenja ter izgube zmožnosti zaviranja in krmiljenja. Stroj lahko zdrsne tudi, če sta pogonski kolesi zaustavljeni.

 • Odstranite ali označite ovire, kot so jarki, kolesnice, grbine, skale in druge skrite nevarnosti. Visoka trava lahko zakrije ovire. Neraven teren lahko povzroči prevrnitev stroja.

 • Kadar uporabljate dodatno opremo ali priključke, na primer zbiralnik za travo, bodite še posebej previdni. Ta oprema lahko spremeni stabilnost stroja in privede do izgube nadzora. Upoštevajte napotke glede protiuteži.

 • Če je možno, naj bo pri upravljanju stroja na pobočju okrov kosilnice spuščen na tla. Dvig okrova kosilnice med upravljanjem na pobočju lahko povzroči nestabilnost stroja.

g231393

Varna vleka

 • Drugo opremo priključite na stroj izključno s pomočjo vlečne kljuke.

 • Upoštevajte navodila proizvajalca priključka glede omejitev obtežitve s priključki in vleke po pobočjih. Teža vlečene opreme ne sme presegati skupne teže stroja, upravljavca in uteži. Uporabite protiuteži ali kolesne uteži, kot je opisano v dokumentaciji priključka oziroma v poglavju o vleki v priročniku za upravljanje.

 • Ne prevažajte otrok ali drugih oseb na priključeni opremi.

 • Na pobočjih lahko zaradi teže priključene opreme pride do izgube oprijema koles, večje nevarnosti prevrnitve in izgube nadzora. Zmanjšate težo priključka in upočasnite vožnjo.

 • Teža priključka vpliva na dolžino zavorne razdalje. Vozite počasi in upoštevajte daljšo zavorno razdaljo.

 • Zavijajte na široko, da se priključek ne bo preveč približal stroju.

Uporaba parkirne zavore Smart Park

Parkirna zavora se vklaplja elektronsko.

Parkirno zavoro lahko vklopite na enega od spodnjih načinov:

 • Stikalo Smart Park preklopite v položaj VKLOP (Diagram 6).

 • Parkirna zavora se samodejno vklopi, ko voznik zapusti sedež in je stopalka za nadzor vlečnega pogona v NEVTRALNEM položaju.

 • Parkirna zavora se samodejno vklopi 5 do 6 po izklopu stikala na ključ (v položaj IZKLOP), če prej še ni bila vklopljena.

Parkirno zavoro lahko izklopite na enega od spodnjih načinov:

 • Na kratko pritisnite stopalko za vožnjo naprej ali nazaj.

 • IZKLOPITE stikalo parkirne zavore (Diagram 6).

Uporaba stikala za upravljanje rezil (priključne gredi)

Stikalo za upravljanje rezil (priključne gredi) zažene in ustavi rezila kosilnice in nekatere gnane delovne priključke.

Vklop stikala za upravljanje rezil (priključne gredi)

g008945

Note: Pred vklopom priključkov mora stroj vedno delovati z ročico plina v položaju HITRO (Diagram 22).

g187516

Izklop stikala za upravljanje rezil (priključne gredi)

g009174

Uporaba ročice za plin

Ročico za plin lahko nastavite v območju med HITRO in POčASNO hitrostjo (Diagram 24).

Če želite vklopiti priključno gred, jo vedno nastavite na položaj HITRO.

g187517

Uporaba vzvoda dušilne lopute

Pri zagonu hladnega motorja uporabite vzvod dušilne lopute.

 1. Povlecite za ročaj vzvoda dušilne lopute, preden vklopite stikalo na ključ (Diagram 25).

  Note: Dušilno loputo odprite do konca. Morda boste ročico morali držati, medtem ko s stikalom na ključ zaganjate motor.

 2. Ko se motor zažene, vzvod dušilne lopute potisnite navzdol, da zaprete loputo.(Diagram 25).

  g008959

Zagon motorja

Note: Pri zagonu toplega ali ogretega motorja morda ne bo treba uporabiti dušilne lopute.

Important: Zaganjalnika ne pustite delovati več kot 5 sekund. Če zaganjalnik pustite delovati več kot 5 sekund, se lahko poškoduje. Če se motor ne zažene, počakajte 10 sekund, preden ga poskusite znova zagnati.

g027831

Ugašanje motorja

 1. Rezila izklopite tako, da stikalo za upravljanje rezil premaknete v položaj za IZKLOP (Diagram 26).

 2. Vklopite parkirno zavoro; glejte Uporaba parkirne zavore Smart Park™.

 3. Premaknite ročico za plin v položaj HITRO.

 4. Obrnite kontaktni ključ v položaj IZKLOP in ga izvlecite.

Pozor

Ko je traktor nenadzorovan, se lahko otroci ali navzoče osebe poškodujejo, če poskusijo premakniti ali upravljati traktor.

Preden stroj pustite nenadzorovan, vedno odstranite ključ in vklopite parkirno zavoro.

Vožnja stroja

Stroj združuje lastnosti tako vrtnega traktorja kot tudi kosilnice z obračanjem na mestu. Podobno kot vrtni traktor ima ta stroj stopalko za vožnjo naprej in nazaj ter ročico za nastavitev hitrosti, poleg tega ima volan za upravljanje smeri in zavijanje. Enako kot kosilnica z obračanjem na mestu pa pri tem stroju pogonski kolesi delujeta neodvisno drugo od drugega, kar omogoča ostro zavijanje in hitro obračanje v različnih smereh. Zaradi takšne kombinacije lastnosti je stroj zelo okreten, vendar pa usposabljanje za vožnjo traja dlje časa, če takšnega stroja še niste uporabljali.

Opozorilo

Stroj se lahko zelo hitro zavrti. Hitro lahko izgubite nadzor in to lahko privede do hudih telesnih poškodb ali poškodb na stroju.

 • Pri zavijanju bodite pazljivi.

 • Pred ostrim zavijanjem upočasnite stroj.

Ročica za plin nadzoruje vrtljaje motorja, ki se merijo v vrt./min (vrtljajih na minuto). Največjo zmogljivost dosežete tako, da ročico za nadzor plina premaknete v položaj HITRO. V večini primerov priporočamo uporabo pri POLNEM PLINU.

Vožnja naprej ali nazaj

 1. Premaknite ročico plina v položaj HITRO.

 2. Sprostite parkirno zavoro.

 3. Stopalo položite na stopalko za nadzor vlečnega pogona in počasi pritisnite sprednji del stopalke za vožnjo naprej oziroma zadnji del stopalke za vožnjo nazaj (Diagram 27).

  Note: Močneje ko boste pritisnili stopalko na katero koli strani, hitreje bo stroj zapeljal v to smer.

  g027750
 4. Če želite upočasniti, sprostite stopalko za nadzor vlečnega pogona.

Košnja v vzvratni smeri

Stroj ima blokado, ki preprečuje delovanje okrova kosilnice, medtem ko stroj vozi vzvratno. Če prestavite v vzvratno, ko je priključna gred vklopljena, se priključna gred ustavi. Če morate kositi tako, da se premikate vzvratno, lahko začasno izklopite to blokado.

Note: Ne kosite v vzvratni smeri, če to ni nujno potrebno.

Nevarnost

S strojem bi lahko povozili otroka ali drugo osebo in pri tem imeli vklopljena rezila, kar bi lahko privedlo do hudih telesnih poškodb ali smrti.

 • Ne kosite v vzvratni smeri, razen če je to nujno potrebno.

 • Preden zapeljete vzvratno preglejte okolico in tla za seboj.

 • Stikalo Key Choice uporabite samo v primeru, da ste prepričani, da na območju košnje ni otrok ali drugih oseb.

 • Ob izklopu, ko stroj pustite nenadzorovan, vedno odstranite tako kontaktni ključ kot tudi ključ Key Choice ter ju varno shranite zunaj dosega otrok in nepooblaščenih uporabnikov.

Če ste prepričani, da lahko varno kosite oziroma uporabljate priključek med vzvratno vožnjo, sledite temu postopku:

 1. Ključ Key Choice vstavite v ključavnico Key Choice (Diagram 7).

 2. Vklopite priključno gred.

 3. Stikalo Key Choice obrnite v desno do konca in ga spustite.

  Note: Na armaturi zasveti rdeča lučka, ki označuje, da je blokada izklopljena.

 4. Opravite košnjo.

 5. Ko končate košnjo, odstranite ključ Key Choice (Diagram 7).

  Note: Ko izklopite blokado, bo ostala izklopljena – kosilnica ali drug delovni priključek, ki ga poganja priključna gred, bo deloval med vzvratno vožnjo – lučka na armaturi pa bo svetila, dokler ne izklopite priključne gredi ali ugasnete motorja.

Nastavitev višine košnje

Note: Položaj za prevažanje je najvišji položaj kosilnice oziroma višine košnje, in sicer 115 mm od tal, kot je prikazano na Diagram 28.

Višino košnje nadzoruje vzvod, ki je desno od upravljavčevega sedeža (Diagram 28).

g027697

Nastavitev kolesc za preprečevanje poškodb travne ruše

Nastavitev kolesc za preprečevanje poškodb travne ruše

Stroji z okrovom kosilnice velikosti 107 cm

Vsakič, ko spremenite višino košnje, nastavite še višino kolesc za preprečevanje poškodb travne ruše (skalpiranja).

Note: Nastavite kolesca za preprečevanje poškodb travne ruše tako, da se na običajnem, ravnem terenu za košnjo ne dotikajo tal.

 1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil in vklopite parkirno zavoro.

 2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

 3. Kolesca za preprečevanje poškodb travne ruše nastavite na enega od teh položajev:

  • Zgornja luknja – ta položaj uporabljajte za nastavitev okrova kosilnice na višino 63 mm in pod višino košnje (Diagram 29).

  • Spodnja luknja – ta položaj uporabljajte za nastavitev okrova kosilnice na višino 76 mm in nad višino košnje (Diagram 29).

  g019929

Nastavitev kolesc za preprečevanje poškodb travne ruše

Stroji z okrovom kosilnice velikosti 127 cm

Vsakič, ko spremenite višino košnje, nastavite še višino kolesc za preprečevanje poškodb travne ruše (skalpiranja).

Note: Nastavite kolesca za preprečevanje poškodb travne ruše tako, da se na običajnem, ravnem terenu za košnjo ne dotikajo tal.

 1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil in vklopite parkirno zavoro.

 2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

 3. Kolesca za preprečevanje poškodb travne ruše (Diagram 30) nastavite glede na najbližjo višino košnje.

  g010233

Delovni namigi

Uporaba hitrega teka motorja

Ko je motor nastavljen na HITRO delovanje sta košnja in pretok zraka najučinkovitejša. Za temeljit razrez pokošene trave je potreben tudi zrak, zato višine košnje ne nastavite tako nizko, da bi bil okrov kosilnice popolnoma obdan s pokošeno travo. Ena stran okrova kosilnice mora biti vedno prosta in nezastrta s pokošeno travo, da je mogoč dovod zraka v okrov kosilnice.

Prva košnja trate

Travo pustite malo višjo, da zagotovite, da zaradi višine okrova kosilnice ne bo prihajalo do poškodb travne ruše na neravnem terenu. Priporočamo, da vedno uporabljate nastavitev višine košnje, ki ste jo predhodno že uporabili. Če kosite travo, ki je višja od 15 cm, boste morda morali kositi dvakrat, da boste zagotovili ustrezno kakovost košnje.

Košnja tretjine dolžine trave

Najbolje je kositi tretjino dolžine trave. Priporočamo, da ne kosite večje dolžine, razen če je trava redka ali če kosite jeseni, ko počasneje raste.

Sprememba smeri košnje

Spreminjajte smer košnje, da bo trava ostala pokončna. S tem boste bolj razpršili odrezke, kar bo izboljšalo razgradnjo in rodovitnost površine.

Košnja v ustreznih intervalih

Trava v različnih letnih časih raste različno hitro. Če želite spomladi ohraniti isto višino košnje, morate bolj pogosto kositi. Poleti trava raste počasneje, zato lahko kosite manj pogosto. Če dlje časa niste mogli pokositi, najprej pokosite na večji nastavitvi višine, nato pa dva dni kasneje še na manjši.

Uporaba počasnejše hitrosti košnje

Da v določenih pogojih izboljšate kakovost košnje, zmanjšajte hitrost vožnje.

Ne kosite prenizko

Ko kosite na neravnem terenu, nastavite večjo višino košnje, da ne bi poškodovali travne ruše.

Ustavljanje stroja

Če morate med košnjo ustaviti premikanje stroja naprej, lahko na trato pade večji kup odrezane trave. To lahko preprečite tako, da zapeljete na predel, kjer ste že pokosili in izklopite okrov kosilnice, dokler se še pomikate naprej.

Redno čistite spodnjo stran okrova kosilnice

Po vsaki uporabi očistite ostanke trave in umazanijo s spodnjega dela okrova kosilnice. Če se v okrovu kosilnice nabere veliko trave in umazanije, se bo kakovost košnje poslabšala.

Vzdrževanje rezil

Ohranjajte ostrino rezil med sezono košnje, ker ostro rezilo zagotavlja čisti rez brez trganja ali cefranja bilk trave. Zaradi trganja in cefranja postane trava na robih rjava, kar upočasni njeno rast in poveča verjetnost za bolezni. Po vsaki uporabi preverite ostrino, obrabljenost in morebitne poškodbe rezil. Okrušene dele pobrusite in po potrebi nabrusite rezila. Če je rezilo poškodovano ali izrabljeno, ga takoj zamenjajte z originalnim nadomestnim rezilom Toro.

Po uporabi

Varnost po upravljanju

Splošna varnost

 • Očistite travo in druge ostanke iz rezalnih enot, glušnikov in motornega prostora, da zmanjšate možnost za požar. Počistite razlito olje ali gorivo.

 • Pred prevozom ali shranjevanjem stroja morate zapreti dovod goriva.

 • Kadar koli prevažate stroj oziroma ga ne uporabljate, odklopite pogon priključkov.

 • Preden stroj shranite v zaprtem prostoru, počakajte, da se motor ohladi.

 • Stroja ali posode za gorivo ne smete shranjevati, kjer so lahko prisotni odprti plamen, iskra ali pilotni plamen iz naprav, kot so na primer grelec za vodo ali drugi podobni gospodinjski aparati.

Potiskanje stroja z roko

Important: Stroj vedno potiskajte z rokami. Ne vlecite ga, saj ga to lahko poškoduje.

Stroj ima električni zavorni mehanizem. Če ga želite potiskati, mora biti stikalo na ključ v položaju za KONTAKT. Če želite izklopit električno zavoro, mora akumulator delovati in biti napolnjen.

Potiskanje stroja

 1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil in vklopite parkirno zavoro.

 2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

 3. Poiščite premostitvena vzvoda, ki sta na obeh straneh motorja.

 4. Premostitvena vzvoda potisnite naprej skozi odprtino za ključ in ju pritrdite v ležišči (Diagram 31).

  Note: Vsak vzvod premaknite posebej.

 5. Vklopite kontakt in izklopite parkirno zavoro.

  Note: Ne zaženite stroja.

  g017303
 6. Ko končate, ključ obrnite nazaj na položaj za ZAUSTAVITEV, da se akumulator ne bi izpraznil.

Note: Če se stroj ne premakne, je električna zavora morda še aktivirana. Električno zavoro lahko po potrebi sprostite tudi ročno, glejte Sprostitev električne zavore.

Upravljanje stroja

Premostitvena vzvoda potisnite nazaj skozi odprtino za ključ in ju pritrdite v ležišči, kot je prikazano na Diagram 31.

Note: Vsak vzvod premaknite posebej.

Prevoz stroja

Za prevoz stroja uporabite težke tovornjake ali prikolice. Uporabljajte rampo polne širine. Prepričajte se, da ima prikolica ali tovornjak vse obvezne zavore, luči in oznake, ki jih zahteva zakonodaja. Pazljivo preberite vsa varnostna navodila. Poznavanje teh informacij lahko pomaga, da sebe in navzoče osebe zavarujete pred poškodbami. Upoštevajte krajevne predpise glede prevoza in privezovanja na prikolici.

Opozorilo

Vožnja po ulici ali cestišču brez smernikov, luči, odsevnih oznak ali table za označevanje počasnih vozil je nevarna in lahko privede do nesreč, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe.

Stroja ne vozite po javnih ulicah in cestah.

Izbira prikolice

Opozorilo

Natovarjanje stroja na prikolico ali tovornjak poveča nevarnost prevrnitve, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb ali celo smrti (Diagram 32).

 • Uporabljajte samo rampo polne širine; ne uporabljajte ločenih ramp za vsako stran stroja posebej.

 • Naklon med rampo in tlemi oziroma med rampo in prikolico ali tovornjakom ne sme presegati 15 stopinj.

 • Rampa mora biti vsaj štirikrat daljša od višine prikolice oziroma kesona tovornjaka. Tako zagotovite, da kot rampe na ravnih tleh ne bo presegel 15 stopinj.

g027996

Natovarjanje stroja

Opozorilo

Natovarjanje stroja na prikolico ali tovornjak poveča nevarnost prevrnitve, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb ali celo smrti.

 • Pri vožnji stroja po rampi morate biti zelo previdni.

 • Na rampo zapeljite vzvratno, po rampi navzdol pa naprej.

 • Pri vožnji po rampi ne zavirajte ali pospešujte preveč sunkovito, saj to lahko povzroči izgubo nadzora ali prevrnitev.

 1. Če uporabljate prikolico, jo priključite na vlečno vozilo in namestite varnostne verige.

 2. Namestite zavore in zavorne luči prikolice, če je potrebno.

 3. Spustite rampo, pri čemer pazite, da naklon med tlemi in rampo ne bo presegel 15 stopinj (Diagram 32).

 4. Stroj vzvratno zapeljite na rampo (Diagram 33).

  g028294
 5. Ugasnite motor, izvlecite ključ in aktivirajte parkirno zavoro.

 6. Stroj privežite v bližini sprednjih samoslednih koles in pri zadnjem odbijaču s pomočjo jermenov, verig ali vrvi (Diagram 34). Upoštevajte krajevne predpise glede privezovanja na prikolici.

  g027708

Raztovarjanje stroja

 1. Spustite rampo, pri čemer pazite, da naklon med tlemi in rampo ne bo presegel 15 stopinj (Diagram 32).

 2. Stroj zapeljite naprej po rampi navzdol (Diagram 33).

Vzdrževanje

Note: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Priporočeni urnik(i) vzdrževanja

Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
Po prvih 5 urah
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
 • Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite, ali so v zračnem filtru umazani, zrahljani ali poškodovani deli.
 • Preverite raven motornega olja.
 • Očistite rešetko sesalne odprtine za zrak.
 • Preglejte rezila.
 • Preglejte usmerjevalnik trave, ali je poškodovan.
 • Po vsaki uporabi
 • Preglejte in očistite sprednji del stroja.
 • Očistite ohišje okrova kosilnice.
 • Vsakih 25 ur
 • Namažite vsa mazalna mesta.
 • Očistite penasti vložek zračnega filtra(pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
 • Preverite tlak v pnevmatikah.
 • Vsakih 100 ur
 • Zamenjajte penasti vložek zračnega filtra(pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
 • Očistite papirnati vložek zračnega filtra (pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
 • Zamenjajte motorno olje in filter(pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
 • Preverite vžigalne svečke.
 • Preverite filter dovoda goriva.
 • Vsakih 200 ur
 • Zamenjajte papirnati vložek zračnega filtra (pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
 • Zamenjajte vžigalne svečke.
 • Zamenjajte filter dovoda goriva.
 • Pred skladiščenjem
 • Napolnite akumulator in odklopite kable akumulatorja.
 • Pred uskladiščenjem stroja izvedite vse zgoraj navedene vzdrževalne postopke.
 • Pobarvajte vse poškodovane površine.
 • Pozor

  Če pozabite ključ v stikalu za vžig, lahko nekdo nenamerno zažene motor ter vas ali navzoče osebe hudo poškoduje.

  Pred vsakim vzdrževanjem odstranite ključ iz stikala za vžig.

  Predvzdrževalni postopki

  Varnost pri vzdrževanju

  • Pred servisiranjem stroja opravite naslednje:

   • Izklopite pogone.

   • Vklopite parkirno zavoro.

   • Ugasnite motor in odstranite ključ.

   • Odklopite kabel vžigalne svečke.

  • Parkirajte stroj na ravni površini.

  • Očistite travo in druge ostanke z rezalne enote, pogonskih delov, glušnikov in motornega prostora, da zmanjšate nevarnost požara.

  • Počistite razlito olje ali gorivo.

  • Servisiranje stroja sme izvajati samo ustrezno usposobljeno osebje.

  • Po potrebi za podporo stroja in/ali komponent uporabite podporna stojala.

  • Pri sestavnih delih, ki so pod tlakom, bodite pri sproščanju tlaka zelo previdni.

  • Odklopite akumulator oziroma odstranite kabel vžigalne svečke, preden začnete s popravili. Najprej odklopite negativno priključno sponko in nato še pozitivno. Najprej priklopite pozitivno priključno sponko in nato še negativno.

  • Pri preverjanju rezil bodite zelo pazljivi. Rezila ovijte ali si nadenite debele rokavice ter bodite zelo previdni pri servisiranju rezil. Rezila je dovoljeno samo zamenjati, ne poskušajte jih poravnati ali variti.

  • Rok in nog ne približujte se premikajočim se delom. Če je mogoče, ne izvajajte prilagoditev, medtem ko motor teče.

  • Dele stroja vzdržujte v brezhibnem stanju, poskrbite, da bodo vijaki in matice dobro priviti, zlasti vijaki za pritrditev rezil. Zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane nalepke.

  • Ne posegajte v predvideno delovanje varoval ter ne omejujte zaščite, ki jo nudijo varnostni pripomočki. Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje.

  • Če želite zagotoviti optimalno delovanje in ohraniti veljavnost varnostnega certifikata stroja, uporabljajte izključno originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba nadomestnih delov in dodatne opreme drugih proizvajalcev je lahko nevarna in lahko privede do razveljavitve garancije.

  • Redno preverjajte delovanje parkirne zavore. Po potrebi jo prilagodite ali popravite.

  Dviganje sedeža

  Aktivirajte parkirno zavoro. Nagnite sedež naprej.

  Z dvigom sedeža si omogočite dostop do naslednjih delov:

  • tipske ploščice,

  • nalepke s servisnimi podatki,

  • vijakov za nastavitev sedeža,

  • filtra za gorivo,

  • akumulatorja in kablov akumulatorja.

  Odpenjanje zavese okrova kosilnice

  Odvijte 2 spodnja vijaka zavese, da si omogočite dostop do zgornjega dela okrova kosilnice (Diagram 35).

  g027794

  Note: Ko končate vzdrževalna dela, ne pozabite znova priviti vijakov zavese.

  Dviganje sprednjega dela stroja

  Če je treba dvigniti sprednji del stroja, ga dvignite povsem na sprednjem robu, kot je prikazano na Diagram 36.

  Important: Stroj dvignite na povsem sprednjem delu, da preprečite poškodbe krmilnega mehanizma.

  g028320

  Mazanje

  Mazanje ležajev

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 25 ur
 • Namažite vsa mazalna mesta.
 • Vrsta masti: mast št. 2 na litijevi osnovi

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil in vklopite parkirno zavoro; glejte Ugašanje motorja.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Mazalki (Diagram 37 in Diagram 38) očistite s krpo.

   Note: Z mazalk obrišite ves lak, če je prisoten.

   g027752
   decal106-8717
  4. Mazalno pištolo pritrdite na vsako od mazalk (Diagram 37 in Diagram 38).

  5. Načrpajte mast v mazalki do točke, ko začne staro mast iztiskati iz ležajev.

  6. Obrišite odvečno mast.

  Vzdrževanje motorja

  Varnost motorja

  • Pred preverjanjem olja ali dolivanjem olja v okrov ročične gredi morate ugasniti motor.

  • Roke, noge, oblačila in drugi deli telesa ne smejo biti v bližini glušnika ali drugih vročih površin.

  Servisiranje zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite, ali so v zračnem filtru umazani, zrahljani ali poškodovani deli.
 • Note: Zračni filter pogosteje servisirajte (vsakih nekaj ur), če stroj obratuje v izjemno prašnih pogojih ali kjer je prisotno veliko peska.

  Odstranjevanje filtrirnih vložkov iz pene in papirja

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred) in vklopite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Očistite okolico pokrova zračnega filtra, da preprečite, da bi umazanija prodrla v motor in povzročila škodo.

  4. Dvignite pokrov ter sklop filtra za zrak povlecite navzven, stran od motorja (Diagram 39).

   g027800g027801
  5. Odstranite filtrirne vložke iz pene in papirja (Diagram 40).

   g027802

  Servisiranje penastega vložka zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 25 ur
 • Očistite penasti vložek zračnega filtra(pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
 • Vsakih 100 ur
 • Zamenjajte penasti vložek zračnega filtra(pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
  1. Penasti vložek zračnega filtra operite s tekočim milo in toplo vodo. Ko očistite filtrirni vložek, ga temeljito izperite.

  2. Osušite ga tako, da ga ožamete v čisto krpo.

   Important: Zamenjajte penasti vložek, če je raztrgan ali obrabljen.

  Servisiranje papirnatega vložka zračnega filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 100 ur
 • Očistite papirnati vložek zračnega filtra (pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
 • Vsakih 200 ur
 • Zamenjajte papirnati vložek zračnega filtra (pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
  1. Očistite papirnati vložek tako, da s previdnim tapkanjem iz njega stresete prah.

   Note: Če je zelo umazan, ga zamenjajte z novim.

  2. Preverite vložek za raztrganost, tanke sloje olja ali za poškodbe na gumijastem tesnilu.

  3. Zamenjajte papirnati vložek, če je raztrgan ali obrabljen.

   Important: Ne poskušajte oprati papirnatega filtra.

  Namestitev zračnega filtra

  1. Penasti filtrirni vložek namestite na papirnatega.

   Note: Pazite, da ne boste poškodovali vložkov.

  2. Luknje filtra poravnajte z odprtinami razdelilnika.

  3. Filter obrnite navzdol v prekat in ga namestite tako, da se bo tesno prilegal razdelilniku (Diagram 41).

   g228022
  4. Zaprite pokrov.

  Servisiranje motornega olja

  Specifikacije za motorno olje

  Vrsta olja: detergentno olje (servisna klasifikacija API: SF, SG, SH, SJ ali SL)

  Prostornina okrova ročične gredi: 2,4 l z oljnim filtrom

  Viskoznost: glejte spodnjo razpredelnico.

  g029683

  Preverjanje ravni motornega olja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preverite raven motornega olja.
 • Note: Raven olja preverite, ko je motor hladen.

  Important: Če preveč ali premalo napolnite okrov ročične gredi motorja z oljem in nato zaženete motor, se motor lahko poškoduje.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred) in vklopite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

   Note: Prepričajte se, da je motor hladen in da je preteklo dovolj časa, da je olje izteklo v oljno korito.

  3. Očistite predel okrog čepa odprtine za dolivanje olja in merilne palice, preden ju odstranite, da ne bi motorja onesnažili s prahom, pokošeno travo ipd. (Diagram 43).

  g193541

  Menjava motornega olja in filtra

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po prvih 5 urah
 • Zamenjajte motorno olje in filter.
 • Vsakih 100 ur
 • Zamenjajte motorno olje in filter(pogosteje v izjemno prašnih ali umazanih pogojih).
  1. Stroj parkirajte na ravni površini, da zagotovite, da bo olje popolnoma odteklo.

  2. Izklopite stikalo za nadzor rezil (priključno gred) in zategnite parkirno zavoro.

  3. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  4. Pustite, da vse olje izteče iz motorja.

   g027799g029570
  5. Zamenjajte oljni filter (Diagram 45).

   Note: Tesnilo oljnega filtra privijte tako, da se dotika motorja, nato pa ga privijte še za dodatne 3/4 obrata.

   g027477
  6. Počasi nalijte približno 80 % predpisanega olja v cev za dolivanje, nato pa počasi dolivajte olje do oznake Full (polno) (Diagram 46).

   g193530
  7. Odpadni oljni filter izročite najbližjemu centru za recikliranje.

  Servisiranje vžigalne svečke

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 100 ur
 • Preverite vžigalne svečke.
 • Vsakih 200 ur
 • Zamenjajte vžigalne svečke.
 • Pred namestitvijo vžigalne svečke preverite, ali je razmik med sredinsko in stransko elektrodo ustrezen. Vžigalne svečke odstranjujte in vstavljajte s ključem za vžigalne svečke, razmik med poloma pa izmerite z merilnikom vrzeli ali merilnim lističem. Po potrebi namestite novo vžigalno svečko.

  Vrsta: Champion® RN9YC ali NGK® BPR6ES

  Zračna vrzel: 0,76 mm

  Odstranjevanje vžigalne svečke

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred) in vklopite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Očistite predel okrog ohišja vžigalne svečke, da preprečite onesnaženje motorja s prahom in umazanijo.

  4. Odstranite vžigalno svečko (Diagram 47).

   g027478

  Preverjanje vžigalne svečke

  Important: Ne poskušajte očistiti vžigalne svečke. Vedno zamenjajte vžigalno svečko, če opazite, da je počrnela, sta elektrodi izrabljeni, če je prekrita z oljnim slojem ali razpokana.

  Če je izolator svetlo rjave ali sive barve, motor pravilno deluje. Če je izolator črne barve, je to običajno znak, da je filter za zrak umazan.

  Vrzel nastavite na 0,75 mm.

  g206628

  Nameščanje vžigalne svečke

  g027960

  Čiščenje sistema hlajenja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Očistite rešetko sesalne odprtine za zrak.
  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred) in vklopite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Zračni filter odstranite z motorja.

  4. Odstranite zaščitni pokrov motorja.

  5. V držalo filtra namestite filter za zrak, da preprečite, onesnaženje dovoda zraka.

  6. Z okoliških delov očistite umazanijo in koščke trave.

  7. Zračni filter odstranite z motorja in namestite zaščitni pokrov motorja.

  8. Namestite zračni filter.

  Vzdrževanje sistema za gorivo

  Nevarnost

  V določenih pogojih je gorivo zelo vnetljivo in eksplozivno. Požar ali eksplozija zaradi goriva lahko povzroči hude opekline upravljavca in drugih oseb ter premoženjsko škodo.

  • Vsa z dovodom goriva povezana vzdrževalna dela izvajajte pri hladnem motorju. To delo izvajajte na prostem. Pobrišite razlito gorivo.

  • Med izčrpavanjem goriva ne smete kaditi oziroma stati blizu odrtega plamena ali na mestu, kjer lahko iskra vname hlape goriva.

  Zamenjava filtra dovoda goriva

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 100 ur
 • Preverite filter dovoda goriva.
 • Vsakih 200 ur
 • Zamenjajte filter dovoda goriva.
 • Umazanega filtra, ki ga odstranite iz dovoda za gorivo, ne namestite nazaj.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred) in vklopite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

   g027939g033082

  Vzdrževanje električnega sistema

  Varnost električnega sistema

  • Pred popravilom stroja morate odklopiti akumulator. Najprej odklopite negativno priključno sponko in nato še pozitivno. Najprej priklopite pozitivno priključno sponko in nato še negativno.

  • Zamenjavo akumulatorja opravite v odprtem in dobro prezračenem prostoru, daleč od isker in plamenov. Pred priključitvijo ali odklopom akumulatorja morate odklopiti polnilnik. Nositi morate zaščitna oblačila in uporabiti izolirana orodja.

  Servisiranje akumulatorja

  Odstranjevanje akumulatorja

  Opozorilo

  Akumulatorske priključne sponke ali kovinska orodja lahko povzročijo kratek stik s kovinskimi sestavnimi deli stroja, kar lahko privede do iskrenja. Iskre lahko povzročijo eksplozijo plinov iz akumulatorja, kar ima lahko za posledico hude telesne poškodbe.

  • Pri odstranjevanju ali nameščanju akumulatorja ne dovolite, da se priključne sponke akumulatorja dotaknejo kovinskih delov stroja.

  • Preprečite, da se priključne sponke akumulatorja dotaknejo kovinskih delov stroja in tako povzročijo kratek stik.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred) in vklopite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Dvignite sedež, da si omogočite dostop do akumulatorja.

  4. Odklopite negativni (črni) kabel iz priključne sponke akumulatorja (Diagram 51).

   Note: Shranite vse pritrdilne elemente.

   Opozorilo

   Nepravilen odklop kablov akumulatorja lahko poškoduje stroj in kable ter povzroči iskrenje. Iskre lahko povzročijo eksplozijo plinov iz akumulatorja, kar ima lahko za posledico hude telesne poškodbe.

   • Vedno izklopite najprej negativni (črni) akumulatorski kabel, preden izklopite pozitivni (rdeči) kabel.

   • Vedno priklopite najprej pozitivni (rdeči) akumulatorski kabel, preden priklopite negativni (črni) kabel.

  5. Odmaknite gumijasti čevelj s pozitivnega (rdečega) kabla.

  6. Odklopite pozitivni (rdeči) kabel iz priključne sponke akumulatorja (Diagram 51).

   Note: Shranite vse pritrdilne elemente.

  7. Odstranite vpenjalno držalo akumulatorja (Diagram 51) in ga dvignite s podstavka akumulatorja.

   g017701

  Polnjenje akumulatorja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred skladiščenjem
 • Napolnite akumulator in odklopite kable akumulatorja.
  1. Odstranite akumulator s šasije; glejte Odstranjevanje akumulatorja.

  2. Akumulator najmanj 1 h polnite s tokom od 6 do 10 A.

   Note: Akumulatorja ne polnite predolgo.

  3. Ko je akumulator popolnoma napolnjen, odklopite polnilnik iz električne vtičnice, nato odklopite kabel polnilnika s priključnih sponk akumulatorja (Diagram 52).

   g000538

  Namestitev akumulatorja

  1. Akumulator namestite na podstavek (Diagram 51).

  2. S predhodno odstranjenimi pritrdilnimi elementi priključite pozitivni (rdeči) kabel na pozitivno (+) priključno sponko akumulatorja.

  3. S predhodno odstranjenimi pritrdilnimi elementi priključite negativni (črni) kabel na negativno (–) priključno sponko akumulatorja.

  4. Čevelj rdečega priključka potisnite na pozitivni (rdeči) priključek.

  5. Akumulator pritrdite z vpenjalnim držalom (Diagram 51).

  6. Spustite sedež.

  Servisiranje varovalk

  Električni sistem je zaščiten z varovalkami. Te ne zahtevajo vzdrževanja; če varovalka pregori, preverite sestavni del/tokokrog za okvaro ali kratki stik.

  Vrsta varovalke:

  • glavna F1 (30 A, paličasta)

  • polnilni tokokrog F2 (25 A, paličasta)

  1. Odstranite vijake, s katerimi je nadzorna plošča pritrjena na stroj.

   Note: Shranite vse pritrdilne elemente.

  2. Dvignite nadzorno ploščo, da si omogočite dostop do glavne kabelske napeljave in omarice z varovalkami (Diagram 53).

  3. Izvlecite varovalko, ki jo želite zamenjati (Diagram 53).

   g014921
  4. Znova namestite nadzorno ploščo.

   Note: Z vijaki, ki ste jih predhodno odstranili, znova pritrdite ploščo na stroj.

  Vzdrževanje pogonskega sistema

  Preverjanje tlaka v pnevmatikah

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Vsakih 25 ur
 • Preverite tlak v pnevmatikah.
 • Vzdržujte predpisani tlak zraka v sprednjih in zadnjih pnevmatikah. Neustrezen tlak v pnevmatikah lahko povzroči neenakomerno košnjo. Preverite tlak na steblu ventila (Diagram 54). Za najnatančnejši odčitek tlaka opravite preverjanje, ko so pnevmatike ohlajene.

  Upoštevajte največji tlak, ki ga priporoča proizvajalec pnevmatik. Naveden je na stranski plošči samoslednega kolesa.

  Pnevmatiki zadnjih, pogonskih koles napolnite do tlaka 0,9 bar.

  g000554

  Sprostitev električne zavore

  Električno zavoro lahko ročno sprostite tako, da vezna droga obrnete naprej. Ko ima električna zavora napajanje, se ponastavi.

  1. Obrnite kontaktni ključ v položaj za IZKLOP ali odklopite akumulator.

  2. Poiščite gred na električni zavori, kjer je sta pritrjeni vezna droga (Diagram 55).

  3. Gred zavrtite naprej, da sprostite zavoro.

  g027911

  Vzdrževanje jermena

  Zamenjava jermena okrova kosilnice

  Znaki obrabljenega jermena so cviljenje med vrtenjem jermenice, zdrsavanje rezil med košnjo, cefranje robov, ožgani in razpokani deli jermena. Zamenjajte jermen kosilnice, če opazite katerega koli od teh znakov.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred) in vklopite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Višino košnje nastavite na najmanjšo vrednost – 38 mm.

  4. Odstranite pokrova jermenice (Diagram 56).

   g032555
  5. Odvijte spodnja 2 vijaka, s katerima je zavesa okrova kosilnice pritrjena na okrov kosilnice. Glejte Odpenjanje zavese okrova kosilnice.

  6. S pomočjo orodja za odstranjevanje vzmeti (št. dela Toro 92-5771) odstranite vzmet napenjalnega koluta s kavlja okrova, da sprostite napetost, nato pa jermen odstranite z jermenic (Diagram 57 in Diagram 58).

   Opozorilo

   Vzmet je napeta, ko je nameščena, in lahko povzroči telesne poškodbe.

   Pri odstranjevanju jermena bodite pazljivi.

   g014930
   g014931
  7. Napeljite novi jermen okoli jermenice motorja in zunanje jermenice, kot je prikazano na sliki Diagram 58.

  8. Z orodjem za odstranjevanje vzmeti zapnite vzmet napenjalnega koluta za kavelj na okrovu ter z napenjalnim kolutom nastavite napetost jermena kosilnice (Diagram 57 in Diagram 58).

  9. Privijte spodnja 2 vijaka, s katerima je zavesa okrova kosilnice pritrjena na okrov kosilnice. Glejte Odpenjanje zavese okrova kosilnice.

  10. Namestite pokrova jermenice.

  Vzdrževanje kosilnice

  Servisiranje rezil

  Za zagotavljanje vrhunske kakovosti košnje morajo biti rezila ostra. Za lažje ostrenje in zamenjavo imejte na zalogi dodatna rezila.

  Varnost pri delu z rezili

  Izrabljeno ali poškodovano rezilo se lahko zlomi in del rezila lahko izvrže v druge navzoče osebe, kar lahko privede do hudih telesnih poškodb ali celo smrti. Če boste poskušali popraviti poškodovano rezilo, lahko to privede do razveljavitve varnostnega certifikata za izdelek.

  • Redno preverjajte rezila za obrabo ali poškodbe.

  • Pri preverjanju rezil bodite zelo pazljivi. Rezila ovijte ali nosite rokavice ter bodite zelo previdni pri servisiranju rezil. Rezila lahko samo zamenjate ali nabrusite; v nobenem primeru jih ne smete ravnati ali zavariti.

  • Pri strojih, ki imajo več rezili, bodite še posebej pazljivi, saj če zavrtite 1 rezilo, se zavrtijo tudi druga rezila.

  Pred pregledom ali servisiranjem rezil

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred) in vklopite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, izvlecite ključ ter odklopite kable vžigalnih svečk z vžigalnih svečk.

  Pregled rezil

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preglejte rezila.
  1. Preglejte rezalne robove (Diagram 59).

  2. Če robovi niso ostri ali opazite okrušene dele, rezilo odstranite in ga nabrusite; glejte Brušenje rezil.

  3. Preglejte rezila, zlasti na ukrivljenem delu.

  4. Če na tem območju opazite razpoke, obrabo ali zareze, takoj namestite novo rezilo (Diagram 59).

   g006530

  Preverjanje zakrivljenosti rezil

  Note: Za naslednji postopek stroj parkirajte na ravni podlagi.

  1. Okrov kosilnice nastavite na najvišji položaj višine košnje.

  2. Nadenite si debele rokavice ali drugo ustrezno zaščito za roke in rezilo počasi zavrtite na položaj, ki omogoča merjenje razdalje med rezalnim robom in ravno površino, na kateri stoji stroj (Diagram 60).

   g014972
  3. Izmerite razdaljo od rezila do ravne površine (Diagram 61).

   g014973
  4. Isto rezilo obrnite za 180 stopinj, tako da bo na tem položaju nasprotni rezalni rob (Diagram 62).

   g014974
  5. Izmerite razdaljo od rezila do ravne površine (Diagram 63).

   Note: Razlika ne sme biti večja od 3 mm.

   g014973
   1. Če je razlika med A in B večja od 3 mm, rezilo zamenjajte z novim; glejte Odstranjevanje rezil in Namestitev rezil.

    Note: Če ukrivljeno rezilo zamenjate z novim in je pri novi meritvi razlika še vedno večja od 3 mm, je morda ukrivljeno vreteno rezila. Pokličite pooblaščeni servis.

   2. Če je odstopanje v okviru sprejemljivih meja, nadaljujte z naslednjim rezilom.

  6. Ta postopek ponovite za vsa rezila.

  Odstranjevanje rezil

  Zamenjajte rezila, če udarijo v trd predmet ali če niso v ravnovesju oziroma so ukrivljena.

  1. Primite konec rezila s krpo ali debelo podloženo rokavico.

  2. Odstranite vijak rezila, ukrivljeno podložko in rezilo z gredi vretena (Diagram 64).

   g027833

  Brušenje rezil

  1. S pilo naostrite rezalni rob na obeh koncih rezila (Diagram 65).

   Note: Ohranite prvotni kot.

   Note: Rezilo bo ohranilo ravnovesje, če enakomerno pobrusite oba roba.

   g000552
  2. Preverite ravnovesje rezila tako, da ga postavite na napravo za uravnoteženje rezil (Diagram 66).

   Note: Če rezilo ostane v vodoravnem položaju, je sklop rezil uravnotežen in pripravljen za uporabo.

   Note: Če rezilo ni uravnoteženo, pobrusite nekaj materiala na težjem koncu rezila, vendar samo na predelu, ki ima obliko jadra (Diagram 65).

   g000553
  3. Ponavljajte ta postopek, dokler rezilo ni uravnoteženo.

  Namestitev rezil

  1. Rezilo namestite na gred vretena (Diagram 64).

   Important: Ukrivljeni del rezila mora biti usmerjen navzgor proti notranjemu delu kosilnice, da zagotovite pravilno košnjo.

  2. Namestite ukrivljeno podložko (z vbočenim delom obrnjenim proti rezilu) in vijak rezila (Diagram 64).

  3. Zategnite vijak rezila z zateznim momentom od 47 do 88 Nm.

  Nastavitev višine okrova kosilnice

  Vsakič ko namestite kosilnico, preverite, ali je okrov kosilnice izravnan. Preverite tudi, če trava ni enakomerno pokošena.

  Pred izravnavanjem okrova preverite, ali so morda rezila ukrivljena, ter jih po potrebi zamenjajte. Preden nadaljujete, glejte Preverjanje zakrivljenosti rezil.

  Okrov kosilnice najprej izravnajte prečno, nato pa lahko nastavite še njegov vzdolžni naklon.

  Zahteve:

  Prečna izravnava

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred) in vklopite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Vzvod za nastavitev višine košnje premaknite v srednji položaj.

  4. Previdno zavrtite rezili, tako da bosta prečno poravnani (Diagram 67 in Diagram 68).

   g009682
   g005278
  5. Izmerite razdaljo med zunanjimi rezalni robovi in ravno površino (Diagram 67 in Diagram 68).

   Note: Če je razlika med tema dvema meritvama večja od 5 mm, jih je treba nastaviti; nadaljujte ta postopek.

  6. Pojdite na levo stran stroja.

  7. Odvijte stransko varovalno matico.

  8. Dvignite oziroma spustite levo stran okrova kosilnice z vrtenjem zadnje matice (Diagram 69).

   Note: Če želite dvigniti okrov kosilnice, matico zavrtite v desno, če ga želite spustiti, pa v levo (Diagram 69).

   g027588
  9. Znova preverite prečno izravnanost. Ponavljajte ta postopek, dokler meritve ne bodo v okviru predpisanih.

  10. Nadaljujte z vzdolžno nastavitvijo naklona rezil, glejte Nastavitev vzdolžnega naklona rezil.

  Nastavitev vzdolžnega naklona rezil

  Vsakič, ko namestite kosilnico, preverite vzdolžno izravnanost rezil. Če je sprednji del kosilnice za več kot 7,9 mm nižje kot zadnji, poravnavo rezil nastavite po teh navodilih:

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred) in vklopite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Vzvod za nastavitev višine košnje premaknite v srednji položaj.

   Note: Preverite in nastavite prečno izravnanost rezil, če je še niste; glejte Prečna izravnava.

  4. Previdno zavrtite rezili, tako da bosta vzdolžno poravnani (Diagram 70 in Diagram 71).

   g009658
   g009659
  5. Izberite razdaljo med konico sprednjega rezila in ravno podlago ter med konico zadnjega rezila in ravno podlago(Diagram 70 in Diagram 71).

   Note: Če konica sprednjega dela ni za 1,6 do 7,9 mm nižja kot konica zadnjega rezila, nastavite sprednjo varovalno matico.

  6. Vzdolžni naklon rezil nastavite z nastavitveno matico na sprednjem delu kosilnice (Diagram 72).

   g014634
  7. Če želite dvigniti sprednji del kosilnice, privijte nastavitveni vijak.

  8. Če želite spustiti sprednji del kosilnice, odvijte nastavitveni vijak.

  9. Po nastavitvi znova preverite vzdolžni naklon ter nastavitev izvajate toliko časa, da bo konica sprednjega rezila za 1,6 do 7,9 mm nižje kot konica zadnjega rezila (Diagram 70 in Diagram 71).

  10. Ko je vzdolžni naklon pravilno nastavljen, znova preverite prečno izravnanost kosilnice, glejte Prečna izravnava.

  Odstranjevanje okrova kosilnice

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred) in vklopite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Vzvod za nastavitev višine košnje premaknite v najnižji položaj.

  4. Odvijte spodnja 2 vijaka, s katerima je zavesa okrova kosilnice pritrjena na okrov kosilnice. Glejte Odpenjanje zavese okrova kosilnice.

  5. Odstranite razcepko iz sprednjega nosilnega droga, nato pa drog odstranite iz držala okrova (Diagram 73).

   g014635
  6. Sprednji del okrova kosilnice previdno spustite na tla.

  7. Okrov kosilnice in obešalni držali dvignite z zadnjega dvižnega droga in kosilnico previdno odložite na tla (Diagram 74).

   g005077
  8. Okrova kosilnice potisnite nazaj, da boste lahko jermen okrova kosilnice odstranili z jermenice motorja.

  9. Okrov kosilnice potisnite ven izpod stroja.

   Note: Vse dele shranite za kasnejšo ponovno namestitev.

  Namestitev okrova kosilnice

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred) in vklopite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Kosilnico potisnite pod stroj.

  4. Vzvod za nastavitev višine košnje premaknite v najnižji položaj.

  5. Dvignite zadnji del okrova kosilnice in obešalni držali nesite preko zadnjega dvižnega droga (Diagram 72).

  6. Sprednji nosilni drog pritrdite na okrov kosilnice s kavljastim zatičem in razcepko (Diagram 72).

  7. Jermen kosilnice namestite na jermenico motorja; glejte Zamenjava jermena okrova kosilnice.

  8. Privijte spodnja 2 vijaka, s katerima je zavesa okrova kosilnice pritrjena na okrov kosilnice; glejte Odpenjanje zavese okrova kosilnice.

  Zamenjava usmerjevalnika trave

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Pred vsako uporabo ali dnevno
 • Preglejte usmerjevalnik trave, ali je poškodovan.
 • Opozorilo

  Če je odprtina izmeta nezastrta, lahko stroj izmetava predmete proti vam in navzočim osebam, zaradi česa lahko pride do hudih telesnih poškodb. Poleg tega lahko pride do stika z rezilom.

  Nikoli ne uporabljajte stroja brez usmerjevalnika trave, pokrova izmeta ali zbiralnika za travo.

  1. Odstranite matico (⅜") z droga pod kosilnico (Diagram 75).

   g005192
  2. Drog potisnite ven iz kratkega nastavka, vzmeti in usmerjevalnika trave (Diagram 75).

  3. Odstranite poškodovani ali obrabljeni usmerjevalnik trave.

  4. Zamenjajte usmerjevalnik trave (Diagram 75).

  5. Ravni konec droga potisnite skozi zadnje držalo usmerjevalnika trave.

  6. Na drog namestite vzmet tako, da bosta končni zanki obrnjeni navzdol, vzmet pa med držaloma usmerjevalnika trave.

  7. Drog potisnite skozi drugo držalo usmerjevalnika trave (Diagram 75).

  8. Držalo na sprednjem delu usmerjevalnika trave potisnite skozi kratki nastavek na okrovu.

  9. Zadnji del droga pritrdite na kosilnico z matico (⅜"), kot je prikazano na Diagram 75.

   Important: Usmerjevalnik trave mora biti z vzmetjo pripet v spodnjem položaju. Dvignite usmerjevalnik, da preverite, ali se zapre nazaj v spodnji položaj.

  Čiščenje

  Čiščenje pod sprednjim delom stroja

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po vsaki uporabi
 • Preglejte in očistite sprednji del stroja.
 • Smeti, ki se naberejo na spodnji strani sprednjega dela stroja izpihajte s stisnjenim zrakom ali jih ročno odstranite s krtačo (Diagram 76).

  Note: Spodnjega sprednjega dela stroja ne čistite z vodo, saj to lahko povzroči nabiranje smeti.

  g028248

  Čiščenje spodnje strani okrova kosilnice

  Intervali servisnega vzdrževanjaPostopek vzdrževanja
  Po vsaki uporabi
 • Očistite ohišje okrova kosilnice.
 • Important: Stroj lahko oprete z blagim čistilom in vodo. Ne perite ga z vodo pod tlakom. Ne pretiravajte s količino vode, zlasti v bližini nadzorne plošče, pod sedežem ter okrog motorja, hidravličnih črpalk in motorjev.

  Spodnjo stran okrova kosilnice očistite po vsaki uporabi, da preprečite nabiranje trave ter zagotovite boljše mulčenje in razpršitev pokošene trave.

  1. Stroj parkirajte na ravni podlagi, izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred) in vklopite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Priključek cevi pritrdite na priključek za izpiranje kosilnice, ter čim bolj odprite dovod vode (Diagram 77).

   Note: Tesnilni obroč priključka za izpiranje premažite z naftnim voskom, da boste lažje namestili priključek in zaščitili tesnilni obroč.

   g003934
  4. Okrov kosilnice nastavite na najnižji položaj višine košnje.

  5. Usedite se na sedež in zaženite motor.

  6. Vklopite stikalo za upravljanje rezil in pustite kosilnico delovati 1–3 minute.

  7. Izklopite stikalo za upravljanje rezil, zaustavite motor, izvlecite ključ za vžig in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.

  8. Izklopite dovod vode in priključek cevi odklopite s priključka za izpiranje.

   Note: Če kosilnica ni čista po 1 minuti izpiranja, jo namočite in pustite stati 30 minut. Nato ponovite postopek.

  9. Kosilnico znova pustite teči 1–3 minute, da odstranite odvečno vodo.

   Opozorilo

   Zaradi okvarjenega ali manjkajočega priključka za izpiranje lahko pride nevarnega do izmeta predmetov ali izpostavitve rezilom. Stik z rezilom ali izvrženim predmetom lahko povzroči poškodbo ali smrt.

   • Okvarjen ali manjkajoč priključek za izpiranje nemudoma zamenjajte z novim, preden znova uporabite stroj.

   • S stopali in dlanmi ne segajte pod kosilnico ali v odprtine stroja.

  Odstranjevanje odpadkov

  Motorno olje, akumulatorji, hidravlična tekočina in hladilna tekočina motorja so onesnaževalci okolja. Odpadke odstranite v skladu z državnimi in lokalnimi predpisi.

  Skladiščenje

  Varnost pri shranjevanju

  • Preden stroj shranite, počakajte, da se motor ohladi.

  • Stroja ali goriva ne shranjujte blizu plamenov in ne izčrpavajte goriva v zaprtih prostorih.

  Čiščenje in skladiščenje

  1. Izklopite stikalo za upravljanje rezil (priključne gredi) in zategnite parkirno zavoro.

  2. Ugasnite motor, odstranite ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden zapustite upravljavčev položaj.

  3. Z vseh zunanjih delov stroja odstranite ostanke trave, umazanijo in prah, zlasti z motorja in hidravličnega sistema. Očistite umazanijo in ostanke trave z zunanjosti reber glave motorja in ohišja puhalnika.

   Important: Stroj lahko oprete z blagim čistilom in vodo. Ne perite ga z vodo pod tlakom. Ne pretiravajte s količino vode, zlasti v bližini nadzorne plošče ter okrog motorja, hidravličnih črpalk in motorjev.

  4. Preverite delovanje parkirne zavore, glejte Uporaba parkirne zavore Smart Park™.

  5. Servisirajte zračni filter, glejte Servisiranje zračnega filtra.

  6. Namažite stroj, glejte Mazanje.

  7. Zamenjajte olje okrova ročične gredi, glejte Menjava motornega olja in filtra.

  8. Preverite tlak v pnevmatikah, glejte Preverjanje tlaka v pnevmatikah.

  9. Napolnite akumulator, glejte Polnjenje akumulatorja.

  10. S spodnjega dela kosilnice odstranite morebitne nabrane ostanke trave in umazanijo, nato kosilnico operite z vrtno cevjo za vodo.

   Note: Po pranju vklopite stikalo za upravljanje rezil (priključno gred), motor nastavite na najvišjo hitrost prostega teka in stroj pustite delovati 2–5 minut.

  11. Preverite stanje rezil, glejte Servisiranje rezil.

  12. Če veste, da stroja ne boste uporabljali več kot 30 dni, ga pripravite za uskladiščenje. Stroj pripravite za uskladiščenje po tem postopku:

   1. V rezervoar dodajte stabilizator/dodatek za obstojnost goriva na naftni osnovi. Upoštevajte navodila za mešanje proizvajalca stabilizatorja. Ne uporabljajte stabilizatorjev na alkoholni osnovi (etanolni ali metanolni).

    Note: Stabilizator/dodatek za obstojnost goriva je najbolj učinkovit, če ga zmešate s svežim gorivom in vedno uporabljate.

   2. Zaženite motor, da se stabilizirano gorivo porazdeli po sistemu za gorivo (pustite ga teči 5 minut).

   3. Ugasnite motor, počakajte, da se ohladi, nato pa izpraznite posodo za gorivo.

   4. Zaženite motor in ga pustite teči, dokler ne ugasne.

   5. Gorivo pravilno odstranite. Gorivo reciklirajte skladno s krajevnimi predpisi.

    Important: Goriva s stabilizatorjem/dodatkom za obstojnost, ne skladiščite več kot 90 dni.

  13. Odstranite vžigalne svečke in preverite njihovo stanje, glejte Servisiranje vžigalne svečke. Ko so vžigalne svečke odstranjene, nalijte 30 ml (dve jedilni žlici) motornega olja v vsako izvrtino za vžigalno svečko. Z zaganjalnikom zaženite motor, da se olje razporedi po valju. Znova namestite vžigalne svečke. Na vžigalne svečke ne namestite kablov.

  14. Preverite in po potrebi privijte vse vijake in matice. Popravite oziroma zamenjajte vse poškodovane dele.

  15. Prebarvajte vse opraskane in oguljene kovinske površine. Barvo lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu.

  16. Stroj uskladiščite v čistem in suhem skladiščnem prostoru. Ključ izvlecite iz stikala in ga shranite zunaj dosega otrok in nepooblaščenih oseb. Stroj prekrijte, da ga zaščitite in ohranite čistega.

  Shranjevanje akumulatorja

  1. Popolnoma napolnite akumulator.

  2. Pustite akumulator mirovati 24 ur, nato preverite njegovo napetost.

   Note: Če je napetost akumulatorja pod 12,6 V, ponovite koraka 1 in 2.

  3. Odklopite kabla z akumulatorja.

  4. Občasno preverite napetost, da se prepričate, da je najmanj 12,4 V.

   Note: Če je napetost akumulatorja pod 12,4 V, ponovite koraka 1 in 2.

  Nasveti za uskladiščenje akumulatorja

  • Akumulator skladiščite v hladnem in suhem prostoru ter v pokončnem položaju.

  • Akumulatorjev ne zlagajte drugega na drugega, razen če so v kartonski embalaži.

  • Ne zložite več kot 3 akumulatorjev enega vrh drugega (če uporabljate akumulator iz proste prodaje, lahko tako zložite samo 2).

  • Kislinski akumulator preverite vsakih 4–6 mesecev in ga po potrebi napolnite.

  • Akumulator vedno preverite in napolnite, preden ga namestite.

  Tehnične motnje

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Rezervoar za gorivo je videti, kot da se bo vdrl, ali pa stroju pogosto zmanjkuje goriva.
  1. Papirnati vložek filtra za zrak je zamašen.
  1. Očistite papirnati filtrirni vložek.
  Motor se pregreva.
  1. Prevelika obremenitev motorja.
  2. Nizka raven olja v okrovu ročične gredi.
  3. Hladilna rebra in zračni kanali pod motorjem/ohišjem puhalnika so zamašeni.
  4. Filter za zrak je umazan.
  5. V sistemu za gorivo je umazanija, voda ali staro gorivo.
  1. Vozite počasneje.
  2. Dolijte olje v okrov ročične gredi.
  3. Odstranite smeti s hladilnih reber in dovoda zraka.
  4. Očistite ali zamenjajte vložek zračnega filtra.
  5. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Zaganjalnik se ne zažene.
  1. Stopalka za nadzor vlečnega pogona je aktivirana.
  2. Akumulator je izpraznjen.
  3. Električni spoji so razjedeni ali razrahljani.
  4. Varovalka je pregorela.
  5. Okvara releja ali stikala.
  1. Premaknite stopalko za nadzor vlečnega pogona v nevtralni položaj.
  2. Napolnite akumulator.
  3. Preverite, ali imajo električni spoji dober stik.
  4. Zamenjajte varovalko.
  5. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Motor se ne zažene, težave pri zagonu ali ugašanje motorja.
  1. Rezervoar za gorivo je prazen.
  2. Dušilna loputa ni odprta.
  3. Filter za zrak je umazan.
  4. Kabel vžigalne svečke je razrahljan ali odklopljen.
  5. Vžigalna svečka je porozna, umazana ali pa je vrzel med elektrodama napačna.
  6. V filtru za gorivo je umazanija.
  7. V sistemu za gorivo je umazanija, voda ali staro gorivo.
  8. V rezervoarju za gorivo je napačno gorivo.
  9. Nizka raven olja v okrovu ročične gredi.
  1. Napolnite rezervoar za gorivo.
  2. Dušilno loputo premaknite v položaj za vklop.
  3. Očistite ali zamenjajte vložek zračnega filtra.
  4. Kabel priključite na vžigalno svečko.
  5. Vstavite novo svečko s pravilno vrzeljo med elektrodama.
  6. Zamenjajte filter za gorivo.
  7. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  8. Izpraznite rezervoar za gorivo in ga napolnite z gorivom prave vrste.
  9. Dolijte olje v okrov ročične gredi.
  Motor izgubi moč.
  1. Prevelika obremenitev motorja.
  2. Filter za zrak je umazan.
  3. Nizka raven olja v okrovu ročične gredi.
  4. Hladilna rebra in zračni kanali pod motorjem/ohišjem puhalnika so zamašeni.
  5. Vžigalna svečka je porozna, umazana ali pa je vrzel med elektrodama napačna.
  6. Prezračevalni ventil rezervoarja za gorivo je zamašen.
  7. V filtru za gorivo je umazanija.
  8. V sistemu za gorivo je umazanija, voda ali staro gorivo.
  9. V rezervoarju za gorivo je napačno gorivo.
  1. Vozite počasneje.
  2. Očistite vložek zračnega filtra.
  3. Dolijte olje v okrov ročične gredi.
  4. Odstranite smeti s hladilnih reber in dovoda zraka.
  5. Vstavite novo svečko s pravilno vrzeljo med elektrodama.
  6. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  7. Zamenjajte filter za gorivo.
  8. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  9. Izpraznite rezervoar za gorivo in ga napolnite z gorivom prave vrste.
  Stroja ni mogoče voziti.
  1. Ventila obtočnega voda sta odprta.
  2. Pogonski jermeni so obrabljeni, ohlapni ali pretrgani.
  3. Pogonski jermeni so sneti z jermenic.
  4. Okvara menjalnika.
  1. Zaprite obročne ventile.
  2. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  3. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  4. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Stroj se neobičajno trese.
  1. Rezila so ukrivljena ali niso v ravnovesju.
  2. Pritrdilni vijak rezila je razrahljan.
  3. Pritrdilni vijaki motorja so razrahljani.
  4. Jermenica motorja, napenjalni kolut ali jermenica rezila je razrahljan/-a.
  5. Jermenica motorja je poškodovana.
  6. Vreteno rezila je ukrivljeno.
  7. Vpetje motorja je razrahljano ali obrabljeno.
  1. Namestite nova rezila.
  2. Privijte pritrdilni vijak rezila.
  3. Privijte pritrdilne vijake motorja.
  4. Privijte ustrezno jermenico/kolut.
  5. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  6. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  7. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Neenakomerna višina košnje.
  1. Rezila niso ostra.
  2. Rezila so ukrivljena.
  3. Kosilnica ni izravnana.
  4. Kolesce za preprečevanje poškodb travne ruše (če se uporablja) ni pravilno nastavljeno.
  5. Spodnja stran okrova kosilnice je umazana.
  6. Nepravilen tlak v pnevmatikah.
  7. Vreteno rezila je ukrivljeno.
  1. Nabrusite rezila.
  2. Namestite nova rezila.
  3. Izravnajte kosilnico, najprej prečno, nato še vzdolžno.
  4. Nastavite višino kolesca za preprečevanje poškodb travne ruše.
  5. Očistite spodnjo stran okrova kosilnice.
  6. Pnevmatike napolnite do ustreznega tlaka.
  7. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  Rezila se ne vrtijo.
  1. Pogonski jermen je obrabljen, ohlapen ali pretrgan.
  2. Pogonski jermen je snet z jermenic.
  3. Okvara stikala priključne gredi (odjema moči) ali sklopke priključne gredi.
  4. Jermen kosilnice obrabljen, ohlapen ali pretrgan.
  1. Namestite nov pogonski jermen.
  2. Namestite pogonski jermen ter preverite, ali so nastavljive gredi in vodila jermena pravilno nastavljeni.
  3. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
  4. Namestite nov jermen kosilnice.

  Opisi

  Shema električne vezave

  g027754