Uvod

Ova traktorska kosilica s rotacijskom noževima namijenjena je profesionalnim korisnicima. Prvenstveno je namijenjena košenju trave na dobro održavanim travnjacima na stambenim ili komercijalnim parcelama. Uređaj nije namijenjen košenju niskog raslinja ni upotrebi u poljoprivredne svrhe.

Pažljivo pročitajte ove informacije kako biste naučili ispravno upravljati uređajem i održavati ga te kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja uređaja. Odgovorni ste za ispravno i sigurno upravljanje uređajem.

Na internetskoj stranici tvrtke Toro www.Toro.com možete dobiti informacije o sigurnosti uređaja, materijale za obuku rukovatelja, informacije o dodatnoj opremi, pomoć pri nalaženju distributera ili možete registrirati uređaj.

Kako biste pristupili Uputama za upotrebu, svim pojedinostima o jamstvu ili kako biste registrirali svoj proizvod, upotrijebite QR kod ili posjetite www.Toro.com. Također nas možete nazvati na broj 1-888-384-9939 kako biste zatražili pisani primjerak jamstva.

Ako vam je potreban servis, originalni dijelovi proizvođača Toro ili dodatne informacije, obratite se ovlaštenom serviseru ili službi za korisnike tvrtke Toro i pripremite broj modela i serijski broj svog uređaja. Slika 1 prikazuje lokaciju broja modela i serijskog broja na uređaju. Upišite brojeve na za to predviđeno mjesto.

Important: Mobilnim uređajem možete skenirati QR kod (ako postoji) na naljepnici sa serijskim brojem kako biste pristupili informacijama o jamstvu, dijelovima i drugim informacijama o proizvodu.

g233771

U ovom su priručniku navedene moguće opasnosti i sigurnosne poruke označene simbolom sigurnosnog upozorenja (Slika 2), koji upućuje na opasnost od teških ozljeda ili smrti u slučaju nepridržavanja preporučenih mjera opreza.

g000502

U priručniku se informacije ističu dvjema riječima. Riječ Važno upućuje na posebne mehaničke informacije, a riječ Napomena na opće informacije na koje treba obratiti posebnu pažnju.

Ovaj je uređaj u skladu sa svim relevantnim direktivama EU-a. Za više detalja pogledajte zasebnu izjavu o sukladnosti (DOC) za ovaj uređaj.

Bruto ili neto zakretni moment: bruto ili neto zakretni moment ovog motora ocijenio je proizvođač motora u laboratoriju u skladu s Društvom automobilskih inženjera (engl. Society of Automotive Engineers, SAE) J1940 ili J2723. Budući da je konfiguriran kako bi ispunio zahtjeve u pogledu sigurnosti, emisija i rada, stvarni zakretni moment motora u ovom razredu kosilice bit će znatno niži.

Pogledajte informacije proizvođača motora priložene uređaju.

Upozorenje

KALIFORNIJA

Upozorenje prema kalifornijskom zakonu Proposition 65

Ispušni plinovi iz ovog proizvoda sadržavaju kemikalije za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Kleme akumulatora, polovi i povezana oprema sadržavaju olovo i olovne spojeve, odnosno kemikalije za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak i posljedice štetne za reproduktivno zdravlje. Operite ruke nakon rukovanja.

Uporabom ovog proizvoda možete biti izloženi kemikalijama za koje je Savezna država Kalifornija utvrdila da uzrokuju rak, urođene mane ili druge posljedice štetne za reproduktivno zdravlje.

Sigurnost

Ovaj je uređaj izrađen u skladu sa zahtjevima norme EN ISO 5395:2013.

Opće informacije o sigurnosti

Ovaj uređaj može amputirati ruke i noge i odbacivati predmete. Uvijek se pridržavajte svih sigurnosnih uputa kako biste izbjegli teške tjelesne ozljede.

Upotreba ovog proizvoda u bilo koju drugu svrhu osim one za koju je namijenjen može biti opasno za vas i prolaznike.

 • Uvijek držite zaštitni luk u potpuno podignutom i zaključanom položaju i vežite se sigurnosnim pojasom.

 • Ne upravljajte uređajem u blizini litica, jaraka, nasipa, vode ili drugih opasnosti ili na padinama s nagibom većim od 15 stupnjeva.

 • S razumijevanjem pročitajte ove Upute za upotrebu prije pokretanja motora.

 • Ne približavajte ruke ili noge pomičnim dijelovima uređaja.

 • Ne upravljajte uređajem ako na njemu nisu postavljeni svi štitovi i drugi funkcionalni zaštitni uređaji.

 • Osigurajte da djeca i prolaznici budu izvan područja rada uređaja. Nikad ne dopuštajte djeci da upravljaju uređajem.

 • Zaustavite uređaj, ugasite motor i izvadite ključ prije servisiranja, punjenja gorivom ili odčepljivanja uređaja.

Neispravna upotreba ili održavanje ovog uređaja može dovesti do ozljeda. Kako biste smanjili mogućnost ozljeda, pridržavajte se ovih sigurnosnih uputa i uvijek obraćajte pažnju na simbol sigurnosnog upozorenja, koji označava Oprez, Upozorenje ili Opasnost – upute za osobnu sigurnost. Nepridržavanje uputa može dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

U ovom priručniku možete naći dodatne informacije o sigurnosti ondje gdje je to potrebno.

Indikator nagiba

g011841

Sigurnosne naljepnice i naljepnice s uputama

Graphic

Sigurnosne naljepnice i upute lako su vidljive korisniku i nalaze se blizu svih područja potencijalne opasnosti. Zamijenite sve naljepnice koje su oštećene ili otpale.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal58-6520
decal93-7818
decal99-8936
decal106-2655
decal106-5517
decal107-3069
decal107-3969
decal109-6036
decal110-2067
decal110-2068
decal112-9028
decal114-4466
decal114-4470
decal115-9625
decal116-1716
decal116-5988
decal116-8726
decal117-0346
decal117-3848
decal120-5897
decal120-5898
decal126-2055
decal126-4659
decal127-0326
decal127-6662
decal132-5063
decal136-5508
decal136-5522
decal114-4468
decal125-9383
decal132-0871
decal132-5067
decal133-8062

Pregled proizvoda

g029631

Upoznajte se sa svim komandama prije pokretanja motora i upravljanja uređajem (Slika 4 i Slika 5).

Upravljačka ploča

g008951

Brojač sati rada

Brojač sati rada bilježi broj sati rada motora. Radi kad je motor uključen. Vodite se tim brojem sati pri planiranju redovitog održavanja (Slika 6).

Mjerač goriva

Mjerač goriva nalazi se unutar brojača sati rada, a crtice zasvijetle kada je prekidač za paljenje u UKLJUčENOM položaju (Slika 6).

Signalno svjetlo pojavljuje se kada je razina goriva niska (u spremniku za gorivo nalazi se otprilike 3,8 litara).

Pokazatelji sigurnosnog sustava blokiranja

Na brojaču sati rada prikazani su simboli koji crnim trokutom označavaju da je komponenta sustava blokiranja ispravno postavljena (Slika 6).

Signalno svjetlo akumulatora

Ako ključ za paljenje okrenete u UKLJUčENI položaj na nekoliko sekundi, napon akumulatora prikazuje se u području u kojem se obično prikazuju sati.

Svjetlo akumulatora uključuje se kada se uključi paljenje i kada je naboj ispod odgovarajuće razine za rad (Slika 6).

g008950

Poluga za gas

Polugom za gas kontrolira se brzina motora i ima postavku kontinuiranog/promjenjivog rada od SLOW (Sporo) do FAST (Brzo) (Slika 5).

Komanda prigušnice

Koristite komandu prigušnice za pokretanje hladnog motora.

Prekidač za upravljanje noževima (PTO uređaj)

Prekidač za upravljanje noževima, označen simbolom PTO, napaja noževe kosilice energijom i prekida njihovo napajanje (Slika 5).

Prekidač za paljenje

Prekidač za paljenje, koji se koristi za uključivanje i isključivanje uređaja, ima 3 položaja: OFF (Isključeno), RUN (Rad) i START (Pokretanje). Pogledajte Pokretanje motora.

Upravljačke poluge

Upotrijebite upravljačke poluge kako biste vozili uređaj prema naprijed, unatrag i za okretanje u bilo kojem smjeru (Slika 4).

Neutralni zaključani položaj

Uz pomoć NEUTRALNOG ZAKLJUčANOG položaja i sigurnosnog sustava blokiranja aktivirajte i utvrdite NEUTRALNI položaj.

Zaporni ventil za gorivo

Zatvorite zaporni ventil za gorivo prilikom transporta ili skladištenja uređaja; pogledajte Upotreba zapornog ventila za gorivo.

Priključci/dodatna oprema

Dostupan je niz priključaka i dodatne opreme za poboljšavanje i proširivanje mogućnosti uređaja koje je odobrila tvrtka Toro. Obratite se ovlaštenom serviseru ili distributeru ili posjetite stranicu www.Toro.com za popis svih odobrenih priključaka i dodatne opreme.

Kako biste zajamčiti optimalnu učinkovitost i daljnju primjenjivost certifikata o sigurnosti uređaja, koristite samo originalne zamjenske dijelove i dodatni pribor društva Toro. Zamjenski dijelovi i dodatni pribor drugih proizvođača mogu biti opasni, a njihova uporaba može poništiti jamstvo.

Note: Specifikacije i dizajn podložni su promjenama bez obavijesti.

Uređaji s bočnim izbacivanjem

Širina

 Kosište od 122 cmKosište od 132 cmKosište od 152 cmKosište od 183 cm
Bez kosišta116 cm 116 cm 135 cm 150 cm
    
Podignuti usmjerivač137 cm146 cm 157 cm 187 cm
    
Spušteni usmjerivač161 cm 172 cm 192 cm 222 cm
    

Dužina

 Kosište od 122 cmKosište od 132 cmKosište od 152 cmKosište od 183 cm
Podignuti zaštitni luk201 cm 201 cm 211 cm 219 cm
    
Spušteni zaštitni luk206 cm 206 cm 215 cm 223 cm
    

Visina

 Kosište od 122 cmKosište od 132 cmKosište od 152 cmKosište od 183 cm
Podignuti zaštitni luk179 cm 179 cm 179 cm 179 cm
    
Spušteni zaštitni luk119 cm 119 cm 119 cm 119 cm
    

Težina

ModelTežina
74902TE556 kg
74919TE537 kg
74925TE590 kg
75969TE583 kg

Uređaji sa stražnjim izbacivanjem

Širina

 Kosište od 152 cm
Bez kosišta135 cm
 
S kosištem168 cm
 

Dužina

 Kosište od 152 cm
Podignuti zaštitni luk222 cm
 
Spušteni zaštitni luk226 cm
 

Visina

 Kosište od 152 cm
Podignuti zaštitni luk179 cm
 
Spušteni zaštitni luk119 cm
 

Težina

ModelTežina
74942TE590 kg

Rad

Note: Odredite lijevu i desnu stranu uređaja s uobičajenog vozačevog položaja.

Prije puštanja u rad

Sigurnost prije rada

Opće informacije o sigurnosti

 • Nikad ne dopuštajte djeci ili nestručnim osobama da upravljaju uređajem ili da ga servisiraju. Dobna granica za rukovatelje može biti ograničena lokalnim propisima. Vlasnik je odgovoran za obuku svih rukovatelja i mehaničara.

 • Upoznajte se sa sigurnim radom s opremom, komandama i sigurnosnim znakovima.

 • Morate znati brzo zaustaviti uređaj i ugasiti motor.

 • Provjerite jesu li komande, sigurnosni prekidači i štitnici postavljeni i rade li ispravno. Ako ne rade ispravno, ne upravljajte uređajem.

 • Prije košenja uvijek pregledajte uređaj kako biste osigurali da su noževi, vijci noževa i sklopovi za rezanje u ispravnom radnom stanju. Zamijenite istrošene ili oštećene noževe i matične vijke u grupama kako bi se održala ravnoteža.

 • Pregledajte područje na kojem namjeravate upotrebljavati uređaj i uklonite sve predmete koje bi uređaj mogao odbaciti.

 • Proučite teren kako biste odredili koja je oprema prikladna i koji su priključci ili dodatna oprema potrebni za ispravno i sigurno upravljanje uređajem.

Sigurnost goriva

 • Kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja imovine, budite krajnje oprezni pri rukovanju gorivom. Pare goriva zapaljive su i eksplozivne.

 • Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.

 • Upotrebljavajte samo odobrene spremnike za gorivo.

 • Ne uklanjajte čep spremnika za gorivo i ne dolijevajte gorivo u spremnik dok je motor upaljen ili vruć.

 • Nemojte puniti uređaj gorivom u zatvorenom prostoru.

 • Nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

 • Nemojte puniti spremnike unutar vozila ili teretnog prostora kamiona/prikolica s plastičnim oblogama. Spremnike prije punjenja uvijek postavite na tlo podalje od vozila.

 • Uklonite opremu s kamiona ili prikolice i na tlu je napunite gorivom. Ako to nije moguće, nadopunite gorivo koristeći prijenosni spremnik umjesto ubrizgača goriva.

 • Ne upravljajte kosilicom koja nema cjelovit ispušni sustav i koji nije u ispravnom radnom stanju.

 • Držite ubrizgač u dodiru s rubom otvora spremnika za gorivo dok ga ne napunite do kraja. Nemojte upotrebljavati automatski mehanizam za zaustavljanje punjenja.

 • Ako vam se gorivo prolije po odjeći, odmah se presvucite. Obrišite gorivo ako se prolije.

 • Nikad nemojte prepuniti spremnik za gorivo. Vratite čep na spremnik i dobro ga zatvorite.

 • Skladištite gorivo u odobrenom spremniku i držite ga izvan dohvata djece. Nikad nemojte kupovati zalihe goriva za više od 30 dana.

 • Nemojte do kraja napuniti spremnik za gorivo. Dolijevajte gorivo u spremnik dok razina ne bude između 6 i 13 mm ispod dna otvora za ulijevanje. Taj prazni prostor u spremniku omogućuje da se gorivo proširi.

  • Izbjegavajte dugotrajno udisanje ispušnih para.

  • Držite lice podalje od ubrizgača i otvora spremnika za gorivo.

  • Spriječite dodir s kožom; isperite sapunom i vodom.

Dolijevanje goriva

Preporučeno gorivo

 • Za najbolje rezultate koristite samo čisti, svježi (ne stariji od 30 dana) bezolovni benzin s oktanskim brojem od 87 ili višim ((R+M)/2 metoda ocjenjivanja).

 • Etanol: Prihvatljiv je benzin s udjelom etanola od najviše 10 % (gasohol) ili 15 % MTBE-a (metil-tercijarni-butil-eter). Etanol i MTBE nisu isto. Nije dopuštena uporaba benzina s udjelom etanola od 15 % (E15). Nemojte koristiti benzin koji sadrži više od 10 % etanola po volumenu, kao što su E15 (sadrži 15 % etanola), E20 (sadrži 20 % etanola) ili E85 (sadrži do 85 % etanola). Korištenje neodobrenog benzina može uzrokovati poteškoće u radu i/ili oštećenje motora koji možda nisu obuhvaćeni jamstvom.

 • Nemojte koristiti benzin koji sadrži metanol.

 • Nemojte skladištiti gorivo u spremniku za gorivo ili kanistrima za gorivo tijekom zime ako ne koristite stabilizator goriva.

 • Nemojte dodavati ulje u benzin.

Korištenje stabilizatora/konzervansa goriva

Koristite stabilizator/konzervans goriva u uređaju kako biste ostvarili sljedeće koristi:

 • dulje održava svježinu goriva kada se upotrebljava prema uputama proizvođača stabilizatora goriva

 • Čišćenje motora tijekom rada

 • Uklanjanje viskoznih naslaga laka u benzinskom sustavu, što otežava pokretanje

  Important: Nemojte koristiti aditive za gorivo koji sadrže metanol ili etanol.

  Dodajte ispravnu količinu stabilizatora/konzervansa goriva u gorivo.

  Note: Stabilizator/konzervans goriva najučinkovitiji je kada je pomiješan sa svježim gorivom. Kako biste smanjili mogućnost nastanka naslaga laka u sustavu goriva, uvijek koristite stabilizator goriva.

Punjenje spremnika za gorivo

 1. Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

 2. Aktivirajte ručnu kočnicu.

 3. Ugasite motor i izvadite ključ.

 4. Očistite područje oko čepa spremnika benzina.

 5. Napunite spremnik goriva do donjeg dijela cijevi za punjenje (Slika 7).

  Note: Nemojte do kraja napuniti spremnik za gorivo. Prazni prostor u spremniku omogućuje širenje goriva.

  g027726

Svakodnevno održavanje

Svaki dan prije pokretanja uređaja izvršite postupke namijenjene izvršavanju nakon svake upotrebe/svakodnevno navedene u .

Početak uporabe novog uređaja

Potrebno je određeno vrijeme kako bi novi motori u potpunosti postignuli svoju snagu. Kosišta i pogonski sustavi imaju veće trenje kada su novi, što predstavlja dodatno opterećenje za motor. Kako bi novi uređaji postignuli punu snagu i najbolje radne karakteristike, potrebno je 40 do 50 sati.

Upotreba konstrukcije za zaštitu od prevrtanja (ROPS)

Upozorenje

Kako biste izbjegli ozljede ili smrt u slučaju prevrtanja, držite zaštitni luk u potpuno podignutom i zaključanom položaju i vežite se sigurnosnim pojasom.

Provjerite je li sjedalo pričvršćeno na uređaj.

Upozorenje

Spušteni zaštitni luk ne pruža zaštitu od prevrtanja.

 • Spustite zaštitni luk samo ako je to neophodno.

 • Nemojte se vezati sigurnosnim pojasom kada je zaštitni luk u spuštenom položaju.

 • Vozite polako i oprezno.

 • Podignite zaštitni luk čim budete imali dovoljno visinskog prostora.

 • Prije vožnje ispod bilo kojeg objekta (npr. grane, vrata, električne žice) pažljivo provjerite razmak iznad glave i ne dodirujte ga.

Spuštanje zaštitnog luka

Important: Spustite zaštitni luk samo ako je to neophodno.

 1. Da biste spustili zaštitni luk, primijenite pritisak prema naprijed na gornji dio zaštitnog luka.

 2. Izvucite obje ručice i okrenite ih za 90 stupnjeva kako ne bi bile aktivirane (Slika 8).

 3. Spustite zaštitni luk (Slika 8).

  g228804

Podizanje zaštitnog luka

Important: Uvijek se vežite sigurnosnim pojasom kada je zaštitni luk u podignutom položaju.

 1. Podignite zaštitni luk u radni položaj i zakrenite ručice dok se djelomično ne pomaknu u utore (Slika 8).

 2. Podignite zaštitni luk do potpunog uspravnog položaja, dok gurate gornji zaštitni luk tako da zatici sjednu u položaj kada se rupe poravnaju sa zaticima (Slika 8).

 3. Gurnite zaštitni luk i provjerite jesu li oba zatika u odgovarajućem položaju.

Korištenje sigurnosnog sustava blokiranja

Upozorenje

Ako su prekidači sigurnosnog sustava blokiranja odspojeni ili oštećeni, uređaj bi se mogao neočekivano pokrenuti i uzrokovati tjelesne ozljede.

 • Nemojte raditi bespotrebne izmjene na prekidačima sustava.

 • Svakodnevno provjeravajte rad prekidača sigurnosnog sustava blokiranja i zamijenite oštećene prekidače prije upravljanja uređajem.

Razumijevanje sigurnosnog sustava blokiranja

Namjena je sigurnosnog sustava blokiranja sprječavanje pokretanja motora osim u sljedećim slučajevima:

 • aktivirana je ručna kočnica.

 • deaktiviran je prekidač za upravljanje noževima (PTO).

 • upravljačke poluge nalaze se u NEUTRALNOM ZAKLJUčANOM položaju.

Sigurnosni sustav blokiranja također je osmišljen za isključivanje motora kada se upravljačke poluge pomaknu iz NEUTRALNOG ZAKLJUčANOG položaja s aktiviranom ručnom kočnicom ili ako se dignete sa sjedala kad je aktiviran PTO.

Brojač sati rada ima simbole koji služe za obavještavanje korisnika kada je komponenta sustava blokiranja u ispravnom položaju. Kada je komponenta u ispravnom položaju, na odgovarajućem kvadratu zasvijetli trokut.

g009181

Ispitivanje sigurnosnog sustava blokiranja

Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite sigurnosni sustav.
 • Testirajte sigurnosni sustav blokiranja prije svake upotrebe uređaja. Ako sigurnosni sustav ne radi na način opisan dolje, neka ga smjesta popravi ovlašteni serviser.

  1. Sjednite na sjedalo, aktivirajte ručnu kočnicu i pomaknite prekidač za upravljanje noževima (PTO) u UKLJUčENI položaj. Pokušajte pokrenuti motor; motor se ne bi trebao pokrenuti.

  2. Sjednite na sjedalo, aktivirajte ručnu kočnicu i pomaknite prekidač za upravljanje noževima (PTO) u ISKLJUčENI položaj. Pomaknite polugu za upravljanje pokretom iz NEUTRALNOG ZAKLJUčANOG položaja. Pokušajte pokrenuti motor; motor se ne bi trebao pokrenuti. Ponovite s drugom upravljačkom polugom.

  3. Sjednite na sjedalo, aktivirajte ručnu kočnicu, pomaknite prekidač za upravljanje noževima (PTO) u ISKLJUčENI položaj i pomaknite upravljačke poluge u NEUTRALNI ZAKLJUčANI položaj. Pokrenite motor. Dok je motor u pogonu, deaktivirajte ručnu kočnicu, aktivirajte prekidač za upravljanje noževima (PTO) i malo se podignite sa sjedala; motor bi se trebao isključiti.

  4. Sjednite na sjedalo, aktivirajte ručnu kočnicu, pomaknite prekidač za upravljanje noževima (PTO) u ISKLJUčENI položaj i pomaknite upravljačke poluge u NEUTRALNI ZAKLJUčANI položaj. Pokrenite motor. Dok motor radi, centrirajte bilo koju polugu za upravljanje pokretom i pomaknite se (naprijed ili unatrag); motor bi se trebao isključiti. Ponovite s drugom upravljačkom polugom.

  5. Sjednite na sjedalo, deaktivirajte ručnu kočnicu, pomaknite prekidač za upravljanje noževima (PTO) u ISKLJUčENI položaj i pomaknite upravljačke poluge u NEUTRALNI ZAKLJUčANI položaj. Pokušajte pokrenuti motor; motor se ne bi trebao pokrenuti.

  Podešavanje sjedala

  Sjedalo se može pomicati prema naprijed i natrag. Postavite sjedalo na položaj u kojem imate najbolju kontrolu nad uređajem i u kojem vam je udobno (Slika 10).

  g019754

  Otvaranje sjedala

  Uređaji sa sustavom ovjesa MyRide™

  g204507

  Uređaji bez sustava ovjesa MyRide™

  Da biste otključali sjedalo, gurnite zasun sjedala prema naprijed (Slika 12).

  g008956

  Mijenjanje ovjesa sjedala

  Samo uređaji bez sustava ovjesa MyRide™

  Sjedalo se može podesiti za glatku i udobnu vožnju. Postavite sjedalo u položaj u kojem vam je najudobnije.

  Da biste ga podesili, okrenite prednju ručicu u bilo koji smjer kako biste osigurali najbolju udobnost (Slika 13).

  g024881

  Podešavanje sustava ovjesa MyRide™

  Samo uređaji sa sustavom ovjesa MyRide™

  Sustav ovjesa MyRide™ može se podesiti za glatku i udobnu vožnju. Možete prilagoditi sklopove stražnja 2 amortizera kako biste brzo i jednostavno promijenili sustav ovjesa. Postavite sustav ovjesa u položaj u kojem vam je najudobnije.

  Podešavanje sklopova stražnjih amortizera

  Utori za sklopove stražnjih amortizera imaju referentne zaporne položaje. Možete postaviti sklopove stražnjih amortizera bilo gdje u utoru, a ne samo u zaporne položaje.

  Na sljedećoj slici prikazani su položaji za mekanu ili čvrstu vožnju i različiti zaporni položaji (Slika 14).

  g030065

  Note: Provjerite jesu li lijevi i desni sklopovi stražnjih amortizera uvijek podešeni u iste položaje.

  Podesite sklopove stražnjih amortizera (Slika 15).

  g030024g030019

  Tijekom rada

  Sigurnost tijekom rada

  Opće informacije o sigurnosti

  • Vlasnik/rukovatelj može spriječiti nesreće koje mogu uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine i odgovoran je za njih.

  • Nosite prikladnu odjeću, uključujući zaštitu za oči; duge hlače, čvrstu obuću otpornu na proklizavanje i zaštitu za sluh. Zavežite kosu ako je duga i nemojte nositi viseći nakit.

  • Pozorno upravljajte uređajem. Ne bavite se aktivnostima koje vas ometaju; u suprotnom može doći do ozljeda ili oštećenja imovine.

  • Ne upravljajte kosilicom ako ste bolesni, umorni ili pod utjecajem alkohola ili droga.

  • Nikad nemojte prevoziti putnike na uređaju i držite uređaj na sigurnoj udaljenosti od prolaznika i kućnih ljubimaca.

  • Upravljajte uređajem samo kad je vidljivost dobra kako biste izbjegli rupe ili skrivene opasnosti.

  • Izbjegavajte košenje mokre trave. Smanjeno trenje može dovesti do proklizavanja uređaja.

  • Prije pokretanja motora provjerite jesu li svi pogoni u neutralnom položaju, je li ručna kočnica aktivirana i jeste li u radnom položaju.

  • Držite ruke i noge podalje od jedinica za rezanje. Nikad se ne približavajte otvoru izbacivača trave.

  • Pogledajte prema natrag i dolje prije vožnje unatrag kako biste provjerili da je put slobodan.

  • Budite oprezni pri približavanju oštrim zavojima, grmlju, stablima ili drugim predmetima koji bi vam mogli zakloniti vidno polje.

  • Nemojte kositi u blizini padina, jaraka ili nasipa. Uređaj se može naglo preokrenuti ako kotač prijeđe preko ruba ili ako rub propadne.

  • Zaustavite noževe kad god ne kosite.

  • Zaustavite uređaj, ugasite motor, izvadite ključ i pregledajte noževe nakon sudara s objektom ili ako uređaj proizvodi neobične vibracije. Izvršite sve potrebne popravke prije nastavljanja s radom.

  • Usporite i budite oprezni pri skretanju i prelaženju cesta i pločnika. Uvijek poštujte pravo prednosti drugih sudionika u prometu.

  • Isključite pogon jedinice za rezanje, isključite motor i izvadite ključ prije podešavanja visine košnje (osim ako je možete podesiti iz radnog položaja).

  • Nikad ne držite uključen motor u zatvorenom prostoru koji zadržava ispušne plinove.

  • Nikad ne ostavljajte upaljen uređaj bez nadzora.

  • Prije napuštanja radnog položaja (čak i ako to činite radi pražnjenja hvatača ili odčepljivanja izbacivača) učinite sljedeće:

   • Parkirajte uređaj na ravnom tlu.

   • Isključite priključno vratilo i spustite priključke.

   • Aktivirajte ručnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ.

   • Pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.

  • Ako postoji opasnost od munja, nemojte upravljati uređajem.

  • Ne upotrebljavajte uređaj kao vučno vozilo, osim ako nema ugrađenu kuku.

  • Nemojte mijenjati postavke regulatora motora ili opterećivati motor prekomjernom brzinom.

  • Upotrebljavajte samo dodatnu opremu i priključne dijelove koje je odobrilo društvo Toro.

  • Ovaj uređaj proizvodi razinu buke veću od 85 dBA i može uzrokovati gubitak sluha kod korisnika u slučaju dugotrajnog izlaganja.

   g229846

  Sigurnost konstrukcije za zaštitu od prevrtanja (ROPS)

  • Nemojte uklanjati zaštitni luk s uređaja.

  • Provjerite je li sigurnosni pojas učvršćen i može li se brzo otpustiti u slučaju nesreće.

  • Uvijek se vežite sigurnosnim pojasom kad je zaštitni luk podignut.

  • Pažljivo provjerite ima li prepreka iznad glave i ne dodirujte ih.

  • Održavajte zaštitni luk u sigurnom radnom stanju tako da povremeno temeljito pregledate ima li oštećenja i održavate sve pričvrsnice dobro zategnutima.

  • Zamijenite oštećeni zaštitni luk. Nemojte ga popravljati ili izmjenjivati.

  Sigurnost na padinama

  • Nagibi su jedan od glavnih čimbenika koji uzrokuju gubitak kontrole nad uređajem i nesreće s prevrtanjem, što može uzrokovati teške ozljede ili smrt. Vozač je odgovoran za sigurno upravljanje na padini. Upravljanje uređajem na bilo kojoj padini zahtijeva dodatan oprez. Prije upravljanja uređajem na padini, učinite sljedeće:

   • S razumijevanjem pročitajte upute za upravljanje na padini navedene u priručniku i na uređaju.

   • Koristite indikator kuta kako biste utvrdili približni kut nagiba područja.

   • Ne upravljajte uređajem na padinama s nagibom većim od 15 stupnjeva.

   • Ocijenite uvjete na lokaciji na relevantni dan kako biste utvrdili je li padina sigurna za upravljanje uređajem. Pri procjeni terena razumno prosuđujte. Promjene na terenu, kao što je vlaga, mogu brzo utjecati na rad uređaja na padini.

  • Utvrdite opasnosti u podnožju padine. Ne upravljajte uređajem u blizini litica, jaraka, nasipa, vode ili drugih opasnosti. Uređaj se može naglo preokrenuti ako kotač prijeđe preko ruba ili ako rub propadne. Držite uređaj na sigurnoj udaljenosti (dvaput većoj od širine uređaja) od opasnosti. Za košnju trave na tim područjima koristite običnu kosilicu ili ručni trimer.

  • Izbjegavajte pokretanje, zaustavljanje ili skretanje na padinama. Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer; okrećite se polako i postupno.

  • Nemojte upravljati uređajem u uvjetima kada su trenje, upravljanje ili stabilnost upitni. Uzmite u obzir da upravljanje uređajem na mokroj travi, na padinama ili nizbrdo može uzrokovati gubitak trenja. Gubitak trenja pogonskih kotača može dovesti do proklizavanja ili gubitka kočenja i upravljanja. Uređaj može proklizavati čak i kad su pogonski kotači zaustavljeni.

  • Uklonite ili označite prepreke kao što su jarci, rupe, kamenje, brazde i izbočine na terenu ili ostale skrivene opasnosti. Visoka trava može zakloniti pogled na prepreke. Neravan teren može uzrokovati prevrtanje uređaja.

  • Budite krajnje oprezni s dodatnim priborom ili priključcima, kao što su sustavi za skupljanje trave. Oni mogu utjecati na stabilnost uređaja i dovesti do gubitka kontrole nad uređajem. Slijedite upute za protuteže.

  • Ako je to moguće, kosište bi trebalo biti spušteno do tla tijekom rada na padinama. Podizanje kosišta na padinama tijekom rada može destabilizirati uređaj.

  g221745

  Postavljanje u položaj rukovatelja

  Iskoristite kosište kao stepenicu da biste se popeli na položaj rukovatelja (Slika 18).

  g029797

  Upravljanje ručnom kočnicom

  Uvijek aktivirajte ručnu kočnicu kad zaustavite uređaj ili ga ostavite bez nadzora.

  Aktiviranje ručne kočnice

  Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  g027334

  Deaktiviranje ručne kočnice

  g027335

  Korištenje prekidača za upravljanje noževima (PTO) kosilice

  Prekidač za upravljanje noževima (PTO) pokreće i zaustavlja noževe kosilice i priključnu opremu koja se napaja.

  Aktiviranje prekidača za upravljanje noževima (PTO)

  Note: Aktiviranje prekidača za upravljanje noževima (PTO) dok je poluga za gas u položaju na pola brzine ili manje uzrokuje prekomjerno trošenje pogonskih remena.

  g008945

  Deaktiviranje prekidača za upravljanje noževima (PTO)

  g009174

  Upravljanje polugom za gas

  Možete pomicati polugu za gas između položaja FAST (brzo) i SLOW (sporo) (Slika 23).

  Uvijek koristite položaj FAST prilikom aktiviranja prekidača PTO uređaja.

  g008946

  Upravljanje prigušnicom

  Koristite prigušnicu za pokretanje hladnog motora.

  1. Povucite ručicu prigušnice prema gore kako biste aktivirali prigušnicu prije korištenja prekidača za paljenje (Slika 24).

  2. Gurnite ručicu prigušnika prema dolje kako biste deaktivirali prigušnik nakon pokretanja motora (Slika 24).

   g008959

  Pokretanje motora

  Important: Nemojte aktivirati pokretač dulje od 5 sekundi odjednom. Ako se motor ne pokrene, pričekajte 15 sekundi između pokušaja. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do pregaranja elektropokretača.

  Note: Možda ćete trebati više puta pokušati pokrenuti motor prvi put nakon dodavanja goriva u prazan sustav za gorivo.

  g032328

  Gašenje motora

  Oprez

  Djeca ili prolaznici mogli bi zadobiti ozljede ako pokušaju pomicati uređaj ili upravljati njime dok nije pod nadzorom.

  Uvijek izvadite ključ i aktivirajte ručnu kočnicu kada ostavite uređaj bez nadzora.

  g027337

  Important: Provjerite je li zaporni ventil za gorivo zatvoren prije transporta ili skladištenja uređaja jer može doći do curenja goriva. Aktivirajte ručnu kočnicu prije transporta. Svakako uklonite ključ jer bi se u suprotnom mogla pokrenuti pumpa za gorivo, što bi uzrokovalo pražnjenje baterije.

  Upotreba upravljačkih poluga

  g004532

  Vožnja

  Pogonski kotači samostalno se okreću pod pogonom hidrauličnih motora na svakoj osovini. Možete okrenuti 1 stranu unatrag dok okrećete drugu stranu prema naprijed, uzrokujući vrtnju uređaja umjesto skretanja. To uvelike poboljšava upravljivost uređaja, ali može biti potrebno određeno vrijeme da se prilagodite načinu na koji se kreće.

  Poluga za gas regulira brzinu, mjerenu u broju okretaja u minuti (o/min). Pomaknite polugu za gas u BRZI položaj za najučinkovitiji rad. Pri košenju uvijek držite polugu za gas u najbržem položaju.

  Upozorenje

  Kosilica može vrlo brzo skretati. Mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem i uzrokovati ozljede ili oštetiti uređaj.

  • Budite pažljivi pri skretanju.

  • Usporite prije naglog skretanja.

  Vožnja prema naprijed

  Note: Motor se isključuje kada upravljate kontrolom za trenje dok je aktivirana ručna kočnica.

  Da biste zaustavili uređaj, povucite upravljačke poluge u NEUTRALNI položaj.

  1. Deaktivirajte ručnu kočnicu, pogledajte Deaktiviranje ručne kočnice.

  2. Pomaknite poluge u središnji, otključani položaj.

  3. Da biste išli prema naprijed, polako upravljačke poluge gurajte prema naprijed (Slika 28).

   g008952

  Vožnja unatrag

  1. Pomaknite poluge u središnji, otključani položaj.

  2. Da biste išli unatrag, polako upravljačke poluge povlačite prema natrag (Slika 29).

   g008953

  Upotreba bočnog izbacivanja

  Samo uređaji s bočnim izbacivanjem

  Kosilica ima okretni usmjerivač za travu koji raspršuje pokošenu travu na stranu i prema dolje na travnjak.

  Opasnost

  Bez montiranih usmjerivača za travu, poklopca izbacivača trave ili cijelog sklopa hvatača trave, vi i drugi ste izloženi kontaktu s nožem i odbačenim otpacima. Kontakt s rotirajućim nožem kosilice i bačenim otpacima uzrokovat će ozljede ili smrt.

  • Nikada nemojte ukloniti usmjerivač za travu s kosišta jer usmjerivač za travu usmjerava materijal prema travnjaku. Ako se usmjerivač za travu ikad ošteti, odmah ga zamijenite.

  • Nikada ne stavljajte ruke ili noge ispod kosišta.

  • Nikada nemojte pokušati očistiti prostor za izbacivanje ili noževe kosilice ako prekidač za upravljanje noževima (PTO) niste prebacili u ISKLJUčENI položaj, zakrenuli ključ za paljenje u ISKLJUčENI položaj i uklonili ključ iz prekidača za paljenje.

  • Provjerite je li usmjerivač za travu u donjem položaju.

  Podešavanje visine košnje

  Upotreba brave za transport

  Brava za transport ima 2 položaja i upotrebljava se s papučicom za podizanje kosišta. Postoji ZAKLJUčANI položaj i OTKLJUčANI položaj za transport kosišta (Slika 30).

  g229103

  Podešavanje zatika za visinu košnje

  Visina košnje podešava se u rasponu od 25 do 140 mm u koracima od 6 mm premještanjem zatika s poprečnim provrtom u različite položaje rupa.

  1. Pomaknite bravu za transport u zaključani položaj.

  2. Gurnite papučicu za dizanje kosišta nogom i podignite kosište u položaj za transport (također položaj za visinu košnje od 140 mm) kao što je prikazano na Slika 31.

  3. Za podešavanje zakrenite zatik za 90 stupnjeva i uklonite zatik s nosača za visinu košnje (Slika 31).

  4. Odaberite rupu u nosaču za visinu košnje koja odgovara željenoj visini košnje i umetnite zatik (Slika 31).

  5. Gurnite podizač kosišta, povucite unatrag bravu za transport i polako spustite kosište.

   g027343

  Podešavanje valjaka protiv skalpiranja travnjaka

  Za uređaje s bočnim izbacivanjem

  Kad god mijenjate visinu košnje, podesite visinu valjaka protiv skalpiranja travnjaka.

  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Podesite valjke protiv skalpiranja travnjaka kako je prikazano na Slika 32, Slika 33 i Slika 34.

   g029955
   g029956
   g029957

  Podešavanje valjaka protiv skalpiranja travnjaka

  Za uređaje sa stražnjim izbacivanjem

  Kad god mijenjate visinu košnje, preporučuje se da podesite visinu valjaka protiv skalpiranja travnjaka.

  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Podesite valjke protiv skalpiranja travnjaka kako je prikazano na Slika 35 i Slika 36.

   g024242
   g024243

  Podešavanje kočnica protiv proklizavanja

  Za uređaje sa stražnjim izbacivanjem

  Postavite kočnice u niski položaj kad je visina košnje viša od 64 mm i u viši položaj kad je visina košnje niža od 64 mm.

  Note: Kad se kočnice protiv proklizavanja istroše, premjestiti ih na suprotne strane kosilice i preokrenite ih. Tako ćete moći duže upotrebljavati kočnice prije nego što ih bude potrebno zamijeniti.

  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Uklonite noseće vijke i matice s kočnica protiv proklizavanja (Slika 37).

   g024244
  4. Pomaknite kočnice protiv proklizavanja u željeni položaj i učvrstite ih pomoću nosećih vijaka i matica.

   Note: Koristite se samo gornjim ili srednjim skupinama rupa za podešavanje kočnica. Donje se rupe koriste kad se kočnice premjeste na suprotnu stranu kosišta te tada postaju gornje rupe na drugoj strani kosilice.

  5. Kako bi se spriječilo oštećenje kočnice protiv proklizavanja, zakrenite noseće vijke i matice za svaku kočnicu protiv proklizavanja na 12,4 do 14,7 Nm.

  Podešavanje brava za skretnicu

  Za uređaje s bočnim izbacivanjem

  Ovaj je postupak primjenjiv samo na uređaje s bravama za skretnicu. Određeni modeli imaju matice i vijke umjesto brava za skretnicu i mogu se podešavati na isti način.

  Način izbacivanja iz kosilice možete prilagoditi različitim uvjetima košenja. Postavite brave i skretnicu kako biste dobili najbolju kvalitetu košnje.

  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Da biste podesili brave, gurnite polugu prema gore kako biste otpustili bravu (Slika 38).

  4. Podesite skretnicu i brave u utore na željeni način izbacivanja.

  5. Pomaknite polugu natrag kako biste zategnuli skretnicu i brave (Slika 38).

  6. Ako brave ne blokiraju skretnicu na mjestu ili je prečvrsto pritegnuto, otpustite polugu i zatim zakrenite bravu.

   Note: Podesite bravu dok se ne postigne željeni pritisak.

   g027727

  Usmjeravanje skretnice

  Za uređaje s bočnim izbacivanjem

  Sljedeće slike služe samo kao preporuke za uporabu. Podešavanja se razlikuju prema vrsti trave, sadržaju vlage i visini trave.

  Note: Ako se snaga motora snizi i ista je brzina kosilice, otvorite skretnicu.

  Položaj A

  Ovo je potpuni stražnji položaj. Ovaj položaj pogodan je za sljedeće uvjete:

  • košnja kratke, lagane trave

  • suhi uvjeti

  • jače usitnjavanje trave

  • odbacuje pokošenu travu dalje od kosilice

   g005832

  Položaj B

  Upotrijebite ovaj položaj kad upotrebljavate spremnik za travu. Taj položaj uvijek poravnajte s otvorom puhala.

  g005833

  Položaj C

  Ovo je potpuno otvoreni položaj. Ovaj položaj pogodan je za sljedeće uvjete:

  • košnja visoke, guste trave

  • mokri uvjeti

  • smanjuje potrošnju snage motora

  • omogućuje veću brzinu vožnje u teškim uvjetima

   g005834

  Savjeti za rad

  Korištenje postavke brzog rada

  Za najbolju košnju i najveću cirkulaciju zraka, motor treba raditi u položaju FAST. Za temeljito rezanje trave potreban je zrak; nemojte postaviti visinu košnje tako nisko da kosište bude u potpunosti okruženo nepokošenom travom. Jedna strana kosišta uvijek bi trebala biti slobodna od nepokošene trave, što omogućuje usis zraka u kosište.

  Prvo košenje trave

  Pokosite travu na način da bude nešto dulja nego što je to uobičajeno kako biste zajamčili da visina košnje kosišta ne skalpira neravno tlo. Međutim, općenito je najbolje primjenjivati visinu košnje koju ste prethodno koristili. Prilikom košnje trave dulje od 15 cm, možda ćete morati dvaput pokositi travu kako biste zajamčili prihvatljivu kvalitetu košnje.

  Rezanje trećine vlati trave

  Najbolje je rezati otprilike trećinu vlati trave. Ne preporučuje se da režete više od toga osim ako trava nije rijetka ili ako kosite u kasnu jesen kada trava raste sporije.

  Mijenjanje smjera košnje

  Mijenjajte smjer košnje kako biste zajamčili da trava stoji uspravno. Tako se također ravnomjernije raspršuje pokošena trava, čime se potiče razgradnja i gnojidba.

  Košnja u pravilnim razmacima

  Trava raste različitim brzinama u različitim dijelovima godine. Kako biste zadržali istu visinu košnje, češće kosite u rano proljeće. Budući da se rast trave usporava sredinom ljeta, kosite rjeđe. Ako nećete moći kositi tijekom duljeg razdoblja, prvo pokosite travu na visokoj visini košnje, a nakon 2 dana ponovno pokosite travu s nižom postavkom košnje.

  Sporija brzina košnje

  Kako biste poboljšali kvalitetu košnje, u određenim uvjetima vozite sporije.

  Ne kosite travu prekratko

  Kada kosite travu na neravnom travnjaku, podignite visinu košnje kako biste osigurali da travnjak ne bude skalpiran.

  Zaustavljanje kosilice

  Ako morate zaustaviti kretanje uređaja unaprijed prilikom košnje, na vaš travnjak možda će pasti busen odrezane trave. Kako biste to spriječili, prijeđite na prethodno pokošeno područje dok su noževi aktivirani ili možete deaktivirati kosište tijekom kretanja unaprijed.

  Držite donju stranu kosišta čistom

  Nakon svake upotrebe očistite pokošenu travu i prljavštinu s donje strane kosišta. Ako se u kosištu nakupe trava i prljavština, kvaliteta rezanja s vremenom više neće biti zadovoljavajuća.

  Održavanje noževa

  Održavajte noževe oštrima tijekom cijele sezone košnje jer oštri noževi rade čiste rezove bez trganja ili komadanja vlati trave. Od trganja i komadanja rubovi trave posmeđe, što usporava rast i povećava vjerojatnost bolesti. Nakon svake uporabe provjerite jesu li noževi oštri te jesu li istrošeni ili oštećeni. Po potrebi naoštrite noževe ili izbrusite neravnine. Ako je nož oštećen ili istrošen, smjesta ga zamijenite originalnim zamjenskim nožem tvrtke Toro.

  Nakon rada

  Sigurnost nakon rada

  Opće informacije o sigurnosti

  • Očistite travu i prljavštinu iz jedinica za rezanje, prigušivača i kućišta motora kako biste smanjili rizik od požara. Očistite proliveno ulje ili gorivo.

  • Isključite dovod goriva i izvadite ključ prije skladištenja ili transporta uređaja.

  • Prilikom transporta uređaja ili kada ne koristite uređaj, deaktivirajte pogon priključnog dijela.

  • Pustite da se motor ohladi prije skladištenja uređaja u bilo kojem zatvorenom prostoru.

  • Nikad nemojte skladištiti uređaj ili spremnik za gorivo u blizini otvorenog plamena, iskri ili žižaka poput onih na bojlerima ili drugim uređajima.

  Upotreba zapornog ventila za gorivo

  Zaporni ventil za gorivo nalazi se ispod sjedala. Pomaknite sjedalo prema naprijed kako biste mu pristupili.

  Zatvorite zaporni ventil za gorivo za potrebe transporta, održavanja i skladištenja.

  Provjerite je li zaporni ventil za gorivo otvoren prilikom pokretanja motora.

  g008948

  Upotreba ventila za otpuštanje pogonskih kotača

  Upozorenje

  Ruke se mogu zaplesti u rotirajuće pogonske dijelove ispod motora, što može dovesti do teških ozljeda.

  Isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije pristupanja ventilima za otpuštanje pogonskih kotača.

  Upozorenje

  Motor i jedinice hidrauličnog pogona mogu se jako zagrijati. Dodirivanje vrućeg motora ili jedinica hidrauličnog pogona može uzrokovati teške opekline.

  Pustite da se motor i jedinice hidrauličnog pogona u potpunosti ohlade prije pristupa ventilima za otpuštanje pogonskih kotača.

  Ventili za otpuštanje pogonskih kotača nalaze se na stražnjoj strani svake jedinice hidrauličnog pogona, ispod sjedala.

  Note: Provjerite jesu li ventili za otpuštanje u potpuno vodoravnom položaju tijekom rada uređaja; u protivnom može doći do teškog oštećenja hidrauličkog sustava.

  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Okomito zakrenite poluge ventila za otpuštanje kako biste gurnuli uređaj (Slika 43).

   Note: To omogućuje hidrauličnoj tekućini da zaobiđe pumpu, što omogućuje okretanje kotača.

  4. Deaktivirajte ručnu kočnicu prije guranja uređaja.

   g015123
  5. Vodoravno zakrenite poluge ventila za otpuštanje kako biste pokrenuli uređaj (Slika 43).

  Transport uređaja

  Za transport uređaja koristite se teškim teretnim vozilima. Koristite rampu pune širine. Osigurajte da prikolica ili kamion imaju sve potrebne kočnice, svjetla i oznake propisane zakonom. Pažljivo pročitajte sve sigurnosne upute. Ove informacije mogu pomoći vama i prolaznicima da izbjegnete ozljede. U pogledu zahtjeva za prikolicu i vezanje proučite lokalne pravilnike.

  Upozorenje

  Vožnja na cesti bez pokazivača smjera kretanja, svjetala, reflektirajućih oznaka ili oznake za spora vozila opasna je i može dovesti to nesreća i tjelesnih ozljeda.

  Ne upravljajte uređajem na javnim ulicama ili cestama.

  Odabir prikolice

  Upozorenje

  Utovar uređaja u prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja i može dovesti do teških ozljeda ili smrti (Slika 44).

  • Upotrebljavajte samo rampu pune širine; ne upotrebljavajte pojedinačne rampe za svaku stranu uređaja.

  • Nemojte prekoračiti 15 stupnjeva nagiba između rampe i tla ili između rampe i prikolice ili kamiona.

  • Provjerite je li duljina rampe barem 4 puta dulja od visine prostora za utovar prikolice ili kamiona s obzirom na tlo. Time se osigurava da nagib rampe ne prelazi 15 stupnjeva na ravnoj površini.

  g027996

  Utovar uređaja

  Upozorenje

  Utovar uređaja u prikolicu ili kamion povećava mogućnost prevrtanja unatrag i može dovesti do teških ozljeda ili smrti.

  • Budite krajnje oprezni pri upravljanju uređajem na rampi.

  • Uvezite uređaj na prikolicu kretanjem unatrag i vozite ga po rampi prema naprijed.

  • Izbjegavajte naglo ubrzavanje ili usporavanje prilikom vožnje uređaja na rampi jer to može dovesti do gubitka kontrole ili prevrtanja uređaja.

  1. Ako koristite prikolicu, spojite je s vučnim vozilom i učvrstite sigurnosne lance.

  2. Ako je to primjenjivo, spojite kočnice i svjetla prikolice.

  3. Spustite rampu, jamčeći pritom da kut između rampe i tla ne premašuje 15 stupnjeva (Slika 44).

  4. Vozite uređaj unatrag uz rampu (Slika 45).

   g028043
  5. Isključite motor, uklonite ključ i aktivirajte ručnu kočnicu.

  6. Svežite uređaj u blizini prednjih okretnih kotača i stražnjeg odbojnika s pomoću traka, lanaca, kablova ili užadi (Slika 46). U pogledu zahtjeva za vezanje, proučite lokalne pravilnike.

   g027338

  Istovar uređaja

  1. Spustite rampu, jamčeći pritom da kut između rampe i tla ne premašuje 15 stupnjeva (Slika 44).

  2. Vozite uređaj unaprijed niz rampu (Slika 45).

  Upotreba postolja Z Stand

  Postolje Z Stand podiže prednji kraj uređaja kako biste mogli očistiti kosilicu i ukloniti noževe.

  Upozorenje

  Uređaj može pasti na nekoga i uzrokovati teške ozljede ili smrt.

  • Budite krajnje oprezni pri upravljanju uređajem na postolju Z Stand.

  • Upotrijebite Z Stand samo za čišćenje kosilice i uklanjanje noževa.

  • Ne držite uređaj na postolju Z Stand dulje vrijeme.

  • Uvijek isključite motor, aktivirajte ručnu kočnicu i izvadite ključ prije obavljanja bilo kakvog održavanja kosilice.

  Vožnja na postolje Z Stand

  Important: Upotrijebite postolje Z Stand na ravnoj površini.

  1. Podignite kosište u položaj za transport.

  2. Izvadite zatik nosača (Slika 47).

   g001811
  3. Podignite zasun.

  4. Okrenite stalak postolja prema naprijed i pomaknite ga prema uređaju, u dno utora (Slika 47 i Slika 48).

   g001812
  5. Postavite stalak postolja na tlo i stavite zasun na jezičac osovine (Slika 48).

  6. Pokrenite motor i stavite ga na pola brzine gasa.

   Note: Za najbolje rezultate postavite stalak postolja u otvore na pločnicima ili u travnjak (Slika 48).

  7. Vozite uređaj na postolje. Zaustavite se kada zasun padne preko jezičca u zaključani položaj (Slika 48).

  8. Aktivirajte ručnu kočnicu i isključite motor.

  9. Zaustavite ili blokirajte pogonske kotače.

   Upozorenje

   Ručna kočnica možda neće moći držati uređaj na mjestu na stalku Z Stand i može uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine.

   Nemojte parkirati na postolju Z Stand, osim ako su kotači zaustavljeni ili blokirani.

  10. Obavite održavanje.

  Vožnja s postolja Z Stand

  1. Uklonite blokade ili blokove.

  2. Podignite zasun u otključani položaj (Slika 49).

   g001813
  3. Pokrenite motor i stavite ga na pola brzine gasa. Deaktivirajte ručnu kočnicu.

  4. Polako vozite unatrag s postolja.

  5. Vratite postolje u položaj mirovanja (Slika 47).

  Održavanje

  Preporučeni raspored održavanja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 8 sati
 • Promijenite motorno ulje.
 • Nakon prvih 100 sati
 • Provjerite zakretni moment pritezne matice kotača.
 • Provjerite zakretni moment krunaste matice na glavini kotača.
 • Provjerite podešenost ručne kočnice.
 • Nakon prvih 250 sati
 • Zamijenite hidraulične filtre i hidrauličnu tekućinu kada upotrebljavate bilo koju vrstu tekućine.
 • Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite sigurnosni sustav.
 • Provjerite razinu motornog ulja.
 • Provjerite sigurnosni pojas.
 • Provjerite ručice zaštitnog luka.
 • Očistite rešetku motora i hladnjak motornog ulja.
 • Provjerite i očistite pokrove hidraulične jedinice.
 • Pregledajte noževe.
 • Očistite kosište.
 • Očistite sustav ovjesa.
 • Svakih 50 sati
 • Provjerite hvatač iskri (ako je isporučen).
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Pregledajte imaju li remeni pukotine i jesu li istrošeni.
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
 • Svakih 100 sati
 • Podmažite osovine podizača kosišta kosilice.
 • Promijenite motorno ulje(češće u prašnjavim ili prljavim uvjetima).
 • Zamijenite ili očistite svjećicu i podesite razmak elektroda.
 • Provjerite i očistite rebra za hlađenje motora i zaštitne pokrove.
 • Svakih 200 sati
 • Za motore Kawasaki – promijenite filtar za motorno ulje(češće u prašnjavim ili prljavim uvjetima).
 • Za motore Kohler – zamijenite filtar za gorivo(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Svakih 250 sati
 • Zamijenite primarni zračni filtar(češće u prašnjavim ili pješčanim uvjetima).
 • Provjerite sigurnosni zračni filtar.(češće u prašnjavim ili pješčanim uvjetima).
 • Zamijenite hidraulične filtre i hidrauličnu tekućinu kada upotrebljavate tekućinu Mobil® 1 (češće u prljavim ili prašnjavim uvjetima).
 • Svakih 500 sati
 • Zamijenite sigurnosni zračni filtar.(češće u prašnjavim ili pješčanim uvjetima).
 • Za motore Kawasaki – zamijenite filtar za gorivo(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Provjerite zakretni moment pritezne matice kotača.
 • Provjerite zakretni moment krunaste matice na glavini kotača.
 • Podesite ležaj osovine kotača.
 • Provjerite podešenost ručne kočnice.nakon toga
 • Zamijenite hidraulične filtre i hidrauličnu tekućinu kada upotrebljavate hidrauličnu tekućinu Toro® HYPR-OIL™ 500 (češće u prljavim ili prašnjavim uvjetima).
 • Mjesečno
 • Provjerite napunjenost akumulatora.
 • Godišnje
 • Podmažite pumpu, remen i spojnu polugu.
 • Podmažite osovine prednjih kotača(češće u prašnjavim ili prljavim uvjetima).
 • Očistite i podmažite ležajeve prednjih kotača(češće u prašnjavim ili prljavim uvjetima).
 • Podmažite glavine prednjih kotača.
 • Godišnje ili prije skladištenja
 • Obojite površine s oguljenom bojom.
 • Prije skladištenja provjerite sve prethodno navedene postupke održavanja.
 • Important: Pročitajte upute za upotrebu motora za detalje o dodatnim postupcima održavanja.

  Oprez

  Ako ostavite ključ u prekidaču, netko bi slučajno mogao pokrenuti motor i nanijeti vama i prolaznicima teške ozljede.

  Izvadite ključ iz prekidača za paljenje prije bilo kakvog održavanja.

  Postupci prije održavanja

  Sigurnost pri održavanju

  • Prije popravka uređaja učinite sljedeće:

   • Isključite pogone.

   • Aktivirajte ručnu kočnicu.

   • Ugasite motor i izvadite ključ.

   • Odspojite žicu svjećice.

  • Parkirajte kosilicu na ravnoj površini.

  • Očistite travu i krhotine iz jedinice za rezanje, pogona, prigušivača i motora kako biste spriječili izbijanje požara.

  • Očistite proliveno ulje ili gorivo.

  • Uređaj nikad ne smije servisirati neosposobljeno osoblje.

  • Po potrebi upotrijebite podmetače za pridržavanje uređaja i/ili komponenti.

  • Pažljivo otpuštajte pritisak iz komponenti s pohranjenom energijom.

  • Prije provedbe popravaka odspojite akumulator ili uklonite žicu svjećice. Prvo odspojite negativni priključak, a zatim pozitivni priključak. Prvo spojite pozitivni priključak, a negativni spojite posljednji.

  • Budite oprezni pri pregledavanju noževa. Pri održavanju noževa budite oprezni i zamotajte noževe ili nosite debele rukavice. Uvijek zamijenite noževe; nikad ih nemojte ravnati ili zavarivati.

  • Držite ruke i noge podalje od pokretnih dijelova. Ako je to moguće, nemojte vršiti podešavanje dok motor radi.

  • Držite sve dijelove u dobrom radnom stanju i zategnute, osobito vijke za pričvršćivanje noževa. Zamijenite sve istrošene ili oštećene naljepnice.

  • Nikad nemojte ometati predviđenu funkciju sigurnosnog uređaja ili smanjivati stupanj zaštite koji pruža sigurnosni uređaj. Redovito provjeravajte rade li ispravno.

  • Često provjeravajte rad ručne kočnice. Ako je to potrebno, podesite je i servisirajte.

  Otpuštanje pregrade kosišta

  Otpustite donji vijak pregrade kako biste otpustili pregradu kosišta i pristupili vrhu kosišta (Slika 50). Nakon održavanja zategnite vijak kako biste postavili pregradu.

  g027945

  Uklanjanje zaštitnog lima

  Otpustite 2 prednja vijka i uklonite zaštitni lim kako biste pristupili remenima kosilice i vretenima (Slika 51). Ugradite zaštitni lim i zategnite vijke nakon održavanja.

  g027946

  Podmazivanje

  Podmazivanje uređaja

  Podmazujte češće kada su radni uvjeti izrazito prašnjavi ili pješčani.

  Vrsta maziva: mazivo br. 2. od litija ili molibdena

  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Krpom očistite priključke za mazivo.

   Note: Obvezno ostružite svu boju s prednje strane priključaka.

  4. Spojite pištolj za podmazivanje na priključak.

  5. Uštrcajte mazivo u mjesta za podmazivanje dok mazivo ne poče curiti iz ležajeva.

  6. Uklonite višak maziva.

  Dodavanje laganog ulja ili maziva u spreju

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Podmažite osovine podizača kosišta kosilice.
 • Podmažite osovine podizača kosišta.

  g017050

  Podmazivanje kosišta

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Godišnje
 • Podmažite pumpu, remen i spojnu polugu.
 • Podmažite osovine prednjih kotača(češće u prašnjavim ili prljavim uvjetima).
 • Očistite i podmažite ležajeve prednjih kotača(češće u prašnjavim ili prljavim uvjetima).
  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Otpustite donji vijak koji drži pregradu kosišta na kosištu. Pogledajte Otpuštanje pregrade kosišta.

  4. Uklonite zaštitni lim. Pogledajte Uklanjanje zaštitnog lima.

  5. Podmažite osovinu remenica kosišta dok mazivo ne izađe na dnu (Slika 53 ili Slika 54).

   g185957
   g192516
  6. Podmažite spojne poluge pogonskog remena (Slika 55).

   g009030
  7. Podmažite spojne poluge remena kosišta (samo uređaji sa stražnjim izbacivanjem) kako je prikazano na Slika 56.

   g024207
  8. Postavite zaštitni lim. Pogledajte Otpuštanje pregrade kosišta.

  9. Pritegnite vijak pregrade kosišta. Pogledajte Otpuštanje pregrade kosišta.

  10. Uklonite poklopac za zaštitu od prašine i podesite osovine kotača.

   Note: Ne vraćajte poklopac za zaštitu od prašine dok niste gotovi s podmazivanjem.

  11. Uklonite šesterokutni vijak.

  12. Uvucite priključak za podmazivanje u rupu.

  13. Upumpajte mazivo u priključak dok ne počne istjecati oko vrha ležaja.

  14. Izvucite priključak za podmazivanje iz rupe.

  15. Postavite šesterokutni vijak i poklopac za zaštitu od prašine (Slika 57).

   g027339
  16. Podmažite ležajeve prednjih kotača (Slika 57).

  Podmazivanje glavina prednjih kotača

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Godišnje
 • Podmažite glavine prednjih kotača.
  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

   g006115
  3. Podignite kosilicu kako biste joj pristupili.

  4. Uklonite prednji kotač iz vilica.

  5. Uklonite štitnike za brtvu s glavine kotača.

  6. Uklonite odstojnu maticu s osovinskog sklopa u prednjem kotaču.

   Note: Naneseno je ljepilo za učvršćivanje navoja kako bi se pričvrstile odstojne matice na osovinu.

  7. Uklonite osovinu (dok je druga odstojna matica i dalje pričvršćena na nju) iz sklopa kotača.

  8. Izvadite brtve i pregledajte jesu li ležajevi pohabani ili oštećeni te ih zamijenite ako je potrebno.

  9. Na ležajeve nanesite mazivo opće namjene.

  10. Stavite 1 ležaj i 1 novu brtvu u kotač.

   Note: Zamijenite brtve.

  11. Ako u osovinskom sklopu nedostaju obje odstojne matice, nanesite ljepilo za učvršćivanje navoja na 1 odstojnu maticu i zavrnite je na osovinu s plosnatim dijelovima za ključ okrenutima prema van.

   Note: Nemojte zavrnuti odstojnu maticu skroz na kraj osovine. Ostavite otprilike 3 mm od vanjske površine odstojne matice do kraja osovine unutar matice.

  12. Stavite montiranu maticu i osovinu u kotač na strani kotača s novom brtvom i ležajem.

  13. Dok je otvoreni kraj kotača okrenut prema gore, ispunite područje unutar kotača oko osovine mazivom opće namjene.

  14. Postavite drugi ležaj i novu brtvu u kotač.

  15. Nanesite ljepilo za učvršćivanje navoja na drugu odstojnu maticu i zavrnite je na osovinu s plosnatim dijelovima za ključ okrenutima prema van.

  16. Zakrenite maticu na 8 do 9 Nm, otpustite, a zatim zakrenite na 2 do 3 Nm.

   Note: Pazite da se osovina ne proteže preko bilo koje matice.

  17. Postavite štitnike za brtvu preko glavine kotača i umetnite kotač u vilicu.

  18. Postavite vijak kotača i zategnite maticu do kraja.

  Important: Da biste spriječili oštećenje brtve i ležaja, često provjeravajte podešenje ležaja. Zavrtite gumu kotača. Guma se ne smije slobodno vrtjeti (više od 1 ili 2 okretaja) ili imati bočni zazor. Ako se kotač slobodno okreće, podesite zakretni moment na odstojnoj matici dok ne dođe do malog otpora. Nanesite drugi sloj ljepila za učvršćivanje navoja.

  Održavanje motora

  Sigurnost motora

  • Ugasite motor prije provjeravanja ili dodavanja ulja u kućište motora.

  • Držite ruke, noge, lice, odjeću i druge dijelove tijela podalje od prigušivača i drugih vrućih površina.

  Servisiranje pročistača zraka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 250 sati
 • Zamijenite primarni zračni filtar(češće u prašnjavim ili pješčanim uvjetima).
 • Provjerite sigurnosni zračni filtar.(češće u prašnjavim ili pješčanim uvjetima).
 • Svakih 500 sati
 • Zamijenite sigurnosni zračni filtar.(češće u prašnjavim ili pješčanim uvjetima).
 • Note: Češće provjeravajte filtre ako su radni uvjeti izrazito prašnjavi ili pješčani.

  Vađenje filtara

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Otpustite zasune na pročistaču zraka i maknite poklopac pročistača zraka s kućišta pročistača zraka (Slika 59).

   g001883
  4. Očistite unutrašnjost poklopca pročistača zraka stlačenim zrakom.

  5. Nježno izvucite primarni filtar iz kućišta pročistača zraka (Slika 59).

   Note: Izbjegavajte sudaranje filtra sa stranom kućišta.

  6. Uklonite sigurnosni filtar samo kako biste ga zamijenili.

   Important: Ne pokušavajte očistiti sigurnosni filtar. Ako je sigurnosni filtar prljav, to znači da je primarni filtar oštećen. Zamijenite oba.

  7. Provjerite je li oštećen primarni filtar tako da ga pregledate dok je u njega s vanjske strane upereno jako svjetlo.

   Note: Rupe u filtru izgledat će kao svijetle točke. Ako je filtar oštećen, bacite ga.

  Pregledavanje filtara

  1. Pregledajte sigurnosni filtar. Ako je prljav, zamijenite i sigurnosne i primarne filtre.

   Important: Ne pokušavajte očistiti sigurnosni filtar. Ako je sigurnosni filtar prljav, to znači da je primarni filtar oštećen.

  2. Provjerite je li oštećen primarni filtar tako da ga pregledate dok je u njega s vanjske strane upereno jako svjetlo. Ako je primarni filtar prljav, savijen ili oštećen, zamijenite ga.

   Note: Rupe u filtru izgledat će kao svijetle točke. Nemojte čistiti primarni filtar.

  Postavljanje filtara

  Important: Kako biste spriječili oštećenja motora, uvijek radite s postavljenim zračnim filtrima i poklopcem.

  1. Ako postavljate nove filtre, provjerite svaki filtar da biste vidjeli je li oštećen pri isporuci.

   Note: Ne upotrebljavajte oštećeni filtar.

  2. Ako zamjenjujete unutarnji filtar, pažljivo ga gurnite u kućište filtra (Slika 59).

  3. Pažljivo postavite primarni filtar preko sigurnosnog filtra (Slika 59).

   Note: Provjerite je li primarni filtar potpuno postavljen na svoje mjesto tako da ga gurnete na vanjski rub tijekom postavljanja.

   Important: Ne pritišćite meki unutarnji dio filtra.

  4. Postavite poklopac pročistača zraka i učvrstite zasune (Slika 59).

  Održavanje motornog ulja

  Specifikacije motornog ulja

  Vrsta ulja: ulje s deterdžentskim svojstvima (specifikacije API – SF, SG, SH, SJ ili SL)

  Kapacitet motornog ulja:

  • Model 74902TE, 74919TE, 75969TE: 2,0 l s filtrom; 1,8 l bez filtra

  • Model 74925TE, 74942TE: 2,3 l s promjenom filtra; 2,1 l bez promjene filtra

  Viskoznost: pogledajte tablicu u nastavku.

  g037096

  Provjeravanje razine motornog ulja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite razinu motornog ulja.
 • Note: Provjerite ulje dok je motor hladan.

  Important: Ako prepunite kućište motora ili ga nedovoljno napunite uljem i pokrenete motor, možete ga oštetiti.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

   Note: Provjerite je li motor hladan kako bi ulje imalo vremena za otjecanje u karter.

  3. Kako biste spriječili nakupljanje nečistoća, odrezane trave itd. u motoru, očistite područje oko poklopca spremnika za ulje i šipke za mjerenje razine ulja prije uklanjanja (Slika 61).

  g194611

  Mijenjanje motornog ulja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 8 sati
 • Promijenite motorno ulje.
 • Svakih 100 sati
 • Promijenite motorno ulje(češće u prašnjavim ili prljavim uvjetima).
  1. Parkirajte uređaj tako da je odvodna strana nešto niža od suprotne strane kako biste osigurali da se ulje potpuno iscijedi.

  2. Isključite prekidač da upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  4. Iscijedite ulje iz motora (Slika 62).

   g027734
  5. Polako ulijte približno 80 % navedenog ulja u cijev za punjenje i polako dodajte još ulja dok ne dođe do oznake Full (Puno) (Slika 63).

   g027660
  6. Odložite iskorišteno ulje u reciklažni centar.

  Mijenjanje filtra za motorno ulje

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Za motore Kawasaki – promijenite filtar za motorno ulje(češće u prašnjavim ili prljavim uvjetima).
  1. Iscijedite ulje iz motora; pogledajte Mijenjanje motornog ulja.

  2. Promjena filtra motornog ulja (Slika 64).

   g008804g027477

   Note: Provjerite dodiruje li brtva filtra za ulje motor, a zatim filtar za ulje zakrenite za dodatnih ¾ okretaja.

  3. Napunite kućište motora odgovarajućom vrstom novog ulja; pogledajte Mijenjanje motornog ulja.

  Servisiranje svjećice

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Zamijenite ili očistite svjećicu i podesite razmak elektroda.
 • Prije ugradnje svjećice provjerite je li zračni razmak između središnje i bočnih elektroda ispravan. Za uklanjanje i postavljanje svjećice koristite ključ za svjećicu i alat za zatvaranje otvora ili mjerni listić kako biste provjerili i prilagodili zračni prostor. Ako je to potrebno, postavite novu svjećicu.

  Vrsta svjećice: NGK® BPR4ES ili ekvivalentna

  Zračni prostor: 0,75 mm

  Uklanjanje svjećice

  1. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  2. Deaktivirajte PTO, pomaknite upravljačke poluge u NEUTRALNI ZAKLJUčANI položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

  3. Uklonite lijevi zaštitni pokrov hidraulične jedinice redoslijedom navedenim na Slika 65. Time dobivate pristup prednjoj svjećici.

   g009922g009919
  4. Izvadite svjećicu.

   g008803g027478
  5. Postavite lijevi zaštitni pokrov hidraulične jedinice (Slika 65).

  Provjera svjećice

  Important: Nemojte čistiti svjećicu(e). Uvijek zamijenite svjećicu koja je obložena crnim slojem, koja ima istrošene elektrode, ako je pokrivena uljem ili ako je napuknuta.

  Ako vidite svjetlosmeđu ili sivu boju na izolatoru, motor ispravno radi. Crni sloj na izolatoru najčešće znači da je pročistač zraka prljav.

  Postavite razmak na 0,75 mm.

  g206628

  Postavljanje svjećice

  g027661

  Provjeravanje hvatača iskri

  Za uređaje s hvatačem iskri
  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Provjerite hvatač iskri (ako je isporučen).
 • Upozorenje

  Komponente vrućeg ispušnog sustava mogu zapaliti pare goriva čak i nakon isključivanja motora. Vruće čestice ispuštene tijekom rada motora mogu zapaliti zapaljive materijale, što može dovesti do tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.

  Nemojte dopunjavati gorivo ili pokretati motor ako nije ugrađen hvatač iskri.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, deaktivirajte PTO i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Pričekajte da se prigušivač ohladi.

  4. Ako vidite bilo kakve pukotine na rešetki ili varovima, zamijenite hvatač iskri.

  5. Ako je rešetka začepljena, uklonite hvatač iskri, protresite čestice iz hvatača iskri i očistite rešetku žičanom četkom (ako je potrebno, umočite rešetku u otapalu).

  6. Ugradite hvatač iskri na ispušni izlaz.

  Održavanje sustava goriva

  Zamjena filtra za gorivo

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 200 sati
 • Za motore Kohler – zamijenite filtar za gorivo(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Svakih 500 sati
 • Za motore Kawasaki – zamijenite filtar za gorivo(češće u prašnjavim i prljavim uvjetima).
 • Important: Postavite crijeva za dovod goriva i osigurajte ih plastičnim vezicama jednako kao što su izvorno postavljeni u tvornici kako bi vod za gorivo bio dalje od komponenti koje mogu uzrokovati oštećenje voda za gorivo.

  Filter za gorivo nalazi se blizu motora na lijevoj prednjoj strani motora.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Pustite da se uređaj ohladi.

  4. Zatvorite zaporni ventil za gorivo ispod sjedala.

  5. Zamijenite filtar za gorivo (Slika 69).

   g008963
  6. Otvorite zaporni ventil za gorivo.

  Servisiranje spremnika za gorivo

  Ne pokušavajte isprazniti spremnik za gorivo. Pobrinite se da ovlašteni serviser isprazni spremnik za gorivo i servisira sve komponente sustava za gorivo.

  Održavanje električnog sustava

  Sigurnost električnog sustava

  • Odspojite akumulator prije popravljanja uređaja. Prvo odspojite negativni priključak, a zatim pozitivni. Prvo spojite pozitivni priključak, a zatim negativni.

  • Punite akumulator na otvorenom, dobro prozračenom mjestu, daleko od iskri i plamena. Isključite punjač prije spajanja ili odspajanja akumulatora. Nosite zaštitnu odjeću i upotrebljavajte izolirane alate.

  Održavanje akumulatora

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Mjesečno
 • Provjerite napunjenost akumulatora.
 • Uklanjanje akumulatora

  Upozorenje

  Priključci akumulatora ili metalni alati mogu uzrokovati kratki spoj s metalnim komponentama uređaja i tako izazvati iskrenje. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Pri uklanjanju ili postavljanju akumulatora ne dopustite da priključci akumulatora dođu u dodir s bilo kojim metalnim dijelom uređaja.

  • Ne dopustite da dođe do kratkog spoja s metalnim alatima između priključaka akumulatora i metalnih dijelova uređaja.

  Upozorenje

  Neispravno uklanjanje kabela iz akumulatora može dovesti do oštećenja uređaja i kablova, što uzrokuje iskrenje. Iskre mogu uzrokovati eksploziju plinova akumulatora i tako dovesti do tjelesnih ozljeda.

  • Uvijek odspojite negativni (crni) kabel akumulatora prije odspajanja pozitivnog (crvenog) kabela.

  • Uvijek spojite pozitivni (crveni) kabel akumulatora prije spajanja negativnog (crnog) kabela.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Uklonite akumulator kako je prikazano na Slika 70.

   g027728

  Punjenje akumulatora

  Upozorenje

  Punjenje akumulatora stvara plinove koji mogu eksplodirati.

  Nikad nemojte pušiti u blizini akumulatora i držite iskre i plamenove podalje od akumulatora.

  Important: Uvijek držite akumulator potpuno napunjen (1,265 specifične težine). To je posebno važno kako bi se spriječila oštećenja akumulatora na temperaturama ispod 0 °C.

  1. Uklonite akumulator iz šasije; pogledajte Uklanjanje akumulatora.

  2. Punite bateriju između 10 i 15 minuta na jačini od 25 do 30 A ili 30 minuta na 10 A.

   Note: Nemojte prenapuniti akumulator.

  3. Kad se akumulator napuni do kraja, odspojite punjač s utičnice i zatim odspojite kabele punjača s klema (Slika 71).

  4. Postavite akumulator u uređaj i povežite kabele akumulatora; pogledajte Postavljanje akumulatora.

   Note: Nemojte pokretati uređaj ako je akumulator odspojen; može doći do oštećenja električnog sustava.

   g000960

  Postavljanje akumulatora

  Note: Postavite akumulator u ladicu s priključnim terminalima nasuprot hidrauličnomspremniku (Slika 70).

  g032526

  Održavanje osigurača

  Električni sustav zaštićen je osiguračima. Nije ga potrebno održavati; međutim, ako pregori osigurač provjerite je li došlo do kvarova ili kratkih spojeva u komponenti / strujnom krugu.

  Osigurači se nalaze na konzoli desno od sjedala (Slika 73).

  1. Da biste zamijenili osigurače, povucite osigurač kako biste ga izvadili.

  2. Postavite novi osigurač (Slika 73).

   g008966

  Održavanje pogonskog sustava

  Provjeravanje sigurnosnog pojasa

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite sigurnosni pojas.
 • Pregledajte je li sigurnosni pojas pohaban, ima li rezova i rade li ispravno uvlačnik i kopča. Zamijenite sigurnosni pojas ako je oštećen.

  Provjeravanje ručica zaštitnog luka

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite ručice zaštitnog luka.
 • Upozorenje

  Kako biste izbjegli ozljede ili smrt u slučaju prevrtanja, držite zaštitni luk u potpuno podignutom i zaključanom položaju i vežite se sigurnosnim pojasom.

  Provjerite je li sjedalo pričvršćeno na uređaj.

  • Provjerite jesu li pričvrsna oprema i ručice u dobrom radnom stanju.

  • Provjerite jesu li ručice u potpunosti aktivirane sa zaštitnim lukom u podignutom položaju.

   Note: Možda će biti potrebno gurnuti naprijed ili povući unatrag gornji obruč zaštitnog luka kako bi se u potpunosti aktivirale obje ručice (Slika 74 i Slika 75).

  g228804
  g228981

  Podešavanje stabilnosti smjera vožnje

  1. Deaktivirajte prekidača za upravljanje noževima (PTO).

  2. Vozite do otvorenog ravnog područja, pomaknite upravljačke poluge u NEUTRALNI ZAKLJUčANI položaj.

  3. Pomaknite polugu za gas na pola puta između brzog i sporog položaja.

  4. Pomaknite obje upravljačke poluge sve do kraja dok se obje ne zaustave u T-utoru.

  5. Provjerite smjer u kojem se uređaj kreće.

   • Ako se kreće udesno, otpustite vijke i podesite lijevu graničnu ploču prema natrag na lijevom T-utoru dok uređaj ne vozi ravno (Slika 76).

   • Ako se kreće ulijevo, otpustite vijke i podesite desnu graničnu ploču prema natrag na desnom T-utoru dok uređaj ne vozi ravno (Slika 76).

  6. Pritegnite graničnu ploču (Slika 76).

   g010153

  Provjera tlaka u gumama

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Provjerite tlak u gumama.
 • Održavajte tlak zraka u prednjim i stražnjim gumama na 0,9 bar. Neujednačen tlak u gumama može uzrokovati neravnu košnju. Provjeravajte gume dok su hladne radi što preciznijeg očitavanja tlaka.

  g001055

  Provjeravanje priteznih matica kotača

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 100 sati
 • Provjerite zakretni moment pritezne matice kotača.
 • Svakih 500 sati
 • Provjerite zakretni moment pritezne matice kotača.
 • Provjerite i zakrenite pritezne matice kotača na 122 do 129 Nm.

  Provjeravanje krunaste matice na glavini kotača

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 100 sati
 • Provjerite zakretni moment krunaste matice na glavini kotača.
 • Svakih 500 sati
 • Provjerite zakretni moment krunaste matice na glavini kotača.
 • Provjerite i osigurajte da je zakretni moment krunaste matice između 286 i 352 Nm.

  Note: Nemojte upotrebljavati sredstvo protiv vezivanja na glavini kotača.

  g024121

  Podešavanje ležaja osovine kotača

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 500 sati
 • Podesite ležaj osovine kotača.
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Uklonite poklopac za zaštitu od prašine s kotača i zategnite protumaticu (Slika 79).

  4. Zategnite protumaticu dok elastične podloške nisu ravne, a zatim otpustite za ¼ okretaja kako biste pravilno postavili predopterećenje na ležajevima (Slika 79).

   Important: Provjerite jesu li elastične podloške pravilno postavljene kako je prikazano na Slika 79.

  5. Postavite poklopac za zaštitu od prašine (Slika 79).

   g001297

  Upotreba metalnog podloška spojke

  Neke jedinice modela iz kasnijih godina izrađene su sa spojkama koje imaju kočioni metalni podložak. Kada se kočnica spojke istroši do točke u kojoj se spojka više ne aktivira dosljedno, možete ukloniti metalni podložak kako biste produžili vijek trajanja spojke.

  g010869

  Vađenje metalnog podloška spojke

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Kompresorom za zrak ispušite svu prljavštinu ispod poluge kočnice i oko odstojnika kočnice (Slika 81).

   g010868
  4. Provjerite stanje žica kabelskog svežnja, konektora i priključaka.

   Note: Po potrebi očistite ili popravite.

  5. Provjerite je li na konektoru spojke prisutno 12 V kad je aktiviran prekidač za upravljanje noževima (PTO).

  6. Izmjerite razmak između rotora i armature. Ako je razmak veći od 1 mm, učinite sljedeće:

   1. Otpustite oba pričvrsna vijka kočnice za ½ do 1 puni okretaj kao što je prikazano na Slika 82.

    Note: Nemojte ukloniti polugu kočnice iz oplate za rad na terenu / armature. Poluga kočnice istrošena je kako bi se podudarala s armaturom i mora se nastaviti podudarati nakon što uklonite metalni podložak kako biste osigurali odgovarajući kočni moment.

    g010870
   2. Kliještima s vrlo tankim vrhom ili ručno, držite jezičac i uklonite metalni podložak (Slika 83).

    Note: Nemojte baciti metalni podložak dok ne utvrdite da spojka radi ispravno.

    g010871
   3. Pneumatskim vodom ispušite svu prljavštinu ispod poluge kočnice i oko odstojnika kočnice.

   4. Zakrenite svaki vijak (M6 x 1) na 12,3 do 13,7 Nm.

   5. Mjernim listićem od 0,25 mm provjerite postoji li razmak između rotora i prednje strane armature na obje strane poluge kočnice, kao što je prikazano na Slika 84 i Slika 85.

    Note: Zbog načina trošenja rotora i armature (ispupčenja i udubine), ponekad je teško točno izmjeriti razmak.

    g010872
    g010873
    • Ako je razmak manji od 0,25 mm, postavite metalni podložak; pogledajte Upotreba metalnog podloška spojke.

    • Ako je razmak dovoljan, prijeđite na sigurnosnu provjeru u koraku 6.

   6. Izvršite sljedeću sigurnosnu provjeru:

    1. Sjednite na sjedalo i pokrenite motor.

    2. Pobrinite se da se noževi ne pokrenu tako da prekidač za upravljanje noževima (PTO) bude u ISKLJUčENOM položaju i da je spojka deaktivirana.

     Ako se spojke ne deaktivira, ponovno postavite metalni podložak; pogledajte Upotreba metalnog podloška spojke.

    3. Aktivirajte i deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima (PTO) 10 puta uzastopce kako biste osigurali ispravno funkcioniranje spojke.

  Održavanje sustava hlađenja

  Čišćenje rešetke motora i hladnjaka motornog ulja

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Očistite rešetku motora i hladnjak motornog ulja.
 • Uklonite sve nakupine trave, prljavštine ili drugih nečistoća iz hladnjaka ulja i rešetke motora (Slika 86).

  g008804g009191

  Uklonite sve nakupine trave, prljavštine ili drugih nečistoća iz rešetke motora. Time se osigurava odgovarajuće hlađenje i ispravna brzina motora te se smanjuje mogućnost pregrijavanja i mehaničkih oštećenja motora (Slika 83).

  Čišćenje rebara za hlađenje motora i zaštitnih pokrova

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 100 sati
 • Provjerite i očistite rebra za hlađenje motora i zaštitne pokrove.
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Uklonite rešetku za dovod zraka, uređaj za ručno pokretanje motora i kućište ventilatora (Slika 87).

  4. Očistite prljavštinu i travu iz dijelova motora.

  5. Postavite rešetku za dovod zraka, uređaj za ručno pokretanje motora i kućište ventilatora (Slika 87).

   g004218

  Provjeravanje i čišćenje pokrova hidraulične jedinice

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Provjerite i očistite pokrove hidraulične jedinice.
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Pomaknite sjedalo prema naprijed.

  4. Očistite prljavštinu i travu iz dijelova pokrova hidraulične jedinice (Slika 88).

  5. Postavite sjedalo.

   g009922g015117

  Održavanje kočnica

  Podešavanje ručne kočnice

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 100 sati
 • Provjerite podešenost ručne kočnice.
 • Svakih 500 sati
 • Provjerite podešenost ručne kočnice.nakon toga
 • Note: Obavite ovaj postupak u preporučenom servisnom intervalu ili kada je komponenta kočnice uklonjena ili zamijenjena.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Podignite stražnju stranu uređaja i poduprite uređaj podmetačima.

   Oprez

   Podizanje uređaja radi servisiranja ili održavanja tako da se oslanjate isključivo na mehaničke ili hidrauličke dizalice može biti opasno. Mehaničke ili hidrauličke dizalice možda neće pružati dovoljnu potporu ili se mogu pokvariti, što može dovesti do pada uređaja i uzrokovati ozljede.

   Nemojte se oslanjati isključivo na mehaničke ili hidrauličke dizalice za podupiranje uređaja. Upotrebljavajte odgovarajuće podmetače ili ekvivalentu potporu.

  4. Izvadite stražnje gume iz uređaja.

  5. Uklonite svu prljavštinu iz područja kočnice.

  6. Okrenite ručicu za otpuštanje pogonskih kotača u otpušteni položaj; pogledajte Upotreba ventila za otpuštanje pogonskih kotača.

  7. Provjerite postoji li vidljivi razmak između L-nosača i zaustavnog mjesta mehanizma (Slika 89).

   g026961
  8. Deaktivirajte ručnu kočnicu, poluga bi trebala biti u donjem položaju.

  9. Rukom okrenite glavinu kotača u oba smjera u odnosu na kaliper; glavina kotača trebala bi se slobodno kretati između kalipera.

  10. Ako je potreban razmak ili se glavina kotača ne kreće slobodno:

   1. Deaktivirajte ručnu kočnicu.

   2. Odspojite i precizno podesite sklop stražnjeg mehanizma:

    • Skratite spoj kako biste stvorili razmak.

    • Produžite spoj kako biste omogućili kretanje glavine kotača.

   3. Spojite sklop stražnjeg mehanizma.

  11. Aktivirajte ručnu kočnicu i provjerite razmak.

  12. Ponovite korake od 8 do 12 dok se ne postigne vidljivi razmak i dok se glavina kotača ne okreće slobodno.

  13. Ponovite ovaj postupak za kočnicu na suprotnoj strani.

  14. Okrenite ručicu za otpuštanje pogonskih kotača u radni položaj; pogledajte Upotreba ventila za otpuštanje pogonskih kotača.

  15. Postavite stražnje gume i zakrenite pritezne matice; pogledajte Provjeravanje priteznih matica kotača.

  16. Uklonite podmetače.

  Održavanje remena

  Pregledavanje remena

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Pregledajte imaju li remeni pukotine i jesu li istrošeni.
 • Zamijenite remen ako je istrošen. Znakovi istrošenog remena uključuju cviljenje dok se remen okreće, klizanje noževa tijekom košenja trave i izlizane rubove, tragove gorenja i pukotine na remenu.

  Zamjena remena kosilice za kosišta s bočnim izbacivanjem

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Spustite kosilicu na visinu košnje od 76 mm.

  4. Otpustite donji vijak koji drži pregradu kosišta na kosištu. Pogledajte Otpuštanje pregrade kosišta.

  5. Uklonite zaštitni lim. Pogledajte Uklanjanje zaštitnog lima.

  6. Uklonite poklopce remena (Slika 90).

   g027729
  7. Upotrijebite zapinjač u četvrtastoj rupi na spojnoj poluzi kako biste uklonili napetost na opruzi zatezača (Slika 91).

  8. Uklonite remen s remenica kosišta.

  9. Izvadite vodilicu za remen na opružnoj spojnoj poluzi (Slika 91).

  10. Izvadite postojeći remen.

  11. Postavite novi remen oko remenica kosilice i remenice spojke ispod motora (Slika 91).

   g009038
  12. Postavite vodilicu za remen na spojnu polugu (Slika 91).

  13. S pomoću zapinjača u četvrtastoj rupi postavite oprugu zatezača (Slika 91).

   Note: Provjerite jesu li krajevi opruge smješteni u sidrene utore.

  14. Postavite poklopce remena (Slika 92).

   g027730
  15. Postavite zaštitni lim. Pogledajte Uklanjanje zaštitnog lima.

  16. Pritegnite vijak pregrade kosišta. Pogledajte Otpuštanje pregrade kosišta.

  Zamjena remena kosilice za kosišta sa stražnjim izbacivanjem

  Zamjena remena koji se okreće u suprotnom smjeru

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Spustite kosilicu na visinu košnje od 76 mm.

  4. Podignite podnu ploču da biste pristupili središnjoj remenici.

  5. Otpustite donji vijak koji drži pregradu kosišta na kosištu. Pogledajte Otpuštanje pregrade kosišta.

  6. Uklonite zaštitni lim. Pogledajte Uklanjanje zaštitnog lima.

  7. Uklonite plastični poklopac remena (Slika 94).

  8. Izvadite 3 vijka koji drže metalni poklopac remena na mjestu i uklonite metalni poklopac remena.

   g024145
  9. Upotrijebite zapinjač u četvrtastoj rupi na spojnoj poluzi kako biste uklonili napetost na opruzi zatezača (Slika 93).

  10. Uklonite remen s remenice kosišta (Slika 93).

  11. Uklonite remen s preostalih remenica (Slika 93).

  12. Usmjerite novi pojas oko remenica kosišta.

  13. S pomoću zapinjača u četvrtastoj rupi eliminirajte napetost opruge i postavite novi remen oko remenice (Slika 93).

  Zamjena remena kosilice

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Spustite kosilicu na visinu košnje od 76 mm.

  4. Otpustite donji vijak koji drži pregradu kosišta na kosištu. Pogledajte Otpuštanje pregrade kosišta.

  5. Uklonite zaštitni lim. Pogledajte Uklanjanje zaštitnog lima.

  6. Uklonite poklopce remena (Slika 94).

   g027729
  7. Uklonite remen koji se okreće u suprotnom smjeru; pogledajte Zamjena remena koji se okreće u suprotnom smjeru.

  8. Upotrijebite zapinjač u četvrtastoj rupi na spojnoj poluzi kako biste uklonili napetost na opruzi zatezača (Slika 95).

  9. Uklonite remen s remenica kosišta i remenice spojke.

  10. Postavite novi remen oko remenica kosilice i remenice spojke ispod motora (Slika 95).

   g009038
  11. Okrenite i provjerite dodiruje li jezičac vodilice za remen glavinu osovine (Slika 95).

  12. S pomoću zapinjača u četvrtastoj rupi postavite remen oko opružne remenice (Slika 95). Postavite krajeve opruga u sidrene utore.

  13. Postavite poklopce remena (Slika 96).

   g027730
  14. Postavite zaštitni lim. Pogledajte Uklanjanje zaštitnog lima.

  15. Pritegnite vijak pregrade kosišta. Pogledajte Otpuštanje pregrade kosišta.

  Zamjena pogonskog remena hidraulične pumpe

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Uklonite remen kosilice; pogledajte Zamjena remena kosilice za kosišta s bočnim izbacivanjem ili Zamjena remena kosilice za kosišta sa stražnjim izbacivanjem.

  4. Podignite uređaj i poduprite ga na podmetačima (Slika 97).

   g009039
  5. Upotrijebite zapinjač u četvrtastoj rupi na spojnoj poluzi kako biste uklonili oprugu zatezača (Slika 97).

  6. Otkačite oprugu zatezača od okvira (Slika 97).

  7. Uklonite remen s pogonskih remenica hidraulične jedinice i remenice motora.

  8. Postavite novi remen oko remenice motora i 2 pogonske remenice.

  9. Upotrijebite zapinjač u četvrtastoj rupi na spojnoj poluzi i postavite oprugu zatezača na okvir (Slika 97).

  10. Postavite remen kosilice; pogledajte Zamjena remena kosilice za kosišta s bočnim izbacivanjem ili Zamjena remena kosilice za kosišta sa stražnjim izbacivanjem.

  Održavanje sustava upravljanja

  Podešavanje položaja upravljačke poluge

  Postoje 2 položaja visine za upravljačke poluge – visoki i niski. Izvadite vijke kako biste podesili visinu za rukovatelja.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Otpustite vijke i prirubne matice montirane na polugama (Slika 98).

  4. Poravnajte poluge u položaju od prednjeg prema stražnjem položaju tako da pomaknete poluge u NEUTRALNI položaj i pomaknite ih dok se ne poravnaju, a zatim zategnite vijke (Slika 99).

   g009040
   g009195
  5. Ako se krajevi poluga dodiruju, pogledajte Podešavanje osovine upravljačke poluge u neutralnom zaključanom položaju.

  6. Ponovite postupak kako biste podesili upravljačke poluge.

  Podešavanje mehanizma za upravljanje kretanjem

  Na obje strane uređaja, ispod sjedala, nalaze se mehanizmi za upravljanje pumpom. Okretanje krajnje matice s nasadnim ključem od ½ inča omogućuje precizno podešavanje tako da se uređaj ne pomiče u neutralnom položaju. Podešavanja se smiju vršiti samo za neutralan položaj.

  Upozorenje

  Motor mora raditi, a pogonski se kotači okretati tako da možete izvršiti podešavanja. Dodirivanje pomičnih dijelova ili vrućih površina može uzrokovati tjelesne ozljede.

  Držite prste, ruke i odjeću dalje od rotirajućih komponenti i vrućih površina.

  1. Deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima (PTO), pomaknite upravljačke poluge u NEUTRALNI ZAKLJUčANI položaj i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Pritisnite papučicu za podizanje kosišta i uklonite zatik za visinu košnje.

  4. Spustite kosište na tlo.

  5. Podignite stražnji dio uređaja i poduprite ga na podmetačima (ili ekvivalentnom potpornju).

   Note: Podignite uređaj dovoljno visoko da bi se pogonski kotači mogli slobodno okretati.

  6. Odvojite električni spoj sa sigurnosnog prekidača sjedala, koji se nalazi ispod donjeg jastuka sjedala.

   Note: Prekidač je dio sklopa sjedala.

  7. Privremeno postavite premosnike preko priključaka u konektor glavnog kabelskog svežnja.

  8. Pokrenite motor, upravljajte njime pri punom gasu i deaktivirajte kočnicu.

   Note: Prije pokretanja motora pazite da je ručna kočnica aktivirana i da su upravljačke poluge vani. Ne morate biti u sjedalu.

  9. Držite uređaj uključenim najmanje 5 minuta s pogonskim polugama u punoj brzini prema naprijed kako bi hidraulična tekućina dosegla radnu temperaturu.

   Note: Upravljačke poluge moraju biti u neutralnom položaju dok obavljate sva potrebna podešavanja.

  10. Pomaknite upravljačke poluge u NEUTRALNI položaj.

  11. Podesite duljine kontrolne šipke pumpe okretanjem dvostrukih matica na šipki u odgovarajućem smjeru dok kotači lagano ne krenu unatrag (Slika 100).

   g010187
  12. Pomaknite upravljačke poluge u položaj za vožnju UNATRAG i dok lagano pritišćete polugu, dopustite da opruge pokazivača smjera unatrag pomaknu poluge natrag u neutralni položaj.

   Note: Kotači se moraju zaustaviti ili se polako okretati unatrag.

  13. Isključite uređaj.

  14. Uklonite spojne žice iz kabelskog svežnja i uključite priključak u prekidač sjedala.

  15. Uklonite podmetače.

  16. Podignite kosište i postavite zatik za visinu košnje.

  17. Provjerite da se uređaj ne miče u neutralnom položaju s deaktiviranim ručnim kočnicama.

  Podešavanje prigušivača upravljačkih poluga

  Gornji pričvrsni vijak za prigušivač možete podesiti kako biste dobili željeni otpor upravljačke poluge. Pogledajte Slika 101 za mogućnosti montiranja.

  g008620

  Podešavanje osovine upravljačke poluge u neutralnom zaključanom položaju

  Možete podesiti prirubnu maticu kako biste dobili željeni otpor upravljačke poluge kada je pomaknete u NEUTRALNI ZAKLJUčANI POLOžAJ. Pogledajte Slika 102 za mogućnosti podešavanja.

  1. Olabavite plosnatu maticu.

  2. Pritegnite ili otpustite prirubnu maticu do željenog osjećaja.

   • Za veći otpor pritegnite prirubnu maticu.

   • Za manji otpor otpustite prirubnu maticu.

  3. Pritegnite plosnatu maticu.

   g008621

  Održavanje hidrauličkog sustava

  Sigurnost hidrauličkog sustava

  • Odmah potražite liječničku pomoć ako tekućina uđe pod kožu. Tekućinu pod kožom mora unutar nekoliko sati kirurški ukloniti liječnik.

  • Prije vršenja pritiska na hidraulički sustav provjerite jesu li sva crijeva za hidrauličnu tekućinu u dobrom stanju i jesu li sve hidrauličke veze i spojnice zategnute.

  • Držite ruke i tijelo podalje od rupica ili ubrizgača koji izbacuju hidrauličnu tekućinu pod visokim pritiskom.

  • Nađite mjesta propuštanja hidraulične tekućine pomoću kartona ili papira.

  • Prije obavljanja radova na hidrauličkom sustavu sigurno otpustite sav pritisak u hidrauličkom sustavu.

  Održavanje hidrauličkog sustava

  Specifikacije hidraulične tekućine

  Vrsta hidraulične tekućine: hidraulična tekućina Toro® HYPR-OIL 500 ili Mobil® 1 15W-50.

  Important: Upotrebljavajte navedenu tekućinu. Druge tekućine mogle bi oštetiti hidraulički sustav.

  Kapacitet svake tekućine hidrauličkog sustava: 1,5 l po strani s promjenom filtra

  Provjeravanje hidraulične tekućine

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Svakih 50 sati
 • Provjerite razinu hidraulične tekućine.
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Pustite da se motor i hidraulički sustav hlade 10 minuta.

   Note: Razina ulja na šipci za mjerenje razine ulja nije ispravna kada se ulje provjerava dok je uređaj vruć.

  4. Pomaknite sjedalo prema naprijed.

  5. Očistite područje oko šipki za mjerenje razine ulja spremnika hidrauličkog sustava (Slika 103).

  6. Izvadite 1 šipku za mjerenje razine ulja iz hidrauličnog spremnika (Slika 103).

  7. Obrišite šipku za mjerenje razine ulja i uvucite je u spremnik.

  8. Izvadite šipku za mjerenje razine ulja i pogledajte kraj (Slika 103).

   Important: Nemojte previše napuniti hidraulične jedinice tekućinom jer može doći do oštećenja. Uređaj nemojte pokretati dok je tekućina ispod oznake za dodavanje.

  9. Ako je razina tekućine na oznaci za dodavanje, polako ulijte dovoljno tekućine u hidraulični spremnik da biste podigli razinu do crte koja označava puni spremnik ili crte H.

  10. Postavite šipku za mjerenje razine ulja.

  11. Ponovite postupak za suprotnu šipku za mjerenje razine ulja.

   g015459

  Zamjena hidraulične tekućine i filtara

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Nakon prvih 250 sati
 • Zamijenite hidraulične filtre i hidrauličnu tekućinu kada upotrebljavate bilo koju vrstu tekućine.
 • Svakih 250 sati
 • Zamijenite hidraulične filtre i hidrauličnu tekućinu kada upotrebljavate tekućinu Mobil® 1 (češće u prljavim ili prašnjavim uvjetima).
 • Svakih 500 sati
 • Zamijenite hidraulične filtre i hidrauličnu tekućinu kada upotrebljavate hidrauličnu tekućinu Toro® HYPR-OIL™ 500 (češće u prljavim ili prašnjavim uvjetima).
 • Da biste zamijenili hidrauličnu tekućinu, potrebno je izvaditi filtre. Zamijenite oboje u isto vrijeme; pogledajte Specifikacije hidraulične tekućine za specifikacije ulja.

  1. Parkirajte uređaj na ravnu površinu, deaktivirajte prekidač za upravljanje noževima i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Podignite uređaj i poduprite ga na podmetačima (Slika 104).

   g008970
  4. Uklonite i remen kosilice i pogonski remen pumpe; pogledajte Zamjena remena kosilice za kosišta s bočnim izbacivanjem ili Zamjena remena kosilice za kosišta sa stražnjim izbacivanjemte pogledajte Zamjena pogonskog remena hidraulične pumpe.

   Note: Time se sprječava prljanje remena uljem.

  5. Stavite posudu za odvod ispod filtra, izvadite stari filtar i obrišite površinu (Slika 105).

   g008968
  6. Nanesite tanki sloj hidraulične tekućine na gumenu brtvu na zamjenskom filtru (Slika 105).

  7. Postavite zamjenski hidraulični filtar.

  8. Postavite pogonski remen pumpe i remen kosilice.

  9. Uklonite podmetače i spustite uređaj (Slika 104).

  10. Dodajte tekućinu u hidraulični spremnik i provjerite je li došlo do curenja.

  11. Očistite prolivenu tekućinu.

  12. Pokrenite motor i pustite ga da radi oko 2 minute da pročisti zrak iz sustava.

  13. Isključite motor i provjerite je li došlo do curenja.

  14. Provjerite razinu tekućine dok je tekućina hladna.

  15. Po potrebi dodajte tekućinu u hidraulični spremnik.

   Note: Nemojte prepuniti spremnik.

  Održavanje kosišta

  Poravnavanje kosišta

  Poravnavanje kosišta

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Provjerite tlak u pogonskim gumama; pogledajte Provjera tlaka u gumama.

  4. Postavite bravu za transport u položaj za zaključavanje.

  5. Gurnite papučicu za podizanje kosišta do kraja prema naprijed i kosište će se zaključati u položaj za transport od 14 cm (Slika 106).

   g027343
  6. Umetnite zatik za podešavanje visine u položaj za visinu košnje od 7,6 cm.

  7. Otpustite bravu za transport i pustite da se kosište spusti na visinu košnje.

  8. Podignite kanal za izbacivanje.

  9. Na obje strane kosišta izmjerite od ravne površine do prednjeg vrha noža (položaj A) kao što je prikazano na Slika 107.

   Note: Mjerenje treba glasiti 7,6 mm

   g009196
  10. Precizno podesite maticu za podešavanje na prednjem sklopu podizača kosišta tako da je okrenete (Slika 108).

   Note: Da biste povećali visinu, okrenite maticu za podešavanje u smjeru kazaljke na satu; da biste smanjili visinu, okrenite maticu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

   Note: Ako spojevi na prednjem dijelu kosišta nisu dovoljno podešeni za postizanje precizne visine košnje, prilagodba u jednoj točki može se iskoristiti za postizanje preciznijeg podešavanja.

   g027344
  11. Da biste podesili sustav s jednom točkom, otpustite 2 vijka na dnu ploče za visinu košnje (Slika 109).

   Note: U uređajima sa stražnjim izbacivanjem kosište je u tvornici pričvršćeno u stražnjim rupama. Pogledajte Slika 110. Prema potrebi upotrijebite prednje rupe za daljnje podešavanje prilikom poravnavanja kosišta.

   g027345
   g025558
  12. Ako je kosište prenisko, pritegnite vijak za podešavanje u jednoj točki tako da ga okrenete u smjeru kazaljke na satu. Ako je kosište previsoko, olabavite vijak za podešavanje u jednoj točki tako da ga okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (Slika 111).

   Note: Otpustite ili zategnite vijak za podešavanje u jednoj točki dovoljno da se pomaknu pričvrsni vijci za ploču za visinu košnje za barem 1/3 duljine raspoloživog puta u njihovim utorima. Na taj način dobiva se podešavanje prema gore i dolje na svakoj od 4 spoja na kosištu.

   g017036
  13. Zategnite 2 vijka na dnu ploče za visinu košnje (Slika 109).

   Note: U većini slučajeva vrh stražnjeg noža treba podesiti za 6,4 mm više od prednjeg.

  14. Zakrenite 2 vijka na 37 do 45 Nm.

  15. Na obje strane kosišta izmjerite od ravne površine do stražnjeg vrha noža (položaj B) kao što je prikazano na Slika 107.

   Note: Mjerenje treba glasiti 8,3 cm

  16. Fino podesite podešivač vijka tako da ga okrenete kako biste dobili visinu od 8,3 mm (Slika 108).

   Da biste povećali visinu, okrenite maticu za podešavanje u smjeru kazaljke na satu; da biste je smanjili, okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

  17. Izmjerite dok sve 4 strane ne budu ispravne visine.

  18. Zategnite sve matice na sklopovima poluge podizača kosišta.

  19. Spustite kanal za izbacivanje.

  Održavanje noževa za rezanje

  Održavajte noževe oštrima kako biste osigurali vrhunsku kvalitetu košnje. Preporučujemo da imate rezervne noževe pri ruci kako biste olakšali oštrenje i zamjenu.

  Sigurnost noževa

  Istrošeni ili oštećeni noževi mogu se slomiti i komadići noža bi mogli biti odbačeni prema vama ili prolaznicima te tako uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt. Ako pokušate popraviti oštećene noževe, više neće biti primjenjiva zajamčena sigurnost proizvoda.

  • Povremeno provjerite jesu li noževi istrošeni ili oštećeni.

  • Budite oprezni pri pregledavanju noževa. Pri održavanju noževa budite oprezni i zamotajte noževe ili nosite rukavice. Nikad ne ravnajte ili varite noževe, samo ih mijenjajte ili oštrite.

  • Budite oprezni s kosilicama s višestrukim noževima jer okretanje jednog noža može uzrokovati okretanje drugih noževa.

  Prije pregledavanja ili održavanja noževa

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Isključite motor, uklonite ključ i odspojite žice svjećice sa svjećica.

  Pregledavanje noževa

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Pregledajte noževe.
  1. Pregledajte oštrice (Slika 112).

  2. Ako su oštrice tupe ili imaju zareze, uklonite i naoštrite noževe; pogledajte Održavanje noževa za rezanje.

  3. Pregledajte noževe, osobito u zakrivljenom dijelu.

  4. Ako na tom dijelu uočite napukline, znakove istrošenosti ili stvaranje utora, smjesta zamijenite nož (Slika 112).

   g006530

  Provjera savinutih noževa

  1. Okrećite noževe dok krajevi ne budu okrenuti prema naprijed i natrag.

  2. Izmjerite od ravne površine do oštrice noževa u položaju A (Slika 113).

   g000975
  3. Zakrenite suprotne krajeve noževa prema naprijed.

  4. Izmjerite od ravne površine do noževa u istom položaju kao u prethodnom koraku 2.

   Note: Razlika između dimenzija dobivenih u koracima 2 i 4 ne smije biti veća od 3 mm.

   Note: Ako ta dimenzija premaši 3 mm, nož je savijen i mora se zamijeniti.

  Uklanjanje noževa

  Uređaji s bočnim izbacivanjem

  Zamijenite noževe ako udare o tvrdi predmet ili ako je nož neuravnotežen ili zakrivljen.

  1. Držite kraj noža s pomoću krpe ili debele rukavice.

  2. Uklonite vijak noža, zakrivljenu podložnu pločicu i nož s vratila vretena (Slika 114).

   g004536

  Uređaji sa stražnjim izbacivanjem

  Important: Desni nož na kosištu okreće se u suprotnom smjeru i upotrebljava vijak noža s lijevim navojem.

  Zamijenite nož ako udari u tvrdi predmet, ako je nož izvan ravnoteže ili ako je nož savijen. Upotrebljavajte izvorne noževe tvrtke Toro kako biste osigurali optimalnu učinkovitost i kontinuiranu usklađenost uređaja sa zahtjevima sigurnosnih normi. Zamjenski noževi drugih proizvođača mogu dovesti do neusklađenosti sa sigurnosnim standardima.

  1. Držite kraj noža s pomoću krpe ili debelo podstavljene rukavice.

  2. Izvadite vijak lijevog i desnog noža, zakrivljenu podlošku i nož s osovine vretena (Slika 115).

  3. Izvadite vijak desnog noža (vijak s lijevim navojem), zakrivljenu podlošku i nož s osovine vretena (Slika 115).

   Note: Zabilježite vrstu noža i gdje je svaki nož postavljen. Pogledajte Slika 116 za ispravan položaj.

   g004536
   g024248

  Oštrenje noževa

  1. Naoštrite oštricu na oba kraja noža pomoću turpije (Slika 117).

   Note: Održavajte izvorni nagib.

   Note: Nož zadržava ravnotežu ako je ista količina materijala uklonjena s oba ruba oštrice.

   g000552
  2. Provjerite ravnotežu noža tako da ga stavite na balanser noževa (Slika 118).

   Note: Ako nož ostaje u vodoravnom položaju, nož je uravnotežen i može se koristiti.

   Note: Ako nož nije uravnotežen, isturpijajte dio metala s kraja noža samo na strani krila oštrice (Slika 117).

   g000553
  3. Ponavljajte postupak dok se nož ne uravnoteži.

  Postavljanje noževa

  Uređaji s bočnim izbacivanjem

  1. Postavite nož na vretenasto vratilo (Slika 114).

   Important: Zakrivljeni dio noža mora biti usmjeren prema gore i prema unutrašnjosti kosilice kako bi se osiguralo odgovarajuće rezanje.

  2. Postavite zakrivljenu podlošku i vijak noža (Slika 114).

   Note: Postavite konus zakrivljene podloške prema glavi vijka.

  3. Zakrenite vijak noža na 115 do 150 Nm.

  Uređaji sa stražnjim izbacivanjem

  Important: Desni nož na kosištu okreće se u suprotnom smjeru i upotrebljava vijak noža s lijevim navojem. Točan položaj noževa kosilice potražite na Slika 116.

  1. Postavite lijevi i desni nož, zakrivljenu podlošku i vijke noža na osovine vretena (Slika 115 i Slika 116).

   Important: Zakrivljeni dio noža mora biti usmjeren prema gore i prema unutrašnjosti kosilice kako bi se osiguralo odgovarajuće rezanje.

   Note: Postavite konus zakrivljene podloške prema glavi vijka (Slika 115).

  2. Postavite desni nož, zakrivljenu podlošku i vijak noža (vijak s lijevim navojem) na osovinu vretena (Slika 115 i Slika 116).

  3. Zakrenite vijak noža na 115 do 150 Nm.

  Uklanjanje kosišta

  Zaključajte opružne poluge kosišta prije servisiranja ili uklanjanja kosišta.

  Upozorenje

  Sklopovi poluge podizača kosišta imaju pohranjenu energiju. Uklanjanjem kosišta bez otpuštanja pohranjene energije može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt.

  Ne pokušavajte rastaviti kosište iz prednjeg okvira bez blokiranja pohranjene energije.

  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Postavite zatik za podešavanje visine u položaj za visinu košnje od 7,6 cm.

   Note: Time se zaključavaju poluge podizača kosišta u najniži položaj kada se kosište ukloni i kad se pohranjena energija u opruzi kosišta otpusti.

  4. Uklonite poklopce remena.

  5. Podignite podnu ploču i umetnite zapinjaču u četvrtastu rupu na zatezaču kosišta (Slika 119 ili Slika 120).

  6. Okrenite zatezač kosišta u smjeru kazaljke na satu, podignite jezičak vodilice za remen (samo uređaji sa stražnjim izbacivanjem) i izvadite remen kosilice (Slika 119 ili Slika 120).

   g009038
   g024146
  7. Izvadite i zadržite opremu s obje strane kosišta kako je prikazano na Slika 121.

   g024670
  8. Podignite potpornje kosišta i pričvrstite ih u podignutom položaju.

  9. Pomaknite kosište na desnu stranu uređaja.

  Zamjena usmjerivača trave

  Samo uređaji s bočnim izbacivanjem

  Upozorenje

  Neuočeni otvor može dovesti do toga da će uređaj bacati predmete prema vama ili prolaznicima, što može dovesti do teških ozljeda. Također može doći do kontakta s nožem.

  Nikada ne upravljajte uređajem ako nisu postavljeni ploča za malč, usmjerivač za izbacivanje ili sustav za skupljanje trave.

  1. Izvadite protumaticu, vijak, oprugu i odstojnik koji pričvršćuju usmjerivač na nosačima osovine (Slika 122).

  2. Uklonite oštećeni ili istrošeni usmjerivač trave (Slika 122).

   g015594
  3. Postavite odstojnik i oprugu na usmjerivač trave.

  4. Stavite 1 J-kuku opruge iza ruba kosišta.

   Note: Provjerite je li 1 J-kuka opruge postavljena iza ruba kosišta prije postavljanja vijka kao što je prikazano na Slika 122.

  5. Postavite vijak i maticu.

  6. Stavite 1 J-kuku opruge oko usmjerivača trave (Slika 122).

   Important: Usmjerivač trave mora se moći okretati. Podignite usmjerivač do potpuno otvorenog položaja i osigurajte da se okreće u potpuno donjem položaju.

  Čišćenje

  Čišćenje ispod kosišta

  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Očistite kosište.
  1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Podignite kosište u položaj za TRANSPORT.

  Čišćenje sustava ovjesa

  Samo uređaji sa sustavom ovjesa MyRide™
  Interval servisa održavanjaPostupak održavanja
  Prije svake uporabe ili svakodnevno
 • Očistite sustav ovjesa.
 • Očistite sustav ovjesa stlačenim zrakom.

  Note: Nemojte čistiti sklopove amortizera vodom pod tlakom (Slika 123).

  g195820

  Odlaganje otpada

  Motorno ulje, akumulatori, hidraulična tekućina i rashladna tekućina su zagađivači okoliša. Odložite ih u skladu s vašim državnim i lokalnim propisima.

  Skladištenje

  Sigurnost skladištenja

  • Isključite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave i da se uređaj ohladi prije nego što ga uskladištite.

  • Nemojte skladištiti uređaj ili gorivo u blizini plamenova i ne ispuštajte gorivo u zatvorenom prostoru.

  • Izvadite ključ i spremite ga na sigurno mjesto izvan dohvata djece.

  Čišćenje i skladištenje

  1. Isključite prekidač za upravljanje noževima (PTO) i aktivirajte ručnu kočnicu.

  2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave prije napuštanja vozačevog položaja.

  3. Uklonite ostatke trave i nečistoću s vanjskih dijelova čitavog uređaja, osobito s motora i hidrauličnog sustava. Očistite nečistoće i otpatke s vanjske strane hashladnih rebara glave cilindra motora i kućišta ventilatora.

   Important: Možete prati uređaj s pomoću blagog deterdženta i vode. Nemojte prati uređaj visokotlačnim peračem. Nemojte koristiti prekomjerne količine vode, osobito u blizini upravljačke ploče, hidrauličnih pumpi i motora.

  4. Provjerite rad ručne kočnice; pogledajte Upravljanje ručnom kočnicom.

  5. Servisirajte pročistač zraka; pogledajte Servisiranje pročistača zraka.

  6. Podmažite uređaj; pogledajte Podmazivanje.

  7. Promijenite ulje u bloku motora; pogledajte Mijenjanje motornog ulja.

  8. Provjerite tlak u gumama; pogledajte Provjera tlaka u gumama.

  9. Promijenite hidraulične filtre; pogledajte Zamjena hidraulične tekućine i filtara.

  10. Napunite akumulator; pogledajte Punjenje akumulatora.

  11. Ostružite nakupine trave te prljavštinu s donje strane kosilice, a potom operite kosilicu s pomoću vrtnog crijeva.

   Note: Pokrenite uređaj s aktiviranim prekidačem za upravljanje noževima (PTO), pri čemu motor mora raditi u leru 2 do 5 minuta nakon pranja.

  12. Provjerite stanje noževa; pogledajte Održavanje noževa za rezanje.

  13. Pripremite uređaj za skladištenje ako ga nećete koristiti dulje od 30 dana. Pripremite uređaj za skladištenje kako slijedi:

   1. Dodajte stabilizator/poboljšivač na bazi nafte gorivu u spremniku. Slijedite upute za miješanje proizvođača stabilizatora. Nemojte koristiti stabilizator na bazi alkohola (etanol ili metanol).

    Note: Stabilizator/konzervans goriva najučinkovitiji je kada je pomiješan sa svježim gorivom i kada se uvijek koristi.

   2. Pokrenite motor kako biste distribuirali poboljšano gorivo kroz sustav goriva 5 minuta.

   3. Isključite motor, pričekajte da se ohladi i ispraznite spremnik za gorivo.

   4. Pokrenite motor i pustite ga da radi dok se ne zaustavi.

   5. Pravilno zbrinite gorivo. Reciklirajte gorivo u skladu s lokalnim propisima.

    Important: Ne skladištite gorivo koje sadrži stabilizator/poboljšivač dulje od vremena koje preporučuje proizvođač stabilizatora i goriva.

  14. Uklonite i provjerite stanje svjećice(a); pogledajte Servisiranje svjećice. Nakon što uklonite svjećicu(e) iz motora, ulijte 30 ml (2 žlice) motornog ulja u otvor svjećice. Koristite uputnik kako biste pokrenuli motor i rasporedili ulje unutar cilindra. Ugradite svjećicu(e). Nemojte postavljati žice na svjećicu(e).

  15. Provjerite i zategnite sve vijke, matice i šarafe. Popravite ili zamijenite sve oštećene dijelove.

  16. Obojite sve izgrebane ili gole metalne površine. Boju možete kupiti kod ovlaštenog servisera.

  17. Čuvajte uređaj u čistoj, suhoj garaži ili skladišnom prostoru. Uklonite ključ iz prekidača i držite ga izvan dosega djece i ostalih neovlaštenih korisnika. Pokrijte uređaj kako biste ga zaštitili i održali čistim.

  Otklanjanje pogrešaka

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Pokretač se ne može pokrenuti.
  1. Aktiviran je prekidač za upravljanje noževima.
  2. Deaktivirana je ručna kočnica.
  3. Upravljačke poluge nisu u neutralnom zaključanom položaju.
  4. Ne sjedite na vozačevom mjestu.
  5. Akumulator ne radi.
  6. Električni spojevi su zahrđali ili su otpušteni.
  7. Osigurač je pregorio.
  8. Oštećeni su relej ili prekidač.
  1. Deaktivirajte prekidača za upravljanje noževima.
  2. Aktivirajte ručnu kočnicu.
  3. Pomaknite upravljačke poluge prema van u neutralni zaključani položaj.
  4. Sjednite na vozačevo mjesto.
  5. Napunite akumulator.
  6. Provjerite imaju li električni spojevi dobar kontakt.
  7. Zamijenite osigurač.
  8. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Motor se ne pokreće, teško se pokreće ili se zaustavlja tijekom rada.
  1. Spremnik za gorivo je prazan.
  2. Zatvoren je zaporni ventil za gorivo.
  3. Razina ulja u kućištu motora je niska.
  4. Poluga za gas nije u ispravnom položaju.
  5. U filtru goriva postoje nečistoće.
  6. U sustavu za gorivo nalaze se nečistoće, voda ili ustajalo gorivo.
  7. Pročistač zraka je prljav.
  8. Prekidač sjedala ne radi ispravno.
  9. Električni spojevi korodirani su, labavi ili oštećeni.
  10. Relej ili prekidač pohaban je ili oštećen.
  11. Svjećica je neispravna ili ima nepravilan razmak elektroda.
  12. Žica svjećice nije povezana.
  1. Napunite spremnik za gorivo.
  2. Otvorite zaporni ventil za gorivo.
  3. Dodajte ulje u kućište motora.
  4. Provjerite je li poluga za gas na pola puta između sporog i brzog položaja.
  5. Zamijenite filtar goriva.
  6. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  7. Očistite ili zamijenite element pročistača zraka.
  8. Provjerite pokazatelj prekidača sjedala. Po potrebi zamijenite sjedalo.
  9. Provjerite imaju li električni spojevi dobar kontakt. Temeljito očistite priključke konektora sredstvom za čišćenje električnih kontakata, nanesite dielektrično mazivo i provedite odgovarajuće spojeve.
  10. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  11. Podesite ili zamijenite svjećicu.
  12. Provjerite vezu žice svjećice.
  Motor gubi snagu.
  1. Opterećenje motora je preveliko.
  2. Pročistač zraka je prljav.
  3. Razina ulja u kućištu motora je niska.
  4. Začepljena su rebra za hlađenje i prolazi za zrak iznad motora.
  5. Začepljen je otvor za odzračivanje u poklopcu spremnika za gorivo.
  6. U filtru goriva postoje nečistoće.
  7. U sustavu za gorivo nalazi se prljavština, voda ili ustajalo gorivo.
  1. Smanjite brzinu.
  2. Očistite element pročistača zraka.
  3. Dodajte ulje u kućište motora.
  4. Uklonite zapreku iz rebara za hlađenje i prolaza za zrak.
  5. Očistite ili zamijenite poklopac spremnika za gorivo.
  6. Zamijenite filtar goriva.
  7. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Motor se pregrijava.
  1. Opterećenje motora je preveliko.
  2. Razina ulja u kućištu motora je niska.
  3. Rashladna rebra i prolazi za zrak ispod kućišta ventilatora motora su začepljeni.
  4. Pročistač zraka je prljav.
  5. U sustavu za gorivo nalaze se nečistoće, voda ili ustajalo gorivo.
  1. Smanjite brzinu.
  2. Dodajte ulje u kućište motora.
  3. Uklonite začepljenje iz rashladnih rebara i prolaza za zrak.
  4. Očistite ili zamijenite element pročistača zraka.
  5. Obratite se ovlaštenom serviseru
  Uređaj povlači nalijevo ili udesno (kada su poluge postavljene potpuno prema naprijed)
  1. Potrebno je podesiti stabilnost smjera vožnje
  2. Tlak u pogonskim gumama nije ispravan.
  1. Podesite stabilnosti smjera vožnje.
  2. Prilagodite tlak u pogonskim gumama.
  Uređaj ne vozi.
  1. Premosni ventili nisu čvrsto zatvoreni.
  2. Remen pumpe pohaban je, labav ili slomljen.
  3. Remen pumpe nije na remenici.
  4. Opruga zatezača slomljena je ili nedostaje.
  5. Razina hidraulične tekućine niska je ili prevruća.
  1. Pritegnite premosne ventile.
  2. Zamijenite remen.
  3. Zamijenite remen.
  4. Zamijenite oprugu.
  5. Dodajte hidrauličnu tekućinu u spremnike ili pustite da se ohladi.
  Uređaj neuobičajeno vibrira.
  1. Noževi su zakrivljeni ili nebalansirani.
  2. Pričvrsni vijak noža nije zategnut.
  3. Pričvrsni vijci motora nisu zategnuti.
  4. Remenica motora, remenica praznog hoda ili remenica noža su otpuštene.
  5. Remenica motora je oštećena.
  6. Vratilo noža je zakrivljeno.
  7. Postolje motora je otpušteno ili istrošeno.
  1. Ugradite novi nož ili noževe.
  2. Stegnite pričvrsni vijak noža.
  3. Stegnite pričvrsne vijke motora.
  4. Stegnite odgovarajuću remenicu.
  5. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  6. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  7. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Visina košnje je neujednačena.
  1. Nož nije oštar.
  2. Noževi su zakrivljeni.
  3. Kosilica nije ravna.
  4. Valjak protiv skalpiranja travnjaka (ako je to primjenjivo) nije ispravno postavljen.
  5. Donja strana kosišta je prljava.
  6. Neispravan tlak u gumama.
  7. Vratilo noža je zakrivljeno.
  1. Naoštrite nož.
  2. Postavite nove noževe.
  3. Poravnajte kosilicu bočno te u smjeru naprijed-nazad.
  4. Podesite visinu kotača protiv skalpiranja travnjaka.
  5. Očistite donju stranu kosišta.
  6. Podesite tlak u gumama.
  7. Obratite se ovlaštenom serviseru.
  Noževi se ne okreću.
  1. Kosište je oštećeno, pohabano, labavo ili slomljeno.
  2. Remen kosišta nije na remenici.
  3. Pogonski remen pumpe pohaban je, labav ili slomljen.
  4. Opruga zatezača slomljena je ili nedostaje.
  1. Postavite novi remen kosišta.
  2. Postavite remen kosišta na remenicu kosišta i provjerite jesu li remenica zatezača, spojna poluga i opruga u ispravnom položaju i rade li ispravno.
  3. Provjerite zategnutost remena ili postavite novi remen.
  4. Zamijenite oprugu.
  Spojka ne radi.
  1. Osigurač je pregorio.
  2. Na spojci je napajanje niskog napona.
  3. Zavojnica je oštećena.
  4. Napajanje strujom nije odgovarajuće.
  5. Prevelik je zračni razmak između rotora i armature.
  1. Zamijenite osigurač. Provjerite otpor zavojnice, razinu napunjenosti akumulatora, sustav punjenja i spojeve ožičenja te zamijenite komponente prema potrebi.
  2. Provjerite otpor zavojnice, razinu napunjenosti akumulatora, sustav punjenja i spojeve ožičenja te zamijenite dijelove prema potrebi.
  3. Zamijenite spojku.
  4. Popravite ili zamijenite glavnu žicu spojke ili električni sustav. Očistite kontakte priključka.
  5. Uklonite metalni podložak ili zamijenite spojku.

  Shematski prikaz

  Shema ožičenja

  g009180