Inleiding

Deze bladblazer is bedoeld voor particulier gebruik, voor het wegblazen van bladeren en dergelijke, buitenshuis. Het apparaat is ontworpen voor gebruik met een lithium-ion accu Model 81825, 81860 of 81875. Gebruik voor een andere dan de bedoelde toepassing zou gevaar kunnen opleveren voor u en omstanders.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.Toro.com voor meer informatie, inclusief veiligheidstips, instructiemateriaal, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Model 51825T wordt geleverd zonder accu of een lader.

Graphic

Voor ondersteuning zie www.Toro.com/support met informatieve video's, of bel 1-888-384-9939 voordat u dit product retourneert.

Veiligheid

WAARSCHUWING: bij het gebruik van elektrisch tuingereedschap dient u veiligheidsmaatregelen te nemen om het risico op brand, elektrische schok en letsel te verminderen. Deze maatregelen omvatten onder andere:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-

GEBRUIKSAANWIJZING

I. Training

 1. De gebruiker van dit apparaat is verantwoordelijk voor ongelukken of gevaren met betrekking tot henzelf of hun bezittingen.

 2. Laat kinderen nooit spelen met het apparaat, het accupack of de acculader. Er kan een minimumleeftijd van de gebruiker zijn onder plaatselijke regelgeving.

 3. Dit apparaat, de accu en de acculader mogen niet gebruikt worden door personen met fysieke, sensorische of mentale beperkingen of een gebrek aan ervaring of kunde, tenzij zij onder toezicht staan of instructie ontvangen over het veilige gebruik van het toestel en zich bewust zijn van de gevaren.

 4. Lees voor gebruik van dit apparaat, het accupack en de acculader alle aanwijzingen en waarschuwingstekens op de producten.

 5. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningsorganen en het juiste gebruik van dit apparaat, het accupack en de acculader.

II. Vóór ingebruikname

 1. Hou omstanders en kinderen buiten het werkgebied.

 2. Gebruik alleen een accu zoals opgegeven door Toro. Het gebruik van andere accessoires en hulpstukken kan het risico op letsel en brand verhogen.

 3. Het aansluiten van de acculader op een stopcontact met een spanning anders dan 100 tot 240 V kan leiden tot brand of een elektrische schok. Sluit de acculader niet aan op een stopcontact met een spanning anders dan 100 tot 240 V. Voor een ander soort aansluiting dient u mogelijk een adapterstekker van het juiste type te gebruiken.

 4. Gebruik geen beschadigde of gewijzigde accu of acculader, deze zou zich onvoorspelbaar kunnen gedragen en kunnen leiden tot brand, explosie of gevaar van letsel.

 5. Als het stroomsnoer van de acculader beschadigd is, neem dan contact op met een erkende servicedealer om het te vervangen.

 6. Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen.

 7. Laad het accupack enkel op met de acculader die door Toro is gespecificeerd. Een lader die geschikt is voor het ene type accupack kan in combinatie met een ander accupack voor brandgevaar zorgen.

 8. Laad het accupack op in een goed verluchte ruimte.

 9. Stel het accupack of de acculader niet bloot aan brand of een temperatuur hoger dan 68 °C.

 10. Volg alle instructies aangaande het laden en laad het accupack niet op buiten het temperatuurbereik dat wordt gespecificeerd in de instructies. Anders kunt u het accupack beschadigen en het risico op brand verhogen.

 11. Gebruik dit apparaat niet zonder dat alle afschermingen en andere veiligheidsvoorzieningen op hun plaats zitten en goed werken.

 12. Draag geschikte kleding, waaronder oogbescherming, een lange broek, stevige schoenen die uitglijden voorkomen en gehoorbescherming. Draag lang haar niet los en draag geen sieraden die in bewegende delen kunnen komen. Draag een stofmasker bij het werken onder stoffige omstandigheden.

III. Bediening

 1. Niet gebruiken in een gevaarlijke omgeving – gebruik het apparaat niet in de regen of onder vochtige omstandigheden.

 2. Gebruik het juiste apparaat voor de toepassing. Het gebruik van het apparaat voor iets anders dan de bedoelde toepassing kan gevaar opleveren voor u en omstanders.

 3. Voorkom onbedoeld starten – verzeker dat de schakelaar op UIT staat voordat u het apparaat op het accupack aansluit en gebruikt. Draag het apparaat niet met uw vinger op de schakelaar en zet geen stroom op het apparaat met de schakelaar op AAN.

 4. Gebruik het apparaat uitsluitend bij daglicht of goed kunstlicht.

 5. Verwijder het accupack van het apparaat voordat u instellingen doet of accessoires monteert.

 6. Hou uw handen en voeten uit de buurt van opening en bewegende delen.

 7. Stop het apparaat, verwijder het accupack van het apparaat, en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u het apparaat instelt, onderhoudt, schoonmaakt of opbergt.

 8. Verwijder het accupack van het apparaat als u het onbewaakt achterlaat.

 9. Forceer het apparaat nooit. Het apparaat werkt beter en veiliger op de ontwerpsnelheid.

 10. Reik nooit te ver. Zorg dat u altijd stabiel staat en uw evenwicht bewaart, vooral op hellingen. Met het apparaat moet u altijd lopen, nooit rennen.

 11. Wees alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u het apparaat gebruikt. Gebruik het apparaat niet als u ziek, moe of onder de invloed van alcohol of drugs bent.

 12. Verzeker dat de ventilatie-openingen niet verstopt raken.

 13. Steek nooit een voorwerp in de opening en gebruik het apparaat nooit als de opening geblokkeerd is. Hou de opening vrij van stof, haar en ander materiaal dat de luchtstroom zou kunnen beperken.

 14. Wees extra voorzichtig als u het apparaat gebruikt om trappen te reinigen.

 15. Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit het accupack lekken; vermijd contact hiermee. Als u per ongeluk in contact komt met de vloeistof, moet u spoelen met water. Als de vloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u naar een arts gaan. Vloeistof die uit de accu ontsnapt, kan irritatie van de huid of brandwonden veroorzaken.

 16. OPGELET – Een verkeerd behandeld accupack kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. Demonteer het accupack niet. Verhit het accupack niet boven 68 °C en verbrand deze niet. Vervang het accupack alleen door een origineel Toro accupack, het gebruik van een ander accupack kan leiden tot brand of een explosie. Hou accupacks buiten het bereik van kinderen en in de originele verpakking totdat u ze gaat gebruiken.

IV. Onderhoud en opslag

 1. Onderhoud het apparaat zorgvuldig. Hou het schoon en in goede staat om de beste prestaties te verkrijgen en de kans op letsel te verkleinen. Volg de aanwijzingen voor het smeren en omwisselen van accessoires. Hou de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.

 2. Als het accupack niet wordt gebruikt, hou het dan uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, muntjes, sleutels, nagels en schroeven die een brug kunnen vormen tussen de polen. Kortsluiting tussen de accupolen kan brandwonden en brand veroorzaken.

 3. Hou handen en voeten uit de buurt van van bewegende delen.

 4. Stop het apparaat, verwijder het accupack van het apparaat, en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u het apparaat instelt, onderhoudt, schoonmaakt of opbergt.

 5. Controleer het apparaat op beschadigde onderdelen. Als afschermingen of andere onderdelen beschadigd zijn ga dan na af het nog goed kan werken. Controleer de bewegende delen op uitlijning en vastlopen, beschadigde onderdelen, montagevoorzieningen en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de werking. Tenzij anders aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten de beschadigde afschermingen en onderdelen vervangen worden door een erkende servicedealer.

 6. Zorg dat bevestigingsmiddelen van het apparaat goed aangedraaid zijn.

 7. Probeer het apparaat, het accupack of de acculader niet te repareren of onderhouden, tenzij aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Laat een servicedealer het onderhoud uitvoeren met identieke vervangende onderdelen om te verzekeren dat het product veilig is onderhouden.

 8. Als het apparaat niet in gebruik is berg het dan binnen op, op een droge, veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.

 9. De accu niet verbranden. De cel kan ontploffen. Controleer of er plaatselijke voorschriften gelden voor het afvoeren van accu's.

BEWAAR DEZE

INSTRUCTIES

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende veiligheidsstickers.

decal139-5219

Montage

Note: Bij levering is de accu niet volledig geladen. Voor het eerste gebruik van het gereedschap zie De accu opladen.

De blazer monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Blaaspijp1

Schuif de blaaspijp op het huis van de blazer. Mogelijk moet u de blaaspijp-vergrendeling indrukken zodat de blaaspijp inklikt (Figuur 1).

g273147

Algemeen overzicht van de machine

Temperatuurbereik

Opladen/opbergen van het accupack5 °C tot 40 °C*
Gebruiken van het accupack-30 °C tot 49 °C
Gebruiken van de blazer0 °C tot 49 °C
Opslaan van de blazer0 °C tot 49 °C*

*Het opladen zal langer duren als de omgevingstemperatuur buiten dit bereik valt.

Bewaar het apparaat, het accupack en de acculader op een afgesloten, schone en droge plaats.

Gebruiksaanwijzing

Waarschuwing

De blazer kan vervuiling wegblazen. Dit zou kunnen leiden tot ernstig letsel bij u of omstanders.

 • Blaas geen harde objecten, zoals spijkers en bouten, weg.

 • Gebruik de blazer niet als er omstanders of huisdieren in de buurt zijn.

 • Let goed op de blaasrichting (d.w.z. blaas weg van omstanders, ramen, auto's). Gebruik geen hogere snelheid dan nodig.

 • Wees extra voorzichtig als u vuil verwijdert van een trap of andere riskante plaatsen.

 • Draag geschikte kleding, waaronder oogbescherming, een lange broek, stevige schoenen die uitglijden voorkomen en gehoorbescherming. Draag lang haar niet los en draag geen sieraden die in bewegende delen kunnen komen. Draag een stofmasker bij het werken onder stoffige omstandigheden.

De blazer starten

 1. Verzeker dat de ventilatie-openingen van de blazer niet verstopt zijn door stof en vervuiling.

 2. Lijn de uitsparing in het accupack uit met het uitsteeksel van de handgreep (Figuur 2).

 3. Hou de handgreep vast en duw het accupack in de handgreep tot de vergrendeling inklikt (Figuur 1).

  g273146
 4. Start de blazer door de snelheidsregeling-trekker in te drukkenFiguur 3

  Note: Schakel de snelheidsvergrendeling om de machine te laten lopen zonder de trekker ingedrukt te moeten houdenFiguur 3.

  g267241

Instellen van de blaassnelheid

Om de maximale prestaties (luchtsnelheid) te verkrijgen drukt u de snelheidsregeling-trekker geheel in, en druk u dan tevens de turbo boost knop in gedurende de gewenste tijd (Figuur 3).

Om de luchtsnelheid wanneer u blaast aan te passen, gebruik de snelheidsregeling-trekker (Figuur 3).

Om de huidige luchtsnelheid te behouden, stel de snelheidsbegrenzer in (Figuur 3).

Uitzetten van de blazer

Om de blazer te stoppen ontgrendelt u de snelheidsvergrendeling (indien gebruikt) en laat u de snelheidsregeling-trekker los (Figuur 3).

Important: Na het stoppen van de blazer mag u de snelheidsvergrendeling niet ingeschakeld laten als de accu in de blazer zit.

Wanneer u de blazer niet gebruikt of vervoert van of naar het werkgebied, moet u het accupak verwijderen.

Verwijderen van de blaaspijp

Druk op de blaaspijp-vergrendeling om de blaaspijp los te maken van de blazer (Figuur 4).

g273159

Verwijderen van de accu uit de blazer

Druk op de accuvergrendeling van de machine om het accupack te ontgrendelen, schuif het accupack dan uit de blazer (Figuur 5).

g267488

De accu opladen

Important: Bij levering is de accu niet volledig geladen. Voordat u het gereedschap voor het eerst gebruikt, plaatst u de accu in de lader en laat u deze opladen tot het LED-display aangeeft dat de accu opgeladen is. Lees alle voorzorgsmaatregelen.

Important: Laad de accu alleen op binnen het aangegeven temperatuurbereik, zie Specificaties

Note: Om de ladingstoestand te controleren kunt u altijd op de ladingstoestand-knop op de accu drukken (LED-indicators).

 1. Verzeker dat de ventilatie-openingen van de accu en de acculader niet verstopt zijn door stof en vervuiling.

  g290533
 2. Lijn de uitsparing in de accu (Figuur 6) uit met het uitsteeksel van de lader.

 3. Schuif de accu in de lader tot deze geheel op zijn plaats zit (Figuur 6).

 4. Verwijder de accu door deze uit de lader te schuiven.

 5. De volgende tabel geeft aan wat de toestand van het ledindicatielampje op de acculader betekent.

  IndicatielampjeBetekenis
  UitGeen accupack ingebracht
  Groen, knipperendAccu wordt geladen
  GroenAccu is geladen
  RoodHet accupack en/of de acculader zijn/is boven of onder het geschikte temperatuurbereik
  Rood, knipperendLaadstoring van accupack*

*Raadpleeg voor meer informatie.

Opbergen

Important: Berg het gereedschap, de accu en de lader alleen op binnen het aangegeven temperatuurbereik, zie Specificaties.

Important: Als u het gereedschap een jaar of langer opbergt, verwijder het accupack dan uit het gereedschap en laad het accupack op tot er 2 of 3 ledindicators op de accu groen oplichten. Berg de accu niet geheel geladen of geheel ontladen op. Wanneer u het gereedschap weer nodig hebt, laadt u het accupack op totdat het indicatielampje links op de lader groen oplicht of alle 4 de ledindicators op de accu groen oplichten.

 • Na gebruik moet het product van de voeding worden afgekoppeld door de stekker uit de voeding of de accu te trekken, en moet het op schade worden gecontroleerd.

 • Verwijder al het vuil van het product.

 • Als het gereedschap, de accu en acculader niet in gebruik zijn moeten deze buiten bereik van kinderen worden opgeborgen.

 • Hou het gereedschap, de accu en acculader uit de buurt van corrosieve materialen zoals chemische middelen voor in de tuin en straatzout.

 • Om het risico op ernstig lichamelijk letsel te verkleinen mag u de accu niet buiten of in een voertuig opbergen.

 • Bewaar het apparaat, het accupack en de acculader op een afgesloten, schone en droge plaats.

Problemen, oorzaak en remedie

Voer alleen de hieronder genoemde handelingen uit. Indien u het probleem zelf niet kunt oplossen moeten de verdere inspectie, onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerd service-centrum of een vergelijkbare specialist.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Het gereedschap start niet.
 1. De accu is niet volledig in het gereedschap geplaatst.
 2. De accu is niet geladen.
 3. De accu is defect.
 4. Het gereedschap heeft een elektrische storing.
 1. Verwijder de accu en plaats deze opnieuw, verzeker dat de accu goed op zijn plaats zit en vergrendeld is.
 2. Verwijder de accu en laad deze op.
 3. Vervang de accu.
 4. Neem contact op met een erkende servicedealer.
Het gereedschap bereikt het volledige vermogen niet.
 1. De accu is niet voldoende geladen.
 2. De ventilatie-openingen zijn verstopt.
 1. Verwijder de accu en laad deze volledig op.
 2. Maak de ventilatie-openingen schoon.
Het accupack verliest snel de lading.
 1. Het accupack is boven of onder het geschikte temperatuurbereik.
 1. Verplaats het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 5 en 40 °C ligt.
De acculader werkt niet.
 1. De acculader is boven of onder het geschikte temperatuurbereik.
 2. Er staat geen stroom op het stopcontact waar de acculader op is aangesloten.
 1. Koppel de acculader af en verplaats deze naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 5 en 40 °C ligt.
 2. Laat een deskundige elektricien het stopcontact repareren.
Het ledindicatielampje op de acculader is rood.
 1. Het accupack en/of de acculader zijn/is boven of onder het geschikte temperatuurbereik.
 1. Koppel de acculader af en verplaats de acculader en het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 5 en 40 °C ligt.
Het ledindicatielampje op de acculader knippert rood.
 1. Er is een fout in de communicatie tussen het accupack en de lader.
 2. Het accupack is zwak.
 1. Verwijder het accupack van de acculader, haal de acculader uit het stopcontact en wacht 10 seconden. Sluit de acculader opnieuw aan op het stopcontact en plaats het accupack op de acculader. Als het ledindicatielampje op de acculader nog steeds rood knippert, moet u deze procedure herhalen. Als het ledindicatielampje op de acculader na 2 pogingen nog steeds rood knippert, moet u het accupack volgens de gepaste procedure afvoeren in een recyclingcentrum.
 2. Voer het accupack af volgens de gepaste procedure in een recyclingcentrum.
Het gereedschap loopt niet of niet continu.
 1. De draden van de accu zijn vochtig.
 2. De accu is niet volledig in het gereedschap geplaatst.
 3. De accu is bijna leeg.
 1. Laat de accu drogen of maak deze droog met een doek.
 2. Verwijder de accu en plaats deze opnieuw, verzeker dat de accu goed op zijn plaats zit en vergrendeld is.
 3. Laad de accu op.
Het is moeilijk om de accu van het gereedschap te verwijderen.
 1. De accu of het gereedschap is nieuw, of er is corrosie van de accucontacten, en/of de contacten van het gereedschap.
 1. Maak de contacten van het accupack en het gereedschap schoon met een droge doek. Breng dan diëlektrisch vet aan op de contacten. Gebruik geen andere soort vet, dat kan de contacten beschadigen.
De snelheidsvergrendeling houdt niet wanneer deze vergrendeld is.
 1. De snelheidsvergrendelingsschroef is los.
 1. Maak de snelheidsvergrendelingsschroef vast door deze een kwart te draaien. Indien de snelheidsvergrendeling nog altijd niet houdt, draai de snelheidsvergrendelingsschroef een extra kwart.
Het gereedschap piept.
 1. Er zijn meerdere mogelijke oorzaken.
 1. Probeer de andere suggesties om problemen op te lossen of neem contact op met een erkende servicedealer.