Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal127-6663

Montering

Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

 1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknive, og flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen PARK (parker).

 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Fastgør donkraftbeslaget til stellet på maskinens venstre side ved hjælp af 2 selvskærende bolte (Figur 1).

  g307428
 4. Tilspænd boltene med et moment på 17 til 22 Nm.

Betjening

Brug af donkraftbeslaget

Advarsel

Maskinen kan falde ned på en person og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

 • Lad ikke maskinen stå hævet på donkraften i længere tid ad gangen.

 • Anvend altid donkraften på en plan flade.

 • Sørg for, at donkraften er korrekt fastgjort til donkraftbeslaget ved hjælp af en donkraftpind.

 • Brug ikke donkraften som eneste understøttelse. Anvend tilstrækkeligt med donkrafte eller lignende støtte.

 • Stig ikke på eller af plæneklipperen, imens donkraften er hævet.

 • Forud for hver ibrugtagning skal det sikres, at donkraften og donkraftbeslaget fungerer korrekt, og at der ikke er tegn på beskadigelse.

Note: Anvend kun donkrafte, der er godkendt af producenten, og som har en løftekapacitet på 907 kg eller mere, sammen med donkraftbeslaget.

 1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknive, og flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen PARK (parker).

 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Fastgør donkraften til donkraftbeslaget med en donkraftpind (Figur 2).

  g307429
 4. Brug donkraften til at hæve maskinen til den ønskede højde.

  Advarsel

  Når maskinen hæves, kan der opstå brændstoflækage.

  • Kontroller, om brændstoffet lækker, før der udføres vedligeholdelsesarbejde.

  • Hvis du ser en brændstoflækage, skal du straks sænke maskinen og dræne brændstoffet for at eliminere faren.

 5. Understøt maskinen med donkrafte. Se maskinens betjeningsvejledning for at få oplysninger om placering af donkraftene.

 6. Når du er færdig, skal du bruge donkraften til at sænke maskinen og derefter fjerne donkraften.

  Note: Maskinen må ikke betjenes, når donkraften er monteret.