Montering

Förbereda maskinen

 1. Parkera maskinen på en plan yta.

 2. Koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

 3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 4. Höj upp maskinens främre del för lättare åtkomst och stötta upp den med pallbockar som är godkända för din maskin.

  Varning

  Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta maskinen, vilket kan leda till allvarliga personskador.

  Använd pallbockar för att stötta maskinen.

Förbereda klippdäcket

 1. Ta bort de befintliga klipparknivarna. Mer information finns i maskinens bruksanvisning.

 2. Ta bort de två skruvarna och de två muttrarna som fäster kantskärmen på klippdäcket och ta bort kantskärmen (Figur 1).

  Note: Spara skärmen så att du kan växla tillbaka till sidoutkast.

  g209902
 3. Montera fästelementen i samma hål som du tog bort dem från (Figur 1).

Montera den högra skärmen

Delar som behövs till detta steg:

Höger skärm1
Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum) – endast modeller med 122 cm brett klippdäck1
Vagnsskruv (5/16 x ¾ tum) – endast modeller med 137 cm brett klippdäck2
Mutter (5/16 tum) – endast modeller med 122 och 152 cm brett klippdäck3
Mutter (5/16 tum) – endast modeller med 137 cm brett klippdäck4

122 cm brett klippdäck

 1. Montera den högra skärmen med två muttrar (5/16 tum) enligt Figur 2. Dra åt fästelementen för hand.

  g012805
 2. Fäst den högra skärmens högra sida med en vagnsskruv (5/16 x ¾ tum) och en mutter (5/16) enligt Figur 3.

  g308756
 3. Dra åt alla fästelement.

137 cm brett klippdäck

 1. Avlägsna muttrarna och skruvarna från det ställe som visas i Figur 4.

  g308772
 2. Montera den högra skärmen med en vagnsskruv (5/16 x ¾ tum) och tre muttrar (5/16 tum) enligt Figur 5. Dra åt fästelementen för hand.

  g209901
 3. Fäst den högra skärmens bakre vägg vid klippdäcket med en vagnsskruv (5/16 x ¾ tum) och mutter (5/16 tum) enligt Figur 6.

  g308757
 4. Dra åt alla fästelement.

152 cm brett klippdäck

 1. Ta bort muttern och skruven från den plats som visas i Figur 7 eller Figur 8.

  g219304
 2. Montera den högra skärmen med tre muttrar (5/16 tum) enligt Figur 8. Dra åt fästelementen för hand.

  g219326
 3. Dra åt fästelementen för hand.

Montera utkastarskyddet

Delar som behövs till detta steg:

Utkastarskydd1
Skruv (⅜ x 1 tum) – endast modeller med 122 cm brett klippdäck3
Skruv (⅜ x 1 tum) – endast modeller med 137 och 152 cm brett klippdäck2
Mutter (⅜ tum) – endast modeller med 122 och 137 cm brett klippdäck3
Mutter (⅜ tum) – endast modeller med 152 cm brett klippdäck2
Mutter (5/16 tum) – endast modeller med 152 cm brett klippdäck1
Skruv (⅜ x 1 ¼ tum) – endast modeller med 137 cm brett klippdäck1
Skruv (5/16 x 1 1/4 tum) – endast modeller med 152 cm brett klippdäck1

122 cm brett klippdäck

Montera utkastarskyddet med tre skruvar (⅜ x 1 tum) och tre muttrar (⅜ tum) enligt Figur 9 och Figur 10.

g308754
g308755

137 cm brett klippdäck

Montera utkastarskyddet med en skruv (⅜ x 1 ¼ tum), två skruvar (⅜ x 1 tum) och tre muttrar (⅜ tum) enligt Figur 11.

g307460

152 cm brett klippdäck

Montera utkastarskyddet med en vagnsskruv (5/16 x 1 ¼ tum), en mutter (5/16 tum), två skruvar (⅜ x 1 tum) och två muttrar (⅜ tum) enligt Figur 12.

g308758

Montera stötskärmarna

Endast modeller med 122 cm brett klippdäck

Delar som behövs till detta steg:

Stötskärm2
Sexkantskruvar med bricka (5/16 x 3/4 tum)4

Montera stötskärmarna på klippdäckets undersida med fyra skruvar (5/16 x 3/4 tum) på de ställen som visas i Figur 13.

g012843

Montera den vänstra skärmen

Delar som behövs till detta steg:

Vänster skärm1
Vagnsskruv (5/16 x ¾ tum) – endast modeller med 137 och 152 cm brett klippdäck1
Mutter (5/16 tum) – endast modeller med 122 cm brett klippdäck3
Mutter (5/16 tum) – endast modeller med 137 och 152 cm brett klippdäck4
 1. Montera den vänstra skärmen enligt följande:

  • För modeller med 122 cm brett klippdäck: montera den vänstra skärmen med tre muttrar (5/16 tum) och en vagnsskruv (5/16 x ¾ tum) enligt Figur 14.

   g012841
  • För modeller med 137 och 152 cm brett klippdäck: Avlägsna de befintliga fästelementen från hålen enligt Figur 15, och montera den vänstra skärmen med fyra muttrar (5/16 tum) och en vagnsskruv (5/16 x ¾ tum).

   g219327
 2. Dra åt alla fästelement.

Montera dekalen och mullningsknivarna

Delar som behövs till detta steg:

Dekal1
Mullningsknivar3
 1. Sätt fast dekalen på klippdäcket på det ställe som visas i Figur 16.

  g209974
 2. Montera mullningsknivarna på maskinen. Mer information finns i maskinens bruksanvisning.

Körning

Arbetstips

Använda det snabba läget

Kör motorn i det SNABBA läget för bästa klippning och maximal luftcirkulation. Luft behövs för att klippa gräsklippet ordentligt. Ställ inte in för låg klipphöjd så att klipparen helt omges av oklippt gräs. Försök alltid att se till att en sida av klipparen är fri från oklippt gräs, så att luft kan sugas in i klipparen.

Klippa en gräsmatta för första gången

Klipp gräset något högre än normalt så att inte klipparen skalar ojämn mark. Den klipphöjd som använts tidigare är dock vanligtvis den bästa. Vid klippning av gräs som är längre än 15 cm behöver du klippa två gånger för att få ett acceptabelt klippresultat.

Klippa en tredjedel av grässtrået

Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået. Mer än så rekommenderas inte, såvida inte gräset är glest eller om det är sent på hösten då gräset växer saktare.

Byta klippriktning

Växla klippriktning för att hålla gräset rakt. Det underlättar också fördelningen av det klippta gräset, vilket förbättrar nedbrytningen och gödningen.

Klippa med korrekta mellanrum

Gräs växer i olika takt beroende på årstiden. För att hålla samma längd på gräset ska man klippa oftare tidigt på våren. Klipp mer sällan när tillväxten avtar mot mitten av sommaren. Klipp med högre klipphöjd och klipp sedan igen efter två dagar med lägre klipphöjd om du inte kan klippa under en längre tidsperiod.

Använda en långsammare klipphastighet

Kör saktare för att få ett bättre klippresultat i vissa omgivningar.

Undvika att klippa för kort

Höj klipphöjden vid klippning av en ojämn gräsmatta för att undvika skalning av gräset.

Stanna maskinen

Om du måste stanna maskinen under klippningen kan en klump med gräsklipp falla ner på gräsmattan. För att undvika detta kör du till ett område som du redan har klippt med knivarna inkopplade eller så kopplar du bort klippdäcket samtidigt som du kör framåt.

Hålla undersidan av klipparen ren

Rensa bort gräsklipp och smuts från undersidan av klipparen efter varje klippning. Om gräs och smuts ansamlas inuti klipparen blir klippresultatet till slut inte tillfredsställande.

Underhålla knivarna

Se till att hålla kniven vass under klippsäsongen, eftersom en vass kniv klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar. Kontrollera knivarna efter varje användning för att se till att de inte är slöa, slitna eller skadade. Fila ned eventuella hack och slipa knivarna om så behövs. Om en kniv är skadad eller sliten ska den omedelbart bytas ut mot en originalkniv från Toro.