Inštalácia

Príprava stroja

 1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.

 2. Deaktivujte pomocný hriadeľ a zatiahnite parkovaciu brzdu.

 3. Vypnite motor a vyberte kľúč.

 4. Na zjednodušenie prístupu zdvihnite prednú časť stroja a podoprite ho montážnym zdvihákom s nosnosťou vhodnou pre vaše stroje.

  Dôležité upozornenie

  Mechanické alebo hydraulické zdviháky nemusia stroj udržať a môžu spôsobiť vážne zranenie.

  Na podopretie stroja používajte montážny zdvihák.

Príprava plošiny kosačky

 1. Demontujte existujúce čepele kosačky. Pozrite si používateľskú príručku k stroju.

 2. Demontujte dve skrutky a dve matice zaisťujúce vypínací tlmič na plošine a demontujte vypínací tlmič (Obrázok 1).

  Note: Tlmič neskôr použijete na bočnom výstupe.

  g209902
 3. Úchytky namontujte do rovnakých otvorov, z ktorých ste ich pôvodne demontovali (Obrázok 1).

Montáž pravého tlmiča

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Pravý tlmič1
Vratová skrutka (5/16 x 3/4 palca) – len 122 cm plošiny1
Vratová skrutka (5/16 x 3/4 palca) – len 137 cm plošiny2
Matica (5/16 palca) – len 122 cm a 152 cm plošiny3
Matica (5/16 palca) – len 137 cm plošiny4

122 cm plošiny

 1. Pomocou dvoch matíc (5/16 palca) namontujte pravý tlmič, ako je znázornené na Obrázok 2. Úchytky utiahnite rukou.

  g012805
 2. Pomocou jednej vratovej skrutky (5/16 x 3/4 palca) a jednej matice (5/16 palca) zaistite pravú stranu pravého tlmiča, ako je znázornené na Obrázok 3.

  g308756
 3. Utiahnite všetky úchytky.

137 cm plošiny

 1. Z miesta znázorneného na Obrázok 4 demontujte matice a skrutky.

  g308772
 2. Pomocou jednej vratovej skrutky (5/16 x 3/4 palca) a troch matíc (5/16 palca) namontujte pravý tlmič, ako je znázornené na Obrázok 5. Úchytky utiahnite rukou.

  g209901
 3. Pomocou jednej vratovej skrutky (5/16 x 3/4 palca) a matice (5/16 palca) zaistite zadnú stenu pravého tlmiča na plošine kosačky, ako je znázornené na Obrázok 6.

  g308757
 4. Utiahnite všetky úchytky.

152 cm plošiny

 1. Z miesta znázorneného na Obrázok 7 alebo Obrázok 8 demontujte maticu a skrutku.

  g219304
 2. Pomocou troch matíc (5/16 palca) namontujte pravý tlmič, ako je znázornené na Obrázok 8. Úchytky utiahnite rukou.

  g219326
 3. Úchytky utiahnite rukou.

Montáž krytu výstupného žľabu

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Kryt výstupného žľabu1
Skrutka (3/8 x 1 palec) – len 122 cm plošiny3
Skrutka (3/8 x 1 palec) – len 137 cm a 152 cm plošiny2
Matica (3/8 palca) – len 122 cm a 137 cm plošiny3
Matica (3/8 palca) – len 152 cm plošiny2
Matica (5/16 palca) – len 152 cm plošiny1
Skrutka (3/8 x 1-1/4 palca) – len 137 cm plošiny1
Skrutka (5/16 x 1-1/4 palca) – len 152 cm plošiny1

122 cm plošiny

Pomocou troch skrutiek (3/8 x 1 palec) a troch matíc (3/8 palca) namontujte kryt výstupného žľabu, ako je znázornené na Obrázok 9 a Obrázok 10.

g308754
g308755

137 cm plošiny

Pomocou jednej skrutky (3/8 x 1-1/4 palca), dvoch skrutiek (3/8 x 1 palec) a troch matíc (3/8 palca) namontujte kryt výstupného žľabu, ako je znázornené na Obrázok 11.

g307460

152 cm plošiny

Pomocou jednej vratovej skrutky (5/16 x 1-1/4 palca), jednej matice 5/16 palca), dvoch skrutiek (3/8 x 1 palec) a dvoch matíc (3/8 palca) namontujte kryt výstupného žľabu, ako je znázornené na Obrázok 12.

g308758

Montáž tlmičov nárazov

Len 122 cm plošiny

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Tlmič nárazov2
Šesťhranná skrutka s podložkou (5/16 x 3/4 palca)4

Pomocou štyroch skrutiek (5/16 x 3/4 palca) namontujte tlmiče nárazov na spodnú stranu plošiny na miestach znázornených na Obrázok 13.

g012843

Montáž ľavého tlmiča

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Ľavý tlmič1
Vratová skrutka (5/16 x 3/4 palca) – 122 cm, 137 cm a 152 cm plošiny1
Matica (5/16 palca) – len 122 cm plošiny3
Matica (5/16 palca) – len 137 cm a 152 cm plošiny4
 1. Ľavý tlmič namontujte takto:

  • Na 122 cm plošinách namontujte ľavý tlmič pomocou troch matíc (5/16 palca) a jednej vratovej skrutky (5/16 x 3/4 palca), ako je znázornené na Obrázok 14.

   g012841
  • Na 137 cm a 152 cm plošinách demontujte existujúce úchytky z otvorov znázornených na Obrázok 15 a namontujte ľavý tlmič pomocou štyroch matíc (5/16 palca) a jednej vratovej skrutky (5/16 x 3/4 palca).

   g219327
 2. Utiahnite všetky úchytky.

Montáž štítka a mulčovacích čepelí

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Štítok1
Mulčovacie čepele3
 1. Štítok pripevnite na plošinu kosačky na mieste znázornenom na Obrázok 16.

  g209974
 2. Namontujte na stroj mulčovacie čepele. Pozrite si používateľskú príručku k stroju.

Obsluha

Prevádzkové tipy

Používanie rýchleho nastavenia klapky

Najlepšie kosenie a maximálnu cirkuláciu vzduchu dosiahnete pri nastavení motora do polohy FAST. Dôkladné pokosenie trávy vyžaduje prúdenie vzduchu, preto výšku kosenia nenastavujte na takú nízku hodnotu, pri ktorej sa kosačka úplne zaborí do nepokosenej trávy. Vždy sa snažte jednu stranu kosačky udržiavať mimo nepokosenej trávy, vďaka čomu do nej bude prúdiť vzduch.

Prvé kosenie trávnika

Trávu koste s o niečo vyšším nastavením ako zvyčajne, čím zaručíte, že pri nastavenej výške kosenia kosačka nezasiahne nerovný povrch. Vo všeobecnosti však platí, že najvhodnejšie je nastaviť výšku kosenia, ktorú ste používali v minulosti. Pri kosení trávy vyššej ako 15 cm pokoste trávnik dvakrát, aby ste zaručili prijateľnú kvalitu kosenia.

Kosenie trávy do tretiny listov

Listy trávy koste len do tretiny. Nižšie nastavenie sa bežne neodporúča, no využiť ho možno vtedy, keď je tráva riedka, alebo na sklonku jesene, keď tráva rastie pomalšie.

Zmeny smeru kosenia

Meňte smer kosenia, aby boli listy trávy neustále vzpriamené. Pomôže to zároveň rozptýliť pokosenú trávu, čím sa zlepšuje jej rozklad a hnojenie trávnika.

Kosenie v správnych intervaloch

Tráva rastie počas jednotlivých ročných období rôzne rýchlo. Ak chcete zachovať rovnakú výšku kosenia, častejšie koste na začiatku jari. Keď začne tráva uprostred leta rásť pomalšie, koste ju menej často. Ak nemôžete kosiť dlhší čas, najskôr koste s vyšším nastavením kosenia a potom trávnik pokoste o dva dni znova s nižším nastavením.

Kosenie pri nižšej rýchlosti

Ak chcete zlepšiť kvalitu kosenia, za určitých podmienok využívajte nižšiu rýchlosť.

Vyhýbajte sa koseniu trávy príliš nakrátko

Pri kosení nerovnomerného trávnika nastavte vyššiu výšku kosenia, aby ste nezasiahli korene.

Zastavenie stroja

Ak musíte pri kosení zastaviť pohyb dopredu, na trávnik môže spadnúť väčšie množstvo pokosenej trávy. Ak tomu chcete predísť, so zapojenými čepeľami prejdite na už pokosenú časť alebo pri pohybe dopredu uvoľnite plošinu kosačky.

Čistenie spodnej časti kosačky

Po každom použití vyčistite zo spodnej časti kosačky všetku pokosenú trávu a nečistoty. Ak sa pokosená tráva a nečistoty nahromadia vnútri kosačky, kvalita kosenia bude postupne neuspokojivá.

Údržba čepelí

Počas celej sezóny kosenia čepele neustále brúste, pretože ostrá čepeľ kosí čisto bez toho, aby trhala alebo drvila listy trávy. Roztrhané a rozdrvené listy trávy na okrajoch hnednú, čo spomaľuje ich rast a zvyšuje pravdepodobnosť chorôb. Ostrosť a akékoľvek opotrebovanie alebo poškodenie čepelí kosačky kontrolujte po každom použití. V prípade potreby vybrúste všetky štrbiny a nabrúste čepele. V prípade poškodenia alebo opotrebovania čepele ihneď vymeňte za originálne náhradné čepele značky Toro.