Montering

Klargjøre maskinen

 1. Parker maskinen på en jevn flate.

 2. Koble fra kraftuttaket, sett på parkeringsbremsen.

 3. Slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

 4. For enklere tilgang kan du løfte fronten av maskinen og støtte den opp med jekkstøtter av korrekt klassifikasjon for maskinen.

  Advarsel

  Mekaniske eller hydrauliske jekker klarer kanskje ikke å støtte maskinen og kan forårsake alvorlige personskade.

  Bruk jekkstøtter når du støtter opp maskinen.

Klargjøre klippeenheten

 1. Fjern de eksisterende klippeknivene. Se maskinens brukerhåndbok.

 2. Fjern de to boltene og to mutterne som fester kantskjermen til klippeenheten, og fjern kantskjermen (Figur 1).

  Note: Behold skjermen for konvertering tilbake til sideutkast.

  g209902
 3. Monter festene i de samme hullene som de opprinnelig ble fjernet fra (Figur 1).

Montere den høyre skjermen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Høyre skjerm1
Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) – kun klippeenheter på 122 cm1
Låsebolt (5/16 x ¾ tomme) – kun 137 cm klippeenheter2
Mutter (5/16 tomme) – kun 122 cm og 152 cm klippeenheter3
Mutter (5/16 tomme) – kun 137 cm klippeenheter4

122 cm klippeenheter

 1. Monter den høyre skjermen med to muttere (5/16 tomme) som vist i Figur 2. Stram festene for hånd.

  g012805
 2. Fest høyre side av høyre skjerm med én låsebolt (5/16 x ¾ tomme) og én mutter (5/16 tomme) som vist i Figur 3.

  g308756
 3. Stram til alle festene.

152 cm klippeenheter

 1. Fjern mutterne og boltene fra plasseringen vist i Figur 4.

  g308772
 2. Monter den høyre skjermen med en låsebolt (5/16 x ¾ tomme) og tre muttere (5/16 tomme) som vist i Figur 5. Stram festene for hånd.

  g209901
 3. Fest den bakre veggen på den høyre skjermen til klippeenheten med en låsebolt (5/16 x ¾ tomme) og mutter (5/16 tomme) som vist i Figur 6.

  g308757
 4. Stram til alle festene.

152 cm klippeenheter

 1. Fjern mutteren og bolten fra plasseringen vist i Figur 7 eller Figur 8.

  g219304
 2. Monter den høyre skjermen med tre muttere (5/16 tomme) som vist i Figur 8. Stram festene for hånd.

  g219326
 3. Stram festene for hånd.

Montere utløpssjaktdekslet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Utløpssjaktdeksel1
Bolt (⅜ x 1 tomme)– kun 122 cm klippeenheter3
Bolt (⅜ x 1 tomme) – kun 137 cm og 152 cm klippeenheter2
Mutter (⅜ tomme) – kun 122 cm og 137 cm klippeenheter3
Mutter (⅜ tomme) – kun 152 cm klippeenheter2
Mutter (5/16 tomme) – kun 152 cm klippeenheter1
Bolt (⅜ x 1¼ tomme) – kun 137 cm klippeenheter1
Bolt (5/16 x 1 1/4 tomme) – kun 152 cm klippeenheter1

122 cm klippeenheter

Monter utløpssjaktdekslet med de tre boltene (⅜ x 1 tomme) og tre mutterne (⅜ tomme) som vist i Figur 9 og Figur 10.

g308754
g308755

152 cm klippeenheter

Monter utløpssjaktdekslet med én bolt (⅜ x 1¼ tomme), to bolter (⅜ x 1 tomme) og tre muttere (⅜ tomme) som vist i Figur 11.

g307460

152 cm klippeenheter

Monter utløpssjaktdekslet ved hjelp av én låsebolt (5/16 x 1¼ tomme), én mutter (5/16 tomme), to bolter (⅜ x 1 tomme) og to muttere (⅜ tomme) som vist i Figur 12.

g308758

Montere støtteskjermene

Kun 137 cm klippeenheter

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Støtteskjerm2
Sekskantet skivehodebolt (5/16 x 3/4 tomme)4

Monter støtteskjermene til undersiden av klippeenheten med fire bolter (5/16 x 3/4 tomme) på plasseringene vist i Figur 13.

g012843

Montere den venstre skjermen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Venstre skjerm1
Låsebolt (5/16 x ¾ tomme) – 122 cm, 137 cm og 152 cm klippeenheter1
Mutter (5/16 tomme) – kun 122 cm klippeenheter3
Mutter (5/16 tomme) – kun 137 cm og 152 cm klippeenheter4
 1. Monter den venstre skjermen som følger:

  • For 122 cm klippeenheter monterer du den venstre skjermen med tre muttere (5/16 tomme) og en låsebolt (5/16 x ¾ tomme) som vist i Figur 14.

   g012841
  • For 137 cm og 152 cm klippeenheter fjerner du de eksisterende festene fra hullene vist i Figur 15, og monter den venstre skjermen med fire muttere (5/16 tomme) og én låsebolt (5/16 x ¾ tomme).

   g219327
 2. Stram til alle festene.

Sette på merket og kvernknivene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Merke1
Kvernkniver3
 1. Sett merket på klippeenheten ved plasseringen vist i Figur 16.

  g209974
 2. Monter kvernknivene. Se maskinens brukerhåndbok.

Bruk

Brukstips

Bruke gassens hurtiginnstilling

For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon kjører du motoren i HURTIGSTILLINGEN. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være for lav, og gressklipperen skal heller ikke være omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av gressklipperen unna uklippet gress. Luften vil da kunne bli trukket inn i gressklipperen.

Klippe en plen for første gang

Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at gressklipperen ikke skalperer ujevne områder. Klippehøyden som ble brukt tidligere, er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes, er lengre enn 15 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

Klippe en tredjedel av gresstrået

Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

Variere klipperetningen

Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Det bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

Klippe gresset med riktig tidsintervall

Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. Tidlig på våren nå du klippe gresset oftere for å opprettholde samme klippehøyde. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i to dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

Bruke en langsommere klippehastighet

Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten i enkelte forhold.

Unngå å klippe for kort

Når du klipper på ujevn grunn, hev klippehøyden for å unngå skalpering av gresset.

Stoppe maskinen

Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan en klump med avklippet gress falle ned på plenen. Gå til et tidligere klippet område med knivene koblet inn eller koble ut klippeenheten mens du beveger deg framover, for å unngå dette.

Holde gressklipperens underside ren

Fjern gressrester og smuss fra gressklipperens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under gressklipperen, vil klipperesultatet bli dårlig.

Montere kniven(e)

Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Sjekk at knivene på klipperen er skarpe og ikke slitte eller ødelagte etter bruk. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt, må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.