Instalacja

Przygotowanie maszyny

 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Odłącz PTO i zaciągnij hamulec postojowy.

 3. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 4. Aby uzyskać łatwiejszy dostęp, unieś przód maszyny i oprzyj go na podnośnikach o udźwigu odpowiednim do Twojej maszyny.

  Ostrzeżenie

  Podnośniki mechaniczne lub hydrauliczne mogą nie utrzymać maszyny i mogą spowodować poważne obrażenia.

  Do podparcia maszyny należy użyć podpórek.

Przygotowywanie podwozia tnącego

 1. Zdejmij zamontowane ostrza tnące – patrz instrukcja obsługi maszyny.

 2. Odkręć 2 śruby i 2 nakrętki mocujące przegrodę odcinającą do podwozia tnącego i zdejmij przegrodę odcinającą (Rysunek 1).

  Note: Zachowaj przegrodę, aby w móc z powrotem przezbroić maszynę na wyrzut boczny.

  g209902
 3. Elementy mocujące zamontuj w tych samych otworach, w których się znajdowały wcześniej (Rysunek 1).

Montaż prawej przegrody

Części potrzebne do tej procedury:

Prawa przegroda1
Śruba podsadzana (5/16 x 3/4 cala)— tylko podwozia tnące o szerokości 122 cm1
Śruba podsadzana (5/16 x 3/4 cala)— tylko podwozia tnące o szerokości 137 cm2
Nakrętka (5/16 cala) — tylko podwozia tnące o szerokości 122 i 152 cm3
Nakrętka (5/16 cala) — tylko podwozia tnące o szerokości 137 cm4

Podwozia tnące o szerokości 122 cm

 1. Zamontuj prawą przegrodę przy pomocy 2 nakrętek (5/16 cala), jak pokazano na Rysunek 2. Elementy mocujące dokręć ręką.

  g012805
 2. Zamocuj prawą stronę prawej przegrody z wykorzystaniem 1 śruby podsadzanej (5/16 x 3/4 cala) i 1 nakrętki (5/16 cala), jak pokazano na Rysunek 3.

  g308756
 3. Dokręć wszystkie elementy mocujące.

Podwozia tnące o szerokości 137 cm

 1. Odkręć nakrętki i śruby z miejsca wskazanego na Rysunek 4.

  g308772
 2. Zamocuj prawą przegrodę, wykorzystując 1 śrubę podsadzaną (5/16 x 3/4 cala) i 3 nakrętki (5/16 cala), jak pokazano na Rysunek 5. Elementy mocujące dokręć ręką.

  g209901
 3. Zamocuj tylną ścianę prawej przegrody do podwozia tnącego, wykorzystując 1 śrubę podsadzaną (5/16 x 3/4 cala) i nakrętkę (5/16 cala), jak pokazano na Rysunek 6.

  g308757
 4. Dokręć wszystkie elementy mocujące.

Podwozia tnące o szerokości 152 cm

 1. Odkręć nakrętkę i śrubę z miejsca wskazanego na Rysunek 7 lub Rysunek 8.

  g219304
 2. Zamontuj prawą przegrodę przy pomocy 3 nakrętek (5/16 cala), jak pokazano na Rysunek 8. Elementy mocujące dokręć ręką.

  g219326
 3. Elementy mocujące dokręć ręką.

Montaż pokrywy tunelu wyrzutowego

Części potrzebne do tej procedury:

Pokrywa tunelu wyrzutowego1
Śruba (3/8 x 1 cal) — tylko podwozia tnące o szerokości 122 cm3
Śruba (3/8 x 1 cal) — tylko podwozia tnące o szerokości 137 cm i 152 cm2
Nakrętka (3/8 cala) — tylko podwozia tnące o szerokości 122 i 137 cm3
Nakrętka (3/8 cala) — tylko podwozia tnące o szerokości 152 cm2
Nakrętka (5/16 cala) — tylko podwozia tnące o szerokości 152 cm1
Śruba (3/8 x 1-1/4 cala) — tylko podwozia tnące o szerokości 137 cm1
Śruba (5/16 x 1-1/4 cala) — tylko podwozia tnące o szerokości 152 cm1

Podwozia tnące o szerokości 122 cm

Zamocuj pokrywę tunelu wyrzutowego, wykorzystując 3 śruby (3/8 x 1 cal) i 3 nakrętki (3/8 cala), jak pokazano na Rysunek 9 i Rysunek 10.

g308754
g308755

Podwozia tnące o szerokości 137 cm

Zamocuj pokrywę tunelu wyrzutowego, wykorzystując 1 śrubę (3/8 x 1-1/4 cala), 2 śruby (3/8 x 1 cal) i 3 nakrętki (3/8 cala), jak pokazano na Rysunek 11.

g307460

Podwozia tnące o szerokości 152 cm

Zamocuj pokrywę tunelu wyrzutowego, wykorzystując 1 śrubę podsadzaną (5/16 x 1-1/4 cala), 1 nakrętkę (5/16 cala), 2 śruby (3/8 x 1 cal) i 2 nakrętki (3/8 cala), jak pokazano na Rysunek 12.

g308758

Montaż przegród wypychających

Tylko podwozia tnące o szerokości 122 cm

Części potrzebne do tej procedury:

Przegroda wypychająca2
Śruba z łbem sześciokątnym i podkładką (5/16 x 3/4 cala)4

Zamontuj przegrody wypychające od dołu podwozia tnącego, wykorzystując 4 śruby (5/16 x 3/4 cala) w miejscach wskazanych na Rysunek 13.

g012843

Montaż lewej przegrody

Części potrzebne do tej procedury:

Lewa przegroda1
Śruba podsadzana (5/16 x 3/4 cala)— podwozia tnące o szerokości 122, 137 i 152 cm1
Nakrętka (5/16 cala) — tylko podwozia tnące o szerokości 122 cm3
Nakrętka (5/16 cala) — tylko podwozia tnące o szerokości 137 i 152 cm4
 1. Zamontuj lewą przegrodę postępując zgodnie z poniższym opisem:

  • W podwoziu tnącym o szerokości 122 cm zamontuj lewą przegrodę, wykorzystując 3 nakrętki (5/16 cala) i 1 śrubę podsadzaną (5/16 x 3/4 cala), jak pokazano na Rysunek 14.

   g012841
  • W podwoziu tnącym o szerokości 137 i 152 cm usuń dotychczasowe elementy mocujące z otworów pokazanych na Rysunek 15 i zamontuj lewą przegrodę, wykorzystując 4 nakrętki (5/16 cala) i 1 śrubę podsadzaną (5/16 x 3/4 cala).

   g219327
 2. Dokręć wszystkie elementy mocujące.

Naklejanie etykiety i mocowanie ostrzy mulczujących

Części potrzebne do tej procedury:

Etykieta1
Ostrza mulczujące3
 1. Naklej etykietę na podwoziu tnącym w miejscu wskazanym na Rysunek 16.

  g209974
 2. Zamontuj ostrza mulczujące na maszynie – patrz instrukcja obsługi maszyny.

Działanie

Wskazówki dotyczące obsługi

Korzystanie z przepustnicy w położeniu szybkim

Aby zapewnić najlepsze koszenie i maksymalną cyrkulację powietrza, używaj silnika z przepustnicą ustawioną w położeniu SZYBKIM. Powietrze jest potrzebne do dokładnego rozdrobnienia ścinków trawy, nie należy więc ustawiać wysokości koszenia zbyt nisko ani w pełni otaczać kosiarki nieściętą trawą. Należy jeden z boków kosiarki trzymać na obszarze wolnym od nieściętej trawy, co pozwoli na zapewnienie dopływu powietrza do wnętrza kosiarki.

Koszenie trawnika po raz pierwszy

Aby upewnić się, że wysokość koszenia kosiarki nie powoduje zdzierania darni na nierównym terenie, koś trawę na nieco większą długość źdźbeł niż normalnie. Najlepsza jest jednak wcześniej używana wysokość cięcia. Podczas koszenia trawy dłuższej niż 15 cm należy dwukrotnie kosić trawnik w celu zapewnienia właściwej jakości cięcia.

Ścinanie jednej trzeciej długości źdźbła trawy

Ścinaj tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Ścinanie większej części źdźbła nie jest zalecane, chyba że trawa jest rzadka lub koszenie następuje późną jesienią, gdy trawa rośnie wolniej.

Zmiana kierunku koszenia

Aby trawa była prosta, należy zmieniać kierunek koszenia. Pomaga to również w rozrzuceniu ściętej trawy, co poprawia rozkład oraz nawożenie.

Koszenie w odpowiednich odstępach czasu

Trawa rośnie z różną szybkością, w zależności od pory roku. Aby zachować tę samą wysokość koszenia, wczesną wiosną należy kosić częściej. Ponieważ prędkość wzrostu trawy zmniejsza się w środku lata, należy wtedy kosić rzadziej. Jeśli nie możesz kosić trawy przez dłuższy czas, najpierw skoś ją z większą wysokością koszenia, a następnie skoś ponownie dwa dni później z mniejszą wysokością koszenia.

Korzystanie z niższej szybkości koszenia

Aby poprawić jakość koszenia, jedź wolniej w pewnych warunkach.

Unikaj koszenia zbyt nisko

Podczas koszenia nierównego trawnika należy, w celu uniknięcia zdzierania murawy, zwiększyć wysokość koszenia.

Zatrzymywanie maszyny

Jeśli konieczne jest zatrzymanie ruchu maszyny do przodu, na trawnik może spaść bryła sklejonych ścinków trawy. Aby tego uniknąć, po włączeniu ostrzy przejedź wcześniej skoszony obszar lub wyłącz napęd podwozia tnącego podczas jazdy do przodu.

Utrzymywanie spodu podwozia kosiarki w czystości

Po każdym zastosowaniu należy usunąć skoszoną trawę i zabrudzenia z części spodniej kosiarki. Jeżeli wewnątrz kosiarki nagromadzi się trawa i zabrudzenia, jakość koszenia stanie się niezadowalająca.

Konserwacja ostrza/ostrzy

Ostrze przez cały sezon koszenia musi być ostre, ponieważ wtedy tnie prawidłowo bez szarpania ani urywania źdźbeł. Rozdzieranie i rozrywanie powoduje brązowienie trawy na krawędziach, co spowalnia wzrost i zwiększa ryzyko chorób. Po każdym użyciu sprawdzaj ostrza pod kątem ostrości oraz jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzeń. Spiłuj wszelkie zadziory. W razie potrzeby naostrz ostrza. Jeśli ostrze jest uszkodzone lub zużyte, wymień je na oryginalne ostrze zamienne firmy Toro.