Instalace

Příprava stroje

 1. Zaparkujte sekačku na rovném povrchu.

 2. Vypněte pohon žacích nožů a zatáhněte parkovací brzdu.

 3. Vypněte motor a vyjměte klíč.

 4. Pro získání lepšího přístupu zvedněte přední část stroje a podepřete jej pomocí montážních stolic, jež jsou dimenzovány pro vaše stroje.

  Důležité upozornění

  Mechanické nebo hydraulické zvedáky nemusí stroj unést a mohou způsobit vážné zranění.

  K podepření stroje používejte hevery.

Příprava sekací plošiny

 1. Demontujte stávající žací nože; viz provozní příručka stroje.

 2. Demontujte 2 šrouby a 2 matice, jež upevňují odřezávací usměrňovač k plošině a odřezávací usměrňovač demontujte (Obrázek 1).

  Note: Usměrňovač uschovejte pro přestavbu zpět na boční výhoz.

  g209902
 3. Namontujte upevňovací prvky do stejných otvorů, ze kterých byly původně demontovány (Obrázek 1).

Montáž pravého usměrňovače

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Pravý usměrňovač1
Vratový šroub (5/16 x 3/4 in)– pouze 48palcové plošiny1
Vratový šroub (5/16 x 3/4 in)– pouze 54palcové plošiny2
Matice (5/16 in) – pouze 48palcové a 60palcové plošiny3
Matice (5/16 in) – pouze 54palcové plošiny4

48palcové plošiny

 1. Namontujte pravý usměrňovač pomocí 2 matic (5/16 in), viz Obrázek 2. Ručně upevňovací prvky utáhněte.

  g012805
 2. Připevněte pravou stranu pravého usměrňovače pomocí 1 vratového šroubu (5/16 x 3/4 in) a 1 matice (5/16 in), viz Obrázek 3.

  g308756
 3. Všechny šrouby a matice utáhněte.

54palcové plošiny

 1. Demontujte matice a šrouby z uvedeného místa, viz Obrázek 4.

  g308772
 2. Namontujte pravý usměrňovač pomocí 1 vratového šroubu (5/16 x 3/4 in) a 3 matic (5/16 in), viz Obrázek 5. Ručně upevňovací prvky utáhněte.

  g209901
 3. Připevněte zadní stěnu pravého usměrňovače k sekací plošině pomocí 1 vratového šroubu (5/16 x 3/4 in) a matice (5/16 in), viz Obrázek 6.

  g308757
 4. Všechny šrouby a matice utáhněte.

60palcové plošiny

 1. Demontujte matici a šroub z uvedeného místa, viz Obrázek 7 nebo Obrázek 8.

  g219304
 2. Namontujte pravý usměrňovač pomocí 3 matic (5/16 in), viz Obrázek 8. Ručně upevňovací prvky utáhněte.

  g219326
 3. Ručně upevňovací prvky utáhněte.

Montáž krytu vyhazovacího komínu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Kryt vyhazovacího komínu1
Šroub (3/8 x 1 in) – pouze 48palcové plošiny3
Šroub (3/8 x 1 in) – pouze 54palcové a 60palcové plošiny2
Matice (3/8 in) – pouze 48palcové a 54palcové plošiny3
Matice (3/8 in) – pouze 60palcové plošiny2
Matice (5/16 in) – pouze 60palcové plošiny1
Šroub (3/8 x 1-1/4 in) – pouze 54palcové plošiny1
Šroub (5/16 x 1-1/4 in) – pouze 60palcové plošiny1

48palcové plošiny

Namontujte kryt vyhazovacího komínu pomocí 3 šroubů (3/8 x 1 in) a 3 matic (3/8 in), viz Obrázek 10 a Obrázek 9.

g308754
g308755

54palcové plošiny

Namontujte kryt vyhazovacího komínu pomocí 1 šroub (3/8 x 1-1/4 palce), 2 šroubů (3/8 x 1 in) a 3 matic (3/8 in), viz Obrázek 11.

g307460

60palcové plošiny

Namontujte kryt vyhazovacího komínu pomocí 1 vratového šroubu (5/16 x 1-1/4 in), 1 matice (5/16 in), 2 šroubů (3/8 x 1 in) a 2 matic (3/8 palce), viz Obrázek 12.

g308758

Montáž vyhazovacích usměrňovačů

Pouze 48palcové plošiny

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Vyhazovací usměrňovač2
Šroub se šestihrannou hlavou a podložkou (5/16 x 3/4 in)4

Namontujte vyhazovací usměrňovače na spodní stranu plošiny pomocí 4 šroubů (5/16 x 3/4 in) do vyznačených míst, viz Obrázek 13.

g012843

Montáž levého usměrňovače

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Levý usměrňovač1
Vratový šroub (5/16 x 3/4 in)– 48palcové, 54palcové a 60palcové plošiny1
Matice (5/16 in) – pouze 48palcové plošiny3
Matice (5/16 in) – pouze 54palcové a 60palcové plošiny4
 1. Namontujte levý usměrňovač následovně:

  • U 48palcových plošin: namontujte levý usměrňovač pomocí 3 matic (5/16 in) a 1 vratového šroubu (5/16 x 3/4 in), viz Obrázek 14.

   g012841
  • U 54palcových a 60palcových plošin: demontujte stávající upevňovací prvky z otvorů (viz Obrázek 15) a namontujte levý usmerňovač pomocí 4 matic (5/16 in) a 1 vratového šroubu (5/16 x 3/4 in).

   g219327
 2. Všechny šrouby a matice utáhněte.

Montáž štítku a mulčovacích nožů

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Štítek1
Mulčovací nože3
 1. Na sekací plošinu namontujte štítek na uvedené místo, viz Obrázek 16.

  g209974
 2. Namontujte mulčovací nože na stroj; viz provozní příručka stroje.

Obsluha

Provozní tipy

Použití nastavení škrticí klapky rychlý chod“

Pro získání nejlepších výsledků sečení a maximální cirkulace vzduchu nastavte otáčky motoru do polohy RYCHLý CHOD. Vzduch je vyžadován pro správné odvádění posekané trávy. Nenastavujte tedy výšku sečení do takové nízké polohy, ve které by sekačka byla zcela obklopena neposečenou trávou. Vždy se snažte jednu stranu sekačky vést mimo neposečenou trávu, aby mohl být přiváděn vzduch do sekačky.

Sečení trávníku poprvé

Trávu sekejte na větší délku, než je běžné, aby nastavená výška sečení sekačky nezpůsobovala skalpování nerovného povrchu. Obecně platí, že nejvhodnější výška sečení je ta, která byla použita naposledy. Pokud sekáte trávu delší než 15 cm, v zájmu zajištění přijatelné kvality sekání trávu sekejte nadvakrát.

Sekání třetiny výšky trávy

Sekejte vždy pouze asi třetinu výšky trávy. Sekání na větší než doporučenou délku se nedoporučuje, jestliže tráva není řídká nebo pokud není podzimní období, kdy tráva roste pomaleji.

Střídání směru sekání

Střídejte směr sekání, aby tráva zůstávala ve vzpřímené poloze. Tím současně napomáháte dobrému rozptylu posekané trávy, což podporuje její rozklad a přechod živin do půdy.

Správné intervaly sekání

Tráva roste v různých obdobích roku různou rychlostí. V zájmu zajištění stejné výšky sekání brzy na jaře sekejte častěji. V polovině léta, kdy se růst trávy zpomaluje, sekejte méně častěji. Pokud nemůžete sekat delší dobu, nejprve posekejte s nastavenou vysokou výškou sekání, pak znovu sekejte o 2 dny později s nižším nastavením výšky.

Použití pomalejší rychlosti sekání

Chcete-li za určitých podmínek zvýšit kvalitu sekání, použijte pomalejší pojezdovou rychlost.

Vyhněte se příliš nízkému sekání

Při sečení nerovného trávníku zvyšte výšku sekání, abyste zabránili skalpování trávníku.

Zastavení stroje

Pokud během sekání musíte zastavit dopředný pohyb stroje, může na váš trávník odpadnout shluk trávy. Abyste tomu zabránili, přejeďte na dříve posekaný prostor se zapnutými noži nebo vypněte sekací plošinu při pohybu vpřed.

Udržování spodku sekačky v čistotě

Po každém použití odstraňujte zbytky trávy a nečistoty ze spodku sekačky. Jestliže se v sekačce vytvoří usazeniny posekané trávy a zeminy, kvalita sekání se bude postupně snižovat.

Údržba žacího nože (nožů)

Žací nůž udržujte ostrý po celou sezónu, protože pouze ostrý nůž seká čistě a nedochází k trhání či třepení stébel trávy. Trhání a drolení trávy způsobuje, že travní stébla na řezu hnědnou, což zpomaluje růst trávy a zvyšuje její náchylnost k různým chorobám. Po každém použití kontrolujte, zda jsou žací nože ostré a nedošlo k jejich opotřebení či poškození. Zabruste veškeré nerovnosti a podle potřeby nože nabruste. Je-li žací nůž poškozený nebo opotřebený, neprodleně jej vyměňte za originální náhradní žací nůž Toro.