Montering

Klargøring af maskinen

 1. Parker maskinen på en plan flade.

 2. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen.

 3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

 4. Få nemmere adgang ved at hæve maskinens forende og understøtte den med donkrafte, der er dimensioneret til dine maskiner.

  Advarsel

  Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.

  Brug donkrafte til understøttelse af maskinen.

Klargøring af plæneklipperskjoldet

 1. Afmonter de eksisterende plæneklipperskæreknive. Se betjeningsvejledningen til maskinen.

 2. Fjern de 2 bolte og 2 møtrikker, der fastgør græsskærmen til skjoldet, og afmonter græsskærmen (Figur 1).

  Note: Behold skærmen, så skjoldet kan omstilles til sideudkast igen.

  g209902
 3. Sæt fastgørelsesanordningerne i de samme huller, som de oprindeligt blev fjernet fra (Figur 1).

Montering af den højre skærm

Dele, der skal bruges til dette trin:

Højre afskærmning1
Bræddebolt (5/16" x ¾") – kun skjolde på 122 cm1
Bræddebolt (5/16" x ¾") – kun skjolde på 137 cm2
Møtrik (5/16") – kun skjolde på 122 cm og 152 cm3
Møtrik (5/16") – kun skjolde på 137 cm4

Skjolde på 122 cm

 1. Monter den højre skærm med 2 møtrikker (5/16") som vist i Figur 2. Stram fastgørelsesanordningerne med hånden.

  g012805
 2. Fastgør højre side af den højre skærm med 1 bræddebolt (5/16" x ¾") og 1 møtrik (5/16") som vist i Figur 3.

  g308756
 3. Tilspænd alle fastgørelsesanordninger.

Skjolde på 137 cm

 1. Fjern møtrikkerne og boltene fra placeringen, der vises i Figur 4.

  g308772
 2. Monter den højre skærm med 1 bræddebolt (5/16" x ¾") og 3 møtrikker (5/16") som vist i Figur 5. Stram fastgørelsesanordningerne med hånden.

  g209901
 3. Fastgør den højre skærms bageste væg til plæneklipperskjoldet med 1 bræddebolt (5/16" x ¾") og 1 møtrik (5/16") som vist i Figur 6.

  g308757
 4. Tilspænd alle fastgørelsesanordninger.

Skjolde på 152 cm

 1. Fjern møtrikken og bolten fra placeringen, der vises i Figur 7 eller Figur 8.

  g219304
 2. Monter den højre skærm med 3 møtrikker (5/16") som vist i Figur 8. Stram fastgørelsesanordningerne med hånden.

  g219326
 3. Stram fastgørelsesanordningerne med hånden.

Montering af udblæsningssliskens dæksel

Dele, der skal bruges til dette trin:

Udblæsningssliskens dæksel1
Bolt (⅜" x 1") – kun skjolde på 122 cm3
Bolt (⅜" x 1") – kun skjolde på 137 cm og 152 cm2
Møtrik (⅜") – kun skjolde på 122 cm og 137 cm3
Møtrik (⅜") – kun skjolde på 152 cm2
Møtrik (5/16") – kun skjolde på 152 cm1
Bolt (⅜" x 1¼") – kun skjolde på 137 cm1
Bolt (5/16" x 1¼") – kun skjolde på 152 cm1

Skjolde på 122 cm

Monter udblæsningssliskens dæksel med 3 bolte (⅜" x 1") og 3 møtrikker (⅜") som vist i Figur 9 og Figur 10.

g308754
g308755

Skjolde på 137 cm

Monter udblæsningssliskens dæksel med 1 bolt (⅜" x 1¼"), 2 bolte (⅜" x 1") og 3 møtrikker (⅜") som vist i Figur 11.

g307460

Skjolde på 152 cm

Monter udblæsningssliskens dæksel med 1 bræddebolt (5/16" x 1¼"), 1 møtrik (5/16"), 2 bolte (⅜" x 1") og 2 møtrikker (⅜") som vist i Figur 12.

g308758

Montering af udsparkerafskærmningerne

Kun skjolde på 122 cm

Dele, der skal bruges til dette trin:

Udsparkerafskærmning2
Sekskantet skivehovedbolt (5/16" x ¾")4

Monter udsparkerafskærmningerne på undersiden af skjoldet med 4 bolte (5/16" x ¾") på de placeringer, der er vist i Figur 13.

g012843

Montering af den venstre skærm

Dele, der skal bruges til dette trin:

Venstre afskærmning1
Bræddebolt (5/16" x ¾") – skjolde på 122 cm, 137 cm og 152 cm1
Møtrik (5/16") – kun skjolde på 122 cm3
Møtrik (5/16") – kun skjolde på 137 cm og 152 cm4
 1. Monter den venstre skærm på følgende måde:

  • For skjolde på 122 cm: Monter den venstre skærm med 3 møtrikker (5/16") og 1 bræddebolt (5/16" x ¾") som vist i Figur 14.

   g012841
  • For skjolde på 137 cm og 152 cm: Fjern de eksisterende fastgørelsesanordninger fra hullerne, der er vist i Figur 15, og monter den venstre skærm med 4 møtrikker (5/16") og 1 bræddebolt (5/16" x ¾").

   g219327
 2. Tilspænd alle fastgørelsesanordninger.

Montering af mærkaten og kværnknivene

Dele, der skal bruges til dette trin:

Mærkat1
Kværnknive3
 1. Monter mærkaten på plæneklipperskjoldet på den placering, der er vist i Figur 16.

  g209974
 2. Monter kværnknivene på maskinen. Se maskinens betjeningsvejledning.

Betjening

Tips vedrørende betjening

Brug af hurtigindstilling af gashåndtaget

For at opnå den bedste græsslåning og maksimal luftcirkulation skal motoren betjenes ved positionen FAST (hurtig). Der kræves luft for at klippe græsset ordentligt, og derfor bør klippehøjden ikke indstilles så lavt, at plæneklipperen omgives helt af uklippet græs. Forsøg altid at holde den ene side af plæneklipperen fri for uklippet græs, så den nødvendige luft kan trækkes ind i klipperen.

Klipning af en græsplæne første gang

Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperens klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den tidligere anvendte klippehøjde er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, skal græsset klippes to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

Klip af en tredjedel af græsstråets længde

Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

Skift af klipperetning

Skift klipperetning for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

Græsslåning med korrekte intervaller

Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tidspunkter af året. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

Brug af en langsommere klippehastighed

Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere under visse forhold.

Undgå at klippe græsset for kort

Når du klipper en ujævn plæne, skal du hæve klippehøjden for at undgå at skalpere plænen.

Standsning af maskinen

Hvis du bliver nødt til at standse fremdriften af maskinen, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen hen til et tidligere klippet område, mens skæreknivene er aktiveret, eller du kan deaktivere plæneklipperskjoldet, mens du kører fremad.

Hold undersiden af plæneklipperen ren

Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperen efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperen, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

Vedligeholdelse af skærekniven(e)

Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp kniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivene for skarphed hver gang efter brug samt for slid og beskadigelse. Fil eventuelle hakker ned, og slib skæreknivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-skærekniv.