Pengenalan

Mesin ini dimaksudkan untuk digunakan oleh pengendali profesional yang diupah untuk penggunaan komersial. Mesin ini direka bentuk untuk memotong rumput di tanah rumput yang diselenggarakan rapi di taman, padang golf, padang sukan dan di tapak komersial.

Important: Baca maklumat ini dengan teliti untuk mengetahui cara mengendalikan dan menyelenggarakan produk anda dengan sewajarnya demi mengelakkan kecederaan dan kerosakan produk. Anda bertanggungjawab untuk mengendalikan produk secara wajar dan selamat.

Lawati www.Toro.com untuk mendapatkan bahan tentang keselamatan produk dan latihan pengendalian, maklumat aksesori, bantuan mencari penjual atau untuk mendaftarkan produk anda.

Jika anda memerlukan servis, alat ganti Toro yang asli atau maklumat tambahan, hubungi Penjual Servis Dibenarkan atau Khidmat Pelanggan Toro dan berikan butiran model dan nombor siri produk anda. Rajah 1 menunjukkan bahagian yang terdapatnya butiran model dan nombor siri produk. Tuliskan nombor pada ruang yang disediakan.

Important: Anda boleh menggunakan peranti mudah alih anda untuk mengimbas kod QR pada pelekat (jika tersedia) nombor siri untuk mengakses maklumat waranti, alat ganti dan maklumat produk yang lain.

g249978

Manual ini menyatakan bahaya yang mungkin berlaku dan mengandungi mesej keselamatan yang ditunjukkan melalui simbol isyarat keselamatan (Rajah 2), yang memberikan amaran tentang bahaya yang mungkin menyebabkan kecederaan serius atau kematian akan berlaku jika anda tidak mengikuti langkah berjaga-jaga yang disyorkan.

g000502

Manual ini menggunakan 2 perkataan untuk menyerlahkan maklumat. Penting memerlukan perhatian anda kepada maklumat mekanikal khas dan Perhatian menegaskan maklumat am yang seharusnya diberikan perhatian khas.

Produk ini mematuhi semua arahan Eropah yang relevan. Untuk mendapatkan butiran, sila rujuk helaian Pengakuan Pematuhan (DOC) khusus bagi produk yang berasingan.

Mesin ini telah direka bentuk mengikut ANSI B71.4-2012.

Amaran

CALIFORNIA

Amaran Peringatan 65

Penggunaan produk ini boleh menyebabkan pendedahan kepada bahan-bahan kimia yang diketahui boleh menyebabkan kanser, kecacatan kelahiran, atau bahaya pembiakan yang lain di Negeri California.

Keselamatan

Keselamatan Am

Produk ini mampu memotong tangan dan kaki serta melemparkan objek. Sentiasa ikuti semua arahan keselamatan untuk mengelakkan kecederaan diri yang parah.

Penggunaan produk ini untuk tujuan selain penggunaan yang dimaksudkan mungkin membahayakan anda dan orang yang berhampiran.

 • Baca dan fahami kandungan Manual Pengendali ini sebelum menggunakan mesin rumput ini.

 • Berikan perhatian yang sepenuhnya ketika mengendalikan kenderaan tunda dan mesin rumput. Jangan lakukan aktiviti yang akan mendatangkan gangguan. Jika tidak, kecederaan atau kerosakan harta mungkin berlaku.

 • Jauhkan tangan atau kaki anda dari komponen mesin yang bergerak.

 • Jangan kendalikan mesin rumput tanpa melengkapi diri dengan semua pelindung dan peranti perlindungan keselamatan lain yang berfungsi sewaktu mengendalikan mesin.

 • Jauhi semua bukaan luahan. Pastikan orang lain dan haiwan peliharaan menjauhi mesin rumput.

 • Pastikan kanak-kanak menjauhi kawasan pengendalian. Jangan benarkan kanak-kanak mengendalikan kenderaan tunda atau mesin rumput.

 • Hentikan mesin, gunakan brek henti, matikan kuasa enjin, keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti sebelum menservis atau membersihkan mesin rumput.

Penggunaan atau penyelenggaraan yang tidak wajar pada mesin rumput ini boleh menyebabkan kecederaan. Untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya kecederaan, patuhi arahan keselamatan ini dan sentiasa berikan perhatian kepada simbol isyarat keselamatan Graphic, yang bermaksud Perhatian, Amaran atau Bahaya—arahan keselamatan peribadi. Kegagalan untuk mematuhi arahan ini mungkin menyebabkan kecederaan diri atau kematian.

Pelekat Keselamatan dan Arahan

Graphic

Pelekat dan arahan keselamatan mudah didapati oleh pengendali dan akan dinyatakan berhampiran bahagian yang mungkin mendatangkan bahaya. Gantikan pelekat yang rosak atau hilang.

decal110-4668
decal117-4979
decal119-6807
decal120-0625
decal120-6604
decal125-6110
decal133-8061
decal138-3078
decal138-3087

Pelekat bahaya terbelit CE 138-9038

decal138-9038

Persediaan

Menampalkan Pelekat Bahaya Terbelit

Mesin Rumput CE

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Pelekat bahaya terbelit CE4

Important: Prosedur ini adalah wajib untuk semua negara CE dan semua tempat yang mana bahasa Inggeris bukan bahasa pertuturan yang lazim.

 1. Putarkan pelindung aci untuk mengakses pelekat bahaya terbelit yang sedia ada (Rajah 3).

  g270806
 2. Bersihkan pelekat bahaya terbelit sedia ada dan bahagian pelindung di sekeliling pelekat.

 3. Tanggalkan lapik daripada pelekat bahaya terbelit CE.

 4. Tampalkan pelekat bahaya terbelit CE pada pelekat bahaya terbelit sedia ada (Rajah 3).

 5. Ulangi langkah 1 hingga 4 untuk 3 pelindung aci yang lain.

Memasangkan Tombol Penutup Geladak

Mesin Rumput Bukan CE

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Tombol6
 1. Tanggalkan penutup geladak mesin rumput; rujuk Menanggalkan Penutup Geladak.

 2. Tanggalkan nat tolak yang mengunci bolt pada penutup geladak dan tanggalkan bolt daripada penutup (Rajah 4).

  g264078
 3. Pasangkan penutup geladak mesin rumput dengan tombol; rujuk Memasangkan Penutup Geladak.

 4. Ulangi langkah 1 hingga 3 untuk penutup geladak yang selebihnya,

Melaraskan Kedudukan Bar Tarik pada Kenderaan Tunda

Laraskan bar tarik (Rajah 5) pada kenderaan tunda kepada kedudukan dipanjangkan; rujuk Manual Pengendali bagi kenderaan tunda anda.

g250235

Melaraskan Bar Tunda pada Mesin Rumput

Menilai Tapak Kerja

Pertimbangkan keadaan tapak kerja berikut untuk menentukan kedudukan bar tunda pada mesin rumput:

 • Tanah rumput dengan bukit dan cerun di garis bentuk—tetapkan bar tunda kepada panjang yang lebih pendek.

 • Tanah rumput yang kebanyakannya rata—tetapkan bar tunda kepada panjang yang lebih panjang.

Note: Anda boleh cuba menetapkan kedudukan di tengah pada panjang bar tunda jika tapak kerja terdiri daripada gabungan kawasan yang rata dan berbukit.

Melaraskan Panjang Bar Tunda

Note: Bar tunda pada mesin rumput mengandungi 5 kedudukan bar tunda yang membolehkan anda melaraskan panjang sebanyak 20cm (8 inci).

 1. Tanggalkan nat kunci bebibir, 2 skru penutup dan 2 sesendal yang mengunci tiub penyangkut pada tiub penerima (Rajah 6).

  g250236
 2. Laraskan kedudukan tiub penyangkut di dalam tiub penerima menurut kedudukan yang anda tentukan dalam Menilai Tapak Kerja.

 3. Pasangkan tiub penyangkut pada tiub penerima menggunakan nat kunci bebibir, skru penutup dan sesendal yang anda tanggalkan dalam langkah 1.

 4. Laraskan tork nat dan skru penutup kepada 91~113N∙m (67~83 kaki-lb).

Menukar Bar Tunda Cemat kepada Bar Tunda Engsel

 1. Tanggalkan cemat baji yang mengunci cemat sangkut pada bar tunda dan tanggalkan cemat sangkut (Rajah 7).

  g250399
 2. Tanggalkan sesendal bebibir daripada mata engsel (Rajah 7).

 3. Tanggalkan 2 nat kunci bebibir dan 2 skru penutup yang mengunci pendakap pangsi pada bar tunda dan tanggalkan pendakap pangsi (Rajah 7).

  Note: Kekalkan cemat baji, cemat sangkut, nat kunci bebibir, skru penutup dan pendakap pangsi untuk menukar bar tunda engsel kepada bar tunda pin.

Memasangkan Aci Pemacu PTO

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Separuh aci pemacu PTO (hadapan)1
 1. Jajarkan tiub dalaman separuh aci pemacu PTO belakang dengan tiub luaran separuh aci pemacu PTO hadapan dan cantumkan kedua-dua tiub (Rajah 8).

  Important: Hujung tiub aci pemacu PTO dalaman dan luaran hanya boleh dipasangkan melalui 1 arah—jangan cantum secara paksa.

  g270859
 2. Alihkan aci pemacu PTO ke atas tempat letak aci pemacu pada panduan hos (Rajah 9).

  g270860
 3. Panjangkan aci pemacu PTO secara separa untuk mengakses pemasangan gris berhampiran bahagian tengah pelindung aci pemacu dalam (Rajah 10).

  g264298
 4. Sapukan gris pada pemasangan gris untuk penyambung aci pemacu sorong tarik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 10.

Memasangkan Tali Kunci Geladak pada Mesin Rumput

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Tali kunci geladak1
 1. Masukkan hujung tali kunci geladak melalui lubang di dalam tali kunci dan ikatkan tali sehingga ketat (Rajah 11).

  g272421
 2. Lilitkan hujung tali kunci geladak yang bebas dari tali kunci melalui 2 panduan hos pada mesin (Rajah 12).

  g260004

Gambaran Keseluruhan Produk

g262052
g262053

Note: Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk pada perubahan tanpa diberikan notis.

Spesifikasi Kenderaan Tunda

Pengadaran kuasa output PTO minimum26kW (35hp)
Kelajuan PTO yang disyorkan540rpm
Putaran PTOMengikut arah jam (dilihat dari belakang kenderaan tunda)
Spindel PTODiameter 34.8mm (1⅜ inci), 6 gelugur
Tekanan hidraulik minimum13,790kPa (2000psi)
Sistem tundaBar tarik dan cemat—diameter 25mm (1 inci)
Engsel

Spesifikasi Mesin Rumput

Berat 1354kg (2984lb)
Berat lidah 313kg (691lb)
LebarKedudukan potong381cm (150 inci)
 Kedudukan angkut— HOC 13mm (½ inci)218cm (86 inci)
TinggiKedudukan potong78cm (31 inci)
 Kedudukan angkut193cm (76 inci)
PanjangPenyangkut dipanjangkan sepenuhnya371cm (146 inci)
Lebar pemotongan 365cm (144 inci)
Ketinggian pemotongan 13~102mm (½~4 inci)
Kapasiti Pemotongan9.7km/j3.5 hektar/jam
Kelajuan Angkut Maksimum 30km/j

Alat Tambahan/Aksesori

Pelbagai alat tambahan dan aksesori yang diluluskan oleh Toro sedia untuk digunakan dengan mesin untuk mempertingkat dan mengembangkan keupayaan mesin. Hubungi Penjual atau Pengedar Servis Dibenarkan anda atau pergi ke www.Toro.com untuk mendapatkan senarai bagi semua alat tambahan dan aksesori yang diluluskan.

Untuk memastikan prestasi optimum dan pengesahan keselamatan yang berterusan bagi mesin, hanya gunakan alat ganti dan aksesori Toro yang asli. Alat ganti dan aksesori yang dibuat oleh pengilang lain mungkin berbahaya dan penggunaan sedemikian akan membatalkan waranti produk.

Pengendalian

Sebelum Pengendalian

Keselamatan Sebelum Pengendalian

Keselamatan Am

 • Jangan benarkan kanak-kanak atau orang yang tidak terlatih untuk mengendalikan atau menservis mesin. Peraturan setempat mungkin mengehadkan umur pengendali. Pemilik bertanggungjawab untuk melatih semua pengendali dan mekanik.

 • Jauhkan tangan anda dari bahagian pangsi penyambung ketika mengendalikan aci pemacu PTO.

 • Jangan pijak pada, di atas atau di bawah PTO atau aci pemacu.

 • Biasakan diri dengan pengendalian yang selamat pada kelengkapan, kawalan pengendali dan tanda keselamatan.

 • Ketahui cara menghentikan mesin dan mematikan kuasa enjin dengan segera.

 • Jangan gunakan penyesuai atau sambungan gelugur PTO.

 • Hanya gunakan kenderaan tunda dengan mesin rumput yang mempunyai kelajuan PTO maksimum 540rpm (9 putaran per saat).

 • Pastikan pelindung dan pengadang dipasangkan dan diselenggarakan dengan sewajarnya. Gantikan pelindung dan pengadang yang tiada, rosak atau lusuh sebelum menggunakan mesin.

 • Pastikan aci pemacu PTO tidak menyentuh bar tarik

 • Sebelum memotong, sentiasa periksa mesin untuk memastikan bilah, bolt bilah dan pemasangan pemotongan dalam keadaan berfungsi yang baik. Gantikan bilah yang haus atau rosak dan bolt di dalam set untuk mengekalkan keseimbangan.

 • Periksa kawasan yang anda akan menggunakan mesin dan alihkan semua objek yang mungkin terpelanting dari mesin.

 • Pastikan kenderaan tunda anda sesuai untuk digunakan dengan mesin rumput yang seberat ini dengan mendapatkan pengesahan daripada penjual atau pengilang kenderaan tunda anda.

Kawalan Traktor

Biasakan diri dengan pengendalian kawalan traktor berikut sebelum anda mesin rumput:

 • Penggunaan PTO

 • Kelajuan enjin/PTO

 • Kawalan alat tambahan belakang (angkat/turun)

 • Pengendalian injap bantu

 • Cekam

 • Pendikit

 • Pilihan gear

 • Brek henti

  Important: Rujuk Manual Pengendali traktor untuk mendapatkan arahan pengendalian.

Kawalan Unit Cengkaman Outcross

Rujuk Manual Pengendali unit cengkaman Outcross untuk mendapatkan maklumat tentang kawalan dan pengendalian serta maklumat tambahan tentang penyediaan kenderaan untuk alat tambahan ini.

Kelajuan PTO

Mesin rumput ini direka bentuk untuk dikendalikan pada kelajuan PTO sehingga 540rpm. Kebanyakan kenderaan tunda menunjukkan kedudukan 540rpm PTO pada takometer.

Tempoh Latihan

Sebelum menggunakan mesin rumput, latih untuk menggunakan mesin rumput di tempat yang tiada halangan. Kendalikan kenderaan tunda pada tetapan gear dan kelajuan pemacu PTO yang disyorkan dan biasakan diri sepenuhnya dengan ciri pemanduan kenderaan tunda dan mesin rumput tersebut. Latih untuk mengangkat dan menurunkan geladak mesin rumput, menghentikan dan memulakan pemacu PTO serta menjajarkan mesin dengan laluan terdahulu. Sesi latihan akan meningkatkan keyakinan untuk mengendalikan mesin rumput dan membantu anda memastikan penggunaan teknik memotong rumput yang bersesuaian.

Awas

Alat tambahan yang sedang berjalan boleh menyebabkan kecederaan diri.

Untuk mengelakkan kecederaan diri, jangan tinggalkan tempat duduk pengendali sebelum melepaskan pemacu PTO, menggunakan brek henti, mematikan kuasa enjin dan mengeluarkan kunci. Pastikan semua peranti keselamatan dipasangkan di tempat yang tepat sebelum meneruskan pengendalian.

Memeriksa Tekanan Udara Tayar

Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa tekanan udara tayar.
 • Bahaya

  Tekanan tayar yang rendah akan mengurangkan kestabilan mesin rumput apabila mesin rumput diangkut. Ini mungkin menyebabkan mesin terbalik lalu mendatangkan kecederaan diri atau kematian.

  Jangan kendalikan mesin rumput dengan tayar yang tidak cukup angin.

  1. Periksa tekanan udara tayar setiap hari.

   Tekanan yang harus dicapai ialah 207kPa (30psi).

   g001055
  2. Jika tekanan udara tayar bukan 207kPa (30psi), isi udara atau singkirkan udara dari tayar.

  Memeriksa Pelindung PTO dan Aci Pemacu

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa pelindung PTO dan aci pemacu.
  1. Jika dipasangkan pada kenderaan tunda, tanggalkan aci pemacu.

  2. Putarkan separuh pelindung aci PTO hadapan sebanyak satu putaran penuh (Rajah 16).

   Note: Bersihkan atau gantikan pelindung aci jika pelindung tersebut tidak berputar secara bebas.

   g262236
  3. Rapatkan dan pisahkan separuh pelindung aci PTO hadapan untuk memastikan pelindung tersebut dapat disorong tarik dengan bebas (Rajah 16).

   Note: Bersihkan atau gantikan pelindung aci jika pelindung tersebut tidak dapat disorong tarik secara bebas.

  4. Jika ditanggalkan daripada kenderaan tunda, pasangkan aci pemacu; rujuk Menyambungkan Aci Pemacu pada PTO.

  5. Periksa bahawa rantai penahan dipasangkan di antara pelindung aci PTO hadapan dengan bahagian pegun pada kenderaan tunda (Rajah 17).

   g264215
  6. Periksa bahawa rantai penahan disambungkan pada pelindung aci PTO belakang, pelindung aci pemacu dan rangka mesin rumput (Rajah 18 dan Rajah 21).

   g271527
   g271528
   g271526
   g271550
  7. Periksa bahawa 7 pengapit hos menguncikan pelindung aci pemacu dengan kukuh pada bahagian tengah dan kotak gear geladak (Rajah 22).

   g264297

  Menggunakan Dirian Bar Tunda

  Menyokong Mesin Rumput dengan Dirian

  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata, alihkan tuil anjakan kepada kedudukan NEUTRAL.

  2. Gunakan brek henti, matikan kuasa enjin, keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti.

  3. Tanggalkan cemat dan putarkan dirian bar tunda secara menegak (Rajah 23).

   g250413
  4. Jajarkan lubang di dalam bar tunda dengan lubang di dalam dirian (Rajah 23).

  5. Masukkan cemat melalui lubang ke dalam bar tunda dan dirian (Rajah 23).

  6. Putarkan hendal dirian sehingga dirian menyokong berat mesin rumput dengan sepenuhnya.

  7. Sendalkan kedua-dua tayar pada mesin rumput (Rajah 24).

   g256133
  8. Tanggalkan hos hidraulik dan aci pemacu PTO daripada kenderaan tunda.

  9. Tanggalkan penyangkut daripada bar tunda.

  10. Pandu kenderaan tunda dalam garis lurus menjauhi mesin rumput.

  Menyimpan Dirian

  1. Pastikan mesin rumput dipasangkan dengan kukuh pada kenderaan tunda.

  2. Putarkan hendal dirian untuk mengangkat pad dirian dengan sepenuhnya; rujuk Rajah 23 dalam Menggunakan Dirian Bar Tunda.

  3. Tanggalkan cemat dan putarkan dirian bar tunda secara mendatar.

  4. Jajarkan lubang di dalam bar tunda dengan lubang di dalam dirian.

  5. Masukkan cemat melalui lubang ke dalam bar tunda dan dirian.

  Memasangkan Mesin Rumput pada Kenderaan Tunda

  Menyediakan Kenderaan Tunda dan Mesin Rumput

  1. Pastikan mesin rumput disokong dengan dirian bar tunda; rujuk Menggunakan Dirian Bar Tunda.

  2. Turunkan penyangkut 3 titik; rujuk Manual Pengendali bagi kenderaan tunda anda.

  3. Jika dipasangkan, tanggalkan cemat gantung, cemat pangsi dan pautan 3 titik atas dari pendakap pautan atas (Rajah 25).

   g250419
  4. Laraskan lengan penstabil (Rajah 26) ke arah luar dengan sepenuhnya; rujuk Manual Pengendali bagi mesin tunda.

   g264148
  5. Jika mesin rumput anda dilengkapi bar tunda cemat, tanggalkan cemat baji dan cemat sangkut dari bar tunda.

  6. Jika kenderaan tunda anda dilengkapi penyangkut engsel, buka penyangkut.

  Memilih Bar Tarik untuk Mesin Rumput

  • Diameter lubang cemat sangkut: 31.75mm (1¼ inci).

  • Tinggi untuk kerja: 33.4~40cm (13⅛~15¾ inci); rujuk Rajah 27.

   g250512
  • Pastikan bar tarik anda tidak mengganggu aci pemacu PTO.

  Menyambungkan Mesin Rumput pada Kenderaan Tunda

  1. Gunakan hendal dirian untuk mengangkat atau menurunkan dirian bar tunda dan jajarkan bar tunda dengan bar tarik atau penyangkut engsel (Rajah 28).

   g250416
  2. Angkat penyangkut 3 titik dengan sepenuhnya; rujuk Manual Pengendali bagi kenderaan tunda anda.

   Note: Jika dilengkapi, kuncikan penyangkut 3 titik.

  3. Jajarkan bar tarik atau penyangkut engsel pada kenderaan tunda dengan bar tunda mesin rumput (Rajah 28).

  4. Tetapkan tuil anjakan kepada kedudukan NEUTRAL, gunakan brek henti, matikan kuasa enjin, keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti.

  5. Kuncikan bar tunda seperti berikut:

   • Jika mesin rumput anda dilengkapi bar tunda cemat, masukkan cemat sangkut melalui lubang di dalam bar tunda dan bar tarik, kemudian kuncikan cemat menggunakan cemat baji (Rajah 29).

    g250418
   • Jika kenderaan tunda anda dilengkapi penyangkut engsel, tutup dan kuncikan penyangkut.

  6. Angkat dirian dengan sepenuhnya (Rajah 29).

  7. Tanggalkan cemat yang menguncikan dirian pada bar tunda, putarkan dirian secara mendatar dan kuncikan dirian pada bar tunda menggunakan cemat (Rajah 29).

  Menyambungkan Aci Pemacu pada PTO

  1. Jajarkan gandingan penyambungan pantas pada aci pemacu PTO dengan aci output PTO (Rajah 30).

   g250417
  2. Tarik balik relang kunci gandingan penyambungan pantas (Rajah 31).

   g250500
  3. Apabila menarik balik relang kunci, tarik kuk aci pemacu PTO ke hadapan dan masukkan soket gandingan melalui gelugur aci output PTO (Rajah 31).

  4. Pastikan kunci pada gandingan penyambungan pantas berdetap pada alur aci output PTO dengan ketat.

  5. Pastikan pengadang diletakkan di atas kuk aci pemacu (Rajah 31).

  6. Pasangkan rantai penahan pada bahagian yang tetap pada kenderaan tunda (Rajah 32).

   Important: Pastikan bahagian kendur adalah mencukupi pada rantai penahan agar anda boleh membelokkan mesin ke dua-dua arah.

   g264215

  Menyambungkan Hos Hidraulik

  1. Kenal pasti pemasangan penanggalan pantas bagi litar angkat dan turun alat tambahan belakang bagi kenderaan tunda.

  2. Tanggalkan penutup debu dari pemasangan penanggalan pantas pada kenderaan tunda.

  3. Tanggalkan penutup debu hitam dari pemasangan penanggalan pantas pada hos pemanjangan silinder bagi mesin rumput

  4. Sambungkan hos pemanjangan silinder pemasangan penyambungan pantas pada litar turun alat tambahan belakang gandingan penanggalan pantas (Rajah 33).

   g250538
  5. Tanggalkan penutup debu merah dari pemasangan penanggalan pantas pada hos penarikan balik silinder bagi mesin rumput

  6. Sambungkan pemasangan penanggalan pantas bagi hos penarikan balik silinder pada litar angkat alat tambahan belakang gandingan penanggalan pantas.

  Menyalurkan Tali Kunci Geladak pada Mesin

  1. Lilitkan tali kunci geladak dari panduan hos ke arah tempat duduk pengendali (Rajah 34).

   Important: Pastikan tali adalah kendur agar mesin rumput boleh membelok ke kanan dan kiri dengan sepenuhnya di belakang kenderaan tunda tanpa menambahkan ketegangan pada tali tetapi tidak menyentuh aci pemacu PTO.

   g250665
  2. Ikat tali pada komponen casis tetap bagi kenderaan tunda seperti tiub ROPS (Rajah 34).

   Important: Jangan ikat tali kunci geladak pada tempat duduk, roda stereng atau hendal kawalan.

  3. Tanggalkan sendal dari tayar mesin rumput.

  Semasa Pengendalian

  Note: Tentukan sisi kiri dan kanan mesin dari kedudukan pengendalian yang biasa.

  Keselamatan Sewaktu Pengendalian

  • Pemilik/pengendali boleh mengelakkan kemalangan dan bertanggungjawab terhadap kemalangan yang mungkin menyebabkan kecederaan diri atau kerosakan harta.

  • Pakai pakaian bersesuaian yang dilengkapi pelindung mata, seluar panjang, kasut rintang gelincir yang sesuai dan pelindung pendengaran. Ikat rambut yang panjang dan jangan pakai pakaian yang longgar atau barang kemas yang longgar.

  • Jangan kendalikan mesin apabila sakit, letih atau di bawah pengaruh alkohol atau ubat-ubatan.

  • Jangan angkut penumpang di atas mesin rumput dan pastikan orang lain dan haiwan peliharaan menjauhi mesin ketika pengendalian.

  • Hanya kendalikan mesin dalam keadaan yang dapat melihat sekeliling dengan jelas untuk mengelakkan lubang dan bahaya tersembunyi.

  • Sebelum anda memulakan enjin, pastikan semua pemacu ditetapkan kepada neutral, PTO dilepaskan, brek henti digunakan dan anda berada di kedudukan pengendalian.

  • Jauhkan tangan dan kaki anda daripada bahagian yang berputar. Jauhi semua bukaan luahan pada setiap masa.

  • Lihat belakang dan bawah sebelum undur untuk memastikan laluan tiada halangan.

  • Berhati-hati ketika mendekati selekoh tersembunyi, semak samun, pokok atau objek lain yang mungkin menghalang penglihatan anda.

  • Jangan jalankan PTO apabila geladak diangkat lebih tinggi daripada kedudukan henti separa ke atas.

  • Hentikan mesin rumput apabila anda tidak memotong rumput.

  • Hentikan mesin, gunakan brek henti, matikan kuasa enjin, keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti sebelum memeriksa alat tambahan selepas terlanggar objek atau jika terdapat getaran yang luar biasa di dalam mesin. Buat semua pembaikan yang sewajarnya sebelum menyambung semula pengendalian.

  • Kurangkan kelajuan dan berhati-hati ketika membelok dan menyeberangi jalan dan laluan jalan kaki sewaktu mengendalikan mesin. Sentiasa patuhi cara laluan yang betul.

  • Kurangkan kelajuan di atas jalan dan permukaan yang kasar

  • Mesin rumput adalah berat. Apabila dipasangkan pada kenderaan tunda dan berada pada kedudukan diangkat, berat mesin rumput akan menjejaskan kestabilan, sistem brek dan stereng. Berhati-hati ketika mengangkut di antara kawasan kerja.

  • Jangan biarkan enjin berjalan tanpa diawasi.

  • Sebelum meninggalkan kedudukan pengendalian (termasuk melaraskan ketinggian pemotongan), lakukan perkara berikut:

   • Pastikan PTO dilepaskan.

   • Letakkan mesin di permukaan yang rata.

   • Gunakan brek henti.

   • Turunkan geladak mesin rumput.

   • Matikan kuasa enjin dan keluarkan kunci.

   • Tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak berhenti sebelum meninggalkan mesin.

  • Jangan kendalikan mesin jika terdapat risiko kilat.

  • Gunakan aksesori, alat tambahan dan alat ganti yang diluluskan oleh The Toro® Company sahaja.

  • Untuk penceraian atau pembaikan semua bahagian aci pemacu PTO logam tiub, bearing, penyambung dan sebagainya), hubungi penjual Toro dibenarkan anda. Penanggalan komponen untuk pembaikan dan pemasangan semula mungkin merosakkan sesetengah bahagian jika tidak dilakukan dengan alatan khas oleh juruteknik yang terlatih.

  • Jangan kendalikan mesin rumput jika tiada PTO atau pelindung aci pemacu.

  • Berhati-hati ketika membelokkan mesin agar tayar kenderaan tunda tidak menyentuh aci pemacu PTO.

  • Ikat hos hidraulik, wayar elektrik, tali dan item lain untuk mengelakkan item tersebut tidak menyentuh pelindung aci pemacu PTO.

  Keselamatan Cerun

  • Cerun merupakan faktor utama yang berkaitan dengan kehilangan kawalan dan kemalangan terbalik yang mungkin menyebabkan kecederaan serius atau kematian. Anda bertanggungjawab terhadap pengendalian di cerun yang selamat. Perhatian tambahan seharusnya diberikan ketika mengendalikan mesin di cerun.

  • Baca dan fahami arahan cerun dalam manual dan pada kenderaan tunda.

  • Nilaikan keadaan di tapak untuk menentukan sama ada cerun adalah selamat untuk pengendalian mesin, termasuk penilaian tapak. Sentiasa gunakan akal budi dan pertimbangan yang wajar sewaktu melakukan penilaian ini.

  • Semak arahan cerun yang disenaraikan di bawah untuk mengendalikan mesin di cerun dan untuk menentukan sama ada anda boleh mengendalikan mesin dalam keadaan pada hari tersebut dan di tapak berkenaan. Perubahan permukaan bumi boleh menyebabkan perubahan pengendalian di cerun bagi mesin.

  • Jangan mulakan, hentikan atau belokkan mesin di cerun. Jangan ubah kelajuan atau arah secara mendadak. Buat belokan secara perlahan dan beransur-ansur.

  • Jangan kendalikan mesin sekiranya cengkaman, pemanduan atau kestabilan diragu-ragukan.

  • Alihkan atau tandakan halangan seperti parit, lubang, bekas roda, bonggol, batu atau bahaya tersembunyi yang lain. Rumput yang tinggi mungkin mempunyai halangan yang tersembunyi. Permukaan bumi yang tidak rata mungkin menyebabkan mesin terbalik.

  • Ambil perhatian bahawa pengendalian mesin di atas rumput yang basah, melalui cerun atau turun dari cerun mungkin menyebabkan mesin kehilangan cengkaman. Kehilangan cengkaman pada roda pemacu mungkin mengakibatkan mesin meluncur dan kehilangan kawalan pada brek dan stereng.

  • Berhati-hati ketika mengendalikan mesin berhampiran cerun curam, parit, benteng, bahaya air atau bahaya lain. Mesin mungkin tergolek jika roda melalui sisi atau sisi roboh. Kekalkan ruang yang selamat di antara mesin dengan mana-mana bahaya.

  • Kenal pasti bahaya di tapak cerun. Jika terdapat bahaya, potong rumput di cerun menggunakan mesin rumput undur bekalan kuasa.

  • Jika boleh, kekalkan unit pemotongan di kedudukan rendah yang mendekati permukaan tanah sewaktu pengendalian di cerun. Tindakan mengangkat unit pemotongan sewaktu pengendalian di cerun boleh menyebabkan mesin menjadi tidak stabil.

  • Berhati-hati semasa menggunakan alat tambahan lain. Ini boleh menjejaskan kestabilan mesin dan menyebabkan kehilangan kawalan. Sentiasa pastikan gear mesin digunakan ketika turun dari cerun. Jangan luncur turun cerun (hanya berkenaan untuk unit pacuan gear).

  Menurunkan Geladak Mesin Rumput dari Kedudukan Angkut

  1. Pastikan PTO ditetapkan kepada kedudukan MATI; rujuk Manual Pengendali bagi kenderaan tunda anda.

  2. Alihkan mesin rumput ke kawasan rata yang cukup luas untuk menyokong geladak mesin rumput.

  3. Pastikan tiada orang lain yang berhampiran.

  4. Tetapkan kawalan litar alat tambahan belakang kepada kedudukan ANGKAT; rujuk Manual Pengendali bagi kenderaan tunda anda.

   Geladak mesin rumput mungkin diangkat sedikit dan tekanan pada kunci geladak berkurangan.

  5. Tarik dan tahan tali kunci geladak (Rajah 35).

   Kunci geladak dilepaskan.

   g250665
  6. Tetapkan kawalan litar alat tambahan belakang kepada kedudukan TURUN; rujuk Manual Pengendali bagi kenderaan tunda anda.

   Geladak mesin rumput diturunkan ke atas lantai (Rajah 36).

   g250705
  7. Apabila geladak diturunkan sepenuhnya di atas tanah, lepaskan tali dan kawalan alat tambahan.

  8. Tetapkan kawalan litar alat tambahan belakang kepada kedudukan TERAPUNG; rujuk Manual Pengendali bagi kenderaan tunda anda.

  Mengangkat Geladak Mesin Rumput Semasa Memotong Rumput

  Gunakan prosedur ini untuk mengangkat geladak mesin rumput sedikit ketika membelokkan mesin pada hujung laluan pemotongan.

  Untuk mendapatkan arahan tentang penggunaan kawalan alat tambahan belakang, rujuk Manual Pengendali bagi kenderaan tunda anda.

  1. Tetapkan kawalan litar alat tambahan belakang kepada kedudukan ANGKAT.

   Geladak akan diangkat dan cemat angkat akan menyentuh bahagian henti separa ke atas pada kunci geladak.

   Note: Jangan tarik tali kunci geladak.

   g250716g250715
  2. Belokkan kenderaan tunda dan jajarkannya untuk laluan pemotongan seterusnya.

  3. Tetapkan kawalan litar alat tambahan belakang kepada kedudukan TURUN.

  Mengangkat Geladak Mesin Rumput ke Kedudukan Angkut

  Untuk mendapatkan arahan tentang penggunaan PTO dan kawalan alat tambahan belakang, rujuk Manual Pengendali bagi kenderaan tunda anda.

  Note: Jika kunci geladak mesin rumput belakang tidak memasuki cemat geladak, laraskan ketinggian kunci geladak. Rujuk Melaraskan Kunci Geladak Mesin Rumput Belakang.

  1. Alihkan mesin rumput ke kawasan yang rata.

  2. Matikan kuasa PTO.

  3. Tarik dan tahan tali kunci geladak (Rajah 38).

   g250665
  4. Tetapkan kawalan litar alat tambahan belakang kepada kedudukan ANGKAT.

   Geladak mesin rumput diangkat ke kedudukan ANGKUT (Rajah 39).

   g250706
  5. Apabila geladak diangkat sepenuhnya, lepaskan tali dan kawalan alat tambahan.

   Kunci geladak akan memasuki cemat geladak (Rajah 40).

   g250714
  6. Tetapkan kawalan litar alat tambahan belakang kepada kedudukan TURUN sehingga kunci geladak menyokong berat geladak.

  Melaraskan Ketinggian Pemotongan

  1. Jika mesin rumput dipasangkan pada kenderaan tunda, lakukan perkara berikut:

   1. Pastikan PTO dilepaskan.

   2. Jika geladak mesin rumput berada pada kedudukan angkut, turunkan geladak; rujuk Menurunkan Geladak Mesin Rumput dari Kedudukan Angkut.

   3. Gunakan brek henti, matikan kuasa enjin, keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti.

  2. Tentukan ketinggian yang anda mahu memotong rumput.

  3. Longgarkan 4 nat kunci yang mengunci 4 pelaras ketinggian pemotongan (Rajah 41) pada geladak mesin rumput.

   g250931g250930
  4. Dengan mengendalikan salah 1 penggelek geladak, putarkan skru penutup pelaras untuk mengangkat atau menurunkan mesin rumput sehingga penunjuk sejajar dengan ketinggian pemotongan rumput yang anda tentukan dalam langkah 2.

  5. Ketatkan nat kunci bagi 2 pelaras ketinggian pemotongan.

  6. Ulangi langkah 4 dan 5 bagi pelaras ketinggian pemotongan pada penggelek yang satu lagi.

  7. Ulangi langkah 3 hingga 6 untuk geladak yang lain.

  Membuat Belokan Tajam

  1. Anjakkan kenderaan tunda kepada GEAR RENDAH atau JULAT RENDAH.

  2. Pandu mesin dengan perlahan, kemudi untuk membuat belokan tajam.

   Important: Jangan lebihi sudut maksimum 75° dari kenderaan tunda ke mesin rumput.

   g264251
  3. Apabila anda membuat belokan, periksa untuk memastikan ruang lega di antara tayar kenderaan tunda dengan bahagian mesin rumput (Rajah 43).

   Note: Jika tayar terlalu dekat dengan mesin rumput, buat belokan dengan lebih perlahan.

   g264252

  Selepas Pengendalian

  Keselamatan Selepas Pengendalian

  • Letakkan mesin di permukaan yang rata; gunakan brek henti; matikan kuasa enjin; keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua pergerakan berhenti sebelum meninggalkan mesin.

  • Jangan pijak pada, di atas atau di bawah aci pemacu.

  • Jangan gunakan rantai penahan pada pelindung aci PTO untuk menyokong aci apabila mengangkut atau menyimpan mesin rumput.

  • Jangan letakkan aci PTO di atas lantai.

  • Jangan biarkan pelindung aci PTO dipisahkan.

  • Pastikan semua bahagian mesin dalam keadaan berfungsi yang baik dan semua perkakasan dipasang ketat.

  • Gantikan semua pelekat yang kabur, rosak atau hilang.

  Membersihkan dan Memeriksa

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas setiap penggunaan
 • Bersihkan dan periksa mesin rumput.
 • Angkat geladak mesin rumput dan bersihkan geladak dengan teliti.

  Titik Ikat

  g303129

  Mengangkut Mesin

  Important: Angkat dan selakkan geladak sebelum memuatkan mesin rumput ke atas atau turun dari treler.

  • Berhati-hati ketika memuatkan atau mengeluarkan mesin dari treler atau trak.

  • Gunakan tanjakan lebar lengkap ketika memuatkan mesin ke dalam treler atau trak.

  Rujuk Manual Pengendali untuk mengetahui tempat ikat casis tunda dan kenderaan tunda bagi mesin anda.

  1. Pandu kenderaan tunda menaiki tanjakan.

  2. Matikan kuasa enjin, keluarkan kunci dan gunakan brek henti.

  3. Turunkan dirian.

  4. Ikat mesin berhampiran roda menggunakan tali, rantai atau kabel.

   Note: Rujuk peraturan setempat untuk keperluan ikatan.

  5. Tetapkan blok pada roda mesin ke dasar treler atau trak.

  6. Pastikan aci pemacu PTO digandingkan pada kenderaan tunda atau ditetapkan pada bar tunda mesin rumput.

  Penyelenggaraan

  Awas

  Jika anda membiarkan kunci pada suis, orang lain mungkin menghidupkan enjin secara tidak sengaja dan mendatangkan kecederaan parah kepada anda atau orang lain yang berhampiran.

  Keluarkan kunci daripada suis sebelum anda melakukan sebarang penyelenggaraan.

  Amaran

  Jika geladak mesin rumput diangkat tetapi tidak diselak, geladak boleh menurun di luar jangkaan dan mengakibatkan cedera parah pada anda atau orang lain yang berhampiran.

  Angkat semua geladak dengan sepenuhnya dan pastikan cemat pada semua lengan angkat dipasangkan.

  Jadual Penyelenggaraan yang Disyorkan

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas 50 jam pertama
 • Tukar pelincir gear tengah.
 • Tukar pelincir gear tengah.
 • Periksa tali sawat mesin rumput.
 • Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa tekanan udara tayar.
 • Periksa pelindung PTO dan aci pemacu.
 • Gris penyambung halaju malar bagi aci pemacu PTO.
 • Periksa bilah mesin rumput.
 • Selepas setiap penggunaan
 • Bersihkan dan periksa mesin rumput.
 • Setiap 50 jam
 • Gris penyambung aci pemacu sorong tarik.
 • Gris penyambung U aci pemacu.
 • Gris penyambung gelincir pelindung aci pemacu.
 • Gris lengan angkat, silinder hidraulik, selak dan topang impak (selain itu, lincirkan mesin rumput dengan serta-merta setiap kali selepas dicuci).
 • Gris spindel.
 • Gris penegang tali sawat.
 • Gris penggelek geladak (selain itu, lincirkan penggelek dengan serta-merta setiap kali selepas dicuci).
 • Periksa paras bendalir kotak gear.
 • Setiap 500 jam
 • Periksa kotak gear dan bearing spindel.Gantikan kotak gear dan bearing spindel yang haus atau rosak jika diperlukan.
 • Sebelum penyimpanan
 • Lakukan kesemua prosedur penyelenggaraan 50 jam.
 • Singkirkan semua serpihan.
 • Periksa bearing penggelek.Gantikan bearing penggelek yang haus atau rosak jika diperlukan.
 • Catkan permukaan yang sumbing.
 • Tahunan
 • Tukar pelincir gear tengah.
 • Tukar pelincir gear tengah.
 • Periksa gelugur aci PTO untuk mengesan tanda kehausan.
 • Periksa bar tunda untuk mengesan tanda kehausan.
 • Mengangkat Mesin Rumput

  1. Angkat mesin rumput pada separuh gandar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 45.

   g264176
  2. Gunakan dirian bicu untuk menyokong mesin rumput.

  Mengakses Geladak Mesin Rumput

  Menanggalkan Penutup Geladak

  1. Lepaskan 3 selak yang mengunci penutup geladak mesin rumput (Rajah 46).

   g251061
  2. Longgarkan tombol atau bolt (geladak mesin rumput CE) yang mengunci penutup geladak mesin rumput pada geladak mesin rumput (Rajah 46).

  3. Angkat dan tanggalkan penutup dari geladak.

  4. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk penutup yang satu lagi (Rajah 46).

  Memasangkan Penutup Geladak

  1. Jajarkan selak penutup geladak mesin rumput dengan lubang di dalam geladak mesin rumput (Rajah 47).

   g254821
  2. Pasangkan penutup geladak pada geladak mesin rumput (Rajah 47).

  3. Kuncikan penutup (Rajah 47) seperti berikut:

   • Mesin rumput bukan CE: masukkan tombol melalui penutup dan ke dalam geladak mesin rumput, kemudian ketatkan tombol.

   • Mesin rumput CE: masukkan bolt ke dalam geladak mesin rumput, kemudian ketatkan bolt.

  4. Pasangkan 3 selak pada penutup ke geladak mesin rumput (Rajah 47).

  5. Ulangi langkah 1 hingga 4 untuk penutup lain yang anda tanggalkan (Rajah 47).

  Pelinciran

  Spesifikasi Gris

  Gris asas litium No. 2

  Menggris Penyambung Halaju Malar Aci PTO

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Gris penyambung halaju malar bagi aci pemacu PTO.
 • Sapukan gris yang ditentukan pada 3 pemasangan gris pada hujung hadapan aci pemacu PTO (Rajah 48).

  g255325g255326

  Menggris Penyambung Aci Pemacu Sorong Tarik

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 50 jam
 • Gris penyambung aci pemacu sorong tarik.
  1. Panjangkan aci pemacu PTO secara separa untuk mengakses pemasangan gris berhampiran bahagian tengah pelindung aci pemacu dalam (Rajah 49).

   g264299g264298
  2. Sapukan gris pada 4 pemasangan gris untuk penyambung aci pemacu sorong tarik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 49.

  Menggris Penyambung U Aci Pemacu

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 50 jam
 • Gris penyambung U aci pemacu.
 • Sapukan gris yang ditentukan pada 7 pemasangan untuk penyambung U aci pemacu seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 50.

  g255328g255327

  Menggris Penyambung Gelincir Pelindung Aci Pemacu

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 50 jam
 • Gris penyambung gelincir pelindung aci pemacu.
 • Sapukan gris yang ditentukan pada 6 pemasangan gris untuk penyambung gelincir pelindung aci pemacu seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 51.

  g264214g264213

  Menggris Lengan Angkat, Silinder Hidraulik, Selak dan Topang Impak

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 50 jam
 • Gris lengan angkat, silinder hidraulik, selak dan topang impak (selain itu, lincirkan mesin rumput dengan serta-merta setiap kali selepas dicuci).
  • Sapukan gris yang ditentukan pada lengan angkat, silinder hidraulik dan topang impak pada geladak mesin rumput kiri dan kanan (Rajah 52).

   g251060
  • Sapukan gris pada lengan angkat, silinder hidraulik dan topang impak pada geladak mesin rumput tengah (Rajah 53).

   g302979

  Menggris Spindel

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 50 jam
 • Gris spindel.
 • Sapukan gris yang ditentukan pada pemasangan gris pada 3 spindel bagi setiap geladak mesin rumput (Rajah 53).

  g251062

  Menggris Penegang Tali Sawat

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 50 jam
 • Gris penegang tali sawat.
 • Sapukan gris yang ditentukan pada pemasangan gris pada 2 penegang tali sawat bagi setiap geladak mesin rumput.

  g264169

  Menggris Penggelek Geladak

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 50 jam
 • Gris penggelek geladak (selain itu, lincirkan penggelek dengan serta-merta setiap kali selepas dicuci).
  1. Sapukan gris yang ditentukan pada bearing penggelek gris penggelek geladak di sisi kiri geladak (Rajah 56).

   g254862
  2. Gris bearing penggelek gris penggelek geladak di sisi kanan geladak (Rajah 56).

  3. Ulangi langkah 1 dan 2 bagi penggelek pada geladak yang lain.

  Menservis Kotak Gear

  Bahan dibekalkan oleh pelanggan: bahan kedap ulir PTFE dan pam tangan kecil.

  Spesifikasi Bendalir Kotak Gear

  • Bendalir Toro Premium Tractor

  • Bendalir hidraulik traktor Mobilfluid™ 424

  Memeriksa Paras Bendalir Kotak Gear

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 50 jam
 • Periksa paras bendalir kotak gear.
  1. Keluarkan batang celup dari port batang celup di bahagian atas kotak gear tengah (Rajah 57 atau Rajah 58).

   g255251
   g255263
  2. Periksa paras bendalir yang ditunjukkan pada batang celup (Rajah 57 atau Rajah 58).

   Paras bendalir seharusnya ditunjukkan di antara tanda penuh dan tambah pada batang celup.

   Note: Tambahkan pelincir sebagaimana diperlukan untuk meningkatkan paras mencapai ruang di antara tanda penuh dan tambah; rujuk Mengisi Kotak Gear Tengah atau Mengisi Kotak Gear Geladak.

  3. Bersihkan ulir batang celup dan palam isian, kemudian sapukan bahan kedap ulir PTFE pada ulir.

  4. Masukkan batang celup ke dalam port isian dan ketatkan batang celup (Rajah 57 atau Rajah 58).

  5. Ulangi langkah 1 hingga 4 untuk kotak gear geladak yang lain.

  Menukar Pelincir Kotak Gear Tengah

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas 50 jam pertama
 • Tukar pelincir gear tengah.
 • Tahunan
 • Tukar pelincir gear tengah.
 • Menyalirkan Kotak Gear Tengah

  g255203
  1. Kendalikan melalui lubang akses pada plat rangka bawah mesin rumput, jajarkan takung buang di bawah lubang (Rajah 60).

   g255204
  2. Tanggalkan penyumbat takung soket dari port takung bagi kotak gear tengah dan biarkan pelincir disalirkan sepenuhnya (Rajah 60).

  3. Bersihkan ulir penyumbat takung, kemudian sapukan bahan kedap ulir PTFE pada ulir.

  4. Pasangkan penyumbat takung ke dalam port takung dan ketatkan palam.

  Mengisi Kotak Gear Tengah

  Kapasiti bendalir kotak gear tengah: 2,484ml (84 fl oz)

  1. Keluarkan batang celup dari port batang celup di bahagian atas kotak gear tengah dan lapkan bersih batang celup (Rajah 61).

   g255252
  2. Tanggalkan palam isian dari port isian di bahagian atas kotak gear (Rajah 61).

  3. Tambahkan 2,484ml (84 fl oz) pelincir gear yang ditentukan ke dalam kotak gear melalui port isian (Rajah 61).

  4. Masukkan batang celup ke dalam port, keluarkan batang celup dan periksa paras pelincir (Rajah 61).

   Paras bendalir seharusnya ditunjukkan di antara tanda penuh dan tambah pada batang celup.

   Note: Tambahkan pelincir sebagaimana diperlukan untuk meningkatkan paras mencapai ruang di antara tanda penuh dan tambah.

  5. Bersihkan ulir batang celup dan palam isian, kemudian sapukan bahan kedap ulir PTFE pada ulir.

  6. Masukkan batang celup ke dalam port isian dan ketatkan batang celup (Rajah 61).

  7. Pasangkan palam isian ke dalam port isian dan ketatkan palam (Rajah 61).

  Menukar Pelincir Kotak Gear Geladak

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas 50 jam pertama
 • Tukar pelincir gear tengah.
 • Tahunan
 • Tukar pelincir gear tengah.
 • Mengosongkan Kotak Gear Geladak

  1. Keluarkan batang celup dari bahagian atas kotak gear (Rajah 62).

   g255295
  2. Melalui port batang celup, gunakan pam sedut untuk menyingkirkan bendalir dari kotak gear (Rajah 62).

  3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk kotak gear geladak yang lain.

  Mengisi Kotak Gear Geladak

  Kapasiti bendalir kotak gear geladak: 1,064ml (36 fl oz)

  1. Tambahkan 1,064ml (36 fl oz) pelincir gear yang ditentukan ke dalam kotak gear melalui port batang celup (Rajah 63).

   g255294
  2. Masukkan batang celup ke dalam port, keluarkan batang celup dan periksa paras pelincir (Rajah 63).

   Paras bendalir seharusnya ditunjukkan di antara tanda penuh dan tambah pada batang celup.

   Note: Tambahkan pelincir sebagaimana diperlukan untuk meningkatkan paras mencapai ruang di antara tanda penuh dan tambah.

  3. Bersihkan ulir batang celup, kemudian sapukan bahan kedap ulir PTFE pada ulir.

  4. Masukkan batang celup ke dalam port isian dan ketatkan batang celup (Rajah 63).

  5. Ulangi langkah 1 hingga 4 untuk kotak gear geladak lain.

  Memeriksa Tali Sawat Mesin Rumput

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas 50 jam pertama
 • Periksa tali sawat mesin rumput.
 • Tali sawat pemacu bilah yang ditegangkan dengan spring yang dimuatkan takal melahu adalah tahan lasak. Walau bagaimanapun, selepas jam penggunaan yang panjang, tali sawat akan menunjukkan tanda kelusuhan. Tanda yang menunjukkan kelusuhan tali sawat termasuk: terdapat bunyi kiut apabila tali sawat berputar, bilah mesin rumput gelincir apabila memotong rumput, pinggir tali sawat berbulu, terdapat tanda lecur dan retak pada tali sawat dan kualiti pemotongan tidak baik. Gantikan tali sawat jika anda mendapati mana-mana tanda ini.

  g251058
  1. Tanggalkan penutup geladak; rujuk Menanggalkan Penutup Geladak.

  2. Periksa tali sawat pendek dan panjang untuk mengesan tanda kerosakan atau kelusuhan berlebihan.

   Gantikan tali sawat yang rosak atau lusuh; rujuk Menggantikan Tali Sawat Mesin Rumput.

  3. Pasangkan penutup geladak; rujuk Memasangkan Penutup Geladak.

  Menggantikan Tali Sawat Mesin Rumput

  Note: Anda perlu mengeluarkan tali sawat panjang untuk menggantikan tali sawat pendek.

  Mengeluarkan Tali Sawat Panjang

  1. Tanggalkan penutup tali sawat; rujuk Menanggalkan Penutup Geladak

  2. Gunakan bar pemutus atau alatan yang serupa untuk memutarkan penegang tali sawat bagi tali sawat panjang pada arah melawan jam dan tarik tali sawat keluar dari takal penegang (Rajah 65).

   g255022
  3. Tarik keluar tali sawat panjang dari takal pemacu, takal spindel tengah dan takal spindel kanan (Rajah 65).

  4. Keluarkan tali sawat dari mesin rumput.

   Note: Anda mungkin perlu memutarkan tali sawat semasa mengeluarkan tali sawat dari takal spindel tengah.

  Mengeluarkan Tali Sawat Pendek

  1. Tanggalkan penutup tali sawat; rujuk Menanggalkan Penutup Geladak.

  2. Jika dipasangkan, keluarkan tali sawat panjang; rujuk Mengeluarkan Tali Sawat Panjang.

  3. Gunakan bar pemutus atau alatan yang serupa untuk memutarkan penegang tali sawat bagi tali sawat pendek pada arah melawan jam dan tarik tali sawat keluar dari takal penegang (Rajah 66).

   g255020
  4. Tarik keluar tali sawat pendek dari takal pemacu, takal spindel tengah dan takal spindel kanan

  5. Keluarkan tali sawat dari mesin rumput.

   Note: Anda mungkin perlu memutarkan tali sawat semasa mengeluarkan tali sawat dari takal spindel tengah.

  Memasangkan Tali Sawat Pendek

  1. Lilitkan tali sawat pendek sekeliling takal spindel kiri dan alur bawah takal spindel tengah (Rajah 67).

   g255021
  2. Gunakan bar pemutus atau alatan yang serupa untuk memutarkan penegang tali sawat pada arah melawan jam dan tarik tali sawat melalui takal penegang (Rajah 67).

  Memasangkan Tali Sawat Panjang

  1. Lilitkan tali sawat panjang sekeliling takal pemacu, alur atas takal spindel tengah dan takal spindel kanan (Rajah 68).

   g255023
  2. Gunakan bar pemutus atau alatan yang serupa untuk memutarkan penegang tali sawat pada arah melawan jam dan tarik tali sawat melalui takal penegang (Rajah 68).

  3. Pasangkan penutup geladak; rujuk Memasangkan Penutup Geladak.

  Menservis Bilah

  Kekalkan ketajaman bilah sepanjang musim memotong kerana bilah yang tajam akan menghasilkan potongan yang rapi tanpa menyelak atau mencarik rumput. Rumput yang diselak atau dicarik akan berwarna perang pada sisi dan pertumbuhan akan menjadi perlahan serta kemungkinan jangkitan akan meningkat.

  Periksa bilah setiap hari untuk memastikan ketajaman dan untuk mengesan kehausan atau kerosakan. Asah bilah jika diperlukan. Jika bilah rosak atau haus, gantikan bilah dengan segera menggunakan bilah ganti Toro yang asli.

  Bahaya

  Bilah mesin rumput adalah tajam dan boleh mencederakan anda.

  Pakai sarung tangan berkulit tebal atau rintangan pemotongan semasa menservis bilah.

  Bahaya

  Bilah yang haus atau rosak boleh pecah dan serpihan bilah mungkin terpelanting ke arah anda atau orang yang berhampiran dan menyebabkan kecederaan diri yang serius atau kematian.

  • Periksa bilah dari masa ke masa untuk mengesan tanda kehausan atau kerosakan.

  • Gantikan semua bilah yang haus atau rosak.

  Membuat Persediaan untuk Menservis Bilah Mesin Rumput

  Note: Anda perlu memasangkan mesin rumput pada kenderaan tunda semasa menservis bilah mesin rumput.

  1. Lepaskan PTO, alihkan mesin ke permukaan yang rata dan gunakan brek henti.

  2. Angkat dan selakkan geladak mesin rumput, matikan kuasa enjin dan keluarkan kunci (Rajah 69).

   g255457

  Memeriksa untuk Mengesan Bilah Mesin Rumput Yang Bengkok

  1. Jajarkan bilah mesin rumput seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 70.

   g256136
  2. Bersihkan bahagian bawah geladak mesin rumput pada bahagian bersebelahan mata pemotongan pada bahagian belakang bilah (Rajah 71).

   g255531
  3. Gunakan gabungan luas untuk mengukur jarak di antara bahagian untuk dibersihkan pada geladak dengan hujung mata pemotongan (Rajah 72).

   Catatkan ukuran anda .

   g255530
  4. Putarkan bilah sebanyak 180° (Rajah 72).

  5. Ukur jarak di antara bahagian untuk dibersihkan pada geladak dengan hujung mata pemotongan (Rajah 72).

   Catatkan ukuran anda .

   Perbezaan antara ukuran yang anda dapati dalam langkah 4 dan 6 melebihi 3mm (⅛ inci), maknanya bilah telah bengkok dan anda perlu menggantikannya; rujuk Menanggalkan Bilah dan Memasangkan Bilah

  6. Ulangi langkah 3 hingga 5 untuk bilah yang lain bagi geladak mesin rumput atau langkah 1 hingga 6 bagi geladak lain.

  Memeriksa Bilah

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa bilah mesin rumput.
  1. Periksa mata pemotongan (Rajah 73). Jika mata tidak tajam atau bercalar, tanggalkan dan asah bilah. Rujuk Mengasah Bilah.

  2. Periksa bilah, khususnya bahagian layar (Rajah 73). Jika anda mendapati kerosakan, kehausan atau slot membentuk pada bahagian ini (Rajah 73), pasangkan bilah baharu dengan serta-merta.

   Bahaya

   Jika anda membiarkan bilah kehausan, slot akan membentuk di antara layar dan bahagian rata pada bilah. Lama-kelamaan bilah mungkin pecah dan serpihan mungkin terpelanting dari bawah perumah yang mungkin menyebabkan kecederaan serius atau kematian kepada anda atau orang yang berhampiran.

   • Periksa bilah dari masa ke masa untuk mengesan tanda kehausan atau kerosakan.

   • Jangan cuba meluruskan bilah yang bengkok atau mengimpal bilah yang pecah atau retak.

   • Gantikan semua bilah yang haus atau rosak.

   g004653

  Menanggalkan Bilah

  Bilah mestilah digantikan jika terlanggar objek keras, jika bilah tidak seimbang atau bengkok. Untuk memastikan prestasi optimum dan pematuhan keselamatan yang berterusan bagi mesin, gunakan bilah ganti Toro yang asli. Bilah ganti yang dibuat oleh pengilang lain mungkin tidak mematuhi standard keselamatan.

  Amaran

  Kecederaan serius boleh berlaku jika tersentuh bilah yang tajam.

  Pakai sarung tangan atau balut mata bilah yang tajam menggunakan kain.

  1. Pegang hujung bilah menggunakan kain atau sarung tangan berlapik tebal.

  2. Putarkan bolt bilah mengikut arah jam untuk menanggalkan bolt (Rajah 74).

   Important: Bolt bilah mengandungi ulir tangan kiri

   g004480
  3. Tanggalkan plat antisiat dan bilah dari aci spindel (Rajah 74).

  Mengasah Bilah

  Amaran

  Semasa mengasah bilah, serpihan bilah mungkin terpelanting lalu menyebabkan kecederaan serius.

  Pakai pelindung mata yang bersesuaian semasa mengasah bilah.

  1. Asah mata pemotongan pada kedua-dua hujung bilah (Rajah 75).

   Note: Kekalkan sudut asal. Bilah mengekalkan keseimbangan jika jumlah bahan yang sama disingkirkan dari kedua-dua mata pemotongan.

   g000276
  2. Periksa keseimbangan bilah dengan meletakkan bilah pada pengimbang bilah (Rajah 76).

   Note: Jika bilah kekal pada kedudukan mendatar, maka bilah adalah seimbang dan boleh digunakan. Jika bilah tidak seimbang, kikirkan sedikit logam dari hujung bahagian layar sahaja (Rajah 77). Ulangi prosedur ini sehingga bilah menjadi seimbang.

   g000277
   g004480

  Memasangkan Bilah

  1. Pasangkan bilah pada aci spindel (Rajah 77).

   Important: Bahagian bilah yang melengkung mestilah menuding ke atas ke arah dalam mesin rumput untuk memastikan pemotongan yang tepat.

  2. Pasangkan plat antisiat dan bolt bilah (Rajah 77).

   Important: Bolt bilah mengandungi ulir tangan kiri.

  3. Laraskan tork bolt bilah kepada 115~150N∙m (115~150 kaki-lb).

  Melaraskan Pic Mesin Rumput

  Pic geladak mesin rumput ditetapkan di kilang terlebih dahulu agar bahagian belakang geladak lebih tinggi daripada bahagian hadapan.

  Menyediakan Pelarasan Pic Mesin Rumput

  Bahan dibekalkan oleh pelanggan: blok kayu 51mm (2 inci)

  1. Bagi setiap geladak mesin rumput yang anda laraskan pic mesin rumput, jajarkan bilah mesin rumput tengah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 78.

   g255552
  2. Turunkan geladak mesin rumput ke atas tanah.

  Mengaras Geladak

  1. Longgarkan nat yang mengunci blok pelaras ketinggian pemotongan (Rajah 79).

   g256062
  2. Alihkan pelaras ketinggian pemotongan ke atas atau ke bawah sehingga anda mendapat ukuran 124mm (4⅞ inci) dari bahagian atas blok pelaras ke lantai (Rajah 79).

  3. Ulangi langkah 1 dan 2 pada pelaras ketinggian pemotongan lain.

  Menetapkan Pic Geladak

  Bahan dibekalkan oleh pelanggan: blok peregang kayu 51mm (2 inci)

  1. Dengan pengendalian di bahagian belakang geladak mesin rumput, angkat penutup belakang dan jajarkan blok kayu sebanyak 51mm (2 inci) di antara hujung belakang bilah mesin rumput tengah dengan tanah (Rajah 80).

   Anda seharusnya berasa sedikit seretan apabila anda memasukkan blok di antara bilah dengan tanah.

   • Jika ruang lega di antara bilah dengan tanah terlalu besar, gunakan 4 pelaras ketinggian pemotongan untuk menurunkan geladak.

   • Jika anda tidak dapat memasukkan blok kayu di antara bilah dengan tanah terlalu besar, gunakan 4 pelaras ketinggian pemotongan untuk mengangkat geladak.

   g256063
  2. Ukur jarak di antara bahagian atas blok pelaras dengan tanah (Rajah 81).

   Putarkan pelaras ketinggian pemotongan sehingga anda mencapai hasil berikut:

   • Ukuran blok ketinggian pemotongan ke tanah adalah sama di semua 4 lokasi.

   • Blok kayu dimasukkan di antara bilah mesin rumput tengah dengan tanah.

   g256087
  3. Longgarkan 2 skru kepala soket yang menguncikan penunjuk pada blok pelaras ketinggian pemotongan, jajarkan penunjuk dengan tanda 51mm (2 inci) pada pelekat dan ketatkan skru (Rajah 82).

   g256085
  4. Ulangi langkah 3 pada pelaras ketinggian pemotongan lain.

  5. Pada penggelek belakang, angkat pelaras ketinggian pemotongan kiri dan kanan ke tanda 57.15mm (2¼ inci) pada pelekat (Rajah 83).

   g256086
  6. Longgarkan skru kepala soket yang menguncikan 2 penunjuk pada blok pelaras ketinggian pemotongan, jajarkan penunjuk dengan tanda 51mm (2 inci) pada pelekat dan ketatkan skru (Rajah 84).

   g256116
  7. Laraskan tork bagi 4 nat yang mengunci 4 blok pelaras ketinggian pemotongan (Rajah 82 dan Rajah 84) bagi penggelek hadapan dan belakang kepada 322~396N∙m (238~292 kaki-lb).

  Melaraskan Kunci Geladak Mesin Rumput Belakang

  Laraskan kunci geladak mesin rumput belakang apabila geladak mesin rumput tidak menyelak cemat geladak dengan betul (Rajah 40).

  1. Longgarkan nat penjepit (Rajah 85).

  2. Laraskan bolt ke atas atau ke bawah untuk membetulkan lokasi kunci geladak untuk menyelak cemat geladak (Rajah 85).

   g302257
  3. Selepas melaraskan bolt, ketatkan nat penjepit dan nat (Rajah 85).

  Penyimpanan

  Menyimpan Mesin

  Pada penghujung musim memotong rumput atau apabila mesin rumput disimpan untuk tempoh masa yang berlanjutan, lakukan penyelenggaraan pencegahan berikut:

  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata; gunakan brek henti; matikan kuasa enjin; keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua pergerakan berhenti sebelum meninggalkan mesin.

  2. Singkirkan debu atau gris yang mungkin terkumpul pada mesin atau bahagian bergerak yang lain.

  3. Lincirkan semua pemasangan gris.

  4. Perkemas cat pada permukaan bercat yang calar.

  5. Gantikan mana-mana pelekat yang kabur atau rosak.

  6. Jika boleh, simpan mesin rumput di dalam bangunan yang kering dan selamat. Jika penyimpanan di dalam bangunan tidak dapat dilakukan, tutup mesin dengan kain atau kain terpal yang tebal dan ikat dengan rapi.