Pengenalan

Mesin ini ialah mesin rumput kawasan hijau tunggangan dengan bilah gelendong yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pengendali profesional yang diupah untuk penggunaan komersial. Mesin ini terutamanya direka bentuk untuk memotong rumput di tanah rumput yang diselenggarakan dalam keadaan baik. Penggunaan produk ini untuk tujuan selain penggunaan yang dimaksudkan mungkin membahayakan anda dan orang yang berhampiran.

Baca maklumat ini dengan teliti untuk mengetahui cara mengendalikan dan menyelenggarakan produk anda dengan sewajarnya demi mengelakkan kecederaan dan kerosakan produk. Anda bertanggungjawab untuk mengendalikan produk secara wajar dan selamat.

Lawati www.Toro.com untuk mendapatkan maklumat lanjut yang termasuk petua keselamatan, bahan latihan, maklumat aksesori, bantuan mencari penjual atau untuk mendaftarkan produk anda.

Jika anda memerlukan servis, alat ganti Toro yang asli atau maklumat tambahan, hubungi pengedar Toro dibenarkan dan berikan butiran model dan nombor siri produk anda. Rajah 1 menunjukkan bahagian yang terdapatnya butiran model dan nombor siri produk. Tuliskan nombor pada ruang yang disediakan.

Important: Anda boleh menggunakan peranti mudah alih anda untuk mengimbas kod QR pada pelekat (jika tersedia) nombor siri untuk mengakses maklumat waranti, alat ganti dan maklumat produk yang lain.

g234995

Manual ini menyatakan bahaya yang mungkin berlaku dan mengandungi mesej keselamatan yang ditunjukkan melalui simbol isyarat keselamatan (Rajah 2), yang memberikan amaran tentang bahaya yang mungkin menyebabkan kecederaan serius atau kematian akan berlaku jika anda tidak mengikuti langkah berjaga-jaga yang disyorkan.

g000502

Manual ini menggunakan 2 perkataan untuk menyerlahkan maklumat. Penting memerlukan perhatian anda kepada maklumat mekanikal khas dan Perhatian menegaskan maklumat am yang seharusnya diberikan perhatian khas.

Produk ini mematuhi semua arahan Eropah yang relevan. Untuk mendapatkan butiran, sila rujuk helaian Pengakuan Pematuhan (DOC) khusus bagi produk yang berasingan.

Tata Sumber Awam California Seksyen 4442 atau 4443 akan dilanggar jika enjin digunakan atau dikendalikan di tanah yang dilitupi hutan, dilitupi semak atau dilitupi rumput melainkan jika mesin dilengkapi penangkap percikan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 4442, diselenggarakan dalam keadaan berfungsi yang berkesan atau enjin dibina, dilengkapi dan diselenggarakan untuk pencegahan api.

Manual pemilik enjin yang disertakan bertujuan untuk memberikan maklumat tentang sistem pengeluaran, penyelenggaraan dan waranti Agensi Perlindungan Alam Sekitar (EPA) Amerika Syarikat dan Peraturan Kawalan Pengeluaran California. Alat ganti boleh dipesan melalui pembuat enjin.

Amaran

CALIFORNIA

Amaran Peringatan 65

Ekzos enjin diesel dan sesetengah bahan-bahannya adalah diketahui boleh menyebabkan kanser, kecacatan kelahiran dan bahaya pembiakan yang lain di Negeri California.

Palam, kepala bateri dan aksesori bateri yang berkaitan mengandungi plumbum dan sebatian plumbum, bahan kimia yang diketahui boleh menyebabkan kanser dan bahaya pembiakan di Negeri California. Basuh tangan selepas pengendalian.

Penggunaan produk ini boleh menyebabkan pendedahan kepada bahan-bahan kimia yang diketahui boleh menyebabkan kanser, kecacatan kelahiran, atau bahaya pembiakan yang lain di Negeri California.

Keselamatan

Mesin ini telah direka bentuk mengikut EN ISO 5395 dan ANSI B71.4-2017 dan memenuhi standard ini apabila anda melengkapkan prosedur persediaan.

Keselamatan Am

Produk ini mampu memotong tangan dan kaki serta melemparkan objek.

 • Baca dan fahami kandungan Manual Pengendali ini sebelum memulakan enjin.

 • Berikan sepenuh perhatian sewaktu anda mengendalikan mesin. Jangan lakukan aktiviti yang akan mendatangkan gangguan. Jika tidak, kecederaan atau kerosakan harta mungkin berlaku.

 • Jauhkan tangan atau kaki anda dari komponen mesin yang bergerak.

 • Jangan kendalikan mesin tanpa menyediakan semua peranti pelindung dan perlindungan keselamatan lain dan mesin berfungsi dengan betul.

 • Pastikan kanak-kanak, orang lain dan haiwan peliharaan menjauhi kawasan pengendalian. Jangan benarkan kanak-kanak mengendalikan mesin.

 • Sentiasa matikan kuasa enjin, keluarkan kunci (jika dilengkapi), tunggu semua bahagian yang bergerak untuk berhenti dan biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, menservis, membersihkan atau menyimpan mesin.

Penggunaan atau penyelenggaraan yang tidak wajar pada mesin ini boleh menyebabkan kecederaan. Untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya kecederaan, patuhi arahan keselamatan ini dan sentiasa berikan perhatian kepada simbol isyarat keselamatan Graphic, yang bermaksud Perhatian, Amaran atau Bahaya—arahan keselamatan peribadi. Kegagalan untuk mematuhi arahan ini mungkin menyebabkan kecederaan diri atau kematian.

Pelekat Keselamatan dan Arahan

Graphic

Pelekat dan arahan keselamatan mudah didapati oleh pengendali dan akan dinyatakan berhampiran bahagian yang mungkin mendatangkan bahaya. Gantikan pelekat yang rosak atau hilang.

decal139-2726
decal93-8068
decal93-6686
decal93-6681
decal93-6689
decal127-6114
decal127-6115
decal104-7729
decal115-8155
decal106-5976
decal93-8062
decal136-8506
decal136-8505
decal133-8062
decalbatterysymbols
decal115-8226
decal115-8156

Persediaan

Note: Kancing lekapan untuk unit pemotongan Greensmaster 3250-D disertakan bersama unit pemotongan.

Melekapkan Tempat Duduk

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Tempat duduk 1
Nat (5/16 inci) 4

Note: Lekapkan luncur tempat duduk di set lubang lekapan hadapan untuk mendapatkan tambahan 7.6cm (3 inci) pada pelarasan ke hadapan, atau di lubang lekapan belakang untuk tambahan 7.6cm (3 inci) pada pelarasan ke belakang.

 1. Tanggalkan nat kunci yang menetapkan luncur tempat duduk pada pengikat asas penghantaran. Buang nat kunci.

 2. Sambungkan abah-abah wayar pada suis tempat duduk.

 3. Tetapkan luncur tempat duduk pada sokongan tempat duduk menggunakan nat kunci (5/16 inci) yang dibekalkan di dalam bahagian yang belum dipasang (Rajah 3).

  g008408

Mengaktif dan Mengecas Bateri

Hanya gunakan elektrolit (graviti khusus 1.265) untuk mengisi bateri pada permulaan.

Amaran

Terminal bateri atau alatan logam yang menyentuh komponen logam pada mesin boleh mencetuskan litar pintas lalu menghasilkan percikan. Percikan boleh menyebabkan gas bateri meletup lalu mengakibatkan kecederaan diri.

 • Semasa menanggalkan atau memasangkan bateri, pastikan terminal bateri tidak menyentuh mana-mana bahagian logam pada mesin.

 • Elakkan litar pintas di antara alatan logam dengan terminal bateri dan bahagian logam pada mesin.

 1. Tanggalkan kancing dan pengapit bateri dan keluarkan bateri.

  Important: Jangan tambahkan elektrolit apabila bateri dipasangkan pada mesin. Anda mungkin tertumpah elektrolit, menyebabkan pengakisan.

 2. Bersihkan bahagian atas bateri dan tanggalkan penutup lohong (Rajah 4).

  g005080
 3. Isi setiap sel dengan elektrolit dengan berhati-hati sehingga plat dipenuhi kira-kira 6mm (¼ inci) bendalir (Rajah 5).

  g032705
 4. Berikan kira-kira 20 hingga 30 minit agar elektrolit menyerap ke dalam plat. Isi sebagaimana diperlukan agar elektrolit adalah kira-kira 6mm (¼ inci) pada bahagian bawah tangki pengisian (Rajah 5).

 5. Sambungkan pengecas bateri 2~4A pada tiang bateri. Cas bateri untuk sekurang-kurangnya 2 jam pada 4A atau untuk sekurang-kurangnya 4 jam pada 2A sehingga graviti khusus mencapai 1.250 atau lebih tinggi dan suhu adalah sekurang-kurangnya 16°C (60°F) dengan semua sel melepaskan gas pengecasan secara bebas.

  Amaran

  Proses mengecas bateri akan menghasilkan gas yang boleh meletup.

  Jangan merokok berhampiran bateri dan jauhkan bateri daripada percikan dan nyalaan.

  Important: Jika anda tidak mengecas bateri untuk sekurang-kurangnya masa yang dinyatakan di atas, anda mungkin mengurangkan hayat bateri.

 6. Apabila bateri dicas, tanggalkan pengecas dari salur keluar elektrik dan tiang bateri.

  Note: Setelah bateri diaktifkan, hanya tambahkan air suling untuk menggantikan kelesapan lazim, walaupun bateri tanpa penyelenggaraan tidak sepatutnya memerlukan air dalam keadaan pengendalian biasa.

  Important: Kegagalan untuk mengaktifkan bateri dengan betul mungkin menyebabkan bateri melepaskan gas pengecasan dan/atau kegagalan bateri pramasa.

 7. Pasangkan penutup lohong.

 8. Letakkan bateri pada dulang bateri dan kuncikan dengan pengapit bateri dan kancing yang ditanggalkan sebelum ini.

 9. Pasangkan kabel positif (merah) pada terminal positif (+), kemudian kabel negatif (hitam) pada terminal negatif (–) bateri dan kuncikan dengan bolt dan nat (Rajah 6). Masukkan asas getah pada terminal positif untuk mengelakkan kemungkinan berlakunya litar pintas.

Amaran

Penyaluran kabel bateri yang salah boleh merosakkan traktor dan kabel lalu menghasilkan percikan. Percikan boleh menyebabkan gas bateri meletup lalu mengakibatkan kecederaan diri.

 • Sentiasa putuskan sambungan kabel bateri negatif (hitam) dahulu sebelum memutuskan sambungan kabel positif (merah).

 • Sentiasa sambungkan kabel bateri positif (merah) dahulu sebelum menyambungkan kabel negatif (hitam).

g005098

Memasangkan Bar Gulung

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Bar gulung1
Bolt (⅝ x 4-½ inci) 4
Nat kunci (⅝ inci) 4
 1. Letakkan bar gulung agar bahagian atas tiub melengkung ke arah bahagian hadapan mesin (Rajah 7).

  g019975
 2. Turunkan bar gulung ke atas rangka, menjajarkannya dengan lubang lekapan (Rajah 7).

 3. Pasangkan setiap sisi bar gulung pada rangka menggunakan 2 bolt (⅝ x 4-½ inci) dan nat kunci seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.

 4. Tork kancing kepada 183~223N∙m (135~165 kaki-lb).

Mengurangkan Tekanan Tayar

Tayar diisi angin berlebihan di kilang untuk tujuan penghantaran. Kurangkan tekanan kepada paras yang bersesuaian sebelum memulakan mesin. Rujuk Memeriksa Tekanan Tayar.

Melekapkan Rangka Pembawa Hadapan

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Rangka pembawa2
Peregang2
Bolt (½ inci x 3-¼ inci)2
Nat kunci (½ inci)2
 1. Lekapkan pemasangan rangka pembawa pada setiap pangsi menggunakan peregang, bolt (½ x 3-¼ inci) dan nat kunci (½ inci); rujuk Rajah 8. Tork kepada 91~113N∙m (67~83 kaki-lb).

  g016465
 2. Lincirkan sesendal di dalam setiap rangka pembawa menggunakan gris litium No. 2.

Melaraskan Penggelek Rangka Pembawa

 1. Letakkan mesin di permukaan yang rata dan turunkan rangka pembawa unit pemotongan ke atas lantai.

 2. Sahkan bahawa terdapat 13mm (½ inci) ruang lega di antara penggelek rangka pembawa dan lantai.

 3. Pastikan penggelek rangka pembawa searas dengan tanah. Jika tidak searas, masukkan alatan panjang ke dalam hujung rangka pembawa dan kenakan tekanan sehingga penggelek searas.

 4. Jika anda perlu melaraskan ruang lega, longgarkan nat penjepit pada skru henti rangka pembawa (Rajah 9) dan putarkan skru ke atas atau ke bawah untuk mengangkat atau menurunkan rangka pembawa. Ketatkan nat penjepit untuk menetapkan pelarasan.

  g008412

Memasangkan Penyejuk Minyak

Pilihan

Jika anda mengendalikan mesin di tempat dengan suhu ambien pada julat 20~49°C (70~120°F) atau jika anda menggunakan mesin untuk penggunaan tugas berat (memotong di kawasan lain selain kawasan rumput seperti lintasan kecil atau pemotongan menegak), pasangkan Kit Penyejuk Minyak Hidraulik (No. Bahagian 104-7701) pada mesin.

Memasangkan Unit Pemotongan

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Cangkuk angkat ofset (Rujuk Manual Pengendali Unit Pemotongan untuk arahan pemasangan) 3
Skru (dibekalkan bersama unit pemotongan) 6
Bolt (#10 x ⅝ inci) 1
Nat penjepit (#10)1
Unit pemotongan (dijual secara berasingan) 3
Stad bebola (dibekalkan bersama unit pemotongan) 6
Bakul rumput 3

Note: Semasa mengasah, menetapkan ketinggian pemotongan atau melaksanakan prosedur penyelenggaraan lain pada unit pemotongan, simpan motor gelendong unit pemotongan di dalam tiub sokongan untuk mengelakkan kerosakan pada hos.

Important: Jangan angkat ampaian kepada kedudukan angkut apabila motor gelendong berada dalam pemegang dalam rangka mesin. Kerosakan pada motor atau hos boleh berlaku.

 1. Keluarkan unit pemotongan dari karton. Pasangkan dan laraskan seperti yang diarahkan dalam Manual Pengendali unit pemotongan.

 2. Masukkan unit pemotongan di bawah rangka tarik sambil mencangkukkan gegelang angkat pada lengan angkat.

 3. Masukkan sarung kembali pada setiap penerima penyambung bebola dan cangkukkan penerima pada stad bebola unit pemotongan (Rajah 10).

  g021274
 4. Lekapkan bakul pada rangka pembawa.

 5. Laraskan pautan tarik sehingga terdapat 2~3mm (1/16~⅛ inci) ruang lega di antara bibir bakul dengan bilah gelendong. Pastikan bibir bakul sama jarak dari bilah gelendong di sepanjangnya merentas bilah gelendong.

 6. Jajarkan soket di dalam sambungan bebola agar bahagian soket yang terbuka dipusatkan ke arah stad bebola. Ketatkan nat penjepit untuk menetapkan kedudukan soket.

 7. Pastikan terdapat kira-kira 13mm (½ inci) ulir terdedah pada setiap bolt lekapan motor pacuan gelendong (Rajah 11).

  g008420
 8. Sapukan gris bersih pada aci gelugur motor dan pasangkan motor dengan memutarkan motor mengikut arah jam agar bebibir motor menembusi stad. Putarkan motor melawan arah jam sehingga bebibir mengelilingi stad (Rajah 11).

 9. Ketatkan bolt lekapan (Rajah 11).

Menandakan Bakul Rumput Luar

Untuk membantu dalam menjajarkan mesin untuk laluan pemotongan berturutan, lakukan prosedur berikut pada bakul unit pemotongan No. 2 dan No. 3:

 1. Ukur jarak kira-kira 12.7cm (5 inci) dari sisi luar setiap bakul.

 2. Sama ada letakkan jaluran pita putih atau lukis satu garisan pada setiap bakul yang selari dengan sisi luar setiap bakul (Rajah 12).

  g005115

Melaraskan Ketinggian Angkut

Periksa ketinggian angkut (Rajah 14 dan Rajah 15) dan laraskan sebagaimana diperlukan.

 1. Letakkan mesin di permukaan yang rata.

 2. Pada unit pemotongan yang dilengkapi cangkuk angkat ofset (sisipan Rajah 13), sahkan bahawa jarak dari bahagian atas skru pelarasan rangka pembawa ke bahagian belakang rangka pembawa ialah 25mm (1 inci). Jika jarak bukan 25mm (1 inci), teruskan ke langkah 4.

  g008423
 3. Pada unit pemotongan yang dilengkapi pautan rantai atau cangkuk angkat lurus (sisipan Rajah 14 dan Rajah 15), sahkan bahawa jarak dari bahagian atas skru pelarasan rangka pembawa ke bahagian belakang rangka pembawa ialah 22mm (⅞ inci). Jika jarak bukan 22mm (⅞ inci), teruskan ke langkah 4. Jika unit pemotongan dilengkapi pautan angkat ofset (Rajah 13), teruskan ke langkah seterusnya.

  g008421
  g008422
 4. Longgarkan skru lekapan plat angkut (Rajah 14, Rajah 15, dan Rajah 13).

 5. Angkat unit pemotongan sehingga kedudukan angkut.

  Important: Jangan angkat ampaian kepada kedudukan angkut apabila motor gelendong berada di dalam pemegang rangka mesin. Kerosakan pada motor atau hos boleh berlaku.

 6. Pastikan ketinggian dari tanah bagi setiap rangka pembawa adalah sama. Jika ketinggian adalah sama, teruskan ke langkah 8.

 7. Jika ketinggian rangka pembawa tidak sama, longgarkan nat penjepit pada skru pelarasan rangka pembawa (Rajah 13, Rajah 14 dan Rajah 15). Putarkan skru ke arah luar untuk menaikkan dan ke dalam untuk menurun. Ketatkan nat penjepit selepas anda mencapai ketinggian yang betul.

 8. Putarkan plat angkut sehingga ia mengunci rangka tarik. Ketatkan skru.

Melaraskan Balast Belakang

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Kit Berat Belakang (No. Bahagian 100-6442 atau No. Bahagian 99-1645; beli secara berasingan) 1
Kalsium klorida (beli secara berasingan) 18kg (40lb)

Mesin ini mematuhi EN ISO 5395 dan ANSI B71.4-2017 apabila ia dilengkapi dengan salah satu kit berikut:

 • Kit Berat Belakang (No. Bahagian 100-6442) dan 18kg (40lb) balast kalsium klorida ditambahkan pada roda belakang

 • Kit Berat Belakang (No. Bahagian 99-1645) dan 18kg (40lb) kalsium klorida (jika Kit Pacuan 3 Roda dipasangkan pada mesin)

Important: Jika tayar yang diisi kalsium klorida pancit, alih keluar mesin dari kawasan tanah rumput dengan secepat mungkin. Untuk mengelakkan kerosakan yang mungkin berlaku di tanah rumput, segera rendamkan kawasan yang terjejas dengan air.

Memasangkan Kit Pelindung CE

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Kit Pelindung CE (No. Bahagian 04441; beli secara berasingan)1

Pasangkan Kit Pelindung CE (No. Bahagian 04441); rujuk Arahan Pemasangankit.

Mesin ini mematuhi EN ISO 5395:2013 apabila dilengkapi dengan kit pelindung.

Memasang Pelekat CE

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

Pelekat amaran (No. Bahagian 136-8505)1
Pelekat tanda CE1

Jika anda menggunakan mesin ini di negara yang mematuhi standard CE, laksanakan langkah berikut selepas anda memasangkan kit berat dan kit pelindung pada mesin:

 • Tampalkan pelekat amaran CE (No. Bahagian 136-8505) di atas pelekat amaran yang sedia ada (No. Bahagian 136-8506); rujuk Rajah 16.

  g235881
 • Tampalkan pelekat tanda CE di sebelah plat siri (Rajah 17).

  g234996
 • Tampalkan pelekat tahun pengeluaran CE di sebelah pelekat tanda CE (Rajah 17).

Mengendalikan Permulaan Brek

Kendalikan permulaan brek; rujuk Mengendalikan Permulaan Brek.

Gambaran Keseluruhan Produk

Pedal Cengkaman

Pedal cengkaman (Rajah 18) mempunyai 3 fungsi: untuk menggerakkan mesin ke hadapan, untuk mengundurkan mesin dan untuk menghentikan mesin. Tekan bahagian atas pedal untuk bergerak ke hadapan dan bahagian bawah pedal untuk mengundur atau membantu dalam menghentikan mesin ketika bergerak ke hadapan. Juga, membolehkan pedal bergerak kepada kedudukan NEUTRAL untuk menghentikan mesin. Jangan letakkan tumit kaki anda pada kedudukan undur ketika mengendalikan mesin ke hadapan (Rajah 19).

g008430
g005105

Pedal Brek

Tekan pedal brek (Rajah 18) untuk menghentikan mesin dengan menggerakkan brek roda hadapan.

Tab Brek Henti

Untuk menetapkan brek henti, tekan pedal brek, kemudian tekan tab brek henti (Rajah 18) untuk menggunakan brek. Lepaskan tab dengan menekan pedal brek. Gunakan brek henti sebelum anda meninggalkan mesin.

Kawalan Pendikit

Kawalan pendikit (Rajah 20) membolehkan anda mengawal kelajuan enjin. Mengalihkan kawalan pendikit kepada kedudukan PANTAS akan meningkatkan kelajuan enjin; mengalihkan kawalan pendikit kepada PERLAHAN akan mengurangkan rpm enjin. Kelajuan di bumi adalah seperti berikut:

 • Kelajuan memotong ke hadapan 3.2~8km/j (2~5bsj)

 • Kelajuan angkut maksimum 14.1km/j (8.8bsj)

 • Kelajuan undur 4.0km/j (2.5bsj)

Note: Anda tidak boleh mematikan kuasa enjin menggunakan kawalan pendikit.

g008431

Tuil Kawalan Fungsian

Tuil kawalan fungsian (Rajah 20) memberikan 2 pemilihan cengkaman serta kedudukan NEUTRAL . Anda boleh menukar daripada potong kepada angkut atau angkut kepada potong (bukan kepada neutral) ketika mesin sedang bergerak; kerosakan tidak akan berlaku.

 • KedudukanBELAKANG—kedudukan neutral; guna ketika menindih kembali gelendong

 • Kedudukan TENGAH—gunakan ketika memotong rumput

 • Kedudukan HADAPAN—gunakan ketika memandu mesin di antara tapak kerja

Meter Jam

Meter jam (Rajah 20) menunjukkan jumlah jam mesin dikendalikan. Meter mula berfungsi apabila anda memutarkan suis kunci kepada kedudukan HIDUP.

Suis Pencucuhan

Masukkan kunci ke dalam suis (Rajah 20) dan putar mengikut arah jam kepada kedudukan MULA untuk memulakan enjin. Lepaskan kunci sebaik sahaja enjin bermula; kunci bergerak kepada kedudukan HIDUP. Putarkan kunci melawan arah jam kepada kedudukan HENTI untuk mematikan kuasa enjin.

Tuil Penguncian Lengan Stereng

Putarkan tuil (Rajah 20) ke belakang untuk melonggarkan pelarasan, angkat atau turunkan lengan stereng untuk keselesaan anda, kemudian putarkan tuil ke hadapan untuk mengetatkan pelarasan.

Lampu Suhu Air

Lampu (Rajah 20) akan bernyala dan enjin dimatikan secara automatik apabila suhu bahan pendingin enjin terlalu tinggi.

Lampu Tekanan Minyak Enjin

Lampu (Rajah 20) akan bernyala jika tekanan minyak enjin kurang daripada paras yang selamat.

Lampu Amaran Bateri

Lampu (Rajah 20) akan bernyala jika cas bateri adalah rendah.

Lampu Penunjuk Palam Bara

Apabila lampu penunjuk palam bara (Rajah 20) bernyala, ini menunjukkan bahawa palam bara dihidupkan.

Note: Lampu penunjuk palam bara mungkin bernyala untuk seketika selepas enjin dimulakan; ini adalah normal.

Kawalan Angkat/Turun Pemotongan

Pengalihan kawalan (Rajah 20) ke hadapan sewaktu pengendalian pemotongan akan menurunkan unit pemotongan dan memulakan gelendong. Tarik balik kawalan untuk menghentikan gelendong dan mengangkat unit pemotongan. Untuk menghentikan gelendong tanpa mengangkat unit pemotongan, tarik balik kawalan untuk seketika dan lepaskannya. Mulakan gelendong dengan mengalihkan kawalan ke hadapan.

Butang Pengatasan Suhu Tinggi

Jika enjin dimatikan kuasa kerana terlampau panas, tekan butang pengatasan (Rajah 20) dan tahan sehingga anda boleh mengalihkan mesin ke tempat yang selamat dan dibiarkan untuk menyejuk.

Note: Semasa menggunakan butang pengatasan, anda perlu menekan dan menahan butang secara berterusan agar mesin dapat dikendalikan. Jangan gunakan butang tersebut untuk tempoh masa yang berlanjutan.

Tuil Penindihan Kembali

Gunakan tuil penindihan kembali (Rajah 21) dengan tuil kawalan angkat/turun pemotongan dan kawalan kelajuan gelendong untuk menindih kembali gelendong.

g008432

Kawalan Kelajuan Gelendong

Gunakan kawalan kelajuan gelendong (Rajah 21) untuk melaraskan kelajuan gelendong.

Tuil Pelarasan Tempat Duduk

Tuil pelarasan tempat duduk di bahagian kiri tempat duduk (Rajah 22) membolehkan pelarasan tempat duduk sebanyak 18cm (7 inci) ke hadapan dan ke belakang.

g008433

Injap Tutup Bahan Api

Tutup injap tutup bahan api (Rajah 23) yang terdapat di bawah tangki bahan api apabila menyimpan atau mengangkut mesin di atas treler atau trak.

g008434

Note: Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk pada perubahan tanpa diberikan notis.

Lebar pemotongan150cm (59 inci)
Bunga tayar128cm (50.5 inci)
Dasar roda123cm (48.6 inci)
Panjang keseluruhan (disertakan bakul)238cm (93.9 inci)
Lebar keseluruhan173 cm (68 inci)
Ketinggian keseluruhan197cm (77.5 inci)
Tetapan kelajuan enjinMelahu Tinggi: 2,710 ± 50rpm Melahu Rendah: 1,500 ± 50rpm
Berat bersih dengan gelendong 11 bilah 680kg (1,500lb)

Alat Tambahan/Aksesori

Pelbagai alat tambahan dan aksesori yang diluluskan oleh Toro sedia untuk digunakan dengan mesin untuk mempertingkat dan mengembangkan keupayaan mesin. Hubungi Penjual Servis Dibenarkan anda atau pengedar Toro dibenarkan atau pergi ke www.Toro.com untuk mendapatkan senarai bagi semua alat tambahan dan aksesori yang diluluskan.

Untuk memastikan prestasi optimum dan pengesahan keselamatan yang berterusan bagi mesin, hanya gunakan alat ganti dan aksesori Toro yang asli. Alat ganti dan aksesori yang dibuat oleh pengilang lain mungkin berbahaya dan penggunaan sedemikian akan membatalkan waranti produk.

Pengendalian

Note: Tentukan sisi kiri dan kanan mesin dari kedudukan pengendalian yang biasa.

Sebelum Pengendalian

Keselamatan Sebelum Pengendalian

Keselamatan Am

 • Jangan benarkan kanak-kanak atau orang yang tidak terlatih untuk mengendalikan atau menservis mesin. Peraturan setempat mungkin mengehadkan umur pengendali. Pemilik bertanggungjawab untuk melatih semua pengendali dan mekanik.

 • Biasakan diri dengan pengendalian yang selamat pada kelengkapan, kawalan pengendali dan tanda keselamatan.

 • Sentiasa matikan kuasa enjin, keluarkan kunci, tunggu semua bahagian yang bergerak untuk berhenti dan biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, menservis, membersihkan atau menyimpan mesin.

 • Ketahui cara menghentikan mesin dan mematikan kuasa enjin dengan segera.

 • Periksa bahawa kawalan pengawasan pengendali, suis keselamatan, dan peranti perlindungan keselamatan dipasangkan dan berfungsi dengan sebetulnya. Jangan kendalikan mesin melainkan jika mesin berfungsi dengan betul.

 • Sebelum memotong, sentiasa periksa mesin untuk memastikan unit pemotongan dalam keadaan berfungsi yang baik.

 • Periksa kawasan yang anda akan menggunakan mesin dan alihkan semua objek yang mungkin terpelanting dari mesin.

Keselamatan Bahan Api

 • Berhati-hati ketika mengendalikan bahan api. Bahan api mudah terbakar dan wap bahan api mudah meletup.

 • Padamkan semua rokok, cerut, paip dan sumber nyalaan yang lain.

 • Hanya gunakan bekas bahan api yang diluluskan.

 • Jangan tanggalkan penutup bahan api atau isi tangki bahan api ketika enjin dihidupkan atau panas.

 • Jangan tambahkan atau salirkan bahan api di tempat yang tertutup.

 • Jangan simpan mesin atau bekas bahan api di tempat yang berhampiran nyalaan, percikan atau api pandu seperti pada pemanas air atau perkakas lain.

 • Jika anda tertumpah bahan api, jangan cuba menghidupkan enjin; elakkan penghasilan sebarang sumber nyalaan sehingga wap bahan api lesap.

Mengisi Tangki Bahan Api

 • Kapasiti tangki bahan api: 22.7L (6 gelen A.S.)

 • Bahan Api Yang Disyorkan:

  • Untuk mencapai hasil terbaik, hanya gunakan bahan api diesel atau bahan api biodiesel yang bersih dan segar dengan kandungan sulfur yang rendah (<500 ppm) atau ultra rendah (<15 ppm). Pengadaran setana minimum seharusnya 40. Beli bahan api dalam kuantiti yang boleh digunakan dalam tempoh 180 hari untuk memastikan kesegaran bahan api.

  • Gunakan bahan api diesel gred musim panas (No. 2-D) pada suhu melebihi -7°C (20°F) dan gred musim sejuk (No. 1-D atau campuran No. 1-D/2-D) di bawah suhu tersebut. Penggunaan bahan api gred musim sejuk pada suhu lebih rendah akan memberikan titik nyala lebih rendah dan ciri aliran sejuk yang akan memudahkan enjin dimulakan dan mengurangkan penyumbatan penuras bahan api.

   Note: Penggunaan bahan api gred musim panas melebihi -7°C (20°F) akan menyumbang kepada hayat pam bahan api yang lebih panjang dan kuasa yang meningkat berbanding dengan bahan api gred musim sejuk.

  • Mesin ini juga boleh menggunakan bahan api campuran biodiesel yang sehingga B20 (20% biodiesel, 80% petrodiesel). Bahagian petrodiesel seharusnya mengandungi sulfur yang rendah atau ultra rendah. Ikuti langkah berjaga-jaga berikut:

   • Bahagian biodiesel dalam bahan api mestilah mencapai spesifikasi ASTM D6751 atau EN14214.

   • Kandungan bahan api campuran seharusnya mencapai ASTM D975 atau EN590.

   • Permukaan bercat mungkin dirosakkan oleh campuran biodiesel.

   • Gunakan B5 (kandungan biodiesel 5%) atau campuran yang kurang lagi dalam cuaca sejuk.

   • Pantau pengedap, hos dan gasket yang menyentuh bahan api kerana item ini mungkin mendegradasi melalui masa.

   • Penyumbatan penuras bahan api mungkin dijangka untuk suatu tempoh masa selepas menukar kepada campuran biodiesel.

   • Hubungi penjual anda jika anda ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang biodiesel.

 1. Bersihkan di sekeliling penutup tangki bahan api dan tanggalkannya (Rajah 24).

  g005112
 2. Isi tangki sehingga paras mencapai 6~13mm (¼~½ inci) di bawah bahagian bawah leher pengisi.

  Important: Jangan terlebih isi.

 3. Pasangkan penutup.

 4. Lapkan bahan api yang mungkin telah tertumpah.

Melakukan Penyelenggaraan Harian

Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa tali pinggang keledar untuk mengesan kehausan, pemotongan dan kerosakan lain. Gantikan tali pinggang keledar jika terdapat komponen yang tidak berfungsi dengan betul.
 • Sebelum memulakan mesin pada setiap hari, laksanakan prosedur berikut:

  Semasa Pengendalian

  Keselamatan Sewaktu Pengendalian

  Keselamatan Am

  • Pemilik/pengendali boleh mengelakkan kemalangan dan bertanggungjawab terhadap kemalangan yang mungkin menyebabkan kecederaan diri atau kerosakan harta.

  • Pakai pakaian bersesuaian yang dilengkapi pelindung mata, seluar panjang, kasut rintang gelincir yang teguh buatannya dan pelindung pendengaran. Ikat rambut yang panjang dan jangan pakai pakaian yang longgar atau barang kemas yang longgar.

  • Jangan kendalikan mesin apabila sakit, letih atau di bawah pengaruh alkohol atau ubat-ubatan.

  • Berikan sepenuh perhatian sewaktu anda mengendalikan mesin. Jangan lakukan aktiviti yang akan mendatangkan gangguan. Jika tidak, kecederaan atau kerosakan harta mungkin berlaku.

  • Sebelum anda memulakan enjin, pastikan semua pemacu ditetapkan kepada neutral, brek henti digunakan dan anda berada di kedudukan pengendalian.

  • Jangan angkut penumpang di atas mesin dan pastikan orang lain dan haiwan peliharaan menjauhi mesin ketika pengendalian.

  • Hanya kendalikan mesin dalam keadaan yang dapat melihat sekeliling dengan jelas untuk mengelakkan lubang dan bahaya tersembunyi.

  • Elakkan memotong rumput yang basah. Cengkaman yang berkurangan mungkin menyebabkan mesin meluncur.

  • Jauhkan tangan dan kaki anda daripada unit pemotongan.

  • Lihat belakang dan bawah sebelum undur untuk memastikan laluan tiada halangan.

  • Berhati-hati ketika mendekati selekoh tersembunyi, semak samun, pokok atau objek lain yang mungkin menghalang penglihatan anda.

  • Hentikan unit pemotongan apabila anda tidak memotong.

  • Kurangkan kelajuan dan berhati-hati ketika membelok dan menyeberangi jalan dan laluan jalan kaki sewaktu mengendalikan mesin. Sentiasa patuhi cara laluan yang betul.

  • Kendalikan mesin hanya di kawasan dengan pengalihan udara yang baik. Gas ekzos mengandungi karbon monoksida yang boleh membawa maut jika dihidu.

  • Jangan biarkan mesin berjalan tanpa diawasi.

  • Sebelum meninggalkan kedudukan pengendalian (termasuk untuk mengosongkan penangkap atau mengumbah unit pemotongan), lakukan perkara berikut:

   • Letakkan mesin di permukaan yang rata.

   • Lepaskan unit pemotongan dan turunkan alat tambahan.

   • Gunakan brek henti.

   • Matikan kuasa enjin dan keluarkan kunci pencucuhan.

   • Tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti.

  • Kendalikan mesin hanya dalam keadaan yang dapat melihat sekeliling dengan jelas dan keadaan cuaca yang baik. Jangan kendalikan mesin jika terdapat risiko kilat.

  Keselamatan Sistem Perlindungan Terbalik (ROPS)

  • Jangan tanggalkan mana-mana komponen ROPS daripada mesin.

  • Pastikan tali pinggang keledar dipasangkan dan anda boleh membukanya dengan segera sekiranya berlaku kecemasan.

  • Sentiasa pasangkan tali pinggang keledar anda.

  • Periksa dengan teliti untuk mengenal pasti halangan di atas kepala dan jangan terlanggar halangan.

  • Pastikan ROPS berada dalam keadaan pengendalian yang selamat dengan memeriksanya secara teliti dari masa ke masa untuk mengesan kerosakan dan memastikan semua lekapan dipasangkan ketat.

  • Gantikan semua komponen ROPS yang rosak. Jangan baiki atau ubah suai komponen berkenaan.

  Keselamatan Cerun

  • Cerun merupakan faktor utama yang berkaitan dengan kehilangan kawalan dan kemalangan terbalik yang mungkin menyebabkan kecederaan serius atau kematian. Anda bertanggungjawab terhadap pengendalian di cerun yang selamat. Perhatian tambahan seharusnya diberikan ketika mengendalikan mesin di cerun.

  • Nilaikan keadaan di tapak untuk menentukan sama ada cerun adalah selamat untuk pengendalian mesin, termasuk penilaian tapak. Sentiasa gunakan akal budi dan pertimbangan yang wajar sewaktu melakukan penilaian ini.

  • Rujuk arahan cerun yang disenaraikan di bawah untuk mengendalikan mesin di cerun. Sebelum anda mengendalikan mesin, semak keadaan di tapak untuk menentukan sama ada anda boleh mengendalikan mesin dalam keadaan pada hari tersebut dan di tapak berkenaan. Perubahan permukaan bumi boleh menyebabkan perubahan pengendalian di cerun bagi mesin.

  • Jangan mulakan, hentikan atau belokkan mesin di cerun. Jangan ubah kelajuan atau arah secara mendadak. Buat belokan secara perlahan dan beransur-ansur.

  • Jangan kendalikan mesin sekiranya cengkaman, pemanduan atau kestabilan diragu-ragukan.

  • Alihkan atau tandakan halangan seperti parit, lubang, bekas roda, bonggol, batu atau bahaya tersembunyi yang lain. Rumput yang tinggi mungkin mempunyai halangan yang tersembunyi. Permukaan bumi yang tidak rata mungkin menyebabkan mesin terbalik.

  • Ambil perhatian bahawa pengendalian mesin di atas rumput yang basah, melalui cerun atau turun dari cerun mungkin menyebabkan mesin kehilangan cengkaman. Kehilangan cengkaman pada roda pemacu mungkin mengakibatkan mesin meluncur dan kehilangan kawalan pada brek dan stereng.

  • Berhati-hati ketika mengendalikan mesin berhampiran cerun curam, parit, benteng, bahaya air atau bahaya lain. Mesin mungkin tergolek jika roda melalui sisi atau sisi roboh. Kekalkan ruang yang selamat di antara mesin dengan mana-mana bahaya.

  • Kenal pasti bahaya di tapak cerun. Jika terdapat bahaya, potong rumput di cerun menggunakan mesin dikawal pejalan kaki.

  • Jika boleh, kekalkan unit pemotongan di kedudukan rendah yang mendekati permukaan tanah sewaktu pengendalian di cerun. Tindakan mengangkat unit pemotongan sewaktu pengendalian di cerun boleh menyebabkan mesin menjadi tidak stabil.

  • Berhati-hati ketika menggunakan sistem pengumpulan rumput atau alat tambahan lain. Ini boleh menjejaskan kestabilan mesin dan menyebabkan kehilangan kawalan.

  Mengasah Mesin

  Rujuk manual enjin yang dibekalkan bersama mesin untuk prosedur penukaran minyak dan penyelenggaraan yang disyorkan sewaktu tempoh penyesuaian.

  Hanya 8 jam pengendalian diperlukan untuk tempoh penyesuaian.

  Memandangkan beberapa jam pengendalian yang awal adalah kritikal untuk kebolehharapan mesin pada masa hadapan, awasi fungsi dan prestasi mesin dengan teliti agar kesukaran yang kecil yang mungkin menyebabkan masalah besar diperhatikan dan boleh dibetulkan. Periksa mesin dengan kerap sewaktu penyesuaian untuk mengesan kebocoran minyak, kancing yang longgar atau kepincangan tugas yang lain.

  Memulakan Enjin

  Important: Jangan gunakan eter atau jenis bendalir permulaan yang lain.

  Note: Anda mungkin perlu mengeluarkan udara dari sistem bahan api sebelum memulakan enjin jika mana-mana situasi berikut telah berlaku:

  • Permulaan awal bagi enjin baharu.

  • Enjin berhenti berfungsi atas sebab kekurangan bahan api.

  • Penyelenggaraan telah dilakukan pada komponen sistem bahan api.

  Rujuk Manual Pemilikenjin anda.

  1. Duduk di atas tempat duduk. kunci brek henti, lepaskan kawalan angkat/turun pemotongan dan alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL .

  2. Alihkan kaki anda dari pedal cengkaman dan pastikan pedal ditetapkan kepada kedudukan NEUTRAL .

  3. Tetapkan tuil pendikit kepada kedudukan PERLAHAN .

  4. Masukkan kunci ke dalam suis dan putarkan kepada kedudukan HIDUP . Tahan pada kedudukan HIDUP sehingga lampu penunjuk palam bara menjadi malap (kira-kira 6 saat).

  5. Putarkan kunci pencucuhan kepada kedudukan MULA .

   Important: Untuk mengelakkan kepanasan melampau pada motor pemula, jangan gunakan pemula melebihi 10 saat. Selepas mengengkol secara berterusan selama 10 saat, tunggu 60 saat sebelum menggunakan motor pemula sekali lagi.

  6. Lepaskan kunci apabila enjin bermula dan biarkan kunci beralih kepada kedudukan HIDUP.

  7. Biarkan enjin dipanaskan untuk beberapa minit sebelum pengendalian.

   Important: Apabila memulakan enjin untuk kali pertama atau selepas enjin dibaik pulih, kendalikan mesin ke hadapan dan undur selama 1 hingga 2 minit. Putarkan roda stereng ke kiri dan ke kanan untuk memeriksa respons stereng. Kemudian, matikan kuasa enjin dan tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti; rujuk Mematikan Kuasa Enjin. Periksa untuk mengesan kebocoran minyak, bahagian yang longgar dan mana-mana kepincangan tugas lain yang dapat diperhatikan.

  Memeriksa Mesin Selepas Memulakan Enjin

  1. Tetapkan tuil pendikit kepada kedudukan PANTAS.

  2. Alihkan tuil kawalan angkat/turun pemotongan ke hadapan untuk seketika.

   Unit pemotongan seharusnya diturunkan dan semua gelendong sepatutnya berputar.

   Note: Tuil fungsian seharusnya berada di kedudukan tengah (potong) agar gelendong berjalan ketika menurunkan unit pemotongan

  3. Alihkan tuil kawalan angkat/turun pemotongan ke belakang.

   Gelendong pemotongan seharusnya henti berputar dan unit pemotongan sepatutnya diangkat kepada kedudukan angkut penuh.

  4. Gunakan brek untuk menghalang mesin bergerak dan kendalikan pedal cengkaman melalui kedudukan mara dan undur.

  5. Teruskan prosedur di atas selama 1~2 minit. Alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL, kuncikan brek henti dan matikan kuasa enjin.

  6. Periksa untuk mengesan kebocoran bendalir dan ketatkan pemasangan hidraulik jika kebocoran didapati.

   Note: Apabila mesin adalah baharu dan bearing dan gelendong adalah ketat, anda perlu menggunakan kedudukan tuil pendikit PANTAS untuk pemeriksaan ini. Tetapan pendikit pantas mungkin tidak diperlukan selepas tempoh penyesuaian.

   Note: Jika kebocoran bendalir masih berlaku, hubungi pengedar Toro dibenarkan anda untuk mendapatkan bantuan, dan jika perlu, mendapatkan alat ganti.

   Important: Kesan bendalir pada motor atau pengedap roda adalah normal. Pengedap memerlukan sedikit pelinciran untuk berfungsi dengan betul.

  Mematikan Kuasa Enjin

  1. Tetapkan tuil pendikit kepada kedudukan PERLAHAN , tarik balik kawalan angkat/turun pemotongan dan tetapkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL .

  2. Putarkan kunci pencucuhan kepada kedudukan MATI untuk mematikan kuasa enjin. Keluarkan kunci dari suis untuk mengelakkan enjin dimulakan secara tidak sengaja.

  3. Tutup injap tutup bahan api sebelum menyimpan mesin.

  Memeriksa Sistem Saling Kunci Keselamatan

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa sistem saling kunci keselamatan
 • Awas

  Jika suis saling kunci keselamatan diputuskan sambungan atau rosak, mesin mungkin dikendalikan tanpa dijangka lalu menyebabkan kecederaan diri.

  • Jangan usik suis saling kunci.

  • Periksa pengendalian suis saling kunci pada setiap hari dan gantikan suis yang rosak sebelum mengendalikan mesin.

  Tujuan sistem saling kunci keselamatan adalah untuk mengelakkan pengendalian mesin jika anda mungkin tercedera atau mesin mungkin rosak.

  Sistem saling kunci keselamatan menghalang enjin daripada bermula melainkan:

  • Pedal cengkaman ditetapkan kepada kedudukan NEUTRAL .

  • Tuil kawalan fungsian ditetapkan kepada kedudukan NEUTRAL.

  Sistem saling kunci keselamatan menghalang mesin daripada bergerak melainkan:

  • Brek henti dilepaskan.

  • Anda duduk di atas tempat duduk pengendali.

  • Tuil kawalan fungsian berada pada kedudukan POTONG atau kedudukan ANGKUT .

  Sistem saling kunci keselamatan menghalang pengendalian gelendong melainkan jika tuil kawalan fungsian ditetapkan pada kedudukan POTONG .

  Memeriksa Pedal Cengkaman

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa sistem saling kunci keselamatan.
 • Laksanakan pemeriksaan sistem berikut setiap hari untuk memastikan bahawa sistem saling kunci berfungsi dengan betul:

  1. Duduk di atas tempat duduk, alihkan pedal cengkaman kepada kedudukan NEUTRAL , alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL dan gunakan brek henti.

  2. Cuba alihkan pedal cengkaman ke hadapan atau ke belakang.

   Pedal sepatutnya tidak bergerak, yang menandakan sistem saling kunci berfungsi dengan betul. Betulkan masalah jika ia tidak berfungsi dengan betul.

  Memeriksa Kawalan Fungsi

  1. Duduk di atas tempat duduk, alihkan pedal cengkaman kepada kedudukan NEUTRAL, alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL dan gunakan brek henti.

  2. Alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan POTONG atau kedudukan ANGKUT dan cuba mulakan enjin.

   Enjin tidak harus bergerak atau bermula, yang menandakan sistem saling kunci berfungsi dengan betul. Betulkan masalah jika ia tidak berfungsi dengan betul.

  3. Duduk di atas tempat duduk, alihkan pedal cengkaman kepada kedudukan NEUTRAL, alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL dan gunakan brek henti.

  4. Mulakan enjin dan alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan POTONG atau kedudukan ANGKUT .

   Enjin sepatutnya dimatikan kuasa, yang menandakan sistem saling kunci berfungsi dengan betul.

   Betulkan masalah jika ia tidak berfungsi dengan betul.

  Memeriksa Suis Pengawasan Pengendali

  1. Duduk di atas tempat duduk, alihkan pedal cengkaman kepada kedudukan NEUTRAL, alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL dan gunakan brek henti.

  2. Mulakan enjin.

  3. Lepaskan brek henti, alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan POTONG dan berdiri dari tempat duduk.

   Enjin sepatutnya dimatikan kuasa, yang menandakan sistem saling kunci berfungsi dengan betul. Betulkan masalah jika ia tidak berfungsi dengan betul.

  Memeriksa Kawalan Angkat/Turun Pemotongan

  1. Duduk di atas tempat duduk, alihkan pedal cengkaman kepada kedudukan NEUTRAL, alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL dan gunakan brek henti.

  2. Mulakan enjin.

  3. Alihkan kawalan angkat/turun pemotongan ke hadapan untuk menurunkan unit pemotongan. Unit pemotongan seharusnya diturunkan tetapi tidak mula berputar.

   Jika unit pemotongan mula berputar, maka sistem saling kunci tidak berfungsi dengan betul; betulkan masalah sebelum mengendalikan mesin.

  Memandu Mesin tanpa Memotong

  • Pastikan unit pemotongan diangkat sepenuhnya.

  • Tetapkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan ANGKUT.

  • Gunakan brek untuk memperlahankan mesin ketika turun dari bukit yang curam untuk mengelakkan kehilangan kawalan.

  • Sentiasa menghampiri permukaan yang kasar pada kelajuan yang berkurangan dan merentasi pengalunan yang teruk dengan berhati-hati.

  • Biasakan diri anda dengan kelebaran mesin. Jangan cuba lalui di antara objek yang dekat satu sama lain untuk mengelakkan kerosakan yang merugikan dan masa henti.

  Memotong di Kawasan Rumput

  Important: Jika penggera pengesan kebocoran (jika dilengkapi) pada model anda) berbunyi atau anda mengesan kebocoran minyak ketika memotong di kawasan rumput, angkat unit pemotongan dengan segera, terus pandu keluar dari kawasan rumput dan hentikan mesin di tempat yang jauh dari kawasan rumput. Tentukan sebab kebocoran dan betulkan masalah.

  Sebelum memotong kawasan rumput, cari tempat yang kosong dan berlatih untuk melakukan fungsi mesin asas (seperti memulakan dan menghentikan mesin, mengangkat dan menurunkan unit pemotongan dan membelok).

  Periksa kawasan rumput untuk mengesan serpihan, keluarkan bendera dari cawan dan tentukan arah pemotongan yang terbaik. Potong rumput berdasarkan arah pemotongan yang terdahulu. Sentiasa potong dalam corak alternatif daripada pemotongan yang terdahulu agar bilah rumput kurang kemungkinan untuk terterap lalu sukar untuk memerangkap di antara bilah gelendong dengan bilah dasar.

  Memotong Kawasan Rumput

  1. Memasuki kawasan rumput dengan tuil kawalan fungsian ditetapkan kepada kedudukan POTONG dan pendikit pada kelajuan penuh.

  2. Mulakan pada 1 sisi kawasan rumput agar anda boleh menggunakan prosedur pemotongan reben.

   Note: Ini akan mengekalkan pemadatan pada tahap minimum dan menghasilkan corak yang kemas dan menarik di kawasan rumput.

  3. Tolak tuil angkat/turun pemotongan apabila sisi hadapan bakul rumput merentasi sisi luar kawasan rumput.

   Note: Prosedur ini akan menurunkan unit pemotongan di atas tanah rumput dan memulakan gelendong.

   Important: Unit pemotongan tengah akan menurun dan diangkat sedikit selepas unit pemotongan hadapan diturunkan dan diangkat; oleh itu, anda seharusnya berlatih untuk mendapatkan masa khusus yang diperlukan untuk mengurangkan pengendalian pemotongan pembersihan.

   Note: Kelewatan untuk mengangkat dan menurunkan unit pemotongan tengah bergantung pada suhu bendalir hidraulik. Bendalir hidraulik yang sejuk akan menyebabkan kelewatan yang lebih panjang. Apabila suhu bendalir meningkat, masa kelewatan menjadi pendek.

  4. Tindih sedikit bahagian yang dipotong sebelumnya ketika berlalu kembali.

   Note: Untuk membantu dalam mengekalkan garis yang lurus merentas kawasan rumput dan mengekalkan mesin pada jarak yang sama dari sisi pemotongan terdahulu. bayangkan garis penglihatan yang kira-kira 1.8~3m (6~10 kaki) di hadapan mesin dengan sisi bahagian kawasan rumput yang belum dipotong (Rajah 26). Termasuk sisi luar roda stereng sebagai sebahagian daripada garis penglihatan; iaitu mengekalkan sisi roda stereng sejajar dengan titik yang sentiasa dikekalkan jarak yang sama dari bahagian hadapan mesin.

  5. Apabila sisi hadapan bakul merentas sisi kawasan rumput, tarik balik tuil angkat/turun pemotongan ke belakang dan tahan sehingga semua unit pemotongan telah diangkat. Ini akan menghentikan gelendong dan mengangkat unit pemotongan.

   Important: Pastikan masa yang tepat bagi langkah ini agar anda tidak memotong kawasan pinggir, namun potong kawasan rumput yang sebanyak mungkin untuk mengurangkan jumlah rumput yang perlu dipotong sekeliling pinggir luar.

  6. Untuk mengurangkan masa pengendalian dan memudahkan barisan laluan seterusnya, pusingkan mesin ke arah bertentangan untuk seketika, kemudian pusingkan mesin ke arah bahagian yang belum dipotong. Pergerakan ini ialah pusingan berbentuk koyakan (Rajah 25) yang membariskan mesin untuk laluan anda yang seterusnya dengan cepat.

   g229671

   Note: Cuba buat pusingan yang sependek mungkin, melainkan pada cuaca yang lebih panas—lengkung yang lebih luas akan mengurangkan tompokan di tanah rumput.

   g005116

   Note: Roda stereng tidak kembali kepada kedudukan asal selepas anda melengkapkan satu pusingan.

   Important: Jangan hentikan mesin di atas kawasan rumput apabila unit pemotongan digunakan kerana ini mungkin merosakkan tanah rumput. Menghentikan mesin di atas kawasan rumput yang basah boleh meninggalkan bekas atau pelekukan roda.

  Memotong Kawasan Pinggir dan Menyelesaikan Kerja

  1. Selesaikan pemotongan kawasan rumput dengan memotong kawasan pinggir luar. Tukar arah pemotongan daripada pemotongan terdahulu.

   Note: Gunakan tuil pendikit untuk melaraskan kelajuan mesin apabila anda memotong kawasan pinggir. Ini akan memadankan potongan di kawasan rumput dan boleh mengurangkan gelang tripleks.

   Note: Sentiasa ambil kira keadaan cuaca dan tanah rumput dan pastikan anda menukar arah pemotongan daripada pemotongan sebelumnya.

  2. Apabila selesai memotong kawasan pinggir luar, alihkan tuil angkat/turun pemotongan ke belakang untuk menghentikan gelendong, kemudian pandu keluar dari kawasan rumput. Apabila semua unit pemotongan tiada di kawasan rumput, angkat unit pemotongan.

   Note: Langkah ini akan mengurangkan rumpun rumput yang tertinggal di atas kawasan rumput.

  3. Letakkan semula bendera.

  4. Kosongkan bakul rumput bagi semua potongan sebelum anda mengangkut mesin ke kawasan rumput seterusnya.

   Note: Potongan basah yang berat akan mengenakan terikan yang tidak wajar pada bakul menambahkan berat yang berlebihan pada mesin dan ini meningkatkan beban pada sistem mesin (seperti enjin, sistem hidraulik dan brek).

  Selepas Pengendalian

  Keselamatan Selepas Pengendalian

  Keselamatan Am

  • Sentiasa matikan kuasa enjin, keluarkan kunci (jika dilengkapi), tunggu semua bahagian yang bergerak untuk berhenti dan biarkan mesin menyejuk sebelum melaraskan, menservis, membersihkan atau menyimpan mesin.

  • Bersihkan rumput dan serpihan daripada unit pemotongan, pemacu, peredam bunyi, skrin penyejukan dan enjin untuk mengelakkan bahaya api. Bersihkan tumpahan minyak atau bahan api.

  • Matikan bahan api sewaktu menyimpan atau mengangkut mesin.

  • Lepaskan pemacu bagi alat tambahan apabila anda mengangkut atau tidak menggunakan mesin.

  • Biarkan enjin menyejuk sebelum menyimpan mesin di tempat yang tertutup.

  • Selenggarakan dan bersihkan tali pinggang keledar sebagaimana diperlukan.

  • Jangan simpan mesin atau bekas bahan api di tempat yang berhampiran nyalaan, percikan atau api pandu seperti pada pemanas air atau pada perkakas lain.

  Keselamatan Menunda

  • Hanya tunda dengan mesin yang dilengkapi penyangkut yang direka bentuk untuk penundaan. Jangan pasangkan kelengkapan ditunda melainkan pada titik sangkut.

  • Ikuti syor daripada pengilang untuk had berat bagi kelengkapan ditunda dan menunda di cerun. Di cerun, berat kelengkapan ditunda mungkin menyebabkan kehilangan cengkaman dan kehilangan kawalan.

  • Jangan benarkan kanak-kanak atau orang lain berada di dalam atau di atas kelengkapan ditunda.

  • Bergerak dengan perlahan dan sediakan jarak tambahan untuk berhenti ketika menunda.

  Menunda Mesin

  Sekiranya berlaku kecemasan, anda boleh menunda mesin sehingga 0.4km (¼ batu).

  Important: Jangan tunda mesin melebihi kelajuan 3~5km/j (2~3bsj) untuk mengelakkan kerosakan pada sistem pacuan. Jika anda perlu menggerakkan mesin melebihi 0.4km (¼ batu), angkut mesin menggunakan trak atau treler.

  1. Tentukan injap pintas pada pam dan putarkan injap melawan arah jam sebanyak 2 putaran lengkap (Rajah 27).

   g016421
  2. Sebelum memulakan enjin, tutup injap pintas dengan memutarkannya mengikut arah jam sebanyak 2 putaran lengkap (Rajah 27).

   Important: Jangan mulakan enjin apabila injap dibuka.

  Pemeriksaan dan Pembersihan selepas Pemotongan

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Pemeriksaan dan pembersihan selepas pemotongan.
 • Selepas pemotongan, bersihkan mesin sebersih-bersihnya menggunakan hos kebun tanpa muncung agar tekanan air berlebihan tidak mencemari dan merosakkan pengedap dan bearing. Jangan cuci enjin yang panas atau sambungan elektrik menggunakan air.

  Selepas membersihkan mesin, lakukan perkara berikut:

  • Periksa mesin untuk mengesan kemungkinan kebocoran bendalir hidraulik, kerosakan atau kehausan pada komponen hidraulik dan mekanikal.

  • Periksa unit pemotongan untuk ketajaman.

  • Lincirkan pemasangan aci brek menggunakan minyak atau sembur pelincir SAE 30 untuk menghalang pengakisan dan membantu dalam mengekalkan prestasi mesin yang memuaskan sewaktu pengendalian pemotongan rumput yang seterusnya.

  Mengangkut Mesin

  • Berhati-hati ketika memuatkan atau mengeluarkan mesin dari treler atau trak.

  • Gunakan tanjakan lebar lengkap ketika memuatkan mesin ke dalam treler atau trak.

  • Ikat mesin dengan ketat menggunakan pengikat, rantai, kabel atau tali. Pengikat hadapan dan belakang seharusnya menghala ke bawah dan ke arah luar dari mesin (Rajah 28).

   g275002

  Penyelenggaraan

  Awas

  Kegagalan untuk menyelenggarakan mesin dengan sewajarnya boleh menyebabkan kegagalan pramasa pada sistem mesin dan ini mungkin mencederakan anda atau orang yang berhampiran.

  Pastikan mesin diselenggarakan dengan baik dan dalam keadaan berfungsi yang baik seperti yang dinyatakan dalam arahan ini.

  Note: Tentukan sisi kiri dan kanan mesin dari kedudukan pengendalian yang biasa.

  Note: Muat turun salinan skema elektrik atau hidraulik yang percuma dengan melawati www.Toro.com dan mencari mesin anda daripada pautan Manual pada halaman utama.

  Important: Rujuk manual pemilik enjin anda untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan tambahan.

  Amaran

  Jika anda membiarkan kunci pada suis pencucuhan, orang lain mungkin menghidupkan enjin secara tidak sengaja dan mendatangkan kecederaan parah kepada anda atau orang lain yang berhampiran.

  Keluarkan kunci daripada pencucuhan sebelum anda melakukan sebarang penyelenggaraan.

  Keselamatan Penyelenggaraan

  • Sebelum melaraskan, membersihkan, menservis atau meninggalkan mesin, lakukan perkara berikut:

   • Letakkan mesin di permukaan yang rata.

   • Tetapkan suis pendikit kepada kedudukan melahu rendah.

   • Lepaskan unit pemotongan.

   • Turunkan unit pemotongan.

   • Pastikan cengkaman ditetapkan kepada neutral.

   • Gunakan brek henti.

   • Matikan kuasa enjin dan keluarkan kunci pencucuhan.

   • Tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti.

   • Biarkan komponen mesin menyejuk sebelum melakukan penyelenggaraan.

  • Jika boleh, jangan lakukan penyelenggaraan sewaktu enjin berjalan. Jauhi bahagian yang bergerak.

  • Gunakan dirian bicu untuk menyokong mesin atau komponen apabila diperlukan.

  • Lepaskan tekanan dengan berhati-hati daripada komponen dengan simpanan tenaga.

  • Pastikan semua bahagian mesin dalam keadaan berfungsi yang baik dan semua perkakasan dipasang ketat.

  • Gantikan semua pelekat yang kabur atau rosak.

  • Untuk memastikan prestasi mesin yang selamat dan optimum, hanya gunakan alat ganti Toro yang asli. Alat ganti yang dibuat oleh pengilang lain mungkin berbahaya dan penggunaan sedemikian akan membatalkan waranti produk.

  Jadual Penyelenggaraan yang Disyorkan

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas jam pertama
 • Tork nat roda.
 • Selepas 8 jam pertama
 • Periksa ketegangan pada tali sawat pengulang-alik.
 • Selepas 10 jam pertama
 • Tork nat roda.
 • Selepas 50 jam pertama
 • Tukar minyak enjin dan penuras.
 • Periksa kelajuan enjin (pada keadaan melahu dan pendikit penuh).
 • Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa tali pinggang keledar untuk mengesan kehausan, pemotongan dan kerosakan lain. Gantikan tali pinggang keledar jika terdapat komponen yang tidak berfungsi dengan betul.
 • Periksa sistem saling kunci keselamatan
 • Periksa sistem saling kunci keselamatan.
 • Pemeriksaan dan pembersihan selepas pemotongan.
 • Periksa minyak enjin.
 • Salirkan air dari penuras bahan api.
 • Periksa tekanan tayar.
 • Bersihkan adang-adang radiator.Bersihkan setiap jam jika persekitaran sangat berdebu dan kotor.
 • Periksa paras bahan pendingin enjin.
 • Periksa paras bendalir hidraulik.
 • Periksa salur dan hos hidraulik.
 • Periksa sentuhan gelendong ke bilah dasar.
 • Setiap 50 jam
 • Sapukan gris mesin.(Selain itu, sapukan gris selepas dicuci setiap kali.)
 • Periksa paras elektrolit bateri.(Jika mesin disimpan, periksa paras elektrolit setiap 30 hari.)
 • Lincirkan bearing dan sesendal.
 • Periksa sambungan kabel bateri.
 • Setiap 100 jam
 • Tukar minyak enjin dan penuras.
 • Setiap 200 jam
 • Servis penuras pembersih udara (lebih kerap jika keadaan pengendalian adalah berdebu atau kotor).
 • Tork nat roda.
 • Setiap 500 jam
 • Gantikan penuras bahan api.
 • Setiap 800 jam
 • Jika anda tidak menggunakan bendalir hidraulik yang disyorkan atau pernah mengisi takungan dengan bendalir alternatif, tukar bendalir hidraulik, penuras dan penafas tangki.
 • Periksa kelajuan enjin (pada keadaan melahu dan pendikit penuh).
 • Periksa kelegaan injap.
 • Setiap 1,000 jam
 • Jika anda menggunakan bendalir hidraulik yang disyorkan, tukar penuras bendalir hidraulik.
 • Setiap 2,000 jam
 • Jika anda menggunakan bendalir hidraulik yang disyorkan, tukar bendalir hidraulik.
 • Tahunan
 • Kendalikan permulaan brek.
 • Setiap 2 tahun
 • Periksa salur dan sambungan bahan api.
 • Salirkan dan bersihkan sistem penyejukan.
 • Gantikan hos yang longgar.
 • Senarai Semak Penyelenggaraan Harian

  Duplikasi halaman ini untuk penggunaan rutin.

  Item Semakan PenyelenggaraanUntuk minggu:
  Isn.Sel.Rab.Kha.Jum.Sab.Aha.
  Periksa pengendalian saling kunci keselamatan.       
  Periksa pengendalian peralatan       
  Periksa pengendalian brek.       
  Periksa penuras bahan api/pemisah air.       
  Periksa paras bahan api.       
  Periksa paras minyak enjin.       
  Periksa paras bendalir hidraulik.       
  Bersihkan adang-adang dan radiator.       
  Periksa penuras udara.       
  Periksa untuk mengesan hingar enjin yang luar biasa.       
  Periksa pelarasan gelendong ke bilah dasar.       
  Periksa hos hidraulik untuk mengesan kerosakan.       
  Periksa untuk mengesan kebocoran bendalir.       
  Periksa tekanan tayar.       
  Periksa pelarasan ketinggian pemotongan.       
  Lincirkan semua pemasangan gris.1       
  Lincirkan pautan cengkaman dan brek.       
  Perkemas cat yang tertanggal.       

  1. Serta-merta selepas dicuci setiap kali, tanpa mengira selang yang disenaraikan.

  Tatatanda Bahagian Yang Memerlukan Perhatian

  Pemeriksaan dilakukan oleh:
  ItemTarikhMaklumat
     
     
     
     
     

  Pelinciran

  Menyapukan Gris Mesin

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 50 jam
 • Sapukan gris mesin.(Selain itu, sapukan gris selepas dicuci setiap kali.)
 • Mesin mempunyai pemasangan gris yang perlu dilincirkan dari masa ke masa menggunakan gris asas litium serba guna No. 2. Jika mesin dikendalikan dalam keadaan biasa, lincirkan semua bearing dan sesendal selepas setiap 50 jam pengendalian. Lincirkan pemasangan dengan serta-merta selepas dicuci setiap kali, tanpa mengira selang yang disenaraikan.

  Bearing dan sesendal mesin berikut mestilah dilincirkan:

  • Hab roda belakang (1) (Rajah 29)

   g008439
  • Bearing lereng-lereng (1) (Rajah 29)

  • Silinder stereng (2) (Rajah 29)

  • Lengan angkat (3) (Rajah 30)

   g008440
  • Pangsi pedal cengkaman (1) (Rajah 31)

   g008441
  • Pangsi rangka pembawa (3) (Rajah 32)

   g016483
  1. Lapkan pemasangan gris sehingga bersih agar bahan asing tidak ditolak memasuki bearing atau sesendal.

  2. Pamkan gris ke dalam bearing atau sesendal.

  3. Lapkan gris yang berlebihan.

  4. Sapukan gris pada aci gelugur motor gelendong dan pada lengan angkat apabila unit pemotongan ditanggalkan untuk servis.

  5. Gunakan beberapa titis minyak enjin SAE 30 atau pelincir semburan (WD 40) setiap hari pada semua titik pangsi selepas pembersihan.

  Note: Rujuk Manual Pengendali Unit Pemotongan untuk keperluan pelinciran unit pemotongan.

  Penyelenggaraan Enjin

  Keselamatan Enjin

  • Matikan kuasa enjin sebelum memeriksa minyak atau menambahkan minyak ke dalam kotak engkol.

  • Jangan ubah kelajuan pengawalan imbang atau gunakan kelajuan lebih pada enjin.

  Menservis Pembersih Udara

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 200 jam
 • Servis penuras pembersih udara (lebih kerap jika keadaan pengendalian adalah berdebu atau kotor).
  • Periksa badan pembersih udara untuk mengesan kerosakan yang boleh menyebabkan kebocoran udara; gantikannya jika rosak. Periksa seluruh sistem masuk untuk mengesan kebocoran, kerosakan atau pengapit hos yang longgar.

  • Jika penuras udara ditukar sebelum perlu ditukar akan meningkatkan kemungkinan debu memasuki enjin apabila penuras ditanggalkan.

  • Pastikan penutup dipasangkan dengan betul dan mengedap badan pembersih udara.

  1. Lepaskan selak yang mengunci penutup pembersih udara pada badan pembersih udara (Rajah 33).

   g008442
  2. Tanggalkan penutup dari badan pembersih udara.

  3. Sebelum menanggalkan penuras, gunakan udara tekanan rendah (275kPa (40psi), bersih dan kering) untuk menyingkirkan serpihan terkumpul yang terdapat di antara bahagian luar penuras utama dengan kanister. Proses pembersihan ini akan mengelakkan serpihan memasuki sistem masuk apabila anda menanggalkan penuras utama.

   Important: Jangan gunakan udara tekanan tinggi yang akan menolak debu menembusi penuras lalu memasuki salur masuk.

  4. Tanggalkan dan gantikan penuras utama, seperti berikut:

   Important: Jangan bersihkan elemen yang terpakai.

   1. Periksa penuras baharu untuk mengesan kerosakan penghantaran; jangan gunakan elemen yang rosak.

   2. Tarik penuras lama keluar dari badan penuras dengan teliti dan lepas itu buangkannya.

   3. Masukkan penuras baharu dengan menekan rim luar elemen agar dipasangkan ke dalam kanister, memeriksa hujung kedap dan badan penuras.

    Important: Jangan tekan bahagian tengah penuras yang fleksibel.

  5. Bersihkan port pengusiran debu yang terletak pada penutup yang boleh ditanggalkan. Tanggalkan injap saluran keluar getah dari penutup, bersihkan rongga dan pasangkan semula injap keluar.

  6. Pasangkan penutup di sekeliling injap keluar getah pada kedudukan ke bawah—arah di antara kira-kira pukul 5 hingga pukul 7 apabila dilihat dari hujung.

  7. Pastikan selak mengunci penutup pada badan (Rajah 33).

  Menservis Minyak Enjin

  Memeriksa Minyak Enjin

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa minyak enjin.
 • Enjin dihantar dengan 3.7L (3.9 qt AS) (dengan penuras) minyak di dalam kotak engkol; walau bagaimanapun, anda mestilah memeriksa paras minyak sebelum dan selepas memulakan enjin untuk kali pertama.

  Gunakan minyak enjin berkualiti tinggi yang memenuhi spesifikasi berikut:

  • Paras Pengelasan API Yang Diperlukan: CH-4, CI-4 atau lebih tinggi.

  • Minyak pilihan: SAE 10W–30

  • Minyak alternatif: SAE 15W–40

  Minyak Enjin Premium Toro boleh didapatkan daripada pengedar anda pada kelikatan 10W–30. Rujuk katalog bahagian untuk mendapatkan nombor bahagian.

  Note: Masa terbaik untuk memeriksa minyak enjin adalah apabila enjin sejuk sebelum dimulakan untuk hari itu. Jika enjin telah dimulakan, biarkan minyak mengalir kembali ke takungan untuk sekurang-kurangnya 10 minit sebelum pemeriksaan. Jika paras minyak berada pada atau di bawah tanda Tambah pada batang celup, tambahkan minyak untuk meningkatkan paras minyak kepada tanda PENUH . Jangan terlebih isi.

  Important: Kekalkan paras minyak enjin di antara had atas dan bawah pada tolok minyak; enjin mungkin gagal jika enjin dijalankan dengan terlalu banyak atau terlalu sedikit minyak.

  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata, matikan kuasa enjin dan keluarkan kunci.

  2. Keluarkan batang celup dan lapkan dengan kain bersih (Rajah 35).

   Important: Keluarkan batang celup ketika mengisi minyak ke dalam enjin. Apabila menambahkan minyak enjin atau mengisi minyak, mestilah terdapat kelegaan di antara peranti pengisian minyak dengan lubang pengisian minyak di dalam penutup injap seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 34. Kelegaan ini diperlukan untuk membolehkan pelohongan ketika mengisi, yang mengelakkan minyak melimpah ke dalam penafas.

   g016415
   g016419
  3. Tolak batang celup ke dalam tiub dan pastikan batang celup dimasukkan sepenuhnya.

  4. Keluarkan batang celup dari tiub dan periksa paras minyak.

   Note: Jika paras minyak rendah, tanggalkan penutup pengisi dari penutup injap dan tambahkan minyak yang secukupnya dengan perlahan untuk meningkatkan paras kepada tanda PENUH pada batang celup. Isi minyak dengan perlahan dan sentiasa periksa paras ketika proses ini. Jangan terlebih isi.

  5. Masukkan semula batang celup.

  6. Mulakan dan jalankan enjin dalam keadaan melahu selama 30 saat, kemudian matikan kuasa enjin. Tunggu 30 saat, kemudian ulangi langkah 2 hingga 5.

  7. Pasangkan penutup pengisi dan batang celup di tempatnya.

  Menukar Minyak Enjin dan Penuras

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas 50 jam pertama
 • Tukar minyak enjin dan penuras.
 • Setiap 100 jam
 • Tukar minyak enjin dan penuras.
  1. Tanggalkan penyumbat takung (Rajah 36) dan biarkan minyak mengalir ke dalam takung buang. Apabila aliran minyak berhenti, pasangkan penyumbat takung.

   g016422
  2. Keluarkan penuras minyak. Sapukan sedikit minyak yang bersih pada gasket penuras baharu.

  3. Pasangkan penuras menggunakan tangan sehingga gasket menyentuh penyesuai penuras, kemudian ketatkan lagi sebanyak ½~¾ putaran. Jangan kunci terlampau ketat.

  4. Isi minyak ke dalam kotak engkol; rujuk Menukar Minyak Enjin dan Penuras.

  5. Buang minyak dan penuras terpakai dengan sewajarnya.

  Penyelenggaraan Sistem Bahan Api

  Menyalirkan Air dari Penuras Bahan Api

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Salirkan air dari penuras bahan api.
  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata dan matikan kuasa enjin.

  2. Letakkan takung buang di bawah penuras bahan api.

  3. Buka penyumbat takung pada penuras bahan api dengan kira-kira satu putaran dan salirkan air yang terkumpul (Rajah 37).

   g007367
  4. Ketatkan penyumbat selepas penyaliran.

   Note: Oleh sebab air yang terkumpul akan bercampur dengan bahan api diesel, salirkan penuras bahan api ke dalam bekas yang bersesuaian dan buang dengan sewajarnya.

  Menggantikan Penuras Bahan Api

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 500 jam
 • Gantikan penuras bahan api.
  1. Tutup injap tutup bahan api (Rajah 38) di bawah tangki bahan api.

   g008434
  2. Bersihkan tempat lekapan kanister penuras.

  3. Letakkan takung buang di bawah penuras bahan api.

  4. Buka penyumbat takung penuras dan injap penafas (Rajah 39).

   g254461
  5. Tanggalkan kanister penuras dan bersihkan permukaan lekapan.

  6. Lincirkan gasket pada kanister penuras menggunakan minyak yang bersih.

  7. Pasangkan kanister penuras menggunakan tangan sehingga gasket menyentuh permukaan lekapan, kemudian putarkan lagi sebanyak ½ putaran.

  8. Ketatkan penyumbat takung pada bahagian bawah kanister penuras dan buka injap tutup bahan api.

  9. Buang bahan api dan penuras mengikut peraturan setempat.

  Memeriksa Salur dan Sambungan Bahan Api

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 2 tahun
 • Periksa salur dan sambungan bahan api.
 • Periksa salur bahan api untuk mengesan kemerosotan, kerosakan atau sambungan yang longgar.

  Penyelenggaraan Sistem Elektrik

  Keselamatan Sistem Elektrik

  • Putuskan sambungan bateri sebelum membaiki mesin. Putuskan sambungan terminal negatif terlebih dahulu dan akhirnya terminal positif. Sambungkan terminal positif terlebih dahulu dan akhirnya terminal negatif.

  • Cas bateri di tempat terbuka dengan pengalihan udara yang baik, jauhi percikan dan nyalaan. Tanggalkan pengecas sebelum menyambungkan atau memutuskan sambungan bateri. Pakai pakaian pelindung dan gunakan alatan tertebat.

  Menservis Bateri

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 50 jam
 • Periksa paras elektrolit bateri.(Jika mesin disimpan, periksa paras elektrolit setiap 30 hari.)
 • Selenggarakan elektrolit bateri dengan betul dan pastikan kebersihan pada bahagian atas bateri. Simpan mesin di tempat yang dingin untuk mengelakkan bateri menjadi lemah.

  Kabel bateri mestilah disambungkan ketat pada terminal untuk mendapatkan sambungan elektrik yang baik.

  Bahaya

  Elektrolit bateri mengandungi asid sulfurik yang boleh membawa maut jika terminum dan menyebabkan lecuran yang serius.

  • Jangan minum elektrolit dan elakkan sentuhan dengan kulit, mata atau pakaian. Pakai kaca mata keselamatan untuk melindungi mata anda dan sarung tangan getah untuk melindungi tangan anda.

  • Isi bateri di tempat yang sentiasa mempunyai bekalan air bersih untuk mencuci kulit.

  1. Periksa paras elektrolit di dalam sel bateri.

  2. Jika diperlukan, tambahkan air suling atau air tanpa mineral ke dalam sel bateri.

   Note: Hanya tingkatkan paras elektrolit hingga bahagian bawah gelang terbelah di dalam setiap sel.

  3. Bersihkan bahagian atas bateri dengan mencucinya dari masa ke masa menggunakan berus yang dicelup dengan ammonia atau bikarbonat larutan soda.

  4. Cuci permukaan atas bateri dengan air selepas kerja pembersihan.

   Important: Jangan tanggalkan penutup isian sewaktu membersihkan bateri.

  Amaran

  Penyaluran kabel bateri yang salah boleh merosakkan traktor dan kabel lalu menghasilkan percikan. Percikan boleh menyebabkan gas bateri meletup lalu mengakibatkan kecederaan diri.

  • Sentiasa putuskan sambungan kabel bateri negatif (hitam) dahulu sebelum memutuskan sambungan kabel positif (merah).

  • Sentiasa sambungkan kabel bateri positif (merah) dahulu sebelum menyambungkan kabel negatif (hitam).

  Jika pengakisan berlaku pada terminal, putuskan sambungan kabel dengan menanggalkan kabel negatif (-) dahulu dan kikiskan kakisan daripada pengapit dan terminal secara berasingan. Sambungkan kabel dengan menyambungkan kabel positif (+) dahulu dan saluti terminal dengan jeli petroleum.

  Menentukan Fius

  Fius di dalam sistem elektrik mesin terletak di bawah tempat duduk (Rajah 40).

  g008454

  Penyelenggaraan Sistem Pemacu

  Memeriksa Tekanan Tayar

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa tekanan tayar.
 • Tetapkan tekanan tayar yang berlainan bagi roda hadapan, bergantung pada keadaan tanah rumput anda, dari minimum 55kPa (8psi) hingga maksimum 83kPa (12psi).

  Tetapkan tekanan tayar yang berlainan bagi tayar belakang dari minimum 55kPa (8psi) hingga maksimum 103kPa (15psi).

  Memeriksa Tork Nat Roda

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas jam pertama
 • Tork nat roda.
 • Selepas 10 jam pertama
 • Tork nat roda.
 • Setiap 200 jam
 • Tork nat roda.
 • Amaran

  Kegagalan untuk mengekalkan tork yang bersesuaian pada nat roda boleh menyebabkan kecederaan diri.

  Tork nat roda kepada tork yang khusus pada selang yang khusus.

  Spesifikasi tork nat roda: 95~122N∙m (70~90 kaki-lb)

  Note: Untuk memastikan pengagihan yang sama rata, tork nat roda dalam corak X.

  Melaraskan Sistem Gear untuk Neutral

  Jika mesin merangkak apabila pedal kawalan cengkaman ditetapkan kepada kedudukan NEUTRAL , laraskan mekanisme pengembalian neutral.

  1. Sekat di bawah rangka agar salah satu roda hadapan diangkat dari lantai.

   Note: Jika mesin dilengkapi Kit Pacuan 3 Roda, angkat dan sekat roda belakang.

  2. Mulakan enjin, alihkan pendikit kepada kedudukan PERLAHAN dan pastikan roda hadapan yang diangkat dari lantai tidak berputar.

  3. Jika roda sedang berputar, matikan kuasa enjin dan teruskan seperti berikut:

   1. Longgarkan kedua-dua nat penjepit yang mengunci kabel kawalan cengkaman pada dinding sekat pada hidrostat (Rajah 41). Pastikan nat penjepit dilonggarkan secara sama dan secukupnya untuk membolehkan pelarasan.

    g016466

    Note: Longgarkan nat yang mengunci eksentrik pada bahagian atas hidrostat (Rajah 41).

   2. Alihkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan NEUTRAL dan tuil pendikit kepada kedudukan PERLAHAN.

   3. Mulakan enjin.

   4. Putarkan eksentrik sehingga mesin tidak merangkak dalam mana-mana arah.

   5. Apabila roda henti berputar, ketatkan nat yang mengunci eksentrik dan pelarasan (Rajah 41).

   6. Sahkan pelarasan dengan tuil pendikit dalam kedudukan PERLAHAN dan PANTAS .

   7. Dari setiap sisi dinding sekat, ketatkan nat kunci secara sama, mengunci kabel cengkaman pada dinding sekat (Rajah 41). Jangan pintal kabel.

    Note: Jika terdapat ketegangan kabel apabila tuil kawalan fungsian ditetapkan kepada kedudukan NEUTRAL, mesin mungkin merangkak apabila anda mengalihkan tuil kepada kedudukan POTONG atau ANGKUT .

  Melaraskan Kelajuan Angkut

  Mencapai Kelajuan Angkut Maksimum

  Pedal cengkaman telah dilaraskan untuk kelajuan angkut maksimum tetapi anda mungkin perlu membuat pelarasan jika pedal mencapai lejang maksimum sebelum menyentuh penghenti pedal atau jika anda mahu mengurangkan kelajuan angkut.

  Untuk mencapai kelajuan angkut maksimum, tetapkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan ANGKUT dan tekan pedal cengkaman. Jika pedal menyentuh penghenti (Rajah 42) sebelum anda berasa ketegangan pada kabel, laksanakan prosedur pelarasan berikut:

  g005520
  1. Tetapkan tuil kawalan fungsian kepada kedudukan ANGKUT dan longgarkan nat kunci yang mengunci penghenti pedal pada plat lantai (Rajah 42).

  2. Ketatkan penghenti pedal sehingga penghenti pedal tidak menyentuh pedal cengkaman.

  3. Terus kenakan beban ringan pada pedal angkut dan laraskan penghenti pedal agar penghenti pedal menyentuh rod pedal dan ketatkan nat.

   Important: Pastikan ketegangan pada kabel tidak berlebihan, jika tidak hayat kabel akan berkurangan.

  Mengurangkan Kelajuan Angkut

  1. Tekan pedal cengkaman dan longgarkan nat kunci yang mengunci penghenti pedal pada plat lantai.

  2. Longgarkan penghenti pedal sehingga anda mencapai kelajuan angkut yang anda mahu.

  3. Ketatkan nat kunci yang mengunci penghenti pedal.

  Melaraskan Kelajuan Pemotongan

  Mesin telah dilaraskan di kilang tetapi kelajuan boleh ditukar jika anda mahu.

  1. Longgarkan nat penjepit pada bolt sangga (Rajah 43).

  2. Longgarkan nat yang mengunci kunci dan pendakap pemotongan pada pangsi pedal.

   g008451
  3. Putarkan bolt sangga mengikut arah jam untuk mengurangkan kelajuan pemotongan dan melawan arah jam untuk meningkatkan kelajuan pemotongan.

  4. Ketatkan nat penjepit pada bolt sangga dan nat pada pangsi pedal untuk mengunci pelarasan (Rajah 43). Periksa pelarasan dan laraskan sebagaimana diperlukan.

  Penyelenggaraan Sistem Penyejukan

  Keselamatan Sistem Penyejukan

  • Bahan pendingin enjin boleh menyebabkan keracunan jika tertelan; jauhkan daripada jangkauan kanak-kanak dan haiwan peliharaan.

  • Luahan bahan pendingin yang panas dan dimampatkan atau menyentuh radiator dan bahagian di sekeliling yang panas boleh menyebabkan kelecuran yang serius.

   • Sentiasa biarkan enjin menyejuk untuk sekurang-kurangnya 15 minit sebelum menanggalkan penutup radiator.

   • Gunakan kain apabila membuka penutup radiator dan buka penutup dengan perlahan untuk melepaskan stim.

  Membersihkan Adang-adang Radiator

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Bersihkan adang-adang radiator.Bersihkan setiap jam jika persekitaran sangat berdebu dan kotor.
 • Untuk mengelakkan sistem terlampau panas, adang-adang radiator dan radiator seharusnya sentiasa bersih. Periksa dan bersihkan adang-adang dan radiator setiap hari, atau jika diperlukan, setiap jam. Bersihkan komponen ini dengan lebih kerap dalam keadaan yang berdebu dan kotor.

  1. Tanggalkan adang-adang radiator (Rajah 44).

  2. Bermula dari sisi kipas radiator, hembuskan angin pada radiator menggunakan udara termampat.

   g008426
  3. Bersihkan adang-adang dan pasangkannya.

  Memeriksa Paras Bahan Pendingin Enjin

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa paras bahan pendingin enjin.
 • Kapasiti sistem penyejukan ialah kira-kira 3.2L (3.3 qt AS).

  Isi sistem penyejukan dengan 50/50 larutan air dan antisejuk beku etilena glikol kekal. Periksa paras bahan pendingin pada permulaan setiap hari sebelum memulakan enjin.

  Awas

  Jika enjin telah dihidupkan, bahan pendingin yang dimampatkan dan panas boleh terlepas dan menyebabkan kelecuran.

  • Jangan buka penutup radiator apabila enjin sedang berjalan.

  • Gunakan kain apabila membuka penutup radiator dan buka penutup dengan perlahan untuk melepaskan stim.

  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata.

  2. Periksa paras bahan pendingin (Rajah 45).

   Paras seharusnya di antara garis pada tangki simpanan apabila enjin sejuk.

   g008427
  3. Jika bahan pendingin adalah rendah, tanggalkan penutup tangki simpanan dan tambahkan 50/50 campuran air dan antisejuk beku etilena glikol kekal. Jangan terlebih isi.

  4. Pasangkan penutup tangki simpanan.

  Penyelenggaraan Brek

  Mengendalikan Permulaan Brek

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Tahunan
 • Kendalikan permulaan brek.
 • Gunakan brek dengan kuat dan pandu mesin pada kelajuan pemotongan sehingga brek menjadi panas, sebagaimana dipastikan melalui bau yang dikeluarkan. Anda mungkin perlu melaraskan brek selepas tempoh penyesuaian; rujuk Melaraskan Brek.

  Melaraskan Brek

  Rod pelarasan brek terletak di setiap sisi mesin agar anda boleh melaraskan brek secara sama.

  1. Semasa bergerak ke hadapan pada kelajuan angkut, tekan pedal brek; kedua-dua roda seharusnya dikunci secara sama.

   Awas

   Menguji brek di kawasan yang terkurung dengan kehadiran orang lain boleh menyebabkan kecederaan.

   Sentiasa periksa brek di ruang terbuka yang luas dan rata yang tiada orang dan halangan lain sebelum dan selepas pelarasan.

  2. Jika brek tidak mengunci secara sama, laraskan brek seperti berikut:

   1. Tanggalkan rod brek dengan mengeluarkan cemat baji dan cemat pangsi (Rajah 46).

    g008448
   2. Longgarkan nat penjepit dan laraskan pangsi dengan sewajarnya (Rajah 46).

   3. Pasangkan pangsi pada aci brek (Rajah 46).

   4. Periksa jarak gerak bebas pedal brek. Gerak bebas 13~26mm (½~1 inci) seharusnya berlaku sebelum kasut brek menyentuh gelendong brek. Jika diperlukan, buat pelarasan untuk mencapai tetapan ini.

   5. Semasa bergerak ke hadapan pada kelajuan angkut, tekan pedal brek; kedua-dua brek seharusnya dikunci secara sama. Buat pelarasan jika diperlukan.

  Important: Kendalikan permulaan brek setiap tahun; rujuk bahagian Mengendalikan Permulaan Brek.

  Penyelenggaraan Tali Sawat

  Melaraskan Tali Sawat Pengulang-alik

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Selepas 8 jam pertama
 • Periksa ketegangan pada tali sawat pengulang-alik.
 • Pastikan tali sawat ditegangkan dengan betul untuk memastikan pengendalian mesin yang betul dan mencegah kehausan yang boleh dielakkan.

  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata, matikan kuasa enjin, gunakan brek henti, keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua bahagian yang bergerak untuk berhenti.

  2. Kenakan tekanan ibu jari yang sederhana pada tali sawat di antara takal (10kg atau 22lb). Tali sawat seharusnya memesong 7~9mm (0.28~0.35 inci). Jika tidak, lengkapkan prosedur berikut untuk melaraskan ketegangan tali sawat:

   g014755
   1. Longgarkan bolt yang mengunci pengulang-alik pada enjin dan melaraskan pengikat.

   2. Periksa tali sawat untuk mengesan kehausan atau kerosakan dan gantikan jika tali sawat telah haus.

   3. Menggunakan tuil yang diletakkan di antara pengulang-alik dengan blok enjin, tarik keluar pengulang-alik untuk mencapai ketegangan tali sawat yang betul dan ketatkan bolt.

  Penyelenggaraan Sistem Kawalan

  Melaraskan Angkat/Turun Unit Pemotongan

  Litar angkat/turun unit pemotongan disertakan dengan injap pengawal aliran (Rajah 48). Injap ini dipratetap di kilang pada bukaan kira-kira 3 putaran tetapi anda mungkin perlu membuat pelarasan untuk memampas perbezaan pada suhu bendalir hidraulik, kelajuan pemotongan dll.

  Note: Biarkan bendalir hidraulik mencapai suhu pengendalian penuh sebelum melaraskan injap pengawal aliran.

  1. Angkat tempat duduk dan tentukan injap pengawal aliran bagi rangka tarik tengah (Rajah 48) yang terletak di sisi pancarongga hidraulik.

   g033382
  2. Longgarkan nat penjepit pada tombol pelarasan pada injap pengawal aliran.

  3. Putarkan tombol melawan arah jam jika unit pemotongan tengah diturunkan terlalu lambat atau mengikut arah jam jika unit pemotongan tengah diturunkan terlalu awal. Anda tidak sepatutnya perlu memutarkan tombol melebihi 1/32~1/16 putaran.

  4. Uji pelarasan dan ulangi langkah 3 jika diperlukan; apabila selesai, ketatkan nat penjepit.

  Penyelenggaraan Sistem Hidraulik

  Keselamatan Sistem Hidraulik

  • Dapatkan rawatan perubatan dengan segera jika bendalir tersuntik ke dalam kulit. Bendalir yang tersuntik perlu disingkirkan melalui pembedahan dalam tempoh beberapa jam oleh doktor.

  • Pastikan semua hos dan salur bendalir hidraulik dalam keadaan yang baik dan semua sambungan dan pemasangan hidraulik adalah ketat sebelum mengenakan tekanan pada sistem hidraulik.

  • Jauhkan badan dan tangan anda dari kebocoran lubang jarum atau muncung yang mengeluarkan bendalir hidraulik bertekanan tinggi.

  • Gunakan kadbod atau kertas untuk mengesan kebocoran hidraulik.

  • Lepaskan semua tekanan di dalam sistem hidraulik dengan selamat sebelum melaksanakan sebarang kerja pada sistem hidraulik.

  Menservis Bendalir Hidraulik

  Important: Tanpa mengira jenis bendalir hidraulik digunakan, mana-mana unit cengkaman yang digunakan untuk penggunaan di luar kawasan hijau, pemotongan menegak atau digunakan pada suhu ambien melebihi 29°C (85°F) seharusnya dipasangkan Kit Penyejuk Minyak; rujuk Memasangkan Penyejuk Minyak.

  Spesifikasi Bendalir Hidraulik

  Takungan diisi penuh dengan bendalir hidraulik berkualiti tinggi di kilang. Periksa paras bendalir hidraulik sebelum anda memulakan enjin buat kali pertama dan setiap hari selepas itu; rujuk Memeriksa Paras Bendalir Hidraulik.

  Bendalir hidraulik yang disyorkan: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; tersedia dalam baldi 19L (5 gelen AS) atau tong dram 208L (55 gelen AS).

  Note: Mesin yang menggunakan bendalir ganti yang disyorkan memerlukan penukaran bendalir dan penuras yang kurang kerap.

  Bendalir hidraulik alternatif: Jika Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid tidak tersedia, anda boleh menggunakan bendalir hidraulik konvensional asas petroleum lain yang mengandungi spesifikasi dalam julat disenaraikan bagi semua sifat bahan berikut dan memenuhi standard industri. Jangan gunakan bendalir tiruan. Rujuk penjual pelincir anda untuk mengenal pasti produk yang bersesuaian.

  Note: Toro tidak menanggung kewajipan bagi kerosakan yang disebabkan oleh penggantian yang tidak wajar, oleh itu hanya gunakan produk daripada pengilang boleh dipercayai yang akan menyokong cadangan mereka.

  Bendalir Hidraulik Antihaus Indeks Kelikatan Tinggi/Takat Curah Rendah, ISO VG 46

  Sifat Bahan: 
   Kelikatan, ASTM D445cSt @ 40°C (104°F) 44 hingga 48
   Indeks Kelikatan ASTM D2270140 atau lebih tinggi
   Takat Tuang, ASTM D97-37°C~-45°C (-34°F~-49°F)
   Spesifikasi Industri:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 atau M-2952-S)

  Note: Banyak bendalir hidraulik adalah hampir tanpa warna, oleh itu sukar untuk mengesan kebocoran. Bahan tambah pencelup merah bagi bendalir hidraulik tersedia dalam botol 20ml (0.67 fl oz). Satu botol adalah cukup untuk 15~22L (4~6 gelen AS) bendalir hidraulik. Pesan No. Bahagian 44-2500 daripada penjual Toro dibenarkan anda.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid ialah satu-satunya bendalir tiruan terbiodegradasian yang diluluskan oleh Toro. Bendalir ini serasi dengan elastomer yang digunakan di dalam sistem hidraulik Toro dan sesuai untuk pelbagai keadaan suhu. Bendalir ini serasi dengan minyak mineral konvensional tetapi untuk mencapai keterbiodegradasian dan prestasi maksimum, sistem hidraulik harus dibersihkan dengan bendalir konvensional dengan sepenuhnya. Minyak tersebut tersedia dalam baldi 19L (5 gelen AS) atau 208L (55 gelen AS) daripada penjual Toro dibenarkan anda.

  Memeriksa Paras Bendalir Hidraulik

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa paras bendalir hidraulik.
  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata. Pastikan mesin telah menyejuk agar bendalir adalah sejuk.

  2. Keluarkan penutup dari takungan dan periksa paras minyak. Bendalir seharusnya mencapai bahagian bawah adang-adang di dalam leher pengisi (Rajah 49).

   g008428
  3. Jika paras bendalir rendah, isi takungan secara perlahan dengan bendalir hidraulik sesuai sehingga paras mencapai bahagian bawah adang-adang. Jangan terlebih isi.

   Important: Untuk mengelakkan pencemaran sistem, bersihkan bahagian atas bekas bendalir hidraulik sebelum mencucuk. Pastikan muncung dan corong tuang adalah bersih.

  4. Pasangkan penutup takungan. Lapkan bendalir yang mungkin tertumpah.

   Important: Periksa paras bendalir hidraulik sebelum enjin dimulakan buat kali pertama dan setiap hari selepas itu.

  Menukar Bendalir Hidraulik dan Penuras

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Setiap 800 jam
 • Jika anda tidak menggunakan bendalir hidraulik yang disyorkan atau pernah mengisi takungan dengan bendalir alternatif, tukar bendalir hidraulik, penuras dan penafas tangki.
 • Setiap 1,000 jam
 • Jika anda menggunakan bendalir hidraulik yang disyorkan, tukar penuras bendalir hidraulik.
 • Setiap 2,000 jam
 • Jika anda menggunakan bendalir hidraulik yang disyorkan, tukar bendalir hidraulik.
 • Kapasiti Bendalir Hidraulik: 20.8L (5.5 gelen AS)

  Jika bendalir tercemar, minta pengedar Toro dibenarkan anda untuk membersihkan sistem. Bendalir yang tercemar kelihatan keruh atau hitam apabila dibandingkan dengan bendalir yang bersih.

  1. Bersihkan bahagian sekeliling lekapan penuras (Rajah 50). Letakkan takung buang di bawah penuras dan tanggalkan penuras.

   g008447

   Note: Jika anda tidak akan menyalirkan bendalir, tanggalkan dan pasangkan saluran hidraulik yang menyambung ke penuras.

  2. Isi penuras ganti dengan bendalir hidraulik yang bersesuaian, lincirkan gasket pengedap dan putarkan menggunakan tangan sehingga gasket menyentuh kepala penuras. Kemudian, ketatkan lagi sebanyak ¾ putaran.

  3. Isi takungan hidraulik dengan bendalir hidraulik; rujuk Spesifikasi Bendalir Hidraulik dan Memeriksa Paras Bendalir Hidraulik.

  4. Mulakan dan jalankan mesin pada keadaan melahu selama 3~5 minit untuk mengedarkan bendalir dan menyingkirkan udara yang terperangkap di dalam sistem. Matikan kuasa enjin dan periksa paras bendalir.

  5. Buang bendalir dan penuras dengan sewajarnya.

  Memeriksa Salur dan Hos Hidraulik

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa salur dan hos hidraulik.
 • Periksa salur dan hos hidraulik setiap hari untuk mengesan kebocoran, talian berpintal, sokongan lekapan yang longgar, kehausan, pemasangan yang longgar dan kemerosotan disebabkan cuaca dan kemerosotan disebabkan bahan kimia. Buat semua pembaikan yang diperlukan sebelum pengendalian.

  Penyelenggaraan Unit Pemotongan

  Keselamatan Bilah

  Rujuk dan lengkapkan prosedur dalam . . . . Bilah atau bilah dasar yang haus atau rosak boleh pecah dan serpihan mungkin terpelanting ke arah anda atau orang yang berhampiran dan menyebabkan kecederaan diri yang serius atau kematian.

  • Periksa bilah dan bilah dasar dari masa ke masa untuk mengesan tanda kehausan atau kerosakan berlebihan.

  • Berhati-hati ketika memeriksa bilah. Pakai sarung tangan dan berhati-hati ketika menservis bilah. Hanya gantikan atau tindih kembali bilah dan bilah dasar; jangan luruskan atau kimpalkannya.

  • Pada mesin dengan berbilang unit pemotongan, berhati-hati ketika memutarkan gelendong kerana gelendong pada unit pemotongan lain mungkin berputar.

  Memeriksa Sentuhan Gelendong ke Bilah Dasar

  Selang Perkhidmatan PenyelenggaraanProsedur Penyelenggaraan
  Sebelum setiap penggunaan atau setiap hari
 • Periksa sentuhan gelendong ke bilah dasar.
 • Setiap hari sebelum mengendalikan mesin, periksa sentuhan gelendong ke bilah dasar, tanpa mengira sama ada kualiti pemotongan terdahulu boleh diterima atau tidak. Sedikit sentuhan perlu dikekalkan sepanjang gelendong dan bilah dasar; rujuk Manual PengendaliUnit Pemotongan.

  Menetapkan Kelajuan Gelendong

  Untuk mencapai pemotongan yang konsisten dan berkualiti tinggi dan penampilan selepas pemotongan yang seragam, anda perlu menetapkan kawalan kelajuan gelendong (terletak di blok pancarongga di bawah penutup di bahagian kiri tempat duduk) yang betul. Laraskan kawalan kelajuan gelendong seperti berikut:

  1. Tentukan ketinggian pemotongan yang ditetapkan pada unit pemotongan.

  2. Tentukan kelajuan di bumi diingini yang paling sesuai untuk keadaan semasa.

  3. Gunakan jadual berikut untuk menentukan tetapan kelajuan gelendong untuk unit pemotongan 5, 8, 11 atau 14 bilah anda (Rajah 51).

   g014736
  4. Condongkan tempat duduk pengendali ke hadapan dan sokong dengan rod sangga (Rajah 52).

   g229847
  5. Untuk melaraskan kelajuan gelendong dengan memutarkan tombol kawalan kelajuan gelendong (Rajah 53) sehingga anak panah penunjuk sejajar dengan nombor yang anda tentukan dalam langkah 3.

   g229849g229880

   Note: Anda boleh meningkatkan atau mengurangkan kelajuan gelendong untuk memampas keadaan tanah rumput.

  Menindih Kembali Gelendong

  Amaran

  Kecederaan diri boleh berlaku jika tersentuh gelendong atau bahagian bergerak yang lain.

  • Jauhkan tangan dan pakaian anda daripada gelendong atau bahagian bergerak yang lain.

  • Jangan cuba memutarkan gelendong menggunakan tangan atau kaki ketika enjin sedang berjalan.

  1. Letakkan mesin di permukaan yang rata, turunkan unit pemotongan, matikan kuasa enjin dan gunakan brek henti.

  2. Condongkan tempat duduk pengendali ke hadapan dan sokong dengan rod sangga (Rajah 54).

   g229847
  3. Buat pelarasan awal pada gelendong ke bilah dasar agar sesuai untuk mengasah semua unit pemotongan yang sedang anda tindih kembali; rujuk Manual PengendaliUnit Pemotongan.

  4. Putarkan tuil penindihan kembali kepada kedudukan R (Rajah 55).

   g229849g229848
  5. Putarkan tombol kelajuan gelendong kepada tetapan 1 (Rajah 55).

  6. Mulakan enjin dan jalankan pada kelajuan melahu rendah.

   Important: Jangan ubah kelajuan enjin ketika menindih kembali kerana gelendong mungkin mati. Hanya lakukan penindihan kembali pada kelajuan enjin melahu.

  7. Dengan tuil potong/angkut pada kedudukan NEUTRAL, alihkan kawalan angkat/turun pemotongan ke hadapan untuk memulakan pengendalian penindihan kembali pada gelendong.

  8. Sapukan sebatian penindihan menggunakan berus dengan pemegang panjang. Jangan gunakan berus dengan pemegang pendek.

   • Jika gelendong mati atau menjadi tidak menentu sewaktu penindihan kembali, pilih tetapan kelajuan gelendong yang lebih tinggi sehingga kelajuan menjadi stabil, kemudian kembalikan kelajuan gelendong kepada tetapan 1 atau kelajuan yang diinginkan.

   • Untuk membuat pelarasan pada unit pemotongan sewaktu penindihan kembali, matikan gelendong dengan mengalihkan tuil angkat/turun pemotongan ke belakang dan matikan kuasa enjin. Selepas menyelesaikan pelarasan, ulangi langkah 4 hingga 8.

  9. Ulangi langkah 4 hingga 8 bagi semua unit pemotongan yang mahu anda tindih kembali.

  10. Apabila selesai, kembalikan tuil penindihan kembali kepada kedudukan F, alihkan tombol kelajuan kepada tetapan kelajuan gelendong yang diinginkan, turunkan tempat duduk dan bersihkan semua sebatian penindihan daripada unit pemotongan. Laraskan jarak gelendong ke bilah dasar pada unit pemotongan sebagaimana diperlukan.

   Important: Jika anda tidak mengembalikan tuil penindihan kembali kepada kedudukan F selepas penindihan kembali, unit pemotongan tidak akan mengangkat atau berfungsi dengan betul.

  Penyimpanan

  Jika anda ingin menyimpan mesin untuk tempoh masa yang panjang, laksanakan langkah berikut sebelum penyimpanan:

  1. Sentiasa hentikan mesin, gunakan brek henti, matikan kuasa enjin, keluarkan kunci dan tunggu sehingga semua pergerakan berhenti sebelum membersihkan atau menyimpan mesin.

  2. Singkirkan debu yang terkumpul dan potongan rumput yang lama. Jika diperlukan, asah gelendong dan bilah dasar; rujuk Manual Pengendali unit pemotongan. Gunakan pencegah karat pada bilah dasar dan bilah gelendong. Sapukan gris dan minyak pada semua titik pelinciran; rujuk Menyapukan Gris Mesin.

  3. Sekat roda agar tiada beban pada tayar.

  4. Salirkan dan gantikan bendalir hidraulik dan penuras serta periksa saluran dan pemasangan hidraulik. Gantikan, jika perlu; rujuk Menukar Bendalir Hidraulik dan Penuras dan Memeriksa Salur dan Hos Hidraulik.

  5. Buangkan semua bahan api dari tangki bahan api. Jalankan enjin sehingga enjin berhenti kerana kekurangan bahan api. Gantikan penuras bahan api; rujuk Menggantikan Penuras Bahan Api.

  6. Apabila mesin masih hangat, salirkan minyak dari kotak engkol. Isi semula dengan minyak segar; rujuk Menukar Minyak Enjin dan Penuras.

  7. Bersihkan debu dan sekam dari silinder, sirip kepala silinder dan perumah penghembus.

  8. Keluarkan bateri dan cas bateri sehingga penuh. Simpan bateri sama ada di rak atau pada mesin. Jangan sambungkan kabel jika bateri disimpan pada mesin. Simpan bateri di tempat yang dingin untuk mengelakkan bateri menyahcas dengan pantas.

  9. Simpan mesin di tempat yang panas dan kering.