ข้อมูลเบื้องต้น

เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามที่ใช้ใบมีดโรตารีนี้ออกแบบมาเพื่อเจ้าของบ้านที่พักอาศัยหรือผู้ให้บริการตัดหญ้ามืออาชีพ เหมาะสำหรับใช้ตัดหญ้าบนสนามที่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีในที่พักอาศัยหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ และไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการตัดพุ่มไม้หนาหรือใช้ในการเกษตร

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

คุณสามารถติดต่อ Toro ได้โดยตรงที่ www.Toro.com เพื่อขอข้อมูลผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม ขอความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 หาตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

Important: นอกจากนี้ คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสแกนรหัส QR บนสติกเกอร์หมายเลขซีเรียลเพื่อเข้าถึงข้อมูลการรับประกัน อะไหล่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้

g226628

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และระบุข้อความความปลอดภัยที่แสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่แนะนำ

g000502

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

แรงบิดขั้นต้นหรือแรงบิดสุทธิ:แรงบิดขั้นต้นหรือแรงบิดสุทธิของเครื่องยนต์นี้ได้รับการประเมินในห้องปฏิบัติการทดลองโดยผู้ผลิตเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน J1940 หรือ J2723 ของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ (SAE) เนื่องจากออกแบบและปรับแต่งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การปล่อยไอเสีย และการทำงาน แรงบิดจริงของเครื่องยนต์ในเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้จึงน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ โปรดดูข้อมูลของผู้ผลิตเครื่องยนต์ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

อย่าแก้ไข ดัดแปลง หรือปิดอุปกรณ์นิรภัยของเครื่องตัดหญ้า และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ อย่าพยายามปรับหรือแก้ไขตัวปรับรอบเครื่องยนต์ เพราะอาจจะส่งผลให้เครื่องตัดหญ้าทำงานอย่างไม่ปลอดภัยและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

ความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ออกแบบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน EN ISO 5395:2013

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเหล่านี้

เพื่อความปลอดภัยและสมรรถนะสูงสุดในการใช้งานอุปกรณ์ และศึกษาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คุณและผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ควรอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ก่อนจะสตาร์ทเครื่อง ศึกษาสัญลักษณ์เตือนอันตรายให้เข้าใจ (รูป 2) ทั้งการเตือน คำเตือน หรืออันตราย อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำเนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บต่อบุคคลหรือเสียชีวิตได้

ความปลอดภัยทั่วไป

อุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่มือและเท้า รวมถึงเกิดอันตรายจากวัตถุกระเด็นได้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง

การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

 • อ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ บนอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนติดเครื่อง

 • อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ ห้ามขวางท่อหรือช่องเปิดใด ๆ โดยเด็ดขาด

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่น ๆ ทั้งหมดบนรถอเนกประสงค์ หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้รถ

 • กันผู้ที่อยู่รอบข้างและเด็กให้ออกห่างจากรถในระยะที่ปลอดภัย ห้ามเด็กควบคุมอุปกรณ์โดยเด็ดขาด อนุญาตให้ใช้งานเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านการฝึกฝนและคุ้นเคยกับวิธีการทำงานมาเป็นอย่างดี และมีสมรรถนะร่างกายแข็งแรงเพียงพอสำหรับใช้งานอุปกรณ์เท่านั้น

 • หยุดอุปกรณ์ ดับเครื่องยนต์ และรอให้อุปกรณ์หยุดนิ่ง ก่อนซ่อมแซมบำรุงรักษา เติมน้ำมัน หรือทำความสะอาด

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย ได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในคู่มือฉบับนี้ เมื่อจำเป็น

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Important: สติกเกอร์คำแนะนำด้านความปลอดภัยติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสติกเกอร์ทั้งหมดที่สึกหรอหรือชำรุด

decaloemmarkt
decal112-8760
decal125-8403
decal125-8404
decal131-0822
decal116-7583

การตั้งค่า

Important: ถอดแผ่นพลาสติกที่หุ้มเครื่องยนต์และพลาสติกบนอุปกรณ์ทั้งหมดทิ้ง

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของเครื่องตัดหญ้าจากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

การติดตั้งมือจับ

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

มือจับ1
สลักเกลียวติดจานหัวหกเหลี่ยม (5/16 x 1½ นิ้ว)2
สลักแคร่ (5/16 x 1½ นิ้ว)2
น็อตมีบ่า (5/16 นิ้ว)4
 1. ถอดปลอกสายเคเบิลออกจากที่จับ (รูป 3) โดยการถอดสลักแคร่ 2 ตัว และน็อต 2 ตัวที่ยึดปลอกเข้ากับสายเคเบิล

  g024341

  Note: เก็บปลอกสาย สลักแคร่ และน็อตล็อกไว้ติดตั้งบนมือจับในขั้นตอนต่อไป

 2. ติดตั้งปลายมือจับบนตัวถังของเครื่องตัดหญ้าด้วยสลักเกลียวติดจานหักหกเหลี่ยม (5/16 x 1½ นิ้ว) 2 ตัว และน็อตมีบ่า (5/16 นิ้ว) 2 ตัว ตามที่แสดงใน รูป 3

 3. ตั้งความสูงในการตัดตามที่ต้องการ โปรดดู การปรับความสูงในการตัด

 4. เดินสายเคเบิลควบคุมระหว่างชั้นกับมือจับเพื่อป้องกันสายเคเบิลเสียหาย (รูป 4)

  g033534
 5. ยืนในตำแหน่งใช้งานเพื่อดูว่าความสูงของที่จับเหมาะและสะดวกสบายหรือไม่ (รูป 5)

  g024166
 6. ติดตั้งมือจับเข้ากับโครงตามความสูงที่ต้องการด้วยสลักแคร่ (5/16 x 1-1/2 นิ้ว) 2 ตัว และน็อตมีบ่า (5/16 นิ้ว) 2 ตัว ตามที่แสดงใน รูป 6

  Important: หัวสลักจะต้องอยู่ด้านในของมือจับ ส่วนน็อตอยู่ด้านนอกของมือจับ

  g024342
 7. จัดตำแหน่งให้ปลอกสายเคเบิลอยู่บนที่จับ โดยสายเคเบิลอยู่ภายในปลอก และยึดปลอกเข้ากับที่จับด้วยสลักแคร่ 2 ตัวและน็อต 2 ตัวที่คุณถอดออกมาก่อนหน้านี้ (รูป 3)

  Important: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่ได้ถูกหนีบไว้กับมือจับตอนติดตั้งปลอกสายเคเบิลบนมือจับ

การติดตั้งสายสตาร์ทเครื่องยนต์เข้ากับตัวนำเชือก

Important: เพื่อติดเครื่องได้อย่างปลอดภัยและง่ายดายเมื่อใช้อุปกรณ์ ให้ติดตั้งสายสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้กับตัวนำเชือก

จับตัวควบคุมใบมีดเข้ากับที่จับส่วนบน และดึงสายสตาร์ทผ่านตัวนำเชือกตรงมือจับ (รูป 7)

g024170

การเติมน้ำมันในห้องข้อเหวี่ยง

Important: อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องมาให้จากโรงงาน ก่อนสตาร์ทเครื่อง ให้เติมน้ำมันเครื่อง

ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง

ความจุน้ำมันเครื่อง0.65 ลิตร (22 ออนซ์ของเหลว)
ความหนืดของน้ำมันน้ำมันชะล้าง SAE 30 หรือ SAE 10W-30
ประเภทบริการ APISJ ขึ้นไป
 1. เลื่อนอุปกรณ์ไปวางบนพื้นราบ

 2. ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องโดยหมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงออกมา (รูป 8)

  g024343
 3. เทน้ำมันประมาณ ¾ ของความจุเครื่องยนต์ลงไปในท่อเติมน้ำมันเครื่องอย่างระมัดระวัง

 4. รอ 3 นาทีให้น้ำมันไหลเข้าเครื่องยนต์จนเข้าที่

 5. เช็ดก้านวัดน้ำมันเครื่องด้วยผ้าสะอาด

 6. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมัน แล้วดึงก้านวัดออกมา

 7. อ่านระดับน้ำมันบนก้านวัด (รูป 8)

  • ถ้าระดับน้ำมันบนก้านวัดต่ำเกินไป ให้เทน้ำมันลงไปในท่อเติมอีกเล็กน้อย รอ 3 นาที และทำซ้ำขั้นตอน 5 ถึง 7 จนกระทั่งน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่ถูกต้อง

  • ถ้าระดับน้ำมันสูงเกินไป ให้ถ่ายน้ำมันส่วนเกินออกมาจนได้ระดับที่เหมาะสม โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  Important: ถ้าระดับน้ำมันในเครื่องยนต์สูงหรือต่ำเกินไป แล้วเดินเครื่อง อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

 8. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมันแล้วหมุนให้แน่น

การปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

Important: คุณต้องปรับสายควบคุมระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองก่อนการใช้งานอุปกรณ์ในครั้งแรก โปรดดู การปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

การติดตั้งถุงเก็บหญ้า

 1. สวมถุงเก็บหญ้าไว้บนโครงตามที่แสดงใน รูป 9

  g027289

  Note: อย่าสวมถุงเก็บหญ้าทับมือจับ (รูป 9)

 2. เกี่ยวช่องด้านล่างของถุงไว้กับด้านล่างของโครง (รูป 10)

  g027290
 3. เกี่ยวช่องด้านบนและด้านข้างของถุงไว้กับด้านบนและด้านข้างของโครง ตามลำดับ (รูป 10)

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

g024344
รุ่นน้ำหนักความยาวความกว้างความสูง
2229156 กก.161 ซม.55 ซม.88 ซม.
(124 ปอนด์)(64 นิ้ว)(22 นิ้ว)(35 นิ้ว)

การปฏิบัติงาน

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

 • ตรวจสอบแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทั้งหมด เช่น ตรวจเช็คว่าแผ่นกำบังและ/หรือตัวดักหญ้า ติดตั้งและทำงานได้ตามปกติ

 • ตรวจสภาพเครื่องตัดหญ้าให้แน่ใจว่าใบมีด สลักยึดใบมีด และชิ้นส่วนชุดตัดไม่มีความเสียหาย

 • ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ต้องการใช้อุปกรณ์และจัดเก็บวัตถุต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของอุปกรณ์หรืออาจกระเด็นออกให้หมด

 • ระหว่างปรับความสูงในการตัด คุณอาจแตะโดนใบมีด ซึ่งอาจจะทำให้บาดเจ็บได้

  • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (เฉพาะรุ่นสตาร์ทด้วยไฟฟ้า) และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  • อย่าแหย่นิ้วมือเข้าไปใต้ตัวเครื่องขณะปรับความสูงในการตัด

ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

 • น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายมากและเกิดการระเบิดได้ง่าย เพลิงไหม้และการระเบิดที่เกิดจากเชื้อเพลิงอาจทำให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ รวมถึงทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้

  • เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตที่จุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิง ให้วางถังเชื้อเพลิง และ/หรือเครื่องตัดหญ้าไว้บนพื้นก่อนจะเติมเชื้อเพลิง ห้ามวางบนวัตถุหรือยานพาหนะใด ๆ

  • ควรเติมเชื้อเพลิงนอกอาคารในพื้นที่โล่งขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ เช็ดน้ำมันที่หกออกมา

  • ห้ามสูบบุหรี่หรือทำกิจกรรมที่ก่อประกายไฟขณะเติมน้ำมัน

  • อย่าเปิดฝาถังน้ำมันหรือเติมน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือร้อนอยู่

  • หากน้ำมันหก อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการสร้างประกายไฟจนกว่าละอองน้ำมันจะระเหยไป

  • ใส่น้ำมันในภาชนะที่ได้รับการรับรองและเก็บให้ห่างจากมือเด็ก

 • เชื้อเพลิงเป็นอันตราย อาจถึงตายได้หากกลืนเข้าไป การสัมผัสกับไอเชื้อเพลิงเป็นเวลานานอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยร้ายแรงได้

  • หลีกเลี่ยงการสูดดมไอเชื้อเพลิงเป็นเวลานาน

  • รักษาระยะห่างระหว่างใบหน้ากับหัวจ่ายหรือฝาถังเชื้อเพลิง

  • อย่าให้เชื้อเพลิงเข้าตาหรือถูกผิวหนัง

การเติมน้ำมัน

อันตราย

น้ำมันเบนซินไวไฟเป็นพิเศษและเกิดการระเบิดได้ เพลิงไหม้และการระเบิดที่เกิดจากน้ำมันเบนซินอาจทำให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บได้

 • เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตที่จุดระเบิดน้ำมันเบนซิน ให้วางถังเชื้อเพลิง และ/หรือเครื่องตัดหญ้าไว้บนพื้นก่อนจะเติมเชื้อเพลิง ห้ามวางบนวัตถุหรือยานพาหนะใด ๆ

 • ควรเติมเชื้อเพลิงนอกอาคารในพื้นที่โล่งขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ เช็ดน้ำมันที่หกออก

 • ห้ามถือน้ำมันเบนซินขณะสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้เปลวไฟหรือประกายไฟ

 • ใส่น้ำมันเบนซินในภาชนะที่ได้รับการรับรองและเก็บให้ห่างจากมือเด็ก

 • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่สะอาดและใหม่ (อายุน้อยกว่า 30 วัน) มีค่าออกเทน 87 ขึ้นไป (วิธีการคิดอัตรา (R+M)/2)

 • สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบและมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกิน 10% หรือ MTBE 15% โดยปริมาตร

 • เอทานอล:น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกิน 10% (แก๊สโซฮอล) หรือ MTBE 15% (เมทิลเทอเทียรีบิวทิลอีเธอร์) โดยปริมาตร เอทานอลและ MTBE ไม่เหมือนกัน เครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้ไม่รับรองให้ใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอล 15% (E15) ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลมากกว่า 10% โดยปริมาตร เช่น E15 (มีเอทานอล 15%), E20 (มีเอทานอล 20%), E85 (มีเอทานอล 85%) การใช้น้ำมันเบนซินที่ไม่ได้รับการรับรองอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสมรรถนะของอุปกรณ์และ/หรือทำให้เครื่องยนต์เสียหาย ซึ่งการรับประกันอาจจะไม่คุ้มครอง

 • ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเมทานอล

 • ห้ามเก็บเชื้อเพลิงไว้ในภาชนะหรือถังเชื้อเพลิงในช่วงฤดูหนาว เว้นแต่มีการใส่สารคงสภาพ

 • ห้ามผสมน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเบนซิน

Important: เพื่อลดปัญหาในการสตาร์ท เติมสารคงสภาพในน้ำมันเบนซินในทุกฤดู ผสมสารคงสภาพกับน้ำมันเบนซินที่มีอายุน้อยกว่า 30 วัน

Note: ความจุถังน้ำมัน: 1.8 ลิตร (0.47 แกลลอนสหรัฐ)

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

 1. เลื่อนอุปกรณ์ไปยังพื้นราบ

 2. ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องโดยหมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงออกมา (รูป 12)

  g024343
 3. เช็ดก้านวัดน้ำมันเครื่องด้วยผ้าสะอาด

 4. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมัน แต่ไม่ต้องหมุนเกลียวลงไป จากนั้นดึงก้านวัดออก

 5. อ่านระดับน้ำมันบนก้านวัด (รูป 12)

  • ถ้าระดับน้ำมันบนก้านวัดต่ำเกินไป (รูป 12) ให้เทน้ำมันเกรด SAE 30 หรือ SAE 10W-30 ลงไปในท่อเติมอีกเล็กน้อย รอ 3 นาที และทำซ้ำขั้นตอน 3 ถึง 5 จนกระทั่งน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่ถูกต้อง

  • ถ้าระดับน้ำมันสูงเกินไป (รูป 12) ให้ถ่ายน้ำมันส่วนเกินออกมาจนได้ระดับที่เหมาะสม โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  Important: ถ้าระดับน้ำมันในเครื่องยนต์สูงหรือต่ำเกินไป แล้วเดินเครื่อง อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

 6. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมันแล้วหมุนให้แน่น

การปรับความสูงในการตัด

คุณสามารถปรับความสูงของแต่ละล้อ โดยการปรับคันโยกปรับความสูงในการตัด ความสูงในการตัดประกอบด้วย 25 มม. (1 นิ้ว), 38 มม. (1½ นิ้ว), 51 มม. (2 นิ้ว), 64 มม. (2½ นิ้ว), 76 มม. (3 นิ้ว), 89 มม. (3½ นิ้ว), 102 มม. (4 นิ้ว), 114 มม. (4½ นิ้ว)

อันตราย

ระหว่างปรับคันโยกความสูงในการตัด คุณอาจแตะโดนใบมีดที่ขยับอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้บาดเจ็บได้

 • ดับเครื่องยนต์และรอให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนจะปรับความสูงในการตัด

 • อย่าแหย่นิ้วมือเข้าไปใต้ตัวเครื่องขณะปรับความสูงในการตัด

 1. ดึงคันโยกปรับความสูงในการตัดไปทางล้อ (รูป 13) และขยับไปยังการตั้งค่าที่ต้องการ

  g024345
 2. ปล่อยคันโยกปรับความสูงในการตัดและวางลงในร่องจับ

 3. ปรับล้อทั้งหมดให้ความสูงเท่ากัน

ระหว่างการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่มั่นคงแข็งแรง และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

 • อย่าขับรถขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

 • ใบมีดคมมาก การสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (เฉพาะรุ่นสตาร์ทด้วยไฟฟ้า) และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนออกจากตำแหน่งใช้งาน

 • เมื่อคุณปล่อยก้านควบคุมใบมีด เครื่องยนต์ควรจะหยุดทำงานและใบมีดควรหยุดภายใน 3 วินาที แต่หากไม่หยุด ควรเลิกใช้งานอุปกรณ์ทันทีและติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

 • กันคนโดยรอบโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ดับเครื่องยนต์เมื่อคนอื่นเข้าใกล้

 • มองลงและมองไปข้างหลังก่อนที่จะเข็นเครื่องตัดหญ้าถอยหลัง

 • ใช้เครื่องตัดหญ้าเฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีและสภาพอากาศเหมาะสมเท่านั้น อย่าใช้เครื่องตัดหญ้าเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

 • หญ้าหรือใบไม้แฉะอาจทำให้บาดเจ็บได้หากคุณลื่นไปโดนใบมีด ดังนั้นไม่ควรตัดหญ้าในพื้นที่ชื้นแฉะ

 • ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

 • ระมัดระวังหลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรือวัตถุอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่ พื้นที่ที่ไม่เสมอกันอาจทำให้เครื่องตัดหญ้าพลิกคว่ำ หรือทำให้คุณเสียการทรงตัวได้

 • หากเครื่องตัดหญ้ากระทบกับวัตถุหรือเริ่มสั่น ให้ดับเครื่องยนต์ทันที ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) จากนั้นรอให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง แล้วถอดสายไฟออกจากหัวเทียนก่อนจะตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ

 • ก่อนจะออกจากตำแหน่งใช้งาน ให้ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (เฉพาะรุ่นสตาร์ทด้วยไฟฟ้า) และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

 • ถ้าหากเครื่องยนต์เดินอยู่ ท่อพักไอเสียจะร้อนและลวกคุณได้ ดังนั้นอยู่ให้ห่างจากท่อพักไอเสียที่ร้อน

 • ตรวจสอบชิ้นส่วนชุดดักหญ้าและปล่องระบายเป็นประจำเพื่อหาว่าชิ้นส่วนใดเสื่อมสภาพหรือไม่ และเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าวด้วยชิ้นส่วนแนะนำของผู้ผลิต เมื่อจำเป็น

 • ใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่บริษัท Toro® รับรองเท่านั้น

ความปลอดภัยบนทางลาด

 • เข็นรถตัดหญ้าขวางทางลาดเอียง อย่าเข็นขึ้นและลงทางลาด ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษตอนเปลี่ยนทิศทางบนเนิน

 • อย่าตัดหญ้าบนเนินที่ชันเกินไป เพราะการวางเท้าไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มได้

 • ให้ระมัดระวังเวลาเข้าใกล้ทางชัน คลอง หรือทำนบ

การสตาร์ทเครื่องยนต์

 1. ต่อสายไฟหัวเทียนกับหัวเทียน

 2. กดปุ่มชนวน (รูป 14) เพื่อให้สัญญาณไฟชนวนติดเป็นเวลา 1 วินาที

  g024346
 3. ดึงก้านควบคุมใบมีดขึ้นมายังมือจับด้านบนแล้วบีบไว้ (รูป 15)

  g024355
 4. ดึงมือจับสายสตาร์ทจนกระทั่งเกิดแรงดึงกลับ จากนั้นดึงแรง ๆ และปล่อยให้สายกลับไปยังตัวนำเชือกบนมือจับ

  Note: ถ้าหากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ท ให้ทำซ้ำขั้นตอน 2 ถึง 4

การดับเครื่องยนต์

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • เครื่องยนต์ควรดับภายใน 3 วินาทีหลังการปล่อยก้านควบคุมใบมีด
 • เพื่อดับเครื่องยนต์ ให้ปล่อยก้านควบคุมใบมีด

  Important: เมื่อคุณปล่อยก้านควบคุมใบมีด ทั้งเครื่องยนต์และใบมีดควรจะหยุดทำงานภายใน 3 วินาที แต่หากไม่หยุด ควรเลิกใช้งานอุปกรณ์ทันทีและติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  การใช้งานระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

  • หากต้องการใช้งานระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง: ดึงก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองไปยังมือจับ และจับไว้ (รูป 16)

   g024356

   Note: ความเร็วสูงสุดของระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองนั้นถูกตั้งไว้ เมื่อต้องการลดความเร็ว เพิ่มช่องว่างระหว่างก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองกับมือจับ

  • หากต้องการปลดระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง: ปล่อยก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

   Note: เครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้มากับคลัตช์แบบหมุนฟรีซึ่งจะทำให้ดึงเครื่องตัดหญ้าไปข้างหลังง่ายขึ้น เมื่อปล่อยคลัตช์ คุณอาจจะต้องดันเครื่องตัดหญ้าไปข้างหน้าประมาณ 2.5 ซม. (1 นิ้ว) ขึ้นไป หลังจากปลดก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

  การรีไซเคิลเศษหญ้า

  เครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้สามารถรีไซเคิลเศษหญ้าและใบไม้กลับลงไปบนสนามได้ตั้งแต่ออกจากโรงงาน การเตรียมเครื่องตัดหญ้าสำหรับการรีไซเคิล:

  • ถ้าถุงเก็บหญ้ายังติดอยู่กับเครื่องตัดหญ้า ให้ถอดออก โปรดดู การถอดถุงเก็บหญ้า

  • ถ้าจุกระบายด้านหลังยังไม่ได้ติดตั้ง ให้จับจุกที่มือจับ ยกแผงเบี่ยงที่ด้านหลัง และใส่เข้าไปในช่องระบายด้านหลังจนกระทั่งสลักล็อกเข้าที่ (รูป 17)

   g024347

  คำเตือน

  การใช้เครื่องตัดหญ้ารีไซเคิลเศษหญ้าโดยไม่ได้ใส่จุก จะทำให้วัตถุกระเด็นไปโดนคุณและผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังอาจถูกใบมีดได้ วัตถุที่กระเด็นหรือการสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้บาดเจ็บหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

  ก่อนจะรีไซเคิลเศษหญ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดจุกระบายด้านหลังเข้าที่แล้ว ห้ามใช้งานใบมีดโดยที่ไม่ได้ใส่จุกระบายด้านหลังหรือติดตั้งถุงเก็บหญ้าไว้บนอุปกรณ์

  การเก็บเศษหญ้า

  ใช้ถุงเก็บหญ้าเมื่อคุณต้องการเก็บเศษหญ้าและใบไม้จากสนาม

  คำเตือน

  ถุงเก็บหญ้าที่ขาดอาจทำให้ก้อนหินขนาดเล็กหรือวัตถุที่คล้ายกันกระเด็นไปโดนตัวคุณเองหรือผู้อื่น ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

  ตรวจสอบถุงเก็บหญ้าบ่อย ๆ หากถุงเสียหาย ให้ใช้ถุงใหม่ของ Toro

  คำเตือน

  ใบมีดคมมาก การสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

  ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนจะออกจากตำแหน่งใช้งาน

  การติดตั้งถุงเก็บหญ้า

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ยกแผงเบี่ยงทิศทางหลังไว้ (รูป 18)

   g024348
  3. ถอดจุกระบายด้านหลังออกด้วยการกดสลักด้วยนิ้วโป้ง จากนั้นดึงจุกออกจากอุปกรณ์ (รูป 17)

  4. ติดตั้งปลายโครงถุงเข้าไปในร่องที่ฐานของมือจับ แล้วขยับถุงเข้าออก เพื่อให้มั่นใจว่าปลายโครงถุงเข้าที่ในร่องทั้งสองแล้ว (รูป 18)

  5. ลดระดับของแผงเบี่ยงทิศทางหลังลงมาจนกระทั่งอยู่บนถุงเก็บหญ้า

  การถอดถุงเก็บหญ้า

  อันตราย

  อุปกรณ์สามารถพ่นเศษหญ้าและวัตถุอื่น ๆ ผ่านช่องเปิดบนตัวเครื่อง วัตถุอาจกระเด็นด้วยความแรง ส่งผลให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

  • ห้ามถอดถุงเก็บหญ้าแล้วติดเครื่องโดยไม่ติดตั้งจุกระบายที่ตัวอุปกรณ์

  • อย่าเปิดแผงเบี่ยงทิศทางหลังขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ยกแผงเบี่ยงทิศทางหลังขึ้น

  3. ถอดปลายโครงถุงที่อยู่บนถุงเก็บหญ้าจากร่องที่ฐานของมือจับ (รูป 18)

  4. การติดตั้งจุกระบาย โปรดดู การรีไซเคิลเศษหญ้า

  5. ลดระดับแผงเบี่ยงทิศทางหลังลงมา

  เคล็ดลับการปฏิบัติงาน

  เคล็ดลับทั่วไป

  • อ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและคู่มือผู้ใช้เล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์

  • หยิบเอากิ่งไม้ ก้อนหิน ลวด และเศษวัสดุอื่น ๆ ที่อาจจะโดนใบมีดและกระเด็น ออกไปจากพื้นที่ทำงาน

  • พาทุกคนโดยเฉพาะเด็กและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ทำงาน

  • หลีกเลี่ยงการชนต้นไม้ กำแพง ทางเท้า หรือวัตถุแข็งอื่น ๆ ห้ามเข็นเครื่องตัดหญ้าทับไปบนวัตถุใด ๆ

  • หากเครื่องตัดหญ้ากระทบกับวัตถุหรือเริ่มสั่น ให้ดับเครื่องยนต์ทันที แล้วถอดสายไฟออกจากหัวเทียนก่อนจะตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์

  • ดูแลรักษาใบมีดให้คมตลอดฤดูกาลตัดหญ้า ตะไบรอยบิ่นบนใบมีดออกเป็นระยะ

  • เปลี่ยนใบมีดเป็นใบมีดของแท้ของ Toro เมื่อจำเป็น

  • ตัดหญ้าหรือใบไม้แห้งเท่านั้น หญ้าและใบไม้เปียกอาจจะจับตัวเป็นก้อนบนพื้นสนามส่งผลให้เครื่องตัดหญ้าอุดตันหรือเครื่องยนต์ติดขัดได้

   คำเตือน

   หญ้าหรือใบไม้แฉะอาจทำให้บาดเจ็บได้หากคุณลื่นไปโดนใบมีด

   ตัดหญ้าในสภาวะที่แห้งเท่านั้น

  • ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้าหลังการตัดหญ้าทุกครั้ง โปรดดู ทำความสะอาดด้านล่างของเครื่องตัดหญ้า

  • ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี

  • ทำความสะอาดไส้กรองอากาศเป็นประจำ การคลุมดินด้วยหญ้าเปื่อยทำให้เศษหญ้าและฝุ่นเข้าไปอุดตันในไส้กรองอากาศและลดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลง

  • ปรับรอบเครื่องยนต์ไปที่ความเร็วสูงสุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการตัดที่ดีที่สุด

   คำเตือน

   การใช้เครื่องตัดหญ้าที่รอบเครื่องยนต์สูงกว่าการตั้งค่าจากโรงงานอาจส่งผลให้เครื่องเหวี่ยงชิ้ นส่วนใบมีดหรือเครื่องยนต์กระเด็นไปยังตัวคุณหรือคนรอบข้าง ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

   • อย่าเปลี่ยนค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์

   • หากคุณสงสัยว่ารอบเครื่องสูงกว่าปกติ โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  การตัดหญ้า

  • หญ้าโตเร็วแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี ในฤดูร้อน ความสูงในการตัดที่เหมาะสมที่สุดคือ 64 มม. (2½ นิ้ว), 76 มม. (3 นิ้ว) หรือ 89 มม. (3½ นิ้ว) ตัดเพียง ⅓ ของความสูงของใบหญ้าในแต่ละครั้ง อย่าตัดที่ความสูงต่ำกว่า 64 มม. (2½ นิ้ว) เว้นเสียแต่หญ้าไม่หนา หรือเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงที่หญ้าเริ่มจะเติบโตช้าลง

  • เมื่อตัดหญ้าที่สูงกว่า 15 ซม. (6 นิ้ว) ให้ตัดหญ้าด้วยความสูงในการตัดที่สูงที่สุดก่อนและเดินให้ช้าลง แล้วจึงตัดอีกครั้งที่ความสูงต่ำลงมาเพื่อให้สนามออกมาดูดีที่สุด ถ้าหญ้ายาวเกินไปและใบไม้จับตัวเป็นก้อนบนพื้นสนาม อาจส่งผลให้เครื่องตัดหญ้าอุดตันและเครื่องยนต์ติดขัดได้

  • เปลี่ยนทิศทางการตัดไปเรื่อย ๆ วิธีนี้ช่วยกระจายเศษหญ้าไปบนสนามเพื่อให้เป็นปุ๋ยอย่างทั่วถึง

  หากผลที่ออกมายังไม่น่าพอใจ ให้ลองทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่้งดังต่อไปนี้:

  • ลับใบมีดให้คม

  • เดินให้ช้าลงขณะตัด

  • เพิ่มความสูงในการตัด

  • ตัดหญ้าให้บ่อยขึ้น

  • ตัดหญ้าโดยทำให้แนวการตัดซ้อนกัน

  การตัดใบไม้

  • หลังจากตัดหญ้าบนสนามแล้ว ดูให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นสนามครึ่งหนึ่งผ่านเศษหญ้าที่ปกคลุมได้ คุณอาจจะต้องเข็นเครื่องตัดหญ้าผ่านใบไม้มากกว่า 1 ครั้ง

  • เพื่อให้มีใบไม้ปกคลุมสนามไม่หนามาก ควรปรับล้อทั้งหมดให้สูงเท่ากัน

  • ลดความเร็วในการตัดลง ถ้าเครื่องตัดหญ้าไม่สามารถตัดใบไม้ให้มีความละเอียดเพียงพอ

  หลังการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • กำจัดหญ้าและสิ่งสกปรกออกจากเครื่องตัดหญ้าเพื่อป้องกันไฟไหม้ กำจัดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หก

  • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนจัดเก็บ

  • อย่าจัดเก็บเครื่องตัดหญ้าหรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

  ความปลอดภัยในการขนย้าย

  • ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) ก่อนจะยกเครื่องตัดหญ้าเพื่อขนย้าย

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อยกเครื่องตัดหญ้าขึ้นหรือลง

  • ยึดเครื่องตัดหญ้าไม่ไห้พลิกคว่ำ

  ทำความสะอาดด้านล่างของเครื่องตัดหญ้า

  เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด คอยทำความสะอาดด้านล่างของเครื่องตัดหญ้าอยู่เสมอ คอยระมัดระวังไม่ให้คิกเกอร์มีเศษวัสดุเข้าไปติด (รูป 19)

  g024254

  วิธีการล้าง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • เอาเศษหญ้าและดินออกจากใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
 • คำเตือน

  เครื่องตัดหญ้าอาจจะปล่อยวัสดุออกมาจากด้านล่าง

  • สวมใส่แว่นนิรภัย

  • สวมใส่ถุงมือเสมอเมื่อทำงานใกล้กับใบมีด

  • อยู่ในตำแหน่งใช้งาน (หลังมือจับ) ในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่

  • ห้ามไม่ให้ผู้อื่นอยู่ใกล้ ๆ ขณะทำงาน

  1. เลื่อนเครื่องตัดหญ้าไปบนพื้นราบใกล้กับสายยางรดน้ำ

  2. สตาร์ทเครื่องยนต์

  3. ถือสายยางที่ระดับมือจับและฉีดน้ำให้ไหลไปบนพื้นด้านหน้าล้อหลังขวารูป 20

   g002275

   Note: ใบมีดจะดึงน้ำเข้าไปและล้างเศษหญ้าออกมา ฉีดน้ำจนกระทั่งไม่เห็นเศษหญ้าออกมากจากใต้เครื่องตัดหญ้าอีก

  4. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  5. ปิดน้ำ

  6. สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยให้ทำงานประมาณ 2-3 นาทีเพื่อทำให้ด้านล่างของเครื่องตัดหญ้าแห้ง

  วิธีการขูดออก

  ถ้าล้างแล้วเศษวัตถุยังหลุดออกมาจากใต้เครื่องตัดหญ้าไม่หมด ให้ขูดออกแทน

  1. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  2. ระบายน้ำมันออกจากถังน้ำมัน

   คำเตือน

   การเอียงเครื่องตัดหญ้าอาจทำให้เชื้อเพลิงรั่วออกจากคาบูเรเตอร์หรือถังน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายมากและเกิดการระเบิดรุนแรงได้ง่าย และในบางสภาวะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

   หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำมันหกด้วยการเดินเครื่องยนต์จนเชื้อเพลิงหมด หรือถ่ายเชื้อเพลิงออกด้วยปั๊มมือ ห้ามทำกาลักน้ำกับเชื้อเพลิง

  3. เอียงเครื่องตัดหญ้าไปทางด้านขวาของตัวเครื่อง (เอียงให้ชุดกรองอากาศด้านบน)

  4. ขูดเศษดินและหญ้าออกด้วยที่ขูดที่ทำจากไม้ โดยหลีกเลี่ยงบริเวณขอบคม

  5. กลับเครื่องตัดหญ้าไปยังตำแหน่งใช้งาน

  6. ต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน

  การบำรุงรักษา

  กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • หลังจาก 25 ชั่วโมงแรก
 • ขันสลักที่หลวมให้แน่น
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • เครื่องยนต์ควรดับภายใน 3 วินาทีหลังการปล่อยก้านควบคุมใบมีด
 • เอาเศษหญ้าและดินออกจากใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
 • ตรวจสอบใบมีดว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่
 • ตรวจสอบตัวเร่งว่าสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่
 • ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้หยุดใบมีดของเบรกใบมีด ใบมีดจะต้องหยุดภายใน 3 วินาทีหลังจากการปล่อยก้านควบคุมใบมีด ถ้าไม่หยุด โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อซ่อมแซม
 • ตรวจสอบหาสลักที่หลวมหรือหายบนเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบเชื้อเพลิงหรือน้ำมันรั่ว
 • ตรวจสอบหรือทำความสะอาดสายสตาร์ทเครื่องยนต์ และตะแกรงท่ออากาศเข้า
 • ทุก 25 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดไส้กรองโฟม (ทำความสะอาดบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • ทุก 40 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดล้อและเฟือง
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นมาก)
 • ลับใบมีดหรือเปลี่ยนใบมีดบำรุงรักษาให้บ่อยขึ้นหากขอบทื่อเร็วหรือใช้งานในสภาวะที่มีทรายหรือฝุ่นมาก
 • เอาเศษหญ้าและดินออกจากด้านล่างตัวครอบสายพาน
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสภาพ ทำความสะอาด และปรับช่องว่างของหัวเทียน เปลี่ยนหัวเทียนหากจำเป็น
 • ขันสลักที่หลวมให้แน่น
 • ตรวจสอบหรือทำความสะอาดสายสตาร์ทเครื่องยนต์ และตะแกรงท่ออากาศเข้า
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ให้ตัวแทนซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบการรั่วในระบบจ่ายเชื้อเพลิง และ/หรือท่อเชื้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ เปลี่ยนอะไหล่หากจำเป็น
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • ทำความสะอาดกระบอกสูบและครีบบนหัวกระบอกสูบ
 • ให้ตัวแทนซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบและปรับรอบเดินเบาของเครื่องยนต์
 • ให้ตัวแทนซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่ได้รับอนุญาตทำความสะอาดห้องเผาไหม้
 • ให้ตัวแทนซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างของวาล์ว
 • ให้ตัวแทนซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่ได้รับอนุญาตทำความสะอาดและขัดบ่าวาล์ว
 • ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

  • ถอดสายไฟหัวเทียนจากหัวเทียนก่อนทำการบำรุงรักษา

  • สวมถุงมือและแว่นนิรภัยระหว่างบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า

  • ใบมีดคมมาก การสัมผัสโดนใบมีดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง สวมถุงมือขณะบำรุงรักษาใบมีด ห้ามซ่อมแซมหรือดัดแปลงใบมีด

  • ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์นิรภัย และตรวจสอบเป็นประจำว่าอุปกรณ์ทำงานตามปกติ

  • การเอียงเครื่องตัดหญ้าอาจทำให้เชื้อเพลิงรั่วไหลได้ น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายและเกิดการระเบิดได้ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ เดินเครื่องจนเชื้อเพลิงหมด หรือถ่ายเชื้อเพลิงออกด้วยปั๊มมือ ห้ามทำกาลักน้ำกับเชื้อเพลิง

  • เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

  การซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 25 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดไส้กรองโฟม (ทำความสะอาดบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • ทุก 300 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น)
 • Important: อย่าเดินเครื่องอุปกรณ์ในขณะที่ถอดไส้กรอง เพราะเครื่องยนต์อาจเสียหายอย่างรุนแรงได้

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  3. ถอดสกรูบนฝาครอบไส้กรองอากาศ (รูป 21)

   g024349
  4. ถอดฝาและทำความสะอาดให้ทั่ว

  5. ถอดไส้กรองกระดาษ (รูป 21) มาตรวจสอบและเปลี่ยนอันใหม่ถ้าเห็นว่าสกปรกมาก

   Important: อย่าพยายามทำความสะอาดไส้กรองกระดาษ

  6. ถอดไส้กรองโฟม (รูป 21) ออกมาล้างด้วยผงซักฟอกอ่อน ๆ ผสมกับน้ำ แล้วซับให้แห้ง

  7. ติดตั้งไส้กรองโฟม

  8. ติดตั้งไส้กรองกระดาษ

  9. ปิดฝาและล็อกด้วยสกรู

  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่นมาก)
 • เดินเครื่องประมาณ 2-3 นาทีก่อนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพื่อให้น้ำมันเครื่องอุ่น น้ำมันเครื่องอุ่นจะไหลได้ดีกว่าและดักจับสิ่งสกปรกได้มากกว่า

  ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง

  ความจุน้ำมันเครื่อง0.65 ลิตร (22 ออนซ์ของเหลว)
  ความหนืดของน้ำมันน้ำมันชะล้าง SAE 30 หรือ SAE 10W-30
  ประเภทบริการ APISJ ขึ้นไป
  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  3. ระบายน้ำมันออกจากถังน้ำมัน

  4. วางอ่างน้ำมันใต้ก้านวัด/รูระบายน้ำมัน

  5. ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ก้านวัด

  6. ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องโดยหมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงออกมา

  7. เอียงเครื่องตัดหญ้าไปทางด้านขวา (ไส้กรองอากาศอยู่ด้านบน) เพื่อเทน้ำมันลงในอ่างน้ำมัน

  8. หลังจากถ่ายน้ำมันเสร็จ วางเครื่องตัดหญ้ากลับในตำแหน่งใช้งาน

  9. เติมน้ำมันใหม่เข้าไปในห้องข้อเหวี่ยงจนได้ระดับที่เหมาะสมบนก้านวัด โปรดดู การเติมน้ำมันในห้องข้อเหวี่ยง

  10. สอดก้านวัดลงในช่องเติมและหมุนฝาปิดตามเข็มนาฬิกาให้แน่น

  11. เช็ดน้ำมันที่หกออก

  12. รีไซเคิลน้ำมันที่ใช้แล้วตามกฎหมายท้องถิ่น

  การซ่อมบำรุงหัวเทียน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสภาพ ทำความสะอาด และปรับช่องว่างของหัวเทียน เปลี่ยนหัวเทียนหากจำเป็น
 • ใช้หัวเทียน NGK BPR6ES หรือเทียบเท่า

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  3. ทำความสะอาดรอบหัวเทียน

  4. ถอดหัวเทียนจากหัวกระบอกสูบ

   Important: เปลี่ยนหัวเทียนที่แตก เสียหาย หรือสกปรก อย่าทำความสะอาดบริเวณขั้ว เพราะหากเศษวัสดุเข้าไปในกระบอกสูบอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  5. ตั้งระยะห่างบนหัวเทียนไปที่ 0.76 มม. (0.030 นิ้ว) โปรดดู รูป 22

   g000533
  6. ใส่หัวเทียนกลับเข้าไปอย่างระมัดระวังด้วยมือ (เพื่อป้องกันการปีนเกลียว) หมุนจนกระทั่งแน่น

  7. ขันหัวเทียนด้วยแรงบิด 23 นิวตันเมตร (2.3 เมตรกิโลกรัมแรง, 17 ฟุตปอนด์)

   Important: หัวเทียนที่หลวมจะร้อนมากและอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ส่วนการหมุนหัวเทียนแน่นเกินไปก็อาจทำให้เกลียวบนหัวกระบอกสูบเสียหาย

  8. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน

  การปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

  ถ้าเครื่องตัดหญ้ายังใหม่แต่ไม่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง หรือมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าช้า ๆ ให้ปรับสายควบคุมระบบขับเคลื่อน

  1. ย้ายเครื่องตัดหญ้าไปข้างนอกและวางบนพื้นผิวเรียบใกล้กับกำแพง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องตัดหญ้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในขณะที่เครื่องยนต์กำลังเดินอยู่

  2. จัดวางอุปกรณ์ให้ล้อหน้าชิดกับกำแพง

   Note: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่มีอากาศถ่ายเทดีและไม่มีวัตถุแปลกปลอมที่อาจจะกระเด็นจากเครื่องได้

  3. เปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์สาม

  4. สตาร์ทเครื่องยนต์ โปรดดู การสตาร์ทเครื่องยนต์

  5. ดึงก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองไปยังมือจับ

   Note: ล้อควรจะเริ่มหมุนเมื่อก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองแตะกับมือจับ

  6. ดับเครื่องยนต์

  7. ถ้าคุณต้องปรับแต่งเครื่องยนต์ ให้ดำเนินการดังนี้:

   • ถ้าหากล้อไม่หมุนขณะดึงก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองแสดงว่า สายพานขับเคลื่อนหลวมเกินไป หมุนปุ่มปรับการขับเคลื่อนล้อ (รูป 23) ตามเข็มนาฬิกา 1 รอบและทำซ้ำตามขั้นตอน 4 ถึง 6

    g024465
   • หากล้อหมุนก่อนที่คุณจะดึงก้านปรับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองจนสุดแสดงว่า สายพานขับเคลื่อนแน่นเกินไป หมุนปุ่มปรับการขับเคลื่อนล้อ (รูป 23) ทวนเข็มนาฬิกา 1 รอบและทำซ้ำตามขั้นตอน 4 ถึง 6

  8. หากเป็นสายพานขับเคลื่อนใหม่ ให้หมุนปุ่มปรับสายควบคุมระบบขับเคลื่อนตามเข็มนาฬิกาเพิ่มอีก 1 รอบ เพื่อให้มีการยืดสายพานตามปกติในช่วงปรับสภาพระยะแรก

   Note: คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ หากคุณกำลังปรับสายพานที่ใช้แล้ว

  การบำรุงรักษาใบมีด

  ตัดหญ้าด้วยใบมีดที่คมเท่านั้น ใบมีดที่คมตัดได้อย่างหมดจดโดยไม่ทำให้ใบหญ้าฉีกหรือขาด

  การเตรียมอุปกรณ์

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  3. ระบายน้ำมันออกจากถังน้ำมัน

  4. เอียงเครื่องตัดหญ้าไปทางด้านขวาของตัวเครื่อง (เอียงชุดกรองอากาศให้อยู่ด้านบน) ตามที่แสดงใน รูป 24

   g024253

  การตรวจสอบใบมีด

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบใบมีดว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่
 • ตรวจสอบความคมและสภาพของใบมีด โดยเฉพาะในจุดที่ส่วนเรียบและส่วนโค้งบรรจบกัน (รูป 25A) เพราะทรายและวัสดุแข็งอาจทำให้โลหะที่เชื่อมต่อส่วนที่เรียบเข้ากับส่วนที่โค้งของใบมีดเกิดการสึกหรอได้ ตรวจสอบใบมีดก่อนใช้งานเครื่องตัดหญ้า ถ้าคุณสังเกตเห็นรอยแหว่งหรือมีการสึกหรอ (รูป 25B และ รูป 25C) เปลี่ยนใบมีด โปรดดู การถอดใบมีด

  g002278

  Note: ติดตั้งใบมีดใหม่ก่อนฤดูการตัดหญ้าจะเริ่มเพื่อประสิทธิภาพการตัดที่ดีที่สุด ในระหว่างปี ตะไบรอยบิ่นเล็ก ๆ บนใบมีดออกเพื่อรักษาขอบคมของใบมีด

  อันตราย

  ใบมีดที่สึกหรือเสียหายอาจจะแตกออกและชิ้นส่วนอาจกระเด็นไปทางคุณเองหรือผู้อื่น อาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

  • ตรวจสอบใบมีดเป็นระยะว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่

  • เปลี่ยนใบมีดที่สึกหรอหรือชำรุด

  การตรวจสอบตัวเร่ง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบตัวเร่งว่าสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่
 • ตรวจสภาพตัวเร่งว่าสึกหรอมากเกินไปหรือไม่ (รูป 26) เพราะทรายและวัสดุแข็งอาจทำให้โลหะเกิดการสึกหรอได้ (โดยเฉพาะบริเวณที่แสดงตามรายการที่ 2 ใน รูป 26) ดังนั้นตรวจสอบตัวเร่งก่อนใช้งานเครื่องตัดหญ้า ถ้าคุณสังเกตเห็นว่าแถบยึดบนตัวเร่งสึกหรอจนมีขอบคมหรือมีรอยแตก ให้เปลี่ยนตัวเร่ง โปรดดู การถอดใบมีด

  g027496

  คำเตือน

  ตัวเร่งที่สึกหรือเสียหายอาจจะแตกออกและชิ้นส่วนอาจกระเด็นไปทางคุณเองหรือผู้อื่น อาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

  • ตรวจสอบตัวเร่งเป็นระยะว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่

  • เปลี่ยนตัวเร่งที่สึกหรอหรือชำรุด

  การถอดใบมีด

  1. จับปลายใบมีดด้วยผ้าหรือถุงมือหนา

  2. ถอดน็อตยึด ตัวเร่ง และใบมีด (รูป 25)

  การลับคมใบมีด

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • ลับใบมีดหรือเปลี่ยนใบมีดบำรุงรักษาให้บ่อยขึ้นหากขอบทื่อเร็วหรือใช้งานในสภาวะที่มีทรายหรือฝุ่นมาก
 • ตะไบด้านบนของใบมีดเพื่อรักษามุมการตัดเดิม (รูป 27A) และรัศมีของขอบการตัดด้านใน (รูป 27B) ใบมีดจะยังคงสมดุลถ้าคุณตะไบขอบคมออกเท่ากันทั้ง 2 ด้าน

  g002279

  การตั้งศูนย์ใบมีด

  1. ตรวจสอบความสมดุลของใบมีดโดยใส่รูตรงกลางของใบมีดเข้าไปในตะปูหรือไขควงที่ยึดตามแนวนอนไว้กับปากกาจับชิ้นงาน (รูป 28)

   g002280

   Note: คุณสามารถตรวจสอบความสมดุลได้โดยใช้เครื่องตรวจศูนย์ถ่วงใบมีดที่มีผู้ผลิตออกมาจำหน่าย

  2. หากปลายข้างหนึ่งข้างใดของใบมีดหมุนลง ให้ตะไบปลายข้างนั้น (ไม่ใช่ส่วนที่เป็นขอบตัดหรือบริเวณปลายใกล้กับขอบตัด) จนกระทั่งไม่มีปลายข้างใดข้างหนึ่งหมุนลง

  การติดตั้งใบมีด

  1. ติดตั้งใบมีดที่คมและสมดุลของ Toro และตัวเร่ง และน็อตยึด ส่วนโค้งของใบมีดต้องชี้ไปด้านบนของเครื่องตัดหญ้าเพื่อให้การติดตั้งถูกต้อง

   Note: ขันน็อตยึดใบมีดจนได้แรงบิด 20 ถึง 37 นิวตันเมตร (15 ถึง 27 ฟุตปอนด์)

   คำเตือน

   การใช้งานอุปกรณ์โดยไม่ติดตั้งตัวเร่งอย่างถูกต้องจะทำให้ใบมีดโค้งงอหรือหัก อาจส่งผลให้คุณและคนรอบข้างบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

   อย่าใช้เครื่องตัดหญ้าโดยไม่มีการติดตั้งตัวเร่งอย่างเหมาะสม

  2. กลับเครื่องตัดหญ้าไปยังตำแหน่งใช้งาน

  การทำความสะอาดด้านล่างตัวครอบสายพาน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • เอาเศษหญ้าและดินออกจากด้านล่างตัวครอบสายพาน
  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  3. ถอดฝาครอบสายพาน (รูป 29) ออกจากตัวถังของเครื่องตัดหญ้า

   g024255
  4. ยกฝาครอบออกและปัดเอาเศษผงที่อยู่บริเวณสายพานออก

  5. ใส่ฝาครอบสายพานขับเคลื่อน

  6. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน

  การทำความสะอาดล้อ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 40 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดล้อและเฟือง
 • Important: เพื่อป้องกันไม่ให้ตลับลูกปืนเสียหาย อย่าใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกับแบริ่ง

  Note: หากคุณใช้เครื่องตัดหญ้าในสภาวะที่หนักหน่วง ให้ทำความสะอาดล้อบ่อยกว่าที่แนะนำเพื่อยืดอายุการใช้งานของเฟือง

  1. ถอดน็อตล็อกมีบ่าและชุดประกอบล้อออกจากสลักเพลา (รูป 30)

  2. ทำความสะอาดเศษวัสดุจากบริเวณล้อ-เฟือง (รูป 30)

   g233814
  3. หลังทำความสะอาด ให้ใส่สารป้องกันการติดขัดที่เฟืองเล็กน้อย (รูป 30)

  4. ประกอบล้อกลับไปยังสลักเพลาด้วยน็อตล็อกมีบ่า (รูป 30)

  การจัดเก็บ

  เตรียมเครื่องตัดหญ้าให้พร้อมสำหรับการจัดเก็บระหว่างที่ไม่ได้ใช้งานโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาที่แนะนำ โปรดดู ก่อนจัดเก็บ

  เก็บอุปกรณ์ในพื้นที่เย็น สะอาด และแห้ง คลุมอุปกรณ์ไว้เพื่อปกป้องและรักษาความสะอาด

  การเตรียมระบบเชื้อเพลิง

  ใช้เชื้อเพลิงให้หมดถังในการตัดหญ้าครั้งสุดท้ายก่อนเก็บอุปกรณ์

  1. เดินเครื่องจนกระทั่งเครื่องดับเนื่องจากน้ำมันหมด

  2. ปรับปริมาณอากาศ แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

  3. ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเครื่องจนดับ เมื่อคุณไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีกต่อไป แสดงว่าเครื่องไม่มีเชื้อเพลิงเหลืออยู่จริง ๆ

  การเตรียมเครื่องยนต์

  1. หากเครื่องยนต์ยังอุ่นอยู่ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องในห้องข้อเหวี่ยง โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  2. ถอดหัวเทียน

  3. ใช้กระป๋องน้ำมัน เติมน้ำมันเครื่องประมาณ 30 มล. (1 ออนซ์ของเหลว) ลงในห้องข้อเหวี่ยงผ่านรูหัวเทียน

  4. หมุนเครื่องยนต์อย่างช้า ๆ หลาย ๆ ครั้งโดยการดึงมือจับสายสตาร์ทเพื่อให้น้ำมันเครื่องกระจายตัวในห้องข้อเหวี่ยง

  5. ใส่หัวเทียนกลับเข้าไป แต่อย่าต่อสายไฟ

  ข้อมูลทั่วไป

  1. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า โปรดดู ทำความสะอาดด้านล่างของเครื่องตัดหญ้า

  2. กำจัดดินและเศษวัสดุต่าง ๆ ออกจากกระบอกสูบ ครีบบนหัวกระบอกสูบ และปลอกตัวพ่น

  3. กำจัดเศษหญ้า ดิน และคราบต่าง ๆ ออกจากชิ้นส่วนภายนอกของเครื่องยนต์ ส่วนครอบเครื่องยนต์ และด้านบนตัวถังของเครื่องตัดหญ้า

  4. ตรวจสอบสภาพใบมีด โปรดดู การตรวจสอบใบมีด

  5. ตรวจสอบสภาพของตัวเร่ง โปรดดู การตรวจสอบตัวเร่ง

  6. บำรุงรักษาไส้กรองอากาศ โปรดดู การซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ

  7. ขันน็อต สลัก สกรูทั้งหมด

  8. ทาสีส่วนที่เป็นสนิมและพื้นผิวที่มีรอยกะเทาะด้วยสีจากตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  การนำเครื่องตัดหญ้าออกจากที่เก็๋บ

  1. ตรวจสอบและขันสลัก น็อต สกรู ทั้งหมด

  2. ถอดหัวเทียนออกและหมุนเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วโดยใช้สตาร์ทเตอร์เป่าน้ำมันส่วนเกินออกจากกระบอกสูบ

  3. ทำความสะอาดหัวเทียนหรือเปลี่ยนถ้าหากมีรอยร้าว แตก หรือขั้วเสื่อมสภาพ

  4. ติดตั้งหัวเทียน โปรดดู การซ่อมบำรุงหัวเทียน

  5. ดำเนินการตามขั้นตอนบำรุงรักษาที่จำเป็น โปรดดู

  6. เติมน้ำมันใหม่ลงในถังเชื้อเพลิง

  7. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  8. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน

  การแก้ไขปัญหา

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  เครื่องยนต์ไม่สตาร์ท
  1. ถังน้ำมันว่างเปล่าหรือระบบจ่ายเชื้อเพลิงมีน้ำมันที่หมดอายุ
  2. คันโยกลิ้นเร่งไม่อยู่ในตำแหน่งปรับปริมาณอากาศ
  3. สายไฟไม่เชื่อมต่อกับหัวเทียน
  4. หัวเทียนบอด เสีย หรือช่องว่างไม่ถูกต้อง
  1. ถ่ายน้ำมันเก่าออกและ/หรือเติมน้ำมันใหม่ลงในถังเชื้อเพลิง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต
  2. ขยับคันโยกลิ้นเร่งไปที่ตำแหน่งปรับปริมาณอากาศ
  3. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน
  4. ตรวจสอบหัวเทียนและปรับระยะหากจำเป็น เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าหัวเทียนบอด เสีย หรือแตก
  เครื่องยนต์สตาร์ทยากหรือสูญเสียกำลัง
  1. ถังน้ำมันมีเชื้อเพลิงที่หมดอายุ
  2. ชิ้นส่วนไส้กรองอากาศสกปรกและอุดตันการไหลของอากาศ
  3. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  4. หัวเทียนบอด เสีย หรือช่องว่างไม่ถูกต้อง
  5. ระดับน้ำมันเครื่องเหลือน้อยหรือน้ำมันเครื่องสกปรก
  1. ให้เติมน้ำมันใหม่ลงในถังเชื้อเพลิง
  2. ทำความสะอาดตัวกรองอากาศเบื้องต้นของไส้กรองอากาศ และ/หรือ เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ
  3. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
  4. ตรวจสอบหัวเทียนและปรับระยะหากจำเป็น เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าหัวเทียนบอด เสีย หรือแตก
  5. ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ้าสกปรกหรือเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มถ้าปริมาณน้อยเกินไป
  เครื่องเดินไม่เรียบ
  1. สายไฟไม่เชื่อมต่อกับหัวเทียน
  2. หัวเทียนบอด เสีย หรือช่องว่างไม่ถูกต้อง
  3. คันโยกลิ้นเร่งไม่อยู่ในตำแหน่งฟาสต์
  4. ชิ้นส่วนไส้กรองอากาศสกปรกและอุดตันการไหลของอากาศ
  1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน
  2. ตรวจสอบหัวเทียนและปรับระยะหากจำเป็น เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าหัวเทียนบอด เสีย หรือแตก
  3. ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งฟาสต์
  4. ทำความสะอาดตัวกรองอากาศเบื้องต้นของไส้กรองอากาศ และ/หรือ เปลี่ยนไส้กรองกระดาษ
  เครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องยนต์สั่นอย่างรุนแรง
  1. ใบมีดงอหรือเสียสมดุล
  2. น็อตยึดใบมีดหลวม
  3. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  4. น็อตยึดเครื่องยนต์หลวม
  1. ตั้งศูนย์ใบมีด หากใบมีดงอ ต้องเปลี่ยน
  2. ขันน็อตยึดใบมีดให้แน่น
  3. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
  4. ขันสลักยึดเครื่องยนต์ให้แน่น
  ลายการตัดหญ้าไม่สม่ำเสมอ
  1. ล้อทั้ง 4 สูงไม่เท่ากัน
  2. ใบมีดทื่อ
  3. คุณตัดหญ้าเป็นลวดลายเดิมซ้ำ ๆ กัน
  4. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  1. ปรับล้อทั้ง 4 ให้สูงเท่ากัน
  2. ลับใบมีดหรือตั้งศูนย์ใบมีด
  3. เปลี่ยนลวดลายในการตัดหญ้า
  4. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
  ช่องระบายด้านหลังอุดตัน
  1. คันโยกลิ้นเร่งไม่อยู่ในตำแหน่งฟาสต์
  2. ความสูงในการตัดต่ำเกินไป
  3. คุณตัดหญ้าเร็วเกินไป
  4. หญ้าเปียก
  5. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  1. ปรับคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งฟาสต์
  2. เพิ่มความสูงในการตัด
  3. ตัดให้ช้าลง
  4. รอให้หญ้าให้แห้งก่อนตัด
  5. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
  เครื่องตัดหญ้าไม่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
  1. สายควบคุมระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองปรับตั้งไม่ถูกต้องหรือชำรุด
  2. มีเศษหญ้าและดินด้านล่างตัวครอบสายพาน
  1. ปรับสายควบคุมระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เปลี่ยนสายควบคุมหากจำเป็น
  2. กำจัดเศษดินออกจากด้านล่างตัวครอบสายพาน