Bezpieczeństwo

 • Przed rozpoczęciem pracy dopilnuj, aby podest był prawidłowo zamocowany na maszynie i upewnij się, że znajduje się w dobrym stanie technicznym.

 • W górę i w dół zbocza należy jeździć z cięższą stroną maszyny skierowaną pod górę. Osprzęt wpływa na zmianę rozkładu ciężaru. Pusta łyżka sprawia, że tylna część maszyny jest stroną cięższą, a pełna sprawia, że cięższą stroną jest przednia część maszyny. Większość pozostałego osprzętu sprawia, że przód maszyny jest jej cięższą stroną.

 • Opuść ramiona ładowarki przed zejściem z podestu.

 • Nie próbuj stabilizować maszyny poprzez ustawienie stopy na ziemi. Jeśli stracisz panowanie nad maszyną, zejdź z podestu i oddal się od maszyny.

 • Nie wsuwaj stopy pod podest.

 • Nie jedź maszyną, dopóki nie staniesz obiema stopami na podeście, a rękami nie złapiesz uchwytu.

 • Na podeście może znajdować się wyłącznie operator maszyny.

 • Osoby nieprzeszkolone nie mogą korzystać z podestu.

 • Zanim rozpoczniesz cofanie, popatrz za siebie oraz w dół, aby upewnić się, że teren za maszyną jest pusty.

 • Na czas załadunku i rozładunku maszyny demontuj i blokuj podest w położeniu transportowym.

 • Zwolnij przed skręcaniem. Pokonywanie ostrych zakrętów może doprowadzić do utraty panowania nad maszyną na dowolnym terenie.

 • Nie korzystaj z podestu na nierównym terenie.

 • Upewnij się, że pracujesz z wykorzystaniem podestu w miejscach, w których w pobliżu operatora nie występują przeszkody. Niezachowanie odpowiedniej odległości od drzew, murów i innych przeszkód może spowodować obrażenia ciała, gdyż podest może cofnąć się lub skręcić podczas pracy, jeżeli operator nie zwraca uwagi na otoczenie. Pracuj jedynie w obszarach, gdzie występuje wystarczający odstęp zapewniający bezpieczne manewrowanie podestem.

 • Nie przekraczaj zalecanej znamionowej wartości obciążenia, ponieważ zespół jezdny z podestem może stać się niestabilny, co może spowodować utratę panowania nad maszyną.

 • Przed przeprowadzaniem obsługi technicznej, napraw, konserwacji lub regulacji:

  • Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

  • Opuść ramiona ładowarki i wyłącz układ hydrauliki pomocniczej.

  • Zaciągnij hamulec postojowy (jeśli występuje).

  • Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 • Regularnie sprawdzać dokręcenie nakrętek i śrub. Utrzymuj sprzęt w czystości i w dobrym stanie technicznym.

 • W celu utrzymania standardów jakościowych producenta używaj jedynie oryginalnych części zamiennych.

 • Nie wolno ingerować w podest ani używać go z maszynami, do których nie jest przeznaczony.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal58-6520
decal94-3353
decal138-4344

Instalacja

Przygotowanie maszyny

 1. Zaparkuj maszynę na równej powierzchni.

 2. Opuść ramiona ładowarki.

 3. Zaciągnij hamulec postojowy.

 4. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 5. Oczyść maszynę z brudu i zanieczyszczeń.

 6. W przypadku maszyn serii TX 400, zdemontuj przeciwwagi i ich elementy mocujące z tyłu maszyny i złóż je w bezpiecznym miejscu.

  g004399

Montaż podestu

Części potrzebne do tej procedury:

Zespół podestu1
Śruba (½ x 1½ cala)4
Nakrętka (½ cala)4
 1. Sprawdź i dokręć 2 dolne śruby mocujące dolny tylny panel do ramy (Rysunek 2)

  g004398
 2. Po kolei wymień 4 śruby i nakrętki mocujące boki dolnego tylnego panelu do ramy na 4 nowe śruby (½ x 1½ cala), jak pokazano na Rysunek 3.

  Note: Wkręcaj każdą śrubę od przodu, aby utrzymywała tylny panel na swoim miejscu w miarę zwalniania nacisku. W tym momencie jeszcze nie nakręcaj nakrętek.

  Important: Nie demontuj tylnego panelu.

  g004400
 3. Pociągnij za uchwyt podestu, aby rozłożyć podest (Rysunek 4).

  g004401
 4. Ręką poluzuj, ale nie wykręcaj, 4 śruby i nakrętki mocujące zespół podestu do wsporników montażowych (Rysunek 4).

 5. Zamocuj wsporniki montażowe na 4 śrubach wcześniej założonych do panelu tylnego i dokręć je 4 nakrętkami (½), jak pokazano na Rysunek 5.

  g004402
 6. Dokręć nakrętki mocujące podest i tylny panel do maszyny z momentem od 91 do 113 N·m.

 7. Ustaw podest tak, aby był wyśrodkowany na maszynie, następnie dokręć elementy mocujące zespół podestu do wsporników montażowych z momentem od 91 do 113 N·m.

Montaż przeciwwagi

Tylko maszyny serii TX 500

Części potrzebne do tej procedury:

Przeciwwaga1
Śruba (½ x 1¼ cala)4
Podkładka4
 1. Nałóż środek do zabezpieczania gwintów na 4 śruby (½ x 1¼ cala) i wraz z 4 podkładkami przy ich pomocy zamocuj przeciwwagę z przodu maszyny (Rysunek 6).

 2. Dokręć śruby z momentem od 73 do 89 N·m.

g004782

Montaż etykiety

Części potrzebne do tej procedury:

Etykieta1
 1. Oczyść obszar za elementami sterującymi, aby nie znajdował się na nim brud ani smar (Rysunek 7).

  g004511
 2. Usuń warstwę zabezpieczającą z etykiety i naklej etykietę w miejscu pokazanym na Rysunek 7.

  Note: Aby uniknąć powstawania pęcherzy powietrza, dociśnij najpierw środek etykiety, a następnie rozcieraj w kierunku krawędzi.

Montaż uchwytu

Części potrzebne do tej procedury:

Uchwyt1
Śruba (5/16 x ¾ cala)2
 1. Zdejmij tylną pokrywę dostępową; patrz instrukcja obsługi maszyny.

 2. Odszukaj i wywierć 2 otwory (o średnicy 3/8 cala) na panelu sterowania pod dźwignią ramion ładowarki (Rysunek 8).

  Note: Jeżeli otwory już są wywiercone, pomiń ten krok.

  g004403
 3. Zamocuj uchwyt do panelu sterowania, wykorzystując 2 śruby (5/16 x ¾ cala), wkładając je od wewnątrz maszyny (Rysunek 9).

  g004404
 4. Załóż tylną pokrywę dostępową.

Działanie

Ostrzeżenie

Jeżeli zejdziesz z podestu przy podniesionych ramionach ładowarki, maszyna może szybko przewrócić się do przodu, powodując obrażenia ciała u Ciebie lub osób postronnych.

Nie schodź z podestu przy uniesionych ramionach ładowarki.

Ostrzeżenie

Jeżeli nie przewozisz ciężkiego ładunku lub osprzętu, podest z operatorem sprawia, że tył maszyny jest cięższym końcem.

Zawsze ustawiaj cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę, gdy pracujesz na zboczach.

Ostrzeżenie

W czasie pracy istnieje ryzyko upadku z podestu i odniesienia poważnych obrażeń ciała.

Nie przestawiaj elementów sterujących, dopóki nie staniesz obiema stopami na podeście, a rękami nie złapiesz uchwytu.

Składanie podestu

Podnieś tył podestu i obróć go w stronę maszyny (Rysunek 10). Gdy zatrzask zetknie się z płytą montażową, podest wsunie się w dół do rury i zablokuje na swoim miejscu.

g004405

Otwieranie podestu

Pociągnij podest do góry, aby zwolnić zatrzask, a następnie odchyl na zewnątrz i w dół (Rysunek 11).

g004406

Korzystanie z podestu

Wejdź na podest przed uruchomieniem maszyny. Korzystaj z uchwytów na maszynie, aby utrzymać się podczas jazdy na podeście.

Przed zejściem z podestu całkowicie zatrzymaj maszynę i załącz hamulec postojowy.

Konserwacja

Smarowanie podestu

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj podest(Nasmaruj niezwłocznie po każdym myciu).
 • Rodzaj smaru: Smar ogólnego zastosowania

  1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, załącz hamulec postojowy i opuść ramiona ładowarki.

  2. Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  3. Oczyść smarowniczki za pomocą szmatki.

  4. Podłączyć smarownicę do każdej smarowniczki (Rysunek 12).

   g004407
  5. Następnie wtłocz smar do smarowniczek, aż zacznie wyciekać (w przybliżeniu 3 wtłoczenia).

  6. Wytrzyj nadmiar smaru.

  Sprawdzanie śruby ścinanej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź śrubę ścinaną.
 • Sprawdź śrubę ścinaną pod kątem zużycia, pęknięć lub uszkodzeń (Rysunek 13). Wymień ją, jeżeli jest uszkodzona.

  Important: Stosuj wyłącznie oryginalną śrubę ścinaną i nakrętkę Toro. Inne śruby mogą nie działać prawidłowo, co może być przyczyną niebezpieczeństw.

  g004408