Veiligheid

 • Zorg ervoor dat het platform goed is bevestigd aan de machine en goed functioneert voordat u het gebruikt.

 • Rij de machine heuvelopwaarts en heuvelafwaarts met het zware uiteinde naar de top van de heuvel gericht. De gewichtsverdeling verandert in functie van de werktuigen. Met een lege bak is de achterzijde van de machine de zware kant, terwijl met een volle bak de voorzijde de zware kant is. De meeste andere werktuigen zorgen ervoor dat het gewicht voornamelijk op de voorkant van de machine rust.

 • Laat de laderarmen neer voordat u van het platform stapt.

 • Probeer niet om de machine in evenwicht te houden door uw voet op de grond te zetten. Als u de controle over de machine verliest, moet u van het platform stappen en u verwijderen van de machine.

 • Plaats uw voeten niet onder het platform.

 • Beweeg de machine alleen als u met beide voeten op het platform staat en uw handen vaste greep op de referentiebalken hebben.

 • Laat enkel de bestuurder van de machine op het platform.

 • Laat bestuurders die niet bekend zijn met de instructies het platform niet gebruiken.

 • Kijk achterom en omlaag voordat u achteruitrijdt om er zeker van te zijn dat de weg vrij is.

 • Stap van het platform en vergrendel het in de transportstand wanneer u de machine in- en uitlaadt.

 • Verminder uw snelheid voordat u een bocht maakt. Scherpe bochten op elk terrein kunnen ertoe leiden dat u de controle verliest.

 • Gebruik het platform niet op ruw en oneffen terrein.

 • Zorg ervoor dat u het platform alleen gebruikt in gebieden waar er geen obstakels dicht bij de bestuurder zijn. Als de bestuurder niet voldoende afstand houdt tot bomen, muren en andere barrières, kan dit leiden tot letsel als het platform tijdens gebruik achteruitrijdt of draait terwijl de bestuurder niet voldoende op de omgeving let. Bedien de machine alleen in gebieden waar er voldoende ruimte is om de bestuurder het platform veilig te laten manoeuvreren.

 • Overschrijd nooit het nominale werkvermogen, omdat de tractie-eenheid met het platform instabiel kan worden waardoor u de controle over de machine kunt verliezen.

 • Doe het volgende voordat u servicewerkzaamheden, herstellingen, onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen uitvoert:

  • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

  • Breng de armen van de lader omlaag en schakel de hulphydrauliek uit.

  • Stel de parkeerrem in werking (indien aanwezig).

  • Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

 • Zorg ervoor dat de bouten en moeren stevig zijn vastgedraaid. Hou de apparatuur schoon en in goede staat.

 • Gebruik altijd originele onderdelen zodat de originele standaarden worden gehandhaafd.

 • Wijzig het platform niet of gebruik het niet op niet-goedgekeurde machines.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

decal58-6520
decal94-3353
decal138-4344

Installatie

De machine klaarmaken voor de montage

 1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

 2. Breng de armen van de lader omlaag.

 3. Stel de parkeerrem in werking.

 4. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

 5. Verwijder al het vuil van de machine.

 6. Voor TX 400-serie machines: verwijder de contragewichten en hun bevestigingen van de achterkant van de machine en bewaar deze op een veilige plek.

  g004399

Het platform monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Platform1
Bout (1/2 x 1-1/2 inch)4
Moer (1/2 inch)4
 1. Controleer de onderste 2 bouten waarmee het onderste achterpaneel aan het frame is bevestigd en maak deze vast (Figuur 2).

  g004398
 2. Vervang de 4 bouten en moeren waarmee de zijkanten van het onderste achterpaneel aan het frame zijn bevestigd één per één door 4 nieuwe bouten (1/2 x 1-1/2 inch) zoals getoond in Figuur 3.

  Note: Monteer de bouten vanaf de voorzijde om het achterpaneel op zijn plaats te houden naarmate de druk wordt verkleind. Monteer de moeren nu nog niet.

  Important: Verwijder het achterpaneel niet.

  g004400
 3. Trek de handgreep van het platform omhoog om het platform uit te klappen (Figuur 4).

  g004401
 4. Maak de 4 bouten en moeren waarmee het platform aan de montagebeugels is bevestigd met de hand los, maar verwijder ze niet (Figuur 4).

 5. Monteer de montagebeugels op de 4 bouten die u eerder in het achterpaneel hebt geplaatst en bevestig ze met 4 moeren (1/2 inch) zoals getoond in Figuur 5.

  g004402
 6. Draai de moeren waarmee het platform en het achterpaneel aan de machine zijn bevestigd vast met een torsie van 91 tot 113 Nm.

 7. Lijn het platform zo uit dat het gecentreerd is op de machine, draai dan het bevestigingsmateriaal vast waarmee het platform aan de montagebeugels is bevestigd met een torsie van 91 tot 113 Nm.

Het contragewicht monteren

Alleen voor TX 500-serie machines

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Contragewicht1
Bout (1/2 x 1-1/4 inch)4
Ring4
 1. Breng schroefdraadborgmiddel aan op de 4 bouten (1/2 x 1-1/4 inch) en gebruik deze en 4 ringen om het contragewicht aan de voorkant van de machine te monteren (Figuur 6).

 2. Draai de bouten vast met een torsie van 73 tot 89 N·m.

g004782

De sticker aanbrengen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Sticker1
 1. Maak het gebied achter de tractiebediening schoon zodat er geen vuil of vet op zit (Figuur 7).

  g004511
 2. Verwijder de achterkantbedekking van de sticker en breng deze aan op de locatie van de sticker die wordt getoond in Figuur 7.

  Note: Om te voorkomen dat er blazen zitten onder de sticker, drukt u eerst in het midden van de sticker en wrijft u er dan over naar buiten naar de randen toe.

De referentiebalk monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

Referentiebalk1
Bout (5/16 x 3/4 inch)2
 1. Verwijder het inspectieluik aan de achterzijde; raadpleeg de Gebruikershandleiding van de machine.

 2. Zoek en boor 2 openingen (met een diameter van ⅜") in het bedieningspaneel onder de hendel van de laderarm (Figuur 8).

  Note: Sla deze stap over als de openingen er al zijn.

  g004403
 3. Bevestig de referentiebalk aan het bedieningspaneel met 2 bouten (5/16 x 3/4 inch); monteer ze van de binnenkant van de machine (Figuur 9).

  g004404
 4. Monteer het inspectieluik aan de achterzijde.

Gebruiksaanwijzing

Waarschuwing

Als u van het platform stapt terwijl de laderarmen omhooggebracht zijn, kan de machine snel naar voren kantelen, waardoor u of omstanders letsel kunnen oplopen.

Stap niet van het platform terwijl de laderarmen omhooggebracht zijn.

Waarschuwing

Het platform met een bestuurder maakt de achterkant van de machine tot het zware uiteinde, tenzij u zware ladingen vervoert of er zware werktuigen zijn gemonteerd.

Houd het zware uiteinde van de machine altijd naar de top van de heuvel gericht wanneer u de machine gebruikt op hellingen.

Waarschuwing

U zou van het platform kunnen vallen en ernstig gewond raken bij het werk.

Beweeg de bedieningsorgangen alleen als u met beide voeten op het platform staat en uw handen vaste greep op de referentiebalken hebben.

Het platform inklappen

Til de achterkant van het platform op en zwaai het naar de machine toe (Figuur 10). Wanneer de vergrendeling de montageplaat raakt, zal het platform naar beneden glijden in de buis en worden vergrendeld.

g004405

Het platform uitklappen

Trek het platform omhoog tot de vergrendeling vrijkomt en zwaai het platform vervolgens naar buiten en omlaag (Figuur 11).

g004406

Het platform gebruiken

Stap op het platform voordat u de machine start. Gebruik de referentiebalken op de machine om uzelf in evenwicht te houden terwijl u meerijdt op het platform.

Stop de machine volledig en stel de parkeerrem in werking voordat u van het platform stapt.

Onderhoud

Het platform smeren

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Bij elk gebruik of dagelijks
 • Het platform smeren(onmiddellijk smeren na elke wasbeurt).
 • Type vet: universeel smeervet

  1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking en laat de laderarmen neer.

  2. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

  3. Reinig de smeernippels met een doek.

  4. Sluit een smeerpistool aan op elke smeernippel (Figuur 12.

   g004407
  5. Pomp vet in de nippels totdat er wat vet naar buiten begint te komen (ongeveer 3 maal pompen).

  6. Veeg overtollig vet weg.

  De breekbout controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • De breekbout controleren.
 • Controleer de breekbout op slijtage, scheuren of beschadiging (Figuur 13). Vervang deze in geval van beschadiging.

  Important: Gebruik alleen een originele Toro breekbout en moer ter vervanging. Andere bouten werken misschien niet goed en dit kan leiden tot een onveilige situatie.

  g004408