Bevezetés

A csigafej Toro kompakt kisgépen való használatra szánt hidraulikus meghajtású munkaeszköz. Elsősorban függőleges lyukak készítésére szolgál a földbe oszlopok, növények elhelyezéséhez, valamint egyéb építési és tereprendezési igényekhez. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálathoz, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. A(z) Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g244284

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék minden vonatkozó európai irányelvnek megfelel. A részletekért nézze át a kiadvány hátulján található Beépítési nyilatkozatot.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Veszély

A munkaterületen föld alatti elektromos közművezeték haladhat át. Ezeket megsértve áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölése ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

Általános óvintézkedések

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • A munkaeszközt mindig a talaj közelében szállítsa; lásd: Szállítási helyzet.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • Olvassa el és minden részletében értelmezze a Kezelői kézikönyvet, mielőtt beindítja a motort.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, ami elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a járókelőket és háziállatokat a géptől.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt nekikezdene a gép szervizelésének, tankolásának, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra Graphic, amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig a hegy felé nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Ez a munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Tartsa a munkaeszközt leengedett helyzetben, amikor lejtős úton halad. Lejtős úton a munkaeszköz megemelése befolyásolhatja a gép stabilitását.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározásához, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Használja mindig józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Domboldalon lassítson le, és rendkívül körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép képes hirtelen felborulni, ha egy lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

Csigával kapcsolatos óvintézkedések

 • Tartsa távol a kezét, lábát és egyéb testrészét, valamint ruházatát a mozgó csigától és egyéb alkatrészektől.

 • Tartsa távol kezét és ujjait a tartókaroktól.

 • Használja körültekintően a csigát kerítések, árkok, lejtős részek és egyéb akadályok közelében.

 • Amikor a munkaeszközt szállítja a vontatóegységgel, billentse teljesen hátra a munkaeszközt, hogy a csiga a bölcsőjében feküdjön.

 • Mindig engedje le a munkaeszközt és állítsa le a gépet, mielőtt elhagyja a kezelőállást.

Karbantartással és tárolással kapcsolatos biztonsági előírások

 • Ellenőrizze rendszeresen a kötőelemek meghúzott állapotát, hogy a berendezést biztonságos üzemállapotban tartsa.

 • A munkaeszköz hosszabb ideig tartó tárolásával kapcsolatos részletekért lásd a Kezelői kézikönyvet

 • Végezze el szükség szerint a biztonsági és utasító címkék karbantartását vagy cseréjét.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal105-0326
decal133-8061

Termékáttekintés

g004514

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

22805-ös modell
Szélesség62 cm
Hossz40 cm
Magasság59 cm
Tömeg83 kg
22806-os modell
Szélesség62 cm
Hossz42 cm
Magasság59 cm
Tömeg89 kg

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

A munkaeszköz fel- és leszerelése

A fel- és leszerelési eljárás tekintetében lásd a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

Important: A munkaeszköz felszerelése előtt vigye a gépet vízszintes talajra, győződjön meg arról, hogy a szerelőlapokon nincs semmilyen szennyeződés, a csapok pedig akadálymentesen elfordíthatók. Ha a csapok szorulnak, zsírozza meg azokat.

Note: A munkaeszközt mindig a vontatóegységgel emelje meg és szállítsa. A csigának a hajtófej nélküli mozgatásához rögzítsen egy-egy hevedert a csiga két végére, és vigye emelővel a kívánt helyre.

Figyelmeztetés

Ha nem tolódnak át teljesen a gyorsrögzítő csapok a munkaeszköz szerelőlapján, a munkaeszköz leeshet a gépről és Önt vagy a közelben tartózkodókat összezúzhatja.

Gondoskodjon róla, hogy a gyorsrögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába.

Figyelmeztetés

A kiszökő nagy nyomású hidraulikafolyadék a bőrön áthatolva sérülést okozhat. A bőr alá fecskendezett folyadékot sebészi úton pár órán belül el kell távolíttatni ilyen kezelésben jártas orvossal; ellenkező esetben üszkösödés alakulhat ki.

 • Győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény pedig szorosan illeszkedik, mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert.

 • Ne kerüljön közel egyetlen testrészével sem olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

 • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével; soha ne a kezét használja.

Vigyázat

A hidraulikacsatlakozók, hidraulika vezetékek/szelepek és a hidraulikafolyadék is forró lehet. Forró alkatrészekhez érve égési sérülést szenvedhet.

 • A hidraulikacsatlakozók kezeléséhez viseljen védőkesztyűt.

 • Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt a hidraulikus alkatrészekhez ér.

 • Ne érjen a kiömlött hidraulikafolyadékhoz.

A csiga felszerelése

Figyelmeztetés

A csigafej szabadon leng a tartókarok csapjain. Ha a tartókar és a hajtófej közé beszorul a keze vagy az ujja, súlyos sérüléseket szenvedhet, akár a végtagjait is elveszítheti.

Tartsa távol kezét és ujjait a tartókaroktól.

 1. Parkolja le a gépet sík talajon és húzza be a rögzítőféket (adott esetben).

 2. Ha a csigát 22806 típusszámú hajtófejre szereli fel, folytassa az alábbi módon, egyébként folytassa a 3. lépéssel.

  1. Engedje le a rakodókarokat, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Állítsa fel függőlegesen a hajtófejet, csúsztasson egy csavart (½ × 2½ hüv.) az első tartókar furatába, és hajtson rá egy peremes anyát (½ hüv.) a Ábra 4 szerint, kézzel meghúzva azt.

  3. Folytassa a 3. lépéssel.

  g004515
 3. Emelje meg a rakodókarokat, hogy a hajtófej elemelkedjen a talajról.

 4. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 5. Fordítsa el kézzel a hajtófejet annyira, hogy be tudjon csúsztatni egy csavart (½ × 2½ hüv.) a tartókar furatába, rögzítve a hajtófejet. Hajtson rá a csavarra egy anyát (½ hüv.) az Ábra 5 szerint, kézzel meghúzva azt.

  g004516
 6. Ha toldót használ a csigával, illessze be a toldó végét a csiga végébe, majd rögzítse a csigát a toldóhoz csavar (⅞ × 4½ hüv.) és anya (⅞ hüv.) segítségével a Ábra 6 szerint.

  g004517
 7. Indítsa be a motort.

 8. Manőverezze a hajtótengelyt a csigatengely vagy a toldó (adott esetben) végébe a Ábra 7 szerint.

  g004518
 9. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 10. Rögzítse a csigát a hajtófejhez csavar (⅞ × 4½ hüv.) és anya (⅞ hüv.) segítségével a Ábra 8 alapján.

  g004519
 11. Távolítsa el a csavarokat és anyákat, amiket a 2 (adott esetben) és az 5 lépésben beszerelt.

 12. Indítsa be a motort.

 13. Emelje el a csigát a talajtól (Ábra 9).

  g004520
 14. Amikor a csiga függőleges helyzetbe került, billentse hátra a munkaeszköz szerelőlapját annyira, hogy a hajtófej a munkaeszköz szerelőlaphoz érve stabilizálja a csigát, meggátolva annak szabad lengését (Ábra 9).

Lyuk kiásása

Important: Ásás előtt ellenőrizze, hogy a talaj mentes-e a szeméttől és hulladéktól.

 1. Engedje le a csigát a talajra az elkészíteni kívánt lyuk helyén.

 2. Állítsa a gázkart a FAST [Gyors] helyzetbe.

 3. Ha a vontatóegység rendelkezik fokozatváltó karral, állítsa azt SLOW [lassú] helyzetbe.

 4. Ha a vontatóegység rendelkezik áramláselosztó vezérlőkarral, állítsa azt 10 óra” helyzetbe.

 5. Az ásás megkezdéséhez húzza neki a segédhidraulika-kart a kapaszkodónak vagy a referenciarúdnak.

 6. Ahogy a talaj kezd lazulni, engedje le lassan a csigát. Ásás közben araszoljon lassan előre vagy hátra a vontatóegységgel, hogy a csiga függőleges helyzetét fenntartsa (Ábra 10).

  g004521
 7. Ha a csiga megtelt földdel, kapcsolja ki a meghajtását és emelje ki a lyukból. A meghajtását bekapcsolva pörgesse le a földet csigáról, majd folytassa az ásást.

  Important: A segédhidraulika-kart előremenetből hátramenetbe gyorsan átkapcsolva segít lerázni a földet.

 8. Ha befejezte az ásást, járassa a csigát pár másodpercig, hogy kitakarítsa a lyukat, kapcsolja ki a segédhidraulikát, majd emelje ki a csigát a lyukból.

Veszély

A 22806 típusszámú egység használatakor a csigafej túl erős lenyomása esetén az egység olyan imbolygásba kezdhet, ami a vontatóegységet is felboríthatja. Ön vagy a közelben tartózkodók a gép alá szorulhatnak vagy súlyosan megsérülhetnek.

Ne fejtsen ki a csigára túl nagy leszorítóerőt. Hagyja, hogy a csiga belehúzza magát a talajba.

Csiga eltávolítása

 1. Kapcsolja ki a segédhidraulikát.

 2. Emelje fel a rakodókarokat, hogy a csiga kiemelkedjen a lyukból.

  Note: Ha a hajtófej és a csiga egy közbeiktatott 24 hüvelykes toldóval kapcsolódik, előfordulhat, hogy a lehető legmagasabbra fel kell emelnie a csigát, majd tolatnia kell a vontatóegységgel, hogy a csiga teljes mértékben elhagyja a lyukat.

 3. Hajtson a géppel a csiga tárolóhelyéhez.

 4. A karokat leengedve kezdjen el lassan tolatni, amíg a csiga vízszintes helyzetbe nem kerül.

 5. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 6. Távolítsa el a hajtófejet a toldóhoz vagy a csigához rögzítő csavart és anyát.

 7. Indítsa be a motort és tolasson el a vontatóegységgel a csigától.

 8. Ha toldót is használt, távolítsa el a csavart és anyát, ami a csigához rögzíti, és húzza ki a csigából.

Szállítási helyzet

 • Ha bármilyen méretű csigával rövid távolságokra vagy 51 cm-nél nagyobb átmérőjű csigával messzebb halad, tegye az alábbiakat:

  1. Emelje fel a csigát annyira, hogy ne érjen a talajhoz és függőleges helyzetbe kerüljön (Ábra 9).

   g266890
  2. Billentse hátra a munkaeszköz szerelőlapját annyira, hogy a hajtófej a munkaeszköz szerelőlaphoz érve stabilizálja a csigát, meggátolva annak szabad lengését.

 • 51 cm-esnél kisebb átmérőjű csiga és nagyobb távolság vagy lejtő, emelkedő esetén tegye az alábbiakat:

  1. A karokat leengedve kezdjen el lassan tolatni, amíg a csiga vízszintes helyzetbe nem kerül, majd húzza be a rögzítőféket (adott esetben).

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Fordítsa el kézzel a hajtófejet annyira, hogy be tudjon csúsztatni egy csavart (½ × 2-½ hüv.) a tartókar furatába, rögzítve a hajtófejet. Hajtson rá a csavarra egy anyát (½ hüv.) az Ábra 5 szerint, kézzel meghúzva azt.

  4. A csiga szállításakor tartsa azt a lehető legközelebb a talajhoz, maximum 15 cm-rel fölötte.

   g244918

Karbantartás

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Az első 50 óra után
 • Cseréljen olajat a bolygókerekes hajtóműházban.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg a tartókar csuklópontjait.(Végezze el a zsírzást az összes zsírzóponton rögtön minden lemosás után.)
 • Ellenőrizze a csiga fogait, és cserélje ki azokat, ha sérültek vagy kopottak.
 • Minden 1000 órában
 • Cseréljen olajat a bolygókerekes hajtóműházban.
 • Tárolás előtt
 • Ellenőrizze a csiga fogait, és cserélje ki azokat, ha sérültek vagy kopottak.
 • Javítsa ki a festést, ahol lepattogzott.
 • Vigyázat

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  A tartókar csuklópontjainak zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Zsírozza meg a tartókar csuklópontjait.(Végezze el a zsírzást az összes zsírzóponton rögtön minden lemosás után.)
 • Kenőzsír típusa: univerzális kenőzsír

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (adott esetben) és engedje le a rakodókarokat.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Tisztítsa le ronggyal a zsírzószemeket.

  4. Csatlakoztasson zsírzóprést mindegyik zsírzószemre.

  5. Pumpálja addig a zsírt a zsírzószemekbe, amíg a csapágyakból ki nem türemkedik.

  6. Törölje le a felesleges zsírt.

  Olajcsere a bolygókerekes hajtóműházban

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • Cseréljen olajat a bolygókerekes hajtóműházban.
 • Minden 1000 órában
 • Cseréljen olajat a bolygókerekes hajtóműházban.
 • Típus: enyhe, nagy nyomásra való kenőanyag, minősége API-GL-5, száma 80 vagy 90

  Mennyiség: 0,4 l

  1. Tartsa a hajtófejet egy az olajat felfogó edény fölé (Ábra 13).

   g004522
  2. Távolítsa el a motort rögzítő 4 csavart és távolítsa el a motort, hogy az olaj leürülhessen az edénybe.

  3. Ha az olaj teljesen leürült, fordítsa meg a hajtófejet, hogy a nyílása felfele nézzen.

  4. Töltse be az olajat a hajtóműházba.

  5. Szerelje vissza a motort, és rögzítse a korábban eltávolított négy csavarral. Húzza meg a csavarokat 142 N∙m nyomatékkal.

  Tárolás

  1. Hosszú időtartamú tárolás előtt mossa le a munkaeszközről enyhe mosószeres vízzel a szennyeződéseket, lerakódásokat.

  2. Ellenőrizzen és húzzon meg minden csavart és anyát. Javítsa meg vagy cserélje ki a kopott, sérült alkatrészeket.

  3. Ellenőrizze, hogy minden hidraulikus csatlakozó megfelelően csatlakozik, nem juthat szennyeződés a rendszerbe.

  4. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet.

   Note: A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

  5. Tárolja a munkaeszközt tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Takarja le a védelme érdekében, és tartsa tisztán.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  A hajtófej nem működik.
  1. A hidraulikus csatlakozó nem megfelelően csatlakozik.
  2. Cserélni kell egy hidraulikus csatlakozót.
  3. Dugulás keletkezett egy hidraulikus tömlőben.
  4. Egy hidraulikus tömlő megcsavarodott.
  5. A hajtóműház elszennyeződött.
  1. Ellenőrizze és húzza meg az összes csatlakozót.
  2. Ellenőrizze a csatlakozókat, cserélje ki, amelyik kopott vagy sérült.
  3. Keresse meg és szüntesse meg a dugulást.
  4. Cserélje ki a megcsavarodott tömlőt.
  5. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.