Bevezetés

A planírozó munkaeszköz Toro kompakt kisgépen való használatra készült, egyenetlen talaj elsimítására, terítésre, árkok betemetésére és gyep feltörésére. Használható anyagszállításra is a munkaterületen. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálathoz, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. Az 1. ábra jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g248208

Ez a kézikönyv azonosítja a lehetséges veszélyeket, és a (2. ábra) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz, amely olyan veszélyt jelez, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

sa-black

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Veszély

A munkaterületen föld alatti elektromos közművezeték haladhat át. Ezeket megsértve áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölése ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

Általános óvintézkedések

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Ne szállítsa a munkaeszközt felemelt karokkal. A munkaeszközt mindig a talaj közelében szállítsa; lásd: Szállítási helyzet.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • Olvassa el és minden részletében értelmezze a Kezelői kézikönyvet, mielőtt beindítja a motort.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, ami elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa távol a járókelőket és háziállatokat a géptől.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt nekikezdene a gép szervizelésének, tankolásának, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra Graphic, amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig a hegy felé nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Üres teherhordó munkaeszköz mellett a gép súlypontja hátulra, tele teherhordó munkaeszköz esetén előre tolódik el. A legtöbb egyéb munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Tartsa a munkaeszközt leengedett helyzetben, amikor lejtős úton halad. Lejtős úton a munkaeszköz megemelése befolyásolhatja a gép stabilitását.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározásához, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Használja mindig józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Domboldalon lassítson le, és rendkívül körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép képes hirtelen felborulni, ha egy lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

A planírozóval kapcsolatos óvintézkedések

 • Mindig engedje le a talajra a munkaeszközt, mielőtt leállítja a gépet vagy elhagyja a kezelőállást.

 • Tisztítson le minden szennyeződést és hulladékot, ami gátolhatná a munkaeszköz felkapcsolását a gépre. Gondoskodjon róla, hogy a munkaeszközt rögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjának furataiba. A munkaeszköznek a gépre történő biztonságos felkapcsolásával kapcsolatban lásd a gép Kezelői kézikönyvét.

 • A munkaeszközt emelés közben tartsa vízszintes helyzetben, hogy ne ömöljön ki hátrafelé a tartalma.

 • Ne hagyja, hogy bárki ráálljon a munkaeszközre, vagy azon utazzon bármilyen módon.

 • Kerekes vontatóegységeken a munkaeszköz ellensúly használatával és ellensúly nélkül is használható.

Karbantartással és tárolással kapcsolatos biztonsági előírások

 • Ellenőrizze rendszeresen a kötőelemek meghúzott állapotát, hogy a berendezést biztonságos üzemállapotban tartsa.

 • A munkaeszköz hosszabb ideig tartó tárolásával kapcsolatos részletekért lásd a Kezelői kézikönyvet

 • Végezze el szükség szerint a biztonsági és utasító címkék karbantartását vagy cseréjét.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal110-0081
decal133-8061

Termékáttekintés

g001396

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Teljes szélesség80 cm
Teljes hossz105 cm
Teljes magasság69 cm
Tömeg74 kg
Teherbírás (az SAE J1197 szerint)150 kg
100 kg a
TX 413 modellek esetén

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

A munkaeszköz fel- és leszerelése

A fel- és leszerelési eljárás tekintetében lásd a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

Important: A munkaeszköz felszerelése előtt vigye a gépet vízszintes talajra, győződjön meg arról, hogy a szerelőlapokon nincs semmilyen szennyeződés, a csapok pedig akadálymentesen elfordíthatók. Ha a csapok szorulnak, zsírozza meg azokat.

Note: A munkaeszközt mindig a vontatóegységgel emelje meg és szállítsa.

Figyelmeztetés

Ha nem tolódnak át teljesen a gyorsrögzítő csapok a munkaeszköz szerelőlapján, a munkaeszköz leeshet a gépről és Önt vagy a közelben tartózkodókat összezúzhatja.

Gondoskodjon róla, hogy a gyorsrögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába.

Talajegyengetés

Talajegyengetéskor döntse meg kissé úgy a planírozót, hogy az eleje feljebb álljon a hátsó szélénél. Így előremenetben a vontatóegységtől távolabb eső széle magasabban lesz; tolatáskor a vontatóegységhez közelebbi széle legyen magasabban.

Szállítási helyzet

Munkaeszköz szállításakor tartsa a munkaeszközt a lehető legközelebb a talajhoz, maximum 15 cm-rel fölötte, a rakodókarok pedig legyenek behúzva. Billentse meg hátrafelé.

g248229

Üzemeltetési tanácsok

 • A planírozó konténerben termesztett fák, cserjék és egyéb terjedelmes anyagok szállítására is használható.

 • A maximális emelési kapacitás érdekében helyezze a rakományt minél közelebb a planírozó hátsó széléhez.

 • Szállításkor tartsa a planírozót a lehető legközelebb a talajhoz.

 • Ne kíséreljen meg a vontatóegység teherbírásánál többet felemelni.

Tárolás

 1. Hosszú időtartamú tárolás előtt mossa le a munkaeszközről enyhe mosószeres vízzel a szennyeződéseket, lerakódásokat.

 2. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet.

  Note: A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

 3. Tárolja a munkaeszközt tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Takarja le a védelme érdekében, és tartsa tisztán.