Bevezetés

Az állítható emelővilla Toro kisgépekhez készült teherhordó munkaeszköz. Elsősorban oszlopok, kövek, fák, raklapok stb. mozgatására való. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálathoz, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. A(z) Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g242361

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Általános óvintézkedések

A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • Ne szállítsa a munkaeszközt felemelt karokkal. A munkaeszközt mindig a talaj közelében tartva szállítsa; lásd: Szállítási helyzet.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • Olvassa el és minden részletében értse meg a Kezelői kézikönyvet, mielőtt beindítja a motort.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, ami elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó részegységektől és munkaeszközöktől.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • Tartsa a járókelőket és háziállatokat a géptől távol.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt nekikezdene a gép szervizeléséhez, tankolásához, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra Graphic, melynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és völgymenetben a gép nehezebb oldala mindig a hegy felé nézzen. A gép súlyeloszlása a különböző munkaeszközök felszerelésével megváltozik. Üres teherhordó munkaeszköz esetén a gép súlypontja hátulra, rakott teherhordó munkaeszköz esetén előre tolódik el. A legtöbb egyéb munkaeszköz a gép súlypontját előre tolja el.

 • Lejtős területen tartsa a munkaeszközt leengedett helyzetben.Lejtős úton a munkaeszköz megemelése befolyásolhatja a gép stabilitását.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, melyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározásához, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Használja mindig józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Lejtőn lassítson le, és rendkívül körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást és megállást. Ha a gép elveszítené a tapadását, ereszkedjen le a lejtőn lassan és egyenesen.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép képes hirtelen felborulni, ha az egyik lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

Az emelővillával kapcsolatos biztonsági óvintézkedések

 • Mindig engedje le a munkaeszközt és állítsa le a gépet, amikor elhagyja a kezelőállást.

 • Tisztítson le minden szennyeződést és hulladékot, amely gátolhatja a munkaeszköz felkapcsolását a gépre. Gondoskodjon róla, hogy a munkaeszköz reteszelő csapjai teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába. A munkaeszköz gépre történő biztonságos csatlakoztatásával kapcsolatban olvassa el a gép Kezelői kézikönyvét.

 • A munkaeszközt emelés közben tartsa vízszintes helyzetben, hogy ne dőljön hátrafelé a tartalma.

 • Minden használat után vizsgálja meg az emelővilla épségét.

Karbantartással és tárolással kapcsolatos óvintézkedések

 • Ellenőrizze rendszeresen a kötőelemek megfelelően meghúzott állapotát és a berendezés biztonságos üzemállapotát.

 • A munkaeszköz hosszabb tárolásával kapcsolatos fontos részletekért olvassa el a Kezelői kézikönyvet

 • Végezze el szükség szerint a biztonsági és utasító címkék karbantartását vagy cseréjét.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decal133-0219
decal133-0220
decal133-8061

Felszerelés

Az emelővilla összeszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Állítható emelővillaváz1
Villaágak2
Felső villaváz1
Csavar (⅜" x 1")7
Önbiztosító anya (⅜")7
 1. Szerelje fel a villaágakat az állítható emelővillavázra a Ábra 3 szerint, és rögzítse mindegyiket a csavar (⅜" x 1") és az önbiztosító anya (⅜") segítségével.

  g001353
 2. Szerelje fel a felső villavázat az egységre a Ábra 3 szerint, és rögzítse 5 csavar (⅜" x 1") és 5 önbiztosító anya (⅜") segítségével.

 3. Húzza meg erősen a kötőelemeket.

Termékáttekintés

g001354

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Teljes szélesség80 cm
Teljes hossz115 cm
Teljes magasság69 cm
Tömeg103 kg
Villa hossz91 cm
Villaszárak keresztmetszeti mérete10,2 x 3,2 cm
Villaszárak állítási tartománya (külső-külső méret)23–76 cm
Teherbírás (SAE J1197)272 kg

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

A munkaeszköz fel- és leszerelése

A fel- és leszerelési eljárással kapcsolatban lásd a vontatóegység Kezelői kézikönyvét.

Important: A munkaeszköz felszerelése előtt járjon a géppel vízszintes felületre, győződjön meg róla, hogy a szerelőlapokon nincs semmilyen szennyeződés, a csapok pedig akadálymentesen elfordíthatók. Ha a csapok szorulnak, zsírozza meg azokat.

Note: A munkaeszközt mindig a vontatóegységgel emelje meg és szállítsa.

Figyelmeztetés

Ha nem tolódnak át teljesen a gyorsrögzítő csapok a munkaeszköz szerelőlapján, a munkaeszköz leeshet a gépről és Önt vagy a közelben tartózkodókat összezúzhatja.

Gondoskodjon róla, hogy a gyorsrögzítő csapok teljesen beüljenek a munkaeszköz szerelőlapjába.

Szállítási helyzet

Rakomány szállításakor tartsa a munkaeszközt a lehető legközelebb a talajhoz, 15 cm-nél nem távolabb tőle. Billentse hátra, hogy a rakomány vízszintes helyzetben maradjon.

g242374

Üzemeltetési tanácsok

 • A villaágakat a beállításukhoz csúsztassa el a vázon a kívánt szélességre. Állítsa be a villaágakat a legszélesebb helyzetbe, hogy a rakomány a lehető legstabilabban álljon.

 • Szállításkor tartsa az emelővillát a lehető legközelebb a talajhoz.

 • Ne használja feszítésre az emelővillát, mert anyagi kár keletkezhet.

 • Ne kísérelje meg túllépni a vontatóegység névleges teherbírását.

Tárolás

 1. Hosszú időtartamú tárolás előtt mossa le a munkaeszközről enyhe mosószeres vízzel a szennyeződéseket, lerakódásokat.

 2. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet.

  Note: A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

 3. Tárolja a munkaeszközt tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Takarja le a védelme érdekében, és tartsa tisztán.