ข้อมูลเบื้องต้น

เครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์และเจ้าของบ้านพักอาศัยเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาสนามหญ้าบนทางลาด พื้นที่เป็นลอนคลื่น บริเวณใกล้แหล่งน้ำ และขอบหลุมทราย การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Toro.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับความปลอดภัย เอกสารฝึกอบรมการใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 1 บอกตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

g017415

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และระบุข้อความความปลอดภัยที่แสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่แนะนำ

g000502

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

การใช้งานหรือการควบคุมอุปกรณ์นี้บนที่ดินที่ปกคลุมด้วยป่า พุ่มไม้ หรือหญ้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพยากรสาธารณะแห่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4442 หรือ 4443 ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องดักสะเก็ดไฟตามคำจำกัดความในมาตรา 4442 โดยต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเพื่อให้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

สำหรับรุ่นที่มีการระบุแรงม้าของเครื่องยนต์ แรงม้ารวบยอดของเครื่องยนต์ได้มาจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยผู้ผลิตเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน SAE J1349 เนื่องจากออกแบบและปรับแต่งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การปล่อยไอเสีย และการทำงาน แรงม้าจริงของเครื่องยนต์ในเครื่องตัดหญ้ากลุ่มนี้จึงน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

คำเตือน

แคลิฟอร์เนีย

คำเตือนข้อเสนอ 65

ไอเสียเครื่องยนต์จากผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

ความปลอดภัย

เนื้อหาความปลอดภัยต่อไปนี้ดัดแปลงมาจากมาตรฐาน ANSI B71.4–2017 และ EN 14910:2007+A1:2009

ความปลอดภัยทั่วไป

อุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่มือและเท้า รวมถึงเกิดอันตรายจากวัตถุกระเด็นได้ ดังนั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรง

 • อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อนจะสตาร์ทเครื่อง

 • อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องตัดหญ้า

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่น ๆ ทั้งหมด หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้เครื่องตัดหญ้า

 • กันคนโดยรอบและเด็ก ๆ ออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กควบคุมอุปกรณ์โดยเด็ดขาด อนุญาตให้ใช้งานเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านการฝึกฝนและคุ้นเคยกับวิธีการทำงานมาเป็นอย่างดี และมีสมรรถนะร่างกายแข็งแรงเพียงพอสำหรับใช้งานอุปกรณ์เท่านั้น

 • หยุดอุปกรณ์ ดับเครื่องยนต์ และรอให้อุปกรณ์หยุดนิ่ง ก่อนซ่อมแซมบำรุงรักษา เติมน้ำมัน หรือทำความสะอาด

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตรายGraphic ได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

สติกเกอร์คำแนะนำและความปลอดภัยมองเห็นได้ง่ายและติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสติกเกอร์ที่ชำรุดหรือสูญหาย

decal130-8322
decal111-9826
decal111-5392
decal94-8072
g017410
decal133-8062

การตั้งค่า

Note: ดูด้านขวาและซ้ายของเครื่องตัดหญ้าจากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

การประกอบมือจับ

 1. เลื่อนมือจับส่วนล่างเข้ากับโครง (รูป 3)

  g017374
 2. ยึดแต่ละด้านให้แน่นหนาด้วยหมุดยึดและปิ๊น (รูป 3)

 3. ยึดฟุตสตอปเข้ากับด้านขวาของมือจับส่วนล่างโดยใช้น็อต M6 และสลักเกลียว M6 และแหวน 2 วง (รูป 3)

 4. ติดตั้งฟุตสตอปเข้ากับโครงด้วยหมุดยึดและปิ๊น (รูป 3)

 5. ต่อมือจับส่วนบนเข้ากับมือจับส่วนล่างโดยยึดแต่ละด้านด้วยสลักตัว U, แหวน M6 และที่หมุนมือ (รูป 4)

  g017373

การเติมน้ำมันเครื่อง

Important: อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องมาให้จากโรงงาน ก่อนสตาร์ทเครื่อง ให้เติมน้ำมันเครื่อง

ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง

ความจุน้ำมันเครื่อง0.59 ลิตร (20 ออนซ์ของเหลว)
ความหนืดของน้ำมันน้ำมันแร่เกรดรวม SAE 10W-30
ประเภทบริการ APISJ ขึ้นไป
 1. เลื่อนอุปกรณ์ไปวางบนพื้นราบ

 2. ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องโดยหมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงออกมา (รูป 5)

  g017530
 3. เทน้ำมันประมาณ 3/4 ของความจุเครื่องยนต์ลงไปในท่อเติมน้ำมันเครื่องอย่างระมัดระวัง (รูป 6)

  g017532
 4. รอ 3 นาทีให้น้ำมันไหลเข้าเครื่องยนต์จนเข้าที่

 5. เช็ดก้านวัดน้ำมันเครื่องด้วยผ้าสะอาด

 6. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมัน แต่ไม่ต้องหมุนเกลียวลงไป จากนั้นดึงก้านวัดออก

 7. อ่านระดับน้ำมันบนก้านวัด (รูป 5)

  • ถ้าระดับน้ำมันบนก้านวัดต่ำเกินไป ให้เทน้ำมันลงไปในท่อเติมอีกเล็กน้อย รอ 3 นาที และทำซ้ำขั้นตอน 5 ถึง 7 จนกระทั่งน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่ถูกต้อง

  • ถ้าระดับน้ำมันสูงเกินไป ให้ถ่ายน้ำมันส่วนเกินออกมาจนได้ระดับที่เหมาะสม โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  Important: ถ้าระดับน้ำมันในเครื่องยนต์สูงหรือต่ำเกินไป แล้วเดินเครื่อง อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

 8. สอดก้านวัดกลับเข้าที่และขันด้วยมือให้แน่นหนา

  Important: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหลังจากใช้งาน 5 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นให้เปลี่ยนทุกปี โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

g017382
g017377
รุ่นความกว้างการตัดความกว้างผลิตภัณฑ์
02615400 มม. (15¾ นิ้ว)500 มม. (19-11/16 นิ้ว)

อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริม

เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่ Toro รับรองมากมายสำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้าเพื่อเสริมประสิทธิภาพและขยายความสามารถ โปรดติดต่อตัวแทนบริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือเข้าไปที่ www.Toro.com เพื่อดูรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่รับรองทั้งหมด

เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การปฏิบัติงาน

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของรถจากตำแหน่งปกติในการควบคุมรถ

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ดับเครื่องอุปกรณ์ทุกครั้ง รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง และปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

 • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

 • ตรวจสอบว่าแผงป้องกันและอุปกรณ์นิรภัยทั้งหมดติดตั้งอยู่และทำงานได้ตามปกติ

 • ตรวจสภาพอุปกรณ์ให้แน่ใจว่าสลักเกลียว สาย และจานของชุดตัดหญ้าไม่สึกหรอหรือชำรุดเสียหาย

 • ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ต้องการใช้อุปกรณ์และจัดเก็บวัตถุต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของอุปกรณ์หรืออาจกระเด็นออกให้หมด

 • ระหว่างปรับความสูงในการตัด คุณอาจแตะจานที่เคลื่อนไหวอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้บาดเจ็บได้

ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

 • น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายมากและเกิดการระเบิดได้ง่าย เพลิงไหม้และการระเบิดที่เกิดจากเชื้อเพลิงอาจทำให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ รวมถึงทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้

  • เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตที่จุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิง ให้วางถังเชื้อเพลิง และ/หรือเครื่องตัดหญ้าไว้บนพื้นก่อนจะเติมเชื้อเพลิง ห้ามวางบนวัตถุหรือยานพาหนะใด ๆ

  • ควรเติมเชื้อเพลิงนอกอาคารในพื้นที่โล่งขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ เช็ดน้ำมันที่หกออกมา

  • ห้ามสูบบุหรี่หรือทำกิจกรรมที่ก่อประกายไฟขณะเติมน้ำมัน

  • อย่าเปิดฝาถังน้ำมันหรือเติมน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือร้อนอยู่

  • หากน้ำมันหก อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการสร้างประกายไฟจนกว่าละอองน้ำมันจะระเหยไป

  • ใส่น้ำมันในภาชนะที่ได้รับการรับรองและเก็บให้ห่างจากมือเด็ก

 • เชื้อเพลิงเป็นอันตราย อาจถึงตายได้หากกลืนเข้าไป การสัมผัสกับไอเชื้อเพลิงเป็นเวลานานอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยร้ายแรงได้

  • หลีกเลี่ยงการสูดดมไอเชื้อเพลิงเป็นเวลานาน

  • รักษาระยะห่างระหว่างใบหน้ากับหัวจ่ายหรือฝาถังเชื้อเพลิง

  • อย่าให้เชื้อเพลิงเข้าตาหรือถูกผิวหนัง

การเติมน้ำมัน

 • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่สะอาดและใหม่ มีค่าออกเทน 87 ขึ้นไป (วิธีการคิดอัตรา (R+M)/2)

 • สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบและมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกิน 10% หรือ MTBE 15% โดยปริมาตร

 • ห้ามใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอล เช่น E15 หรือ E85 ซึ่งมีปริมาณเอทานอลมากกว่า 10% เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสมรรถนะและ/หรือเครื่องยนต์เสียหายได้ ซึ่งการรับประกันไม่ครอบคลุม

 • ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเมทานอล

 • ห้ามเก็บเชื้อเพลิงไว้ในภาชนะหรือถังเชื้อเพลิงในช่วงฤดูหนาว เว้นแต่มีการใส่สารคงสภาพลงในเชื้อเพลิง

 • ห้ามผสมน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเบนซิน

เติมถังเชื้อเพลิงด้วยน้ำมันเบนซินปกติไร้สารตะกั่วจากปั๊มน้ำมันที่มีแบรนด์น่าเชื่อถือ (รูป 9)

Important: เพื่อลดปัญหาการสตาร์ท เติมสารคงสภาพ/หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงลงในน้ำมันใหม่ตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสารคงสภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์

g017531

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

 1. เลื่อนอุปกรณ์ไปยังพื้นราบ

 2. ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องโดยหมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงออกมา (รูป 10)

  g017530
 3. เช็ดก้านวัดน้ำมันเครื่องด้วยผ้าสะอาด

 4. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมัน แต่ไม่ต้องหมุนเกลียวลงไป จากนั้นดึงก้านวัดออก

 5. อ่านระดับน้ำมันบนก้านวัด (รูป 10)

  • ถ้าระดับน้ำมันบนก้านวัดต่ำเกินไป (รูป 10) ให้เทน้ำมันแร่เกรดรวม SAE 10W-30 ประเภทซีรีส์ API ระดับ SJ ขึ้นไปลงในท่อเติมเล็กน้อย จากนั้นรอ 3 นาที และทำซ้ำขั้นตอน 3 ถึง 5 จนกว่าน้ำมันมีระดับที่ถูกต้องบนก้านวัด

  • ถ้าระดับน้ำมันสูงเกินไป (รูป 10) ให้ถ่ายน้ำมันส่วนเกินออกมาจนได้ระดับที่เหมาะสม โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  Important: ถ้าระดับน้ำมันในเครื่องยนต์สูงหรือต่ำเกินไป แล้วเดินเครื่อง อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

 6. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมันแล้วหมุนให้แน่น

  Important: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหลังจากใช้งาน 5 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นให้เปลี่ยนทุกปี โปรดดู การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

การปรับความสูงในการตัด

คำเตือน

ระหว่างปรับความสูงในการตัด คุณอาจแตะโดนชุดตัดหญ้าที่เคลื่อนไหวอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้บาดเจ็บร้ายแรงได้

 • ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

 • สวมใส่ถุงมือขณะซ่อมบำรุงชุดตัดหญ้า

ข้อควรระวัง

ถ้าหากเครื่องยนต์เดินอยู่ ท่อพักไอเสียจะร้อนและลวกคุณได้

ดังนั้นอยู่ให้ห่างจากท่อพักไอเสียที่ร้อน

ปรับความสูงในการตัดตามต้องการ

 1. ปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งปิด

 2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

 3. เอียงอุปกรณ์ขึ้น โดยให้ก้านวัดหันลง

 4. สวมใส่ถุงมือป้องกัน แล้วถอดสายตัดไนลอนออกมา

 5. ติดตั้งสายตัดตามความสูงที่ต้องการ

  g017371

ระหว่างการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมเครื่องตัดหญ้า อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • อย่าขับรถขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

 • การสัมผัสกับจานหรือสายตัดอาจทำให้บาดเจ็บได้ ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งก่อนจะออกจากตำแหน่งใช้งาน

 • เมื่อคุณปล่อยตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม เครื่องยนต์ควรจะดับและชุดตัดหญ้าควรหยุดภายใน 7 วินาที แต่หากไม่หยุด ควรเลิกใช้งานอุปกรณ์ทันทีและติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

 • กันคนโดยรอบออกจากพื้นที่ทำงาน กันเด็กเล็กออกจากพื้นที่ทำงานและอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบซึ่งไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์อยู่ ดับเครื่องยนต์เมื่อคนอื่นเข้าใกล้

 • ใช้เครื่องตัดหญ้าเฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีและสภาพอากาศเหมาะสมเท่านั้น อย่าใช้เครื่องตัดหญ้าเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

 • ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

 • ระมัดระวังหลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรือวัตถุอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่ ทางที่ไม่ราบเรียบอาจทำให้คุณเสียสมดุลหรือสะดุดได้

 • หากอุปกรณ์กระทบกับวัตถุหรือเริ่มสั่น ให้ดับเครื่องยนต์ทันที จากนั้นรอให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง แล้วถอดสายไฟออกจากหัวเทียนก่อนจะตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์ ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ

 • ถ้าหากเครื่องยนต์เดินอยู่ เครื่องยนต์จะร้อนและลวกคุณได้ ดังนั้นอยู่ให้ห่างจากเครื่องยนต์ที่ร้อน

 • ใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ Toro รับรองเท่านั้น

การสตาร์ทเครื่องยนต์

 1. เปิดช่องลมของถังเชื้อเพลิงโดยหมุนลูกบิดช่องลมทวนเข็มนาฬิกาอย่างน้อย 2 หรือ 3 รอบ

 2. หมุนวาล์วเชื้อเพลิงไปที่ตำแหน่งเปิด (รูป 12)

  g017375
 3. บีบตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุมเข้าหามือจับ (รูป 13)

  g017334
 4. วางเท้าบนฐานเด็คและเอียงอุปกรณ์เข้าหาตัวคุณ (รูป 14)

  g017329
 5. ดึงมือจับสายสตาร์ท

  Note: อย่าปล่อยให้มือจับสายสตาร์ทดึงกลับเข้าหาเครื่องยนต์ ให้หมุนเบา ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สตาร์ทเตอร์เสียหาย

Note: หากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ทหลังจากพยายามแล้วสองสามครั้ง โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

การปรับตำแหน่งมือจับ

โปรดดูตำแหน่งมือจับแบบต่าง ๆ จาก รูป 15

g025627

Note: โปรดดูขั้นตอนการจัดเก็บที่ถูกต้องจากก่อนจัดเก็บ

การดับเครื่องยนต์

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • เครื่องยนต์ควรดับภายใน 7 วินาทีหลังการปล่อยตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม
 • หากต้องการดับเครื่องยนต์ ให้ปล่อยตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม (รูป 16)

  Important: เมื่อคุณปล่อยตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม เครื่องยนต์ควรจะดับและชุดตัดหญ้าควรหยุดภายใน 7 วินาที แต่หากไม่หยุด ควรเลิกใช้งานอุปกรณ์ทันทีและติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

  g017546

  เคล็ดลับการปฏิบัติงาน

  เคล็ดลับในการตัดหญ้าทั่วไป

  Important: การใช้งานอุปกรณ์บนทางลาดที่มีความชันมากกว่า 25° จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายร้ายแรง เนื่องจากการขาดการหล่อลื่น ห้ามใช้งานอุปกรณ์บนทางลาดที่มีความชันมากกว่า 25°

  • ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ต้องการใช้เครื่องตัดหญ้าและจัดเก็บวัตถุต่าง ๆ ที่อาจกระเด็นออกให้หมด

  • หลีกเลี่ยงไม่ให้สายตัดหญ้าชนกับวัตถุแข็ง ห้ามเข็นเครื่องตัดหญ้าทับไปบนวัตถุใด ๆ

  • หากเครื่องตัดหญ้ากระทบกับวัตถุหรือเริ่มสั่น ให้ดับเครื่องยนต์ทันที แล้วถอดสายไฟออกจากหัวเทียนก่อนจะตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์

  • เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ติดตั้งสายตัดเส้นใหม่ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลตัด

  • เมื่อจำเป็น ให้เปลี่ยนสายตัดด้วยสายตัดเปลี่ยนทดแทนของ Toro

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายตัดเปลี่ยนทดแทนยาวเท่ากับสายตัดเส้นเดิม

  การตัดหญ้า

  • ตัดเพียง ⅓ ของความสูงของใบหญ้าในแต่ละครั้ง อย่าตัดต่ำกว่าการตั้งค่าสูงสุด (30 มม หรือ 1.2 นิ้ว) เว้นเสียแต่หญ้าไม่หนา หรือเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงที่หญ้าเริ่มจะเติบโตช้าลง โปรดดู การปรับความสูงในการตัด

  • ไม่แนะนำให้ตัดหญ้าที่สูงเกิน 15 ซม. (6 นิ้ว) หากหญ้ายาวเกินไป เครื่องตัดหญ้าอาจอุดตันและทำให้เครื่องยนต์ติดขัด

  • หญ้าและใบไม้เปียกอาจจะจับตัวเป็นก้อนบนพื้นสนาม ส่งผลให้เครื่องตัดหญ้าอุดตันหรือเครื่องยนต์ติดขัดได้ ดังนั้นไม่ควรตัดหญ้าในพื้นที่ชื้นแฉะ

  • ในฤดูแล้งอาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้ โปรดปฏิบัติตามคำเตือนเกี่ยวกับเพลิงไหม้ของท้องถิ่น และวางเครื่องตัดหญ้าในที่ที่ไม่มีหญ้าแห้งและเศษใบไม้แห้ง

  • หากผลที่ออกมายังไม่น่าพอใจ ให้ลองทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่้งดังต่อไปนี้:

   • ตรวจสอบด้านล่างของชุดตัดหญ้าเพื่อมองหาส่วนประกอบสึกหรอหรือชำรุด (เช่น สายตัด) แล้วซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตามความจำเป็น

   • เดินให้ช้าลงขณะตัด

   • เพิ่มความสูงในการตัด

   • ตัดหญ้าให้บ่อยขึ้น

   • ตัดหญ้าโดยทำให้แนวการตัดซ้อนกัน

  การตัดใบไม้

  • หลังจากตัดหญ้าบนสนามแล้ว ดูให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นสนามครึ่งหนึ่งผ่านเศษหญ้าที่ปกคลุมได้ คุณอาจจะต้องเข็นเครื่องตัดหญ้าผ่านใบไม้มากกว่า 1 ครั้ง

  • ไม่แนะนำให้ตัดหญ้าที่สูงเกิน 15 ซม. (6 นิ้ว) หากใบหญ้าปกคลุมหนาเกินไป เครื่องตัดหญ้าอาจอุดตันและทำให้เครื่องยนต์ติดขัด

  • ลดความเร็วในการตัดลง ถ้าเครื่องตัดหญ้าไม่สามารถตัดใบไม้ให้มีความละเอียดเพียงพอ

  หลังการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • ดับเครื่องอุปกรณ์ทุกครั้ง รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง และปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  • กำจัดหญ้าและสิ่งสกปรกออกจากเครื่องตัดหญ้าเพื่อป้องกันไฟไหม้ กำจัดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หก

  • อย่าจัดเก็บเครื่องตัดหญ้าหรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

  ความปลอดภัยในการขนย้าย

  • ยึดเครื่องตัดหญ้าให้แน่นหนา

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อยกเครื่องตัดหญ้าขึ้นหรือลง

  การบำรุงรักษา

  กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • เครื่องยนต์ควรดับภายใน 7 วินาทีหลังการปล่อยตัวทำงานเมื่อมีผู้ควบคุม
 • หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
 • ทำความสะอาดเศษหญ้าและดินออกจากรอบเครื่องตัดหญ้า
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • ซ่อมบำรุงหัวเทียนและเปลี่ยนหัวเทียนหากจำเป็น
 • ก่อนจัดเก็บ
 • ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนทำการซ่อมแซมตามคำแนะนำและก่อนการจัดเก็บประจำปี
 • ทำความสะอาดระบบหล่อเย็น กำจัดเศษหญ้า เศษวัสดุ หรือเศษดินออกจากครีบระบายความร้อนเครื่องยนต์และสตาร์ทเตอร์ ทำความสะอาดระบบให้บ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สกปรกหรือมีเศษหญ้ามาก
 • ทุกปี
 • ซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ โดยซ่อมบำรุงบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • เปลี่ยนสายตัด
 • ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

  • ถอดสายไฟหัวเทียนจากหัวเทียนก่อนทำการบำรุงรักษา

  • สวมถุงมือและแว่นนิรภัยระหว่างบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า

  • ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์นิรภัย และตรวจสอบเป็นประจำว่าอุปกรณ์ทำงานตามปกติ

  • การเอียงเครื่องตัดหญ้าอาจทำให้เชื้อเพลิงรั่วไหลได้ น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายและเกิดการระเบิดได้ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ เดินเครื่องจนเชื้อเพลิงหมด หรือถ่ายเชื้อเพลิงออกด้วยปั๊มมือ ห้ามทำกาลักน้ำกับเชื้อเพลิง

  • เพื่อสมรรถนะสูงสุด โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro เท่านั้น อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

  การเตรียมการบำรุงรักษา

  คำเตือน

  การเอียงเครื่องตัดหญ้าอาจทำให้เชื้อเพลิงรั่วไหลได้ น้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟง่ายและเกิดการระเบิดได้ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

  เดินเครื่องจนเชื้อเพลิงหมด หรือถ่ายเชื้อเพลิงออกด้วยปั๊มมือ ห้ามทำกาลักน้ำกับเชื้อเพลิง

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟหัวเทียนจากหัวเทียน (รูป 17) ก่อนการบำรุงรักษา

   Important: เอียงเครื่องตัดหญ้าขึ้นโดยให้ก้านวัดหันลงเสมอ ถ้าเอียงเครื่องตัดหญ้าไปอีกด้าน น้ำมันอาจล้นรางวาล์ว และต้องรออย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้น้ำมันระบายออก

   g017533
  3. หลังจากทำตามขั้นตอนการบำรุงรักษาแล้ว เชื่อมต่อสายหัวเทียนเข้ากับหัวเทียน

  การซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุกปี
 • ซ่อมบำรุงไส้กรองอากาศ โดยซ่อมบำรุงบ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่มีฝุ่น
  1. กดสลักยึดที่ด้านบนของฝาครอบไส้กรองอากาศ (รูป 18)

   g017381
  2. เปิดฝาครอบ (รูป 18)

  3. ถอดไส้กรองอากาศออกมา (รูป 18)

  4. ตรวจสอบไส้กรองอากาศ

   1. หากไส้กรองอากาศเสียหายหรือเปียกชุ่มด้วยน้ำมันหรือเชื้อเพลิง ให้เปลี่ยน

   2. หากไส้กรองอากาศสกปรก ให้เคาะบนผิวแข็งหลาย ๆ ครั้ง หรือเป่าลมที่มีแรงดันต่ำกว่า 207 กิโลปาสกาล (30 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว) ผ่านด้านข้างของไส้กรองที่หันเข้าหาเครื่องยนต์

    Note: ห้ามใช้แปรงปัดฝุ่นออกจากไส้กรอง เพราะแรงปัดจะทำให้ฝุ่นจมเข้าไปในเส้นใย

  5. กำจัดฝุ่นออกจากตัวเรือนไส้กรองอากาศและฝาครอบโดยใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ำหมาด ๆ อย่าเช็ดฝุ่นเข้าในท่ออากาศ

  6. สอดไส้กรองอากาศเข้าในตัวเรือนไส้กรองอากาศ (รูป 18)

  7. ติดตั้งฝาครอบ (รูป 18)

  การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุกปี
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 • Note: เดินเครื่องประมาณ 2-3 นาทีก่อนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพื่อให้น้ำมันเครื่องอุ่น น้ำมันเครื่องอุ่นจะไหลได้ดีกว่าและดักจับสิ่งสกปรกได้มากกว่า

  ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันเครื่อง

  ความจุน้ำมันเครื่อง0.59 ลิตร (20 ออนซ์ของเหลว)
  ความหนืดของน้ำมันน้ำมันแร่เกรดรวม SAE 10W-30
  ประเภทบริการ APISJ ขึ้นไป
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังเชื้อเพลิงมีเชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเพลิงรั่วไหลเมื่อเอียงเครื่องยนต์

  2. โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  3. ถอดก้านวัดน้ำมันเครื่องโดยหมุนฝาปิดทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงออกมา (รูป 19)

   g017530
  4. เอียงเครื่องยนต์ (ให้ไส้กรองอากาศหันขึ้น) เพื่อระบายน้ำมันใช้แล้วออกจากท่อเติมน้ำมัน

  5. หลังจากถ่ายน้ำมันที่ใช้แล้ว วางเครื่องตัดหญ้ากลับในตำแหน่งใช้งาน

  6. เทน้ำมันประมาณ ¾ ของความจุเครื่องยนต์ลงไปในท่อเติมน้ำมันเครื่องอย่างระมัดระวัง

  7. รอ 3 นาทีให้น้ำมันไหลเข้าเครื่องยนต์จนเข้าที่

  8. เช็ดก้านวัดน้ำมันเครื่องด้วยผ้าสะอาด

  9. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมัน แต่ไม่ต้องหมุนเกลียวลงไป จากนั้นดึงก้านวัดออก

  10. อ่านระดับน้ำมันบนก้านวัด (รูป 19)

   • ถ้าระดับน้ำมันบนก้านวัดต่ำเกินไป ให้เทน้ำมันลงไปในท่อเติมอีกเล็กน้อย รอ 3 นาที และทำซ้ำขั้นตอน 8 ถึง 10 จนกระทั่งน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับที่ถูกต้อง

   • ถ้าระดับน้ำมันสูงเกินไป ให้ถ่ายน้ำมันส่วนเกินออกมาจนได้ระดับบนก้านวัดที่เหมาะสม

   Important: ถ้าระดับน้ำมันในเครื่องยนต์สูงหรือต่ำเกินไป แล้วเดินเครื่อง อาจจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  11. สอดก้านวัดลงในท่อเติมน้ำมันแล้วหมุนให้แน่น

  12. รีไซเคิลน้ำมันใช้แล้วให้ถูกวิธี

  การซ่อมบำรุงหัวเทียน

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 100 ชั่วโมง
 • ซ่อมบำรุงหัวเทียนและเปลี่ยนหัวเทียนหากจำเป็น
 • ใช้หัวเทียน Champion RN9YC หรือเทียบเท่า

  1. ดับเครื่องยนต์และรอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง

  2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  3. ทำความสะอาดรอบหัวเทียน

  4. ถอดหัวเทียนจากหัวกระบอกสูบ

   Important: เปลี่ยนหัวเทียนที่แตก เสียหาย หรือสกปรก อย่าทำความสะอาดบริเวณขั้ว เพราะหากเศษวัสดุเข้าไปในกระบอกสูบอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  5. ตั้งระยะห่างบนหัวเทียนไปที่ 0.76 มม. (0.030 นิ้ว) ตามที่แสดงใน รูป 20

   g000533
  6. ติดตั้งหัวเทียน

  7. บิดหัวเทียนจนได้แรงบิด 20 นิวตันเมตร (15 ฟุตปอนด์)

  8. ต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน

  การเปลี่ยนสายตัด

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุกปี
 • เปลี่ยนสายตัด
  1. หมุนวาล์วเชื้อเพลิงไปที่ตำแหน่งปิดและปิดลูกบิดช่องลม

  2. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  3. เอียงเครื่องตัดหญ้าขึ้นโดยให้ก้านวัดหันลง

  4. สวมใส่ถุงมือป้องกัน ถอดสายตัดไนลอน

  5. ติดตั้งสายตัดไนลอน 1 เส้นเข้ากับความสูงในการตัดที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายตัดเส้นที่สองยาวเท่ากันและติดตั้งเข้ากับความสูงในการตัดที่สัมพันธ์กัน ซึ่งอยู่ด้านตรงกันข้ามของจานตัด

  Note: หากใช้ม้วนสายตัดอะไหล่ ให้ตัดสายจนได้ความยาว 20 ซม. (7⅞ นิ้ว)

  การทำความสะอาดอุปกรณ์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง
 • ทำความสะอาดเศษหญ้าและดินออกจากรอบเครื่องตัดหญ้า
 • คำเตือน

  เครื่องตัดหญ้าอาจจะปล่อยวัสดุออกมาจากด้านล่าง

  • สวมใส่แว่นนิรภัย

  • อยู่ในตำแหน่งควบคุม (หลังมือจับ)

  • ห้ามไม่ให้ผู้อื่นอยู่ใกล้ ๆ ขณะทำงาน

  1. เอียงเครื่องตัดหญ้าขึ้น โดยให้ก้านวัดหันลง

  2. ใช้แปรงหรือลมเป่าเพื่อกำจัดหญ้าและเศษวัสดุออกจากบังท่อไอเสีย โครงกระจังด้านบน และบริเวณรอบ ๆ ฐานเด็ค

  การจัดเก็บ

  เก็บอุปกรณ์ในพื้นที่เย็น สะอาด และแห้ง

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • ดับเครื่องอุปกรณ์ทุกครั้ง รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง และปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนจัดเก็บ

  • อย่าจัดเก็บเครื่องตัดหญ้าหรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

  การเตรียมเครื่องตัดหญ้าสำหรับการจัดเก็บ

  คำเตือน

  ไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงอาจระเบิดได้

  • ห้ามเก็บเชื้อเพลิงไว้นานกว่า 30 วัน

  • ห้ามจัดเก็บเครื่องตัดหญ้าในที่ปิดล้อมใกล้แหล่งเปลวเพลิง

  • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนจัดเก็บ

  1. ระหว่างเติมเชื้อเพลิงครั้งสุดท้ายของปี ให้เติมสารคงสภาพเชื้อเพลิงลงในเชื้อเพลิงตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องยนต์

  2. เดินเครื่องจนกระทั่งเครื่องดับเนื่องจากน้ำมันหมด

  3. หล่อเครื่องยนต์ด้วยเชื้อเพลิง (Priming) แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

  4. ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเครื่องจนดับ เมื่อคุณไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีกต่อไป แสดงว่าเครื่องไม่มีเชื้อเพลิงเหลืออยู่จริง ๆ

  5. หากคุณจัดเก็บเครื่องตัดหญ้าโดยการแขวนบนผนัง ปิดวาล์วเชื้อเพลิงและปิดช่องลมของฝาปิดท่อเชื้อเพลิง

  6. ถอดสายไฟจากหัวเทียน

  7. ถอดหัวเทียน เติมน้ำมัน 30 มล. (1 ออนซ์ของเหลว) ผ่านรูหัวเทียน และดึงสายสตาร์ทช้า ๆ หลาย ๆ ครั้งเพื่อให้น้ำมันกระจายไปตามกระบอกสูบ เพื่อป้องกันไม่ให้กระบอกสูบสึกหรอในช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน

  8. ติดตั้งหัวเทียนและขันด้วยประแจวัดแรงบิดจนได้แรงบิด 20 นิวตันเมตร (15 ฟุตปอนด์)

  9. ขันน็อต สลัก สกรูทั้งหมด

  การแก้ไขปัญหา

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  เครื่องยนต์ไม่สตาร์ท
  1. สายไฟไม่เชื่อมต่อกับหัวเทียน
  2. อุดรูในช่องลมของฝาปิดท่อเติมน้ำมัน
  3. หัวเทียนบอด เสีย หรือช่องว่างไม่ถูกต้อง
  4. ถังน้ำมันว่างเปล่าหรือระบบจ่ายเชื้อเพลิงมีน้ำมันที่หมดอายุ
  1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน
  2. ทำความสะอาดรูช่องลมของฝาปิดท่อเติมน้ำมันหรือเปลี่ยนฝาปิดท่อเติมน้ำมัน
  3. ตรวจสอบหัวเทียนและปรับระยะหากจำเป็น เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าหัวเทียนบอด เสีย หรือแตก
  4. ถ่ายน้ำมันเก่าออกและ/หรือเติมน้ำมันใหม่ลงในถังเชื้อเพลิง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต
  เครื่องยนต์สตาร์ทยากหรือสูญเสียกำลัง
  1. อุดรูของช่องลมของฝาปิดท่อเติมน้ำมัน
  2. ชิ้นส่วนไส้กรองอากาศสกปรกและอุดตันการไหลของอากาศ
  3. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  4. หัวเทียนบอด เสีย หรือช่องว่างไม่ถูกต้อง
  5. ระดับน้ำมันเครื่องต่ำเกินไป สูงเกินไป หรือสกปรกเกินไป
  6. ถังน้ำมันมีเชื้อเพลิงที่หมดอายุ
  1. ทำความสะอาดรูช่องลมของฝาปิดท่อเติมน้ำมันหรือเปลี่ยนฝาปิดท่อเติมน้ำมัน
  2. ทำความสะอาดไส้กรองอากาศและ/หรือเปลี่ยนใหม่
  3. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
  4. ตรวจสอบหัวเทียนและปรับระยะหากจำเป็น เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าหัวเทียนบอด เสีย หรือแตก
  5. ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันถ้าสกปรก เติมหรือระบายน้ำมันเพื่อปรับระดับน้ำมันจนถึงขีดเต็มบนก้านวัด
  6. ให้เติมน้ำมันใหม่ลงในถังเชื้อเพลิง
  เครื่องเดินไม่เรียบ
  1. สายไฟไม่เชื่อมต่อกับหัวเทียน
  2. หัวเทียนบอด เสีย หรือช่องว่างไม่ถูกต้อง
  3. ชิ้นส่วนไส้กรองอากาศสกปรกและอุดตันการไหลของอากาศ
  1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหัวเทียน
  2. ตรวจสอบหัวเทียนและปรับระยะหากจำเป็น เปลี่ยนหัวเทียน ถ้าหัวเทียนบอด เสีย หรือแตก
  3. ทำความสะอาดไส้กรองอากาศและ/หรือเปลี่ยนใหม่
  เครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องยนต์สั่นอย่างรุนแรง
  1. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  2. น็อตยึดเครื่องยนต์หลวม
  3. สลักเกลียวของจานตัดหลวม
  1. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า
  2. ขันสลักยึดเครื่องยนต์ให้แน่น
  3. ขันสลักเกลียวของจานตัดให้แน่น
  รูปแบบการตัดไม่สม่ำเสมอ
  1. คุณตัดหญ้าเป็นลวดลายเดิมซ้ำ ๆ กัน
  2. ใต้ท้องเครื่องตัดหญ้ามีเศษหญ้าหรือเศษดิน
  1. เปลี่ยนลวดลายในการตัดหญ้า
  2. ทำความสะอาดใต้ท้องเครื่องตัดหญ้า