Bevezetés

A gép professzionális kezelők számára, kereskedelmi alkalmazásokra készült forgókéses fűnyíró traktor. Elsősorban parkok, sportpályák, valamint kereskedelmi területeken létesített füves területek jól karbantartott gyepének nyírására készült. Nem alkalmas közutak mentén növő bozót, fű stb. nyírására vagy mezőgazdasági felhasználásra. A termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata Önre és a közelben tartózkodókra nézve egyaránt veszélyes lehet.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálathoz, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g241316

Ez a kézikönyv meghatározza a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. A jelzés olyan veszélyt jelez, mely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv emellett 2 szót is használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve akkor, kivéve ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeresen karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, karbantartás és garancia szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos információkat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A dízelmotor kipufogógázai és azok bizonyos összetevői Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

Az akkumulátor sarkai, telepkapcsai és alkatrészei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, melyek Kalifornia állam hatóságainak ismeretei szerint olyan vegyi anyagok, amelyek rákot és reproduktív károsodást okoznak. Az anyagokkal való érintkezést követően mosson kezet.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

A gép a megfelelő CE-készleteket felszerelve és az üzembe helyezési eljárásokat elvégezve megfelel az ANSI B71.4-2017 és az ISO EN 5395 számú CEN szabványnak.

Általános óvintézkedések

Ez a termék levághatja a kezét és lábát, továbbá tárgyakat dobhat ki. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági előírásokat.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értelmezze a Kezelői kézikönyv tartalmát.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és egyéb védőelemek nincsenek a helyükön és nem működnek.

 • Tartsa távol kezét és lábát a forgó alkatrészektől. Ne tartózkodjon a kimeneti nyílás előtt.

 • Tartsa távol a nézelődőket és gyerekeket a működtetési területtől. Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék.

 • Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot (ha van), várja meg, amíg minden mozgás leáll, mielőtt elhagyná a kezelőállást. Hagyja lehűlni a gépet, annak beállítása, szervizelése, tisztítása vagy tárolása előtt.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra Graphic, melynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy halált okozhat.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonságra figyelmeztető matricák és utasítások a kezelő által jól láthatóan, a potenciálisan veszélyes helyek mellett vannak elhelyezve. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal93-6696
decal93-6697
decal106-6754
decal106-6755
decal106-9206
decal106-9290
decal107-1866
decal107-3069
decal110-8253
decal110-8254
decal110-9796
decal133-5618
decal110-8252
decal110-9781
decal120-9195
decal120-9196
decal127-6519

Felszerelés

A bukócső felhajtása

A bukócső felhajtása; lásd A bukócső beállítása.

A nyíróegység felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Nyíróegység Felszerelési utasítások1

A nyíróegység felszerelése történjen az adott nyíróegység Felszerelési utasításai alapján.

A bal első önbeálló kerék beállítása

183 cm széles nyíróegységeknél a bal első önbeálló kerék legyen külső, 152 és 157,5 cm-es nyíróegységeknél pedig belső helyzetben.

A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

Important: Gondoskodjon mindig az előírt nyomásról az összes gumiabroncsban, hogy biztosítható legyen a megfelelő vágásminőség és gépteljesítmény. Ne használja alacsony nyomáson a gumiabroncsokat.

A súlyok felszerelése (a CE-megfelelőséghez)

183 cm-es nyíróegység használata esetén, ha nincs a gépen más tartozék, a CE-megfelelőséghez nem kell felszerelni további ellensúlyt. Ugyanakkor a nyíróasztal méretétől/típusától és a gépre felszerelt tatrozéktól függően előfordulhat, hogy további súlyokat kell beszereznie és a gépre felszerelnie. Az alábbi táblázat a különféle tartozék-konfigurációkat és az előre szerelendő ellensúlyokat tartalmazza:

Tartozék-konfigurációSzükséges ellensúly 157,5 cm-es alap-nyíróasztal (30457) eseténSzükséges ellensúly 183 cm-es alap-nyíróasztal (30353) eseténSzükséges ellensúly 183 cm-es oldalsó kidobású nyíróasztal (30481) esetén
Groundsmaster 7200/7210 vontatóegység felszerelt tartozék nélkül10 kg0 kg0 kg
Groundsmaster 7200/7210 vontatóegység kemény tetővel34 kg9,5 kg15 kg
Groundsmaster 7200/7210 vontatóegység, kemény tető és közúti világítás készlet32,2 kg28,5 kg10 kg
Groundsmaster 7200/7210 vontatóegység, kemény tető, közúti világítás készlet és emelőállvány18 kg17 kg10 kg
Groundsmaster 7200/7210 vontatóegység, kemény tető és emelőállvány14 kg10 kg10 kg
Groundsmaster 7200/7210 vontatóegység, közúti világítás készlet és emelőállvány0 kg0 kg0 kg
Groundsmaster 7200/7210 vontatóegység és közúti világítás készlet11,3 kg0 kg0 kg
Groundsmaster 7200/7210 vontatóegység és emelőállvány0 kg0 kg0 kg

A géphez a megfelelő készletek és súlyok beszerzéséhez keresse fel a hivatalos Toro márkakereskedést.

A folyadékszintek ellenőrzése

 1. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt beindítja a motort; lásd: A hidraulikarendszer ellenőrzése.

 2. Ellenőrizze a motorolaj szintjét, mielőtt beindítja a motort; lásd: A motorolaj szintjének ellenőrzése.

 3. Ellenőrizze a hűtőrendszert, mielőtt beindítja a motort; lásd: A hűtőrendszer ellenőrzése .

A címke felhelyezése (csak CE gépek esetén)

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Gyártási év címke1

CE-megfelelőséget igénylő gépeknél fel kell helyezni a különálló tartozékok között megtalálható gyártási év címkét (Ábra 3).

g278244

Termékáttekintés

g020877
g004492

Ismerje meg az összes kezelőszervet (Ábra 4 és Ábra 5), mielőtt beindítja a motort és működtetni kezdené a gépet.

Haladásvezérlő karok

A haladásvezérlő karokkal szabályozható az előre- és a hátramenet, valamint a kanyarodás. Lásd: Közlekedés a géppel.

Rögzítőfékkar

Amikor leállítja a motort, mindig húzza be a rögzítőféket, hogy a gép ne mozdulhasson el. A rögzítőfék behúzásához húzza hátra és felfelé a rögzítőfék karját (Ábra 6). A rögzítőfék kiengedéséhez nyomja előre és lefelé a kart.

g020866

Gyújtáskapcsoló

A gyújtáskapcsoló 3 helyzetbe állítható: KI, BE/IZZíTáS és INDíTóZáS.

Gázkar

A gázkarral szabályozható a motor fordulatszáma, a kések fordulatszáma, valamint a haladásvezérlő karokkal együtt a gép munkasebessége. A gázkart a GYORS helyzet fele elmozdítva növelhető a motor fordulatszáma. A gázkart a LASSú helyzet fele elmozdítva csökkenthető a motor fordulatszáma. Fűnyíráskor a gázkar legyen mindig a GYORS helyzetben.

Mellékhajtás (TLT) kapcsoló

A mellékhajtás (TLT) kapcsoló segítségével indíthatók el és állíthatók le a fűnyírókések.

Izzítás visszajelző (narancssárga fényű)

Az izzítás visszajelző (Ábra 5) akkor kezd világítani, amikor a gyújtáskapcsolót BE helyzetbe fordítja. A visszajelző 6 másodpercig világít. A motor akkor indítható be, amikor a visszajelző kialszik.

Üzemóraszámláló

Az üzemóraszámláló azt az időt rögzíti, amikor a gyújtáskapcsoló BE helyzetben van. Az üzemóraszámláló által jelzett érték alapján ütemezhető a rendszeres karbantartás.

Hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző

Akkor kezd világítani, ha a megnő a hűtőfolyadék hőmérséklete, és ekkor a kések is leállnak. Ha nem állítja meg a gépet és a hűtőfolyadék-hőmérséklet további 11 °C-kal nő, a motor leáll.

Important: Ha a nyíróasztal leáll és a hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző világít, nyomja le a TLT gombját, hajtson egy biztonságos, sík területre, állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe, állítsa a haladásvezérlő karokat SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe és húzza be a rögzítőféket. Járassa alapjáraton a motort néhány percig, amíg biztonságos hőmérsékletre hűl. Állítsa le a motort és ellenőrizze a hűtőrendszert; lásd: A hűtőrendszer ellenőrzése .

Töltés visszajelző

A töltés visszajelző (Ábra 5) akkor világít, ha a töltőrendszer a normál üzemi tartomány fölött vagy alatt üzemel. Ellenőrizze és/vagy javítsa meg az elektromos töltőrendszert.

Olajnyomás visszajelző

Az olajnyomás visszajelző (Ábra 5) akkor világít, ha a motorolaj nyomása járó motornál a biztonságos szint alá süllyed. Ha az olajnyomás alacsony, állítsa le a motort és keresse meg a hiba okát. Szüntesse meg a kenőrendszer hibáját, mielőtt beindítja a motort.

Üzemanyag-szintjelző

Az üzemanyag-szintjelző (Ábra 7) az üzemanyagtartályban levő üzemanyag mennyiségét jelzi.

g004637
g242892
MegnevezésÁbra 8 hivatkozásMéretek és tömeg
Magasság felhajtott bukócsővelC183 cm
Magasság lehajtott bukócsővelD125 cm
Teljes hosszF246 cm
Teljes szélességB145 cm
Tengelytáv E145 cm
Nyomtáv (a gumiabroncsok középvonala között mérve) hátulA114 cm
Hasmagasság 15 cm
Tömeg, 183 cm-es oldalsó kidobású nyíróasztal (30354 vagy 30481) esetén 934 kg
Tömeg, 152 cm-es oldalsó kidobású nyíróasztal (30456) esetén 900 kg
Tömeg, 183 cm-es alap nyíróasztal (30353) esetén 876 kg
Tömeg, 157,5 cm-es alap nyíróasztal (30457) esetén 855 kg

Note: A műszaki adatok és a kialakítások külön értesítés nélkül változhatnak.

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, melyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket használjon. A más által gyártott cserealkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvényteleníti.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Működtetés előtt

Működtetés előtti óvintézkedések

Általános óvintézkedések

 • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot (ha van), várja meg, amíg minden mozgás leáll, mielőtt elhagyná a kezelőállást. Hagyja lehűlni a gépet, annak beállítása, szervizelése, tisztítása vagy tárolása előtt.

 • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani a gépet és leállítani a motorját.

 • Ellenőrizze, hogy a kezelői jelenlét kapcsolók, biztonsági kapcsolók és védőelemek fel vannak szerelve, és megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

 • A fűnyírás megkezdése előtt mindig vizsgálja meg a gépet, hogy a kések, a kések csavarjai és a nyíróegységek megfelelő üzemállapotban vannak. Mindig együtt, teljes készletben cserélje a kopott vagy sérült késeket és csavarokat, hogy megőrizze az egyensúlyt.

 • Vizsgálja át a területet, ahol használni fogja a gépet, és távolítson el minden objektumot, amelyet a gép esetleg kidobhat.

Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb tűzforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Zárt helyen ne tankoljon és ne ürítse le az üzemanyagot.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra, vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását; kerülje bármely gyújtóforrás kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

Tankolás

Üzemanyaggal kapcsolatos előírások

 • Ne használjon kerozint vagy benzint dízelüzemanyag helyett.

 • Ne keverjen a dízelüzemanyagba kerozint vagy használt motorolajat.

 • Ne tárolja az üzemanyagot horganyzott belső felületű tartályban.

 • Ne használjon üzemanyag-adalékot.

Gázolaj

Cetánszám: 40 vagy magasabb

Kéntartalom: alacsony kéntartalmú (<500 ppm) vagy ultraalacsony kéntartalmú (<15 ppm)

Üzemanyag táblázat

Dízelüzemanyag-specifikációHelyszín
ASTM D975USA
No. 1-D S15
No. 2-D S15
EN 590Európai Unió
ISO 8217 DMXNemzetközi
JIS K2204 Grade No. 2Japán
KSM-2610Korea
 • Csak tiszta, friss dízelüzemanyagot vagy biodízel üzemanyagot használjon.

 • A frissesség biztosítása érdekében csak olyan mennyiségben vásároljon üzemanyagot, amennyit 180 napon belül felhasznál.

–7 °C hőmérséklet felett használjon nyári (No. 2-D), ez alatt téli (No. 1-D vagy No. 1-D/2-D keverék) üzemanyagot.

Note: Alacsonyabb hőmérsékleteken a téli üzemanyag használata alacsonyabb lobbanáspontot és hideg áramlási jellemzőket biztosít, ami megkönnyíti az indítást, és csökkenti az üzemanyagszűrő eldugulásának kockázatát.–7 °C hőmérséklet felett a nyári üzemanyag használata jóvoltából megnő az üzemanyag-szivattyú élettartama, és a motor teljesítménye is nagyobb lesz a téli üzemanyaggal való működtetéshez képest.

Biodízel üzemanyag használata

A gép legfeljebb B20 (20% biodízel üzemanyag, 80% gázolaj) biodízel üzemanyag-keverékkel is üzemeltethető.

Kéntartalom: ultraalacsony kéntartalmú (<15 ppm)

Biodízel üzemanyaggal kapcsolatos előírások: ASTM D6751 vagy EN14214

Kevert üzemanyaggal kapcsolatos előírások: ASTM D975, EN590 vagy JIS K2204

Important: A gázolaj rész legyen ultraalacsony kéntartalmú.

Tegye meg a következő óvintézkedéseket:

 • A biodízel keverékek károsíthatják a fényezett felületeket.

 • Hideg időben használjon B5 (5% biodízel tartalom) vagy még kevesebb biodízelt tartalmazó keveréket.

 • Figyelje az üzemanyaggal kapcsolatba kerülő szigeteléseket, tömlőket és tömítéseket, idővel ezek állaga romolhat.

 • Biodízel keverékekre való átállást követően egy idő után előfordulhat az üzemanyagszűrő eldugulása.

 • További információkért forduljon a helyi Toro forgalmazóhoz.

Üzemanyagtartály űrtartalma

43,5 liter

Tankolás

Important: Az üzemanyagtartályok össze vannak kapcsolva, de az üzemanyag nem áramlik gyorsan közöttük. Tankoláskor fontos, hogy vízszintes felületen parkoljon. Ha lejtőn parkol, túltöltheti véletlenül a tartályokat.

Important: Ne töltse túl az üzemanyagtartályokat.

Important: Ne nyissa ki az üzemanyagtartályokat, ha lejtőn parkol. Az üzemanyag kifolyhat.

g031802

Note: Lehetőség szerint tankoljon meg minden használat után. Ezzel minimálisra csökkenthető a páralecsapódás az üzemanyagtartályban.

A motorolaj szintjének ellenőrzése

A motor beindítása és a gép használata előtt ellenőrizze az olajszintet a forgattyúházban; lásd: A motorolaj szintjének ellenőrzése.

A hűtőrendszer ellenőrzése

A motor beindítása és a gép használata előtt ellenőrizze a hűtőrendszert; lásd: A hűtőrendszer ellenőrzése.

A hidraulikarendszer ellenőrzése

A motor beindítása és a gép használata előtt ellenőrizze a hidraulikarendszert; lásd: A hidraulikarendszer ellenőrzése.

A bukócső beállítása

Figyelmeztetés

A felborulás okozta akár halálos sérülés elkerülése érdekében: tartsa a bukócsövet felhajtott, reteszelt helyzetben, és használja a biztonsági övet.

Győződjön meg arról, hogy az ülést rögzíti a retesze.

Figyelmeztetés

A bukócső lehajtott helyzetében nincs borulásvédelem.

 • Ne üzemeltesse a gépet egyenetlen talajon vagy hegyoldalban a bukócső lehajtott helyzetében.

 • Csak akkor hajtsa le a bukócsövet, ha ez elengedhetetlen.

 • A bukócső lehajtott helyzetében ne használja a biztonsági övet.

 • Vezessen lassan és óvatosan.

 • Hajtsa fel a bukócsövet, mihelyt a gép így is elfér.

 • Ügyeljen körültekintően arra, hogy ne ütközzön akadályba (pl. ágakba, ajtókeretbe, elektromos vezetékbe), ha elhalad valami alatt.

Important: A bukócső felhajtott és reteszelt helyzetében mindig használja a biztonsági övet. A bukócső lehajtott helyzetében ne használja a biztonsági övet.

A bukócső lehajtása

A bukócső lehajtását a Ábra 11 szerint végezze.

Note: Nyomja meg előre a bukócsövet, hogy ne feszüljenek a csapok.

g031636g031635

Note: Rögzítse a bukócsövet, hogy ne károsítsa a motorháztetőt.

A bukócső felhajtása

A bukócső felhajtását a Ábra 10 szerint végezze.

g031624g031631

Important: A bukócső felhajtott és reteszelt helyzetében mindig használja a biztonsági övet. A bukócső lehajtott helyzetében ne használja a biztonsági övet.

A biztonsági reteszelő rendszer használata

Vigyázat

A biztonsági reteszelő kapcsolók lekötése vagy károsodása esetén a gép váratlanul működni kezdhet, amivel személyi sérülést okozhat.

 • Ne bolygassa a reteszelő kapcsolókat.

 • Ellenőrizze naponta a reteszelő kapcsolók működését, cserélje ki a károsodott kapcsolókat, mielőtt működtetni kezdené a gépet.

A biztonsági reteszelő rendszer működésének megértése

A biztonsági reteszelő rendszer az alábbi feltételek teljesülése esetén engedi motor beindítását:

 • A kezelő az ülésben ül, a rögzítőfék pedig be van húzva.

 • A mellékhajtás (TLT) ki van kapcsolva.

 • A haladásvezérlő karok SEMLEGES-RETESZELT helyzetben vannak.

 • A motor hőmérséklete nem éri el a maximális üzemi értéket.

A biztonsági reteszelő rendszer emellett leállítja a motort, ha behúzott rögzítőfék mellett téríti ki a haladásvezérlő karokat SEMLEGES-RETESZELT helyzetből. Ha bekapcsolt mellékhajtás mellett áll fel a kezelőülésből, 1 másodperc késleltetés után a motor leáll.

A biztonsági reteszelő rendszer működésének ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A biztonsági reteszelő rendszer ellenőrzése.
 • A gép minden használata előtt ellenőrizze a biztonsági reteszelő rendszer működését. Ha a biztonsági reteszelő rendszer nem az alább ismertetett módon működik, azonnal javíttassa meg hivatalos márkaszervizben.

  1. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket és kapcsolja a mellékhajtást BE állásba. Próbálja meg beindítani a motort; az indítózás nem történhet meg.

  2. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket és kapcsolja a késkapcsolót KI állásba. Állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe valamelyik haladásvezérlő kart. Próbálja meg beindítani a motort; az indítózás nem történhet meg. Ismételje meg ezt a másik haladásvezérlő karral is.

  3. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket, kapcsolja a mellékhajtást KI állásba és állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat. Indítsa be a motort. Járó motor mellett engedje ki a rögzítőféket, kapcsolja be a mellékhajtást, majd emelkedjen ki egy kicsit az ülésből; a motornak 2 másodpercen belül le kell állnia.

  4. Anélkül, hogy beülne az ülésbe, húzza be a rögzítőféket, kapcsolja a mellékhajtást KI állásba és állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat. Indítsa be a motort. Járó motor mellett állítsa középre az egyik haladásvezérlő kart; a motornak 2 másodpercen belül le kell állnia. Ismételje meg ezt a másik haladásvezérlő karral is.

  5. Anélkül, hogy beülne az ülésbe, engedje ki a rögzítőféket, kapcsolja a mellékhajtást KI állásba és állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat. Próbálja meg beindítani a motort; az indítózás nem történhet meg.

  Az SCM használata a rendszerhibák diagnosztizálásához

  A gép rendelkezik egy normál vezérlőmodul (SCM) nevű ellenőrzőrendszerrel, amely a különféle főrendszerek működését követi. Az SCM a jobb oldali kezelőpanel alatt található. Az oldalpanelt eltávolítva lehet hozzáférni (Ábra 12). Az oldalpanelt az eltávolításához a 2 reteszt oldva kell kiemelni.

  g004495

  Az SCM felületén 11 LED található, amelyek a fényükkel jelzik a különböző rendszerek állapotát. A LED-ek közül 7 használható rendszerdiagnosztikai célokra. Az egyes fényjelzések jelentésével kapcsolatban a Ábra 13 ábra nyújt felvilágosítást. Az SCM további funkcióival kapcsolatban lásd a hivatalos Toro márkakereskedőn keresztül beszerezhető szervizkézikönyvet.

  g004927

  Az ülés beállítása

  Az ülés előre és hátra eltolható. Állítsa be az ülést úgy, hogy a legjobban végezhesse a gép irányítását és a legkényelmesebb legyen a helyzete.

  A beállítása érdekében az ülés kioldásához tolja el oldalra a kart (Ábra 14).

  g008962

  Az ülés felfüggesztésének beállítása

  Az ülés beállítható, hogy zökkenőmentes, kényelmes utazást nyújtson. Állítsa be az ülést a legkényelmesebb helyzetbe.

  A beállításához a gombot elforgatva keresse meg a legkényelmesebb helyzetet (Ábra 15).

  g019768

  Az ülés kioldása

  A hidraulika és az ülés alatt található többi rendszer eléréséhez oldja ki az ülést és hajtsa előre.

  1. Az üléshelyzet állító karral csúsztassa teljesen előre az ülést.

  2. Húzza előre az ülést reteszelő kart és hajtsa fel az ülés kioldásához (Ábra 16).

   g020871

  Működtetés közben

  Üzem közben betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • A tulajdonos/üzemeltető felelős a balesetekért, amelyek személyi sérülést is okozhatnak, és megakadályozhatja azokat.

  • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, vagy amíg alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll.

  • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  • Mielőtt beindítaná a motort, gondoskodjon arról, hogy az összes meghajtó kezelőszerv semleges helyzetben legyen, a rögzítőfék be legyen húzva, Ön pedig a kezelői helyen tartózkodjon.

  • Ne végezzen személyszállítást a gépen és tartsa távol a bámészkodókat és gyerekeket a működtetési területtől.

  • A gépet csak a jó láthatóság esetén működtesse, hogy elkerülhesse a gödröket vagy rejtett veszélyeket.

  • Kerülje a fűnyírást nedves füvön. A gyengébb tapadás miatt a gép megcsúszhat.

  • Tartsa távol kezét és lábát a forgó alkatrészektől. Ne tartózkodjon a kimeneti nyílás előtt.

  • Tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

  • Ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz, vagy más olyan tárgyakhoz közelít, melyek takarhatják a látást.

  • Állítsa le a késeket, ha nem végez fűnyírást.

  • Állítsa meg a gépet, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, csak ezután ellenőrizze a munkaeszközt, amennyiben az nekiütközött valaminek, vagy a gép rendellenes rezgését észleli. Végezzen el minden szükséges javítást, mielőtt folytatná a munkát.

  • Lassítson és járjon el figyelmesen, amikor kanyarodik, illetve utakat vagy járdákat keresztez a géppel. Mindig adja meg az elsőbbséget.

  • Kapcsolja ki a nyíróegységek meghajtását, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt a vágásmagasság beállításába kezd (kivéve, ha a kezelőállásból el tudja ezt végezni).

  • A motort csak jól szellőző helyen járassa. A kipufogógázok szénmonoxidot tartalmaznak, amely belélegezve halált okoz.

  • Soha ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja ki a mellékhajtást, és engedje le a tartozékokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot (ha van).

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • A gépet csak megfelelő időjárás és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • Ne használja a gépet vontató járműként.

  • Csak a Toro által jóváhagyott kiegészítőket, tartozékokat és pótalkatrészeket használja.

  A fülke borulásvédelmi rendszerével (ROPS) kapcsolatos óvintézkedések

  • Ne távolítsa el a borulásvédelmi rendszer egyetlen elemét se a gépről.

  • Gondoskodjon arról, hogy a biztonsági öv legyen mindig bekapcsolva, és vészhelyzet esetén a lehető leggyorsabban ki tudja oldani.

  • Ügyeljen a magasban található akadályokra és arra, hogy ne ütközzön beléjük.

  • Tartsa a borulásvédelmi rendszert biztonságos üzemállapotban – rendszeres időközönként alaposan ellenőrizze az épségét és a csavarok meghúzott állapotát.

  • A borulásvédelmi rendszer sérült elemeit cserélje le. Ne végezzen rajtuk javítást vagy átalakítást.

  • Csak a bukócső felhajtott helyzetében használja a biztonsági övet.

  • A borulásvédelmi rendszer egy integrált biztonsági berendezés. Tartsa a lehajtható bukócsövet felhajtott és rögzített helyzetben, és használja a biztonsági övet, amikor a gépet felhajtott bukócsővel működteti.

  • A bukócsövet csak indokolt helyzetben és csak átmenetileg hajtsa le. A bukócső lehajtott helyzetében ne használja a biztonsági övet.

  • Ne feledje, hogy a bukócső lehajtott helyzetében nincs borulásvédelem.

  • Ellenőrizze a területet, ahol fűnyírásra készül, soha ne hajtsa le a bukócsövet olyan területeken, ahol lejtő, suvadás vagy víz található.

  Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

  • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, melyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. Ön a felelős a lejtőn történő biztonságos munkavégzésért. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel.

  • Értékelje ki a helyszíni körülményeket, hogy meghatározza, a lejtő biztonságos-e a gép üzemeltetésére, ideértve a helyszín felmérését is. Használja mindig józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

  • Olvassa el a gép lejtős területen történő üzemeltetésére vonatkozó alábbi utasításokat, hogy eldönthesse, hogy használható-e a gép az adott körülmények között az adott napon és az adott helyen. A terep változásával megváltozhatnak a gép lejtőn való üzemeltetésének körülményei is.

  • Kerülje lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se a haladási irányát. Lassan és fokozatosan kanyarodjon.

  • Ne működtesse a gépet, ha a tapadása, a kormányzása vagy a stabilitása kérdéses lehet.

  • Távolítsa el vagy jelölje meg az akadályokat, például árkot, lyukakat, keréknyomot, kiemelkedéseket, köveket és egyéb rejtett veszélyeket. A magas fű akadályokat rejthet. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat.

  • Ne felejtse el, hogy nedves fűben, rézsűn vagy lejtőn haladva a gép elveszítheti a tapadását. Ha a hajtókerekek elveszítik a tapadásukat, a gép megcsúszhat, és megszűnhet a fékhatás és a kormányozhatóság.

  • Nagyon óvatosan dolgozzon a géppel lejtő, árok, töltés, veszélyes vizek és más veszélyek közelében. A gép képes hirtelen felborulni, ha egy kereke alól eltűnik a talaj. Határozzon meg egy biztonsági területet a gép és bármilyen veszély között.

  • Mérje fel a veszélyt az emelkedő aljánál. Veszély esetén a lejtőn gyalogirányítású géppel végezze a fűnyírást.

  • Lejtőn való munkavégzéskor tartsa a nyíróegysége(ke)t lehetőség szerint a talajra leengedett helyzetben. Lejtőn a nyíróegység(ek) felemelt helyzetében a gép instabillá válhat.

  • A fűgyűjtő rendszereket és egyéb tartozékokat használja fokozott körültekintéssel. Ezek ronthatják a gép stabilitását és az irányítás elvesztését okozhatják.

  A rögzítőfék használata

  Húzza be mindig a rögzítőféket, ha megáll a géppel vagy őrizetlenül hagyja azt.

  A rögzítőfék behúzása

  Figyelmeztetés

  A rögzítőfék nem feltétlenül tartja meg lejtőn a gépet, és személyi sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.

  Ne parkoljon a géppel lejtőn, kivéve, ha kiékeli vagy rögzíti a kerekeket.

  g027914

  A rögzítőfék kioldása

  g027915

  A motor beindítása

  Note: Az izzítás visszajelző 6 másodpercig világít, amikor a gyújtáskapcsolót BE helyzetbe fordítja. Fordítsa a gyújtáskapcsolót INDíTóZáS helyzetbe, amikor a visszajelző kialudt.

  Important: Egy percen belül maximum 15 másodpercig indítózzon, hogy megelőzze az indítómotor túlmelegedését.

  Important: Működtesse a gépet a gázkar LASSú helyzetében előre- és hátramenetben 1–2 percig a motorolaj cseréje, motor, hajtómű, kerékmotor felújítás, valamint a motor első beindítása után. Működtesse emellett az emelőkart és a TLT-kart azt ellenőrizve, hogy minden megfelelően működik. Állítsa le a motort, ellenőrizze a folyadékszinteket, keressen olajszivárgást, laza alkatrészeket és egyéb rendellenességeket.

  g191137

  Note: Melegítse be a motort és a hidraulikarendszert a gázkart a LASSú és a GYORS helyzet közé középhelyzetbe állítva.

  Közlekedés a géppel

  A gázkar a motorfordulatszámot (fordulat/perc) szabályozza. A legjobb teljesítmény érdekében állítsa a gázkart GYORS helyzetbe. Meghajtott tartozék használata esetén mindig gázkar GYORS helyzetében működtesse a gépet.

  Vigyázat

  A gép rendkívül gyorsan fordul. Elveszítheti felette az irányítást és személyi sérülés keletkezhet vagy károsodhat a gép.

  • Kanyarodjon óvatosan.

  • Éles kanyar előtt lassítson le.

  1. Engedje ki a rögzítőféket.

   Note: A motor leáll, ha a haladásvezérlő karokat behúzott rögzítőfék mellett téríti ki SEMLEGES-RETESZELT helyzetből.

  2. Állítsa a karokat középső, kioldott helyzetbe.

  3. Közlekedjen a géppel az alábbi módon:

   • Az egyenes előremenethez tolja lassan előre mindkét haladásvezérlő kart (Ábra 20).

   • Az egyenes hátramenethez húzza lassan hátra mindkét haladásvezérlő kart (Ábra 20).

   • Kanyarodáshoz mindkét kart hátrahúzva lassítson, majd tolja előre a kanyarodás irányával ellentétes oldali kart (Ábra 20).

   • Megálláshoz húzza vissza a haladásvezérlő karokat SEMLEGES helyzetbe.

   Note: Minél jobban kitéríti a haladásvezérlő karokat, annál gyorsabban halad a gép az adott irányba.

   g004532

  A motor leállítása

  Vigyázat

  Személyi sérüléshez vezethet, ha a felügyelet nélkül hagyott gépet gyermekek vagy nézelődők megkísérlik működtetni.

  Mindig vegye ki a kulcsot és húzza be a rögzítőféket, ha a gépet rövid időre is felügyelet nélkül hagyja.

  g244208

  A fűnyíró működtetése

  A fűnyíróasztal-emelő kapcsoló használata

  A nyíróegység a fűnyíróasztal-emelő kapcsolóval lehet felemelni és leengedni (Ábra 22). A kapcsoló csak járó motor esetén működik.

  g020873
  • A nyíróegység leengedéséhez nyomja meg a kapcsoló alsó részét (Ábra 22).

   Important: A nyíróegység leengedve lebegő/tétlen helyzetbe kerül.

  • A nyíróegység felemeléséhez nyomja meg a kapcsoló felső részét (Ábra 22).

  Important: Ne nyomja tovább a kapcsolót, miután a nyíróasztal leengedett vagy felemelt helyzetbe került. Ha tovább nyomja, a hidraulikarendszer károsodik.

  A mellékhajtás (TLT) bekapcsolása

  A mellékhajtás (TLT) kapcsoló segítségével indíthatók el és állíthatók le a fűnyírókések és a meghajtott tartozékok.

  Note: Ha a motor hideg, a mellékhajtás bekapcsolása előtt melegítse 5–10 percig.

  g243799

  A TLT kikapcsolása

  g009174

  A vágásmagasság beállítása

  A vágásmagasság 2,5 és 15,8 cm között állítható 6 mm-es lépésekben, az ütközőcsapot a megfelelő furatba helyezve.

  1. Járó motor mellett nyomja meg a nyíróegység emelő kapcsoló felső részét, amíg a nyíróegység teljesen felemelkedik, majd engedje el azonnal a kapcsolót (Ábra 22).

  2. Fordítsa el az ütközőcsapot úgy, hogy benne a görgőcsap egybe essen a vágásmagasság-konzol furatában a bevágással, és húzza ki (Ábra 25).

  3. Válassza ki a vágásmagasság-konzol furatai közül a kívánt vágásmagasságnak megfelelőt, csúsztassa be a csapot és fordítsa el lefelé, hogy rögzítse a helyén (Ábra 25).

   Note: A furatok 4 sorban helyezkednek el (Ábra 25). A felső sor a csap fölött leolvasható vágásmagasságnak megfelelő furatok sora. A második sor esetében a jelzett értékhez 6 mm-t hozzá kell adni. A harmadik sor esetében a jelzett értékhez 12 mm-t kell hozzáadni. Az alsó sor esetében a jelzett értékhez 18 mm-t kell hozzáadni. A 15,8 cm-es helyzethez egyetlen furat tartozik, amely a második sorban található. Itt nem kell 6 mm-t hozzáadni a 15,8 cm-hez.

   g020870
  4. Állítsa be a skalpolás elleni védelem görgőit és a csúszkáit szükség szerint.

  Üzemeltetési tanácsok

  Gázkar gyors helyzete/munkasebesség

  A haladáshoz és a fűnyíráshoz szükséges teljesítmény biztosításához a motort a gázkar GYORS helyzetében kell működtetni, a munkasebességet pedig a körülményekhez kell igazítani. Lassítson, ha a vágókéseken nő a terhelés; gyorsítson, ha a vágókéseken csökken a terhelés.

  A fűnyírás irányának váltogatása

  Változtasson mindig a fűnyírási irányon, hogy ne alakuljanak ki keréknyomok a gyepen. Ez segít egyben jobban szétszórni a fűkaszálékot, ami elősegíti a lebomlást és a trágyázó hatást.

  Munkasebesség

  A vágás minőségének javítása érdekében bizonyos körülmények mellett használjon kisebb menetsebességet.

  A túl rövidre vágás elkerülése

  Ha a gép vágásszélessége nagyobb a korábban használténál, növelje a vágásmagasságot, hogy az egyenetlen gyepet ne vágja túl rövidre.

  Válasszon a körülményeknek megfelelő vágásmagasságot

  Fűnyíráskor nagyjából 25 mm-t vágjon le a fűszálból, de a hossza ⅓-ánál ne többet. Kivételesen nagyra nőtt és sűrű fű esetén előfordulhat, hogy csökkentenie kell a munkasebességen és/vagy eggyel magasabbra kell állítania a vágásmagasságot.

  Important: Ha a fűszálak ⅓-ánál többet vág le, esetleg gyér, hosszú fű vagy száraz körülmények között a nyesedék-, hulladékszórás és a nyíróasztal-meghajtás elemei terhelésének csökkentése érdekében lapos nyesőkések használata javasolt.

  Magasra nőtt fű nyírása

  Ha a fű a normálnál kissé magasabbra nőtt vagy nagyon nedves, növelje a szokottnál magasabbra a vágásmagasságot és így végezze a fűnyírást. Ezután végezze el újra a fűnyírást a megszokott beállítás mellett.

  A fűnyíró tisztán tartása

  Tisztítsa ki a nyesedéket és szennyeződést a fűnyíró alsó részéből minden használat után. Ha fű és szennyeződés rakódik le a fűnyíró belsejében, a vágás minősége romlik.

  A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a motort, a hangtompítót, az akkumulátorrekeszt, a rögzítőféket, a nyíróegységeket és a benzintartály környékét fűtől, levelektől és túlzott mennyiségű zsírtól mentesen. Takarítson fel minden kifolyt olajat vagy üzemanyagot.

  A kések karbantartása

  • Gondoskodjon arról, hogy a fűnyírási szezonban mindig éles legyen a kés. Az éles kések tisztán vágnak, a fűszálak tépése, szakítása nélkül. A tépés és szakítás helye a fűszálakon bebarnul, ami lassítja a növést és növeli a megbetegedés kockázatát.

  • Ellenőrizze naponta a késeket élesség, kopás és sérülések szempontjából. Fenje meg a késeket szükség szerint.

  • Ha a kés megsérült vagy elkopott, cserélje ki azonnal, eredeti Toro cserekést használva. A kések cseréje kapcsán olvassa el a nyíróegység Kezelői kézikönyvét.

  Működtetés után

  Általános óvintézkedések

  • Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot (ha van), várja meg, amíg minden mozgás leáll, mielőtt elhagyná a kezelőállást. Hagyja lehűlni a gépet, annak beállítása, szervizelése, tisztítása vagy tárolása előtt.

  • Tisztítsa le a füvet és törmeléket a nyíróegységekről, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítókról és a motortérből. Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy üzemanyagot.

  • Ha a nyíróegységek szállítási helyzetben vannak, használja a mechanikus zárat (ha van), mielőtt a gépet őrizetlenül hagyná.

  • Bármely zárt térben való tárolás előtt hagyja a motort lehűlni.

  • Vegye ki a kulcsot és zárja el az üzemanyagcsapot (ha van), mielőtt a gép tárolásába vagy szállításába kezd.

  • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra, vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  • Végezze el a biztonsági öv(ek) karbantartását és tisztítását szükség szerint

  A gép tolása

  Vészhelyzetben a gép a hidraulikaszivattyú megkerülőszelepeit megnyitva rövid távolságon tolva is mozgatható.

  Important: A gépet mindig kézzel tolja és csak rövid távolságra. Ne vontassa a gépet, mert a hidraulikarendszere károsodhat.

  Important: A gép tolásakor vagy vontatásakor a megkerülőszelepek legyenek nyitott helyzetben. Zárja el a szelepeket, ha a gépet a kívánt helyre tolta vagy vontatta.

  1. Hajtsa fel az ülést; lásd: Az ülés kioldása

  2. Keresse meg a megkerülőszelepeket (Ábra 26), és forgassa el mindegyiket az óramutató járásával ellentétesen 1 fordulattal.

   Note: A hidraulikafolyadék így megkerüli a szivattyút, lehetővé téve a kerekek forgatását.

   Important: Ne nyissa ki a megkerülőszelepet 1 fordulatnál jobban. Ezzel a szelepek kijöhetnek a házból, és a folyadék kifolyhat.

   g004644
  3. Engedje ki a rögzítőféket és tolja a gépet a kívánt helyre.

  4. Zárja el a szelepeket 1 fordulattal az óramutató járása irányába (Ábra 26).

   Note: Ne húzza túl a szelepeket.

  5. Húzza meg a szelepeket 8 Nm nyomatékkal.

   Important: A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szelepek zárva vannak. A motort nyitott szelepekkel járatva a hajtómű túlmelegszik.

  A gép szállítása

  A gép szállításához használjon nagy teherbírású pótkocsit vagy tehergépkocsit. Ügyeljen rá, hogy az utánfutó vagy tehergépkocsi rendelkezzen a jogszabályban előírt fékekkel, világítással és jelzésekkel. Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat. Ezen információk ismerete segít elkerülni a személyi és egyéb sérüléseket.

  Figyelmeztetés

  Az irányjelzők, lámpák, fényvisszaverő jelzések vagy lassú jármű embléma nélküli közúti közlekedés veszélyes és olyan balesetekhez vezethet, amelyek személyi sérüléseket is okozhatnak.

  Ne parkoljon a géppel közúton.

  1. Utánfutó használata esetén kapcsolja azt fel a gépjárműre és akassza be a biztonsági láncokat is.

  2. Adott esetben kösse be az utánfutó fékrendszerét is.

  3. Járjon fel a géppel az utánfutóra vagy tehergépkocsira; lásd: A gép felrakodása.

  4. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, húzza be a rögzítőféket és zárja el az üzemanyagszelepet.

  5. A gépen kialakított lekötő hurkok, valamint heveder, lánc, sodrony vagy kötelek segítségével kösse le biztonságosan a gépet a tehergépkocsin vagy utánfutón (Ábra 27).

   g191318

  A gép felrakodása

  Nagyon óvatosan járjon el a gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor, vagy levételekor. Használjon teljes szélességű rámpát az eljáráshoz, amely szélesebb a gépnél. Hajtson fel hátramenetben a rámpán és előremenetben hajtson le rajta (Ábra 28).

  g027995

  Important: Ne a gép két oldalán elhelyezett külön rámpákat használjon.

  Figyelmeztetés

  A gép utánfutóra vagy tehergépkocsira való felrakodása megnöveli a felborulás kockázatát és súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat.

  • Járjon el rendkívül körültekintően, amikor a géppel a rámpán halad.

  • A gép fel- és lerakodása során használja a biztonsági övet, a bukócső pedig legyen felhajtott helyzetben. Ellenőrizze, hogy a bukócső nem érjen hozzá a zárt pótkocsi tetejéhez.

  • Csak teljes szélességű rámpát használjon; ne a gép két oldalán elhelyezett külön rámpákat használjon.

  • Ne legyen 15°-nál nagyobb a rámpa és a talaj, vagy a rámpa és a tehergépkocsi vagy utánfutó platójának síkja által bezárt szög.

  • A rámpa hossza legyen legalább négyszerese a plató felülete és a talaj közti távolságnak. Ezzel biztosítható, hogy sík talajon a rámpa szöge ne haladja meg a 15°-ot.

  • Hajtson fel hátramenetben a rámpán és előremenetben hajtson le rajta.

  • A rámpán kerülje a hirtelen gyorsítást és lassítást, mert ezzel elveszítheti uralmát a gép felett vagy felborulhat a géppel.

  g027996

  Karbantartás

  Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja ki a mellékhajtást, és engedje le a tartozékokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot (ha van).

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • A karbantartás megkezdése előtt hagyja a gép elemeit lehűlni.

  • Ha a nyíróegységek szállítási helyzetben vannak, használja a mechanikus zárat (ha van), mielőtt a gépet őrizetlenül hagyná.

  • Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen karbantartást. Tartózkodjon a mozgó alkatrészektől.

  • Bakolja alá a gépet, ha alatta végez munkát.

  • Az energiát tároló alkatrészekből engedje ki óvatosan a nyomást.

  • A gép minden alkatrészét tartsa megfelelő üzemállapotban. Az összes csavar legyen meghúzva, különösen a késeket rögzítő csavarok.

  • Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.

  • A biztonságos, optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket használjon. A más által gyártott cserealkatrészek használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvényteleníti.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 10 óra után
 • Húzza meg a váz rögzítőcsavarjait.
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Az első 50 óra után
 • A nyíróegység-hajtómű kenőanyagának cseréje.
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Az első 200 óra után
 • A hidraulikafolyadék és -szűrő cseréje.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A biztonsági reteszelő rendszer ellenőrzése.
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • A hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése.
 • Tisztítsa ki a hűtőt sűrített levegővel (koszos vagy poros környezetben gyakrabban).
 • A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.
 • Tisztítsa meg a nyíróegységet és a gépet.
 • Tisztítsa meg a gépet.
 • Tisztítsa meg a biztonsági övet és végezzen rajta karbantartást.
 • Minden 50 órában
 • Zsírozza meg a csapágy és a persely zsírzószemeket(koszos vagy poros környezetben gyakrabban, valamint minden lemosás után).
 • Ellenőrizze az akkumulátorsaruk csatlakozását.
 • A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.
 • Minden 100 órában
 • A generátorékszíj feszességének ellenőrzése.
 • Minden 150 órában
 • A nyíróegység-hajtómű kenőanyagának ellenőrzése.
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a hűtőrendszer tömlőit és tömítéseit. Cserélje ki a repedezett vagy szakadt tömlőket.
 • Húzza meg a kerékanyákat.
 • Minden 400 órában
 • A nyíróegység-hajtómű kenőanyagának cseréje.
 • A légszűrőbetét szervizelése.– akkor is végezze el a légszűrőbetét szervizelését, ha a légszűrő visszajelző pirosan jelez; szervizelje a légszűrőt gyakrabban, ha koszos vagy poros környezetben dolgozik.
 • A légszűrő szervizelése.
 • A vízleválasztó üzemanyagszűrő tartályának cseréje.
 • A víz és más szennyeződések leürítése a vízleválasztóból.
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket és a csatlakozásokat.
 • Minden 800 órában
 • Az üzemanyagtartály leürítése és kitisztítása.
 • A hidraulikafolyadék és -szűrő cseréje.
 • Ellenőrizze a motoron a szelephézagot. Lásd a motor kezelői kézikönyvét.
 • Minden 1500 órában
 • Cseréljen ki minden mozgó tömlőt.
 • Tárolás előtt
 • Az üzemanyagtartály leürítése és kitisztítása.
 • Minden 2 évben
 • Öblítse át a hűtőrendszert, és töltse fel új hűtőfolyadékkal.
 • Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Note: Az elektromos vagy hidraulikus bekötési rajz ingyenes példánya letölthető a www.Toro.com weboldalról, miután megkereste a honlap Manuals (Kézikönyvek) hivatkozásán keresztül az adott gépet.

  Important: A gépen a fedelek kötőelemei úgy lettek kialakítva, hogy a kihajtásuk után a fedélben maradnak. Lazítsa meg a fedeleken az összes kötőelemet pár fordulattal, hogy a fedél lelazuljon, de a helyén maradjon, majd térjen vissza, és lazítsa meg a kötőelemeket teljesen, hogy a fedél eltávolítható legyen. Ezzel meggátolható, hogy a csavarok kijöjjenek a rögzítőelemeikből.

  Napi karbantartási ellenőrzőlista

  Rendszeres használathoz másolja le az oldalt.

  A karbantartás során ellenőrizendő elemHét:
  Hét.Ked.Sze.Csü.Pén.Szo.Vas.
  A biztonsági reteszelő berendezések ellenőrzése.       
  A fűterelő lemez lehajtott helyzetének ellenőrzése (adott esetben).       
  A rögzítőfék működésének ellenőrzése.       
  Az üzemanyagszint ellenőrzése.       
  A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.       
  A motorolaj szintjének ellenőrzése.       
  A hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése.        
  Az üzemanyag/vízleválasztó ellenőrzése.       
  A légszűrő-eltömődés visszajelző ellenőrzése.1       
  A hűtő és a hűtőrács ellenőrzése törmelék szempontjából       
  Szokatlan motorzajok ellenőrzése.2       
  Szokatlan üzemi zajok ellenőrzése.       
  A hidraulikatömlők épségének ellenőrzése.       
  Folyadékszivárgás ellenőrzés.       
  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.       
  A műszerek működésének ellenőrzése.       
  A kések állapotának ellenőrzése.       
  Az összes zsírzószem zsírzása.3       
  A gép tisztítása       
  A sérült fényezés kijavítása javítófestékkel.       

  1. Nem világít-e pirosan a visszajelző.

  2. Ellenőrizze az izzítógyertyát és a befecskendező fúvókákat, ha a motor nehezen indul, erősen füstöl vagy egyenetlenül jár.

  3. Lemosás után mindig azonnal, az előírt időköztől függetlenül.

  Problémás területekkel kapcsolatos megjegyzések
  Az ellenőrzést végezte:
  TételDátumInformációk
     
     
     
     
     

  Vigyázat

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  Kenés

  A csapágyak és perselyek zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Zsírozza meg a csapágy és a persely zsírzószemeket(koszos vagy poros környezetben gyakrabban, valamint minden lemosás után).
 • A gép zsírzószemekkel rendelkezik, melyeket rendszeresen kenni kell 2. sz. lítiumos kenőzsírral. Koszos vagy poros környezetben gyakrabban végezze a kenést, mert a szennyeződés bejuthat a csapágyakba és perselyekbe és felgyorsítja az elhasználódásukat.

  1. Törölje tisztára a zsírzógombokat, hogy ne kerülhessen idegen anyag a csapágyba vagy perselybe.

  2. Pumpálja be a zsírt a zsírzószemekbe.

  3. Törölje le a felesleges zsírt.

  Note: A nem megfelelő lemosási eljárás negatívan érintheti a csapágyak élettartamát. Ne mossa le a gépet, amíg még meleg, és kerülje el a nagy nyomású vagy nagy mennyiségű vízzel a csapágyak és tömítések környékét.

  A nyíróegység-hajtómű kenőanyagának szervizelése

  A hajtómű SAE EP90W hajtóműolajjal való használatra lett tervezve. Habár a hajtómű a gyárból kenőanyaggal feltöltve került ki, ellenőrizze a nyíróegység kenőanyagszintjét a gép használata előtt és a jelzett gyakorisággal, lásd: Napi karbantartási ellenőrzőlista.

  A nyíróegység-hajtómű kenőanyagának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 150 órában
 • A nyíróegység-hajtómű kenőanyagának ellenőrzése.
  1. Parkolja le a gépet és a nyíróegységet sík talajon.

  2. Engedje le a nyíróegységet 2,5 cm vágásmagasságra.

  3. Kapcsolja ki a TLT-t, állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat és húzza be a rögzítőféket.

  4. Állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a kezelői helyet.

  5. Hajtsa fel a lábtartót, hogy szabaddá váljon nyíróegység teteje.

  6. Távolítsa el a nívópálcát/töltőnyílás sapkát a hajtómű tetejéből és ellenőrizze, hogy a kenőanyag szintje a nívópálca jelölései között látható (Ábra 30).

   g004502
  7. Ha a kenőanyag szintje alacsony, töltsön be annyit, hogy a szintje a nívópálca jelölései közé kerüljön.

   Important: Ne töltse túl a hajtóművet; a túltöltés miatt a hajtómű károsodhat.

  A nyíróegység-hajtómű kenőanyagának cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • A nyíróegység-hajtómű kenőanyagának cseréje.
 • Minden 400 órában
 • A nyíróegység-hajtómű kenőanyagának cseréje.
  1. Parkolja le a gépet és a nyíróegységet sík talajon.

  2. Engedje le a nyíróegységet 2,5 cm vágásmagasságra.

  3. Kapcsolja ki a TLT-t, állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat és húzza be a rögzítőféket.

  4. Állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a kezelői helyet.

  5. Hajtsa fel a lábtartót, hogy szabaddá váljon nyíróegység teteje.

  6. Távolítsa el a nívópálcát/töltőnyílás sapkát a hajtómű tetejéből (Ábra 30).

  7. Helyezzen egy tölcsért és egy olajfelfogó edényt a hajtómű eleje alatt található leeresztőcsavar alá, majd távolítsa el a leeresztőcsavart és ürítse le a kenőanyagot az edénybe.

  8. Szerelje vissza a leeresztőcsavart.

  9. Töltsön be annyi kenőanyagot, kb. 283 ml-t, hogy a szintje a nívópálca jelölései közé kerüljön.

   Important: Ne töltse túl a hajtóművet; a túltöltés miatt a hajtómű károsodhat.

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos óvintézkedések

  • Az olajszint ellenőrzése és a forgattyúházba olaj betöltése előtt állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállításait, és ne pörgesse túl a motort.

  A légszűrő ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • A légszűrőbetét szervizelése.– akkor is végezze el a légszűrőbetét szervizelését, ha a légszűrő visszajelző pirosan jelez; szervizelje a légszűrőt gyakrabban, ha koszos vagy poros környezetben dolgozik.
  1. Ellenőrizze a légszűrőházat olyan sérülések szempontjából, amelyek levegőszivárgást okozhatnak. A sérült légszűrőházat cserélje le.

  2. Ellenőrizze a szívórendszert szivárgás, károsodás és laza tömlőbilincsek szempontjából.

  3. A légszűrőbetét szervizelése (Ábra 31).

   Important: Ne szervizelje a szükségesnél gyakrabban a légszűrőbetétet.

   g243914
  4. Ellenőrizze, hogy a légszűrőfedél megfelelően felült a légszűrőházra és jól tömít.

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • A légszűrő szervizelése.
 • Note: Ha a fedél szivacstömítése sérült, cserélje ki.

  Important: Kerülje a nagy nyomású levegő használatát, mert az befújhatja a szennyeződést a szívórendszerbe.

  Important: A használt szűrőt ne tisztítsa, mert az anyagát ez károsítja.

  Important: Ne használjon sérült szűrőbetétet.

  Important: Ne fejtsen ki nyomást a szűrőbetét hajlékony középső részére.

  g243913

  A motorolaj szervizelése

  A motorolaj szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • A forgattyúház gyárilag fel van töltve olajjal; ennek ellenére a motor első beindítása előtt és után is ellenőrizze az olajszintet. Ellenőrizze az olajszintet minden nap vagy a gép használatának megkezdése előtt minden alkalommal.

  A forgattyúház kapacitása szűrővel együtt körülbelül 3,8 l. Használjon az alábbi előírásoknak megfelelő kiváló minőségű motorolajat:

  • API besorolás: CH-4, CI-4 vagy magasabb.

  • Javasolt olaj: SAE 15W-40 (–17 °C fölött)

  • Alternatív olaj: SAE 10W-30 vagy 5W-30 (bármilyen hőmérsékleten)

  Note: A Toro Premium motorolaj 15W-40 és 10W-30 viszkozitású változata egyaránt kapható a forgalmazóknál. A cikkszámokkal kapcsolatban lásd az alkatrész-katalógust.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, engedje le a nyíróegységet, állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Nyissa fel a motorháztetőt.

  3. Vegye ki a nívópálcát, törölje tisztára, tegye vissza a csövébe, majd húzza ki újra.

  4. A motorolaj szintjének ellenőrzése.

   Ha az olajszint a nívópálca jelölései között látható (Ábra 33, F), a motorolaj szintje megfelelő. Ha az olajszint nem éri el a nívópálca alsó jelölését (Ábra 33, B), töltsön be annyi olajat, hogy a szint a nívópálca két jelölése közé kerüljön.

   g029301

  Motorolaj és olajszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Minden 150 órában
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Ha lehetséges, járassa a motort közvetlenül az olajcsere előtt, mert a meleg olaj jobban folyik és több szennyezőanyagot szállít, mint a hideg.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Nyissa fel a motorháztetőt.

  3. Olajcsere (Ábra 34).

   g031623
  4. Az olajszűrő cseréje (Ábra 35).

   g027477
  5. Töltse fel a forgattyúházat olajjal; lásd: A motorolaj szintjének ellenőrzése.

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Veszély

  A dízelüzemanyag és üzemanyagpára bizonyos körülmények között rendkívül tűzveszélyes és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt, vagy másokat, valamint anyagi kárt okozhat.

  • A tankolást tölcsér segítségével és kültéren, nyílt területen végezze, amikor a motor áll és hideg. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

  • Ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt. Tankoljon annyit, hogy az üzemanyag szintje a töltőnyílás alsó pereméig érjen.

  • Ne dohányozzon, amikor üzemanyaggal foglalkozik, és maradjon távol nyílt lángtól és olyan helyektől ahol az üzemanyag gőzeit szikra begyújthatja.

  • Tárolja az üzemanyagot tiszta, biztonsági jóváhagyással rendelkező tartályban, és tartsa a tartálysapkát a helyén.

  A vízleválasztó szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • A vízleválasztó üzemanyagszűrő tartályának cseréje.
 • A víz és más szennyeződések leürítése a vízleválasztóból.
 • g031412

  Az üzemanyagtartály leürítése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 800 órában
 • Az üzemanyagtartály leürítése és kitisztítása.
 • Tárolás előtt
 • Az üzemanyagtartály leürítése és kitisztítása.
 • A jelzett szervizelési időköz mellett ürítse le és tisztítsa ki akkor is az üzemanyagtartályt, ha az üzemanyagrendszer elszennyeződik, vagy ha hosszabb tárolásba helyezi a gépet. Öblítse ki a tartályt tiszta üzemanyaggal.

  Az üzemanyag-vezetékek és csatlakozások vizsgálata

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket és a csatlakozásokat.
 • Vizsgálja meg az üzemanyag-vezetékeket elhasználódás, károsodás és laza csatlakozások szempontjából.

  Az üzemanyagrendszer légtelenítése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon. Az üzemanyagtartály legyen legalább félig feltöltve.

  2. Oldja ki és hajtsa fel a motorháztetőt.

  3. Tegyen egy rongyot a befecskendező szivattyú légtelenítő csavarja alá, és nyissa meg a légtelenítő csavart (Ábra 37).

   g007882
  4. Fordítsa az indítókulcsot ÜZEM helyzetbe.

   Note: Az elektromos tápszivattyú működésbe lép és elkezdi kinyomni a levegőt a légtelenítő csavarnál.

   Vigyázat

   A motor az eljárás során beindulhat. A járó motor mozgó ventilátorai és ékszíjai súlyos személyi sérülést okozhatnak.

   Tartsa távol a kezét, ujjait, laza ruházatát/ékszereit és haját a motor ventilátorától és ékszíjától az eljárás során.

  5. Hagyja a kulcsot BE helyzetben mindaddig, amíg a csavar körül buborékmentes üzemanyag nem kezd kiáramlani.

  6. Húzza meg a csavart, és fordítsa a kulcsot KI helyzetbe.

   Note: A motornak az üzemanyagrendszer légtelenítése után normál esetben be kell indulnia. Ugyanakkor, ha a motor nem indul be, levegő szorulhatott a befecskendező szivattyú és a befecskendező szelepek közé; lásd: A befecskendező szelepek légtelenítése.

  A befecskendező szelepek légtelenítése

  Note: Csak akkor végezze el ezt a műveletet, ha a motor annak ellenére nem indul be, hogy az üzemanyagrendszer átesett a normál légtelenítési eljáráson; lásd: Az üzemanyagrendszer légtelenítése.

  1. Tegyen egy rongyot a befecskendező szivattyútól az 1. befecskendező fúvókához vezető cső csatlakozója alá a Ábra 38 szerint.

   g007881
  2. Állítsa a gázkart a GYORS helyzetbe.

  3. Fordítsa az indítókulcsot INDíTóZáS helyzetbe, és figyelje, ahogy az üzemanyag áramlik a csatlakozó körül.

   Vigyázat

   A motor az eljárás során beindulhat. A járó motor mozgó ventilátorai és ékszíjai súlyos személyi sérülést okozhatnak.

   Tartsa távol a kezét, ujjait, laza ruházatát/ékszereit és haját a motor ventilátorától és ékszíjától az eljárás során.

  4. Húzza meg biztonságosan a csatlakozót, ha buborékmentes üzemanyag kezd kiáramlani.

  5. Fordítsa az indítókulcsot KI helyzetbe.

  6. Ismételje az eljárást a többi fúvókánál is.

  Elektromos berendezés karbantartása

  Az elektromos rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Kösse le az akkumulátort a gép javítása előtt. Kösse le először a negatív, majd csak ezután a pozitív pólust. Kösse vissza először a pozitív, majd csak ezután a negatív pólust.

  • Az akkumulátor töltését végezze nyitott, jó szellőző helyen, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a konnektorból. Viseljen védőöltözéket, és használjon szigetelt szerszámokat.

  Az akkumulátor szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • Ellenőrizze az akkumulátorsaruk csatlakozását.
 • Tartsa tisztán az akkumulátor tetejét. Ha olyan helyen tárolja a gépet, ahol a hőmérséklet nagyon magas, az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint ha hűvös helyen történik a tárolása.

  Mossa le rendszeresen az akkumulátor tetejét ammóniás vagy szódabikarbónás oldattal benedvesített ecsettel. Öblítse le a felső felületet tiszta vízzel a lemosás után. Az akkumulátor tisztítása közben a cellakupakok legyenek a helyükön.

  Az akkumulátorkábelek rögzüljenek szorosan az akkumulátor pólusain, hogy jó elektromos érintkezést biztosítsanak.

  Ha a pólusoknál korrózió jelenne meg, kösse le a kábeleket a negatívval (–) kezdve, majd kaparja le tisztára a sarukat és a pólusokat egyenként. Csatlakoztassa a kábeleket a pozitívval (+) kezdve, majd vonja be a pólusokat vazelinnel.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor pólusai vagy a fémszerszámok a gép fémalkatrészeihez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy a pólusai ne érjenek a gép fémalkatrészeihez.

  • Ügyeljen rá, hogy fémszerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és a gép fémalkatrészei között.

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen elvezetése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, csak ezután a pozitív (piros) kábelt.

  • Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, csak ezután a negatív (fekete) kábelt.

  Az akkumulátor tárolása

  Ha a gépet több mint 30 napig tervezi tárolni, szerelje ki az akkumulátort, és töltse fel teljesen. Tárolhatja polcon, de a gépben hagyva is. Ne kösse vissza a kábeleket, ha a gépben tárolja. Tárolja az akkumulátort hűvös helyen, hogy ne merüljön le hamar. Az akkumulátor legyen teljesen feltöltve, hogy megelőzhető legyen a fagyása. A teljesen feltöltött akkumulátorban az elektrolit fajsúlya 1,265 és 1,299 közé esik.

  A biztosítékok ellenőrzése

  A biztosítékok a kezelőpanel alatt találhatók. Az oldalpanelt eltávolítva lehet hozzáférni a biztosítékokhoz (Ábra 39). Az oldalpanelt az eltávolításához a 2 reteszt oldva kell kiemelni.

  Ha a gép leáll vagy az elektromos rendszernél más hiba észlelhető, ellenőrizze a biztosítékokat. Szerelje ki egyenként és vizsgálja meg a biztosítékokat, nem égett-e ki valamelyik.

  Important: Ha cserélni kell valamelyiket, mindig ugyanolyan típusúra és értékűre cserélje, különben károsíthatja az elektromos rendszert. A biztosítékok melletti címkéről leolvasható az egyes biztosítékok funkciója és értéke (Ábra 40).

  Note: Ha egy biztosíték rendszeresen kiég, zárlat lehet az elektromos rendszerben, amelyet szakemberrel kell megjavíttatnia.

  g004495
  decal110-9796nc

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 50 órában
 • A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.
 • Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását 50 üzemóránként vagy havonta, amelyik először elérkezik (Ábra 41).

  Tartsa fenn a megfelelő légnyomást az első és a hátsó gumiabroncsokban. A megfelelő légnyomás a hátsó gumiabroncsokban 124 kPa, az önbeálló kerekek gumiabroncsaiban pedig 103 kPa. Az egyenlőtlen légnyomás egyenlőtlen vágást eredményez. A legpontosabb nyomásérték hideg gumiabroncsoknál mérhető.

  g001055

  Az önbeálló kerekek és csapágyak cseréje

  1. Szerezzen be új önbeálló kerék egységet, kúpgörgős csapágyakat és csapágytömítéseket a hivatalos Toro márkakereskedésben.

  2. Távolítsa el az önbiztosító anyát a csavarról; Ábra 42.

   g004760
  3. Ragadja meg az önbeálló kereket, majd csúsztassa ki a csavart a villából vagy önbeálló karból.

  4. A régi önbeálló kereket és a csapágyait selejtezze.

  5. Szerelje össze a kereket úgy, hogy belenyomja a kúpgörgős csapágyakat és tömítéseket a kerékagyba a Ábra 42 szerinti összeállításban.

  6. Csúsztassa be a távtartót a kerékagyba a csapágyakon át, hogy a kerékagyban közrefogja a 2 csapágytávtartó.

   Important: Ügyeljen rá, hogy a tömítések tömítőperemei ne tűrődjenek be.

  7. Szerelje be az önbeálló kerék egységet az önbeálló villába, majd rögzítse a csavar és az önbiztosító anya segítségével.

  8. Húzza meg annyira az önbiztosító anyát, hogy a kerék megszoruljon, majd lazítsa vissza épp csak annyira, hogy a kerék már szabadon elforogjon.

  9. Tegyen egy zsírzóprést az önbeálló kerék zsírzószemére és töltsön be 2. sz. lítiumos kenőzsírt.

  Hűtőrendszer karbantartása

  A hűtőrendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • A hűtőfolyadék lenyelése mérgezést okozhat; gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

  • A nyomás alatt lévő forró kiáramló hűtőfolyadék, valamint a forró hűtő és kapcsolódó alkatrészei súlyos égési sérüléseket okozhatnak.

   • Hagyja hűlni a motort legalább 15 percig, mielőtt levenné a hűtősapkát.

   • A hűtősapka megnyitásakor használjon rongyot, és lassan nyissa meg a sapkát, hogy a gőz eltávozhasson.

  • Ne működtesse a gépet, ha nincsenek a helyükön a védőburkolatok.

  • Tartsa távol ujjait, a kezét és a ruházatát a forgó ventilátortól és a hajtószíjtól.

  A hűtőrendszer ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése.
 • A hűtőrendszer víz és etilén-glikol 50/50 arányú keverékéből álló fagyálló folyadékkal van feltöltve. A hűtőrendszer kapacitása 7,5 liter.

  1. Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tágulási tartályban (Ábra 43).

   Note: A hűtőfolyadék szintjének a tágulási tartály oldalán található jelzések között kell lennie.

   g004649
  2. Ha a hűtőfolyadék szintje alacsony, vegye le a tágulási tartály sapkáját és töltsön utána.

   Important: Ne töltse túl.

  3. Tegye vissza a tágulási tartály sapkáját.

  A hűtő tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa ki a hűtőt sűrített levegővel (koszos vagy poros környezetben gyakrabban).
 • Minden 200 órában
 • Ellenőrizze a hűtőrendszer tömlőit és tömítéseit. Cserélje ki a repedezett vagy szakadt tömlőket.
 • Minden 1500 órában
 • Cseréljen ki minden mozgó tömlőt.
 • Minden 2 évben
 • Öblítse át a hűtőrendszert, és töltse fel új hűtőfolyadékkal.
 • Tisztítsa meg a hűtőt, hogy megelőzze a motor túlmelegedését.

  Note: Ha a nyíróegység vagy a motor túlmelegedés miatt leáll, ellenőrizze a hűtőt, nem gyűlt-e fel rajta hulladék.

  Tisztítsa meg a hűtőt az alábbi módon:

  1. Nyissa fel a motorháztetőt.

  2. Fúvassa ki a hűtőventilátor felől a hulladékot a hűtőből kisnyomású (345 kPa) sűrített levegővel. Ismételje ezt a lépést a hűtő eleje felől, majd újra a ventilátor felől.

   Important: Vizet ne használjon.

  3. Miután a hűtőt alaposan kitisztította, távolítson el minden törmeléket, amely a hűtő alján található csatornában esetleg felgyűlt.

  4. Csukja le a motorháztetőt.

  Fékek karbantartása

  A rögzítőfék reteszelő kapcsolójának beállítása

  1. Álljon meg a géppel, állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat, húzza be a rögzítőféket és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Távolítsa el az elülső panelt rögzítő csavarokat és vegye le a panelt (Ábra 44).

   g020875
  3. Lazítsa meg a rögzítőfék reteszelő kapcsolóját a konzolhoz rögzítő 2 ellenanyát.

   g031811
  4. Állítsa be a kapcsolót a konzolon fel-le elmozdítva úgy, hogy a féktengely-jeladó és a kapcsoló felülete között 4 mm legyen a hézag a Ábra 45 szerint.

   Note: Ügyeljen rá, hogy a féktengely-jeladó ne érjen a kapcsolóhoz.

  5. Rögzítse a kapcsolót az ellenanyákkal.

  6. Ellenőrizze a beállítást az alábbi módon:

   1. A rögzítőfék legyen behúzva, ne üljön be az ülésbe, indítsa be a motort.

   2. Mozdítsa ki SEMLEGES-RETESZELT helyzetből a haladásvezérlő karokat.

    Note: A motornak le kell állnia. Ha nem áll le, ellenőrizze a kapcsolón végzett beállítást.

  7. Szerelje fel az elülső panelt.

  Ékszíjak karbantartása

  A generátorékszíj feszességének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • A generátorékszíj feszességének ellenőrzése.
  1. Fejtsen ki 44 N erőt a generátorékszíjra a szíjtárcsák között középen.

  2. Ha az ékszíj behajlása nem 10 mm, lazítsa meg a generátort rögzítő csavarokat (Ábra 46).

   g008932
  3. Növeljen vagy csökkentsen a generátorékszíj feszességén.

  4. Húzza meg a rögzítőcsavarokat.

  5. Mérje meg újra az ékszíj behajlását a szíjfeszesség ellenőrzéséhez.

  Kezelőberendezés karbantartása

  A vezérlőkar semleges helyzet reteszelő kapcsoló beállítása

  1. Álljon meg a géppel, állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat, húzza be a rögzítőféket és vegye ki az indítókulcsot.

  2. Távolítsa el az elülső panelt rögzítő csavarokat és vegye le a panelt (Ábra 47).

   g020875
  3. Lazítsa meg a reteszelő kapcsolót rögzítő 2 csavart (Ábra 48).

   g004763
  4. A vezérlőkart a váznak nyomva mozgassa a kapcsolót a kar felé, amíg a kar és a kapcsolóház közti távolság 0,4–1 mm nem lesz a Ábra 48 szerint.

  5. Rögzítse a kapcsolót.

  6. Ismételje meg a 3–5. lépést a másik karnál.

  7. Szerelje fel az elülső panelt.

  A vezérlőkar semleges helyzetbe való visszatérésének beállítása

  Ha a haladásvezérlő karok HáTRAMENET helyzetből elengedve őket nem a semleges helyzet résekhez térnek vissza, beállítás szükséges. Állítsa be egyenként a karokat, rugókat, rudakat.

  1. Kapcsolja ki a TLT-t, állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a kezelői helyet.

  3. Távolítsa el az elülső panelt rögzítő csavarokat és vegye le a panelt (Ábra 49).

   g020875
  4. Állítsa SEMLEGES, de nem reteszelt helyzetbe a karokat (Ábra 51).

  5. Húzza hátra annyira a kart, hogy a kengyelcsapszeg (a forgószáron egy karon) elérje a rés végét (éppen nyomni kezdve a rugót) az Ábra 50 szerint.

   g004651
  6. Ellenőrizze a vezérlőkar helyzetét a konzolban kialakított nyíláshoz képest (Ábra 51).

   Note: A vezérlőkarnak középen kell lennie, hogy kitolható legyen a SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe.

   g004918
  7. Ha beállításra van szükség, lazítsa meg az anyát és az ellenanyát a kengyelen (Ábra 50).

  8. A haladásvezérlő kart kissé hátrafelé nyomva forgassa el az állítócsavar fejét a megfelelő irányba, hogy a vezérlőkar középre kerüljön a SEMLEGES-RETESZELT helyzetben (Ábra 50).

   Note: A karok hátrafelé nyomása a csapot a nyílás végénél tartja, így az állítócsavar a kart a kívánt irányba mozdíthatja.

  9. Húzza meg az anyát és az ellenanyát (Ábra 50).

  10. Ismételje meg a 4–9. lépést a másik vezérlőkarnál.

  11. Szerelje fel az elülső panelt.

  Állítsa a hajtást semleges helyzetbe

  A beállítást úgy végezze, hogy a hajtókerekek közben foroghassanak.

  Veszély

  A mechanikus vagy hidraulikus emelők nem feltétlenül bírják el a gépet, így súlyos sérülést okozhatnak.

  • Használjon emelőállványt a gép alátámasztására.

  • Ne hidraulikus emelőket használjon.

  Figyelmeztetés

  A beállítást járó motor mellett kell elvégezni. A mozgó alkatrészek vagy forró felületek érintése személyi sérüléssel járhat.

  Tartsa távol a kezét, lábát, arcát, ruházatát és más testrészeit a forgó alkatrészektől, a kipufogótól és egyéb forró felületektől.

  1. Emelje a vázat stabil emelőállványokra, hogy a hajtókerekek szabadon foroghassanak.

  2. Csúsztassa előre az ülést, oldja ki, majd hajtsa fel és előre.

  3. Kösse le az ülésfoglaltsági kapcsoló elektromos csatlakozóját.

  4. Tegyen be átmenetileg egy áthidalást a vezetékköteg-csatlakozóba.

  5. Indítsa be a motort, a gázkart állítsa a GYORS és a LASSú helyzet közé, és engedje ki a rögzítőféket.

   Note: A haladásvezérlő karok legyenek SEMLEGES-RETESZELT helyzetben, amíg bármilyen beállítást végez.

  6. Állítsa be a szivattyú rúdjának hosszát az egyik oldalon a hatlapú szárat a megfelelő irányba forgatva úgy, hogy a megfelelő kerék éppen elkezdjen hátrafelé forogni (Ábra 52).

   g004488
  7. Mozgassa a haladásvezérlő kart előre és hátra, majd állítsa vissza semleges helyzetbe.

   Note: A keréknek meg kell állnia, vagy kissé meg kell indulnia hátrafelé.

  8. Állítsa a gázkart a GYORS helyzetbe.

   Note: Ellenőrizze, hogy a kerék mozdulatlan marad vagy lassan hátrafelé forog; módosítson a beállításon szükség szerint.

  9. Ismételje meg a 6–8. lépést a gép másik oldalán.

  10. Húzza meg az ellenanyákat a gömbcsuklóknál (Ábra 50).

  11. Állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe és állítsa le a motort.

  12. Távolítsa el az áthidalást a vezetékköteg-csatlakozóból és dugja be a csatlakozót az üléskapcsolóba.

   Figyelmeztetés

   Az elektromos rendszer beszerelt áthidalóval nem hajtja végre a megfelelő biztonsági leállítást.

   • Távolítsa el az áthidalást a vezetékköteg-csatlakozóból, és dugja be a csatlakozót az üléskapcsolóba, ha befejezte a beállítást.

   • Ne működtesse a gépet beszerelt áthidalóval megkerülve az üléskapcsolót.

  13. Hajtsa vissza az ülést a helyére.

  14. Távolítsa el az emelőállványokat.

  A maximális munkasebesség beállítása

  1. Kapcsolja ki a TLT-t, állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a kezelői helyet.

  3. Távolítsa el az elülső panelt rögzítő csavarokat és vegye le a panelt (Ábra 53).

   g020875
  4. Lazítsa meg az ellenanyát a vezérlőkar ütközőcsavarján (Ábra 54).

   g004766
  5. Hajtsa be teljesen az ütközőcsavart (eltávolítva a vezérlőkartól).

  6. Nyomja előre a vezérlőkart ütközésig, és tartsa meg ebben a helyzetben.

  7. Hajtsa ki az ütközőcsavart (a vezérlőkar felé) annyira, hogy 1,5 mm hézag legyen az ütközőcsavar feje és a vezérlőkar között.

   Note: Ha csökkenteni szeretné a maximális munkasebességet, hajtsa ki mindegyik ütközőcsavart egyenlő mértékben a vezérlőkar felé, amíg el nem éri a kívánt maximális munkasebességet. Szükség lehet a beállítás többszöri ellenőrzésére.

  8. Az ellenanyát meghúzva rögzítse az ütközőcsavart a helyén.

  9. Ismételje meg a 4–8. lépést a másik vezérlőkarnál.

  10. Szerelje fel az elülső panelt.

  11. Ellenőrizze, hogy a gép a két vezérlőkart ütközésig előretolva egyenesen halad, nem kanyarodik.

   Note: Ha a gép kanyarodik, az ütközőcsavarok beállítása nem egyforma, amit korrigálni kell.

  Az egyenesfutás beállítása

  1. Kapcsolja ki a TLT-t, állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a kezelői helyet.

  3. Lazítsa meg a vezérlőkarokat rögzítő csavarokat (Ábra 55).

   g004919
  4. Kérjen meg valakit, hogy nyomja előre a vezérlőkar tartórudakat (nem a vezérlőkarokat) ütközésig maximális munkasebesség helyzetbe, és tartsa meg így azokat.

  5. Állítsa egymáshoz a vezérlőkarokat, majd húzza meg a karokat a tartórudakhoz rögzítő csavarokat (Ábra 56).

   g001656

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulikarendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha hidraulikafolyadék került a bőre alá. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal sebészileg el kell távolíttatni.

  • Győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény pedig szorosan illeszkedik, mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulikarendszert.

  • Ne kerüljön közel egyetlen testrészével sem olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

  • Szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulikarendszerben, mielőtt bármilyen munkába kezd rajta.

  A hidraulikafolyadék-tartály kapacitása

  A tartály űrtartalma kb. 4,7 liter.

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  A tartály gyárilag kiváló minőségű traktor-hajtóműolajjal/hidraulikafolyadékkal lett feltöltve. A javasolt cserefolyadék az alábbi:

  Toro Premium erőátviteli/hidraulikus traktorfolyadék (kapható 19 literes, (5 gallonos) vödörben és 208 literes (55 gallonos) tartályban. A cikkszámok az alkatrész-katalógusból vagy a Toro-forgalmazótól megtudhatók).

  Alternatív folyadékok: ha nem kapható Toro-folyadék, Mobil® 424 hidraulikafolyadék is használható.

  Note: A Toro nem vállal felelősséget a nem megfelelő helyettesítő folyadék által okozott károsodásért.

  Sok hidraulikafolyadék majdnem színtelen, ezért nehéz észrevenni a szivárgását. A hidraulikafolyadékhoz piros festékadalék kapható 20 ml-es palackban. A palack tartalma 15–22 l hidraulikafolyadékhoz elegendő. 44-2500 cikkszámon megrendelhető a hivatalos Toro-forgalmazótól.

  A hidraulikarendszer ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, mielőtt először beindítja a motort, majd utána naponta.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon.

  2. Állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat és indítsa be a motort.

   Note: Járassa a motort a lehető legalacsonyabb fordulatszámon a rendszer légtelenítéséhez.

   Important: Ne kapcsolja be a TLT-t.

  3. Emelje fel a nyíróasztalt a nyíróasztal-emelő munkahengerek kitolásához, majd állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot.

  4. Hajtsa fel az ülést, hogy hozzáférjen a hidraulikafolyadék-tartályhoz.

  5. Vegye le a hidraulikatartály-sapkát a betöltőcsonkról (Ábra 57).

   g004494
  6. Vegye ki a nívópálcát és törölje le egy tiszta ronggyal (Ábra 57).

  7. Tegye vissza a nívópálcát a betöltőnyakba; ezután vegye ki, majd ellenőrizze a folyadékszintet (Ábra 57).

   Note: Ha a szint nem éri el a nívópálca recézett részét, töltsön be kiváló minőségű hidraulikafolyadékot, hogy a szint elérje a recézett részt.

   Important: Ne töltse túl.

  8. Tegye vissza a nívópálcát és csavarja vissza a tartálysapkát a betöltőcsonkba, amíg meg nem szorul.

  9. Ellenőrizze az összes tömlő és szerelvény tömítettségét.

  A hidraulikafolyadék és -szűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 200 óra után
 • A hidraulikafolyadék és -szűrő cseréje.
 • Minden 800 órában
 • A hidraulikafolyadék és -szűrő cseréje.
  1. Kapcsolja ki a TLT-t, állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a kezelői helyet.

  3. Helyezzen egy nagy serpenyőt a hidraulikafolyadék-tartály és a hajtóműház alá, majd a leeresztőcsavarokat eltávolítva ürítse le az összes hidraulikafolyadékot (Ábra 58).

   g004652
  4. Tisztítsa meg a hidraulikafolyadék-szűrő körüli területet és távolítsa el a szűrőt (Ábra 58).

  5. Azonnal szerelje fel az új hidraulikafolyadék-szűrőt.

  6. Szerelje vissza a hidraulikafolyadék-tartály és a hajtóműház leeresztőcsavarját.

  7. Töltse fel a tartályt a megfelelő szintre (kb. 5,7 l); lásd: A hidraulikarendszer ellenőrzése.

  8. Indítsa be a motort és keressen olajszivárgást. Járassa a motort nagyjából 5 percig, majd állítsa le.

  9. 2 perc elteltével ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, lásd: A hidraulikarendszer ellenőrzése.

  Tisztítás

  A nyíróegység aljának a megtisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa meg a nyíróegységet és a gépet.
  1. Kapcsolja ki a TLT-t, állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, mielőtt elhagyja a kezelői helyet.

  3. Emelje fel a nyíróegységet vonulási helyzetbe.

  4. Emelje meg a gép elejét és támassza alá emelőállványokkal.

  5. Tisztítsa ki alaposan a nyíróegység alsó részét vízzel.

  Hulladékkezelés

  A motorolaj, az akkumulátor, a hidraulikafolyadék és a hűtőfolyadék szennyezőanyagok. Ezeket az állami és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra, vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  A gép felkészítése tárolásra

  Important: A gép tisztítására ne használjon se sós vizet (brakkvíz), se tisztított szennyvizet.

  1. Vegye ki az indítókulcsot és tegye el olyan helyre, ahol megtalálja.

  2. Tisztítsa meg alaposan a gépet, a nyíróasztalt és a motort, különös figyelmet fordítva az alábbi területekre:

   • Hűtő és hűtőrács

   • A nyíróasztal alja

   • A nyíróasztal alatti szíjburkolatok

   • Kiegyenlítő rugók

   • TLT-tengely egység

   • Az összes zsírzószem és forgáspont

   • A vezérlőszekrény belseje

   • Az ülőlap alatti rész és az erőátvitel házának a teteje

  3. Ellenőrizze az első és a hátsó kerekeknél a gumiabroncsnyomást és állítsa be; lásd: A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése.

  4. Szerelje le, élezze meg és egyensúlyozza ki a fűnyírókéseket. Szerelje fel a késeket és húzza meg a kések kötőelemeit 115–149 Nm nyomatékkal.

  5. Ellenőrizze a kötőelemek meghúzott állapotát, szükség esetén húzza meg azokat. Húzza meg a nyíróasztal vázát a vontatóegységhez rögzítő 6 csavart (Ábra 59) 359 Nm nyomatékkal.

   g004905
  6. Kenje meg az összes zsírzószemet, olajozza meg a forgáspontokat és az erőátvitel megkerülő szelepének csapjait. Törölje le a felesleges kenőanyagot.

  7. Finoman csiszolja meg és fesse le javítófestékkel a festett területet ott, ahol az megkarcolódott, lepattogzott vagy rozsdás lett. Javítson ki minden horpadást a fémvázon.

  8. Az akkumulátor és a kábelek szervizelését végezze az alábbiak szerint:

   1. Kösse le az akkumulátorsarukat az akkumulátor pólusairól.

   2. Tisztítsa meg az akkumulátort, a sarukat és a pólusokat drótkefe és sütőszóda oldat segítségével.

   3. Vonja be a sarukat és az akkumulátor pólusokat Grafo 112X védőzsírral (Toro cikksz. 505-47) vagy vazelinnel a korrózió megelőzésére.

   4. 60 naponta tegye 24 órás csepptöltésre az akkumulátort, hogy megelőzze a szulfátosodását.

  A motor előkészítése

  1. Ürítse le a motorolajat az olajteknőből és szerelje be a leeresztőcsavart.

  2. Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt; lásd: Motorolaj és olajszűrő cseréje.

  3. Töltse fel a motort előírt mennyiségű motorolajjal; lásd: A motorolaj szintjének ellenőrzése.

  4. Indítsa be a motort, és járassa 2 percig.

  5. Ürítse le az üzemanyagot az üzemanyagtartályból, az üzemanyag-vezetékekből, a tápszivattyúból, a szűrőből és a vízleválasztóból. Öblítse át az üzemanyagtartályt tiszta dízel üzemanyaggal, és kösse vissza az összes üzemanyag-vezetéket.

  6. Tisztítsa ki alaposan és szervizelje a légszűrőegységet.

  7. Tömítse el a légszűrő bemenetét és a kipufogónyílást vízálló maszkolószalaggal.

  8. Ellenőrizze az olajbetöltőnyílás-sapka és a tanksapka szoros állapotát.