Inleiding

Deze grijper is bedoeld voor gebruik met een Toro compacte multifunctionele lader. Hij is voornamelijk bedoeld voor het grijpen, slepen, tillen en verwijderen van materialen zonder de toplaag te verstoren, en voor gebruik op residentiële en commerciële terreinen. Hij is niet bedoeld voor gebruik op tractie-eenheden van andere fabrikanten dan Toro.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u dit product op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt op www.Toro.com rechtstreeks contact met Toro opnemen om informatie over producten en accessoires te verkrijgen, een verkoper te vinden of uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. Het model- en serienummer bevinden zich op een plaatje op het werktuigframe, voor de bevestigingsplaat. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd met de volgende veiligheidssymbolen (Figuur 1), die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben als u de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt.

g000502

Er worden in deze handleiding ook twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Zie voor meer informatie de inbouwverklaring aan het einde van deze handleiding.

Waarschuwing

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Onjuist gebruik of onderhoud door de gebruiker of eigenaar kan letsel veroorzaken. Houd u aan deze veiligheidsinstructies en de instructies in de Gebruikershandleiding van de tractie-eenheid om het risico op letsel te beperken. Let altijd op het symbool voor veiligheids­waarschuwingen, dat Voorzichtig, Waarschuwing, of Gevaar – 'instructie voor persoonlijke veiligheid' betekent. Niet-naleving van de instructie kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Om de beste prestaties te verkrijgen en ervoor te zorgen dat de veiligheidscertificaten van de machine blijven gelden, moet u ter vervanging altijd originele onderdelen en accessoires van Toro aanschaffen. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie kan tenietdoen.

Waarschuwing

Het werktuig kan benen, armen en andere lichaamsdelen verpletteren en breken.

 • Kom nooit in de buurt van het werktuig terwijl het in bedrijf is.

 • Houd omstanders en dieren op een veilige afstand van het werktuig.

 • Sluit steeds de tanden van de grijper wanneer u deze niet gebruikt.

Waarschuwing

Er kunnen ondergrondse elektriciteitskabels, gasleidingen en/of telefoonlijnen door het werkgebied lopen. Als u deze raakt kan dit een schok of explosie tot gevolg hebben.

Zorg dat de ondergrondse kabels en leidingen gemarkeerd worden op de locatie of in het werkgebied en ontwijk de gemarkeerde gebieden.

Waarschuwing

Mogelijk zijn er in uw werkgebied bovengrondse stroomkabels. U kunt een schok krijgen als u een stroomkabel raakt met een boom of een ander object dat u transporteert.

Inspecteer en markeer het gebied waar er bovengrondse stroomkabels zijn, en transporteer geen bomen of grote objecten onder de stroomkabels.

Waarschuwing

Als de motor uitgeschakeld is, kunnen opgetilde werktuigen langzaam omlaag worden gebracht. Iemand in de buurt kan worden bekneld of letsel oplopen door een werktuig dat u laat zakken.

Laat het hefsysteem van het werktuig altijd zakken als u de tractie-eenheid uitschakelt.

Sluit altijd de tanden van de grijper als u de tractie-eenheid uitschakelt.

Waarschuwing

Als u van het platform stapt (alleen voor tractie-eenheden met wielen) met opgetilde lading, kan de machine naar voren kantelen. Iemand in de buurt kan bekneld raken of letsel oplopen.

Laat de lading neer voordat u van het platform stapt.

Waarschuwing

Als u een lang object niet in het midden optilt, zou de machine opzij kunnen kantelen. Iemand in de buurt kan bekneld raken of letsel oplopen.

Grijp en til langwerpige voorwerpen steeds nabij het midden ervan.

Waarschuwing

Door ongelijke, zware voorwerpen op te tillen, kan de machine onstabiel worden en naar voren kantelen. Iemand in de buurt kan bekneld raken of letsel oplopen.

Hou het voorwerp tijdens het optillen zo dicht mogelijk bij de grond.

Waarschuwing

Als u een helling op- of afrijdt, kan de machine kantelen als het zware uiteinde naar de voet van de heuvel is gericht. Als de machine kantelt, kan iemand bekneld raken of ernstig letsel oplopen.

Rij heuvelopwaarts en heuvelafwaarts met het zware uiteinde naar de top van de heuvel gericht. Een lading vervoeren met het werktuig zorgt ervoor dat de voorkant van de machine zwaar is.

Waarschuwing

Als de snelkoppelings­pennen van het werktuig niet volledig in de bevestigings­platen zitten, bestaat de kans dat het werktuig van de tractie-eenheid valt, waardoor de bestuurder of omstanders ernstig gewond kunnen raken.

 • Zorg ervoor dat de koppelingspennen van het werktuig volledig in de gaten in de bevestigingsplaat zitten voordat u het werktuig optilt.

 • Controleer of de bevestigingsplaat van het werktuig vrij is van vuil dat de bevestiging van de tractie-eenheid aan het werktuig kan verhinderen.

 • Raadpleeg de Gebruikers­handleiding van uw tractie-eenheid voor meer informatie over hoe u een werktuig veilig kunt monteren op uw tractie-eenheid.

Voorzichtig

Hydraulische koppelingen, hydraulische leidingen/kleppen, en hydraulische vloeistof kunnen heet zijn en u verwonden bij aanraking.

 • Draag handschoenen als u werkt aan de hydraulische koppelingen.

 • Laat de machine afkoelen voordat u de hydraulische onderdelen aanraakt.

 • Zorg ervoor dat u niet in aanraking komt met gemorste hydraulische vloeistof.

Stabiliteitswaarden

Om te bepalen wat de hellingshoek is die u kunt nemen terwijl het werktuig op een tractie-eenheid gemonteerd is, zoekt u de stabiliteits­waarde voor de hellingshoek die u wilt nemen in de onderstaande tabel. Daarna zoekt u de hellingshoek voor dezelfde waarde en de hellingshoek in het hoofdstuk Stabiliteits­gegevens van de Gebruikers­handleiding van de tractie-eenheid.

Waarschuwing

Als u de maximale aanbevolen hellingshoek overschrijdt, kan de tractie-eenheid kantelen en u of omstanders verpletteren.

Rijd met de tractie-eenheid niet op een helling die steiler is dan de maximale aanbevolen hellingshoek, zoals bepaald in de volgende tabellen en de Gebruikershandeling van de tractie-eenheid.

Important: Als uw tractie-eenheid wielen heeft, moet het contragewicht worden gebruikt op het platform terwijl u het werktuig gebruikt, anders zal de tractie-eenheid onstabiel worden.

OriëntatieStabiliteitswaarde met een lading
Voorzijde heuvelopwaartsC
Graphic
Achterzijde heuvelopwaartsD
Graphic
Zijkant heuvelopwaartsC
Graphic
OriëntatieStabiliteitswaarde zonder een lading
Voorzijde heuvelopwaartsD
Graphic
Achterzijde heuvelopwaartsC
Graphic
Zijkant heuvelopwaartsC
Graphic

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

decal114-1280
decal114-1281

Algemeen overzicht van de machine

g030833

Note: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Breedte87,6 cm
Lengte46 cm
Hoogte76 cm
Gewicht120 kg

Werktuigen/accessoires

Een selectie van door Toro goedgekeurde werktuigen en accessoires is verkrijgbaar voor gebruik met de machine om de mogelijkheden daarvan te verbeteren en uit te breiden. Neem contact op met een erkende servicedealer of verdeler of ga naar www.Toro.com voor een lijst van alle goedgekeurde werktuigen en accessoires.

Gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de Gebruikershandleiding van uw tractie-eenheid voor meer informatie over hoe u werktuigen kunt monteren op en verwijderen van uw tractie-eenheid.

Important: Gebruik altijd de tractie-eenheid om het werktuig op te tillen en te verplaatsen.

Voorwerpen tillen

Gebruik het werktuig om zware voorwerpen als boomstronken en rotsblokken te grijpen en te tillen.

g030834

Note: Til nooit meer dan de nominale hefcapaciteit van het werktuig die vermeld is op de stickers. Hou de lading tijdens het transport zo dicht mogelijk bij de grond.

Important: Tilt u eerder delicate of holle voorwerpen zoals kratten, sluit de tanden dan voorzichtig zodat u het voorwerp niet plet.

Graven/harken met de bovenste tanden

 1. Om te graven/harken met de bovenste tanden, zet u de tanden helemaal open en kantelt u het werktuig naar voren tot de bovenste tanden de grond raken (of zelfs in de grond gaan).

 2. Rij de machine achteruit. Losse takken en ander afval dat u met de tanden kunt grijpen, harkt u door de tanden neer te laten op de grond. Om de grond te ploegen en los te maken, laat u de tanden in de grond dringen.

  Note: U kunt dit ook doen met gesloten tanden, aangezien de bovenste tanden door de onderste tanden steken (Figuur 4).

  g030835
 3. Op deze manier kunt u ook struiken verwijderen. Breng de bovenste tanden in de grond aan de overzijde van de struik, sluit de tanden rond de struik en de wortels, en trek de struik uit de grond.

Graven met de onderste tanden

 1. Om te harken of graven met de onderste tanden, opent u de tanden en laat u de onderste tanden in de grond gaan (Figuur 5).

 2. Rij de machine vooruit.

  Note: Zo maakt u voren in de grond en maakt u deze los; afval wordt ook voor het werktuig uit geduwd.

  g030836

Onderhoud

Aanbevolen onderhoudsschema

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Bij elk gebruik of dagelijks
 • Smeer de draaipunten(en onmiddellijk na elke wasbeurt).
 • Vóór de stalling
 • Beschadigde oppervlakken bijwerken.
 • Voorzichtig

  Als u het sleuteltje in het contact van de tractie-eenheid laat terwijl de grijper bevestigd is, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

  Verwijder het sleuteltje uit het contact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine.

  De draaipunten smeren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Smeer de draaipunten(en onmiddellijk na elke wasbeurt).
 • Type vet: vet voor algemene doeleinden.

  1. Laat de laderarmen zakken, sluit de tanden van de grijper, draai het sleuteltje naar UIT en verwijder het sleuteltje uit de contactschakelaar.

  2. Reinig de smeernippels met een doek.

  3. Sluit een smeerpistool aan op elke smeernippel (Figuur 6.

   g006033
  4. Pomp vet in de nippels totdat er wat vet bij de lagers naar buiten komt (ongeveer 3 maal pompen).

  5. Overtollig vet wegvegen.

  Stalling

  1. Voordat u het werktuig voor een lange periode opbergt, moet u het wassen met een mild reinigingsmiddel en water om vuil en roet te verwijderen.

  2. Controleer alle bouten, schroeven en moeren en draai deze vast. Repareer of vervang beschadigde of versleten onderdelen.

  3. Werk alle krassen en beschadigingen van de lak bij. Bijwerklak is verkrijgbaar bij een erkende servicedealer.

  4. Berg het werktuig op in een schone, droge garage of opslagruimte. Dek het werktuig af om het te beschermen en schoon te houden.