Bezpečnosť

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Operátor dobre vidí bezpečnostné štítky a pokyny, ktoré sú umiestnené v každom priestore s potenciálne hroziacim nebezpečenstvom. Poškodené alebo chýbajúce štítky nahraďte.

decal98-8688
decal98-8687
decal98-8676
decal133-8061

Inštalácia

Montáž prívesu

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

Plošina prívesu1
Náboj osi2
Zostava kolies2
Zostava jazyka1
Rampa prívesu1
Vratové skrutky (⅜ x 1 palec)8
Poistné matice (⅜ palca)8
Svorníky8
Skrutka (⅜ x 2¾ palca)2
Nylonové poistné matice (⅜ palca)2
Tyč závesu1
Závlačky2
 1. Pomocou 4 vratových skrutiek a 4 poistných matíc namontujte os na vrchnú časť montážnych konzol na oboch stranách plošiny prívesu, ako je znázornené na Obrázok 1.

  g246924
 2. Na každý náboj osi namontujte zostavu kolies pomocou 4 svorníkov (Obrázok 1) a matice utiahnite momentom 108,5 N·m.

 3. Pneumatiky vypustite na 34 kPa.

 4. Pomocou 2 skrutiek (⅜ x 2¾ palca) a 2 poistných matíc namontujte zostavu jazyka na montážnu konzolu pod plošinu prívesu Obrázok 2.

  g233569
  g282662
 5. Pomocou tyče závesu a 2 závlačiek namontujte rampu prívesu na zadnú časť plošiny prívesu (Obrázok 4).

  Note: Na tyč závesu naneste pred montážou tenkú vrstvu maziva.

  g233570
 6. Otočte rampu prívesu nahor a zaháknite západku rampy do otvoru vo vrchnej časti vodidla kolies (Obrázok 4).

Nastavenie zbiehavosti kolies

Zbiehavosť kolies musí byť 0 až 3 mm, aby ste predišli predčasnému opotrebovaniu pneumatík.

Zbiehavosť kolies nastavte takto:

 1. Okolo stredu každej pneumatiky nakreslite čiaru.

 2. Odmerajte vzdialenosť od stredu po stred vo výške náboja kolies na predných a zadných pneumatikách (Obrázok 5).

  g012164
 3. Polohu montážnych konzol osí nastavte tak, aby vzdialenosť od stredu po stred predných kolies bola približne o 3 mm menšia ako od stredu po stred zadných kolies (Obrázok 1).

Nastavenie jazyka prívesu

Presúvajte rozpery na vrchnú alebo spodnú časť jazyka, kým nebude príves vo vodorovnej polohe so zemou alebo kým sa nezaistí v hlave ťažného vozidla (Obrázok 6).

g012166

Naloženie prívesu

 1. Odpojte západku rampy z vodidla kolies a spustite rampu na zem.

 2. Prvú sériu tyčí kolies otočte nahor.

 3. Demontujte zberné koše zo stroja, ktorý sa má ťahať, a deaktivujte pohon kotúča.

 4. Škrtiacu klapku presuňte do najpomalšej polohy a pomaly presuňte stroj na príves tak, aby sa prepravné kolesá dotýkali dorazov prívesu (Obrázok 2).

 5. Vypnite motor a zatiahnite parkovaciu brzdu.

 6. Prvú sériu tyčí kolies otočte nadol za prepravné kolesá (Obrázok 2).

 7. Ak ťaháte 2 stroje, tento postup zopakujte.

  Note: Prvú sériu tyčí kolies použite ako doraz pre druhý stroj (Obrázok 7).

  g216504
 8. Otočte rampu prívesu nahor a zaháknite západku rampy do otvoru vo vrchnej časti vodidla kolies (Obrázok 4).

 9. Zberné koše uložte do ťažného vozidla.

Obsluha

Kompatibilné stroje

Tento príves je kompatibilný s rôznymi ručne vedenými kosačkami Greensmaster®. Ďalšie detaily nájdete v nasledujúcich zoznamoch.

Important: Tento príves je navrhnutý výlučne na prepravu ručne vedených kosačiek Greensmaster. Preprava iných strojov môže príves poškodiť.

 • Stroje, ktoré môžete ťahať bez úprav

  • Greensmaster 1000

  • Greensmaster 1010

  • Greensmaster 2000

  • Greensmaster Flex 21

  • Greensmaster Flex 2100

  • Greensmaster Flex 2120

  • Greensmaster eFlex 2100

  • Greensmaster eFlex 2120

 • Stroje, ktoré môžete ťahať len s namontovanou 46 cm konverznou súpravou

  • Greensmaster 800

  • Greensmaster Flex 18

  • Greensmaster Flex 1800

  • Greensmaster Flex 1820

  • Greensmaster eFlex 1800

  • Greensmaster eFlex 1820

 • Stroje, ktoré môžete ťahať len s demontovanými prepravnými osami

  • Greensmaster 1600

  • Greensmaster 1610

  • Greensmaster 2600

 • Stroje, ktoré môžete ťahať len s príslušnou koľajnicou alebo súpravami kolies.

  • Greensmaster 1018

  • Greensmaster 1021

  Important: Používajte výlučne ťažné vozidlo s vhodnou klasifikáciou ťahania. Príves a 2 stroje vážia približne 363 kg. Dbajte na to, aby malo ťažné vozidlo príslušnú kapacitu bŕzd a riadenia. Pozrite si odporúčania od výrobcu vozidla.

Prevádzkové tipy

 • Pred naložením alebo vyložením strojov skontrolujte, či je príves vhodne pripojený k ťažnému vozidlu, aby ste predišli náhlemu pohybu alebo vyšmyknutiu jazyka.

 • Príves pridáva vozidlu dodatočnú hmotnosť pri ťahaní. S vozidlom jazdite bezpečne.

  • So strojom nejazdite po diaľniciach ani verejných cestách.

  • Ťažné vozidlo vždy spomaľte, keď sa blížite k zákrute alebo keď zatáčate.

  • Ťažné vozidlo vždy spomaľte, keď jazdíte v neznámom priestore alebo po nerovnom teréne.

  • Ťažné vozidlo vždy spomaľte pri zmene smeru jazdy alebo príprave na zastavenie.

  • Ťažné vozidlo vždy spomaľte, keď zatáčate alebo jazdíte po svahoch.

  • Nerobte náhle alebo ostré zákruty. Nemeňte náhle smer jazdy pri stúpaní, na rampe, pri určitom sklone, na svahu alebo podobnom povrchu.

  • Rýchlosť ťažného vozidla vždy prispôsobte existujúcim podmienkam terénu, napríklad na klzkých mokrých povrchoch, voľnom piesku alebo štrku, či pri slabej viditeľnosti, napríklad pri tlmenom alebo jasnom osvetlení, za hmly, oparu alebo dažďa.

  • Zvlášť opatrní buďte pri jazde s ťažko naloženým vozidlom dole svahom. Vždy keď je to možné, jazdite s vozidlom nahor a nadol svahmi, stúpaniami alebo sklonmi. Ak je to možné, nejazdite naprieč svahom. Hrozí riziko prevrátenia vozidla, ktoré môže mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie.

 • Pred cúvaním sa pozrite za seba a skontrolujte, či sa za vami nenachádzajú osoby ani predmety. Cúvajte pomaly a dôsledne sledujte pohyb prívesu.

 • Postupujte extrémne opatrne a pri cúvaní s prívesom a ťažným vozidlom spomaľte.

 • V blízkosti alebo pri prejazde ciest dávajte pozor na premávku. Vždy dávajte prednosť chodcom a ďalším vozidlám.

 • Ak príves začne neobvykle vibrovať, ihneď zastavte ťažné vozidlo. Vypnite motor ťažného vozidla. Pred ťahaním opravte všetky poruchy.

 • Pred vykonaním servisu alebo akýchkoľvek úprav prívesu vykonajte nasledujúce kroky:

  • Zastavte ťažné vozidlo a zatiahnite parkovaciu brzdu.

  • Vypnite motor ťažného vozidla a vyberte kľúč.

 • Všetky úchytky musia byť neustále bezpečne utiahnuté. Všetky diely odstránené pri servise alebo úpravách nahraďte za nové.