ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์นี้คือเครื่องตัดหญ้าใบมีดพวงแบบนั่งขับ ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการมืออาชีพที่ต้องการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับใช้ตัดหญ้าบนสนามที่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเป็นหลัก การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาจเป็นอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

กรุณาอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดเพื่อศึกษาวิธีควบคุมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ www.Toro.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับเพื่อความปลอดภัย เอกสารการฝึกอบรม ข้อมูลอุปกรณ์เสริม ความช่วยเหลือเพื่อค้นหาตัวแทนจำหน่าย หรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการการซ่อมบำรุง อะไหล่แท้ของ Toro หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ Toro และเตรียมหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ไว้ให้พร้อม รูป 2 ระบุตำแหน่งของหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลบนผลิตภัณฑ์ จดบันทึกหมายเลขในช่องว่างที่กำหนดให้

Important: นอกจากนี้ คุณสามารถใช้มือถือสแกนรหัส QR บนป้ายหมายเลขซีเรียลได้ (ถ้ามี) เพื่อเข้าถึงข้อมูลการรับประกัน อะไหล่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ

g266613

คู่มือฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และระบุข้อความความปลอดภัยที่แสดงด้วยสัญลักษณ์เตือนอันตราย (รูป 2) ซึ่งบ่งบอกอันตรายที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่แนะนำ

g000502

คู่มือฉบับนี้ใช้คำ 2 คำในการเน้นข้อมูล สำคัญ เพื่อให้คุณใส่ใจศึกษาข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับกลไกและ หมายเหตุ เพื่อเน้นข้อมูลทั่วไปที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตามคำสั่งยุโรปทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารรับรองมาตรฐาน (DOC) เฉพาะของผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

การใช้งานหรือการควบคุมอุปกรณ์นี้บนที่ดินที่ปกคลุมด้วยป่า พุ่มไม้ หรือหญ้าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพยากรสาธารณะแห่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 4442 หรือ 4443 ยกเว้นกรณีที่อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องดักสะเก็ดไฟตามคำจำกัดความในมาตรา 4442 โดยต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี หรือเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเพื่อให้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

คู่มือเจ้าของเครื่องยนต์ที่แนบมาจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียว่าด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษของระบบไอเสีย การบำรุงรักษา และการรับประกัน อะไหล่ทดแทนสามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิตเครื่องยนต์

คำเตือน

แคลิฟอร์เนีย

คำเตือนข้อเสนอ 65

ไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลและองค์ประกอบบางส่วนของไอเสียมีสิ่งที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด และอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

แท่นแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องมีตะกั่วและสารประกอบตะกั่วเป็นส่วนผสม ซึ่งเป็นสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง และเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ ล้างมือหลังจากหยิบจับ

การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์อื่นๆ

ความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาตามมาตรฐาน EN ISO 5395 (เมื่อคุณปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าอย่างครบถ้วน) และ ANSI B71.4-2017

ความปลอดภัยทั่วไป

อุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่มือและเท้า รวมถึงเกิดอันตรายจากวัตถุกระเด็นได้

 • อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ก่อนจะสตาร์ทเครื่อง

 • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมอุปกรณ์ อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 • อย่านำมือหรือเท้าเข้าใกล้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจักร

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมด หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้เครื่อง

 • กันคนโดยรอบ เด็ก และสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ทำงาน ห้ามเด็กใช้งานอุปกรณ์โดยเด็ดขาด

 • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก รอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

การใช้งานหรือบำรุงรักษาอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสังเกตสัญลักษณ์เตือนอันตราย Graphic ได้แก่ ข้อควรระวัง คำเตือน หรืออันตราย ซึ่งเป็นคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

สติกเกอร์ความปลอดภัยและคำแนะนำ

Graphic

สติกเกอร์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยมองเห็นได้ชัดเจน และติดอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย เปลี่ยนสติกเกอร์ที่เสียหายหรือหายไป

decal93-6689
decal93-6696
decal93-7272
decal106-6754
decal106-6755
decal110-0986
decal110-8921
decal110-9642
r:\decal117-0169
decal120-4158
decalbatterysymbols
decal121-5644
decal133-8062
decal133-2930
decal133-2931
decal138-6975

การตั้งค่า

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

การปรับแรงดันลมยาง

ลมยางจะแข็งกว่าปกติเพื่อให้สะดวกสำหรับการขนส่ง ดังนั้นควรปล่อยลมยางบางส่วนเพื่อลดแรงดัน แรงดันลมยางของล้อหน้าและล้อหลังที่ถูกต้องคือ 83 ถึง 103 กิโลปาสกาล (12 หรือ 15 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

Important: ปรับแรงดันลมยางให้เท่ากันทุกเส้นเพื่อทุกล้อสัมผัสกับสนามสม่ำเสมอกัน

การปรับตำแหน่งแขนควบคุม

ตำแหน่งแขนควบคุมสามารถปรับได้เพื่อความสบายของผู้ใช้

 1. คลายสลักเกลียว 2 ตัวที่ยึดแขนควบคุมเข้ากับโครงยึด (รูป 3)

  g004152
 2. หมุนแขนควบคุมไปยังตำแหน่งที่ต้องการและขันสลักเกลียวทั้ง 2 ตัว

การติดตั้งชุดตัดหญ้า

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ตะขอนำทางท่อขวาหน้า1
ตะขอนำทางท่อซ้ายหน้า1
 1. ถอดมอเตอร์ใบมีดพวงออกจากโครงยึดสำหรับขนส่ง

  Note: ทิ้งโครงยึดสำหรับขนส่งไป

 2. นำชุดตัดหญ้าออกจากลัง

 3. ประกอบและปรับชุดตัดหญ้าตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ของชุดตัดหญ้า

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งน้ำหนักถ่วง (รูป 4) เข้ากับปลายของชุดตัดหญ้าด้านที่ถูกต้องตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ของชุดตัดหญ้า

  g003320
 5. ติดตั้งสปริงชดเชยสภาพสนามที่ด้านข้างชุดตัดหญ้า ซึ่งเป็นข้างเดียวกันกับมอเตอร์ขับใบมีดพวง จัดตำแหน่งของสปริงชดเชยสภาพสนามดังต่อไปนี้:

  Note: ชุดตัดหญ้าทั้งหมดขนส่งมาพร้อมกับสปริงชดเชยสภาพสนามที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านขวาของชุดตัดหญ้า

  1. ถอดสลักเกลียวหัวกลมและน็อต 2 ตัวที่ทำหน้าที่ยึดโครงยึดก้านเข้ากับหูของชุดตัดหญ้า (รูป 5)

   g003949
  2. ถอดน็อตมีบ่าที่ยึดสลักเกลียวของท่อสปริงเข้ากับหูโครงส่วนบรรทุก (รูป 5) ถอดออกทั้งชุด

  3. ติดตั้งสลักของท่อสปริงเข้ากับหูฝั่งตรงข้ามบนโครงส่วนบรรทุก และยึดให้แน่นด้วยน็อตมีบ่า

   Note: วางหัวสลักเกลียวให้อยู่ด้านนอกของหูตามที่แสดงใน รูป 6

   g003967
  4. ติดตั้งโครงยึดก้านเข้ากับหูของชุดตัดหญ้าด้วยสลักเกลียวหัวกลมและน็อต (รูป 6)

   Important: บนชุดตัดหญ้า 4 (ด้านหน้าทางซ้าย) และชุดตัดหญ้า 5 (ด้านหน้าทางขวา) ใช้น็อตยึดโครงยึดก้านมาติดตั้งตะขอนำทางท่อเข้ากับด้านหน้าของหูชุดตัดหญ้า (รูป 7 และ รูป 8) ตะขอนำทางท่อควรเอนเข้าหาชุดตัดหญ้าตรงกลาง (รูป 8 และ รูป 9)

   g030896
   g015160
   g019284

   Note: ขณะติดตั้งหรือถอดชุดตัดหญ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งปิ๊นตัวอาร์อยู่ในรูก้านสปริงที่อยู่ข้างโครงยึดก้าน ถ้าไม่มี ปิ๊นตัวอาร์ต้องติดตั้งอยู่ในรูที่ปลายของก้าน

 6. ลดแขนยกทั้งหมดลงมาจนสุด

 7. ถอดหมุดสลักออกจากก้ามปูหมุนของแขนยก จากนั้น เปิดฝาครอบ (รูป 10)

  g003975
 8. สำหรับชุดตัดหญ้าด้านหน้า เลื่อนชุดตัดหญ้าใต้แขนยกขณะสอดเพลาของโครงส่วนบรรทุกขึ้นไปจนถึงก้ามปูหมุนของแขนยก (รูป 11)

  g003977
 9. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้กับชุดตัดหญ้าด้านหลังเมื่อมีความสูงในการตัดสูงกว่า 19 มม. (3/4 นิ้ว)

  1. ถอดสลักปิ๊นและแหวนรองที่ทำหน้าที่ยึดเพลาหมุนของแขนยกเข้ากับแขนยกออกมา และเลื่อนเพลาหมุนของแขนยกออกจากแขนยก (รูป 12)

   g003979
  2. สอดก้ามปูแขนยกเข้ากับเพลาโครงส่วนบรรทุก (รูป 11)

  3. สอดเพลาของแขนยกเข้ากับแขนยก และยึดให้แน่นด้วยแหวนรองและหมุดสลัก (รูป 12)

 10. สอดฝาครอบเหนือเพลาโครงส่วนบรรทุกและก้ามปูแขนยก

 11. ยึดฝาครอบและเพลาโครงส่วนบรรทุกเข้ากับก้ามปูของแขนยกด้วยหมุดสแนปเปอร์ (รูป 10)

  Note: ใช้ช่องยาวหากต้องการใช้ชุดตัดหญ้าแบบบังคับทิศทาง หรือใช้รูหากจะล็อกชุดตัดหญ้าให้อยู่ในตำแหน่ง

 12. ยึดโซ่ของแขนยกเข้ากับโครงยึดโซ่ด้วยหมุดสแนปเปอร์ (รูป 13)

  Note: ใช้ข้อโซ่ตามจำนวนที่อธิบายในคู่มือผู้ใช้ของชุดตัดหญ้า

  g003948
 13. บนชุดตัดหญ้า 4 (หน้าซ้าย) และชุดตัดหญ้า 5 (หน้าขวา) ให้สอดท่อใบมีดพวง-มอเตอร์เข้ากับตะขอนำทางท่อตามลำดับ

 14. ทาเพลาสปลายน์ของมอเตอร์ใบมีดพวงด้วยจาระบีที่สะอาด

 15. ทาน้ำมันที่โอริงของมอเตอร์ใบมีดพวง และติดตั้งเข้ากับหน้าแปลนมอเตอร์

 16. ติดตั้งมอเตอร์โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้หน้าแปลนมอเตอร์ไม่ติดสลักเกลียว (รูป 14)

  Note: หมุนมอเตอร์ทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าหน้าแปลนวนรอบสลักเกลียว จากนั้นขันสลักเกลียวให้แน่น

  Important: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อของมอเตอร์ใบมีดพวงไม่บิด งอ หรือเสี่ยงที่จะถูกหนีบ

  g004127

การปรับสปริงชดเชยสภาพสนาม

สปริงชดเชยสภาพสนาม (รูป 15) ทำหน้าที่ส่งต่อน้ำหนักจากด้านหน้าไปยังลูกกลิ้งหลัง ซึ่งจะช่วยลดรอยลูกคลื่นบนสนามได้ นิยมเรียกว่ามาร์เซลลิง (Marcelling) หรือบ็อบบิง (Bobbing)

Important: ปรับสปริงโดยให้ชุดตัดหญ้ายังต่อกับรถตัดหญ้า และหันตรงไปข้างหน้า และลดระดับลงมาบนพื้น

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิ๊นตัวอาร์อยู่ในรูส่วนท้ายภายในก้านสปริง (รูป 15)

  g003863
 2. ขันน็อตหกเหลี่ยมที่ปลายด้านหน้าของก้านสปริงจนกว่าจะกดสปริงเหลือ 12.7 ซม. (5 นิ้ว) บน Reelmaster 5410 (ชุดตัดหญ้า 5 นิ้ว) หรือ 15.9 ซม. (6.25 นิ้ว) บน Reelmaster 5510 (ชุดตัดหญ้า 7 นิ้ว) โปรดดู รูป 15

  Note: เมื่อใช้งานบนพื้นสนามขรุขระ ลดความยาวสปริงลงเหลือ 12.7 มม. (1/2 นิ้ว) วิธีนี้จะลดการปรับไปตามพื้นลงเล็กน้อย

การติดตั้งสลักกระโปรง CE

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ชุดสลักกระโปรง1
แหวน1
 1. ปลดสลักและยกกระโปรงของอุปกรณ์ขึ้น

 2. ถอดแหวนยางออกจากรูที่ด้านซ้ายของกระโปรง (รูป 16)

  g004143
 3. ถอดน็อตออกจากชุดสลักกระโปรง (รูป 17)

  g003946
 4. จากด้านนอกกระโปรง สอดปลายตะขอของสลักผ่านรูในกระโปรง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหวนซีลยางยังคงอยู่ที่ด้านนอกของกระโปรง (รูป 17)

 5. ด้านในกระโปรง ให้สอดแหวนโลหะลงบนสลักและยึดด้วยน็อต จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจสลักล็อกเข้าที่กับที่ล็อก ใช้กุญแจสลักกระโปรงที่ให้มาด้วยเมื่อต้องทำงานกับสลักกระโปรง

การใช้ขาตั้งชุดตัดหญ้า

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

ขาตั้งชุดตัดหญ้า1

เมื่อใดก็ตามที่ต้องเอียงชุดตัดหญ้าเพื่อดูใบมีดล่าง/ใบมีดพวง ให้ค้ำส่วนท้ายของชุดตัดหญ้าด้วยขาตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้น็อตบนปลายด้านหลังของสกรูปรับเบดบาร์วางอยู่บนพื้น (รูป 18)

g003985

ยึดขาตั้งเข้ากับโครงยึดโซ่ด้วยหมุดสแนปเปอร์ (รูป 19)

g004144

การติดสติกเกอร์ CE

ชิ้นส่วนที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนนี้:

สติกเกอร์คำเตือน1
สติกเกอร์ CE1
สติกเกอร์ปีที่ผลิต1

ในอุปกรณ์ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน CE ให้ติดสติกเกอร์ปีที่ผลิต (หมายเลขชิ้นส่วน 133-5615) ใกล้กับป้ายหมายเลขซีเรียล ติดสติกเกอร์ CE (หมายเลขชิ้นส่วน 93-7252) ใกล้กับล็อกกระโปรง และติดสติกเกอร์คำเตือน CE (หมายเลขชิ้นส่วน 133-2931) เหนือสติกเกอร์คำเตือนมาตรฐาน (หมายเลขชิ้นส่วน 133-2930)

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

g216864

ลูกบิดปรับที่นั่ง

คันปรับเบาะที่นั่งช่วยให้คุณปรับเบาะที่นั่งไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ (รูป 21) ลูกบิดปรับน้ำหนักจะปรับน้ำหนักให้เหมาะกับน้ำหนักของคุณ เกจน้ำหนักจะแสดงเมื่อเบาะที่นั่งได้รับการปรับให้เหมาะกับน้ำหนักของคุณ ลูกบิดปรับความสูงจะปรับเบาะที่นั่งให้เหมาะกับความสูงของคุณ

g003954

แป้นขับเคลื่อน

แป้นขับเคลื่อน (รูป 22) ควบคุมการเดินหน้าและถอยหลัง เหยียบส่วนบนของแป้นเพื่อขยับอุปกรณ์เดินหน้าและเหยียบส่วนล่างเพื่อขยับอุปกรณ์ถอยหลัง ความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นจะขึ้นอยู่กับว่าคุณเหยียบแป้นมากน้อยเพียงใด หากต้องการให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้บรรทุกสิ่งใดขับเคลื่อนบนพื้นด้วยความเร็วสูงสุด ให้เหยียบแป้นจนสุดในขณะที่ลิ้นเร่งอยู่ในตำแหน่งเร็ว

หากต้องการดับเครื่องอุปกรณ์ ลดแรงเหยียบบนแป้นขับเคลื่อนลง และปล่อยให้แป้นคืนกลับมาที่ตำแหน่งกลาง

g003955

คันโยกตัดหญ้า/ขนส่ง

ใช้คันโยกตัดหญ้า/ขนส่ง (รูป 22) เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์อยู่ในโหมดตัดหญ้าหรือโหมดขนส่ง ดันคันโยกไปข้างหน้าเพื่อเลือกโหมดตัดหญ้า และดันไปข้างหลังเพื่อเลือกโหมดขนส่ง

Note: ชุดตัดหญ้าจะไม่สามารถลดระดับลงมาได้เมื่อคันโยกตัดหญ้า/ขนส่งอยู่ในตำแหน่งขนส่ง

สวิตช์จำกัดความเร็วการตัดหญ้า

เมื่อดันสวิตช์จำกัดความเร็วการตัดหญ้า (รูป 22) ขึ้น/ไปข้างหน้า สวิตช์นี้จะควบคุมความเร็วการตัดหญ้า และช่วยให้ชุดตัดหญ้าทำงาน ตัวคั่นแต่ละตัวจะปรับความเร็วการตัดหญ้าทีละ 0.8 กม./ชม. (0.5 ไมล์ต่อชั่วโมง) ยิ่งใช้ตัวคั่นมากขึ้นบนสลักเกลียว อุปกรณ์จะยิ่งเคลื่อนที่ช้าลง ดันสวิตช์จำกัดความเร็วการตัดหญ้าไปข้างหลังเพื่อให้อุปกรณ์วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด

แป้นเบรก

เหยียบแป้นเบรก (รูป 22) เพื่อหยุดอุปกรณ์

เบรกจอด

หากต้องการเข้าเบรกจอด (รูป 22) เหยียบแป้นเบรกลงและเหยียบส่วนบนไปข้างหน้าเพื่อล็อกสลักเบรก หากต้องการปลดเบรกจอด กดแป้นเบรกจนกระทั่งสลักเบรกจอดหดกลับ

แป้นปรับพวงมาลัย

หากต้องการเอียงพวงมาลัยเข้าหาตัวคุณ ให้เหยียบแป้น (รูป 22) ลง แล้วดึงคอพวงมาลัยเข้าหาตัวจนได้ตำแหน่งที่สบาย จากนั้นปล่อยแป้นเหยียบ

คันโยกลิ้นเร่ง

ดันคันโยกลิ้นเร่ง (รูป 23) ไปข้างหน้าเพื่อเพิ่มความเร็วเครื่องยนต์ และดันไปข้างหลังเพื่อลดความเร็วเครื่องยนต์

g025902

สวิตช์กุญแจ

สวิตช์กุญแจ (รูป 23) มี 3 ตำแหน่ง: ปิด, เปิด/อุ่นเครื่อง และ สตาร์ท

คันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้า

คันควบคุมนี้ (รูป 23) จะยกชุดตัดหญ้าขึ้นและลง และยังสตาร์ทและหยุดชุดตัดหญ้าเมื่อคุณเปิดใช้งานชุดตัดหญ้าในโหมดตัดหญ้าด้วย คุณไม่สามารถลดชุดตัดหญ้าลงได้อีก เมื่อคันโยกตัดหญ้า/ขนส่งอยู่ในตำแหน่งขนส่ง

สวิตช์ไฟหน้า

หมุนสวิตช์ลงเพื่อเปิดไฟหน้า (รูป 23)

สวิตช์เปิด/ปิด

ใช้สวิตช์เปิด/ปิด (รูป 23) รวมกับคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้าเพื่อใช้งานชุดตัดหญ้า

คันโยกลับคม

ใช้คันโยกลับคมร่วมกับคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้าเพื่อลับคมใบมีดพวง (รูป 24)

g021209

ส่วนแสดงสถานะการอุดตันของตัวกรองน้ำมันไฮดรอลิก

ขณะที่เครื่องยนต์ทำงานในอุณหภูมิปกติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนแสดงสถานะอยู่ในโซนสีเขียว (รูป 25) แต่หากส่วนแสดงสถานะอยู่ในโซนสีแดง ให้เปลี่ยนตัวกรองไฮดรอลิก

g004132

จุดต่อไฟฟ้า

จุดต่อไฟฟ้าเป็นจุดจ่ายไฟฟ้า 12 โวลต์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (รูป 26)

g004133

การใช้จอแสดงผล LCD InfoCenter

จอแสดงผล LCD InfoCenter แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น สถานะการทำงาน การวินิจฉัยต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ (รูป 27) โดยจะมีหน้าจอเริ่มต้นและหน้าจอข้อมูลหลักของ InfoCenter คุณสามารถสลับเปลี่ยนระหว่างหน้าจอเริ่มต้นกับหน้าจอข้อมูลหลักเมื่อใดก็ได้ โดยการกดปุ่ม InfoCenter ปุ่มใดก็ได้ จากนั้นเลือกลูกศรทิศทางที่เหมาะสม

g020650
 • ปุ่มซ้าย, ปุ่มเข้าถึงเมนู/ปุ่มถอยหลัง—กดปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่เมนู InfoCenter คุณสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อถอยกลับจากเมนูที่ใช้งานอยู่ได้

 • ปุ่มกลาง—กดปุ่มนี้เพื่อเลื่อนเมนูลง

 • ปุ่มขวา—กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนู ซึ่งลูกศรขวาจะระบุเนื้อหาเพิ่มเติม

Note: วัตถุประสงค์ของแต่ละปุ่มอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความต้องการในขณะนั้น แต่ละปุ่มจะติดฉลากไอคอนแสดงฟังก์ชันการทำงานในปัจจุบัน

คำอธิบายไอคอน InfoCenter

กำหนดการซ่อมบำรุง[SERVICE DUE]แสดงว่าควรซ่อมบำรุงเมื่อใด
Graphicมิเตอร์นับชั่วโมง
Graphicไอคอนข้อมูล
Graphicเร็ว
Graphicช้า
Graphicระดับเชื้อเพลิง
Graphicหัวเทียนทำงาน 
Graphicยกชุดตัดหญ้าขึ้น
Graphicลดชุดตัดหญ้าลง
Graphicนั่งอยู่ในเบาะที่นั่ง
Graphicเบรกจอดใช้งานอยู่
Graphicช่วงสูง (ขนส่ง)
Graphicเกียร์ว่าง
Graphicช่วงต่ำ (ตัดหญ้า)
Graphicอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (°C หรือ °F)
Graphicอุณหภูมิ (ร้อน)
GraphicPTO ทำงานอยู่ 
Graphicไม่อนุญาต
Graphicสตาร์ทเครื่องยนต์ 
Graphicดับเครื่องยนต์
Graphicเครื่องยนต์
Graphicสวิตช์กุญแจ
Graphicชุดตัดหญ้ากำลังลดระดับลง
Graphicชุดตัดหญ้ากำลังยกขึ้น
GraphicPIN รหัสผ่าน
Graphicแคนบัส
GraphicInfoCenter
Graphicไม่ดีหรือล้มเหลว
Graphicหลอดไฟ
Graphicเอาต์พุตของส่วนควบคุม TEC หรือสายควบคุมในชุดสายไฟ
Graphicสวิตช์
Graphicปลดสวิตช์ 
Graphicเปลี่ยนเป็นสถานะที่ระบุ
สัญลักษณ์มักจะอยู่รวมกันเป็นประโยค ดูตัวอย่างบางส่วนได้จากด้านล่าง 
Graphicเข้าเกียร์ว่าง
Graphicการสตาร์ทเครื่องยนต์ถูกปฏิเสธ
Graphicเครื่องยนต์ดับ
Graphicน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ร้อนเกินไป 
Graphicนั่งลงหรือใช้เบรกจอด

การใช้เมนู

หากต้องการเข้าถึงระบบเมนู InfoCenter ให้กดปุ่มเข้าถึงเมนูขณะที่อยู่ในหน้าจอหลัก ส่วนนี้พาคุณไปยังเมนูหลัก โปรดดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีในเมนูจากตารางด้านล่าง

Main Menu (เมนูหลัก)
รายการเมนูคำอธิบาย
Faults (ความขัดข้อง)เมนูความขัดข้องระบุรายการความขัดข้องของอุปกรณ์ล่าสุด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูความขัดข้องและข้อมูลที่อยู่ในเมนูดังกล่าว โปรดดูคู่มือซ่อมบำรุงหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro
Service (ซ่อมบำรุง)เมนูซ่อมบำรุงมีข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น ตัวนับชั่วโมงการใช้งาน และตัวเลขอื่นๆ ที่คล้ายกัน
Diagnostics (การวินิจฉัย)เมนูวินิจฉัยแสดงสถานะของสวิตช์ เซ็นเซอร์ และเอาต์พุตการควบคุมของอุปกรณ์แต่ละส่วน คุณสามารถใช้เมนูนี้แก้ไขปัญหาบางอย่างได้ เนื่องจากระบบจะแจ้งว่าการควบคุมอุปกรณ์ส่วนใดที่เปิดและส่วนใดที่ปิดได้อย่างรวดเร็ว
Settings (การตั้งค่า)เมนูการตั้งค่าช่วยให้คุณปรับแต่งและเปลี่ยนแปลงตัวแปรการกำหนดค่าบนจอแสดงผล InfoCenter
About (เกี่ยวกับ)เมนูเกี่ยวกับระบุหมายเลขรุ่น หมายเลขซีเรียล และเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
Service (การซ่อมบำรุง)
รายการเมนูคำอธิบาย
Hoursแสดงจำนวนชั่วโมงโดยรวมที่อุปกรณ์ เครื่องยนต์ และ PTO เปิดทำงาน รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่มีการขนส่งอุปกรณ์ และเวลาถึงกำหนดซ่อมบำรุง
Countsแสดงแสดงค่าการนับต่างๆ ของอุปกรณ์
Diagnostics (การวินิจฉัย)
รายการเมนูคำอธิบาย
Cutting Unitsระบุอินพุต ข้อมูลระบุ และเอาต์พุตสำหรับการยกชุดตัดหญ้าขึ้นและลง 
Hi/Low Rangeระบุอินพุต ข้อมูลระบุ และเอาต์พุตสำหรับการขับขี่ในโหมดขนส่ง 
PTOระบุอินพุต ข้อมูลระบุ และเอาต์พุตสำหรับการใช้วงจร PTO 
Engine Runระบุอินพุต ข้อมูลระบุ และเอาต์พุตสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ 
Backlapระบุอินพุต ข้อมูลระบุ และเอาต์พุตสำหรับการใช้งานฟังก์ชันลับคม
Settings (การตั้งค่า)
รายการเมนูคำอธิบาย
Units (หน่วยวัด)ควบคุมหน่วยวัดที่ใช้ใน InfoCenter ตัวเลือกในเมนู ได้แก่ อังกฤษหรือเมตริก 
Language (ภาษา)ควบคุมภาษาที่ใช้ใน InfoCenter*
LCD Backlight (แสงพื้นหลังของจอ LCD)ควบคุมความสว่างของจอ LCD 
LCD Contrast (คอนทราสต์ของจอ LCD)ควบคุมคอนทราสต์ของจอ LCD 
Front Backlap Reel Speed (ความเร็วลับคมใบมีดพวงด้านหน้า)ควบคุมความเร็วของใบมีดพวงด้านหน้าในโหมดลับคม 
Rear Backlap Reel Speed (ความเร็วลับคมใบมีดพวงด้านหลัง)ควบคุมความเร็วของใบมีดพวงด้านหลังในโหมดลับคม 
Protected Menus (เมนูที่ได้รับการป้องกัน)ผู้จัดการ/ช่างสามารถเข้าถึงเมนูที่ได้รับการป้องกันได้โดยการป้อนรหัสผ่าน 
Blade Count (จำนวนใบมีด)ควบคุมจำนวนใบมีดบนใบมีดพวงสำหรับความเร็วใบมีดพวง
Mow Speed (ความเร็วการตัดหญ้า) ควบคุมความเร็วขับเคลื่อนบนพื้นเพื่อการกำหนดความเร็วใบมีดพวง
Height of cut (HOC) (ความสูงในการตัด (HOC))ควบคุมความสูงในการตัด (HOC) เพื่อกำหนดความเร็วใบมีดพวง
F Reel RPM (รอบต่อนาทีของใบมีดพวงด้านหน้า)แสดงตำแหน่งความเร็วใบมีดพวงที่คำนวณไว้สำหรับใบมีดพวงด้านหน้า นอกจากนี้ยังสามารถปรับใบมีดพวงแบบแมนวลได้ด้วย 
R Reel RPM (รอบต่อนาทีของใบมีดพวงด้านหลัง) แสดงตำแหน่งความเร็วใบมีดพวงที่คำนวณไว้สำหรับใบมีดพวงด้านหลัง นอกจากนี้ยังสามารถปรับใบมีดพวงแบบแมนวลได้ด้วย 

* แปลเฉพาะข้อความที่ผู้ใช้อ่านเท่านั้น หน้าจอความขัดข้อง การซ่อมบำรุง และการวินิจฉัยเป็น “หน้าจอซ่อมบำรุง” ชื่อจะเป็นภาษาที่เลือก แต่รายการเมนูเป็นภาษาอังกฤษ

About (เกี่ยวกับ)
รายการเมนูคำอธิบาย
Modelแสดงหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ 
SNแสดงหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ 
Machine Controller Revisionแสดงรุ่นซอฟต์แวร์ของส่วนควบคุมหลัก 
InfoCenter Revisionแสดงรุ่นซอฟต์แวร์ของ InfoCenter 
CAN Busแสดงสถานะบัสการสื่อสารของอุปกรณ์ 

เมนูที่ได้รับการป้องกัน

การตั้งค่าการทำงานมี 5 แบบ ซึ่งสามารถปรับได้ในเมนูการตั้งค่าของ InfoCenter: จำนวนใบมีด, ความเร็วการตัดหญ้า, ความสูงในการตัด (HOC), รอบต่อนาทีของใบมีดพวงด้านหน้า และรอบต่อนาทีของใบมีดพวงด้านหลัง การตั้งค่าเหล่านี้สามารถล็อกได้โดยใช้เมนูที่ได้รับการป้องกัน

Note: ตอนที่จัดส่งอุปกรณ์ ตัวแทนจำหน่ายของคุณจะตั้งค่ารหัสผ่านเบื้องต้นไว้ให้

การเข้าถึงการตั้งค่าเมนูที่ได้รับการป้องกัน

 1. จากเมนูหลัก เลื่อนลงมายังเมนูการตั้งค่าและกดปุ่มขวา

 2. จากเมนูการตั้งค่า เลื่อนลงมายังเมนูที่ได้รับการป้องกันและกดปุ่มขวา

 3. หากต้องการป้อนรหัสผ่าน ใช้ปุ่มกลางเพื่อตั้งค่าหลักแรก แล้วกดปุ่มขวาเพื่อเลื่อนไปหลักถัดไป

 4. ใช้ปุ่มกลางเพื่อตั้งค่าหลักที่สอง จากนั้นกดปุ่มขวาเพื่อเลื่อนไปยังหลักถัดไป

 5. ใช้ปุ่มกลางเพื่อตั้งค่าหลักที่สาม จากนั้นกดปุ่มขวาเพื่อเลื่อนไปยังหลักถัดไป

 6. ใช้ปุ่มกลางเพื่อตั้งค่าหลักที่สี่ จากนั้นกดปุ่มขวา

 7. กดปุ่มกลางเพื่อป้อนรหัส

 8. หากรหัสถูกต้อง และระบบปลดล็อกเมนูที่ได้รับการป้องกันแล้ว "PIN” จะแสดงขึ้นมาที่มุมบนขวาของหน้าจอแสดงผล

  Note: หากลืมหรือหารหัสผ่านไม่พบ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ

การดูและเปลี่ยนการตั้งค่าเมนูที่ได้รับการป้องกัน

 1. ในเมนูที่ได้รับการป้องกัน เลื่อนลงมายังป้องกันการตั้งค่า

 2. หากต้องการดูและเปลี่ยนการตั้งค่าโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ใช้ปุ่มขวาเพื่อเปลี่ยนการป้องกันการตั้งค่าเป็น ปิด

 3. หากต้องการดูและเปลี่ยนการตั้งค่าโดยที่ต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ใช้ปุ่มซ้ายเพื่อเปลี่ยนการป้องกันการตั้งค่าเป็น เปิด แล้วตั้งค่ารหัสผ่าน จากนั้นบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ปิด จากนั้นบิดไปที่ตำแหน่ง เปิด

การตั้งค่าจำนวนใบมีด

 1. ในเมนูการตั้งค่า เลื่อนลงมายังจำนวนใบมีด

 2. กดปุ่มขวาเพื่อเปลี่ยนจำนวนใบมีดพวงระหว่าง 5, 8 หรือ 11 ใบมีด

การตั้งค่าความเร็วการตัดหญ้า

 1. ในเมนูการตั้งค่า เลื่อนลงมายังความเร็วการตัดหญ้า

 2. กดปุ่มขวาเพื่อเลือกความเร็วการตัดหญ้า

 3. ใช้ปุ่มกลางและปุ่มขวาเพื่อเลือกความเร็วการตัดหญ้าที่เหมาะสมที่ตั้งค่าไว้บนสวิตช์จำกัดความเร็วการตัดหญ้าบนแป้นขับเคลื่อน

 4. กดปุ่มซ้ายเพื่อออกจากเมนูความเร็วการตัดหญ้าและบันทึกการตั้งค่า

การตั้งค่าความสูงในการตัด (HOC)

 1. ในเมนูการตั้งค่า เลื่อนลงมายัง HOC

 2. กดปุ่มขวาเพื่อเลือก HOC

 3. ใช้ปุ่มกลางและปุ่มขวาเพื่อเลือกการตั้งค่า HOC ที่เหมาะสม (หากไม่มีการตั้งค่าที่พอดีแสดงขึ้นมา ให้เลือกการตั้งค่า HOC ที่ใกล้เคียงที่สุดจากรายการที่แสดง)

 4. กดปุ่มซ้ายเพื่อออกจากเมนู HOC และบันทึกการตั้งค่า

การตั้งค่าความเร็วใบมีดพวงด้านหน้าและด้านหลัง

แม้ว่าความเร็วใบมีดพวงด้านหน้าและด้านหลังสามารถคำนวณได้โดยการป้อนจำนวนใบมีด ความเร็วการตัดหญ้า และ HOC ลงใน InfoCenter แต่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบแมนวลได้เพื่อรองรับสภาพการตัดหญ้าแบบต่างๆ

 1. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความเร็วใบมีดพวง เลื่อนลงมาที่ F Reel RPM, R Reel RPM หรือทั้งสอง

 2. กดปุ่มขวาเพื่อเปลี่ยนค่าความเร็วใบมีดพวง เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าความเร็ว จอแสดงผลจะแสดงความเร็วใบมีดพวงที่คำนวณแล้วต่อไป ซึ่งเป็นค่าที่คำนวณจากจำนวนใบมีด ความเร็วการตัดหญ้า และ HOC ที่ป้อนเข้าไปก่อนหน้า แต่ค่าใหม่จะปรากฏขึ้นมาด้วย

Note: ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ข้อมูลจำเพาะReelMaster® 5410ReelMaster® 5510
ความกว้างในการขนส่ง228 ซม. (90 นิ้ว)233 ซม. (92 นิ้ว)
ความกว้างในการตัด254 ซม. (100 นิ้ว)254 ซม. (100 นิ้ว)
ยาว282 ซม. (111 นิ้ว)282 ซม. (111 นิ้ว)
สูง160 ซม. (63 นิ้ว)160 ซม. (63 นิ้ว)
น้ำหนัก1,136 กก. (2,505 ปอนด์)1222 กก. (2,693 ปอนด์)
เครื่องยนต์Kubota 26.5 กิโลวัตต์ (35.5 แรงม้า)Kubota 26.5 กิโลวัตต์ (35.5 แรงม้า)
ความจุถังเชื้อเพลิง53 ลิตร (14 แกลลอนสหรัฐ)53 ลิตร (14 แกลลอนสหรัฐ)
ความเร็วในการขนส่ง0 ถึง 16 กม./ชม. (0 ถึง 10 ไมล์ต่อชั่วโมง)0 ถึง 16 กม./ชม. (0 ถึง 10 ไมล์ต่อชั่วโมง)
ความเร็วในการตัดหญ้า0 ถึง 13 กม./ชม. (0 ถึง 8 ไมล์ต่อชั่วโมง)0 ถึง 13 กม./ชม. (0 ถึง 8 ไมล์ต่อชั่วโมง)

อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริม

เราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่ Toro รับรองมากมายสำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพและขยายความสามารถของเครื่องตัดหญ้า โปรดติดต่อตัวแทนบริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือเข้าไปที่ www.Toro.com เพื่อดูรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมที่รับรองทั้งหมด

เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โปรดใช้เฉพาะอะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro อะไหล่ทดแทนและอุปกรณ์เสริมที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

การปฏิบัติงาน

Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

ก่อนการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยทั่วไป

 • ห้ามเด็กหรือผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนใช้หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยเด็ดขาด กฎหมายท้องถิ่นอาจจำกัดอายุของผู้ขับขี่ เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมและช่างซ่อมบำรุง

 • ทำความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ระบบควบคุมของผู้ขับขี่ และป้ายความปลอดภัย

 • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่ง และปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงก่อนการปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์ทุกครั้ง

 • เรียนรู้วิธีหยุดและดับเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว

 • หากไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ทั้งหมด หรือแผงกั้นและอุปกรณ์นิรภัยทำงานผิดปกติ กรุณาอย่าใช้เครื่อง

 • ก่อนตัดหญ้า ตรวจสอบอุปกรณ์ให้แน่ใจเสมอว่าชุดตัดหญ้าอยู่ในสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ

 • ตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ต้องการใช้อุปกรณ์และจัดเก็บวัตถุต่างๆ ที่อาจกระเด็นออกให้หมด

ความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิง

 • โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจัดการกับน้ำมัน น้ำมันเป็นวัตถุติดไฟได้และละอองน้ำมันอาจระเบิดได้

 • ดับบุหรี่ ซิการ์ ไปป์ และแหล่งจุดไฟอื่นๆ ให้หมด

 • ใช้เฉพาะภาชนะบรรจุน้ำมันที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

 • อย่าเปิดฝาถังน้ำมันหรือเติมถังน้ำมันในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานหรือร้อนอยู่

 • อย่าเติมหรือระบายน้ำมันในพื้นที่อับ

 • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

 • หากน้ำมันหก อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลีกเลี่ยงการสร้างแหล่งจุดไฟจนกว่าละอองน้ำมันจะระเหยไป

การบำรุงรักษาประจำวัน

ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยมีการสึกหรอ รอยตัด หรือความเสียหายอื่นๆ หรือไม่ เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยหากส่วนประกอบใดๆ ทำงานไม่ถูกต้อง
 • ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ละวัน ให้ทำตามขั้นตอนการใช้แต่ละครั้ง/ขั้นตอนประจำวันที่ระบุใน

  การเติมน้ำมัน

  ความจุถังเชื้อเพลิง

  53 ลิตร (14 แกลลอนสหรัฐ)

  ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเชื้อเพลิง

  Important: ใช้เฉพาะน้ำมันดีเซลที่มีซัลเฟอร์ต่ำเป็นพิเศษเท่านั้น น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์สูงจะทำให้การเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน (DOC) ลดลง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการทำงาน และทำให้อายุการใช้งานของส่วนประกอบเครื่องยนต์สั้นลงด้วยการไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

  • ห้ามใช้น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันเบนซินแทนน้ำมันดีเซลโดยเด็ดขาด

  • ห้ามผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับน้ำมันดีเซล

  • ห้ามเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในภาชนะที่เคลือบซิงค์ด้านใน

  • ห้ามใช้สารเติมแต่งน้ำมันเชื้อเพลิง

  น้ำมันดีเซล

  อัตราซีเทน: 45 ขึ้นไป

  ค่าซัลเฟอร์: ซัลเฟอร์ต่ำพิเศษ (น้อยกว่า 15 ส่วนในล้านส่วน)

  ตารางน้ำมันเชื้อเพลิง

  ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับน้ำมันดีเซลสถานที่
  ASTM D975สหรัฐอเมริกา
  หมายเลข 1-D S15
  หมายเลข 2-D S15
  EN 590สหภาพยุโรป
  ISO 8217 DMXสากล
  JIS K2204 Grade No. 2ญี่ปุ่น
  KSM-2610เกาหลี
  • ใช้เฉพาะน้ำมันดีเซลหรือไบโอดีเซลที่สะอาดและใหม่เท่านั้น

  • ซื้อน้ำมันในปริมาณที่คุณจะใช้ได้ภายใน 180 วันเพื่อรับรองว่าน้ำมันใหม่

  ใช้น้ำมันดีเซลเกรดฤดูร้อน (หมายเลข 2-D) ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า -7°C (20°F) และน้ำมันดีเซลเกรดฤดูหนาว (หมายเลข 1-D หรือหมายเลข 1-D/2-D ผสม) ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านั้น

  Note: การใช้น้ำมันเกรดฤดูหนาวที่อุณหภูมิต่ำทำให้น้ำมันมีจุดวาบไฟและจุดไหลเทในอากาศหนาวต่ำลง ช่วยให้สตาร์ทเครื่องยนต์ง่ายขึ้น และลดตัวกรองเชื้อเพลิงอุดตันการใช้น้ำมันเกรดฤดูร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า -7°C (20°F) ทำให้ปั๊มเชื้อเพลิงมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และช่วยเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เมื่อเทียบกับน้ำมันเกรดฤดูหนาว

  ไบโอดีเซล

  อุปกรณ์นี้สามารถใช้น้ำมันผสมไบโอดีเซลได้สูงสุดถึง B20 (ไบโอดีเซล 20%, ดีเซลปิโตรเลียม 80%)

  ค่าซัลเฟอร์: ซัลเฟอร์ต่ำพิเศษ (น้อยกว่า 15 ส่วนในล้านส่วน)

  ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับน้ำมันไบโอดีเซล: ASTM D6751 หรือ EN14214

  ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับน้ำมันผสม: ASTM D975, EN590 หรือ JIS K2204

  Important: ส่วนที่เป็นน้ำมันดีเซลต้องมีค่าซัลเฟอร์ต่ำพิเศษ

  ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

  • น้ำมันไบโอดีเซลอาจทำให้สีอุปกรณ์เสียหายได้

  • ใช้น้ำมัน B5 (ไบโอดีเซลสัดส่วน 5%) หรือสัดส่วนผสมที่น้อยกว่านี้ในสภาพอากาศหนาวเย็น

  • ตรวจสอบซีล ท่อ ปะเก็นที่สัมผัสกับน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้อาจเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป

  • ตัวกรองเชื้อเพลิงอาจจะอุดตันหลังจากเปลี่ยนไปใช้น้ำมันผสมไบโอดีเซล

  • ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro หากคุณต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไบโอดีเซล

  การเติมน้ำมัน

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ใช้ผ้าขี้ริ้วสะอาด ทำความสะอาดบริเวณรอบฝาถังน้ำมัน

  3. เปิดฝาถังน้ำมันออก (รูป 28)

   g021210
  4. เติมน้ำมันลงในถังเชื้อเพลิงจนกระทั่งระดับน้ำมันอยู่ต่ำกว่าด้านล่างของช่องเติมเชื้อเพลิง 6 ถึง 13 มม. (¼ ถึง ½ นิ้ว)

  5. ปิดฝาถังน้ำมันให้แน่นหลังจากเติมน้ำมันแล้ว

   Note: ถ้าทำได้ ให้เติมน้ำมันหลังใช้งานทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยลดการควบแน่นสะสมภายในถังน้ำมันได้

  ระหว่างการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • เจ้าของ/ผู้ควบคุมสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ และยังเป็นผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย

  • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตา กางเกงขายาว รองเท้ากันลื่นที่แน่นหนา และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ถ้าผมยาวให้มัดไปข้างหลังและอย่าสวมใส่เสื้อผ้าหลวมหรือเครื่องประดับที่หย่อน

  • อย่าใช้งานอุปกรณ์ขณะป่วย เหนื่อยล้า หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

  • โปรดมีสมาธิขณะควบคุมอุปกรณ์ อย่าทำกิจกรรมที่ทำให้เสียสมาธิ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

  • ก่อนสตาร์ทเครื่อง ระบบขับเคลื่อนทั้งหมดจะต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง เบรกมือดึงอยู่ และคุณอยู่ในตำแหน่งใช้งาน

  • ห้ามนำอุปกรณ์ไปขนส่งผู้โดยสาร กันคนโดยรอบและสัตว์เลี้ยงออกห่างจากอุปกรณ์ขณะทำงาน

  • ใช้อุปกรณ์เฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงหลุมบ่อหรืออันตรายที่มองไม่เห็น

  • หลีกเลี่ยงการตัดหญ้าที่ยังเปียก แรงยึดเกาะที่ลดลงอาจทำให้อุปกรณ์ลื่นไถลได้

  • เก็บมือและเท้าให้ห่างจากชุดตัดหญ้า

  • มองไปข้างหลังและมองลงก่อนถอยอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นทางโล่ง

  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้มุมอับ พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจขัดขวางการมองเห็น

  • หยุดการทำงานของชุดตัดหญ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน

  • ชะลอความเร็วลง และขับอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังขณะเลี้ยว รวมถึงตอนข้ามถนนและทางเดิน ให้ทางแก่ทางเอกก่อนเสมอ

  • ห้ามให้เครื่องยนต์ทำงานในบริเวณที่ไม่มีที่ระบายไอเสีย

  • ห้ามปล่อยอุปกรณ์ที่ติดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

  • ก่อนลุกออกจากตำแหน่งขับ (รวมทั้งตอนไปเทตะกร้าหรือปัดชุดตัดหญ้า) ให้ปฏิบัติดังนี้:

   • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

   • ตัดการทำงานของชุดตัดหญ้าและลดอุปกรณ์ต่อพ่วงลง

   • ดึงเบรกมือ

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

   • รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

  • ใช้อุปกรณ์เฉพาะเมื่อทัศนวิสัยดีและสภาพอากาศเหมาะสมเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า

  ความปลอดภัยของระบบป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS)

  • อย่าถอดส่วนประกอบของ ROPS ออกจากอุปกรณ์

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยแน่นหนาและคุณปลดออกได้รวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

  • คาดเข็มขัดนิรภัยอยู่เสมอ

  • คอยระมัดระวังสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะเพื่อไม่ให้ชน

  • ดูแลรักษา ROPS ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมการทำงาน โดยตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นครั้งคราวเพื่อหาความเสียหาย และตรวจเช็คตัวยึดให้ยึดแน่นหนา

  • เปลี่ยนส่วนประกอบ ROPS ที่ชำรุดทั้งหมด ห้ามซ่อมแซมหรือดัดแปลง

  ความปลอดภัยบนทางลาด

  • ทางลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียการควบคุมและอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและการเสียชีวิตได้ คุณต้องดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียง การใช้งานอุปกรณ์บนพื้นลาดเอียงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

  • ประเมินสภาพสถานที่เพื่อพิจารณาว่าทางลาดปลอดภัยสำหรับการใช้งานอุปกรณ์หรือไม่ รวมทั้งสำรวจสถานที่ ใช้เหตุและผลและวิจารณญาณที่ดีขณะสำรวจ

  • ดูคำแนะนำเกี่ยวกับทางลาดด้านล่างสำหรับการใช้งานอุปกรณ์บนทางลาด ก่อนจะใช้งานอุปกรณ์ ควรตรวจสอบสภาพของหน้างานเพื่อประเมินว่าคุณจะใช้งานอุปกรณ์ในสภาวะดังกล่าวและในบริเวณที่ต้องการได้หรือไม่ สภาพเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์บนพื้นลาดได้

   • หลีกเลี่ยงการสตาร์ท จอด หรือเลี้ยวอุปกรณ์บนทางลาด หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนความเร็วหรือทิศทางอย่างฉับพลัน ให้เลี้ยวช้าๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป

   • อย่าใช้งานอุปกรณ์ในสภาวะที่แรงยึดเกาะ การเลี้ยว หรือความเสถียรของอุปกรณ์ไม่แน่นอน

   • เคลื่อนย้ายหรือทำสัญลักษณ์อุปสรรคต่างๆ เช่น หลุมบ่อ แอ่ง เนิน หิน หรืออันตรายอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ หญ้าสูงอาจทำให้มองไม่เห็นสิ่งกีดขวาง ทางที่ไม่ราบเรียบอาจทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำได้

   • การใช้งานบนหญ้าเปียก บนพื้นลาด หรือบนเนิน อาจส่งผลให้อุปกรณ์สูญเสียการควบคุมได้

   • ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานอุปกรณ์ใกล้ทางชัน คลอง ทำนบ อันตรายจากน้ำ หรืออันตรายอื่นๆ อุปกรณ์อาจพลิกคว่ำฉับพลันได้ หากล้อเกยข้ามขอบทางหรือขอบทางพังทลาย ดังนั้นควรกำหนดพื้นที่ปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์กับอันตรายใดๆ เตรียมไว้

   • ตรวจสอบหาสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายบริเวณด้านล่างของทางลาด หากมีอันตรายอยู่ ให้ตัดหญ้าบนทางลาดด้วยเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม

   • ถ้าทำได้ ควรวางชุดตัดหญ้าไว้ต่ำลงกับพื้นขณะใช้งานอุปกรณ์บนทางลาด การยกชุดตัดหญ้าขณะใช้งานบนทางลาดอาจทำให้อุปกรณ์ไม่มั่นคงได้

  การสตาร์ทเครื่องยนต์

  Important: คุณต้องไล่อากาศออกจากระบบเชื้อเพลิงก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์หากคุณสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นครั้งแรก เครื่องยนต์ดับเนื่องจากเชื้อเพลิงไม่พอ หรือก่อนหน้านี้คุณได้บำรุงรักษาระบบเชื้อเพลิงไป โปรดดู การไล่อากาศในระบบเชื้อเพลิง

  1. นั่งบนเบาะที่นั่งโดยไม่ต้องเหยียบแป้นขับเคลื่อนเพื่อให้แป้นอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง เข้าเบรกจอด ดันคันโยกลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเร็ว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เปิด/ปิดอยู่ในตำแหน่งปิด

  2. บิดกุญแจไปที่ตำแหน่งเปิด/อุ่นเครื่อง

   ตัวจับเวลาอัตโนมัติควบคุมการอุ่นหัวเทียนเป็นเวลา 6 วินาที

  3. หลังจากอุ่นหัวเทียนแล้ว ให้บิดกุญแจไปยังตำแหน่งสตาร์ท

   สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่เกิน 15 วินาที จากนั้นปล่อยกุญแจเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทสำเร็จ หากต้องอุ่นเครื่องเพิ่มเติม บิดกุญแจไปยังตำแหน่งปิด จากนั้นบิดไปยังตำแหน่งเปิด/อุ่นเครื่อง และทำซ้ำขั้นตอนนี้ตามที่จำเป็น

  4. เดินเครื่องยนต์ด้วยรอบความเร็วต่ำจนกว่าเครื่องยนต์จะอุ่น

  การดับเครื่องยนต์

  1. ตั้งการควบคุมทั้งหมดไปตำแหน่งเกียร์ว่าง เข้าเบรกจอด ดันคันโยกลิ้นเร่งไปที่ตำแหน่งเดินรอบเบา และปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานถึงความเร็วรอบต่ำ

   Important: ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินรอบเบา 5 นาทีก่อนดับเครื่อง หลังจากทำงานเต็มกำลัง หากไม่ทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหากับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จได้

  2. บิดกุญแจไปที่ตำแหน่งปิด แล้วดึงออกจากสวิตช์

  การปรับการถ่วงน้ำหนักแขนยก

  คุณสามารถปรับการถ่วงน้ำหนักบนแขนยกของชุดตัดหญ้าด้านหลังได้เพื่อชดเชยสภาพสนามแบบต่างๆ และรักษาความสูงในการตัดให้สม่ำเสมอในสภาพสนามที่ขรุขระหรือในบริเวณที่มีเศษหญ้าสะสม

  คุณสามารถปรับสปริงถ่วงน้ำหนักแต่ละตัวโดยเลือก 1 ใน 4 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะเพิ่มหรือลดการถ่วงน้ำหนักชุดตัดหญ้า 2.3 กก. (5 ปอนด์) คุณสามารถวางสปริงไว้ที่ด้านหลังตัวควบคุมสปริงตัวแรกเพื่อถอดการถ่วงน้ำหนักทั้งหมด (ตำแหน่งที่ 4)

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดับเครื่องยนต์ เข้าเบรกจอด และดึงกุญแจออก

  2. สอดท่อหรือวัตถุที่คล้ายกันเข้าในปลายสปริงยาว และหมุนสปริงรอบๆ ตัวควบคุมสปริงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ (รูป 29)

   ข้อควรระวัง

   สปริงที่ตึงอยู่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

   ปรับด้วยความระมัดระวัง

   g019276
  3. ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับสปริงอื่นๆ

  การปรับตำแหน่งหมุนรอบของแขนยก

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดับเครื่องยนต์ เข้าเบรกจอด และดึงกุญแจออก

  2. สวิตช์แขนยกอยู่ที่ใต้ถังน้ำมันไฮดรอลิกด้านหลังแขนยกหน้าด้านขวา (รูป 30)

  3. คลายสกรูยึดสวิตช์ (รูป 30) และดันสวิตช์ลงเพื่อเพิ่มความสูงการหมุนรอบของแขนยก หรือดันสวิตช์ขึ้นเพื่อลดความสูงการหมุนรอบของแขนยก

   g027937
  4. ขันสกรูยึดให้แน่น

  การตั้งค่าความเร็วใบมีดพวง

  การตั้งค่าความเร็วใบมีดพวงให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การตัดมีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ และได้ผลลัพธ์ที่สวยงาม ปรับความเร็วใบมีดพวงดังนี้:

  1. ใน InfoCenter ป้อนจำนวนใบมีด ความเร็วการตัดหญ้า และ HOC ใต้เมนูการตั้งค่า เพื่อคำนวณความเร็วใบมีดพวงที่เหมาะสม

  2. หากต้องทำการปรับเพิ่มเติม ในเมนูการตั้งค่า ให้เลื่อนลงมาจนถึง F Reel RPM, R Reel RPM หรือทั้งคู่

  3. กดปุ่มขวาเพื่อเปลี่ยนค่าความเร็วใบมีดพวง เมื่อการตั้งค่าความเร็วเปลี่ยนแปลง จอแสดงผลจะแสดงความเร็วใบมีดพวงที่คำนวณแล้วต่อไป ซึ่งเป็นค่าที่คำนวณจากจำนวนใบมีด ความเร็วการตัดหญ้า และ HOC แต่จะแสดงค่าใหม่ไว้ด้วย

   Note: ความเร็วใบมีดพวงอาจต้องปรับเพิ่มหรือลดเพื่อชดเชยสภาพสนามที่แตกต่างกัน

  g031995
  g031996

  การทำความเข้าใจไฟวินิจฉัย

  อุปกรณ์ติดตั้งมาพร้อมกับไฟวินิจฉัย ซึ่งจะแสดงว่าตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ตรวจพบความผิดปกติในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ไฟวินิจฉัยตั้งอยู่ใน InfoCenter เหนือหน้าจอแสดงผล (รูป 33) เมื่ออุปกรณ์ทำงานถูกต้องและสวิตช์กุญแจบิดไปยังตำแหน่งเปิด/ทำงาน ไฟวินิจฉัยจะติดขึ้นมาครู่หนึ่งเพื่อแสดงว่าไฟทำงานถูกต้อง เมื่อข้อความแนะนำของอุปกรณ์แสดงขึ้นมา ไฟจะติดขึ้นมาเมื่อมีข้อความ และเมื่อข้อความแสดงความขัดข้องปรากฏขึ้นมา ไฟจะกะพริบจนกว่าความขัดข้องจะได้รับการแก้ไข

  g021272

  การตรวจสอบสวิตช์อินเทอร์ล็อก

  วัตถุประสงค์ของสวิตช์อินเทอร์ล็อกคือเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ไม่ให้เริ่มทำงานหรือสตาร์ท ยกเว้นแป้นขับเคลื่อนอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง สวิตช์เปิด/ปิดอยู่ในตำแหน่งปิด และคันควบคุมการลด/ยกชุดตัดหญ็าอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง นอกจากนี้ เครื่องยนต์ควรดับเมื่อเหยียบแป้นขับเคลื่อน โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้อยู่ในที่นั่ง หรือถ้ามีการเข้าเบรกจอดไว้

  ข้อควรระวัง

  หากสวิตช์อินเทอร์ล็อกนิรภัยขาดหรือชำรุด อุปกรณ์อาจทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

  • อย่าแก้ไขดัดแปลงสวิตช์อินเทอร์ล็อก

  • ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์อินเทอร์ล็อกเป็นประจำทุกวัน และเปลี่ยนสวิตช์ที่เสียหายก่อนการใช้งานอุปกรณ์

  การตรวจสอบการทำงานของสวิตช์อินเทอร์ล็อก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบการทำงานสวิตช์อินเทอร์ล็อก
  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดับเครื่องยนต์ เข้าเบรกจอด และดึงกุญแจออก

  2. บิดกุญแจไปที่ตำแหน่งเปิด แต่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์

  3. ค้นหาฟังก์ชันสวิตช์ที่เหมาะสมจากเมนูวินิจฉัยใน InfoCenter

  4. เปลี่ยนสถานะของสวิตช์แต่ละตัวจากเปิดเป็นปิด (เช่น นั่งบนที่นั่ง, เหยียบแป้นขับเคลื่อน ฯลฯ) แยกกัน และสังเกตว่าสถานะของสวิตช์เปลี่ยนอย่างถูกต้องหรือไม่ ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับสวิตช์ทุกตัวที่คุณสามารถเปลี่ยนด้วยมือ

   Note: ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับสวิตช์ทุกตัวที่คุณสามารถเปลี่ยนด้วยมือ

  5. หากสวิตช์ปิดลง แต่ไฟสถานะที่เกี่ยวข้องกลับไม่เปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบการเดินสายไฟและการเชื่อมต่อไปยังสวิตช์ตัวนั้นทั้งหมด และ/หรือตรวจสอบสวิตช์ด้วยโอห์มมิเตอร์

   Note: เปลี่ยนสวิตช์ที่ทำงานผิดปกติและซ่อมแซมสายไฟที่ชำรุดหรือสึกหรอ

  Note: จอแสดงผล InfoCenter ยังสามารถตรวจสอบได้ว่าเอาต์พุตโซลินอยด์หรือรีเลย์ใดที่เปิดอยู่ วิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆ ในการประเมินว่าการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์เป็นที่ระบบไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิก

  การตรวจสอบฟังก์ชันเอาต์พุต

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดับเครื่องยนต์ และเข้าเบรกจอด

  2. บิดกุญแจไปที่ตำแหน่งเปิด และสตาร์ทเครื่องยนต์

  3. ค้นหาฟังก์ชันเอาต์พุตที่เหมาะสมจากเมนูวินิจฉัยใน InfoCenter

  4. นั่งบนเบาะนั่งและพยายามใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการของอุปกรณ์

  Note: เอาต์พุตที่เหมาะสมควรเปลี่ยนสถานะที่ระบุว่า ECM กำลังเปิดฟังก์ชันนั้นอยู่หากเอาต์พุตที่ถูกต้องไม่ติดสว่างขึ้นมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อินพุตนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการเปิดฟังก์ชันนั้นหรือไม่ ตรวจสอบฟังก์ชันสวิตช์ที่ถูกต้องหากมีการแสดงผลเอาต์พุตตามที่ระบุ แต่อุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง แสดงว่าเป็นปัญหาที่ระบบที่ไม่ใช่ไฟฟ้า ให้ซ่อมแซมตามความจำเป็น

  ฟังก์ชันวาล์วโซลินอยด์ไฮดรอลิก

  ใช้รายการด้านล่างในการระบุและทำความเข้าใจฟังก์ชันต่างๆ ของโซลินอยด์ในท่อรวมไฮดรอลิก โซลินอยด์แต่ละตัวต้องได้รับกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ทำงานได้

  โซลินอยด์ฟังก์ชัน
  MSV2วงจรใบมีดพวงส่วนหน้า
  MSV1วงจรใบมีดพวงส่วนท้าย
  SVRVยกชุดตัดหญ้าขึ้น/ลง
  SV1ยกชุดตัดหญ้าส่วนหน้าขึ้น/ลง
  SV3ยกชุดตัดหญ้าส่วนท้ายขึ้น/ลง
  SV2ยกชุดตัดหญ้าขึ้น

  เคล็ดลับการปฏิบัติงาน

  การทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์

  ก่อนตัดหญ้า ฝึกใช้งานอุปกรณ์ในพื้นที่โล่งกว้างๆ สตาร์ทและดับเครื่องยนต์ ควบคุมให้อุปกรณ์เดินหน้าและถอยหลัง ยกชุดตัดหญ้าขึ้นลง รวมทั้งใช้งานและหยุดใบมีดพวง เมื่อคุณคุ้นเคยกับอุปกรณ์แล้ว ฝึกขับขึ้นลงทางลาดด้วยความเร็วหลายๆ ระดับ

  การทำความเข้าใจระบบคำเตือน

  หากไฟเตือนติดขึ้นมาระหว่างใช้งาน ให้หยุดอุปกรณ์ทันที และแก้ไขปัญหาก่อนใช้งานต่อ หากคุณใช้งานอุปกรณ์ที่ทำงานผิดปกติ อาจเกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นได้

  การตัดหญ้า

  สตาร์ทเครื่องยนต์และดันคันโยกลิ้นเร่งไปตำแหน่งเร็ว ดันสวิตช์เปิด/ปิดไปยังตำแหน่งเปิด และใช้คันโยกยก/ลดชุดตัดหญ้าเพื่อควบคุมชุดตัดหญ้า (ชุดตัดหญ้าส่วนหน้ามีการตั้งเวลาให้ลดระดับลงมาก่อนชุดตัดหญ้าส่วนท้าย) หากต้องการเดินหน้าและตัดหญ้า ให้เหยียบแป้นขับเคลื่อนไปข้างหน้า

  Note: ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินรอบเบา 5 นาทีก่อนดับเครื่อง หลังจากทำงานเต็มกำลัง หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เทอร์โบชาร์จเจอร์มีปัญหาได้

  การขนส่งอุปกรณ์

  ดันสวิตช์ PTO ไปยังตำแหน่งปิด และยกชุดตัดหญ้าไปยังตำแหน่งขนส่ง โยกคันโยกตัดหญ้า/ขนส่งไปยังตำแหน่งขนส่ง ใช้ความระมัดระวังขณะขับขี่ลอดระหว่างวัตถุเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หรือชุดตัดหญ้าเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อใช้งานอุปกรณ์บนทางลาด ขับขี่ช้าๆ และหลีกเลี่ยงการเลี้ยวหักศอกบนทางลาดเพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ ลดชุดตัดหญ้าลงขณะลงเนินเพื่อให้ควบคุมทิศทางได้

  หลังการปฏิบัติงาน

  ความปลอดภัยหลังจากการใช้งาน

  ความปลอดภัยทั่วไป

  • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก (ถ้าเสียบกุญแจอยู่) และรอให้เครื่องตัดหญ้าหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  • กำจัดหญ้าและสิ่งสกปรกออกจากชุดตัดหญ้า ระบบขับเคลื่อน ท่อไอเสีย กระจังระบายความร้อน และส่วนเครื่องยนต์เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ กำจัดน้ำมันและเชื้อเพลิงที่หก

  • ปิดวาล์วเชื้อเพลิงขณะจัดเก็บหรือขนส่งอุปกรณ์

  • ปลดระบบขับเคลื่อนออกจากอุปกรณ์ต่อพ่วงเมื่อคุณขนส่งหรือไม่ใช้อุปกรณ์

  • บำรุงรักษาและเช็ดทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ตามความจำเป็น

  • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  ตำแหน่งของจุดผูกยึด

  • ด้านหน้า—รูในแผ่นสี่เหลี่ยมใต้ท่อเพลาภายในล้อหน้าแต่ละล้อ (รูป 34)

   g031851
  • ด้านหลัง—แต่ละด้านของอุปกรณ์ที่โครงด้านหลัง (รูป 35)

   g004555

  ตำแหน่งของจุดวางแม่แรง

  Note: ใช้ขาตั้งแม่แรงรองรับอุปกรณ์เมื่อจำเป็น

  • ด้านหน้า—แผ่นสี่เหลี่ยมใต้ท่อเพลาภายในล้อหน้าแต่ละล้อ (รูป 36)

   g031850
  • ด้านหลัง—ท่อเพลาสี่เหลี่ยมบนเพลาท้าย

  การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

  • ใช้ทางลาดแบบเต็มความกว้างเพื่อย้ายอุปกรณ์ขึ้นรถพ่วงหรือรถบรรทุก

  • ยึดอุปกรณ์ให้แน่นหนา

  การดันหรือลากอุปกรณ์

  ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้โดยเปิดใช้งานวาล์วบายพายในปั๊มไฮดรอลิกชนิดปรับค่าได้ แล้วดันหรือลากอุปกรณ์

  Important: อย่าดันหรือลากอุปกรณ์เร็วกว่า 3 ถึง 4.8 กม./ชม. (2 ถึง 3 ไมล์ต่อชั่วโมง) เพราะอาจทำให้ระบบส่งกำลังภายในเสียหายได้ ต้องเปิดวาล์วบายพาสเมื่อต้องเข็นหรือลากอุปกรณ์

  1. หมุนสลักเกลียวของวาล์วบายพาส 1-1/2 รอบเพื่อเปิดและปล่อยให้น้ำมันไหลข้ามระบบอยู่ภายใน (รูป 37)

   Note: วาล์วบายพาสอยู่ที่ด้านซ้ายของไฮโดรสตัท การบายพาสน้ำมันช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ช้าๆ โดยไม่ทำให้ระบบส่งกำลังเสียหาย

   g003995
  2. ปิดวาล์วบายพาสก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ แต่อย่าขันปิดวาล์วด้วยแรงบิดเกิน 7 ถึง 11 นิวตันเมตร (5 ถึง 8 ฟุตปอนด์)

   Important: การใช้งานเครื่องยนต์โดยที่วาล์วบายพาสเปิดอยู่จะทำให้ระบบส่งกำลังร้อนเกินไป

  การบำรุงรักษา

  Note: ดูด้านซ้ายและขวาของอุปกรณ์จากตำแหน่งปกติในการควบคุมเครื่อง

  ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

  • ก่อนการปรับ ทำความสะอาด ซ่อมบำรุง หรือทิ้งอุปกรณ์ไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้:

   • จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ

   • ปรับสวิตช์ลิ้นเร่งไปยังตำแหน่งเดินรอบเบา

   • ตัดการทำงานของชุดตัดหญ้า

   • ลดชุดตัดหญ้าลง

   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้นขับเคลื่อนอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง

   • เข้าเบรกจอด

   • ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

   • รอให้ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง

   • รอให้ชิ้นส่วนเย็นลงก่อนการบำรุงรักษา

  • หากเป็นไปได้ อย่าบำรุงรักษาในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน อยู่ห่างจากชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

  • ใช้ขาตั้งแม่แรงรองรับอุปกรณ์หรือส่วนประกอบเมื่อจำเป็น

  • ค่อยๆ ปล่อยแรงดันจากส่วนประกอบที่มีพลังงานสะสมเก็บไว้

  • ดูแลรักษาให้ชิ้นส่วนทั้งหมดของอุปกรณ์มีสภาพดีและทำงานได้ตามปกติ และขันชิ้นส่วนทั้งหมดให้แน่นหนา

  • เปลี่ยนสติกเกอร์ทั้งหมดที่สึกหรอหรือชำรุด

  • เพื่อสมรรถนะสูงสุดและความปลอดภัยในการใช้งาน โปรดใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Toro เท่านั้น อะไหล่ทดแทนที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นอาจเป็นอันตราย และการใช้งานดังกล่าวอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ

  กำหนดการบำรุงรักษาที่แนะนำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจากชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล้อจนได้แรงบิด 94 ถึง 122 นิวตันเมตร (70 ถึง 90 ฟุตปอนด์)
 • หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานอัลเทอร์เนเตอร์
 • หลังจาก 10 ชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล้อจนได้แรงบิด 94 ถึง 122 นิวตันเมตร (70 ถึง 90 ฟุตปอนด์)
 • หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจสอบความเร็วเครื่องยนต์ (เมื่อเดินรอบเบาและลิ้นเร่งทำงานเต็มที่)
 • ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยมีการสึกหรอ รอยตัด หรือความเสียหายอื่นๆ หรือไม่ เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยหากส่วนประกอบใดๆ ทำงานไม่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบการทำงานสวิตช์อินเทอร์ล็อก
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ตรวจสอบระบบหล่อเย็น
 • ทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากตะแกรง หม้อพักน้ำมันเครื่อง และหม้อน้ำ(ทำให้บ่อยขึ้นหากใช้งานอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่สกปรก)
 • ตรวจสอบระบบท่อและท่ออ่อนไฮดรอลิก
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก
 • ตรวจสอบการสัมผัสกันของใบมีดพวงและใบมีดล่าง
 • ทุก 50 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งและบุชชิง (และทันทีหลังล้างทุกครั้ง)
 • ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดแบตเตอรี่
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟแบตเตอรี่
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบท่อระบบน้ำหล่อเย็น
 • ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานอัลเทอร์เนเตอร์
 • ทุก 150 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 200 ชั่วโมง
 • ระบายน้ำออกจากถังเชื้อเพลิงและถังน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทุก 250 ชั่วโมง
 • ขันน็อตล้อจนได้แรงบิด 94 ถึง 122 นิวตันเมตร (70 ถึง 90 ฟุตปอนด์)
 • ทุก 400 ชั่วโมง
 • ซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศ(ซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศก่อนถึงกำหนด หากไฟสถานะระบบกรองอากาศเป็นสีแดง ซ่อมบำรุงให้บ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่สกปรกมากหรือมีฝุ่นมาก)
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อเพื่อเช็คการเสื่อมสภาพ ความเสียหาย หรือข้อต่อหลวม(หรือเป็นประจำทุกปี แล้วแต่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน)
 • เปลี่ยนกล่องตัวกรองเชื้อเพลิง
 • ตรวจสอบความเร็วเครื่องยนต์ (เมื่อเดินรอบเบาและลิ้นเร่งทำงานเต็มที่)
 • ทุก 800 ชั่วโมง
 • ระบายและทำความสะอาดถังน้ำมัน
 • ตรวจสอบมุมโทอินล้อหลัง
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมถังน้ำมันด้วยน้ำมันทางเลือกมาก่อน ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมน้ำมันทางเลือกลงในถัง ให้เปลี่ยนตัวกรองไฮดรอลิก
 • อัดแบริ่งล้อหลัง (อุปกรณ์ขับเคลื่อน 2 ล้อเท่านั้น)
 • ปรับวาล์วเครื่องยนต์ (โปรดดูคู่มือเจ้าของเครื่องยนต์)
 • ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ ให้เปลี่ยนตัวกรองไฮดรอลิก
 • ทุก 2,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • ก่อนจัดเก็บ
 • ระบายและทำความสะอาดถังน้ำมัน
 • ทุก 2 ปี
 • ล้างและเปลี่ยนน้ำยาในระบบหล่อเย็น
 • เปลี่ยนท่ออ่อนเคลื่อนไหวทั้งหมด
 • รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษารายวัน

  ถ่ายสำเนาหน้านี้ไว้เพื่อนำไปใช้งานเป็นประจำ

  รายการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษาสำหรับสัปดาห์ที่:
  จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
  ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์อินเทอร์ล็อก       
  ตรวจสอบการทำงานของเบรก       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและเชื้อเพลิง       
  ระบายเครื่องแยกน้ำ/น้ำมันเชื้อเพลิง       
  ตรวจสอบไฟสถานะการอุดตันของตัวกรองอากาศ       
  ตรวจสอบหม้อน้ำและตะแกรงเพื่อดูสิ่งสกปรก       
  ตรวจสอบเสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติ1       
  ตรวจสอบเสียงการทำงานที่ผิดปกติ       
  ตรวจสอบระดับน้ำมันระบบไฮดรอลิก       
  ตรวจสอบส่วนแสดงสถานะตัวกรองไฮดรอลิก 2       
  ตรวจสอบท่ออ่อนไฮดรอลิกเพื่อดูความเสียหาย       
  ตรวจสอบน้ำยารั่วไหล       
  ตรวจสอบแรงดันลมยาง       
  ตรวจสอบการทำงานของแผงหน้าปัด       
  ตรวจสอบระยะห่างระหว่างพวงใบมีดกับใบมีดล่าง       
  ตรวจสอบความสูงในการตัด       
  ตรวจสอบจุดอัดจาระบีทั้งหมดเพื่อเช็คการหล่อลื่น3       
  ทำสีที่ชำรุด       

  1. ตรวจสอบหัวเทียนและหัวฉีด หากพบว่าสตาร์ทยาก มีควันมากเกินไป หรือเครื่องยนต์สะดุด

  2. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์และน้ำมันในอุณหภูมิที่ใช้งาน 

  3. ทันทีหลังจากการล้างทุกครั้ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้

  บันทึกจุดที่ต้องระวัง

  ตรวจสอบโดย:
  รายการวันที่ข้อมูล
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Important: ดูขั้นตอนการบำรุงรักษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้ใช้เครื่องยนต์

  Note: ดาวน์โหลดสำเนาผังไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิกได้ฟรี โดยเข้าไปที่ www.Toro.com แล้วค้นหารุ่นรถของคุณจากลิงก์คู่มือในหน้าหลัก

  การหล่อลื่น

  การอัดจาระบีแบริ่งและบุชชิ่ง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • อัดจาระบีที่แบริ่งและบุชชิง (และทันทีหลังล้างทุกครั้ง)
 • หล่อลื่นจุดอัดจาระบีสำหรับแบริ่งและบุชชิ่งทั้งหมดด้วยจาระบีลิเธียมเบอร์ 2

  ตำแหน่งและจำนวนการอัดจาระบีเป็นไปดังต่อไปนี้:

  • ข้อต่อตัว U ปั๊ม-เพลาขับ (3 จุด) (รูป 38)

   g003962
  • กระบอกสูบแขนยกของชุดตัดหญ้า (ด้านละ 2 จุด) (รูป 39)

   g012150
  • ข้อหมุนของแขนยก (ด้านละ 1 จุด) (รูป 39)

  • โครงส่วนบรรทุกและข้อหมุนของชุดตัดหญ้า (ด้านละ 2 จุด) (รูป 40)

   g003960
  • เพลาข้อหมุนของแขนยก (ด้านละ 1 จุด) (รูป 41)

   g004157
  • คันส่งของเพลาท้าย (2 จุด) (รูป 42)

   g003987
  • ข้อหมุนของเพลาบังคับเลี้ยว (1 จุด) (รูป 43)

   g004169
  • ข้อต่อกลมเพลาบังคับเลี้ยว-กระบอกสูบ (2 จุด) (รูป 44)

   g003966
  • แป้นเบรก (1 จุด) (รูป 45)

   g011615

  การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

  ความปลอดภัยของเครื่องยนต์

  • ดับเครื่องยนต์ก่อนตรวจสอบระดับน้ำมันหรือเติมน้ำมันลงในห้องข้อเหวี่ยง

  • อย่าเปลี่ยนความเร็วของตัวควบคุมความเร็วหรือเร่งรอบเครื่องมากเกินไป

  การซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศ(ซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศก่อนถึงกำหนด หากไฟสถานะระบบกรองอากาศเป็นสีแดง ซ่อมบำรุงให้บ่อยขึ้นหากใช้งานในสภาวะที่สกปรกมากหรือมีฝุ่นมาก)
 • ตรวจสอบตัวเรือนระบบกรองอากาศเพื่อหาความเสียหายที่อาจทำให้อากาศรั่วไหลได้ เปลี่ยน ถ้าชำรุด ตรวจสอบระบบอากาศเข้าทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล ความเสียหาย หรือข้อรัดท่ออ่อนที่หลวม

  ซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศเฉพาะเมื่อไฟสถานะการซ่อมบำรุง (รูป 46) บ่งบอกเท่านั้น การเปลี่ยนตัวกรองอากาศก่อนถึงเวลาจำเป็นจะเพิ่มโอกาสให้ฝุ่นเข้าสู่เครื่องยนต์มากขึ้นขณะที่ถอดตัวกรองออก

  Important: ตรวจสอบให้แนใจว่าฝาครอบผนึกเข้ากับตัวเรือนระบบกรองอากาศอย่างถูกต้อง

  1. ปลดสลักที่ยึดฝาครอบระบบกรองอากาศเข้ากับตัวเรือนระบบกรองอากาศ (รูป 46)

   g003968
  2. ถอดฝาครอบจากระบบกรองอากาศ

  3. ก่อนถอดตัวกรอง ใช้ลมเป่าแรงดันต่ำ 275 กิโลปาสกาล (40 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว ที่สะอาดและแห้ง) เพื่อช่วยกำจัดสิ่งสกปรกสะสมที่อัดอยู่ระหว่างด้านนอกของตัวกรองกับกล่อง

   Important: หลีกเลี่ยงการใช้ลมแรงดันสูง เพราะอาจดันฝุ่นผ่านตัวกรองเข้าในช่องอากาศเข้าได้

   Note: กระบวนการทำความสะอาดนี้ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปในท่อไอดีเมื่อถอดตัวกรองออกไป

  4. ถอดและเปลี่ยนตัวกรอง (รูป 47)

   Note: ไม่แนะนำให้นำตัวกรองอากาศใช้แล้วมาทำความสะอาด เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่วัสดุกรองจะเสียหาย

   g014629
  5. ตรวจสอบหาความเสียหายจากการขนส่งบนตัวกรองชิ้นใหม่ ตรวจสอบปลายผนึกของตัวกรองและตัวเรือน

   Important: อย่าใช้ตัวกรองที่ชำรุด

  6. สอดตัวกรองชิ้นใหม่เข้ากับบ่าในกล่องโดยใช้แรงกดที่ขอบด้านนอกของตัวกรอง

   Important: ห้ามกดบริเวณที่ยืดหยุ่นตรงกลางของตัวกรอง

  7. ทำความสะอาดช่องไล่ฝุ่นที่ด้านในฝาครอบที่ถอดออกได้ ถอดวาล์วช่องระบายออกจากฝาครอบ เช็ดทำความสะอาดร่อง และติดตั้งวาล์วช่องระบายกลับเข้าไป

  8. ปิดฝาครอบโดยให้วาล์วช่องระบายหันลงด้านล่าง โดยวางไว้ประมาณ 5 นาฬิกาถึง 7 นาฬิกาเมื่อมองจากส่วนปลาย

  9. ยึดสลักให้แน่นหนา

  การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
 • เครื่องยนต์ส่งมาโดยมีน้ำมันอยู่แล้วในห้องข้อเหวี่ยง อย่างไรก็ตาม ต้องตรวจสอบระดับน้ำมันก่อนและหลังการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก

  ความจุห้องข้อเหวี่ยง: 5.2 ลิตร (5.5 ควอร์ต) พร้อมตัวกรอง

  ใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานตามข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  • ระดับ API Classification ที่กำหนด: CH-4, CI-4 ขึ้นไป

  • น้ำมันที่แนะนำ: SAE 15W-40 (สูงกว่า 0°F (-18°C))

  • น้ำมันทางเลือก: SAE 10W-30 หรือ 5W-30 (ทุกอุณหภูมิ)

  น้ำมันเครื่องพรีเมียมของ Toro หาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่าย ทั้งชนิดความหนืด 15W-40 หรือ 10W-30

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดับเครื่องยนต์ เข้าเบรกจอด และดึงกุญแจออก

  2. เปิดกระโปรงของอุปกรณ์

  3. ดึงก้านวัดออกมา เช็ดให้สะอาด และใส่กลับเข้าไป (รูป 48)

   g003950
  4. ดึงก้านวัดออกมาและตรวจสอบระดับน้ำมันบนก้านวัด

   Note: ระดับน้ำมันควรอยู่ที่ขีดเต็ม

  5. หากน้ำมันอยู่ต่ำกว่าขีดเต็ม ให้เปิดฝาเติม (รูป 49) และเติมน้ำมันจนกว่าระดับจะถึงขีดเต็มบนก้านวัด

   g004134

   อย่าเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป

   Important: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่างบนเกจน้ำมัน การเติมน้ำมันมากหรือน้อยเกินไปอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหาย

  6. ปิดฝาเติมน้ำมันและปิดกระโปรง

  การซ่อมบำรุงน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 50 ชั่วโมงแรก
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
 • ทุก 150 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรองน้ำมันเครื่อง
  1. ถอดจุกระบาย (รูป 50) และปล่อยให้น้ำมันไหลงลงในถาดระบาย

   g003970
  2. เมื่อน้ำมันระบายออกมาแล้ว ปิดจุกกลับระบายเข้าที่

  3. ถอดตัวกรองน้ำมันเครื่องออก (รูป 51)

   g003971
  4. ทาน้ำมันสะอาดบางๆ ลงบนซีลตัวกรองใหม่

  5. ติดตั้งตัวกรองน้ำมันชิ้นใหม่เข้ากับอะแดปเตอร์ตัวกรอง ขันตัวกรองตามเข็มนาฬิกาจนกว่าปะเก็นยางจะสัมผัสกับอะแดปเตอร์ตัวกรอง จากนั้นขันตัวกรองเพิ่มอีก 1/2 รอบ

   Important: อย่าขันตัวกรองแน่นเกินไป

  6. เติมน้ำมันเครื่องลงในห้องข้อเหวี่ยง โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

  การปรับลิ้นเร่ง

  1. ดันคันโยกลิ้นเร่งไปข้างหน้า โดยให้ห่างจากด้านหน้าของช่องแขนควบคุมประมาณ 3 มม. (1/8 นิ้ว)

  2. คลายขั้วต่อสายเคเบิลลิ้นเร่งที่อยู่บนสายลิ้นเร่งข้างคันโยกปั๊มฉีด (รูป 52)

   g007917
  3. จับแขนคันโยกปั๊มฉีดไว้ที่ตำแหน่งหยุดเดินรอบสูง (รูป 52)

  4. ขณะดึงสายลิ้นเร่ง ใช้ขันขั้วต่อสายลิ้นเร่งจนไม่โยกเยก

   Note: เมื่อขันแน่นแล้ว ข้อหมุนสายเคเบิลต้องหมุนได้อย่างอิสระบนแขนคันโยกปั๊มฉีด

  5. หากลิ้นเร่งไม่อยู่ในตำแหน่งระหว่างใช้งาน ให้เพิ่มแรงบิดบนน็อตล็อกที่ใช้ตั้งค่าอุปกรณ์ปรับแรงเสียดทางบนคันโยกลิ้นเร่ง

  การบำรุงรักษาระบบเชื้อเพลิง

  อันตราย

  น้ำมันเชื้อเพลิงและไอน้ำมันจะติดไฟง่ายและเกิดการระเบิดได้ง่ายในบางสภาวะ เพลิงไหม้และการระเบิดที่เกิดจากเชื้อเพลิงอาจทำให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ รวมถึงทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้

  • ควรเติมเชื้อเพลิงนอกอาคารในพื้นที่โล่งขณะที่เครื่องยนต์ดับและยังเย็นอยู่ เช็ดน้ำมันที่หกออกมา

  • อย่าเติมน้ำมันมากเกินไป เติมน้ำมันลงในถังเชื้อเพลิงอยู่ต่ำกว่าส่วนบนสุดของถัง (ไม่ใช่ช่องเติม) 25 มม. (1 นิ้ว) พื้นที่ว่างในถังนี้เผื่อไว้ให้น้ำมันเชื้อเพลิงขยายตัว

  • ห้ามสูบบุหรี่ขณะจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง และอยู่ให้ห่างจากประกายไฟหรือบริเวณที่ไอน้ำมันอาจก่อให้เกิดประกายไฟได้

  • จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในภาชนะสะอาดที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัย และปิดฝาเข้าที่

  การระบายถังน้ำมันเชื้อเพลิง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • ระบายและทำความสะอาดถังน้ำมัน
 • ก่อนจัดเก็บ
 • ระบายและทำความสะอาดถังน้ำมัน
 • ระบายและทำความสะอาดถังน้ำมัน หากระบบเชื้อเพลิงปนเปื้อน หรือถ้าหากต้องเก็บอุปกรณ์ไว้เป็นเวลานาน ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดในการล้างถัง

  การตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อเพื่อเช็คการเสื่อมสภาพ ความเสียหาย หรือข้อต่อหลวม(หรือเป็นประจำทุกปี แล้วแต่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน)
 • ตรวจสอบท่อน้ำมันและข้อต่อเพื่อเช็คการเสื่อมสภาพ ความเสียหาย หรือข้อต่อหลวม

  การซ่อมบำรุงเครื่องแยกน้ำ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 400 ชั่วโมง
 • เปลี่ยนกล่องตัวกรองเชื้อเพลิง
  1. วางภาชนะสะอาดใต้ตัวกรองเชื้อเพลิง

  2. คลายจุกระบายที่ด้านล่างของกล่องตัวกรอง

   g007367
  3. ทำความสะอาดบริเวณที่ยึดกล่องตัวกรอง

  4. ถอดกล่องตัวกรองออกและทำความสะอาดพื้นผิวที่ใช้ยึดกล่องตัวกรอง

  5. หล่อลื่นปะเก็นบนกล่องตัวกรองด้วยน้ำมันสะอาด

  6. ติดตั้งกล่องตัวกรองด้วยมือจนกระทั่งปะเก็นแตะกับพื้นผิวที่ใช้ยึดกล่องตัวกรอง จากนั้นหมุนเพิ่มอีก ½ รอบ

  7. ขันจุกระบายที่ด้านล่างของกล่องตัวกรองให้แน่น

  การซ่อมบำรุงท่อจ่ายเชื้อเพลิง

  ท่อจ่ายเชื้อเพลิงดีอยู่ที่ด้านในถังเชื้อเพลิง มาพร้อมตะแกรงช่วยป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าสู่ระบบเชื้อเพลิง ถอดท่อจ่ายเชื้อเพลิงดีออกและทำความสะอาดตะแกรงตามที่จำเป็น

  การไล่อากาศในระบบเชื้อเพลิง

  ไล่อากาศในระบบเชื้อเพลิงหลังจากคุณเปลี่ยนเครื่องแยกน้ำ

  1. คลายจุกระบายที่ด้านล่างของกล่องตัวกรองเชื้อเพลิง

  2. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งเปิด

   Note: ปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้าจะทำงานและไล่อากาศจากระบบเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยเวลาอาจจะแตกต่างกันไป แต่จะอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 วินาที

  การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

  Important: ก่อนทำการเชื่อมบนอุปกรณ์ ให้ถอดสายไฟออกจากแบตเตอรี่ โดยถอดปลั๊กชุดสายไฟออกจากโมดูลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และถอดขั้วแบตเตอรี่จากอัลเทอร์เนเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าเสียหาย

  ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

  • ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ก่อนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ถอดขั้วลบออกก่อน ตามด้วยขั้วบวก ต่อขั้วบวกก่อน ตามด้วยขั้วลบ

  • ชาร์จแบตเตอรี่ในพื้นที่เปิดโล่งที่ระบายอากาศได้ดี ห่างจากประกายไฟและเปลวไฟ ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จก่อนต่อหรือตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ สวมใส่ชุดป้องกันและใช้เครื่องมือมีฉนวน

  การซ่อมบำรุงแบตเตอรี่

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 50 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดแบตเตอรี่
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟแบตเตอรี่
 • คำเตือน

  เสาแบตเตอรี่ ขั้ว และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องมีส่วนประกอบของตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว ซึ่งเป็นสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ ดังนั้นล้างมือทุกครั้งหลังจากทำงานกับอุปกรณ์เหล่านี้

  อันตราย

  น้ำอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่ประกอบด้วยกรดซัลฟูริก ซึ่งเป็นสารพิษอันตรายหากรับประทาน หรือทำให้เป็นแผลไหม้รุนแรง

  • ห้ามดื่มน้ำอิเล็กโตรไลต์และหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผ้า สวมใส่แว่นนิรภัยเพื่อป้องกันดวงตาและสวมถุงมือยางเพื่อปกป้องมือ

  • เติมน้ำแบตเตอรี่ในสถานที่ที่มีน้ำสะอาดเตรียมไว้เสมอเพื่อใช้ล้างผิวหนัง

  คำเตือน

  ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่จะทำให้เกิดก๊าซที่อาจระเบิดได้

  ห้ามสูบบุหรี่ใกล้แบตเตอรี่และอย่านำประกายไฟและเปลวไฟเข้าใกล้แบตเตอรี่โดยเด็ดขาด

  รักษาความสะอาดขั้วและกล่องแบตเตอรี่ให้ทั่วเนื่องจากแบตเตอรี่สกปรกจะคายประจุช้า หากต้องการทำความสะอาดแบตเตอรี่ ล้างทั้งกล่องด้วยน้ำผสมเบกกิ้งโซดา แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

  การตรวจสอบฟิวส์

  ระบบไฟฟ้ามีฟิวส์ 8 ตัว กล่องฟิวส์ตั้งอยู่ที่ด้านหลังแผงเข้าถึงแขนควบคุม (รูป 54)

  g003988
  decal117-0169

  การบำรุงรักษาระบบขับเคลื่อน

  การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • ตรวจสอบแรงดันลมยาง แรงดันลมยางของล้อหน้าและล้อหลังที่ถูกต้องคือ 83 ถึง 103 กิโลปาสกาล (12 หรือ 15 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว)

  อันตราย

  หากแรงดันลมยางต่ำ ความเสถียรของอุปกรณ์จะลดลงเมื่อทำงานบนเนิน ซึ่งอุปกรณ์อาจพลิกคว่ำ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

  อย่าเติมลมยางน้อยเกินไป

  ตรวจสอบแรงบิดของน็อตล้อ

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจากชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล้อจนได้แรงบิด 94 ถึง 122 นิวตันเมตร (70 ถึง 90 ฟุตปอนด์)
 • หลังจาก 10 ชั่วโมงแรก
 • ขันน็อตล้อจนได้แรงบิด 94 ถึง 122 นิวตันเมตร (70 ถึง 90 ฟุตปอนด์)
 • ทุก 250 ชั่วโมง
 • ขันน็อตล้อจนได้แรงบิด 94 ถึง 122 นิวตันเมตร (70 ถึง 90 ฟุตปอนด์)
 • ขันน็อตล้อจนได้แรงบิด 94 ถึง 122 นิวตันเมตร (70 ถึง 90 ฟุตปอนด์)

  คำเตือน

  หากไม่ขันน็อตล้อด้วยแรงบิดที่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

  คอยดูแลให้น็อตล้อมีแรงบิดที่เหมาะสมอยู่เสมอ

  การปรับระบบขับเคลื่อนสำหรับเกียร์ว่าง

  อุปกรณ์ต้องไม่ขยับเมื่อปล่อยแป้นขับเคลื่อน หากอุปกรณ์ขยับ ปรับด้วยขั้นตอนดังนี้:

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก

  2. ใช้แม่แรงยกด้านหน้าของอุปกรณ์ขึ้นจนกระทั่งล้อหน้ายกขึ้นจากพื้น หนุนอุปกรณ์ด้วยขาตั้งแม่แรงเพื่อป้องกันไม่ให้ร่วงตกลงมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

   Note: สำหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ ล้อหลังต้องยกขึ้นจากพื้นด้วย

  3. ที่ด้านขวาของไฮโดรสตัท คลายน็อตล็อกบนลูกเบี้ยวปรับการขับเคลื่อน (รูป 56)

   g004147

   คำเตือน

   เครื่องยนต์ต้องทำงาน เพื่อให้ลูกเบี้ยวปรับการขับเคลื่อนปรับเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งขั้นตอนนี้อาจทำให้บาดเจ็บได้

   เก็บมือ เท้า ใบหน้า และส่วนอื่นๆ ของร่างกายให้ห่างจากท่อไอเสีย พื้นผิวร้อนอื่นๆ ของเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนหมุนใดๆ

  4. สตาร์ทเครื่องยนต์และหมุนลูกเบี้ยวหกเหลี่ยมไปด้านใดด้านหนึ่งจนกว่าล้อจะหยุดหมุน

  5. ขันน็อตล็อกให้แน่นเพื่อล็อกการปรับเอาไว้

  6. ดับเครื่องยนต์ ถอดขาตั้งแม่แรงออก และลดอุปกรณ์ลงบนพื้น

  7. ทดสอบการขับขี่อุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการขยับ

  การตั้งมุมโทอินล้อหลัง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบมุมโทอินล้อหลัง
  1. หมุนพวงมาลัยให้ล้อหลังตรง

  2. คลายน็อตสวมทับที่ปลายคันส่งแต่ละด้าน (รูป 57)

   Note: ปลายคันส่งมีร่องหันออกและมีเกลียวหมุนไปทางซ้าย

   g004136
  3. ใช้ร่องประแจหมุนคันส่ง

  4. วัดระยะห่างด้านหน้าและด้านหลังของล้อหลังที่ความสูงระดับเพลา

   Note: ระยะห่างที่ด้านหน้าของล้อหลังควรน้อยกว่าระยะห่างที่วัดได้จากด้านหลังของล้อไม่ถึง 6 มม. (¼ นิ้ว)

  5. ทำซ้ำขั้นตอนนี้ตามที่จำเป็น

  การบำรุงรักษาระบบระบายความร้อน

  ความปลอดภัยของระบบหล่อเย็น

  • น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นพิษ ห้ามรับประทาน และเก็บให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

  • การระบายน้ำหล่อเย็นที่ร้อนและมีแรงดัน หรือการสัมผัสหม้อน้ำร้อนและชิ้นส่วนรอบๆ อาจทำให้ผิวหนังถูกลวกรุนแรง

   • ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงอย่างน้อย 15 นาทีก่อนถอดฝาหม้อน้ำเสมอ

   • ใช้ผ้าขี้ริ้วเมื่อเปิดฝาหม้อน้ำ และเปิดฝาช้าๆ เพื่อปล่อยไอน้ำออก

  การตรวจสอบระบบหล่อเย็น

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระบบหล่อเย็น
 • ทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากตะแกรง หม้อพักน้ำมันเครื่อง และด้านหน้าของหม้อน้ำทุกวัน และทำให้บ่อยขึ้นหากใช้งานอุปกรณ์ในสภาวะที่มีฝุ่นมากและสกปรกมาก โปรดดู การขจัดเศษวัสดุออกจากระบบหล่อเย็น

  เติมส่วนผสมน้ำกับสารป้องกันน้ำแข็งตัวเอทิลีนไกลคอลถาวรในสัดส่วน 50/50 ลงในระบบหล่อเย็น ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังขยายในช่วงต้นของวันเป็นประจำทุกวันก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ ความจุของระบบหล่อเย็นคือ 6.6 ลิตร (7.0 ควอร์ตสหรัฐ)

  ข้อควรระวัง

  หากเครื่องยนต์กำลังทำงานและมีแรงดัน น้ำหล่อเย็นที่ร้อนอาจดันออกมาและลวกผิวหนังได้

  • อย่าเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน

  • ใช้ผ้าขี้ริ้วเมื่อเปิดฝาหม้อน้ำ และเปิดฝาช้าๆ เพื่อปล่อยไอน้ำออก

  1. ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังขยาย (รูป 58)

   ระดับน้ำหล่อเย็นควรอยู่ระหว่างขีดที่ข้างถัง

   g003951
  2. หากระดับน้ำหล่อเย็นเหลือน้อย เปิดฝาถังขยายและเติมน้ำหล่อเย็น อย่าเติมน้ำหล่อเย็นมากเกินไป

  3. ปิดฝาถังขยาย

  การขจัดเศษวัสดุออกจากระบบหล่อเย็น

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากตะแกรง หม้อพักน้ำมันเครื่อง และหม้อน้ำ(ทำให้บ่อยขึ้นหากใช้งานอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่สกปรก)
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบท่อระบบน้ำหล่อเย็น
 • ทุก 2 ปี
 • ล้างและเปลี่ยนน้ำยาในระบบหล่อเย็น
  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดับเครื่องยนต์ เข้าเบรกจอด และดึงกุญแจออก

  2. ทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากบริเวณเครื่องยนต์ให้หมดจด

  3. ปลดสลักและหมุนเปิดตะแกรงท้าย (รูป 59)

   g004138
  4. ทำความสะอาดตะแกรงให้หมดจดด้วยลมเป่า

  5. หมุนสลักเข้าเพื่อปลดหม้อพักน้ำมันเครื่อง (รูป 60)

   g003974
  6. ทำความสะอาดบริเวณหม้อพักน้ำมันเครื่องและหม้อน้ำทั้งสองด้าน (รูป 61) ให้หมดจดโดยใช้ลมเป่า

   g004137
  7. หมุนหม้อพักน้ำมันเครื่องกลับเข้าที่และยึดให้แน่นด้วยสลัก

  8. ปิดตะแกรงและยึดด้วยสลัก

  การบำรุงรักษาเบรก

  การปรับเบรกจอด

  ปรับเบรกเมื่อแป้นเบรกมีระยะฟรีมากกว่า 2.5 ซม. (1 นิ้ว) (รูป 62) หรือเมื่อต้องการแรงเบรกมากขึ้น ระยะฟรีคือระยะที่แป้นเบรกขยับก่อนที่จะรู้สึกถึงแรงต้านเบรก

  g026816

  Note: ใช้ระยะคลอนของมอเตอร์ล้อเพื่อเขย่าดรัมไปมา เพื่อให้แน่ใจว่าดรัมหมุนได้อิสระก่อนและหลังจากการปรับ

  1. หากต้องการลดระยะฟรีของแป้นเบรก ขันเบรกโดยการคลายน็อตด้านหน้าบนปลายเกลียวของสายเบรก (รูป 63)

   g011616
  2. ขันน็อตด้านหลังเพื่อขยับสายเบรกไปข้างหลังจนกว่าแป้นเบรกมีระยะฟรี 6 ถึง 13 มม. (1/4 ถึง 1/2 นิ้ว) (รูป 62) ก่อนที่ล้อจะล็อก

  3. ขันน็อตด้านหน้าโดยดูให้แน่ใจว่าสายเบรกทั้งสองดึงเบรกพร้อมกัน

   Note: ท่อร้อยสายเบรกจะต้องไม่หมุนระหว่างที่กำลังขันน็อต

  การปรับสลักเบรกจอด

  หากเบรกจอดไม่ทำงานและไม่ยึด อาจจำเป็นต้องปรับแกนสปริงเบรก

  1. คลายสกรู 2 ตัวที่ยึดแกนสปริงเบรกเข้ากับโครง (รูป 64)

   g011617
  2. เหยียบแป้นเบรกจอดไปข้างหน้าจนกระทั่งตัวกันเบรกหลุดชนกับแกนสปริงเบรกจอดจนสุด (รูป 64)

  3. หมุนสกรู 2 ตัวให้แน่นเพื่อล็อกการปรับตั้ง

  4. เหยียบแป้นเบรกเพื่อปลดเบรกจอด

  5. ตรวจสอบการปรับและปรับตามที่จำเป็น

  การบำรุงรักษาสายพาน

  ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานอัลเทอร์เนเตอร์หลังจากใช้งานวันแรก และหลังจากใช้งานไปแล้วทุกๆ 100 ชั่วโมง

  การปรับความตึงสายพานอัลเทอร์เนเตอร์

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  หลังจาก 8 ชั่วโมงแรก
 • ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานอัลเทอร์เนเตอร์
 • ทุก 100 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบสภาพและความตึงของสายพานอัลเทอร์เนเตอร์
  1. เปิดกระโปรงของอุปกรณ์

  2. ตรวจสอบความตึงของสายพานอัลเทอร์เนเตอร์โดยการกดสายพาน (รูป 65) บริเวณตรงกลางระหว่างอัลเทอร์เนเตอร์กับรอกเพลาข้อเหวี่ยงโดยใช้แรง 10 กก. (22 ปอนด์)

   g003976

   Note: สายพานควรเบน 11 มม. (7/16 นิ้ว) หากการเบนไม่ถูกต้อง ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 ถ้าถูกต้อง ใช้งานอุปกรณ์ต่อไปได้

  3. คลายสลักเกลียวที่ยึดตัวค้ำกับเครื่องยนต์ (รูป 65) สลักเกลียวที่ยึดอัลเทอร์เนเตอร์เข้ากับตัวค้ำ และสลักหมุน

  4. สอดชะแลงเข้าไประหว่างอัลเทอร์เนเตอร์กับเครื่องยนต์ และงัดอัลเทอร์เนเตอร์ออกมา

  5. เมื่อได้ความตึงเหมาะสมแล้ว ขันอัลเทอร์เนเตอร์ ตัวค้ำ และสลักหมุนให้แน่นเพื่อยึดการปรับ

  การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก

  ความปลอดภัยของระบบไฮดรอลิก

  • ไปพบแพทย์ทันทีหากโดนน้ำมันฉีดใส่ผิวหนัง น้ำมันที่ฉีดโดนร่างกายจะต้องให้แพทย์ผ่าตัดออกภายในสองถึงสามชั่วโมง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ออ่อนน้ำมันไฮดรอลิกและท่อระบบมีสภาพดี และข้อต่อและการเชื่อมต่อระบบไฮดรอลิกทั้งหมดแน่นหนาก่อนจ่ายแรงดันเข้าไปในระบบไฮดรอลิก

  • เก็บมือและร่างกายออกห่างจากจุดรั่วรูเข็มหรือหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูง

  • ใช้กระดาษลังหรือกระดาษหาจุดรั่วของระบบไฮดรอลิก

  • ระบายแรงดันในระบบไฮดรอลิกอย่างปลอดภัยก่อนทำงานใดๆ กับระบบไฮดรอลิก

  การตรวจสอบระบบท่อและท่ออ่อนไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระบบท่อและท่ออ่อนไฮดรอลิก
 • ตรวจสอบระบบท่อและท่ออ่อนไฮดรอลิกเพื่อเช็คการรั่วไหล ท่อหักงอ ส่วนรองรับการยึดที่หลวม การสึกหรอ ข้อต่อหลวม การเสื่อมสภาพจากสภาพอากาศ และการเสื่อมสภาพจากสารเคมี ซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดก่อนกลับไปใช้งานต่อ

  การตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก
 • ถังน้ำมันเติมน้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูงมาแล้วจากโรงงาน ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการตรวจสอบน้ำมันไฮดรอลิกคือตอนที่น้ำมันยังเย็นอยู่ อุปกรณ์ควรจัดเตรียมในรูปแบบสำหรับการขนส่ง

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดับเครื่องยนต์ เข้าเบรกจอด และดึงกุญแจออก

  2. ทำความสะอาดบริเวณรอบช่องเติมและฝาของถังน้ำมันไฮดรอลิก (รูป 66)

   g021215
  3. เปิดฝา/ดึงก้านวัดออกจากช่องเติม และเช็ดด้วยผ้าขี้ริ้วสะอาด

  4. สอดก้านวัดลงในช่องเติม จากนั้นดึงออกมาเพื่อดูระดับน้ำมัน

   Note: ระดับน้ำมันควรอยู่ระหว่างช่วงใช้งานได้บนก้านวัด

   Important: อย่าเติมน้ำมันมากเกินไป

  5. หากน้ำมันเหลือน้อย เติมน้ำมันที่เหมาะสมพอให้ระดับถึงขีดเต็ม

  6. ปิดฝา/ใส่ก้านวัดเข้าช่องเติม

  ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก

  ถังน้ำมันเติมน้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูงมาแล้วจากโรงงาน ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรก และทุกวันหลังจากนั้น โปรดดู การตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก

  น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ: น้ำมันไฮดรอลิกชนิดยืดอายุการใช้งาน Toro PX มีจัดจำหน่ายแบบถัง 19 ลิตร (5 แกลลอนสหรัฐ) หรือถัง 208 ลิตร (55 แกลลอนสหรัฐ)

  Note: อุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนที่แนะนำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันและตัวกรองบ่อยๆ เหมือนกับการใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนแบบอื่น

  น้ำมันไฮดรอลิกทางเลือก: หากไม่มีน้ำมันไฮดรอลิกชนิดยืดอายุการใช้งาน Toro PX จัดจำหน่าย คุณสามารถใช้น้ำมันไฮดรอลิกชนิดปิโตรเลียมทั่วไปที่มีข้อมูลจำเพาะตรงกับช่วงที่ระบุไว้สำหรับคุณสมบัติวัสดุต่อไปนี้ทั้งหมดและได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อย่าใช้น้ำมันสังเคราะห์ ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

  Note: Toro ไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการใช้น้ำมันเปลี่ยนทดแทนที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นควรใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือเท่านั้น

  น้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอชนิดดัชนีความหนืดสูง/จุดไหลเทต่ำ ISO VG 46

  คุณสมบัติวัสดุ: 
   ความหนืด, ASTM D445cSt ที่ 40°C (104°F) 44 ถึง 48
   ดัชนีความหนืด ASTM D2270140 ขึ้นไป
   จุดไหลเท, ASTM D97-37°C ถึง -45°C (-34°F ถึง -49°F)
   ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 หรือ M-2952-S)

  Note: น้ำมันไฮดรอลิกส่วนใหญ่เกือบจะไม่มีสี ทำให้การมองหาจุดรั่วได้ยาก สีย้อมน้ำมันไฮดรอลิกสีแดงมีจัดจำหน่ายเป็นขวดขนาด 20 มล. (0.67 ออนซ์ของเหลว) ซึ่งขวดหนึ่งก็เพียงพอแล้วสำหรับน้ำมันไฮดรอลิก 15 ถึง 22 ลิตร (4 ถึง 6 แกลลอนสหรัฐ) สามารถแจ้งหมายเลขสั่งซื้ออะไหล่ 44-2500 กับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro

  Important: น้ำมันไฮดรอลิกสังเคราะห์ชนิดย่อยสลายทางชีวภาพเกรดพรีเมียมของ Toro เป็นน้ำมันสังเคราะห์ชนิดย่อยสลายทางชีวภาพเพียงรุ่นเดียวที่ได้รับการรับรองโดย Toro น้ำมันชนิดนี้เข้ากันได้กับอีลาสโตเมอร์ที่ใช้ในระบบไฮดรอลิก Toro และเหมาะสำหรับอุณหภูมิการทำงานที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังเข้ากันได้น้ำมันแร่ทั่วไปด้วย แต่เพื่อประสิทธิภาพในการย่อยสลายทางชีวภาพและสมรรถนะสูงสุด ควรล้างน้ำมันทั่วไปออกจากระบบไฮดรอลิกให้หมดจด น้ำมันมีจัดจำหน่ายแบบถัง 19 ลิตร (5 แกลลอน) หรือถัง 208 ลิตร (55 แกลลอน) จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Toro

  ความจุน้ำมันไฮดรอลิก

  56.7 ลิตร (15 แกลลอนสหรัฐ) โปรดดู ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก

  การเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมถังน้ำมันด้วยน้ำมันทางเลือกมาก่อน ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • ทุก 2,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ ให้เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก
 • หากน้ำมันปนเปื้อน ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toro เนื่องจากต้องมีการล้างระบบ น้ำมันที่ปนเปื้อนจะดูขุ่นหรือเป็นสีดำเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันสะอาด

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดับเครื่องยนต์ เข้าเบรกจอด และดึงกุญแจออก

  2. ยกกระโปรงรถ

  3. วางอ่างระบายใต้ข้อต่อที่ยึดอยู่ด้านล่างของถังพักน้ำมันไฮดรอลิก (รูป 67)

   g004139
  4. ถอดท่ออ่อนออกจากส่วนล่างของข้อต่อ และปล่อยให้น้ำมันไฮดรอลิกไหลลงมาในอ่างระบาย

  5. ต่อท่ออ่อนกลับเข้าไปเมื่อระบายน้ำมันไฮดรอลิกออกมาหมดแล้ว

  6. เติมถังเติมด้วยน้ำมันไฮดรอลิก โปรดดู ข้อมูลจำเพาะน้ำมันไฮดรอลิก และ ความจุน้ำมันไฮดรอลิก

   Important: ใช้เฉพาะน้ำมันไฮดรอลิกที่กำหนดเท่านั้น เพราะน้ำมันอื่นๆ อาจทำให้ระบบเสียหาย

  7. ปิดฝาถังน้ำมันไฮดรอลิก

  8. สตาร์ทเครื่องยนต์และใช้งานการควบคุมไฮดรอลิกทั้งหมดเพื่อจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกให้ทั่วระบบ

  9. ตรวจสอบหารอยรั่ว

  10. ดับเครื่องยนต์

  11. ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกและเติมน้ำมันจนถึงขีดเต็มบนก้านวัด

   Important: อย่าเติมน้ำมันในถังพักน้ำมันมากเกินไป

  การเปลี่ยนตัวกรองไฮดรอลิก

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ทุก 800 ชั่วโมง
 • หากคุณไม่ได้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ หรือเคยเติมน้ำมันทางเลือกลงในถัง ให้เปลี่ยนตัวกรองไฮดรอลิก
 • ทุก 1,000 ชั่วโมง
 • หากคุณใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำ ให้เปลี่ยนตัวกรองไฮดรอลิก
 • ระบบไฮดรอลิกมีส่วนแสดงสถานะรอบการซ่อมบำรุงติดตั้งไว้ (รูป 68) ขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานในอุณหภูมิใช้งาน ให้ดูส่วนแสดงสถานะ ซึ่งควรอยู่ในโซนสีเขียว แต่หากส่วนแสดงสถานะอยู่ในโซนสีแดง ให้เปลี่ยนตัวกรองไฮดรอลิก

  g004132

  Important: การใช้ตัวกรองอื่นๆ อาจทำให้การรับประกันส่วนประกอบบางอย่างเป็นโมฆะ

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา เข้าเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออกออก

  2. ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ จุดติดตั้งตัวกรองและวางอ่างระบายใต้ตัวกรอง (รูป 69 และ รูป 70)

   g003980
   g004150
  3. ถอดตัวกรองออก

  4. หล่อลื่นปะเก็นบนตัวกรองใหม่ด้วยน้ำมันไฮดรอลิก

  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณที่ยึดตัวกรองสะอาด

  6. ติดตั้งตัวกรองด้วยมือจนกระทั่งปะเก็นแตะกับพื้นผิวที่ใช้ยึดกล่องตัวกรอง จากนั้นหมุนเพิ่มอีก ½ รอบ

  7. ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับตัวกรองอื่นๆ

  8. สตาร์ทเครื่องยนต์ และปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานประมาณ 2 นาทีเพื่อไล่อากาศออกจากระบบ

  9. ดับเครื่องยนต์และตรวจสอบการรั่วไหล

  การทดสอบแรงดันในวงจรไฮดรอลิก

  ใช้พอร์ตทดสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อทดสอบแรงดันในวงจรไฮดรอลิก ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Toro เพื่อขอคำแนะนำ

  ใช้พอร์ตทดสอบที่อยู่บนท่อไฮดรอลิกด้านหน้า (รูป 71) เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขวงจรการขับเคลื่อน

  g031993

  ใช้พอร์ตทดสอบที่อยู่บนบล็อกท่อร่วมการตัดหญ้า (รูป 72) เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขวงจรการตัดหญ้า

  g021221

  ใช้พอร์ตทดสอบที่อยู่บนบล็อกท่อร่วมการยก (รูป 73) เพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขวงจรการยก

  g003983

  การบำรุงรักษาระบบชุดตัดหญ้า

  ความปลอดภัยเกี่ยวกับใบมีด

  • ใบมีดหรือใบมีดล่างที่สึกหรือเสียหายอาจจะแตกออกได้ และชิ้นส่วนอาจกระเด็นไปโดนตัวคุณหรือผู้อื่น จนอาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

  • ตรวจสอบชุดตัดหญ้าเป็นระยะเพื่อดูว่ามีการสึกหรอหรือเสียหายมากเกินไปหรือไม่

  • ใช้ความระมัดระวังขณะตรวจสอบชุดตัดหญ้า ห่อใบมีดหรือสวมใส่ถุงมือ และใช้ความระมัดระวังขณะซ่อมบำรุงใบมีดพวงและใบมีดล่าง ให้เปลี่ยนหรือลับใบมีดพวงหรือใบมีดล่างเท่านั้น ห้ามยืดหรือเชื่อมใบมีดเด็ดขาด

  • ในอุปกรณ์ที่มีชุดตัดหญ้าหลายชุด ให้ใช้ความระมัดระวังขณะหมุนพวงใบมีด เนื่องจากอาจทำให้ใบมีดพวงในชุดตัดหญ้าอื่นๆ หมุนได้

  การตรวจสอบการสัมผัสกันของใบมีดพวงกับใบมีดล่าง

  ระยะการซ่อมบำรุงขั้นตอนการบำรุงรักษา
  ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งหรือทุกวัน
 • ตรวจสอบการสัมผัสกันของใบมีดพวงและใบมีดล่าง
 • ตรวจสอบการสัมผัสกันของใบมีดพวงและใบมีดล่าง ไม่ว่าคุณภาพการตัดก่อนหน้าจะเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ ต้องมีการสัมผัสกันเล็กน้อยตามแนวความยาวทั้งหมดของใบมีดพวงและใบมีดล่าง (โปรดดูการปรับใบมีดพวงกับใบมีดล่างในคู่มือผู้ใช้ของชุดตัดหญ้า)

  การลับคมชุดตัดหญ้า

  คำเตือน

  การสัมผัสกับใบมีดพวงหรือชิ้นส่วนเคลื่อนไหวอื่นๆ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ

  • เก็บนิ้ว มือ และเสื้อผ้าออกห่างจากใบมีดพวงหรือชิ้นส่วนเคลื่อนไหวอื่นๆ

  • อย่าพยายามหมุนใบมีดพวงด้วยมือหรือเท้าขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่โดยเด็ดขาด

  Note: ขณะลับคม ส่วนด้านหน้าทั้งหมดจะทำงานด้วยกัน และส่วนด้านหลังจะทำงานด้วยกัน

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา ดับเครื่องยนต์ เข้าเบรกจอด และปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปยังตำแหน่งปิด

  2. ปลดล็อกและยกเบาะที่นั่งเพื่อเปิดให้เห็นคันโยกลับคม (รูป 74)

  3. ปรับใบมีดพวงกับใบมีดล่างในตอนเริ่มแรกให้เหมาะสมสำหรับการลับคมบนชุดตัดหญ้าทั้งหมดที่ต้องการจะลับคม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของชุดตัดหญ้า

  4. สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยให้เดินรอบเบา

   อันตราย

   การเปลี่ยนความเร็วเครื่องยนต์ขณะลับคมอาจทำให้ใบมีดพวงหยุดทำงานได้

   • ห้ามเปลี่ยนความเร็วเครื่องยนต์ขณะลับคมโดยเด็ดขาด

   • ลับคมด้วยความเร็วเครื่องยนต์ที่เดินรอบเบาเท่านั้น

  5. เลือกคันโยกลับคมของด้านหน้า ด้านท้าย หรือทั้งสองด้านเพื่อกำหนดชุดตัดหญ้าที่จะลับคม (รูป 74)

   อันตราย

   เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ต้องอยู่ให้ห่างจากชุดตัดหญ้าก่อนดำเนินการต่อ

  6. ดันคันโยกตัดหญ้า/ขนส่งให้อยู่ในตำแหน่งตัดหญ้า และดันสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งเปิด ดันคันควบคุมการยก/ลดชุดตัดหญ้าไปข้างหน้าเพื่อเริ่มการลับคมบนใบมีดพวงที่ต้องการ

  7. ทากากเพชรลับคมด้วยแปรงด้ามยาว

   Note: ห้ามใช้แปรงด้ามสั้น

  8. หากใบมีดพวงหยุดทำงานกลางคันหรือไม่มั่นคงขณะลับคม เลือกการตั้งค่าความเร็วใบมีดพวงให้สูงขึ้นจนกว่าความเร็วจะคงที่ จากนั้นปรับความเร็วใบมีดพวงกลับมาที่ระดับความเร็วที่ต้องการ

  9. หากต้องการปรับชุดตัดหญ้าขณะลับคม ให้ปิดใบมีดพวงโดยการดันคันโยกยก/ลดชุดตัดหญ้าไปด้านหลัง และสวิตช์เปิด/ปิดไปยังตำแหน่งปิด และดับเครื่องยนต์

   หลังจากปรับเสร็จแล้ว ให้ทำซ้ำขั้นตอน 4 ถึง 8

   g021209
  10. ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันนี้กับชุดตัดหญ้าทั้งหมดที่ต้องการลับคม

  11. เสร็จแล้วให้โยกคันโยกลับคมไปที่ตำแหน่งตัดหญ้า ปิดเบาะที่นั่งลง และล้างกากเพชรลับคมออกจากชุดตัดหญ้าให้หมด

   Note: ปรับระยะใบมีดพวงกับใบมีดล่างของชุดตัดหญ้าตามที่จำเป็น ปรับความเร็วใบมีดพวงของชุดตัดหญ้าเป็นค่าการตัดหญ้าที่ต้องการ

   Important: หากสวิตช์ลับคมไม่กลับมาที่ตำแหน่งปิด หลังจากการลับคม ชุดตัดหญ้าจะไม่ยกขึ้นหรือทำงานไม่ถูกต้อง

   Note: เพื่อให้คมใบมีดคมมากขึ้น ใช้ตะไบขัดด้านหน้าใบมีดล่างหลังจากลับใบมีด การทำแบบนี้จะช่วยลบเสี้ยนและขอบที่ไม่เรียบที่อาจเกิดขึ้นบนขอบคมของใบมีด

  การจัดเก็บ

  ความปลอดภัยเมื่อจัดเก็บ

  • ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก รอให้รถหยุดนิ่งก่อนจะลุกออกจากที่นั่งคนขับ รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนปรับ ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด หรือจัดเก็บอุปกรณ์

  • อย่าจัดเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุน้ำมันในที่ที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือไฟนำร่อง เช่น บนเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

  การเตรียมรถตัดหญ้า

  1. จอดอุปกรณ์บนพื้นราบ ลดชุดตัดหญ้าลงมา เข้าเบรกจอด ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออกออก

  2. ทำความสะอาดรถตัดหญ้า ชุดตัดหญ้า และเครื่องยนต์ให้หมดจด

  3. ตรวจสอบแรงดันลมยาง โปรดดู การตรวจสอบแรงดันลมยาง

  4. ตรวจสอบตัวยึดทั้งหมดว่าหลวมหรือไม่ และขันให้แน่นตามความจำเป็น

  5. อัดจาระบีหรือทาน้ำมันที่จุดอัดจาระบีและจุดหมุนทั้งหมด เช็ดน้ำมันหล่อลื่นที่เกินมาออก

  6. ขัดเบาๆ และทาสีซ่อมแซมสีบนบริเวณที่มีรอยขูด แตก หรือเป็นสนิม ซ่อมแซมรอยบุ๋มในตัวถังโลหะ

  7. ซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และสายไฟดังนี้ โปรดดู ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าID000-448-328

   1. ถอดขั้วแบตเตอรี่จากเสาแบตเตอรี่

   2. ทำความสะอาดแบตเตอรี่ ขั้ว และเสาแบตเตอรี่ด้วยแปรงลวดและส่วนผสมเบกกิ้งโซดา

   3. เคลือบขั้วสายไฟและเสาแบตเตอรี่ด้วยจาระบีแบบสกินโอเวอร์ Grafo 112X (หมายเลขชิ้นส่วน Toro 505-47) หรือปิโตรเลียมเจลลี่เพื่อป้องกันการสึกกร่อน

   4. ชาร์จแบตเตอรี่อย่างช้าๆ ทุกๆ 60 วันนาน 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เกิดตะกั่วซัลเฟต

  การเตรียมเครื่องยนต์

  1. ระบายน้ำมันเครื่องออกจากอ่างน้ำมันและปิดจุกระบาย

  2. ถอดตัวกรองน้ำมันทิ้งไป ติดตั้งตัวกรองน้ำมันชิ้นใหม่

  3. เติมน้ำมันมอเตอร์ที่กำหนดลงในเครื่องยนต์

  4. สตาร์ทเครื่องยนต์และให้เดินรอบเบาประมาณ 2 นาที

  5. ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก

  6. ล้างถังเชื้อเพลิงด้วยน้ำมันใหม่และสะอาด

  7. ยึดข้อต่อระบบเชื้อเพลิงทั้งหมดให้แน่น

  8. ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงระบบกรองอากาศอย่างละเอียด

  9. ผนึกช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออกด้วยเทปทนฝนและแดด

  10. ตรวจสอบการป้องกันน้ำแข็งตัว และเติมส่วนผสมน้ำกับสารป้องกันน้ำแข็งตัวเอทิลีนไกลคอลในสัดส่วน 50/50 ตามที่จำเป็น โดยพิจารณาจากอุณหภูมิต่ำสุดที่คาดการณ์ในพื้นที่ของคุณ