Bevezetés

Ez a gép földben történő árokásásra szolgál különböző célú kábelek és csővezetékek fektetéséhez. Kő, fa vagy más, földtől eltérő anyag vágására nem alkalmas. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben tartózkodók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com webhelyen további információk is találhatók, például munkavédelmi tanácsok, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint a termékregisztráció is itt végezhető el.

Ha szervizre, eredeti Toro alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálathoz, és készítse elő terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja fel a számokat az erre előkészített helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g272571

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A kaliforniai közös természeti erőforrásokról szóló törvény (California Public Resource Code) 4442. és 4443. szakasza értelmében tilos a motor működtetése erdős, bokrokkal vagy fűvel takart talajon, kivéve akkor, kivéve ha a motor a 4442. szakaszban meghatározott szikragátló berendezéssel rendelkezik, rendszeresen karbantartáson esik át, vagy a motor felépítése, felszerelése és karbantartása a tűzesetek megakadályozásának szem előtt tartásával történt.

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, karbantartás és garancia szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos információkat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Important: Ha Toro motorral felszerelt gépét tartósan 1500 m tengerszint feletti magasság fölött használja, feltétlenül szerelje fel a nagy magasságú használhatósági készletet, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A nagy magasságú használhatósági készlet megnöveli a motor teljesítményét, miközben megelőzi a gyújtógyertya beköpését, a nehéz indítást és a megnövekedett kibocsátást. Ha felszerelte a készletet, ragassza fel a nagy magasság” (high altitude) címkét a gépre a sorozatszámot tartalmazó címke mellé. A géphez való megfelelő nagy magasságú használhatósági készlet és nagy magasság” (high altitude) címke bármelyik hivatalos márkaszervizben beszerezhető. Az Önhöz legközelebbi márkakereskedést megkeresheti webhelyünkön a www.Toro.com címen, vagy hívja fel ügyfélszolgálatunkat a motor károsanyag-kibocsátást szabályozó rendszerére vonatkozó jótálláson található hívószámon.Távolítsa el a készletet a motorról és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációjára, ha 1500 m alatt fogja használni a gépet. Ne működtesse a nagy magasságú üzemre átalakított motort alacsonyabb területeken, mert így a motor túlhevülhet és károsodhat.Ha nem tudja biztosan, hogy a gépe át lett-e alakítva nagy magasságban történő használatra, keresse az alábbi címkét.

decal127-9363

Figyelmeztetés

KALIFORNIA

65-ös számú figyelmeztetés

A motor kipufogógáza olyan kémiai anyagokat tartalmaz, melyek Kalifornia államban rákkeltő hatásúnak, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív károsodást okozónak minősülnek.

Az akkumulátor sarkai, telepkapcsai és alkatrészei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, melyek Kalifornia állam hatóságainak ismeretei szerint olyan vegyi anyagok, amelyek rákot és reproduktív károsodást okoznak. Az anyagokkal való érintkezést követően mosson kezet.

A termék használata Kalifornia állam jogszabályai által rákkeltőnek, születési, illetve reprodukciós rendellenességet okozónak nyilvánított vegyi anyag vagy vegyi anyagok hatásának való kitettséget eredményezhet.

Biztonság

Általános óvintézkedések

Veszély

A munkaterületen föld alatti elektromos közművezeték haladhat át. Ezeket megsértve áramütés vagy robbanás is bekövetkezhet.

A munkaterületen jelölje be a közművek helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken. Forduljon a helyi földmérőkhöz vagy közműellátó vállalatokhoz a közművek megjelölése ügyében (az Amerikai Egyesült Államokban például hívja a 811-et, Ausztráliában az 1100-at az államközi jelölő szolgáltatásért).

A termék levághatja a kezét és lábát. A súlyos, akár végzetes sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó fogaktól, csigától vagy más alkatrészektől.

 • Tartsa a járókelőket és háziállatokat a géptől távol.

 • Olvassa el és minden részletében értse meg a Kezelői kézikönyvet, mielőtt beindítja a motort.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék a gépet.

 • Ne működtesse a gépet felszerelt és üzemképes védőburkolatok és biztonsági berendezések nélkül.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, ami elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt nekikezdene a gép szervizeléséhez, tankolásához, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra Graphic, amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a kezelő számára feltűnő helyen, a potenciálisan veszélyes területek közelében találhatók. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

decalbatterysymbols
decal93-6686
decal93-7814
decal93-9084
decal100-4650
decal107-8495

A 131-1097. számú címke csak Toro motorral szerelt gépeken található meg.

decal131-1097
decal133-8062
decal139-1271
decal138-7107
decal138-7154

A 137-3882. számú címke csak a 22983 gépeken található meg.

decal137-3882

A 138-7155. számú címke csak a 22984 gépeken található meg.

decal138-7155
decal99-9952
decal138-7104

A 138-7105. számú címke csak a 22983 gépeken található meg.

decal138-7105

A 138-7106. számú címke csak a 22984 gépeken található meg.

decal138-7106

Felszerelés

A gém és a lánc felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

Gém (külön kapható)1
Lánc (külön kapható)1

Important: Többféle gém- és láncméret-konfiguráció érhető el. Az igényeinek megfelelő gém- és láncadatokat hivatalos márkaszervizétől tudhatja meg.

 1. Parkolja le a gépet sík talajon és húzza be a rögzítőféket.

 2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 3. Távolítsa el a csavart, a 2 alátétidomot, valamint a földmozgató csigát rögzítő anyát (Ábra 4).

  Note: Őrizze meg a rögzítőelemeket a későbbi felhasználás érdekében.

  g011470
 4. Távolítsa el a 2 csavart, az anyákat és a dupla alátéteket a gém oldalairól (Ábra 4).

 5. Lazítsa meg az állítócsavart és az ellenanyát (Ábra 4).

 6. Csúsztassa a gémet a hajtófej karjára.

 7. Szerelje fel a(z) 4 lépésnél leszerelt 2 csavart, az anyákat és a dupla alátéteket a gémre és a karra, de ne húzza meg őket.

 8. Ha a lánc nincs összekapcsolva, akkor a mellékelt kengyelcsapszeget láncszemeken keresztül besajtolva vagy beütve kösse össze a láncszemeket.

  Important: A láncszemek meghajlásának elkerülése érdekében a kengyelcsapszeg beütésekor helyezzen alátéteket a láncszemek alá és közé.

 9. Rögzítse a kengyelcsapszeget a lánchoz mellékelt sasszeggel.

 10. Hurkolja át az ásóláncot a csiga hajtótengelyén a hajtókerékre, ügyelve arra, hogy az ásófogak előre nézzenek a felső ágon.

 11. Illessze a helyére a lánc felső ágát az árokásó gémen, majd hajtsa át a láncot a gép végén található görgő körül.

 12. Hajtsa be az állítócsavart a gémbe, majd csavarja be, amíg 3,8–6,3 cm közötti lógás nem mérhető a lánc alsó szakaszán.

 13. Csavarja az ellenanyát az állítócsavarra, majd húzza meg szilárdan a gém ellenében.

 14. Húzza meg a 2 csavart és az anyákat 183–223 N·m nyomatékkal.

 15. Szerelje fel a földmozgató csigát az előzőleg leszerelt csavar, 2 nyerges alátét és anya segítségével.

 16. Húzza meg a csavart és az anyát 101 N·m nyomatékkal.

A folyadékszintek ellenőrzése

A gép első beindítása előtt ellenőrizze a motorolaj és a hidraulikafolyadék szintjét. További információkat az alábbi részekben talál.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátorok töltésével kapcsolatban itt talál további információkat: Az akkumulátor töltése.

Termékáttekintés

g251307

A motor beindítása és a gép működtetése előtt ismerkedjen meg az összes kezelőszervvel (Ábra 6).

Kezelőpanel

g251305

Elektronikus vezérlőegység hibajelző lámpája

Csak Kohler gépek esetén

Az elektronikus vezérlőegység (ECU) folyamatosan felügyeli a befecskendező rendszert.

Ha a rendszerben hibát észlel, akkor a hibajelző lámpa (MIL) világítani kezd (Ábra 6).

A MIL-lámpa a vezérlőpanelen található piros lámpa.

Ha a MIL-lámpa világít, végezzen kezdeti hibakeresést.

Ha ezek az ellenőrzések nem vezetnek eredményre, a további diagnózist és szervizelést a hivatalos márkaszerviznek kell elvégeznie.

Kulcsos kapcsoló

A motor beindítására és leállítására szolgáló kulcsos kapcsoló 3 helyzetbe állítható: OFF [Ki], RUN [Üzem] és START [Indítás]. Lásd: A motor beindítása.

Gázkar

A motorfordulatszám növeléséhez tolja előre a motorfordulatszám-vezérlő kart, a csökkentéshez húzza hátra.

Hidegindító kar

Csak Toro motorok esetén

Hideg motor indítása előtt tolja előre a hidegindító kart. A motor beindulását követően úgy állítsa be a hidegindító kart, hogy a motor egyenletesen járjon. Amint lehetséges, húzza a hidegindító kart teljesen hátra.

Note: A meleg motor kis mértékben vagy egyáltalán nem igényli a hidegindító használatát.

Üzemóra-számláló

Az üzemóra-számláló a gépen naplózott óraszák számát jeleníti meg.

Referenciarúd

A gép vezetésekor használja a referenciarudat kapaszkodónak, valamint viszonyítási pontnak a gép irányításához. A zökkenőmentes, szabályozott mozgás és haladás érdekében ne vegye le mindkét kezét a referenciarúdról a gép működtetése közben.

Haladásvezérlő kar

 • Előremenethez tolja előre mindkét haladásvezérlő kart (Ábra 7).

  g258529
 • Hátramenethez húzza hátra mindkét haladásvezérlő kart (Ábra 8).

  Important: Hátramenetben nézzen hátra, nincs-e az útban akadály, és tartsa a kezét a referenciarúdon.

  g258530
 • Jobbra forduláshoz a bal oldali haladásvezérlő kart tolja előre (Ábra 9).

  g258532
 • Balra forduláshoz a jobb oldali haladásvezérlő kart tolja előre (Ábra 10).

  g258531
 • A gép megállításához engedje el a haladásvezérlő karokat.

Note: Minél jobban kitéríti a haladást vezérlő kart, annál gyorsabban halad a gép az adott irányba.

Gémemelő kar

A gém leengedéséhez tolja lassan előre a kart (Ábra 11).

A gém felemeléséhez húzza lassan hátra a kart (Ábra 11).

g258811

Gémemelő kar retesze

A gémemelő kar retesze rögzíti a gémemelő kart, hogy azt ne lehessen előretolni. Ez segít elkerülni a gém véletlen leengedését karbantartás során. A gém a retesszel bármikor rögzíthető, ha a gépet felemelt gémmel kell leállítania.

A reteszeléshez emelje fel a reteszt, hogy a vége kiemelkedjen a kezelőpanelen kialakított furatból, fordítsa el jobbra a gémemelő kar elé, majd a reteszelt helyzetben nyomja le (Ábra 12).

g251304

Árokásó vezérlőkar

Az árokásóval történő ásáshoz fordítsa hátra, majd húzza lefelé a referenciarúdhoz (Ábra 13, 1.).

Az árokásó fej hátrafelé mozgatásához fordítsa hátra a kart, majd helyezze a felső nyílásba (Ábra 13, 2.).

A kar elengedésekor az automatikusan semleges helyzetbe áll (Ábra 13, 3.), és leállítja a láncot.

g261593

Rögzítőfékkar

 • A rögzítőfék behúzásához húzza hátra és felfelé a rögzítőfék karját (Ábra 14).

 • A rögzítőfék kioldásához húzza a kart hátra, majd lefelé (Ábra 14).

g251303

Note: A műszaki adatok és a kialakítás külön értesítés nélkül változhatnak.

Szélesség86 cm
70 cm hosszú gémhez210 cm
91,4 cm hosszú gémhez235 cm
122 cm hosszú gémhez283 cm
Magasság117 cm
Tömeg, 22983-as típus501 kg
Tömeg, 22984-es típus505 kg

* Egy 91,4 cm-es gém és lánc körülbelül 27 kg-mal növeli meg a megadott tömeget.

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, amelyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Important: A gép használata előtt ellenőrizze a folyadékszinteket és távolítsa el a törmeléket a gépről. Ellenőrizze, hogy a területen sem emberek, sem törmelék nincs. Emellett ismernie kell és meg kell jelölnie az összes közüzemi vezeték helyét.

Működtetés előtt

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Általános óvintézkedések

 • A munkaterületen jelölje be a felszín alatti közművek és egyéb objektumok helyét, és ne végezzen ásást a jelölt területeken; ügyeljen a jelöletlen tárgyak és építmények, például föld alatti tárolótartályok, kutak és szennyvízrendszerek elhelyezkedésére.

 • Vizsgálja meg a gép munkaterületét.

  • Értékelje ki a területet annak meghatározására, hogy milyen tartozékok és adapterek szükségesek a munka megfelelő és biztonságos elvégzéséhez.

  • Távolítsa el az összes törmeléket.

  • A géppel való munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a területen nincsenek nézelődők.

  • Ha valaki a területre lép, állítsa le a gépet.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

  • Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

  • Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát vagy minősített képzést írhat elő a számára.

  • Ismerje meg, hogyan kell gyorsan megállítani a gépet és leállítani a motorját.

  • Ellenőrizze, hogy az éberségi kapcsoló, a biztonsági kapcsolók és védőelemek fel vannak szerelve, és megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

  • Keresse meg a gépen és a munkaeszközökön a becsípődési pontként jelölt területeket; tartsa távol kezét és lábát ezektől a területektől.

  • A kezelői pozíció elhagyása előtt álljon meg a géppel, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag kezelése során járjon el különös körültekintéssel. Az üzemanyag rendkívül gyúlékony, és a gőzei robbanásveszélyesek.

 • Oltson el minden cigarettát, szivart, pipát és egyéb tűzforrást.

 • Csak jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.

 • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát, és ne tankoljon.

 • Ne zárt helyen tankoljon vagy ürítse le az üzemanyagot.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra, vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ha kifolyt az üzemanyag, ne kísérelje meg a motor beindítását; kerülje bármely gyújtóforrás kialakulását, amíg az üzemanyag gőze el nem oszlott.

 • Ne töltsön tartályokat járművön belül, műanyag betétes tehergépkocsin vagy utánfutógépágyon. Tankolás előtt mindig helyezze a tartályokat a földre, messze a járművétől.

 • A berendezést vegye le a gépkocsiról vagy pótkocsiról, és a földön végezze a tankolását. Ha ez nem lehetséges, akkor a tankolást hordozható tartályból végezze, ne töltőpisztolyból.

 • Tartsa a töltőpisztolyt a benzintank vagy tartály széléhez érintve mindaddig, míg a tankolás befejeződik. Ne használjon töltőpisztoly záró-nyitó eszközt.

Tankolás

Javasolt üzemanyag

 • A legjobb eredmény elérése érdekében csak tiszta, friss (maximum 30 napos), ((R+M)/2 besorolási módszer szerint) legalább 87-es oktánszámú ólommentes benzint használjon.

 • Etanol: maximum 10% (V/V) etanolt (benzin–alkohol keverék) vagy 15% (V/V) MTBE-t (metil-tercier-butil-éter) tartalmazó benzin használható. Az etanol és az MTBE nem ugyanaz. 15% (V/V) etanolt tartalmazó üzemanyag (E15) nem használható. Ne használjon 10% (V/V)-nál több etanolt tartalmazó üzemanyagot, amilyen például az E15 (15% etanolt tartalmaz), az E20 (20% etanolt tartalmaz) vagy az E85 (legfeljebb 85% etanolt tartalmaz). A nem engedélyezett üzemanyag használata teljesítményproblémákat és/vagy olyan motorkárosodást okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

 • Ne használjon metanolt tartalmazó benzint.

 • Ne tároljon télen üzemanyagot sem az üzemanyagtartályban, sem más tartályban, kivéve, ha üzemanyag-stabilizátort használ.

 • Ne adjon olajat a benzinhez.

Stabilizáló/kondicionáló anyag használata

Az üzemanyag hosszan frissen tartása érdekében töltsön a gépbe üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló anyagot az adalékanyag gyártójának utasítása szerint.

Important: Ne használjon metanolt vagy etanolt tartalmazó üzemanyag-adalékot.

Töltsön a friss üzemanyaghoz stabilizátor/kondicionálót az üzemanyag-stabilizátor gyártójának utasításai szerint.

Tankolás

 1. Parkolja le a gépet sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

 2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és hagyja a motort lehűlni.

 3. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet, majd vegye le a tanksapkát (Ábra 15).

  g251914
 4. Tankoláskor az üzemanyag szintje és a töltőnyílás alsó pereme között maradjon 6–13 mm távolság.

  Important: Ez az üres rész teszi lehetővé az üzemanyag tágulását a tartályban. Ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt.

 5. Kattanásig elfordítva szilárdan helyezze fel a tanksapkát.

 6. Törölje le az esetleg melléfolyt üzemanyagot.

Napi karbantartás elvégzése

Mielőtt elkezdené a napi munkát a géppel, végezze el a minden használat előtti/napi ellenőrzéseket, melyek felsorolásáért lásd: .

Működtetés közben

Üzem közben betartandó óvintézkedések

Általános óvintézkedések

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó fogaktól, lánctól, csigától vagy más alkatrészektől.

  • Tartsa az embereket a géptől távol, és soha ne használja a gépet személyszállításra.

  • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és hallásvédelmi eszközt is.

  • Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

  • Ha valaki a területre lép, hagyja abba az ásást.

 • A gép a működés közben hátrafelé halad – a gép használatakor figyeljen környezetére.

  • Csak olyan területen működtesse a gépet, ahol kellő hely van a biztonságos manőverezéshez.

  • Ügyeljen a közeli akadályokra. Ha nem hagy kellő távolságot a fáktól, falaktól és egyéb akadályoktól, megsérülhet, amikor a géppel munkavégzés közben tolat, amennyiben nem ügyel a környezetére.

  • Tolatás előtt nézzen hátra és lefelé, hogy szabad-e az út.

 • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, ami elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

 • Ne rángassa a haladási és gémemelő kezelőszerveket; egyenletesen mozgassa azokat.

 • A tulajdonos/üzemeltető felelős a balesetekért, amelyek személyi sérülést is okozhatnak, és megakadályozhatja azokat.

 • Ne üzemeltesse a gépet betegen, fáradtan, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.

 • Csak megfelelő fényviszonyok mellett használja a gépet.

 • A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden kezelőszerv semleges helyzetben van, és húzza be a rögzítőféket. Csak a kezelőálláson állva indítsa be a motort.

 • Ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz, vagy más olyan tárgyakhoz közelít, amelyek takarhatják a látást.

 • Állítsa le az ásóláncot, ha végez ásási munkát.

 • Ha nekiütközött valaminek, álljon meg a géppel, állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot, és vizsgálja meg a gépet. Az üzemeltetés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

 • Ne járassa a motort zárt területen.

 • Soha ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül. A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

  • Parkolja le a gépet sík talajon.

  • Engedje a talajra a gémet.

  • Húzza be a rögzítőféket.

  • Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 • Ügyeljen arra, hogy ne ütközzön akadályba (pl. elektromos vezetékbe, ágakba, ajtókeretbe), ha elhalad valami alatt.

 • Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

 • Csak a Toro által jóváhagyott munkaeszközöket és kiegészítőket használjon.

Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

 • Hegymenetben és lejtmenetben a gép eleje mindig az emelkedési irányba nézzen.

 • A gém lejtőn történő megemelése befolyásolja a gép stabilitását. Lejtős területen tartsa a gémet leengedett helyzetben.

 • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, amelyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn vagy egyenetlen terepen különös óvatosságot igényel.

 • Dolgozzon ki saját szabályokat és eljárásokat lejtőkön való munkavégzéshez. Az eljárásoknak tartalmazniuk kell a helyszín felmérését annak meghatározásához, hogy melyik lejtők biztonságosak gép működtetéséhez. Használja mindig józan eszét és ítélőképességét a felmérés során.

 • Lejtőn lassítson le, és rendkívül körültekintően dolgozzon. A talajfeltételek befolyásolhatják a gép stabilitását.

 • Kerülje a lejtőn való elindulást vagy megállást.

 • Lejtős szakaszokon kerülje a kanyarodást. Ha kanyarodnia kell, végezze azt lassan, a gép nehezebb felét az emelkedő irányában tartva.

 • A lejtőn minden mozgást lassan és fokozatosan végezzen. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se az irányát.

 • Ha kényelmetlennek érzi a lejtőn való munkát, ne végezze azt.

 • Ügyeljen a gödrökre, keréknyomokra és huppanókra, mert egyenetlen talajon a gép felborulhat. A magas fű akadályokat rejthet.

 • Nedves talajfelületen fokozott körültekintéssel dolgozzon. A tapadás csökkenése megcsúszást okozhat.

 • Vizsgálja meg a területet, hogy kellően stabil-e a talaj a gép megtartásához.

 • Legyen különösen óvatos, ha az alábbiak közelében dolgozik a géppel:

  • Suvadások

  • Árkok

  • Töltések

  • Vizek

  A gép képes hirtelen felborulni, ha az egyik lánctalpa alól eltűnik a talaj. Tartson biztonságos távolságot a gép és bármilyen veszély között.

 • Ha a gép dőlni kezd, engedje el a kezelőszerveket, és távolodjon el a géptől.

 • Lejtőn ne kapcsoljon fel vagy le munkaeszközt.

 • Ne parkoljon a géppel hegyoldalban vagy lejtőn.

A motor beindítása

 1. A gázkar legyen a LASSú és a GYORS helyzet között félúton (Ábra 16).

  g251917
 2. Toro motorok esetén a következő módon járjon el:

  1. Állítsa a hidegindító kart HIDEGINDíTáS helyzetbe (Ábra 16).

   Note: Meleg vagy forró motornál nem kell használnia a hidegindítót.

  2. Fordítsa az indítókulcsot BE helyzetbe (Ábra 16). Ha a motor beindult, engedje el az indítókulcsot.

  3. Fokozatosan állítsa a hidegindító kart KI helyzetbe (Ábra 16). Ha a motor lefullad vagy bizonytalanul jár, használja újra a hidegindítót, amíg a motor fel nem melegszik.

 3. Kohler motorok esetén fordítsa az indítókulcsot BE helyzetbe (Ábra 16). Ha a motor beindult, engedje el az indítókulcsot.

 4. Állítsa a gázkart a kívánt helyzetbe (Ábra 16).

  Important: Ha úgy járatja a motort magas fordulatszámon, hogy a hidraulikarendszer még hideg (azaz fagypont körüli vagy alatti hőmérsékleten), a hidraulikarendszer károsodhat. Hidegben járassa a motort a beindítása után 2–5 percig a gázkar középső helyzetében, mielőtt a gázkart a FAST [Gyors] helyzetbe állítaná.

  Note: Fagypont alatti külső hőmérséklet esetén tárolja a gépet zárt garázsban, hogy melegen tartsa és könnyebben beindíthassa.

Közlekedés a géppel

A haladási kezelőszervek segítségével haladhat a géppel. Minél jobban kitéríti a haladási kezelőszerveket, annál gyorsabban halad a gép az adott irányba. A haladási kezelőszerveket elengedve a gép megáll.

Vigyázat

Hátramenetben nekiütközhet álló tárgyaknak vagy közelben állóknak, amivel súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Hátramenetben nézzen hátra, nincs-e az útban akadály vagy emberek, és tartsa a kezét a referenciarúdon.

A gázkar a motorfordulatszámot (fordulat/perc) szabályozza. A legjobb teljesítmény érdekében állítsa a gázkart a FAST [Gyors] helyzetbe. Használhat ugyanakkor alacsonyabb motorfordulatszámokat is.

A motor leállítása

 1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

 2. Állítsa a gázkart a LASSú helyzetbe (Ábra 16).

 3. Ha a motor nagy terhelést kapott vagy forró, hagyja alapjáraton járni egy ideig, mielőtt az indítókulcsot a OFF [Ki] helyzetbe fordítja.

  Note: Ez segít a motornak lehűlni a leállítása előtt. Vészhelyzetben állítsa le azonnal a motort.

 4. Fordítsa a kulcsos kapcsolót OFF [Ki] helyzetbe, és vegye ki a kulcsot.

  Vigyázat

  A gép beindítását megkísérelheti egy gyermek vagy hozzá nem értő személy és megsérülhet.

  Vegye ki az indítókulcsot, amikor elhagyja a vontatóegységet, még ha csak pár másodpercre teszi is.

Árok ásása

 1. Indítsa be a motort, emelje fel a gémet, állítsa a gázkart GYORS helyzetbe, és menjen a géppel az ásás helyszínére.

  Important: Ásás előtt hagyja néhány percig melegedni a gépet.

 2. Húzza az árokásó vezérlőkart a referenciarúdhoz az árokásó aktiválása érdekében.

 3. A haladási kezelőszervek megmozdítása nélkül lassan engedje le a gémet és a láncot a talajba a kívánt mélységig.

 4. Ha az árokásó gém már 45–60°-os szögben a talajban van, a géppel lassan hátrafelé haladva növelje az árkot.

  Note: Árokásáskor a haladási sebesség automatikusan csökken.

 5. Ha befejezte a műveletet, emelje fel a gémet az árokból, majd állítsa le az árokásót.

Üzemeltetési tanácsok

 • A gép károsodásának elkerülése érdekében árokásás előtt tisztítsa meg a területet a szeméttől, ágaktól vagy kövektől.

 • Az árokásást mindig a lehető leglassabb haladási sebességgel kezdje. Ha a körülmények lehetővé teszik, növelje a sebességet. Ha a lánc lelassul, csökkentse a haladási sebességet, hogy a lánc a lehető leggyorsabban mozoghasson. Árokásás közben ne hagyja a lánctalpakat kipörögni.

 • Árokásás közben mindig maximális gázzal (maximális motorfordulatszámon) járassa a gépet.

 • Mindig hátrafelé haladva (hátramenetben) ásson.

 • A legjobb eredmény elérése érdekében a lánc mindig 45–60°-os szögben álljon.

 • A gém mélységét időnként korrigálva gyorsabban áshat.

 • Ha az árokásó elakad a talajban, fordítsa meg a lánc mozgási irányát. A lánc kiszabadulását követően fordítsa meg a lánc irányát, majd folytassa az ásást.

 • Ha az árokásóval lehetségesnél simább árkot szeretne, vásárolhat forgalmazójától egy ároksimítót. Az ároksimító az árokásó fejre szerelhető, és ásás közben simára kaparja az árkot.

 • A 61 cm-nél kisebb mélységű árkok minőségének javításához 61 cm-es gémet használjon.

 • Használjon a talajviszonyoknak megfelelő láncot, az alábbi táblázatban felsoroltak szerint:

  Talaj típusaAjánlott lánctípus
  HomokosFöldlánc (a gyorsabb ásás érdekében szereljen fel kiegészítő fogakat, forduljon a hivatalos márkaszervizéhez)
  Homokos vályog/vályog/vályogos agyagFöldlánc
  Nedves, ragacsos agyagFöldlánc
  Kemény talaj: száraz agyag és tömörödött földKombinált lánc
  Köves talaj/kavicsKővágó lánc

Működtetés után

A használatot követően betartandó óvintézkedések

 • Parkoljon le sík talajon, kapcsolja ki az árokásó hidraulikát, engedje le a gémet, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot. Várja meg, amíg minden mozgás leáll és a gép lehűl, mielőtt beállítást, szervizelést, tisztítást vagy tárolást végezne.

 • A tűzveszély megelőzése érdekében tisztítson le minden hulladékot a munkaeszközökről, hajtásokról, kipufogódobokról és a motorról. Törölje fel a kiömlött olajat és üzemanyagot.

 • Tartsa az összes részegységet megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva.

 • Óvatosan járjon el a gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor, vagy levételekor.

A gép szállításhoz történő rögzítése

Important: Ne használja vagy vezesse a gépet közúton. Óvatosan járjon el a gép utánfutóra vagy teherjárműre történő felrakásakor, vagy levételekor.

 1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

 2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

 3. Lánccal vagy hevederrel rögzítse a gépet egy pótkocsira a gép elülső és hátsó végén található lekötő/emelő hurkokon keresztül (Ábra 17 és Ábra 18). Az utánfutóra és a lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

  g251915
  g251916

A gép emelése

A gép a lekötő/emelő hurkokat emelési pontként használva megemelhető (Ábra 17 és Ábra 18).

Karbantartás

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Vigyázat

Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

Bármilyen karbantartási munka előtt vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból, és húzza le a kábeleket a gyújtógyertyákról. Húzza félre a gyertyakábeleket, hogy azok ne érhessenek véletlenül a gyújtógyertyákhoz.

Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

 • Parkoljon le sík talajon, kapcsolja ki az árokásó hidraulikát, engedje le a gémet, húzza be a rögzítőféket, állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot. Várja meg, amíg minden mozgás leáll, és a gép lehűl, mielőtt beállítást, tisztítást, tárolást vagy javítást végezne.

 • Törölje fel a kiömlött olajat és üzemanyagot.

 • Ne engedje, hogy a gépet oktatásban nem részesült személyzet üzemeltesse.

 • Szükség esetén emelővel támassza alá az alkatrészeket.

 • Az energiát tároló alkatrészekből engedje ki óvatosan a nyomást.

 • Kösse le az akkumulátort, mielőtt bármilyen javításba kezd.

 • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó alkatrészektől. Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen beállításokat.

 • Tartsa az összes részegységet megfelelő üzemállapotban, a kötőelemeket pedig kellően meghúzva. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.

 • Ne bolygassa a biztonsági berendezéseket.

 • Csak eredeti Toro cserealkatrészt használjon.

Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Az első 5 óra után
 • Toro motorok esetén – cseréljen motorolajat és olajszűrőt.
 • Az első 50 óra után
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A gépet meg kell zsírozni.(Végezze el a zsírzást rögtön minden lemosás után.)
 • Ellenőrizze a légszűrőt.
 • Kohler motorok esetén – ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Toro motorok esetén – ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Ellenőrizze a lánctalpak állapotát, és tisztítsa meg a lánctalpakat.
 • Ellenőrizze a rögzítőféket.
 • Ellenőrizze az ásófogak állapotát, cserélje ki, amelyik kopott vagy sérült.
 • Ellenőrizze a kötőelemek meghúzott állapotát.
 • Minden használat után
 • Távolítsa el a hulladékokat a gépről.
 • Minden 25 órában
 • Ellenőrizze az akkumulátor elektrolitszintjét(csak csereakkumulátorok esetén).
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • Ellenőrizze az ásóláncot jelentős kopás és megfelelő feszesség szempontjából.
 • Minden 40 órában
 • Zsírozza meg az árokásó házát.
 • Minden 100 órában
 • Kohler motorok esetén – cserélje le a motorolajat(gyakrabban, ha poros, homokos környezetben dolgozik a géppel).
 • Toro motorok esetén – cseréljen motorolajat és olajszűrőt(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Toro motorok esetén – ellenőrizze a gyújtógyertyá(ka)t.
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Ellenőrizze a hidraulika vezetékeket szivárgás, laza szerelvények, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából, és szükség esetén javítsa meg őket.
 • Minden 150 órában
 • Kohler motorok esetén – Ellenőrizze a külső légszűrőt.
 • Minden 200 órában
 • Kohler motorok esetén – cserélje ki a motorolaj-szűrőt(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Toro motorok esetén – ellenőrizze a szelephézagot.
 • Toro motorok esetén – cserélje ki a gyújtógyertyá(ka)t.
 • Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
 • Cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
 • Minden 250 órában
 • Ellenőrizze és zsírozza meg a futógörgőket.
 • Minden 300 órában
 • Kohler motorok esetén – Cserélje ki a külső légszűrőt.(gyakrabban, ha poros, homokos környezetben dolgozik a géppel).
 • Kohler motorok esetén – Ellenőrizze a belső légszűrőt.
 • Toro motorok esetén – Cserélje ki a légszűrőt(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 400 órában
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot.
 • Minden 500 órában
 • Kohler motorok esetén – cserélje ki a gyújtógyertyákat, vagy tisztítsa meg és állítsa be a légrést.
 • Minden 600 órában
 • Kohler motorok esetén – Cserélje ki a belső légszűrőt.
 • Minden 1500 órában
 • Cserélje ki az összes mozgó hidraulikus tömlőt.
 • Évente, vagy tárolás előtt
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Ellenőrizze és állítsa be a láncfeszességet.
 • Javítsa ki a festékhibákat
 • Important: Kohler motorok esetén a további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Karbantartás előtti intézkedések

  A fedőlap leszerelése

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

   Figyelmeztetés

   A fedél alatt forgó tengely található, amely járó motor esetén mozgásban van, és becsípheti ujjait, kezét, szabadon lógó haját és ruháját, ami súlyos sérüléshez, amputációhoz vagy halálhoz vezethet.

   A fedél eltávolítása előtt mindig állítsa le a motort, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll.

  3. Egymás után lazítsa meg a fedőlapot a vázhoz rögzítő 3 csavart, amíg a fedőlap ki nem lazul (Ábra 19).

   g258957
  4. Csúsztassa a fedőlapot a gép jobb oldala irányába, majd húzza le a csavarokról, majd a gépről.

  5. A fedőlap felszereléséhez a gép használata előtt csúsztassa a lapot a helyére, majd rögzítse az előzőleg kihajtott 3 csavarral (Ábra 19).

  Az alsó védőlemez eltávolítása

  Note: A gépen a fedelek kötőelemei úgy lettek kialakítva, hogy a kihajtásuk után a fedélben maradnak. Lazítsa meg a fedeleken az összes kötőelemet pár fordulattal, hogy a fedél lelazuljon, de a helyén maradjon, majd térjen vissza, és lazítsa meg a kötőelemeket teljesen, hogy a fedél eltávolítható legyen. Ezzel meggátolható, hogy a csavarok kijöjjenek a rögzítőelemeikből.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Lazítsa meg az alsó védőlemezt rögzítő 2 csavart, amíg a védőlemez le nem válik (Ábra 20).

   g325558
  4. Húzza ki a gépből hátrafelé a védőlemezt.

  5. A gép használata előtti felszereléséhez csúsztassa be az alsó védőlemezt a gépbe, hogy felfeküdjön mind a 4 fülre, majd rögzítse az előzőleg kihajtott 2 csavarral.

   Note: Előfordulhat, hogy a védőlemezt meg kell emelnie, hogy felfeküdjön az első fülekre.

   g325557

  Kenés

  A gép kenése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A gépet meg kell zsírozni.(Végezze el a zsírzást rögtön minden lemosás után.)
 • Kenőzsír típusa: univerzális kenőzsír.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Tisztítsa le ronggyal a zsírzószemeket.

  4. Csatlakoztasson zsírzóprést mindegyik zsírzószemre (Ábra 22 – Ábra 24).

  5. Pumpálja addig a zsírt a zsírzószemekbe, amíg a csapágyakból ki nem türemkedik (kb. 3 pumpálás).

  6. Törölje le a felesleges zsírt.

  g007821
  g007822
  g007823

  Az árokásó házának zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 40 órában
 • Zsírozza meg az árokásó házát.
 • Kenőzsír típusa: univerzális kenőzsír.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Tisztítsa meg az árokásó házán található zsírzószemet egy ronggyal, majd csatlakoztasson hozzá egy zsírzópisztolyt (Ábra 25).

   g008334
  4. Nyomjon zsírt a zsírzószembe, amíg a zsír ki nem jön a zsírzószem melletti szelepből.

  5. Törölje le a felesleges zsírt.

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos óvintézkedések

  • Az olajszint ellenőrzését és a forgattyúházba az olaj betöltését álló motornál végezze.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállítását, és ne pörgesse túl a motort.

  • Tartsa távol a kezét, lábát, arcát, ruházatát és más testrészeit a kipufogótól és egyéb forró felületektől.

  A motor azonosítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a légszűrőt.
 • Az alábbi ábra segítségével azonosítsa a motor típusát, majd a szervizeléshez folytassa az alábbi résznél (Ábra 26).

  g252303

  Kohler

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 150 órában
 • Kohler motorok esetén – Ellenőrizze a külső légszűrőt.
 • Minden 300 órában
 • Kohler motorok esetén – Cserélje ki a külső légszűrőt.(gyakrabban, ha poros, homokos környezetben dolgozik a géppel).
 • Kohler motorok esetén – Ellenőrizze a belső légszűrőt.
 • Minden 600 órában
 • Kohler motorok esetén – Cserélje ki a belső légszűrőt.
 • Note: Ellenőrizze gyakrabban a szűrőket, ha különösen poros vagy homokos környezetben dolgozik a géppel.

  A szűrők kiszerelése

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Oldja a légszűrő reteszeit, és húzza le a légbeömlő fedelét a légszűrőházról (Ábra 27).

  4. Tisztítsa meg a légbeömlő szűrőjét és a fedelet.

  5. Szerelje fel a légbeömlő fedelét és rögzítse a kapcsokkal (Ábra 27).

   g012996
  6. Oldja a légszűrő reteszeit, és húzza le a légszűrőfedelet a légszűrőházról (Ábra 28).

  7. Fúvassa tisztára sűrített levegővel a légszűrőfedél belsejét.

  8. Csúsztassa ki óvatosan a légszűrőbetétet a légszűrőházból (Ábra 28).

   Note: Ügyeljen rá, hogy ne ütődjön a szűrőbetét a szűrőháznak.

  9. A belső szűrőt csak akkor távolítsa el, ha cserélni szeretné.

   Important: Soha ne próbálja a belső szűrőt tisztítani. Ha a biztonsági szűrő szennyezett, akkor a külső szűrő sérült. Cserélje ki mindkét szűrőt.

   g012997

  A szűrők ellenőrzése

  1. Vizsgálja meg a belső szűrőt. Ha szennyezett, akkor a belső és külső szűrőt is cserélje ki.

   Important: Ne próbálja a belső szűrőt tisztítani. Ha a belső szűrő szennyezett, akkor a külső szűrő sérült.

  2. Vizsgálja meg a külső szűrőt sérülés szempontjából úgy, hogy a szűrőbetét külső részét a fény felé tartva belenéz a szűrőbetétbe. Ha a külső szűrő szennyezett, meghajlott vagy sérült, cserélje ki.

   Note: Az esetleges lyukak a szűrőbetét anyagán világos foltként jelennek meg. Ne próbálja a külső szűrőt tisztítani.

  A szűrők beszerelése

  Important: A motor károsodásának megelőzése érdekében csak úgy indítsa be a motort, ha mindkét légszűrőbetét és a légszűrőfedél is a helyén van.

  1. Új légszűrőbetétek beszerelése esetén ellenőrizze, hogy a szűrők a szállítás során nem sérültek-e meg.

   Note: Ne használjon sérült szűrőbetétet.

  2. A belső szűrő cseréje esetén óvatosan csúsztassa be azt a szűrőházba (Ábra 28).

  3. Óvatosan csúsztassa a külső szűrőt a biztonsági szűrőre (Ábra 28).

   Note: A beszerelése során a külső peremét nyomva gondoskodjon arról, hogy a szűrő teljesen beüljön a helyére.

   Important: Ne nyomja meg a szűrő puha belső részét.

  4. Szerelje fel a légszűrőfedelet és rögzítse a kapcsokkal (Ábra 27).

  A motorolaj szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Kohler motorok esetén – ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Minden 100 órában
 • Kohler motorok esetén – cserélje le a motorolajat(gyakrabban, ha poros, homokos környezetben dolgozik a géppel).
 • Minden 200 órában
 • Kohler motorok esetén – cserélje ki a motorolaj-szűrőt(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Motorolaj-előírások

  Olaj mennyisége: szűrőcserével – 1,9 l, szűrőcsere nélkül – 1,6 l

  Viszkozitás: lásd az alábbi táblázatot.

  g017552

  A motor olajszintjének ellenőrzése

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  g194611

  A motorolaj cseréje

  1. Indítsa be a motort, és járassa 5 percig. Így az olaj felmelegszik és könnyebben leürül.

  2. Parkoljon le a géppel úgy, hogy a leeresztő oldal az ellentétes oldalhoz képest kissé lejjebb kerüljön, így biztosítva az olaj teljes leeresztését.

  3. Engedje le a gémet, és húzza be a rögzítőféket.

  4. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  5. Olajcsere (Ábra 31).

   g261614g032754
  6. Öntse be lassan a megadott olaj kb. 80%-át a betöltőcsőbe, majd töltsön utána annyit, hogy az olajszint elérje a Full (tele) jelzést (Ábra 32).

   g194610
  7. Indítsa be a motort, és menjen sík felületre.

  8. Ellenőrizze ismét az olajszintet.

  A motorolajszűrő cseréje

  1. Ürítse le az olajat a motorból; lásd: A motorolaj cseréje.

  2. A motorolajszűrő cseréje (Ábra 33).

   Note: Az olajszűrő-kulcs behelyezéséhez használhat hosszabbítót a racsnis hajtókarhoz, a(z) Ábra 34 ábrán látható módon.

   g027477
   g261616

   Note: Csavarja fel a helyére az olajszűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön, majd húzzon rá még ¾ fordulatot.

  3. Töltse fel az olajteknőt megfelelő típusú új olajjal, lásd: Motorolaj-előírások.

  A gyújtógyertyák szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 500 órában
 • Kohler motorok esetén – cserélje ki a gyújtógyertyákat, vagy tisztítsa meg és állítsa be a légrést.
 • A gyújtógyertya beszerelése előtt ellenőrizze a középső és a szélső elektróda közti légrést. A gyújtógyertya ki- és beszereléséhez használjon gyertyakulcsot, a légrés ellenőrzéséhez és beállításához pedig hézagmérőt. Szükség szerint szereljen be új gyújtógyertyá(ka)t.

  A gyújtógyertya típusa: Champion® XC12YC vagy ezzel egyenértékű

  Légrés: 0,76 mm

  A gyújtógyertya eltávolítása

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Keresse meg és távolítsa el a gyújtógyertyá(ka)t a Ábra 35 szerint.

   g252320g027478

  A gyújtógyertya ellenőrzése

  Important: Ne tisztítsa meg a gyújtógyertyát. Mindig cserélje ki a gyújtógyertyát, ha fekete bevonatot lát rajta, elhasználódtak az elektródái, olajos réteg vagy repedések láthatók rajta.

  Ha a szigetelőn világosbarna vagy szürke réteg látható, a motor megfelelően üzemel. A fekete réteg a szigetelőn rendszerint elszennyeződött légszűrőre utal.

  Állítsa be a légrést 0,75 mm-re.

  g206628

  A gyújtógyertya beszerelése

  g028109

  Toro motor szervizelése

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 300 órában
 • Toro motorok esetén – Cserélje ki a légszűrőt(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • A szűrő kiszerelése

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Oldja a légszűrő reteszeit, és húzza le a légszűrőfedelet a légszűrőházról (Ábra 38).

   g004318
  4. Fúvassa tisztára sűrített levegővel a légszűrőfedél belsejét.

  5. Csúsztassa ki óvatosan a légszűrőbetétet a légszűrőházból (Ábra 38).

   Note: Ügyeljen rá, hogy ne ütődjön a szűrőbetét a szűrőháznak.

  A szűrő ellenőrzése

  Vizsgálja meg a szűrőbetétet sérülés szempontjából úgy, hogy a fény felé tartva a szűrőbetét külső részét belenéz a szűrőbetétbe. Ha a szűrő szennyezett, meghajlott vagy sérült, cserélje ki.

  Note: Az esetleges lyukak a szűrőbetét anyagán világos foltként jelennek meg. Ne próbálja a szűrőt tisztítani.

  A szűrő beszerelése

  Important: A motor károsodásának megelőzése érdekében csak úgy indítsa be a motort, ha a légszűrő és a légszűrőfedél is a helyén van.

  1. Új légszűrőbetét beszerelése esetén ellenőrizze, hogy a szűrő a szállítás során nem sérült-e meg.

   Note: Ne használjon sérült szűrőbetétet.

  2. Csúsztassa be óvatosan a szűrőt a légszűrőházba (Ábra 39).

   Note: A beszerelés során a szűrő külső peremét nyomva gondoskodjon arról, hogy a szűrő teljesen beüljön a helyére.

   Important: Ne nyomja meg a szűrő puha belső részét.

  3. Szerelje fel a légszűrőfedelet és rögzítse a kapcsokkal (Ábra 39).

  A motorolaj szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • Toro motorok esetén – cseréljen motorolajat és olajszűrőt.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Toro motorok esetén – ellenőrizze a motorolaj szintjét.
 • Minden 100 órában
 • Toro motorok esetén – cseréljen motorolajat és olajszűrőt(koszos vagy poros körülmények között gyakrabban).
 • Minden 200 órában
 • Toro motorok esetén – ellenőrizze a szelephézagot.
 • Motorolaj-előírások

  Olaj típusa: detergens tartalmú kenőolaj (API-specifikáció: SF, SG, SH, SJ vagy SL)

  A forgattyúház kapacitása: 2,4 liter az olajszűrővel együtt

  Viszkozitás: lásd az alábbi táblázatot.

  g029683

  A motor olajszintjének ellenőrzése

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  g194611

  A motorolaj cseréje az olajszűrővel együtt

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Engedje le az olajat a motorból (Ábra 41).

   g272603g029570
  4. A motorolajszűrő cseréje (Ábra 42).

   Note: Csavarja fel a helyére a szűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön, majd húzzon rá még ¾ fordulatot.

   g027477
  5. Öntse be lassan a megadott olaj kb. 80%-át a betöltőcsőbe, majd töltsön utána annyit, hogy az olajszint elérje a FULL” (tele) jelzést (Ábra 43).

   g193530
  6. A fáradt olaj ártalmatlanítását végezze újrahasznosító központban.

  A gyújtógyertyák szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Toro motorok esetén – ellenőrizze a gyújtógyertyá(ka)t.
 • Minden 200 órában
 • Toro motorok esetén – cserélje ki a gyújtógyertyá(ka)t.
 • A gyújtógyertya beszerelése előtt ellenőrizze a középső és a szélső elektróda közti légrést. A gyújtógyertya ki- és beszereléséhez használjon gyertyakulcsot, a légrés ellenőrzéséhez és beállításához pedig hézagmérőt. Szükség szerint szereljen be új gyújtógyertyát.

  Típus: Champion® RN9YC vagy NGK® BPR6ES

  Légrés: 0,75 mm

  A gyújtógyertya eltávolítása

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Keresse meg és távolítsa el a gyújtógyertyá(ka)t a Ábra 33 szerint.

   g252453g027478

  A gyújtógyertya ellenőrzése

  Important: Ne tisztítsa meg a gyújtógyertyát. Mindig cserélje ki a gyújtógyertyát, ha fekete bevonatot lát rajta, elhasználódtak az elektródái, olajos réteg vagy repedések láthatók rajta.

  Ha a szigetelőn világosbarna vagy szürke réteg látható, a motor megfelelően üzemel. A fekete réteg a szigetelőn rendszerint elszennyeződött légszűrőre utal.

  Állítsa be a légrést 0,75 mm-re.

  g206628

  A gyújtógyertya beszerelése

  g273509

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Veszély

  Az üzemanyag bizonyos feltételek mellett rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések teljes listájáért lásd: Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések.

  Az üzemanyag-elzáró szelep használata

  Zárja el az üzemanyag-elzáró szelepet a gép szállítása, karbantartása és tárolása esetén. A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy az üzemanyag-elzáró szelep meg van nyitva.

  g252489

  Az üzemanyagtartály leürítése

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Fordítsa az üzemanyag-elzáró szelepet zárt helyzetbe (Ábra 47).

  4. Nyomja össze a tömlőbilincs végeit a szelep motor felőli oldalán, és húzza fel az üzemanyagcsövön a szeleptől távolodó irányban (Ábra 47).

  5. Húzza le az üzemanyagcsövet a szelepről (Ábra 47).

  6. Nyissa ki az üzemanyag-elzáró szelepet, és engedje az üzemanyagot egy üzemanyagkannába vagy edénybe kifolyni.

   Note: Szükség esetén ekkor kicserélheti az üzemanyagszűrőt, lásd: Az üzemanyagszűrő cseréje.

  7. Szerelje fel az üzemanyagcsövet az üzemanyag-elzáró szelepre. Csúsztassa a tömlőbilincset a szelep felé az üzemanyagcső rögzítéséhez.

  8. Törölje le az esetleg melléfolyt üzemanyagot.

  Az üzemanyagszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
 • Ne szerelje vissza az elszennyeződött szűrőt, ha már eltávolította az üzemanyag-vezetékről.

  Note: Az új szűrő megfelelő felszereléséhez figyelje meg az üzemanyagszűrő felszerelési módját.

  Note: Törölje le az esetleg melléfolyt üzemanyagot.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Fordítsa az üzemanyag-elzáró szelepet zárt helyzetbe (Ábra 47).

  4. Cserélje ki az üzemanyagszűrőt (Ábra 48).

   g033082
  5. Fordítsa az üzemanyag-elzáró szelepet nyitott helyzetbe (Ábra 47).

  6. Ellenőrizze, hogy nincs-e üzemanyag-szivárgás, és szükség esetén javítsa ki.

  7. Törölje le az esetleg melléfolyt üzemanyagot.

  Elektromos berendezés karbantartása

  Az elektromos rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Kösse le az akkumulátort a gép javítása előtt. Kösse le először a negatív, majd csak ezután a pozitív pólust. Kösse vissza először a pozitív, majd csak ezután a negatív pólust.

  • Az akkumulátor töltését végezze nyitott, jó szellőző helyen, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a konnektorból. Viseljen védőöltözéket, és használjon szigetelt szerszámokat.

  • Az akkumulátorsav mérgező és maró hatású. Ügyeljen rá, nehogy a bőrére, szemébe vagy az öltözékére kerüljön. Védje arcát, szemét és ruházatát, amikor akkumulátorral foglalkozik.

  • Az akkumulátor gázai berobbanhatnak. Tartsa távol a cigarettákat, szikrákat és lángokat az akkumulátortól.

  Az akkumulátor szervizelése

  Feszültség: 12 V/350 A (–18 °C-on történő hidegindítás).

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor pólusai vagy a fémszerszámok a gép fém alkatrészeihez érve szikrázást keltő rövidzárlatot okozhatnak. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Az akkumulátor ki- vagy beszerelése során ügyeljen arra, hogy a pólusai ne érjenek a gép fém alkatrészeihez.

  • Ügyeljen rá, hogy fémszerszámok ne okozzanak rövidzárlatot az akkumulátor pólusai és a gép fém alkatrészei között.

  Az akkumulátor eltávolítása

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Emelje fel a negatív kábelen lévő fekete gumifedelet. Kösse le a negatív akkumulátorkábelt a negatív (–) akkumulátorcsatlakozóról (Ábra 49).

   g008335
  4. Csúsztassa le a piros gumisapkát a pozitív (piros) akkumulátorsaruról. Ezután vegye le a pozitív (piros) akkumulátorkábelt (Ábra 49).

  5. Vegye le a leszorítólemezt, a J-alakú menetes szárakat, majd az akkumulátort rögzítő biztosítóanyákat (Ábra 49). Vegye ki az akkumulátort.

  Az akkumulátor töltése

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek.

  Ne dohányozzon az akkumulátor közelében és tartson távol minden szikrát, nyílt lángot az akkumulátortól.

  Important: Az akkumulátort tartsa mindig teljesen feltöltve (1,265-ös fajsúly). Különösen fontos az akkumulátort megvédeni a károsodástól 0 °C alatti hőmérsékleten.

  1. Szerelje ki az akkumulátort a gépből; lásd Az akkumulátor eltávolítása.

  2. Töltse az akkumulátort 4–8 órán át 3–4 A áramerősséggel (Ábra 50). Ne töltse túl az akkumulátort.

   g003792
  3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból, majd kösse le az akkumulátor pólusairól (Ábra 50).

  Az akkumulátor tisztítása

  Note: Tartsa a csatlakozókat és a teljes akkumulátorházat tisztán, mert a szennyezett akkumulátor lassan sül ki.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Szerelje ki az akkumulátort a gépből; Az akkumulátor eltávolítása.

  4. Tisztítsa meg a teljes rekeszt 4 rész vízből és 1 rész szódabikarbónából készült oldattal.

  5. Ha az akkumulátorok korrodáltak, tisztítsa meg akkumulátortisztító szerrel vagy 4 rész vízből és 1 rész szódabikarbónából készült oldattal.

  6. Öblítse le az akkumulátort tiszta vízzel.

  7. Vonja be a sarukat és az akkumulátor pólusokat Grafo 112X védőzsírral (Toro-cikksz. 505-47) vagy vazelinnel a korrózió megelőzésére.

  8. Szerelje be az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor beszerelése.

  Az akkumulátor beszerelése

  1. Az előzőleg leszerelt rögzítőelemek segítségével szerelje fel a pozitív (piros) akkumulátorkábelt a pozitív (+) akkumulátorpólusra (Ábra 49).

  2. Csúsztassa a piros gumisapkát a pozitív (+) akkumulátorsarura.

  3. Az előzőleg leszerelt rögzítőelemek segítségével szerelje fel a negatív (fekete) akkumulátorkábelt a negatív (–) akkumulátorpólusra (Ábra 49).

  4. Rögzítse az akkumulátort a rúd és a szárnyas anyák segítségével (Ábra 49).

  Important: Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátorkábelek ne érjenek éles peremekhez vagy egymáshoz.

  A csereakkumulátor karbantartása

  Az eredeti akkumulátor karbantartásmentes, nem igényel karbantartást. A következő lépések egy csereakkumulátor karbantartására vonatkoznak.

  Veszély

  Az akkumulátor elektrolitja kénsavat tartalmaz, ami lenyelve halálos, bőrre kerülve pedig súlyos égési sérüléseket okoz.

  • Ne igyon elektrolitot és ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen a bőrrel, szemmel vagy ruházattal. Viseljen védőszemüveget szemei, valamint gumikesztyűt a keze védelmére.

  • Olyan helyen végezze az akkumulátor feltöltését elektrolittal, ahol van a közelben tiszta víz, hogy szükség esetén rögtön leöblíthesse a bőrét.

  Az akkumulátor elektrolitszintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze az akkumulátor elektrolitszintjét(csak csereakkumulátorok esetén).
  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Nézze meg az akkumulátor másik oldalát. Az elektrolitnak a felső vonalig kell érnie (Ábra 51). Ne hagyja, hogy az elektrolit szintje az alsó vonal alá süllyedjen (Ábra 51).

   g000537
  4. Ha az elektrolit szintje alacsony, öntsön hozzá kívánt mennyiségű desztillált vizet, lásd: Víz betöltése az akkumulátorba.

  Víz betöltése az akkumulátorba

  A desztillált víz betöltésének legjobb időpontja közvetlenül a gép használatának megkezdése előtt van. Ez lehetővé teszi, hogy a víz alaposan elkeveredjen az elektrolit oldattal.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Szerelje ki az akkumulátort a gépből; lásd Az akkumulátor eltávolítása.

   Important: Soha ne öntsön desztillált vizet az akkumulátorba, amikor az akkumulátor be van szerelve a gépbe. Az elektrolit más alkatrészekre folyhat, és korróziót okozhat.

  4. Tisztítsa meg az akkumulátor tetejét egy papír törlőkendővel.

  5. Vegye ki a szellőzőkupakokat az akkumulátorból (Ábra 51).

  6. Lassan öntsön desztillált vizet az egyes akkumulátorcellákba, amíg az elektrolit szintje el nem éri az akkumulátor burkolatán látható felső vonalat (Ábra 51).

   Important: Ne töltse túl az akkumulátort. Az elektrolit (kénsav) súlyos korróziót okozhat, és károsíthatja az alvázat.

  7. Az akkumulátorcellák feltöltése után várjon 5–10 percet. Szükség esetén töltsön be desztillált vizet, amíg az elektrolit szintje el nem éri az akkumulátor burkolatán látható felső vonalat (Ábra 51).

  8. Helyezze fel az akkumulátor szellőzőkupakjait.

  A biztosítékok cseréje

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Szerelje ki a csavart, majd a gép jobb oldalán lévő szerelőpanelt (Ábra 52).

   g259092
  4. Cserélje ki a kiégett biztosítékokat (Ábra 53).

   g259093
  5. Helyezze vissza a szerelőpanelt, majd rögzítse a csavarral (Ábra 52).

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A lánctalpak szervizelése

  A lánctalpak megtisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a lánctalpak állapotát, és tisztítsa meg a lánctalpakat.
 • Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy a lánctalpakon nem tapasztalható-e jelentős kopás, majd tisztítsa meg a lánctalpakat. Ha a lánctalpak kopottak, cserélje ki őket.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Locsolótömlő vagy nagynyomású mosó segítségével mossa ki a szennyeződéseket a lánctalprendszerből.

  Important: Nagynyomású mosóberendezés használatakor óvatosan járjon el, mert károsíthatja a címkéket, a motort, valamint az elektromos és hidraulikus rendszereket, emellett kimoshatja a zsírt. Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagtartály zárósapkája, valamint az olajbetöltő sapka/merítőpálca szorosan rögzítve vannak, hogy ne jusson víz a motorba. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre és a hidraulikus szelepekre.

  Important: Tisztítsa le teljesen a futógörgőket és a hajtókereket (Ábra 54). A futógörgők tiszta állapotban szabadon elforgathatók.

  g007832

  A lánctalpfeszesség ellenőrzése és beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 50 óra után
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Minden 100 órában
 • Ellenőrizze és állítsa be a lánctalpfeszességet.
 • Az egyes lánctalpak feszességének ellenőrzéséhez helyezzen egy 20,4 kg tömegű súlyt az első futógörgő és a hajtókerék közé félúton. A lánctalp behajlása 0,6 és 1 cm között lehet. Ha nem ennyi, állítson a lánctalp feszességén az alábbi eljárással.

  g007833
  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Lazítsa meg a lánctalpfeszítő csavaron lévő ellenanyát és a feszítőkar rögzítőcsavarjait (Ábra 56).

   g007825
  4. Húzza meg a feszítőcsavarokat 32,5–40 N·m nyomatékkal a lánctalp megfeszítéséhez (Ábra 56).

  5. Ügyeljen arra, hogy 20,6 kg tömegű súly alatt a lánctalpnak legfeljebb 0,6–1 cm belógása legyen. Szükség szerint állítson a feszítőcsavar nyomatékán.

  6. Húzza meg az ellenanyát.

  7. Húzza meg a rögzítőcsavarokat 102 N·m nyomatékkal.

  A lánctalpak cseréje

  Ha a lánctalpak erősen kopottak, cserélje ki őket.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Emelje meg és támassza alá a gépnek azt az oldalát, amelyen dolgozik annyira, hogy a lánctalp 7,6–10 cm-re elemelkedjen a talajtól.

  4. Lazítsa meg a feszítőcsavart és az ellenanyát (Ábra 56).

  5. Lazítsa meg a feszítőcsavarokat (Ábra 56).

  6. Nyomja az első futógörgőt hátrafelé, amennyire lehetséges (Ábra 57).

   g007835
  7. Kezdje levenni a lánctalpat az első futógörgő tetejénél, a lánctalp előre forgatása közben leválasztva azt a görgőről.

   Note: Előfordulhat, hogy az elülső, külső futógörgőt le kell szerelni. A leszereléshez távolítsa el a Seeger-gyűrűt és a sapkát a futógörgő közepéről (Ábra 58). Ezután szerelje ki a csavart és a tömítést a görgő közepéről, majd húzza le a görgőt a gépről.

   g242269
  8. A lánctalp futógörgőről történő levételét követően vegye le a gépről (Ábra 57).

  9. Hajtsa az új lánctalpat a hajtókeréknél kezdve a kerék köré, ügyelve arra, hogy a lánctalpon lévő belső taréjok a görgők közötti távtartók vonalába illeszkedjenek (Ábra 57).

  10. Nyomja a lánctalpat a hátsó és középső futógörgők alá és közé (Ábra 57).

  11. A lánctalpat hátrafelé hajtva helyezze a lánctalpat a görgő köré az elülső futógörgő aljától kezdve, a belső taréjokat a görgőkbe nyomva.

  12. Ha kiszerelte az elülső, küldő futógörgőt, akkor most szerelje vissza az előzőleg leszerelt csavar és tömítés segítségével. Húzza meg a csavarokat 102 N·m nyomatékkal, majd tisztítsa meg, zsírozza be és szerelje fel a sapkát és a Seeger-gyűrűt a A futógörgők ellenőrzése és zsírzása fejezetben leírtaknak megfelelően.

  13. Szerelje be a feszítőcsavart és az ellenanyát.

  14. Húzza meg a feszítőcsavart 32,5–40 N·m nyomatékkal a lánctalp megfeszítéséhez.

  15. Ügyeljen arra, hogy 20,6 kg tömegű súly alatt a lánctalpnak legfeljebb 0,6–1 cm belógása legyen. Szükség szerint állítson a feszítőcsavar nyomatékán.

  16. Húzza meg az ellenanyát.

  17. Húzza meg a rögzítőcsavarokat 102 N·m nyomatékkal.

  18. Engedje a talajra a gépet.

  19. Ismételje meg az eljárást a másik lánctalp cseréje során.

  A futógörgők ellenőrzése és zsírzása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 250 órában
 • Ellenőrizze és zsírozza meg a futógörgőket.
  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Távolítsa el a lánctalpakat, lásd: A lánctalpak cseréje.

  4. Szerelje le a Seeger-gyűrűt és a sapkát a futógörgőről (Ábra 59).

   g013416
  5. Ellenőrizze a zsírt a sapka alatt és a tömítés körül (Ábra 59). Ha szennyezett, homokos vagy hiányzik, akkor tisztítsa ki az összes zsírt, cserélje ki a tömítést, majd nyomjon be új zsírt.

  6. Győződjön meg arról, hogy a futógörgő könnyen forgatható a csapágyon. Ha szorul, forduljon a hivatalos márkaszervizhez a futógörgő cseréje érdekében.

  7. Helyezze a megzsírozott futógörgő-sapkát a csavarfejre (Ábra 59).

  8. Rögzítse a futógörgő-sapkát a Seeger-gyűrűvel (Ábra 59).

  9. Ismételje meg a(z) 4 – 8 lépéseket mind a 12 görgő esetében.

  10. Szerelje fel a lánctalpakat, lásd: A lánctalpak cseréje.

  Fékek karbantartása

  A rögzítőfék ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a rögzítőféket.
  1. Húzza be a rögzítőféket; lásd: Rögzítőfékkar.

  2. Indítsa be a motort.

  3. Próbáljon lassan elindulni vele előre vagy hátra.

  4. Ha a gép elmozdulna, forduljon hivatalos márkaszervizhez.

  Hidraulikarendszer karbantartása

  A hidraulika-rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha hidraulikafolyadék került a bőre alá. A bejutott folyadékot pár órán belül orvossal sebészileg el kell távolíttatni.

  • Győződjön meg arról, hogy minden hidraulikatömlő és -vezeték megfelelő állapotban van, az összes hidraulikus csatlakozó és szerelvény pedig szorosan illeszkedik, mielőtt nyomás alá helyezi a hidraulika-rendszert.

  • Ne kerüljön közel egyetlen testrészével sem olyan szivárgó lyukakhoz, fúvókákhoz, ahonnan nagynyomású hidraulikafolyadék távozhat.

  • A hidraulikafolyadék esetleges szivárgását ellenőrizze kartonlap vagy papírlap segítségével.

  • Szüntesse meg biztonságosan a nyomást a hidraulika-rendszerben, mielőtt bármilyen munkába kezd rajta.

  A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Ellenőrizze a hidraulika vezetékeket szivárgás, laza szerelvények, megcsavarodott tömlők, laza tartóelemek, kopás, időjárás miatti öregedés és kémiai elhasználódás szempontjából, és szükség esetén javítsa meg őket.
 • Minden 1500 órában
 • Cserélje ki az összes mozgó hidraulikus tömlőt.
 • A hidraulikatartály űrtartalma: 23 l

  Az alábbi folyadékok közül csak egyet használjon a hidraulika-rendszerhez:

  • Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (további tájékoztatásért forduljon a hivatalos márkaszervizhez)

  • Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (további tájékoztatásért forduljon a hivatalos márkaszervizhez)

  • Ha a fentiek közül egyik Toro hidraulikafolyadék sem kapható, használhat traktorokba való más univerzális hidraulikafolyadékot (UTHF) is, de az legyen hagyományos, kőolaj-alapú termék. A specifikációi feleljenek meg az összes alábbi anyagjellemzőnek és a felsorolt iparági szabványoknak. Érdeklődön a hidraulikafolyadék-beszállítójától, hogy a folyadék megfelel-e ezeknek a specifikációknak.

   Note: A Toro nem vállalja a felelősséget a nem megfelelő helyettesítő termék használatából eredő károkért. Használja megbízható, neves gyártó termékét.

   Anyagjellemzők
   Viszkozitás, ASTM D445cSt 40 °C-on: 55–62
   cSt 100 °C-on: 9,1–9,8
   Viszkozitási index, ASTM D2270140–152
   Dermedéspont, ASTM D97–37 és –43 °C között
   Iparági szabványok
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 és Volvo WB-101/BM

   Note: Sok hidraulikafolyadék majdnem színtelen, ezért nehéz észrevenni a szivárgását. A hidraulikafolyadékhoz piros festékadalék kapható 20 ml-es palackban. A palack tartalma 15–22 l hidraulikafolyadékhoz elegendő. 44-2500 cikkszámon megrendelhető a hivatalos Toro-forgalmazótól.

  A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
 • Lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Nézzen a gép jobb oldalán lévő kémlelőüvegbe. Ha a hidraulikafolyadék nem látható a kémlelőüvegben, akkor folytassa a folyadék betöltését.

   g007808
  4. Távolítsa el a fedőlapot, lásd: A fedőlap leszerelése.

  5. Tisztítsa meg a hidraulikatartály töltőnyílása körüli területet, majd távolítsa el a nyílás fedelét és a szűrőt a betöltőnyílásból egy dugókulcs segítségével (Ábra 61).

   g007839
  6. Ha a folyadék szintje alacsony, töltsön hozzá folyadékot, amíg az meg nem jelenik a kémlelőüvegben.

  7. Helyezze a fedelet és a szűrőt a töltőnyílásra, majd húzza meg a felső csavart 13–15,5 N·m nyomatékkal.

  8. Szerelje fel a fedőlapot, lásd: A fedőlap leszerelése.

  A hidraulikaszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 200 órában
 • Cserélje ki a hidraulikaszűrőt.
  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Távolítsa el a fedőlapot, lásd: A fedőlap leszerelése.

  4. Távolítsa el és selejtezze az olajszűrőt (Ábra 62).

   g007839
  5. Helyezze be az új hidraulikaszűrőt és a töltőnyílásfedelet (Ábra 62), majd húzza meg a felső csavart 13–15,5 N·m nyomatékkal.

  6. Törölje le a folyadékcseppeket, ha vannak.

  7. Szerelje fel a fedelet.

  A hidraulikafolyadék cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 400 órában
 • Cserélje le a hidraulikafolyadékot.
  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Várja meg, amíg a gép teljesen lehűl.

  4. Emelje meg a gépet, és támassza alá a gépet elbíró bakokkal.

  5. Távolítsa el a fedőlapot, lásd: A fedőlap leszerelése.

  6. Távolítsa el az alsó védőlemezt, lásd: Az alsó védőlemez eltávolítása.

  7. Távolítsa el a hidraulikatartály töltőnyílásfedelét és a szűrőt (Ábra 62).

  8. Helyezzen egy 37,8 l befogadására alkalmas leeresztőedényt a leeresztőnyílás alá.

  9. Szerelje ki a leeresztőcsavart, és engedje le a hidraulikafolyadékot az edénybe (Ábra 63).

   g325556
  10. Ha végzett, szerelje vissza a leeresztőcsavart.

   Note: A fáradt olaj ártalmatlanítását végezze tanúsítással rendelkező újrahasznosító központban.

  11. Töltse fel a hidraulikatartályt hidraulikafolyadékkal; lásd: A hidraulikafolyadékra vonatkozó előírások.

  12. Helyezze be a hidraulikaszűrőt és a töltőnyílásfedelet (Ábra 62), majd húzza meg a felső csavart 13–15,5 N·m nyomatékkal.

  13. Indítsa be a motort, és járassa pár percig.

  14. Állítsa le a motort.

  15. Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét, és szükség esetén töltsön utána, lásd: A hidraulikafolyadék szintjének ellenőrzése.

  16. Törölje le a folyadékcseppeket, ha vannak.

  17. Szerelje fel a felső fedelet és az alsó védőlemezt.

  18. Engedje le a gépet a talajra.

  Az árokásó karbantartása

  Az ásófogak cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze az ásófogak állapotát, cserélje ki, amelyik kopott vagy sérült.
 • Az ásófogakat érő nagy fokú kopás miatt ezeket az alkatrészeket rendszeres időközönként cserélni kell.

  Egyetlen fog cseréjéhez távolítsa el a fogat rögzítő csavarokat, majd szerelje le a fogat, ezután szereljen fel egy új fogat ugyanarra a helyre. Húzza meg a fogakat rögzítő csavarokat 37–45 N·m nyomatékkal.

  Az ásólánc és gém ellenőrzése és beállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze az ásóláncot jelentős kopás és megfelelő feszesség szempontjából.
  • Ellenőrizze a lánc összes láncszemét, hogy nem látható-e rajta jelentős kopás, például olyan láncszem, amely már nem tartja a fogat.

  • Vizsgálja meg a gém alsó részét kopás szempontjából.

  • Mozgassa az árokásó gémet a talajjal párhuzamos helyzetbe, és ellenőrizze, hogy a gém alja és a lánc alsó ága között van-e 3,8–6,3 cm. Eltérő távolság esetén állítson a lánc előfeszítésén.

   Important: Ne feszítse túl a láncot. A túl feszes lánc a meghajtás elemeinek károsodását okozhatja.

  Kopott lánc cseréjéhez, kopott gém megfordításához vagy cseréjéhez vagy a lánc előfeszítésének beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  3. Ha a láncot cseréli vagy a gémet cseréli, illetve fordítja meg, végezze el az alábbi műveleteket:

   1. Távolítsa el a gémet az árokásó karhoz rögzítő 2 csavart és anyát (Ábra 63).

    g287009
   2. Lazítsa meg a gémben lévő állítócsavar ellenanyáját.

   3. Lazítsa meg az állítócsavart, amíg le nem tudja venni a láncot a gémről.

   4. Vegye le a láncot a hajtókerékről.

   5. Ha a láncot cserélni kell, távolítsa el a földmozgató csigát rögzítő csavart és anyát, majd szerelje le a csigát és a láncot.

   6. Szerelje le a gémet, fordítsa meg, hogy az alsó rész legyen felül (vagy ha korábban már megfordította, cserélje ki), majd ismét szerelje fel a gémet.

   7. Szerelje vissza az anyákat, csavarokat és alátéteket a gém rögzítéséhez.

   8. Új lánc beszerelése esetén a lánchoz mellékelt kengyelcsapszeget láncszemeken keresztül besajtolva vagy beütve kösse össze a láncszemeket, majd rögzítse a kengyelcsapszeget a lánchoz mellékelt sasszeggel.

    Important: A láncszemek meghajlásának elkerülése érdekében a kengyelcsapszeg beütésekor helyezzen alátéteket a láncszemek alá és közé.

   9. Helyezze a láncot a hajtókerékre és az első görgőre.

   10. Ha leszerelte a földmozgató csigát, akkor szerelje fel az előzőleg leszerelt csavar és anya segítségével. Húzza meg a csavart és az anyát 102 N·m nyomatékkal.

   11. A beállítás elvégzéséhez ugorjon a 6 lépéshez.

  4. Lazítsa meg a gémet az árokásó karhoz rögzítő 2 csavart és anyát.

  5. Lazítsa meg az állítócsavart rögzítő ellenanyát.

  6. Szükség szerint csavarja ki vagy be az állítócsavart a kívánt feszesség eléréséhez.

  7. Húzza meg az ellenanyát.

  8. Húzza meg a gémet rögzítő 2 csavart és az anyákat 183–223 N·m nyomatékkal.

  A hajtókerék cseréje

  A hajtókerék idővel elkopik, különösen homokos, agyagos talajban történő használat esetén. Ilyen esetben az ásólánc kezd megcsúszni. Ha a lánc megcsúszik, cserélje ki a hajtókereket az alábbiak szerint:

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Emelje az árokásót néhány centiméterrel a talaj fölé.

  3. Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.

  4. Szerelje le a földmozgató csigát (Ábra 65).

   g007842
  5. Lazítsa meg a gémet az árokásó karhoz rögzítő 2 csavart és anyát.

  6. Lazítsa meg a gémben lévő állítócsavar ellenanyáját.

  7. Lazítsa meg az állítócsavart, amíg le nem tudja venni a láncot a gémről.

  8. Vegye le a láncot a hajtókerékről.

  9. Szerelje ki a hajtókereket rögzítő 6 csavart (Ábra 65).

  10. Távolítsa el és selejtezze le a hajtókereket (Ábra 65).

  11. Tisztítsa meg a hajtókerék rögzítési felületét az árokásón (Ábra 65).

  12. Csúsztassa az új hajtókereket a tengelyre (Ábra 65).

   Important: A hajtókerék homlokfelületén lévő nyílnak az árok jobb oldala felől láthatónak kell lennie, és az óramutató járásával megegyező irányba kell mutatnia. Ellenkező esetben fordítsa meg a hajtókereket.

  13. Hajtsa be a 6 csavart a hajtókerékbe, kézi erővel meghúzva (Ábra 65).

  14. Körbe haladva, lassan kezdje meghúzni a csavarokat, amíg az összes csavar nincs 129–155 N·m nyomatékkal meghúzva.

   Important: Először körbe haladva mind a 6 csavart csak félig húzza meg, majd térjen vissza az egyes csavarokhoz, és húzza őket meg a megfelelő nyomatékkal

  15. Hurkolja át a láncot a csiga hajtótengelyén a hajtókerékre, ügyelve arra, hogy a fogak előre nézzenek a felső ágon.

  16. Illessze a helyére a lánc felső ágát az árokásó gémen, majd hajtsa át a láncot a gép végén található görgő körül.

  17. Hajtsa be az állítócsavart a gémbe, majd csavarja be, amíg 3,8–6,3 cm közötti lógás nem mérhető a lánc alsó szakaszán.

  18. Csavarja az ellenanyát az állítócsavarra, majd húzza meg szilárdan a gém ellenében.

  19. Húzza meg a gémet rögzítő 2 csavart és az anyákat 183–223 N·m nyomatékkal.

  20. Szerelje fel a földmozgató csigát az előzőleg leszerelt csavar és anya segítségével.

   Note: Húzza meg a csavart és az anyát 102 N·m nyomatékkal.

  Tisztítás

  A hulladék eltávolítása a gépről

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden használat után
 • Távolítsa el a hulladékokat a gépről.
 • Important: Nagynyomású mosóberendezés használatakor óvatosan járjon el, mert károsíthatja a címkéket, a motort, valamint az elektromos és hidraulikus rendszereket, emellett kimoshatja a zsírt. Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagtartály zárósapkája, valamint az olajbetöltő sapka/merítőpálca szorosan rögzítve vannak, hogy ne jusson víz a motorba. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre és a hidraulikus szelepekre.

  Important: Eltömődött hűtőrácsokkal, szennyezett vagy eltömődött hűtőbordákkal és/vagy hűtőburkolatokkal üzemeltetve a motor a túlhevüléstől károsodhat.

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket (ha van) és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg a motort lehűl.

  3. Törölje le a szennyeződést a légszűrőről.

  4. Tisztítson le minden, a motorra és a kipufogó dobra rakódott hulladékot kefével vagy légárammal.

   Important: A szennyeződést célszerűbb sűrített levegővel kifújni, mint vízzel kimosni. Ha vizet használ, ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre és a hidraulikus szelepekre. Ne használjon nagy nyomású mosót a motorhoz.

  5. Tisztítsa meg az olajhűtőt a törmeléktől.

  Tárolás

  1. Parkoljon le a géppel sík talajon, húzza be a rögzítőféket, és engedje le a gémet.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és várja meg, amíg a motort lehűl.

  3. Távolítsa el a szennyeződéseket és lerakódásokat a gép összes külső felületéről, különösen a motorról. Tisztítsa le a koszt és kaszálékot a hengerfej bordái közül és a ventilátorházból.

   Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Ne használjon a lemosásához nagynyomású mosót. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a motor, a hidraulikaszivattyúk és a hidraulikus motorok környékén.

  4. Végezze el a légszűrő szervizelését; lásd: Motor karbantartása.

  5. Zsírozza meg a gépet; lásd: Kenés.

  6. Cserélje le a motorolajat; lásd: Motor karbantartása.

  7. Vegye ki a gyújtógyertyát, és ellenőrizze az állapotát, lásd: Motor karbantartása.

  8. 30 napon túli tárolásra a következő módon kell a gépet felkészíteni:

   1. Töltsön üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló adalékot a tartályban lévő friss üzemanyaghoz. Kövesse az üzemanyag-stabilizáló gyártójának keverési utasításait. Ne használjon alkohol-alapú üzemanyag-stabilizálót (etanolt vagy metanolt).

   2. Járassa a motort 5 percen át, hogy eloszlassa a kondicionált üzemanyagot az üzemanyagrendszerben.

   3. Állítsa le a motort, hagyja lehűlni, majd egy pumpás szifon segítségével ürítse le az üzemanyagtartályt.

   4. Indítsa be a motort, és hagyja járni, amíg le nem áll.

   5. Aktiválja a hidegindítót.

   6. Indítsa be és járassa a motort, amíg már nem indul be újra.

   7. Gondoskodjon az üzemanyag hulladékelhelyezéséről megfelelő módon. Végezze el az újrahasznosítását a helyi rendelkezések alapján.

   Important: Ne tárolja az üzemanyag-stabilizáló/-kondicionálót hosszabban, mint ahogy a gyártója javasolja.

  9. A kiszerelt gyújtógyertya nyílásán át töltsön 2 evőkanál motorolajat a hengerekbe.

  10. Helyezzen egy rongyot a gyertya furatára, hogy felfogja az esetleges olajpermetet, majd az indítómotorral vagy berántózsinórral oszlassa el az olajat a hengerben.

  11. Szerelje be a gyújtógyertyát, de ne helyezze rá a gyertyakábelt.

  12. Töltse fel az akkumulátort; lásd: Az akkumulátor töltése.

  13. Ellenőrizze és állítsa a lánctalpfeszességet; lásd: A lánctalpfeszesség ellenőrzése és beállítása.

  14. Ellenőrizze és állítsa az ásólánc feszességét, lásd: Az ásólánc és gém ellenőrzése és beállítása.

  15. Ellenőrizze és húzza meg az összes kötőelemet. Javítsa meg vagy cserélje le a károsodott alkatrészeket.

  16. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet a hivatalos márkakereskedéstől beszerzett javítófestékkel.

  17. Tárolja a gépet tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Vegye ki az indítókulcsot és tegye el olyan helyre, ahol megtalálja.

  18. A védelme érdekében takarja le, és tartsa tisztán a gépet.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Az indítómotor nem forgatja a motort.
  1. Az akkumulátor lemerült.
  2. Az elektromos csatlakozók korrodáltak vagy lazák.
  3. Meghibásodott egy relé vagy kapcsoló.
  1. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.
  2. Ellenőrizze az elektromos csatlakozókat megfelelő érintkezés szempontjából.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor nem indul be, nehezen indul be vagy leáll.
  1. Az üzemanyagtartály kiürült.
  2. El van zárva az üzemanyag-elzárószelep.
  3. A vezérlőkarok nincsenek semleges állásban.
  4. A hidegindító nincs aktiválva.
  5. A légszűrő elkoszolódott.
  6. A gyújtógyertya kábele meglazult vagy nem csatlakozik.
  7. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  8. Szennyeződés, víz vagy állott üzemanyag van az üzemanyagrendszerben.
  1. Töltse fel friss üzemanyaggal.
  2. Nyissa ki az üzemanyag-elzárószelepet.
  3. Állítsa a vezérlőkarokat semleges állásba.
  4. Tolja a hidegindító kart teljesen előre.
  5. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetéteket.
  6. Helyezze a kábelt a gyertyapipára.
  7. Szereljen be egy új, megfelelő légrésű gyújtógyertyát.
  8. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor gyenge.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. A légszűrő elkoszolódott.
  3. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  4. A motor ventilátorháza alatt eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  5. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  6. Szennyeződés, víz vagy állott üzemanyag van az üzemanyagrendszerben.
  1. Csökkentse a munkasebességet.
  2. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetéteket.
  3. Ellenőrizze, majd töltsön olajat a forgattyúházba.
  4. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  5. Szereljen be egy új, megfelelő légrésű gyújtógyertyát.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor túlmelegszik.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  3. A motor ventilátorháza alatt eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  1. Csökkentse a munkasebességet.
  2. Ellenőrizze, majd töltsön olajat a forgattyúházba.
  3. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  A motor rendellenes vibrációja tapasztalható.
  1. A motor rögzítőcsavarjai kilazultak.
  1. Húzza meg a motor rögzítőcsavarjait.
  A gép nem indul el se előre, se hátramenetben.
  1. A rögzítőfék be van húzva.
  2. A hidraulikafolyadék szintje alacsony.
  3. A vontatási szelepek nyitva vannak.
  4. A hidraulika-rendszer károsodott.
  1. Engedje ki a rögzítőféket.
  2. Ellenőrizze és töltse fel a hidraulikafolyadékot.
  3. Zárja el a vontatási szelepeket.
  4. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A lánc nem forog.
  1. Homok vagy törmelék gyűlt össze a hajtókerék fogának alján.
  2. Az ásólánc túl feszes.
  3. Az árokásó gém végén lévő csapágy meghibásodott.
  4. Az árokásó hajtásrendszere sérült.
  5. A hidraulikarendszer eltömődött, szennyezett vagy sérült.
  1. Forgassa visszafelé a láncot, majd lazítson a lánc feszességén.
  2. Állítsa be az ásólánc feszességét.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  4. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  5. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  Az árokásó nem ás kellő sebességgel.
  1. Az ásófogak elkoptak.
  2. A jelenleg használt lánc nem megfelelő a talajtípushoz.
  3. A hidraulikarendszer túlmelegedett.
  4. A hidraulikarendszer eltömődött, szennyezett vagy sérült.
  1. Cserélje ki az ásófogakat.
  2. Vizsgálja meg a talaj típusát, és szükség esetén cserélje ki a láncot.
  3. Állítsa le a gépet, majd hagyja a rendszert lehűlni.
  4. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A hibajelző lámpa (MIL) világít (csak Kohler motorral szerelt gépek esetén).
  1. A motor túlmelegedett.
  2. Régi üzemanyag van az üzemanyagtartályban.
  3. Az üzemanyag-elzárószelep nincs teljesen nyitva.
  4. A légszűrő elkoszolódott.
  5. Az akkumulátor nincs feltöltve.
  6. Nem megfelelő üzemanyagszűrő vagy szennyezett üzemanyag.
  7. Az elektronikus vezérlőegység (ECU) érzékelőinek és az üzemanyag-befecskendező szelepek csatlakozásai nincsenek megfelelően rögzítve.
  8. Alacsony akkumulátorfeszültség.
  9. Kiégett egy biztosíték.
  1. Állítsa le a motort, és hagyja lehűlni.
  2. Használjon friss üzemanyagot.
  3. Nyissa ki az üzemanyag-elzárószelepet.
  4. Győződjön meg arról, hogy a légszűrő és az előszűrő tiszta. Szükség esetén cserélje ki őket.
  5. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  8. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.
  9. Ellenőrizze és cserélje ki a kiégett biztosítékokat.