Bevezetés

Ez a forgókéses, tolókaros fűnyíró lakóingatlanok tulajdonosai számára készült. Elsősorban házikerti füves területek jól karbantartott gyepén végzett fűnyírásra tervezték. A termék nem rendeltetésszerű használata veszélyezteti az Ön és a közelben állók biztonságát.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com weboldalon további információk is találhatók, például munkavédelmi tippek, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint termék regisztráció is végezhető itt.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információkra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. A(z) Ábra 1 jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van) beolvasva elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

g282707

A kézikönyv feltünteti a lehetséges veszélyeket, és a (Ábra 2) biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosított biztonsági üzeneteket tartalmaz. Ez a jelzés olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, amennyiben Ön nem követi az ajánlott óvintézkedéseket.

g000502

Ez a kézikönyv 2 szót használ az információ kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

A motor mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza az USA környezetvédelmi hivatalával (EPA) és a kipufogórendszerek, karbantartás és garancia szabályozásáról szóló California Emission Control Regulation jogszabállyal kapcsolatos információkat. Pótalkatrészek a motorgyártótól rendelhetők.

Bruttó vagy nettó nyomaték: A motor bruttó vagy nettó forgatónyomatékát laboratóriumban állapította meg a gyártó az SAE J1940 vagy J2723 szabvány szerint. A biztonsági, károsanyag-kibocsátási és üzemeltetési követelmények teljesítése érdekében a motor tényleges nyomatéka ebben a fűnyíróosztályban jelentősen kisebb. Olvassa el a motorgyártó által a géphez mellékelt információkat.

Ne módosítsa illetéktelenül vagy hatástalanítsa a gép biztonsági berendezéseit, és rendszeresen ellenőrizze a megfelelő működésüket. Ne kísérelje meg beállítani vagy módosítani a motorfordulatszám-vezérlő rendszert; ezzel nem biztonságos üzemállapotot idézhet elő, ami személyi sérülést is okozhat.

Biztonság

A gép tervezése az EN ISO 5395 szabvány alapján történt.

Általános óvintézkedések

A termék súlyos kéz- és lábsérülést okozhat, továbbá tárgyakat dobhat ki. A súlyos sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági utasításokat.

 • A motor beindítása előtt olvassa el, értelmezze és kövesse a Kezelői kézikönyvben és a gépen látható összes utasítást és figyelmeztetést.

 • Ne tegye kezét vagy lábát a gép mozgó részei közelébe vagy a gép alá. Maradjon távol a kivezetőnyílásoktól.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok és egyéb védőelemek nincsenek a helyükön és nem működnek.

 • Tartsa távol a bámészkodókat és gyerekeket a működtetési területtől. Ne engedje, hogy a gépet gyerekek üzemeltessék. Csak olyan személyek dolgozhatnak vele, akik felelősek, képzettek, ismerik az utasításokat és fizikailag is képesek működtetni a gépet.

 • Álljon meg a géppel, állítsa le a motort, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt nekikezdene a gép karbantartásához, tankolásához, vagy elhárítaná annak eltömődését.

A gép nem megfelelő használata vagy karbantartása személyi sérüléshez vezethet. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében kövesse a biztonsági útmutatóban leírtakat, és mindig ügyeljen a biztonsági figyelmeztető szimbólumra Graphic, amelynek jelentése lehet Figyelem, Vigyázat vagy Veszély – személyes biztonsági utasítások. Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonsági címkék és utasítások a gépkezelő számára jól látható helyen, a potenciális veszélyforrás közelében találhatók. Cseréje ki vagy pótolja a megrongálódott vagy hiányzó címkét.

decaloemmarkt
decal112-8760
decal125-5026
decal125-5092
decal131-4514
decal137-9196

Felszerelés

Important: Távolítson el és dobjon ki a motort burkoló minden műanyag védőlemezt, valamint egyéb műanyag elemet és egyéb csomagolást a gépről.

A fogantyú összeszerelése és kihajtása

Note: A kábelek és bovdenek a fogantyú külső oldalán legyenek elvezetve, és ügyeljen rá, nehogy becsípődjenek (Ábra 3, D).

2019_Handle_install_636_WPM
g236451

A késvezérlő rúd felszerelése

g235299

A berántózsinór befűzése a zsinórvezetőbe

Important: A gép használatakor a motor biztonságos és könnyű beindítása érdekében fűzze be a berántózsinórt a zsinórvezetőbe.

g236533

Olaj betöltése a motorba

Important: Ha túl alacsony vagy túl magas olajszinttel járatja, a motor károsodhat.

g222533

A gyűjtőtartály összeszerelése

g230447

Termékáttekintés

g270774
g009527
ModellTömegHosszúságSzélességMagasság
2176440 kg151 cm59 cm109 cm
    

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát a normál üzemeltetési helyzet alapján határozza meg.

Működtetés előtt

Biztonsági tudnivalók a működtetés előtt

Általános óvintézkedések

 • Mindig állítsa le a gépet, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, mielőtt a beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Ellenőrizze, hogy a védőburkolatok és ez egyéb védőelemek, például terelőlemezek és/vagy a fűgyűjtő a helyükön vannak és működőképesek.

 • Mindig ellenőrizze a gépet, hogy a kések és a késcsavarok nem kopottak vagy nem sérültek-e.

 • Vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el onnan minden olyan tárgyat, amely zavarhatja a munkát vagy amelyet a gép eldobhat.

 • A mozgó kés érintése súlyos sérülést okozhat. A vágásmagasság állítása közben ne nyúljon a nyíróasztal alá.

Üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  • Annak megakadályozására, hogy a statikus feltöltődés begyújtsa az üzemanyagot, tankolás előtt a tartályt és/vagy a gépet közvetlenül a földre helyezze, ne egy járműre vagy tárgyra.

  • A tankolást kültéren, nyílt területen végezze, amikor a motor hideg. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

  • Ne kezeljen üzemanyagot dohányzás közben vagy nyílt láng és szikrák közelében.

  • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát és ne tankoljon.

  • Ha az üzemanyag kiömlött, ne kísérelje meg beindítani a motort. Kerülje gyújtóforrás létrehozását, amíg az üzemanyag teljesen el nem párolgott.

  • Üzemanyagot csak jóváhagyott üzemanyagtartályban tároljon, gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.

 • Az üzemanyag lenyelése sérülést vagy halált okozhat. A gőzök belégzése hosszabb távon súlyos sérülést és megbetegedést okozhat.

  • Kerülje a gőzök hosszabb távú belégzését.

  • Tartsa arcát és kezeit távol a fúvókától és az üzemanyag-betöltő nyílástól.

  • Az üzemanyag szemtől és bőrtől távol tartandó.

Üzemanyag-utántöltés

 • A legjobb eredmény elérése érdekében csak tiszta, friss, ((R+M)/2 besorolási módszer szerint) legalább 87-es oktánszámú ólommentes benzint használjon.

 • Legfeljebb 10%(V/V) etanolt vagy 15%(V/V) MTBE-t tartalmazó, oxigéntartalmú üzemanyag használható.

 • Ne használjon etanolt vagy olyan benzinkeveréket, mint az E15 vagy E85, amely több mint 10%(V/V) etanolt tartalmaz. Ez teljesítményproblémákat és/vagy olyan motorkárosodást okozhat, amelyre a garancia nem terjed ki.

 • Ne használjon metanolt tartalmazó benzint.

 • Ne tároljon télen üzemanyagot sem az üzemanyagtartályban, sem más tartályban, kivéve, ha üzemanyag-stabilizátort kever az üzemanyaghoz.

 • Ne adjon olajat a benzinhez.

A tankot ismert márkanevű töltőállomásról származó ólmozatlan, normál benzinnel (Ábra 10) töltse fel.

Important: Az indítási problémák csökkentése érdekében töltsön a friss üzemanyaghoz stabilizátor/kondicionálót az üzemanyag-stabilizátor gyártójának utasításai szerint.

További tudnivalókért lásd a motor kezelői kézikönyvét.

g230458

A motor olajszintjének ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét, szükség esetén töltsön utána.
 • Important: Ha túl alacsony vagy túl magas olajszinttel járatja, a motor károsodhat.

  2019_JJX6PQo4BvyPJ7UJkrB9GE
  g231765

  A fogantyú magasságának beállítása

  A fogantyú egy magasabb és egy alacsonyabb helyzetbe állítható, amelyik kényelmesebb a munkához (Ábra 12).

  g269686
  1. Távolítsa el mindkét fogantyúgombot.

  2. Állítsa a fogantyút a kívánt magasságba.

  3. Rögzítse a fogantyút a korábban eltávolított fogantyúgombokkal.

  A vágási magasság állítása

  Vigyázat

  Ha járt a motor, a kipufogódob forró, ami súlyos égési sérülést okozhat.

  Maradjon távol a forró kipufogódobtól.

  Állítsa be a kívánt vágási magasságot. Állítsa be az összes kereket azonos vágásmagasságba (Ábra 13).

  636_Adjust Cutting height_Ua1e866syFzJ4uwzeeR4hR
  g254131

  Működtetés közben

  Üzem közben betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Kösse hátra a hosszú hajat, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

  • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne bonyolódjon olyan tevékenységbe, ami elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  • Ne üzemeltesse a gépet betegen, fáradtan, illetve alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.

  • A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet. Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek mielőtt a gépet az üzemi helyzetből elmozdítaná.

  • Amikor elengedi a késvezérlő rudat, mind a motornak, mind a késnek 3 másodpercen belül le kell állnia. Ha nem így történik, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

  • Tartsa távol a járókelőket a működtetési területtől. Tartsa a kisgyerekeket a működtetési területen kívül olyan felelős felnőtt felügyelete alatt, aki nem a gépet kezeli. Ha valaki a területre lép, állítsa le a gépet.

  • Mindig nézzen lefele és maga mögé, mielőtt hátrafelé kezdene haladni a géppel.

  • A gépet csak megfelelő időjárás és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • A nedves fű vagy levelek súlyos sérülést okozhatnak, ha rajtuk megcsúszva hozzáér a késhez. Kerülje a fűnyírást nedves füvön.

  • Különösen ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz, vagy más olyan tárgyakhoz közelít, melyek eltakarhatják a kilátást.

  • Ne irányítsa senki felé a kidobott anyagot. Kerülje az anyag falra vagy akadályra való kidobását; az visszaverődhet a kezelő felé. Állítsa le a kés(eke)t, amikor kavicsos felületet keresztez.

  • Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, zökkenőkre, kövekre vagy egyéb rejtett tárgyakra. Egyenetlen terepen elveszítheti az egyensúlyát.

  • Ha a gép valamilyen tárgyba ütközik, vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, kösse le a gyújtógyertyáról a kábelét, majd vizsgálja át a gépet, hogy nem sérült-e meg. Az üzemeltetés folytatása előtt végezze el a szükséges javításokat.

  • Mielőtt elmozdítaná az üzemi helyzetből, állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.

  • Ha járt a motor, forró lehet, és súlyos égési sérülést okozhat. Maradjon távol a forró motortól.

  • A motort csak jól szellőző helyen járassa. A kipufogógázok szénmonoxidot tartalmaznak, amely belélegezve halált okoz.

  • Ellenőrizze rendszeresen a fűgyűjtő alkatrészeket és a kidobócsatornát kopás és elhasználódás szempontjából, és cserélje ki azokat eredeti Toro alkatrészekre, ha szükséges.

  Biztonsági tudnivalók lejtőn való használatkor

  • A lejtőkön mindig keresztirányban dolgozzon; soha ne felfelé és lefelé irányban. Legyen rendkívül óvatos a lejtőkön történő irányváltás közben.

  • Ne végezzen fűnyírást túl meredek lejtőkön. A bizonytalan egyensúlyi helyzet megcsúszással és eleséssel járó balesetet okozhat.

  • Fokozott körültekintéssel vágjon füvet átvágások, árkok vagy feltöltések közelében.

  A motor beindítása

  g236579

  Note: Ha a gép néhány próbálkozás után nem indul be, lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

  Az önjáró meghajtás használata

  Az önjáró meghajtás használatához egyszerűen lépkedjen a kezeit a felső fogantyún, könyökeit pedig maga mellett tartva, a gép automatikusan lépést tart Önnel (Ábra 15).

  g233423

  Note: Ha a gép az önjáró meghajtás használata után nem húzható szabadon hátrafelé, álljon meg, és a kezeit a helyükön hagyva engedje a gépet néhány centit előre haladni a kerékhajtás leoldásához. Megpróbálhatja azt is, hogy megfogja közvetlenül a felső fogantyú alatti fém fogantyút, majd pár centit előretolja a gépet. Ha a gép továbbra sem húzható könnyen hátrafelé, lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

  A motor leállítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Győződjön meg arról, hogy a kés a késvezérlő kar elengedését követően 3 másodpercen belül leáll.
 • A motor leállításához nyomja addig a motorleállító gombot (Ábra 17), amíg a motor le nem áll.

  g236566

  A kés bekapcsolása

  A motort beindítva a kés még nem kezd forogni. A kést a fűnyíráshoz be kell kapcsolnia.

  1. Húzza hátra a vezérlőrúd-reteszt (Ábra 17).

   g003123
  2. Húzza a fogantyúhoz a késvezérlő rudat (Ábra 18).

   g003124
  3. Tartsa a fogantyúnak húzva a késvezérlő rudat (Ábra 19).

   g003125

  A kés kikapcsolása

  Engedje el a késvezérlő rudat (Ábra 20).

  g003126

  Important: Amikor elengedi a késvezérlő rudat, a késnek 3 másodpercen belül le kell állnia. Ha nem áll le megfelelően, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

  A késfékkuplung működésének ellenőrzése

  Minden használat előtt ellenőrizze a vezérlőrúd működését, hogy meggyőződhessen a késfékkuplung-rendszer megfelelő működéséről.

  A gyűjtőtartály használata

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a késfékkuplung működését.
 • A gyűjtőtartály segítségével további ellenőrzést is végezhet a késfékkuplungon.

  1. Tegye fel az üres gyűjtőtartályt a gépre.

  2. Indítsa be a motort.

  3. Kapcsolja be a kést.

   Note: A gyűjtőtartálynak fel kell fúvódnia, ami azt jelzi, hogy a kés bekapcsolt és forog.

  4. Engedje el a késvezérlő rudat.

   Note: Ha a gyűjtőtartály nem kezd azonnal összeesni, a kés tovább forog. A késfékkuplung elhasználódhatott, ami nem biztonságos üzemállapotot eredményezhet, ha nem foglalkoznak vele. Vizsgáltassa és javíttassa meg a gépet hivatalos szakszervizben.

  5. Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.

  Gyűjtőtartály nélküli használat

  1. Vigye a gépet szilárd talajra szélcsendes helyen.

  2. Állítsa be mind a 4 kereket 83 mm vágásmagasságra.

  3. Gyűrjön újságpapírból egy akkora gombócot, ami befér a nyíróasztal alá (kb. 76 mm átmérőjűt).

  4. Helyezze a papírgombócot kb. 13 cm-re a gép elé.

  5. Indítsa be a motort.

  6. Kapcsolja be a kést.

  7. Engedje el a késvezérlő rudat.

  8. Tolja rá azonnal a gépet a papírgombócra.

  9. Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.

  10. Menjen a gép elé és nézze meg a papírgombócot.

   Note: Ha a papírgombóc nem került a gép alá, ismételje meg a 4–10. lépést.

  11. Ha a papírgombóc szétnyílt vagy elszeletelődött, a kés nem állt le megfelelően, ami nem biztonságos üzemállapotot eredményezhet. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.

  A nyesedék mulcsozása

  A gép gyárilag alkalmas mulcsozásra és a levélnyesedék visszadolgozására a gyepbe.

  Ha a gyűjtőtartály fel van szerelve a gépre, a fűgyűjtő kar pedig fűgyűjtés helyzetbe áll, állítsa a kart mulcsozás helyzetbe; lásd A fűgyűjtő kar használata. Ha az oldalsó kidobás csúszdája rajta van a gépen, vegye le róla; lásd: Az oldalsó kidobás csúszdájának eltávolítása.

  A nyesedék összegyűjtése

  Használja a gyűjtőtartályt, ha össze kívánja gyűjteni a fű- és levélnyesedéket a gyepről.

  Ha az oldalsó kidobás csúszdája rajta van a gépen, vegye le róla; lásd: Az oldalsó kidobás csúszdájának eltávolítása. Ha a fűgyűjtő kar mulcsozás helyzetben van, állítsa fűgyűjtés helyzetbe; lásd A fűgyűjtő kar használata.

  A gyűjtőtartály felszerelése

  1. Hajtsa fel és tartsa meg így a hátsó terelőlemezt (Ábra 21, A).

  2. Szerelje fel a gyűjtőtartályt, ügyelve rá, hogy a gyűjtőtartály csapjai beüljenek a fogantyú mélyedéseibe (Ábra 21, B).

  3. Hajtsa le a hátsó terelőlemezt.

   Install Bag 2019 ijc1fCGGLYfKS3gz6F2ETK
   g233434

  A gyűjtőtartály leszerelése

  A gyűjtőtartály eltávolításához végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben, lásd A gyűjtőtartály felszerelése.

  A fűgyűjtő kar használata

  A kikapcsolható fűgyűjtés lehetővé teszi, hogy a gépre felszerelt gyűjtőtartállyal fűgyűjtő üzemmódban és mulcsozással is lehessen használni a gépet.

  • A levágott fű- és levélnyesedék gyűjtéséhez nyomja meg a fűgyűjtő kar gombját, majd hajtsa előre a kart annyira, hogy a gombja újra kiugorjon (Ábra 22).

   g033491
  • A levágott fű- és levélnyesedék mulcsozásához vagy oldalsó kidobásához nyomja meg a fűgyűjtő kar gombját, majd hajtsa hátra a kart annyira, hogy a gombja újra kiugorjon.

   Important: A megfelelő használathoz állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd távolítson el minden fűnyesedéket és hulladékot a fűgyűjtő ajtóról és a környező nyílásról (Ábra 23), mielőtt a fűgyűjtő kart az egyik helyzetből átállítja a másik helyzetbe.

   g036581

  A nyesedékek oldalsó kidobása

  Nagyon hosszúra nőtt fű nyírásakor használja az oldalsó kidobást.

  Ha a gyűjtőtartály fel van szerelve a gépre, a fűgyűjtő kar pedig fűgyűjtés helyzetbe áll, állítsa a kart mulcsozás helyzetbe; lásd A fűgyűjtő kar használata.

  Az oldalsó kidobás csúszdájának felszerelése

  Oldja ki és hajtsa fel az oldalsó kidobás terelőlemezét, és szerelje fel az oldalsó kidobás csúszdáját (Ábra 24).

  g235646

  Az oldalsó kidobás csúszdájának eltávolítása

  Az oldalsó kidobás csúszdájának eltávolításához hajtsa fel az oldalsó kidobás terelőlemezét, távolítsa el az oldalsó kidobás csúszdáját, majd hajtsa vissza az oldalsó kidobás terelőlemezét úgy, hogy szilárdan reteszelődjön.

  Üzemeltetési tanácsok

  Általános fűnyírási tanácsok

  • Vizsgálja meg a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a gép feldobhat.

  • Kerülje el a kés kemény tárgyakhoz csapódását. Szándékosan soha ne nyírjon tárgyak felett.

  • Ha a gép valamilyen tárgyba ütközik vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van), vegye le a gyertyapipát, majd vizsgálja át a gépet, nem sérült-e meg.

  • A legjobb teljesítmény eléréséhez szereljen fel új kést az idény kezdete előtt.

  • Szükség esetén cserélje ki a kést Toro cserekésre.

  Fűkaszálás

  • Egyszerre a fűszálaknak csak mintegy harmadrészét vágja le. Ne vágjon az 51 mm-es beállítás alatt, hacsak nem gyér a fű, vagy csak késő ősszel, amikor a fű növekedése lelassul.

  • A gyep legjobb kinézete érdekében 15 cm-nél magasabb fűnél kezdje a legnagyobb vágásmagassággal és haladjon lassabban; ezután menjen át a területen alacsonyabb beállítás mellett. Ha a fű túl hosszú, a gép eltömődhet, és a motor lefulladhat.

  • A nedves fű és levelek hajlamosak összetapadni az udvaron, és a gép eltömődését vagy a motor leállását okozhatják. Kerülje a fűnyírást nedves füvön.

  • Vegye figyelembe a rendkívül száraz időjárás esetén fennálló potenciális tűzveszélyt, kövesse a helyi tűzvédelmi figyelmeztetéseket és tartsa tisztán a gépet a száraz fűtől és törmelékektől.

  • Váltogassa a fűnyírás irányát. Ez segít eloszlatni a kaszálékot a pázsiton az egyenletes trágyázás érdekében.

  • Ha nem kielégítő a kész pázsit megjelenése, próbáljon ki egyet vagy akár többet a következő javaslatok közül:

   • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést.

   • Fűnyírás közben haladjon lassabb ütemben.

   • Növelje fel gépén a vágási magasságot.

   • Nyírja gyakrabban a füvet.

   • Alkalmazzon átfedést a rendek között, ahelyett, hogy külön minden soron teljes szélességű rendet nyírna.

  Levelek vágása

  • A pázsit nyírását követően győződjön meg arról, hogy a fű fele kilátszik a levágott levéllepel alól. Lehetséges, hogy egynél többször kell áthaladnia egy soron a levelek felett.

  • Ha több mint 13 cm vastagon áll a levél a gyepen, kezdje a fűnyírást nagyobb vágásmagassággal, majd menjen át újra a gyepen a kívánt beállítással.

  • Ha a gép nem vágja elég finomra a leveleket, csökkentse a nyírás sebességét.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • Mindig állítsa le a gépet, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, mielőtt a beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

  • A tűzesetek megelőzése érdekében tisztítsa meg a gépet a fűtől és a törmeléktől. Törölje fel a kiömlött olajat és üzemanyagot.

  • Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más berendezéseken.

  Biztonsági tudnivalók szállításkor

  • Járjon el fokozott körültekintéssel a gép be- és kirakodásakor.

  • Biztosítsa a gépet elgurulás ellen.

  A gép aljának kitisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Takarítsa le a gép aljáról a fűkaszálékot és a szennyeződést.
 • A legjobb eredmény érdekében, tisztítsa meg a gépet röviddel a fűnyírás befejezése után.

  1. Vigye a gépet sík, burkolt talajra.

  2. Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek mielőtt a gépet az üzemi helyzetből elmozdítaná.

  3. Engedje le a gépet a legalacsonyabb vágásmagasságra. Lásd: A vágási magasság állítása.

  4. Mossa ki a hátsó ajtó alatti területet ott, ahol a nyesedék a gép alól a gyűjtőtartályba jut.

   Note: Mossa ki a fűgyűjtő kar (ha van) környékét teljesen előre és teljesen hátra állított helyzetben is.

  5. Csatlakoztasson egy vízcsapra kötött kerti locsolótömlőt a kimosó csatlakozóra (Ábra 25).

   g009501
  6. Nyissa meg a vizet.

  7. Indítsa be a motort, és járassa, amíg már nem távozik több nyesedék a gép alól.

  8. Állítsa le a motort.

  9. Zárja el a vizet, és kösse le a locsolótömlőt a gépről.

  10. Indítsa be a motort, és a rozsdásodás megelőzése érdekében járassa pár percig, hogy kiszáradjon a gép alja.

  11. Állítsa le a motort és hagyja lehűlni, mielőtt eltenné a gépet egy zárt helyre.

  A fogantyú behajtása

  Figyelmeztetés

  A fogantyú nem megfelelő be- vagy kihajtása károsíthatja a kábeleket, bovdeneket, ami nem biztonságos üzemeltetési körülményeket eredményezhet.

  • Ügyeljen a kábelek, bovdenek épségére a fogantyú be- vagy kihajtása során.

  • Ha egy kábel vagy bovden károsodott, lépjen kapcsolatba hivatalos márkaszervizzel.

  1. Távolítsa el a 2 fogantyúgombot és a 2 kapupántcsavart a fogantyú tartókonzolokból (Ábra 26), és tegye el.

   Important: A fogantyú lehajtása során a kábeleket, bovdeneket a fogantyúgombon kívül vezesse el.

   g032869
  2. A fogantyút a lehajtásához fordítsa előre (Ábra 27).

   g036582
  3. Dugja át a kapupántcsavart (a feje befelé álljon) a fogantyú tartókonzolon és a fogantyúvég felső furatán. Ügyeljen rá, hogy a kapupántcsavar négyszögletes részének élei illeszkedjenek a fogantyú tartókonzol felső vagy alsó négyszögletes nyílásába (Ábra 28).

   g032865
  4. Szerelje be a kapupántcsavarokat a fogantyú tartókonzolokba a fogantyúgombokkal együtt, de ne húzza meg a gombokat.

  5. A fogantyú kihajtása, lásd A fogantyú összeszerelése és kihajtása.

  Karbantartás

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a motorolaj szintjét, szükség esetén töltsön utána.
 • Győződjön meg arról, hogy a kés a késvezérlő kar elengedését követően 3 másodpercen belül leáll.
 • Ellenőrizze a késfékkuplung működését.
 • Takarítsa le a gép aljáról a fűkaszálékot és a szennyeződést.
 • Minden 25 órában
 • A légszűrő karbantartása; poros üzemeltetési körülmények esetén a légszűrő karbantartását gyakrabban végezze el.
 • Tisztítsa meg a késfékkuplung védőburkolatát.
 • Évente
 • Cserélje a légszűrőt gyakrabban poros üzemeltetési körülmények esetén.
 • Cserélje le a motorolajat (szükség szerint).
 • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést (ha hamar kimegy az éle, gyakrabban).
 • Tisztítsa meg a motort, eltávolítva a tetejéről és az oldaláról a koszt és hulladékot; poros körülmények között végezze a tisztítását gyakrabban.
 • Évente, vagy tárolás előtt
 • Az útmutatás szerint ürítse le az üzemanyagtartályt javítás előtt, valamint az éves eltárolást megelőzően.
 • Important: A további karbantartási eljárásokra vonatkozóan lásd a motor kezelői kézikönyvét.

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról, mielőtt bármilyen karbantartási munkába kezdene.

  • A gép karbantartása során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.

  • A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet. A kés szervizelésekor viseljen védőkesztyűt. Ne végezzen a kése(ke)n javítást vagy átalakítást.

  • Soha ne változtasson a biztonsági berendezéseken. Rendszeresen ellenőrizze a megfelelő működésüket.

  • A gép felbillentése az üzemanyag szivárgását okozhatja. Az üzemanyag gyúlékony, robbanásveszélyes és személyi sérülést okozhat. Járassa a gépet az üzemanyag kifogyásáig, vagy távolítsa el az üzemanyagot kézi szivattyúval (soha ne használjon leszívócsövet).

  • Az optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott pótalkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, emellett ez a garanciát is érvényteleníti.

  Felkészülés karbantartásra

  1. Állítsa le a motort, és várja meg, míg leállnak a mozgó alkatrészek.

  2. Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról (Ábra 29).

   g032617
  3. A karbantartási munka elvégzését követően dugja vissza a gyertyapipát.

   Important: Mielőtt a gépet az olajcseréhez vagy a kés cseréjéhez felbillenti, fogyassza ki az üzemanyagtartályt normál használattal. Ha már az üzemanyag kifogyasztása előtt fel kell billentenie a gépet, ürítse ki a tartályt kézi üzemanyag-szivattyúval. A gép oldalra billentésekor a nívópálca nézzen lefelé.

  A légszűrő karbantartása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • A légszűrő karbantartása; poros üzemeltetési körülmények esetén a légszűrő karbantartását gyakrabban végezze el.
 • Évente
 • Cserélje a légszűrőt gyakrabban poros üzemeltetési körülmények esetén.
  1. Oldja ki a légszűrőfedél felső kapcsát (Ábra 30).

   g033493
  2. Vegye ki a légszűrőt (Ábra 30).

  3. Vizsgálja meg a légszűrőt.

   Note: Ha a légszűrőbetét nagyon elkoszolódott, cserélje ki. Egyéb esetben a szennyeződés fellazításához kocogtassa a szűrőbetétet egy kemény felülethez.

  4. Szerelje be a légszűrőbetétet.

  5. Rögzítse a légszűrőfedelet a kapocs segítségével.

  A motorolaj cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Cserélje le a motorolajat (szükség szerint).
 • A motorolaj cseréjére nincs szükség, de ha le szeretné cserélni a motorolajat, végezze az alábbi eljárás szerint.

  Note: Néhány percig járassa a motort az olaj cseréje előtt, hogy felmelegedjen. A meleg olaj jobban folyik, és több szennyezőanyagot szállít.

  Motorolaj-előírások

  Motorolaj mennyisége0,44 l*
  Az olaj viszkozitásaSAE 30 vagy SAE 10W-30 detergenstartalmú kenőolaj
  API besorolásSJ vagy magasabb

  * A leengedése után az olaj egy része a forgattyúházban marad. Ne öntse bele a forgattyúsházba a teljes olajmennyiséget. Töltse fel olajjal a forgattyúházat az alábbi lépéseket követve.

  1. Helyezze a gépet sík felületre.

  2. Lásd: Felkészülés karbantartásra.

  3. A sapkáját balra elforgatva húzza ki a nívópálcát (Ábra 31).

   2019_wSQy1951afn7DJvH7dobe7
   g187518
  4. Az elhasznált olaj olajbetöltő csövön keresztüli kiürítéséhez billentse az oldalára a gépet (a légszűrő nézzen felfelé) (Ábra 32).

   g037003
  5. Az elhasznált olaj kiürítése után fordítsa a gépet üzemi helyzetbe.

  6. Töltse be óvatosan az előírt olajmennyiség 3/4-ét az olajbetöltő csőbe.

  7. Várjon 3 percet, hogy az olaj elhelyezkedjen a motorban.

  8. Törölje meg a nívópálcát egy tiszta ronggyal.

  9. Dugja vissza nívópálcát az olajbetöltő csőbe, majd húzza ki.

  10. Ellenőrizze az olajszintet a nívópálcán (Ábra 31).

   • Ha a nívópálca alapján az olajszint túl alacsony, töltsön óvatosan némi olajat az olajbetöltő csőbe, várjon 3 percet, majd ismételje addig a(z) 8–10. lépést, amíg a nívópálca alapján az olaj el nem éri a megfelelő szintet.

   • Ha az olajszint a nívópálca szerint túl magas, engedjen le az olajból annyit, hogy nívópálca alapján elérje a megfelelő szintet.

   Important: Ha túl alacsony vagy túl magas olajszinttel járatja, a motor károsodhat.

  11. Szerelje be biztonságosan a nívópálcát az olajbetöltő csőbe.

  12. Hasznosítsa újra az olajat környezetbarát módon.

  A kés cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Évente
 • Cserélje ki vagy éleztesse meg a kést (ha hamar kimegy az éle, gyakrabban).
 • Important: A kés megfelelő felszereléséhez nyomatékkulcs szükséges. Ha nem rendelkezik nyomatékkulccsal, vagy nem szívesen végezné el ezt a műveletet, forduljon márkaszervizhez.

  Mielőtt tankol, minden esetben vizsgálja meg a kést. Ha a kés megsérült vagy elrepedt, azonnal cserélje ki. Ha a kés eltompult vagy kicsorbult, éleztesse meg és egyensúlyoztassa ki, vagy cserélje ki.

  Figyelmeztetés

  A kés éles; ha hozzáér, súlyosan megsérülhet.

  A kés szervizelésekor viseljen védőkesztyűt.

  1. Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról; lásd (Felkészülés karbantartásra).

  2. Billentse az oldalára a gépet úgy, hogy a légszűrő nézzen felfelé.

  3. Távolítsa el a 2 késrögzítő anyát és a merevítőt (Ábra 33).

   g003133
  4. Távolítsa el a kést (Ábra 33).

  5. Szerelje fel az új kést (Ábra 33).

  6. Szerelje fel a korábban eltávolított merevítőt.

  7. Szerelje fel, majd húzza meg a késanyákat 20–37 Nm nyomatékkal.

  A késfékkuplung védőburkolatának megtisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Tisztítsa meg a késfékkuplung védőburkolatát.
 • Tisztítsa meg a késfékkuplung védőburkolatát évente, hogy megelőzhető legyen fűnyírás közben a kés megszorulása.

  1. Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról; lásd (Felkészülés karbantartásra).

  2. Döntse oldalra a gépet, úgy, hogy a nívópálca lefelé nézzen.

  3. Távolítsa el a 2 késrögzítő anyát és a merevítőt (Ábra 34).

   g003133
  4. Távolítsa el a kést (Ábra 34).

  5. Távolítsa el a késmeghajtót és a tárcsát (Ábra 34).

  6. Távolítsa el a késfékkuplung védőburkolatát (Ábra 34).

  7. Távolítsa el a hulladékot a védőburkolat belsejéből és a környékén minden alkatrészről kefével vagy sűrített levegővel.

  8. Szerelje vissza a késfékkuplung védőburkolatát.

  9. Szerelje vissza a késmeghajtót.

  10. Szerelje vissza a kést és a merevítőt (Ábra 34).

  11. Szerelje fel, majd húzza meg a késanyákat 20–37 Nm nyomatékkal.

  Az önjáró meghajtás beállítása

  Csak önjáró típusok esetén

  Állítsa be az önjáró meghajtást, ha új önjárómeghajtás-bovdent szerel be, vagy az önjáró meghajtás elállítódott.

  1. A bovdenrögzítő szerkezet meglazításához forgassa a szorítóanyát az óra járásával ellenkező irányba (Ábra 35).

   Traction without knob_2019
   g269307
  2. A feszessége módosításához (Ábra 35) húzza vissza vagy tolja előre a bovdent, és tartsa meg ebben a helyzetben.

   Note: A vontatás erejének növeléséhez tolja a bovdent a motor felé; a csökkentéséhez húzza el a motortól.

  3. Forgassa a szorítóanyát az óra járásával megegyező irányba a bovdenrögzítő meghúzásához.

   Note: Húzza meg jól az anyát dugókulccsal vagy villáskulccsal.

  Tárolás

  A gépet hűvös, tiszta, száraz helyen tárolja.

  Biztonságos tárolás

  Mindig állítsa le a gépet, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, majd hagyja lehűlni, mielőtt a beállításba, javításba vagy tisztításba kezd, illetve mielőtt elteszi a gépet.

  A gép felkészítése tárolásra

  1. Az év utolsó tankolásakor adjon az üzemanyaghoz stabilizálót (pl. Toro Premium Fuel Treatment adalékot), a címkén olvasható utasításoknak megfelelően.

  2. A nem felhasznált üzemanyagot helyezze el megfelelő módon. Hasznosítsa újra a helyi előírásoknak megfelelően, vagy használja fel gépkocsijában.

   Note: Az üzemanyagtartályban marad régi üzemanyag nehéz indítást okozhat. Ne tárolja az üzemanyagot stabilizáló nélkül 30 napnál, a stabilizált üzemanyagot pedig 90 napnál hosszabban.

  3. Járassa addig a gépet, amíg az üzemanyag elfogyasztása miatt a motor le nem áll.

  4. Indítsa be a motort, és hagyja járni, amíg le nem áll. Ha már nem képes újraindítani a motort, akkor kellően száraz.

  5. Vegye le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról, és tegye fel a tároló pólusra (ha van).

  6. Szerelje ki a gyújtógyertyát, töltsön be 30 ml olajat a gyújtógyertya furatán keresztül, és húzza meg a berántózsinórt lassan több alkalommal, hogy jól eloszlassa az olajat a henger körül, amivel megakadályozható a henger korróziója az üzemen kívüli időszak során.

  7. Szerelje be a gyújtógyertyát, de ne húzza meg.

  8. Húzzon meg minden csavart és csavaranyát.

  A gép kivétele tárolásból

  1. Ellenőrizze és húzza meg az összes kötőelemet.

  2. Szerelje ki a gyújtógyertyát és forgassa át a motort intenzíven a berántózsinór segítségével, hogy eltávozzon az olaj a hengerből.

  3. Szerelje be a gyújtógyertyát, és húzza meg nyomatékkulccsal 20 Nm nyomatékkal.

  4. Végezzen el minden előírt karbantartást; lásd: .

  5. Ellenőrizze a motorolaj szintjét; lásd: A motor olajszintjének ellenőrzése.

  6. Töltse fel az üzemanyagtartályt friss üzemanyaggal; lásd: Üzemanyag-utántöltés.

  7. Csatlakoztassa a gyertyapipát a gyújtógyertyára.