Bevezetés

Ez a forgókéses fűnyíró traktor lakóingatlanok tulajdonosai számára készült, házikerti alkalmazáshoz. Elsősorban jól karbantartott gyepen végzett fűnyírásra tervezték. Nem alkalmas közutak menti bozót, fű stb. nyírására vagy mezőgazdasági felhasználásra.

Gondosan olvassa el ezt a tájékoztatót, hogy a termék megfelelő üzemeltetését és karbantartását elsajátítva elkerülje a sérüléseket, valamint a termék károsodását. Ön felelős a termék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért.

A www.Toro.com weboldalon további információk is találhatók, például munkavédelmi tippek, oktatóanyagok, tartozékokról szóló információk, segítség márkakereskedés kereséséhez, valamint termék regisztráció is végezhető itt.

Ha szervizre, eredeti Toro-alkatrészekre vagy további információra van szüksége, forduljon hivatalos márkaszervizhez vagy a Toro ügyfélszolgálatához, és tartsa kéznél terméke típus- és sorozatszámát. Az Ábra jelzi a típus- és sorozatszám helyét a terméken. Írja a számokat a megfelelő helyre.

Important: Olvassa be mobileszköze segítségével a sorozatszámot tartalmazó címkén található QR-kódot (ha van), és elérheti a garanciális, az alkatrészekre vonatkozó és más termékinformációkat.

artpending

Írja a termék típus- és sorozatszámát az alábbi helyre:

Ez a kézikönyvben és a gépen is megtalálható biztonsági figyelmeztető jelzés (Ábra ) fontos biztonsági üzenetet jelöl, amelyet a balesetek elkerülése érdekében követni kell. Ezt a jelzést a Veszély, a Figyelmeztetés vagy a Figyelem kifejezés követi.

 • Veszély: olyan közvetlenül veszélyes helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos személyi sérülést eredményez, ha nem sikerül elkerülni.

 • Figyelmeztetés: olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos személyi sérülést eredményezhet, ha nem sikerül elkerülni.

 • Figyelem: olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely enyhébb vagy mérsékelt személyi sérülést okozhat, ha nem sikerül elkerülni.

artpending

Ez a kézikönyv két másik szót is használ az információk kiemelésére. A Fontos speciális műszaki információra hívja fel a figyelmet, a Megjegyzés külön figyelemre érdemes általános információt hangsúlyoz.

A termék megfelel minden vonatkozó európai irányelvnek; a részletekért kérjük, olvassa el a különálló termékspecifikus megfelelőségi nyilatkozatot (DOC).

Bruttó vagy nettó nyomaték: A motor bruttó vagy nettó forgatónyomatékát laboratóriumban állapította meg a gyártó az SAE J1940 vagy J2723 szabvány szerint. A biztonsági, károsanyag-kibocsátási és üzemeltetési követelmények teljesítése érdekében a motor tényleges nyomatéka ebben a fűnyíróosztályban jelentősen kisebb. Olvassa el a motorgyártó által a géphez mellékelt információkat.

A konkrét géptípus műszaki adatai a www.Toro.com címen találhatók meg.

Important: Ha Toro-motorral felszerelt gépét tartósan 1500 m tengerszint feletti magasság fölött használja, feltétlenül szerelje fel a nagy magasságú használhatósági készletet, hogy a motor megfeleljen a CARB/EPA kibocsátási előírásoknak. A nagy magasságú használhatósági készlet megnöveli a motor teljesítményét, miközben megelőzi a gyújtógyertya beköpését, a nehéz indítást és a megnövekedett kibocsátást. Ha felszerelte a készletet, ragassza fel a nagy magasság” (high altitude) címkét a gépre a sorozatszámot tartalmazó címke mellé. A géphez való megfelelő nagy magasságú használhatósági készlet és nagy magasság” (high altitude) címke bármelyik hivatalos márkaszervizben beszerezhető. Az Önhöz legközelebbi márkakereskedést megkeresheti webhelyünkön a www.Toro.com címen, vagy hívja fel ügyfélszolgálatunkat a motor károsanyag-kibocsátást szabályozó rendszerére vonatkozó jótálláson található hívószámon.Távolítsa el a készletet a motorról és állítsa vissza a motort az eredeti gyári konfigurációjára, ha 1500 m alatt fogja használni a gépet. Ne működtesse a nagy magasságú üzemre átalakított motort alacsonyabb területeken, mert így a motor túlhevülhet és károsodhat.Ha nem tudja biztosan, hogy a gépe át lett-e alakítva nagy magasságban történő használatra, keresse az alábbi címkét.

artpending

Biztonság

A gép tervezése az EN ISO 5395:2013 szabvány alapján történt.

Általános óvintézkedések

Ez a termék levághatja a kezét és lábát, továbbá tárgyakat dobhat ki. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében mindig kövesse a biztonsági előírásokat.

 • A motor beindítása előtt olvassa el és értelmezze a Kezelői kézikönyv tartalmát.

 • Gondoskodjon arról, hogy a gépet gyermek vagy nézelődő ne közelíthesse meg.

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. Csak olyan személyek dolgozhatnak vele, akik felelősek, képzettek, ismerik az utasításokat és fizikailag is képesek működtetni vagy szervizelni a gépet.

 • Ne működtesse a gépet suvadások, árkok, töltések, vizek és egyéb veszélyek közelében, illetve 15°-nál meredekebb lejtőkön.

 • Tartsa távol kezeit és lábait a gép mozgó alkatrészeitől.

 • Ne használja a gépet, ha a védőburkolatok, biztonsági kapcsolók és egyéb védőelemek nincsenek a helyükön és nem működnek.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt szervizelési, beállítási, tankolási, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

Dőlésszögjelző

artpending

Biztonsági és tájékoztató címkék

Graphic

A biztonságra figyelmeztető matricák és utasítások a kezelő által jól láthatóan, a potenciálisan veszélyes helyek mellett vannak elhelyezve. A sérült vagy hiányzó matricát cserélje le, illetve pótolja.

artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending

A 132-0869. számú címke csak MyRide funkcióval rendelkező gépeken található meg.

artpending

A 133-5198. számú címke csak MyRide funkcióval rendelkező gépeken található meg.

artpending

A 140-3451. számú címke csak MyRide funkció nélküli gépeken található meg.

artpending

Termékáttekintés

artpending

A motor beindítása és a gép működtetése előtt ismerkedjen meg az összes kezelőszervvel a Ábra és a Ábra alapján.

Kezelőpanel

artpending

Üzemanyag-szintjelző

Az üzemanyag-szintjelző az üzemanyagtartályban (Ábra ) levő üzemanyag mennyiségét jelzi.

artpending

Gázkar

A gázkar a motor fordulatszámának szabályozására szolgál és fokozatmentesen állítható a LASSú és a GYORS helyzet között (Ábra ).

Hidegindító gomb

A hidegindító gomb a hideg motor beindítására szolgál (Ábra ).

Üzemóraszámláló

Az üzemóraszámláló a motor működéssel töltött idejét rögzíti. Akkor működik, amikor a motor jár. A rajta megjelenő érték alapján kell ütemezni a rendszeres karbantartást (Ábra ).

Haladásvezérlő karok

A haladásvezérlő karok segítségével vezethető a gép előre, hátrafelé, illetve ezekkel lehet elfordulni valamelyik irányba (Ábra ).

Semleges-reteszelt helyzet

Mielőtt elhagyja a gépet, állítsa a haladásvezérlő karokat középhelyzetből kifelé, a SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe (Ábra ). Állítsa a haladásvezérlő karokat mindig SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe, ha megáll a géppel vagy őrizetlenül hagyja.

Rögzítőfékkar

A rögzítőfék kar a konzol bal oldalán található (Ábra ). A kar a hajtókerekeken lépteti működésbe a rögzítőféket.

A rögzítőfék behúzásához húzza felfelé a kart, amíg meg nem akad az akasztónyílásban.

A rögzítőfék kiengedéséhez a kart felfelé és maga felé húzva akassza ki a reteszelőnyílásból, majd nyomja le.

Pedálos fűnyíróasztal-emelő rendszer

A pedálos fűnyíróasztal-emelő rendszer segítségével a kezelőülésben ülve változtathatja a nyíróasztal magasságát. A pedállal rövid időre is megemelheti a nyíróasztalt az akadályok kikerüléséhez (Ábra ).

Gyújtáskapcsoló

A motor beindítására és leállítására szolgáló gyújtáskapcsoló 3 helyzetbe állítható: KI, ÜZEM és INDíTáS (Ábra ). Lásd: .

Késkapcsoló (mellékhajtás)

A mellékhajtás (TLT) jelzéssel rendelkező késkapcsolóval kapcsolható be és ki a fűnyírókések meghajtása (Ábra ).

Vágásmagasságcsap

A vágásmagasságcsap a pedállal beállított vágásmagasságban rögzíti a nyíróasztalt. A vágásmagasságot csak a gép álló helyzetében módosítsa (Ábra ).

Tartozékok/adapterek

A Toro által jóváhagyott tartozékok és adapterek széles választéka kapható a géphez, melyek javítják és bővítik annak képességeit. A jóváhagyott tartozékok és adapterek listájáért forduljon hivatalos márkaszervizhez, hivatalos Toro-forgalmazóhoz, vagy látogasson el a www.Toro.com webhelyre.

Az optimális teljesítmény és a gép folyamatos tanúsított biztonsága érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott cserealkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvényteleníti.

A műszaki adatok és a kialakítások külön értesítés nélkül változhatnak.

 122 cm-es nyíróasztal137 cm-es nyíróasztal152 cm-es nyíróasztal
Vágásszélesség122 cm137 cm152 cm
Szélesség lehajtott fűterelő lappal163 cm178 cm193 cm
Szélesség felhajtott fűterelő lappal140 cm155 cm170 cm
Hossz206 cm206 cm206 cm
Magasság122 cm122 cm122 cm
Tömeg356 kg363 kg370 kg

Üzemeltetés

Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

Működtetés előtt

Működtetés előtti óvintézkedések

Általános óvintézkedések

 • Ne engedje, hogy gyermekek vagy oktatásban nem részesült személyek üzemeltessék vagy szervizeljék a gépet. A helyi szabályozás korlátozhatja a kezelő életkorát. Az összes kezelő és szerelő képzéséért a tulajdonos tartozik felelősséggel.

 • Vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni fogja, és távolítson el onnan minden olyan tárgyat, amely zavarhatja a munkát vagy amelyet a gép eldobhat.

 • Ismerkedjen meg a berendezés biztonságos üzemeltetésével, a kezelőszervekkel és a biztonsági jelzésekkel.

 • Ellenőrizze, hogy a kezelői jelenlét kapcsolók, biztonsági kapcsolók és védőelemek fel vannak szerelve, és megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet, csak ha ezek megfelelően működnek.

 • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt szervizelési, beállítási, tankolási, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

 • A fűnyírás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a nyíróegységek megfelelően működnek.

 • Nézze át a terepet a megfelelő felszerelés, valamint gép megfelelő és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tartozékok és adapterek meghatározásához.

 • Viseljen megfelelő öltözéket, beleértve a védőszemüveget, a hosszú szárú nadrágot, a megfelelő, csúszásgátló lábbelit és a hallásvédelmi eszközt is. Hosszú haját kösse hátra, és ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert.

 • Ne szállítson utast a gépen.

 • Tartsa a járókelőket és háziállatokat a működő géptől távol. Ha valaki a területre lép, állítsa le a gépet és a munkaeszközeit.

 • Csak akkor működtesse a gépet, ha a védőburkolatok és az egyéb védőelemek, például terelőlemezek és a teljes fűgyűjtő rendszer a helyükön vannak és megfelelően működnek. Szükség esetén cserélje le a kopott vagy sérült alkatrészeket.

Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések

 • Az üzemanyag rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  • Annak megakadályozására, hogy a statikus feltöltődés begyújtsa az üzemanyagot, tankolás előtt a tartályt és/vagy a gépet közvetlenül a földre helyezze, ne egy járműre vagy tárgyra.

  • A tankolást kültéren, vízszintes talajon, nyílt területen végezze, amikor a motor hideg. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.

  • Ne kezeljen üzemanyagot dohányzás közben vagy nyílt láng és szikrák közelében.

  • Járó vagy meleg motornál ne vegye le a tanksapkát és ne tankoljon.

  • Ha az üzemanyag kiömlött, ne kísérelje meg beindítani a motort. Kerülje gyújtóforrás létrehozását, amíg az üzemanyag teljesen el nem párolgott.

  • Üzemanyagot csak jóváhagyott üzemanyagtartályban tároljon, gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.

 • Az üzemanyag lenyelése sérülést vagy halált okozhat. A gőzök belégzése hosszabb távon súlyos sérülést és megbetegedést okozhat.

  • Kerülje az üzemanyagpárák tartós belégzését.

  • Tartsa arcát és kezeit távol a fúvókától és az üzemanyag-betöltő nyílástól.

  • Az üzemanyag szemtől és bőrtől távol tartandó.

 • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

 • Ne töltsön tartályokat járművön belül, műanyag betétes tehergépkocsin vagy utánfutógépágyon. Tankolás előtt mindig helyezze a tartályokat a földre, messze a járművétől.

 • A berendezést vegye le a gépkocsiról vagy pótkocsiról, és a földön végezze a tankolását. Ha ez nem lehetséges, akkor a tankolást hordozható tartályból végezze, ne töltőpisztolyból.

 • Csak akkor működtesse a gépet, ha a teljes kipufogórendszer a helyén van és teljesen üzemképes.

 • Tartsa a töltőpisztolyt a benzintank vagy tartály széléhez érintve mindaddig, míg a tankolás befejeződik. Ne használjon töltőpisztoly záró-nyitó eszközt.

 • Ha üzemanyag kerül a ruhájára, azonnal öltözzön át.

 • Ne töltse túl az üzemanyagtartályt. Helyezze vissza a tanksapkát, és biztonságosan húzza meg.

 • Tisztítsa le a füvet és törmeléket a nyíróegységről, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról, a hajtásokról, a fűgyűjtőről és a motortérből. Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy üzemanyagot.

Tankolás

Javasolt üzemanyag

 • A legjobb eredmény elérése érdekében csak tiszta, friss (maximum 30 napos), ((R+M)/2 besorolási módszer szerint) legalább 87-es oktánszámú ólommentes benzint használjon.

 • Etanol: maximum 10% (V/V) etanolt (benzin–alkohol keverék) vagy 15% (V/V) MTBE-t (metil-tercier-butil-éter) tartalmazó benzin használható. Az etanol és az MTBE nem ugyanaz. 15% (V/V) etanolt tartalmazó üzemanyag (E15) nem használható. Ne használjon 10% (V/V)-nál több etanolt tartalmazó üzemanyagot, amilyen például az E15 (15% etanolt tartalmaz), az E20 (20% etanolt tartalmaz) vagy az E85 (legfeljebb 85% etanolt tartalmaz). A nem engedélyezett üzemanyag használata teljesítményproblémákat és/vagy olyan motorkárosodást okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.

 • Ne használjon metanolt tartalmazó benzint.

 • Ne tároljon télen üzemanyagot sem az üzemanyagtartályban, sem más tartályban, kivéve, ha üzemanyag-stabilizátort használ.

 • Ne adjon olajat a benzinhez.

Stabilizáló/kondicionáló anyag használata

Az üzemanyag hosszan frissen tartása érdekében töltsön a gépbe üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló anyagot az adalékanyag gyártójának utasítása szerint.

Important: Ne használjon metanolt vagy etanolt tartalmazó üzemanyag-adalékot.

Töltsön a friss üzemanyaghoz stabilizátor/kondicionálót az üzemanyag-stabilizátor gyártójának utasításai szerint.

Tankolás

 1. Parkolja le a gépet sík talajon.

 2. Húzza be a rögzítőféket.

 3. Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

 4. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet.

 5. Töltsön be annyi üzemanyagot, hogy az üzemanyag-szintjelző tele tankot mutasson (Ábra ).

  Note: Ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt. Az üres rész teszi lehetővé az üzemanyag tágulását a tartályban.

  artpending

Napi karbantartás elvégzése

Mielőtt elkezdené a napi munkát a géppel, végezze el a minden használat előtti/napi ellenőrzéseket, melyek felsorolásáért lásd: .

Új gép bejáratása

Az új motor bizonyos idő elteltével éri el a teljes teljesítményét. A nyíróasztalok és hajtásrendszerek belső súrlódása új állapotukban nagyobb, ami többletterhelést ró a motorra. Hagyjon 40–50 óra bejáratási időt az új gépnek, hogy aztán csúcsteljesítményen tudjon működni.

A biztonsági reteszelő rendszer használata

Figyelmeztetés

A biztonsági reteszelő kapcsolók lekötése vagy károsodása esetén a gép váratlanul működni kezdhet, amivel személyi sérülést okozhat.

 • Ne bolygassa a reteszelő kapcsolókat.

 • Ellenőrizze naponta a reteszelő kapcsolók működését, cserélje ki a károsodott kapcsolókat, mielőtt működtetni kezdené a gépet.

A biztonsági reteszelő rendszer működésének megértése

A biztonsági reteszelő rendszer az alábbi feltételek teljesülése esetén engedi a motor beindítását:

 • A késkapcsoló (TLT) ki van kapcsolva.

 • A haladásvezérlő karok SEMLEGES-RETESZELT helyzetben vannak.

 • A rögzítőfék be van húzva.

A biztonsági reteszelő rendszer akkor is leállítja a motort, ha a haladásvezérlő karokat kimozdítja SEMLEGES-RETESZELT helyzetből, majd felemelkedik a kezelőülésből.

A biztonsági reteszelő rendszer működésének ellenőrzése

Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelő rendszert.
 • A gép minden használata előtt ellenőrizze a biztonsági reteszelő rendszer működését. Ha a biztonsági reteszelő rendszer nem az alább ismertetett módon működik, azonnal javíttassa meg hivatalos márkaszervizben.

  1. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket és állítsa a késkapcsolót (TLT) BEKAPCSOLT helyzetbe. Próbálja meg beindítani a motort; az indítózás nem történhet meg.

  2. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket és állítsa a késkapcsolót (TLT) KIKAPCSOLT helyzetbe. Mozdítsa el valamelyik haladásvezérlő kart (SEMLEGES-RETESZELT helyzetből kimozdítva). Próbálja meg beindítani a motort; az indítózás nem történhet meg. Ismételje meg ezt a másik haladásvezérlő karral is.

  3. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket, állítsa a késkapcsolót (TLT) KIKAPCSOLT helyzetbe, majd állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat. Indítsa be a motort. Járó motor mellett engedje ki a rögzítőféket, kapcsolja be a késkapcsolót (TLT), majd emelkedjen el kissé az ülésből; a motornak le kell állnia.

  4. Üljön be az ülésbe, húzza be a rögzítőféket, állítsa a késkapcsolót (TLT) KIKAPCSOLT helyzetbe, majd állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat. Indítsa be a motort. Járó motor mellett húzza középre az egyik haladásvezérlő kart, majd tolja előre vagy húzza hátra; a motornak le kell állnia. Ismételje meg ezt a másik haladásvezérlő karral is.

  5. Üljön be az ülésbe, engedje ki a rögzítőféket, állítsa a késkapcsolót (TLT) KIKAPCSOLT helyzetbe, majd állítsa SEMLEGES-RETESZELT helyzetbe a haladásvezérlő karokat. Próbálja meg beindítani a motort; az indítózás nem történhet meg.

  Az ülés beállítása

  Az ülés előre és hátra eltolható. Állítsa be az ülést úgy, hogy a leghatékonyabban végezhesse a gép irányítását, és a legkényelmesebb legyen a testhelyzete (Ábra ).

  artpending

  A MyRide™ felfüggesztési rendszer beállítása

  Csak MyRide funkcióval rendelkező gépeknél

  A MyRide™ felfüggesztési rendszer zökkenőmentes, kényelmes haladást biztosít. A hátsó rugók beállításával gyorsan és könnyen átállítható a felfüggesztési rendszer. Állítsa abba a helyzetbe a felfüggesztési rendszert, ahol a legkényelmesebb (Ábra és Ábra ).

  A hátsó rugók viszonyításként reteszelő helyzetekkel rendelkeznek. A hátsó rugók bárhova beállíthatók a résben, nem csak a reteszelő helyzetekbe.

  Az alábbi ábrán a lágy és a merev rugózási véghelyzet és a különböző reteszelő helyzetek láthatók (Ábra ).

  artpending

  Note: Ügyeljen rá, hogy a bal és a jobb oldali rugó mindig azonos helyzetben legyen.

  artpendingartpending

  Átállítás oldalsó kidobású működésre

  A géptartozék nyíróasztal és fűnyírókések optimális mulcsozási és oldalsó kidobási teljesítményt nyújtanak.

  Szerelje vissza ugyanazokba a furatokba a kötőelemeket a nyíróasztalban, ahonnan eltávolította azokat. Ezzel biztosítható, hogy a nyíróasztal működtetése közben ne maradjon nyitott furat.

  Figyelmeztetés

  A nyitott furatokon át kirepülő törmelék személyi sérüléseket okozhat Önnek és másoknak is.

  • Ne működtesse a gépet úgy, hogy nincs beszerelve minden kötőelem a gépburkolat összes furatába.

  • A mulcsozó terelőlemez eltávolítása után szerelje vissza a furatokba a kötőelemeket.

  122 cm-es nyíróasztallal rendelkező gépek

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Távolítsa el a nyíróasztalt; lásd: .

  4. Távolítsa el a bal oldali terelőlemezre felhegesztett csavarokról a 2 önbiztosító anyát (5/16"), a nyíróasztal tetején középen és középtől balra (Ábra ).

   artpending
  5. Távolítsa el a bal oldali terelőlemezt a nyíróasztal falához rögzítő kapupántcsavart és önbiztosító anyát.

  6. Távolítsa el a bal oldali terelőlemezt a nyíróasztalról a Ábra alapján.

  7. Távolítsa el az összeszerelt jobb oldali terelőlemez- és védőlemezegységet a nyíróasztalhoz rögzítő 2 kapupántcsavart (5/16 × ¾") és 2 önbiztosító anyát (5/16") (Ábra ).

   artpending
  8. Távolítsa el a jobb oldali terelőlemezre felhegesztett csavarokról a 2 önbiztosító anyát (5/16"), a nyíróasztal tetején középen és középtől jobbra (Ábra ).

   Note: Távolítsa el a jobb oldali terelőlemezt a nyíróasztalról.

   artpending
  9. Keresse meg a különálló tartozékok között a kivágott terelőlemezt, és távolítsa el a kötőelemeket a kimeneti lemez hátsó csavarfurataiból (Ábra ).

   artpending
  10. Szerelje fel a terelőlemezt a nyíróasztal oldalsó kidobónyílására.

  11. A kivágott terelőlemez rögzítéséhez használja fel az eltávolított kötőelemeket.

  12. Szerelje fel a nyíróasztalt; lásd: .

  137 cm-es nyíróasztallal rendelkező gépek

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Távolítsa el a nyíróasztalt; lásd: .

  4. Távolítsa el a bal oldali terelőlemezre felhegesztett csavarokról a 3 önbiztosító anyát (5/16"), a nyíróasztal tetején középen, középtől balra és bal oldalt (Ábra ).

   artpending
  5. Távolítsa el a bal oldali terelőlemezt a nyíróasztal oldalfalához rögzítő kapupántcsavart és önbiztosító anyát (Ábra ).

  6. Távolítsa el a bal oldali terelőlemezt a nyíróasztalról (Ábra ).

  7. Keresse meg a 2 csavart a tartozékok között, majd a meglévő önbiztosító anyák segítségével szerelje be ezeket a nyíróasztal furataiba (Ábra ), hogy meggátolja a törmelék kirepülését a furatokon.

   Note: A csavart alulról illessze be a nyíróasztalba, és felülről hajtsa rá a meglévő önbiztosító anyát a rögzítéséhez.

  8. Távolítsa el a terelőlemezt a nyíróasztal hátfalához rögzítő kapupántcsavart (5/16 × ¾") és önbiztosító anyát (5/16")(Ábra ).

   artpending
  9. Keresse meg a terelőlemez-védőlemezt az oldalsó kidobónyílás első szélénél (Ábra ).

  10. Távolítsa el a terelőlemez-védőlemezt és a jobb oldali terelőlemezt a nyíróasztalhoz rögzítő kötőelemeket (Ábra ).

   Note: Távolítsa el a terelőlemez-védőlemezt, és őrizze meg az összes kötőelemet.

  11. Távolítsa el a jobb oldali terelőlemezre felhegesztett csavarokról a 2 önbiztosító anyát (5/16"), a nyíróasztal tetején középen és középtől jobbra (Ábra ).

   artpending
  12. Távolítsa el a jobb oldali terelőlemezt a nyíróasztal tetejéhez rögzítő kapupántcsavart és önbiztosító anyát, és távolítsa el a nyíróasztalról a jobb oldali terelőlemezt (Ábra ).

  13. Szerelje vissza a korábban eltávolított kötőelemeket a kimeneti lemez első csavarfurataiba és a nyíróasztal előre néző csavarfurataiba (Ábra ).

  14. Keresse meg a kivágott terelőlemezt a tartozékok tasakjában, távolítsa el a kötőelemet a kimeneti lemez hátsó furataiból, majd szerelje fel a terelőlemezt a nyíróasztal oldalsó kidobónyílására (Ábra ).

   artpending
  15. A kivágott terelőlemez rögzítéséhez használja fel az eltávolított kötőelemeket.

  16. Szerelje fel a nyíróasztalt; lásd: .

  Működtetés közben

  Üzem közben betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • A tulajdonos/üzemeltető felelős a balesetekért, amelyek személyi sérülést is okozhatnak, és megakadályozhatja azokat.

  • A gép használatát teljes odafigyeléssel végezze. Ne végezzen olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, különben személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a következmény.

  • Ne üzemeltesse a gépet, ha fáradt, vagy amíg alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll.

  • A késhez hozzáérve súlyosan megsérülhet. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Az indítókulcsot KI helyzetbe fordítva a motornak le kell állnia és a késnek is meg kell állnia. Ha nem így történik, azonnal hagyja abba a gép használatát, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel.

  • A gépet csak megfelelő időjárás és jó látási körülmények között használja. Ne használja a gépet, ha villámcsapás lehetősége áll fenn.

  • Tartsa távol kezét és lábát a vágóegységektől. Ne tartózkodjon a kimeneti nyílás előtt.

  • Ne végezzen fűnyírást a kimeneti ajtó felhajtott, eltávolított vagy módosított állapotában, kivéve, ha fűgyűjtő- vagy mulcsozókészlet van a helyén és az megfelelően működik.

  • Ne végezzen fűnyírást hátrafelé, csak ha feltétlenül szükséges. Mindig nézzen lefelé és maga mögé, mielőtt hátrafelé kezdene haladni a géppel.

  • Különösen ügyeljen, amikor be nem látható kanyarokhoz, cserjékhez, fákhoz vagy más olyan tárgyakhoz közelít, melyek eltakarhatják a kilátást.

  • Állítsa le a késeket, ha nem végez fűnyírást.

  • Ha a gép valamilyen tárgyba ütközik vagy rázkódni kezd, azonnal állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot (ha van) és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll, csak ezután vizsgálja át a gépet, nem sérült-e meg. Végezzen el minden szükséges javítást, mielőtt folytatná a munkát.

  • Lassítson és járjon el figyelmesen, amikor kanyarodik, illetve utakat vagy járdákat keresztez a géppel. Mindig adja meg az elsőbbséget.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja ki a mellékhajtást, és engedje le a tartozékokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • Várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

  • A motort csak jól szellőző helyen járassa. A kipufogógázok szénmonoxidot tartalmaznak, amely belélegezve halált okoz.

  • Soha ne hagyjon járó gépet felügyelet nélkül.

  • Vontatható berendezést csak a vontatási pontra csatlakoztasson.

  • Csak akkor működtesse a gépet, ha a védőburkolatok és az egyéb védőelemek, például terelőlemezek és a teljes fűgyűjtő rendszer a helyükön vannak és megfelelően működnek. Szükség esetén cserélje le a kopott vagy sérült alkatrészeket. Csak akkor működtesse a gépet, ha a védőburkolatok és az egyéb védőelemek, például terelőlemezek és a teljes fűgyűjtő rendszer a helyükön vannak és megfelelően működnek. Szükség esetén cserélje le a kopott vagy sérült alkatrészeket.

  • Csak a Toro által jóváhagyott tartozékokat vagy adaptereket alkalmazzon.

  • A gép 85 dBA-t meghaladó zajszintet produkál a kezelő fülénél, ami hosszan tartó kitettség esetén halláskárosodást okozhat.

   artpending
  • Tisztítsa le a füvet és törmeléket a nyíróegységről, a hajtásokról, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról és a motorról.

  • A motor beindításakor tartsa távol a lábát a késektől.

  • Ne hajtsa fel a nyíróasztalt, amíg a kések forognak.

  • Ügyeljen a fűnyíró kidobási útvonalára és arra, hogy az ne irányuljon mások felé. Kerülje az anyag falra vagy akadályokra ürítését, mivel az visszaverődhet Önre.

  • Állítsa le a késeket, lassítson le és járjon el körültekintően, ha nem füves területet keresztez, vagy a gépet azon keresztül szállítja a kaszálandó területre, illetve onnan el.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállításait, és ne pörgesse túl a motort.

  • A gyerekek gyakran vonzódnak a gépekhez és a kaszálási tevékenységhez. Soha ne feltételezze, hogy a gyerekek ugyanott maradnak, ahol utoljára látta őket.

  • Tartsa a gyerekeket a munkaterületen kívül egy felelős felnőtt figyelmes felügyelete alatt, aki nem a gépkezelő.

  • Legyen készenlétben és állítsa le a gépet, amennyiben gyerek lép a területre.

  • Tolatás vagy fordulás előtt nézzen le és körbe, nincsenek-e ott kisgyermekek.

  • Ne szállítson gyerekeket a gépen még kikapcsolt késekkel sem. A gyermekek leeshetnek a gépről és súlyosan megsérülhetnek, vagy akadályozhatják a gép biztonságos működtetését. A gépen utaztatott gyermekek később váratlanul feltűnhetnek a munkaterületen egy újabb kör reményében, a gép pedig előre vagy hátramenetben véletlenül elgázolhatja őket.

  Lejtőkkel kapcsolatos óvintézkedések

  • A lejtők a megcsúszásos és borulásos balesetek fő tényezői, melyek súlyos sérülésekhez vezethetnek. A kezelő a felelős a lejtőn történő biztonságos munkavégzésért. A gép üzemeltetése bármilyen lejtőn különös óvatosságot igényel. Mielőtt a géppel lejtős területre hajtana, végezze el az alábbiakat:

   • Tekintse át és értelmezze a kézikönyvben és a gépen található, lejtőre vonatkozó utasításokat.

   • Határozza meg a terület hozzávetőleges lejtőszögét dőlésmérő segítségével.

   • Ne használja a gépet 15°-nál meredekebb lejtőn.

   • Értékelje ki a napi helyszíni körülményeket, hogy meghatározza, a lejtő biztonságos-e a gép üzemeltetésére. Használja a józan eszét és ítélőképességét ezen értékelés során. A területen bekövetkező változások, például a nedvesség gyorsan befolyásolhatja a gép lejtőn történő használatát.

  • Mérje fel a veszélyt az emelkedő aljánál. Ne működtesse a gépet suvadások, árkok, töltések, vizek és más veszélyek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egy kereke túllóg azok peremén, vagy a perem beszakad. Tartson biztonságos távolságot (a gép szélességének kétszeresét) a gép és a veszély között. Az ilyen területeken használjon a gyep karbantartására tolókaros fűnyírót vagy kézi szegélynyírót.

  • Kerülje a lejtőn való elindulást, megállást vagy kanyarodást. Ne változtassa hirtelen se a sebességét, se a haladási irányát; kanyarodjon lassan és fokozatosan.

  • Ne működtesse a gépet, ha a tapadása, a kormányzása vagy a stabilitása kérdéses lehet. Ne felejtse el, hogy nedves fűben, rézsűn vagy lejtőn haladva a gép elveszítheti a tapadását. Ha a hajtókerekek elveszítik a tapadásukat, a gép megcsúszhat, és megszűnhet a fékhatás és a kormányozhatóság. A gép megcsúszhat akkor is, ha a hajtókerekei megálltak.

  • Távolítsa el vagy jelölje meg az akadályokat, például árkot, lyukakat, keréknyomot, kiemelkedéseket, köveket és egyéb rejtett veszélyeket. A magas fű akadályokat rejthet. Egyenetlen terepen a gép fel is borulhat.

  • Járjon el fokozott körültekintéssel, ha munkaeszközzel vagy tartozékkal, például fűgyűjtő rendszerekkel használja. Ezek ronthatják a gép stabilitását és az irányítás elvesztését okozhatják. Kövesse az ellensúlyokra vonatkozó utasításokat.

  • Lejtőn való munkavégzéskor tartsa a nyíróasztalt lehetőség szerint a talajra leengedett helyzetben. Lejtőn a nyíróasztal felemelt helyzetében a gép instabillá válhat.

  artpending

  Vontatással kapcsolatos óvintézkedések

  • Vontatható berendezést csak a vontatási pontra csatlakoztasson.

  • Ne használja a gépet vontató járműként, csak akkor, ha van rajta vonószerkezet.

  • Ne lépje túl a vontatott berendezésekre és a lejtőn való vontatásra vonatkozó súlyhatárokat. A vontatott berendezés tömege nem haladhatja meg a gép és a kezelő együttes tömegét.

  • Ne engedjen gyermekeket vagy más személyeket a vontatott berendezés közelébe.

  • Lejtőn a vontatott berendezés súlya miatt megszűnhet a tapadás, megnő a felborulás kockázata és elveszítheti a jármű feletti uralmát. Csökkentse a vontatott tömeget és lassítson le.

  • A megálláshoz szükséges távolság a vontatott teher tömegével arányosan nő. Haladjon lassan és hagyjon nagyobb távolságot a megálláshoz.

  • Forduljon nagyobb ívben, hogy a munkaeszköz ne érjen a géphez.

  A kezelői hely elfoglalása

  Használja fellépőként a nyíróasztalt a kezelői hely elfoglalásához (Ábra ).

  artpending

  A rögzítőfék használata

  Mindig húzza be a rögzítőféket, ha megáll a géppel vagy őrizetlenül hagyja azt.

  A rögzítőfék behúzása

  Parkolja le a gépet sík talajon.

  artpending

  A rögzítőfék kiengedése

  A rögzítőfék kiengedéséhez a kart felfelé és maga felé húzva akassza ki a reteszelőnyílásból, majd nyomja le (Ábra ).

  artpending

  A késkapcsoló (TLT) bekapcsolása

  artpending

  Note: A késeket mindig a gázkar GYORS helyzetében kapcsolja be (Ábra ).

  artpending

  A késkapcsoló (TLT) kikapcsolása

  artpending

  A gázkar használata

  A gázkar a GYORS és a LASSú helyzet között állítható (Ábra ).

  A TLT bekapcsolásakor mindig a GYORS helyzetet használja.

  artpending

  A hidegindító gomb használata

  A hidegindító gomb a hideg motor beindítására való.

  1. A gyújtáskapcsoló használata előtt a gombot felhúzva aktiválja a hidegindítót (Ábra ).

   Note: A hidegindítót mindig ütközésig húzza ki. Előfordulhat, hogy a gyújtáskapcsoló használata során kihúzva kell tartania a gombot.

  2. Ha a motor beindult, a gombot lenyomva kapcsolja ki a hidegindítót (Ábra ).

   artpending

  A gyújtáskapcsoló használata

  1. Fordítsa az indítókulcsot az INDíTáS helyzetbe (Ábra ).

   Note: Ha a motor beindult, engedje el az indítókulcsot.

   Important: Ne indítózzon egyszerre 5 másodpercnél hosszabban. Ha a motor nem indulna be, az indítási kísérletek között várjon 10 másodpercet. Ennek elmulasztása esetén az indítómotor leéghet.

   Note: Előfordulhat, hogy tankolás után először többszöri kísérlet után indul csak be a motor, ha előzőleg teljesen kifogyott az üzemanyag.

   artpending
  2. A motor leállításához fordítsa az indítókulcsot LEáLLíTáS helyzetbe.

  A motor beindítása

  Note: Meleg vagy forró motornál nem kell használnia a hidegindítót.

  Important: Ne indítózzon egyszerre 5 másodpercnél hosszabban. 5 másodpercnél hosszabban indítózva az indítómotor károsodhat. Ha a motor nem indul be, az újabb indítózás előtt várjon 10 másodpercet.

  artpending

  A motor leállítása

  1. Kapcsolja ki a kések meghajtását a késkapcsolót KI helyzetbe állítva (Ábra ).

  2. Húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa a gázkart a GYORS helyzetbe.

  4. Fordítsa a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe, és vegye ki a kulcsot.

  Vigyázat

  Személyi sérüléshez vezethet, ha a felügyelet nélkül hagyott gépet gyermekek vagy nézelődők megkísérlik működtetni.

  Mindig vegye ki a kulcsot és húzza be a rögzítőféket, ha a gépet felügyelet nélkül hagyja.

  A haladásvezérlő karok használata

  artpending

  Közlekedés a géppel

  A hajtókerekeket egymástól függetlenül forgatják az egyes tengelyeken levő hidraulikus motorok. Az egyik oldali kereket hátramenetbe, míg a másikat előremenetbe kapcsolva a gép fordulás helyett megpördül. Ez nagy mértékben javítja a gép manőverezhetőségét, de némi időbe beletelik, amíg hozzászokik, hogyan mozgathatja a gépet.

  A gázkar a motorfordulatszámot (fordulat/perc) szabályozza. A legjobb teljesítmény érdekében állítsa a gázkart GYORS helyzetbe. Fűnyírást mindig teljes gázzal végezzen.

  Figyelmeztetés

  A gép nagyon gyorsan megpördülhet. Elveszítheti uralmát a gép felett, ami személyi sérüléssel vagy a gép károsodásával járhat.

  • Kanyarodjon óvatosan.

  • Éles kanyar előtt lassítson le.

  Haladás előremenetben

  Note: Ha behúzott rögzítőfék mellett mozdítja meg a haladási kezelőszerveket, a motor leáll.

  Megálláshoz húzza a haladásvezérlő karokat SEMLEGES helyzetbe.

  1. Engedje ki a rögzítőféket; lásd: .

  2. Állítsa a karokat középső, kioldott helyzetbe.

  3. Előremenethez tolja lassan előre a haladásvezérlő karokat (Ábra ).

   artpending

  Haladás hátramenetben

  1. Állítsa a karokat középső, kioldott helyzetbe.

  2. Hátramenethez húzza lassan hátra a haladásvezérlő karokat (Ábra ).

   artpending

  Az oldalsó kidobás használata

  A fűnyíró csuklópántos fűterelő lappal van felszerelve, amely oldalra és lefelé, a gyep felé tereli a fűkaszálékot.

  Veszély

  A fűterelő lap, kidobónyílás-fedél vagy fűgyűjtő rendszer nélkül Ön és a közelben levők ki lehetnek téve a késekkel és a kirepülő törmelékkel való érintkezésnek. A forgó fűnyírókések és a kirepülő törmelék személyi sérülést okozhatnak, akár végzeteset is.

  • Ne távolítsa el a fűterelő lapot a nyíróasztalról, mert a fűterelő lap irányítja lefelé az anyagot a gyep felé. Ha a fűterelő lap bármikor megsérül, azonnal cserélje le.

  • Ne nyúljon a kezével vagy lábával a nyíróasztal alá.

  • Ne kísérelje meg a kidobási terület vagy a kések környékének tisztítását, csak ha a késkapcsolót (TLT) KI helyzetbe kapcsolta, a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe fordította és kivette az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  • Ügyeljen rá, hogy a fűterelő lap lehajtott helyzetben legyen.

  A vágásmagasság beállítása

  A gép pedálos fűnyíróasztal-emelő rendszerrel rendelkezik. A pedállal rövid időre is megemelheti a nyíróasztalt az akadályok kikerüléséhez.

  A vágásmagasságcsapot a különböző furatokba áthelyezve a vágásmagasság 38 és 114 mm között állítható 6 mm-es lépésekben.

  1. A nyíróasztal-emelő pedálra lépve emelje fel a nyíróasztalt.

  2. A beállításhoz távolítsa el a csapot a vágásmagasság-konzolból (Ábra ).

  3. Válassza ki a vágásmagasság-beállító rendszerben a kívánt vágásmagassághoz tartozó furatot, és helyezze bele a csapot (Ábra ).

  4. Engedje le lassan a nyíróasztalt, amíg a csaphoz nem ér.

   artpending

  A lenyesés elleni védelemre szolgáló görgők beállítása

  Amikor állít a vágásmagasságon, mindig állítson a lenyesés elleni védelemre szolgáló görgőkön is.

  Note: Állítsa be úgy a lenyesés elleni védelemre szolgáló görgőket, hogy a görgők a normál, sík fűnyírási területeken ne érjenek a talajhoz.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót és húzza be a rögzítőféket; lásd: .

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Állítsa be a lenyesés elleni védelemre szolgáló görgőket a Ábra alapján.

   artpending

  Üzemeltetési tanácsok

  A gázkar Gyors helyzetének használata

  A legjobb fűnyírási teljesítmény és maximális levegőkeringés érdekében a motort a gázkar GYORS helyzetében működtesse. Mivel a fűkaszálék alapos lenyírásához levegőre van szükség, ne állítsa annyira alacsonyra a vágásmagasságot, hogy teljesen körülvegye a nyíróasztalt a nyíratlan fű. Igyekezzen elérni, hogy a nyíróasztal egyik oldalánál ne legyen nyíratlan fű, hogy a levegőt a gép beszívhassa a nyíróasztal alá.

  Első fűnyírás a területen

  Nyírja a füvet a normálnál valamivel nagyobb vágásmagassággal, hogy a nyíróasztal ne vágjon bele az esetleg egyenetlen talajba. Ugyanakkor általában a korábban használt vágásmagasság a legjobb választás. 15 cm-nél magasabb fű lenyírásakor az elfogadható vágásminőség érdekében előfordulhat, hogy két menetben kell elvégeznie a fűnyírást.

  A fűszál harmadának levágása

  A legjobb, ha a fűszálnak nagyjából csak a harmadát vágja le. Nem ajánlott ennél többet levágni belőle, kivéve, ha a fű ritka, vagy késő ősszel, amikor a fű már lassabban nő.

  A fűnyírás irányának váltogatása

  Váltogassa a fűnyírás irányát, hogy a fű mindig egyenesen álljon. Ez a fűkaszálékot is segít jobban szétszórni, ami hozzájárul a lebomláshoz és a trágyázó hatáshoz.

  Fűnyírás a megfelelő időközönként

  A fű az év különböző szakaiban eltérő sebességgel nő. Az azonos vágásmagasság megtartása érdekében kora tavasszal végezze gyakrabban a fűnyírást. Ahogy a fű növekedése a nyár közepére lelassul, a fűnyírás is ritkulhat. Ha hosszabb ideig nem volt fűnyírás, először végezze azt nagy vágásmagasságon, majd 2 nappal később alacsonyabb beállítás mellett.

  Kisebb fűnyírási sebesség használata

  A vágás minőségének javítása érdekében bizonyos körülmények mellett használjon kisebb menetsebességet.

  Kerülje a túl rövidre vágást

  Egyenetlen gyepen növelje a vágásmagasságot, hogy elkerülje a gyep lenyesését.

  Megállás a géppel

  Ha fűnyírás közben előremenetben meg kell állnia, egy halom fűkaszálék hullhat a gyepre. Ennek megelőzése érdekében vezesse a gépet egy már lenyírt részre bekapcsolt késhajtással, vagy még haladás közben állítsa le a nyíróasztal meghajtását.

  A nyíróasztal aljának tisztán tartása

  Tisztítsa ki a nyesedéket és szennyeződést a nyíróasztal alsó részéről minden használat után. Ha fű és kosz gyűlik fel a nyíróasztal belsejében, a vágás minősége romlani fog.

  A kés(ek) karbantartása

  Gondoskodjon arról, hogy a fűnyírási szezonban mindig éles legyen a kés, mivel az éles kés a fűszálakat egyenesen metszi el anélkül, hogy tépné vagy szaggatná azokat. Az eltépett, leszakított fűszál vége megbarnul, ami lassítja a növekedését és növeli a megbetegedés esélyét. Ellenőrizze a fűnyírókéseket minden használat után élesség, illetve kopás vagy sérülés szempontjából. Szükség szerint reszelje le a csorbulást, és élezze meg a kést. Ha a kés megsérült vagy elkopott, cserélje ki azonnal, eredeti Toro-cserekést használva.

  Működtetés után

  A használatot követően betartandó óvintézkedések

  Általános óvintézkedések

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt szervizelési, beállítási, tankolási, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Tisztítsa le a füvet és törmeléket a nyíróegységről, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról, a hajtásokról, a fűgyűjtőről és a motortérből. Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy üzemanyagot.

  • Zárja el az üzemanyagot és vegye ki az indítókulcsot, mielőtt eltárolja vagy szállítani kezdi a gépet.

  A gép tolása emberi erővel

  Important: A gépet mindig kézzel tolja. Ne vontassa a gépet, mert ettől az károsodhat.

  A gép tolása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót, és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Keresse meg a gép két oldalán a megkerülő szelepek karjait.

  4. Mozdítsa el előre a megkerülő szelepek karjait a kulcslyuk alakú nyíláson át, majd a rögzítésükhöz lefelé (Ábra ).

   Note: Tegye ezt meg mindkét karral.

  5. Engedje ki a rögzítőféket.

   artpending
  6. Ha végzett, húzza be a rögzítőféket.

  A gép használata

  Mozdítsa el hátrafelé a megkerülő szelepek karjait a kulcslyuk alakú nyíláson át, majd a rögzítésükhöz lefelé a Ábra szerint.

  Note: Tegye ezt meg mindkét karral.

  A gép szállítása

  A gép szállításához használjon nagy teherbírású pótkocsit vagy tehergépkocsit. Használjon teljes szélességű rámpát. Ügyeljen rá, hogy az utánfutó vagy tehergépkocsi rendelkezzen a jogszabályban előírt fékekkel, világítással és jelzésekkel. Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat. Ezen információk ismerete segít elkerülni a személyi sérüléseket. Az utánfutóra és a lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

  Figyelmeztetés

  Az irányjelzők, lámpák, fényvisszaverő jelzések vagy lassú jármű embléma nélküli közúti közlekedés veszélyes és olyan balesetekhez vezethet, amelyek személyi sérüléseket is okozhatnak.

  Ne parkoljon a géppel közúton.

  Az utánfutó kiválasztása

  Figyelmeztetés

  A gép utánfutóra vagy tehergépkocsira való felrakodása megnöveli a felborulás kockázatát és súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat (Ábra ).

  • Csak teljes szélességű rámpát használjon; ne a gép két oldalán elhelyezett külön rámpákat.

  • Ne legyen 15°-nál meredekebb a rámpa lejtése a talajhoz, valamint a pótkocsi vagy a tehergépkocsi platójához képest.

  • A rámpa hossza legyen legalább négyszerese a plató és a talaj közti távolságnak. Ezzel biztosítható, hogy sík talajon a rámpa szöge ne haladja meg a 15°-ot.

  artpending

  A gép felrakodása

  Figyelmeztetés

  A gép utánfutóra vagy tehergépkocsira való felrakodása megnöveli a felborulás kockázatát és súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat.

  • Járjon el rendkívül körültekintően, amikor a géppel a rámpán halad.

  • A rámpára tolatva hajtson fel, és előremenetben hajtson le róla.

  • Kerülje a hirtelen gyorsítást és lassítást, amikor a rámpán halad a géppel, mert elveszítheti felette az uralmát és felborulhat.

  1. Utánfutó használata esetén kapcsolja azt fel a gépjárműre és akassza be a biztonsági láncokat is.

  2. Adott esetben kösse be az utánfutó fékrendszerét és világítását is.

  3. Hajtsa le a rámpát, ügyelve rá, hogy a rámpa és a talaj közti szög ne legyen több, mint 15° (Ábra ).

  4. Tolasson fel a géppel a rámpán (Ábra ).

   artpending
  5. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és húzza be a rögzítőféket.

  6. Pányvázza le a gépet az elülső önbeálló kerekeknél és a hátsó lökhárítónál heveder, lánc, sodrony vagy kötél segítségével (Ábra ). A lekötésre vonatkozó követelmények tekintetében tanulmányozza a helyi jogszabályokat.

   artpending

  A gép lerakodása

  1. Hajtsa le a rámpát, ügyelve rá, hogy a rámpa és a talaj közti szög ne legyen több, mint 15° (Ábra ).

  2. A géppel előremenetben hajtson le a rámpán (Ábra ).

  Karbantartás

  Note: A gép jobb és bal oldalát normál üzemeltetési helyzetben határozza meg.

  Biztonsági tudnivalók karbantartáskor

  • Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják. Karbantartási munkák előtt vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  • A kezelőállás elhagyása előtt végezze el az alábbiakat:

   • Parkolja le a gépet sík talajon.

   • Kapcsolja le a hajtásokat.

   • Húzza be a rögzítőféket.

   • Állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot.

   • A karbantartás megkezdése előtt hagyja a gép elemeit lehűlni.

  • Ne engedje, hogy a gépet oktatásban nem részesült személyzet üzemeltesse.

  • Tartsa távol kezét és lábát a mozgó vagy forró alkatrészektől. Ha lehetséges, járó gépen ne végezzen beállításokat.

  • Az energiát tároló alkatrészekből engedje ki óvatosan a nyomást.

  • Ellenőrizze rendszeresen a rögzítőfék működését. Végezze el a beállítását és szervizelését szükség szerint.

  • Soha ne változtasson a biztonsági berendezéseken. Rendszeresen ellenőrizze a megfelelő működésüket.

  • Tisztítsa le a füvet és törmeléket a nyíróegységről, valamint a tűzveszély megelőzése érdekében a hangtompítóról, a hajtásokról, a fűgyűjtőről és a motortérből.

  • Takarítsa fel a kiömlött olajat vagy üzemanyagot, és távolítson el minden üzemanyaggal átitatott törmeléket.

  • Ne hagyatkozzon mechanikus vagy hidraulikus emelőre alátámasztásként; ha megemeli a gépet, támassza alá emelőállványokkal.

  • A gép minden alkatrészét tartsa megfelelő üzemállapotban. Az összes csavarja legyen meghúzva, különösen a késeket rögzítő kötőelemek. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült matricát.

  • Kösse le az akkumulátort a gép javítása előtt. Kösse le először a negatív, majd csak ezután a pozitív sarut. Kösse vissza először a pozitív, majd csak ezután a negatív pólust.

  • Az optimális teljesítmény érdekében csak eredeti Toro-pótalkatrészeket és -tartozékokat használjon. A más által gyártott cserealkatrészek és tartozékok használata veszélyes lehet, és emellett a jótállást is érvényteleníti.

  Ajánlott karbantartási ütemterv(ek)

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
 • Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a biztonsági reteszelő rendszert.
 • A légszűrő ellenőrzése kosz, laza vagy sérült alkatrészek tekintetében.
 • A motorolaj szintjének ellenőrzése.
 • Tisztítsa meg a hűtőrácsot.
 • Ellenőrizze a késeket.
 • Ellenőrizze a fűterelő lap épségét.
 • Minden 25 órában
 • A légszűrő szivacsbetétjének kitisztítása(gyakrabban, ha poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
 • Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást.
 • Ellenőrizze az ékszíjakat kopás, repedezettség szempontjából.
 • Minden 100 órában
 • A légszűrő szivacsbetétjének cseréje(gyakrabban, ha poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
 • Tisztítsa ki a papír légszűrőbetétet (koszos vagy poros környezetben gyakrabban).
 • Ellenőrizze és tisztítsa meg a hűtőbordákat és a motorburkolat belső részét.
 • Minden 200 órában
 • Cserélje le a papír légszűrőbetétet (koszos vagy poros környezetben gyakrabban).
 • Minden 300 órában
 • Ellenőrizze és állítsa be a szelephézagot. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
 • Tárolás előtt
 • Töltse fel az akkumulátort, majd kösse le a kábeleit.
 • Tárolás előtt végezze el az összes fent felsorolt karbantartási műveletet.
 • Javítsa ki a lepattogzott festést.
 • Vigyázat

  Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, mások véletlenül beindíthatják a motort, és a közelben állók súlyos sérülését okozhatják.

  Karbantartási munkák előtt állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóból.

  Karbantartás előtti intézkedések

  A nyíróasztal függönyének leoldása

  Lazítsa meg a függöny 2 alsó csavarját, hogy hozzáférjen a nyíróasztal felső részéhez (Ábra ).

  artpending

  Note: A karbantartás után mindig húzza meg a csavarokat a függöny rögzítéséhez.

  Motor karbantartása

  A motorral kapcsolatos óvintézkedések

  • Tartsa távol a kezét, lábát, arcát, ruházatát és más testrészeit a kipufogótól és egyéb forró felületektől. A karbantartás megkezdése előtt hagyja a motor elemeit lehűlni.

  • Ne változtassa meg a motor szabályozási beállításait, és ne pörgesse túl a motort.

  A légszűrő szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A légszűrő ellenőrzése kosz, laza vagy sérült alkatrészek tekintetében.
 • Minden 300 órában
 • Ellenőrizze és állítsa be a szelephézagot. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
 • Note: Szervizelje gyakrabban (akár pár üzemóránként) a légszűrőt, ha az üzemeltetési környezet rendkívül poros vagy homokos.

  A szivacs- és a papírbetét eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT-t) és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Tisztítsa meg a légszűrőfedél környékét, hogy ne kerülhessen szennyeződés a motorba, ahol károsodást okozhat.

  4. Hajtsa fel a fedelet és fordítsa ki a légszűrőegységet a motorból (Ábra ).

   artpendingartpending
  5. Válassza szét a szivacs- és a papírbetétet (Ábra ).

   artpending

  A szivacs légszűrőbetét szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • A légszűrő szivacsbetétjének kitisztítása(gyakrabban, ha poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
 • Minden 100 órában
 • A légszűrő szivacsbetétjének cseréje(gyakrabban, ha poros, koszos környezetben dolgozik a géppel).
  1. Mossa ki a szivacsbetétet folyékony szappan meleg vizes oldatában. A már megtisztított betétet öblítse ki alaposan.

  2. Szárítsa meg a betétet száraz rongyban kicsavarva.

   Important: Cserélje ki a betétet, ha elszakadt vagy elhasználódott.

  A papír légszűrőbetét szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 100 órában
 • Tisztítsa ki a papír légszűrőbetétet (koszos vagy poros környezetben gyakrabban).
 • Minden 200 órában
 • Cserélje le a papír légszűrőbetétet (koszos vagy poros környezetben gyakrabban).
  1. Ütögesse finoman a papír légszűrőbetétet egy szilárd felülethez a por eltávolításához.

   Note: Ha nagyon elkoszolódott, a papír légszűrőbetétet cserélje le.

  2. Vizsgálja meg a szűrőbetétet szakadás, olajos réteg és a gumitömítés károsodása szempontjából.

  3. Cserélje ki a papír légszűrőbetétet, ha károsodott.

   Important: A papír légszűrőbetétet ne tisztítsa.

  A légszűrő beszerelése

  1. Helyezze fel a szivacsbetétet a papírbetétre.

   Note: Ügyeljen a betétek épségére.

  2. Igazítsa a szűrő nyílásait a szívócsonk bemeneteihez.

  3. Fordítsa be lefelé a szűrőt a kamrába és ültesse rá teljesen a szívócsonkra (Ábra ).

   artpending
  4. Csukja le a fedelét.

  A motorolaj szervizelése

  A motorolajra vonatkozó előírások

  Olaj típusa: detergens tartalmú kenőolaj (API-specifikáció: SF, SG, SH, SJ vagy SL)

  A forgattyúház kapacitása: 2,4 liter az olajszűrővel együtt

  Viszkozitás: lásd az alábbi táblázatot.

  artpending

  A motorolaj szintjének ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • A motorolaj szintjének ellenőrzése.
 • Note: Az olajszintet hideg motornál ellenőrizze.

  Important: Ha a motort túl sok vagy kevés motorolajjal járatja, a motor egyaránt károsodhat.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT-t) és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

   Note: Ellenőrizze, hogy a motor lehűlt, így az olajnak volt ideje, hogy lecsorogjon az olajteknőbe.

  3. Tisztítsa meg az olajbetöltő sapka és nívópálca környékét, mielőtt eltávolítja, hogy ne kerülhessen szennyeződés, fűkaszálék stb. a motorba (Ábra ).

  artpending

  A motorolaj és az olajszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Az első 5 óra után
 • Cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, hogy az olaj teljesen lefolyhasson.

  2. Kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  3. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  4. Ürítse le az olajat a motorból.

   artpendingartpending
  5. Cserélje ki az olajszűrőt (Ábra ).

   Note: Csavarja fel a helyére a szűrőt annyira, hogy a tömítése felüljön, majd húzzon rá még ¾ fordulatot.

   artpending
  6. Öntse be lassan a megadott olaj kb. 80%-át a betöltőcsőbe, majd töltsön utána annyit, hogy az olajszint elérje a FULL” (tele) jelzést (Ábra ).

   artpending
  7. A fáradt olaj ártalmatlanítását megfelelő módon végezze egy helyi újrahasznosító központban.

  A gyújtógyertya szervizelése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés

  A gyújtógyertya beszerelése előtt ellenőrizze a középső és a szélső elektróda közti légrést. A gyújtógyertya ki- és beszereléséhez használjon gyertyakulcsot, a légrés ellenőrzéséhez és beállításához pedig hézagmérőt. Szükség szerint szereljen be új gyújtógyertyát.

  Típus: Champion® RN9YC vagy NGK® BPR6ES

  Légrés: 0,76 mm

  A gyújtógyertya eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT-t) és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Tisztítsa meg a gyújtógyertya alapja körüli területet, hogy ne juthasson szennyeződés a motorba.

  4. Szerelje ki a gyújtógyertyát (Ábra ).

   artpending

  A gyújtógyertya ellenőrzése

  Important: Ne tisztítsa meg a gyújtógyertyát. A gyújtógyertyát cserélje ki, ha fekete bevonatot lát rajta, elhasználódtak az elektródái, olajos réteg vagy repedések láthatók rajta.

  Ha a szigetelőn világosbarna vagy szürke réteg látható, a motor megfelelően üzemel. A fekete réteg a szigetelőn rendszerint elszennyeződött légszűrőre utal.

  Állítsa be a légrést 0,75 mm-re.

  artpending

  A gyújtógyertya beszerelése

  artpending

  A hűtőrendszer tisztítása

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Tisztítsa meg a hűtőrácsot.
 • Minden 100 órában
 • Ellenőrizze és tisztítsa meg a hűtőbordákat és a motorburkolat belső részét.
  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT-t) és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Szerelje le a légszűrőt a motorról.

  4. Hajtsa ki a csavarokat, és távolítsa el a ventilátorházat (Ábra ).

   artpending
  5. Szerelje fel a légszűrőt az alapjára, hogy ne kerüljön szennyeződés a motorba.

  6. Tisztítsa le a szennyeződéseket és a füvet az alkatrészekről.

  7. Távolítsa el a légszűrőt és szerelje fel a ventilátorházat. Húzza meg a csavarokat 8,8 Nm nyomatékkal.

  8. Szerelje fel a légszűrőt.

  Üzemanyagrendszer karbantartása

  Veszély

  Az üzemanyag bizonyos feltételek mellett rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes. Az üzemanyag okozta tűz vagy robbanás megégetheti Önt vagy másokat, és anyagi károkat okozhat.

  Az üzemanyaggal kapcsolatos óvintézkedések teljes listájáért lásd: .

  Az átfolyó üzemanyagszűrő cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés

  Ne szerelje vissza az elszennyeződött szűrőt, ha eltávolította az üzemanyag-vezetékről.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT-t) és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. A szűrő cseréje (Ábra ).

   Note: Megjegyzés: ügyeljen rá, hogy a szűrőn található jelölés megegyezzen az üzemanyag áramlási irányával.

   artpendingartpending

  Elektromos berendezés karbantartása

  Az elektromos rendszerrel kapcsolatos óvintézkedések

  • Kösse le az akkumulátort a gép javítása előtt. Kösse le először a negatív, majd csak ezután a pozitív sarut. Kösse vissza először a pozitív, majd csak ezután a negatív pólust.

  • Az akkumulátor töltését végezze nyitott, jó szellőző helyen, szikráktól és nyílt lángtól távol. A töltőt az akkumulátorra való csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a konnektorból. Viseljen védőöltözéket, és használjon szigetelt szerszámokat.

  Az akkumulátor szervizelése

  Az akkumulátor eltávolítása

  Figyelmeztetés

  Az akkumulátor kábeleinek helytelen lekötése szikrákat okozva károsíthatja a gépet és a kábeleket. A szikrák hatására az akkumulátor gázai berobbanhatnak, ami személyi sérülést okozhat.

  • Először mindig a negatív (fekete) akkumulátorkábelt kösse le, csak ezután a pozitív (piros) kábelt.

  • Először mindig a pozitív (piros) akkumulátorkábelt kösse vissza, csak ezután a negatív (fekete) kábelt.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT-t) és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Lazítsa meg rajta a 2 kötőelemet ¼ fordulattal balra elfordítva, majd távolítsa el az akkumulátorrekesz fedelét (Ábra ).

   artpending
  4. Kösse le a negatív (fekete) akkumulátorkábelt az akkumulátor pólusáról (Ábra ).

   Note: Őrizzen meg minden kötőelemet.

  5. Húzza le a gumisapkát a pozitív (piros) kábel sarujáról.

  6. Kösse le a pozitív (piros) akkumulátorkábelt az akkumulátor pólusáról (Ábra ).

   Note: Őrizzen meg minden kötőelemet.

  7. Távolítsa el az akkumulátor-leszorító pántot (Ábra ), majd emelje ki az akkumulátort a rekeszéből.

   artpending

  Az akkumulátor töltése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Tárolás előtt
 • Töltse fel az akkumulátort, majd kösse le a kábeleit.
  1. Szerelje ki az akkumulátort a vázból; lásd .

  2. Töltse az akkumulátort 6–10 A árammal legalább 1 órán át.

   Note: Ne töltse túl az akkumulátort.

  3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a konnektorból, majd kösse le az akkumulátor pólusairól (Ábra ).

   artpending

  Az akkumulátor beszerelése

  1. Helyezze el az akkumulátort a rekeszében (Ábra ).

  2. Az előzőleg eltávolított kötőelemek segítségével kösse vissza a pozitív (piros) akkumulátorkábelt a pozitív (+) akkumulátorpólusra (+).

  3. Az előzőleg eltávolított kötőelemek segítségével kösse vissza a negatív akkumulátorkábelt a negatív (–) akkumulátorpólusra.

  4. Csúsztassa rá a piros gumisapkát a pozitív (+) akkumulátorsarura.

  5. Rögzítse az akkumulátort a leszorító pánttal (Ábra ).

  6. Szerelje fel az akkumulátorrekesz fedelét, lenyomva és jobbra elfordítva meghúzva a 2 kötőelemet (Ábra ).

  A biztosítékok szervizelése

  Az elektromos rendszert biztosítékok védik. A biztosítékok nem igényelnek karbantartást, de ha valamelyik kiolvad, ellenőrizni kell az általa védett részegységet/áramkört rövidzárlat vagy egyéb hiba szempontjából.

  Biztosíték típusa:

  • Főbiztosíték – F1 (15 A, késes)

  • Töltőáramkör biztosítéka – F2 (25 A, késes)

  A főbiztosíték (15 A) cseréjéhez nyúljon be a konzol oldalán levő nyíláson át, húzza ki a biztosítékot, majd szereljen be egy új 15 A értékű biztosítékot (Ábra ).

  artpending

  A töltőáramkör biztosítékának (25 A) cseréjéhez keresse meg a biztosítékot az akkumulátortól balra, húzza ki a biztosítékot, majd szereljen be egy új 25 A értékű biztosítékot (Ábra ).

  artpending

  Hajtóműrendszer karbantartása

  A gumiabroncsok nyomásának ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást.
 • Tartsa fenn az előírt légnyomást az első és a hátsó gumiabroncsokban. A nem egyforma gumiabroncsnyomás egyenetlen vágást eredményez. Ellenőrizze a gumiabroncsnyomást a szelepnél (Ábra ). A legpontosabb nyomásérték hideg gumiabroncsoknál mérhető.

  Az elülső önbeálló kerekek előírt gumiabroncsnyomása 103 kPa.

  A hátsó hajtókerekek előírt gumiabroncsnyomása 90 kPa.

  artpending

  Ékszíjak karbantartása

  Az ékszíjak ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden 25 órában
 • Ellenőrizze az ékszíjakat kopás, repedezettség szempontjából.
 • Cserélje ki az ékszíjat, ha kopott. A kopott ékszíj üzem közben nyikorog; a kések fűnyírás közben csúsznak; az ékszíj szélei rojtosak, égésnyomok és repedések láthatók rajta.

  A nyíróasztal ékszíjának cseréje

  A kopott ékszíj üzem közben nyikorog; a kések fűnyírás közben csúsznak; az ékszíj szélei rojtosak, égésnyomok és repedések láthatók rajta. Cserélje le az ékszíjat, ha ezek közül bármelyik körülmény észlelhető.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT-t) és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Engedje le a nyíróasztalt a 76 mm-es vágásmagasságba.

  4. Távolítsa el a nyíróasztal függönyét; lásd: .

  5. Mindegyik ékszíjburkolat esetében lazítsa meg a 2 csavart, de ne távolítsa el azokat.

  6. Csúsztassa el a burkolatot, hogy már ne tartsák a csavarok, majd emelje le az eltávolításához.

  7. Rugóeltávolító eszköz (Toro-cikksz. 92-5771) segítségével távolítsa el a feszítőrugót a nyíróasztal csapról, hogy megszüntesse a feszítőtárcsán a nyomást (Ábra ).

   artpending
  8. Engedje le a nyíróasztalt a legalacsonyabb vágásmagasságra, és helyezze el a vágásmagasság-csapot a legalacsonyabb pozícióba.

  9. Távolítsa el az ékszíjat a nyíróasztal-ékszíjtárcsákról és a tengelykapcsoló szíjtárcsáról.

  10. Tegye fel az új ékszíjat a nyíróasztal-ékszíjtárcsákra és a motor alatti tengelykapcsoló szíjtárcsára (Ábra ).

   Figyelmeztetés

   A rugó üzemi helyzetben meg van feszítve, ezért személyi sérülést okozhat.

   Járjon el körültekintően az ékszíj eltávolítása során.

  11. Rugóeltávolító eszköz (Toro-cikksz. 92-5771) segítségével szerelje fel a feszítőrugót a nyíróasztalcsapra, hogy a feszítőtárcsát meghúzva feszessé tegye az ékszíjat (Ábra ).

  12. Ellenőrizze, hogy az ékszíj megfelelően beült-e az ékszíjtárcsák vájataiba.

  13. A szíjburkolatok felszereléséhez illessze be a szíjburkolaton található füleket a nyíróasztalkonzol megfelelő nyílásaiba, ügyelve rá, hogy megfelelően beüljenek.

  14. Fordítsa rá a burkolatot a nyíróasztalra, becsúsztatva a nyílásokat a meglazított csavarok alá, hogy beüljenek.

  15. Húzza meg a csavarokat a burkolatnak a nyíróasztalhoz rögzítéséhez.

  16. Szerelje vissza a nyíróasztal függönyét; lásd: .

  A fűnyíró karbantartása

  Késekkel kapcsolatos óvintézkedések

  • Ellenőrizze rendszeresen a késeket kopás és sérülés szempontjából.

  • Óvatosan járjon el a kések ellenőrzésekor. Burkolja be a késeket, vagy viseljen védőkesztyűt, és legyen óvatos a szervizelésükkor. A késeket csak cserélni vagy fenni szabad; tilos azokat kiegyenesíteni vagy hegeszteni.

  • Többkéses gépeknél figyelembe kell venni, hogy az egyik kés forgatásakor a többi kés is forogni kezd.

  • Mindig együtt, teljes készletben cserélje a kopott vagy sérült késeket és csavarokat, hogy megőrizze az egyensúlyt.

  A vágókések szervizelése

  A kiváló minőségű vágás érdekében tartsa a késeket élesen. A kényelmes élezés és csere érdekében érdemes pótkésekről gondoskodni.

  A kések ellenőrzése vagy szervizelése előtt

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT-t) és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyákról.

  A kések ellenőrzése

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a késeket.
  1. Ellenőrizze a vágóéleket (Ábra ).

  2. Ha a vágóél tompa, vagy sérülések láthatók rajta, szerelje le, és fenje meg kést; lásd .

  3. Vizsgálja meg a késeket, különösen az ívelt részen.

  4. Ha ezen a területen bármilyen repedést, kopást vagy alakuló bevágást lát, azonnal cserélje ki a kést (Ábra ).

   artpending

  A kések ellenőrzése görbülés szempontjából

  Note: A következő eljáráshoz a gépnek sík talajon kell állnia.

  1. Emelje fel a nyíróasztalt a legfelső vágásmagasságba.

  2. Vastagon párnázott kesztyűben vagy más megfelelő kézvédelemmel ellátva fordítsa lassan a kést olyan helyzetbe, hogy megmérhesse a távolságot a vágóél és a vízszintes felület között, amelyen a gép áll (Ábra ).

   artpending
  3. Mérje meg a kés hegye és a vízszintes felület közti távolságot (Ábra ).

   artpending
  4. Forgassa el a kést 180°-kal, hogy az ellentétes vágóéle kerüljön mérési helyzetbe (Ábra ).

   artpending
  5. Mérje meg a kés hegye és a vízszintes felület közti távolságot (Ábra ).

   Note: Az eltérés nem lehet több, mint 3 mm.

   artpending
   1. Ha az A és a B közti eltérés több, mint 3 mm, cserélje le a kést; lásd és .

    Note: Ha a görbének talált kést lecserélve az ismételt mérés továbbra is 3 mm-t meghaladó eltérést mutat, a kés tengelye görbülhetett el. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel a javítás miatt.

   2. Ha az eltérés nem lépi túl a határértéket, folytassa a következő késsel.

  6. Ismételje meg az eljárást minden késnél.

  A kések leszerelése

  Cserélje le a kést, ha kemény tárgynak ütközött, kiegyensúlyozatlanná vált vagy elgörbült.

  1. Tartsa meg a kés végét egy ronggyal vagy vastagon párnázott kesztyűvel.

  2. Távolítsa el a tengelyből a késcsavart, az ívelt alátétet és a kést (Ábra ).

   artpending

  A kések élezése

  1. Reszelő segítségével fenje meg a kés mindkét vágóélét (Ábra ).

   Note: Őrizze meg az eredeti letörési szöget.

   Note: A kés megtartja az egyensúlyát, ha mindkét vágóéléről ugyanannyi anyagot távolít el.

   artpending
  2. Ellenőrizze a kés egyensúlyát késegyensúlyozóra téve (Ábra ).

   Note: Ha a kés vízszintes helyzetben marad, akkor kiegyensúlyozott, használható.

   Note: Ha a kés nincs egyensúlyban, reszeljen le némi anyagot a nehéz végéből, csak a terelőlapnál (Ábra ).

   artpending
  3. Ismételje az eljárást, amíg a kés egyensúlyba nem kerül.

  A kések felszerelése

  1. Szerelje fel a kést a tengelyre (Ábra ).

   Important: A kés ívelt része a megfelelő vágás érdekében nézzen felfele, a nyíróasztal belseje irányába.

  2. Szerelje vissza az ívelt alátétet (a homorú fele nézzen a kés felé) és a késcsavart (Ábra ).

  3. Húzza meg a késcsavart 135–150 Nm nyomatékkal.

   artpending

  A nyíróasztal szintezése

  Ellenőrizze a nyíróasztal vízszintes helyzetét minden alkalommal, amikor felszereli azt, és ha ferde nyomot hagy a fűnyíró.

  A szintezés előtt ellenőrizze, hogy nincs-e elgörbülve valamelyik kés, és cserélje le a görbe kést; a továbblépés előtt lásd: .

  Először oldalirányban szintezze a nyíróasztalt; utána állítsa be a hosszirányú lejtését.

  Követelmények:

  • A gépnek sík talajon kell állnia.

  • Az összes gumiabroncs legyen megfelelően felfújva; lásd: .

  Az oldalirányú szint ellenőrzése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT-t) és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. A vágásmagasságot állítsa 76 mm-es helyzetbe.

  4. Forgassa el óvatosan keresztbe a késeket.

  5. Mérje meg a szélső késhegyek és a vízszintes felület közti távolságot (Ábra ).

   Note: Ha a két érték közti különbség több, mint 5 mm, beállítás szükséges; lásd: .

   artpending

  A kések lejtésének ellenőrzése

  Ellenőrizze mindig a lejtést a késeknél, amikor felszereli a nyíróasztalt. Ha a nyíróasztal eleje több, mint 7,9 mm-rel lejjebb van a hátuljánál, a késeket szintezni kell.

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT-t) és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. A vágásmagasságot állítsa 76 mm-es helyzetbe.

  4. Fordítsa a késeket óvatosan hosszanti helyzetbe (Ábra ).

  5. Mérje meg az első kés csúcsa és a talaj, valamint a hátsó kés csúcsa és a talaj közti távolságot (Ábra ).

   Note: Ha az első kés csúcsa nincs 1,6–7,9 mm-rel lejjebb a hátsó kés csúcsánál, folytassa itt: .

   artpending

  A nyíróasztal szintezése

  1. Az eljáráshoz állítsa be a lenyesés elleni védelem görgőit a felső furatokba vagy szerelje le őket; lásd: .

  2. A vágásmagasságkart állítsa be a 76 mm-es helyzetbe; lásd: .

  3. Helyezzen 2 fatömböt – 6,6 cm vastagot – a nyíróasztal első széle alá két oldalt, de ne a lenyesés elleni védelem görgőkonzolja alá (Ábra ).

  4. Helyezzen 2 fatömböt – 7,3 cm vastagot – a nyíróasztal szoknyájának hátsó széle alá; egyet-egyet a nyíróasztal két oldalához (Ábra ).

   artpending
  5. Lazítsa meg a beállító csavarokat mind a 4 sarokban, hogy a nyíróasztal biztonságosan felüljön a 4 fatömbre (Ábra ).

   artpending
  6. Gondoskodjon arról, hogy mind a 4 lánc megfeszüljön (Ábra ).

  7. Húzza meg a 4 állítócsavart (Ábra ).

  8. Ellenőrizze, hogy a fatömbök szorosan állnak-e a nyíróasztal szoknyája alatt, és minden csavar meg van-e húzva.

  9. Az oldalirányú vízszint és a hosszirányú lejtést ellenőrizve győződjön meg arról, hogy a nyíróasztal szintezése megfelelő; szükség esetén ismételje meg a szintezési eljárást.

  A nyíróasztal eltávolítása

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT-t) és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyákról.

  3. Engedje le a nyíróasztalt a 76 mm-es vágásmagasságba.

  4. Lazítsa ki a 2 alsó csavart, amelyek a nyíróasztal függönyét a nyíróasztalhoz rögzítik; lásd: .

  5. Távolítsa el az ékszíjat a motor-szíjtárcsáról; lásd: .

  6. Távolítsa el a forgócsapot a vázhoz és a nyíróasztalhoz rögzítő rugós sasszeget és az alátétet, majd távolítsa el a forgócsapot (Ábra ).

   artpending
  7. Emelje fel a nyíróasztalt, hogy ne feszüljön.

  8. Akassza le a láncokat a nyíróasztal-emelő karok horgairól (Ábra ).

   artpending
  9. Emelje fel a nyíróasztalt haladási helyzetbe.

  10. Távolítsa el az ékszíjat a motoron a tengelykapcsoló szíjtárcsáról.

  11. Csúsztassa ki a nyíróasztalt a gép alól.

   Note: Őrizzen meg minden alkatrészt a későbbi visszaszereléshez.

  A nyíróasztal felszerelése

  1. Parkolja le a gépet sík talajon, kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT-t) és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki a kulcsot és húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyákról.

  3. Csúsztassa be a nyíróasztalt a gép alá.

  4. A vágásmagasságkart állítsa a legalacsonyabb helyzetbe.

  5. Tegye be a vágásmagasságcsapot a legalacsonyabb vágásmagasságon rögzítő helyzetbe.

  6. Emelje fel a nyíróasztal hátulját és akassza fel a láncokat a hátsó emelőkarokra (Ábra ).

  7. Akassza fel a láncokat az első emelőkarokra (Ábra ).

  8. Csúsztassa be a hosszú forgócsapot a váz és a nyíróasztal függesztőfurataiba.

  9. Biztosítsa a forgócsapot a korábban eltávolított rugós sasszegek és alátétek segítségével (Ábra ).

  10. Tegye fel az ékszíjat a motorszíjtárcsára; lásd: .

  11. Húzza meg a 2 alsó csavart, amelyek a nyíróasztalfüggönyt a nyíróasztalhoz rögzítik; lásd: .

  A fűterelő lap cseréje

  Karbantartási időközKarbantartási intézkedés
  Minden egyes használat előtt, vagy naponta
 • Ellenőrizze a fűterelő lap épségét.
 • Figyelmeztetés

  A fedetlen kidobónyíláson át a gép tárgyakat hajíthat a közelben tartózkodóknak, súlyos személyi sérülést okozva ezzel. Emellett a késekhez is hozzá lehet így érni.

  Ne használja a gépet felszerelt mulcsozólemez, fűterelő lap vagy fűgyűjtő rendszer nélkül.

  1. Távolítsa el a sasszeget a rúd végéből (Ábra ).

  2. Akassza ki a rugót a terelőlap-konzol bemélyedéséből, majd húzza ki a rudat a felhegesztett nyíróasztal-konzolokból, a rugóból és az kidobónyílás-terelőlapból (Ábra ).

   artpending
  3. Távolítsa el a sérült vagy kopott kidobónyílás-terelőlapot.

  4. Helyezze el úgy az új kidobónyílás-terelőlapot, hogy a konzolok végei a felhegesztett nyíróasztalkonzolok közé kerüljenek a Ábra szerint.

  5. Csúsztassa fel a rugót a rúdra az egyenes vége felől.

  6. Helyezze fel a rugót a rúdra a Ábra alapján úgy, hogy a rövidebb vége alul a rúd behajló végére feltámaszkodva induljon el, és a rúd felső ága elé érkezzen.

  7. Hajtsa fel a rugó hurokban végződő végét, és akassza be a terelőlap konzolján levő bemélyedésbe (Ábra ).

   artpending
  8. Biztosítsa a rúd-rugó egységet úgy elfordítva a rudat, hogy a rövid vége a nyíróasztalra hegesztett elülső konzol mögé kerüljön (Ábra ).

   Important: A fűterelő lapot a rugónak lehajtott helyzetben kell tartania. Hajtsa fel a terelőlapot annak ellenőrzésére, hogy lehajlik-e teljesen az alsó helyzetbe.

  9. Szerelje be a sasszeget a rúd végébe (Ábra ).

  Tisztítás

  A felfüggesztési rendszer tisztítása

  Csak MyRide gépek esetén

  Note: Ne tisztítsa a lengéscsillapító egységeket nagy nyomású vízzel (Ábra ).

  artpending

  A hulladékok elhelyezése

  A motorolaj, az akkumulátor, a hidraulikafolyadék és a hűtőfolyadék a környezetet szennyező anyagok. Ezeket az állami és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

  Tárolás

  Biztonságos tárolás

  • Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelői pozíciót. Hagyja lehűlni a gépet, mielőtt beállítási, szervizelési, tisztítási vagy tárolási munkába kezd rajta.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagot nyílt láng közelében, és ne zárt térben vagy zárt utánfutón ürítse le az üzemanyagot.

  • Ne tárolja a gépet vagy az üzemanyagtartályt olyan helyen, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng fordul elő, mint például vízmelegítőkön vagy más eszközökön.

  Tisztítás és tárolás

  1. Kapcsolja ki a késkapcsolót (TLT), és húzza be a rögzítőféket.

  2. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll, csak ezután hagyja el a kezelőülést.

  3. Távolítsa el a fűkaszálékot, koszt és szennyeződést a teljes gép külső felületeiről, különösen a motorról és a hidraulikarendszerről. Tisztítsa le a koszt és kaszálékot a hengerfej bordái közül és a ventilátorházból.

   Important: A gépet kímélő mosószerrel és vízzel is lemoshatja. Ne használjon a lemosásához nagynyomású mosót. Kerülje a bő víz használatát, különösen a vezérlőpanel, a motor, a hidraulikaszivattyúk és a hidromotorok környékén.

  4. Ellenőrizze a rögzítőfék működését; lásd: .

  5. Végezze el a légszűrő szervizelését; lásd: .

  6. Cserélje le a motorolajat; lásd: .

  7. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását; lásd: .

  8. Töltse fel az akkumulátort; lásd: .

  9. Kaparja le a nagyobb fűlerakódásokat és koszt a nyíróasztal aljáról, majd mossa le kerti locsolótömlővel.

   Note: Járassa a gépet bekapcsolt késsel (TLT) magas alapjáraton 2–5 percig a lemosás után.

  10. Ellenőrizze a kések állapotát; lásd: .

  11. Készítse elő a gépet tárolásra, ha 30 napot meghaladó ideig nem használja. Készítse elő a gépet tárolásra az alábbi módon:

   1. Töltsön üzemanyag-stabilizáló/-kondicionáló adalékot a tartályban lévő friss üzemanyaghoz. Kövesse az üzemanyag-stabilizáló gyártójának keverési utasításait. Ne használjon alkoholalapú üzemanyag-stabilizálót (etanolt vagy metanolt).

   2. Járassa a motort 5 percig, hogy átjárja az üzemanyagrendszert a kondicionált üzemanyag.

   3. Állítsa le a motort, hagyja lehűlni, majd ürítse le az üzemanyagtartályt.

   4. Indítsa be a motort, és hagyja járni, amíg le nem áll.

   5. Gondoskodjon az üzemanyag hulladékelhelyezéséről megfelelő módon. Végezze el az újrahasznosítását a helyi rendelkezések alapján.

    Important: Ne tárolja az üzemanyag-stabilizáló/-kondicionálót hosszabban, mint ahogy a gyártója javasolja.

  12. Szerelje ki és ellenőrizze a gyújtógyertyákat; lásd: . A kiszerelt gyújtógyertya nyílásán át töltsön 30 ml (2 evőkanál) motorolajat a hengerekbe. Az indítómotorral forgassa meg a motort, hogy eloszlassa az olajat a hengerben. Szerelje be a gyújtógyertyákat. Ne tegye rájuk a gyertyapipát.

  13. Ellenőrizzen és húzzon meg minden csavart és anyát. Javítsa meg vagy cserélje le a károsodott alkatrészeket.

  14. Fesse be az összes karcos vagy csupasz fémfelületet. A festék a márkaszerviztől beszerezhető.

  15. Tárolja a gépet tiszta, száraz garázsban vagy tárolóhelyiségben. Vegye ki az indítókulcsot és tegye el úgy, hogy gyerekek vagy illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A védelme érdekében takarja le és tartsa tisztán a gépet.

  Az akkumulátor tárolása

  1. Töltse fel teljesen az akkumulátort.

  2. Hagyja pihenni az akkumulátort 24 órát, majd ellenőrizze a feszültségét.

   Note: Ha az akkumulátor feszültsége nem éri el a 12,6 V-ot, ismételje meg az . és a . lépést.

  3. Kösse le a kábeleket az akkumulátorról.

  4. Ellenőrizze rendszeresen a feszültséget, hogy az 12,4 V vagy magasabb-e.

   Note: Ha az akkumulátor feszültsége nem éri el a 12,4 V-ot, ismételje meg az . és a . lépést.

  Akkumulátortárolási tippek

  • Tárolja az akkumulátort hűvös, száraz helyen, egyenesen felállítva.

  • Ne halmozzon közvetlenül egymásra téve akkumulátorokat, csak kartondobozban.

  • Ne halmozzon egymásra 3-nál több akkumulátort (kereskedelmi célú esetén 2-nél).

  • A már elektrolittal feltöltött akkumulátort ellenőrizze 4–6 havonta, szükség esetén töltse fel.

  • A beszerelése előtt mindig ellenőrizze és töltse fel az akkumulátort.

  Hibakeresés és elhárítás

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Az üzemanyagtartály az összeroskadás jeleit mutatja, vagy gyakran tűnik úgy, hogy elfogyott az üzemanyag.
  1. A légszűrő papírbetétje eltömődött.
  1. Tisztítsa meg a papírbetétet.
  A motor túlmelegszik.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  3. A motor ventilátorháza alatt eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  4. A légszűrő elkoszolódott.
  5. Szennyeződés, víz vagy állott üzemanyag van az üzemanyagrendszerben.
  1. Csökkentse a munkasebességet.
  2. Töltsön olajat a forgattyúházba.
  3. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  4. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetétet.
  5. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel
  Az indítómotor nem forgatja a motort.
  1. A késkapcsoló be van kapcsolva.
  2. A haladásvezérlő karok nincsenek Semleges-reteszelt helyzetben.
  3. Az akkumulátor lemerült.
  4. Az elektromos csatlakozók korrodáltak vagy lazák.
  5. Kiégett egy biztosíték.
  6. Meghibásodott egy relé vagy kapcsoló.
  1. Kapcsolja ki a késkapcsolót.
  2. Állítsa Semleges-reteszelt helyzetbe a haladásvezérlő karokat.
  3. Töltse fel az akkumulátort.
  4. Ellenőrizze az elektromos csatlakozók érintkezését.
  5. Cserélje ki a biztosítékot.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A motor nem indul be, nehezen indul be vagy leáll.
  1. Az üzemanyagtartály kiürült.
  2. A hidegindító (ha van) nincs aktiválva.
  3. A légszűrő elkoszolódott.
  4. A gyertyapipa lelazult vagy nem csatlakozik.
  5. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  6. Elkoszolódott az üzemanyagszűrő.
  7. Szennyeződés, víz vagy állott üzemanyag van az üzemanyagrendszerben.
  8. Nem megfelelő üzemanyag van az üzemanyagtartályban.
  9. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  1. Tankoljon.
  2. Állítsa a hidegindító kart Be helyzetbe.
  3. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a légszűrőbetétet.
  4. Helyezze fel a gyertyapipát a gyertyára.
  5. Szereljen be új, megfelelő légrésű gyújtógyertyát.
  6. Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  8. Ürítse le az üzemanyagtartályt és töltsön be megfelelő üzemanyagot.
  9. Töltsön olajat a forgattyúházba.
  A motor gyenge.
  1. Túl nagy a motor terhelése.
  2. A légszűrő elkoszolódott.
  3. Kevés a motorolaj a forgattyúházban.
  4. A motor ventilátorháza alatt eltömődtek a hűtőbordák vagy a levegőjáratok.
  5. A gyújtógyertya rozsdafoltos, elszennyeződött, vagy az elektródahézag nem megfelelő.
  6. Az üzemanyagtartály szellőzője eltömődött.
  7. Elkoszolódott az üzemanyagszűrő.
  8. Szennyeződés, víz vagy állott üzemanyag van az üzemanyagrendszerben.
  9. Nem megfelelő üzemanyag van az üzemanyagtartályban.
  1. Csökkentse a munkasebességet.
  2. Tisztítsa meg a légszűrőbetétet.
  3. Töltsön olajat a forgattyúházba.
  4. Távolítsa el az eltömődést a hűtőbordák közül és a levegőjáratokból.
  5. Szereljen be új, megfelelő légrésű gyújtógyertyát.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  7. Cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
  8. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  9. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A gép nem indul el se előre, se hátramenetben.
  1. A megkerülő szelepek nyitva vannak.
  2. A hajtásékszíjak elkoptak, lazák vagy elszakadtak.
  3. A hajtásékszíjak leestek a szíjtárcsákról.
  4. A hajtómű meghibásodott.
  1. Zárja el a vontatási szelepeket.
  2. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  4. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A gép rendellenes rezgésbe kezdett.
  1. Egy vagy több kés elgörbült vagy kiegyensúlyozatlanná vált.
  2. A késrögzítő csavar laza.
  3. A motor rögzítőcsavarjai kilazultak.
  4. Lelazult a motor ékszíjtárcsája, a feszítőtárcsa vagy az egyik kés ékszíjtárcsája.
  5. A motor ékszíjtárcsája megsérült.
  6. A késtengely elgörbült.
  7. Laza vagy elhasználódott motortartó bak.
  1. Szereljen fel új kést vagy késeket.
  2. Húzza meg a kést rögzítő csavart.
  3. Húzza meg a motor rögzítőcsavarjait.
  4. Húzza meg az adott ékszíjtárcsát.
  5. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  6. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A vágásmagasság egyenetlen.
  1. Egy vagy több kés életlen.
  2. Egy vagy több kés elgörbült.
  3. A nyíróasztal nem áll szintben.
  4. A lenyesés elleni védelem egyik görgője (ha van) nincs megfelelően beállítva.
  5. A nyíróasztal alja koszos.
  6. A gumiabroncsok nyomása nem megfelelő.
  7. Az egyik késtengely elgörbült.
  1. Élezze meg a késeket.
  2. Szereljen fel új kést vagy késeket.
  3. Szintezze ki oldalirányban és hosszirányban a nyíróasztalt.
  4. Állítsa be a lenyesés elleni védelem görgőjének magasságát.
  5. Tisztítsa meg a nyíróasztal alját.
  6. Állítsa be a gumiabroncsok nyomását.
  7. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  A kések nem forognak.
  1. Az ékszíj elhasználódott, laza vagy elszakadt.
  2. A meghajtás ékszíja leesett a szíjtárcsáról.
  3. Hibás a TLT-kapcsoló vagy a TLT-tengelykapcsoló.
  4. A fűnyíró ékszíja elhasználódott, laza vagy elszakadt.
  1. Szereljen fel új hajtószíjat.
  2. Szerelje fel az ékszíjat, majd ellenőrizze az állítható tengelyek és ékszíjvezetők helyzetét.
  3. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.
  4. Szereljen fel új ékszíjat.

  Kapcsolási vázlat

  Kapcsolási rajz – 137-7002

  artpending