Bezpieczeństwo

Podstawowe informacje o obsłudze

 • Nie wolno ingerować w podest ani używać go z maszynami, do których nie jest przeznaczony.

 • Przed rozpoczęciem pracy dopilnuj, aby podest był prawidłowo zamocowany na maszynie i upewnij się, że znajduje się w dobrym stanie technicznym.

 • Na podeście może znajdować się wyłącznie operator maszyny.

 • Osoby nieprzeszkolone nie mogą korzystać z podestu.

 • Stosuj odpowiednie środki ochrony indywidualnej oczu, nóg, rąk i głowy.

 • Przed cofaniem spójrz do tyłu i w dół, aby upewnić się, że droga jest wolna.

 • Podczas jazdy do tyłu zachowaj szczególną ostrożność.

 • Na czas załadunku i rozładunku maszyny demontuj i blokuj podest w położeniu transportowym.

 • Nie wsuwaj stopy pod podest.

 • Zwolnij przed skręcaniem. Pokonywanie ostrych zakrętów może doprowadzić do utraty panowania nad maszyną na dowolnym terenie.

 • Nie schodź z podestu przy uniesionym ładunku.

 • Trzymaj ręce, nogi, włosy i luźną odzież z dala od wszelkich ruchomych części.

 • Nie próbuj stabilizować zespołu jezdnego poprzez ustawienie stopy na ziemi.

 • Nie korzystaj z podestu na wyboistym i nierównym terenie.

 • Upewnij się, że pracujesz z wykorzystaniem podestu w miejscach, w których w pobliżu operatora nie występują przeszkody. Niezachowanie odpowiedniej odległości od drzew, murów i innych przeszkód może spowodować obrażenia ciała, gdyż podest może cofnąć się lub skręcić podczas pracy, jeżeli operator nie zwraca uwagi na otoczenie. Pracuj jedynie w obszarach, gdzie występuje wystarczający odstęp zapewniający bezpieczne manewrowanie podestem.

 • Przed uruchomieniem zespołu jezdnego z podestem upewnij się, że w pobliżu nie przebywają osoby postronne. Zatrzymaj zespół jezdny, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

 • Nie przekraczaj zalecanej znamionowej wartości obciążenia, ponieważ zespół jezdny z podestem może stać się niestabilny, co może spowodować utratę panowania nad maszyną.

Service (Ustawienia serwisowe)

 • Przed przystąpieniem do serwisowania, naprawy, konserwacji lub regulacji maszyny wyłącz silnik.

 • Regularnie sprawdzać dokręcenie nakrętek i śrub. Utrzymuj sprzęt w czystości i w dobrym stanie technicznym.

 • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Przed każdym użyciem upewniaj się, czy zabezpieczenia działają prawidłowo.

 • Jeśli uderzysz w jakikolwiek przedmiot, zatrzymaj się i sprawdź maszynę. Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.

 • W celu utrzymania standardów jakościowych producenta używaj jedynie oryginalnych części zamiennych.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i zagubione etykiety należy wymienić.

decal94-3353
decal58-6520
decal112-2744

Instalacja

Przygotowanie zespołu jezdnego

 1. Wyłącz silnik, opuść ramiona ładowarki, załącz hamulec postojowy i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 2. Oczyść zespół jezdny z brudu i zanieczyszczeń.

 3. W przypadku montażu tego zestawu na zespole jezdnym serii TX 400 zdemontuj przeciwwagi i ich elementy mocujące z tyłu zespołu jezdnego i złóż je w bezpiecznym miejscu (Rysunek 1).

  g004399

Montaż podestu

Części potrzebne do tej procedury:

Zespół podestu1
Śruba (½ x 1½ cala)4
Nakrętka kołnierzowa (½ cala)4
 1. Sprawdź i dokręć 2 dolne śruby mocujące dolny tylny panel do ramy (Rysunek 2)

  g004398
 2. Odkręć po kolei i wyrzuć 4 śruby i nakrętki mocujące boki dolnego tylnego panelu do ramy, każdą zastępując nową śrubą (½ x 1½ cala) przykręcaną z przodu, aby utrzymać przestrzeń po zwolnieniu nacisku na panelu tylnym (Rysunek 3).

  Important: Nie demontuj tylnego panelu (Rysunek 2).

  g004400

  Note: Rysunek 3 przedstawia zespół jezdny serii TX 500. Jeśli posiadasz zespół jezdny serii TX 400 jego wygląd jest trochę inny, ale konfiguracja jest podobna.

 3. Złap za uchwyt podestu i pociągnij go do góry, aby rozsunąć podest (Rysunek 4).

  g004401
 4. Ręką poluzuj, ale nie wykręcaj, 4 śruby i nakrętki mocujące zespół podestu do wsporników montażowych (Rysunek 4).

 5. Zamontuj wsporniki montażowe (Rysunek 5) na 4 śrubach (½ x 1½ cala) założonych wcześniej i przykręć je 4 nakrętkami kołnierzowymi (½ cala).

  g004402
 6. Dokręć nakrętki z momentem od 91 do 113 N·m.

 7. Ustaw podest tak, aby był wyśrodkowany na maszynie (Rysunek 4), a następnie dokręć 4 śruby i nakrętki mocujące zespół podestu do wsporników montażowych z momentem od 91 do 113 N·m.

Montaż przeciwwagi (tylko zespoły jezdne serii TX 500)

Części potrzebne do tej procedury:

Przeciwwaga1
Śruba (½ x 1¼ cala)4
Podkładka4

W przypadku montażu tego zestawu na zespole jezdnym serii TX 500 z przodu zespołu jezdnego zamontuj przeciwwagę, wykorzystując 4 śruby (½ x 1¼ cala) i podkładki (Rysunek 6). Przed włożeniem śrub nałóż na nie środek zabezpieczający do gwintów. Dokręć śruby z momentem od 73 do 89 N·m.

g004782

Montaż etykiety

 1. Oczyść obszar za elementami sterującymi (Rysunek 7), aby nie znajdował się na nim brud ani smar.

  g004511
 2. Usuń warstwę zabezpieczającą z etykiety i naklej etykietę w przeznaczonym na nią miejscu (Rysunek 7).

  Note: Aby uniknąć powstawania pęcherzy powietrza, dociśnij najpierw środek etykiety, a następnie rozcieraj w kierunku krawędzi.

Montaż uchwytu

Części potrzebne do tej procedury:

Uchwyt1
Śruby kołnierzowe (5/16 x ¾ cala)2
 1. Zdejmij tylną pokrywę dostępową; patrz instrukcja obsługi zespołu jezdnego.

 2. Odszukaj i wywierć 2 otwory – o średnicy 9,5 mm – na panelu sterowania pod dźwignią ramion ładowarki tak, jak pokazano na Rysunek 8.

  g004403
 3. Zamocuj uchwyt do panelu sterowania, wykorzystując 2 śruby kołnierzowe (5/16 x ¾ cala), wkładając je od wewnątrz maszyny (Rysunek 9).

  g004404
 4. Załóż tylną pokrywę dostępową.

Działanie

Ostrzeżenie

Jeżeli zejdziesz z podestu przy podniesionym ciężkim ładunku, maszyna może szybko przewrócić się do przodu, powodując obrażenia ciała u Ciebie lub przygniatając osoby postronne.

Nie schodź z podestu przy uniesionym ładunku.

Ostrzeżenie

Jeżeli nie przewozisz ciężkiego ładunku lub osprzętu, podest z operatorem sprawia, że tył maszyny jest cięższym końcem.

Zawsze ustawiaj cięższy koniec maszyny w kierunku pod górę, gdy pracujesz na zboczach.

Ostrzeżenie

W czasie pracy istnieje ryzyko upadku z platformy i odniesienia poważnych obrażeń ciała.

Nie jedź maszyną, dopóki nie staniesz obiema stopami na platformie, a rękami nie złapiesz dźwigni.

Składanie/otwieranie podestu

Aby złożyć podest, podnieś jego tył i obróć go w stronę zespołu jezdnego (Rysunek 10). Gdy zatrzask zetknie się z płytą montażową, podest wsunie się w dół do rury i zablokuje na swoim miejscu.

g004405

Aby otworzyć podest, pociągnij go do góry, aby zwolnić zatrzask, a następnie odchyl na zewnątrz i w dół (Rysunek 11).

g004406

Korzystanie z podestu

Aby skorzystać z podestu, wejdź na niego przed uruchomieniem maszyny. Przed zejściem z podestu całkowicie zatrzymaj maszynę i załącz hamulec postojowy. Korzystaj z drążka i uchwytu, aby utrzymać się podczas jazdy na podeście.

Konserwacja

Smarowanie podestu

Smaruj wszystkie połączenia obrotowe po każdych 8 roboczogodzinach i natychmiast po każdym myciu.

Typ smaru: Smar ogólnego zastosowania.

 1. Opuść ramiona ładowarki i wyłącz silnik. Wyjmij kluczyk ze stacyjki.

 2. Oczyść smarowniczki za pomocą szmatki.

 3. Podłączyć smarownicę do każdej smarowniczki (Rysunek 12).

  g004407
 4. Następnie wtłocz smar do smarowniczek, aż zacznie wyciekać (w przybliżeniu 3 wtłoczenia).

 5. Wytrzyj nadmiar smaru.

Sprawdzanie śruby ścinanej

Co 8 godzin pracy sprawdzaj śrubę ścinaną pod kątem zużycia, pęknięć lub uszkodzeń (Rysunek 13). Wymień ją, jeżeli jest uszkodzona.

Important: Stosuj wyłącznie oryginalną śrubę ścinaną i nakrętkę Toro. Inne śruby nie będą działały prawidłowo, co może być przyczyną niebezpieczeństw.

g004408