Introducere

Această mașină este proiectată pentru a fi utilizată de proprietarii de reședințe. În primul rând, este proiectată pentru îndepărtarea zăpezii de pe suprafeţele pavate, precum şosele şi trotuare şi alte suprafeţe destinate traficului din zonele rezidenţiale sau comerciale. Nu este proiectată pentru îndepărtarea altor materiale în afară de zăpadă sau pentru curățarea suprafețelor cu pietriș.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea şi deteriorarea acestuia. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Puteți contacta Toro direct la www.Toro.com pentru informații despre mașină și accesorii, pentru ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea mașinii.

De fiecare dată când aveți nevoie de service, piese originale Toro sau informații suplimentare, contactați un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienți Toro și pregătiți numerele de model sau de serie ale mașinii. Figura 1 identifică locația numerelor de model sau de serie pe mașină. Scrieți numerele în spațiul furnizat.

Important: Folosind smartphone-ul sau tableta, scanați codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie pentru a accesa informații privind garanția, piesele și alte produse.

g219966

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DC) separată specifică produsului.

Important: Dacă utilizați această mașină la peste 1500 m pentru o perioadă continuă, asigurați-vă că a fost instalat setul de mare altitudine astfel încât motorul să respecte reglementarea Consiliului statului California privind resursele aeriene (CARB)/Agenției pentru protecția mediului din SUA (EPA) referitoare la emisie. Setul de mare altitudine creste performanța motorului, prevenind ancrasarea bujiei, pornirea greoaie și creșterea emisiilor. După instalarea setului, pe mașină se va atașa eticheta pentru mare altitudine alături de autocolantul cu numărul de serie. Contactați orice furnizor de service autorizat Toro pentru a obține setul și eticheta pentru mare altitudine potrivite mașinii dumneavoastră. Pentru a localiza un furnizor convenabil pentru dumneavoastră, accesați site-ul web la www.Toro.com sau contactați departamentul Servicii Clienți Toro la numărul/numerele listate în declarația dumneavoastră de garanție pentru controlul emisiilor. Îndepărtați setul de la motor și restabiliți motorul la configurația originală din fabrică atunci când utilizați motorul la o altitudine mai mică de 1500 m. Nu utilizați la altitudini mici un motor care a fost modificat pentru altitudine mare, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzirea și defectarea motorului.În cazul în care nu sunteți siguri dacă motorul a fost modificat pentru altitudini mari, căutați următoarea etichetă (Figura 3).

decal127-9363

Siguranţă în funcţionare

Siguranța generală

Acest utilaj respectă specificațiile ANSI B71.3.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni motorul. Asigurați-vă că toate persoanele care utilizează acest produs știu cum să-l utilizeze și înțeleg avertismentele.

 • Nu puneți mâinile sau picioarele lângă piesele mobile ale mașinii.

 • Nu utilizaţi maşina fără toate apărătoarele şi alte dispozitive de protecţie de siguranţă montate şi funcţionând pe aceasta.

 • Stați la distanță de orice gură de descărcare. Mențineți trecătorii la o distanță sigură față de mașină.

 • Mențineți copiii în afara zonei de utilizare. Nu lăsați niciodată copii să utilizeze mașina.

 • Opriți motorul înainte de desfundare, service sau alimentare cu combustibil.

Puteți găsi articole adiționale cu informații de siguranță în secțiunile respective ale acestui manual.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decal131-5914
decal120-9805
decal131-1785

Reglare

Desfășurarea mânerului

g212678

Montarea jgheabului de evacuare

GraphicGraphic
1x1x
g209258

Verificarea nivelului uleiului de motor

g215484g214777

Reglarea presiunii din anvelope

g210347g211051

Rezumat al produsului

g030450
g030451

Operare

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

 • Doar pentru modele cu pornire electrică: Utilizați cabluri prelungitoare și prize conforme specificațiilor din manual. Inspectați cu atenție cablul electric înainte de a îl introduce într-o sursă de alimentare. În cazul în care cablul este deteriorat, nu îl utilizați. Înlocuiți cablul deteriorat. Deconectați cablul de alimentare de fiecare dată când nu porniți mașina.

 • Purtați îmbrăcăminte de iarnă adecvate atunci când folosiți utilajul. Purtați încălțăminte solidă, antiderapantă care îmbunătățește stabilitatea pe suprafețe alunecoase. Evitați îmbrăcămintea largă care se poate prinde în piesele mobile.

 • Purtați întotdeauna ochelari sau măști de siguranță în timpul utilizării sau în timp ce efectuați o reglare sau o reparație pentru a proteja ochii de obiectele străine care pot fi proiectate de mașină.

 • Inspectați cu atenție zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate preșurile de șters picioarele, cărucioarele, plăcile, firele și alte obiecte străine.

 • Dacă un scut, dispozitiv de siguranță sau autocolant este deteriorat, ilizibil sau pierdut, reparați-l sau înlocuiți-l înainte de o nouă utilizare. De asemenea, strângeți orice dispozitive de fixare desprinse.

Pericol

Combustibilul este extrem de inflamabil şi exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate arde pe dumneavoastră şi pe cei din jur.

 • Pentru a preveni o încărcare statică din cauza aprinderii combustibilului, plasaţi recipientul şi/sau maşina pe sol înainte de umplere, nu pe un vehicul sau obiect.

 • Umpleţi rezervorul în exterior când motorul este rece. Ştergeţi lichidele vărsate.

 • Nu manipulaţi combustibilul când fumaţi sau în apropierea unei flăcări deschise sau a scânteilor.

 • Depozitaţi combustibilul într-un rezervor de combustibil corespunzător şi nu o lăsaţi la îndemâna copiilor.

 • Nu înclinaţi maşina în faţă sau în spate cu combustibil în rezervorul de combustibil, deoarece combustibilul se poate scurge din maşină.

Umplerea rezervorului de combustibil

 • Pentru rezultate optime utilizați numai benzină curată, proaspătă (să nu fie mai veche de 30 de zile), fără plumb cu o cifră octanică de 87 sau mai mare (metodă de clasificare (R+M)/2).

 • Etanol: Este acceptabilă benzina cu până la 10% volum de etanol (combustibil amestecat cu alcool) sau 15% volum de MTBE (metil t-butil eter). Etanolul și MTBE nu sunt același lucru. Benzina cu 15% volum de etanol (E15) nu este aprobată pentru utilizare. Nu utilizați niciodată benzină care conține peste 10% volum de etanol, precum E15 (conține 15% etanol), E20 (conține 20% etanol) sau E85 (conține 85% etanol). Utilizarea unei benzine neaprobate poate cauza probleme de performanță și/sau deteriorări ale motorului care este posibil să nu fie acoperite de garanție.

 • Nu utilizați benzină cu conținut de metanol.

 • Nu depozitați combustibil în rezervorul de combustibil sau în recipientele de combustibil de-a lungul iernii decât dacă este utilizat un stabilizator de combustibil.

 • Nu adăugați ulei în benzină.

Important: Pentru a reduce problemele de pornire, adăugaţi stabilizator de combustibil în combustibilul pentru toate anotimpurile şi amestecaţi cu benzină nu mai veche de 30 de zile.

g214834

Verificarea nivelului uleiului de motor

În timpul utilizării

Siguranța în timpul utilizării

 • Un angrenaj melcat vă poate răni mâinile sau picioarele. Stați în spatele mânerelor și la distanță de gura de descărcare în timp ce utilizați mașina. Țineți fața, mâinile, picioarele și alte părți ale corpului, precum și hainele, la distanță de piesele mobile sau rotative.

 • Nu orientați niciodată evacuarea către persoane sau zone în care se pot înregistra daune ale proprietății.

 • Aveți grijă pentru a nu aluneca sau cădea. Aveți întotdeauna grijă când pășiți și țineți ferm de ambele mânere. Mergeți; nu alergați niciodată.

 • Acordați foarte mare atenție la utilizarea pe pante.

 • Nu utilizați niciodată mașina fără o bună vizibilitate sau lumină.

 • Nu utilizaţi maşina atunci când sunteţi obosit, bolnav sau sub influenţa alcoolului sau medicamentelor.

 • Uitați-vă în spate și acordați atenție atunci când dați mașina cu spatele.

 • Atunci când nu curățați activ zăpada, întrerupeți alimentarea angrenajului melcat.

 • Acordaţi foarte mare atenţie când utilizaţi maşina pe şosele, alei sau drumuri cu pietriş sau când treceţi cu ea pe aceste suprafeţe. Acordaţi atenţie pericolelor ascunse sau traficului.

 • Nu încercaţi să efectuaţi niciun fel de reglări cu motorul pornit.

 • Dacă ați lovit un obiect străin, opriți motorul, scoateți cheia din contact (doar modele cu pornire electrică), inspectați cu atenție mașina în privința oricăror deteriorări și remediați defectul înainte de a reporni și utiliza mașina.

 • Dacă mașina începe să vibreze anormal, opriți motorul și verificați cauza.

 • Nu utilizați mașina în interior, decât atunci când porniți motorul și când o transportați în sau din clădire. Deschideți ușile exterioare; fumurile de evacuare sunt periculoase.

 • Nu supraîncărcați mașina încercând să curățați zăpada prea repede.

 • Nu atingeți niciodată un motor sau o tobă de eșapament fierbinte.

Pornirea motorului

g030452g210708

Cuplarea angrenajului melcat

g214712

Decuplarea angrenajului melcat

Pentru a dezactiva angrenajul melcat, eliberați maneta angrenajului melcat.

Propulsia automată a mașinii

Pentru a opera transmisia cu propulsie automată, treceți pur și simplu mâinile peste mânerul superior și țineți coatele pe lângă corp, iar mașina va ține automat pasul cu dumneavoastră (Figura 13).

Note: Puteți utiliza mașina cu propulsie automată cu angrenajul melcat cuplat sau decuplat.

g214714

Oprirea motorului

g210831

Reglarea jgheabului de evacuare şi deflectorului jgheabului

Pentru a ridica sau coborî unghiul deflectorului jgheabului, apăsaţi declanşatorul de pe deflectorul jgheabului şi deplasaţi deflectorul jgheabului în sus sau în jos.

Pentru a regla jgheabul de evacuare, deplasaţi mânerul jgheabului.

Note: Decuplaţi angrenajul melcat înainte de a ajusta jgheabul sau deflectorul jgheabului.

g030530

Curățarea unui jgheab de evacuare înfundat

Atenţie

În cazul în care angrenajul melcat/rotorul funcţionează dar zăpada nu este evacuată prin jgheabul de evacuare, este posibil ca acesta să fie înfundat.

Nu utilizaţi niciodată mâinile pentru a curăţa jgheabul de evacuare înfundat. Vă puteţi accidenta.

 1. În timp ce rămâneți în poziție de operare, eliberați mânerul cu propulsie automată.

 2. Cuplați angrenajul melcat.

 3. Împingeți mânerul în jos pentru a ridica de pe pavaj partea din față a mașinii cu câțiva centimetri (inchi), apoi ridicați mânerele rapid pentru a lovi de pavaj partea din față a mașinii.

 4. Decuplați angrenajul melcat.

 5. Repetați pașii 1 - 4, dacă este necesar, până când zăpada este evacuată prin jgheabul de evacuare.

Important: Dacă nu puteți desfunda jgheabul de evacuare lovind partea frontală a mașinii, opriți motorul, așteptați oprirea tuturor componentelor mobile și utilizați o unealtă de curățare a zăpezii (nu este inclusă).

Important: Desfundarea jgheabului de evacuare prin lovirea părții frontale a mașinii de pavaj poate cauza mișcarea saboților. Reglați saboții și strângeți ferm șuruburile de saboți, consultați Verificarea și reglarea saboților.

Indicaţii de exploatare

Atenţie

Angrenajul melcat poate arunca pietre, jucării sau alte obiecte străine și poate cauza rănirea personală gravă a operatorului sau trecătorilor.

 • Mențineți obiectele pe care lamele rotorului le pot prinde și proiecta la distanță de zona care va fi curățată.

 • Țineți copiii și animalele de companie la distanță de zona de utilizare.

 • După ce a nins, îndepărtaţi zăpada cât mai repede posibil.

 • Treceţi de mai multe ori pe fiecare brazdă pentru a asigura îndepărtarea completă a zăpezii.

 • Descărcați zăpada în direcția opusă vântului, de fiecare dată când este posibil.

 • Dacă mașina nu se propulsează în față pe suprafețele alunecoase sau în condiții de ninsoare abundentă, apăsați mânerul în față, dar lăsați mașina să lucreze în propriul său ritm.

După utilizare

Siguranța după utilizare

 • Nu depozitați niciodată mașina cu combustibil în rezervor într-o clădire în care sunt prezente surse de încălzire, precum boilere, radiatoare electrice cu convecție sau uscătoare electrice de rufe. Înainte de depozitarea în orice spațiu, lăsați motorul să se răcească.

 • Când depozitați mașina mai mult de 30 de zile, consultați secțiunea Înainte de depozitare pentru detalii importante.

Prevenirea înghețului după utilizare

 • Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute pentru a preveni înghețarea pieselor mobile. Opriți motorul, așteptați ca toate piesele mobile să se oprească și scoateți gheața și zăpada din mașină.

 • Curățați orice urmă de zăpadă și gheață de la baza jgheabului.

 • Rotiți jgheabul de evacuare la stânga și la dreapta pentru a-l curăța de orice acumulare de gheață.

 • Când cheia de contact se află în poziția OFF (Oprire), trageți de câteva ori de mânerul demarorului cu recul sau conectați cablul electric la o sursă de alimentare și la mașină și apăsați butonul de pornire electrică o dată pentru a preveni înghețarea demarorului cu recul și/sau a demarorului electric (doar modele cu pornire electrică).

 • Pe condiții de zăpadă și vreme rece, anumite comenzi și piese mobile pot îngheța. Nu utilizați forță excesivă când încercați să acționați comenzile înghețate. Dacă întâmpinați dificultate la utilizarea oricăror comenzi sau piese, porniți motorul și lăsați-l să funcționeze timp de câteva minute.

 • Nu utilizați comanda pentru jgheab pentru a încerca să mutați un jgheab de descărcare înghețat. Țineți apăsat butonul albastru și utilizați mâinile pentru a roti jgheabul.

 • Transportarea mașinii într-o remorcă sau un vehicul deschis poate cauza înghețarea butoanelor sau a jgheabului de descărcare.

Întreţinere

Note: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Program(e) de întreţinere recomandat(e)

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
După prima oră
 • Verificați dispozitivele de fixare desprinse și strângeți-le, dacă este necesar.
 • După primele 2 ore
 • Schimbați uleiul de motor.
 • Verificați cablul angrenajului melcat și reglați-l, dacă este necesar.
 • Verificați cablul de transmisie și reglați-l, dacă este necesar.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul de ulei de motor şi adăugaţi ulei, dacă este necesar.
 • La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți bujia.
 • Anual
 • Verificați saboții și reglați-i, dacă este necesar.
 • Inspectați marginile de aruncare și solicitați unui furnizor de servicii autorizat să înlocuiască marginile de aruncare și screperul, dacă este necesar.
 • Schimbați uleiul de motor.
 • Verificați cablul angrenajului melcat și reglați-l, dacă este necesar.
 • Verificați cablul de transmisie și reglați-l, dacă este necesar.
 • Verificați presiunea din anvelope.
 • Verificați dispozitivele de fixare desprinse și strângeți-le, dacă este necesar.
 • Solicitați unui furnizor de servicii autorizat să verifice cureaua de transmisie și înlocuiți-o, dacă este necesar.
 • Anual sau înainte de depozitare
 • Pregătiți mașina pentru depozitare.
 • Siguranță în timpul întreținerii

  Citiți următoarele precauții privind siguranța înainte de a efectua operații de întreținere pe mașină:

  • Înainte de a efectua orice operație de întreținere, service sau reglare, opriți motorul și scoateți cheia. Dacă sunt necesare reparații majore, contactați un furnizor de servicii autorizat.

  • Verificați toate dispozitivele de fixare la intervale frecvente pentru a vă asigura că sunt bine strânse, astfel încât mașina să se afle în stare sigură de funcționare.

  • Nu modificați setările regulatorului motorului.

  • Cumpărați doar piese de schimb și accesorii originale Toro.

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificaţi nivelul de ulei de motor şi adăugaţi ulei, dacă este necesar.
 • g210346g214777

  Verificarea și reglarea saboților

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Verificați saboții și reglați-i, dacă este necesar.
 • Verificați saboții pentru a vă asigura că angrenajul melcat nu intră în contact cu pavajul sau suprafața pavată. Reglați saboții în modul necesar, pentru compensarea uzurii (Figura 17).

  1. Slăbiți șuruburile saboților.

  2. Glisați o placă de 5 mm sub screper.

   Note: Utilizarea unei plăci mai subțiri înseamnă un screper mai agresiv. Utilizarea unei plăci mai groase înseamnă un screper mai puțin agresiv.

  3. Coborâți saboții pe sol.

   Note: Asigurați-vă că saboții sunt așezați pe sol.

  4. Strângeți șuruburile saboților.

  g215482g214716

  Inspectarea marginilor de aruncare

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Inspectați marginile de aruncare și solicitați unui furnizor de servicii autorizat să înlocuiască marginile de aruncare și screperul, dacă este necesar.
 • Înainte de fiecare sesiune, verificați marginile de aruncare în privința uzurii. Când o margine de aruncare s-a uzat până la orificiul care indică uzura, solicitați unui furnizor de servicii autorizat să înlocuiască marginile de aruncare (Figura 18).

  g030128

  Schimbarea uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 2 ore
 • Schimbați uleiul de motor.
 • Anual
 • Schimbați uleiul de motor.
 • Dacă este posibil, turați motorul timp de câteva minute înainte de schimba uleiul pentru a îl încălzi. Uleiul cald curge mai bine și transportă mai mulți agenți de contaminare.

  Specificații ulei de motor

  Capacitate ulei de motor0,60 l
  Vâscozitate uleiConsultați Figura 20.
  Clasificare de service APISJ sau superioară
  1. Deplasați mașina pe o suprafață uniformă.

  2. Plasați o tavă de golire a uleiului sub bușonul de golire a uleiului, scoateți bușonul de golire a uleiului și înclinați mașina în spate și scurgeți uleiul uzat în tava de golire a uleiului (Figura 19).

   g030122
  3. După scurgerea uleiului uzat, readuceți mașina în poziție de operare.

  4. Montați bușonul de golire a uleiului și strângeți-l bine.

  5. Curățați zona din jurul capacului de umplere cu ulei.

  6. Utilizaţi Figura 20 pentru a selecta cea mai bună vâscozitate a uleiului pentru domeniul de temperatură exterioară aşteptat:

   g013802
  g030449g214777

  Înlocuirea bujiei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți bujia.
 • Atenţie

  Înlocuirea bujiei cât timp motorul este fierbinte poate cauza arsuri.

  Așteptați până când motorul s-a răcit pentru a înlocui bujia.

  Utilizați o bujie Toro sau echivalentă (Champion® RN9YC sau NGK BPR6ES).

  1. Scoateți carcasa (Figura 22).

   g030123
  2. Curățați în jurul bazei bujiei.

  3. Înlăturați și eliminați la deșeuri bujia veche.

   Note: Veți avea nevoie de o extensie de cheie cu clichet pentru a înlătura bujia.

  4. Setați spațiul dintre electrozi pe o nouă bujie la 0,76 mm conform (Figura 23).

   g001029

  Reglarea cablului angrenajului melcat

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 2 ore
 • Verificați cablul angrenajului melcat și reglați-l, dacă este necesar.
 • Anual
 • Verificați cablul angrenajului melcat și reglați-l, dacă este necesar.
 • În cazul în care cureaua de transmisie alunecă sau scârțâie sub sarcini ridicate, reglați cablul angrenajului melcat.

  1. Slăbiți piulița de pe clema de cablu inferioară, însă nu o înlăturați (Figura 24).

   g030444
  2. Trageți cablul în sus pentru a-l tensiona mai mult (Figura 24).

   Important: Nu tensionați complet cablul. Tensionarea completă a cablului previne funcționarea corespunzătoare a angrenajului melcat.

  3. Țineți cablul și strângeți piulița (Figura 24).

  Reglarea cablului de transmisie

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 2 ore
 • Verificați cablul de transmisie și reglați-l, dacă este necesar.
 • Anual
 • Verificați cablul de transmisie și reglați-l, dacă este necesar.
 • Dacă roțile se blochează ușor sau dacă se mișcă fără acționarea mânerului cu propulsie automată, reglați cablul de transmisie.

  1. Slăbiți piulița de pe clema de cablu superioară, însă nu o înlăturați (Figura 25).

   g030446
  2. Trageți cablul în jos pentru a tensiona cablul (Figura 25).

   Important: Nu tensionați complet cablul. Tensionarea completă a cablului poate cauza deplasarea roților fără acționarea mânerului cu propulsie automată.

  3. Strângeți piulița (Figura 25).

  Verificarea presiunii din anvelope

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Verificați presiunea din anvelope.
 • g210347g211051

  Depozitare

  Pregătirea maşinii pentru depozitare

  Atenţie

  Vaporii eliberați de combustibil sunt foarte inflamabili, explozivi și periculoși, dacă sunt inhalați. Dacă depozitați mașina într-o zonă cu o flacără deschisă, vaporii eliberați de combustibil se pot aprinde și pot cauza o explozie.

  • Nu depozitați niciodată mașina într-o casă (zonă de locuit), subsol sau orice altă zonă în care pot fi prezente surse de încălzire, precum boilere și radiatoare electrice cu convecție, uscătoare electrice de rufe, cuptoare și alte echipamente asemănătoare.

  • Nu înclinaţi maşina în faţă sau în spate cu combustibil în rezervorul de combustibil, deoarece combustibilul se poate scurge din maşină.

  • Nu depozitaţi maşina cu mânerul înclinat spre sol; în caz contrar, uleiul se va scurge în cilindrul motorului şi apoi pe sol, iar motorul nu va porni sau nu va funcţiona.

  1. La ultima realimentare a sezonului, adăugați stabilizator de combustibil în combustibilul proaspăt, conform instrucțiunilor producătorului motorului.

   Important: Nu depozitați combustibilul pentru o perioadă mai lungă decât cea sugerată de producătorul stabilizatorului de combustibil.

  2. Turați motorul timp de 10 minute pentru a distribui combustibilul condiționat prin sistemul de alimentare cu combustibil.

  3. Opriți motorul, lăsați-l să se răcească și scurgeți combustibilul din rezervorul de combustibil sau turați motorul până se oprește.

  4. Porniți motorul și turați-l până se oprește.

  5. Aplicați un șoc motorului sau amorsați-l, porniți-l o a treia oară și turați motorul până când nu mai pornește.

  6. Goliți combustibilul din carburator prin bușonul de golire al carburatorului într-un recipient de benzină aprobat.

  7. Eliminaţi în mod corespunzător combustibilul neutilizat. Reciclați-l în funcție de codurile locale sau utilizați-l în automobil.

  8. Schimbați uleiul de motor cât timp motorul este cald. Consultați Schimbarea uleiului de motor.

  9. Demontați bujia.

  10. Introduceți 10 ml (2 linguri) de ulei în orificiul bujiei.

  11. Montați manual bujia și apoi strângeți-o la un cuplu între 27 și 30 N∙m.

  12. Când cheia de contact se află în poziția OFF (Oprire), trageți ușor de mânerul de pornire cu recul pentru a distribui uleiul în interiorul cilindrului.

  13. Curățați mașina.

  14. Retușați suprafețele zgâriate cu vopsea disponibilă de la un furnizor de servicii autorizat. Nisipul a afectat zonele înainte de vopsire, utilizați un agent de prevenire a formării ruginii pentru a împiedica ruginirea pieselor metalice.

  15. Strângeți orice dispozitive de fixare desprinse. Reparați sau înlocuiți orice piese deteriorate.

  16. Acoperiți mașina și depozitați-o într-un loc curat, uscat, la distanță de copii. Înainte de depozitarea mașinii în orice spațiu, lăsați motorul să se răcească.