Introducere

Această mașină este proiectată pentru a fi utilizată de proprietarii de reședințe. În primul rând, este proiectată pentru îndepărtarea zăpezii de pe suprafeţele pavate, precum şosele şi trotuare şi alte suprafeţe destinate traficului din zonele rezidenţiale sau comerciale. Nu este proiectată pentru îndepărtarea altor materiale în afară de zăpadă. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Citiţi cu atenţie aceste informaţii pentru a învăţa modul corespunzător de utilizare şi întreţinere a produsului şi pentru a evita rănirea şi deteriorarea acestuia. Aveţi responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător şi sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru siguranța produsului și materiale de instruire privind utilizarea, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveţi nevoie de service, piese originale Toro sau informaţii suplimentare, contactaţi un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienţi Toro şi pregătiţi numerele de model sau de serie ale produsului. Figura 1 identifică locaţia numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieţi numerele în spaţiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.

g293243

Acest manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță (Figura 2), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectați următoarele măsuri de precauție recomandate.

g000502

Acest manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenţia informaţiile. Important atrage atenţia asupra informaţiilor mecanice speciale şi Notă accentuează informaţiile generale care necesită atenţie specială.

Produsul respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, consultaţi Declaraţia de conformitate (DC) separată specifică produsului.

Important: Dacă utilizați această mașină la peste 1500 m pentru o perioadă continuă, asigurați-vă că a fost instalat setul de mare altitudine astfel încât motorul să respecte reglementarea Consiliului statului California privind resursele aeriene (CARB)/Agenției pentru protecția mediului din SUA (EPA) referitoare la emisie. Setul de mare altitudine creste performanța motorului, prevenind ancrasarea bujiei, pornirea greoaie și creșterea emisiilor. După instalarea setului, pe mașină se va atașa eticheta pentru mare altitudine alături de autocolantul cu numărul de serie. Contactați orice furnizor de service autorizat Toro pentru a obține setul și eticheta pentru mare altitudine potrivite mașinii dumneavoastră. Pentru a localiza un furnizor convenabil pentru dumneavoastră, accesați site-ul web www.Toro.com sau contactați departamentul Servicii Clienți Toro la numărul/numerele listate în declarația dumneavoastră de garanție pentru controlul emisiilor. Îndepărtați setul de la motor și restabiliți motorul la configurația originală din fabrică atunci când utilizați motorul la o altitudine mai mică de 1500 m. Nu utilizați la altitudini mici un motor care a fost modificat pentru altitudine mare, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzirea și defectarea motorului.În cazul în care nu sunteți siguri dacă motorul a fost modificat pentru altitudini mari, căutați următoarea etichetă (Figura 3).

decal127-9363

Siguranţă în funcţionare

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu specificațiile standardului EN ISO 8437.

Siguranța generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte. Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță pentru a evita rănirea gravă.

 • Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual al operatorului înainte de a porni motorul. Asigurați-vă că toate persoanele care utilizează acest produs cunosc modul de utilizare, știu să oprească rapid motorul și înțeleg avertizările.

 • Opriți motorul ori de câte ori părăsiți poziția de utilizare, indiferent de motiv.

 • Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea pieselor aflate în mișcare.

 • Nu puneți în funcțiune mașina fără ca toate apărătorile și celelalte dispozitive de protecție să fie montate și funcționale.

 • Staţi la distanţă de orice gură de descărcare. Țineți alte persoane, în special copii, departe de aria de funcționare a mașinii.

 • Nu lăsaţi niciodată copii să utilizeze maşina.

Decal-uri instrucţionale şi de siguranţă

Graphic

Instrucţiunile şi autocolantele cu informaţii privind siguranţa sunt uşor vizibile pentru operator şi sunt amplasate lângă orice zonă cu potenţial risc. Înlocuiţi orice autocolant care este deteriorat sau lipseşte.

decal120-9805
decal121-6817

Nr. piesă de comandă 138-8487

decal121-6823
decal131-6487
decal137-6198

Nr. piesă de comandă 138-8487

decal121-1240

Reglare

Montarea mânerului superior

g263892

Montarea jgheabului

g252568

Montarea racordului pentru controlul tracțiunii

g252391

Montarea axului pentru controlul jgheabului

g257848

Montarea uneltei pentru curățarea zăpezii

g252394

Verificarea nivelului uleiului de motor

Note: Maşina dumneavoastră este furnizată cu ulei în carterul motorului. Înainte de pornirea motorului, verificaţi nivelul uleiului şi adăugaţi ulei, dacă este necesar.

Consultați Verificarea nivelului uleiului de motor.

Verificarea presiunii din anvelope

g252396

Verificarea saboților și a screperului

Verificarea funcționării unității de tracțiune

Avertisment

În cazul în care unitatea de tracţiune nu este reglată corect, este posibil ca maşina să se deplaseze în direcţie opusă celei corecte, cauzând accidentări şi/sau daune ale proprietăţii.

Verificaţi cu atenţie unitatea de tracţiune şi reglaţi-o în mod corect, dacă este necesar.

 1. Porniți motorul; consultați Pornirea motorului.

 2. Deplasați maneta pentru selectarea vitezelor în poziția R1; consultați Utilizarea selectorului de viteză.

 3. Apăsați maneta din stânga (maneta de tracțiune) către mâner (Figura 10).

  g001011

  Maşina trebuie să se deplaseze în spate. Dacă maşina nu se deplasează sau se deplasează în faţă, efectuaţi următoarele:

  1. Eliberați maneta de tracțiune și opriți motorul.

  2. Deconectați axul de la maneta pentru selectarea vitezelor.

  3. Rotiți axul în jos (spre dreapta) pe tija pentru controlul vitezei.

  4. Conectați axul la maneta pentru selectarea vitezelor.

 4. Eliberaţi maneta de tracţiune.

 5. Deplasați maneta pentru selectarea vitezelor în poziția 1; consultați Utilizarea selectorului de viteză.

 6. Apăsați maneta din stânga (maneta de tracțiune) către mâner (Figura 10).

  Maşina trebuie să se deplaseze înainte. Dacă maşina nu se deplasează sau se deplasează înapoi, efectuaţi următoarele:

  1. Eliberați maneta de tracțiune și opriți motorul.

  2. Deconectați axul de la maneta pentru selectarea vitezelor.

  3. Rotiți axul în sus (spre stânga) pe tija pentru controlul vitezei.

  4. Conectați axul la maneta pentru selectarea vitezelor.

 7. Dacă efectuaţi orice reglaje, repetaţi acest procedeu până în momentul în care nu mai sunt necesare alte reglaje.

Important: Dacă mașina se deplasează când maneta de tracțiune este eliberată, verificați cablul de tracțiune; consultați Verificarea şi reglarea cablului de tracţiune sau duceți mașina la un centru de service autorizat pentru efectuarea service-ului.

Rezumat al produsului

g264798
g016500
g004217
ModelGreutateLungimeLățimeÎnălțime
3881479,4 kg142 cm71 cm117 cm
 
3881981,6 kg   
 

Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mașinii este disponibilă o gamă de accesorii aprobate de Toro. Pentru lista accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mașinii, utilizați exclusiv piese și accesorii originale Toro. Piesele de schimb și accesoriile altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Note: Determinaţi partea stângă şi dreaptă a maşinii din poziţia de operare normală.

Înainte de utilizare

Siguranța înainte de utilizare

Siguranța generală

 • Doar pentru modele cu pornire electrică: Utilizați cabluri prelungitoare și prize conforme specificațiilor din manual. Verificați cablul electric înainte de a-l introduce într-o sursă de alimentare. Înlocuiți cablul dacă este deteriorat. Deconectaţi cablul de alimentare de fiecare dată când nu porniţi maşina.

 • Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălțăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.

 • Inspectați cu atenție zona în care veți utiliza mașina și îndepărtați toate preșurile de șters picioarele, cărucioarele, plăcile, firele și alte obiecte străine.

 • Dacă un scut, dispozitiv de siguranță sau autocolant este deteriorat, ilizibil sau pierdut, reparați-l sau înlocuiți-l înainte de o nouă utilizare. De asemenea, strângeţi orice dispozitive de fixare desprinse.

 • Reglaţi înălţimea carcasei colectorului atunci când vă deplasaţi pe suprafeţe cu pietriş sau piatră zdrobită.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

Combustibilul este extrem de inflamabil şi exploziv. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate arde pe dumneavoastră şi pe cei din jur.

 • Pentru a preveni o încărcare statică din cauza aprinderii combustibilului, plasaţi recipientul şi/sau maşina pe sol înainte de umplere, nu pe un vehicul sau obiect.

 • Umpleți rezervorul de combustibil într-un spațiu deschis, cu motorul rece. Fixați bine bușonul rezervorului și ștergeți scurgerile.

 • Nu manipulaţi combustibilul când fumaţi sau în apropierea unei flăcări deschise sau a scânteilor.

 • Depozitaţi combustibilul într-un rezervor de combustibil corespunzător şi nu o lăsaţi la îndemâna copiilor.

 • Când în rezervor există combustibil, înclinați mașina numai conform instrucțiunilor.

 • Dacă vărsați combustibil pe haine, schimbați-le imediat.

Umplerea rezervorului de combustibil

 • Pentru rezultate optime utilizați numai benzină curată, proaspătă (să nu fie mai veche de 30 de zile), fără plumb cu o cifră octanică de 87 sau mai mare (metodă de clasificare (R+M)/2).

 • Este acceptabil combustibilul oxigenat cu până la 10% etanol sau 15% MTBE în funcţie de volum.

 • Nu utilizaţi amestecuri cu etanol ale benzinei (precum E15 sau E85) cu mai mult de 10% etanol în funcţie de volum. Pot apărea probleme de performanţă şi/sau deteriorări ale motorului care este posibil să nu fie acoperite de garanţie.

 • Nu utilizaţi benzină cu conţinut de metanol.

 • Nu depozitați combustibil în rezervorul de combustibil sau în recipientele de combustibil de-a lungul iernii decât dacă este utilizat un stabilizator de combustibil.

 • Nu adăugați ulei în benzină.

Nu umpleți peste partea inferioară a gâtului rezervorului de combustibil (Figura 14).

g216203

Important: Pentru rezultate optime, achiziționați numai cantitatea de combustibil pe care estimați că o veți utiliza în următoarele 30 de zile. În caz contrar, puteți utiliza în orice moment un stabilizator/aditiv de combustibil pentru a menține prospețimea combustibilului pentru mai mult timp, conform specificațiilor producătorului stabilizatorului.

În timpul utilizării

Siguranța în timpul utilizării

Siguranța generală

 • Opriți motorul înainte de desfundarea mașinii și utilizați întotdeauna o tijă sau unealta pentru curățarea zăpezii (dacă a fost furnizată).

 • Staţi în spatele mânerelor şi la distanţă de gura de descărcare în timp ce utilizaţi maşina. Țineți fața, mâinile, picioarele și alte părți ale corpului, precum și hainele, la distanță de piesele mobile sau rotative.

 • Nu orientați niciodată evacuarea către persoane sau zone în care se pot înregistra daune ale proprietății.

 • Utilizați mașina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra daune ale proprietății sau vătămări corporale.

 • Fiți precaut pentru a evita alunecarea sau căderea, mai ales când utilizați mașina în marșarier.

 • Aveți întotdeauna grijă când pășiți și țineți ferm de ambele mânere. Mergeți; nu alergați niciodată.

 • Fiți extrem de precaut când utilizați mașina pe o pantă.

 • Nu utilizați mașina în condiții de vizibilitate sau lumină precară.

 • Uitați-vă în spate și fiți atent când deplasați mașina în marșarier.

 • Atunci când nu curățați activ zăpada, întrerupeți alimentarea angrenajului melcat.

 • Acordaţi foarte mare atenţie când utilizaţi maşina pe şosele, alei sau drumuri cu pietriş sau când treceţi cu ea pe aceste suprafeţe. Acordați atenție pericolelor ascunse sau traficului.

 • Nu încercați niciodată să efectuați reglaje cu motorul pornit, cu excepția celor prevăzute în instrucțiuni.

 • În cazul în care ați lovit un obiect, opriți motorul, scoateți cheia de contact și verificați mașina pentru a detecta eventualele avarii. Reparați orice avarie înainte de a porni mașina.

 • Dacă mașina are vibrații anormale, opriți motorul și verificați imediat care este cauza acestora.

 • Nu porniți motorul în spații închise; gazele de eșapament sunt periculoase.

 • Nu supraîncărcați mașina încercând să curățați zăpada prea repede.

 • Decuplaţi toate ambreiajele şi comutaţi în treapta neutră înainte de a porni motorul.

 • Opriți motorul de fiecare dată când părăsiți poziția de utilizare, înainte de curățarea sau desfundarea colectorului, rotorului sau jgheabului de evacuare și când efectuați reparații, reglaje sau verificări.

 • Nu utilizaţi niciodată maşina la viteze de transport ridicate pe suprafeţe alunecoase.

Pornirea motorului

Model cu pornire electrică

Note: Pentru utilizarea demarorului electric (numai modelele cu pornire electrică), conectați mai întâi cablul de alimentare la alimentare, apoi introduceți-l în priză. Se recomandă utilizarea cablurilor prelungitoare pentru exterior listate UL, de 12,5 mΩ/m, cu lungime maximă de 15 m.

Atenţie

Cablul electric se poate deteriora, cauzând șoc sau incendiu.

Inspectați atent cablul electric înainte de a utiliza mașina. În cazul în care cablul este deteriorat, nu îl utilizați. Înlocuiţi sau reparaţi cablul deteriorat imediat. Pentru asistență, contactați un centru de service autorizat.

Avertisment

Dacă lăsaţi maşina conectată la o priză de curent electric, cineva poate porni accidental maşina şi răni persoanele din jur sau distruge proprietatea.

Deconectaţi cablul de alimentare de fiecare dată când nu porniţi maşina.

g254927

Model standard

g254928

Oprirea motorului

g252411

Utilizarea unităţii de tracţiune

Avertisment

În cazul în care unitatea de tracţiune nu este reglată corect, este posibil ca maşina să se deplaseze în direcţie opusă celei corecte, cauzând accidentări şi/sau daune ale proprietăţii.

Verificați cu atenție unitatea de tracțiune și reglați-o corect, dacă este necesar; consultați Verificarea şi reglarea cablului de tracţiune pentru mai multe informații.

Important: Dacă mașina se deplasează când maneta de tracțiune este eliberată, verificați cablul de tracțiune; consultați Verificarea şi reglarea cablului de tracţiune sau duceți mașina la un centru de service autorizat pentru efectuarea service-ului.

 1. Pentru a cupla unitatea de tracțiune, apăsați maneta din stânga (maneta de tracțiune) către mâner (Figura 18).

  g001011
 2. Pentru a opri unitatea de tracţiune, eliberaţi maneta de tracţiune.

Utilizarea selectorului de viteză

Selectorul de viteză are 6 trepte de deplasare înainte şi 2 trepte de deplasare cu spatele. Pentru a schimba treptele de viteză, eliberați maneta de tracțiune și deplasați maneta pentru selectarea vitezelor în poziția dorită (Figura 19). Maneta de blochează într-o canelură la fiecare selectare a unei viteze.

g001012

Utilizarea unităţii de angrenaj melcat/rotor

 1. Pentru a cupla unitatea de angrenaj melcat/rotor, apăsați maneta din dreapta (angrenaj melcat/rotor) către mâner (Figura 20).

  g001013
 2. Pentru a opri angrenajul melcat și rotorul, eliberați maneta din dreapta.

  Important: Când cuplaţi atât maneta de angrenaj melcat/rotor, cât şi maneta de tracţiune, maneta de tracţiune blochează în jos maneta de angrenaj melcat/rotor, eliberându-vă mâna dreaptă. Pentru a decupla ambele manete, eliberați maneta din stânga (maneta de tracțiune).

 3. Dacă angrenajul melcat şi rotorul continuă să se rotească şi după ce eliberaţi maneta de angrenaj melcat/rotor, nu utilizaţi maşina. Verificați cablul angrenajului melcat/rotorului; consultați Verificarea şi reglarea cablului de angrenaj melcat/rotor și reglați, dacă este necesar. În caz contrar, duceți mașina la un centru de service autorizat pentru efectuarea service-ului.

  Atenţie

  Dacă angrenajul melcat şi rotorul continuă să se rotească şi după ce eliberaţi maneta de angrenaj melcat/rotor, vă puteţi răni grav sau puteţi răni alte persoane.

  Nu utilizaţi maşina în această situaţie. Duceţi maşina la un centru de service autorizat pentru efectuarea service-ului.

Utilizarea dispozitivului Quick Stick®

Apăsaţi în jos capacul albastru al declanşatorului pentru a utiliza dispozitivul Quick Stick în scopul mutării jgheabului de evacuare şi deflectorului de jgheab. Eliberaţi capacul declanşatorului pentru a bloca jgheabul de evacuare şi deflectorului jgheabului în poziţie (Figura 21).

g001014

Mutarea jgheabului de evacuare

Apăsaţi în jos capacul albastru al declanşatorului şi deplasați dispozitivul Quick Stick spre stânga pentru a muta jgheabul de evacuare spre stânga; deplasați dispozitivul Quick Stick spre dreapta pentru a muta jgheabul de evacuare spre dreapta (Figura 22).

g018894

Mutarea deflectorului de jgheab

Apăsaţi în jos capacul albastru al declanşatorului şi mutaţi dispozitivul Quick Stick în faţă pentru a coborî deflectorul jgheabului; mutaţi-l spre spate pentru a ridica deflectorul jgheabului (Figura 23).

g001016

Curățarea unui jgheab de evacuare înfundat

Atenţie

În cazul în care angrenajul melcat/rotorul funcţionează dar zăpada nu este evacuată prin jgheabul de evacuare, este posibil ca acesta să fie înfundat.

Nu utilizaţi niciodată mâinile pentru a curăţa jgheabul de evacuare înfundat. Vă puteţi accidenta.

 • Pentru a desfunda jgheabul de evacuare, rămâneți în poziția de utilizare și eliberați maneta din stânga (maneta de tracțiune). În timp ce angrenajul melcat/rotorul funcționează, apăsați în jos mânerele pentru a ridica partea din față a mașinii de pe pavaj cu câțiva centimetri. Apoi ridicaţi mânerele rapid pentru a lovi partea frontală a maşinii de pavaj. Repetaţi dacă este necesar, până când zăpada este evacuată prin jgheabul de evacuare.

 • Dacă nu puteți desfunda jgheabul de evacuare lovind partea frontală a mașinii de pavaj, opriți motorul, așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile și utilizați unealta pentru curățarea zăpezii (Figura 13).

  Important: Desfundarea jgheabului de evacuare prin lovirea părții frontale a mașinii de pavaj poate cauza mișcarea saboților. Reglați saboții și strângeți ferm șuruburile de saboți, consultați Verificarea şi reglarea saboţilor şi screperului.

Indicaţii de exploatare

Pericol

În timpul utilizării maşinii, rotorul şi angrenajul melcat se rotesc şi pot răni sau amputa mâinile sau picioarele.

 • Înainte de reglarea, curățarea, verificarea, depanarea sau repararea mașinii, opriți motorul și așteptați până când se opresc toate piesele mobile. Deconectaţi cablul bujiei şi ţineţi-l la distanţă de bujie pentru a preveni pornirea accidentală a motorului de către alte persoane.

 • Îndepărtați obiectele care obturează jgheabul de evacuare; consultați Curățarea unui jgheab de evacuare înfundat. Nu îndepărtați obiectele care obturează jgheabul de evacuare cu mâinile, ci utilizați unealta pentru curățarea zăpezii (Figura 14).

 • Staţi în spatele mânerelor şi la distanţă de gura de descărcare în timp ce utilizaţi maşina.

 • Țineți fața, mâinile, picioarele și orice altă parte a corpului sau orice articol de îmbrăcăminte la distanță de piesele mascate, în mișcare sau care se rotesc.

Atenţie

Rotorul poate arunca pietre, jucării și alte obiecte care pot provoca răni grave.

 • Menţineţi obiectele pe care angrenajul melcat le poate prinde şi proiecta la distanţă de zona care va fi curăţată.

 • Ţineţi copiii şi animalele de companie la distanţă de zona de utilizare.

 • Fixați întotdeauna clapeta de accelerație în poziția de deplasare RAPIDă când aruncați zăpada.

 • Dacă motorul îşi reduce turaţia sub o sarcină mare sau roţile alunecă, trebuie să comutaţi maşina într-o treaptă de viteză inferioară.

 • Dacă partea frontală a maşinii se ridică, trebuie să comutaţi maşina într-o treaptă de viteză inferioară. Dacă partea frontală continuă să se ridice, ridicaţi ambele mânere.

După utilizare

Siguranța după utilizare

Siguranța generală

 • Nu depozitați niciodată mașina cu combustibil în rezervor într-o clădire în care sunt prezente surse de încălzire, precum boilere, radiatoare electrice cu convecție sau uscătoare electrice de rufe. Înainte de depozitarea mașinii în orice spațiu, lăsați motorul să se răcească.

 • Pentru informații importante privind depozitarea mașinii pentru mai mult de 30 de zile, consultați Înainte de depozitare.

 • Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute după utilizare, pentru a preveni înghețarea colectorului și a rotorului.

Prevenirea înghețului după utilizare

 • Pe condiţii de zăpadă şi vreme rece, anumite comenzi şi piese mobile pot îngheţa. Nu utilizaţi forţă excesivă când încercaţi să acţionaţi comenzile îngheţate. Dacă întâmpinaţi dificultate la utilizarea oricăror comenzi sau piese, porniţi motorul şi lăsaţi-l să funcţioneze timp de câteva minute.

 • După utilizarea maşinii, lăsaţi motorul să funcţioneze timp de câteva minute pentru a preveni îngheţarea pieselor mobile. Cuplaţi angrenajul melcat/rotorul pentru a elimina zăpada care a rămas în interiorul carcasei. Rotiţi dispozitivul Quick Stick pentru a preveni îngheţarea acestuia. Opriți motorul, așteptați până când se opresc toate piesele mobile și curățați mașina de zăpadă și gheață.

 • Cu motorul oprit, trageți de câteva ori mânerul de pornire cu recul și apăsați o dată butonul de pornire electrică pentru a preveni înghețarea demarorului cu recul și a celui electric.

Întreţinere

Program(e) de întreţinere recomandat(e)

Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
După primele 2 ore
 • Verificaţi cablul de tracţiune şi reglaţi-l, dacă este necesar.
 • Verificaţi cablul angrenajului melcat/rotorului şi reglaţi-l, dacă este necesar.
 • După primele 5 ore
 • Schimbați uleiul de motor.
 • Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de ulei de motor și adăugați ulei, dacă este necesar.
 • La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți bujia.
 • Anual
 • Verificaţi saboţii şi screperul şi reglaţi-le dacă este necesar.
 • Verificaţi cablul de tracţiune şi reglaţi-l sau înlocuiţi-l, dacă este necesar.
 • Verificaţi cablul angrenajului melcat/rotorului şi reglaţi-l sau înlocuiţi-l, dacă este necesar.
 • Verificați nivelul uleiului din cutia de viteze a angrenajului melcat și, dacă este necesar, completați cu ulei.
 • Schimbați uleiul de motor.
 • Ungeți arborele hexagonal
 • Anual sau înainte de depozitare
 • Verificați presiunea în anvelope și umflați-le până la o valoare cuprinsă între 1,17 și 1,37 bar.
 • Evacuaţi benzina şi turaţi motorul pentru a usca rezervorul de combustibil şi carburatorul la sfârşitul fiecărui sezon.
 • Dacă este cazul, solicitați unui centru de service autorizat înlocuirea curelei unității de tracțiune și/sau a curelei de acționare a angrenajului melcat/rotorului.
 • Siguranță în timpul întreținerii

  Citiți următoarele precauții privind siguranța înainte de a efectua operații de întreținere pe mașină:

  • Opriți motorul, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Purtați ochelari de protecție de fiecare dată când reglați sau reparați mașina pentru a vă proteja ochii împotriva obiectelor care pot fi proiectate de mașină.

  • Verificați toate dispozitivele de fixare la intervale frecvente pentru a vă asigura că sunt bine strânse, astfel încât mașina să se afle în stare sigură de funcționare.

  • Nu modificați setările regulatorului motorului.

   Cumpărați doar piese de schimb și accesorii originale Toro.

  Pregătirea pentru întreţinere

  1. Mutaţi maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Opriți motorul și așteptați până la oprirea tuturor pieselor mobile.

  3. Deconectați cablul bujiei. Consultați Înlocuirea bujiei.

  Verificarea nivelului uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Înainte de fiecare folosinţă sau zilnic
 • Verificați nivelul de ulei de motor și adăugați ulei, dacă este necesar.
 • Checking the Engine Oil - yM4XdoviSJY3dSxqM6byWd
  g257528

  Verificarea şi reglarea saboţilor şi screperului

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Verificaţi saboţii şi screperul şi reglaţi-le dacă este necesar.
 • Verificaţi saboţii şi screperul pentru a vă asigura că angrenajul melcat nu intră în contact cu pavajul sau suprafaţa pietruită. Reglaţi saboţii şi screperul în modul necesar, pentru compensarea uzurii.

  1. Verificați presiunea în anvelope, consultați Verificarea presiunii din anvelope.

  2. Slăbiţi piuliţele care fixează ambii saboţi la părţile laterale ale angrenajului melcat până când saboţii glisează uşor în sus şi în jos.

   g019046

   Important: Lamele angrenajului melcat trebuie susţinute deasupra solului de saboţi.

  3. Asiguraţi-vă că screperul se află la 3 mm deasupra şi paralel cu o suprafaţă plană.

   Note: Dacă pavajul este fisurat, accidentat sau neuniform, reglaţi saboţii pentru a ridica screperul. Pentru suprafeţe cu pietriş, reglaţi saboţii şi mai mult în jos pentru a preveni colectarea de către maşină a pietrelor.

  4. Mutaţi saboţii în jos până când aceştia se află la acelaşi nivel cu solul.

  5. Strângeţi ferm piuliţele care fixează ambii saboţi pe părţile laterale ale angrenajului melcat.

   Note: Pentru a regla rapid saboţii dacă aceştia sunt slăbiţi, susţineţi screperul la 3 mm deasupra pavajului, apoi reglaţi saboţii în jos spre pavaj.

   Note: Dacă saboţii devin excesiv de uzaţi, îi puteţi întoarce invers şi poziţiona partea neuzată spre pavaj.

  Verificarea şi reglarea cablului de tracţiune

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 2 ore
 • Verificaţi cablul de tracţiune şi reglaţi-l, dacă este necesar.
 • Anual
 • Verificaţi cablul de tracţiune şi reglaţi-l sau înlocuiţi-l, dacă este necesar.
 • Dacă maşina nu se deplasează în treptele de viteză pentru deplasare înainte sau înapoi sau se deplasează când eliberaţi maneta de tracţiune, reglaţi cablul de tracţiune.

  În cazul în care cablul din stânga (cablul de tracțiune) nu este reglat corespunzător, parcurgeți următorii pași:

  1. Slăbiţi contrapiuliţa.

  2. Cuplaţi maneta de tracţiune şi ţineţi-o în poziţia respectivă (Figura 26).

   g001011
  3. Strângeți sau slăbiți întinzătorul cu filet pentru a regla lungimea arcului la 5,5 cm, după cum este ilustrat în Figura 27.

   g030998
  4. Strângeți contrapiulița (Figura 27), asigurându-vă că în cablu este o tensiune redusă.

  5. În cazul în care cablul de tracţiune este reglat corect, dar problema rămâne, contactaţi un centru de service autorizat.

  Verificarea şi reglarea cablului de angrenaj melcat/rotor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 2 ore
 • Verificaţi cablul angrenajului melcat/rotorului şi reglaţi-l, dacă este necesar.
 • Anual
 • Verificaţi cablul angrenajului melcat/rotorului şi reglaţi-l sau înlocuiţi-l, dacă este necesar.
  1. Slăbiţi contrapiuliţa.

  2. Cuplaţi maneta angrenajului melcat/rotorului şi ţineţi-o în poziţia respectivă (Figura 28).

   g001013
  3. Strângeți sau slăbiți întinzătorul cu filet pentru a regla lungimea arcului la 7 cm, după cum este ilustrat în Figura 29.

   g031000
  4. Strângeți contrapiulița (Figura 29), asigurându-vă că în cablu este o tensiune redusă.

  5. În cazul în care cablul angrenajului melcat/rotorului este reglat corect, dar problema rămâne, contactaţi un centru de service autorizat.

  Verificarea nivelului uleiului din cutia de viteze a angrenajului melcat

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Verificați nivelul uleiului din cutia de viteze a angrenajului melcat și, dacă este necesar, completați cu ulei.
  1. Mutaţi maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Curăţaţi zona din jurul dopului de ţeavă (Figura 30).

   g016782
  3. Scoateţi dopul de ţeavă din cutia de viteze.

  4. Verificaţi nivelul de ulei din cutia de viteze. Uleiul trebuie să fie la 9,5 mm sub deschiderea de umplere.

  5. Dacă nivelul uleiului este scăzut, adăugați în cutia de viteze ulei GL-5 sau GL-6, SAE 80-90 EP până când ajunge la 9,5 mm.

   Note: Nu utilizaţi ulei sintetic.

  6. Montaţi dopul de ţeavă în cutia de viteze.

  Schimbarea uleiului de motor

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  După primele 5 ore
 • Schimbați uleiul de motor.
 • Anual
 • Schimbați uleiul de motor.
 • Change the Engine Oil - V6GgZpXKtxNXsVLHegnYqJ

  Dacă este posibil, lăsați motorul să funcționeze câteva minute înainte de schimbarea uleiului, deoarece uleiul cald curge mai ușor și transportă mai multe impurități.

  Capacitate ulei de motorModel 38814: 0,6 l*, Model 38819: 0,7 l*
  Vâscozitate uleiConsultați Figura 32.
  Clasificare de service APISJ sau superioară

  *După ce îndepărtați uleiul din carter, în acesta rămâne ulei rezidual. Nu umpleți carterul cu ulei până la capacitatea maximă. Umpleți carterul cu ulei conform instrucţiunilor din pașii care urmează.

  Utilizați Figura 32 de mai jos pentru a selecta cea mai bună vâscozitate a uleiului pentru domeniul de temperatură exterioară așteptat:

  1. Mutaţi maşina pe o suprafaţă uniformă.

  2. Curățați zona din jurul bușonului de scurgere a uleiului (Figura 31).

   g001026
  3. Introduceți o tavă de scurgere a uleiului sub tubul de scurgere și scoateți bușonul.

  4. Scurgeţi uleiul.

   Note: Eliminaţi uleiul uzat în mod corespunzător la un centru de reciclare local.

  5. Montați bușonul de scurgere a uleiului și strângeți-l bine.

  6. Curăţaţi zona din jurul capacului de umplere/jojei de ulei.

  7. Deşurubaţi joja de ulei și îndepărtați-o.

  8. Turnați cu grijă în tubul de umplere cu ulei o cantitate de aproximativ 3/4 din capacitatea motorului.

   Utilizaţi Figura 32 pentru a selecta cea mai bună vâscozitate a uleiului pentru domeniul de temperatură exterioară aşteptat:

   g011606
  9. Așteptați 3 minute ca uleiul să se așeze în motor.

  10. Ștergeți joja cu o lavetă curată.

  11. Introduceți joja în tubul de umplere cu ulei, a înșuruba și apoi îndepărtați joja.

  12. Verificaţi nivelul de ulei indicat pe jojă.

   • Dacă nivelul de ulei indicat de jojă este prea scăzut, turnați cu grijă o cantitate mică de ulei în tubul de umplere, așteptați 3 minute și repetați pașii de la 10 la 12 până când nivelul de ulei indicat de jojă va fi corect.

   • Dacă nivelul de ulei indicat de jojă este prea ridicat, îndepărtați excesul de ulei până când nivelul de ulei indicat de jojă va fi corect.

   Important: Dacă nivelul de ulei din motor este prea scăzut sau prea ridicat și porniți motorul, este posibil să defectați mașina.

  13. Instalați joja în siguranță în tubul de umplere cu ulei.

  Ungerea arborelui hexagonal

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  Anual
 • Ungeți arborele hexagonal
 • Ungeți anual arborele hexagonal cu ulei de motor auto (Figura 33).

  g019018

  Important: Nu permiteți uleiului să ajungă pe roata din cauciuc sau roata de transmisie cu fricțiune din oțel, deoarece unitatea de tracțiune va patina (Figura 33).

  1. Goliți combustibilul din rezervor.

  2. Înclinați mașina în față, sprijinită pe carcasa angrenajului melcat și asigurați-o împotriva căderii.

  3. Scoateți capacul posterior (Figura 34).

   g019019
  4. Deplasați maneta pentru selectarea vitezelor în poziția R2.

  5. Introduceți degetul în ulei de motor auto și ungeți ușor arborele hexagonal.

  6. Deplasați maneta pentru selectarea vitezelor în poziția 6.

  7. Ungeți celălalt capăt al arborelui hexagonal.

  8. Deplasați maneta pentru selectarea vitezelor înainte și înapoi de câteva ori.

  9. Remontați capacul posterior și readuceți mașina în poziția de utilizare.

  Înlocuirea bujiei

  Interval de întreţinere şi serviceProcedură de întreţinere
  La intervale de 100 de ore
 • Înlocuiți bujia.
 • Atenţie

  Înlocuirea bujiei cât timp motorul este fierbinte poate cauza arsuri.

  Așteptați până când motorul s-a răcit pentru a înlocui bujia.

  Utilizați o bujie Toro sau echivalentă (Champion® RN9YC sau NGK BPR6ES).

  1. Scoateți carcasa (Figura 35).

   g016645
  2. Curățați în jurul bazei bujiei.

   g016646
  3. Înlăturați și eliminați la deșeuri bujia veche.

   Note: Veți avea nevoie de o extensie de cheie cu clichet pentru a înlătura bujia.

  4. Setați spațiul dintre electrozi pe o nouă bujie la 0,76 mm conform (Figura 37).

   g001029
  5. Montați bujia nouă, strângeți-o ferm și conectați cablul de aprindere la bujie.

   Note: Verificați fixarea corectă a cablului de aprindere pe bujie.

  Reglarea sistemului de fixare a jgheabului de evacuare

  Dacă jgheabul de evacuare nu rămâne fixat în poziția dorită sau nu se deblochează pentru a-l deplasa în altă poziție, reglați sistemul de fixare a jgheabului.

  1. Slăbiți dispozitivul de fixare cablu de pe placa de susținere a jgheabului până la eliberarea cablului.

   g019021
  2. Eliminaţi orice joc al cablului trăgând conducta de cablu spre partea din spate.

  3. Strângeţi dispozitivul de fixare a cablului în timp ce ţineţi cablul fixat în poziţie.

  Înlocuirea curelelor de transmisie

  În cazul în care cureaua de acționare a angrenajului melcat/rotorului sau cureaua unității de tracțiune se uzează, se îmbibă cu ulei sau este deteriorată, înlocuiți-o la un centru de service autorizat.

  Înlocuirea farului

  Numai pentru modelul 38819

  Înlocuiți farul (cod piesă Toro 138-0670) de câte ori este necesar.

  1. Detașați cablul de pe partea din spate a farului (A din Figura 39).

  2. Scoateți șurubul și piulița care fixează farul pe suportul acestuia și îndepărtați farul vechi (B din Figura 39).

  3. Fixați farul nou pe suport cu șurubul și piulița pe care le-ați demontat la pasul anterior (C din Figura 39).

  4. Introduceți cablul în spatele farului până când se fixează în poziție (D din Figura 39).

  g256137

  Depozitare

  Depozitarea în siguranță

  • Opriți motorul, scoateţi cheia din contact şi aşteptaţi oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziţia operatorului. Lăsați mașina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.

  • Vaporii eliberați de combustibil sunt foarte inflamabili, explozivi și periculoși, dacă sunt inhalați. Dacă depozitați mașina într-o zonă cu o flacără deschisă, vaporii eliberați de combustibil se pot aprinde și pot cauza o explozie.

  • Nu depozitați niciodată mașina într-o casă (zonă de locuit), subsol sau orice altă zonă în care pot fi prezente surse de încălzire, precum boilere și radiatoare electrice cu convecție, uscătoare electrice de rufe, cuptoare și alte echipamente asemănătoare.

  • Nu înclinaţi maşina în faţă sau în spate cu combustibil în rezervorul de combustibil, deoarece combustibilul se poate scurge din maşină.

  • Nu depozitaţi maşina cu mânerul înclinat spre sol; în caz contrar, uleiul se poate scurge în cilindrul motorului şi apoi pe sol, iar motorul nu va porni.

  Depozitarea maşinii

  1. La ultima alimentare din sezon, adăugați stabilizator de combustibil, conform instrucțiunilor producătorului acestuia.

   Important: Nu depozitați combustibilul o perioadă mai lungă decât cea recomandată de producătorul stabilizatorului de combustibil.

  2. Turați motorul timp de 10 minute pentru a distribui combustibilul condiționat prin sistemul de alimentare cu combustibil.

  3. Lăsați mașina să funcționeze până la golirea rezervorului de combustibil.

  4. Amorsaţi motorul şi porniţi-l din nou.

  5. Lăsați motorul să funcționeze până se oprește. Când nu mai puteţi porni motorul, înseamnă că acesta este suficient de uscat.

  6. Lăsați motorul să se răcească.

  7. Scoateţi cheia din contact.

  8. Curăţaţi complet maşina.

  9. Retuşaţi suprafeţele zgâriate cu vopsea disponibilă de la un furnizor de servicii autorizat. Nisipul a afectat zonele înainte de vopsire, utilizați un agent de prevenire a formării ruginii pentru a împiedica ruginirea pieselor metalice.

  10. Strângeţi toate şuruburile, bolţurile şi contrapiuliţele. Reparați sau înlocuiți orice piese deteriorate.

  11. Acoperiți mașina și depozitați-o într-un loc curat, uscat, la distanță de copii.

  Scoaterea maşinii din starea de depozitare

  Efectuați procedurile de întreținere anuală prevăzute în programul recomandat pentru întreținere; consultați .

  Înlăturarea defecţiunilor

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Demarorul electric nu funcționează (numai modelele cu pornire electrică).
  1. Cablul de alimentare este deconectat de la priză sau de la maşină.
  2. Cablul de alimentare este uzat, corodat sau deteriorat.
  3. Priza de alimentare nu are tensiune.
  1. Conectaţi cablul de alimentare la priză şi/sau la maşină.
  2. Înlocuiţi cablul de alimentare.
  3. Apelaţi la un electrician calificat pentru a pune sub tensiune priza de alimentare.
  Motorul nu pornește sau pornește greu.
  1. Cheia nu este în contact.
  2. Maneta de șoc este în poziția Off, iar pistonul nu a fost apăsat.
  3. Valva pentru oprirea alimentării cu combustibil nu este deschisă.
  4. Clapeta de accelerație nu este în poziția de deplasare rapidă.
  5. Rezervorul de combustibil este gol sau sistemul de combustibil conţine ulei uzat.
  6. Cablul bujiei este slăbit sau deconectat.
  7. Bujia este corodată, murdară sau jocul este incorect.
  8. Capacul orificiului de aerisire a combustibilului este blocat.
  9. Nivelul uleiului din carterul motorului este prea mare sau prea mic.
  1. Introduceți cheia în contact.
  2. Mutați maneta de șoc în poziția On și apăsaţi pistonul de 3 ori.
  3. Deschideți valva pentru oprirea alimentării cu combustibil.
  4. Mutaţi clapeta de acceleraţie în poziţia de deplasare rapidă.
  5. Goliţi şi/sau umpleţi rezervorul de combustibil cu combustibil proaspăt (nu mai vechi de 30 de zile). Dacă problema persistă, contactaţi un centru de service autorizat.
  6. Conectaţi cablul la bujie.
  7. Verificaţi bujia şi reglaţi jocul, dacă este necesar. Înlocuiţi bujia dacă este corodată, murdară sau fisurată.
  8. Eliminaţi blocajul aerisirii sau înlocuiţi capacul de combustibil.
  9. Adăugaţi sau goliţi ulei pentru a ajusta nivelul de ulei în carterul motorului la marcajul Full (Plin) de pe jojă.
  Motorul funcționează neuniform.
  1. Maneta de șoc este în poziția On.
  2. Valva pentru oprirea alimentării cu combustibil nu este complet deschisă.
  3. Rezervorul de combustibil este aproape gol sau conţine combustibil expirat.
  4. Cablul bujiei este slăbit.
  5. Bujia este corodată, murdară sau jocul este incorect.
  6. Nivelul uleiului din carterul motorului este prea mare sau prea mic.
  1. Deplasați maneta de șoc în poziția Off.
  2. Deschideți valva pentru oprirea alimentării cu combustibil.
  3. Goliţi şi umpleţi rezervorul de combustibil cu combustibil proaspăt (nu mai vechi de 30 de zile). Dacă problema persistă, contactaţi un centru de service autorizat.
  4. Conectaţi cablul la bujie.
  5. Verificaţi bujia şi reglaţi jocul, dacă este necesar. Înlocuiţi bujia dacă este corodată, murdară sau fisurată.
  6. Adăugaţi sau goliţi ulei pentru a ajusta nivelul de ulei în carterul motorului la marcajul Full (Plin) de pe jojă.
  Motorul funcționează, dar mașina evacuează zăpada greu sau deloc.
  1. Clapeta de accelerație nu este în poziția de deplasare rapidă la curățarea zăpezii.
  2. Maşina se deplasează prea rapid pentru a curăţa zăpada.
  3. Încercaţi să îndepărtaţi prea multă zăpadă o dată.
  4. Încercaţi să îndepărtaţi zăpadă extrem de grea sau zăpadă umedă.
  5. Jgheabul de evacuare este înfundat.
  6. Cureaua de transmisie a angrenajului melcat/rotorului este slăbită sau a căzut de pe roata de transmisie.
  7. Cureaua de transmisie a angrenajului melcat/rotorului este uzată sau ruptă.
  1. Mutaţi clapeta de acceleraţie în poziţia de deplasare rapidă.
  2. Comutaţi maşina într-o treaptă de viteză inferioară.
  3. Reduceţi cantitatea de zăpadă curăţată dintr-un singur loc.
  4. Nu supraîncărcați mașina cu zăpadă foarte grea sau umedă.
  5. Desfundaţi jgheabul de evacuare.
  6. Instalaţi şi/sau reglaţi cureaua de transmisie a angrenajului melcat/rotorului; consultaţi www.Toro.com pentru informaţii de service sau duceţi maşina la un centru de service autorizat.
  7. Înlocuiţi cureaua de transmisie a angrenajului melcat/rotorului; consultaţi www.Toro.com pentru informaţii de service sau duceţi maşina la un centru de service autorizat.
  Jgheabul de evacuare nu se fixează în poziție sau nu se deplasează.
  1. Sistemul de fixare a jgheabului de evacuare nu este reglat corespunzător.
  1. Reglați sistemul de fixare a jgheabului de evacuare.
  Maşina nu este elimină corespunzător zăpada de pe suprafeţe.
  1. Saboţii şi/sau screperul nu sunt reglaţi corect.
  2. Presiunea din anvelope nu este egală.
  1. Reglaţi saboţii şi/sau screperul.
  2. Verificați și reglați presiunea într-unul sau în ambele anvelope.