Inleiding

Deze machine is een bladblazer die kan worden gekoppeld aan een tractor met een 3-punts trekhaak en is bedoeld voor gebruik door professionele bestuurders en voor commerciële toepassingen. De machine is ontworpen om door middel van blaaskracht snel grote gebieden vrij te maken van ongewenste verontreiniging op goed onderhouden gazons in parken, sportvelden en commerciële terreinen.

Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u dit product op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.toro.com voor informatie over producten en accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd met de volgende veiligheidssymbolen (Figuur 1), die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben als u de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt.

g000502

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen; zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring.

Waarschuwing

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Algemene veiligheid

Dit product kan voorwerpen uitwerpen. Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig letsel te voorkomen.

Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

 • Lees deze Gebruikershandleiding en de gebruikershandleiding van de tractie-eenheid en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de machine in gebruik neemt. Zorg dat alle gebruikers van dit product weten hoe ze deze machine en de tractie-eenheid dienen te gebruiken en dat ze de waarschuwingen begrijpen.

 • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kan er letsel ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

 • Houd handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen van de machine.

 • Gebruik de machine enkel als de nodige schermen en andere beveiligingsmiddelen aanwezig zijn en naar behoren werken.

 • Laat geen kinderen, omstanders of huisdieren het werkgebied betreden. Laat kinderen nooit de machine bedienen.

 • Zet altijd de motor van de tractie-eenheid af, verwijder het sleuteltje (indien aanwezig), wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen en laat de machine afkoelen voordat u ze afstelt, repareert, schoonmaakt of stalt.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool (Graphic) te letten, dat betekent: Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

decal93-7814
decal98-3110
decal105-0627
decal105-0628
decal105-0668
decal105-0669
decal105-0698
decal105-0708
decal105-0709
decal133-8061
decal138-9038

Montage

Note: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

De sticker ‘gevaar/risico om gegrepen te worden’ aanbrengen

CE-maaiers

Benodigde onderdelen voor deze stap:

CE-sticker ‘gevaar/risico om gegrepen te worden’1

Important: Deze procedure is vereist voor alle CE-landen en overal waar Engels courant wordt gesproken.

 1. Draai het scherm van de aftakas om bij de bestaande sticker ‘gevaar/risico om gegrepen te worden’ te kunnen komen (Figuur 2).

  g262546
 2. Maak de bestaande sticker ‘gevaar/risico om gegrepen te worden’ en het gebied van het scherm rond de sticker schoon.

 3. Verwijder de achterkantbedekking van de CE-sticker ‘gevaar/risico om gegrepen te worden’.

 4. Breng de CE-sticker ‘gevaar/risico om gegrepen te worden’ aan over de bestaande sticker ‘gevaar/risico om gegrepen te worden’ (Figuur 2).

De zwenkwielen monteren

Monteer met 4 ringen, een as en 2 borgpennen een zwenkwiel tussen elke zwenkwielvork (Figuur 3).

g011990

De onderste verbindingsarmen bevestigen

 1. Plaats de bladblazer op een vlak, horizontaal oppervlak en schakel de aftakas uit.

 2. Rijd met de tractor achteruit in de richting van de blazer tot de onderste verbindingsarmen zijn uitgelijnd met de koppelpennen.

 3. Stel de parkeerrem in werking, zet de motor van de tractie-eenheid af en haal het sleuteltje uit het contact.

  Note: Wacht tot de motor van de tractie-eenheid is gestopt en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

 4. Breng de linker en rechter onderste verbindingsarm aan op de koppelpennen (Figuur 4).

  g011991
 5. Bevestig de onderste verbindingsarmen met de borgpennen aan de koppelpennen (Figuur 4).

De bovenste schakel bevestigen

 1. Verbind de bovenste schakel met de gaten in de beugel van de blazer en bevestig deze met een gaffelpen en borgpen (Figuur 5).

  g011992
 2. Draai aan de verstelling om de schakel vast te zetten.

  Note: Draai deze niet te vast om de achterkant van de blazer op te heffen van de grond.

 3. Zet de bovenste schakel vast met de borgmoer.

De lengte van de aftakas aanpassen

Important: De machine wordt geleverd met een lange aftakas zodat deze geschikt is voor tractors met assen van zeer uiteenlopende lengte en verschillende trekhaaklocaties. Voor de meeste machines is deze as te lang en moet de as worden ingekort op de juiste lengte om schade te voorkomen.

Important: Een onjuiste lengte van de aftakas kan lichamelijk letsel en schade aan de machine en/of het werktuig veroorzaken.

 1. Zet de blazer op een vlakke ondergrond en breng hem omlaag tot de ingaande as zich op ongeveer dezelfde hoogte bevindt als de aftakas van de tractor.

  Note: Dit is de kortste afstand tussen de 2 assen.

 2. Meet de afstand tussen de borggroef van de aftakas van de tractor en de borggroef van de ingaande as van de blazer.

  Note: Noteer deze afstand.

 3. Schuif de aftakas volledig in en meet de afstand tussen de borgpenflenzen.

  Note: Noteer deze afstand.

 4. In de kortste stand van de as moeten de 2 helften van de aftakas nog minimaal 37 mm hebben om verder in te schuiven (figuur 5).

  Note: Als de afmeting in stap 2 niet minimaal 37 mm groter is dan de afmeting in stap 3, is de aftakas te lang; ga naar stap 5. Als er wel genoeg speling is om de aftakas te laten inschuiven, ga dan naar stap 10.

  g011993
 5. Gebruik de volgende berekening om na te gaan hoeveel u de as moet inkorten om ervoor te zorgen dat deze aangekoppeld nog 37 mm speling heeft:

  1. Trek de afmeting die u genoteerd hebt in stap 3 af van de afmeting genoteerd in stap 2.

   Note: Noteer deze afstand.

  2. Trek de uitkomst van stap 51 af van 37 mm.

   Note: De aftakas moet met deze lengte worden ingekort.

 6. Kort de beschermende delen en de stalen buizen in met de gemeten lengte.

  Note: Kort de beide helften van de aftakas in.

 7. Verwijder bramen van zowel de binnen- als de buitenkant van de uiteinden van de stalen buizen.

 8. Verwijder vuil van de buisdelen.

 9. Smeer de stalen buizen in met vet.

 10. Monteer de aftakas en bevestig deze aan de blazer en de tractor.

 11. Meet de as.

  Note: Als deze niet minimaal 37 mm is, herhaal dan de procedure.

 12. Breng de blazer omhoog naar de hoogste stand.

  Note: De twee helften moeten minstens 75 mm overlappen. Stel de hefaanslag van de driepuntstrekhaak af indien nodig, zie De hefaanslag van de driepuntstrekhaak afstellen.

De aftakas aansluiten

 1. Sluit de aftakas aan op de ingaande as van de blazer.

 2. Sluit de aftakas aan op de achterste aftakas van de tractor.

 3. Schuif de aftakas volledig naar voren.

 4. Druk de pen in om de aftakas op zijn plaats te bevestigen en schuif de aftakas naar achteren en naar voren om te controleren of deze goed is vergrendeld.

 5. Sluit de schermbeveiligingskettingen van de aandrijfasdelen aan op de gelaste klemmen van de verbindingsarmen of op de schermen van de aftakas (Figuur 7).

  Note: Controleer of de kettingen genoeg speling hebben als de blazer omhoog of omlaag wordt gebracht.

  g011994

Waarschuwing

Als de kettingen van het scherm niet aangekoppeld zijn, kunnen ze tijdens het werk draaien en lichamelijk letsel veroorzaken.

Laat de schermen van de aftakas op hun plaats zitten en verbind de kettingen van het scherm met de verbindingsarmen of de schermen van de aftakas.

De zwaaikoppelingen aanpassen

Pas de zwaaikoppelingen op de onderste trekarmen van de driepuntstrekhaak aan om de zwaairuimte opzij te minimaliseren tot maximaal 25 mm aan beide zijden.

 1. Pas de onderste koppelingen naar binnen toe aan tot deze contact maken met de montageplaten van de blazer (Figuur 8).

  Note: Hierdoor wordt de spanning op de pennen verminderd. Als de tractor zwaaikettingen heeft in plaats van zwaaikoppelingen, moet u ringen monteren tussen de onderste verbindingsarm en de borgpen om de overhangende lading op de hefpennen te verminderen.

  g011995
 2. Draai aan de verstelbare koppeling (indien uw machine hiermee is uitgerust) om de verbindingsarm omhoog of omlaag te brengen tot de blazer in de breedterichting waterpas staat (Figuur 8).

Note: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tractor voor aanvullende montage- en instelprocedures.

De hefaanslag van de driepuntstrekhaak afstellen

Stel de hefaanslag van de driepuntstrekhaak af om ongeveer 10 cm speling met de grond te verkrijgen in de bovenste stand. Op die manier beperkt u de hoek van de aftakas als u de blazer omhoog brengt. Voor transport of om een aanhanger in of uit te laden, kan het volledige hefbereik worden gebruikt zolang de buizen van de aftakas niet uit elkaar schuiven (Figuur 9).

Important: De aftakas gebruiken in de volledig omhoog gebrachte stand kan de aftakas of andere onderdelen beschadigen.

Note: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tractor voor de instelprocedures.

g011996

De blazer van de tractor verwijderen

 1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond, schakel de aftakas uit, stel de parkeerrem in werking, zet de motor van de tractie-eenheid uit en verwijder het sleuteltje uit het contact.

 2. Maak de beveiligingskettingen van het scherm los van de aftakas van de tractor.

  Note: Bevestig het uiteinde van de ketting aan de bladblazerzijde van de aftakas om te voorkomen dat de aftakas uit elkaar valt.

 3. Laat de blazer langzaam zakken tot de rol en de zwenkwielen de grond raken.

 4. Verwijder de borgpen en de bovenste koppelpen waarmee de middelste verbinding aan de beugel is bevestigd.

 5. Koppel de aandrijfas af van de aftakas van de tractor.

 6. Schuif de aandrijfas naar achteren en verwijder deze van de tractor.

 7. Verwijder de borgpennen en schuif de onderste verbindingsarmen van de koppelpennen.

De blazer smeren

Voordat u de blazer gebruikt, moet u de aandrijfas van de aftakas smeren; raadpleeg De machine smeren.

Important: Als de machine niet goed is gesmeerd kunnen belangrijke onderdelen voortijdig slijten of defect raken.

Algemeen overzicht van de machine

Note: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Lengte125 cm
Breedte150 cm
Hoogte117 cm
Nettogewicht227 kg

Werktuigen/accessoires

Een selectie van door Toro goedgekeurde werktuigen en accessoires is verkrijgbaar voor gebruik met de machine om de mogelijkheden daarvan te verbeteren en uit te breiden. Neem contact op met een erkende servicedealer of een erkende Toro distributeur, of bezoek www.Toro.com voor een lijst van alle goedgekeurde werktuigen en accessoires.

Om de beste prestaties te verkrijgen en ervoor te zorgen dat de veiligheidscertificaten van de machine blijven gelden, moet u ter vervanging altijd originele onderdelen en accessoires van Toro aanschaffen. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie kan tenietdoen.

Gebruiksaanwijzing

Note: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Voor gebruik

Veiligheidsinstructies voorafgaand aan het werk

Algemene veiligheid

 • Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen, de machine nooit gebruiken of onderhoudswerkzaamheden daaraan verrichten. Plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degene die met de machine werkt. De eigenaar is verantwoordelijk voor de instructie van alle bestuurders en technici.

 • Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen, en weet hoe u de machine veilig kunt gebruiken.

 • Zet altijd de motor van de tractie-eenheid af, verwijder het sleuteltje, wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen en laat de machine afkoelen voordat u ze afstelt, repareert, schoonmaakt of stalt. Zorg ervoor dat u weet hoe u de machine en de motor snel kunt stoppen.

 • Zorg ervoor dat alle veiligheidsschermen, veiligheidsvoorzieningen en stickers op hun plaats zitten. Repareer of vervang veiligheidsvoorzieningen en vervang onleesbare of ontbrekende stickers. Gebruik de machine uitsluitend als deze aanwezig zijn en naar behoren werken.

 • Telkens wanneer een werktuig wordt bevestigd, moet u de beweging van de 3-punts trekhaak controleren. Zorg dat geen slangen of onderdelen van het werktuig worden geraakt terwijl u de 3-punts trekhaak bedient.

  Important: U kunt de aftakas beschadigen als u werktuigen onder een te grote hoek gebruikt.

 • Werktuigen kunnen verandering in de stabiliteit en de gebruikseigenschappen brengen en de machine minder stabiel maken.

 • Zorg dat u op de hoogte bent van de gemarkeerde plaatsen op de tractie-eenheid en werktuigen waar lichaamsdelen beklemd kunnen raken en houdt handen en voeten uit de buurt van deze plaatsen.

 • Controleer of de tractie-eenheid geschikt is voor het gebruik met een werktuig van dit gewicht door contact op te nemen met de fabrikant of leverancier van de tractie-eenheid.

 • Breng op geen enkele manier wijzigingen aan deze onderdelen aan.

De richting van de afvoeropening afstellen

De richting van de afvoeropening kan worden veranderd van zijdelings naar vooraan door de bedieningshendel te verplaatsen (Figuur 10).

g011997

Tijdens gebruik

Veiligheid tijdens het werk

Algemene veiligheid

 • De eigenaar/bestuurder is verantwoordelijk voor ongevallen die kunnen leiden tot lichamelijk letsel en materiële schade, en hij kan zulke ongevallen voorkomen.

 • Draag geschikte kleding en uitrusting, zoals oogbescherming, een lange broek, stevige schoenen met een gripvaste zool en gehoorbescherming. Draag lang haar niet los en draag geen loshangende juwelen.

 • Gebruik de machine niet als u ziek, moe of onder de invloed van alcohol, medicijnen of drugs bent.

 • Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kan er letsel ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.

 • De uitgeblazen lucht heeft een aanzienlijke kracht en waardoor u letsel kunt oplopen of wegglijden. Blijf uit de buurt van de afvoer van de bladblazer als de machine in bedrijf is.

 • Houd alle omstanders uit de buurt; zet de machine uit wanneer omstanders het gebied betreden, richt de afvoeropening niet naar hen.

 • Gebruik de machine alleen als deze niet aangesloten is op een trekvoertuig.

 • Laat de motor van de tractie-eenheid niet in een afgesloten ruimte zonder goede ventilatie lopen. De uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, een reukloos gas dat bij inademing dodelijk is.

 • Vervoer geen passagiers op de machine en houd omstanders en huisdieren weg van de machine terwijl deze wordt gebruikt.

 • Gebruik de machine uitsluitend bij goede zichtbaarheid zodat u uit de buurt van kuilen en verborgen gevaren kunt blijven.

 • Kijk achterom en omlaag voordat u achteruitrijdt om er zeker van te zijn dat de weg vrij is.

 • Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen, en andere objecten die uw zicht kunnen belemmeren.

 • U mag een machine met draaiende motor nooit onbeheerd achterlaten.

 • Als u zich met de machine op de openbare weg begeeft, neem dan de verkeersregels in acht en gebruik bijkomende accessoires die wettelijk verplicht kunnen zijn, zoals verlichting, richtingaanwijzers, tekens 'langzaam rijdend voertuig', etc.

 • Als de machine abnormaal trilt, moet u deze onmiddellijk stoppen, de motor van de tractie-eenheid afzetten, het sleuteltje verwijderen, wachten tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen en op beschadigingen controleren. Repareer alle schade aan de machine alvorens door te gaan met het werk.

 • Neem gas terug als u moet rijden op oneffen terrein en vlak langs wegranden, kuilen en andere onverwachte veranderingen in het terrein.

 • Wees voorzichtig tijdens het draaien en voorkom onveilige manoeuvres om te voorkomen dat de machine kantelt.

 • Voor alle stalen onderdelen van de aftakas (buizen, lagers, verbindingen, etc.) die gedemonteerd of gerepareerd moeten worden, is het verstandig om contact op te nemen met uw plaatselijke Toro dealer. Tijdens het verwijderen van onderdelen voor reparatie of tijdens het opnieuw monteren kunnen bepaalde onderdelen beschadigd raken als dit niet wordt uitgevoerd met speciale hulpmiddelen en door opgeleide monteurs.

 • De aftakas mag niet worden gebruikt als de meegeleverde beschermende delen niet zijn gemonteerd.

Veiligheid op hellingen

 • Bekijk de specificaties van de tractie-eenheid om er zeker van te zijn dat u deze niet gebruikt op te steile hellingen.

 • Het maaien op hellingen is een belangrijke factor bij ongelukken waarbij de controle over de machine wordt verloren of deze omkantelt. Dit kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. U bent verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de machine op hellingen. Gebruik van de machine op hellingen vereist altijd extra voorzichtigheid.

 • Onderzoek de toestand van het werkgebied om te bepalen of de machine veilig kan worden gebruikt op de helling. Gebruik altijd uw gezond verstand en uw beoordelingsvermogen wanneer u dit onderzoek uitvoert.

 • Neem de onderstaande instructies door voor gebruik van de machine op hellingen. Beoordeel de omstandigheden van het terrein alvorens de machine te gebruiken om na te gaan of u de machine op een bepaalde dag op dit terrein kunt gebruiken. Veranderingen in het terrein kunnen ertoe leiden dat de machine zich anders gedraagt op een helling.

  • Vermijd starten, stoppen of bochten maken op hellingen. Voorkom dat u plotseling de snelheid of de rijrichting van de machine moet veranderen. Keer traag en geleidelijk om.

  • Gebruik de machine niet in omstandigheden waarin u niet zeker bent van de tractie, het stuurgedrag of de stabiliteit.

  • Verwijder of markeer obstakels zoals greppels, putten, geulen, hobbels, stenen en andere verborgen gevaren. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar. De machine kan omslaan op oneffenheden in het terrein.

  • Denk eraan dat de machine tractie kan verliezen doordat u bergafwaarts, op nat gras of dwars op een helling maait.

  • Rij zeer voorzichtig als u de machine gebruikt in de buurt van steile hellingen, greppels, dijken, waterpartijen en andere gevaarlijke punten. De machine kan plotseling omslaan als een wiel over de rand komt, of als de rand instort. Zorg voor een veilige afstand tussen de machine en een gevarenzone.

Tips voor bediening en gebruik

Waarschuwing

De uitgeblazen lucht heeft een aanzienlijke kracht en waardoor u letsel kunt oplopen of wegglijden.

 • Blijf uit de buurt van de afvoeropening als de machine in bedrijf is.

 • Houd omstanders uit de buurt van de afvoeropening als de machine in bedrijf is.

 1. Start de tractor en laat hem op een laag toerental lopen.

 2. Schakel de aftakas in terwijl de motor laag stationair loopt.

 3. Verhoog het aftakastoerental van de tractor tot 540 tpm.

 4. Oefen met het wegblazen van materiaal.

  Note: Blaas met de wind mee om te voorkomen dat het afval wordt teruggeblazen naar het gebied dat is schoongemaakt.

Na gebruik

Veiligheid na het werk

Algemene veiligheid

 • Parkeer de machine op een stevig, horizontaal oppervlak, zet de motor van de tractie-eenheid af, verwijder het sleuteltje, wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen en laat de machine afkoelen voordat u ze afstelt, repareert, schoonmaakt of stalt.

 • Koppel de machine alleen op een horizontaal oppervlak los van de tractie-eenheid.

 • Blokkeer altijd de wielen bij het loskoppelen van de machine om te voorkomen dat deze in beweging komt.

 • Zorg ervoor dat alle onderdelen van de machine in goede staat verkeren en alle bevestigingselementen stevig vastzitten.

 • Vervang versleten, beschadigde en ontbrekende stickers.

De machine transporteren

 • Wees voorzichtig als u de machine inlaadt op een aanhanger of een vrachtwagen of uitlaadt.

 • Gebruik een oprijplaat over de volledige breedte om de machine op een aanhangwagen of vrachtwagen te rijden.

 • Zet de machine goed vast met spanbanden, kettingen, kabels of touwen. Richt de voorste en de achterste spanbanden naar beneden en naar de buitenkant van de machine.

Onderhoud

Voorzichtig

Als u de machine niet goed onderhoudt kunnen systemen van de machine voortijdig defect raken en u of omstanders mogelijk letsel toebrengen.

U moet de machine goed onderhouden en in goede staat houden volgens deze instructies.

Note: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Veiligheid bij onderhoud

 • Doe het volgende wanneer u de machine schoonmaakt, afstelt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht:

  • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

  • Zet de motor van de tractie-eenheid af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

  • Blokkeer de wielen.

  • Laat de onderdelen van de machine afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

 • Verricht onderhoudswerkzaamheden uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding. Indien belangrijke reparaties nodig zijn of als u hulp nodig hebt, moet u contact opnemen met een erkende Toro distributeur.

 • Vertrouw niet op een hydraulisch systeem om de machine te ondersteunen; ondersteun de machine met blokken of kriksteunen als u eronder moet werken.

 • Zorg ervoor dat alle veiligheidsschermen goed zijn bevestigd nadat u onderhoud hebt verricht aan de machine of nadat u deze hebt afgesteld.

 • Laat personeel dat niet bekend is met de instructies nooit onderhoudswerkzaamheden aan de machine uitvoeren.

 • Haal voorzichtig de druk van onderdelen met opgeslagen energie.

 • Zorg ervoor dat alle onderdelen in goede staat verkeren en al het bevestigingsmateriaal stevig vastzit. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

 • Voer geen handelingen uit die van invloed zijn op de bedoelde werking van een veiligheidsvoorziening of die de bescherming waarin de veiligheidsvoorziening voorziet verminderen. Controleer de goede werking ervan regelmatig.

 • Indien grote reparaties nodig zijn of hulp is vereist, moet u contact opnemen met een erkende Toro distributeur.

 • Elke verandering aan deze machine kan gevolgen hebben voor de werking, prestaties of levensduur van de machine, en kan letsel of de dood veroorzaken. Dergelijke veranderingen kunnen ertoe leiden dat de garantie op het product van The Toro® Company komt te vervallen.

Aanbevolen onderhoudsschema

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Om de 20 bedrijfsuren
 • Controleer de spanning van de riem van de blazer en/of stel deze af.
 • Om de 100 bedrijfsuren
 • De aslagers van de ventilator smeren.
 • De fittings van de zwenkwielen smeren.
 • De 2 fittings van de aandrijfas smeren.
 • Smering

  De machine smeren

  De machine heeft smeernippels die u regelmatig moet smeren met vet op lithiumbasis, nr. 2.

  Lagers van ventilatoras

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 100 bedrijfsuren
 • De aslagers van de ventilator smeren.
 • Smeer de 2 aslagers van de ventilator (Figuur 11).

  Note: Verwijder de riemkap om bij de achterste fitting te komen.

  g011998

  Zwenkwielen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 100 bedrijfsuren
 • De fittings van de zwenkwielen smeren.
 • Smeer de 2 fittings van de zwenkwielen (Figuur 12).

  g011999

  Aandrijfas

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 100 bedrijfsuren
 • De 2 fittings van de aandrijfas smeren.
 • Smeer de 2 fittings van de aandrijfas (Figuur 13).

  g012000

  Onderhoud riemen

  De riem van de blazer afstellen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 20 bedrijfsuren
 • Controleer de spanning van de riem van de blazer en/of stel deze af.
 • Zorg ervoor dat de riem de juiste spanning heeft zodat de machine naar behoren kan werken en onnodige slijtage wordt voorkomen. Controleer de riem regelmatig.

  Important: De bevestigingen op de deksels van deze machine zijn zo ontworpen dat ze op het deksel blijven zitten nadat de bevestiging is losgemaakt. Draai alle bevestigingen op een deksel een paar slagen losser zodat het deksel loszit maar nog wel bevestigd is en draai de bevestigingen daarna pas helemaal los totdat het deksel eraf komt. Hiermee voorkomt u dat u per ongeluk de bouten van de borgringen losdraait.

  1. Verwijder de inbusbouten, ringen en moeren waarmee de riemkap is bevestigd aan de blazerbehuizing (Figuur 14).

   Note: U hoeft de aandrijfas niet los te maken om de riem af te stellen.

   g012001
  2. Verwijder de riemkap (Figuur 14).

  3. Verwijder de inbusbout en moer waarmee de geleider van de riemspanner is bevestigd aan het blazerframe (Figuur 15).

   Note: De riemspanning wordt opgeheven als de inbusbout wordt verwijderd.

   g012002
  4. Zet aan de achterzijde van het frame de inbusbout los waarmee de riemspanner aan het frame is bevestigd (Figuur 15).

  5. Gebruik een grote sleutel om de riemspanner rechtsom te draaien tot de sticker op een lijn staat met 15° op de riemspannerbuis.

  6. Steek de inbusbout in de uitgelijnde geleidergaten en bevestig deze met de moer (Figuur 15).

   Note: Als de gaten niet precies uitgelijnd zijn, moet u de geleider één gat naar boven draaien tot het uitgelijnd is.

  7. Draai de inbusbout aan de achterzijde van het frame vast om de riemspanner te borgen.

  8. Bevestig de riemkap aan de blazerbehuizing met de inbusbouten, ringen en moeren.

  Stalling

  1. Reinig de blazer grondig.

   Note: De ventilatorbehuizing moet vrij zijn van vuil, bladeren en afval.

  2. Spuit vet in alle smeernippels. Veeg overtollig vet weg.

  3. Smeer de sleuven van de aftakas in met een laagje vet.

  4. Draai alle bevestigingen vast.

  Problemen, oorzaak en remedie

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Er is overmatig veel trilling.
  1. Het lager/de lagers op de ventilatoras is/zijn beschadigd.
  2. Er is een ophoping van materiaal op de ventilatorbladen.
  3. Het motortoerental van de aftakas is te hoog.
  1. Vervang de lagers.
  2. Verwijder ophopingen aan de binnenkant van de behuizing.
  3. Verlaag het aftakastoerental tot 540 tpm.
  Er is geen goede luchtstroom.
  1. De ventilatiekanalen zitten verstopt met afval.
  2. Het motortoerental van de tractor is te laag.
  3. De gasinstelling op de motor van de tractor is te traag.
  1. Verwijder vuil uit de kanalen.
  2. Verhoog het aftakastoerental tot 540 tpm.
  3. Voer de nodige reparaties uit om de snelheid van de tractor te normaliseren.