ການແນະນຳ

ເຄື່ອງຈັກນີ້ແມ່ນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງທີ່​ຂີ່​ໄດ້​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ນຳ​ໃຊ້ປະ​ໂຫຍດທີ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ປະຕິບັດການທີ່ຈ້າງງານໃນການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າ. ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ມັນຖືກ​ອອກ​ແບບ​ມາ​ສຳ​ລັບການ​ປັບ​ສະ​ພາບ​ກັບ​ດັກ​ຊາຍ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ໜາມກ໊ອ​ຟ​ທີ່​ມີ​ການ​ບຳ​ລຸງຮັກ​ສາ​ຢ່າງ​ດີ ແລະ ພື້ນ​ທີ່​ທາງການ​ຄ້າ. ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນນອກເໜືອຈາກການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນຈຸດປະສົງຂອງມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ທ່ານ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

ອ່ານຂໍ້ມູນນີ້ຢ່າງລະອຽດເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການນຳ​ໃຊ້ ແລະ ບຳ​ລຸງຮັກສາຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫຼີກ​ລ່ຽງການບາດເຈັບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ. ທ່ານຮັບຜິດຊອບໃນການນຳ​ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ.

ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ www.Toro.com ສຳ​ລັບຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມການ​ນຳ​ໃຊ້, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມ, ຊ່ວຍຊອກຫາຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຫຼື ເພື່ອລົງທະບຽນຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ.

ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການບໍລິການ, ອາໄຫຼ່ Toro ຂອງແທ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ Toro ແລະ ໃຫ້ມີລຸ້ນ ແລະ ເລກລຳດັບຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານກຽມພ້ອມໄວ້. ຮູບສະແດງ ລະບຸບ່ອນຢູ່ຂອງລຸ້ນ ແລະ ເລກລຳດັບໃນຜະລິດຕະພັນ. ຂຽນເລກໃນຊ່ອງທີ່ກຽມໃຫ້.

Important: ດ້ວຍອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດສະແກນລະຫັດ QR (ຖ້າໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ນຳ) ຢູ່​ໃນສະ​ຫຼາກເລກລຳດັບເພື່ອເຂົ້າເຖິງການຮັບປະກັນ, ອາໄຫຼ່ ແລະ ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ.

artpending

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ລະບຸເຖິງໄພອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມີຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ລະບຸໂດຍສັນຍາລັກເຕືອນຄວາມປອດໄພ (ຮູບສະແດງ ), ເຊິ່ງເປັນສັນຍານອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສາ​ຫັດ ຫຼື ເສຍຊີວິດ, ຖ້າທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ແນະນຳ.

artpending

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ໃຊ້ 2 ຄຳສັບເພື່ອເນັ້ນຂໍ້ມູນ. ສຳຄັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກົນຈັກພິເສດ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດ ເພື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ.

ຜະລິດຕະພັນນີ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງເອີຣົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ. ສຳລັບລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຖະ​ແຫຼງການວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ (DOC) ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ.

ມັນເປັນການລະເມີດກົດໝາຍຊັບພະຍາກອນສາທາລະນະຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍພາກທີ 4442 ຫຼື 4443 ໃນການນຳໃຊ້ ຫຼື ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນດິນທີ່ມີ​ປ່າ​ໄມ້​ປົກ​ຫຸ້ມ, ພຸ່ມ​ໄມ້​ປົກ​ຫຸ້ມ ຫຼື ຫ​ຍ້າ​ປົກ​ຫຸ້ມ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຄື່ອງຈັກມີເຄື່ອງກວດຈັບປະກາຍໄຟຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນພາກທີ 4442, ມີ​ລຳ​ດັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາໄວ້​ສຳ​ລັບ​ການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້.

ປຶ້ມຄູ່ມືຂອງເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນມີຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ່ວຍ​ງານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດ (US Environmental Protection Agency, EPA) ແລະ ລະບຽບການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດ​ຂອງຄາລິຟໍເນຍກ່ຽວ​ກັບລະບົບການປ່ອຍອາຍພິດ (California Emission Control Regulation), ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການຮັບປະກັນ. ການປ່ຽນແທນທີ່ອາດຈະຖືກສັ່ງຊື້ຜ່ານຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ.

ຄຳເຕືອນ

CALIFORNIA

ຄຳເຕືອນຂອງກົດໝາຍ Proposition 65

ທໍ່ໄອເສຍເຄື່ອງຈັກຈາກຜະລິດຕະພັນນີ້ມີສານເຄມີທີ່ຮູ້ຈັກດີ ໃນ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການເກີດລູກ, ຫຼື ອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນອື່ນໆ.

ຂົ້ວແບດເຕີລີ່, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີ ທາດກົ່ວ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງທາດກົ່ວ, ສານເຄມີທີ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຮູ້ຈັກດີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນ. ໃຫ້ລ້າງມືຫຼັງຈາກນຳໃຊ້.

ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສຳຜັດກັບສານເຄມີທີ່ຮູ້ຈັກດີໃນ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ວ່າເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການເກີດລູກ, ຫຼື ອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນອື່ນໆ.

ຄວາມປອດໄພ

ເຄື່ອງຈັກນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ANSI B71.4-2017. ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ເມື່ອ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ຖືກ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ.

ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

ຜະລິດຕະພັນນີ້ສາມາດເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ສ່ວນ​ຕົວໄດ້. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທຸກຄັ້ງເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການບາດເຈັບສາ​ຫັດ​ຕໍ່​ຕົວ​ເອງ

 • ອ່ານ ແລະ ທຳເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ນີ້ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕິດຈັກ. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ທຸກໆ​ຄົນ​ທີ່​ໃຊ້​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ນີ້​ຮູ້​ວິ​ທີ​ນຳ​ໃຊ້​ມັນ ແລະ ເຂົ້າ​ໃຈຄຳ​ເຕືອນ​ຕ່າງໆ.

 • ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ. ຢ່າເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃດໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດ​ຈະ​ເກີດ​ມີ​ການ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນໄດ້.

 • ຢ່າວາງມື ຫຼື ຕີນຂອງທ່ານໃກ້ກັບສ່ວນປະກອບທີ່ເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງຈັກ.

 • ຢ່ານຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໂດຍບໍ່ມີການປົກປ້ອງຄົບ​ຊຸດ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພອື່ນໆຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ກັບເຄື່ອງຈັກ.

 • ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈາກ​ໃຫ້​ຢູ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ຜູ້​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມັນ​ກຳ​ລັງ​ເຄື່ອນ​ທີ່.

 • ກັນເດັກນ້ອຍອອກຈາກພື້ນທີ່ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.

 • ຢຸດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ມອດຈັກກ່ອນກວດ​ສ້ອມ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ ຫຼື ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

ການນຳໃຊ້ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບໄດ້. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບາດເຈັບທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບສັນຍາລັກເຕືອນຄວາມປອດໄພສະເໝີ Graphic, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຂໍ້ຄວນລະວັງ, ຄຳເຕືອນ ຫຼື ອັນຕະລາຍ, ເຊິ່ງ​ກໍ່​ແມ່ນຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ ຫລື ເສຍຊີວິດ.

ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຊອກຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ໄດ້​ຕະ​ຫຼອດ​ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ນີ້.

ສະຕິກເກີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຳແນະນຳ

Graphic

ສະ​ຫຼາກ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແມ່ນສາມາດໃຫ້​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້​ເບິ່ງເຫັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ອາດ​ຈະເກີດອັນຕະລາຍ. ປ່ຽນສະ​ຫຼາກໃດໜຶ່ງທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ຫາຍໄປ.

artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending
artpending

ການຕັ້ງຄ່າ

Note: ກໍານົດດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງເຄື່ອງຈັກຈາກຕໍາແຫນ່ງການ​ໃຊ້​ງານປົກກະຕິ.

Note: ຖອດລາງ​ຈັບ ແລະ ຕົວ​ຮັດ​ທັງ​ໝົດ​ອອກ ແລະ ກຳ​ຈັດ​ຖິ້ມ.

ການຕິດຕັ້ງພວງມະໄລ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ພວງມະໄລ1
ປອກ​ໂຟມ1
ແຫວນຮອງ1
ນັອດລັອກຕົວແມ່1
ຝາປົກພວງມະໄລ1
 1. ເຄື່ອນ​ລໍ້​ໜ້າ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມັນ​ຊີ້​ໄປ​ຊື່​ທາງ​ໜ້າ.

 2. ເລື່ອນ​ປອກ​ໂຟມໄປ​ຫາ​ເພົາ​ພວງ​ມະ​ໄລຈາກສົ້ນ​ນ້ອຍ​ກ່ອນ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 3. ເລື່ອນພວງມະໄລໃສ່ແກນພວງມະໄລ (ຮູບສະແດງ ).

 4. ຍຶດ​ພວງ​ມະ​ໄລ​ໃສ່​ເພົາ​ພວງ​ມະ​ໄລ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ແຫວນ​ຮອງ ແລະ ນັອດ​ລັອກ​ຕົວ​ແມ່ (ຮູບສະແດງ ).

 5. ບິດ​ນັອດ​ລັອກໃຫ້​ໄດ້ 27 ຫາ 35 N∙m (20 ເຖິງ 26 ft-lb).

 6. ກົດ​ຝາ​ປົກ​ພວງ​ມະ​ໄລ​ໃສ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ພວງ​ມະ​ໄລ (ຮູບສະແດງ ).

ກາ​ນເອົາແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ

ເອົາ​ນັອດ​ປີກ​ຕົວ​ແມ່ 2 ນັອດ ແລະ ແຫວນ​ຮອງ​ທີ່ຮັດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ດ້ານ​ເທິງ​ໃສ່​ຕົວ​ຮັດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ດ້ານ​ຂ້າງ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ). ເອົາ​ຕົວ​ຮັດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ດ້ານ​ເທິງ​ອອກ ແລະ ເອົາ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ.

artpending

ການ​ເປີດ​ໃຊ້ ແລະ ການ​ສາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ນ້ຳ​ກົດລວມ, ຄວາມຖ່ວງຈໍາເພາະ 1.260 (ບໍ່​ລວມ​ຢູ່​ນຳ)

ຖ້າແບັດ​ເຕີ​ຣີຍັງບໍ່ໄດ້ເຕີມນ້ຳ​ກົດ ຫຼື ເປີດໃຊ້ງານ, ເຕີມນ້ຳກົດທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງສະເພາະ 1.260 ໃສ່ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

Note: ທ່ານ​ສາມາດຊື້ນ້ຳກົດລວມ​ໄດ້​ຈາກ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ອັນຕະລາຍ

ນ້ຳກົດແບັດ​ເຕີ​ຣີບັນຈຸມີກົດຊູນຟູຣິກເຊິ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ, ຖ້າ​ຫາກ​ກິນເຂົ້າ​ໄປ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດແຜຮຸນແຮງ.

 • ຢ່າດື່ມນ້ຳກົດ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການສຳຜັດກັບຜິວໜັງ, ຕາ ຫຼື ເຄື່ອງນຸ່ງ. ໃສ່ແວ່ນຕາຄວາມປອດໄພເພື່ອປ້ອງກັນຕາຂອງ​ທ່ານ ແລະ ຖົງມືຢາງເພື່ອປ້ອງກັນມືຂອງທ່ານ.

 • ຕື່ມນ້ຳກົດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີໃນບ່ອນທີ່ມີນ້ໍາສະອາດສໍາລັບການລ້າງຜິວໜັງຢູ່​ສະ​ເໝີ.

 1. ເອົາ​ຝາ​ປິດຮູ​ເຕີມອອກ​ຈາກ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ຄ່ອຍໆເຕີມແຕ່ລະຫ້ອງຈົນກ່ວານ້ຳກົດຈະຮອດ​ຂີດ​ເຕີມ.

 2. ປ່ຽນຝາປິດຮູ​ເຕີມ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຫົວສາກແບັດ​ເຕີ​ຣີ 3 ຫາ 4 A ໃສ່ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ. ສາກແບັດເຕີຣີໃນອັດຕາ 3 ເຖິງ 4 A ເປັນເວລາ 4 ຫາ 8 ຊົ່ວໂມງ.

  ຄຳເຕືອນ

  ການສາກແບັດເຕີຣີ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດອາຍແກັສທີ່ສາມາດລະເບີດໄດ້.

  ຢ່າສູບຢາຢູ່ໃກ້ແບັດເຕີຣີ ແລະ ໃຫ້ປະກາຍໄຟ ແລະ ແປວໄຟຢູ່ຫ່າງຈາກແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

 3. ເມື່ອສາກແບັດ​ແຕີ​ຣີແລ້ວ, ໃຫ້ຖອດເຄື່ອງສາກໄຟອອກຈາກສາຍສາກໄຟຟ້າ ແລະ ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ. ປ່ອຍ​ໃຫ້​ແບັດ​ເຕີ​ຣີພັກ​ຢູ່ເປັນ​ເວ​ລາ 5 ຫາ 10 ນາ​ທີ.

 4. ຖອດ​ຝາ​ປິດຮູ​ເຕີມ​ອອກ.

 5. ຕື່ມນ້ຳກົດໃສ່ແຕ່ລະຫ້ອງຊ້າໆຈົນກ່ວາລະດັບຂຶ້ນ​ຮອດຂີດ​ເຕີມ.

  Important: ຢ່າເຕີມແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຈົນ​ລົ້ນ. ນ້ຳກົດຈະລົ້ນເຂົ້າໄປໃນສ່ວນອື່ນໆຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຢ່າງຮຸນແຮງ.

 6. ໃສ່​ຝາ​ປິດ​ຮູ​ເຕີມ.

ການຕິດ​ຕັ້ງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ນັອດຕົວ​ຜູ້ (¼ x ⅝ ນິ້ວ)2
ນັອດລັອກແມ່ 6 ມມ (¼ ນິ້ວ)2
 1. ຕັ້ງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໃສ່​ບ່ອນ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຫ້​ຫົວ​ດ້ານ​ລົບ​ວາງ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໄປ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending

  ຄຳເຕືອນ

  ການ​ໃສ່​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ສາຍ​ໄຟ​ເສຍ​ຫາຍ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟໄດ້. ປະກາຍໄຟສາມາດເຮັດໃຫ້ແກ໊ສ​ໃນແບັດ​ເຕີ​ຣີລະເບີດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນ.

  • ຄວນຖອດສາຍໄຟລົບ (ສີດຳ) ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຢູ່​ຕະ​ຫຼອດກ່ອນທີ່ຈະຖອດສາຍໄຟບວກ (ສີແດງ).

  • ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟບວກ (ສີແດງ) ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີຢູ່​ຕະ​ຫຼອດກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟລົບ (ສີດໍາ).

  ຄຳເຕືອນ

  ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ຫຼື ເຄື່ອງ​ມື​ໂລ​ຫະ​ສາ​ມາດ​ຊັອດ​ໃສ່​ສ່ວນ​ປະ​ກອບເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ເປັນ​ໂລ​ຫະ, ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ປະ​ກາຍ​ໄຟ​ໄດ້. ປະກາຍໄຟສາມາດເຮັດໃຫ້ແກ໊ສ​ໃນແບັດ​ເຕີ​ຣີລະເບີດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນ.

  • ເມື່ອ​ຖອດ ຫຼື ຕິດ​ຕັ້ງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ສຳ​ລັບ​ກັບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ເປັນ​ໂລ​ຫະ.

  • ຢ່າ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ມື​ໂລ​ຫະ​ຊັອດ​ລະ​ຫວ່າງ​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ສ່ວນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ເປັນ​ໂລ​ຫະ.

 2. ຍຶດ​ສາຍ​ດ້ານບວກ (ສີ​ແດງ) ໃສ່​ຫົວ​ດ້ານບວກ (+) ດ້ວຍ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ (¼ x ⅝ ນິ້ວ) ແລະ ນັອດ​ລັອກ​ຕົວ​ແມ່ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending
 3. ຍຶດ​ສາຍ​ສີ​ດຳ​ນ້ອຍ ແລະ ສາຍ​ໄຟ​ລົບ (ສີ​ດຳ) ໃສ່​ຫົວ​ດ້ານ​ລົບ (-) ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ດ້ວຍນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ (¼ x ⅝ ນິ້ວ) ແລະ ນັອດ​ລັອກ​ຕົວ​ແມ່ (¼ ນິ້ວ) (ຮູບສະແດງ ).

 4. ເຄືອບ​ຫົວ​ໝໍ້​ໄຟ ແລະ ຕົວ​ຮັດ​ຍຶດ​ດ້ວຍ​ເຈວ​ປີ​ໂຕຼ​ລຽມ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເຂົ້າ​ໝ້ຽງ.

 5. ເລື່ອນໂກບຢາງໄປໃສ່ປາຍຂົ້ວບວກ (+) ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຊັອດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

 6. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕົວ​ຮັດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ດ້ານ​ເທິງ​ໃສ່​ຕົວ​ຮັດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ດ້ານ​ຂ້າງ ແລະ ຍຶດ​ມັນ​ດ້ວຍ​ແຫວນ​ຮອງ ແລະ ນັອດປີກ​ຕົວ​ແມ່.

ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ນ້ຳ​ໜັກ​ດ້ານ​ໜ້າ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ນ້ຳ​ໜັກ​ດ້ານ​ໜ້າ​ຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ

ເຄື່ອງຈັກນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ANSI B71.4-2017. ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ເມື່ອ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ຖືກ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ອາດ​ຈະຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ.

 1. ໃຊ້​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້ເພື່ອກຳ​ນົດການ​ລວມ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໜັກ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ. ສັ່ງຊື້ອາໄຫຼ່ຈາກຜູ້ຈຳໜ່າຍ Toro ຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

  ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳນ້ຳ​ໜັກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມືນ້ຳ​ໜັກຈຳ​ນວນ​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື
  ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ຕົວ​ເຈາະ23 ກ​ລ (50 ປອນ)ອາ​ໄຫຼ່​ເບີ 100-64421
  Rahn Groomer

  Note: ສຳ​ລັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລຸ້ນ 08705, ຢ່າ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ນ້ຳ​ໜັກ, ຖ້າ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ປະ​ກອບ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ກອບ​ຍົກ​ດ້ານ​ໜ້າ.

 2. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ນ້ຳ​ໜັກ; ໃຫ້​ເບິ່ງຄຳ​ແນະ​ນຳ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງສຳ​ລັບ​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ມື​ນ້ຳ​ໜັກ.

ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສະ​ຫຼາກບອກປີຜະລິດ

CE ເທົ່າ​ນັ້ນ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ສະ​ຫຼາກບອກປີຜະລິດ1

ນຳ​ໃຊ້​ສະ​ຫຼາກບອກ​ປີ​ຜະ​ລິດ​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ທີ່​ສະ​ແດງ (ຮູບສະແດງ ).

artpending

ການ​ປ່ຽນສະ​ຫຼາກ​ຄຳ​ເຕືອນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ CE

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ສະຫຼາກຄຳເຕືອນ1

ໃນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ CE, ຕິດ​ສະ​ຫຼາກ​ຄຳ​ເຕືອນ CE (ອາ​ໄຫຼ່​ເບີ 136-6164) ໃສ່​ເໜືອ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ດ້ານ​ລຸ່ມ​ຂອງ​ສະ​ຫຼາກ​ຕູ້​ຄວບ​ຄຸມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ອາ​ໄຫຼ່​ເບີ 132-4422).

ພາບລວມຂອງຜະລິດຕະພັນ

artpending

ແປ້ນຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຢຸດ

ແປ້ນຂັບເຄື່ອນ (ຮູບສະແດງ ) ມີ 3 ໜ້າ​ທີ່​ຄື: ເພື່ອເຄື່ອນເຄື່ອງ​ຈັກໄປ​ໜ້າ, ເຄື່ອນ​ມັນ​ກັບ​ຫຼັງ ແລະ ເພື່ອ​ຢຸດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ການ​ໃຊ້​ສົ້ນ​ຕີນ ຫຼື ໂປ້​ຕີນ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ຂອງ​ທ່ານ, ກົດ​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ​ແປ້ນ​ເພື່ອ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ໜ້າ ແລະ ດ້ານ​ລຸ່ມ​ຂອງ​ແປ້ນ​ເພື່ອ​ເຄື່ອນ​ກັບ​ຫຼັງ ຫຼື ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຢຸດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ກຳ​ລັງ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ໜ້າ (ຮູບສະແດງ ). ປ່ອຍໃຫ້ແປ້ນຢຽບເຄື່ອນ ຫຼື ເຄື່ອນມັນໄປຕຳແໜ່ງ ເກຍຫວ່າງ ເພື່ອຢຸດເຄື່ອງຈັກ.

Important: ເມື່ອ​ຂັບ​ຂີ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປ​ໜ້າ, ໃຫ້​ວາງ​ສົ້ນ​ຕີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​ເທິ່ງ​ບ່ອນ​ພັກ​ຕີນ; ຢ່າ​ວາງ​ສົ້ນ​ຕີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​ເທິງ​ແຜ່ນ​ປີ້ນ​ຄືນ​ຂອງ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ.

artpending
artpending

ຄວາມໄວພື້ນດິນແມ່ນເປັນ​ສັດ​ສ່ວນ​ກັບວ່າທ່ານກົດແປ້ນຂັບ​ເຄື່ອນໄດ້ໄກເທົ່າໃດ. ສຳລັບຄວາມ​ໄວ​ພື້ນ​ດິນ​ສູງ​ສຸດ, ກົດ​ແປ້ນ​ຢຽບ​ຈົນ​ສຸດໃນຂະນະທີ່ຄັນ​ເລັ່ງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງໄວ . ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ກຳ​ລັງ​ສູງ​ສຸດ ຫຼື ເມື່ອ​ຂຶ້ນ​ພູ, ໃຫ້​ຄັນ​ເລັ່ງ​ຢູ່ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງໄວໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ກົດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໄວ​ເຄື່ອງ​ຈັກໄວ້​ສູງ. ເມື່ອຄວາມ​ໄວ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເລີ່ມ​ຫຼຸດ​ລົງ, ປ່ອຍ​ແປ້ນຢຽບ​ໂດຍ​ເລັກ​ນ້ອຍເພື່ອ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ໄວເພີ່ມ​ຂຶ້ນ.

Important: ສຳ​ລັບ​ກຳ​ລັງ​ດຶງ​ສູງ​ສຸດ, ເຄື່ອນຄັນເລັ່ງໄປທີ່ຕຳແໜ່ງໄວ ແລະ ກົດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອງ​ລົງ​ເບົາໆ.

Important: ໃຊ້​ຄວາມ​ໄວ​ພື້ນ​ດິນ​ສູງ​ສຸດ​ພຽງ​ແຕ່​ເມື່ອ​ຂັບ​ຂີ່​ລະ​ຫວ່າງ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.ຢ່າ​ໃຊ້​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ສຸດ​ເມື່ອ​ໃຊ້​ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ທີ່​ຕິດ​ໃສ່ ຫຼື ລາກ​ໄປ.

Important: ຢ່າ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃນ​ການ​ປີ້ນ​ຄືນ​ດ້ວຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ (ການ​ໃຊ້​ງານ) ຜ່ອນ​ລົງ, ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ສ່ວນ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໄດ້.

ປຸ່ມຕິດຈັກ

ປຸ່ມຕິດຈັກ (ຮູບສະແດງ ) ໃຊ້ໃນການຕິດຈັກ ແລະ ມອດຈັກ, ມີ 3 ຕຳແໜ່ງຄື: ປິດ, ແລ່ນ​ເຄື່ອງ ແລະ ຕິດ​ຈັກ. ໝຸນ​ກະ​ແຈ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ເຂັມ​ໂມງ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງຕິດ​ຈັກເພື່ອ​ໃສ່​ມໍ​ເຕີ​ເຄື່ອງ​ຕິດ​ຈັກ. ປ່ອຍ​ກະ​ແຈ​ເມື່ອ​ຈັກ​ຕິດ ແລະ ກະ​ແຈເຄື່ອນ​ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ. ເພື່ອມອດຈັກ, ໝຸນ​ກະ​ແຈ​ໄປຕາມ​ທິດ​ທວນ​ເຂັມ​ໂມງ​ຫາຕຳ​ແໜ່ງ ປິດ .

artpending

ການ​ຄວບ​ຄຸມເຄື່ອງ​ຄຸມ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຈັກ (ຊົກ)

ເພື່ອ​ຕິດ​ຈັກ​ເຢັນ, ປິດເຄື່ອງ​ຄຸມ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຈັກ (ຊົກ) ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈຸດ​ລະ​ເບີດ​ໂດຍ​ການ​ເຄື່ອນຕົວຄວບ​ຄຸມເຄື່ອງ​ຄຸມ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຈັກ (ຊົກ) (ຮູບສະແດງ ) ໄປ​ຫາ​ຕຳ​ແ​ໜ່ງປິດ​ແລ້ວ. ຫຼັງ​ຈາກ​ຈັກຕິດ, ຄວບ​ຄຸມເຄື່ອງ​ຄຸມ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຈັກ (ຊົກ) ເພື່ອ​ໃຫ້​ຈັກ​ຕິດ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຄ່ອງ​ຕົວ. ທັນ​ທີ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ເປີດເຄື່ອງ​ຄຸມ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຈັກ (ຊົກ) ໂດຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ມັນ​ລົງ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ. ຈັກ​ອຸ່ນບໍ່​ຈຳເປັນ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຄວບ​ຄຸມ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຈັກ (ຊົກ) ຫຼື ໃຊ້​ເລັກ​ນ້ອຍ.

ການຄວບຄຸມຄັນ​ເລັ່ງ

ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄັນ​ເລັ່ງ (ຮູບສະແດງ ) ຕໍ່​ກັບ ແລະ ໃຊ້​ງານ​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈຸດ​ລະ​ເບີດ. ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ມີ 2 ຕຳ​ແໜ່ງຄື: ຊ້າ ແລະ ໄວ. ຄວາມ​ໄວເຄື່ອງຈັກສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ 2 ອັນ.

Note: ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດມອດ​ຈັກ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມຄັນ​ເລັ່ງ​ໄດ້.

ຄັນໂຍກຍົກ

ເພື່ອ​ຍົກ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນ້ຳ​ຂຶ້ນ, ດຶງ​ຄັນ​ໂຍກ​ຍົກ (ຮູບສະແດງ ) ກັບ​ຄືນ; ເພື່ອ​ປ່ອຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ຕ່ຳ​ລົງ, ຊຸກ​ຄັນ​ໂຍກ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ. ສຳ​ລັບ​ຕຳ​ແໜ່ງລອຍ, ເຄື່ອນຄັນ​ໂຍກ​ໄປ​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງກັ້ນ. ເມື່ອ​ທ່ານ​ຮອດ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ແລ້ວ, ປ່ອຍ​ຄັນ​ໂຍກ ແລະ ມັນ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເກຍ​ຫວ່າງ.

artpending

Note: ເຄື່ອງ​ຈັກ​ມີລູກສູບຍົກເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ສອງ​ເທົ່າ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ່​ຄວາມ​ດັນ​ຫຼຸດ​ລົງ​ໃສ່​ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ສຳ​ລັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ສະ​ເພາະໄດ້.

ເບຣກມື

ເພື່ອໃສ່ເບ​ຣກມື (ຮູບສະແດງ ), ດຶງ​ຄັນ​ເບ​ຣກ​ມື​ກັບ​ຫຼັງ. ເພື່ອ​ປົດ​ມັນ, ຊຸກຄັນ​ໂຍກ​ໄປທາງ​ໜ້າ.

Note: ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໝຸນ​ແປ້ນ​ຂັບເຄື່ອນໄປທາງ​ໜ້າ ແລະ ຄືນ​ຫຼັງຊ້າໆເພື່ອ​ປົດເບ​ຣກມືໄດ້.

ເຄື່ອງວັດ​ແທກຊົ່ວໂມງ

ເຄື່ອງວັດ​ແທກຊົ່ວໂມງ (ຮູບສະແດງ ) ສະແດງເຖິງຊົ່ວໂມງທັງໝົດຂອງການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ. ເຄື່ອງວັດ​ແທກ​ຊົ່ວ​ໂມງເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເມື່ອ​ທ່ານ​ບິດສະ​ວິດ​ກະ​ແຈ​ໄປ​ສູ່​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ.

ຄັນໂຍກດັດປັບບ່ອນນັ່ງ

ເຄື່ອນຄັນໂຍກຢູ່ດ້ານ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ບ່ອນ​ນັ່ງ (ຮູບສະແດງ )ໄປ​ທາງ​ໜ້າ, ເລື່ອນບ່ອນນັ່ງໄປບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ປ່ອຍຄັນໂຍກເພື່ອລັອກບ່ອນນັ່ງໃຫ້ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ.

artpending

ວາວ​ປິດ​ນ້ຳ​ມັນ

ປິດ​ວາວ​ປິດ​ນ້ຳ​ມັ້ນ (ຮູບສະແດງ ) ເມື່ອ​ເກັບ​ມ້ຽນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ຫຼື ຂົນ​ສົ່ງ​ມັນ​ຢູ່​ເທິງ​ລົດ​ລາກ.

artpending

Note: ຂໍ້ກຳ​ນົດ​ສະ​ເພາະ ແລະ ການອອກແບບແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງ.

ລວງກວ້າງ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ຕິດ​ມາ​ນຳ148 ຊມ (58 ນິ້ວ)
ລວງກວ້າງ​ພ້ອມ​ຄາດ, ລຸ້ນ 08751191 ຊມ (75 ນິ້ວ)
ລວງຍາວ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ຕິດ​ມາ​ນຳ164 ຊມ (64-½ ນິ້ວ)
ລວງສູງ115 ຊມ (45-¼ ນິ້ວ)
ຖານ​ລໍ້109 ຊ​ມ (42-¾ ນິ້ວ)
ນ້ຳໜັກສຸດທິ 
ລຸ້ນ 08703452 ກ​ລ (996 ປອນ)
ລຸ້ນ 08705461 ກ​ລ (1,017 ປອນ)

ສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ/ອຸປະກອນເສີມ

ການຄັດເລືອກສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ໄດ້ຮັບການອະ​ນຸ​ມັດຈາກ Toro ແມ່ນມີໃຫ້ໃຊ້ກັບເຄື່ອງຈັກເພື່ອຍົກ​ລະ​ດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງມັນ. ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Toro ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ເຂົ້າໄປທີ່ www.Toro.com ສຳລັບລາຍຊື່ສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຖືກອະນຸມັດທັງໝົດ.

ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຫ້ນຳໃຊ້ແຕ່ອາໄຫຼ່ ແລະ ອຸປະກອນປ່ຽນຖ່າຍຂອງ Toro ເທົ່ານັ້ນ. ອາໄຫຼ່ປ່ຽນ​ຖ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດອື່ນໆອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ ການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຂອງສິນຄ້າເປັນໂມຄະ.

ການປະຕິບັດງານ

ກ່ອນການປະຕິບັດງານ

ຄວາມປອດໄພກ່ອນການປະຕິບັດງານ

ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

 • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ, ຖອດ​ກະ​ແຈ ແລະ ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດກ່ອນ​ອອກ​ຈາກເຄື່ອງ​ຈັກ.

 • ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຮັດວຽກ ຫຼື ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຄື່ອງຈັກ. ລະບຽບການໃນທ້ອງຖິ່ນອາດຈະຈຳກັດອາຍຸຂອງຜູ້ນຳ​ໃຊ້. ເຈົ້າຂອງມີ​ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະຕິບັດການ ແລະ ຊ່າງກົນຈັກທັງໝົດ.

 • ທຳຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພຂອງອຸປະກອນ, ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ປ້າຍສັນຍານຄວາມປອດໄພ.

 • ຮູ້ວິທີການຢຸດເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຈັກຢ່າງໄວ.

 • ກວດ​ເບິ່ງວ່າ​ສິ່ງຄວບ​ຄຸມຜູ້​ໃຊ້​ງານ-ການ​ປະ​ກົດ​ຕົວຢູ່, ສະ​ວິດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ແຜ່ນ​ບັງປ້ອງ​ກັນໄດ້​ຕິດ​ໃສ່ ແລະ ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ດີ. ຢ່າ​ນຳໃຊ້ເຄື່ອງ​ຈັກ​ນອກ​ຈາກວ່າ​ພວກ​ມັນນຳ​ໃຊ້​ໄດ້​ປົກ​ກະ​ຕິ.

 • ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້​ງານ, ຕ້ອງກວດກາເຄື່ອງຈັກຢູ່ສະເໝີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອົງ​ປະ​ກອບ ແລະ ຕົວ​ຮັດ​ແໜ້ນຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີ. ປ່ຽນອົງ​ປະ​ກອບ ແລະ ຕົວ​ຮັດ​ແໜ້ນທີ່​ເປ່​ເພ ຫຼື ເສຍ​ຫາຍຄືນ​ໃໝ່.

 • ກວດກາບໍລິເວນທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເອົາວັດຖຸທັງໝົດທີ່ເຄື່ອງຈັກສາມາດຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຟົ້ງ​ຂຶ້ນໄດ້ນັ້ນ​ອອກ.

ຄວາມປອດໄພຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

 • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນການຈັດການກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ມັນໄວໄຟ ແລະ ອາຍແກັສຂອງມັນລະເບີດໄດ້.

 • ມອດຢາສູບ, ຊິກາ, ບັ້ງສູບຢາ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນໆທີ່ສາມາດຈຸດໄຟໄດ້.

 • ໃຊ້ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ.

 • ຢ່າເປີດຝາປິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຫຼື ເຕີມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນ ຫຼື ຮ້ອນ.

 • ຢ່າເຕີມ ຫຼື ເທນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟອອກ​ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ປິດ.

 • ຢ່າເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

 • ຖ້າທ່ານເຮັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟກະເດັນ, ຢ່າພະຍາຍາມຕິດຈັກ; ຫຼີກລ່ຽງການສ້າງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຈຸດໄຟຈົນກວ່າອາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລະ​ເຫີຍ​ໄປ​ໝົດ​ແລ້ວ.

ການເຕີມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

 • ຄວາມຈຸຂອງຖັງນໍ້າມັນ: 25 ລິດ (5-½ ແກນລອນສະຫະລັດ).

 • ນ້ຳ​ມັນ​ທີ່​ແນະ​ນຳ:

  • ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຜົນ​ດີ​ທີ່​ສຸດ, ໃຫ້​ໃຊ້​ແຕ່​ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ​ທີ່​ສະ​ອາດ, ສົດ (ອາ​ຍຸ​ບໍ່​ເກີນ 30 ວັນ), ບໍ່​ມີ​ສານ​ຊືນ​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ອັອກເທນ 87 ຫຼື ສູງກວ່າ ((R+M)/2 ວິ​ທີ​ຄິດ​ໄລ່​ອັດ​ຕາ).

  • ເອ​ທານອ​ລ: ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ​ທີ່​ມີ​ເອ​ທານອ​ລ​ສູງ​ເຖິງ 10% (ແກ໊ສ​ໂຊ​ຮອ​ລ) ຫຼື 15% MTBE (methyl tertiary butyl ether) ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ມາດ​ແມ່ນຍອມ​ຮັບ​ໄດ້. ເອ​ທານອ​ລ ແລະ MTBE ແມ່ນ​ບໍ່​ຄື​ກັນ. ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ​ທີ່​ມີ​ເອ​ທານອ​ລ (E15) 15% ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ມາດ​ແມ່ນ​ບໍ່​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້. ຢ່າ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ​ທີ່​ມີ​ເອ​ທານອ​ລຫຼາຍກວ່າ 10% ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ມາດເຊັ່ນ: E15 (ມີ​ເອ​ທານອ​ລ 15%), E20 (ມີ​ເອ​ທານອ​ລ 20%) ຫຼື E85 (ມີ​ເອ​ທານອ​ລສູງ​ເຖິງ 85%). ການ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ດ້ານ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ແລະ/ຫຼື ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ເຊິ່ງ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ.

  • ຢ່າໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ​ທີ່​ມີ​ເມ​ທານອ​ລ.

  • ຢ່າເກັບ​ຮັກ​ສາ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ໄວ້​ໃນ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ ຫຼື ພາ​ຊະ​ນະ​ບັນ​ຈຸ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຕະ​ຫຼອດ​ລະ​ດູ​ໜາວ, ນອກ​ຈາກວ່າໄດ້ນຳ​ໃຊ້​ຕົວ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ​ຂອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟແລ້ວ

  • ຢ່າເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ.

  Important: ຢ່າ​ໃຊ້​ສານ​ເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ອື່ນນອກ​ເໜືອ​ຈາກ​ຕົວ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຖຽນ/ຕົວ​ປັບ​ສະ​ພາບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ. ຢ່າໃຊ້ຕົວ​ປັບ​ສະ​ພາບນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ທີ່​ມີຖານ​ເປັນ​ເຫຼົ້າເຊັ່ນ: ເອ​ທານອ​ລ, ເມ​ທານອ​ລ ຫຼື ໄອ​ໂສ​ໂປ​ຣ​ພານອ​ລ.

 1. ທຳຄວາມສະອາດອ້ອມຮອບຝາຖັງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ (ຮູບສະແດງ ).

 2. ເອົາຝາປິດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອອກ.

 3. ຕື່ມໃສ່ຖັງນໍ້າມັນປະ​ມານ 25 ມມ (1 ນິ້ວ) ຢູ່ກ້ອງເພດານຖັງ (ດ້ານ​ລຸ່ມ​ສຸດ​ຂອງ​ຄໍ​ຕົວ​ເຕີມ. ຢ່າເຕີມຈົນລົ້ນ.

  artpending
 4. ອັດຝາປິດຄືນ.

 5. ເຊັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ອາ​ຈະຮົ່ວກະ​ຈາຍ​ນັ້ນອອກເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຈາກ​ໄຟ.

  Important: ຢ່າ​ໃຊ້​ເມ​ທານອ​ລ, ນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ​ທີ່​ມີ​ເມ​ທານອ​ລ ຫຼື ແກ໊ສ​ໂຊ​ຮອ​ລ​ທີ່​ມີ​ເອ​ທານອ​ລ​ຫຼາຍກວ່າ 10% ເພາະ​ວ່າ​ລະ​ບົບ​ນ້ຳ​ມັນ​ສາ​ມາດ​ເປ່​ເພ​ໄດ້. ຢ່າປະ​ສົມ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງກັບນ້ຳ​ມັນ​ແອັດ​ຊັງ.

ການກວດກ່ອນການປະຕິບັດງານ

ກວດ​ເບິ່ງຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ກ່ອນ​ໃຊ້​ງານເຄື່ອງ​ຈັກ:

ການກວດເບິ່ງລະບົບອິນເຕີລັອກ

ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການກວດເບິ່ງລະບົບອິນເຕີລັອກຄວາມ​ປອດ​ໄພ.
 • ຂໍ້ຄວນລະວັງ

  ຖ້າຫາກວ່າສະວິດເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພຖືກຕັດຂາດ ຫຼື ເສຍຫາຍ, ເຄື່ອງສາມາດປະຕິບັດງານໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ບຸກຄົນໄດ້.

  • ຢ່າແຕະ​ຕ້ອງປຸ່ມອິນເຕີລັອກ.

  • ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງປຸ່ມອິນເຕີລັອກທຸກໆມື້ ແລະ ປ່ຽນປຸ່ມທີ່ເສຍຫາຍກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້​ງານເຄື່ອງຈັກ.

  ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງລະບົບອິນເຕີລັອກແມ່ນ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ແກວ່ງ ຫຼື ຕິດ​ຈັກ, ນອກ​ຈາກວ່າ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈັກ​ຄວນ​ຈະ​ມອດ, ຖ້າ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ຖືກ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ດ້ານ​ໜ້າ ຫຼື ຖອຍ​ຫຼັງ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ນັ່ງ.

  1. ວາງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນທີ່​ໂລ່ງກວ້າງ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ ແລະ ຄົນ​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້. ມອດຈັກ.

  2. ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ນັ່ງ ແລະ ໃສ່ເບຣກມື.

  3. ກົດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ໜ້າ ແລະ ຖອຍ​ຫຼັງ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຕິດ​ຈັກ.

   Note: ຖ້າ​ຈັກແກວ່ງ, ອາດ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ-ອິນ​ເຕີ​ລັອກ. ສ້ອມແປງມັນ​ທັນ​ທີ.ຖ້າ ຈັກບໍ່​ແກວ່ງ, ລະ​ບົບໃຊ້​ງານ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  4. ໃຫ້​ນັ່ງ​ຢູ່​ກັບ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ພ້ອມ​ກັບ​ໃຫ້​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງເກຍ​ຫວ່າງ ແລະ ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມື​ໄວ້ ແລະ ຕິດຈັກ.

  5. ລຸກຂຶ້ນຈາກບ່ອນນັ່ງ ແລະ ກົດແປ້ນຂັບເຄື່ອນຊ້າໆ.

   Note: ຈັກ​ຄວນ​ຈະ​ມອດ​ພາຍ​ໃນ 1 ຫາ 3 ວິ​ນາ​ທີ. ແກ້ໄຂບັນຫາ, ຖ້າລະ​ບົບບໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

  ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ

  Note: ກໍານົດດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງເຄື່ອງຈັກຈາກຕໍາແຫນ່ງການ​ໃຊ້​ງານປົກກະຕິ.

  ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

  • ເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທາງຊັບສິນ.

  • ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເໝາະສົມ, ລວມທັງການປ້ອງກັນຕາ; ກັນ​ມື່ນ, ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕີນ; ໂສ້ງຂາຍາວ ແລະ ເຄື່ອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ສຽງ. ມັດຜົມຍາວໄວ້​ດ້ານ​ຫຼັງ ແລະ ຢ່າໃສ່ເຄື່ອງປະດັບຫຼວມໆ.

  • ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່ບໍ່​ສະ​ບາຍ, ອິດເມື່ອຍ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງສິ່ງ​ມຶນ​ເມົາ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດ.

  • ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານຂຶ້ນເທິງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຢູ່ໃກ້ ແລະ ສັດລ້ຽງຢູ່ຫ່າງຈາກເຄື່ອງຈັກໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.

  • ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກພຽງແຕ່ບ່ອນທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຂຸມ ຫຼື ອັນຕະລາຍທີ່ເຊື່ອງຢູ່.

  • ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້​ງານເທິງຫຍ້າປຽກ. ການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກໄຫຼໄປ.

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕິດຈັກ, ຮັບປະກັນວ່າເປັນເກຍຫວ່າງ, ໃສ່ເບ​ຣກມືໄວ້ຢູ່ ແລະ ທ່ານຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງປະຕິບັດງານ.

  • ເບິ່ງທາງຫຼັງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມກ່ອນທີ່ຈະຖອຍເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເສັ້ນທາງປອດໄພ.

  • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ຟຸ່ມໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງບໍ່ເຫັນ.

  • ຢ່າໃຊ້ງານຢູ່ໃກ້ຈຸດຕົກ, ຄອງນ້ຳ, ຄັນຄູ ຫຼື ບ່ອນ​ເປັນ​ເນີນ. ເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວສາມາດກິ້ງໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ, ຖ້າຫາກວ່າລໍ້ແລ່ນຂ້າມຂອບ ຫຼື ຖ້າຂອບມີ​ທາງ​ເປີດ​ໃຫ້.

  • ມອດເຄື່ອງຈັກ ແລະ ກວດ​ເບິ່ງ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳຫຼັງຈາກຕຳເອົາວັດຖຸ ຫຼື ຖ້າມີການສັ່ນສະເທືອນຜິດປົກກະຕິຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກ. ເຮັດການສ້ອມແປງທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຕໍ່.

  • ຊ້າລົງ ແລະ ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ລ້ຽວ ແລະ ຂ້າມຖະໜົນ ແລະ ທາງຍ່າງທີ່​ຢູ່​ກັບເຄື່ອງຈັກ. ໃຫ້ຮ້ອງສະເໝີວ່າລະວັງລົດມາ.

  • ຢ່າແລ່ນເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ມີອາຍເສຍປິດ.

  • ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຕິດ​ຢູ່ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄົນຢູ່ນຳ.

  • ກ່ອນອອກຈາກຕຳແໜ່ງປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

   • ປ່ອຍສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳຕ່ຳ​ລົງ.

   • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

   • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

   • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່​ນັ້ນຢຸດ.

  • ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເມື່ອມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຟ້າຜ່າ.

  • ຢ່າ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເປັນ​ພາ​ຫະ​ນະ​ລາກ​ແກ່.

  • ເມື່ອ​ຈຳ​ເປັນ, ຫົດ​ນ້ຳ​ພື້ນ​ຜິວ​ໃຫ້​ປຽກ​ກ່ອນ​ປັບ​ສະ​ພາບ​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ຝຸ່ນ​ໜ້ອຍ​ສຸດ.

  • ໃຊ້ແຕ່ອຸປະກອນເສີມ, ສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ ແລະ ອາໄຫຼ່ປ່ຽນທີ່ອະ​ນຸ​ມັດໂດຍ Toro ເທົ່າ​ນັ້ນ.

  ຄວາມປອດໄພໃນທາງຄ້ອຍຊັນ

  • ກຳ​ນົດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ ແລະ ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຕ່າງໆ​ສຳ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ໃນ​ບ່ອນ​ຄ້ອຍ​ຊັນ. ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຕ້ອງ​ລວມ​ມີ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ສະ​ໜາມ​ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ວ່າຄວາມ​ຄ້ອຍ​ຊັນ​ໃດ​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຕໍ່​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ສຳ​ນຶກທົ່ວໄປ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ດີ​ຢູ່​ສະ​ເໝີໃນເວລາທີ່ດຳເນີນການສຳຫຼວດເບິ່ງນີ້.

  • ບ່ອນຄ້ອຍຊັນແມ່ນປັດໃຈຕົ້ນ​ຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍການຄວບຄຸມ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດໃນ​ການ​ພິກ​ປີ້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສາ​ຫັດ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້. ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດງານໃນບ່ອນຄ້ອຍຊັນທີ່ປອດໄພ. ການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຢູ່ເທິງບ່ອນຄ້ອຍຊັນໃດກໍ່ຕາມແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ.

  • ບ່ອນຄ້ອຍຊັນແມ່ນປັດໃຈຕົ້ນ​ຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍການຄວບຄຸມ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດໃນ​ການອຽງ​ທັບ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສາ​ຫັດ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້. ການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຢູ່ເທິງບ່ອນຄ້ອຍຊັນໃດກໍ່ຕາມແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ.

  • ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ​ຕ່ຳ​ລົງ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ຢູ່​ບ່ອນ​ຄ້ອຍ​ຊັນ.

  • ຖ້າ​ທ່ານ​ຮູ້​ສຶກວ່າ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຢູ່​ບ່ອນຄ້ອຍ​ຊັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ງ່າຍ, ຢ່າ​ນຳ​ໃຊ້​ມັນ.

  • ເບິ່ງຂຸມ, ຮອຍແຕກ, ກ້ອນຫີນ ຫຼື ວັດ​ຖຸ​ອື່ນໆທີ່ເຊື່ອງຢູ່. ພູມສັນຖານທີ່ບໍ່ລຽບສາມາດເຮັດ​ໃຫ້ເຄື່ອງຈັກປີ້ນໄດ້. ຫຍ້າທີ່ສູງສາມາດປິດ​ບັງສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆໄດ້.

  • ເລືອກ​ຄວາມ​ໄວ​ພື້ນ​ດິນ​ຕ່ຳ​ເພື່ອທີ່ທ່ານຈະ​ບໍ່ຕ້ອງ​ຢຸດ ຫຼື ປ່ຽນ​ເກຍ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ່​ບ່ອນ​ຄ້ອຍ​ຊັນ.

  • ການ​ປີ້ນສາ​ມາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້ກ່ອນ​ຢາງ​ລໍ້ເສຍແຮງ​ລາກ.

  • ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້​ງານເຄື່ອງ​ຈັກເທິງຫຍ້າປຽກ. ຢາງລົດ​ໂລອາດ​ຈະ​ເສຍ​ແຮງ​ລາກໂດຍ​ບໍ່​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງວ່າ​ມີ​ເບ​ຣກ​ຢູ່​ບໍ່ ແລະ ເບ​ຣກ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ບໍ່.

  • ຫຼີກລ່ຽງການຕິດ​ຈັກ, ມອດ​ຈັກ ຫຼື ລ້ຽວເຄື່ອງຈັກຢູ່​ບ່ອນຄ້ອຍຊັນ.

  • ຮັກ​ສາ​ທຸກ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ບ່ອນ​ຄ້ອຍ​ຊັນ​ໄປ​ຊ້າໆ ແລະ ເທື່ອ​ລະ​ໜ້ອຍ. ຢ່າ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ໄວ ຫຼື ທິດ​ທາງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ກະ​ທັນ​ຫັນ.

  • ຢ່າໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃກ້ຈຸດຕົກ, ຄອງນ້ຳ, ຄັນຄູ ຫຼື ແຫຼ່ງ​ນ້ຳ. ເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວສາມາດກິ້ງໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ, ຖ້າຫາກວ່າລໍ້ແລ່ນຂ້າມຂອບ ຫຼື ຂອບຕົກ​ເຂົ້າໃນ. ສ້າງໃຫ້​ມີພື້ນທີ່ປອດໄພລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອັນຕະລາຍ (ຄວາມ​ກວ້າງເຄື່ອງ​ຈັກ 2 ອັນ).

  ການຕິດ​ຈັກ ແລະ ການມອດຈັກ

  1. ເອົາຕີນຂອງທ່ານອອກຈາກແປ້ນຂັບເຄື່ອນ, ຮັບປະກັນວ່າແປ້ນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ ເກຍ​ຫວ່າງ ແລະ ໃສ່​ເບ​ຣກມືໄວ້.

  2. ຊຸກ​ຄັນ​ເຄື່ອງ​ຄຸມ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຈັກ (ຊົກ) ໄປ​ທາງ​ໜ້າຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງເປີດ (ເມື່ອຕິດ​ຈັກ​ເຢັນ) ແລະ ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງຊ້າ.

   Important: ເມື່ອ​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຢູ່​ໃນ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ໜ້ອຍກວ່າ 0°C (32°F), ໃຫ້​ເວ​ລາ​ຈັກ​ອຸ່ນ​ເຄື່ອງ​ກ່ອນນຳ​ໃຊ້​ມັນ. ນີ້​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່ໄຮ​ໂດຼ​ສະ​ແຕັດ ແລະ ບ້ວງ​ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນ.

  3. ສຽບ​ກະ​ແຈ​ໃສ່​ສະ​ວິດບ່ອນ​ຕິດ​ຈັກ ແລະ ໝຸນ​ມັນ​ໄປຕາມ​ທິດ​ເຂັມ​ໂມງ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຈັກ. ຖອອອດກະ​ແຈອອກເມື່ອຈັກຕິດແລ້ວ.

   Note: ຄວບ​ຄຸມເຄື່ອງ​ຄຸມ​ອາ​ກາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຈັກ (ຊົກ) ເພື່ອ​ໃຫ້​ຈັກ​ຕິດ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຄ່ອງ​ຕົວ.

   Important: ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມໍ​ເຕີ​ເຄື່ອງ​ຕິດ​ຈັກ​ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ຢ່າເປີດເຄື່ອງ​ຕິດ​ຈັກດົນກວ່າ 10 ວິນາທີ. ຫຼັງຈາກ 10 ວິນາທີຂອງການແກວ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລໍຖ້າ 60 ວິນາທີກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຕິດມໍເຕີເຄື່ອງ​ຕິດ​ຈັກອີກຄັ້ງ.

  4. ເພື່ອມອດຈັກ, ເຄື່ອນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໄປ​ທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງຊ້າ ແລະ ໝຸນ​ກະ​ແຈ​ຕິດ​ຈັກ​ໄປທີ່ມອດ.

   Note: ຖອດກະ​ແຈອອກຈາກປຸ່ມເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຈັກໂດຍບັງເອີນ.

  5. ປິດ​ວາວ​ປິດ​ນ້ຳ​ມັ້ນ​ກ່ອນ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

   ຂໍ້ຄວນລະວັງ

   ການກວດ​ກາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຈັກ​ກຳ​ລັງ​ແລ່ນ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ໄດ້.

   ມອດຈັກ ແລະ ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່​ນັ້ນຢຸດກ່ອນທີ່ຈະກວດເບິ່ງການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ, ອາໄຫຼ່ທີ່ຫຼວມ ແລະ ຄວາມ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິອື່ນໆ.

  ການເຂົ້າ​ໃຊ້ເຄື່ອງ​ຈັກທຳ​ອິດ

  ຈັກ​ໃໝ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃດ້​ເຕັມ​ກຳ​ລັງ. ລະ​ບົບ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ມີ​ແຮງ​ສຽດ​ສີ​ຫຼາຍກວ່າ​ເມື່ອ​ພວກ​ມັນ​ຍັງ​ໃໝ່, ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ໂຫຼດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ຈັກ.

  ໃຫ້​ເວ​ລາ​ໃຊ້​ງານ 8 ຊົ່ວ​ໂມງທຳ​ອິດສຳ​ລັບ​ໄລ​ຍະການ​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ທຳ​ອິດ.

  ເນື່ອງ​ຈາກ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເພິ່ງ​ພາ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ໃຫ້​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ການ​ໃຊ້​ງານຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ເພື່ອ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ເລັກ​ນ້ອຍ, ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ບັນ​ຫາໄດ້. ໝັ່ນ​ກວດ​ກາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເລື້ອຍໆ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ໄລ​ຍະການ​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ທຳ​ອິດ​ສຳ​ລັບ​ສັນ​ຍານ​ຂອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຮົ່ວ, ຕັດ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ຫຼວມ ຫຼື ການ​ບໍ່​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໄດ້.

  ການ​ທຳ​ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບເຄື່ອງຈັກ

  ໃຫ້​ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ສຳ​ລັບຄຳ​ແນະ​ນຳ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ສະ​ເພາະ​ສຳ​ລັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ.

  ຝຶກ​ການ​ຂັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກເພາະ​ວ່າ​ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ຂອງ​ມັນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ໄປ​ຫຼາຍກວ່າ​ພາ​ຫະ​ນະ​ອັດ​ຖະ​ປະ​ໂຫຍດ​ບາງ​ປະ​ເພດ. 2 ຈຸດ​ທີ່​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເມື່ອ​ໃຊ້​ງານ​ພາກ​ຫະ​ນະ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ໄວ​ເກຍ ແລະ ຄວາມ​ໄວ​ຈັກ.

  ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໄວ​ຈັກ​ຄົງ​ທີ່, ໃຫ້ກົດແປ້ນຂັບເຄື່ອນຊ້າໆ. ນີ້​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຈັກ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໄວ​ພື້ນ​ດິນ​ຂອງ​ພາ​ຫະ​ນະ​ໄວ້. ໃນ​ທາງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ, ການ​ຊຸກ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ລົງ​ຢ່າງ​ໄວ​ຫຼຸດ​ຄວາມ​ໄວ​ຈັກ​ລົງ; ດ້ວຍ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ຈະ​ບໍ່​ມີ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ບິດພໍ​ທີ່​ຈະ​ເຄື່ອນ​ພາ​ຫະ​ນະ​ໄດ້. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ເພື່ອ​ໂອນ​ກຳ​ລັງ​ສູງ​ສຸດ​ໄປ​ຫາ​ລໍ້, ເຄື່ອນຄັນເລັ່ງໄປທີ່ໄວ ແລະ ກົດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອງ​ລົງ​ເບົາໆ. ໂດຍ​ການ​ປຽບ​ທຽບ, ຄວາມ​ໄວພື້ນ​ດິນສູງສຸດໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໂຫຼດ​ເມື່ອ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ໄວ ແລະ ແປ້ນຂັບເຄື່ອນຊ້າໆ, ແຕ່​ຖືກ​ກົດ​ຈົນ​ສຸດ. ໃຫ້​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໄວຈັກ​ໄວ້​ສູງ​ພຽງ​ພໍ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ​ເພື່ອສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ບິດ​ສູງ​ສຸດ​ໄປ​ຫາ​ລໍ້.

  ຂໍ້ຄວນລະວັງ

  ການ​ໃຊ້​ງານເຄື່ອງຈັກຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ອຽງ​ທັບ ຫຼື ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ.

  • ໃຊ້​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ເມື່ອ​ເຂົ້າ​ໄປ ແລະ ອອກ​ຈາກ​ກັບ​ດັກ​ຊາຍ.

  • ໃຊ້​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດບໍ​ລິ​ເວນ​ຄອງ, ຫ້ວຍ ຫຼື ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ອື່ນໆ.

  • ໃຊ້ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງເມື່ອໃຊ້​ງານເຄື່ອງຈັກຢູ່ບ່ອນຄ້ອຍຊັນຫຼາຍ.

  • ຫຼຸດ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ທ່ານ​ລົງ​ເມື່ອ​ເຮັດ​ການ​ລ້ຽວ​ທັນ​ທີ ຫຼື ເມື່ອ​ລ້ຽງ​ຢູ່​ເປີ້ນ​ພູ.

  • ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ຢຸດ ແລະ ການ​ຕິດ​ຈັກ​ທັນ​ທີ.

  • ຢ່າ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ຖອຍ​ຫຼັງ​ແລ້ວ​ອອກ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ເລີຍ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຢຸດ​ໃຫ້​ຢູ່​ດີ​ກ່ອນ.

  Note: ຖ້າ​ຕົວ​ປັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ຕິດ​ຄ້າງ​ໃສ່​ຕົວ​ປັບ​ໜ່ວຍ​ຕັດ, ສອດ​ເຫຼັກແງະ ຫຼື ໄຂ​ຄວງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຊ່ອງ​ແງະ​ເພື່ອ​ປົດ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending

  ຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານ

  • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ, ຖອດ​ກະ​ແຈ ແລະ ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດກ່ອນ​ອອກ​ຈາກເຄື່ອງ​ຈັກ.

  • ອານາໄມຫຍ້າ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກທໍ່​ເກັບ​ສຽງ ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນໄຟໄໝ້. ອະ​ນາ​ໄມນໍ້າມັນເຄື່ອງ ຫຼື ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກະເດັນອອກ.

  • ປ່ອຍ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຢັນ​ລົງ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ປິດ​ໃດ​ໜຶ່ງ.

  • ປິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟກ່ອນ​ການເກັບມ້ຽນ ຫຼື ການຂົນສົ່ງເຄື່ອງຈັກ.

  • ຢ່າເກັບເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເທິງເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

  • ຮັກສາອາໄຫຼ່ທຸກອັນຂອງເຄື່ອງຈັກໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີ ແລະ ຫັນສ່ວນ​ປະ​ກອບຕ່າງໆໃຫ້ແໜ້ນ.

  • ປ່ຽນທຸກສະ​ຫຼາກ​ທີ່ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ, ເປ່​ເພ ຫຼື ຫາຍໄປ.

  ການລາກເຄື່ອງຈັກ

  ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ສຸກ​ເສີນ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ລາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປໄລ​ຍະ​ທາງ​ສັ້ນ​ໄດ້. ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ເຮັດ​ແນວ​ນີ້​ເປັນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ມາດ​ຕະ​ຖານ.

  Important: ຢ່າ​ລາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ​ກວ່າ 1.6 ກມ/ຊມ (1 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ເພາະ​ວ່າ​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໄດ້. ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເຄື່ອນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປ​ໄກ​ກວ່າ 50 ມ (55 ຫຼາ), ໃຫ້​ຂົນ​ສົ່ງ​ມັນ​ເທິງ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ ຫຼື ລົດລາກ. ຢາງ​ລໍ້​ອາດ​ຈະ​ລັອກ, ຖ້າ​ທ່ານ​ລາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ​ເກີນ​ໄປ. ຖ້າ​ເກີດ​ເປັນ​ແນວ​ນີ້​ຂຶ້ນ​ມາ, ໃຫ້​ຢຸດ​ລາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ລໍ​ຖ້າ​ໃຫ້​ຄວາມ​ດັນ​ວົງ​ຈອນ​ການ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ຄົງ​ຕົວ​ກ່ອນ​ເລີ່ມ​ການ​ລາກ​ອີກ​ໃນ​ຄວາມ​ໄວ​ຊ້າ​ລົງ.

  ການຂົນເຄື່ອງຈັກ

  • ໃຊ້ທາງລາດເຕັມຄວາມກ້ວາງສຳລັບການໂຫຼດເຄື່ອງຈັກໃສ່ລົດພ່ວງ ຫຼື ລົດບັນທຸກ.

  • ມັດເຄື່ອງຈັກໃຫ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ.

  ການບຳລຸງຮັກສາ

  Note: ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແຜນຜັງໄຟຟ້າ ຫຼື ແຜນ​ຜັງລະບົບໄຮໂດຼລິກສຳລັບເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເບິ່ງ www.Toro.com.

  ຄວາມປອດໄພໃນການບຳລຸງຮັກສາ

  • ກ່ອນທີ່ຈະດັດປັບ, ທຳຄວາມສະອາດ, ສ້ອມ​ແປງ ຫຼື ອອກຈາກເຄື່ອງ, ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

   • ຍ້າຍປຸ່ມຄັນ​ເລັ່ງໄປທີ່ຕຳແໜ່ງກາ​ລັງ​ຕີຕ່ຳ.

   • ປ່ອຍສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳຕ່ຳ​ລົງ.

   • ຮັບປະກັນວ່າການຂັບເຄື່ອນຢູ່ໃນເກຍຫວ່າງ.

   • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

   • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

   • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່​ນັ້ນຢຸດ.

   • ປ່ອຍໃຫ້ອົງປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກເຢັນກ່ອນປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາ.

  • ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຢ່າດຳ​ເນີນການບຳລຸງຮັກສາໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່. ຢູ່ຫ່າງຈາກຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອນໄຫວ.

  • ໃຊ້ກະລິກຄ້ຳເພື່ອຮອງຮັບເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆເມື່ອຈຳເປັນ.

  • ປ່ອຍຄວາມດັນອອກຈາກສ່ວນປະກອບທີ່ມີພະລັງງານເກັບໄວ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

  ຕາຕະລາງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ແນະນຳ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 8 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ບິດນັອດຮັດລໍ້ລົດ.
 • ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການກວດເບິ່ງລະບົບອິນເຕີລັອກຄວາມ​ປອດ​ໄພ.
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກ.
 • ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.
 • ກວດເບິ່ງສະ​ພາບ​ຂອງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ.
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕິດຈັກເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ແລະ ປະຈຳວັນຫຼັງຈາກນັ້ນ.
 • ຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ ແລະ ການກວດ​ກາເຄື່ອງ​ຈັກ.
 • ທຸກໆ 25 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງການ​ຕໍ່​ສາຍ ແລະ ລະ​ດັບ​ຂອງ​ຂອງ​ແຫຼວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.
 • ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ການ​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.
 • ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໝໍ້ກອງ.(ເຮັດ​ເລື້ອຍໆໃນສະພາບທີ່ເປື້ອນ ຫຼື ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນຫຼາຍ).
 • ປ່ຽນ​ຫົວ​ທຽນ.
 • ບິດນັອດຮັດລໍ້ລົດ.
 • ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາໝໍ້ກອງອາກາດ (ເຮັດໃຫ້​ໄວ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນ, ເປື້ອນ​ຫຼາຍ).
 • ປ່ຽນໝໍ້ກອງ​ອາ​ກາດ.
 • ທຸກໆ 500 ຊົ່ວໂມງ
 • ການປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
 • ປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງຖັງ​ຄາ​ບອນ.
 • ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງ​ທຳ​ຄວາມເຢັນນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.
 • ກວດເບິ່ງຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກ (ຢູ່​ໃນ​ກາ​ລັງ​ຕີ ແລະ ເລັ່ງເຕັມທີ່).ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານສຳ​ລັບ​ການກວດ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ.
 • ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນໍ້າມັນທາງ​ເລືອກ​ໃສ່​ທ້ອງອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນກອງໄຮໂດຼລິກ..
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນ້ຳມັນທາງເລືອກໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ຫຼຸດ​ຄາບອນ​ຊ່ອງ​ເຜົາ​ໄໝ້.ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານສຳ​ລັບ​ການກວດ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ.
 • ປັບ​ວາວ ແລະ ບິດ​ນັອດ​ຫົວດ້ວຍ​ແຮງ​ບິດ.ຕິດ​ຕໍ່ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ Toro ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານສຳ​ລັບ​ການກວດ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ.
 • ລະບາຍນໍ້າມັນ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
 • ທຸກໆ 1,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນໝໍ້ກອງໄຮໂດຼລິກ..
 • ທຸກໆ 1,500 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນທໍ່ເຄື່ອນ​ໄຫວ.
 • ປ່ຽນ​ສະ​ວິດ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ເກຍຫວ່າງ ແລະ ບ່ອນ​ນັ່ງ.
 • ທຸກໆ 2,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • Important: ໃຫ້​ເບິ່ງ​ປຶ້ມ​ຄູ່​ມື​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານສຳລັບຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາເພີ່ມເຕີມ.

  ລາຍການກວດການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳວັນ

  ເຮັດຊ້ຳຄືນ​ຕາມໜ້ານີ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ປົກກະຕິ.

  ລາຍການກວດກາການບຳລຸງຮັກສາສຳລັບອາທິດຂອງ:
  ຈັນ.ອັງຄານ.ພຸດ.ພະຫັດ.ສຸກ.ເສົາ.ອາທິດ.
  ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດງານດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອິນເຕີລັອກ.       
  ກວດກາເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງພວງ​ມະ​ໄລ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.       
  ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຈັກ.       
  ກວດ​ເບິ່ງ​ສະ​ພາບ​ຂອງໝໍ້​ກອງ​ອາ​ກາດ.       
  ກວດ​ເບິ່ງ​ສັນ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ຂອງ​ຈັກ.       
  ກວດເບິ່ງສຽງລົບກວນຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ.       
  ກວດເບິ່ງສຽງປະຕິບັດການທີ່ຜິດປົກກະຕິ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງນ້ຳໄຮມັນໂດຼລິກ.       
  ກວດເບິ່ງຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂອງທໍ່ໄຮໂດຼລິກ.       
  ກວດເບິ່ງການຮົ່ວໄຫຼຂອງແຫຼວ.       
  ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.       
  ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງມື.       
  ສຳຜັດກັບສີທີ່ລອກ.       
  ການ​ບັນ​ທຶກ​ບໍ​ລິ​ເວນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ
  ການກວດກາປະຕິບັດໄປຕາມ:
  ລາຍ​ການວັນທີຂໍ້​ຄວາມ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  ຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາກ່ອນລ່ວງໜ້າ

  Note: ກໍານົດດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງເຄື່ອງຈັກຈາກຕໍາແຫນ່ງການ​ໃຊ້​ງານປົກກະຕິ.

  ຂໍ້ຄວນລະວັງ

  ຖ້າ​ທ່ານ​ປະ​ກະ​ແຈ​ໄວ້​ໃນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ວິດຕິດ​ຈັກ, ບາງ​ຄົນ​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຈັກ​ໄດ້​ໂດຍ​ບັງ​ເອີນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ ຫຼື ຄົນ​ອື່ນ​ທີ່​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໄດ້.

  ຖອດ​ກະ​ແຈ​ອອກ​ຈາກ​ບ່ອນຕິດ​ຈັກ​ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ເຮັດການ​ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ໃດ​ໜຶ່ງ.

  Important: ຕົ​ວ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ໃນ​ຝາ​ປົກ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ນີ້​ອອກ​ແບບ​ມາ​ເພື່ອໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ຝາ​ປົກ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເອົາ​ອອກ. ມາຍ​ຕົວ​ຮັດ​ແໜ້ນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ຝາ​ປົກ​ແຕ່​ລະ​ອັນ​ດ້ວຍ​ການ​ບິດ​ສອງ​ສາມ​ຮອບ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຝາ​ປົກ​ຫຼວມ, ແຕ່​ຍັ​ງ​ຕິດ​ຢູ່, ຈາກ​ນັ້ນ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ ແລະ ມາຍ​ພວກ​ມັນ​ໃຫ້​ຫຼວມ​ຈົນ​ກວ່າ​ຝາ​ປົກ​ເສ​ລີ. ອັນ​ນີ້​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ທ່ານ​ແກະ​ເອົາ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ຕົວ​ຮັກ​ສາ​ມັນ​ໄວ້​ໂດຍ​ບັງ​ເອີນ.

  ການ​ຍົກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

  ຄຳເຕືອນ

  ກະ​ລິກ​ຄ້ຳ ຫຼື ກະ​ລິກ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ຄ້ຳ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄດ້ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ຮ້າຍ​ແຮງໄດ້.

  ໃຊ້ກະລິກຄ້ຳເພື່ອຄ້ຳເຄື່ອງຈັກ.

  ຈຸດ​ຄ້ຳ​ແມ່ນ​ມີ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  • ດ້ານ​ຊ້າຍ ຫຼື ດ້ານ​ຂວາ—ຢູ່​ກ້ອງ​ມໍ​ເຕີ້​ລໍ້​ຫຼັງ ຫຼື ກອບ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  • ດ້ານ​ໜ້າ—ຢູ່​ກ້ອງກອບ​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ລໍ້​ໜ້າ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending

  ການຫລໍ່ມື່ນ

  ເຄື່ອງຈັກມີຂໍ້​ຕໍ່ກະແລັດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫຼໍ່ມື່ນເປັນປົກ​ກະ​ຕິ​ດ້ວຍກະແລັດຣີທຽມເບີ 2 ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ງານ​ທຸກໆ 100 ຊົ່ວ​ໂມງ.

  ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່ມື່ນລູກ​ບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບີ່ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  • ລູກ​ບີ່​ລໍ້​ໜ້າ (1) (ຮູບສະແດງ )

   artpending
  • ແກນ​ໝຸນ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ (1) (ຮູບສະແດງ )

   artpending
  • ເພົາ​ເກາະ​ດ້ານຫຼັງ (5) (ຮູບສະແດງ )

   artpending
  • ປາຍ​ກ້ານ​ສູບ​ພວງ​ມະ​ໄລ (1)—ລຸ້ນ 08705 ເທົ່າ​ນັ້ນ (ຮູບສະແດງ )

   artpending
  • ແກນ​ໝຸນ (ຮູບສະແດງ )

   Note: ຂໍ້​ຕໍ່​ຊະ​ລ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ແກນ​ໝຸນ (ຮູບສະແດງ ) ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ຕົວ​ປັບ​ຫົວ​ສີດ​ປືນ. ສັ່ງຊື້ອາໄຫຼ່ Toro ເບີ 107-1998 ຈາກຜູ້ຈຳໜ່າຍ Toro ຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

   artpending

  ການ​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ການ​ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.
  1. ເຊັດ​ຂໍ້​ຕໍ່​ກະ​ແລັດ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ​ເພື່ອບໍ່ໃຫ້​ມີສິ່ງ​ແປກ​ປອມ​ຖືກ​ບັງ​ຄັບເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ລູກ​ບີ່ ຫຼື ປອກ​ລູກ​ບີ່.

  2. ໂປ່ມ​ກະ​ແລັດ​ໃສ່​ລູກ​ບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບໍ່.

  3. ເຊັດ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ສ່ວນ​ເກີນ​ອອກ.

  ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກ

  ຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກ

  • ມອດຈັກກ່ອນກວດການ້ຳມັນ ຫຼື ຕື່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງໃສ່ຖັງຂໍ້ຫວ່ຽງ.

  • ຢ່າປ່ຽນແປງຄວາມ​ໄວຕົວບັນຊາ ຫຼື ເລັ່ງຄວາມໄວເຄື່ອງຈັກເກີນ.

  ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

  ໃຊ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຈຳ​ເພາະຄື:

  ລະ​ດັບ​ການ​ຈັດ​ປະ​ເພດ API: SL ຫຼື ສູງກວ່າ

  ຄວາມ​ໜຽວ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ: SAE 30—ສູງກວ່າ 4°C (40°F)

  ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນໍ້າມັນເຄື່ອງຈັກ.
 • ຈັກ​ຖືກ​ຈັດ​ສົ່ງ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຫວ່ຽງ; ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ​ຕ້ອງກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກ​ທ່ານ​ເລີ່ມ​ຕິດ​ຈັກ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນລະດັບພື້ນດິນ, ມອດຈັກ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື ແລະ ຖອດກະແຈ.

  2. ເລື່ອນບ່ອນ​ນັ່ງ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ.

  3. ດຶງເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງອອກ (ຮູບສະແດງ ) ແລະ ເຊັດມັນດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ.

   artpending
  4. ສຽບເຫຼັກແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງໄປໃນ​ທໍ່ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ມັນລົງ​ໄປ​ຈຳ​ແລ້ວ. ຖອດເຫຼັກແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງອອກ​ຈາກ​ທໍ່ ແລະ ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງ. ຖ້າ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ຕ່ຳ, ຖອດ​ຝາ​ປິດ​ຄໍ​ເຕີມ​ອອກ​ຈາກ​ຝາ​ປິດ​ວາວ ແລະ ເຕີມນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້ໃຫ້​ພຽງ​ພໍ​ເພື່ອ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ໃຫ້​ຮອດ​ຂີດ​ໝາຍເຕັມ​ຖັງໃນ​ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ.

   Important: ໃຫ້ແນ່​ໃຈ​ວ່າຮັກສາໄດ້ລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງໃນລະຫວ່າງຂີດໝາຍດ້ານເທິງ ແລະ ລຸ່ມໃນເຫຼັກແທກນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ເກີນ​ຂີດ​ໝາຍ ຫຼື ຕ່ຳ​ກວ່າ​ຂີດ​ໝາຍ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໄດ້​ເມື່ອ​ໃຊ້​ງານ​ມັນ.

  5. ຕິດ​ຕັ້ງເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃສ່​ບ່ອນຂອງມັນ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

   Important: ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໃສ່​ເຫຼັກ​ແທກນ້ຳ​ມັນ​ໄປ​ໃຫ້​ສຸດ​ຢູ່​ໃນ​ທໍ່​ເພື່ອ​ອັດ​ຂໍ້​ຫວ່ຽງ​ຈັກ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ. ການບໍ່ປິດ​ຂໍ້​ຫວ່ຽງ​ຈັກ​ອາດ​ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່ຈັກ​ໄດ້.

  6. ເລື່ອນບ່ອນ​ນັ່ງລົງ​ທາງ​ລຸ່ມ.

  ການປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໝໍ້ກອງ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໝໍ້ກອງ.(ເຮັດ​ເລື້ອຍໆໃນສະພາບທີ່ເປື້ອນ ຫຼື ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນຫຼາຍ).
 • ຄວາມຈຸນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງຖັງຂໍ້ຫວ່ຽງ: ໂດຍ​ປະ​ມານ 1.66 ລິດ (1-¾ ຄະ​ວອດ​ສະ​ຫະ​ລັດ) ກັບໝໍ້ກອງ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນລະດັບພື້ນດິນ, ມອດຈັກ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື ແລະ ຖອດກະແຈ.

  2. ຖອດນັອດ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ (ຮູບສະແດງ ) ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳມັນໄຫຼລົງໃນອ່າງ​ໂຕ່ງ. ເມື່ອ​ນ້ໍາມັນຢຸດແລ້ວ, ໃສ່ດອນ​ອັດ​ການ​ລະ​ບາຍຄືນ.

   artpending
  3. ເອົາໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຄື່ອງອອກ (ຮູບສະແດງ ).

  4. ໃຊ້ການເຄືອບດວ້ຍນ້ຳມັນເຄື່ອງ​ສະ​ອາດບາງໆໃສ່ແຫວນກັນຊືມ​ໝໍ້ກອງໃໝ່.

  5. ຮັດ​ກຽວໝໍ້ກອງດ້ວຍ​ມືຈົນກວ່າແຫວນຈະສຳຜັດກັບຕົວ​ປັບ​ໝໍ້​ກອງ; ຈາກນັ້ນຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ອີກ ½ ຫາ ¾ ຮອບ.

   Important: ຢ່າຮັດໝໍ້ກອງແໜ້ນເກີນໄປ.

  6. ຕື່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້ໃສ່ຖັງຂໍ້ຫວ່ຽງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  7. ກຳ​ຈັດ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃຊ້​ແລ້ວ​ຖິ້ມ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາໝໍ້ກອງອາກາດ (ເຮັດໃຫ້​ໄວ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນ, ເປື້ອນ​ຫຼາຍ).
  • ກວດເບິ່ງຕົວໝໍ້ກອງອາກາດສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວຂອງອາກາດ​ໄດ້. ປ່ຽນສ່ວນ​ປະ​ກອບທີ່​ເປ່​ເພ​ເສຍ​ຫາຍ. ກວດເບິ່ງລະບົບການດູດອາກາດທັງໝົດສຳລັບການຮົ່ວໄຫຼ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ປອກຮັດທໍ່ຫຼວມ.

  • ຢ່າປ່ຽນໝໍ້ກອງອາກາດກ່ອນຄວາມຈຳເປັນ, ການ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ​ແມ່ນພຽງແຕ່ເພີ່ມໂອກາດທີ່ໃຫ້ຄວາມເປື້ອນເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານຖອດໝໍ້ກອງອອກ.

  • ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້​ໃສ່ຝາປິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປິດດ້ວຍ​ຕົວ​ໝໍ້ກອງອາກາດແລ້ວ.

  ການປ່ຽນໝໍ້ກອງ​ອາ​ກາດ.

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນໝໍ້ກອງ​ອາ​ກາດ.
  1. ປົດສະ​ຫຼັກທີ່ຝາປິດຕົວກອງອາກາດໃຫ້ເຂົ້າກັບຕົວກອງອາກາດ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ຖອດຝາປິດອອກຈາກຕົວໝໍ້ກອງອາກາດ.

  3. ກ່ອນທີ່ຈະເອົາໝໍ້​ກອງອອກ, ໃຊ້​ອາ​ກາດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຕ່ຳ (40 psi, ສະ​ອາດ ແລະ ແຫ້ງ) ເພື່ອ​ຊ່ວຍກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ໃຫຍ່ຢູ່ລະຫວ່າງດ້ານນອກ​ຂອງຕົວກອງຕົ້ນ​ຕໍ ແລະ ຖັງ.

   Important: ຫຼີກລ່ຽງການນຳໃຊ້ອາກາດທີ່ມີຄວາມດັນສູງທີ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ຝຸ່ນຜ່ານຕົວກອງເຂົ້າໄປໃນທໍ່ດູດອາກາດ. ຂະບວນການທຳຄວາມສະອາດນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອເຂົ້າໄປ​ໃນ​ເມື່ອເອົາໝໍ້​ກອງຕົ້ນ​ຕໍ​ອອກ.

  4. ເອົາໝໍ້​ກອງອອກ ແລະ ປ່ຽນໝໍ້ກອງ.

   Note: ກວດກາໝໍ້ກອງໃໝ່ສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍໃນການຂົນສົ່ງ, ກວດເບິ່ງປາຍກັນຊືມຂອງໝໍ້ກອງ ແລະ ຕົວເຄື່ອງ. ຢ່າໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ເສຍຫາຍ. ໃສ່ໝໍ້ກອງໃໝ່ເຂົ້າ​ໄປໂດຍການໃຊ້ແຮງດັນໃສ່ຂອບທາງນອກຂອງອົງປະກອບເພື່ອວາງມັນຢູ່ໃນກ່ອງ. ຢ່າໃຊ້ຄວາມດັນໃສ່​ໃຈກາງທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນຂອງໝໍ້ກອງ.

   Note: ບໍ່​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້ທຳຄວາມສະອາດຂອງອົງປະກອບທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວເນື່ອງ​ຈາກ​ອາດ​ຈະ​ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່​ຈະ​ມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕົວ​ກາງໝໍ້ກອງ.

  5. ທຳຄວາມສະອາດຊ່ອງ​ລະ​ບາຍຄວາມເປື້ອນທີ່ຢູ່ໃນຝາປິດທີ່ຖອດອອກໄດ້.

  6. ຖອດວາວຢາງບ່ອນ​ປ່ອຍອອກຈາກຝາປິດ, ທຳຄວາມສະອາດຝາອັດປາກກ່ອງ ແລະ ປ່ຽນວາວ​ບ່ອນ​ປ່ອຍອອກ.

  7. ຕິດຕັ້ງຝາປິດປັບວາວຢາງບ່ອນ​ປ່ອຍອອກໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ລົງ​ທາງ​ລຸ່ມ—ລະຫວ່າງເຂັມ​ໂມງຊີ້ປະມານ 5 ໂມງຫາ 7 ໂມງເມື່ອເບິ່ງຈາກທາງປາຍ.

  8. ໃສ່​ສະ​ຫຼັກ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

  ການປ່ຽນ​ຫົວ​ທຽນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນ​ຫົວ​ທຽນ.
 • ປະ​ເພດ: ແຊ້ມ​ປ້ຽນ RC14YC (ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ)

  ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ອາ​ກາດ: 0.76 ມມ (0.030 ນິ້ວ)

  Note: ປົກ​ກະ​ຕິ​ຫົວ​ທຽນ​ຈະ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ໃຊ້​ໄດ້​ດົນ​ນານ; ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ເອົາ​ພວກ​ມັນ​ອອກ​ມາ ແລະ ກວດ​ກາ​ເບິ່ງ​ເມື່ອ​ຈັກ​ມີ​ຄວາມ​ຂັດ​ຂ້ອງ.

  1. ອະ​ນາ​ໄມ​ອ້ອມ​ຮອບ​ຫົວ​ທຽນ​ແຕ່​ລະ​ຕົວ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ສິ່ງ​ແປກ​ປອມ​ສາ​ມາ​ຕົກ​ລົງ​ໃສ່​ລູກ​ສູບ​ເມື່ອ​ເອົາ​ຫົວ​ທຽນ​ອອກ​ແລ້ວ.

  2. ດຶງ​ສາຍ​ຫົວ​ທຽນ​ອອກ​ຈາກຫົວ​ທຽນ ແລະ ເອົາຫົວ​ສຽບອອກ​ຈາກຫົວລູກ​ສູບ.

  3. ກວດ​ເບິ່ງ​ສະ​ພາບ​ຂອງ​ຂົ້ວ​ໄຟ​ຟ້າ​ທາງ​ດ້ານ​ຂ້າງ, ຂົ້ວ​ໄຟ​ຟ້າ​ຢູ່​ເຄິ່ງ​ກາງ ແລະ ສະ​ນວນ​ຫຸ້ມ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ.

   Important: ປ່ຽນ​ຫົວ​ທຽນທີ່​ແຕກ, ສົກ​ກະ​ປົກ, ເປື້ອນ ຫຼື ໃຊ້​ການ​ບໍ່​ໄດ້. ຢ່າ​ໃຊ້​ກະ​ດາດ​ຊາຍ​ຖູ, ຂູດ ຫຼື ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຂົ້ວ​ໄຟ​ຟ້າດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ແປງ​ລວດ​ຖູ​ເພາະ​ວ່າ​ສຸດ​ທ້າຍ​ແລ້ວ​ເສດ​ຊາຍ​ອາດ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ຈາກຫົວ​ສຽບ, ຕົກ​ລົງ​ໄປ​ໃສ່ລູກ​ສູບ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຈັກ​ເສຍ​ຫາຍ​ໄດ້.

  4. ຕັ້ງ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ອາ​ກາດ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂົ້ວ​ໄຟ​ຟ້າ​ຢູ່​ເຄິ່ງ​ກາງ ແລະ ຂົ້ວ​ໄຟ​ຟ້າດ້ານ​ຂ້າງເປັນ 0.76 ມມ (0.030 ນິ້ວ); ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ . ຕິດ​ຕັ້ງ​ຫົວ​ທຽນ​ທີ່​ມີ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ດ້ວຍຕົວ​ອັດ​ຢ່ວງ ແລະ ຮັດ​ຫົວ​ສຽບ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ເປັນ 23 N∙m (200 in-lb). ຖ້າ​ບໍ່​ໃຊ້​ກະ​ແຈ​ບິດ, ໃຫ້​ຮັດ​ຫົວ​ສຽບ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດີ.

   artpending

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ການປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 500 ຊົ່ວໂມງ
 • ການປ່ຽນໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
 • ໝໍ້​ກອງ​ໃນ​ສາຍ​ຖືກ​ເອົາ​ລວມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ສາຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ. ໃຊ້​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ເມື່ອ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ໃໝ່:

  1. ປິດ​ວາວ​ອັດ​ນ້ຳ​ມັນ, ມາຍ​ປອກ​ຮັດ​ທໍ່​ຢູ່​ດ້ານເຄື່ອງ​ຈຸດ​ລະ​ເບີດ​ຂອງ​ໝໍ້​ກອງ​ໃຫ້​ຫຼວມ ແລະ ເອົາ​ສາຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ອອກ​ຈາກ​ໝໍ້​ກອງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ວາງອ່າງລະ​ບາຍ​ໄວ້​ກ້ອງ​ໝໍ້​ກອງ, ມາຍ​ປອກ​ຮັດ​ທໍ່​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ໃຫ້​ຫຼວມ ແລະ ຖອດໝໍ້ກອງອອກ.

  3. ຕິດ​ຕັ້ງ​ໝໍ້​ກອງ​ໃໝ່ຕາມ​ລູກ​ສອນ​ໃນ​ໝໍ້​ກອງ​ຊີ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ (ໄປ​ຍັງ​ເຄື່ອງ​ຈຸດ​ລະ​ເບີດ).

  4. ເລື່ອນ​ປອກ​ຮັດ​ທໍ່​ໄປ​ໃສ່​ປາຍ​ຂອງ​ສາຍ​ນ້ຳ​ມັນ.

  5. ຊຸກ​ສາຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄປ​ຍັງ​ໝໍ້​ກອງ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ຮັດ​ພວກ​ມັນ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍປອກຮັດທໍ່.

   Note: ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ລູກ​ສອນ​ຢູ່​ດ້ານ​ຂອງ​ໝໍ້​ກອງ​ຊີ້​ໄປ​ຍັງ​ເຄື່ອງ​ຈຸດ​ລະ​ເບີດ.

  ການປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງຖັງ​ຄາ​ບອນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 500 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງຖັງ​ຄາ​ບອນ.
  1. ຍົກ​ຢາງ​ລົດ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ພື້ນ ແລະ ຄ້ຳ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ດ້ວຍ​ກະ​ລິກ​ຄ້ຳ.

  2. ເອົານັອດ​ຮັດ​ລໍ້ 4 ນັອດ​ທີ່​ຍຶດ​ລໍ້ໃສ່​ຫົວ​ເພົາອອກ ແລະ ເອົາ​ລໍ້​ລົດ ແລະ ຢາງອອກ​ລົດ(ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ຖອດ​ນັອດ​ຫົວ​ກຽວ​ໜ້າ​ແປນ 4 ນັອດ (¼ x ⅝ ນິ້ວ) ທີ່​ຍຶດຝາ​ຄອບ​ລໍ້​ໃສ່​ຂອບ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ການເຂົ້າເຖິງ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຂອບ​ໃນ​ແຜງ​ດ້ານ​ລຸ່ມ​ຂອງຕູ້​ຄວບ​ຄຸມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ດຶງ​ໝໍ້​ກອງ​ຖັງ​ຄາ​ບອນ​ໄປ​ດ້ານ​ຫຼັງ ແລະ ອອກ​ຈາກ​ທໍ່​ຢູ່​ປາຍ​ຂອງ​ຖັງ​ຄາ​ບອນ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  5. ສອດໝໍ້​ກອງ​ຖັງ​ຄາ​ບອນ​ໄປໃໝ່​ເຂົ້າ​ໄປໃສ່ທໍ່​ຢາງຢູ່​ປາຍ​ຂອງ​ຖັງ​ຄາ​ບອນ (ຮູບສະແດງ ).

  6. ຈັດ​ລຽງ​ຮູ​ຢູ່​ໃນ​ຝາ​ຄອບ​ລໍ້ກັບ​ກອບ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ) ແລະ ຮັດ​ຝາ​ຄອບ​ໃສ່​ກອບ​ດ້ວຍນັອດ​ຫົວ​ກຽວ​ໜ້າ​ແປນ (¼ x ⅝ ນິ້ວ) ທີ່​ທ່ານ​ເອົາ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ .

  7. ປະ​ກອບ​ຢາງ ແລະ ລໍ້ໃສ່​ເພົາ​ຂອງ​ຫົວ​ເພົາ​ລໍ້ (ຮູບສະແດງ ) ດ້ວຍ​ນັອດ​ຮັດ​ລໍ້ 4 ນັອດ​ທີ່​ທ່ານ​ເອົາ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ ແລະ ຮັດ​ນັອດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ມື.

  8. ເອົາກະ​ລິກຄ້ຳ​ອອກ ແລະ ປ່ອຍ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຕ່ຳ​ລົງ ພື້ນ​ດິນ.

  9. ບິດ​ນັອດ​ຮັດ​ລໍ້​ເຂົ້າ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າ

  ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄຟຟ້າ

  • ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດເຕີຣີກ່ອນທີ່ຈະສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ. ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຂົ້ວລົບກ່ອນ ແລະ ຂົ້ວບວກສຸດທ້າຍ. ເຊື່ອມຕໍ່ປາຍຂົ້ວບວກເຂົ້າກ່ອນ ແລະ ຂົ້ວລົບສຸດທ້າຍ.

  • ສາກແບັດເຕີຣີໃນບ່ອນທີ່ເປີດ, ມີອາກາດຖ່າຍເທດີ, ຫ່າງຈາກປະ​ກາຍໄຟ ແລະ ແປວໄຟ. ຖອດສາຍສາກໄຟກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດເຕີຣີ. ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນ.

  ການ​ຕໍ່​ພ່ວງ​ຕິດ​ຈັກ

  ຖ້າ​ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕໍ່​ພ່ວງ​ຕິດ​ຈັກ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ຫົວຂົ້ວ​ບວກຕົວ​ເລືອກ​ອື່ນ (ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ຂົດ​ລວດ​ຕົວ​ຕິດ​ຈັກ) ແທນ​ຫົວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຂົ້ວ​ບວກ (ຮູບສະແດງ ).

  artpending

  ການປ່ຽນ​ຟີວ

  ກ່ອງ​ຟິວ (ຮູບສະແດງ ) ຕັ້ງ​ຢູ່ກ້ອງ​ເບາະ​ນັ່ງ.

  artpending

  ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາແບັດ​ເຕີ​ຣີ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 25 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງການ​ຕໍ່​ສາຍ ແລະ ລະ​ດັບ​ຂອງ​ຂອງ​ແຫຼວ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.
 • ຮັກ​ສາ​ລະ​ດັບນ້ຳ​ກົດ​ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີໃຫ້ເໝາະ​ສົມ ແລະ ຮັກ​ສາໃຫ້​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງແບັດ​ເຕີຣີສະ​ອາດ. ຖ້າເຄື່ອງຈັກຖືກເກັບໄວ້ໃນສະຖານທີ່ບ່ອນ​ມີອຸນຫະພູມສູງຫຼາຍ, ແບັດ​ເຕີ​ຣີເສື່ອມ​ສະ​ພາບໄວຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ​ບ່ອນ​ທີ່ເຄື່ອງຈັກເກັບຢູ່ບ່ອນທີ່ອຸນຫະພູມເຢັນ.

  ຮັກສາດ້ານເທິງຂອງແບັດ​ເຕີ​ຣີໃຫ້ສະອາດໂດຍການລ້າງເປັນໄລ​ຍະດ້ວຍແປງຖູທີ່​ຈຸ່ມໃນແອມໂມເນຍ ຫຼື ສານ​ລະ​ລາຍ​ໂຊ​ດາ​ໄຟ. ລ້າງພື້ນຜິວດ້ານເທິງດ້ວຍນ້ຳຫຼັງຈາກທຳຄວາມສະອາດ. ຢ່າເອົາຝາປິດບ່ອນເຕີມ​ອອກໃນເວລາທຳຄວາມສະອາດ.

  ສາຍໄຟແບັດ​ເຕີ​ຣີຕ້ອງມັດໃຫ້ແໜ້ນຢູ່ເທິງຂົ້ວເພື່ອໃຫ້ມີການສຳ​ຜັດໄຟຟ້າໄດ້ດີ.

  ຖ້າການກັດກ່ອນເກີດຂຶ້ນຢູ່ຂົ້ວແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ຖອດສາຍໄຟ, ສາຍ (-) ກ່ອນ ແລະ ຂູດຂາໜີບ ແລະ ຂົ້ວແຍກຕ່າງຫາກ. ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສາກ, ສາຍບວກ (+) ກ່ອນ ແລະ ເຄືອບຂົ້ວດ້ວຍເຈວນ້ຳ​ມັນ.

  • ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ກົດທຸກໆ 25 ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກ ຫຼື ຖ້າເມື່ອເຄື່ອງ​ຈັກ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ເກັບ​ຮັກ​ສາແມ່ນ​ທຸກໆ 30 ວັນ.

  • ຮັກສາລະດັບຫ້ອງດ້ວຍນ້ຳກັ່ນ ຫຼື ນ້ຳບໍ່​ມີ​ແຮ່ທາດ. ຢ່າ​ຕື່ມ​ໃສ່​ຫ້ອງ​ຕ່າງໆ​ຈົນ​ເໜືອ​ຂີດ​ຕື່ມ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຂັບເຄື່ອນ

  ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.
 • ກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ດັນ​ລົມ​ຢ່າງ​ກ່ອນ​ໃຊ້​ງານ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ). ແຮງ​ດັນ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຢູ່​ໃນ​ຢາງ​ໜ້າ ແລະ ຢາງ​ຫຼັງ​ແມ່ນ​ມີ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  • ຢາງ​ດອກ: 7.0 bar (10 psi)

   Note: ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີແຮງ​ການ​ດຶງ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ສຳ​ລັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃບ​ມີດ, ຫຼຸດ​ຄວາມ​ດັນ​ລົງ​ເຖິງ 5.5 bar (8 psi).

  • ຢາງ​ລຽບ: 55 ຫາ 70 bar (8 ຫາ 10 psi)

  artpending

  ການບິດນັອດຮັດລໍ້ລົດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 8 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ບິດນັອດຮັດລໍ້ລົດ.
 • ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ບິດນັອດຮັດລໍ້ລົດ.
 • ບິດນັອດລໍ້ໃຫ້​ໄດ້ 95 ຫາ 122 N∙m (70 ເຖິງ 90 ft-lb).

  ການປັບປ່ຽນການຂັບເຄື່ອນສຳລັບເກຍຫວ່າງ

  ຖ້າເຄື່ອງຈັກເຄື່ອນ​ໄຫວໃນເວລາທີ່ແປ້ນຂັບເຄື່ອນຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງເກຍຫວ່າງ, ປັບລູກບ້ຽວຂັບເຄື່ອນ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນລະດັບພື້ນດິນ, ມອດຈັກ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື ແລະ ຖອດກະແຈ.

  2. ມາຍ​ນັອດ​ກຽວ 2 ນັອດ​ທີ່​ຍຶດ​ຝາ​ຄອບ​ຢູ່​ເຄິ່ງ​ກາງ​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃຫ້​ຫຼວມ ແລະ ເອົາ​ຝາ​ຄອບ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ຍົກລໍ້ໜ້າ ແລະ ລໍ້ຫຼັງ 1 ລໍ້ຂຶ້ນຈາກພື້ນ ແລະ ວາງທ່ອນຮອງຮັບພາຍໃຕ້ກອບ.

   ຄຳເຕືອນ

   ລໍ້ໜ້າ ແລະ ລໍ້ຫຼັງ 1 ລໍ້ຕ້ອງໄດ້ຍົກຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເຄື່ອງຈັກຈະເຄື່ອນຍ້າຍໃນລະຫວ່າງການດັດປັບ. ນີ້​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຍຸບ​ລົງ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຢູ່​ກ້ອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

   ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າເຄື່ອງ​ຈັກ​ຖືກ​ຄ້ຳ​ໄວ້​ຢ່າງ​ດີ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຫ້​ລໍ້​ໜ້າ ແລະ ລໍ້​ຫຼັງ 1 ລໍ້​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ເໜືອ​ພື້ນ​ດິນ.

  4. ລັອກໃສ່ລູກບ້ຽວປັບແຮງຂັບເຄື່ອນ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending

   ຄຳເຕືອນ

   ເຄື່ອງຈັກຕ້ອງໄດ້ແລ່ນເພື່ອວ່າທ່ານຈະສາມາດດຳ​ເນີນ​ການປັບລູກບ້ຽວປັບແຮງຂັບເຄື່ອນສຸດ​ທ້າຍໄດ້. ການ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຫຼື ພື້ນ​ຜິວ​ທີ່​ຮ້ອນອາດ​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບສ່ວນ​ຕົວ​ໄດ້.

   ຮັກສາມື, ຕີນ, ໃບໜ້າ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ໝຸນ, ທໍ່ໄອເສຍ ແລະ ພື້ນ​ຜິວອື່ນໆທີ່ຮ້ອນ.

  5. ຕິດຈັກ ແລະ ໝຸນລູກບ້ຽວຫົກຫຼ່ຽມ (ຮູບສະແດງ ) ຢູ່ໃນທັງສອງທິດທາງເພື່ອກຳນົດຈຸດ​ເຄິ່ງກາງຂອງໄລຍະເກຍ​ຫວ່າງ.

  6. ຫັນນັອດລັອກແມ່ໃຫ້​ແໜ້ນເພື່ອຮັບປະກັນການດັດປັບ.

  7. ມອດຈັກ.

  8. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຝາ​ຄອບ​ເຄິ່ງ​ກາງ.

  9. ເອົາກະ​ລິກຄ້ຳ​ອອກ ແລະ ປ່ອຍເຄື່ອງຈັກຕ່ຳລົງໄປທີ່ລະດັບພື້ນຮ້ານ​ສ້ອມ​ແປງ.

  10. ທົດລອງຂັບເຄື່ອງຈັກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນບໍ່ເຄື່ອນເໜັງໄດ້ເມື່ອແປ້ນຂັບເຄື່ອນຢູ່ໃນເກຍຫວ່າງ.

  ການ​ປັບ​ສະ​ວິດ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ຂັບ​ເຄື່ອນ

  1. ປັບ​ເກຍ​ໃຫ້​ເປັນ​ເກຍ​ຫວ່າງ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ເປີດ​ໃຊ້​ຄັນ​ໂຍກ​ປ້ຳ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ໃຊ້​ງານ​ຢ່າງ​ເອ​ກະ​ລາດ ແລະ ຕັ້ງ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  3. ປັບ​ນັອດ​ກຽວ​ຈົນ​ກວ່າຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ອາ​ກາດເປັນ 0.8 ຫາ 2.3 ມມ (0.030 ຫາ 0.09 ນິ້ວ); ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ

  4. ກວດ​ເບິ່ງ​ການໃຊ້​ງານ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.

  ການປັບ​ຄວາມ​ໄວການ​ຂົນ​ສົ່ງ

  ການ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສູງ​ສຸດ

  ແປ້ນຂັບເຄື່ອນ​ຖືກ​ປັບໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສູງ​ສຸດ ແລະ ກັບ​ຄືນໄປ​ທີ່​ໂຮງ​ງານ, ແຕ່​ການ​ປັບ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ, ຖ້າ​ແປ້ນ​ມາ​ສູ່​ຄວາມ​ຕຶງເຕັມ​ກ່ອນຄັນ​ໂຍກ​ປ້ຳ​ມາ​ຮອດ​ຄວາມ​ຕຶງ​ເຕັມ ຫຼື ຖ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້ຫຼຸດ​ລົງ​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ.

  ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສູງ​ສຸດ, ກົດແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ລົງ. ຖ້າ​ແປ້ນ​ຢຽບ​ລົງ​ໄປ​ຈຳ​ບ່ອນ​ຢຸດ (ຮູບສະແດງ ) ກ່ອນ​ຄັນ​ໂຍກ​ປ້ຳ​ຮອດ​ຄວາມ​ຕຶງ​ເຕັມ, ໃຫ້​ປັບ​ມັນ:

  artpending
  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນລະດັບພື້ນດິນ, ມອດຈັກ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື ແລະ ຖອດກະແຈ.

  2. ມາຍນັອດຕົວແມ່ທີ່​ຍຶດ​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນໃຫ້ຫຼວມ.

  3. ຮັດ​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ຈົນ​ກວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ແປ້ນຂັບ​ເຄື່ອນ.

  4. ສືບ​ຕໍ່​ໃຊ້​ການ​ໂຫຼດ​ເບົາ​ໃນ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ ແລະ ປັບ​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມັນ​ພຽງ​ແຕ່ສຳ​ຜັດ ຫຼື ໄດ້ຊ່ອງ​ຫວ່າງ 2.5 ມມ (0.100 ນິ້ວ) ລະ​ຫວ່າງແທ່ງ​ເຫຼັກ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນ ແລະ ບ່ອນ​ຢຸດ.

  5. ຫັນນັອດຕົວແມ່ໃຫ້ແໜ້ນ.

  ການຜ່ອນຄວາມ​ໄວການ​ຂົນ​ສົ່ງ

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນລະດັບພື້ນດິນ, ມອດຈັກ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື ແລະ ຖອດກະແຈ.

  2. ມາຍນັອດຕົວແມ່ທີ່​ຍຶດ​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນໃຫ້ຫຼວມ.

  3. ຮັດ​ກຽວ​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແປ້ນ​ຢຽບ​ເຂົ້າ​ຈົນ​ກວ່າ​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ.

  4. ຮັດນັອດຕົວແມ່ທີ່​ຍຶດ​ບ່ອນ​ຢຸດ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນໃຫ້ແໜ້ນ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄວບຄຸມ

  ການປັບຄັນ​ໂຍກຍົກ

  ປັບ​ແຜ່ນ​ກັ້ນ​ຂອງ​ຄັນ​ໂຍກ​ຍົກ (ຮູບສະແດງ ) ຖ້າ​ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ບໍ່​ລອຍ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ (ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ເສັ້ນ​ລະ​ດັບ​ພື້ນ) ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ, ມອດຈັກ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື ແລະ ໝູນຕັນ​ລໍ້.

  2. ເອົານັອດ 4 ອັນທີ່​ຍຶດ​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ​ໃສ່​ກອບ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ມາຍ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ 2 ຕົວທີ່​ຍຶດແຜ່ນ​ກັ້ນ​ໃສ່​ຕົວ​ກັ້ນ ແລະ ກອບ.

   artpending

   ຄຳເຕືອນ

   ເຄື່ອງຈັກຕ້ອງໄດ້ຕິດ​ຢູ່ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສາມາດປັບ​ແຜ່ນ​ກັ້ນໄດ້. ການ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຫຼື ພື້ນ​ຜິວ​ທີ່​ຮ້ອນອາດ​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບສ່ວນ​ຕົວ​ໄດ້.

   ຮັກສາມື, ຕີນ, ໃບໜ້າ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ໝຸນ, ທໍ່ໄອເສຍ ແລະ ພື້ນ​ຜິວອື່ນໆທີ່ຮ້ອນ.

  4. ຕິດຈັກ.

  5. ດ້ວຍ​ຈັກ​ທີ່​ຕິດ​ຢູ່ ແລະ ຄັນໂຍກຍົກຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງລອຍ, ເລື່ອນ​ແຜ່ນ​ກັ້ນ​ໄປ​ຈົນ​ກວ່າ​ລູກ​ສູບ​ຍົກ​ສາ​ມາດ​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ ແລະ ຫົດ​ຄືນ​ດ້ວຍ​ມື​ໄດ້.

  6. ຫັນນັອດກຽວ​ຕິດ​ທັງ​ສອງ​ຕົວໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອຮັບປະກັນການດັດປັບ.

  ການປັບການ​ຄວບ​ຄຸມຈັກ

  ການ​ປັບການ​ຄວບ​ຄຸມຄັນ​ເລັ່ງ

  ການ​ໃຊ້​ງານ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ການ​ປັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ. ກ່ອນ​ປັບເຄື່ອງ​ຈຸດ​ລະ​ເບີດ, ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າການຄວບຄຸມຄັນ​ເລັ່ງກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  1. ເລື່ອນບ່ອນ​ນັ່ງຂຶ້ນ​ທາງ​ເທິງ.

  2. ມາຍ​ນັອດ​ກຽວຫົວ​ໜີບ​ສາຍ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ທີ່​ຍຶດ​ສາຍ​ໃສ່​ຈັກໃຫ້​ຫຼວມ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ເຄື່ອນ​ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄັນເລັ່ງ​ທາງ​ໄກ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງໄວ.

  4. ດຶງ​ສາຍ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ໃຫ້​ແຮງ​ຈົນ​ກວ່າ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ຂອງ​ຂໍ​ກຽວ​ສຳ​ຜັດ​ບ່ອນ​ຢຸດ (ຮູບສະແດງ ).

  5. ຮັດ​ນັອດ​ກຽວ​ຫົວ​ໜີບ​ສາຍ​ໃຫ້​ແໜ້ນ ແລະ ກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ໄວ​ຈັກ:

   • ການ​ຕິດ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ແຮງ: 3,350 ຫາ 3,450 ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ

   • ການ​ຕິດ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ຄ່ອຍ: 1,650 ຫາ 1,850 ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ

  ການ​ປັບການ​ຄວບ​ຄຸມຊົກ

  1. ເລື່ອນບ່ອນ​ນັ່ງຂຶ້ນ​ທາງ​ເທິງ.

  2. ມາຍ​ນັອດ​ກຽວຫົວ​ໜີບ​ສາຍຊົກທີ່​ຍຶດ​ສາຍ​ໃສ່​ຈັກໃຫ້​ຫຼວມ (ຮູບສະແດງ ).

  3. ເຄື່ອນ​ຄັນ​ຄວບ​ຄຸມຊົກທາງ​ໄກ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ຫາ​ຕຳ​ແໜ່ງປິດແລ້ວ.

  4. ດຶງ​ສາຍ​ຊົກ​ໃຫ້ແຮງ (ຮູບສະແດງ ) ຈົນ​ກວ່າ​ຕົວ​ແມງ​ກະ​ເບື້ອ​ຊົກ​ປິດ​ສະ​ໜິດ, ຈາກ​ນັ້ນ​ຮັດ​ນັອດ​ກຽວ​ຫົວ​ໜີບ​ສາຍ​ໃຫ້​ແໜ້ນ.

  ການປັບການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ໄວຕົວ​ຄວບ​ຄຸມຈັກ

  Important: ກ່ອນ​ປັບການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ໄວ​ຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ​ຈັກ, ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄັນ​ເລັ່ງ ແລະ ຊົກ​ຖືກ​ປັບ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  ຄຳເຕືອນ

  ຈັກ​ຈະ​ຕ້ອງ​ແລ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ໄວ​ຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ​ຈັກ. ການ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຫຼື ພື້ນ​ຜິວ​ທີ່​ຮ້ອນອາດ​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບສ່ວນ​ຕົວ​ໄດ້.

  • ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າແປ້ນຂັບເຄື່ອນຢູ່​ໃນ​ເກຍຫວ່າງ ແລະ ໃສ່​ເບ​ຣກມືແລ້ວກ່ອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ນີ້.

  • ຮັກສາມື, ຕີນ, ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ໝຸນໃດ​ໜຶ່ງ, ທໍ່ໄອເສຍ ແລະ ພື້ນ​ຜິວອື່ນໆທີ່ຮ້ອນ.

  Note: ເພື່ອ​ປັບການ​ຕິດ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ຕ່ຳ, ໃຫ້ໃຊ້ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້: ພຽງ​ແຕ່​ຖ້າ​ຈະ​ປັບ​ການ​ຕິດ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ສູງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແມ່ນ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຫາ​ຂັ້ນ​ຕອນ ໂດຍ​ກົງ.

  1. ຕິດຈັກ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ມັນຕິດ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ເຄິ່ງ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ເປັນ​ເວ​ລາປະ​ມານ 5 ນາທີເພື່ອອຸ່ນ​ເຄື່ອງ.

  2. ເຄື່ອນຕົວ​ຄວບ​ຄຸມຄັນເລັ່ງໄປທີ່ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າຊ້າ. ປັບ​ນັອດ​ກຽວ​ການ​ຢຸດ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ໄປ​ຕາມ​ທິດ​ທວນ​ເຂັມ​ໂມງ​ຈົນ​ກວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ສຳຜັດ​ກັບ​ຄັນ​ໂຍກ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ອີກ.

  3. ກົ່ງ​ຕົວ​ກັ້ນ​ຈ່ອງ​ສະ​ປ​ຣິງ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄວ້ (ຮູບສະແດງ ) ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ທີ່ 1,675 ຫາ 1,175 ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ.

   Note: ກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ໄວ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ແທກ​ຄວາມ​ໄວ.

   artpending
  4. ປັບ​ນັອດ​ກຽວ​ຕົວ​ຢຸດ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ຈົນ​ກວ່າ​ຄວາມ​ໄວ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຮອດ 25 ຫາ 50 ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ​ເໜືອ​ຄວາມ​ໄວ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ .

   Note: ຄວາມ​ໄວ​ກາ​ລັງ​ຕີ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຕ້ອງ​ຢູ່​ທີ່ 1,650 ຫາ 1,850 ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ.

  5. ເຄື່ອນຕົວ​ຄວບ​ຄຸມຄັນເລັ່ງໄປທີ່ຕຳແໜ່ງໄວ.

  6. ກົ່ງ​ຕົວ​ກັ້ນ​ຈ່ອງ​ສະ​ປ​ຣິງຄວາມ​ໄວ​ສູງ (ຮູບສະແດງ ) ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄວາມ​ໄວສູງທີ່ 3,350 ຫາ 3,450 ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໄຮໂດຼລິກ

  ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ

  • ຂໍ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທາງ​ການ​ແພດ​ທັນ​ທີ, ຖ້າມີການສີດຂອງ​ແຫຼວເຂົ້າໄປໃນຜິວໜັງ. ຂອງ​ແຫຼວ​ທີ່​ສີດເຂົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດເອົາ​ອອກ​ໂດຍ​ທ່ານ​ໝໍພາຍໃນສອງ​ສາມຊົ່ວໂມງ.

  • ຮັບປະກັນວ່າທໍ່ ແລະ ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ​ແຫຼວໄຮໂດຼລິກທັງໝົດຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ທຸກໆການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮໂດຼລິກ ແລະ ຂໍ້​ຕໍ່ຕ່າງໆແໜ້ນກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ຄວາມກົດດັນຕໍ່ລະບົບໄຮໂດຼລິກ.

  • ຮັກສາຮ່າງກາຍ ແລະ ມືຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮູ ຫຼື ຮູທີ່ເຮັດໃຫ້ສີດນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກຄວາມດັນສູງ.

  • ໃຊ້ເຈ້ຍ​ແຂງ ຫຼື ເຈ້ຍເພື່ອຊອກຫາການຮົ່ວຂອງໄຮໂດຼລິກ.

  • ຜ່ອນ​ແຮງດັນທັງ​ໝົດໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກລົງຢ່າງປອດໄພກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກງານໃດໜຶ່ງໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກ.

  ການກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງສະ​ພາບ​ຂອງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ.
 • ກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່​ໄ​ຮ​ໂດຼ​ລິກປະ​ຈຳ​ວັນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼ, ສາຍຫງິກງໍ, ຕົວຕິດຕັ້ງຫຼວມ, ຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ຂໍ້​ຕໍ່​ຫຼວມ, ການເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ຈາກດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ທາງເຄມີ. ທຳການສ້ອມແປງທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນງານ.

  ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ

  ທ້ອງອ່າງແມ່ນ​ໄດ້​ໃສ່ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເຕັມຢູ່ໂຮງງານ. ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕິດຈັກເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ແລະ ປະຈຳວັນຫຼັງຈາກນັ້ນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; ມີຢູ່ໃນ​ຕຸກ 19 ລິດ (5 ແກນລອນສະຫະລັດ) ຫຼື 208 ລິດ (55 ແກນລອນສະຫະລັດ).

  Note: ເຄື່ອງຈັກທີ່ປ່ຽນ​ຖ່າຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ຕາມທີ່ແນະນຳບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງປ່ຽນນ້ຳມັນ ແລະ ປ່ຽນໝໍ້ກອງເລື້ອຍໆ.

  ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທາງເລືອກ: ຖ້າບໍ່ມີ Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid, ທ່ານອາດຈະໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກແບບທຳມະດາທີ່ມີຂໍ້​ມູນ​ຈຳເພາະທີ່ມີຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບຄຸນສົມບັດວັດສະດຸຕໍ່ໄປນີ້ ແລະ ມັນຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ. ຢ່າໃຊ້ນໍ້າມັນສັງເຄາະ. ປຶກສາກັບຕົວແທນຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນຫຼໍ່​ລື່ນເພື່ອກຳນົດຜະລິດຕະພັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ.

  Note: Toro ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສະນັ້ນໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງຜູ້ທີ່ຈະຢູ່ເບື້ອງ​ຫຼັງການແນະນຳຂອງພວກເຂົາເທົ່າ​ນັ້ນ.

  ດັດຊະນີຄວາມໜຽວສູງ/ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ກັນຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຈຸດຖອກ​ຕ່ຳ, ISO VG 46

  ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸ: 
   ຄວາມໜຽວ, ASTM D445cSt @ 40°C (104°F) 44 ເຖິງ 48
   ດັດຊະນີຄວາມໜຽວ ASTM D2270140 ຫຼື ສູງກວ່າ
   ຈຸດ​ຖອກ, ASTM D97-37°C ເຖິງ -45°C (-34°F ເຖິງ -49°F)
   ຂໍ້ກຳ​ນົດ​ສະເພາະທາງອຸດສາຫະກຳ:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ຫຼື M-2952-S)

  Note: ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກຫຼາຍອັນເກືອບບໍ່ມີສີ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກວດການຮົ່ວໄຫຼ. ສານເຕີມສີຍ້ອມສີແດງສຳລັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກແມ່ນມີຢູ່ໃນຂວດ 20 ມລ (0.67 fl oz). ຕຸກແມ່ນພຽງພໍສຳລັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກປະມານ 15 ຫາ 22 ລິດ (4 ຫາ 6 ແກນລອນສະຫະລັດ). ສັ່ງຊື້ອາໄຫຼ່ເບີ 44-2500 ຈາກຜູ້ຈຳໜ່າຍ Toro ຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

  Important: ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ຍ່ອຍ​ສະ​ຫຼາຍ​ທາງ​ຊີ​ວະ​ໄດ້​ເປັນ​ສານ​ສັງ​ເຄາະເກ​ຣດ​ພ​ຣີ​ມ້ຽມ​ຂອງ​ໂທ​ໂຣ (Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid) ແມ່ນນ້ຳມັນຊີວະພາບທີ່ສັງເຄາະພຽງຢ່າງດຽວທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍ Toro. ນ້ຳມັນນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ elastomers ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບບົບໄຮໂດຼລິກ Toro ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງ. ນ້ຳມັນນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບນ້ຳມັນແຮ່ທາດທຳມະດາ, ແຕ່ສຳລັບການຍ່ອຍ​ສະ​ຫຼາຍ​ທາງ​ຊີ​ວະ ແລະ ປະສິດຕິພາບສູງສຸດ, ຄວນ​ລ້າງ​ນ້ຳ​ມັນ​ທຳ​ມະ​ດາ​ອອກ​ຈາກລະບົບໄຮໂດຼລິກໃຫ້​ໝົດ. ນ້ຳມັນມີ​ຢູ່ໃນຖັງ 19 ລິດ (5 ແກນລອນສະຫະລັດ) ຫຼື ຖັງ 208 ລິດ (55 ແກນລອນສະຫະລັດ) ຈາກຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Toro ຂອງທ່ານ.

  ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕິດຈັກເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ແລະ ປະຈຳວັນຫຼັງຈາກນັ້ນ.
 • ທ້ອງອ່າງແມ່ນ​ໄດ້​ໃສ່ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະ​ນຳຢູ່ໂຮງງານ. ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກວດເບິ່ງຂອງ​ແຫຼວໄຮໂດຼລິກແມ່ນເວລາທີ່ມັນເຢັນ.

  1. ຍົກສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ​ນຳ​ຂອງ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ທັງ​ໝົດຂຶ້ນ​ຫາຕຳ​ແໜ່ງການ​ຂົນ​ສົ່ງ.

  2. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນລະດັບພື້ນດິນ, ມອດຈັກ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື ແລະ ຖອດກະແຈ.

  3. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຮອບ​ຝາ​ປິດ​ທ້ອງ​ອ່າງ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຖັງ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  4. ເອົາ​ຝາ​ປິດອອກຈາກທ້ອງ​ອ່າງ.

  5. ຖອດເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງອອກຈາກຄໍຫົວເຕີມ ແລະ ເຊັດມັນດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ.

  6. ໃສ່ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຂົ້າໄປໃນຄໍຫົວ​ເຕີມ; ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາມັນອອກ ແລະ ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງຂອງແຫຼວ (ຮູບສະແດງ ).

   ເມື່ອ​ເຕີມ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ໃສ່​ທ້ອງ​ຖ່າງ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ເຫັນ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ແຫຼວ​ລະ​ຫວ່າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ດ້ານ​ເທິງ ແລະ ດ້ານ​ລຸ່ມ (ບໍ​ລິ​ເວນ​ເປັນ​ຄໍ​ຕ່ຳ​ລົງ) ໃນ​ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.

   Important: ຖ້າ​ຫາກ​ລະ​ດັບຂອງ​ແຫຼວຢູ່​ລະ​ຫວ່າງຂີດ​ໝາຍເທິງ ແລະ ລຸ່ມ, ບໍ່ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ເຕີມຂອງ​ແຫຼວເພີ່ມ.

   artpending
  7. ຖ້າລະ​ດັບ​ຂອງ​ແຫຼວ​ຕ່ຳ​ເກີນ​ໄປ, ໃຫ້​ຕື່ມຂອງ​ແຫຼວໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງຊ້າໆ​ຈົນ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ແຫຼວ​ຮອດ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ເປັນ​ຄໍ​ລົງ​ລຸ່ມ​ຢູ່​ໃນ​ເຫຼັກ​ແທກນ້ຳ​ມັນ.

   Important: ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ປົນ​ເປື້ອນ​ລະ​ບົບ, ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດພື້ນ​ຜິວຂອງ​ພາ​ຊະ​ນະ​ບັນ​ຈຸຂອງ​ແຫຼວໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ກ່ອນເປີດ​ພວກ​ມັນ. ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ປາກ​ເທ ແລະ ຈວຍ​ສະ​ອາດ.

   Important: ຢ່າ​ເຕີມຂອງ​ແຫຼວ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງຈົນ​ລົ້ນ.

  8. ໃສ່​ຝາ​ປິດ​ທ້ອງ​ອ່າງ.

  ການປ່ຽນໝໍ້ກອງໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນໍ້າມັນທາງ​ເລືອກ​ໃສ່​ທ້ອງອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນກອງໄຮໂດຼລິກ..
 • ທຸກໆ 1,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນໝໍ້ກອງໄຮໂດຼລິກ..
  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນລະດັບພື້ນດິນ, ມອດຈັກ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື ແລະ ຖອດກະແຈ.

  2. ມາຍ​ນັອດ​ກຽວ 2 ນັອດ​ທີ່​ຍຶດ​ຝາ​ຄອບ​ຢູ່​ເຄິ່ງ​ກາງ​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃຫ້​ຫຼວມ ແລະ ເອົາ​ຝາ​ຄອບ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ທານ້ຳມັນຫຼໍ່ມື່ນໃສ່ຢ່ວງ​ປິດ​ກັນຊຶມໃນໝໍ້ກອງທີ່​ນຳ​ມາ​ປ່ຽນດ້ວຍຂອງ​ແຫຼວໄຮໂດຼລິກສະ​ອາດ.

  4. ວາງອ່າງລະ​ບາຍ​ໄວ້​ກ້ອງ​ໝໍ້​ກອງໄຮ​ໂດຼ​ລິກ, ເຊິ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທີ່​ດ້ານ​ຊ້າຍ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  5. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນ​ທີ່ຮອບບໍລິເວນທີ່ຕິດຕັ້ງໝໍ້ກອງ.

   Note: ໃຫ້​ເອົາ​ໝໍ້​ກອງທີ່​ຈະ​ມາ​ປ່ຽນ​ນັ້ນ​ໄວ້​ຢູ່​ບ່ອນ​ຢື້​ເຖິງ​ກ່ອນ​ຈະ​ປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງ​ເກົ່າ​ອອກ.

  6. ເອົາ​ໝໍ້​ກອງ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ອອກ​ຈາກ​ຫົວ​ໜໍ້​ກອງ.

  7. ຕິດ​ຕັ້ງ​ໝໍ້​ກອງ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ໃໝ່ (ຮູບສະແດງ ) ໂດຍ​ການ​ບິດ​ມັນ​ດ້ວຍ​ມືຈົນ​ກວ່າ​ຢ່ວງ​ຮອງ​ສຳ​ຜັດ​ຫົວ​ໝໍ້​ກອງ, ຈາກ​ນັ້ນ​ຮັດ​ໝໍ້​ກອງໄປ​ອີກ ¾ ຮອບ.

  8. ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ ແລະ ຕື່ມ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ໃສ່​ຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ, ໃຫ້​ເບິ່ງ

  9. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຝາ​ຄອບ​ເຄິ່ງ​ກາງ.

  ການປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນ້ຳມັນທາງເລືອກໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ທຸກໆ 2,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ຄວາມຈຸຂອງທ້ອງອ່າງ: 18.9 ລິດ (5 ແກນລອນສະຫະລັດ)

  ໃຊ້​ໝໍ້​ກອງແທ້ຂອງ Toro ສຳ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ໃໝ່, ໃຫ້​ເບິ່ງປຶ້ມ​ລາຍ​ການ​ອາ​ໄຫຼ່ສຳ​ລັບເຄື່ອງ​ຈັກຂອງ​ທ່ານ.

  1. ເອົາ​ຝາ​ປິດອອກຈາກທ້ອງ​ອ່າງໄຮ​ໂດຼ​ລິກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ປ້ຳ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກຈາກທ້ອງ​ອ່າງໄຮ​ໂດຼ​ລິກ (ຮູບສະແດງ ).

  3. ຕື່ມ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ຈົນ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​ມັນ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຄໍ​ຕ່ຳ​ລົງ​ຂອງ​ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

   Important: ຢ່າຕື່ມຂອງ​ແຫຼວ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ໃສ່ຖັງຈົນ​ລົ້ນ.

  4. ຕິດ​ຈັກ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້ຈັກຕິດ​ຢູ່. ໃຊ້​ງານ​ລູກສູບ​ຍົກ​ຈົນ​ກວ່າ​ມັນ​ຢືດ​ອອກ ແລະ ຫົດ​ຄືນ ແລະ ໄປ​ທາງ​ໜ້າ ແລະ ຈົນ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ລໍ້​ຖອຍ​ຄືນ.

  5. ມອດ​ຈັກ ແລະ ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ແຫຼວໄຮ​ໂດຼ​ລິກຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ອ່າງ; ຕື່ມ​ຂອງ​ແຫຼວ​ໃສ່, ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ.

  6. ກວດເບິ່ງການຮົ່ວໄຫຼ.

   ສ້ອມ​ແປງ​ໄຮ​ໂດ​ຣ​ລິກ​ທີ່​ຮົ່ວ.

  7. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຝາ​ຄອບ​ເຄິ່ງ​ກາງ.

  ການປ່ຽນລະ​ບົບໄຮໂດຼລິກ

  ເມື່ອ​ມີ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ ຫຼື ປ່ຽນ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ, ໃຫ້ປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ ແລະ ໃຫ້ສາກ​ລະ​ບົບ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ.

  ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ທ້ອງ​ອ່າງ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ ແລະ ໝໍ້​ກອງ​ມີ​ຂອງ​ແຫຼວ​ຕື່ມ​ໄວ້​ຢູ່​ຕະ​ຫຼອດ​ເວ​ລາ​ເມື່ອ​ກຳ​ລັງ​ສາກ​ລະ​ບົບ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນລະດັບພື້ນດິນ, ມອດຈັກ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື ແລະ ຖອດກະແຈ.

  2. ມາຍ​ນັອດ​ກຽວ 2 ນັອດ​ທີ່​ຍຶດ​ຝາ​ຄອບ​ຢູ່​ເຄິ່ງ​ກາງ​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃຫ້​ຫຼວມ ແລະ ເອົາ​ຝາ​ຄອບ​ອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  3. ຍົກລໍ້ໜ້າ ແລະ ລໍ້ຫຼັງ 1 ລໍ້ຂຶ້ນຈາກພື້ນ ແລະ ວາງທ່ອນຮອງຮັບພາຍໃຕ້ກອບ.

   ຄຳເຕືອນ

   ລໍ້ໜ້າ ແລະ ລໍ້ຫຼັງ 1 ລໍ້ຕ້ອງໄດ້ຍົກຂຶ້ນຈາກພື້ນດິນ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເຄື່ອງຈັກຈະເຄື່ອນຍ້າຍໃນລະຫວ່າງການດັດປັບ. ນີ້​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຍຸບ​ລົງ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຢູ່​ກ້ອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

   ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າເຄື່ອງ​ຈັກ​ຖືກ​ຄ້ຳ​ໄວ້​ຢ່າງ​ດີ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຫ້​ລໍ້​ໜ້າ ແລະ ລໍ້​ຫຼັງ 1 ລໍ້​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ເໜືອ​ພື້ນ​ດິນ.

  4. ຕິດຈັກ ແລະ ຕັ້ງ​ຄັນ​ເລັ່ງ​ເພື່ອ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຈັກ​ຕິດ​ຢູ່​ໂດຍ​ປະ​ມານ 1,800 ຮອບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ.

  5. ກະ​ຕຸ້ນ​ຄັນ​ໂຍກວາວ​ຍົກ​ຈົນ​ກວ່າກ້ານ​ລູກ​ສູບ​ຍົກ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ເຂົ້າ ແລະ ອອກ​ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ. ຖ້າ​ການ​ລູກ​ສູບ​ບໍ່​ເຄື່ອນ​ເໜັງ​ຫຼັງ​ຈາກ 10 ຫຼື 15 ວິ​ນາ​ທີ ຫຼື ປ້ຳ​ສົ່ງ​ສຽງ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ອອກ​ມາ, ໃຫ້​ມອດ​ຈັກ​ທັນ​ທີ ແລະ ຊອກ​ຫາ​ສາ​ເຫດ ຫຼື ບັນ​ຫາ. ກວດ​ກາ​ເບິ່ງ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

   • ໝໍ້​ກອງ ຫຼື ສາຍ​ດູດ​ຫຼວມ

   • ຂໍ້​ຕໍ່​ຫຼວມ ຫຼື ມີ​ຄວາມ​ຂັດ​ຂ້ອງ​ຢູ່​ໃນ​ປ້ຳ

   • ສາຍ​ດູດ​ຕັນ

   • ວາວ​ລະ​ບາຍການ​ສາກ​ຂັດ​ຂ້ອງ

   • ປ້ຳ​ສາກ​ຂັດ​ຂ້ອງ

   ຖ້າ​ລູກ​ສູບ​ເຄື່ອນ​ເໜັງ​ໃນ 10 ຫາ 15 ວິ​ນາ​ທີ, ໃຫ້​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຫາ​ຂັ້ນ​ຕອນ .

  6. ໃຊ້​ງານ​ແປ້ນ​ຂັບ​ເຄື່ອນໄປໜ້າ ແລະ ຖອຍຫຼັງ. ລໍ້​ທີ່​ຫວິດ​ຈາກ​ພື້ນ​ຄວນ​ປິ່ນ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.

   • ຖ້າ​ລໍ້​ປິ່ນ​ໄປ​ຜິດ​ທາງ, ໃຫ້​ມອດ​ຈັກ, ເອົາ​ສາຍ​ອອກ​ຈາກ​ດ້ານ​ຫຼັງ​ປ້ຳ ແລະ ປີ້ນ​ບ່ອນ.

   • ຖ້າ​ລໍ້​ປິ່ນ​ໄປ​ຖືກ​ທາງ, ມອດ​ຈັກ ແລະ ປັບ​ນັອດ​ລັອກ​ສະ​ຫຼັກ​ປັບ​ສະ​ປ​ຣິງ (ຮູບສະແດງ ). ປັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເກຍ​ຫວ່າງ​ການ​ດຶງ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

    artpending
  7. ກວດ​ເບິ່ງ​ກັບ​ປັບ​ສະ​ວິດ​ອິນ​ເຕີ​ລັອກ​ການ​ດຶງ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  8. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຝາ​ຄອບ​ເຄິ່ງ​ກາງ.

  ການທໍາຄວາມສະອາດ

  ການທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ ແລະ ການກວດ​ກາເຄື່ອງ​ຈັກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ
 • ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ ແລະ ການກວດ​ກາເຄື່ອງ​ຈັກ.
  1. ລ້າງເຄື່ອງຈັກຢ່າງລະອຽດດ້ວຍທໍ່ນ້ຳ​ຫົດສວນໂດຍບໍ່ມີຫົວສີດເພື່ອວ່າ​ແຮງ​ດັນຂອງນໍ້າຫຼາຍເກີນໄປບໍ່ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການປົນເປື້ອນ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງ​ໃຊ້​ປິດ ແລະ ລູກ​ບີ່.

   ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ຄີ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ ແລະ ບໍ​ລິ​ເວນ​ຮອບ​ບ່ອນ​ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ເຢັນ​ເຂົ້າ​ຖືກ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ.

   Important: ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ເຄື່ອງ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ນ້ຳ​ມັນ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການເຂົ້າ​ໝ້ຽງ​ໄວ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ ແລະ ເກີດ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ອັດ​ແໜ້ນ​ເຂົ້າ, ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ກວດກາເຄື່ອງຈັກສຳລັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການຫ້ຽນຂອງສ່ວນປະກອບຂອງໄຮໂດຼລິກ ແລະ ສ່ວນ​ປະ​ກອບກົນຈັກ.

  ການທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດເຄື່ອງ​ທຳ​ຄວາມເຢັນນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 500 ຊົ່ວໂມງ
 • ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງ​ທຳ​ຄວາມເຢັນນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.
  1. ເອົາ​ເກາະ​ປ້ອງ​ກັນດ້ານ​ລຸ່ມອອກ (ຮູບສະແດງ ).

   artpending
  2. ການ​ໃຊ້​ເຂັມ​ຊີ້ບອກ​ຕຳ​ແໜ່ງ, ຢູ່​ກ້ອງ​ອາ​ກາດ​ອັດ​ແໜ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ​ໃບ​ພັດ​ລົມ (ຮູບສະແດງ ) ເພື່ອ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ວັດ​ສະ​ດຸ​ອອກ​ຈາກ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ພວກ​ມັນ​ເຂົ້າ​ໄປ.

  3. ຕິດ​ຕັ້ງ​ເກາະ​ປ້ອງ​ກັນ.

  ການເກັບມ້ຽນ

  ການ​ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

  1. ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງ​ຈັກ, ສິ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ມາ ແລະ ຕົວຈັກໃຫ້​ທົ່ວ.

  2. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ, ຖອດ​ກະ​ແຈ ແລະ ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດກ່ອນ​ອອກ​ຈາກເຄື່ອງ​ຈັກ.

  3. ກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  4. ກວດເບິ່ງຕົວຮັດທັງໝົດສຳລັບຄວາມຫຼວມ; ຮັດໃຫ້ແໜ້ນຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

  5. ໃສ່ກະແລັດ ຫຼື ນ້ຳມັນເຄື່ອງຂໍ້​ຕໍ່​ກະ​ແລັດທັງໝົດ ແລະ ຈຸດແກນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  6. ເຊັດກະດາດຊາຍບາງໆ ແລະ ໃຊ້ການທາສີສຳຜັດໃສ່ບໍລິເວນທີ່ຖືກຂູດ ແຕກ ຫຼື ເຂົ້າ​ໝ້ຽງ.

  ການກະກຽມເຄື່ອງຈັກ

  1. ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໝໍ້ກອງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  2. ຕິດຈັກ ແລະ ແລ່ນມັນດ້ວຍຄວາມໄວກາ​ລັງ​ຕີເປັນ​ເວ​ລາ 2 ນາທີ.

  3. ມອດຈັກ; ຖອດກະແຈ ແລະ ລໍຖ້າການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຢຸດກ່ອນອອກຈາກເຄື່ອງ​ຈັກ.

  4. ທຳຄວາມສະອາດໃຫ້​ທົ່ວ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ສ່ວນປະກອບເຕົ້າກອງອາກາດ; ໃຫ້​ເບິ່ງ .

  5. ປິດທາງເຂົ້າກອງອາກາດ ແລະ ທໍ່ໄອເສຍອອກດ້ວຍສະ​ກັອດ​ເຈ້ຍປ້ອງກັນທຸກສະພາບອາກາດ.

  6. ກວດ​ເບິ່ງ​ຝາ​ປິດ​ຄໍ​ເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ ແລະ ຝາ​ປິດ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ພວກ​ມັນ​ຢູ່​ກັບ​ທີ່​ຢ່າງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ.

  ການກະ​ກຽມແບັດ​ເຕີ​ຣີ

  1. ຖອດສາຍຂົ້ວແບັດເຕີຣີອອກຈາກຫົວແບັດເຕີຣີ.

  2. ອະ​ນາ​ໄມ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ຂົ້ວ ແລະ ຫົວໂດຍໃຊ້ຝອຍຂັດ ແລະ ສານ​ລະ​ລາຍໂຊດາໄຟ.

  3. ເຄືອບຂົ້ວສາຍໄຟ ແລະ ຫົວແບດເຕີຣີ​ດ້ວຍ​ກະ​ແລັດ​ເຄືອບ​ຜິວ Grafo 112X (ອາ​ໄຫຼ່ Toro 505-47) ເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ.

  4. ສາກແບັດເຕີຣີຢ່າງ​ຊ້າໆເປັນ​ເວ​ລາ 60 ຊົ່ວ​ໂມງທຸກໆ 24 ວັນເພື່ອປ້ອງກັນການກາຍ​ເປັນ​ຊືນ​ຊັ​ລ​ເຟດ​ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

   Note: ແຮງ​ໂນ້ມ​ຖ່ວງ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ທີ່​ສາກ​ເຕັມ​ແລ້ວ​ວັດ​ແທກທີ່s 1.250.

  Note: ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໄວ້​ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ເຢັນ​ເພື່ອ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ຂອງ​ການ​ສາກ​ໃນ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໄວ​ຂຶ້ນ. ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ແຂງ​ຕົວ, ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ໄດ້​ສາກ​ມັນ​ໄວ້​ເຕັມດີ.