ການແນະນຳ

ເຄື່ອງຈັກນີ້ແມ່ນເຄື່ອງຕັດຫຍ້າທີ່ຂັບຂີ່ໄດ້, ໃບມີດວົງກຽວທີ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ປະຕິບັດການທີ່ຈ້າງງານໃນການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າ. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບຕົ້ນຕໍສໍາລັບການຕັດຫຍ້າໃນສະໜາມຫຍ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນຢ່າງດີ. ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນນອກເໜືອຈາກການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນຈຸດປະສົງຂອງມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ທ່ານ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

ອ່ານຂໍ້ມູນນີ້ຢ່າງລະອຽດເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການນຳ​ໃຊ້ ແລະ ບຳ​ລຸງຮັກສາຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫຼີກ​ລ່ຽງການບາດເຈັບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ. ທ່ານຮັບຜິດຊອບໃນການນຳ​ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ.

ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ www.Toro.com ສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນການຝຶກອົບຮົມການ​ນຳ​ໃຊ້, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມ, ຊ່ວຍຊອກຫາຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຫຼື ເພື່ອລົງທະບຽນຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ.

ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການບໍລິການ, ອາໄຫຼ່ Toro ຂອງແທ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ Toro ແລະ ໃຫ້ມີລຸ້ນ ແລະ ເລກລຳດັບຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານກຽມພ້ອມໄວ້. ຮູບສະແດງ 1 ລະບຸບ່ອນຢູ່ຂອງລຸ້ນ ແລະ ເລກລຳດັບໃນຜະລິດຕະພັນ. ຂຽນເລກໃນຊ່ອງທີ່ກຽມໃຫ້.

Important: ດ້ວຍອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດສະແກນລະຫັດ QR ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫຼາກເລກລຳດັບ (ຖ້າມີ) ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການຮັບປະກັນ, ອາໄຫຼ່ ແລະ ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ.

g240238

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ລະບຸເຖິງໄພອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມີຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ລະບຸໂດຍສັນຍາລັກເຕືອນຄວາມປອດໄພ (ຮູບສະແດງ 2), ເຊິ່ງເປັນສັນຍານອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສາ​ຫັດ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ຖ້າທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ແນະນຳ.

g000502

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ໃຊ້ 2 ຄຳສັບເພື່ອເນັ້ນຂໍ້ມູນ. ສຳຄັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກົນຈັກພິເສດ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດ ເພື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ.

ຜະລິດຕະພັນນີ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງເອີຣົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ; ສຳລັບລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານສະເພາະຂອງຖະແຫຼງການວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ (DOC).

ມັນເປັນການລະເມີດກົດໝາຍຊັບພະຍາກອນສາທາລະນະຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍພາກທີ 4442 ຫຼື 4443 ໃນການນຳໃຊ້ ຫຼື ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນພື້ນທີ່ທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍປ່າໄມ້, ປົກຫຸ້ມດ້ວຍດິນ ຫຼື ດິນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍຫຍ້າ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຄື່ອງຈັກມີເຄື່ອງກວດຈັບປະກາຍໄຟຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນພາກທີ 4442, ມີໄວ້ໃນລະບຽບການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກຖືກສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນໄຟ.

ປຶ້ມຄູ່ມືຂອງເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນມີຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ່ວຍ​ງານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດ (EPA) ແລະ ລະບຽບການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດ​ຂອງຄາລິຟໍເນຍກ່ຽວ​ກັບລະບົບການປ່ອຍອາຍພິດ, ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການຮັບປະກັນ. ການປ່ຽນແທນທີ່ອາດຈະຖືກສັ່ງຊື້ຜ່ານຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ.

ຄຳເຕືອນ

CALIFORNIA

ຄຳເຕືອນຂອງກົດໝາຍ Proposition 65

ທໍ່ໄອເສຍເຄື່ອງຈັກນ້ຳມັນກາຊວນ ແລະ ບາງສ່ວນປະກອບຂອງມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ວ່າເປັນສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການເກີດລູກ ແລະອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນອື່ນໆ.

ຂົ້ວແບດເຕີລີ່, ຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີ ທາດກົ່ວ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງທາດກົ່ວ, ສານເຄມີທີ່ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຮູ້ຈັກດີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນ. ໃຫ້ລ້າງມືຫຼັງຈາກນຳໃຊ້.

ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສຳຜັດກັບສານເຄມີທີ່ຮູ້ຈັກດີໃນ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ວ່າເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການເກີດລູກ, ຫຼື ອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນພັນອື່ນໆ.

ຄວາມປອດໄພ

ເຄື່ອງຈັກນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ EN ISO 5395 (ເມື່ອທ່ານສຳເລັດຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄ່າ) ແລະ ANSI B71.4-2017.

ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

ຜະລິດຕະພັນນີ້ມີຄວາມສາມາດຕັດມື ແລະ ຕີນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້ວັດຖຸຟົ້ງ​ຂຶ້ນໄດ້.

 • ອ່ານ ແລະ ທຳເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ນີ້ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕິດຈັກ.

 • ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານກັບເຄື່ອງຈັກ. ຢ່າເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃດໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດ​ຈະ​ເກີດ​ມີ​ການ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນໄດ້.

 • ຢ່າວາງມື ຫຼື ຕີນຂອງທ່ານໃກ້ກັບສ່ວນປະກອບທີ່ເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງຈັກ.

 • ຢ່າປະຕິບັດງານເຄື່ອງຈັກໂດຍບໍ່ມີການປົກປ້ອງທຸກຄົນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພອື່ນໆຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເຄື່ອງຈັກ.

 • ໃຫ້ຄົນຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ແລະ ເດັກອອກຈາກພື້ນທີ່ປະຕິບັດງານ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.

 • ມອດຈັກ, ຖອດກະແຈ ແລະ ລໍຖ້າການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຢຸດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

ການນຳໃຊ້ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບໄດ້. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບາດເຈັບທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບສັນຍາລັກເຕືອນຄວາມປອດໄພສະເໝີ Graphic, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຂໍ້ຄວນລະວັງ, ຄຳເຕືອນ ຫຼື ອັນຕະລາຍ, ເຊິ່ງ​ກໍ່​ແມ່ນຄຳແນະນຳຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ ຫລື ເສຍຊີວິດ.

ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ປ່ອຍອາຍ​ເສຍຂອງເຄື່ອງຈັກ

ເຄື່ອງ​ຈັກຢູ່ໃນເຄື່ອງ​ຈັກ​ນີ້ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ເສຍ​ຂອງ EPA Tier 4 Final ແລະ EU Stage V.

ສະຕິກເກີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຳແນະນຳ

Graphic

ສະ​ຫຼາກ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແມ່ນສາມາດໃຫ້​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້​ເບິ່ງເຫັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ອາດ​ຈະເກີດອັນຕະລາຍ. ປ່ຽນສະ​ຫຼາກໃດໜຶ່ງທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ຫາຍໄປ.

decal133-8062
decal93-7276
decal99-3444
decal106-6755
decal110-9642
decal117-3270
decal120-0627
decal120-1683
decal120-2105
decal121-7884
decal133-4901

ລຸ້ນ 03910

decal121-7928

ລຸ້ນ 03820 ແລະ 03821

ຕີ​ກາ​ໃສ່​ເທິງອາ​ໄຫຼ່ເລກ​ທີ 120-1683 ສຳ​ລັບ CE

decal138-1186

ລຸ້ນ 03910

decal138-6980

ລຸ້ນ 03820 ແລະ 03821

decal138-6981
decalbatterysymbols

ການຕັ້ງຄ່າ

Note: ກໍານົດດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງເຄື່ອງຈາກຕໍາແຫນ່ງປະຕິບັດງານປົກກະຕິ.

ການຕິດຕັ້ງໜ່ວຍຕັດ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ທໍ່ນຳ​ທາງ​ເບື້ອງ​ຂວາ1
ທໍ່ນຳ​ທາງ​ເບື້ອງ​ຊ້າຍ1
 1. ຈອດລົດຢູ່ທາງພຽງ; ໃສ່ເບຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກປຸ່ມ​ຕິດຈັກ.

 2. ຖອດມໍເຕີ້ວົງກຽວອອກຈາກລາງຈັບ.

 3. ຖອດ ແລະ ຖີ້ມລາງ​ຈັບ.

 4. ຖອດໜ່ວຍຕັດອອກຈາກກ່ອງ. ປະກອບ ແລະ ປັບພວກ​ມັນຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດ.

 5. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕົວຖ່ວງນ້ຳໜັກ (ຮູບສະແດງ 3) ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສ່ວນທ້າຍທີ່ເໝາະສົມຂອງໜ່ວຍຕັດຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດ.

  g019938
 6. ທຸກໜ່ວຍຕັດແມ່ນຖືກຈັບຢູ່ກັບສະປິງປັບການຕັດຫຍ້າທີ່ຕິດຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຫນ່ວຍຕັດ. ຕ້ອງກວດ​ສອບ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ສະ​ປິງ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ແມ່ນ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ດ້ານ​ດຽວ​ກັນກັບໜ່ວຍ​ຕັດ​ກັບ​ມໍ​ເຕີ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ວົງ​ກຽວ. ປັບ​ຕຳແໜ່ງ​ການ​ຕັດ​ຫຍ້າ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປນີ້:

  1. ຖອດນັອດຜູ້-ແມ່ຂອງຖາດຈັບອອກ 2 ອັນທີ່ຍຶດແຂນຍຶດໃສ່ຫ່ວງ​ຈັບໜ່ວຍຕັດ (ຮູບສະແດງ 4).

   g003949
  2. ຖອດນັອດໜ້າແປນທີ່ຈັບທໍ່ສະປິງອອກໃສ່ຫ່ວງ​ຈັບກອບບັນຈຸ (ຮູບສະແດງ 4) ແລະ ຖອດເຄື່ອງປະກອບອອກ.

  3. ຕິດນັອດທໍ່ສະປິງໃສ່ຫ່ວງ​ຈັບດ້ານກົງກັນຂ້າມກັບກອບຫ່ວງ​ຈັບບັນຈຸ ແລະ ຈັບມັນດ້ວຍນັອດໜ້າແປນ.

   Note: ວາງຫົວນັອດໄປທາງດ້ານນອກຂອງຫ່ວງ​ຈັບດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນ ຮູບສະແດງ 4.

   g003967
  4. ຕິດແຂນຍຶດກັບຫ່ວງ​ຈັບໜ່ວຍຕັດທີ່ມີນັອດຈັບກະດານຜູ້ ແລະ ແມ່ (ຮູບສະແດງ 5).

  Note: ເມື່ອຕິດຕັ້ງ ຫຼື ຖອດໜ່ວຍຕັດ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກິບລັອກຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຮູກ້ານສະປິງຢູ່ຕິດແຂນຍຶດ. ຖ້າບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຕິດ​ຕັ້ງກິບລັອກໃນ​ຮູ​ທາງ​ປາຍ​ຂອງ​ເຫຼັກ.

 7. ເທິງໜ່ວຍຕັດ 4 (ດ້ານໜ້າເບື້ອງຊ້າຍ) ແລະ ໜ່ວຍຕັດ 5 (ດ້ານໜ້າຂວາ), ໃຊ້ນັອດຕິດແຂນຍຶດເພື່ອຕິດຕັ້ງທໍ່ນຳທາງຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຫ່ວງ​ຈັບໜ່ວຍຕັດ. ທໍ່ນຳທາງຄວນອຽງໄປຫາໜ່ວຍຕັດສູນກາງ (ຮູບສະແດງ 6, ຮູບສະແດງ 7, ຮູບສະແດງ 8).

  g031275
  g015160
  g289454
 8. ປ່ອຍແຂນຍົກທັງໝົດຕ່ຳລົງ.

 9. ຖອດເຂັມຂັດ ແລະ ຝາ​ປິດ​ອອກ​ຈາກ​ແຂນເດືອຍ​ຍົກ​ແຂນ (ຮູບສະແດງ 9).

  g003975
 10. ສຳລັບໜ່ວຍຕັດດ້ານໜ້າ, ໃຫ້ເລື່ອນໜ່ວຍຕັດຢູ່ໃຕ້ແຂນຍົກໃນຂະນະທີ່ກຳລັງວາງເພົາຂອງກອບບັນຈຸເຂົ້າໄປໃນແຂນເດືອຍຍົກແຂນ (ຮູບສະແດງ 10).

  g020321
 11. ໃຊ້ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ໜ່ວຍຕັດດ້ານຫຼັງເມື່ອຄວາມສູງຂອງການຕັດສູງກວ່າ 1.2 ຊມ (¾ ນິ້ວ).

  1. ຖອດຂາລິນ ແລະ ແຫວນແປທີ່ຍຶດເພົາແຂນເດືອຍແຂນຍົກໃສ່ແຂນຍົກ ແລະ ເລື່ອນເພົາແຂນເດືອຍແຂນຍົກອອກຈາກແຂນຍົກ (ຮູບສະແດງ 11).

   g003979
  2. ໃສ່ແຂນເດືອຍແຂນຍົກໃສ່ເພົາຂອງເພົາກອບບັນຈຸ (ຮູບສະແດງ 10).

  3. ໃສ່ເພົາແຂນຍົກເຂົ້າໄປໃນແຂນຍົກ ແລະ ຈັບມັນດ້ວຍແຫວນແປ ແລະ ຂາລິນ (ຮູບສະແດງ 11).

 12. ໃສ່ຝາ​ປິດ​ຄອບເພົາກອບບັນຈຸ ແລະ ແຂນເດືອຍ​ແຂນ​ຍົກ.

 13. ຍຶດຝາ​ປິດ ແລະ ເພົາກອບບັນຈຸໃສ່ແຂນເດືອຍ​ແຂນ​ຍົກດ້ວຍ​ເຂັມ​ຂັດ.

  Note: ໃຊ້ຊ່ອງ, ຖ້າໜ່ວຍຕັດ​ໝຸນ​ເປັນ​ທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ໃຊ້ຮູ, ຖ້າວ່າໜ່ວຍຕັດຕ້ອງຖືກລັອກໄວ້ໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ (ຮູບສະແດງ 9).

 14. ຍຶດຕ່ອງໂສ້ແຂນຍົກໃຫ້ແໜ້ນຕົວຍຶດຕ່ອງໂສ້ດ້ວຍເຂັມຂັດ (ຮູບສະແດງ 12).

  Note: ໃຊ້​ຈຳ​ນວນ​ຂໍ້​ຕໍ່​ຕ່ອງ​ໂສ້ທີ່ໄດ້ລະ​ບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດ.

  g003948
 15. ເຄືອບຮ່ອງເພົາຂອງມໍເຕີ້ກຽວດ້ວຍກະແລັດທີ່ສະອາດ.

 16. ໃສ່ນ້ຳມັນໂອລິ້ງຂອງມໍເຕີ້ກຽວ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃສ່ໜ້າແປນມໍເຕີ.

 17. ຕິດຕັ້ງມໍເຕີໂດຍການຫມູນມັນຕາມທິດເຂັມໂມງເພື່ອໃຫ້ໜ້າແປນເຂົ້າກັບນັອດລັອກ (ຮູບສະແດງ 13). ​ໝຸນມໍເຕີຕາມທາງຂວາງກົງກັນຂ້າມຈົນກວ່າວົງແຫວນອ້ອມຮອບນັອດຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້​ຫັນນັອດໃຫ້ແໜ້ນ.

  Important: ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທໍ່ມໍເຕີ້ກຽວບໍ່ໄດ້ບິດ, ຈ່ອຍລົງ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກບີບ.

  g020322

ການປັບສະປິງປັບການຕັດຫຍ້າ

ສະປິງປັບການຕັດຫຍ້າ (ຮູບສະແດງ 14) ໂອນນ້ໍາຫນັກຈາກທາງໜ້າໄປສູ່ລູກກິ້ງຫຼັງ. ນີ້ຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຮູບແບບຄື້ນໃນສະໜາມຫຍ້າ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ການເຮັດເຄື່ອງໝາຍ ຫຼື ກະດົກ.

Important: ເຮັດການປັບສະປິງກັບໜ່ວຍຕັດທີ່ຕິດກັບລົດຕັດຫຍ້າ, ຊີ້ໄປທາງໜ້າ ແລະ ວາງລົງຕ່ຳສູ່​ພື້ນ​ທີ່​ຜະ​ລິດ.

 1. ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກິບລັອກຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຮູທາງຫຼັງຂອງແກນສະປິງ (ຮູບສະແດງ 14).

  g020164
 2. ຫັນນັອດແມ່ຫົກຫຼ່ຽມໃຫ້ແໜ້ນຢູ່ປາຍທາງດ້ານຫນ້າຂອງແກນສະປິງຈົນກວ່າຄວາມຍາວກົດດັນຂອງສະປິງ (ຮູບສະແດງ 14) ເປັນ 12.7 ຊມ (5 ນິ້ວ) ສຳ​ລັບໜ່ວຍຕັດ 512.7 ນິ້ວຊມ (5 ນິ້ວ) ຫຼື 15.8 ຊມ (6-¼ ນິ້ວ) ສຳ​ລັບຫົວໜ່ວຍຕັດ 17.8 ນິ້ວຊມ (7 ນິ້ວ).

  Note: ໃນເວລາທີ່ປະຕິບັດງານໃນພື້ນທີ່ຫຍາບ, ຫຼຸດຄວາມຍາວຂອງສະປິງລົງ 2.5 ຊມ (½ ນິ້ວ). ການ​ຕິດ​ຕາມ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ​ຈະຫຼຸດ​ລົງເລັກ​ນ້ອຍ.

ການຕິດ​ຕັ້ງສະ​ຫຼາກ CE

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ສະ​ຫຼາກ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ 121-7928 (ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລຸ້ນ 03910)1
ສະ​ຫຼາກ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ 138-1186 (ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລຸ້ນ 03820 ແລະ 03821)1
ສະຫຼາກ CE1
ສະຫຼາກບອກປີຜະລິດ1

ຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກທີ່ຕ້ອງມີການປະຕິບັດຕາມ CE, ໃຫ້ນຳໃຊ້ສະຫຼາກປີທີ່ຜະລິດອອກ (ເລກອາໄຫຼ່: 133-5615) ໃກ້ກັບແຜ່ນເລກລຳດັບ, ສະຫຼາກ CE (ເລກອາໄຫຼ່: 93-7252) ໃກ້ກັບລັອກຝາກະໂປ່ງ, ແລະ ສະຫຼາກແຈ້ງເຕືອນ CE (ເລກອາໄຫຼ່: 121-7928 ສຳ​ລັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລຸ້ນ 03910 ແລະ ເລກ​ອາ​ໄຫຼ່ 138-1186 ສຳ​ລັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລຸ້ນ 03820 ແລະ 03821) ເທິງສະລາກແຈ້ງເຕືອນມາດຕະຖານ (ເລກອາໄຫຼ່: 120-1683).

ການຕິດຕັ້ງສະ​ຫຼັກຝາກະໂປ່ງ (CE ເທົ່າ​ນັ້ນ)

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ຕົວຍຶດລັອກ1
ສະ​ຫຼັກ2
ແຫວນຮອງ1
ນັອດກຽວ (¼ x 2 ນິ້ວ)1
ນັອດລັອກແມ່ 6 ມມ (¼ ນິ້ວ)1
 1. ປົດສະລັກຝາກະໂປ່ງຈາກຈາກຕົວຍຶດສະລັກຝາກະໂປ່ງ.

 2. ຖອດສະ​ຫຼັກ 2 ອັນ​ທີ່​ຍຶດຕົວຍຶດສະ​ຫຼັກຝາກະໂປ່ງ​ກັບຝາ​ກະ​ໂປງ (ຮູບສະແດງ 15) ແລະ ຖອດຕົວຍຶດສະ​ຫຼັກຝາກະໂປ່ງຈາກ​ຝາ​ກະ​ໂປງ.

  g012628
 3. ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຈັດໃຫ້ເຂົ້າກັບຮູຕິດຕັ້ງ, ໃຫ້ວາງຕົວຍຶດລັອກ CE ແລະ ຕົວຍຶດສະ​ຫຼັກຝາກະໂປ່ງໃສ່ຝາກະໂປ່ງ.

  Note: ຕົວຍຶດລັອກຕ້ອງຢູ່ກັບຝາກະໂປ່ງ (ຮູບສະແດງ 16). ຢ່າຖອດນັອດຜູ້ ແລະ ແມ່ອອກຈາກແຂນຕົວຍຶດລັອກ.

  g012629
 4. ຈັດແຫວນກັບຮູຢູ່ດ້ານໃນຂອງຝາກະໂປ່ງ.

 5. ໃສ່ສະ​ຫຼັກຂາຍຶດ ແລະ ແຫວນໃສ່ກັບຝາກະໂປ່ງ (ຮູບສະແດງ 16).

 6. ເກາະສະ​ຫຼັກໃສ່ເທິງຕົວຍຶດຝາກະໂປ່ງ (ຮູບສະແດງ 17).

  g012630
 7. ໃສ່ນັອດກຽວເຂົ້າໄປໃນອີກໜຶ່ງແຂນຂອງຂໍເກາະຕົວຍຶດລັອກເພື່ອລັອກສະ​ຫຼັກໃນຕຳແໜ່ງ (ຮູບສະແດງ 18).

  Note: ຫັນນັອດໃຫ້ແໜ້ນແຕ່ບໍ່ຄວນຫັນນັອດແມ່ໃຫ້ແໜ້ນ.

  g012631

ການຫຼຸດຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ

ຢາງ​ລົດ​ໃນ​ໂຮງ​ງານ​ມີ​ການ​ເຕີມ​ລົມ​ທີ່ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ໃນການ​ຂົນ​ສົ່ງ. ຫຼຸດ​ຄວາມ​ດັນ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.

ການນຳໃຊ້ຂາຄ້ຳໜ່ວຍຕັດ

ອາໄຫຼ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຂັ້ນຕອນນີ້:

ຂາຄ້ຳໜ່ວຍຕັດ1

ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານສຽບໜ່ວຍຕັດໃຫ້ຖືກມີດນອນ/ກົງ​​ໝຸນ, ໃຫ້ຄ້ຳດ້ານຫຼັງຂອງໜ່ວຍ​ຕັດ​ດ້ວຍ​ຂາ​ຕັ້ງເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານັອດແມ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງນັອດກຽວປັບຄານ​ຮອງບໍ່ໄດ້ວາງຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ (ຮູບສະແດງ 19).

g020158

ຍຶດຂາຄ້ຳເຂົ້າກັບຕົວຍຶດຕ່ອງໂສ້ທີ່ມີເຂັມຂັດ (ຮູບສະແດງ 20).

g004144

ພາບລວມຂອງຜະລິດຕະພັນ

g216864
g020079

ແປ້ນຂັບເຄື່ອນ

ກົດແປ້ນຂັບເຄື່ອນໄປໜ້າ (ຮູບສະແດງ 22) ເພື່ອໄປທາງຫນ້າ. ກົດແປ້ນຂັບເຄື່ອນຖອຍຫຼັງ (ຮູບສະແດງ 22) ເພື່ອໄປທາງຫຼັງ ຫຼື ຊ່ວຍໃນການຢຸດໃນເວລາທີ່ເຄື່ອນໄປຂ້າງໜ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ແປ້ນຢຽບຍ້າຍມັນ ຫຼື ຍ້າຍມັນໄປຕຳແໜ່ງ ເກຍຫວ່າງ ເພື່ອຢຸດເຄື່ອງຈັກ.

ຄັນເລື່ອນຕັດຫຍ້າ/ຂົນສົ່ງ

ໃຊ້ສົ້ນຂອງທ່ານ, ຍ້າຍຄັນເລື່ອນຕັດຫຍ້າ/ຂົນສົ່ງ (ຮູບສະແດງ 22) ໄປທາງຊ້າຍເພື່ອຂົນສົ່ງ ແລະ ໄປທາງຂວາເພື່ອຕັດຫຍ້າ. ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຈະເຮັດ​ວຽກ​ໃນຕຳ​ແໜ່ງ ສະ​ໜາມ​ຫຍ້າ ແລະ ບໍ່ຕ່ຳ​ກວ່າ ຕຳ​ແໜ່ງ ການ​ເດີນ​ທາງ.

Important: ຄວາມໄວຕັດຫຍ້າໄດ້ຖືກກຳນົດຢູ່ທີ່ໂຮງງານເຖິງ 9.7 ກມ/ຊມ (6 ໄມ/ຊມ). ມັນສາມາດເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງໄດ້ໂດຍການປັບນັອດກຽວຢຸດຄວາມໄວ (ຮູບສະແດງ 23).

g008888

ຄັນ​ບັງ​ຄັບພວງ​ມະ​ໄລ

ດຶງຄັນ​ບັງ​ຄັບ​ພວງ​ມະ​ໄລ (ຮູບສະແດງ 22) ກັບ​ເພື່ອ​​ໝຸນ​ພວງ​ມະ​ໄລ​ໄປ​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງທີ່​ຕ້ອງ​ການ. ຈາກນັ້ນ​ຍູ້​ຄັນ​ບັງ​ຄັບ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ຍຶດ​ຕຳ​ແໜ່ງ.

ປຸ່ມຕິດຈັກ

ປຸ່ມຕິດຈັກ (ຮູບສະແດງ 24) ໃຊ້ໃນການຕິດຈັກ, ມອດ ແລະ ອຸ່ນເຄື່ອງຈັກມີ 3 ຕຳແໜ່ງຄື: ປິດ, ເປີດ/ອຸ່ນ ແລະ ຕິດ​ຈັກ. ບິດກະ​ແຈໄປຫາຕຳແໜ່ງ ເປີດ/ອຸ່ນຈັກ ຈົນກ່ວາແສງໄຟຕົວຊີ້ບອກຫົວ​ທຽນດັບ (ປະມານ 7 ວິນາທີ); ຫຼັງຈາກນັ້ນບິດກະແຈໄປທີ່ຕຳແໜ່ງ ສະຕາດ ເພື່ອໃຫ້ມໍເຕີ​ຕິດ​ຈັກເລີ່ມຕົ້ນ. ຖອອອດກະ​ແຈອອກເມື່ອຈັກຕິດແລ້ວ. ກະ​ແຈບິດໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດ/ແລ່ນໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ.. ເພື່ອມອດຈັກ, ​ໝຸນ​ກະ​ແຈ​ໄປຕຳ​ແໜ່ງ ປິດ . ຖອດກະ​ແຈອອກຈາກປຸ່ມເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຈັກໂດຍບັງເອີນ.

g019980

ຄັນເລັ່ງ

ຍ້າຍຄັນເລັ່ງ (ຮູບສະແດງ 24) ໄປຂ້າງໜ້າເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໄປດ້ານຫລັງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກ.

ສະ​ວິດເປີດ/ປິດການໃຊ້ງານ

ໃຊ້ສະວິດເປີດ/ປິດການ​ໃຊ້​ງານ (ຮູບສະແດງ 24) ໂດຍສົມທົບກັບຄັນຄວບຄຸມການຕັດຫຍ້າປ່ອຍຕ່ຳລົງ/ຍົກຂຶ້ນເພື່ອໃຊ້​ງານໜ່ວຍຕັດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງໃນເວລາທີ່ຄັນຕັດຫຍ້າ/ຂົນສົ່ງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ຂົນສົ່ງ.

ເຄື່ອງວັດ​ແທກຊົ່ວໂມງ

ມາດວັດຊົ່ວໂມງ (ຮູບສະແດງ 24) ສະແດງເຖິງຊົ່ວໂມງທັງໝົດຂອງການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ. ມັນເລີ່ມເຮັດວຽກທຸກຄັ້ງທີ່ປຸ່ມກະ​ແຈເປີດ.

ປ່ອຍຄັນ​ຕັດ​ຫຍ້າຕ່ຳລົງ/ຍົກຄັນ​ຄວບ​ຄຸມຂຶ້ນ

ຄັນບັງຄັບນີ້ (ຮູບສະແດງ 24) ເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍຕັດສູງຂຶ້ນ ແລະ ປ່ອຍຕ່ຳລົງ ແລະ ຍັງຈະເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຢຸດວົງ​ກຽວໃນເວລາທີ່ວົງ​ກຽວຖືກເປີດໃຊ້ໃນໂໝດຕັດຫຍ້າ. ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງໃນເວລາທີ່ຄັນຕັດຫຍ້າ/ຂົນສົ່ງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ຂົນສົ່ງ.

Note: ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ໜ່ວຍ​ຕັດ, ທ່ານບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຖື​ພວງ​ມະ​ໄລ​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທາງ​ໜ້າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປ່ອຍ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຕ່ຳ​ລົງ ຫຼື ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ສູງ​ຂຶ້ນ.

ໄຟເຕືອນອຸນຫະພູມສານ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນເຄື່ອງຈັກ

ໄຟເຕືອນອຸນຫະພູມ (ຮູບສະແດງ 24) ຈະສະຫວ່າງ, ຖ້າອຸນຫະພູມສານ​ທຳ​ຄວາມເຢັນເຄື່ອງຈັກສູງ. ໃນ​ອຸນ​ຫະພູມນີ້, ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຖືກ​ປິດ​ໃຊ້​ງານ . ຖ້າ​ຫາກ​ອຸນ​ຫະ​ພູມສານ​ທຳ​ຄວາມເຢັນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ 5.5°C (10°F), ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຈະ​ມອດ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ.

ໄຟ​ເຕືອນ​ແຮງດັນນ້ຳ​ມັນ

ໄຟເຕືອນແຮງດັນນໍ້າມັນ (ຮູບສະແດງ 24) ສະຫວ່າງ, ຖ້າຄວາມດັນຂອງນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າລະດັບທີ່ປອດໄພ.

ໄຟໄດ​ປັ່ນໄຟ

ໄຟໄດ​ປັ່ນໄຟ (ຮູບສະແດງ 24) ຄວນຈະ​ມອດໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່. ຖ້າ​ຫາກ​ມັນ​ເປີດ​ຢູ່, ກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ບົບ​ການ​ສາກ ແລະ ສ້ອມ​ແປງ​ມັນ​ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ.

ຕົວ​ຊີ້ບອກສະຖານະຫົວ​ທຽນ

ຕົວ​ຊີ້ບອກສະຖານະຫົວ​ທຽນ (ຮູບສະແດງ 24) ສະຫວ່າງເມື່ອຫົວ​ທຽນກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ.

ເບຣກມື

ທຸກຄັ້ງທີ່ເຄື່ອງຈັກມອດ, ໃສ່ເບ​ຣກມື (ຮູບສະແດງ 24) ເພື່ອປ້ອງກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງຈັກໂດຍບັງເອີນ. ເພື່ອໃສ່ເບ​ຣກມື, ດຶງຄັນໂຍກ. ເຄື່ອງຈັກມອດໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ທ່ານກົດແປ້ນຂັບເຄື່ອນທີ່ໃສ່ເບ​ຣກມືໄວ້.

ໄຟວິນິດໄສ

ໄຟວິນິດໄສ (ຮູບສະແດງ 24) ຈະ​ເຮືອງ​ແສງ, ຖ້າ​ຫາກ​ລະ​ບົບ​ກວດ​ພົບ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ທາງ​ລະ​ບົບ.

ມາດວັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ມາດວັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ (ຮູບສະແດງ 25) ສະ​ແດງປະລິມານນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຖັງ.

g019982

ຈຸດພະລັງງານ

ຈຸດພະລັງງານຕັ້ງ​ຢູ່​ທາງນອກ​ຂອງ​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ, ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ຈັດ​ຫາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຈຳ​ນວນ12 V ໃຫ້​ແກ່​ອຸ​ປະ​ກອນ​ອີ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ (ຮູບສະແດງ 26).

g019983

ປຸ່ມຄວບຄຸມຄວາມໄວວົງກຽວ

ປຸ່ມ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ໄວ​ວົງ​ກຽວ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຕັດ (ຮູບສະແດງ 27). ຄວາມ​ໄວ​ວົງ​ກຽວເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ທ່ານ​​ໝຸນປຸ່ມວົງ​ກຽວ​ໄປ​ທາງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ເຂັມ​ໂມງ. ເບິ່ງ​ສະ​ຕິກ​ເກີ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງວົງ​ກຽວ (ຮູບສະແດງ 31), ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ຄວາມ​ໄວ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.

g020248

ຄັນ​ຖອຍ

ໃຊ້ຄັນຖອຍໂດຍສົມທົບກັບຄັນຄວບຄຸມການຕັດຫຍ້າປ່ອຍຕ່ຳລົງ/ຍົກຂຶ້ນສຳລັບວົງກຽວ (ຮູບສະແດງ 27).

Note: ຂໍ້ມູນຈຳເພາະ ແລະ ການອອກແບບແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງ.

ຂະ​ໜ​າດReelmaster 3550Reelmaster 3555Reelmaster 3575
ຄວາມກວ້າງການຕັດ208 ຊມ (82 ນິ້ວ)254 ຊມ (100 ນິ້ວ)254 ຊມ (100 ນິ້ວ)
ຄວາມກວ້າງ​ໂດຍ​ລວມ 239 ຊມ (94 ນິ້ວ)284 ຊມ (112 ນິ້ວ)284 ຊມ (112 ນິ້ວ)
ຄວາມກວ້າງຂົນສົ່ງ231 ຊມ (91 ນິ້ວ) 231 ຊມ (91 ນິ້ວ) 231 ຊມ (91 ນິ້ວ)
ຄວາມຍາວ​ໂດຍ​ລວມ295 ຊມ (110 ນິ້ວ)267 ຊ​ມ (105 ນິ້ວ)267 ຊ​ມ (105 ນິ້ວ)
ລວງ​ສູງ​ໄປ​ຮອດດ້ານ​ເທິງ​ຂອງ ROPS188 ຊມ (74 ນິ້ວ)201 ຊມ (79 ນິ້ວ)206 ຊມ (81 ນິ້ວ)
ຖານລໍ້ລົດ151 ຊມ (59.5 ນິ້ວ)152 ຊມ (60 ນິ້ວ)152 ຊມ (60 ນິ້ວ)
ນ້ຳ​ໜັກ (ກຳ​ນົດ)900 ກລ (1985 ປອນ)1034 ກລ (2280 ປອນ)1157 ກລ (2550 ປອນ)
ນ້ຳ​ໜັກ (ບໍ່​ມີ​ໜ່ວຍ​ຕັດ)708 ກລ (1560 ປອນ)751 ກລ (1655 ປອນ)796 ກລ (1755 ປອນ)

ສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ/ອຸປະກອນເສີມ

ການຄັດເລືອກສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ໄດ້ຮັບການອະ​ນຸ​ມັດຈາກ Toro ແມ່ນມີໃຫ້ໃຊ້ກັບເຄື່ອງຈັກເພື່ອຍົກ​ລະ​ດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງມັນ. ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Toro ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ເຂົ້າໄປທີ່ www.Toro.com ສຳລັບລາຍຊື່ສິ່ງທີ່ຕິດມານຳ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຖືກອະນຸມັດທັງໝົດ.

ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຫ້ນຳໃຊ້ແຕ່ອາໄຫຼ່ ແລະ ອຸປະກອນປ່ຽນຖ່າຍຂອງ Toro ເທົ່ານັ້ນ. ອາໄຫຼ່ປ່ຽນ​ຖ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດອື່ນໆອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ ການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຂອງສິນຄ້າເປັນໂມຄະ.

ການປະຕິບັດງານ

ກ່ອນການປະຕິບັດງານ

ຄວາມປອດໄພກ່ອນການປະຕິບັດງານ

ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

 • ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຮັດວຽກ ຫຼື ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຄື່ອງຈັກ. ລະບຽບການໃນທ້ອງຖິ່ນອາດຈະຈຳກັດອາຍຸຂອງຜູ້ປະຕິບັດການ. ເຈົ້າຂອງມີ​ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະຕິບັດການ ແລະ ຊ່າງກົນຈັກທັງໝົດ.

 • ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພຂອງອຸປະກອນ, ການຄວບຄຸມຜູ້ປະຕິບັດການ ແລະ ປ້າຍສັນຍານຄວາມປອດໄພ.

 • ມອດຈັກ, ຖອດກະແຈ ແລະ ລໍຖ້າການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຢຸດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

 • ຮູ້ວິທີການຢຸດເຄື່ອງຈັກ ແລະ ມອດເຄື່ອງຈັກຢ່າງໄວວາ.

 • ຢ່າປະຕິບັດງານເຄື່ອງຈັກໂດຍບໍ່ມີການປົກປ້ອງທຸກຄົນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພອື່ນໆຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເຄື່ອງຈັກ.

 • ກ່ອນທີ່ຈະຕັດຫຍ້າ, ຕ້ອງກວດກາເຄື່ອງຈັກຢູ່ສະເໝີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໜ່ວຍຕັດຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີ.

 • ກວດກາບໍລິເວນທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເອົາວັດຖຸທັງໝົດທີ່ເຄື່ອງຈັກສາມາດຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຟົ້ງ​ຂຶ້ນໄດ້ນັ້ນ​ອອກ.

ຄວາມປອດໄພຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

 • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນການຈັດການກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ມັນໄວໄຟ ແລະ ອາຍແກັສຂອງມັນແມ່ນສິ່ງລະເບີດໄດ້.

 • ມອດຢາສູບ, ຊິກາ, ບັ້ງສູບຢາ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນໆທີ່ສາມາດຈຸດໄຟໄດ້.

 • ໃຊ້ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ.

 • ຢ່າເປີດຝາປິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຫຼື ເຕີມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນ ຫຼື ຮ້ອນ.

 • ຢ່າເພີ່ມ ຫຼື ເທນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟອອກ​ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ປິດ.

 • ຢ່າເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

 • ຖ້າທ່ານເຮັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟກະເດັນ, ຢ່າພະຍາຍາມຕິດຈັກ; ຫຼີກລ່ຽງການສ້າງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການຈຸດໄຟຈົນກວ່າອາຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລະ​ເຫີຍ​ໄປ​ໝົດ​ແລ້ວ.

ປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳວັນ

ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດກາສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພວ່າຫ້ຽນ, ຂາດ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆບໍ່. ປ່ຽນ​ສາຍ​ແອວ​ນິ​ລະໄພ, ຖ້າສ່ວນປະກອບໃດໜຶ່ງບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
 • ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນແຕ່ລະມື້, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້/ປະຈຳວັນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ .

  ການກວດ​ເບິ່ງເບ​ຣກມື

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດ​ເບິ່ງເບ​ຣກມື.
  1. ຕິດຈັກ, ຍົກໜ່ວຍ​ຕັດ​ຂຶ້ນ, ປ່ອຍ​ເບ​ຣກ​ມື ແລະ ເຄື່ອນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປບ່ອນ​ທີ່​ພຽງ​ໂລ່ງ.

  2. ໃສ່​ເບ​ຣກມື (ຮູບສະແດງ 28).

   g332418
  3. ກົດແປ້ນຂັບເຄື່ອນເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງຈັກໄປຂ້າງຫນ້າ.

   Note: ຖ້າ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ໜ້າ​ໂດຍ​ທີ່​ຍັງ​ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມືຢູ່, ໃຫ້​ປັບ​ເບ​ຣກ​ມື, ໃຫ້​ເບິ່ງ ການປັບເບ​ຣກມື.

   Note: ການເຄື່ອນເຄື່ອງ​ຈັກໄປ​ໜ້າ​ໂດຍ​ທີ່​ຍັງ​ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມືຢູ່ແມ່ນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈັກ​ມອດ.

  4. ຖ້າ​ທ່ານ​ປັບ​ເບ​ຣກ​ມື​ແລ້ວ, ໃຫ້​ເຮັດ​ຊ້ຳ​ຄືນ​ຂັ້ນ​ຕອນ 2 ແລະ 3.

   Note: ຖ້າ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຄື່ອນ​ໄປ​ໜ້າ​ໂດຍ​ທີ່​ຍັງ​ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມືຢູ່: ໃຫ້​ກວດ​ສ້ອມ​ແປງ​ເບ​ຣກ​ມື, ກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂອງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເບ​ຣກ​ເບື້ອງ​ຊ້າຍ ແລະ ຂວາ ແລະ ກວດ​ເບິ່ງຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ແກນໝຸນ​ຄັນ​ເບ​ຣກ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ການກວດ​ສ້ອມ​ແປງເບ​ຣກມື.

  5. ມອດຈັກ, ຖອດກະແຈ ແລະ ລໍຖ້າທຸກ​ສ່ວນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກບ່ອນ​ນັ່ງ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້.

  ການເຕີມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ໃຊ້ພຽງແຕ່ນໍ້າມັນກາຊວນສະອາດ, ສົດ ຫຼື ນໍ້າມັນກາ​ຊວນຊີວະພາບ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ມີ​ປະ​ລິ​ມານ​ຊັ​ລ​ເຟີຕ່ຳ (<500 ppm) ຫຼື ຕໍ່າພິເສດ (<15 ppm). ອັດ​ຕາສານຊີເທນຕ່ຳສຸດຄວນຈະເປັນ 40. ຊື້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນປະລິມານທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນ 180 ວັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົດຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

  ຄວາມຈຸຂອງຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນປະມານ 42 ລິດ (11 ແກນລອນສະຫະລັດ).

  ໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນເກ​ຣດລະດູຮ້ອນ (ເລກ 2-D) ທີ່ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ -7°C (20°F) ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ​ເກ​ຣດລະດູໜາວ (ເລກ 1-D ຫຼື ເລກ 1-D/2-D ປະສົມ) ທີ່ຢູ່ຕ່ຳກວ່າ -7°C (20°F). . ການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເກ​ຣດລະດູໜາວໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳເຮັດໃຫ້ມີຈຸດຂົ້ວໄຟຕ່ຳກວ່າ ແລະ ຄຸນລັກສະນະການໄຫຼເຢັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດ​ຈັກງ່າຍ​ຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການອຸດຕັນໝໍ້ກອງເຊື້ອເພີງ.

  ການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເກ​ຣດລະດູຮ້ອນສູງກວ່າ -7°C (20°F) ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາ​ຍຸ​ໃຊ້​ງານປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟດົນຂຶ້ນ ແລະ ມີພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເກ​ຣດລະດູໜາວ.

  ເຄື່ອງ​ຈັກ​ແມ່ນ ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ຊວນ​ຊີວະ​ພາບພ້ອມ​ໃຊ້​ງານ.

  ເຄື່ອງຈັກນີ້ຍັງສາມາດໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ປະ​ສົມນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບໄດ້ເຖິງ B20 (ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ 20%, ກາຊວນ 80%). ສັດສ່ວນນ້ຳມັນກາຊວນຄວນຈະແມ່ນຊັ​ລ​ເຟີຕ່ຳ ຫຼື ຕໍ່າພິເສດ. ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້ຄວນລະວັງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ສັດສ່ວນນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕ້ອງຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ຈຳເພາະ ASTM D6751 ຫຼື EN14214.

  • ສ່ວນປະກອບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ປະສົມຄວນໄດ້​ຕາມ ASTM D975 ຫຼື EN590.

  • ພື້ນຜິວທີ່ທາສີແລ້ວອາດຈະເສຍ​ຫາຍ​ໄດ້ໂດຍການຜະສົມນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບ.

  • ໃຊ້ B5 (ປະ​ລິ​ມານຂອງນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບ 5%) ຫຼື ປະສົມໜ້ອຍລົງໃນອາກາດເຢັນ.

  • ຕິດຕາມການກັນຊຶມ, ທໍ່ຢາງ, ແຫວນທີ່ສຳຜັດກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຍ້ອນວ່າພວກມັນອາດຈະຊຸດໂຊມຕາມການເວລາ.

  • ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ອຸດ​ຕັນ​ຂອງ​ໝໍ້​ກອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ໜຶ່ງຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ເປັນ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ຊວນ​ຊີ​ວະ​ພາບ​ແບບ​ປະ​ສົມ.

  • ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍໂຕໂຣທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງທ່ານ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  2. ທຳຄວາມສະອາດອ້ອມຮອບຝາຖັງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ (ຮູບສະແດງ 29).

  3. ເອົາຝາປິດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອອກ.

  4. ຕື່ມນ້ຳ​ມັນ​ໃສ່ຖັງທີ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຄໍເຄື່ອງເຕີມນ້ຳມັນ. ຢ່າເຕີມ​ຈົນ​ລົ້ນຖັງ.

  5. ອັດຝາປິດຄືນ.

  6. ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຈາກ​ໄຟ​ໄໝ້, ເຊັດ​ນ້ຳ​ມັນ​ທີ່​ອາດຮົ່ວ​ໄຫຼອອກ.

   g008884

  ການປັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ບ່ອນ​ນັ່ງ

  ການປ່ຽນ​ຕຳ​ແໜ່ງບ່ອນ​ນັ່ງ

  ບ່ອນ​ນັ່ງ​ສາ​ມາດ​ເລື່ອນ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ ແລະ ທາງຫຼັງໄດ້. ໃຫ້​ຈັດຕຳ​ແໜ່ງ​ຕັ່ງ​ນັ່ງ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມຈັກ​ໄດ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ ແລະ ສະ​ບາຍ​ທີ່​ສຸດ.

  1. ຍ້າຍຄັນບັງ​ຄັບ​ໄປ​ທາງ​ຂ້າງ​ເພື່ອ​ປົດ​ລັອກຕັ່ງ​ນັ່ງ (ຮູບສະແດງ 30).

  2. ເລື່ອນ​ຕັ່ງ​ນັ່ງໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ ແລະ ປ່ອຍ​ຄັນ​ບັງ​ຄັບ​ເພື່ອ​ລັອກ​ມັນ​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

  ການປ່ຽນ​ຊ່ວງ​ລ່າງບ່ອນ​ນັ່ງ

  ທ່ານ​ສາ​ມາດປັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການຂັບ​ຂີ່​ທີ່​ນຸ່ມ ແລະ ສະ​ບາຍ. ປັບຕຳ​ແໜ່ງ​ຕັ່ງ​ນັ່ງ​ບ່ອນ​ທີ່​ຮູ້​ສຶກທ່ານສະ​ບາຍທີ່​ສຸດ.

  ຫາກ​ຕ້ອງການ​ປັບ​ມັນ, ​ໝຸນ​ປຸ່ມ​ທາງ​ໜ້າ​ໄປ​ໃນທິດ​ທາງ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້​ເພື່ອໃຫ້​ມັນ​ສະ​ບາຍ​ທີ່​ສຸດ (ຮູບສະແດງ 30).

  ການປ່ຽນ​ຕຳ​ແໜ່ງດ້ານຫຼັງ

  ທ່ານ​ສາ​ມາດປັບ​ຕຳ​ແໜ່ງດ້ານຫຼັງ​ຂອງ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການຂັບ​ຂີ່​ທີ່ສະ​ບາຍທີ່​ສຸດ. ປັບຕຳ​ແໜ່ງດ້ານຫຼັງ​ຂອງ​ຕັ່ງ​ນັ່ງ​ບ່ອນ​ທີ່ມັນສະ​ບາຍທີ່​ສຸດ.

  ຫາກ​ຕ້ອງການ​ປັບ​ມັນ, ​ໝຸນ​ປຸ່ມ​ຢູ່​ໃຕ້​ບ່ອນ​ພັກ​ແຂນ​ເບື້ອງ​ຂວາ, ໄປ​ໃນທິດ​ທາງ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້​ເພື່ອໃຫ້​ມີ​ຄວາມສະ​ບາຍ​ທີ່​ສຸດ (ຮູບສະແດງ 30).

  ການປ່ຽນ​ຕຳ​ແໜ່ງບ່ອນ​ພັກ​ແຂນ

  ທ່ານ​ສາ​ມາດປັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ບ່ອນພັກ​ແຂນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການຂັບ​ຂີ່​ທີ່​ສະ​ບາຍໄດ້. ປັບຕຳ​ແໜ່ງບ່ອນ​ພັກ​ແຂນ​ໄປບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ມັນສະບາຍ​ທີ່​ສຸດ.

  ຍົກ​ບ່ອນ​ພັກ​ແຂນ​ຂຶ້ນ ແລະ ​ໝຸນ​ລູກ​ບິດ, ໄປ​ໃນທິດ​ທາງ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້​ເພື່ອໃຫ້​ມັນ​ສະ​ບາຍ​ທີ່​ສຸດ (ຮູບສະແດງ 30).

  g010515

  ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

  • ເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທາງຊັບສິນ.

  • ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເໝາະສົມ, ລວມທັງການປ້ອງກັນຕາ; ໂສ້ງຂາຍາວ; ເກີບກັນມື່ນ ແລະ ເຄື່ອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ສຽງ. ມັດຜົມຍາວໄວ້​ດ້ານ​ຫຼັງ ແລະ ຢ່າໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ ຫຼື ເຄື່ອງປະດັບຫຼວມໆ.

  • ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່ບໍ່​ສະ​ບາຍ, ອິດເມື່ອຍ ຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງສິ່ງ​ມຶນ​ເມົາ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດ.

  • ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານກັບເຄື່ອງຈັກ. ຢ່າເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃດໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົບກວນ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດ​ຈະ​ເກີດ​ມີ​ການ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນໄດ້.

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕິດຈັກ, ຮັບປະກັນວ່າເປັນເກຍຫວ່າງ, ໃສ່ເບ​ຣກມືໄວ້ຢູ່ ແລະ ທ່ານຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງປະຕິບັດງານ.

  • ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານ​ຂຶ້ນເທິງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ກັນຜູ້ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ເດັກອອກຈາກພື້ນທີ່ປະຕິບັດງານ.

  • ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກພຽງແຕ່ບ່ອນທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຂຸມ ຫຼື ອັນຕະລາຍທີ່ເຊື່ອງຢູ່.

  • ຫຼີກລ່ຽງການຕັດຫຍ້າເທິງຫຍ້າປຽກ. ການຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກໄຫຼໄປ.

  • ຮັກສາມື ແລະ ຕີນຂອງທ່ານໃຫ້ຫ່າງຈາກໜ່ວຍຕັດ.

  • ເບິ່ງທາງຫຼັງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມກ່ອນທີ່ຈະຖອຍເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເສັ້ນທາງປອດໄພ.

  • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ຟຸ່ມໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງບໍ່ເຫັນ.

  • ຢຸດໜ່ວຍຕັດທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັດຫຍ້າ.

  • ຊ້າລົງ ແລະ ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ລ້ຽວ ແລະ ຂ້າມຖະໜົນ ແລະ ທາງຍ່າງທີ່​ຢູ່​ກັບເຄື່ອງຈັກ. ໃຫ້ຮ້ອງສະເໝີວ່າລະວັງລົດມາ.

  • ໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບ່ອນມີການລະບາຍອາກາດດີເທົ່ານັ້ນ. ທາດອາຍເສຍມີ​ສານຄາບອນມໍນັອກຊາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຖ້າຫາຍໃຈເຂົ້າ.

  • ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກແລ່ນໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄົນຢູ່ນຳ.

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

   • ຖອດໜ່ວຍຕັດ ແລະ ປ່ອຍສິ່ງທີ່ຕິດມາຕ່ຳ​ລົງ.

   • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

   • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

   • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

  • ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ທ່ານເບິ່ງເຫັນດີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ມີສະພາບອາກາດທີ່ເໝາະສົມ. ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເມື່ອມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຟ້າຜ່າ.

  ຄວາມ​ປອດ​ໄພລະບົບປ້ອງກັນການປີ້ນ (ROPS)

  • ຢ່າເອົາສ່ວນປະກອບໃດໆຂອງ ROPS ອອກຈາກເຄື່ອງຈັກ.

  • ຮັບປະກັນວ່າໄດ້​ໃສ່ເຂັມຂັດນີລະໄພ ແລະ ທ່ານສາມາດປົດມັນອອກໄດ້ຢ່າງ​ໄວໃນເວລາສຸກເສີນ.

  • ຄວນໃສ່ສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພຂອງທ່ານຢູ່ສະເໝີ.

  • ກວດເບິ່ງຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບສິ່ງກີດຂວາງທາງ ແລະ ຢ່າສຳຜັດພວກມັນ.

  • ຮັກສາ ROPS ໃນສະພາບການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ ໂດຍການກວດກາມັນຢ່າງລະອຽດເປັນແຕ່ລະໄລຍະສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ຮັດສິ່ງທີ່ຕິດມາໃຫ້ແໜ້ນທຸກຢ່າງ.

  • ປ່ຽນແທນສ່ວນປະກອບ ROPS ທີ່ເສຍຫາຍທັງໝົດ. ຢ່າສ້ອມແປງ ຫຼື ດັດແປງພວກມັນ.

  ຄວາມປອດໄພໃນທາງຄ້ອຍຊັນ

  • ທາງຄ້ອຍຊັນແມ່ນປັດໃຈຕົ້ນ​ຕໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍການຄວບຄຸມ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດໃນ​ການ​ພິກ​ປີ້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສາ​ຫັດ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້. ທ່ານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດງານໃນທາງຄ້ອຍຊັນທີ່ປອດໄພ. ການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຢູ່ເທິງທາງຄ້ອຍຊັນໃດກໍ່ຕາມແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ.

  • ປະເມີນສະພາບຂອງສະຖານທີ່ເພື່ອກຳນົດວ່າທາງຄ້ອຍຊັນມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງຈັກບໍ່, ລວມທັງການສຳຫຼວດເບິ່ງສະຖານທີ່. ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ສຳ​ນຶກທົ່ວໄປ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ດີ​ຢູ່​ສະ​ເໝີໃນເວລາທີ່ດຳເນີນການສຳຫຼວດເບິ່ງນີ້.

  • ກວດກາຄືນຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບທາງຄ້ອຍຊັນທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມສຳລັບການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງຈັກຢູ່ເທິງທາງຄ້ອຍຊັນ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໃຊ້​ງານເຄື່ອງຈັກ, ກວດກາສະພາບຂອງສະຖານທີ່ເພື່ອກຳນົດວ່າທ່ານສາມາດໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂໃນມື້ນັ້ນ ແລະ ຢູ່ບ່ອນນັ້ນ. ການປ່ຽນແປງຂອງພູມສັນຖານສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນການປະຕິບັດງານໃນທາງຄ້ອຍຊັນສຳລັບເຄື່ອງຈັກ.

   • ຫຼີກລ່ຽງການຕິດ​ຈັກ, ມອດ​ຈັກ ຫຼື ລ້ຽວເຄື່ອງຈັກຕາມທາງຄ້ອຍຊັນ. ຫຼີກລ່ຽງການປ່ຽນແປງຄວາມໄວ ຫຼື ທິດທາງຢ່າງກະທັນຫັນ. ໃຫ້ລ້ຽວຊ້າໆ ແລະ ຄ່ອຍໆ.

   • ຢ່າໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ການເຄື່ອນທີ່, ລ້ຽວ ຫຼື ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ໃນ​ຄວາມ​ທ່ຽງ.

   • ກຳ​ຈັດ ຫຼື ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຮ່ອງ, ຂຸມ, ຮອຍແຕກ, ກ້ອນຫີນ ຫຼື ອັນຕະລາຍອື່ນໆທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ຫຍ້າທີ່ສູງສາມາດປິດ​ບັງສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆໄດ້. ພູມສັນຖານທີ່ບໍ່ລຽບສາມາດເຮັດ​ໃຫ້ເຄື່ອງຈັກປີ້ນໄດ້.

   • ລະວັງວ່າການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກໃນຫຍ້າທີ່ຊຸ່ມ, ຂ້າມທາງຄ້ອຍຊັນ ຫຼື ທາງລົງພູອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສູນເສຍການຄວບຄຸມ.

   • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ໃຊ້ງານເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃກ້ຈຸດຕົກ, ຄອງນ້ຳ, ຄັນຄູ, ຄວາມອັນຕະລາຍທາງນໍ້າ ຫຼື ອັນຕະລາຍອື່ນໆ. ເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວສາມາດກິ້ງໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ, ຖ້າຫາກວ່າລໍ້ແລ່ນຂ້າມຂອບ ຫຼື ຂອບຕົກ​ເຂົ້າໃນ. ສ້າງໃຫ້​ມີພື້ນທີ່ປອດໄພລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອັນຕະລາຍ.

   • ລະ​ບຸຄວາມອັນຕະລາຍຢູ່ທີ່ຖານຂອງທາງຄ້ອຍຊັນ. ຖ້າວ່າມີອັນຕະລາຍ, ໃຫ້ຕັດຫຍ້າຢູ່ທາງຄ້ອຍຊັນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ​ທີ່​ໃຊ້ຄົນຍ່າງຄວບ​ຄຸມ.

   • ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງຢູ່ພື້ນດິນໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຢູ່ຕາມທາງຄ້ອຍຊັນ. ການຍົກຫນ່ວຍຕັດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານຕາມທາງຄ້ອຍຊັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກບໍ່ສະຖຽນ.

  ການຕິດຈັກ.

  ທ່ານອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງລະບາຍລະບົບນ້ຳມັນ, ຖ້າມີສະພາບການຕໍ່ໄປນີ້ເກີດ​ຂຶ້ນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການລະບາຍລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ:

  • ການ​ເລີ່ມເປີດ​ເຄື່ອງ​ຈັກໃໝ່

  • ເຄື່ອງຈັກຢຸດແລ່ນຍ້ອນຂາດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

  • ການບໍາລຸງຮັກສາໄດ້ປະຕິບັດຕາມສ່ວນປະກອບຂອງລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ; ຕົວຢ່າງ: ການປ່ຽນໝໍ້ກອງ ແລະ ອື່ນໆ.

  1. ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ໃສ່ເບຣກມື ແລະ ສະວິດຂັບເຄື່ອນໜ່ວຍ​ຕັດຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ປິດໃຊ້.

  2. ເອົາຕີນຂອງທ່ານອອກຈາກແປ້ນຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າແປ້ນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ ເກຍ​ຫວ່າງ.

  3. ເຄື່ອນຄັນເລັ່ງໄປທີ່ຕຳແໜ່ງຄັນ​ເລັ່ງ ½.

  4. ສຽບກະ​ແຈໃສ່​ປຸ່ມ ແລະ ບິດ​ມັນ​ໄປຫາຕຳແໜ່ງ ເປີດ/ອຸ່ນ ຈົນກ່ວາແສງໄຟຕົວຊີ້ບອກຫົວ​ທຽນດັບ (ປະມານ 7 ວິນາທີ); ຫຼັງຈາກນັ້ນບິດກະແຈໄປທີ່ຕຳແໜ່ງ ຕິດ​ຈັກ ເພື່ອໃຫ້ມໍເຕີ​ຕິດ​ຈັກເລີ່ມຕົ້ນ.

   Note: ຖອອອດກະ​ແຈອອກເມື່ອຈັກຕິດແລ້ວ. ກະ​ແຈຈະບິດໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດ/ແລ່ນໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ.

   Important: ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມໍ​ເຕີ​ເຄື່ອງ​ຕິດ​ຈັກ​ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ, ຢ່າເປີດເຄື່ອງ​ຕິດ​ຈັກເປັນ​ເວ​ລາດົນກວ່າ 15 ວິນາທີ. ຫຼັງຈາກ 10 ວິນາທີຂອງການແກວ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລໍຖ້າ 60 ວິນາທີກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຕິດມໍເຕີເຄື່ອງ​ຕິດ​ຈັກອີກຄັ້ງ.

  5. ໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກຕິດເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກການປັບປ່ຽນເຄື່ອງຈັກ, ໃຫ້ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຄື່ອນເຄື່ອງຈັກໄປໜ້າ ແລະ ກັບຫຼັງປະມານ 1 ຫາ 2 ນາທີ. ພ້ອມທັງນຳ​ໃຊ້ຄັກໂຍກຍົກ ແລະ ປຸ່ມຂັບເຄື່ອນໜ່ວຍຕັດເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມຂອງທຸກພາກສ່ວນ.

   ບິດພວງມະໄລໄປທາງຊ້າຍ ແລະ ຂວາເພື່ອກວດສອບການຕອບສະໜອງຂອງພວງມະໄລ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ມອດຈັກ ແລະ ກວດເບິ່ງການຮົ່ວຂອງນ້ຳມັນ, ອາໄຫຼ່ທີ່ຫຼວມ ແລະ ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ສັງເກດເຫັນ.

   ຂໍ້ຄວນລະວັງ

   ການ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ໄດ້.

   ມອດຈັກ ແລະ ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່​ນັ້ນຢຸດກ່ອນທີ່ຈະກວດເບິ່ງການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ, ອາໄຫຼ່ທີ່ຫຼວມ ແລະ ຄວາມ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິອື່ນໆ.

  ການມອດຈັກ

  1. ​ໝຸນຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄັນເລັ່ງ​ໄປ​ທີ່​ຕຳ​ແໜ່ງວ່າງ.

  2. ​ໝຸນ​ປຸ່ມ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ໄປ​ທີ່ ປິດ​ໃຊ້​ງານ.

  3. ບິດ​ກະ​ແຈ​ໄປ​ທີ່ ປິດ.

  4. ຖອດກະ​ແຈອອກເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຈັກໂດຍບັງເອີນ.

  ການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວວົງກຽວ

  ເພື່ອບັນລຸການຕັດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຕໍ່​ເນື່ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບພາຍຫຼັງການເຫັນການຕັດ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງການ​ຄວບ​ຄຸມຄວາມໄວວົງກຽວ (​ຢູ່​ກ້ອງ​ຕັ່ງ​ນັ່ງ) ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ. ປັບການຄວບຄຸມຄວາມໄວວົງກຽວດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  1. ເລືອກ​ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ການ​ຕັດ​ໄປ​ບ່ອນ​ທີ່​ໜ່ວຍ​ການ​ຕັດ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ໄວ້.

  2. ເລືອກຄວາມ​ໄວ​ພື້ນ​ຕາມທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ສຸດ.

  3. ໃຊ້​ເສັ້ນ​ສະ​ແດງ​ໃນ​ສະ​ຕິກ​ເກີ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງວົງ​ກຽວ (ຮູບສະແດງ 31 ແລະຮູບສະແດງ 32), ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າຄວາມ​ໄວ​ວົງ​ກຽວທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.

   decal121-7884
   decal133-4901
  4. ເພື່ອ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ໄວ​ວົງກຽວ, ​ໝຸນ​ລູກ​ບິດ (ຮູບສະແດງ 33) ຈົນ​ກວ່າລູກ​ສອນ​ຊີ້ບອກຈະ​ກົງກັບ​ຕົວເລກ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ຕາມ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ.

   g020259

   Note: ຄວາມ​ໄວ​ວົງ​ກຽວສາ​ມາດເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດ​ລົງເພື່ອ​ຊົດ​ເຊີຍ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ສະ​ໜາມ​ຫຍ້າ. ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ກະ​ຕ່າ, ເພີ່ມຄວາມ​ໄວ​ຂອງວົງກຽວ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ການປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ເກັບ​ກວດ.

  ການປັບຄວາມສົມດຸນຂອງແຂນຍົກ

  ທ່ານສາມາດປັບຄວາມສົມດຸນໃນແຂນຍົກໜ່ວຍຕັດເບື້ອງຫຼັງເພື່ອຊົດເຊີຍເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຕັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສາມາດຮັກສາລະດັບຄວາມສູງທີ່ເປັນເອກະພາບຂອງການຕັດຫຍ້າຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ໃນພື້ນທີ່ຂອງການມີ​ຫຍ້າ​ຫຍາບ.

  ທ່ານສາມາດປັບຄວາມສົມດຸນແຕ່ລະສະປິງໃຫ້ເປັນ 1 ໃນ 4 ການຕັ້ງຄ່າ. ແຕ່ລະຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງໃນປັບຄວາມສົມດຸນຕໍ່ໜ່ວຍຕັດໂດຍ 2.3 ກິໂລ (5 ປອນ). ທ່ານສາມາດຕັ້ງຕຳແໜ່ງສະປິງທາງດ້ານຫຼັງຂອງຕົວກະຕຸ້ນສະປິງທຳອິດເພື່ອກຳຈັດຕົວ​ຖ່ວງສົມດຸນທັງໝົດ (ຕຳແໜ່ງທີ່ສີ່).

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  2. ໃສ່​ທໍ່ ຫຼື ວັດ​ຖຸ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປາຍ​ສະ​ປິງ​ທີ່​ຍາວ​ເພື່ອ​ປ່ອຍຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຂອງ​ສະ​ປິງ​ໃນ​ໄລ​ຍະການ​ປັບປ່ຽ​ນ (ຮູບສະແດງ 34).

   ຂໍ້ຄວນລະວັງ

   ສະ​ປິງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມ​ເຄັ່ງ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ.

   ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ດັດປັບພວກມັນ.

  3. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປ່ອຍ​ຄວາມເຄັ່ງ​ຂອງ​ສະ​ປິງ, ມາຍ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ ແລະ ຕົວແມ່​ທີ່​ຍຶດຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ສະ​ປິງ​ກັບໂຄງຍຶດ (ຮູບສະແດງ 34).

   g034346
  4. ຍ້າຍ​ຕົວ​ກະ​ຕຸ້ນ​ສະ​ປິງ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຮູ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ ແລະ ຍຶດ​ມັນ​ກັບ​ນັອດ​ຕົວ​ຜູ້ ແລະ ຕົວແມ່.

  5. ເຮັດຊ້ໍາຂັ້ນຕອນໃນສະປິງທີ່​ເຫຼືອ.

  ການລະບາຍລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  1. ຈອດເຄື່ອງຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກ.

  2. ຮັບປະກັນວ່າຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຍັງມີນ້ຳ​ມັນຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍເຄິ່ງໜຶ່ງ.

  3. ປົດສະ​ຫຼັກ ແລະ ຍົກຝາກະໂປ່ງ.

  4. ເປີດກຽວລະບາຍອາກາດເທິງປ້ຳຫົວສີດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ (ຮູບສະແດງ 35).

   g008891
  5. ບິດກະແຈໃນປຸ່ມຕິດຈັກໄປທີ່ຕຳແໜ່ງ ເປີດ. ປ້ຳນ້ຳມັນໄຟຟ້າຈະເລີ່ມຕົ້ນເຮັດ​ວຽກ, ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບັງຄັບໃຫ້ອາກາດອອກອ້ອມກຽວລະບາຍອາກາດ.

   Note: ປ່ອຍກະ​ແຈຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ ເປີດ ຈົນກ່ວາຕົວນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເອງໄຫຼອອກຈາກກຽວລະບາຍ.

  6. ຫັນນັອດກຽວ ແລະ ບິດ​ກະ​ແຈຕິດ​ຈັກເພື່ອ ປິດ.

  Note: ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເຄື່ອງຈັກຄວນຕິດຈັກຫຼັງຈາກປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການລະບາຍຂ້າງເທິງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າເຄື່ອງຈັກບໍ່ຕິດ, ອາກາດອາດຈະຍັງຢູ່ລະຫວ່າງປ້ຳຫົວສີດ ແລະ ຫົວສີດ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ລະບາຍອາກາດຈາກຫົວສີດ.

  ການເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໄຟວິນິດໄສ

  ເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວມີໄຟວິ​ນິດ​ໄສທີ່ບົ່ງບອກວ່າຕົວຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກຮູ້​ສຶກ​ໄດ້​ເຖິງຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງອີເລັກໂທຣນິກຫຼືບໍ່. ໄຟວິນິດໄສ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ (ຮູບສະແດງ 36). ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄຟ​ຟ້າ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ ແລະ ທ່ານ​ບິດ​ປຸ່ມ​ກະ​ແຈ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງ ເປີດ, ໄຟ​ວິ​ນິດ​ໄສຕົວ​ຄວບ​ຄຸມຮຸ່ງ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ເວ​ລາ 3 ວິ​ນາ​ທີ ແລະ ມອດ​ລົງ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງວ່າ​ໄຟ​ນັ້ນ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າ​ຫາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ມອດ, ຈາກ​ນັ້ນໄຟ​ຍັງ​ຄົງ​ເປີດ​ຢູ່​ຈົນ​ກວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ປ່ຽນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ກະ​ແຈ. ໄຟ​ກະ​ພິບ, ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ຕົວ​ຄວບ​ຄຸມກວດ​ຈັບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ອີ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ. ໄຟ​ຢຸດ​ກະ​ພິບ ແລະ ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄືນ​ໃໝ່​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ບິດ​ກະ​ແຈ​ໄປ​ຕຳ​ແໜ່ງ ປິດ ເມື່ອ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກ​ກະຕິໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ແລ້ວ.

  g020251

  ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ໄຟ​ວິ​ນິດ​ໄສ​ຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ​ກະ​ພິບ, 1 ໃນ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກກວດ​ພົບ​ໂດຍ​ຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ:

  • ການ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ສັ້ນ​ລົງ.

  • ການ​ສະ​ແດງ​ຜົນເປັນ​ວົງ​ຈອນ​ເປີດ.

  ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຕົວ​ສະ​ແດງ​ການ​ວິ​ເຄາະ, ລະ​ບຸ​ວ່າ​ຕົວ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ຕົວ​ໃດ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້; ໃຫ້ເບິ່ງ ການກວດເບິ່ງສະວິດອິນ​ເຕີ​ລັອກ (Interlock).

  ຖ້າ​ຫາກ​ໄຟ​ວິ​ນິດ​ໄສ​ບໍ່​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ປຸ່ມກະ​ແຈ​ເປີດ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ ເປີດ, ນີ້​ສະ​ແດງວ່າຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອີ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກບໍ່​ເຮັດ​ວຽກ. ສາ​ເຫດ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ມີ​ຄືດັ່ງ​ນີ້:

  • ບໍ່​ໄດ້​ເຊື່ອມ​ຂໍ້​ຕໍ່​ແບບ​ວົນ​ກັບ

  • ໄຟ​ດັບ.

  • ຟິວ​ຂາດ.

  • ມັນ​ເຮັດ​ວຽກ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.

   ກວດ​ເບິ່ງການ​ເຊື່ອມຕໍ່​ໄຟ​ຟ້າ, ຟິວ​ເຂົ້າ ແລະ ດອກ​ໄຟ​ວິ​ນິດ​ໄສ​ເພື່ອກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກ​ກະຕິ. ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ຂໍ້​ຕໍ່ແບບ​ວົນ​ກັບຍຶດ​ກັບ​ຂົ້ວ​ຕໍ່​ມັດສາຍ​ໄຟ.

  ການທຳ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ການ​ວິ​ນິດ​ໄສ ACE

  ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຕິດຕັ້ງ​ກັບ​ຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄຟ​ຟ້າ​ເຊິ່ງ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່. ຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ​ກຳ​ນົດ​ວ່າ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃດ​ຈຳ​ເປັນ​ສຳ​ລັບ​ປຸ່ມກຳ​ລັງ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ຕ່າງໆ (ຕົວ​ຢ່າງ ປຸ່ມ​ຕັ່ງ​ນັ່ງ, ປຸ່ມ​ກະ​ແຈ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ເປີດ​ຕົວ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ເພື່ອກະ​ຕຸ້ນ​ຂົດ​ລວດ ຫຼື ເຄື່ອງ​ຖ່າຍ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ຂໍ.

  ສຳ​ລັບ​ຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ​ອີ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ​ທີ່​ໃຊ້​ຄວບ​ຄຸມ​ເຄື່ອງຈັກ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ທີ່ກຳ​ນົດໄວ້, ແຕ່​ລະປຸ່ມກຳ​ລັງ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ, ປຸ່ມ​ຂວດ​ແມ່​ເຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອງ​ຖ່າຍ​ຕ້ອງ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັນຕ້ອງເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

  ໃຊ້ຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ການ​ວິ​ນິດ​ໄສ ACE ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການກວດ​ສອບ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ການ​ເຮັດ​ວຽກໄຟ​ຟ້າຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  ການກວດເບິ່ງສະວິດອິນ​ເຕີ​ລັອກ (Interlock)

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງລະບົບອິນເຕີລັອກ.
 • ຈຸດປະສົງຂອງສະວິດອິນ​ເຕີ​ລັອກແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງຈັກແກວ່ງ ຫຼື ຕິດ​ຈັກ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າແປ້ນຂັບເຄື່ອນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງເກຍຫວ່າງ, ຕົວເປີດ/ປິດໃຊ້ງານແມ່ນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ປິດໃຊ້ງານ ແລະ ການຄວບຄຸມການຕັດຫຍ້າປ່ອຍຕ່ຳລົງ/ຍົກຂຶ້ນແມ່ນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງເກຍຫວ່າງ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ, ເຄື່ອງຈັກຄວນ​ຈະມອດໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ທ່ານກົດແປ້ນຂັບເຄື່ອນທີ່ດຍບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ນັ່ງ ຫຼື ຖ້າ​ຫາກ​ໄດ້​ໃສ່​ເບ​ຣກ​ມື​ໄວ້.

  ຂໍ້ຄວນລະວັງ

  ຖ້າຫາກວ່າສະວິດເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມປອດໄພຖືກຕັດຂາດ ຫຼື ເສຍຫາຍ, ເຄື່ອງສາມາດປະຕິບັດງານໂດຍບໍ່ຄາດຝັນເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ບຸກຄົນໄດ້.

  • ຢ່າແຕະ​ຕ້ອງປຸ່ມອິນເຕີລັອກ.

  • ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງປຸ່ມອິນເຕີລັອກທຸກໆມື້ ແລະ ປ່ຽນປຸ່ມທີ່ເສຍຫາຍກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້​ງານເຄື່ອງຈັກ.

  ການກວດສອບການເຮັດ​ວຽກ​ຂອງສະວິດອິນເຕີລັອກ

  1. ຈອດລົດຢູ່ທາງພຽງ; ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່ເບຣກມື ແລະ ມອດຈັກ.

  2. ເອົາຝາປິດອອກຈາກແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ.

  3. ຄົ້ນ​ຫາ​ຂົ້ວ​ມັດ​ສາຍ​ໄຟ ແລະ ຂົ້​ວ​ຕໍ່​ແບບ​ວົນ​ກັບ (ຮູບສະແດງ 37).

   g020260
  4. ຖອດຕົວ​ສຽບຂໍ້​ຕໍ່ແບບ​ວົນ​ກັບອອກ​ຈາກຂົ້ວ​ຕໍ່​ມັດສາຍ​ໄຟຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ.

  5. ຕໍ່​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ການ​ວິ​ນິດ​ໄສ ACE ກັບ​ຂົ້ວ​ຕໍ່​ມັດ​ສາຍ​ໄຟ (ຮູບສະແດງ 38).

   Note: ກວດ​ສອບໃຫ້ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ສະຫຼາກ​ຊ້ອນ​ທັບ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ ACE.

   g004140
  6. ບິດປຸ່ມ​ກະແຈໄປທີ່ຕໍາແໜ່ງເປີດ, ແຕ່ຢ່າຕິດຈັກ.

   Note: ຂໍ້​ຄວາມ​ສີ​ແດງ​ໃນ​ສະຫຼາກ​ທັບ​ຊ້ອນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ປຸ່ມ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າເຂົ້າ ແລະ ຂໍ້​ຄວາມ​ສີຂຽວ​ໝາຍ​ເຖິງ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ອອກ.

  7. ດອກ​ໄຟ LED “​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ໄຟ​ຟ້າ​ເຂົ້າ” ທີ່​ຢູ່​ໃ​ນ​ຖັນ​ເບື້ອງຊ້າຍ​ທາງ​ລຸ່ມ​ຂອງ​ຕົວ​ວິ​ນິດ​ໄສ ACE ຄວນ​ສະ​ແດງ​ຜົນ. ຖ້າ​ຫາກດອກ​ໄຟ LED “ສະ​ແດງຜົນ​ໄຟ​ຟ້າ​ອອກ” ຮຸ່ງ​ຂຶ້ນ, ກົດ​ປຸ່ມ​ສະຫຼັບ​ໃນ​ຕົວ​ວິ​ນິດ​ໄສ ACE, ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ດອກ​ໄຟ​ເປັນ “ສະ​ແດງ​ຜົນ​ໄຟ​ຟ້າ​ເຂົ້າ.”

   ຕົວວິນິດໄສ ACE ສະ​ແດງ​ໄຟ LED ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ເຂົ້າ​ແຕ່​ລະ​ຢ່າງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ປຸ່ມກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ເຂົ້າ​ນັ້ນ​ປິດ​ຢູ່.

  8. ປ່ຽນ​ສະ​ວິດ​ແຕ່​ລະ​ອັນ​ຈາກ​ເປີດ​ເປັນ​ປິດແບບ​ແຍກກັນ (ຕົວ​ຢ່າງ: ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ຕັ່ງ​ນັ່ງ, ຢຽບ​ຄັນ​ເລັ່ງ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ຈື່​ໄວ້​ວ່າ​ດອກ​ໄຟ LED ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ກັບຕົວວິນິດໄສ ACE ກະ​ພິບ ແລະ ດັບ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ປິດສະ​ວິດທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ. ເຮັດຊ້ຳອີກຄັ້ງສຳລັບສະວິດທັງໝົດທີ່ທ່ານສາມາດປ່ຽນໄດ້ດ້ວຍມື.

  9. ຖ້າສະວິດປິດ ແລະ ດອກ​ໄຟ LED ທີ່ເໝາະສົມບໍ່ເປີດ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງທຸກໆສາຍໄຟ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະວິດ ແລະ/ຫຼື ກວດເບິ່ງສະວິດດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກ​ໂອມ ຫຼື ເຄື່ອງວັດ​ແທກ​ປະ​ລິ​ມານ​ຕ່າງໆ. ປ່ຽນສະວິດທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ສ້ອມແປງສາຍໄຟທີ່ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ.

   Note: ຕົວ​ວິ​ນິດ​ໄສ ACE ຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບວ່າກໍ້ຂົດ​ລວດ​ສົ່ງ​ຜົນອອກ ຫຼື ການ​ຖ່າຍ​ທອດ​ເປີດ​ແລ້ວ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ວ່ອງໄວໃນການກຳນົດວ່າຄວາມ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງເຄື່ອງຈັກມາ​ຈາກໄຟຟ້າ ຫຼື ໄຮໂດຼລິກບໍ່.

  ການກວດການເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ຜົນອອກ

  1. ຈອດເຄື່ອງຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກ.

  2. ຖອດ​ແຜງ​ການເຂົ້າ​ເຖິງອອກຈາກ​ດ້ານ​ຂ້າງ​ຂອງ​ຄັນ​ບັງ​ຄັບ.

  3. ຊອກຫາ​ຂົ້ວ​ມັດ​ສາຍ​ໄຟ ແລະ ຂົ້​ວ​ຕໍ່​ທີ່​ຢູ່ໃກ້ກັບຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ.

  4. ຖອດຕົວ​ສຽບຂໍ້​ຕໍ່ແບບ​ວົນ​ກັບອອກ​ຈາກຂົ້ວ​ຕໍ່​ມັດສາຍ​ໄຟຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ.

  5. ຕໍ່ຕົວ​ວິ​ນິດ​ໄສ ACE ກັບ​ຂົ້ວ​ຕໍ່​ມັດ​ສາຍ​ໄຟ.

   Note: ກວດໃຫ້ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ສະຫຼາກ​ຊ້ອນ​ທັບ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງຕົວ​ວິ​ນິດ​ໄສ ACE.

  6. ບິດປຸ່ມ​ກະແຈໄປທີ່ຕໍາແໜ່ງເປີດ, ແຕ່ຢ່າຕິດຈັກ.

   Note: ຂໍ້​ຄວາມ​ສີ​ແດງ​ໃນ​ສະຫຼາກ​ທັບ​ຊ້ອນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ປຸ່ມ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າເຂົ້າ ແລະ ຂໍ້​ຄວາມ​ສີຂຽວ​ໝາຍ​ເຖິງ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ອອກ.

  7. ດອກ​ໄຟ LED “​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ໄຟ​ຟ້າອອກ” ທີ່​ຢູ່​ໃ​ນ​ຖັນ​ເບື້ອງຂວາ​ທາງ​ລຸ່ມ​ຂອງ​ຕົວ​ວິ​ນິດ​ໄສ ACE ຄວນ​​ຮຸ່ງ​ຂຶ້ນ. ຖ້າ​ຫາກດອກ​ໄຟ LED “ສະ​ແດງຜົນ​ໄຟ​ຟ້າເຂົ້າ” ຮຸ່ງ​ຂຶ້ນ, ກົດ​ປຸ່ມ​ສະຫຼັບ​ໃນ​ຕົວ​ວິ​ນິດ​ໄສ ACE, ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ດອກ​ໄຟ LED ເປັນ “ສະ​ແດງ​ຜົນ​ໄຟ​ຟ້າອອກ.”

   Note: ມັນ​ອາດ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງສະຫຼັບ​ລະ​ຫວ່າງ “ສະ​ແດງຜົນ​ໄຟ​ຟ້າເຂົ້າ” ແລະ “ສະ​ແດງຜົນ​ໄຟ​ຟ້າອອກ” ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້: ຫາກ​ຕ້ອງ​ການ​ສະຫຼັບ​ໄປ​ມາ, ໃຫ້​ກົດ​ປຸ່ມ​ສະຫຼັບ​ໜຶ່ງ​ຄັ້ງ. ນີ້​ອາດ​ຈະ​ເຮັດໄດ້ເລື້ອຍໆ​ຕາມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ. ຢ່າ​ກົດ​ປຸ່ມຄ້າງໄວ້.

  8. ນັ່ງຢູ່ເທິງບ່ອນນັ່ງ ແລະ ພະຍາຍາມປະຕິບັດການເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຕາມທີ່ຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຈັກ. ດອກ​ໄຟ LED ສະ​ແດງຜົນອອກທີ່ເໝາະສົມຄວນຮຸ່ງ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອຊີ້ບອກວ່າ ECM ກຳລັງເປີດການເຮັດ​ວຽກນັ້ນ.

   Note: ຖ້າດອກ​ໄຟ LED ຜົນອອກ​ມາທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ຮຸ່ງ​ຂຶ້ນ, ກວດສອບວ່າຕົວປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ການເຮັດ​ວຽກນັ້ນເກີດຂຶ້ນ. ກວດສອບການເຮັດ​ວຽກ​ປຸ່ມຖືກຕ້ອງ. ຖ້າດອກ​ໄຟ LED ຜົນອອກ​ມາຢູ່ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸ, ແຕ່ວ່າເຄື່ອງບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ນີ້ສະແດງວ່າ​ບໍ່​ແມ່ນບັນຫາກ່ຽວ​ກັບໄຟຟ້າ. ສ້ອມແປງຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

   Note: ຖ້າ​ແຕ່​ລະປຸ່ມ​ສະ​ແດງ​ຜົນອອກ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ, ແຕ່ດອກ​ໄຟ LED ສະ​ແດງ​ຜົນອອກ​ປ່ຽນ​ສະ​ພາບ​ແບບບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ, ນີ້​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ບັນ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ ECM. ຖ້າ​ຫາກສິ່ງນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ຕົວ​ແທນ Toro ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ຂໍ​ຄວາມຊ່ວຍ​ເຫຼືອ.

   Important: ຈໍສະ​ແດງ​ຜົນ​ການ​ວິ​ນິດ​ໄສ ACE ຕ້ອງບໍ່​ປ່ອຍ​ໄວ້​ໃຫ້ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ. ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ມາໃຫ້​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃຊ້​ງານຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້. ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຕົວ​ວິ​ນິດ​ໄສ ACE, ຢຸດ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ມັນ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ເຊື່ອມຂົ້ວ​ຕໍ່​ແບບ​ວົນ​ກັບ​ກັບ​ຂົ້ວ​ຕໍ່​ມັດ​ໄຟ​ຟ້າ. ເຄື່ອງ​ຈັກ​ບໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກຂົ້ວ​ຕໍ່​ແບບ​ວົນ​ກັບຕິດ​ຕັ້ງ​ໃນ​ສາຍ​ຮັດ. ຈັດ​ເກັບຈໍສະ​ແດງ​ຜົນ​ການ​ວິ​ນິດ​ໄສ ACE ໄວ້​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ແຫ້ງ, ປອດ​ໄພ​ໃນ​ຮ້ານ, ບໍ່​ແມ່ນ​ເກັບ​ໄວ້​ໃນເຄື່ອງ​ຈັກ.

  ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດງານ

  ການ​ທຳ​ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບເຄື່ອງຈັກ

  ກ່ອນທີ່ຈະຕັດຫຍ້າ, ຝຶກ​ຊ້ອມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນບ່ອນເປີດ. ຕິດ​ຈັກ ແລະ ມອດຈັກ. ດຳເນີນງານໄປໜ້າ ແລະ ຖອຍຫຼັງ. ປ່ອຍໜ່ວຍ​ຕັດຕ່ໍາລົງ ແລະ ຍົກຫນ່ວຍຕັດຂຶ້ນ ແລະ ໃສ່ ແລະ ຖອດໜ່ວຍ​ຕັດ. ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກຄຸ້ນເຄີຍກັບເຄື່ອງຈັກ, ຝຶກຊ້ອມການຂຶ້ນ ແລະ ລົງທາງຄ້ອຍຊັນດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

  ການເຂົ້າໃຈລະບົບເຕືອນໄພ

  ຖ້າໄຟສັນຍານເຕືອນເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ມອດເຄື່ອງທັນທີ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ. ຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ຖ້າທ່ານໃຊ້​ງານເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ.

  ການຕັດຫຍ້າຫຍ້າ

  ຕິດຈັກ ແລະ ຍ້າຍ​ຄັນ​ເລັ່ງໄປທີ່ຕຳແໜ່ງໄວ. ຍ້າຍສະວິດເປີດ/ປິດໃຊ້ງານໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດໃຊ້ງານ ແລະ ໃຊ້ຄັນຍົກ/ປ່ອຍຕ່ຳລົງເພື່ອຄວບຄຸມໜ່ວຍຕັດ (ໜ່ວຍຕັດດ້ານໜ້າແມ່ນຕັ້ງໃຫ້ຕ່ຳກວ່າໜ່ວຍຕັດທາງຫຼັງ). ເພື່ອເຄື່ອນໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ຕັດຫຍ້າ, ໃຫ້ກົດແປ້ນຂັບເຄື່ອນໄປຂ້າງຫນ້າ.

  ການຂັບເຄື່ອງ​ຈັກໃນ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ

  ຍ້າຍສະວິດເປີດໃຊ້ງານ/ປິດໃຊ້ງານໄປທີ່ຕຳແໜ່ງປິດໃຊ້ງານ ແລະ ຍົກໜ່ວຍຕັດໄປທີ່ຕຳ​ແໜ່ງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ. ຍ້າຍຄັນຕັດຫຍ້າ/ຂົນສົ່ງໄປທີ່ຕຳແໜ່ງຂົນສົ່ງ. ລະມັດລະວັງໃນເວລາຂັບຂີ່ລະຫວ່າງວັດຖຸຕ່າງໆເພື່ອວ່າທ່ານຈະບໍ່ເຮັດ​ໃຫ້ເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ໜ່ວຍຕັດຕ່າງໆໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍໂດຍ​ບັງ​ເອີນ. ໃຊ້ການດູແລພິເສດເມື່ອໃຊ້​ງານເຄື່ອງຈັກຢູ່ຕາມທາງຄ້ອຍຊັນ. ຂັບລົດຊ້າໆ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການລ້ຽວທີ່ກະທັນຫັນໄປຕາມທາງຄ້ອຍຊັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປີ້ນ.

  ຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພຫຼັງຈາກການປະຕິບັດງານ

  ຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ

  • ມອດຈັກ, ຖອດກະແຈ ແລະ ລໍຖ້າການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຢຸດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

  • ອານາໄມຫຍ້າ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໜ່ວຍຕັດ, ລໍ້, ທໍ່ໄອເສຍ, ແຜງເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກໃນສ່ວນຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນໄຟໄໝ້. ອະ​ນາ​ໄມນໍ້າມັນເຄື່ອງ ຫຼື ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກະເດັນອອກ.

  • ຢຸດການຂັບເຂົ້າໄປຫາ​ອັນ​ທີ່​ຕິດມາທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານກຳລັງລາກ ຫຼື ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ.

  • ຮັກສາ ແລະ ອະນາໄມສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພຕາມທີ່ຈຳເປັນ.

  • ຢ່າເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເທິງເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

  ການຍູ້ ຫຼື ການ​ດຶງລາກເຄື່ອງຈັກ

  ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ສຸກ​ເສີນ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຈັກ​ໂດຍ​ການຕັດ​ວາງຂ້າມຜ່ານ​ໃນ​ປ້ຳ​ໄຮໂດຼ​ລິກ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ທີ່​ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຕິດ​ຕັ້ງ​ທໍ່​ໄຮ​ໂລລິກ​ກັບເຊັກ​ວາວທາງ​ຜ່ານ ແລະ ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ​ໃຫ້ຍູ້ ຫຼື ດຶງລາກເຄື່ອງຈັກ.

  Important: ຢ່າຍູ້ ຫຼື ດຶງລາກເຄື່ອງຈັກໄວກວ່າ 3 ຫາ 4.8 ກມ/ຊມ (2 ຫາ 3 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 0.4 ກມ (¼ ໄມ), ເພາະວ່າຄວາມເສຍຫາຍຂອງລະບົບເກຍພາຍໃນອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ວາວທາງຜ່ານຕ້ອງຖືກເປີດທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານຍູ້ ຫຼື ດຶງລາກເຄື່ອງຈັກ. ນອກ​ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທໍ່​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ກັບ​ເຊັກວາວທາງ​ຜ່ານ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານຍູ້ ຫຼື ດຶງລາກເຄື່ອງຈັກທາງ​ດ້ານ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ.

  ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຍູ້ ຫຼື ລາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງຍ້າຍ​ມັນ​ໄປ​ທັງ​ທາງ​ໜ້າ ແລະ ຖອຍຫຼັງ. ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າລະ​ບົບ​ການ​ຂັບ​ເຄື່ອນບໍ່​ໄດ້​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ການ​ຍູ້ ຫຼຶ ລາກ, ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ຈະກະ​ກຽມເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄວ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ຍູ້ ຫຼື ລາກ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ ແລະ ຖອຍຫຼັງ.

  ການກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງຈັກ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຍູ້ ຫຼື ລາກ​ໄປ​ທາງຫຼັງ

  Important: ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຍູ້ ຫຼື ລາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານກັບ​ຄືນ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະຕ້ອງກວດ​ເບິ່ງເຊັກວາວ​ໃນ​ທໍ່​ຮ່ວມ​ຂັບ​ເຄື່ອນ 4 ລໍ້.

  ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີອາ​ໄຫຼ່​ຂອງ Toro ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ກວດ​ສອບ​ເຊັກ​ວາວ:

  • ອາ​ໄຫຼ່ Toro ເລກ​ທີ 59-7410, ຊິ້ນສ່ວນການ​ວິ​ນິດ​ໄສ

  • ອາ​ໄຫຼ່ Toro ເລກ​ທີ 354-79, ຝາ​ປິດຊິ້ນ​ສ່ວນການ​ວິ​ນິດ​ໄສ

  • ອາ​ໄຫຼ່ Toro ເລກ​ທີ 95-8843, ທໍ່​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ

  • ອາ​ໄຫຼ່ Toro ເລກ​ທີ 95-0985, ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ຂໍ້​ຕໍ່ (2)

  • ອາ​ໄຫຼ່ Toro ເລກ​ທີ 340-77, ຊິ້ນ​ສ່ວນໄຮ​ໂດຼ​ລິກ (2)

  1. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຊິ້ນ​ສ່ວນວິ​ນິດ​ໄສ​ໃນຊ່ອງ​ສຽບ​ທີ່ບໍ່​ມີເຄື່ອງ​ໝາຍ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງຊ່ອງ M8 ແລະ P2 ໃນທໍ່​ຮ່ວມ​ການດຶງດ້ານຫຼັງ (ຮູບສະແດງ 39).

   g033131
  2. ຕໍ່​ທໍ່​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ລະ​ຫວ່າງຊິ້ນ​ສ່ວນ​ການ​ວິ​ນິດ​ໄສ​ທີ່​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່ໃນ​ທໍ່​ການ​ດຶງ​ດ້ານຫຼັງ ແລະ ຊ​ອ່ງ​ທົດ​ສອບ​ແຮງ​ດັນ​ການ​ດຶງ​ໃນ​ທິດ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ (ຮູບສະແດງ 40).

   Note: ໃຊ້​ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ໄຮ​ໂດ​ລິກ ແລະ ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ຂໍ້​ຕໍ່​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທໍ່.

   g033132
  3. ​ໝຸນ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ 90° (¼ ຮອບ) ໃນ​ທາງ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້​ເພື່ອ​ເປີດ​ມັນ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຂອງ​ແຫຼວ​ໄຫຼ​ຜ່ານພາຍ​ໃນ (ຮູບສະແດງ 41).

   Note: ເນື່ອງ​ຈາກ​ນ້ຳ​ມັນຂ້າມຜ່ານລະ​ບົບ​ເກຍ, ທ່ານສາມາດຍ້າຍເຄື່ອງຈັກໄດ້ຊ້າໆໂດຍບໍ່ທຳລາຍລະບົບເກຍ.ບັນ​ທຶກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງວາວ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເປີດ ແລະ ປິດ​ມັນ.

   g009703
  4. ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ສຳເລັດການຍູ້ ຫຼື ການ​ດຶງລາກເຄື່ອງຈັກ, ຖອດ​ທໍ່​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ອອກ.

  5. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຝາ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນຊ​ອ່ງ​ທົດ​ສອບ​ແຮງ​ດັນ​ການ​ດຶງ​ໃນ​ທິດ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ.

  6. ໃສ່​ຝາ​ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ການ​ວິ​ນິດ​ໄສ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໃນ​ທໍ່​ຮ່ວມ.

  7. ​ໝຸນ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ 90° (¼ ຮອບ) ກັບຄືນ​ກ່ອນ​ຕິດ​ຈັກ.

   Note: ຢ່າ​ໃຫ້​ແຮງ​ບິດເກີນ 7 ຫາ 11 Nm (5 ເຖິງ 8 ft-lb) ເພື່ອປິດວາວ.

  ການ​ຍູ້ ຫຼື ການ​ລາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ

  ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຍູ້ ຫຼື ລາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກໄປ​ທາງ​ໜ້າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ທ່ານສາ​ມາດ​​ໝຸນ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານໄດ້.

  Important: ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຍູ້ ຫຼື ດຶງ​ລາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃນ​ທາງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ການກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງຈັກ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຍູ້ ຫຼື ລາກ​ໄປ​ທາງຫຼັງ.

  1. ເປີດ​ຝາ​ກະ​ໂປງ ແລະ ຖອດລວດ​ທາ​ງກາງ​ອອກ.

  2. ​ໝຸນ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ 90° (¼ ຮອບ) ໃນ​ທາງ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້​ເພື່ອ​ເປີດ​ມັນ ແລະ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຂອງ​ແຫຼວ​ໄຫຼ​ຜ່ານພາຍ​ໃນ (ຮູບສະແດງ 41).

   Note: ເນື່ອງ​ຈາກນ້ຳ​ມັນຂ້າມຜ່ານລະ​ບົບ​ເກຍ, ທ່ານສາມາດຍ້າຍເຄື່ອງຈັກໄປ​ທາງ​ໜ້າໄດ້ຊ້າໆໂດຍບໍ່ທຳລາຍລະບົບເກຍ.ບັນ​ທຶກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງວາວ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເປີດ ແລະ ປິດ​ມັນ.

  3. ​ໝຸນ​ວາວ​ຂ້າມ​ຜ່ານ 90° (¼ ຮອບ) ກັບຄືນ​ກ່ອນ​ຕິດ​ຈັກ.

   Note: ຢ່າ​ໃຫ້​ແຮງ​ບິດເກີນ 7 ຫາ 11 Nm (5 ເຖິງ 8 ft-lb) ເພື່ອປິດວາວ.

  ການຂົນເຄື່ອງຈັກ

  • ໃຊ້ທາງລາດເຕັມຄວາມກ້ວາງສຳລັບການໂຫຼດເຄື່ອງຈັກໃສ່ລົດພ່ວງ ຫຼື ລົດບັນທຸກ.

  • ມັດເຄື່ອງຈັກໃຫ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ.

  ການກຳນົດຈຸດຈຸກມັດ

  g198911

  ການບຳລຸງຮັກສາ

  Note: ກໍານົດດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາຂອງເຄື່ອງຈາກຕໍາແຫນ່ງປະຕິບັດງານປົກກະຕິ.

  Note: ດາວໂຫຼດສຳເນົາແຜນ​ຜັງໄຟຟ້າ ຫຼື ໄຮໂດຼລິກບໍ່ເສຍຄ່າໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ www.Toro.com ແລະ ຄົ້ນຫາເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານຈາກລິ້ງຄູ່ມືໃນໜ້າທຳອິດ.

  Important: ໃຫ້​ເບິ່ງ​ປຶ້ມຄູ່​ມື​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ແລະ ຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ ໜ່ວຍ​ຕັດ ສຳ​ລັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.

  ຄວາມປອດໄພໃນການບຳລຸງຮັກສາ

  • ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ໃຫ້ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

   • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນພື້ນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ.

   • ຖອດໜ່ວຍຕັດ ແລະ ປ່ອຍສິ່ງທີ່ຕິດມາຕ່ຳ​ລົງ.

   • ໃສ່​ເບ​ຣກມື.

   • ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

   • ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢຸດ.

  • ປ່ອຍໃຫ້ອົງປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກເຢັນກ່ອນປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາ.

  • ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຢ່າດຳ​ເນີນການບຳລຸງຮັກສາໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່. ຢູ່ຫ່າງຈາກຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອນໄຫວ.

  • ຄ້ຳ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ດ້ວຍຂາກະລິກທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ກ້ອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  • ປ່ອຍຄວາມດັນຢ່າງລະມັດລະວັງຈາກສ່ວນປະກອບທີ່ມີພະລັງງານເກັບໄວ້.

  • ຮັກສາອາໄຫຼ່ທຸກອັນຂອງເຄື່ອງຈັກໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີ ແລະ ຫັນສ່ວນ​ປະ​ກອບຕ່າງໆໃຫ້ແໜ້ນ.

  • ປ່ຽນສະ​ຫຼາກທີ່ຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍທັງໝົດ.

  • ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ, ໃຊ້ພຽງແຕ່ອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ຂອງ Toro ເທົ່າ​ນັ້ນ. ການປ່ຽນອາໄຫຼ່ທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດອື່ນໆອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດ​ໃຫ້ການຮັບປະກັນສິນຄ້າເປັນ​ໂມ​ຄະ.

  ຕາຕະລາງການບຳລຸງຮັກສາທີ່ແນະນຳ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫຼັງຈາກຊົ່ວໂມງທຳອິດ
 • ການບິດນັອດລໍ້.
 • ຫລັງຈາກ 10 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ການບິດນັອດລໍ້.
 • ກວດເບິ່ງສະພາບ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຂອງສາຍພານທັງໝົດ.
 • ຫລັງຈາກ 50 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ການປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ກອງ
 • ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດກາສາຍ​ແອວ​ນິລະໄພວ່າຫ້ຽນ, ຂາດ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆບໍ່. ປ່ຽນ​ສາຍ​ແອວ​ນິ​ລະໄພ, ຖ້າສ່ວນປະກອບໃດໜຶ່ງບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
 • ກວດ​ເບິ່ງເບ​ຣກມື.
 • ກວດເບິ່ງລະບົບອິນເຕີລັອກ.
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນໍ້າມັນເຄື່ອງ.
 • ລະ​ບາຍໝໍ້ແຍກນ້ຳ.
 • ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.
 • ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນເຄື່ອງຈັກ.
 • ອະ​ນາ​ໄມ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ອອກ​ຈາກ​ໝໍ້ນ້ຳ.
 • ກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ.
 • ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງນ້ຳໄຮມັນໂດຼລິກ.
 • ກວດເບິ່ງການສຳຜັດຂອງແຜ່ນມີດກັບກຽວ.
 • ທຸກໆ 25 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ກົດ(ຖ້າເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນເກັບມ້ຽນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງທຸກໆ 30 ວັນ).
 • ທຸກໆ 50 ຊົ່ວໂມງ
 • ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່ມື່ນລູກ​ບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບີ່ທັງໝົດ(ທຸກໆ​ມື້​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນ ແລະ ເປື້ອນ​ທີ່​ສຸດ).
 • ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງສະພາບ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຂອງສາຍພານທັງໝົດ.
 • ທຸກໆ 150 ຊົ່ວໂມງ
 • ການປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ກອງ
 • ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດ (ເຮັດເລື້ອຍໆໃນສະພາບທີ່ຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ເປື້ອນທີ່ສຸດ).
 • ການບິດນັອດລໍ້.
 • ກວດ​ສອບ​ເບິ່ງ​ການ​ປັບ​ເບ​ຣກ​ມື.
 • ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງ​ທໍ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່.
 • ປ່ຽນຖັງກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
 • ກວດ​ສ້ອມ​ແປງເບ​ຣກມື.
 • ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນ້ຳມັນທາງເລືອກໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນໍ້າມັນທາງ​ເລືອກ​ໃສ່​ທ້ອງອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນກອງໄຮໂດຼລິກ..
 • ທຸກໆ 1,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນໝໍ້ກອງໄຮໂດຼລິກ..
 • ທຸກໆ 2,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ທຸກໆ 2 ປີ
 • ລະບາຍນໍ້າມັນ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
 • ລາຍການກວດການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳວັນ

  ເຮັດຊ້ຳຄືນ​ຕາມໜ້ານີ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ປົກກະຕິ.

  ລາຍການກວດກາການບຳລຸງຮັກສາສຳລັບອາທິດຂອງ:
  ຈັນ.ອັງຄານ.ພຸດ.ພະຫັດ.ສຸກ.ເສົາ.ອາທິດ.
  ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດງານດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອິນເຕີລັອກ.       
  ກວດກາເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງ​ເບ​ຣກ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບນໍ້າມັນເຄື່ອງ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບນໍ້າຂອງລະບົບທຳ​ຄວ​າມເຢັນ.       
  ລະບາຍ​ໝໍ້​ແຍກນ້ຳ/ນ້ຳ​ມັນ.       
  ກວດເບິ່ງໝໍ້ກອງອາກາດ, ຖ້ວຍຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ວາວເອື້ອມ.       
  ກວດຊອກ​ຫາສຽງລົບກວນຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ.1       
  ກວດ​ເບິ່ງໝໍ້​ນ້ຳ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ.       
  ກວດຊອກ​ຫາສຽງລົບກວນການ​ດຳ​ເນີນ​ງານທີ່ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບນໍ້າຫຼໍ່​ລື່ນຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ.       
  ກວດເບິ່ງຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂອງທໍ່ໄຮໂດຼລິກ.       
  ກວດເບິ່ງການຮົ່ວໄຫຼຂອງແຫຼວ.       
  ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.       
  ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.       
  ກວດເບິ່ງການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງມື.       
  ກວດເບິ່ງການປັບຄວາມສູງຂອງການຕັດ.       
  ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່ມື່ນອຸປະກອນກະແລັດທັງໝົດ.2       
  ສຳຜັດກັບສີທີ່ລອກໃດ​ໜຶ່ງ.       
  ລ້າງເຄື່ອງຈັກ.       

  1 ກວດເບິ່ງຫົວ​ທຽນ ແລະ ຫົວສີດ, ຖ້າມີການຕິດຍາກ, ຄວັນເສຍຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ການແລ່ນທີ່ບໍ່ດີໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້.

  2 ທັນທີ ຫຼັງຈາກ ການລ້າງທຸກໆຄັ້ງ, ໂດຍບໍ່ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງໄລຍະຫ່າງທີ່ລະບຸໄວ້.

  ການ​ບັນ​ທຶກ​ບໍ​ລິ​ເວນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ

  ການກວດກາປະຕິບັດໂດຍ:
  ລາຍການວັນທີຂໍ້ມູນ
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  

  ຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາກ່ອນລ່ວງໜ້າ

  ການ​ເປີດຝາກະໂປ່ງອອກ

  1. ປົດສະ​ຫຼັກ ແລະ ຍົກຝາກະໂປ່ງ.

  2. ຖອດກິບລັອກທີ່ຍຶດແກນຝາກະໂປ່ງໄປຫາຂາຍຶດ (ຮູບສະແດງ 43).

   g008908
  3. ເລື່ອນຝາກະໂປ່ງໄປເບື້ອງຂວາ, ຍົກອີກດ້ານໜຶ່ງ ແລະ ດຶງມັນອອກຈາກຂາຍຶດ.

  Note: ເຮັດປີ້ນກັບຂັ້ນຕອນໃນການໃສ່ຝາກະໂປງ.

  ກາ​ນາເອົາຝາປິດແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ

  ມາຍ​ລູກ​ບິດ ແລະ ເອົາຝາປິດແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ອອກ (ຮູບສະແດງ 44).

  Note: ໃຫ້ເບິ່ງ ການບຳລຸງຮັກ​ສາແບັດເຕີຣີ ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ.

  g034350

  ການຫລໍ່ມື່ນ

  ໃສ່ກະແລັດລູກບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບີ່

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 50 ຊົ່ວໂມງ
 • ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່ມື່ນລູກ​ບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບີ່ທັງໝົດ(ທຸກໆ​ມື້​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນ ແລະ ເປື້ອນ​ທີ່​ສຸດ).
 • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  ໃຫ້​ຄວາມຫຼໍ່​ລື່ນຊິ້ນສ່ວນ​ກະ​ແລັດ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ກະ​ແລັດ​ລີ​ທຽມ​ເບີ 2. ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່ມື່ນລູກ​ບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບີ່ທັງໝົດທຸກມື້ໃນເວລາທີ່ສະພາບການປະຕິບັດງານມີຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ເປື້ອນທີ່ສຸດ. ສະພາບການປະຕິບັດງານທີ່ມີ​ຂີ້​ຝຸ່ນ ແລະ ເປື້ອນສາມາດເຮັດໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນເປື້ອນເຂົ້າໄປໃນລູກບີ່ ແລະ ປອກ​ລູກ​ບີ່, ເຮັດໃຫ້ມີການຫ້ຽນໄວ​ຂຶ້ນ. ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນຫຼໍ່ມື່ນສິ່ງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ມີກະແລັດທັນທີຫຼັງຈາກການລ້າງທຸກໆຄັ້ງ, ໂດຍບໍ່ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງໄລຍະຫ່າງທີ່ລະບຸໄວ້.

  ສະຖານທີ່ ແລະ ປະລິມານທີ່ເໝາະສຳລັບການໃສ່ກະແລັດມີດັ່ງນີ້:

  • ແກນ​ໝຸນ (ຮູບສະແດງ 45)

   g008897
  • ເດືອຍ​ແຂນ​ຍົກ​ທາງ​ໜ້າ ແລ​ະ ກະ​ບອກ​ສູບ​ຍົກ (ແຕ່​ລະ​ຢ່າງ 3 ອັນ); ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ 46.

   g034347
  • ເດືອຍ​ແຂນ​ຍົກ​ທາງຫຼັງ ແລ​ະ ກະ​ບອກ​ສູບ​ຍົກ (ແຕ່​ລະຂ້າງ 3 ອັນ); ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ 47.

   g200803
  • ເດືອຍໜ່ວຍ​ຕັດ (ແຕ່​ລະ​ຢ່າງ 2 ອັນ); ໃຫ້​ເບິ່ງ ຮູບສະແດງ 48.

   g020393
  • ກົນໄກປັບເກຍ​ຫວ່າງ (ຮູບສະແດງ 49)

   g008901
  • ຄັນເລື່ອນຕັດຫຍ້າ/ຂົນສົ່ງ (ຮູບສະແດງ 50)

   g008902
  • ແກນ​ໝຸນສາຍພານ(ຮູບສະແດງ 51)

   g008903

  ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກ

  ຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກ

  • ມອດຈັກກ່ອນກວດການ້ຳມັນ ຫຼື ຕື່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງໃສ່ຖັງຂໍ້ຫວ່ຽງ.

  • ຢ່າປ່ຽນແປງຄວາມ​ໄວຕົວບັນຊາ ຫຼື ເລັ່ງຄວາມໄວເຄື່ອງຈັກເກີນ.

  ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນໍ້າມັນເຄື່ອງ.
 • ເຄື່ອງຈັກຖືກຂົນສົ່ງດ້ວຍນ້ໍາມັນໃນຖັງກ່ອງຂໍ້ຫວ່ຽງ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕ້ອງກວດ​ເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກການ​ຕິດຈັກເທື່ອທຳອິດ.

  ຄວາມຈຸກ່ອງຂໍ້ຫວ່ຽງແມ່ນ​ປະ​ມານ 3.8 ລິດ (4 ຄະ​ວອດ​ສະ​ຫະ​ລັດ) ກັບໝໍ້ກອງ.

  ໃຊ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຈຳ​ເພາະຄື:

  • ລະດັບການຈັດປະເພດ API ທີ່ຕ້ອງການ: CH-4, CI-4 ຫຼື ສູງກວ່າ.

  • ນ້ຳມັນທີ່ມັກ​ໃຫ້​ໃຊ້: SAE 15W-40 (ສູງກວ່າ 0ºF (-17ºC))

  • ນ້ຳມັນທາງ​ເລືອກ: SAE 10W-30 ຫຼື 5W-30 (ທຸກອຸນຫະພູມ)

  Note: ນ້ຳມັນເຄື່ອງ Toro ພຣີມ້ຽມແມ່ນມີໃຫ້ຈາກຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງທ່ານໃນ​ຮູບ​ແບບຄວາມໜຽວ 15W-40 ຫຼື 10W-30.

  Note: ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກວດເບິ່ງນ້ຳມັນເຄື່ອງແມ່ນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກເຢັນກ່ອນທີ່ຈະ​ຕິດ​ຈັກມັນສຳລັບມື້. ຖ້າມັນໄດ້ແລ່ນໄປແລ້ວ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ຳມັນໄຫຼລົງໄປໃນອ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 10 ນາທີກ່ອນກວດ. ຖ້າລະດັບນ້ຳມັນຢູ່ທີ່ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າຂີດໝາຍເພີ່ມຢູ່ເທິງເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງ, ຕື່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງ​ໃສ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລະດັບນ້ຳມັນໄປຫາຂີດໝາຍເຕັມ. ຢ່າຕື່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງຈົນລົ້ນ. ຖ້າ​ຫາກ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳມັນ​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງຂີດ​ໝາຍ​ເຕັມ ແລະ ເພີ່ມ, ບໍ່ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນເພີ່ມ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກ.

  2. ຖອດເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງອອກ (ຮູບສະແດງ 52) ແລະ ເຊັດມັນດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ.

   g008881
  3. ຍູ້​ເຫຼັກແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງ​ລົງ​ໃນ​ທໍ່​ເຫຼັກແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ມັນລົງ​ໄປ​ຈຳ​ແລ້ວ. ດຶງ​ເຫຼັກແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງ​ຂຶ້ນເພື່ອກວດ​ເບິ່ງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ມັນ.

  4. ຖ້າລະດັບນໍ້າມັນເຄື່ອງຢູ່ຕໍ່າ, ເອົາຝາປິດຕື່ມນ້ຳມັນເຄື່ອງ​ອອກ (ຮູບສະແດງ 53) ແລະ ຕື່ມນ້ຳມັນປະ​ລິ​ມານເລັກ​ນ້ອຍ​ໃສ່ເທື່ອ​ລະ​ໜ້ອຍ, ກວດເບິ່ງລະດັບເລື້ອຍໆ, ຈົນກວ່າລະດັບຈະໄປຮອດຂີດໝາຍເຕັມຢູ່ເທິງເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.

   g008882
  5. ໃສ່ຝາປິດນ້ຳມັນເຄື່ອງຄືນ ແລະ ປິດຝາກະໂປ່ງ.

  ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາເຕົ້າກອງອາກາດ (ເຮັດເລື້ອຍໆໃນສະພາບທີ່ຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ເປື້ອນທີ່ສຸດ).
  • ກວດເບິ່ງຕົວເຕົ້າກອງອາກາດສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍເຊິ່ງສາ​ມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວຂອງອາກາດ. ປ່ຽນມັນ, ຖ້າມັນເສຍຫາຍ. ກວດເບິ່ງລະບົບການດູດອາກາດທັງໝົດສຳລັບການຮົ່ວໄຫຼ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ປອກຮັດທໍ່ຫຼວມ.

  • ບຳລຸງຮັກ​ສາເຕົ້າ​ກອງອາກາດໃນຊ່ວງບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາທີ່ແນະນຳ ຫຼື ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຖ້າການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງຈັກປະສົບກັບບັນຫາເນື່ອງ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ມີມີຝຸ່ນຫຼາຍ, ເປື້ອນຫຼາຍ. ການປ່ຽນໝໍ້ກອງອາກາດກ່ອນຄວາມຈຳເປັນພຽງແຕ່ເພີ່ມໂອກາດທີ່ໃຫ້ຄວາມເປື້ອນເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານຖອດໝໍ້ກອງອອກ.

  • ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້​ໃສ່ຝາປິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປິດເຂົ້າກັບຕົວກອງອາກາດ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກ.

  2. ປົດສະ​ຫຼັກທີ່ຝາປິດຕົວກອງອາກາດໃຫ້ເຂົ້າກັບຕົວກອງອາກາດ (ຮູບສະແດງ 54).

  3. ຖອດຝາປິດອອກຈາກຕົວ​ໝໍ້​ກອງ​ອາ​ກາດ (ຮູບສະແດງ 54).

  4. ກ່ອນທີ່ຈະເອົາຕົວກອງອອກ, ໃຊ້ອາກາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ຳ - 2.76 bar [40 psi], ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ) ເພື່ອຊ່ວຍກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ໃຫຍ່ຢູ່ລະຫວ່າງດ້ານນອກ​ຂອງ​ຕົວກອງຕົ້ນ​ຕໍ ແລະ ຖັງ.

   Note: ຫຼີກລ່ຽງການນຳໃຊ້ອາກາດທີ່ມີຄວາມດັນສູງທີ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ຝຸ່ນຜ່ານຕົວກອງເຂົ້າໄປໃນທໍ່ດູດອາກາດ. ຂະບວນການທຳຄວາມສະອາດນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອເຂົ້າໄປ​ໃນ​ເມື່ອທ່ານເອົາໝໍ້​ກອງຕົ້ນ​ຕໍ​ອອກ.

  5. ເອົາໝໍ້​ກອງອອກ ແລະ ປ່ຽນໝໍ້ກອງ (ຮູບສະແດງ 54).

   ຢ່າ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ສ່ວນ​ທີ່​ໄດ້​ໃຊ້​ງ​ງານ​ແລ້ວ​ຍ້ອນ​ວ່າມັນ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊັ້ນ​ກາງ​ຂອງ​ຕົວ​ກອງ​ເສຍ​ຫາຍ.

   g002401
  6. ກວດກາໝໍ້ກອງໃໝ່ສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍໃນການຂົນສົ່ງ, ກວດເບິ່ງປາຍກັນຊືມຂອງໝໍ້ກອງ ແລະ ຕົວເຄື່ອງ.

   Important: ຢ່າໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ເສຍຫາຍ.

  7. ໃສ່ໝໍ້ກອງໃໝ່ເຂົ້າ​ໄປໂດຍການໃຊ້ແຮງດັນໃສ່ຂອບທາງນອກຂອງອົງປະກອບເພື່ອວາງມັນຢູ່ໃນກ່ອງ.

   Important: ຢ່າໃຊ້ຄວາມດັນໃສ່​ໃຈກາງທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນຂອງໝໍ້ກອງ.

  8. ທຳຄວາມສະອາດຊ່ອງ​ລະ​ບາຍຄວາມເປື້ອນທີ່ຢູ່ໃນຝາປິດທີ່ຖອດອອກໄດ້.

  9. ຖອດວາວຢາງບ່ອນ​ປ່ອຍອອກຈາກຝາປິດ ທຳຄວາມສະອາດຝາອັດປາກກ່ອງ ແລະ ປ່ຽນວາວ​ບ່ອນ​ປ່ອຍອອກ.

  10. ຕິດຕັ້ງຝາປິດປັບວາວຢາງບ່ອນ​ປ່ອຍອອກໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ລົງ​ທາງ​ລຸ່ມ—ລະຫວ່າງເຂັມ​ໂມງຊີ້ປະມານ 5 ໂມງຫາ 7 ໂມງເມື່ອເບິ່ງຈາກທາງປາຍ.

  11. ຮັດ​ສະ​ຫຼັກຝາປິດໃຫ້​ແໜ້ນ.

  ການປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໝໍ້ກອງ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 50 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ການປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ກອງ
 • ທຸກໆ 150 ຊົ່ວໂມງ
 • ການປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໝໍ້ກອງ
  1. ຈອດເຄື່ອງຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກ.

  2. ເອົານັອດປ່ອຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງອອກ (ຮູບສະແດງ 55) ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳມັນໄຫຼລົງໃນອ່າງ​ໂຕ່ງ. ເມື່ອ​ນ້ໍາມັນຢຸດ​ໄຫຼ​ແລ້ວ, ໃສ່​ນັອດ​ອັດ​ບ່ອນ​ປ່ອຍ​ຄືນ.

   g020086
  3. ເອົາໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຄື່ອງອອກ (ຮູບສະແດງ 56).

   g022147
  4. ໃຊ້ການເຄືອບດວ້ຍນ້ຳມັນເຄື່ອງ​ສະ​ອາດບາງໆໃສ່ຢາງກັນຊຶມ​ໝໍ້ກອງໃໝ່ ແລະ ຕິດຕັ້ງໝໍ້ກອງໃໝ່.

   Important: ຢ່າຮັດໝໍ້ກອງແໜ້ນເກີນໄປ.

  5. ຕື່ມນ້ຳມັນໃສ່ຖັງຂໍ້ຫວ່ຽງ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳມັນເຄື່ອງ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ການບຳລຸງຮັກ​ສາຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 2 ປີ
 • ລະບາຍນໍ້າມັນ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
 • ຈອດເຄື່ອງຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກ.

  ລະບາຍ​ນ້ຳ​ມັນ ແລະ ທຳ ຄວາມສະອາດຖັງ, ຖ້າລະບົບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟປົນ​ເປື້ອນ ຫຼື ຖ້າຈະເກັບເຄື່ອງຈັກໄວ້ເປັນໄລຍະເວ​ລາດົນ. ໃຊ້ນໍ້າມັນທີ່ສະອາດເພື່ອລ້າງຖັງ.

  ການກວດກາທໍ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງ​ທໍ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່.
 • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  ກວດກາທໍ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການເຊື່ອມໂຊມ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຫຼວມ.

  ການລະ​ບາຍໝໍ້ແຍກນ້ຳ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ລະ​ບາຍໝໍ້ແຍກນ້ຳ.
  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  2. ວາງຖັງທີ່ສະອາດຢູ່ກ້ອງໝໍ້ກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

  3. ມາຍວາວລະບາຍນ້ຳຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຖັງໝໍ້ກອງ (ຮູບສະແດງ 57).

   g009880
  4. ຫັນວາວໃຫ້​ແໜ້ນຫຼັງຈາກລະບາຍ.

  ການປ່ຽນຖັງກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ປ່ຽນຖັງກອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  2. ທຳຄວາມສະອາດບໍລິເວນບ່ອນທີ່ຖັງໝໍ້ກອງຕິດໃສ່ (ຮູບສະແດງ 57).

  3. ຖອດຖັງໝໍ້ກອງ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວທີ່ຕິດຕັ້ງ.

  4. ທານຳມັນຫຼໍ່ລື່ນໃສ່ແຫວນເທິງຖັງໝໍ້ກອງດ້ວຍນ້ຳມັນສະອາດ.

  5. ເອົາຖັງໝໍ້ກອງໃສ່ດ້ວຍມືຈົນກວ່າແຫວນຈະສຳຜັດກັບກັບພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງ; ຫຼັງຈາກນັ້ນ​ໝຸນມັນຕື່ມອີກ ½ ຮອບ.

  ລະບາຍອາກາດຈາກຫົວສີດ

  Note: ໃຊ້ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນການນີ້ພຽງ​ແຕ່​ຖ້າລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄດ້ຖືກລ້າງອອກຈາກອາກາດໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການທຳມະດາ ແລະ ເຄື່ອງຈັກບໍ່ຕິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການລະບາຍລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

  1. ຈອດລົດຢູ່ທາງພຽງ; ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່ເບຣກມື ແລະ ມອດຈັກ.

  2. ມາຍການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ກັບຫົວສີດເລກ​ທີ 1 ແລະ ຊຸດຕົວຍຶດ.

   g008913
  3. ເຄື່ອນຄັນເລັ່ງໄປທີ່ຕຳແໜ່ງ ໄວ.

  4. ບິດກະ​ແຈຢູ່ໃນປຸ່ມກະແຈໄປທີ່ຕຳແໜ່ງ ຕິດ​ຈັກ ແລະ ສັງເກດເບິ່ງກະແສນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຮອບຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ບິດ​ກະແຈໄປທີ່ຕໍາແໜ່ງເປີດ ເມື່ອ​ມີ​ການ​ໄຫຼຕໍ່​ເນື່ອງ.

  5. ຫັນທໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ແໜ້ນຢ່າງດີ.

  6. ເຮັດຊ້ໍາຂັ້ນຕອນໃນຫົວ​ສີດທີ່​ເຫຼືອ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າ

  ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄຟຟ້າ

  • ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດເຕີຣີກ່ອນທີ່ຈະສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ. ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຂົ້ວລົບກ່ອນ ແລະ ຂົ້ວບວກສຸດທ້າຍ. ເຊື່ອມຕໍ່ປາຍຂົ້ວບວກເຂົ້າກ່ອນ ແລະ ຂົ້ວລົບສຸດທ້າຍ.

  • ສາກແບັດເຕີຣີໃນບ່ອນທີ່ເປີດ, ມີອາກາດຖ່າຍເທດີ, ຫ່າງຈາກປະ​ກາຍໄຟ ແລະ ແປວໄຟ. ຖອດສາຍສາກໄຟກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ແບັດເຕີຣີ. ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນ.

  ການບຳລຸງຮັກ​ສາແບັດເຕີຣີ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 25 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ກົດ(ຖ້າເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນເກັບມ້ຽນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງທຸກໆ 30 ວັນ).
 • ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  ຮັກ​ສາ​ລະ​ດັບນ້ຳ​ກົດ​ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ແລະ ຮັກ​ສາໃຫ້​ດ້ານ​ເທິງ​ຂອງແບັດ​ເຕີຣີສະ​ອາດ. ເກັບ​ມ້ຽນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ອຸນ​ຫະພູມ​ເຢັນຫຼາຍກວ່າ​ຮ້ອນ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ແບັດ​ເຕີຣີບໍ່​ໃຫ້​ເສື່ອມ​ໄວ.

  ຮັກສາລະດັບຫ້ອງດ້ວຍນ້ຳກັ່ນ ຫຼື ນ້ຳບໍ່​ມີ​ແຮ່ທາດ. ຢ່າຕື່ມໃສ່ຫ້​ອງເທິງດ້ານລຸ່ມຂອງແຫວນແຍກທີ່ຢູ່ພາຍໃນແຕ່ລະຫ້ອງ. ໃສ່ຝາປິດ​ດ້ວຍທໍ່ລະ​ບາຍທີ່ຊີ້ໄປທາງດ້ານຫຼັງ (ໄປຫາຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ).

  ອັນຕະລາຍ

  ນ້ຳກົດແບັດ​ເຕີ​ຣີບັນຈຸມີກົດຊູນຟູຣິກ ເຊິ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ, ຖ້າ​ຫາກ​ກິນເຂົ້າ​ໄປ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດແຜຮຸນແຮງ.

  • ຢ່າດື່ມນ້ຳກົດ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການສຳຜັດກັບຜິວໜັງ, ຕາ ຫຼື ເຄື່ອງນຸ່ງ. ໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງ​ກັນຕາເພື່ອປ້ອງກັນຕາຂອງ​ທ່ານ ແລະ ຖົງມືຢາງເພື່ອປ້ອງກັນມືຂອງທ່ານ.

  • ຕື່ມນ້ຳກົດ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີໃນບ່ອນທີ່ມີນ້ໍາສະອາດສໍາລັບການລ້າງຜິວໜັງຢູ່​ສະ​ເໝີ.

  ຮັກສາດ້ານເທິງຂອງແບັດ​ເຕີ​ຣີໃຫ້ສະອາດໂດຍການລ້າງເປັນໄລ​ຍະດ້ວຍແປງຖູທີ່​ຈຸ່ມໃນແອມໂມເນຍ ຫຼື ນ້ຳຢາໂຊດາຂອງໄບຄາໂບເນດ. ລ້າງພື້ນຜິວດ້ານເທິງດ້ວຍນ້ຳຫຼັງຈາກທຳຄວາມສະອາດ. ຢ່າເອົາຝາປິດ​ຕົວ​ເຕີມ​ອອກໃນເວລາທຳຄວາມສະອາດ.

  ສາຍໄຟແບັດ​ເຕີ​ຣີຕ້ອງມັດໃຫ້ແໜ້ນຢູ່ເທິງຂົ້ວເພື່ອໃຫ້ມີການສຳ​ຜັດໄຟຟ້າໄດ້ດີ.

  ຄຳເຕືອນ

  ການ​ໃສ່​ສາຍ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດທຳລາຍລົດ ແລະ ສາຍໄຟທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟໄດ້. ປະກາຍໄຟສາມາດເຮັດໃຫ້ແກ໊ສ​ໃນແບັດ​ເຕີ​ຣີລະເບີດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນ.

  • ຄວນຖອດສາຍໄຟລົບ (ສີດຳ) ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຢູ່​ຕະ​ຫຼອດກ່ອນທີ່ຈະຖອດສາຍໄຟບວກ (ສີແດງ).

  • ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟບວກ (ສີແດງ) ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີຢູ່​ຕະ​ຫຼອດກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟລົບ (ສີດໍາ).

  ຖ້າການກັດກ່ອນເກີດ​ຂຶ້ນຢູ່ຂົ້ວ, ຖອດສາຍໄຟ, ສາຍ (–) ກ່ອນ ແລະ ຂູດຂາໜີບ ແລະ ຂົ້ວແຍກຕ່າງຫາກ. ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສາກ, ສາຍບວກ (+) ກ່ອນ ແລະ ເຄືອບຂົ້ວດ້ວຍເຈວນ້ຳ​ມັນ.

  ການກວດເບິ່ງຟິວ

  ຟິວ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ໄຟ​ຟ້າ​ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ຢູ່ພາຍ​ໃຕ້​ແຜງ​ຄວບ​ຄຸມ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຂັບເຄື່ອນ

  ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.
 • ຢາງລົດສູບ​ລົມ​ຫຼາຍເກີນໄປສຳລັບການຂົນສົ່ງ. ສະນັ້ນ, ປ່ອຍລົມ​ອອກ​ແດ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັນ. ແຮງ​ດັນ​ລົມ​ໃນ​ຢາງ​ລົດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແມ່ນ 0.83 bar (12 psi).

  Note: ຮັກສາຄວາມດັນທີ່ແນະນຳໄວ້ໃນທຸກໆຢາງເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການຕັດ ແລະ ປະສິດຕິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ເໝາະສົມ.

  ອັນຕະລາຍ

  ຄວາມດັນລົມຂອງຢາງລົດຕ່ຳຫຼຸດ​ຄວາມ​ທ່ຽງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫຼ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກໃນ​ສະ​ພາບ​ເທິງພູ. ນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປີ້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.

  ຢ່າເຮັດໃຫ້ຢາງລົດແປ.

  ການບິດນັອດລໍ້

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫຼັງຈາກຊົ່ວໂມງທຳອິດ
 • ການບິດນັອດລໍ້.
 • ຫລັງຈາກ 10 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ການບິດນັອດລໍ້.
 • ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ການບິດນັອດລໍ້.
 • ບິດແຮງບິດນັອດລໍ້ໃຫ້​ໄດ້ 103 ຫາ 127 N∙m (76 ເຖິງ 94 ft-lb).

  ຄຳເຕືອນ

  ການ​ບໍ່​ຮັກ​ສາແຮງບິດທີ່ເໝາະສົມຂອງນັອດລໍ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ບຸກຄົນ.

  ຮັກສາແຮງບິດທີ່ເໝາະສົມຂອງນັອດລໍ້.

  ການປັບປ່ຽນການຂັບເຄື່ອນສຳລັບເກຍຫວ່າງ

  ຖ້າເຄື່ອງຈັກເຄື່ອນ​ໄຫວໃນເວລາທີ່ແປ້ນຂັບເຄື່ອນຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ ເກຍຫວ່າງ, ປັບລູກບ້ຽວຂັບເຄື່ອນ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  2. ຍົກລໍ້ດ້ານໜ້າ ແລະ ລໍ້ຫຼັງອອກຈາກພື້ນ ແລະ ວາງທ່ອນຮອງຮັບພາຍໃຕ້ກອບ.

   ຄຳເຕືອນ

   ຖ້າເຄື່ອງຈັກບໍ່ໄດ້ຮັບການຄ້ຳ​ໄວ້ຢ່າງພຽງພໍ, ມັນອາດຈະລົ້ມລົງໂດຍບັງເອີນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງຈັກບາດເຈັບ.

   ລໍ້ດ້ານ ໜ້າ ແລະ ລໍ້ດ້ານຫຼັງຕ້ອງໄດ້ຍົກຂື້ນຈາກພື້ນດິນ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເຄື່ອງຈັກຈະເຄື່ອນຍ້າຍໃນລະຫວ່າງການດັດປັບ.

  3. ມາຍກຽວລັອກໃສ່ລູກບ້ຽວປັບແຮງຂັບເຄື່ອນ (ຮູບສະແດງ 59).

   g008922

   ຄຳເຕືອນ

   ເຄື່ອງຈັກຕ້ອງໄດ້ແລ່ນເພື່ອວ່າທ່ານຈະສາມາດປັບລູກບ້ຽວປັບແຮງຂັບເຄື່ອນສຸດ​ທ້າຍໄດ້. ການສຳ​ຜັດສ່ວນທີ່ຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ບຸກຄົນໄດ້.

   ຮັກສາມື, ຕີນ, ໃບໜ້າ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຂອງໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກທໍ່ໄອເສຍ, ສ່ວນອື່ນໆທີ່ຮ້ອນຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ສ່ວນທີ່ກຳລັງ​ໝຸນ.

  4. ຕິດຈັກ ແລະ ​ໝຸນລູກບ້ຽວຫົກຫຼ່ຽມໃນທັງສອງທິດທາງເພື່ອກຳນົດຕຳແໜ່ງກາງຂອງໄລຍະເກຍ​ຫວ່າງ.

  5. ຫັນນັອດລັອກແມ່ໃຫ້​ແໜ້ນເພື່ອຮັບປະກັນການດັດປັບ.

  6. ມອດຈັກ.

  7. ເອົາ​ແທ່ງ​ຄ້ຳ​ອອກ ແລະ ປ່ອຍເຄື່ອງຈັກຕ່ຳລົງໄປທີ່ລະດັບພື້ນຮ້ານ​ສ້ອມ​ແປງ. ທົດລອງຂັບເຄື່ອງຈັກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນບໍ່ເຄື່ອນເໜັງໄດ້ເມື່ອແປ້ນຂັບເຄື່ອນຢູ່ໃນເກຍຫວ່າງ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ

  ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ

  • ການກືນກິນນ້ຳຢາທຳ​ຄວາມເຢັນສາ​ມາດ​ເກີດເປັນພິດໄດ້; ໃຫ້ເກັບ​ໄວ້​ຫ່າງໄກຈາກເດັກນ້ອຍ ແລະ ສັດລ້ຽງ.

  • ການປ່ອຍ​ນ້ຳ​ຢາ​ທຳຄວາມເຢັນທີ່ມີ​ຄວາມ​ດັນ ແລະ ຮ້ອນ ແລະ ການຈັບ​ໝໍ້​ນ້ຳ​ທີ່​ຮ້ອນ ແລະ ສ່ວນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີການ​ໄໝ້ຮຸນແຮງໄດ້.

   • ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງຢ່າງໜ້ອຍ 15 ນາທີກ່ອນທີ່ຈະເປີດຝາໝໍ້ນ້ຳ.

   • ໃຊ້ຜ້າແພເມື່ອເປີດຝາໝໍ້ນ້ຳ, ແລະ ເປີດຝາຄ່ອຍໆເພື່ອໃຫ້ອາຍນ້ຳໄຫຼອອກ.

  ການກວດເບິ່ງລະບົບທຳຄວາມເຢັນ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ການກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນເຄື່ອງຈັກ.
 • ອະ​ນາ​ໄມສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກໝໍ້ນ້ຳທຸກໆມື້ (ຮູບສະແດງ 60). ທຳຄວາມສະອາດໝໍ້ນ້ຳໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ, ຖ້າສະພາບມີຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ເປື້ອນທີ່ສຸດ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ທຳຄວາມສະອາດລະບົບທຳຄວາມເຢັນຂອງເຄື່ອງຈັກ.

  g019984

  ລະບົບທຳຄວາມເຢັນແມ່ນເຕີມດ້ວຍນ້ຳຢາ 50/50 ຂອງນ້ຳ ແລະ ສານປ້ອງກັນການແຂງຕົວຂອງເອທີລີນກ​ລີກອ​ລຖາວອນ. ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳຢາຫຼໍ່ເຢັນໃນຕອນຕົ້ນຂອງແຕ່ລະມື້ກ່ອນທີ່ຈະສະຕາດເຄື່ອງຈັກ.

  ຄວາມຈຸຂອງລະບົບທຳຄວາມເຢັນແມ່ນປະ​ມານ 5.7 ລິດ (6 ຄະ​ວອດ​ສະ​ຫະ​ລັດ).

  ຂໍ້ຄວນລະວັງ

  ຖ້າເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່, ນ້ຳ​ຢາ​ທຳ​ຄວາມ​ເຢັນ​ທີ່​ຮ້ອນ​ມີແຮງກົດດັນສາມາດອອກມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການໄໝ້ໄດ້.

  • ຢ່າເປີດຝາໝໍ້ນ້ຳໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່.

  • ໃຊ້ຜ້າແພເມື່ອເປີດຝາໝໍ້ນ້ຳ, ແລະ ເປີດຝາຄ່ອຍໆເພື່ອໃຫ້ອາຍນ້ຳໄຫຼອອກ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກ.

  2. ກວດເບິ່ງລະດັບນ້ຳຢທຳ​ຄວາມເຢັນໃນຖັງຂະຫຍາຍ (ຮູບສະແດງ 61). ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ເຢັນ, ລະດັບນ້ຳຢາທຳ​ຄວາມເຢັນຄວນຢູ່ປະ​ມານລະຫວ່າງກາງເຄື່ອງໝາຍຢູ່ຂ້າງຖັງ.

  3. ຖ້າຫາກວ່າລະດັບນ້ຳ​ຢາ​ທຳຄວາມເຢັນຢູ່ຕໍ່າ, ເປີດຝາປິດຂອງຖັງຂະຫຍາຍອອກ ແລະ ຕື່ມລະບົບໃໝ່. ຢ່າເຕີມ​ຈົນ​ລົ້ນຖັງ.

  4. ອັດຝາປິດຂອງຖັງຂະຫຍາຍ.

   g008885

  ທຳຄວາມສະອາດລະບົບທຳຄວາມເຢັນຂອງເຄື່ອງຈັກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ອະ​ນາ​ໄມ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ອອກ​ຈາກ​ໝໍ້ນ້ຳ.
 • ເອົາສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອອອກ​ຈາກ​ໝໍ້​ນ້ຳ​ທຸກໆ​ມື້. ທຳຄວາມສະອາດມັນເລື້ອຍໆໃນສະພາບເປື້ອນ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  2. ຍົກຝາກະໂປ່ງຂື້ນ

  3. ອະນາໄມສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ທັງ​ໝົດ​ໃນພື້ນທີ່ຂອງເຄື່ອງຈັກໃຫ້​ທົ່ວ.

  4. ທຳຄວາມສະອາໝໍ້ນ້ຳດ້ວຍຄວາມດັນອາກາດໃຫ້​ທົ່ວ​ເຖິງ (ຮູບສະແດງ 62).

   g019984
  5. ປິດ​ຝາກ​ກະ​ໂປງ.

  ການບຳລຸງຮັກສາເບກ

  ການປັບເບ​ຣກມື

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 200 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດ​ສອບ​ເບິ່ງ​ການ​ປັບ​ເບ​ຣກ​ມື.
  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  2. ມາຍ​ສະຫຼັກ​ກຽວ​ທີ່ຮັດລູກ​ບິດໃສ່ກັບ​ຄັນ​ເບ​ຣກ​ມື​ (ຮູບສະແດງ 63).

   g008923
  3. ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໝຸນລູກບິດຈົນກວ່າແຮງຢູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ 133 ເຖິງ 178 N (30 ເຖິງ 40 ປອນ) ເພື່ອກະ​ຕຸ້ນຄັນໂຍກ.

  4. ​ໝຸນສະຫຼັກ​ກຽວໃຫ້​ແໜ້ນຫຼັງ​ຈາກບັນ​ລຸການ​ປັບແລ້ວ.

  ການກວດ​ສ້ອມ​ແປງເບ​ຣກມື

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 400 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດ​ສ້ອມ​ແປງເບ​ຣກມື.
 • ການ​ກະ​ກຽມ​ເຄື່ອງ​ຈັກ

  1. ຈອດເຄື່ອງ​ຈັກໄວ້​ໃນ​ບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້​ລະ​ດັບ, ໃສ່ເບ​ຣກມື, ປ່ອຍ​ໜ່ວຍ​ຕັດ​ຕ່ຳ​ລົງ, ມອດຈັກ, ຖອດ​ກະ​ແຈ ແລະ ລໍຖ້າໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່​ນັ້ນຢຸດກ່ອນ​ອອກ​ຈາກບ່ອນ​ນັ່ງ​ຜູ້​ນຳ​ໃຊ້.

  2. ຍົກ​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກຂຶ້ນ.

  3. ຄ້ຳ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ດ້ວຍຂາກະລິກທີ່​ຄ້ຳ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ຂໍ້ມູນສະເພາະ.

  4. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ 2 ແລະ 3 ຢູ່​ທີ່​ດ້ານອື່ນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  ການ​ເອົາ​ລໍ້​ລົດ​ດ້ານ​ໜ້າ​ອອກ

  1. ເອົານັອດ​ຮັດ​ລໍ້ 4 ນັອດ​ທີ່​ຍຶດ​ລໍ້​ດ້ານ​ໜ້າ​ໃສ່​ຫົວ​ເພົາອອກ ແລະ ເອົາ​ລໍ້​ລົດ​ອອກ (ຮູບສະແດງ 64).

   g332518
  2. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ 1 ຢູ່​ທີ່​ດ້ານອື່ນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  ການ​ເອົາຫົວ​ເພົາ​ລໍ້ ແລະ ຈານ​ເບ​ຣກອອກ

  ເຄື່ອງ​ມື​ພິ​ເສດ: ຕົວ​ດຶງ​ຫົວ​ເພົາ​ລໍ້—ອາ​ໄຫຼ່ Toro ເບີ TOR4097

  1. ເອົາ​ນັອດ​ລັອກ​ຕົວ​ແມ່​ທີ່​ຍຶດ​ເພົາ​ໃສ່​ຫົວ​ເພົາ​ມໍ​ເຕີ້​ລໍ້​ອອກ (ຮູບສະແດງ 65 ຫຼື ຮູບສະແດງ 66).

   g332519
   g332520
  2. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ 1 ຢູ່​ທີ່​ດ້ານອື່ນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  3. ປົດເບ​ຣກມື.

  4. ໃຊ້​ຕົວ​ດຶງ​ລໍ້​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ສະ​ເພາະ​ເພື່ອ​ເອົາ​ເພົາ​ລໍ້ ແລະ ຈານ​ເບ​ຣກອອກ​ຈາກ​ເພົາ​ມໍ​ເຕີ້​ລໍ້ (ຮູບສະແດງ 65 ຫຼື ຮູບສະແດງ 66).

  5. ເອົາ​ກະ​ແຈ woodruff ອອກ​ຈາກ​ເພົາ​ມໍ​ເຕີ້ລໍ້ (ຮູບສະແດງ 67).

   g332521
  6. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ 4 ແລະ 5 ຢູ່​ທີ່​ດ້ານອື່ນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  ການທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດຈານ ແລະ ກາບ​ເບ​ຣກ

  ຢູ່​ທັງ​ສອງ​ດ້ານ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ, ອະ​ນາ​ໄມ​ດ້ານ​ໃນ​ຈານ​ເບ​ຣກ, ກາບ​ເບ​ຣກ, ແຜ່ນ​ຮອງ (ຮູບສະແດງ 68) ແລະ ເມື່ອ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແລ້ວແມ່ນ​ແຜ່ນ​ບັງ​ຫຍ້າ​ທາງ​ເລືອກ​ຂອງ​ຫຍ້າ​ທີ່​ຕິດ, ຂີ້​ຕົມ ແລະ ຂີ້​ຝຸ່ນ.

  g332543

  ການກວດ​ກາ ແລະ ການ​ຫຼໍ່​ມື່ນ​ເພົາ​ເຊື່ອມຕໍ່​ເບ​ຣກ

  1. ຢູ່​ດ້ານ​ໃນ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ຮອງ​ເບ​ຣກ (ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ແຜ່ນ​ບັງ​ຫຍ້າ​ຂອບ​ລໍ້​ທາງ​ເລືອກ) ຫຼື ແຜ່ນ​ບັງ​ລໍ້ (ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ມີ​ແຜ່ນ​ບັງ​ຫຍ້າ​ຂອບ​ລໍ້​ທາງ​ເລືອກ), ສີດ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ລະ​ຫວ່າງ​ເພົາ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເບ​ຣກ ແລະ ແຜ່ນ​ຮອງ (ຮູບສະແດງ 69 ຫຼື ຮູບສະແດງ 70).

   g332544
   g332545
  2. ເຄື່ອນ​ຄັນ​ໂຍກເບ​ຣກ​ມື​ຂຶ້ນ ແລະ ລົງ​ເພື່ອກວດ​ເບິ່ງວ່າ​ຄັນໂຍກ​ສຳ​ລັບ​ຄັນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເບ​ຣກ​ເຄື່ອນ​ໄປໄດ້​ສະ​ບາຍບໍ່ (ຮູບສະແດງ 71).

   Note: ຖ້າ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເບ​ຣກ​ຕິດ, ສ້ອມ​ແປງ ຫຼື ປ່ຽນ​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເບ​ຣກ, ໃຫ້​ເບິ່ງຄູ່​ມື​ການ​ບໍ​ລິ​ການສຳ​ລັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ.

   g332560
  3. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ 1 ແລະ 2 ຢູ່​ທີ່​ດ້ານອື່ນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  4. ເຄື່ອນ​ຄັນ​ເບ​ຣກ​ມື​ລົງ​ຕ່ຳ (ຕຳ​ແໜ່ງປົດ​ແລ້ວ).

  ການກວດ​ກາ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເບ​ຣກ

  1. ກວດ​ກາ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ເບ​ຣກ​ດ້ານ​ຊ້າຍ ແລະ ຂວາ (ຮູບສະແດງ 72) ເພື່ອເບິ່ງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ແລະ ການ​ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ.

   Note: ຖ້າພາກ​ສ່ວນ​ແທ່ງ​ເຫຼັກ​ເບ​ຣກ​ເປ່​ເພ ຫຼື ສີກ​ຂາກ, ໃຫ້​ປ່ຽນ​ພວກ​ມັນ, ໃຫ້​ເບິ່ງຄູ່​ມື​ການ​ບໍ​ລິ​ການສຳ​ລັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ.

   g332541
  2. ກວດ​ກາເພົາແກນໝຸນເບ​ຣກ (ຮູບສະແດງ 72) ເພື່ອເບິ່ງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ແລະ ການ​ຫຼຸ້ຍ​ຫ້ຽນ.

   ຖ້າເພົາ​ແກນ​ໝຸນເປ່​ເພ ຫຼື ສີກ​ຂາກ, ໃຫ້​ປ່ຽນ​ພວກ​ມັນ, ໃຫ້​ເບິ່ງຄູ່​ມື​ການ​ບໍ​ລິ​ການສຳ​ລັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ.

  ການຕິດ​ຕັ້ງຫົວ​ເພົາ​ລໍ້ ແລະ ຈານ​ເບ​ຣກ

  1. ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດຫົວ​ເພົາ​ລໍ້ ແລະ ຫົວ​ເພົາ​ມໍ​ເຕີ້​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ໃຫ້​ທົ່ວ.

  2. ສຽບ​ກະ​ແຈ woodruff ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຮ່ອງ​ຂອງ​ຫົວ​ເພົາ​ມໍ​ເຕີ້​ລໍ້ (ຮູບສະແດງ 73).

   g332521
  3. ປະ​ກອບ​ຫົວ​ເພົາ​ລໍ້ ແລະ ຈານ​ເບ​ຣກໃສ່​ຫົວ​ເພົາ​ມໍ​ເຕີ້​ລໍ້ (ຮູບສະແດງ 74 ຫຼື ຮູບສະແດງ 75).

   g332519
   g332520
  4. ຍຶດຫົວ​ເພົາ​ລໍ້​ໃສ່​ຫົວ​ເພົາ​ດ້ວຍ​ນັອດ​ລັອກ​ຕົວ​ແມ່ (ຮູບສະແດງ 74 ຫຼື ຮູບສະແດງ 75) ແລະ ຮັດ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ມື.

   Note: ກາບ​ເບ​ຣກ ແລະ ແຜ່ນຮອງຕ້ອງ​ໄດ້​ຈັດ​ລຽງ​ເຂົ້າ​ຈຸດ​ໃຈ​ກາງ​ກັບ​ຈານ​ເບ​ຣກ. ຖ້າກາບ, ແຜ່ນ ແລະ ຈານ​ຈັດ​ລຽງ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ, ໃຫ້​ເບິ່ງຄູ່​ມື​ການ​ບໍ​ລິ​ການສຳ​ລັບ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂອງ​ທ່ານ.

  5. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ 1 ຮອດ 4 ຢູ່​ທີ່​ດ້ານອື່ນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  ການຕິດຕັ້ງລໍ້

  1. ປະ​ກອບ​ລໍ້​ໃສ່ຫົວ​ເພົາ​ດ້ວຍ​ນັອດ​ຮັດ​ລໍ້ 4 ນັອດ (ຮູບສະແດງ 76) ແລະ ຮັດ​ນັອດ​ຮັດ​ລໍ້​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ດ້ວຍ​ມື.

   g332518
  2. ເຮັດຊ້ໍາຄືນຂັ້ນຕອນ 1 ຢູ່​ທີ່​ດ້ານອື່ນ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  3. ເອົາ​ຂາ​ຄ້ຳ​ກະ​ລິກ​ອອກ ແລະ ປ່ອຍ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຕ່ຳ​ລົງ.

  4. ບິດແຮງບິດນັອດລໍ້ໃຫ້​ໄດ້ 95 ຫາ 122∙Nm (70 ຫາ 90 ft-lb) ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ໄຂ້​ວ​ກັນ.

  5. ບິດ​ນັອດ​ລັອກໃຫ້​ໄດ້ 339 ຫາ 372 N∙m (250 ເຖິງ 275 ft-lb).

  6. ກວດ​ເບິ່ງ​ເບ​ຣກ​ມື ແລະ ປັບ, ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ, ໃຫ້​ເບິ່ງ ການກວດ​ເບິ່ງເບ​ຣກມື.

  ການບຳລຸງຮັກສາສາຍພານ

  ການບຳລຸງຮັກ​ສາສາຍພານເຄື່ອງຈັກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ຫລັງຈາກ 10 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດ
 • ກວດເບິ່ງສະພາບ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຂອງສາຍພານທັງໝົດ.
 • ທຸກໆ 100 ຊົ່ວໂມງ
 • ກວດເບິ່ງສະພາບ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຂອງສາຍພານທັງໝົດ.
 • ການເຄັ່ງສາຍພານໄດປັ່ນໄຟ/ພັດລົມ

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  2. ເປີດຝາກະໂປ່ງ.

  3. ກວດ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ເຄັ່ງຂອງ​ສາຍ​ພານໂດຍ​ການ​ກົດ​ທີ່​ສາຍ​ພານ​ທາງກາງ​ຢູ່ລະ​ຫວ່າງ​ໄດ​ປັ່ນ​ໄຟ ແລະ ລໍ້​​ໝຸນ​ເຟືອງ​ເພົາ.

   Note: ດ້ວຍ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ 98 N (22 ປອນ) , ສາຍ​ພານ​ຄວນ​ຈະ​ບ່ຽງ 11 ມມ (7/16 ນິ້ວ).

   g008916
  4. ຖ້າຄວາມເຄັ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາຍພານເຄັ່ງ:

   1. ມາຍນັອດທີ່ຈັບກັບເຫຼັກຄ້ຳກັບເຄື່ອງຈັກ ແລະ ນັອດທີ່ຈັບກັບໄດປັ່ນໄຟຫາເຫຼັກຄ້ຳ.

   2. ໃສ່ທ່ອນແງະລະຫວ່າງໄດປັ່ນໄຟ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ງັດໄດປັ່ນໄຟໄປ​ທາງນອກ.

   3. ເມື່ອໄດ້ຄວາມເຄັ່ງສາຍ​ພານໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່ເໝາະສົມແລ້ວ, ຮັດນັອດໄດປັ່ນໄຟ ແລະ ນັອດຄ້ຳໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອຮັບປະກັນການປັບ.

  ການປ່ຽນສາຍພານຂັບເຄື່ອນ Hydrostat

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  2. ໃສ່ຕົວ​ຂັບ​ເຄື່ອນນັອດ ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆລະ​ບົບທໍ່ໄປ​ໃສ່ປາຍສະປິງເຄັ່ງສາຍພານ.

   ຄຳເຕືອນ

   ສະ​ປິງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ແຮງດຶງໜັກ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສ່ວນຕົວ

   ໃຊ້​ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ໃນ​ການ​ຍານ​ສະປິງ.

  3. ຍູ້ລົງ ແລະ ໄປ​ຂ້າງ​ໜ້າ​ໃນທ້າຍຂອງສະປິງ (ຮູບສະແດງ 78) ເພື່ອປົດຂໍເກາະມັນຈາກຂາຍຶດ ແລະ ປ່ອຍຄວາມດັນໃນສະປິງ.

   g008917
  4. ປ່ຽນສາຍພານ.

  5. ປີ້ນກັບຂັ້ນຕອນການເຄັ່ງສະປິງ.

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄວບຄຸມ

  ການປັບຄັນເລັ່ງ

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  2. ວາງຕຳແໜ່ງຄັນເລັ່ງໄປທາງຫຼັງເພື່ອໃຫ້ມັນຢຸດຕໍ່ກັບຊ່ອງແຜງຄວບຄຸມ.

  3. ມາຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຄັນເລັ່ງໃໃນແຂນຄັນໂຍກປ້ຳຫົວສີດ (ຮູບສະແດງ 79).

   g020336
  4. ຖືແຂນຄັນໂຍກປ້ຳຫົວສີດໃສ່ຈຸດຢຸດເຄື່ອນຕ່ຳ ແລະ ເຮັດຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ​ໃຫ້ແໜ້ນ.

  5. ມາຍນັອດທີ່ຍຶດການຄວບຄຸມຄັນເລັ່ງໃສ່ກະດານຄວບຄຸມ.

  6. ຍູ້ຄັນໂຍກຄວບຄຸມຄັນເລັ່ງທັງໝົດໄປຂ້າງໜ້າ.

  7. ເລື່ອນແຜ່ນຢຸດຈົນກ່ວາມັນຈະສຳ​ຜັດກັບຄັນໂຍກ​ຄັນເລັ່ງ ແລະ ຫັນນັອດກຽວຍຶດການຄວບຄຸມຄັນເລັ່ງໃສ່ກະດານຄວບຄຸມ.

  8. ຖ້າຫາກຄັນເລັ່ງບໍ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ບິດນັອດລັອກໃຊ້ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນທີ່ມີແຮງສັ່ນສະເທືອນໃນຄັນໂຍກເລັ່ງໃຫ້​ໄດ້ 5 ເຖິງ 6 N∙m (44 ເຖິງ 53 in-lb).

   Note: ແຮງສູງສຸດທີ່ຈຳເປັນໃນການໃຊ້ຄັນໂຍກ​ຄັນເລັ່ງຄວນຈະເປັນ 89 N (20 ປອນ).

  ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບໄຮໂດຼລິກ

  ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ

  • ຂໍ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທາງ​ການ​ແພດ​ທັນ​ທີ, ຖ້າມີການສີດຂອງ​ແຫຼວເຂົ້າໄປໃນຜິວໜັງ. ຂອງ​ແຫຼວ​ທີ່​ສີດເຂົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດເອົາ​ອອກ​ໂດຍ​ທ່ານ​ໝໍພາຍໃນສອງ​ສາມຊົ່ວໂມງ.

  • ຮັບປະກັນວ່າທໍ່ ແລະ ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ​ແຫຼວໄຮໂດຼລິກທັງໝົດຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ທຸກໆການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮໂດຼລິກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆແໜ້ນກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ຄວາມກົດດັນຕໍ່ລະບົບໄຮໂດຼລິກ.

  • ຮັກສາຮ່າງກາຍ ແລະ ມືຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮູ ຫຼື ຮູທີ່ເຮັດໃຫ້ສີດນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກຄວາມດັນສູງ.

  • ໃຊ້ເຈ້ຍ​ແຂງ ຫຼື ເຈ້ຍເພື່ອຊອກຫາການຮົ່ວຂອງໄຮໂດຼລິກ.

  • ຜ່ອນ​ແຮງດັນທັງ​ໝົດໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກລົງຢ່າງປອດໄພກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກງານໃດໜຶ່ງໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກ.

  ການກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ.
 • ກວດເບິ່ງສາຍ ແລະ ທໍ່ໄຮໂດຼລິກສຳລັບການຮົ່ວໄຫຼ, ສາຍຫງິກງໍ, ຕົວຕິດຕັ້ງຫຼວມ, ຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ບໍ່ພໍດີ, ການເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ຈາກດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເສື່ອມ​ສະ​ພາບ​ທາງເຄມີ. ທຳສ້ອມແປງທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນງານ.

  ການກວດເບິ່ງ​ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງນ້ຳໄຮມັນໂດຼລິກ.
 • ທ້ອງອ່າງແມ່ນ​ໄດ້​ໃສ່ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເຕັມຢູ່ໂຮງງານ. ເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກວດເບິ່ງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກແມ່ນເວລາທີ່ຂອງ​ແຫຼວເຢັນ. ເຄື່ອງຄວນຈະຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າການຂົນສົ່ງຂອງມັນ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກ.

  2. ທຳຄວາມສະອາດບໍລິເວນອ້ອມຮອບຄໍຫົວ​ເຕີມ ແລະ ຝາປິດຂອງຖັງໄຮໂດຼລິກ (ຮູບສະແດງ 80).

   g008886
  3. ຖອດ​ຝາ​ປິດ​ອອກ.

  4. ຖອດເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຄື່ອງອອກຈາກຄໍຫົວເຕີມ ແລະ ເຊັດມັນດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ. ໃສ່ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນເຂົ້າໄປໃນຄໍຫົວ​ເຕີມ; ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາມັນອອກ ແລະ ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງແຫຼວ. ລະດັບຂອງແຫຼວຄວນຢູ່ຢູ່ພາຍໃນ 6 ມມ (¼ ນິ້ວ) ຂອງຂີດໝາຍໃນ​ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.

  5. ຖ້າລະດັບຢູ່ຕ່ຳ, ຕື່ມຂອງ​ແຫຼວທີ່ເໝາະສົມໃສ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລະດັບໃນຂີດໝາຍເຕັມ.

  6. ເອົາ​ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃສ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຄໍ​ຫົວ​ເຕີມ ແລະ ປິດຝາ.

  ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ

  ທ້ອງອ່າງແມ່ນ​ໄດ້​ໃສ່ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເຕັມຢູ່ໂຮງງານ. ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕິດຈັກເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ແລະ ປະຈຳວັນຫຼັງຈາກນັ້ນ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການກວດເບິ່ງ​ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ..

  ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; ມີຢູ່ໃນ​ຕຸກ 19 ລິດ (5 ແກນລອນສະຫະລັດ) ຫຼື 208 ລິດ (55 ແກນລອນສະຫະລັດ).

  Note: ເຄື່ອງຈັກທີ່ປ່ຽນ​ຖ່າຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ຕາມທີ່ແນະນຳບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງປ່ຽນນ້ຳມັນ ແລະ ປ່ຽນໝໍ້ກອງເລື້ອຍໆ.

  ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທາງເລືອກ: ຖ້າບໍ່ມີ Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid, ທ່ານອາດຈະໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກແບບທຳມະດາທີ່ມີຂໍ້​ມູນ​ຈຳເພາະທີ່ມີຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ລະບຸໄວ້ສຳລັບຄຸນສົມບັດວັດສະດຸຕໍ່ໄປນີ້ ແລະ ມັນຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ. ຢ່າໃຊ້ນໍ້າມັນສັງເຄາະ. ປຶກສາກັບຕົວແທນຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນຫຼໍ່​ລື່ນເພື່ອກຳນົດຜະລິດຕະພັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ.

  Note: Toro ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສະນັ້ນໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງຜູ້ທີ່ຈະຢູ່ເບື້ອງ​ຫຼັງການແນະນຳຂອງພວກເຂົາເທົ່າ​ນັ້ນ.

  ດັດຊະນີຄວາມໜຽວສູງ/ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ກັນຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຈຸດຖອກ​ຕ່ຳ, ISO VG 46

  ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸ: 
   ຄວາມໜຽວ, ASTM D445cSt @ 40°C (104°F) 44 ເຖິງ 48
   ດັດຊະນີຄວາມໜຽວ ASTM D2270140 ຫຼື ສູງກວ່າ
   ຈຸດ​ຖອກ, ASTM D97-37°C ເຖິງ -45°C (-34°F ເຖິງ -49°F)
   ຂໍ້ກຳ​ນົດ​ສະເພາະທາງອຸດສາຫະກຳ:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ຫຼື M-2952-S)

  Note: ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກຫຼາຍອັນເກືອບບໍ່ມີສີ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກວດການຮົ່ວໄຫຼ. ສານເຕີມສີຍ້ອມສີແດງສຳລັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກແມ່ນມີຢູ່ໃນຂວດ 20 ມລ (0.67 fl oz). ຕຸກແມ່ນພຽງພໍສຳລັບນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກປະມານ 15 ຫາ 22 ລິດ (4 ຫາ 6 ແກນລອນສະຫະລັດ). ສັ່ງຊື້ອາໄຫຼ່ເບີ 44-2500 ຈາກຜູ້ຈຳໜ່າຍ Toro ຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

  Important: ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ​ຍ່ອຍ​ສະ​ຫຼາຍ​ທາງ​ຊີ​ວະ​ໄດ້​ເປັນ​ສານ​ສັງ​ເຄາະເກ​ຣດ​ພ​ຣີ​ມ້ຽມ​ຂອງ​ໂທ​ໂຣ (Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid) ແມ່ນນ້ຳມັນຊີວະພາບທີ່ສັງເຄາະພຽງຢ່າງດຽວທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍ Toro. ນ້ຳມັນນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ elastomers ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບບົບໄຮໂດຼລິກ Toro ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງ. ນ້ຳມັນນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບນ້ຳມັນແຮ່ທາດທຳມະດາ, ແຕ່ສຳລັບການຍ່ອຍ​ສະ​ຫຼາຍ​ທາງ​ຊີ​ວະ ແລະ ປະສິດຕິພາບສູງສຸດ, ຄວນ​ລ້າງ​ນ້ຳ​ມັນ​ທຳ​ມະ​ດາ​ອອກ​ຈາກລະບົບໄຮໂດຼລິກໃຫ້​ໝົດ. ນ້ຳມັນມີ​ຢູ່ໃນຖັງ 19 ລິດ (5 ແກນລອນສະຫະລັດ) ຫຼື 208 ລິດ (55 ແກນລອນສະຫະລັດ) ກອງຈາກຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Toro ຂອງທ່ານ.

  ຄວາມຈຸນ້ຳມັນລະບົບໄຮໂດຼລິກ

  22.7 ລິດ (6 ແກນລອນສະຫະລັດ); ໃຫ້​ເບິ່ງ ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ

  ການປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນ້ຳມັນທາງເລືອກໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ທຸກໆ 2,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.
 • ຄຳເຕືອນ

  ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮໂດຼ​ລິກ​ທີ່​ຮ້ອນ​ອາດ​ຈະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດການໄໝ້ຮ້າຍ​ແຮງ.

  ປ່ອຍ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮໂດຼ​ລິກ​ເຢັນ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ບຳລຸງຮັກ​ສາ​ລະ​ບົບ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ.

  ຖ້ານ້ຳມັນມີການປົນເປື້ອນ, ຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Toro ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຂອງທ່ານເພາະວ່າລະບົບດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຖືກລ້າງອອກ. ນ້ຳມັນທີ່ປົນເປື້ອນເບິ່ງເຫັນ​ວ່າຂຸ້ນ ຫຼື ສີດຳເມື່ອປຽບທຽບກັບນ້ຳມັນທີ່ສະອາດ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  2. ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ທໍ່ໄຮໂດຼລິກຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ (ຮູບສະແດງ 81) ຈາກອ່າງ​ເກັບ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກໄຫຼລົງໃນອ່າງຮອງລະ​ບາຍ.

   g020253
  3. ໃສ່ທໍ່​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກໃນເວລາທີ່ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກໄຫຼອອກ​ໝົດ​ແລ້ວ.

  4. ເຕີມນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກໃສ່ທ້ອງ​ອ່າງ (ຮູບສະແດງ 82) ປະ​ມານ 22.7 ລ (6 ແກນ​ລອນ); ໃຫ້​ເບິ່ງ ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ.

   Important: ໃຊ້ພຽງແຕ່ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ນ້ຳມັນອື່ນໆສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບ.

   g008886
  5. ໃສ່​ຝາ​ປິດ​ທ້ອງ​ອ່າງ. ຕິດຈັກ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມໄຮໂດຼລິກທັງໝົດເພື່ອແຈກຈ່າຍນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກໃນທົ່ວລະບົບ.

  6. ກວດເບິ່ງການຮົ່ວໄຫລ; ຈາກນັ້ນມອດຈັກ.

  7. ກວດເບິ່ງລະດັບຂອງແຫຼວ ແລະ ຕື່ມ​ໃສ່ໃຫ້ພຽງພໍໄດ້ລະດັບກັບຂີດໝາຍເຕັມຢູ່ໃນ​ເຫຼັກ​ແທກ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຄື່ອງ.

   Important: ຢ່າເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃສ່​ທ້ອງ​ອ່າງ​ຈົນ​ລົ້ນ.

  ການປ່ຽນ​ໝໍ້​ກອງໄຮໂດຼລິກ.

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ທຸກໆ 800 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ເຕີມນໍ້າມັນທາງ​ເລືອກ​ໃສ່​ທ້ອງອ່າງ, ໃຫ້ປ່ຽນກອງໄຮໂດຼລິກ..
 • ທຸກໆ 1,000 ຊົ່ວໂມງ
 • ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ແນະນຳ, ໃຫ້ປ່ຽນໝໍ້ກອງໄຮໂດຼລິກ..
 • ຄຳເຕືອນ

  ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮໂດຼ​ລິກ​ທີ່​ຮ້ອນ​ອາດ​ຈະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດການໄໝ້ຮ້າຍ​ແຮງ.

  ປ່ອຍ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ມັນ​ໄຮໂດຼ​ລິກ​ເຢັນ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ບຳລຸງຮັກ​ສາ​ລະ​ບົບ​ໄຮ​ໂດຼ​ລິກ.

  ໃຊ້ໝໍ້ກອງປ່ຽນແທນ Toro ຂອງແທ້, ອາໄຫຼ່​ເບີ 86-3010.

  Important: ການນຳໃຊ້ໝໍ້ກອງອື່ນໃດໜຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງບາງສ່ວນປະກອບເປັນ​ໂມ​ຄະ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກຈາກ​ປຸ່ມ​ຕິດ​ຈັກ.

  2. ທຳຄວາມສະອາດຮອບບໍລິເວນທີ່ຕິດຕັ້ງໝໍ້ກອງ. ວາງອ່າງ​ຮອງ​ຮັບໄວ້ກ້ອງໝໍ້ກອງ (ຮູບສະແດງ 83) ແລະ ຖອດໝໍ້ກອງອອກ.

   g034351
  3. ໃສ່​ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼໍ່​ລື່ນ​ແຫວນໝໍ້ກອງໃຫມ່ ແລະ ຕື່ມນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກໃສ່​ໝໍ້​ກອງ.

  4. ຮັບປະກັນວ່າບໍລິເວນຕິດຕັ້ງໝໍ້ກອງສະອາດ. ​ໝຸນຖັງໝໍ້ກອງໃສ່ຈົນກວ່າແຫວນຈະສຳຜັດກັບກັບພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງ; ຫຼັງຈາກນັ້ນ​ໝຸນໝໍ້​ກອງຕື່ມອີກ ½ ຮອບ.

  5. ຕິດຈັກ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ມັນແລ່ນປະມານ 2 ນາທີເພື່ອໄລ່ອາກາດອອກຈາກລະບົບ. ມອດຈັກ ແລະ ກວດເບິ່ງການຮົ່ວໄຫຼ.

  ການບຳ​ລຸງຮັກສາລະບົບໜ່ວຍຕັດ

  ຄວາມປອດໄພຂອງໃບມີດ

  ໃບມີດ ຫລື ມີດນອນທີ່ຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍສາມາດແຕກຫັກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນສາມາດກະເດັນໃສ່ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສາ​ຫັດ​ຕໍ່ບຸກ​ຄົນ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້.

  • ກວດກາໃບມີດ ແລະ ແຜ່ນຕັດເປັນໄລ​ຍະວ່າ​ມີ​ຄວາມຫ້ຽນ ຫຼື ເສຍຫາຍບໍ່.

  • ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເມື່ອກວດເບິ່ງໃບມີດ. ໃສ່ຖົງມື ແລະ ໃຊ້ຄວາມ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງເມື່ອບຳລຸງຮັກສາ​ພວກມັນ. ປ່ຽນ ຫຼື ​ໝຸນໃບມີດ ແລະ ແຜ່ນມີດກັບເທົ່າ​ນັ້ນ; ຢ່າບິດໃຫ້ຊື່ ຫຼື ເຊື່ອມຈອດພວກມັນ.

  • ຢູ່ໃນເຄື່ອງທີ່ມີຫຼາຍໜ່ວຍຕັດ, ຄວນລະມັດລະວັງເມື່ອ​ໝຸນໜ່ວຍ​ຕັດ; ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ກຽວໃນໜ່ວຍຕັດອື່ນໆ​ໝຸນ.

  ການກວດເບິ່ງການສຳຜັດຂອງແຜ່ນມີດກັບກຽວ

  ໄລຍະຫ່າງການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາ
  ກ່ອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼື ປະຈຳວັນ
 • ກວດເບິ່ງການສຳຜັດຂອງແຜ່ນມີດກັບກຽວ.
 • ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ງານ, ກວດເບິ່ງການສຳຜັດຂອງແຜ່ນມີດກັບກຽວ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງວ່າຄຸນນະພາບຂອງການຕັດໄດ້ຮັບການຍອມຮັບມາ​ກ່ອນ​ຫຼື​ບໍ່. ຕ້ອງມີການສຳຜັດເລັກນ້ອຍຜ່ານໄລຍະຄວາມຍາວທັງໝົດຂອງກຽວ ແລະ ແຜ່ນ​ມີດ (ໃຫ້​ເບິ່ງການດັດປັບກຽວກັບແຜ່ນມີດຢູ່ໃນຄູ່​ມືຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດ).

  ການໃຊ້​ແຖບ​ເຄື່ອງວັດ​ທາງ​ເລືອກ

  ໃຊ້​ແຖບ​ເຄື່ອງວັດ (ຮູບສະແດງ 84) ເພື່ອ​ປັບ​ໜ່ວຍ​ຕັດ. ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຄູ່​ມື ຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ ໜ່ວຍ​ຕັດ ສຳ​ລັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການປັບ​ປ່ຽນ.

  g004552

  ການ​ໝຸນໜ່ວຍຕັດກັບຄືນ

  ຄຳເຕືອນ

  ການສຳ​ຜັດກັບໜ່ວຍ​ຕັດ ຫຼື ສ່ວນທີ່ເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບສ່ວນຕົວໄດ້.

  • ກັນນິ້ວມື, ມື ແລະ ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຂອງ​ທ່ານໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກໜ່ວຍ​ຕັດ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ.

  • ຢ່າພະຍາຍາມບິດໜ່ວຍ​ຕັດດ້ວຍມື ຫຼື ຕີນໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນຢູ່.

  Note: ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​​ໝຸນ​ກັບຫຼັງ, ໜ່ວຍ​ຕັດ​ທັງ​ໝົດ​ເຮັດ​ວຽກ​ພ້ອມ​ກັນ.

  1. ຈອດເຄື່ອງຢູ່ໃນບ່ອນ​ພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຍ້າຍສະ​ວິດເປີດ​ໃຊ້​ງານ/ປິດ​ໃຊ້​ງານ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ ປິດໃຊ້ງານ.

  2. ຍົກ​ແຜງ​ພື້ນ​ຂຶ້ນເພື່ອ​ສຳ​ຜັດ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ.

  3. ເຮັດ​ການ​ປັບ​ປ່ຽນ​ໃບ​ມີດ​ວົງ​ກຽວ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ໃຫ້​ເໝາະ​ສົມ​ສຳ​ລັບການ​​ໝຸນ​ຄືນ; ໃຫ້ເບິ່ງ ຄູ່ມືຜູ້​ໃຊ້ໜ່ວຍ​ຕັດ.

  4. ຕິດຈັກ ແລະ ປ່ອຍ​ມັນໄວ້​ໃນ​ຄວາມ​ໄວ​ກາ​ລັງ​ຕີ.

   ອັນຕະລາຍ

   ການປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່​ໝຸນກັບຫຼັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ໜ່ວຍ​ຕັດຢຸດເຮັດວຽກ.

   • ຢ່າປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນການ​ໝຸນກັບຫຼັງ

   • ​ໝຸນກັບພຽງ​ແຕ່ໃນຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກເທົ່າ​ນັ້ນ.

  5. ຕັ້ງ​ຄ່າຄວບຄຸມຄວາມ​ໄວ​ຂອງວົງກຽວໄປ​ຢູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ 1 (ຮູບສະແດງ 85).

   g020248
  6. ຍ້າຍ​ຄັນ​ຖອຍ​ໄປຕຳ​ແໜ່ງ R (ຖອຍຫຼັງ) (ຮູບສະແດງ 85).

   ອັນຕະລາຍ

   ການ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນໜ່ວຍ​ຕັດໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ພວກ​ມັນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໄດ້.

   ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການບາດເຈັບຕໍ່ບຸກຄົນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່​ຢູ່​ໃກ້​ກັບໜ່ວຍຕັດກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການ.

  7. ດ້ວຍຄັນໂຍກຕັດ/ຂົນສົ່ງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຕັດຫຍ້າ, ຍ້າຍປຸ່ມເປີດ/ປິດໃຊ້ງານໄປທີ່ຕຳແໜ່ງເປີດໃຊ້ງານ. ເຄື່ອນຕົວ​ຄວບ​ຄຸມປ່ອຍ​ຕ່ຳ​ລົງຕັດຫຍ້າ/ຍົກຂຶ້ນ​ໄປ​ທາງ​ໜ້າເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການປະຕິບັດງານ​ໝຸນກັບຫຼັງຢູ່ເທິງໜ່ວຍ​ຕັດທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້.

  8. ນຳໃຊ້ແປງດ້າມຍາວຂັດ​ຖູອົງປະກອບການ​ໝຸນ. ຢ່າໃຊ້ແປງດ້າມສັ້ນ.

  9. ຖ້າຫາກວ່າໜ່ວຍ​ຕັດຢຸດ ຫຼື ຜິດປົກກະຕິໃນຂະນະທີ່​ໝຸນກັບຄືນ, ເລືອກການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວກຽວທີ່ສູງຂຶ້ນຈົນກວ່າຄວາມໄວຄົງທີ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຄວາມໄວກຽວໄປ​ຫາ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ 1 ຫຼື ກັບມາຄວາມໄວທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

  10. ເພື່ອປັບຕົວກັບໜ່ວຍຕັດໃນຂະນະທີ່​ໝຸນກັບຫຼັງ, ປິດໜ່ວຍ​ຕັດໂດຍການຍ້າຍຄັນໂຍກປ່ອຍ​ຕ່ຳ​ລົງຕັດຫຍ້າ/ຍົກຂຶ້ນກັບຫຼັງ; ປຸ່ມເປີດ/ປິດໃຊ້ງານກັບໄປຫາຕຳແໜ່ງປິດໃຊ້ງານ ແລະ ມອດຈັກ. ຫຼັງຈາກສຳເລັດການດັດປັບແລ້ວ, ໃຫ້ເຮັດ​ຊ້ຳຂັ້ນຕອນ 5 ຫາ 9.

  11. ເຮັດຂັ້ນຕອນຊ້ຳອີກສຳລັບໜ່ວຍຕັດທັງໝົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ​ໝຸນກັບ.

  12. ເມື່ອທ່ານເຮັດສຳເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ກັບຄັນໂຍກ​ໝຸນກັບໄປໃນຕຳແໜ່ງ ຕັດຫຍ້າ, ປ່ອຍແຜງພື້ນ​ໃຫ້ຕ່ຳລົງ ແລະ ລ້າງສ່ວນປະກອບການ​ໝຸນທັງໝົດອອກຈາກໜ່ວຍຕັດ. ປັບການ​ສຳ​ຜັດ​ຂອງ​ໃບ​ມີດ​ວົງ​ກຽວ​ກັບໜ່ວຍຕັດຕາມ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ. ປັບການຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ກຽວໜ່ວຍຕັດໄປ​ຢູ່​ຕຳ​ແໜ່ງການ​ຕັດຫຍ້າ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ.

   Important: ຖ້າຫາກວ່າສະວິດ​ໝຸນກັບບໍ່ຖືກສົ່ງກັບໄປທີ່ຕຳແໜ່ງ F (ຕັດ​ຫຍ້າ)ຫຼັງຈາກ​ໝຸນກັບຫຼັງ, ໜ່ວຍຕັດຈະບໍ່ຍົກຂຶ້ນ ຫຼື ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

   Note: ສຳລັບຄວາມຄົມຂອງການຕັດທີ່ດີກວ່າ, ໃຫ້ໃຊ້ສະ​ໄບ​ໄປດ້ານໜ້າຂອງແຜ່ນມີດຫຼັງຈາກກາ​ໝຸນ. ສິ່ງນີ້ຈະກຳຈັດຮອຍ ຫຼື ຂອບປູ້ທີ່ອາດຈະສ້າງຂຶ້ນໃນຂອບຕັດ.

  ການທໍາຄວາມສະອາດ

  ການລ້າງເຄື່ອງຈັກ

  ລ້າງເຄື່ອງຈັກຕາມທີ່ຈຳເປັນໂດຍໃຊ້ນ້ຳຢ່າງດຽວ ຫຼື ດ້ວຍສານຊັກລ້າງອ່ອນໆ. ທ່ານອາດຈະໃຊ້ຜ້າເຊັດໃນເວລາລ້າງເຄື່ອງຈັກ.

  Important: ຢ່າໃຊ້ນ້ຳເຄັມ ຫຼື ນ້ຳທີ່ຜ່ານການບຳບັດມາເພື່ອທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງຈັກ.

  Important: ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນລ້າງລົດໄຟຟ້າເພື່ອລ້າງເຄື່ອງຈັກ. ອຸປະກອນໃນການລ້າງດ້ວຍພະລັງງານແຮງສູງອາດຈະທຳລາຍລະບົບໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ສະຫຼາກທີ່ສຳຄັນຫຼຸດອອກ ຫຼື ລ້າງກະແລັດທີ່​ຈຳ​ເປັນຢູ່​ທີ່ຈຸດທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນ. ຫຼີກ​ລ່ຽງການໃຊ້ນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປຢູ່ໃກ້ແຜງຄວບຄຸມ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  Important: ຢ່າລ້າງເຄື່ອງຈັກເມື່ອເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນ. ການລ້າງເຄື່ອງຈັກເມື່ອເຄື່ອງຈັກກຳລັງແລ່ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່ເຄື່ອງຈັກພາຍໃນ.

  ການເກັບມ້ຽນ

  ຄວາມປອດໄພໃນການເກັບຮັກສາ

  • ມອດຈັກ, ຖອດກະແຈ ແລະ ລໍຖ້າການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດຢຸດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຢັນລົງກ່ອນການປັບ, ການບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ, ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ການເກັບມ້ຽນມັນ.

  • ຢ່າເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄວ້ບ່ອນທີ່ມີແປວໄຟ, ປະ​ກາຍໄຟ ຫຼື ໄຟທົດລອງເຊັ່ນ: ເທິງ​ເຄື່ອງ​ຕົ້ມ​ນ້ຳ​ຮ້ອນ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ.

  ການກະກຽມໜ່ວຍຂັ​ບ​ເຄື່ອນ

  1. ຈອດເຄື່ອງຢູ່ບ່ອນພຽງ​ໄດ້ລະດັບ, ປ່ອຍໜ່ວຍຕັດຕ່ຳລົງ, ໃສ່​ເບ​ຣກມື, ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈອອກ.

  2. ທຳຄວາມສະອາດໜ່ວຍຂັບເຄື່ອນ, ໜ່ວຍຕັດ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ.

  3. ກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ; ໃຫ້​ເບິ່ງ ການກວດເບິ່ງຄວາມດັນຂອງຢາງລົດ.

  4. ກວດເບິ່ງຕົວຮັດທັງໝົດສຳລັບຄວາມຫຼວມ; ຮັດພວກ​ມັນໃຫ້ແໜ້ນຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

  5. ໃສ່ກະແລັດ ຫຼື ນ້ຳມັນກັບສ່ວນທີ່ເຂົ້າກັນທັງໝົດ ແລະ ຈຸດແກນ. ເຊັດນໍ້າມັນຫຼໍ່​ລື່ນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ອອກ.

  6. ເຊັດກະດາດຊາຍບາງໆ ແລະ ໃຊ້ການທາສີສຳຜັດໃສ່ບໍລິເວນທີ່ຖືກຂູດ ແຕກ ຫຼື ເຂົ້າ​ໝ້ຽງ. ສ້ອມແປງຮອຍບຸ້ມຕ່າງໆໃນຕົວໂລຫະ.

  7. ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາແບັດເຕີຣີ ແລະ ສາຍໄຟດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້; ໃຫ້​ເບິ່ງ ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບໄຟຟ້າ:

   1. ຖອດສາຍຂົ້ວແບັດເຕີຣີອອກຈາກຫົວແບັດເຕີຣີ.

   2. ອະ​ນາ​ໄມ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ຂົ້ວ ແລະ ຫົວໂດຍໃຊ້ຝອຍຂັດ ແລະ ​ສານ​ລະ​ລາຍເບັກກິ້ງໂຊດາ.

   3. ເຄືອບຂົ້ວສາຍໄຟ ແລະ ຫົວແບດເຕີຣີ​ດ້ວຍ​ກະ​ແລັດ​ເຄືອບ​ຜິວ Grafo 112X (ອາ​ໄຫຼ່ Toro ເບີ 505-47) ຫຼື ວຸ້ນນ້ຳມັນເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ.

   4. ສາກແບັດເຕີຣີຢ່າງ​ຊ້າໆທຸກໆ 60 ວັນເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງເພື່ອປ້ອງກັນການການ​ເປັນ​ຊືນ​ຊັ​ລ​ເຟດ​ຂອງ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ.

  ການກະກຽມເຄື່ອງຈັກ

  1. ປ່ອຍນ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກອອກຈາກອ່າງນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ໃສ່​ນັອດອັດບ່ອນ​ປ່ອຍນ້ຳມັນ.

  2. ຖອດໝໍ້​ກອງ​ອອກ ແລະ ກຳ​ຈັດຖີ້ມ. ໃສ່ໝໍ້ກອງນໍ້າມັນໃໝ່ເຂົ້າ​ໄປ.

  3. ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ຈັກ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຈັກ.

  4. ຕິດຈັກ ແລະ ແລ່ນມັນດ້ວຍຄວາມໄວກາ​ລັງ​ຕີປະມານ 2 ນາທີ.

  5. ມອດຈັກ ແລະ ຖອດກະແຈ.

  6. ລ້າງຖັງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟດ້ວຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສະອາດ ແລະ ໃໝ່.

  7. ຮັບປະກັນອຸປະກອນລະບົບນ້ຳມັນທັງໝົດຕິດ​ແໜ້ນ​ດີ.

  8. ທຳຄວາມສະອາດໃຫ້​ທົ່ວ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ສ່ວນປະກອບເຕົ້າກອງອາກາດ.

  9. ປິດທາງເຂົ້າກອງອາກາດ ແລະ ທໍ່ໄອເສຍອອກດ້ວຍເທບປ້ອງກັນທຸກສະພາບອາກາດ.

  10. ກວດເບິ່ງການປ້ອງກັນການແຂງຕົວ ແລະ ເພີ່ມນ້ຳຢາ 50/50 ຂອງນໍ້າ ແລະ ນ້ຳຢາຕ້ານກັນ​ການແຂງຕົວ​ອີ​ທີ​ລີນກ​ລີ​ຄອ​ລ (ethylene glycol) ຕາມຄວາມຕ້ອງການສຳ​ລັບອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດທີ່​ຄາດ​ໄວ້​ໃນພື້ນ​ທີ່ຂອງທ່ານ